Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs."

Transkript

1 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig om du är villkorligt behörig eller inte sökt din kurs via eller blir antagen efter att istreringen stängt. Är du villkorligt behörig ska du först försöka istrera dig själv. Fungerar inte det ska du, senast sista istreringsdagen, kontakta studievägledaren för resp ämnesområde: eller Ange sökt kurs i ärenderaden vid kontakt via e-post. I mejlet anger du dessutom ditt namn och personnummer. Kan du INTE istrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. Tillfällen för Institutionen för juridik, psykologi och socialt vt 2015 Kurser vid JPS ORU KR8001 Kriminologi A Kriminologi /1 Maila senast 15/1 ORU KR8025 Kriminologi B Kriminologi /1 Maila senast 15/1 ORU PS3000 Psykologi A Psykologi /1 Maila senast 15/1 ORU PS3025 Psykologi B Psykologi /1 Maila senast 15/1 ORU PS3051 Psykologi C Psykologi /1 Maila senast 15/1 ORU PS3100 Psykologi A, Psykologins grunder Psykologi 30 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU PS3121 Psykologi A, Utvecklingspsykologi Psykologi 30 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU ORU PS3130 PS3143 Psykologi A, Samhälle, organisation och grupp Psykologi B, Personlighet och psykopatologi Psykologi 30 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 Psykologi 30 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU PS3150 Psykologi B, Utredning på individnivå Psykologi 30 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU PS3163 Psykologi C, Klinisk psykologi II Psykologi 7,5 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 Sida 1 av 6

2 2 ORU ORU ORU ORU ORU ORU ORU ORU PS3174 PS3177 PS3183 PS3185 PS3191 PS3193 PS3197 PS3111 Klient under handledning I Klinisk psykologi III Klient under handledning II Organisationspsykologi Hälsopsykologi Utbildningsterapi Klient under handledning III Examensuppsats Psykologi 3 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 Psykologi 20 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 Psykologi 3 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 Psykologi 13 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 Psykologi 20 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 Psykologi 1 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 Psykologi 3 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 Psykologi 30 Psykologprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU RV4002 Arbetsrätt med arbetsmiljörätt A Rättsvetenskap /1 Maila senast 15/1 ORU RV4004 Handelsrätt ORU ORU ORU RV4090 RV4092 RV4094 Enskilt Core Concepts of EU Law, Second Level Bolagsrätt med börsrätt Rättsvetenskap /1 Maila senast 15/1 ORU RV4120 Privaträtt Rättsvetenskap 30 Juristprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU RV4140 Rättsstaten Rättsvetenskap 45 Juristprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU ORU ORU RV4171 RV4173 RV4176 Core Concepts of EU Law, Second Level Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå ORU RV4180 Examens för juristprogrammet Rättsvetenskap 30 Juristprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU ORU RV4273 RV4275 Boutredning, arv och testamente, avancerad nivå Mervärdesskatterätt Rättsvetenskap 15 Juristprogrammet /1 Maila senast 15/1 Sida 2 av 6

3 3 ORU ORU ORU ORU ORU RV4281 RV4421 RV4438 RV4439 RV4440 Nya medier och IT-rätt Rättsvetenskap B, Komparativ och främmande rätt: Ursprunget, nutiden och framtiden Rättsvetenskap C, Praktik med juridiskt utrednings Rättsvetenskap C, Praktik med juridiskt utrednings Rättsvetenskap C, Mänskliga rättigheter i en internationell kontext Rättsvetenskap 30 Rättsvetenskapliga programmet /1 Maila senast 15/1 Rättsvetenskap /1 Maila senast 15/1 Rättsvetenskap 30 Rättsvetenskapliga programmet /1 Maila senast 15/1 ORU RV4460 Rättsvetenskap C Rättsvetenskap 30 Rättsvetenskapliga programmet /1 Maila senast 15/1 ORU RV4475 Mervärdesskatterätt Rättsvetenskap /1 Maila senast 15/1 ORU RV4496 Migrationsrätt med förvaltningsprocess Handledningsmetodik inom ORU SA5010 verksamhetsförlagd utbildning i socialt Socialt 7,5 INSTÄLLD /1 Maila senast 15/1 ORU SA5020 Kunskapsformer, teorier och Socialt /1 Maila senast 15/1 praxisnära forskning ORU SA5023 Självständigt Socialt /1 Maila senast 15/1 ORU SA5060 Socialt C Socialt /1 Maila senast 15/1 ORU ORU SA5071 SA5111 Organisation, ledarskap och samverkan Socialt som vetenskap och profession Socialt 7, /1 Maila senast 15/1 Socialt 30 Socionomprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU SA5113 Juridik i socialt Socialt 30 Socionomprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU ORU ORU SA5114 SA5115 SA5122 Människans psykosociala utveckling Socialt 30 Socionomprogrammet /1 Maila senast 15/1 och förändring Yrkesroll, praxis och utövande i socialt Socialt 30 Socionomprogrammet /1 Maila senast 15/1 Socionomens yrkeskunskaper och Socialt 15 Socionomprogrammet /1 Maila senast 15/1 handlingsstrategier Sida 3 av 6

4 4 ORU SA5161 Teorier och metoder i socialt samt examens C Socialt 30 Socionomprogrammet /1 Maila senast 15/1 ORU PS3004 Developmental Psychology Psykologi 7, /2 Maila senast 19/2 ORU PS3164 Psykologi C, Psykologpraktik Psykologi 22,5 Psykologprogrammet /2 Maila senast 19/2 ORU ORU ORU SA5016 SA5072 SA5073 Socialt B, Barn- och Socialt föräldrarelationer i familj och samhälle 7, /2 Maila senast 19/2 Psykosocialt med barn, ungdomar och deras familjer Samhälls utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv Socialt /2 Maila senast 19/2 Socialt /2 Maila senast 19/2 ORU SA5087 Prevention och behandling inom institution och öppenbaserade miljöer Socialt /2 Maila senast 19/2 ORU KR8005 Kriminologi A, Från brott till påföljd: Om det svenska rättssystemet Kriminologi 7, /3 Maila senast 26/3 ORU PS3182 Klinisk psykologi IV och forskningsmetod Psykologi 14 Psykologprogrammet /3 Maila senast 26/3 ORU RV4006 Stats- och förvaltningsrätt A Rättsvetenskap /3 Maila senast 26/3 ORU RV4015 Juridisk introduktionskurs Rättsvetenskap /3 Maila senast 26/3 ORU RV4025 Beskattningsrätt I Rättsvetenskap /3 Maila senast 26/3 ORU RV4093 EU Law and the Constitutions of the Member States, Second Level Rättsvetenskap /3 Maila senast 26/3 ORU RV4160 Självständigt juridiskt Rättsvetenskap 15 Juristprogrammet /3 Maila senast 26/3 ORU RV4172 EU Law and the Constitutions of the Member States Rättsvetenskap 15 Juristprogrammet /3 Maila senast 26/3 ORU RV4186 Arbetsrätt, avancerad nivå Rättsvetenskap 15 Juristprogrammet /3 Maila senast 26/3 ORU RV4187 Barn i rättsprocessen, avancerad nivå Rättsvetenskap 15 Juristprogrammet /3 Maila senast 26/3 Sida 4 av 6

5 5 ORU RV4272 Medicinsk rätt Rättsvetenskap /3 Maila senast 26/3 ORU ORU ORU ORU ORU ORU ORU RV4282 RV4439 SA5112 PS3173 PS3194 PS3298 RV4017 Kurser - distans Insolvensrättliga frågor i ett civil- och straffrättsligt perspektiv Rättsvetenskap C, Praktik med juridiskt utrednings Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt Ledarskapspsykologi Handledning och konsultation Dialektisk beteendeterapi Rättsvetenskap A, Allmän förvaltningsrätt med miljörätt Anmkod Kurskod Kursnamn Ämne ORU ORU ORU ORU ORU PS3413 RV7404 SA7504 SA7509 PS3403 utveckling och utvärdering Barnets rättigheter i humanitärt Barnets rättigheter i humanitärt Utvärdering och uppföljning med barnrättsperspektiv Självständigt uppsats med preventionsinriktning Rättsvetenskap 15 Juristprogrammet /3 Maila senast 26/3 Rättsvetenskap /3 Maila senast 26/3 Socialt 15 Socionomprogrammet /3 Maila senast 26/3 Psykologi 7 Psykologprogrammet /4 Maila senast 30/4 Psykologi 6 Psykologprogrammet /4 Maila senast 30/4 Psykologi 6 Psykologprogrammet /4 Maila senast 30/4 Rättsvetenskap 7, /4 Maila senast 30/4 Psykologi 15 Mastersprogrammet i Psykologi/ Folkhälsovetenskap webbre g /1 Maila senast 15/1 Rättsvetenskap 7, /1 Maila senast 15/1 Socialt 7, /1 Maila senast 15/1 Socialt /1 Maila senast 15/1 Psykologi 15 Mastersprogrammet i Psykologi/ Folkhälsovetenskap /3 Maila senast 26/3 ORU RV7405 Flyktingbarnets mänskliga rättigheter Rättsvetenskap 7, /3 Maila senast 26/3 ORU SA7505 Flyktingbarnets mänskliga rättigheter Socialt 7, /3 Maila senast 26/3 Sida 5 av 6

6 6 Sida 6 av 6

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Högskoleutbildning i Mänskliga rättigheter LÄSÅRET 2015/2016 Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör

Läs mer

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Vårdnadsutredningar och

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige SVERIGEPAKET 4 26.3.2014 Att söka till högskolor och universitet i Sverige TVÅ INFORMATIONSKÄLLOR www.studera.nu www.antagning.se Hur gör jag? STEG 1: Skapa konto Skapa ett konto på www.antagning.se OBS:

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer