TEC 30 DIESEL GENERATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEC 30 DIESEL GENERATOR"

Transkript

1 TEC 30 DIEEL GENERATOR Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Installationsanleitung Manuel d utilisation, d entretien et d installation Bedienings-, onderhouds- en installatiehandleiding Manual de instrucciones para el uso, mantenimiento e instalación Manual de instruções de uso, manutenção e instalação Handbok för användning, underhåll och installation Käyttö-, huolto- ja asennusohje Bruks- vedlikeholds- og installasjonsanvisning Betjenings-, vedligeholdelses- og installationsvejledning

2 ENGLIH With Dometic at home everywhere. Thank you for your decision to buy an Dometic product. They all have been specially conceived for your vehicle, matching totally the requirements of leisure on wheels - with more than 75 years of experience, the most advanced technology, fi rst-rate materials, superb workmanship, functional design and a care for the environment. The unique Dometic Euroervice Guarantee offers you additional peace of mind - ensuring that you will derive comfort everywhere from your Dometic products ITALIANO Con Dometic come a casa, ovunque. Vi ringraziamo per averci scelto. I prodotti Dometic sono stati espressamente concepiti per il Vostro veicolo; soddisfacendo completamente le esigenze del tempo libero, sui mezzi mobili, con un esperienza di oltre 75 anni, la tecnologia più avanzata, materiali di prima qualità, superba squadra di tecnici nonché design funzionale ed attenzione per l ambiente. Usufruite del ervizio di Garanzia Europea che Vi offre completa tranquillità assicurandovi che trarrete grande comfort ovunque grazie ai Vostri prodotti Dometic DEUTCH Mit Dometic überall wie zu Hause. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl. Die Dometic-Produkte wurden speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und tragen den Erfordernissen der Freizeit auf Rädern voll Rechnung - mit einer mehr als 75-jährigen Erfahrung, modernster Technologie, erstklassigen Materialien, einem hervorragenden Technikerteam, funktionellem Design und Umweltfreundlichkeit. Nutzen ie die Euroervice-Garantie, mit der ie ganz ruhig fahren und die Ihnen überall dank Ihren Dometic-Produkten größten Komfort sichert FRANÇAI Partout avec Dometic. Merci d avoir choisi un produit Dometic. Il a été spécialement conçu pour votre véhicule complétant totalement la gamme d équipements de votre véhicule de loisirs. Dometic, c est aussi, 75 ans d expérience, une technologie avancée, du matériel de premier choix, un design fonctionnel et la protection de l environnement. La garantie Européenne Dometic vous offre, où que vous soyez, la possibilité de profi ter partout de votre matériel. NEDERLAND Met Dometic voelt u zich overal thuis. Wij danken u voor uw besluit een product van Dometic aan te schaffen. Al onze producten zijn speciaal ontworpen voor uw voertuig en voldoen volledig aan de vereisten die worden gesteld aan een vakantie onderweg - met meer dan 75 jaar ervaring, de meest geavanceerde technologie, uitstekende materialen, voortreffelijk vakmanschap, functioneel design en zorg voor het milieu. Bovendien biedt de unieke Dometic Euroervice Garantie u extra zekerheid - zodat u er zeker van bent dat u overal kunt genieten van het comfort die producten van Dometic u bieden. EPAÑOL Con Dometic en todas partes como en casa. Le agradecemos su elección. Los productos Dometic han sido expresamente concebidos para su vehículo; satisfaciendo totalmente las exigencias del tiempo libre, en medios móviles, con una experiencia de más de 75 años, la tecnología más avanzada, materiales de primera calidad, soberbio equipo de técnicos así como design funcional y respeto al medio ambiente. Disfruten del ervicio de Garantía Europea que le ofrece tranquilidad absoluta, asegurándole que obtendrá gran confort en cualquier lugar gracias a sus productos Dometic. La garantie Européenne Dometic vous offre, où que vous soyez, la possibilité de profi ter partout de votre matériel. PORTUGUÊ Com Dometic, em todo o lado como em casa. Agradecemos a sua escolha. Os produtos Dometic foram expressamente concebidos para o seu veículo; satisfazendo totalmente as exigências do tempo livre, em meios móveis, com uma experiência de mais de 75 anos, a tecnologia mais avançada, materiais de primeira qualidade, uma excelente equipa de técnicos e um design funcional e respeito pelo ambiente. Aproveite o erviço de Garantia Europeia, que lhe oferece uma tranquilidade absoluta e lhe assegura que obterá um grande conforto em qualquer lugar graças aos seus produtos Dometic. VENKA Med Dometic är Du hemma överallt. Tack för Ditt beslut att köpa en Dometicprodukt. De har utvecklats speciellt för Din husvagn eller husbil och lever upp till alla de krav för fritid på hjul -med mer än 75 års erfarenhet, avancerad teknologi, förstklassigt material, oöverträffat hantverk och design samt omtanke om miljön. Den unika Dometic Europagararantin ger Dig trygghet om något skulle hända. UOMI Dometic - kotonaan kaikkialla. Olemme iloisia siitä, että olet valinnut Dometic tuotteen. Tuotteemme on kehitetty yli 75 vuoden kokemuksella liikkuvan lomanviettäjän tarpeisiin ja valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista uusimmalla, ympäristöä säästävällä tekniikalla, toimivalla muotoilulla ja korkealla ammattitaidolla. Dometic tuotteita voit käyttää luottavaisin mielin.ainutlaatuinen Dometic Euroervice -takuu ja laaja huoltoverkosto varmistavat., että saat apua ongelmatilanteissa myös matkasi varrella. NORK Med Dometic kan du føle deg hjemme overalt. Takk for at du bestemte deg for å kjøpe et produkt fra Dometic. Alle våre produkter er utviklet spesielt for ditt kjøretøy og lever fullt opp til alle krav om bekvemmelighet i din fritid - basert på mer enn 75 års erfaring, den mest avanserte teknologi, førsteklasses materialvalg og håndverk, funksjonelt design og omtanke for miljøet. Den unike Dometic Euroervice-garantien gir deg trygghet og sikrer komfort uansett hvor du måtte befi nne deg. DANK Med Dometic kan du føle dig hjemme overalt. Tak for din beslutning om at købe et Dometic produkt. De er alle blevet specielt udviklet til dit køretøj og lever fuldt ud op til kravene om fritid på hjul med mere end 75 års erfaring, den mest avancerede teknologi, førsteklasses materialer, uovertruffent håndværk, funktionelt design og omtanke for miljøet. Den unikke Dometic Euroervice Garanti giver dig yderligere ro i sjælen og sikrer, at du takket være dine Dometic produkter vil opleve stor komfort, uanset hvor du befi nder dig.

3 Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivande av direktiv 1999/44/CE. Tillverkarens garanti utesluts uttryckligen både i händelse att produktens skada eller felaktiga funktion har orsakats av och/eller beror på en felaktig montering. Det åligger kunden att se till att monteringen av produkten sker genom de olika återförsäljarna som är auktoriserade, men inte anställda av Dometic. Generatorerna garanteras mot skador och felaktig funktion, men garantin upphör att gälla i händelse att generatorn har använts i mer än 1000 timmar under de två garantiåren och i händelse att det rekommenderade underhållsprogrammet inte har följts. DOMETIC amtliga rättigheter förbehålles - Tryckt i Italien - Ingen del av denna manual får mångfaldigas, kopieras eller spridas i någon form utan skriftligt medgivande från DOMETIC. Figurer, beskrivningar, hänvisningar och tekniska data som finns i denna manual är indikativa men inte bindande. DOMETIC förbehåller sig rätten att i vilket ögonblick som helst och utan föregående meddelande göra samtliga ändringar som betraktas som lämpliga i sin konstanta strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång. par denna manual som framtida referens.

4 Innehållsförteckning 1 Allmän information 1.1 Avsikten med manualen Identifiering av tillverkaren och generatorn äkerhet Indikationer om buller Beskrivning av generatorn Råd om användning av generatorn Bränsle Funktionsbeskrivning Extern kontrollpanel Intern kontrollpanel Tekniska data Meddelanden på displayen Rutinunderhåll Kontroll av oljenivån Information om installationen 2.1 Anvisningar om fixering av generatorn Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke Anvisningar om montering av tanken Anvisningar om elektrisk anslutning Felsökning, underhåll, återvinning 3.1 Fel, orsaker, åtgärder Typ av kontroller och hur ofta de skall göras Extra underhåll Elektriskt kopplingsschema TEC Elektriskt kopplingsschema - 2 parallellkopplade TEC Plansch i TEC 30 reservdelskatalog Operation, Maintenance and Installation manual Generator Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installation Generatore Bedienungs- und Wartungsanleitung Generator Mise en route, entretien et installation Generateur Handleiding voor bediening, onderhoud en installatie Generator Manual de instrucciones para el uso, la manutención y la instalación Generador Livrete de instruções para uso, manutenção e instalação Gerador Handbok för drift, underhåll och installation Generator Käyttö-, huolto- ja asennusohje Generaattori Brukerveiledning og manual til vedlikehold og installasjon Generator Brugervejledning og manual til vedligeholdelse og installation Generaattori GB I D F NL E P FIN N DK

5 1 Allmän information 1.1 Avsikten med manualen 1.2 Identifiering av tillverkaren och generatorn Denna manual har redigerats av tillverkaren och är en integrerande del av generatorns utrustning. Informationen som finns i denna handbok är avsedd att garantera en korrekt användning av generatorn. Den del av manualen som är riktad till användaren är märkt med symbolen, medan delen som är riktad till sakkunnig personal som skall sköta installationen av generatorn är märkt med symbolen. Följande symboler används för att framhäva vissa delar av texten: Driften kan utgöra en riskkälla. Nyttiga råd. Information om respekt för miljön. Identifiering av tillverkaren Konformitetsmärkning Modell/erienummer Tekniska data Manufactured by WTA v.virgilio,3 Forlì- E13 PRODUCT No. MODEL ERIAL TEC 30 xxxxxxxx Date 2003 Voltage V230 Output max W2900 Frequency Hz 50 Output W2500 Power Factor Cos 1 D.C. 12V A 10 Weight Kg 69.5 TEC30 4 Anvisningar till användaren

6 Allmän information 1 Företaget Dometic accepterar inget ansvar för skador som beror på utebliven generatorfunktion. 1.3 äkerhet Generatorn är placerad i en stängd huv, vilket betyder att risken för kontakt med rörliga delar och med spänningsförande ledare är begränsad. Luckan är dessutom utrustad med ett lås med nyckel. Nyckeln får inte lämnas inom räckhåll för barn eller icke sakkunniga personer. Varning! Kontrollera generatorn vid varje användningstillfälle. På detta sätt kan olyckor och skador på motorn förebyggas. täng inte in generatorn i lådor eller utrymmen utan öppningar, utan installera generatorn i ett utrymme eller i en lokal med lämplig ventilation så att brandrisk kan undvikas och generatorn hålls i effektivt skick. e till att barn och djur vistas på avstånd från den påslagna generatorn, eftersom den blir het och kan orsaka brännskador och sår, både direkt och via anordningarna som den förser med elenergi. Lär dig att stänga av generatorn på snabbaste sätt och hur reglagen skall användas. Låt aldrig personer som inte har lämplig utbildning hantera generatorn. Generatorn får uteslutande användas när luckan är stängd. Förvara antändliga ämnen långt från generatorn. Exempel på antändliga ämnen: bensin, målarfärg, lösningsmedel. Kontrollera att de heta delarna av generatorn inte kommer i kontakt med lättantändliga material. Fyll på bränsle till generatorn på en väl ventilerad plats. Om tanken är placerad i närheten av generatorn skall motorn vara avstängd när bränsle fylls på. Bränsle är mycket antändligt och kan t.o.m. explodera. Fyll inte på för mycket bränsle i tanken. Det får inte finnas något bränsle i halsen på tanken. Kontrollera att tanklocket är ordentligt stängt. Avgaserna innehåller kolmonoxid, en giftig, luktlös och färglös gas. Undvik att inandas avgaserna. Aktivera inte generatoraggregatets motor i stängda garage eller i rum utan fönster. Vidrör inte generatorn eller anslutningarna med våta händer. Byt aldrig säkringar eller termokomponenter mot komponenter med högre amperestyrka. När kontroller på elektriska delar görs måste motorn vara avstängd. Kontrollerna måste göras av auktoriserad personal. Installera generatoraggregatet på en stabil plats som klarar att bära upp aggregatets vikt. Placera inte generatorn i mer än 20 vinkel mot vertikallinjen. Om motorfordonet gör bryska inbromsningar, accelerationer eller svängar kan det bli problem med generatorns pumpsystem vilket i sin tur kan leda till att generatorn stängs av. Under avställningsperioder eller längre perioder när generatorn inte används, starta enheten minst en gång var 30:e dag och låt den gå i minst 15 minuter. Låt generatorn vara på i någon minut utan belastning innan den stängs av efter varje användning. Generatorn är tillverkad enligt de säkerhetsstandarder som anges i försäkran om överensstämmelse. 1.4 Indikationer om buller Generatorn har genomgått ett ljudemissionsprov vid ett oberoende, DNV-kvalificerat laboratorium Modul Ett som har utställt EEG-certifikatet i enlighet med EEG-DIREKTIV 2000/14. GARANTERAD UPPMÄTT LJUDEFFEKTNIVÅ: TEC30... LwA LJUDNIVÅ OM UPPMÄTT PÅ 7 m AVTÅND... db(a) 60 Anvisningar till användaren 5 TEC30

7 1 Allmän information 1.5 Beskrivning av generatorn Varning! Generatorn TEC 30 har projekteras och tillverkats för att användas uteslutande på husvagnar, husbilar och kommersiella motorfordon. Den är sålunda inte avsedd att användas på andra typer av fordon eller på någon typ av båtar eller fartyg. Företaget Dometic har inte möjlighet att förutse alla möjliga typer av installationer som kan göras och accepterar inget ansvar för användningar som inte uttryckligen nämns här. Generatorn är avsedd att alstra en växelspänning på 230V och 50 Hz, vilket tillgodoser energibehoven hos olika användaranordningar. Generatorn är utrustad med en inverter, vilket gör att den även kan mata användaranordningar som är mycket känsliga för energikvaliteten, till exempel persondatorer. Generatorn är monterad inuti i en låda i pressad stålplåt som isolerats med speciella ljudisolerande material. 1.6 Råd om användning av generatorn För att generatoraggregatet skall kunna användas på bästa sätt är det viktigt att tänka på att även små överbelastningar under längre tid kan leda till energiavbrott. Under inkörningsperioden är det viktigt att den nya motorn inte utsätts för belastningar som överstiger den nominella belastningen med 70 %, åtminstone inte under de första 50 funktionstimmarna. Därefter rekommenderas en normal användning av generatorn med en belastning på cirka 3/4 av den deklarerade maximala kontinuerliga belastningen. Detta är viktigt för att förlänga generatorns livstid och för att optimera effekten. När generatorn är varm skall den startas med ett kort tryck på startknappen. När generatorn är kall måste man trycka längre på startknappen 1.7 Bränsle Det använda dieselbränslet måste uppfylla minimikraven i följande specifikationer: EN 590 eller DIN DK eller B 2869 A1 / A2 eller ATM D975-1D / 2D Använd vinterbränsle eller tillsätt olja till bränslet när yttertemperaturen är lägre än 0 C. Omgivningstemperatur vid start ( C) Rekommenderad halt olja med ommarbränsle Vinterbränsle 0 till % till % till % 20% OB! För att underlätta starten av generatorn vid låga temperaturer går det att installera ett tändstift för förvärmning som kan beställas som tillbehör (AG165). TEC30 6 Anvisningar till användaren

8 Allmän information Funktionsbeskrivning Generatoraggregatet TEC 30 är uppbyggt av följande huvudelement: en endotermisk motor (a), en växelriktare med permanenta magneter (b), en inverter (c), en intern kontrollpanel (d), en kopplingsplint (e) och en extern kontrollpanel (f). Under funktionen drar den endotermiska motorn med sig växelriktaren med vilken den är fast ansluten i rotationen. Växelriktaren alstrar en växelspänning som matar invertern. Invertern har till uppgift att omvandla spänningen den matas med till en helt stabil spänning på över 230 V och 50 Hz och göra den tillgänglig för maskinens klämmor. På den interna kontrollpanelen finns klämmorna, eluttaget för förlängningskabeln som används för anslutning av den externa kontrollpanelen och säkerhetsströmbrytaren. VÄXELRIKTARENHET (B) INVERTER TYRKORT (C) KOPPLINGPLINT (E) INTERN KONTROLLPANEL (D) Den externa kontrollpanelen är utrustad med: - knappar: med dessa knappar går det att starta och stänga av generatoraggregatet - LCD-skärm: På denna skärm visas alla grundläggande elektriska storheter och sålunda kan generatorns funktion kontrolleras. Där visas dessutom timräknaren och vid fel visas motsvarande larmmeddelanden på skärmen. - kontrollampor - LED: som visar när bränsle- och oljenivån blir för låg. EXTERN KONTROLLPANEL (F) MOTOR (A) Anvisningar till användaren 7 TEC30

9 1 Allmän information 1.9 Extern kontrollpanel 1.10 Intern kontrollpanel DIPLAY ÄKERHET- TRÖMBRYTARE TERMIK MIKRO- TRÖMBRYTARE HUVUDTRÖMBRYTARE TARTKNAPP OLJEINDIKATOR BENININDIKATOR ALTRAD VÄXELPÄNNING ALTRAD EFFEKT FUNKTIONTIMMAR BATTERIET LIKPÄNNING GENERATORTATU Funktionsbeskrivning HUVUDTRÖMBRYTARE: påslagning av panelen / stopp av generatorn TARTKNAPP: start av generatorn BENININDIKATOR: anger att bränslereserven används OLJEINDIKATOR: anger att oljenivån i motorn är otillräckligt (medför en automatisk avstängning av motorn) ÄKERHETTRÖMBRYTARE nödstopp TERMIK MIKROTRÖMBRYTARE termoskydd på likströmmen TEC30 8 Anvisningar till användaren

10 Allmän information Tekniska data BEKRIVNING MÄTENHET VÄRDE ALTRAD PÄNNING V 230 ± 10% MAXIMAL KONTINUERLIG EFFEKT W 2500 ± 5% FREKVEN Hz 50 ± 1% KONTINUERLIG TRÖMEFFEKT V / A 12 / 10 THD % 1 FÖRBRUKNING g/hp/h 200/210 VIKT kg 69.5 Anvisningar till användaren 9 TEC30

11 1 Allmän information 1.12 Tabell med beskrivning av meddelanden som visas på displayen VIAT MEDDELANDE BEKRIVNING GENERATORN BETEENDE ÅTGÄRD LOW BATTERY Anger att batterispänningen har sjunkit under minimivärdet som garanterar motorstart Generatorn startar inte Kontrollera att batteriet fungerar på korrekt sätt innan generatorn startas. OIL CHANGE Meddelandet visas varje gång som räknaren av maskinens funktionstimmar uppnår värdet som bestämts för oljebyte i motorkåpan. Generatorn fortsätter att fungera Gör ett oljebyte (se sid. 22) och starta sedan generatorn igen genom att hålla startknappen intryckt. NO FUEL Anger att bränslereserven i tanken används Generatorn fortsätter att fungera Fyll på bränsle. OIL TEMP PRE Det fattas olja i motorkåpan eller det är hög temperatur i cylinderhuvudet Generatorn stängs av Fyll på olja (se sid. 11). GENERATOR ALERT! Allmänt larmmeddelande Generatorn stängs av Kontrollera systemet med hjälp av tabellen Felsökning, orsaker och åtgärder på sid. 20. Om problemet kvarstår, kontakta omgående närmaste serviceverkstad. OVERLOAD! Anger att det är överbelastning i utgången, på användaranordningarna Invertern stängs av och sålunda tillhandahålls ingen ström, men motorn fortsätter att fungera tills den stängs av Minska den anslutna belastningen, stäng av generatorn och starta den igen HORT CIRCUIT Anger att det är kortslutning i utgången, på användaranordningarna Invertern stängs av och sålunda tillhandahålls ingen ström, men motorn fortsätter att fungera tills den stängs av Kontrollera att de anslutna användaranordningarna fungerar korrekt och stäng sedan av generatorn och starta den igen. OVER TEMPERATURE Meddelande som visas vid termisk överbelastning Invertern stängs av och sålunda tillhandahålls ingen ström, men motorn fortsätter att fungera för att främja den interna kylningen. å snart en optimal temperatur har uppnåtts stängs motorn automatiskt av Låt generatorn svalna. ök efter eventuella stopp i luftintagen, vänta någon minut och starta sedan aggregatet igen. LOW POWER ENGINE Anger en sänkning av inverterns matningsspänning Generatorn stängs av Minska den anslutna belastningen och starta sedan generatorn igen. RETART GEN? Meddelande som visas efter att generatorn har stoppats p.g.a. hög temperatur. Generatorn avstängd täng av generatorn och starta den igen GEN CAL Meddelande som visas vid start av generatorn och som visar att kalibreringsfasen som föregår varje start pågår. Generatorn ger ännu ingen spänning. Generatorn går, men ger inte någon spänning Vänta ett ögonblick GEN WAIT Meddelande som visas i pausen mellan ett startförsök och följande försök eller så snart den externa kontrollpanelen tänds (ystemet håller på att fylla på bränsle i insprutarna). Generatorn är avstängd Vänta tills meddelandet försvinner och försök sedan sätta på generatorn igen GEN ON Anger att generatorn fungerar normalt Normal funktion GEN OFF Anger att generatorn är avstängd Generatorn avstängd Tryck på startknappen för att sätta på generatorn TEC30 10 Anvisningar till användaren

12 Allmän information Rutinunderhåll För att rutinkontroller skallkunna göras måste generatorns lucka öppnas. Följ försiktighetsanvisningarna nedan: Generatorn får inte vara i funktion och samtliga delar måste vara kalla. täll säkerhetsströmbrytaren på den interna kontrollpanelen på O (AV). Koppla loss batteriets pluspol (+). VIKTIGT: Använd endast original reservdelar. Användning av reservdelar som inte har likvärdig kvalitet kan skada generatorn. OB! Glöm inte att ansluta batteriets pluspol (+) och att ställa säkerhetsströmbrytaren i läge I (PÅ) när kontrollerna har avslutats Kontroll av oljenivån Dra ut oljestickan och torka den ren med en trasa. ätt in oljestickan igen. Dra ut oljestickan och kontrollera att oljenivån är mellan märket (max) och spetsen på stickan (min). Om så inte är fallet, fyll på olja till rekommenderad nivå. ätt tillbaka oljestickan. OB! Gör allt kontrollarbete och försäkra dig om att generatorn är i horisontellt läge. Anvisningar till användaren 11 TEC30

13 EE UER' MANUAL FRONT INTALLATION TYPE B Drain Hole AG129 TOP INTALLATION TYPE A (hang up underneat) TOP 2 Information om installationen 2.1 Anvisningar om fixering av generatorn Varning! Det är viktigt att se till att det fi nns tillräckligt utrymme för att kylluften skall kunna cirkulera obehindrat runt generatorns huv. Lämna minst 70 mm fritt utrymme mellan huven och omgivande delar. Om generatorns luftintag är placerat bakom fordonshjulet måste man förhindra att fordonshjulet stänker in vatten i generatorn när det regnar (t.ex. med hjälp av ett stänkskydd). Generatorn kan installeras på två olika sätt: Extern installation (typ A) och intern installation (typ B). Montering av TYP A har följande fördelar: mindre utrymmeskrävande, snabb installation, lätt att komma åt vid normalt och extra underhåll. Montering av TYP B har fördelen att generatorn ljudisoleras bättre. Typ A AG129 Borrschablon TOP 4205 AG129/T AG129 Drain Hole Drain Hole (inside a compartment) EE UER' MANUAL Drain Hole AG129 FRONT FRONT INTALLATION TYPE A (hang up underneat) INTALLATION TYPE B (inside a compartment) Drain Hole Drain Hole INTALLATION TYPE A (hang up underneat) EE UER' MANUAL REMOVE THI CARTON AFTER INTALLATION INTALLATION TYPE B (inside a compartment) För montering av TYP A (upphängd montering) krävs tillbehöret AG129 (kan beställas) som inkluderar hyllkonsoler (kod AG129/T) och det krökta avgasröret (kod 4205), som visas i fi guren. Demontera lådans fästkonsoler och montera dem upp- och nedvända (som i fi guren). Fixera konsolerna AG129/T vid stödväggen. Använd den stansade kartongskivan som fi nns inuti emballaget som borrschablon. Fixera generatoraggregatet vid konsolerna med hjälp av de medföljande vibrationsdämparna. Installera det krökta avgasröret vid vilket det fl exibla röret sedan skall fi xeras för anslutning av den extra ljuddämparen. Det fl exibla röret skall fi xeras med hjälp av rörklämmorna. TEC30 12 Anvisningar till användaren

14 (hang up underneat) INTALLATION TYPE B Drain Hole EE UER' MANUAL FRONT AG129 TOP INTALLATION TYPE A TOP AG129 FRONT Information om installationen 2 Varning! För att aggregatet skall kunna kylas på korrekt sätt måste man lämna minst 70 mm fritt utrymme mellan lådan och omgivande delar. Ordna ett luftintag på ovansidan, riktat mot utsidan, framför luckan. Luftintagets mått skall vara minst 240 cm 2. Var mycket noga med att luftintagen inte täpps till och förhindra att avgaserna återcirkuleras. Typ B AG164 Borrschablon TOP 3013 AG129 Drain Hole Drain Hole (inside a compartment) Drain Hole EE UER' MANUAL Drain Hole FRONT INTALLATION TYPE A (hang up underneat) INTALLATION TYPE B (inside a compartment) Drain Hole INTALLATION TYPE A (hang up underneat) EE UER' MANUAL REMOVE THI CARTON AFTER INTALLATION INTALLATION TYPE B (inside a compartment) 4209 För montering TYP B krävs tillbehöret AG164 (kan beställas) som inkluderar tätningen (kod 3013) och det raka avgasröret (kod 4209), som visas i fi guren. Iordningställ ett utrymme som är isolerat gentemot fordonets insida (det går att ljudisolera detta utrymme ytterligare). Använd den stansade kartongskivan som fi nns inuti emballaget som borrschablon för att borra hål för luftutsläpp. Fixera sedan den medföljande tätningen. Avlägsna fästskruvarna ur generatorbasen. Använd de två medföljande fl änsade muttrarna för att fi xera basen. ätt i muttrarna på insidan (enligt fi guren). På detta sätt går det lätt att lossa på generatorbasen när det blir dags att göra normalt underhållsarbete på enheten. Installera det raka avgasröret vid vilket det fl exibla röret sedan skall fi xeras för anslutning av den extra ljuddämparen. Det fl exibla röret skall fi xeras med hjälp av rörklämmorna. Var mycket noga med att det inte blir en för skarp krök när det flexibla röret installeras, utan följ anvisningarna om rekommenderad minimiradie, se figuren. Anvisningar till användaren 13 TEC30

15 2 Information om installationen 2.2 Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke Det är lämpligt att placera kröken till ljuddämparen i samma längdriktning som lådan (som i figuren) för att garantera en bättre dämpning av vibrationerna. Använd avgasrörets förlängning (AG125) för att flytta avgasrörets ändstycke längre utåt. Fixera förlängningen vid fordonets flak med hjälp av elastiska anordningar som begränsar överföringen av vibrationer till fordonsstrukturen. För att ljuddämpa generatorn ytterligare finns delen AG134 som extra tillbehör. För att fixera avgasrörets förlängning finns delen AG163 som extra tillbehör. VARNING! e till att det inte blir skarpa krökar som kan hindra avgaserna att strömma ut. FATÄNORDNING TILL FLEXIBELT RÖR AG163 (EXTRA TILLBEHÖR) TEC 30 FLEXIBELT RÖR AG125 AVGARÖRET ÄNDTYCKE AG134 (EXTRA TILLBEHÖR) TEC30 14 Anvisningar till användaren

16 Information om installationen 2 Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke AG163 Anvisningar till användaren 15 TEC30

17 2 Information om installationen Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke AG163 AG163 AG163 TEC30 16 Anvisningar till användaren

18 Information om installationen Anvisningar om montering av tanken Generatorn TEC30 är som standard försedd med en elektrisk bränslepump. Följ anvisningarna nedan för montering av tanken: Bränsletanken måste installeras så att tankens undersida hamnar högst 1,5 meter under undersidan på generatorhöljet. Av säkerhetsskäl får tanken aldrig placeras så att tankens översida hamnar på högre nivå än generatorhöljets översida. NEDERTA GRÄN FÖR TANKEN UNDERIDA Generator Max 1,5 m Tank ÖVERTA GRÄN FÖR TANKEN ÖVERIDA Generator 3 m Tank Anvisningar till användaren 17 TEC30

19 2 Information om installationen 2.4 Anvisningar om elektrisk anslutning Generatorn är en växelspänningskälla på 230 V och 50 Hz, vilket tillgodoser energibehoven hos olika användaranordningar. Tvärsnitt mm V (starkströmskablar) Tvärsnitt mm 2 12 V (batteriladdare) Tvärsnitt mm 2 Maximal längd 6 m (batterianslutning) Tvärsnitt mm 2 Längd > 6 m (batterianslutning) Varning! Det är nödvändigt att installera ett relä eller en omkopplare (t.ex. tillbehöret AG 102) på fordonets elsystem för att inte generatorn skall skadas när det externa matningsnätet kopplas in. Vi rekommenderar att generatorn ansluts så att den får företräde gentemot externa nätet. Den elektriska anslutningen skall göras enligt gällande standarder i användarlandet. För att kunna göra en korrekt installation är det lämpligt att slutanvändaren först kontaktar återförsäljarens tekniska service eller en specialiserad tekniker. Huvudströmbrytare Termisk mikroströmbrytare Eluttag till den externa kontrollpanelen Använd en standard kabel med ett tvärsnitt som framgår av tabellen för 230 V. kjut in kabeln i lådan genom kabelgenomföringen och anslut den till kabelklämmorna. Fixera jordkabeln. Elektrisk anslutning av batteriladdaren Använd en kabel med ett tvärsnitt enligt uppgifterna i tabellen. Anslut kabeln till klämman och till pluspolen på batteriet som skall laddas. Om batteriet som skall laddas är annorlunda än batteriet som används för start av generatorn måste detta batteris minuspol anslutas till generatorns jordpunkt (se figuren på sid. 19). OB! Batteriets minuspol måste vara jordad med fordonschassit. Eluttag 230 V Jordanslutning Eluttag 12 V Batteriladdare Eluttag till indikatorn för bränslereserv i tanken TEC30 18 Anvisningar till användaren

20 Information om installationen 2 Batterianslutning OB! Generatorns startspänning är +12 VDC. Batteriet som används skall vara effektivt och ha minst 60 Ah kapacitet. tarta generatorn genom att ansluta den till pluspolen på batteriet som används för start av fordonet. Använd en skärmad kabel som uppfyller standardkraven och med ett tvärsnitt enligt uppgifterna i tabellen. Jordkabeln måste ha samma tvärsnitt och skall anslutas från positionen som anges i vidstående figur eller från insatserna som finns på sidan av lådan, till fordonets chassi. Kontrollera att kontakten är god. Avlägsna om nödvändigt målarfärg eller rost från ytan och skydda anslutningen med fett. För att skydda generatoranläggningen är det lämpligt att använda en 100 A säkring, som är seriekopplad och placerad i närheten av startbatteriets pluspol. (+) pluspol (-) minuspol Insatser Anslutning av den externa kontrollpanelen Välj önskad position inuti fordonet. Använd den medföljande förlängningskabeln för anslutningen mellan den externa kontrollpanelen och generatorns interna kontrollpanel. Använd det speciella kontaktdonet för ändamålet. Anvisningar till användaren 19 TEC30

Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und

Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Installationsanleitung Manuel d utilisation, d entretien et d installation

Läs mer

Spara detta dokument för framtida referens.

Spara detta dokument för framtida referens. DOMETIC - 2003 Med ensamrätt - Tryckt i Italien - Inga delar av denna handbok får reproduceras, kopieras eller distribueras i någon form utan skriftligt medgivande från DOMETIC. Figurer, beskrivningar,

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

DC TILL AC STRÖMOMVANDLARE 300W DC/AC VERMOGENSINVERTER 300W INVERSEUR CC/CA 300W CONVERTIDOR CC/CA 300W WECHSELRICHTER DC/AC 300W

DC TILL AC STRÖMOMVANDLARE 300W DC/AC VERMOGENSINVERTER 300W INVERSEUR CC/CA 300W CONVERTIDOR CC/CA 300W WECHSELRICHTER DC/AC 300W PI300BN PI300MN PI30024BN PI30024MN DC TILL AC STRÖMOMVANDLARE 300W DC/AC VERMOGENSINVERTER 300W INVERUR CC/CA 300W CONVERTIDOR CC/CA 300W WECHLRICHTER DC/AC 300W MJUK-START OBRVERA OPGELET CUIDADO - ACHTUNG

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE...5 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE...5 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8 KSEG90X KSEG120X Libretto d uso e manutenzione Instruction and maintenance Instruction et d'entretien Bedienungs-und Wartungsanleitungen Instructie en onderhoud Instrucción y mantenimiento Instrução e

Läs mer

Oxalsyraförångare Användarmanual

Oxalsyraförångare Användarmanual Oxalsyraförångare Användarmanual 1 VIKTIGT FÖLJ ANVISNINGARNA I DENNA MANUAL. Tillverkaren och dess återförsäljare tar inget ansvar för felaktig användning av produkten. -) Oxalsyrakristallerna och gaserna

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE.

Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE. Garantivillkor Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE. Tillverkarens garanti utesluts uttryckligen både i händelse att produktens skada

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Handbok. MG 10 IH/AE Art. nr

Handbok. MG 10 IH/AE Art. nr Handbok MG 10 IH/AE Art. nr 9402160 Teknisk data Generator Effekt 3-fas kw 8 Effekt 1-fas kw 3,2 Frekvens Hz 50 Effektfaktor Cos 0,8 Isolationsklass F Skyddsklass IP 23 Motor Motor Honda GX 620 K1 Antal

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Köksfläkt P602WH/P602SS

Köksfläkt P602WH/P602SS Köksfläkt P602WH/P602SS HN 10166/10167 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Installation Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation.

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Användarhandbok. Manual 004

Användarhandbok. Manual 004 Användarhandbok Manual 004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid Introduktion 2 Säkerhet 2 Ankarspelets elinstallation (minimumkrav) 2 Installation generella krav 3 Installation 3 Test av ankarspelet 4 Användning

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Underhållsmanual Torktumlare

Underhållsmanual Torktumlare Underhållsmanual Torktumlare T5190LE Typ N1190.. Originalanvisningar 438 9098-10/SE 2015.11.04 Innehåll Innehåll 1 Symboler...5 2 Allmänt...5 3 Underhåll...6 3.1 Rengör luddfiltren...6 3.2 Specialfilter...6

Läs mer

Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg

Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg 230V växelström från 12V likström Integrerad automatisk 230V växelströmsomkopplare - acs Välkommen till Dometics värld Dometics omformare med ren sinusvåg

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen Manual DB KPB.qxd 26/02/2003 10:10 PÆgina 1 BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE... 6 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE... 6 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8 Istruzioni di montaggio Installation instructions Notice de montage Montageanleitung Montagevoorschrift Instrucciones de montaje Instruções de instalação Èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó Monteringsanvisning KSEG90X-1

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud.

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud. M115N / Mårdskydd för motorfordon 12V jagar bort mårdar med hjälp av små högspänningsplattor laddade med ca. 200 300 V genom elektriska chocker i fordonets motorutrymme (endast svaga strömpulser som skrämmer

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

PRINT & WEB VERSION. 14T, 18T och 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk)

PRINT & WEB VERSION. 14T, 18T och 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T och 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare. Denna handbok har utformats för

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Instruktionsbok PrimaSafe T

Instruktionsbok PrimaSafe T Instruktionsbok PrimaSafe T AC on AC off Low Battery 2009-04-09-0906 - 89966231.pdf Innehållsförteckning DeLaval PrimaSafe T... 3 Allmän beskrivning... 3 Grundläggande om ventilation... 4 Ventilationsprocessen...

Läs mer