Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation, drift och skötsel. Vedolux 30"

Transkript

1 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, KRISTIANSTAD Tel , Telefax ww.varmebaronen.se utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

2 Vedolux 30 Innehåll Funktion...2 Tekniska data...3 Installation...4 Skorstenen Rökrör Rökgastermometer Anslutning till ackumulatorsystem Ackumulatorstyrningens funktion Shuntventil Expansionssystem Kylslinga- temperaturbegränsare Radiatorpump Påfyllning värmesystem Turbulatorer Konsol för sotningsredskap Draglucka Pelletbrännare Elanslutning...6 Elanslutning Elschema och manöverpanel...6 Funktion Kontroll...7 Kontroll Ved...7 Vedeldning Ved Värmeinnehåll Första eldningstillfället Vedeldning...8 Start Första eldningstillfället Eldning - uppstart Eldning - uppstart med gasolbrännare Påfyllning av ved Förbigångsspjäll Styrning av förbränningen Sotning...9 Sotning av pannan Sotning av skorsten Rengöring av fläkten Drift & Skötsel Keramik - flambalja Säkerhetsventiler Avluftning Vattentryck i systemet Slutet expansionssystem Överhettningsskydd Åtgärder vid frysrisk Tömning av pannan Rengöring av pannan Pelletbrännare Vedeldningsproblem Komponentspecifikationer Funktion Vedolux 30 är en vedpanna med sugande fläkt, avsedd för uppvärmning av villor och mindre fastigheter. är miljögodkänd vid vedeldning mot ackumulatortank. är avsedd för halvmetersved (50 cm). är avsedd att anslutas till yttre varmvattenberedare. är främst avsedd för vedeldning, men kan genom en omställning, användas tillsammans med pelletbrännare. har en effekt på 33 kw vid vedeldning och 40 kw vid pelleteldning. Keramisk eldstad Eldstaden är konstruerad för omvänd förbränning. Eldstadsdjupet är 550 mm. Ett förbigångsspjäll förhindrar inrykning vid vedinlägg. Sotning Alla rökkanaler i pannan sotas från en och samma lucka på pannans front. Luckan är gångjärnsförsedd och öppnas med ett enkelt handgrepp. Eftersom rökkanalerna är runda så missar du inte några svåråtkomliga hörn vid sotning. Ackumulatortank För att få bästa förbränning och verkningsgrad samt för att uppfylla miljökraven vid vedeldning, skall pannan eldas mot ackumulatortank. Ackumulatortankens volym, skall dimensioneras mot husets behov. Leverans I leverans ingår: rökrör. sotningsredskap med konsol. rökgastermometer. avtappningsventil. gasoltändare. Tillbehör benstativ för bekvämare vedeldning. ackstyrning 3, ackumulatorstyrning. lucksats för pelleteldning Skorsten Vedolux 30 har en sugande fläkt, som gör att pannan ställer små krav på skorstensförhållandet. 2

3 Tekniska data Vedolux 30 Vikt tom 290 kg vattenfylld 390 kg Volym 100 liter Beräkningstryck 1,5 bar Provtryck 2,15 bar Tryckfall vattenflöde 0,54 l/s 10 mbar Beräkningstemperatur 110 C Max drifttemperatur 110 C Effekt ved, fukthalt 17 ±3 % 33 kw pellet 40 kw Eldstad volym 90 liter djup 550 mm Vedlängd 500 mm Brinntid fukthalt 17 ±3% 3-3,5 h Vedinkastlucka b x h 300 x 246 mm Skorstenskrav höjd 3,5 m rökkanal rekommenderat Ø 145 mm 165 cm 2 rökkanal Ø 100 mm 79 cm 2 drag -10 / -20 Pa Rökgastemperatur 180 C Panngrupp enl. EN Klass Minsta avstånd 200 mm, mellan pannans baksida och vägg Hetvattenuttag, stigare, R Hetvattenuttag, retur, R Rökrör, standard. 4. Fläktmotor. a. långmuttrar, 3 st. 5. Konsol för sotningsredskap. 7. Sotlucka. 8. Reglage för förbigångsspjäll. 9. Vedinkastlucka. 10. Asklucka/draglucka. 12 Fotbultar, justerbara. 13. Anslutningar för kylslinga, 15mm Cu. 14. Expansionsanslutning, R Elanslutning, matning, 230V~. 16. Elanslutning, fläkt. 17. Elanslutning, cirkulationspump ackumulatorladdning. 18. Rökrör upp, tillbehör. 19. Benstativ, tillbehör a Rätt till förändringar förbehålles tillverkaren utan avisering. 3

4 Vedolux 30 Installation Vid installation av värmepanna, gäller BFS 2006:12, BBR 12 samt Varm och Hetvattenanvisningarna. Pannan placeras inomhus, i källare eller bottenvåning. Uppställningsplatsen skall klara pannans, ackumulatortankarnas och eventuellt skorstenens vikt. Pannan får belastas med max 150 kg av skorstenens vikt. Justera fotbultarna, så att pannan står i våg. En temperaturbegränsare skall alltid installeras på pannan Pannan skall anslutas till ackumulatortank, installationen skall förses med ackumulatorstyrning. Sotaren skall kontaktas innan byte till annat energislag. Kontakta kommunen, angående restriktioner mot fastbränsleeldning inom tättbebyggt område. Pannrummets friskluftsintag skall ha minst lika stor area som skorstenen, och utfört, så att det inte kan stängas av misstag. Anslutning till ackumulatorsystem Pannan skall alltid anslutas till ackumulatortank med ackumulatorstyrning. Ackumulatorvolymen, dimensioneras efter den uppvärmda ytans storlek. Räkna med 8-10 liter ackumulatorvolym för varje kvadratmeter uppvärmd yta. Nedanstående principskiss, visar Vedolux 30 tillsammans med ackumulatortankarna Aqualux och Aqualux UB samt ackumulatorstyrningen, Ackstyrning 3. Mer information finns i den dokumentation, som medföljer respektive produkt. Följ de installationsanvisnigar som ges. Rördimensionen mellan panna och tank bör vara 28 / 35 mm för kopparrör eller likvärdigt. Skorstenen Vedolux 30 har en sugande fläkt och har därför små krav på skorstenen. Rökgastermometer Detta är en systemprincip, verklig anläggning utförs enligt gällande normer och de anvisningar, som medföljer varje ingående komponent. Rökrör Pannan levereras med vinkelrökrör, som tillbehör finns rökrör "upp" för ståltub. Rökröret skruvas fast i flänsen på pannan med medföljande 4 st M8 med packning emellan. Sotluckan bortmonteras först. Dubbla hålbilder finns för att täcka 360 vridvinkel. Rökgastermometer Den medföljande rökgastermometern monteras i uttaget på rökröret, se ill. ovan. Ackumulatorstyrningens funktion Ackumulatorstyrningen ser till att pannan har en hög arbetstemperatur, innan den belastas av ackumulatortanken. Vidare förhindras en för låg returtemperatur till pannan, vilket minimerar kondensrisken i eldstaden. Ackumulatorsystemets laddningspump, styrs av en rökgastermostat. När rökgastemperaturen uppnått inställt värde, startar pumpen och varmt vatten från pannans topp, cirkulerar genom ackumulatorstyrningen till pannans returanslutning. När panntemperaturen uppnått ca. 70 C, kommer en del av det varma vattnet från pannans topp att cirkulera över till ackumulatorns topp, kallt vatten från ackumulatorns botten kommer att cirkulera till ackumulatorstyrningen där det blandas med varmt vatten från pannans topp, så att returtemperaturen till pannan inte understiger 72 C. Av detta fås också en markant temperaturskiktning i ackumulatorn. För att undvika onödig avkylning av ackumulatorvattnet stänger rökgastermostaten laddningspumpen när rökgastemperaturen sjunkit under inställt värde. En backventil i ackumulatorstyrningen, förhindrar oönskad självcirkulation när laddningspumpen inte är i drift. Shuntventil Vedolux 30 har ingen shuntventilen för reglering av temperaturen till värmesystemet. I Värmebaronens system, finns ventilen monterad på ackumulatortanken med varmvattenberedare, Aqualux CU. 4

5 Good night, sleep tight. Don't let the bedbugs bite Installation Vedolux 30 Det rekommenderas att shunten förses med ett system för automatisk shuntreglering. En automatisk shuntreglering ger fördelar som; jämn värme i huset, möjlighet till nattsänkning, bättre utnyttjande av den ackumulerade värmen mm. Expansionssystem Pannan skall anslutas till öppet eller slutet expansionssystem. Expansionskärlets volym dimensioneras efter rådande förhållanden. Riktvärden för detta är att volymen, vid öppet system, skall vara ca 5 % av systemets totala volym, respektive % vid slutet system. Öppet Avståndet mellan överkant på den högst belägna radiatorn och expansionskärlet får inte understiga 2,5 m för att undvika syresättning av vattnet i värmesystemet. Expansionskärlet ansluts i oavbruten, oavstängbar, stigning från pannans expansionsanslutning. För att undvika skador, vid ett eventuellt stopp i expansionssystemet, t ex. vid frost, bör pannan förses med en typgodkänd säkerhetsventil, 1,5 bar. Slutet Vid slutet system skall pannan förses med en typgodkänd säkerhetsventil, 1,5 bar, i oavstängbar förbindelse från anslutning på pannans topp, samt avluftningsventil. Expansionskärlet ansluts lämpligen med 15 mm Cu rör, på det sätt som visas i figuren på föregående sida. Kylslinga - temperaturbegränsare Pannanläggningen skall förses med en temperaturbegränsare enligt Varm- och hetvattenanvisningarna. Pannan har en kylslinga, som tillsammans med en lämplig termiskventil, används för att panntemperaturen ej ska överskrida 110 C vid en kokning. Följ ventilfabrikantens anvisningar. Radiatorpump Radiatorpumpen dimensioneras efter anläggningens storlek, rördimensioner och utförande. För stor pumpkapacitet kan försämra skiktningen i ackumulatortanken. Påfyllning värmesystem Pannan skall förses med ventil för påfyllning och avtappning. Vid påfyllning skall shuntventilen vara fullt öppen. Turbulatorer De fem turbulatorerna, placeras i pannas rökgastuber, enligt bild. Turbulatorernas uppgift är att få rökgaserna att turbulera, vilket medför att mer värme överförs till pannvattnet. Om rökgastemperaturen från pannan blir för låg (vid stor och lång skorsten) finns risk för kondens i rökkanalen. För att höja temperaturen, kan de tre övre turbulatorerna plockas bort, alternativt kapas till en längd, som ger en lämplig rökgastemperatur. Draglucka är också en möjlig lösning för att minska problem med kondens. Konsol för sotningsredskap Konsolen för sotningsredskap monteras på valfri sida på pannan, eller på annan lämplig plats i närheten av pannan. Draglucka En extremt hög skorsten och/eller kraftig blåst kan i vissa fall orsaka så högt drag i skorstenen att förbränningen sker med avstängd fläkt. Lösningen är att montera en draglucka, med vars hjälp draget kan reduceras till Pa. Pelletbrännare/Oljebrännare Vedolux 30 är i första hand avsedd för vedeldning, men kan efter omställning användas för pelleteldning med pelletbrännare. Vid drift med pelletbrännare skall de tillbehör som medföljer pelletluckesats användas: Lucka, avsedd för pelletbrännare Viking Bio. Täckplåt med draglucka, istället för fläkt på pannans baksida. Täckplåtar för primärluftspjäll bakom plåt på pannans front. Täckbricka för sekundärluftspjäll. Det finns möjlighet att montera oljebrännare i pelletsluckesatsen, monteringsbricka finns att tillgå. Kontakta Värmebaronen. Ge akt på rökgastemperaturen, kondensrisk finns, kontrollera att rökgastemperaturen är lämplig för skorstenstypen. I övrigt, följ brännarfabrikantens anvisningar st 31 2 st Montering av rökrör.

6 Vedolux 30 Elanslutning Installationen skall utföras enligt Starkströmsföreskrifterna, under överinseende av behörig elinstallatör. Elanslutning Pannan ansluts till den fasta installationen, med gummikabel, via en allpolig brytare, med minst 3 mm brytavstånd. Elanslutningarna finns på pannans baksida, i form av tre snabbkontaktdon: 15. Nätanslutning, 230V~. Kabel med monterad snabbkontakt medföljer. 16. Fläkt. 17. Cirkulationspump, för laddning av ackumulatorsystem Elschema och manöverpanel 15. Anslutning matning, 3-poligt kontaktdon. a. kabeldel, hylsa. b. chassidel, stift. 16. Anslutning fläkt, 5-poligt kontaktdon. a. kabeldel, stift. b. chassi, hylsa. 17. Anslutning laddningspump för ackumulatorsystem, 3-poligt kontaktdon. a. kabeldel, stift. b. chassi, hylsa. 18. Plint för interna jordanslutningar. 19. Startkondensator fläktmotor. 20. Huvudströmbrytare. 21 Termostat för fläkt och laddningspump. 22. Start av fläkt när pannan är kall. 23. Relä. 15a 16a 17a 16b 17b 24. Tidrelä, frånslagsfördröjt. 25. Överhettningsskydd. 26. Indikering, utlöst överhettningsskydd. 27. Termometer, visar panntemperaturen. 28. Tryckmätare, visar vattentrycket i värmesystemet. 15b Funktion Start med kall panna. Huvudbrytaren, 20, i läge till, det gröna fältet skall vara synligt. Termostat, "FLÄKTSTOPP", 21, inställd på 120 C. Termostaten känner av rökgastemperaturen. "FLÄKTSTART", 22, trycks in, tidreläet, 24, drar och fläkten startar. När tidreläets inställda tid, 30 minuter, är uppnådd, växlar dess kontakt, vilket innebär att fläkten och laddningspumpen för ackumulatorsystemet kommer att styras av termostaten, 21. När veden är slut, och rökgastemperaturen faller under inställt värde på termostaten, 21, kommer fläkten och laddningspumpen att stanna. Om panntemperaturen överstiger 110 C, kommer överhettningsskyddet att lösa ut. Fläkten stannar, medan laddningspumpen fortfarande är i drift. Utlöst överhettningsskydd, 25, indikeras av att "LARM", 26, tänds. Relä, 23, förhindrar aktivering av tidreläet när överhettningsskyddet är utlöst. Återställning av överhettningsskyddet görs genom att trycka in "RESET", 25, på pannans manöverpanel. Observera att återställning ej är möjlig förrän panntemperaturen sjunkit under 95 C. 6

7 Hellre ha det glatt på hal is, än gå i lera och sörja Kontroll Vedolux 30 Kontrollera efter installationen, tillsammans med installatören, att anläggningen är i fullgott skick. H Låt installatören visa reglage och funktioner så att du vet hur anläggningen fungerar och skall skötas. Lossa plåten, spjällen sitter bakom. Kontroll Kontrollera innan anläggningen tas i drift, att: anläggningen är vattenfylld. alla röranslutningar är täta. rökrörsanslutningen är tät, såväl mot panna som mot skorsten. påfyllnings- / avtappningsventil är ordentligt stängd. primärluftspjälen sitter på plats (kan lossna under transport) säkerhetsventilernas funktion. erforderliga ventiler är öppna. cirkulationspumpen fungerar och att flödesriktningen är rätt. rätt inställningstemperatur på laddningstermostaten. Ved Vedeldning Vedolux 30 har keramiskt rost och en efterbrännkammare i högtemperaturtåligt rostfritt stål. Pannan fungerar enligt principen för omvänd förbränning. Rätt utnyttjad ger pannan en mycket god förbränning av ved och gaser och har därmed hög verkningsgrad och liten miljöpåverkan. Vedeldning är inte bara en fråga om att få fyr på veden, eldningstekniken är avgörande för resultatet. Värmeinnehåll Med värmeinnehåll menas här den mängd värme som pannan kan tillgodogöra sig och vidarebefordra till pannvattnet. Förväxla inte detta med energiinnehåll, som är större ju större vedklabben är. Värmeinnehållet är större ju torrare vedklabben är, eftersom det inte åtgår så mycket värme till torkningsprocessen. Nyhuggen ved har ca 55 % fukt. Ved som torkats enligt våra instruktioner har ca 20% fukt. Ved Lövved har som regel ett högre energiinnehåll än barrved. Det väsentliga är dock att veden är torr, fukthalt %. Om veden är fuktig, åtgår en stor del av dess energi till att torka den, förbränningen försämras och risken för tjärbeläggning ökar. På grund av stort syrainnehåll bör eldning med ekved undvikas i längre perioder. Ekved bör lagras minst tre år innan eldning. Vedklamparna skall anpassas till eldstaden, längden bör vara ca. 50 cm och grovleken, ca 15 cm, så att tre vedklampar får plats på rostets bredd. För att veden skall hinna torka, bör den avverkas minst en eldningssäsong i förväg. Ett alternativ är syraavverkning, som innebär att träden fälls på våren just när löven slagit ut, vänta ett par veckor med att kvista och klyva träden. Under tiden har löven vissnat och dragit ut fukt. Efter ytterligare några veckors torkning har veden % fukthalt. Efter kapning skall veden klyvas, ju mer den klyvs, ju snabbare och lättare torkar den. På vedklabbar, som är svåra att klyva, kan barken skalas av, så torkar dessa fortare. Färsk ved är lätttast att klyva. Veden skall inte ligga direkt på marken, då tar den till sig fukt istället för att torka. Helst skall den förvaras under tak men så att sol och vind kommer åt att torka den. Sluttorkning sker lämpligen i pannrummet, 2-3 veckor innan den användas. Efter detta är fukthalten nere i ca 20 %. Ur diagrammet framgår skillnaderna i värmeinnehåll. Ett hus som förbrukar 25m 3 ved, måste torka bort 4m 3 vatten genom skorstenen om nyhuggen ved med 55 % fukt används. Detta medför att energi för att förånga 4m 3 vatten används till ingen nytta. Andra effekter av att elda med fuktig ved är sämre förbränning och smutsigare utsläpp, som i sin tur ger lägre verkningsgrad. Första eldningstillfället Vid första eldningstillfället eller om pannan inte använts på ett tag, är det viktigt att endast elda en mindre brasa. Pannans keramik kan innehålla fukt, som måste få förångas långsamt så att den inte förorsakar sprickor i keramiken. När keramiken torkat, kan pannan eldas med ordentliga brasor. Keramiken tar inte åt sig ny fukt så länge pannan är i bruk. Se stycket "Drift&Skötsel". 7

8 Vedolux 30 Vedeldning Huvudströmbrytare. 21. Termostat för fläkt och laddningspump. 22. Start av fläkt när pannan är kall. 25. Överhettningsskydd. 26. Indikering, utlöst överhettningsskydd. 27. Termometer, visar panntemperaturen. 28. Tryckmätare, visar vattentrycket i värmesystemet. Första eldningstillfället Kontrollera först att flambaljan är helt införd och att rören för luftstyrning, 34a, är på plats efter transporten. Vid första eldningstillfället, skall eldningen påbörjas försiktigt, så att den kvarvarande fukten i keramiken kan förångas långsamt. Häftig eldning kan förorsaka sprickor i keramiken. Elda endast med en mindre brasa första gången. När keramiken torkat, kan pannan eldas med ordentliga brasor. Keramiken tar inte åt sig ny fukt så länge pannan är i bruk. Eldning - uppstart utan gasol Huvudbrytaren ska var i läge grönt. Termostat på 120 C. Lägg in knycklat tidningspapper och därefter finhuggen ved. Låt pappret sticka ner i hålet i keramiken. Stäng vedinkastluckan. Tryck in "FLÄKTSTART", varvid fläkten skall starta. Öppna förbigångsspjället. Öppna askluckan och tänd pappret. Veden skall antändas ordentligt (rökgastemperatur ca. 120 C). Låt det brinna tills det bildats en kraftig glödbädd. Stäng askluckan och förbigångsstället. Eldning - uppstart med gasolbrännare Huvudbrytaren ska var i läge grönt. Termostat på 120 C. Lägg in finhuggen ved, ovan på detta läggs ett lav med halvstora vedklampar, fyll resten av eldstaden med ved. Tryck in "FLÄKTSTART", varvid fläkten skall starta. Öppna förbigångsspjället och askluckan. Vedinkastluckan kan vara öppen tills man kan se lågorna. Tänd gasolbrännaren och för in munstycket i öppningen (se illustration nedan). Efter ca. 1-2 minuter bör veden ha antänts. Ta ut gasolbrännaren, stäng askluckan, stäng vedinkastluckan, stäng förbigångsspjället. Kontrollera så låga syns i synglas. Påfyllning av ved För att undvika inrykning och risk för utslående flammor vid vedpåfyllning, skall förbigångsspjället öppnas innan vedinkastluckan, Fyll på ved när endast en glödbädd återstår efter första vedinlägget. Ständiga "småpåfyllningar" med ett vedträd då och då försämrar verkningsgraden avsevärt! Jämna till glödbädden. Fyll på med 8 ved. Mängden skall anpassas till temperaturen i ackumulatorn, så att temperaturen inte blir för hög. Ett fullt vedinlägg höjer temperaturen i panna och 1500 liters ackumulator med C. Stapla veden väl. Stäng vedinkastluckan och därefter förbigångsspjället.ett tecken på att förbränningen kommit igång, är att rökgastemperaturen stiger. När veden brunnit ut, och rökgastemperaturen understiger 120 C, stannar fläkten och laddningspumpen till ackumulatorn. RISK FÖR BRÄNNSKADA Öppna inte pannans luckor, om fläkten står still och det är fyr i pannan. Är du osäker om det är fyr i pannan så öppna först förbigångsspjället och sedan vedinkastluckan mycket försiktigt några centimeter. Risk finns för att lågor slår ut genom luckan så iaktta största försiktighet! Förbigångsspjäll Pannans förbigångsspjäll skall endast användas vid påfyllning av ved under en eldningsfas, för att förhindra inrykning. När förbigångsspjället är öppet fungerar pannan som överförbränningspanna och har kortare rökgasvägar. Därmed ökar rökgastemperaturen och verkningsgraden minskar. Glöm inte att stänga spjället efter påfyllningen av ved. Styrning av förbränningen Luft tillförs pannan genom dels primärluftspjäll, dolda bakom beklädnadsplåt på framsidan, dels genom sekundärluftspjället på nedre askluckan. Förbränningen styrs av draget, som fläkten skapar, samt av syretillförseln via dessa spjäll. För att förbränningen och verkningsgraden skall vara bra bör rökgastemperaturen vara C. Sekundärluftspjället kan justeras, lågan ska vara ljust gul. Soten speglar hur bra förbränningen varit. Är den väldigt mörk, svart, får förbränningen för lite luft. Spjället skall då öppnas mer. Vid bra förbränning, antar sotet en gråbrun ton. Öppning för gasoltändare 8

9 Sotning Vedolux 30 Vid sotning skall pannan vara helt sval och all glöd skall ha slocknat. Bryt spänningen till pannan innan sotningen påbörjas. Askan kan innehålla glödrester lång tid efter eldningstillfället, förvara den därför i ett obrännbart kärl med lock Rökrör, standard. 4. Fläktmotor. a. långmuttrar, 3 st. 7. Sotlucka. 8. Reglage till förbigångsspjäll. 9. Vedinkastlucka. 10. Asklucka. 18. Rökrör upp (tillbehör). 19. Benstativ med asklåda (tillbehör). 29. Verktyg för turbulatorer. 30. Korta turbulatorer, 3 st, i övre tubrör. 31. Långa turbulatorer, 2 st, i nedre tubrör. 34. Keramikrost, två delar, fram och bak med a. rör för luftstyrning. b. glasfibergarn, drevning mellan keramik och eldstadsväggar 35. Flambalja. 43. Skyddsgaller för fläkt. 44. Samlingskammare Sotning av pannan Askan bör rakas ur flambaljan innan varje eldningstillfälle men lämna alltid kvar ett lager på några centimeter som skydd. Tjärbildning på eldstadens väggar är normalt och behöver inte avlägsnas då det efter att ha nått en viss tjocklek bränns bort. Tjärbildningen påverkar ej pannans verkningsgrad och effekt då denna är uträknad och dimensionerad efter den värmeupptagningsyta som finns i pannans rökkanaler. De senare skall vara rena och sotas kontinuerligt. I en rensotad panna följer mindre värme med rökgaserna ut. Ett hjälpmedel, som ger en indikation på när det är tid att sota, är rökgastermometern. Sotningen utförs lämpligen när temperaturen stigit ca 25 C jämfört med rensotad panna. STANDARD RÖKRÖR 3 RÖKRÖR UPP RÖKRÖR UPP STANDARD RÖKRÖR 43 4a 34b 34 34a 34a Öppna sotluckan, 7. Drag ut de tre övre, 30, och de två undre, 31, turbulatorerna, med verktyget 29. Sota ur tubrören med tubrensaren/sotviskan. Iakttag försiktighet vid sotning av de tre övre tubrören, så att tubrensaren inte går genom skyddsgallret och skadar fläkten. Tubrensaren skall inte köras längre in än till tubens slut, vilket känns genom att det krävs mindre kraft att föra tubrensaren. Återmontera turbulatorerna. Öppna vedinkastluckan, 9. och förbigångsspjället, 8. Raka bort askan, som finns på plåten i eldstadens övre främre kant, 32. På keramikrostet, 34, bör alltid en mindre mängd aska finnas, som skydd, för att öka rostets livslängd. Öppna askluckan, 10. Raka bort aska från flambaljan, 35, men lämna kvar ett lager på några centimeter som skydd. Rengör kammaren runt flambaljan. Stäng alla luckor och spjäll. 19 Sotning av skorstenen Efter sotning av skorstenen, skruvas vingmuttrarna RÖKRÖR bort UPP på rökrörets front, 3 och 18, locket tas bort. Sot och aska avlägsnas. Sot och aska, som fallit ned på fläkten och i samlingskammaren, 44, avlägsnas innan pannan startas igen. Rengöring av fläkten Vid behov kan fläkten avlägsnas och rengöras, fläkten skall hanteras varsamt. Koppla bort fläktens kontaktdon, 16, från uttaget på pannan. Skruva bort långmuttrarna, 4a, som håller fast fläkten. Rengör fläktbladen försiktigt, de får inte deformeras. Använd förslagsvis en pensel. Återmontera fläkten och anslut elkabeln. 9

10 Vedolux 30 Drift & Skötsel Keramik - flambalja Den keramiska rosten och flambaljan är förslitningsdetaljer som efterhand måste bytas ut. Förslitningsdetaljer omfattas inte av någon garanti. Mindre sprickor i keramiken är inte onormalt och ger ej anledning till någon åtgärd. För att öka livslängden på dessa delar, skall följande punkter beaktas: Plocka inte ut keramiken vid rengöring av pannans eldstad. Skrapa mjukt och försiktigt på keramiken vid uraskning av pannan. Låt ett lager av aska, några centimeter, bilda ett skyddande skikt på rostet och flambaljan. Kolbitar som finns kvar på rostet efter ett eldningstillfälle kan ligga kvar till nästa tillfälle. Elda endast med riktig ved, inte plast, behandlat virke, sopor eller dylikt. Veden skall läggas in i pannan, inte kastats. Om pannan/keramiken är ny, eller inte har använts på ett tag, skall keramiken värmas med en mindre brasa för att driva ut eventuell fukt. Säkerhetsventiler För att upprätthålla säkerhetsfunktionen, skall säkerhetsventilerna för tappvarmvatten- och värmesystem motioneras regelbundet, ca 4 gånger/år. Säkerhetsventilen öppnas och stängs manuellt, cirka fyra gånger per år, varvid kontrolleras att en liten mängd vatten strömmar ut och att ventilen därefter åter sluter tätt. Kontrollera också att behövligt tryck finns i systemet. Vid behov skall vatten fyllas på. Avluftning Kontrollera regelbundet att tillräckligt med vatten finns i värmesystemet. Luft kan finnas kvar i systemet en tid efter installationen varför avluftning bör ske ytterligare någon gång. Efter avluftningen skall trycket kontrolleras och vatten eventuellt fyllas på. Vattentryck i systemet Vilket tryck som krävs i värmesystemet beror på nivåskillnaden mellan värmesystemets lägsta och högsta punkt, statisk höjd. Vid 5 meters nivåskillnaden blir trycket 0,5 bar och vid 10 meter blir trycket 1bar. Överhettningsskydd Överhettningsskyddet, som stänger av fläkten vid för hög panntemperatur, återställs på pannans manöverpanel. Panntemperaturen ska vara under 95 C för att återställning ska vara möjlig. Åtgärder vid frysrisk Vid sträng kyla får ingen del av värmesystemet vara avstängd, då risk för frostsprängning finns. Elda aldrig om någon del av värmesystemet kan misstänkas vara fruset. Tillkalla installatör. Om värmesystemet skall vara avstängt en längre tid bör vattnet tappas ur, alternativt kan frostskyddsmedel vara tillsatt i systemvattnet. Tömning av panna Pannan får inte vara i drift vid tömningen. Stäng ventilerna till värmesystemet. Vattnet leds till en golvbrunn via en slang ansluten till pannans avtappningsventil, R15. Ordna lufttillförsel genom att öppna pannans säkerhetsventil. Avtappningsventil för värmesystemet placeras på lämplig plats. Rengöring av pannan Håll pannan ren och snygg. Alkaliskt rengöringsmedel kan med fördel användas för att avlägsna sotfläckar. Använd ej starka lösningsmedel. Pelletbrännare Regelbunden kontroll och justering av brännaren är av största vikt för god tillförlitlighet och driftekonomi. Strömavbrott Vid ett strömavbrott kommer fläkten att stanna och pannans effekt att sjunka. På c:a 20 minuter sjunker effekten från 100% till c:a 10%. Om ackumulatortankarna är kopplade efter Värmebaronens anvisningar så kan denna effekt självcirkulera över till ackumulatortankarna. Trycket, som krävs i värmesystemet, bestäms av höjdskillnaden mellan systemets högsta och lägsta punkt, statisk höjd. Observera att trycket i systemet varierar med panntemperaturen, fyll inte på vatten i onödan. Vatten ändrar volym med temperaturen, volymförändringen påverkar trycket i systemet. Ju högre temperatur desto större volym och tryck. Expansionskärlet tar upp volymförändringarna. Framledningstemperaturen är högre vinter- än sommartid och där med också trycket. Öppna inte pannans luckor under ett strömavbrott, risk finns för att kraftiga eldslågor kan slå ut! Slutet expansionssystem Trycket i det slutna expansionskärlet bör kontrolleras med något års mellanrum. Kärlet får då ej utsättas för något tryck från värmesystemet. 10

11 Vedeldningsproblem Vedolux 30 De vanligaste problemen vid vedeldning resulterar oftast i att pannan inte kommer upp i en tillräckligt hög temperatur och det blir ingen riktig "fart" i pannan. Vanligt är också att värmen inte överförs till ackumulatortankarna trots att pannan brinner bra. Brinner dåligt. Fuktig ved. En keramikpanna kräver en hög förbränningstemperatur. För att uppnå detta måste veden vara torr, fukthalt 12-25%. Hög rökgastemperatur. Tjära och sot i tuberna. Värme överförs inte från pannan till ackumulatorn. Kokljud. Fläkten startar inte. Säkerhetsventilen öppnar när systemet blir varmt. Felaktigt handhavande. Veden är inte anpassad till pannan. Ständiga "småpåfyllningar" Formad ved, träreglar. Veden hänger sig. För lite tilluft. Luftspjället för mycket öppet. Skorstenskanalen fortsätter nedåt från pannans anslutning. Ingen ackumulatorstyrning. Keramiken felaktigt inlagd. Tjära och sot i tuberna. Förbigångsspjället öppet. Flambaljan i felplacerad. Trasig rökgastermometer. Felaktig förbränning. Felaktig inkoppling. Cirkulationspump i ackumulatorstyrning. Luft. Fel inkoppling av ackumulator. Låg tryckhöjd. Strömbrytarna i läge O. Glömt att koppla in snabbkopplingsdonet. Utlöst överhettningsskydd. För litet expansionskärl. För högt / lågt förtryck i expansionskärlet. Läs handledningen. Längden bör vara ca. 50 cm och tjockleken så att tre vedklampar får plats på rostets bredd. Ständiga "småpåfyllningar" sänker förbränningstemperaturen och minskar pannans effekt. Staplas jämt formade vedklampar på varandra, bildas en massiv träklump med en liten yta för fyren att få fäste på. Lägg in veden så att det finns luft mellan klamparna. Veden är krokig och/eller inte anpassad till eldstaden. Förväxla inte detta med att veden brunnit ut olika mycket på olika ställen i eldstaden, vilket är normalt. Kontrollera att tilluftsventilen är öppen. Tilluften till pannrummet skall ha minst samma area som rökkanalen. Är spjället för mycket öppet, blir luftfördelningen i pannan felaktig. Starta med att ha spjället helt stängt. Den turbulens, som bildas, förtar en del av draget. Fyll upp den underliggande delen med sand eller dylikt. En keramikpanna brinner bäst när keramiken blivit varm. Det gäller därför att snabbt få upp temperaturen i pannan innan den belastas. Pannans livslängd förkortas om ingen styrning finns. Komplettera med en styrning. Kontrollera på en ny panna att keramiken inte förskjutits under transporten. Ge även akt på tätningen mot eldstadsväggen. Felaktig förbränning. Kontrollera veden, draget, tilluften och handhavandet. Sota pannan. Stäng spjället. Förbigångsspjället skall endast vara öppet vid vedinlägg. Flambaljan skall vara helt inskjuten. Termometern kan ha skadas vid sotning eller av lång tids överförbränning. Se punkt om hög rökgastemperatur. Kontrollera. Kontrollera att pumpen fungerar. De flesta pumparna har ett hastighetsreglage, kontrollera att hastigheten inte är för låg. Avlufta. Kontrollera installationen. Installation enligt principskissen på sidan 4, är inte luftkänsligt. Se punkter ovan. Kontrollera trycket, bör vara ca 1 bar. Expansionskärlet måste vara anpassat till volymen och de temperaturvariationer som förekommer. Ställ strömbrytarna i läge I. Koppla in snabbkopplingsdonet. Återställ överhettningsskyddet. Se stycket "Expansionssystem" på sidan 5. Kontrollera trycket i kärlet, se stycket "Expansionssystem" på sidan 5. 11

12 Vedolux 30 Komponentspecifikation pos. art.nr benämning ant Överhettningsskydd 1-pol vx. 110 C Termostat 1-pol C Vred termostat Strömbrytare 2-pol, återfjädrande Strömbrytare 2-pol Plint 3-pol Ändplatta Relä 1-pol vx Tidrelä MER Lampa 230V, röd, stift Spjällarm Spjällarmslåsning Turbulator 1000 mm Turbulator 436 mm Sotredskapskonsol Glasfiberrep 10mm (m) Keramiskt fiberpapper 1x25mm (m) 1, Rost främre V Rost bakre V Vedinkastlucka Draglucka V Handtagskula 25mm Manometer 0-4 bar Termometer C Rökgastermometer C Tubrensare 89mm Tubrensare 595x80x60/30mm Fjäderstålskaft 1500mm 2 15b Elintag 3-pol hona Panelfäste 3-pol 2 17a Stickpropp 3-pol 1 16b Eluttag 5-pol för panel 1 16a Stickkontakt 5-pol 1 17b Elintag 3-pol hane 1 15a Stickpropp 3-pol Gasolbrännare PowerJet Fläkt V-37F Isolering lock rökgasfläkt Fläktpackning Flambalja Förbigångsspjäll Spjällarm Turbulatorverktyg Askraka Sotlucka 1 Positionsnumreringen hänvisar till det nummer komponenten har i de beskrivningar, som görs i detta dokument. 12

Installation, drift och skötsel. Vedpanna Vedolux 40 UB

Installation, drift och skötsel. Vedpanna Vedolux 40 UB 2001-10 Vedolux 40 UB Teknisk handledning Installation, drift och skötsel Vedpanna Vedolux 40 UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post: info@varmebaronen.se

Läs mer

Installation, drift och skötsel Biomax Kombipanna Pellet Ved El. 130124 Biomax ersätter 2011-03-03

Installation, drift och skötsel Biomax Kombipanna Pellet Ved El. 130124 Biomax ersätter 2011-03-03 Installation, drift och skötsel Biomax Kombipanna Pellet Ved El 130124 Biomax ersätter 2011-03-03 Innehåll Anteckningar... 3 Allmänt... 4 Funktion... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Systemprincip

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024.

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3000 MOS SE 0224-3 011363 VEDEX 3000

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3000 MOS SE 0224-3 011363 VEDEX 3000 0 120 MOS SE 0224-3 011363 R MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING 60 40 80 2 20 100 1 3 0 4 Innehåll 1 ill Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

VEDEX 1000. Villapanna för vedeldning mot ackumulator. Produktbeskrivning. Användningsområde. Villapanna PBD SE 0605-1

VEDEX 1000. Villapanna för vedeldning mot ackumulator. Produktbeskrivning. Användningsområde. Villapanna PBD SE 0605-1 PBD SE 0605-1 Villapanna 7 VEDEX 1000 639194 VEDEX 1000 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Villapanna för vedeldning mot ackumulator Vedpanna med självdragsfunktion. Hög verkningsgrad och låga emissioner.

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDPANNOR Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien är det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 25 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning 2009-03-01 www.trebema.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Ackumulatortankar...3 Tillbehör...4 Intrimning

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

Solo Innova INSTRUKTION. Panna för vedeldning. Solo Innova S/137286/3/20-06-2001. DANAK Reg. nr. 5001. Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum.

Solo Innova INSTRUKTION. Panna för vedeldning. Solo Innova S/137286/3/20-06-2001. DANAK Reg. nr. 5001. Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum. Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/3/2-6-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment koldioxidneutralt Modern vedeldning är bekväm, elda endast en gång per dygn GLÖM ALLT OM GAMMALDAGS VEDELDNING Med en modern anläggning

Läs mer

VEDEX 3300. Villapanna med sugande fläkt för vedeldning mot ackumulator. Beskrivning. Rörinstallation. Ackumulator. Varmvattenberedning

VEDEX 3300. Villapanna med sugande fläkt för vedeldning mot ackumulator. Beskrivning. Rörinstallation. Ackumulator. Varmvattenberedning PBD SE 1051-5 VEDEX 3300 639214 7 Villapanna för ved VEDEX 3300 Beskrivning Villapanna med sugande fläkt för vedeldning mot ackumulator VEDEX 3300 är en villapanna för vedeldning (0,5 m), men kan med tillsats

Läs mer

Baxi Pelletspanna Panna för pelletsbrännare. Datum 2012-05-21, rev 0

Baxi Pelletspanna Panna för pelletsbrännare. Datum 2012-05-21, rev 0 Baxi Pelletspanna Panna för pelletsbrännare Datum 2012-05-21, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 TILL ANVÄNDAREN 3 LEVERANSKONTROLL 3 ANSVAR 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 3 SÄKERHET 3 REKLAMATION

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Ariterm 35+

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Ariterm 35+ INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Ariterm 35+ INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 2 Installation... 4-5 Installation av temperaturbegränsningsventil... 6 Mått och anslutningar... 7 Tekniska uppgifter och tvärsnitt

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna Bruksanvisning Janfire Pelletspanna 11899027 R2 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik, konstruktion

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

Gaselle Combi ved/pelletspanna

Gaselle Combi ved/pelletspanna Gaselle Combi ved/pelletspanna Svenskmonterade, fläktstyrda vedpannor Hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan Gaselle HT är en renodlad vedpanna som är konstruerad för att eldas mot ackumulatortank. För

Läs mer

Airex KOMPLETT PROGRAM AV MILJÖGODKÄNDA VEDPANNOR

Airex KOMPLETT PROGRAM AV MILJÖGODKÄNDA VEDPANNOR Försprång genom kvalitet Keram 33-93 Keram Airex 25-50 GreenEnergy Airex KOMPLETT PROGRAM AV MILJÖGODKÄNDA VEDPANNOR Effektiv pyrolysförgasning ger hög verkningsgrad och liten miljöpåverkan Vedmagasin

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna 100 stegs modulerande drift Woody Generation EN 303-5 godkänd av DTI (Danish Technological Institute). Godkänd til trykekspansion. Miljö, Energi klass A.A. MONTERINGSVÄGLEDNING

Läs mer

V33. Installations- och skötselanvisning. Innehåll. Underhåll Skötsel och sotning...9. Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...

V33. Installations- och skötselanvisning. Innehåll. Underhåll Skötsel och sotning...9. Leveransomfattning...2 Komponentförteckning... Installations- och skötselanvisning 2010-10 www.trebema.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Ackumulatortankar...3 Tillbehör...4 Intrimning

Läs mer

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4 PBD SE 0824-4 Villapanna 7 ALPHA COMBI 639168 ALPHA COMBI FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare ALPHA COMBI är en toppansluten

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner PE-20/PE-30 PANNA FÖR PELLETS/EL Allmänt PE-20 och PE-30 är pannor för i första hand pellets/flis.

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Osby P500 100 till 1000 kw

Osby P500 100 till 1000 kw Osby P500 00 till 000 kw Optimalt värmeutbyte och låga emissioner. Osby P500 är en fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter, torv och flis med max 30% fukthalt.

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Miljöenheten Vedeldning

Miljöenheten  Vedeldning Miljöenheten www.skara.se Vedeldning Lagar och regler, eldningsförbud I Skara kommun finns det särskilda bestämmelser om eldning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. De

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment lättskötta vedpannor F Ö R D E L A R M E D V E D FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA LITEN MILJÖPÅVERKAN BILLIGARE BLIR DET INTE MINSKAR ELBEHOVET

Läs mer

NSP 54 Gjutjärnskamin

NSP 54 Gjutjärnskamin Installations- och användaranvisning NSP 54 Gjutjärnskamin NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt från oss. Den kommer att

Läs mer

Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner

Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner Allmänt PE-20 och PE-30 är pannor för i första hand pellets/flis. Pannorna går att olje- eller vedelda. I pannorna finns en elpatron

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

5 enkla steg. - så här tänder du upp

5 enkla steg. - så här tänder du upp 5 enkla steg - så här tänder du upp Otillräckligt skorstensdrag leder vanligtvis till problem Problem att tända brasan Röknedslag i rummet Sotade glas i braskaminen Elden slocknar Sot och röklukt från

Läs mer

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1. OBSERVERA Tulimax STK8-STK5 centralvärmepannorna är ekonomiska och driftsäkra vid uppvärming av fastigheter. Tulimax-pannorna är i första hand konstruerade

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning Rostfri Hydrofor med luftautomatik Funktionsbeskrivning Dokumentet går igenom med text och illustrationer de olika delarna som är monterade på Hydroforen och går igenom deras funktioner. 1 Överblick Rostfri

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR VEDEX 2000 MOS SE 9711-1 011578 VEDEX 2000 VEDEX 2000 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR VEDEX 2000 MOS SE 9711-1 011578 VEDEX 2000 VEDEX 2000 LEK LEK 11 12 1 10 10 9 9 7 7 8 8 MOS SE 9711-1 011578 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR 11 12 1 Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde...

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

effecta pellets 220/200 Skötsel Service Montering

effecta pellets 220/200 Skötsel Service Montering effecta pellets 220/200 Skötsel Service Montering Rev. 08-09-15 INLEDNING Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av värmepanna. Effecta Pellets 220 är utvecklad för att ge Er maximalt

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0 BioAir Varmluftspanna Datum 151202, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN PANNAN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR... 3 LEVERANSKONTROLL...

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Installation och bruksanvisning Eldarado

Installation och bruksanvisning Eldarado Installation och bruksanvisning Eldarado Vi gratulerar till ert val av Eldarado som värmekälla i ert hem och vi hoppas att den skall bringa er mycket värme, nytta och glädje. Var vänlig och förvara dessa

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Sidan B6.1 B6. Vedförugnar Som ett alternativ till förtida pannbyte säljes förugnar, avsedda att förbättra den befintliga pannans vedeldningsprestanda. På marknaden finns minst ett 10-tal tillverkare som

Läs mer

1. Identifikation Baxi Bonus Light

1. Identifikation Baxi Bonus Light 2014-04-22 3P03880-01 1 (6) 1. Identifikation Baxi Bonus Light Leverantör av panna : HS Perifal AB Provobjekt: Panna Baxi Bonus Light Serie nr: BNLT0113021 Provobjektet ankom SP 2013-05-31. Pannan var

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 760 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Installation och bruksanvisning -kassetten

Installation och bruksanvisning -kassetten Installation och bruksanvisning -kassetten Introduktion 2004-11-20 Vi hälsar er varmt välkomna till oss eldsjälar och tackar er för att ni valt en produkt från EuroFire:s värmesortiment. Lite att tänka

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Effecta Solid INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA.013-04-30

Effecta Solid INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA.013-04-30 Effecta Solid INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING Rev. EA.013-04-30 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av värmepanna. Effecta Solid är utvecklad för att ge Er maximalt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 1. VÄRMEPANNAN VIADRUS U 22 (Läses innan pannan ställes på plats) V I ADR US U22 är en gjutjärnspanna med överf örbränning för f lytande och f asta bränslen:

Läs mer

Solo Innova Panna för vedeldning

Solo Innova Panna för vedeldning Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/7/8-4-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

Installation & Användaranvisning PELLETSKAMIN PS- 50. Från HANDYMANN BYGGHANDEL

Installation & Användaranvisning PELLETSKAMIN PS- 50. Från HANDYMANN BYGGHANDEL Installation & Användaranvisning PELLETSKAMIN PS- 50 Från HANDYMANN BYGGHANDEL Bra att veta före installation. Bygganmälan Egen härd är guld värd! Tack för du valt en produkt ur Handymann s kaminsortiment.

Läs mer

CTC V-25 FG CTC V-25 FK Kombipanna

CTC V-25 FG CTC V-25 FK Kombipanna 161 501 11/2 2010-01-04 Installations- och skötselanvisning CTC V-25 FG CTC V-25 FK Kombipanna Art.nr 57 58 53/2 Gäller fr.o.m tillverkn.nr. 29 888-001 01.Beskrivning...3,4,5 1.1 Allmänt1.2 Tekniska data

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Fastbränsleeldning innebär eldning av ved eller pellets i lokal eldstad, braskamin, öppen spis eller kakelugn. Miljönämnden i Hörby kommun har tagit fram riktlinjer för

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer