TEC 30 DIESEL GENERATOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEC 30 DIESEL GENERATOR"

Transkript

1 TEC 30 DIEEL GENERATOR Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Installationsanleitung Manuel d utilisation, d entretien et d installation Bedienings-, onderhouds- en installatiehandleiding Manual de instrucciones para el uso, mantenimiento e instalación Manual de instruções de uso, manutenção e instalação Handbok för användning, underhåll och installation Käyttö-, huolto- ja asennusohje Bruks- vedlikeholds- og installasjonsanvisning Betjenings-, vedligeholdelses- og installationsvejledning

2 ENGLIH With Dometic at home everywhere. Thank you for your decision to buy an Dometic product. They all have been specially conceived for your vehicle, matching totally the requirements of leisure on wheels - with more than 75 years of experience, the most advanced technology, fi rst-rate materials, superb workmanship, functional design and a care for the environment. The unique Dometic Euroervice Guarantee offers you additional peace of mind - ensuring that you will derive comfort everywhere from your Dometic products ITALIANO Con Dometic come a casa, ovunque. Vi ringraziamo per averci scelto. I prodotti Dometic sono stati espressamente concepiti per il Vostro veicolo; soddisfacendo completamente le esigenze del tempo libero, sui mezzi mobili, con un esperienza di oltre 75 anni, la tecnologia più avanzata, materiali di prima qualità, superba squadra di tecnici nonché design funzionale ed attenzione per l ambiente. Usufruite del ervizio di Garanzia Europea che Vi offre completa tranquillità assicurandovi che trarrete grande comfort ovunque grazie ai Vostri prodotti Dometic DEUTCH Mit Dometic überall wie zu Hause. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl. Die Dometic-Produkte wurden speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und tragen den Erfordernissen der Freizeit auf Rädern voll Rechnung - mit einer mehr als 75-jährigen Erfahrung, modernster Technologie, erstklassigen Materialien, einem hervorragenden Technikerteam, funktionellem Design und Umweltfreundlichkeit. Nutzen ie die Euroervice-Garantie, mit der ie ganz ruhig fahren und die Ihnen überall dank Ihren Dometic-Produkten größten Komfort sichert FRANÇAI Partout avec Dometic. Merci d avoir choisi un produit Dometic. Il a été spécialement conçu pour votre véhicule complétant totalement la gamme d équipements de votre véhicule de loisirs. Dometic, c est aussi, 75 ans d expérience, une technologie avancée, du matériel de premier choix, un design fonctionnel et la protection de l environnement. La garantie Européenne Dometic vous offre, où que vous soyez, la possibilité de profi ter partout de votre matériel. NEDERLAND Met Dometic voelt u zich overal thuis. Wij danken u voor uw besluit een product van Dometic aan te schaffen. Al onze producten zijn speciaal ontworpen voor uw voertuig en voldoen volledig aan de vereisten die worden gesteld aan een vakantie onderweg - met meer dan 75 jaar ervaring, de meest geavanceerde technologie, uitstekende materialen, voortreffelijk vakmanschap, functioneel design en zorg voor het milieu. Bovendien biedt de unieke Dometic Euroervice Garantie u extra zekerheid - zodat u er zeker van bent dat u overal kunt genieten van het comfort die producten van Dometic u bieden. EPAÑOL Con Dometic en todas partes como en casa. Le agradecemos su elección. Los productos Dometic han sido expresamente concebidos para su vehículo; satisfaciendo totalmente las exigencias del tiempo libre, en medios móviles, con una experiencia de más de 75 años, la tecnología más avanzada, materiales de primera calidad, soberbio equipo de técnicos así como design funcional y respeto al medio ambiente. Disfruten del ervicio de Garantía Europea que le ofrece tranquilidad absoluta, asegurándole que obtendrá gran confort en cualquier lugar gracias a sus productos Dometic. La garantie Européenne Dometic vous offre, où que vous soyez, la possibilité de profi ter partout de votre matériel. PORTUGUÊ Com Dometic, em todo o lado como em casa. Agradecemos a sua escolha. Os produtos Dometic foram expressamente concebidos para o seu veículo; satisfazendo totalmente as exigências do tempo livre, em meios móveis, com uma experiência de mais de 75 anos, a tecnologia mais avançada, materiais de primeira qualidade, uma excelente equipa de técnicos e um design funcional e respeito pelo ambiente. Aproveite o erviço de Garantia Europeia, que lhe oferece uma tranquilidade absoluta e lhe assegura que obterá um grande conforto em qualquer lugar graças aos seus produtos Dometic. VENKA Med Dometic är Du hemma överallt. Tack för Ditt beslut att köpa en Dometicprodukt. De har utvecklats speciellt för Din husvagn eller husbil och lever upp till alla de krav för fritid på hjul -med mer än 75 års erfarenhet, avancerad teknologi, förstklassigt material, oöverträffat hantverk och design samt omtanke om miljön. Den unika Dometic Europagararantin ger Dig trygghet om något skulle hända. UOMI Dometic - kotonaan kaikkialla. Olemme iloisia siitä, että olet valinnut Dometic tuotteen. Tuotteemme on kehitetty yli 75 vuoden kokemuksella liikkuvan lomanviettäjän tarpeisiin ja valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista uusimmalla, ympäristöä säästävällä tekniikalla, toimivalla muotoilulla ja korkealla ammattitaidolla. Dometic tuotteita voit käyttää luottavaisin mielin.ainutlaatuinen Dometic Euroervice -takuu ja laaja huoltoverkosto varmistavat., että saat apua ongelmatilanteissa myös matkasi varrella. NORK Med Dometic kan du føle deg hjemme overalt. Takk for at du bestemte deg for å kjøpe et produkt fra Dometic. Alle våre produkter er utviklet spesielt for ditt kjøretøy og lever fullt opp til alle krav om bekvemmelighet i din fritid - basert på mer enn 75 års erfaring, den mest avanserte teknologi, førsteklasses materialvalg og håndverk, funksjonelt design og omtanke for miljøet. Den unike Dometic Euroervice-garantien gir deg trygghet og sikrer komfort uansett hvor du måtte befi nne deg. DANK Med Dometic kan du føle dig hjemme overalt. Tak for din beslutning om at købe et Dometic produkt. De er alle blevet specielt udviklet til dit køretøj og lever fuldt ud op til kravene om fritid på hjul med mere end 75 års erfaring, den mest avancerede teknologi, førsteklasses materialer, uovertruffent håndværk, funktionelt design og omtanke for miljøet. Den unikke Dometic Euroervice Garanti giver dig yderligere ro i sjælen og sikrer, at du takket være dine Dometic produkter vil opleve stor komfort, uanset hvor du befi nder dig.

3 Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivande av direktiv 1999/44/CE. Tillverkarens garanti utesluts uttryckligen både i händelse att produktens skada eller felaktiga funktion har orsakats av och/eller beror på en felaktig montering. Det åligger kunden att se till att monteringen av produkten sker genom de olika återförsäljarna som är auktoriserade, men inte anställda av Dometic. Generatorerna garanteras mot skador och felaktig funktion, men garantin upphör att gälla i händelse att generatorn har använts i mer än 1000 timmar under de två garantiåren och i händelse att det rekommenderade underhållsprogrammet inte har följts. DOMETIC amtliga rättigheter förbehålles - Tryckt i Italien - Ingen del av denna manual får mångfaldigas, kopieras eller spridas i någon form utan skriftligt medgivande från DOMETIC. Figurer, beskrivningar, hänvisningar och tekniska data som finns i denna manual är indikativa men inte bindande. DOMETIC förbehåller sig rätten att i vilket ögonblick som helst och utan föregående meddelande göra samtliga ändringar som betraktas som lämpliga i sin konstanta strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång. par denna manual som framtida referens.

4 Innehållsförteckning 1 Allmän information 1.1 Avsikten med manualen Identifiering av tillverkaren och generatorn äkerhet Indikationer om buller Beskrivning av generatorn Råd om användning av generatorn Bränsle Funktionsbeskrivning Extern kontrollpanel Intern kontrollpanel Tekniska data Meddelanden på displayen Rutinunderhåll Kontroll av oljenivån Information om installationen 2.1 Anvisningar om fixering av generatorn Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke Anvisningar om montering av tanken Anvisningar om elektrisk anslutning Felsökning, underhåll, återvinning 3.1 Fel, orsaker, åtgärder Typ av kontroller och hur ofta de skall göras Extra underhåll Elektriskt kopplingsschema TEC Elektriskt kopplingsschema - 2 parallellkopplade TEC Plansch i TEC 30 reservdelskatalog Operation, Maintenance and Installation manual Generator Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installation Generatore Bedienungs- und Wartungsanleitung Generator Mise en route, entretien et installation Generateur Handleiding voor bediening, onderhoud en installatie Generator Manual de instrucciones para el uso, la manutención y la instalación Generador Livrete de instruções para uso, manutenção e instalação Gerador Handbok för drift, underhåll och installation Generator Käyttö-, huolto- ja asennusohje Generaattori Brukerveiledning og manual til vedlikehold og installasjon Generator Brugervejledning og manual til vedligeholdelse og installation Generaattori GB I D F NL E P FIN N DK

5 1 Allmän information 1.1 Avsikten med manualen 1.2 Identifiering av tillverkaren och generatorn Denna manual har redigerats av tillverkaren och är en integrerande del av generatorns utrustning. Informationen som finns i denna handbok är avsedd att garantera en korrekt användning av generatorn. Den del av manualen som är riktad till användaren är märkt med symbolen, medan delen som är riktad till sakkunnig personal som skall sköta installationen av generatorn är märkt med symbolen. Följande symboler används för att framhäva vissa delar av texten: Driften kan utgöra en riskkälla. Nyttiga råd. Information om respekt för miljön. Identifiering av tillverkaren Konformitetsmärkning Modell/erienummer Tekniska data Manufactured by WTA v.virgilio,3 Forlì- E13 PRODUCT No. MODEL ERIAL TEC 30 xxxxxxxx Date 2003 Voltage V230 Output max W2900 Frequency Hz 50 Output W2500 Power Factor Cos 1 D.C. 12V A 10 Weight Kg 69.5 TEC30 4 Anvisningar till användaren

6 Allmän information 1 Företaget Dometic accepterar inget ansvar för skador som beror på utebliven generatorfunktion. 1.3 äkerhet Generatorn är placerad i en stängd huv, vilket betyder att risken för kontakt med rörliga delar och med spänningsförande ledare är begränsad. Luckan är dessutom utrustad med ett lås med nyckel. Nyckeln får inte lämnas inom räckhåll för barn eller icke sakkunniga personer. Varning! Kontrollera generatorn vid varje användningstillfälle. På detta sätt kan olyckor och skador på motorn förebyggas. täng inte in generatorn i lådor eller utrymmen utan öppningar, utan installera generatorn i ett utrymme eller i en lokal med lämplig ventilation så att brandrisk kan undvikas och generatorn hålls i effektivt skick. e till att barn och djur vistas på avstånd från den påslagna generatorn, eftersom den blir het och kan orsaka brännskador och sår, både direkt och via anordningarna som den förser med elenergi. Lär dig att stänga av generatorn på snabbaste sätt och hur reglagen skall användas. Låt aldrig personer som inte har lämplig utbildning hantera generatorn. Generatorn får uteslutande användas när luckan är stängd. Förvara antändliga ämnen långt från generatorn. Exempel på antändliga ämnen: bensin, målarfärg, lösningsmedel. Kontrollera att de heta delarna av generatorn inte kommer i kontakt med lättantändliga material. Fyll på bränsle till generatorn på en väl ventilerad plats. Om tanken är placerad i närheten av generatorn skall motorn vara avstängd när bränsle fylls på. Bränsle är mycket antändligt och kan t.o.m. explodera. Fyll inte på för mycket bränsle i tanken. Det får inte finnas något bränsle i halsen på tanken. Kontrollera att tanklocket är ordentligt stängt. Avgaserna innehåller kolmonoxid, en giftig, luktlös och färglös gas. Undvik att inandas avgaserna. Aktivera inte generatoraggregatets motor i stängda garage eller i rum utan fönster. Vidrör inte generatorn eller anslutningarna med våta händer. Byt aldrig säkringar eller termokomponenter mot komponenter med högre amperestyrka. När kontroller på elektriska delar görs måste motorn vara avstängd. Kontrollerna måste göras av auktoriserad personal. Installera generatoraggregatet på en stabil plats som klarar att bära upp aggregatets vikt. Placera inte generatorn i mer än 20 vinkel mot vertikallinjen. Om motorfordonet gör bryska inbromsningar, accelerationer eller svängar kan det bli problem med generatorns pumpsystem vilket i sin tur kan leda till att generatorn stängs av. Under avställningsperioder eller längre perioder när generatorn inte används, starta enheten minst en gång var 30:e dag och låt den gå i minst 15 minuter. Låt generatorn vara på i någon minut utan belastning innan den stängs av efter varje användning. Generatorn är tillverkad enligt de säkerhetsstandarder som anges i försäkran om överensstämmelse. 1.4 Indikationer om buller Generatorn har genomgått ett ljudemissionsprov vid ett oberoende, DNV-kvalificerat laboratorium Modul Ett som har utställt EEG-certifikatet i enlighet med EEG-DIREKTIV 2000/14. GARANTERAD UPPMÄTT LJUDEFFEKTNIVÅ: TEC30... LwA LJUDNIVÅ OM UPPMÄTT PÅ 7 m AVTÅND... db(a) 60 Anvisningar till användaren 5 TEC30

7 1 Allmän information 1.5 Beskrivning av generatorn Varning! Generatorn TEC 30 har projekteras och tillverkats för att användas uteslutande på husvagnar, husbilar och kommersiella motorfordon. Den är sålunda inte avsedd att användas på andra typer av fordon eller på någon typ av båtar eller fartyg. Företaget Dometic har inte möjlighet att förutse alla möjliga typer av installationer som kan göras och accepterar inget ansvar för användningar som inte uttryckligen nämns här. Generatorn är avsedd att alstra en växelspänning på 230V och 50 Hz, vilket tillgodoser energibehoven hos olika användaranordningar. Generatorn är utrustad med en inverter, vilket gör att den även kan mata användaranordningar som är mycket känsliga för energikvaliteten, till exempel persondatorer. Generatorn är monterad inuti i en låda i pressad stålplåt som isolerats med speciella ljudisolerande material. 1.6 Råd om användning av generatorn För att generatoraggregatet skall kunna användas på bästa sätt är det viktigt att tänka på att även små överbelastningar under längre tid kan leda till energiavbrott. Under inkörningsperioden är det viktigt att den nya motorn inte utsätts för belastningar som överstiger den nominella belastningen med 70 %, åtminstone inte under de första 50 funktionstimmarna. Därefter rekommenderas en normal användning av generatorn med en belastning på cirka 3/4 av den deklarerade maximala kontinuerliga belastningen. Detta är viktigt för att förlänga generatorns livstid och för att optimera effekten. När generatorn är varm skall den startas med ett kort tryck på startknappen. När generatorn är kall måste man trycka längre på startknappen 1.7 Bränsle Det använda dieselbränslet måste uppfylla minimikraven i följande specifikationer: EN 590 eller DIN DK eller B 2869 A1 / A2 eller ATM D975-1D / 2D Använd vinterbränsle eller tillsätt olja till bränslet när yttertemperaturen är lägre än 0 C. Omgivningstemperatur vid start ( C) Rekommenderad halt olja med ommarbränsle Vinterbränsle 0 till % till % till % 20% OB! För att underlätta starten av generatorn vid låga temperaturer går det att installera ett tändstift för förvärmning som kan beställas som tillbehör (AG165). TEC30 6 Anvisningar till användaren

8 Allmän information Funktionsbeskrivning Generatoraggregatet TEC 30 är uppbyggt av följande huvudelement: en endotermisk motor (a), en växelriktare med permanenta magneter (b), en inverter (c), en intern kontrollpanel (d), en kopplingsplint (e) och en extern kontrollpanel (f). Under funktionen drar den endotermiska motorn med sig växelriktaren med vilken den är fast ansluten i rotationen. Växelriktaren alstrar en växelspänning som matar invertern. Invertern har till uppgift att omvandla spänningen den matas med till en helt stabil spänning på över 230 V och 50 Hz och göra den tillgänglig för maskinens klämmor. På den interna kontrollpanelen finns klämmorna, eluttaget för förlängningskabeln som används för anslutning av den externa kontrollpanelen och säkerhetsströmbrytaren. VÄXELRIKTARENHET (B) INVERTER TYRKORT (C) KOPPLINGPLINT (E) INTERN KONTROLLPANEL (D) Den externa kontrollpanelen är utrustad med: - knappar: med dessa knappar går det att starta och stänga av generatoraggregatet - LCD-skärm: På denna skärm visas alla grundläggande elektriska storheter och sålunda kan generatorns funktion kontrolleras. Där visas dessutom timräknaren och vid fel visas motsvarande larmmeddelanden på skärmen. - kontrollampor - LED: som visar när bränsle- och oljenivån blir för låg. EXTERN KONTROLLPANEL (F) MOTOR (A) Anvisningar till användaren 7 TEC30

9 1 Allmän information 1.9 Extern kontrollpanel 1.10 Intern kontrollpanel DIPLAY ÄKERHET- TRÖMBRYTARE TERMIK MIKRO- TRÖMBRYTARE HUVUDTRÖMBRYTARE TARTKNAPP OLJEINDIKATOR BENININDIKATOR ALTRAD VÄXELPÄNNING ALTRAD EFFEKT FUNKTIONTIMMAR BATTERIET LIKPÄNNING GENERATORTATU Funktionsbeskrivning HUVUDTRÖMBRYTARE: påslagning av panelen / stopp av generatorn TARTKNAPP: start av generatorn BENININDIKATOR: anger att bränslereserven används OLJEINDIKATOR: anger att oljenivån i motorn är otillräckligt (medför en automatisk avstängning av motorn) ÄKERHETTRÖMBRYTARE nödstopp TERMIK MIKROTRÖMBRYTARE termoskydd på likströmmen TEC30 8 Anvisningar till användaren

10 Allmän information Tekniska data BEKRIVNING MÄTENHET VÄRDE ALTRAD PÄNNING V 230 ± 10% MAXIMAL KONTINUERLIG EFFEKT W 2500 ± 5% FREKVEN Hz 50 ± 1% KONTINUERLIG TRÖMEFFEKT V / A 12 / 10 THD % 1 FÖRBRUKNING g/hp/h 200/210 VIKT kg 69.5 Anvisningar till användaren 9 TEC30

11 1 Allmän information 1.12 Tabell med beskrivning av meddelanden som visas på displayen VIAT MEDDELANDE BEKRIVNING GENERATORN BETEENDE ÅTGÄRD LOW BATTERY Anger att batterispänningen har sjunkit under minimivärdet som garanterar motorstart Generatorn startar inte Kontrollera att batteriet fungerar på korrekt sätt innan generatorn startas. OIL CHANGE Meddelandet visas varje gång som räknaren av maskinens funktionstimmar uppnår värdet som bestämts för oljebyte i motorkåpan. Generatorn fortsätter att fungera Gör ett oljebyte (se sid. 22) och starta sedan generatorn igen genom att hålla startknappen intryckt. NO FUEL Anger att bränslereserven i tanken används Generatorn fortsätter att fungera Fyll på bränsle. OIL TEMP PRE Det fattas olja i motorkåpan eller det är hög temperatur i cylinderhuvudet Generatorn stängs av Fyll på olja (se sid. 11). GENERATOR ALERT! Allmänt larmmeddelande Generatorn stängs av Kontrollera systemet med hjälp av tabellen Felsökning, orsaker och åtgärder på sid. 20. Om problemet kvarstår, kontakta omgående närmaste serviceverkstad. OVERLOAD! Anger att det är överbelastning i utgången, på användaranordningarna Invertern stängs av och sålunda tillhandahålls ingen ström, men motorn fortsätter att fungera tills den stängs av Minska den anslutna belastningen, stäng av generatorn och starta den igen HORT CIRCUIT Anger att det är kortslutning i utgången, på användaranordningarna Invertern stängs av och sålunda tillhandahålls ingen ström, men motorn fortsätter att fungera tills den stängs av Kontrollera att de anslutna användaranordningarna fungerar korrekt och stäng sedan av generatorn och starta den igen. OVER TEMPERATURE Meddelande som visas vid termisk överbelastning Invertern stängs av och sålunda tillhandahålls ingen ström, men motorn fortsätter att fungera för att främja den interna kylningen. å snart en optimal temperatur har uppnåtts stängs motorn automatiskt av Låt generatorn svalna. ök efter eventuella stopp i luftintagen, vänta någon minut och starta sedan aggregatet igen. LOW POWER ENGINE Anger en sänkning av inverterns matningsspänning Generatorn stängs av Minska den anslutna belastningen och starta sedan generatorn igen. RETART GEN? Meddelande som visas efter att generatorn har stoppats p.g.a. hög temperatur. Generatorn avstängd täng av generatorn och starta den igen GEN CAL Meddelande som visas vid start av generatorn och som visar att kalibreringsfasen som föregår varje start pågår. Generatorn ger ännu ingen spänning. Generatorn går, men ger inte någon spänning Vänta ett ögonblick GEN WAIT Meddelande som visas i pausen mellan ett startförsök och följande försök eller så snart den externa kontrollpanelen tänds (ystemet håller på att fylla på bränsle i insprutarna). Generatorn är avstängd Vänta tills meddelandet försvinner och försök sedan sätta på generatorn igen GEN ON Anger att generatorn fungerar normalt Normal funktion GEN OFF Anger att generatorn är avstängd Generatorn avstängd Tryck på startknappen för att sätta på generatorn TEC30 10 Anvisningar till användaren

12 Allmän information Rutinunderhåll För att rutinkontroller skallkunna göras måste generatorns lucka öppnas. Följ försiktighetsanvisningarna nedan: Generatorn får inte vara i funktion och samtliga delar måste vara kalla. täll säkerhetsströmbrytaren på den interna kontrollpanelen på O (AV). Koppla loss batteriets pluspol (+). VIKTIGT: Använd endast original reservdelar. Användning av reservdelar som inte har likvärdig kvalitet kan skada generatorn. OB! Glöm inte att ansluta batteriets pluspol (+) och att ställa säkerhetsströmbrytaren i läge I (PÅ) när kontrollerna har avslutats Kontroll av oljenivån Dra ut oljestickan och torka den ren med en trasa. ätt in oljestickan igen. Dra ut oljestickan och kontrollera att oljenivån är mellan märket (max) och spetsen på stickan (min). Om så inte är fallet, fyll på olja till rekommenderad nivå. ätt tillbaka oljestickan. OB! Gör allt kontrollarbete och försäkra dig om att generatorn är i horisontellt läge. Anvisningar till användaren 11 TEC30

13 EE UER' MANUAL FRONT INTALLATION TYPE B Drain Hole AG129 TOP INTALLATION TYPE A (hang up underneat) TOP 2 Information om installationen 2.1 Anvisningar om fixering av generatorn Varning! Det är viktigt att se till att det fi nns tillräckligt utrymme för att kylluften skall kunna cirkulera obehindrat runt generatorns huv. Lämna minst 70 mm fritt utrymme mellan huven och omgivande delar. Om generatorns luftintag är placerat bakom fordonshjulet måste man förhindra att fordonshjulet stänker in vatten i generatorn när det regnar (t.ex. med hjälp av ett stänkskydd). Generatorn kan installeras på två olika sätt: Extern installation (typ A) och intern installation (typ B). Montering av TYP A har följande fördelar: mindre utrymmeskrävande, snabb installation, lätt att komma åt vid normalt och extra underhåll. Montering av TYP B har fördelen att generatorn ljudisoleras bättre. Typ A AG129 Borrschablon TOP 4205 AG129/T AG129 Drain Hole Drain Hole (inside a compartment) EE UER' MANUAL Drain Hole AG129 FRONT FRONT INTALLATION TYPE A (hang up underneat) INTALLATION TYPE B (inside a compartment) Drain Hole Drain Hole INTALLATION TYPE A (hang up underneat) EE UER' MANUAL REMOVE THI CARTON AFTER INTALLATION INTALLATION TYPE B (inside a compartment) För montering av TYP A (upphängd montering) krävs tillbehöret AG129 (kan beställas) som inkluderar hyllkonsoler (kod AG129/T) och det krökta avgasröret (kod 4205), som visas i fi guren. Demontera lådans fästkonsoler och montera dem upp- och nedvända (som i fi guren). Fixera konsolerna AG129/T vid stödväggen. Använd den stansade kartongskivan som fi nns inuti emballaget som borrschablon. Fixera generatoraggregatet vid konsolerna med hjälp av de medföljande vibrationsdämparna. Installera det krökta avgasröret vid vilket det fl exibla röret sedan skall fi xeras för anslutning av den extra ljuddämparen. Det fl exibla röret skall fi xeras med hjälp av rörklämmorna. TEC30 12 Anvisningar till användaren

14 (hang up underneat) INTALLATION TYPE B Drain Hole EE UER' MANUAL FRONT AG129 TOP INTALLATION TYPE A TOP AG129 FRONT Information om installationen 2 Varning! För att aggregatet skall kunna kylas på korrekt sätt måste man lämna minst 70 mm fritt utrymme mellan lådan och omgivande delar. Ordna ett luftintag på ovansidan, riktat mot utsidan, framför luckan. Luftintagets mått skall vara minst 240 cm 2. Var mycket noga med att luftintagen inte täpps till och förhindra att avgaserna återcirkuleras. Typ B AG164 Borrschablon TOP 3013 AG129 Drain Hole Drain Hole (inside a compartment) Drain Hole EE UER' MANUAL Drain Hole FRONT INTALLATION TYPE A (hang up underneat) INTALLATION TYPE B (inside a compartment) Drain Hole INTALLATION TYPE A (hang up underneat) EE UER' MANUAL REMOVE THI CARTON AFTER INTALLATION INTALLATION TYPE B (inside a compartment) 4209 För montering TYP B krävs tillbehöret AG164 (kan beställas) som inkluderar tätningen (kod 3013) och det raka avgasröret (kod 4209), som visas i fi guren. Iordningställ ett utrymme som är isolerat gentemot fordonets insida (det går att ljudisolera detta utrymme ytterligare). Använd den stansade kartongskivan som fi nns inuti emballaget som borrschablon för att borra hål för luftutsläpp. Fixera sedan den medföljande tätningen. Avlägsna fästskruvarna ur generatorbasen. Använd de två medföljande fl änsade muttrarna för att fi xera basen. ätt i muttrarna på insidan (enligt fi guren). På detta sätt går det lätt att lossa på generatorbasen när det blir dags att göra normalt underhållsarbete på enheten. Installera det raka avgasröret vid vilket det fl exibla röret sedan skall fi xeras för anslutning av den extra ljuddämparen. Det fl exibla röret skall fi xeras med hjälp av rörklämmorna. Var mycket noga med att det inte blir en för skarp krök när det flexibla röret installeras, utan följ anvisningarna om rekommenderad minimiradie, se figuren. Anvisningar till användaren 13 TEC30

15 2 Information om installationen 2.2 Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke Det är lämpligt att placera kröken till ljuddämparen i samma längdriktning som lådan (som i figuren) för att garantera en bättre dämpning av vibrationerna. Använd avgasrörets förlängning (AG125) för att flytta avgasrörets ändstycke längre utåt. Fixera förlängningen vid fordonets flak med hjälp av elastiska anordningar som begränsar överföringen av vibrationer till fordonsstrukturen. För att ljuddämpa generatorn ytterligare finns delen AG134 som extra tillbehör. För att fixera avgasrörets förlängning finns delen AG163 som extra tillbehör. VARNING! e till att det inte blir skarpa krökar som kan hindra avgaserna att strömma ut. FATÄNORDNING TILL FLEXIBELT RÖR AG163 (EXTRA TILLBEHÖR) TEC 30 FLEXIBELT RÖR AG125 AVGARÖRET ÄNDTYCKE AG134 (EXTRA TILLBEHÖR) TEC30 14 Anvisningar till användaren

16 Information om installationen 2 Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke AG163 Anvisningar till användaren 15 TEC30

17 2 Information om installationen Anvisningar om montering av avgasrörets ändstycke AG163 AG163 AG163 TEC30 16 Anvisningar till användaren

18 Information om installationen Anvisningar om montering av tanken Generatorn TEC30 är som standard försedd med en elektrisk bränslepump. Följ anvisningarna nedan för montering av tanken: Bränsletanken måste installeras så att tankens undersida hamnar högst 1,5 meter under undersidan på generatorhöljet. Av säkerhetsskäl får tanken aldrig placeras så att tankens översida hamnar på högre nivå än generatorhöljets översida. NEDERTA GRÄN FÖR TANKEN UNDERIDA Generator Max 1,5 m Tank ÖVERTA GRÄN FÖR TANKEN ÖVERIDA Generator 3 m Tank Anvisningar till användaren 17 TEC30

19 2 Information om installationen 2.4 Anvisningar om elektrisk anslutning Generatorn är en växelspänningskälla på 230 V och 50 Hz, vilket tillgodoser energibehoven hos olika användaranordningar. Tvärsnitt mm V (starkströmskablar) Tvärsnitt mm 2 12 V (batteriladdare) Tvärsnitt mm 2 Maximal längd 6 m (batterianslutning) Tvärsnitt mm 2 Längd > 6 m (batterianslutning) Varning! Det är nödvändigt att installera ett relä eller en omkopplare (t.ex. tillbehöret AG 102) på fordonets elsystem för att inte generatorn skall skadas när det externa matningsnätet kopplas in. Vi rekommenderar att generatorn ansluts så att den får företräde gentemot externa nätet. Den elektriska anslutningen skall göras enligt gällande standarder i användarlandet. För att kunna göra en korrekt installation är det lämpligt att slutanvändaren först kontaktar återförsäljarens tekniska service eller en specialiserad tekniker. Huvudströmbrytare Termisk mikroströmbrytare Eluttag till den externa kontrollpanelen Använd en standard kabel med ett tvärsnitt som framgår av tabellen för 230 V. kjut in kabeln i lådan genom kabelgenomföringen och anslut den till kabelklämmorna. Fixera jordkabeln. Elektrisk anslutning av batteriladdaren Använd en kabel med ett tvärsnitt enligt uppgifterna i tabellen. Anslut kabeln till klämman och till pluspolen på batteriet som skall laddas. Om batteriet som skall laddas är annorlunda än batteriet som används för start av generatorn måste detta batteris minuspol anslutas till generatorns jordpunkt (se figuren på sid. 19). OB! Batteriets minuspol måste vara jordad med fordonschassit. Eluttag 230 V Jordanslutning Eluttag 12 V Batteriladdare Eluttag till indikatorn för bränslereserv i tanken TEC30 18 Anvisningar till användaren

20 Information om installationen 2 Batterianslutning OB! Generatorns startspänning är +12 VDC. Batteriet som används skall vara effektivt och ha minst 60 Ah kapacitet. tarta generatorn genom att ansluta den till pluspolen på batteriet som används för start av fordonet. Använd en skärmad kabel som uppfyller standardkraven och med ett tvärsnitt enligt uppgifterna i tabellen. Jordkabeln måste ha samma tvärsnitt och skall anslutas från positionen som anges i vidstående figur eller från insatserna som finns på sidan av lådan, till fordonets chassi. Kontrollera att kontakten är god. Avlägsna om nödvändigt målarfärg eller rost från ytan och skydda anslutningen med fett. För att skydda generatoranläggningen är det lämpligt att använda en 100 A säkring, som är seriekopplad och placerad i närheten av startbatteriets pluspol. (+) pluspol (-) minuspol Insatser Anslutning av den externa kontrollpanelen Välj önskad position inuti fordonet. Använd den medföljande förlängningskabeln för anslutningen mellan den externa kontrollpanelen och generatorns interna kontrollpanel. Använd det speciella kontaktdonet för ändamålet. Anvisningar till användaren 19 TEC30

Spara detta dokument för framtida referens.

Spara detta dokument för framtida referens. DOMETIC - 2003 Med ensamrätt - Tryckt i Italien - Inga delar av denna handbok får reproduceras, kopieras eller distribueras i någon form utan skriftligt medgivande från DOMETIC. Figurer, beskrivningar,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE.

Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE. Garantivillkor Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE. Tillverkarens garanti utesluts uttryckligen både i händelse att produktens skada

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning.

Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning. Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

MANUAL DEL UTILIZADOR USER MANUAL

MANUAL DEL UTILIZADOR USER MANUAL MANUAL DEL UTILIZADOR USER MANUAL ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH PORTUGUÊS ITALIANO E V V HNICA MODELOS MODELOS COMPACTOS / UNDERCOUNTER MODELS SPIKA NG 60 104.166 SPIKA NG 90 SPIKA NG 110 SPIKA NG 140

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

MicroLed HBA. Sputnik VARNINGSLJUS MED LYSDIODER. HBA Fordonsteknik AB. WEB: www.hba.nu

MicroLed HBA. Sputnik VARNINGSLJUS MED LYSDIODER. HBA Fordonsteknik AB. WEB: www.hba.nu H VRNINGLJU MED LYDIODER MicroLed putnik H Fordonsteknik Fågelviksvägen 18-20, 145 53 Norsborg Tel: (46) 8 88 09 00 Telefax: (46) 8 97 67 47 WE: www.hba.nu INNEHÅLL MODELLER MicroLed putnik ref. / # led

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Instruktionsbok. GE1000i Elverk 1000 W GE2000i Elverk 2200 W. www.kamafritid.se. MOOVE IN SECURITY is an europeans registred brand

Instruktionsbok. GE1000i Elverk 1000 W GE2000i Elverk 2200 W. www.kamafritid.se. MOOVE IN SECURITY is an europeans registred brand Instruktionsbok GE1000i Elverk 1000 W GE2000i Elverk 2200 W www.kamafritid.se MOOVE IN SECURITY is an europeans registred brand Inledning Tack för att du köpte vårt elverk Denna manualen är en bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet.

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet. ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTIONS D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TB15-18_02_03-2013

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg

Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg Monterings- och bruksanvisning Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer