Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE."

Transkript

1 Garantivillkor Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE. Tillverkarens garanti utesluts uttryckligen både i händelse att produktens skada eller felaktiga funktion har orsakats av och/eller beror på felaktig montering. Det åligger kunden att se till att monteringen av produkten sker genom de olika återförsäljarna som är auktoriserade, men inte anställda av Dometic. DOMETIC amtliga rättigheter förbehålles - Tryckt i Italien - Ingen del av denna manual får mångfaldigas, kopieras eller spridas i någon form utan skriftligt medgivande från DOMETIC. nual ger indikationer utan att vara bindande. DOMETIC förbehåller sig rätten att i vilket ögonblick som helst och utan föregående meddelande göra samtliga ändringar som betraktas som lämpliga i sin konstanta strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång. par denna manual som framtida referens.

2 äkerhetsregler, miljöpåverkan och regler för korrekt deponering Det åligger varje enskild organisation att tillämpa lämpliga förfaranden så att det går att avgöra, utvärdera och kontrollera hur den egna verksamheten - Användning av råvaror och naturresurser - Utsläpp i atmosfären - Utsläpp av vätskor - Avfallshantering och återvinning - Markförorening För att miljöpåverkan skall bli minsta möjliga tillhandahåller tillverkaren nedan anvisningar som måste beaktas och följas av dem som på något sätt interagerar med utrustningen under dess livstid. sker - e till att deponeringen sker på korrekt sätt genom att lämna in apparaten till ett auktoriserat avfallshanteringsföretag som garanterar att återvinningsbara komponenter återanvänds och att övriga komponenter omhändertas på lämpligt sätt - e till att luftutbytet är tillräckligt under installationen så att ohälsosam luft inte koncentreras i omgivningen där personal vistas användning och underhåll - Håll ljudnivån på lägsta möjliga nivå så att de akustiska föroreningarna reduceras För ytterliga anvisningar om korrekt demontering av våra produkter, se återvinningsmanualerna på

3 Innehållsförteckning 1 Allmän information 1.1. Avsikten med manualen...4 luftkonditioneringsapparaten Beskrivning av luftkonditioneringsapparaten Råd om användning av luftkonditioneringen Fönsterlucka Ljus Aktiv ventilering Beskrivning av reglagen Beskrivning av lysdiodstatus på spridaren Tekniska data Rutinunderhåll Information om installationen Iordningställande av öppningen i taket Montering av luftkonditioneringsapparaten Elektrisk anslutning Felsökning, underhåll, återvinning 3.1. Fel, orsaker, åtgärder Extra underhåll Urdrifttagande och återvinning...24 ELEKTRIKT KOPPLINGCHEMA Plansch i reservdelskatalog...26 Operation, Maintenance and Installation manual Air conditioner Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Condizionatore Bedienungs- und l installation Klimaanlage Mise en route, entretien et installation Climatiseur Handleiding voor bediening, onderhoud en installatie Airconditioner GB I D F NL Manual de instrucciones para el uso, la manutención y la instalación Acondicionator E Livrete de instruções para uso, manutenção e instalação Aparelho de ar condicionado Handbok för drift, underhåll och installation Luftkonditioneringsapparat Käyttö-, huolto- ja asennusohje Ilmastointilaite P FIN Brukerveiledning og manual til vedlikehold og installasjon Airconditioner N Brugervejledning og manual til vedligeholdelse og installation Airconditioner DK

4 1 Allmän information 1.1. Avsikten med manualen Denna manual har redigerats av tillverkaren och är en integrerande del av handbok är avsedd att garantera en korrekt användning av luftkonditioneringsapparaten. Den första delen av manualen är riktad till användaren, medan den andra delen är riktad till sakkunnig personal som skall sköta installationen av luftkonditioneringsapparaten. Följande symboler FARA! Observera svåra skador. OBERVERA! Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens funktion kan påverkas negativt. ANVINING Kompletterande information om användning av produkten. neringsapparaten 1.3. Beskrivning av luftkonditioneringsapparaten Luftkonditioneringsapparaten har projekteras och tillverkats för att instal- förbättra temperaturen inuti fordonen i fråga. Under den varma årstiden tillhandahåller luftkonditioneringssystemet avfuktad, sval luft och under den kalla årstiden varm luft, dock utan att fungera som ersättning för fordonets värmesystem. I båda fallen är lufttemperaturen inställbar. val luft - Funktionsbeskrivning kylvätska med tryck. När kylvätskan övergår från vätska till gas värmer eller kyler den komponenterna som den passerar genom. genom den. Luften som kommer ut är kyld och avfuktad. När detta pågår under längre tid sänks temperaturen inuti fordonet. Varmluft - Funktionsbeskrivning Värmen som ackumulerats av kylgasen avleds med hjälp av det in- Detta händelseförlopp leder med tiden till en ökning av temperaturen inuti fordonet. FREHLIGHT av tillverkaren Konformitetsmärkning Modell/erienummer TIllverkningsår Tekniska data 4 Anvisningar till användaren

5 1 Allmän information Kondensor (b) Kompressor (a) Magnetventil (f) Förångare (d) Varmluft som släpps ut Fläkt (c) fordonet Behandlad luft som släpps ut i fordonet igen Kondensutsläpp fordonet Anvisningar till användaren 5 FREHLIGHT

6 1 Allmän information 1.4. Råd om användning av luftkonditioneringen ANVINING Följ anvisningarna nedan för att förbät ra luftkonditioneringssy Bättra på fordonets värmeisolering genom att täppa till hål och öpp- Undvik att öppna dörrar och fönster när det inte behövs. lämpligt sätt. Tillämpa nedan angivna försiktighetsåtgärder för att undvika funktions- Blockera inte luftinlopp eller luftutlopp med tyg, papper eller dylikt. toppa inte in händer eller föremål i öppningarna. pruta inte vatten i luftkonditioneringsapparaten. Ha aldrig brandfarligt material i närheten av luftkonditioneringsapparaten. täll det främre luftspjället i önskat läge. Gör så här för att justera sedan vredet medsols. FREHLIGHT 6 Anvisningar till användaren

7 1 Allmän information 1.5. Lucka skjutreglage som är placerade i mitten. Det går att välja önskad mix av öppningsgrad för de två gardinerna för att skapa önskad atmosfär inuti fordonet. Mörkläggningsgardinen låter inget ljus passera, medan myggardinen används för att skugga mot direkt solsken. FARA! täng inte mörkläggningsgardinen helt när campingbussen lämnas i solen under dagens varmaste timmar. Låt den vara öppen till minst 1/3. Annars kan det bli så hett i utrymmet mellan mörkläggningsgardinen och fönsterluckan att skador orsakas. Anvisningar till användaren 7 FREHLIGHT

8 1 Allmän information 1.6. Ljus Luftkonditioneringsapparatens invändiga luftare har ett lysdiodsystem på de två sidopanelerna. Det går att slå på och av ljusen både med fjärrkontrollen och med en knapp på luftarens kontrollpanel. Med lämplig anslutning kan även knapparna inuti campingbussen användas för detta ändamål. Det går att ändra lysdiodernas ljusstyrka med knappen på luftarens kontrollpanel. Tryck kontinuerligt på denna knapp för att välja önskad ljusstyrka mellan den senast inställda ljusstyrkan. FREHLIGHT 8 Anvisningar till användaren

9 1 Allmän information 1.7. Aktiv ventilering Med fjärrkontrollen går det att öppna en lucka för att byta ut den dåliga luften inuti fordonet. Från det ögonblick knappen på fjärrkontrollen trycks in tar att stängas. Om man glömmer att stänga av denna funktion aktiveras ett skyddssystem som stänger luckan efter 1 timmes kontinuerlig funktion. Innan denna funktion aktiveras, kontrollera att både mörkläggningsgardinen och myggardinen är helt öppna. Anvisningar till användaren 9 FREHLIGHT

10 1 Allmän information 1.8. Beskrivning av reglagen Fjärrkontroll ON/OFF - PÅ/AV Tryck på knappen ON/OFF för att slå på luftkonditioneringen. När apparaten är avstängd är alla symboler förutom klockan släckta och det går att använda knapparna ROOM och LIGHT. Funktionsläge ymbol för oladdade batterier F /C F /C LIGHT LIGHT Välj mätenhet för mätning av temperaturen, dvs. Denna funktion kan väljas när temperaturen visas. Tryck på denna knapp för att slå på eller stänga av spri- knapp fungerar även om fjärrkontrollen är avstängd. Timer Klocka Börvärde Fläkthastighet Klocka F /C Belysning + - MODE F /C CLOCK TIMER IFEEL Rumstemperatur I Feel leep ON/OFF Mode Timer ROOM ROOM CLOCK CLOCK ET ET TIMER TIMER Tryck på denna knapp när du vill att den invändiga tem- knapp för att komma tillbaka till börvärdet. Denna knapp fungerar även om fjärrkontrollen är avstängd. Tryck på denna knapp och håll den intryckt i mer än 2 - i detta syfte). Tryck på knappen ET för att bekräfta ändringarna. Efter 15 sekunder bekräftas ändringarna automatiskt. 1) Den bekräftar inställningen av klockan 2) Den uppdaterar fjärrkontrollen med luftkonditioneringens aktuella inställningar Tryck på denna knapp för att ställa in tidpunkten för automatisk påslagning och/eller avstängning. et Room LIGHT ROOM ET LEEP IFEEL LEEP LEEP När denna knapp trycks in aktiveras funktionen LEEP. Börvärdet justeras automatiskt för att höja komforten nattetid. Reset leep I Feel IFEEL I FEEL det som uppmätts av fjärrkontrollen. Knappen REET återställer alla konfigurerade parametrar till standardvärden. FREHLIGHT 10 Anvisningar till användaren

11 1 Allmän information AUTOMATIKT FUNKTIONLÄGE A FLÄKTLÄGE MODE Tryck på knappen MODE tills du kommer till AUTO MODE Tryck på knappen MODE. Välj ventilering. + - Välj önskad temperatur Välj fläkthastighet AUTO tiverad. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. FUNKTIONLÄGE KALL / VARM MODE Tryck på knappen MODE. Välj KALL eller VARM + - Välj önskad temperatur Välj fläkthastighet Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. Anvisningar till användaren 11 FREHLIGHT

12 1 Allmän information TIMER Anm: varje gång timerknappen trycks in blinkar displayen i 15 sekunder i väntan på att inställningarna skall ändras. Kom ihåg att ställa klockan med rätt klockslag innan denna funktion används. Inställning av timer ON (automatisk påslagning) 1) Tryck på TIMER så börjar klockan ON att blinka. 3) Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på ET för att bekräfta Inställning av timer OFF (automatisk avstängning) 1) Tryck på TIMER två gånger så börjar klockan OFF att blinka. 3) Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på ET för att bekräfta Inställning av timer ON & OFF (Automatisk påslagning och avstängning) 1) Tryck på TIMER tre gånger så börjar klockan ON att blinka och klockan OFF visas. 4) Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på ET för att bekräfta LEEP 1) Välj önskad temperatur. 2) Tryck på LEEP Anm: funktionen LEEP ändrar den inställda temperaturen med 1 efter en timme och med 2 efter två timmar. IFEEL I FEEL 1) Tryck på I FEEL för att aktivera funktionen. 2) Placera fjärrkontrollen så att signalerna kan sändas till mottagaren. 3) Funktionstemperaturen anpassas till temperaturen som uppmäts av fjärrkontrollen. Anm: fjärrkontrollen får inte förvaras på en plats där temperaturen är mycket högre eller mycket lägre FREHLIGHT 12 Anvisningar till användaren

13 1 Allmän information AV F U K T N I N G A K T I V V E N T I L E R I N G MODE Tryck på knappen MODE tills "AVFUKTNING" visas. MODE Tryck på knappen MODE. Välj "AKTIV AUTO + - Välj önskad temperatur avaktiverad. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. avaktiverad. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. VENTILERING". I N T Ä L L N I N G AV F J Ä R R - K O N T R O L L E N För att fjärrkontrollen ska kunna styra alla funktioner som Freshlight är utrustad med måste fjärrkontrollen vara inställd på korrekt sätt. Ta av batterilocket och kontrollera att dip-brytarna är placerade som på vidstående illustration. Gör så här om de inte är placerade som på illustra- Ta ut batterierna. Använd en liten skruvmejsel för att ställa de 4 dip-brytarna i korrekt läge. ätt i batterierna igen. ätt tillbaka batteriutrymmets lock. BATTERY COMPARTMENT ON BACK IDE OF REMOTE CONTROL OFF Oladdade batterier När fjärrkontrollens batterier inte längre har någon laddning visas symbolen på displayen. Efter varje givet kommando blinkar symbolen i 2 sekunder. Byt batterier 2x1.5V AAA Anvisningar till användaren 13 FREHLIGHT

14 1 Allmän information 1.9. Beskrivning av lysdiodernas status på spridaren Lysdiodernas status läckt Brandgult sken Grönt sken Rött fast sken Blinkande grönt sken Betydelse Luftkonditioneringsapparaten avstängd kommando) Luftkonditioneringsapparaten i funktion Avfrostning / tart av värmepump FREHLIGHT 14 Anvisningar till användaren

15 1 Allmän information Tekniska data Beskrivning Mätenhet Modell FREHLIGHT se märkplåten Kyleffekt W 2050 W W 2700 Elmatning V-Hz kyddsgrad IP X4 Behandlad luftvolym m 3 /h 380 m 3 25 Vikt kg 42 I enlighet med standard EN Värmepumpens värmeeffekt sjunker vid sjunkande utetemperatur. das vid utetemperaturer som ligger över Anvisningar till användaren 15 FREHLIGHT

16 1 Allmän information Rutinunderhåll Petrol Rengöring del vid behov. Använd inte bensin eller lösningsmedel. Kontroll: kontrollera regelbundet att kondenstömningshålen inte är igensatta. FREHLIGHT 16 Anvisningar till användaren

17 2 Information om installationen Installationen ska utföras av tekniskt kunniga fackmän med korrekt teknisk kompetens. Dessutom måste de som sköter installationen se till att arbetsvillkoren är lämpliga så att säkerheten för dem själva och andra människor tryggas. Lyft upp luftkonditioneringsapparaten och kontrollera att den är i gott skick. Lyft inte luftkonditioneringsapparaten i ventilationsöppningarna på baksidan. Flytta luftkonditioneringsapparaten till installationsplatsen på säkert sätt. Anvisningar till användaren 17 FREHLIGHT

18 2 Information om installationen 2.2. Iordningställande av öppningen i taket existerande ventilationsöppning i fordonet eller skära ut en ny öppning. En eller två luftkonditioneringsapparater kan installeras. Hur många luftkonditioneringsapparater som ska installeras beror på fordonets storlek och behovet av luftkonditionerad luft. Luftkonditioneringsapparaten ska monteras ning på insidan där installationen ska göras. Detta är viktigt för att det inte ska uppstå svårigheter vid monteringen av luftkonditioneringsapparaten OBERVERA! Kontakta fordonstillverkaren och ta reda på om fordonet klarar att bära upp den statiska belastning som luftkonditioneringsapparaten utgör och påfrestningarna som överförs av luftkonditioneringsapparaten när fordonet är i rörelse. På vissa fordon har tillverkaren redan iordningställt ett område där en öppning kan göras utan risk att fordonsstrukturen försvagas och/eller att elkablar skärs av. OBERVERA! Luftkonditioneringsapparaten bör installeras plant. Högsta tillåtna lutning FREHLIGHT 18 Anvisningar till användaren

19 2 Information om installationen FARA! Risk för elektrisk stöt. Koppla loss fordonet från alla energikällor. Använda en existerande öppning 1) Montera av luckan. 2) Rengör ytorna runt öppningen och skrapa bort resterande lim 3) Använd silikon eller kitt för att tillsluta existerande skruvhål och eventuella sprickor. Anvisningar till användaren 19 FREHLIGHT

20 2 Information om installationen Ny öppning 1. Markera läget och måtten på öppningen med hjälp av det tryckta kartongbladet som 2. Borra hål i hörnen. 3. kär ut en öppning så att de borrade hålen förenas. 4. Vi rekommenderar att en förstärkningsram med trälister monteras. Hål för kabelgenomförning FREHLIGHT 20 Anvisningar till användaren

21 2 Information om installationen 2.3. Montering av luftkonditioneringsapparaten Placera luftkonditioneringsapparaten ovanpå öppningen på fordonstaket. läpa aldrig luftkonditioneringsapparaten, utan För korrekt infästning måste hållarna pla- Fixera spridarens konsoler vid underredet med hjälp av de medföljande skruvarna. Följ givna anvisningar om åtdragningsmo- åtdragningsmoment! Montera spridarens tätningar. Med hjälp av anvisningarna i tabellen på sidan 22 kan du avgöra vilken tjocklek tätningen ska ha. Gör elanslutningen enligt anvisningarna i avsnitt 2.4 Anvisningar till användaren 21 FREHLIGHT

22 2 Information om installationen Fixera spridaren vid konsolerna. - Montera de två sidolocken. TAKET TJOCKLEK TÄTNINGEN TJOCKLEK = 25 mm 20 mm från 25 upp till 30 mm 25 mm från 30 upp till 35 mm 30 mm från 35 upp till 40 mm 35 mm från 40 upp till 45 mm 40 mm från 45 upp till 50 mm 45 mm da 50 upp till 55 mm 50 mm från 55 upp till 60 mm 55 mm FREHLIGHT 22 Anvisningar till användaren

23 2 Information om installationen 2.4. Elektrisk anslutning Gör den elektriska anslutningen enligt gällande standarder. L Längd (m) (mm 2 ) < 7,5 > 7,5 1 Diameter 1,5 2,5 Diverse andra apparater Luftkonditioneringens matningsledning Termomagnetisk strömbrytare RCCB Extern matningsledning 12-poligt kontaktdon från underredet 12-poligt kontaktdon internt kort spridare 12V DC BATTERIPOL Blå kabel 230V 50Hz Blå kabel Brun kabel Brun kabel Gul/grön kabel Gul/grön kabel Koppla kablarna till luftkonditioneringsapparaten. B äkringslåda Nätkomkopplare/Generator Elektrisk generator Anslut systemet till ett jordat elsystem som klarar att ge erforderlig Anvisningar till användaren 23 FREHLIGHT

24 FREHLIGHT 24 Anvisningar till användaren LÖNING Temperaturen är lägre än 18 C Temperaturen är högre än 40 Kontrollera börvärestemperaturen Fel på termoskyddet Knappen Mode är inte i korrekt läge Kompressorn skadad Värmeväxlingselementen är smutsiga Hålen för kondenstömning igensatta Tätningen är skadad Det kommer inte fram någon ström För låg spänning (lägre än 200 V) Fel på den elektriska kondensorn Fel på termoskyddet 3 Felsökning, underhåll, återvinning 3.1. Fel, orsaker, åtgärder Åtgärder som kan vidtas av användaren Åtgärder som kan vidtas av auktoriserad personal ORAK Luftkonditioneringen kyler inte Luftkonditioneringen värmer inte Luften cirkulerar inte inuti fordonet Luftkonditioneringen startar inte Luftkonditioneringen slutar att fungera 3.2. Extra underhåll För att prestandan ska bli bästa möjliga bör du låta din återförsäljare/ verkstad göra en extra rengöring av följande komponenter före använd- 1. värmeväxlingselementen 2. kondenstömningshålen 3.3. Urdrifttagande och återvinning Följ nationella lagar för skrotning och återvinning. Vi rekommenderar att miljömyndigheter eller auktoriserade organisationer kontaktas.

25 ELEKTRIKT KOPPLINGCHEMA YELLOW-GREEN 4 3 BLACK 2 BROWN 1 BLUE HOOD FAN EVAPORATOR HOOD EVAP FAN OPTIONAL CONNECTION TO WITCH ON THE AIR DIFFUER LIGHT ALO WHEN THERE I NO MAIN. PLEAE UE THE PROVIDED CONNECTOR PLUGGED IN THE BOARD BATTERY FUE F2AL250V BATTERY FUE + 12vdc BATTERY BATTERY - BATTERY REMOTE REMOTE LIGHT switch ECONOMY J12 COND FAN ON/OFF INVERTER COND FAN AUX ERIAL 0 1 COMPREOR COND PROBE RED GREEN CYAN YELLOW BROWN WHITE BLAK BLUE GRAY VIOLET EVAP PROBE C Jx Jx Cx Jx Cx TEMPERATURE PROBE AIR DIFFUER MAIN FUE MAIN FUE F10AL250V Led board Led board GROUND T3 YELLOW-GREEN NEUTRAL T2 - BLUE LINE T1 BROWN AC 230V 25 FREHLIGHT MAIN ORANGE VALVE C B L U E 1 4 Y E L L O W - G R E E N B R O W N 2 3 B L A K B R O W N B L A C K 3 2 Y E L L O W - G R E E N 4 1 B L U E FAN2 CONDERNER F 3 FAN1 CONDERNER x x u F F F 4 T E R M O W I T C H H F 5 P I N K 3 F 1 R E D 2 B L U E O x 1 Y E L L O W - G R E E N 1 F 2 VALVE COMPREOR O x 2 2 REMOTE

26 26 FREHLIGHT Plansch i reservdelskatalog

27 Plansch i reservdelskatalog PO BEKRIVNING PO BEKRIVNING PO BEKRIVNING 2 LOCK 3 KONDENOR 4 BRICKA 5 FÄTE 6 VIBRATIONDÄMPARE 7 KRUV 8 MUTTER 9 KOMPREOR 10 KOMPREORPLATTA 13 TÄTNING 14 EITZ KROK 15 KRUV 16 HUV 17 ETIKETT 18 NIT 19 KONDENERINGELEMENT 20 NIT 21 BRICKA 22 TÅLKRAGE 23 NIT 24 KRUV 25 PLENUM 26 FLÄKT 27 KRUV 28 KABLAR 29 MONTERINGDEL BAK 30 KRUV 31 LOCK 32 KABLAR 33 KRUV 34 EFFEKTMODUL 35 ELEKTRONIKLÅDA 36 TEMPERATURGIVARE 37 KABLAR 38 KABLAR 39 PLATTA 41 KRUV 42 KRUV 43 TÄTNING 44 UNDERREDE 45 TÄTNING 46 FÄTKONOL 47 FÄTKONOL 48 KOMPREORAT 49 KRUV 50 KRUVTÄCKNING 51 GARDINAT 52 LUFTARHU 53 LJUPANEL MED LYDIODER 54 LAMPKYDD 55 LUFTARGALLER 56 FILTER 57 FILTER 58 MONTERINGDEL, MITTEN 59 MONTERINGDEL 60 MOTTAGAREN KYDD 61 ETIKETT LIFTARE 62 KOMPLETT KNOPP 63 KYDD TILL FREHLIGHT 64 ETIKETT LIFTARE 65 MONTERINGDEL 66 KLAFF 67 RING 68 KJUTREGLAGE TILL LUFTPJÄLL 69 MONTERINGDEL 70 MOTTAGARKORT 71 KRUV 72 RAM 73 TÄTNINGAR 74 KRUV 75 AAA BATTERIER 76 BRUKANVINING 77 FJÄRRKONTROLL 78 KRUV 79 TÄTNING 80 FLÄKT 82 IOLERINGLÅDA 83 KRUV 84 PLATTA 85 ETIKETT 86 TERMOAKTUATOR 87 REGLAGE TILL LUCKA 88 FJÄDER TILL LUCKA 89 LUCKA 90 BATTERI 91 KRUV 92 KOMPLETT LUFTARE 93 KOMPLETT LÅDA 94 4 VÄGAR VENTIL 99 KLÄMMA 100 LUFTARGALLER 101 LAMPKYDD 27 FREHLIGHT

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s WLD75

Bruksanvisning. Wood s WLD75 Bruksanvisning Wood s WLD75 BRUKSANVISNING WOOD S TORKRUMSAVFUKTARE WLD75 Innehåll 3... Kontrollpanelen 4... Användningsråd 5... Säkerhetsföreskrifter 5... Installation 6... Vattenavledning 6... Torka

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se LUXOR Teknikcentral FÄLTMANUAL Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande.

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE...5 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE...5 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8 KSEG90X KSEG120X Libretto d uso e manutenzione Instruction and maintenance Instruction et d'entretien Bedienungs-und Wartungsanleitungen Instructie en onderhoud Instrucción y mantenimiento Instrução e

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01 Libretto d istruzioni Instruction manual Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Instruções de instala ção Gebruiksaanwijzingen Bruksanvisning KTS75/KTS75C Montering av glasskivor Ta ut

Läs mer

BRUKSANVISNING. Produktidentifikation. Manöverpanel SWE. Portabelt luftkonditioneringsaggregat MTV 87C. 1. Manöverpanel 2. Inställbar kylluftspjäll

BRUKSANVISNING. Produktidentifikation. Manöverpanel SWE. Portabelt luftkonditioneringsaggregat MTV 87C. 1. Manöverpanel 2. Inställbar kylluftspjäll SWE BRUKSANVISNING Portabelt luftkonditioneringsaggregat MTV 87C Produktidentifikation 7 2 6 3 10 8 4 11 1. Manöverpanel 2. Inställbar kylluftspjäll 3. Transporthadtag (båda sidor) 4. Skyddsgaller till

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE... 6 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE... 6 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8 Istruzioni di montaggio Installation instructions Notice de montage Montageanleitung Montagevoorschrift Instrucciones de montaje Instruções de instalação Èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó Monteringsanvisning KSEG90X-1

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02 2010-11-02 Manual TPA-3500 Portabel Luftkonditionering SE ANVÄNDARHANDBOK FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. Viktiga säkerhetsregler... 3 2.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Manual för installation och användning

Manual för installation och användning Manual för installation och användning Luftkonditioneringsanläggning för fordon Modell: KCC-ACH15 Vänligen läs noggrant innan enheten installeras och används. Behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 6-010 Kyldisk Skolserie HANDBOK Viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg

Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg 230V växelström från 12V likström Integrerad automatisk 230V växelströmsomkopplare - acs Välkommen till Dometics värld Dometics omformare med ren sinusvåg

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer