TEC 30 DIESEL GENERATOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEC 30 DIESEL GENERATOR"

Transkript

1 TEC 30 DIEEL GENERATOR Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Installationsanleitung Manuel d utilisation, d entretien et d installation Bedienings-, onderhouds- en installatiehandleiding Manual de instrucciones para el uso, mantenimiento e instalación Manual de instruções de uso, manutenção e instalação Handbok för användning, underhåll och installation Käyttö-, huolto- ja asennusohje Bruks- vedlikeholds- og installasjonsanvisning Betjenings-, vedligeholdelses- og installationsvejledning

2 ENGLIH With Dometic at home everywhere. Thank you for your decision to buy an Dometic product. They all have been specially conceived for your vehicle, matching totally the requirements of leisure on wheels - with more than 75 years of experience, the most advanced technology, fi rst-rate materials, superb workmanship, functional design and a care for the environment. The unique Dometic Euroervice Guarantee offers you additional peace of mind - ensuring that you will derive comfort everywhere from your Dometic products ITALIANO Con Dometic come a casa, ovunque. Vi ringraziamo per averci scelto. I prodotti Dometic sono stati espressamente concepiti per il Vostro veicolo; soddisfacendo completamente le esigenze del tempo libero, sui mezzi mobili, con un esperienza di oltre 75 anni, la tecnologia più avanzata, materiali di prima qualità, superba squadra di tecnici nonché design funzionale ed attenzione per l ambiente. Usufruite del ervizio di Garanzia Europea che Vi offre completa tranquillità assicurandovi che trarrete grande comfort ovunque grazie ai Vostri prodotti Dometic DEUTCH Mit Dometic überall wie zu Hause. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl. Die Dometic-Produkte wurden speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und tragen den Erfordernissen der Freizeit auf Rädern voll Rechnung - mit einer mehr als 75-jährigen Erfahrung, modernster Technologie, erstklassigen Materialien, einem hervorragenden Technikerteam, funktionellem Design und Umweltfreundlichkeit. Nutzen ie die Euroervice-Garantie, mit der ie ganz ruhig fahren und die Ihnen überall dank Ihren Dometic-Produkten größten Komfort sichert FRANÇAI Partout avec Dometic. Merci d avoir choisi un produit Dometic. Il a été spécialement conçu pour votre véhicule complétant totalement la gamme d équipements de votre véhicule de loisirs. Dometic, c est aussi, 75 ans d expérience, une technologie avancée, du matériel de premier choix, un design fonctionnel et la protection de l environnement. La garantie Européenne Dometic vous offre, où que vous soyez, la possibilité de profi ter partout de votre matériel. NEDERLAND Met Dometic voelt u zich overal thuis. Wij danken u voor uw besluit een product van Dometic aan te schaffen. Al onze producten zijn speciaal ontworpen voor uw voertuig en voldoen volledig aan de vereisten die worden gesteld aan een vakantie onderweg - met meer dan 75 jaar ervaring, de meest geavanceerde technologie, uitstekende materialen, voortreffelijk vakmanschap, functioneel design en zorg voor het milieu. Bovendien biedt de unieke Dometic Euroervice Garantie u extra zekerheid - zodat u er zeker van bent dat u overal kunt genieten van het comfort die producten van Dometic u bieden. EPAÑOL Con Dometic en todas partes como en casa. Le agradecemos su elección. Los productos Dometic han sido expresamente concebidos para su vehículo; satisfaciendo totalmente las exigencias del tiempo libre, en medios móviles, con una experiencia de más de 75 años, la tecnología más avanzada, materiales de primera calidad, soberbio equipo de técnicos así como design funcional y respeto al medio ambiente. Disfruten del ervicio de Garantía Europea que le ofrece tranquilidad absoluta, asegurándole que obtendrá gran confort en cualquier lugar gracias a sus productos Dometic. La garantie Européenne Dometic vous offre, où que vous soyez, la possibilité de profi ter partout de votre matériel. PORTUGUÊ Com Dometic, em todo o lado como em casa. Agradecemos a sua escolha. Os produtos Dometic foram expressamente concebidos para o seu veículo; satisfazendo totalmente as exigências do tempo livre, em meios móveis, com uma experiência de mais de 75 anos, a tecnologia mais avançada, materiais de primeira qualidade, uma excelente equipa de técnicos e um design funcional e respeito pelo ambiente. Aproveite o erviço de Garantia Europeia, que lhe oferece uma tranquilidade absoluta e lhe assegura que obterá um grande conforto em qualquer lugar graças aos seus produtos Dometic. VENKA Med Dometic är Du hemma överallt. Tack för Ditt beslut att köpa en Dometicprodukt. De har utvecklats speciellt för Din husvagn eller husbil och lever upp till alla de krav för fritid på hjul -med mer än 75 års erfarenhet, avancerad teknologi, förstklassigt material, oöverträffat hantverk och design samt omtanke om miljön. Den unika Dometic Europagararantin ger Dig trygghet om något skulle hända. UOMI Dometic - kotonaan kaikkialla. Olemme iloisia siitä, että olet valinnut Dometic tuotteen. Tuotteemme on kehitetty yli 75 vuoden kokemuksella liikkuvan lomanviettäjän tarpeisiin ja valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista uusimmalla, ympäristöä säästävällä tekniikalla, toimivalla muotoilulla ja korkealla ammattitaidolla. Dometic tuotteita voit käyttää luottavaisin mielin.ainutlaatuinen Dometic Euroervice -takuu ja laaja huoltoverkosto varmistavat., että saat apua ongelmatilanteissa myös matkasi varrella. NORK Med Dometic kan du føle deg hjemme overalt. Takk for at du bestemte deg for å kjøpe et produkt fra Dometic. Alle våre produkter er utviklet spesielt for ditt kjøretøy og lever fullt opp til alle krav om bekvemmelighet i din fritid - basert på mer enn 75 års erfaring, den mest avanserte teknologi, førsteklasses materialvalg og håndverk, funksjonelt design og omtanke for miljøet. Den unike Dometic Euroervice-garantien gir deg trygghet og sikrer komfort uansett hvor du måtte befi nne deg. DANK Med Dometic kan du føle dig hjemme overalt. Tak for din beslutning om at købe et Dometic produkt. De er alle blevet specielt udviklet til dit køretøj og lever fuldt ud op til kravene om fritid på hjul med mere end 75 års erfaring, den mest avancerede teknologi, førsteklasses materialer, uovertruffent håndværk, funktionelt design og omtanke for miljøet. Den unikke Dometic Euroervice Garanti giver dig yderligere ro i sjælen og sikrer, at du takket være dine Dometic produkter vil opleve stor komfort, uanset hvor du befi nder dig.

3 Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivande av direktiv 1999/44/CE. Tillverkarens garanti utesluts uttryckligen både i händelse att produktens skada eller felaktiga funktion har orsakats av och/eller beror på en felaktig montering. Det åligger kunden att se till att monteringen av produkten sker genom de olika återförsäljarna som är auktoriserade, men inte anställda av Dometic. Generatorerna garanteras mot skador och felaktig funktion, men garantin upphör att gälla i händelse att generatorn har använts i mer än 1000 timmar under de två garantiåren och i händelse att det rekommenderade underhållsprogrammet inte har följts. DOMETIC amtliga rättigheter förbehålles - Tryckt i Italien - Ingen del av denna manual får mångfaldigas, kopieras eller spridas i någon form utan skriftligt medgivande från DOMETIC. Figurer, beskrivningar, hänvisningar och tekniska data som finns i denna manual är indikativa men inte bindande. DOMETIC förbehåller sig rätten att i vilket ögonblick som helst och utan föregående meddelande göra samtliga ändringar som betraktas som lämpliga i sin konstanta strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång. par denna manual som framtida referens.

4 Innehållsförteckning 1 Allmän information 1.1 Avsikten med manualen Identifiering av tillverkaren och generatorn äkerhet Indikationer om buller Beskrivning av generatorn Råd om användning av generatorn Bränsle Funktionsbeskrivning Extern kontrollpanel Intern kontrollpanel Tekniska data Meddelanden på displayen Rutinunderhåll Kontroll av oljenivån Information om installationen 2.1 Anvisningar om fixering av generatorn Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke Anvisningar om montering av tanken Anvisningar om elektrisk anslutning Felsökning, underhåll, återvinning 3.1 Fel, orsaker, åtgärder Typ av kontroller och hur ofta de skall göras Extra underhåll Elektriskt kopplingsschema TEC Elektriskt kopplingsschema - 2 parallellkopplade TEC Plansch i TEC 30 reservdelskatalog Operation, Maintenance and Installation manual Generator Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installation Generatore Bedienungs- und Wartungsanleitung Generator Mise en route, entretien et installation Generateur Handleiding voor bediening, onderhoud en installatie Generator Manual de instrucciones para el uso, la manutención y la instalación Generador Livrete de instruções para uso, manutenção e instalação Gerador Handbok för drift, underhåll och installation Generator Käyttö-, huolto- ja asennusohje Generaattori Brukerveiledning og manual til vedlikehold og installasjon Generator Brugervejledning og manual til vedligeholdelse og installation Generaattori GB I D F NL E P FIN N DK

5 1 Allmän information 1.1 Avsikten med manualen 1.2 Identifiering av tillverkaren och generatorn Denna manual har redigerats av tillverkaren och är en integrerande del av generatorns utrustning. Informationen som finns i denna handbok är avsedd att garantera en korrekt användning av generatorn. Den del av manualen som är riktad till användaren är märkt med symbolen, medan delen som är riktad till sakkunnig personal som skall sköta installationen av generatorn är märkt med symbolen. Följande symboler används för att framhäva vissa delar av texten: Driften kan utgöra en riskkälla. Nyttiga råd. Information om respekt för miljön. Identifiering av tillverkaren Konformitetsmärkning Modell/erienummer Tekniska data Manufactured by WTA v.virgilio,3 Forlì- E13 PRODUCT No. MODEL ERIAL TEC 30 xxxxxxxx Date 2003 Voltage V230 Output max W2900 Frequency Hz 50 Output W2500 Power Factor Cos 1 D.C. 12V A 10 Weight Kg 69.5 TEC30 4 Anvisningar till användaren

6 Allmän information 1 Företaget Dometic accepterar inget ansvar för skador som beror på utebliven generatorfunktion. 1.3 äkerhet Generatorn är placerad i en stängd huv, vilket betyder att risken för kontakt med rörliga delar och med spänningsförande ledare är begränsad. Luckan är dessutom utrustad med ett lås med nyckel. Nyckeln får inte lämnas inom räckhåll för barn eller icke sakkunniga personer. Varning! Kontrollera generatorn vid varje användningstillfälle. På detta sätt kan olyckor och skador på motorn förebyggas. täng inte in generatorn i lådor eller utrymmen utan öppningar, utan installera generatorn i ett utrymme eller i en lokal med lämplig ventilation så att brandrisk kan undvikas och generatorn hålls i effektivt skick. e till att barn och djur vistas på avstånd från den påslagna generatorn, eftersom den blir het och kan orsaka brännskador och sår, både direkt och via anordningarna som den förser med elenergi. Lär dig att stänga av generatorn på snabbaste sätt och hur reglagen skall användas. Låt aldrig personer som inte har lämplig utbildning hantera generatorn. Generatorn får uteslutande användas när luckan är stängd. Förvara antändliga ämnen långt från generatorn. Exempel på antändliga ämnen: bensin, målarfärg, lösningsmedel. Kontrollera att de heta delarna av generatorn inte kommer i kontakt med lättantändliga material. Fyll på bränsle till generatorn på en väl ventilerad plats. Om tanken är placerad i närheten av generatorn skall motorn vara avstängd när bränsle fylls på. Bränsle är mycket antändligt och kan t.o.m. explodera. Fyll inte på för mycket bränsle i tanken. Det får inte finnas något bränsle i halsen på tanken. Kontrollera att tanklocket är ordentligt stängt. Avgaserna innehåller kolmonoxid, en giftig, luktlös och färglös gas. Undvik att inandas avgaserna. Aktivera inte generatoraggregatets motor i stängda garage eller i rum utan fönster. Vidrör inte generatorn eller anslutningarna med våta händer. Byt aldrig säkringar eller termokomponenter mot komponenter med högre amperestyrka. När kontroller på elektriska delar görs måste motorn vara avstängd. Kontrollerna måste göras av auktoriserad personal. Installera generatoraggregatet på en stabil plats som klarar att bära upp aggregatets vikt. Placera inte generatorn i mer än 20 vinkel mot vertikallinjen. Om motorfordonet gör bryska inbromsningar, accelerationer eller svängar kan det bli problem med generatorns pumpsystem vilket i sin tur kan leda till att generatorn stängs av. Under avställningsperioder eller längre perioder när generatorn inte används, starta enheten minst en gång var 30:e dag och låt den gå i minst 15 minuter. Låt generatorn vara på i någon minut utan belastning innan den stängs av efter varje användning. Generatorn är tillverkad enligt de säkerhetsstandarder som anges i försäkran om överensstämmelse. 1.4 Indikationer om buller Generatorn har genomgått ett ljudemissionsprov vid ett oberoende, DNV-kvalificerat laboratorium Modul Ett som har utställt EEG-certifikatet i enlighet med EEG-DIREKTIV 2000/14. GARANTERAD UPPMÄTT LJUDEFFEKTNIVÅ: TEC30... LwA LJUDNIVÅ OM UPPMÄTT PÅ 7 m AVTÅND... db(a) 60 Anvisningar till användaren 5 TEC30

7 1 Allmän information 1.5 Beskrivning av generatorn Varning! Generatorn TEC 30 har projekteras och tillverkats för att användas uteslutande på husvagnar, husbilar och kommersiella motorfordon. Den är sålunda inte avsedd att användas på andra typer av fordon eller på någon typ av båtar eller fartyg. Företaget Dometic har inte möjlighet att förutse alla möjliga typer av installationer som kan göras och accepterar inget ansvar för användningar som inte uttryckligen nämns här. Generatorn är avsedd att alstra en växelspänning på 230V och 50 Hz, vilket tillgodoser energibehoven hos olika användaranordningar. Generatorn är utrustad med en inverter, vilket gör att den även kan mata användaranordningar som är mycket känsliga för energikvaliteten, till exempel persondatorer. Generatorn är monterad inuti i en låda i pressad stålplåt som isolerats med speciella ljudisolerande material. 1.6 Råd om användning av generatorn För att generatoraggregatet skall kunna användas på bästa sätt är det viktigt att tänka på att även små överbelastningar under längre tid kan leda till energiavbrott. Under inkörningsperioden är det viktigt att den nya motorn inte utsätts för belastningar som överstiger den nominella belastningen med 70 %, åtminstone inte under de första 50 funktionstimmarna. Därefter rekommenderas en normal användning av generatorn med en belastning på cirka 3/4 av den deklarerade maximala kontinuerliga belastningen. Detta är viktigt för att förlänga generatorns livstid och för att optimera effekten. När generatorn är varm skall den startas med ett kort tryck på startknappen. När generatorn är kall måste man trycka längre på startknappen 1.7 Bränsle Det använda dieselbränslet måste uppfylla minimikraven i följande specifikationer: EN 590 eller DIN DK eller B 2869 A1 / A2 eller ATM D975-1D / 2D Använd vinterbränsle eller tillsätt olja till bränslet när yttertemperaturen är lägre än 0 C. Omgivningstemperatur vid start ( C) Rekommenderad halt olja med ommarbränsle Vinterbränsle 0 till % till % till % 20% OB! För att underlätta starten av generatorn vid låga temperaturer går det att installera ett tändstift för förvärmning som kan beställas som tillbehör (AG165). TEC30 6 Anvisningar till användaren

8 Allmän information Funktionsbeskrivning Generatoraggregatet TEC 30 är uppbyggt av följande huvudelement: en endotermisk motor (a), en växelriktare med permanenta magneter (b), en inverter (c), en intern kontrollpanel (d), en kopplingsplint (e) och en extern kontrollpanel (f). Under funktionen drar den endotermiska motorn med sig växelriktaren med vilken den är fast ansluten i rotationen. Växelriktaren alstrar en växelspänning som matar invertern. Invertern har till uppgift att omvandla spänningen den matas med till en helt stabil spänning på över 230 V och 50 Hz och göra den tillgänglig för maskinens klämmor. På den interna kontrollpanelen finns klämmorna, eluttaget för förlängningskabeln som används för anslutning av den externa kontrollpanelen och säkerhetsströmbrytaren. VÄXELRIKTARENHET (B) INVERTER TYRKORT (C) KOPPLINGPLINT (E) INTERN KONTROLLPANEL (D) Den externa kontrollpanelen är utrustad med: - knappar: med dessa knappar går det att starta och stänga av generatoraggregatet - LCD-skärm: På denna skärm visas alla grundläggande elektriska storheter och sålunda kan generatorns funktion kontrolleras. Där visas dessutom timräknaren och vid fel visas motsvarande larmmeddelanden på skärmen. - kontrollampor - LED: som visar när bränsle- och oljenivån blir för låg. EXTERN KONTROLLPANEL (F) MOTOR (A) Anvisningar till användaren 7 TEC30

9 1 Allmän information 1.9 Extern kontrollpanel 1.10 Intern kontrollpanel DIPLAY ÄKERHET- TRÖMBRYTARE TERMIK MIKRO- TRÖMBRYTARE HUVUDTRÖMBRYTARE TARTKNAPP OLJEINDIKATOR BENININDIKATOR ALTRAD VÄXELPÄNNING ALTRAD EFFEKT FUNKTIONTIMMAR BATTERIET LIKPÄNNING GENERATORTATU Funktionsbeskrivning HUVUDTRÖMBRYTARE: påslagning av panelen / stopp av generatorn TARTKNAPP: start av generatorn BENININDIKATOR: anger att bränslereserven används OLJEINDIKATOR: anger att oljenivån i motorn är otillräckligt (medför en automatisk avstängning av motorn) ÄKERHETTRÖMBRYTARE nödstopp TERMIK MIKROTRÖMBRYTARE termoskydd på likströmmen TEC30 8 Anvisningar till användaren

10 Allmän information Tekniska data BEKRIVNING MÄTENHET VÄRDE ALTRAD PÄNNING V 230 ± 10% MAXIMAL KONTINUERLIG EFFEKT W 2500 ± 5% FREKVEN Hz 50 ± 1% KONTINUERLIG TRÖMEFFEKT V / A 12 / 10 THD % 1 FÖRBRUKNING g/hp/h 200/210 VIKT kg 69.5 Anvisningar till användaren 9 TEC30

11 1 Allmän information 1.12 Tabell med beskrivning av meddelanden som visas på displayen VIAT MEDDELANDE BEKRIVNING GENERATORN BETEENDE ÅTGÄRD LOW BATTERY Anger att batterispänningen har sjunkit under minimivärdet som garanterar motorstart Generatorn startar inte Kontrollera att batteriet fungerar på korrekt sätt innan generatorn startas. OIL CHANGE Meddelandet visas varje gång som räknaren av maskinens funktionstimmar uppnår värdet som bestämts för oljebyte i motorkåpan. Generatorn fortsätter att fungera Gör ett oljebyte (se sid. 22) och starta sedan generatorn igen genom att hålla startknappen intryckt. NO FUEL Anger att bränslereserven i tanken används Generatorn fortsätter att fungera Fyll på bränsle. OIL TEMP PRE Det fattas olja i motorkåpan eller det är hög temperatur i cylinderhuvudet Generatorn stängs av Fyll på olja (se sid. 11). GENERATOR ALERT! Allmänt larmmeddelande Generatorn stängs av Kontrollera systemet med hjälp av tabellen Felsökning, orsaker och åtgärder på sid. 20. Om problemet kvarstår, kontakta omgående närmaste serviceverkstad. OVERLOAD! Anger att det är överbelastning i utgången, på användaranordningarna Invertern stängs av och sålunda tillhandahålls ingen ström, men motorn fortsätter att fungera tills den stängs av Minska den anslutna belastningen, stäng av generatorn och starta den igen HORT CIRCUIT Anger att det är kortslutning i utgången, på användaranordningarna Invertern stängs av och sålunda tillhandahålls ingen ström, men motorn fortsätter att fungera tills den stängs av Kontrollera att de anslutna användaranordningarna fungerar korrekt och stäng sedan av generatorn och starta den igen. OVER TEMPERATURE Meddelande som visas vid termisk överbelastning Invertern stängs av och sålunda tillhandahålls ingen ström, men motorn fortsätter att fungera för att främja den interna kylningen. å snart en optimal temperatur har uppnåtts stängs motorn automatiskt av Låt generatorn svalna. ök efter eventuella stopp i luftintagen, vänta någon minut och starta sedan aggregatet igen. LOW POWER ENGINE Anger en sänkning av inverterns matningsspänning Generatorn stängs av Minska den anslutna belastningen och starta sedan generatorn igen. RETART GEN? Meddelande som visas efter att generatorn har stoppats p.g.a. hög temperatur. Generatorn avstängd täng av generatorn och starta den igen GEN CAL Meddelande som visas vid start av generatorn och som visar att kalibreringsfasen som föregår varje start pågår. Generatorn ger ännu ingen spänning. Generatorn går, men ger inte någon spänning Vänta ett ögonblick GEN WAIT Meddelande som visas i pausen mellan ett startförsök och följande försök eller så snart den externa kontrollpanelen tänds (ystemet håller på att fylla på bränsle i insprutarna). Generatorn är avstängd Vänta tills meddelandet försvinner och försök sedan sätta på generatorn igen GEN ON Anger att generatorn fungerar normalt Normal funktion GEN OFF Anger att generatorn är avstängd Generatorn avstängd Tryck på startknappen för att sätta på generatorn TEC30 10 Anvisningar till användaren

12 Allmän information Rutinunderhåll För att rutinkontroller skallkunna göras måste generatorns lucka öppnas. Följ försiktighetsanvisningarna nedan: Generatorn får inte vara i funktion och samtliga delar måste vara kalla. täll säkerhetsströmbrytaren på den interna kontrollpanelen på O (AV). Koppla loss batteriets pluspol (+). VIKTIGT: Använd endast original reservdelar. Användning av reservdelar som inte har likvärdig kvalitet kan skada generatorn. OB! Glöm inte att ansluta batteriets pluspol (+) och att ställa säkerhetsströmbrytaren i läge I (PÅ) när kontrollerna har avslutats Kontroll av oljenivån Dra ut oljestickan och torka den ren med en trasa. ätt in oljestickan igen. Dra ut oljestickan och kontrollera att oljenivån är mellan märket (max) och spetsen på stickan (min). Om så inte är fallet, fyll på olja till rekommenderad nivå. ätt tillbaka oljestickan. OB! Gör allt kontrollarbete och försäkra dig om att generatorn är i horisontellt läge. Anvisningar till användaren 11 TEC30

13 EE UER' MANUAL FRONT INTALLATION TYPE B Drain Hole AG129 TOP INTALLATION TYPE A (hang up underneat) TOP 2 Information om installationen 2.1 Anvisningar om fixering av generatorn Varning! Det är viktigt att se till att det fi nns tillräckligt utrymme för att kylluften skall kunna cirkulera obehindrat runt generatorns huv. Lämna minst 70 mm fritt utrymme mellan huven och omgivande delar. Om generatorns luftintag är placerat bakom fordonshjulet måste man förhindra att fordonshjulet stänker in vatten i generatorn när det regnar (t.ex. med hjälp av ett stänkskydd). Generatorn kan installeras på två olika sätt: Extern installation (typ A) och intern installation (typ B). Montering av TYP A har följande fördelar: mindre utrymmeskrävande, snabb installation, lätt att komma åt vid normalt och extra underhåll. Montering av TYP B har fördelen att generatorn ljudisoleras bättre. Typ A AG129 Borrschablon TOP 4205 AG129/T AG129 Drain Hole Drain Hole (inside a compartment) EE UER' MANUAL Drain Hole AG129 FRONT FRONT INTALLATION TYPE A (hang up underneat) INTALLATION TYPE B (inside a compartment) Drain Hole Drain Hole INTALLATION TYPE A (hang up underneat) EE UER' MANUAL REMOVE THI CARTON AFTER INTALLATION INTALLATION TYPE B (inside a compartment) För montering av TYP A (upphängd montering) krävs tillbehöret AG129 (kan beställas) som inkluderar hyllkonsoler (kod AG129/T) och det krökta avgasröret (kod 4205), som visas i fi guren. Demontera lådans fästkonsoler och montera dem upp- och nedvända (som i fi guren). Fixera konsolerna AG129/T vid stödväggen. Använd den stansade kartongskivan som fi nns inuti emballaget som borrschablon. Fixera generatoraggregatet vid konsolerna med hjälp av de medföljande vibrationsdämparna. Installera det krökta avgasröret vid vilket det fl exibla röret sedan skall fi xeras för anslutning av den extra ljuddämparen. Det fl exibla röret skall fi xeras med hjälp av rörklämmorna. TEC30 12 Anvisningar till användaren

14 (hang up underneat) INTALLATION TYPE B Drain Hole EE UER' MANUAL FRONT AG129 TOP INTALLATION TYPE A TOP AG129 FRONT Information om installationen 2 Varning! För att aggregatet skall kunna kylas på korrekt sätt måste man lämna minst 70 mm fritt utrymme mellan lådan och omgivande delar. Ordna ett luftintag på ovansidan, riktat mot utsidan, framför luckan. Luftintagets mått skall vara minst 240 cm 2. Var mycket noga med att luftintagen inte täpps till och förhindra att avgaserna återcirkuleras. Typ B AG164 Borrschablon TOP 3013 AG129 Drain Hole Drain Hole (inside a compartment) Drain Hole EE UER' MANUAL Drain Hole FRONT INTALLATION TYPE A (hang up underneat) INTALLATION TYPE B (inside a compartment) Drain Hole INTALLATION TYPE A (hang up underneat) EE UER' MANUAL REMOVE THI CARTON AFTER INTALLATION INTALLATION TYPE B (inside a compartment) 4209 För montering TYP B krävs tillbehöret AG164 (kan beställas) som inkluderar tätningen (kod 3013) och det raka avgasröret (kod 4209), som visas i fi guren. Iordningställ ett utrymme som är isolerat gentemot fordonets insida (det går att ljudisolera detta utrymme ytterligare). Använd den stansade kartongskivan som fi nns inuti emballaget som borrschablon för att borra hål för luftutsläpp. Fixera sedan den medföljande tätningen. Avlägsna fästskruvarna ur generatorbasen. Använd de två medföljande fl änsade muttrarna för att fi xera basen. ätt i muttrarna på insidan (enligt fi guren). På detta sätt går det lätt att lossa på generatorbasen när det blir dags att göra normalt underhållsarbete på enheten. Installera det raka avgasröret vid vilket det fl exibla röret sedan skall fi xeras för anslutning av den extra ljuddämparen. Det fl exibla röret skall fi xeras med hjälp av rörklämmorna. Var mycket noga med att det inte blir en för skarp krök när det flexibla röret installeras, utan följ anvisningarna om rekommenderad minimiradie, se figuren. Anvisningar till användaren 13 TEC30

15 2 Information om installationen 2.2 Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke Det är lämpligt att placera kröken till ljuddämparen i samma längdriktning som lådan (som i figuren) för att garantera en bättre dämpning av vibrationerna. Använd avgasrörets förlängning (AG125) för att flytta avgasrörets ändstycke längre utåt. Fixera förlängningen vid fordonets flak med hjälp av elastiska anordningar som begränsar överföringen av vibrationer till fordonsstrukturen. För att ljuddämpa generatorn ytterligare finns delen AG134 som extra tillbehör. För att fixera avgasrörets förlängning finns delen AG163 som extra tillbehör. VARNING! e till att det inte blir skarpa krökar som kan hindra avgaserna att strömma ut. FATÄNORDNING TILL FLEXIBELT RÖR AG163 (EXTRA TILLBEHÖR) TEC 30 FLEXIBELT RÖR AG125 AVGARÖRET ÄNDTYCKE AG134 (EXTRA TILLBEHÖR) TEC30 14 Anvisningar till användaren

16 Information om installationen 2 Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke AG163 Anvisningar till användaren 15 TEC30

17 2 Information om installationen Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke AG163 AG163 AG163 TEC30 16 Anvisningar till användaren

18 Information om installationen Anvisningar om montering av tanken Generatorn TEC30 är som standard försedd med en elektrisk bränslepump. Följ anvisningarna nedan för montering av tanken: Bränsletanken måste installeras så att tankens undersida hamnar högst 1,5 meter under undersidan på generatorhöljet. Av säkerhetsskäl får tanken aldrig placeras så att tankens översida hamnar på högre nivå än generatorhöljets översida. NEDERTA GRÄN FÖR TANKEN UNDERIDA Generator Max 1,5 m Tank ÖVERTA GRÄN FÖR TANKEN ÖVERIDA Generator 3 m Tank Anvisningar till användaren 17 TEC30

19 2 Information om installationen 2.4 Anvisningar om elektrisk anslutning Generatorn är en växelspänningskälla på 230 V och 50 Hz, vilket tillgodoser energibehoven hos olika användaranordningar. Tvärsnitt mm V (starkströmskablar) Tvärsnitt mm 2 12 V (batteriladdare) Tvärsnitt mm 2 Maximal längd 6 m (batterianslutning) Tvärsnitt mm 2 Längd > 6 m (batterianslutning) Varning! Det är nödvändigt att installera ett relä eller en omkopplare (t.ex. tillbehöret AG 102) på fordonets elsystem för att inte generatorn skall skadas när det externa matningsnätet kopplas in. Vi rekommenderar att generatorn ansluts så att den får företräde gentemot externa nätet. Den elektriska anslutningen skall göras enligt gällande standarder i användarlandet. För att kunna göra en korrekt installation är det lämpligt att slutanvändaren först kontaktar återförsäljarens tekniska service eller en specialiserad tekniker. Huvudströmbrytare Termisk mikroströmbrytare Eluttag till den externa kontrollpanelen Använd en standard kabel med ett tvärsnitt som framgår av tabellen för 230 V. kjut in kabeln i lådan genom kabelgenomföringen och anslut den till kabelklämmorna. Fixera jordkabeln. Elektrisk anslutning av batteriladdaren Använd en kabel med ett tvärsnitt enligt uppgifterna i tabellen. Anslut kabeln till klämman och till pluspolen på batteriet som skall laddas. Om batteriet som skall laddas är annorlunda än batteriet som används för start av generatorn måste detta batteris minuspol anslutas till generatorns jordpunkt (se figuren på sid. 19). OB! Batteriets minuspol måste vara jordad med fordonschassit. Eluttag 230 V Jordanslutning Eluttag 12 V Batteriladdare Eluttag till indikatorn för bränslereserv i tanken TEC30 18 Anvisningar till användaren

20 Information om installationen 2 Batterianslutning OB! Generatorns startspänning är +12 VDC. Batteriet som används skall vara effektivt och ha minst 60 Ah kapacitet. tarta generatorn genom att ansluta den till pluspolen på batteriet som används för start av fordonet. Använd en skärmad kabel som uppfyller standardkraven och med ett tvärsnitt enligt uppgifterna i tabellen. Jordkabeln måste ha samma tvärsnitt och skall anslutas från positionen som anges i vidstående figur eller från insatserna som finns på sidan av lådan, till fordonets chassi. Kontrollera att kontakten är god. Avlägsna om nödvändigt målarfärg eller rost från ytan och skydda anslutningen med fett. För att skydda generatoranläggningen är det lämpligt att använda en 100 A säkring, som är seriekopplad och placerad i närheten av startbatteriets pluspol. (+) pluspol (-) minuspol Insatser Anslutning av den externa kontrollpanelen Välj önskad position inuti fordonet. Använd den medföljande förlängningskabeln för anslutningen mellan den externa kontrollpanelen och generatorns interna kontrollpanel. Använd det speciella kontaktdonet för ändamålet. Anvisningar till användaren 19 TEC30

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY IT Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto, che potrà soddisfare le vostre esigenze ed aspettative. Questo progetto nasce da ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A. (Azienda certificata UNI EN ISO

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer