SE Monteringsanvisning sid DK Monteringsvejledning sid NO Monteringsanvisning s GB Installation instructions sid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE Monteringsanvisning sid. 2-7. DK Monteringsvejledning sid. 8-13. NO Monteringsanvisning s. 14-19. GB Installation instructions sid."

Transkript

1 43-01 Montering av WC 3876 i kombination med Premont installationssystem Montering af WC 3876 kombineret med Premont installationssystem Montering av WC 3876 i kombinasjon med Premont installasjonssystem Fitting of WC 3876 combined with Premont installation system SE Monteringsanvisning sid. 2-7 DK Monteringsvejledning sid NO Monteringsanvisning s GB Installation instructions sid

2 I leveransen ingår WC Ø st skruvar 95 mm st täckhattar Gummitätning Vattenfördelare Anslutningsrör Tillbehör: Monteringssats för Tillverkas i vattentålig träfiberplatta V Ø Montageplatta Sats med 10 st skruvar till montageplatta och cisternfäste Topprofil Sats med 4 skruvar för cistern Cisternfäste till standard- och låg cistern Monteringsanvisning 627 Avloppsböj Förankringssats * Endast standardcistern Min 100* Cisterndjup = 95 mm M 12 X För att minimera erforderlig väggtjocklek används avloppsböj Då kan WC-stolen föras närmare väggen trots att avloppet i golvet är placerat en bit från väggen. 2

3 Premont installationssystem består av nedanstående profildelar Vinkelprofil Ifö nr L= 2500 mm Hörn 90 Ifö nr Distansprofil Ifö nr L= 180 mm Frontprofil Ifö nr L= 1020 mm Ifö nr L= 2500 mm Distansprofiler 2. Vinkelprofiler 3. Inbyggnadscistern hörn 5. Förstärkningsprofiler 6. Frontprofiler 7. Tvättställsmodul 8. WC Gummidämpare 10. Förankringssats 4 9 3

4 Montering av WC 3876 i kombination med Premont installationssystem B 1 H Markera ut Premontväggens höjd, bredd och djup. Markera var WC-skålen ska placeras (Ev även övrigt porslin). För montering av Premontmoduler till t.ex tvättställ se separat monteringsanvisning D c/c 600 B 2 Topprofil om låg cistern används Montageplatta h = 400 Kapmått H- 80 mm Cisternfäste h= 870 Montera ihop en ram av Premontprofiler enligt figur. Skruva fast montageplatta, cisternfästen och cistern. Klistra fast gummidämpare på profilerna mot golvet. Golvprofiler kapas om avloppsböj används L 2 < 600 Kapmått:B 2-5 mm L 1 > 600 Hela modulen skruvas fast på väggen. Använd för väggen lämplig skruv/plugg. Finjustera i våg. Lås alltid distansprofilerna mot 90 -hörn med bifogade skruvar. Kapmått H- 80 mm L 2-5 L 1-5 Mät avståndet från modul till Premontväggens kant. Kapa 3 vinkelprofiler till vardera vägg. Max tillåtet c/c avstånd mellan två frontprofiler = 600 mm Montera ihop vinkelprofiler, 90 -hörn och frontprofiler enligt markering innan hela paketet skruvas fast på väggen. Montera ihop frontpaket av vinkelprofiler, hörn och distansprofiler. Tryck fast hela frontpaketet på väggkonstruktionen. Finjustera. Lås konstruktionen i ovankant med bifogade skruvar. Montera rör-och vattenanslutningar. Se sid. 5. 4

5 Montering av WC Anslutningsrör Vattenfördelare Fas Gummitätning Anpassa anslutningsrörets längd. Efter kapning fasas rörändan ( Ø 50 mm ) Färdig vägg Språng Ø Montera vattenfördelare, gummitätning och anslutningsrör i WC-skålen. Kontrollera passningen. Kläd in väggen. 4 Förlängningsrör Vid väggtjocklekar större än 90 mm skall förlängningsrör användas. 5 Vägg ~ 25 5 Skruva fast WC-skålen i väggen. Kakel förborras. OBS! Tillse att WC-skålen ligger an mot golvet runt hela fotradien. I annat fall, kila upp den. Använd fogmassa för att dölja springa.

6 Ifö inbyggnadscistern, standard Min Ifö inbyggnadscistern, lågbyggd , Alternativa placeringar. 94 OBS! Cisternen monteras så att armaturen blir åtkomlig för service Hål i vägg Min Ifö minicistern Alternativa placeringar. Min OBS! Cisternen monteras så att armaturen blir åtkomlig för service. 440 Inlopp vatten Min Min

7 Tryckknappar Låg cistern Minicistern Standard cistern Ifö nr. RSKnr Frontlucka för hel- och halvspolning: Vit X Blank förkromad X Matt förkromad X Rostfri lucka för HC4, (servicelucka X som används i kombination med tryckknappar och fotpedal Håltagning i vägg Ø 60 Tryckknapp, hel- och halvspolning för fri placering: Vit X X X Blank förkromad X X X Matt förkromad X X X Ø 60 Håltagning i vägg Vit tryckknapp för fri placering X X X enkelspolning Håltagning i vägg Ø 60 Vit tryckknapp, hel- och halvspolning X X X handikappanpassad för fri placering Med förhöjda knappar 106 Ø 73 Fotpedal för fri placering, X X X enkelspolning Håltagning i vägg 7

8 DK Leverancen består af WC Ø stk. skruer 95 mm stk. dækhætter Gummitætning Vandfordeler Tilslutningsrør Tilbehør: Monteringssæt til Fremstilles af vandfast træfiberplade V Ø Monteringsplade Sæt med 10 stk. skruer til monteringsplade og cisternebeslag Topprofil Sæt med 4 stk. skruer til cisterne Cisternebeslag til standard- og lav cisterne Monteringsvejledning Afløbsbøjning Forankringssæt * Kun standardcisterne Min. 100* Cisternedybde = 95 mm M 12 X For at reducere den nødvendige vægtykkelse anvendes afløbsbøjning Herved kan WCkummen placeres tættere på væggen, selv om afløbet er placeret et stykke fra væggen. 8

9 Premont installationssystem består af nedenstående profildele Vinkelprofil Ifö nr L= 2500 mm Hjørne 90 Ifö nr Afstandsprofil Ifö nr L= 180 mm Frontprofil Ifö nr L= 1020 mm Ifö nr L= 2500 mm Afstandsprofiler 2. Vinkelprofiler 3. Indbygningscisterne hjørne 5. Forstærkningsprofiler 6. Frontprofiler 7. Håndvaskmodul 8. WC Gummidæmper 10. Forankringssæt 4 9 9

10 Montering af WC 3876 kombineret med Premont installationssystem B 1 H Afmærk Premontvæggens højde, bredde og dybde. Afmærk, hvor WC-kummen skal placeres (Evt. også det øvrige porcelæn). For montering af Premontmoduler til f.eks. håndvask, se separat monteringsvejledning D c/c 600 B 2 Topprofil hvis lav cisterne anvendes Monteringsplade h = 400 Afskæringsmål H 80 mm Cisternebeslag h = 870 Montér en ramme af Premontprofiler iht. figuren. Skru monteringspladen, cisternebeslagene og cisternen fast. Lim gummidæmpere fast på profilerne mod gulvsiden. Gulvprofiler afskæres hvis der anvendes afløbsbøjning Afskæringsmål: B 2 5 mm Hele Modulet skrues fast til væggen. Brug skruer/ekspanders, der passer til væggen. L 2 < 600 L 1 > 600 Finjustér med vaterpas. Lås altid afstandsprofilerne mod 90 -hjørnerne med de medfølgende skruer. Afskæringsmål H 80 mm L 2-5 Mål afstanden fra modulet til Premontvæggens kant. Afskær 3 vinkelprofiler til vægsiden. Maks. tilladt afstand c/c mellem to frontprofiler = 600 mm. L 1-5 Montér vinkelprofiler, 90 -hjørner og frontprofiler iht. markeringen, inden hele enheden skrues fast til væggen. 10 Montér frontdelen af vinkelprofiler, hjørner og afstandsprofiler. Tryk hele frontdelen fast til vægdelen. Finjustér. Fastlås konstruktionen for oven med de medfølgende skruer. Montér rør- og vandtilslutninger. Se side 5.

11 Montering af WC Tilslutningsrør Vandfordeler Fas Gummitætning Tilpas tilslutningsrørets længde. Efter afskæring affases rørenden (Ø 50 mm) Færdig væg Rørknæ fra cisterne Ø Montér vandfordeler, gummitætning og tilslutningsrør i WC-kummen. Kontrollér tilpasningen. Beklæd væggen. 4 Førlængerrør Ved vægtykkelser over 90 mm skal der anvendes forlængerrør. 5 Væg ~ Skru WC-kummen fast til væggen. Kakler forbores. NB! Kontrollér, at WC-kummen ligger an mod gulvet hele vejen rundt om soklen. I modsat fald skal den kiles op. Brug fugemasse til at skjule sprækken.

12 Ifö indbygningscisterne, standard Min Ifö indbygningscisterne, lavt monteret , Alternativa Alternative placeringar. placeringer. 94 NB! OBS Cisternen! Cisternen monteres, monteras så att armaturet armaturen kan blir åtkomlig för service. serviceres Hål Hul i i vägg væg Min Ifö minicisterne 18 Alternativa Alternative placeringar. placeringer. 220 Min NB! Cisternen monteres, så armaturet OBS! Cisternen kan serviceres. monteras så att armaturen blir 28 åtkomlig för service. 440 Indløb for vand Inlopp vatten Min Min

13 Trykknapper Lav cisterne Mini Standardcisterne cisterne Ifö nr. RSKnr Frontdæksel med hel- og halvskyl Hvid X Blankforkromet X Matforkromet X Rustfrit dæksel til HC4, (servicedæksel), X som anvendes sammen med trykknapper og fodpedal Hultagning Håltagning i væg i vägg Ø 60 Trykknap, hel- og halvskyl til fri placering: Hvid X X X Blankforkromet X X X Matforkromet X X X Ø 60 Hvid trykknap til fri placering, X X X enkeltskyl Hultagning Håltagning i i væg vägg Hultagning Håltagning i i væg vägg Ø 60 Hvid trykknap, hel- og halvskyl, X X X handikaptilpasset til fri placering: Med forhøjede knapper Fodpedal til fri placering, X X X enkeltskyl 106 Ø Hultagning Håltagning i i væg vägg 13

14 NO I leveransen inngår WC Ø skruer 95 mm dekkhetter Gummitetning Vannfordeler Tilkoblingsrør Tilbehør: Monteringssett for Produseres i vannbestandig trefiberplate V Ø Montasjeplate Sett med 10 skruer til montasjeplate og cisternefeste Topprofil Sett med 4 skruer for cisterne Cisternefeste til standard og lav cisterne Monteringsanvisning Avløpskne Festesett * Kun standardcisterne Min 100* Cisternedyp = 95 mm M 12 X For å redusere nødvendig veggtykkelse til et minimum, brukes avløpskne Da kan klosettet føres nærmere veggen selv om avløpet i gulvet er plassert et stykke fra veggen.

15 Premont installasjonssystem består av nedenstående profildeler Vinkelprofil Ifö nr L= 2500 mm Hjørne 90 Ifö nr Distanseprofil Ifö nr L= 180 mm Frontprofil Ifö nr L= 1020 mm Ifö nr L= 2500 mm Distanseprofiler 2. Vinkelprofiler 3. Cisterne for innbygging 4. Hjørne Forsterkningsprofiler 6. Frontprofiler 7. Vaskeservantmodul 8. WC Gummidemper 10. Festesett

16 Montering av WC 3876 i kombinasjon med Premont installasjonssystem B 1 H Merk ut Premontveggens høyde, bredde og dybde. Merk stedet der klosettet skal plasseres (ev. også annet porselen). For montering av Premontmoduler til f.eks. vaskeservant se separat monteringsanvisning D c/c 600 B 2 Topprofil hvis det brukes lav cisterne Montasjeplate h = 400 Kappemål: H- 80 mm Cisternefeste h= 870 Sett sammen en ramme av Premontprofiler ifølge figur. Skru fast montasjeplate, cisternefester og cisterne. Lim fast gummidempere på profilene, mot gulvet. Gulvprofiler kappes hvis det brukes avløpskne Kappemål:B - 5 mm 2 L 2 < 600 L 1 > 600 Hele modulen skrus fast på veggen. Bruk en skrue/plugg som passer til veggen. Finjuster i vater. Lås alltid distanseprofilene mot 90 hjørne med vedlagte skruer. Kappemål H- 80 mm Mål avstanden fra modulen til Premontveggens kant. Kapp 3 vinkelprofiler til hver vegg. Maks tillatt c/c-avstand mellom to frontprofiler = 600 mm L 2-5 Sett sammen vinkelprofiler, 90 -hjørne og frontprofiler ifølge markering før hele pakken skrus fast på veggen. L Sett sammen frontpakken av vinkelprofiler, hjørne og distanseprofiler. Trykk fast hele frontpakken på veggkonstruksjonen. Finjuster. Lås konstruksjonen i overkant med vedlagte skruer. Monter rør- og vanntilkoblinger. Se side 5.

17 Montering av WC Tilkoblingsrør Vannfordeler Fas Gummitetning Tilpass tilkoblingsrørets lengde. Etter kapping avfases rørenden (Ø 50 mm) Ferdig vegg Knerør Ø Monter vannfordeler, gummitetning og tilkoblingsrør i klosettskålen. Kontroller at alt passer. Kle inn veggen 4 Forlengningsrør Ved veggtykkelser større enn 90 mm skal det brukes forlengningsrør 5 Vegg ~ Skru fast klosettskålen i veggen. Fliser forhåndsbores. MERK! Pass på at klosettskålen ligger an mot gulvet rundt hele kanten. Hvis ikke legg inn kiler. Bruk fugemasse for å skjule sprekker.

18 Ifö cisterne for innbygging, standard Min Ifö cisterne for innbygging, lavbygd , Alternative Alternativa plasseringer. placeringar OBS! Cisternen monteras så att armaturen MERK! Cisternen blir åtkomlig monteres för slik service. at armaturen blir tilgjengelig for service Hull Hål i i vägg vegg Min Ifö minicisterne 18 Alternative Alternativa plasseringer. placeringar. 220 Min MERK! Cisternen monteres OBS! Cisternen slik at monteras så att armaturen blir tilgjengelig åtkomlig för for service. service. 440 Innløp Inlopp vatten vann Min Min

19 Trykknapper Lav Mini- Standard cisterne cisterne cisterne Ifö nr. RSKnr Frontluke for hel- og halvspyling: Hvit X Blankforkrommet X Mattforkrommet X Rustfri luke for HC4 (serviceluke X som brukes i kombinasjon med trykknapper og fotpedal) Håltagning i vägg 12 Hullgjøring i vegg Ø 60 Trykknapp for hel- og halvspyling og fri plassering: Hvit X X X Blankforkrommet X X X Mattforkrommet X X X Ø 60 Håltagning Hullgjøring i vegg vägg Hvit trykknapp for fri plassering, X X X enkel spyling Hullgjøring Håltagning i vegg vägg Ø 60 Hvit trykknapp for hel- og halvspyling, X X X handikaptilpasset for fri plassering. Forhøyde knapper. 106 Ø 73 Fotpedal for fri plassering, X X X enkel spyling Hullgjøring Håltagning i i vegg vägg 19

20 GB Included in the delivery WC Ø x bolts 95 mm x caps Rubber seal Water distributor Connection pipe Accessories: Installation kit for Made of water-resistant fibreboard V Ø Mounting plate Set of 10 screws for mounting plate and cistern attachment Top section Set of 4 screws for cistern Cistern attachment for standard and low-level cisterns Installation instructions Waste outlet bend Anchorage kit * Standard cistern only Min 100* Cistern depth = 95 mm M 12 X To minimise the necessary wall thickness, use waste outlet bend The WC seat can then be positioned closer to the wall despite the waste outlet in the floor being located slightly away from the wall. 20

21 Premont installation system consists of section parts below Angle section Ifö no L = 2500 mm Corner 90 Ifö no Spacer section Ifö no L= 180 mm Front section Ifö no L = 1020 mm Ifö no L = 2500 mm Spacer sections 2. Angle sections 3. Built-in cistern corner 5. Reinforcing sections 6. Front sections 7. Washbasin module 8. WC Rubber shock-absorber 10. Anchorage kit

22 Fitting of WC 3876 combined with Premont installation system B 1 H Mark out the height, width and depth of the Premont wall. Mark where the WC pan is to be located (as well as any other ceramics.) See separate installation instructions for fitting of Premont modules for example to washbasin. D c/c 600 B 2 Top section if low-level cistern is used Mounting plate h = 400 Floor sections are cut if waste outlet bend is used Cut dimension B 2 5 mm L 2 < 600 L 1 > 600 Cut dimension H 80 mm Cistern attachment h = 870 Fit together a frame of Premont sections as illustrated. Screw tight mounting plate, cistern attachments and cistern. Bond rubber shock-absorber onto the sections against the floor. The whole module is screwed onto the wall. Use suitable screw/plug for the wall. Make fine adjustments to ensure levelness. Always lock the spacer sections against 90 corner with screws supplied. Cut dimension H - 80 mm L 2-5 Measure distance from module to edge of Premont wall. Cut 3 angle sections for each wall. Max. permitted c/c distance between two front sections = 600 mm L 1-5 Fit together angle sections, 90 corners and front sections according to marking before screwing the whole assembly onto the wall. 22 Fit together front assembly of angle sections, corners and spacer sections. Press the whole front assembly firmly onto the wall construction. Make fine adjustments. Lock the construction at the top with screws supplied. Fit pipe and water connections. See page 5.

23 Installation of WC Connection pipe Water distributor Bevel Rubber seal Adapt length of connection pipe. After cutting, bevel end of pipe (dia. 50 mm) 2 50 Finished wall Elbow Ø Fit water distributor, rubber seal and connection pipe in WC pan. Check the fit. Enclose the wall. 4 Extension pipe Extension pipes must be used for wall thicknesses greater than 90 mm. 5 Wall ~ Screw WC pan into the wall. Pre-drill tiles. N.B. Make sure that the WC pan rests against the wall around the whole base radius. If not, wedge it up. Use sealant to conceal gap.

24 Ifö built-in cistern, standard Min Ifö built-in cistern, low-level , Alternative Alternativa placeringar. locations OBS N.B.! The Cisternen cistern is monteras så att armaturen fitted so that blir the fittings åtkomlig are accessible för service. for servicing Hole in wall Min Ifö mini-cistern Alternativa Alternative placeringar. locations 220 Min N.B. OBS! The Cisternen cistern is monteras så att fitted armaturen so that blir the fittings 28 are åtkomlig accessible för service. for servicing. Water Inlopp vatten intake Min Min

25 Buttons Low-level Mini- Standard cistern cistern cistern Ifö no. RSK no Front panel for full and half flush: White X Polished chrome X Unpolished chrome X Stainless-steel hatch for HC4 (service hatch X used in conjunction with buttons and foot pedal) Hole Håltagning wall i vägg Ø 60 Button, full and half flush for free location: White X X X Polished chrome X X X Unpolished chrome X X X Ø 60 Håltagning Hole wall i vägg White button for free location X X X single flush Håltagning Hole wall i vägg Ø 60 White button, full and half flush X X X adapted for disabled users, for free location With raised buttons 106 Ø 73 Foot pedal for free location, X X X single flush Hole Håltagning wall i vägg 25

26 26

27 27

28 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

Ifö Premont 98810, 98818. Monteringsanvisning... Monteringsvejledning... Monteringsanvisning... Assembly instructions...

Ifö Premont 98810, 98818. Monteringsanvisning... Monteringsvejledning... Monteringsanvisning... Assembly instructions... Ifö Premont -08 9880, 9888 SE Golvmonterade fixturer för WC, bidé och tvättställ DK Gulvmonterede fastgørelsesbeslag til WC, bidet og håndvask NO Gulvmonterte fiksturer for WC, bidé og vaskeservant GB

Läs mer

Ifö Premont. SE Monteringsats 3876. DK Monteringssæt 3876. Monteringsanvisning... 2. Monteringsvejledning... 3. Monteringsanvisning...

Ifö Premont. SE Monteringsats 3876. DK Monteringssæt 3876. Monteringsanvisning... 2. Monteringsvejledning... 3. Monteringsanvisning... Ifö Premont 131-05 98908 SE Monteringsats 3876 NO Monteringssett 3876 DK Monteringssæt 3876 GB Assembly kit 3876 95101 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning... 2 Monteringsvejledning... 3

Läs mer

Ifö Public Steel. Rostfri WC-Modul Stainless steel toilet module. Rostfri halvpelare för tvättställ Stainless steel half pillar for handbasin

Ifö Public Steel. Rostfri WC-Modul Stainless steel toilet module. Rostfri halvpelare för tvättställ Stainless steel half pillar for handbasin 0-03 Ifö Public Steel SE DK NO Monteringsanvisning Monteringsvejledning GB Mounting Instruction Rostfri WC-skål för inbyggnadscistern Stainless steel toilet bowl for built-in cistern Rostfri WC-Modul Stainless

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01 Ifö Cera Drifts-och Skötselinstruktion -0 800 80 8 8 870 87 89 89 Ifö Cera 80, 8 Här har Du valt den optimala standard WCstolen med inbyggt S-lås. Den kan normalt installeras lika enkelt, snabbt och i

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk ENG SE NO Item. No 6210 1155 0101 59 0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BANO HENGEKROK

MONTERINGSANVISNING BANO HENGEKROK Rev: 23.august 2013 MONTERINGSNVISNING BNO HENGEKROK NO ENG SE DK 5400 HENGEKROK, HVIT (NRF 60 35 832/ RSK 874 00 91) WLL HOOK, WHITE 5400-G HENGEKROK, GRÅ (NRF 60 35 901/ RSK 874 00 93) WLL HOOK, GREY

Läs mer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 3 507A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

Ifö Cera SE DK NO GB RU

Ifö Cera SE DK NO GB RU Ifö Cera 9-0 8 90 SE DK NO GB RU Drifts-och Skötselinstruktion...- Montering, Drifts og vedligehold... - Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 Herjdjlcndj gj j,cke;bdfyb/...0-

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Placera karet upp och ned och skruva fast den fotskruv, på vilken (glöm ej distanshylsan).

Läs mer

TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION

TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION 1507 Art.nr 2900 4225 Väggsektion för aggregat Wall section for heater Moduł ścianki do montażu pieca do sauny Tips! Tip! Porada! Rumsemballage Använd som skydd på golvet

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Z-LYFTEN PRODUKTION AB 55523 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Monteringssats/ Mounting kit 53650 Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar 2007-12-21 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen

Läs mer

Monteringsanvisning Installation instructions

Monteringsanvisning Installation instructions Monteringsanvisning Installation instructions TAKGENOMFÖRING med överbeslag TGÖ/THÖ och underbeslag TGU ROOF CURB with mounting plate TGÖ/THÖ and bottom fixing plate TGU Denna bruksanvisning omfattar följande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BANO DUSJSTANG

MONTERINGSANVISNING BANO DUSJSTANG Rev: 23-august 2013 MONTERINGSNVISNING NO DUSJSTNG 5581/L-G DUSJSTNG, GRÅ, VENSTRE (NRF 60 35 879/ RSK 818 09 52) SHOWER POLE LEFT GREY 5581/R-G DUSJSTNG, GRÅ, HØYRE (NRF 60 35 878/ RSK 818 09 55) SHOWER

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

Dörr med MYLOQ Kodcylinder 1101 / Dør med MYLOQ Kodecylinder 1101 / Dør med MYLOQ 1101 Kodesylinder / Door with MYLOQ Code Cylinder 1101

Dörr med MYLOQ Kodcylinder 1101 / Dør med MYLOQ Kodecylinder 1101 / Dør med MYLOQ 1101 Kodesylinder / Door with MYLOQ Code Cylinder 1101 MYLOQ 1101 Kodcylinder Monteringsanvisning, Godkänt Låshus Montering, Godkendt Låskasse Monteringsanvisning, Godkjent Låskasse Fitting Instruction, Approved Lock Case Dörr med rund cylinder på ASSA 2002

Läs mer

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan.

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan. CENTRO Centro är ett bordsprogram som du kan kombinera på många sätt. Borden har skivor i MDF, fanerade eller med högtryckslaminat. Skivorna är fasade och har lätt rundade hörn. Centro har runda ben som

Läs mer

Dörr med ASSA 565 låshus / Dør med ASSA/Ruko 565 låsekasse / Dør med ASSA/Trio Ving 565 låskasse / Door with ASSA 565 lock case

Dörr med ASSA 565 låshus / Dør med ASSA/Ruko 565 låsekasse / Dør med ASSA/Trio Ving 565 låskasse / Door with ASSA 565 lock case MYLOQ 1101 Kodcylinder Monteringsanvisning, Lås med 90 nyckelvridning Montering, Lås med 90 nøglevridning Monteringsanvisning, Lås med 90 key-sving Fitting Instruction, Lock with 90 key-turn Dörr med ASSA

Läs mer

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 38-12-3 6832, 68, 6860, 6861, 6862, 6870, 6872, 6873, 6893, 6894 WC-stol 6832 68 6860 6861 6862 6870 6872 6873 6893 6894 95280 www.ifosanitar.com Monteringsanvisning... Reservdelar

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

CAT - CMB3/5 SE... 3 NO... 4 GB

CAT - CMB3/5 SE... 3 NO... 4 GB CAT - CMB3/5 SE... 3 NO... 4 GB... 5 98-02-04 CAT - CMB3/5 Fig 1 295 170 400 295 295 195 195 Fig 2 min 300 mm min 1,8 m min 300 mm Fig 3 CAT - Blandningsskåp CMB3/5 SE Montage- och bruksanvisning Användningsområde

Läs mer

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 87-13 6832, 68, 6860, 6861, 6862, 6870, 6872, 6873, 6893, 6894 WC-stol 6832 68 6860 6861 6862 6870 6872 6873 6893 6894 95280 www.ifosanitar.com Monteringsanvisning... Reservdelar

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Droppställning / IV stand

Droppställning / IV stand MONTERINGSANVISNING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS Droppställning / IV stand Fellow Classic Art. nr. / Art. no: 08814 1 SVENSKA Produktbeskrivning Droppställningen består av följande delar: - Klamma, 3 st - Bottenstöd

Läs mer

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter Monteringsanvisning komplett brandposttrumma BPT. Sid 3-8. Monteringsanvisning komplett spolposttrumma SPT. Sid 9-11. Assembly instructions for complete

Läs mer

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 97-06 68, 6860, 6862, 6870, 6893 SE WC-stol 6860 6862 6870 6893 68 95280 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... Reservdelar 4 96767 96768 5 96765 9 6 96769 2

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB 64-04-2

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB 64-04-2 Ifö Cera -0-800 8 80 8 870 87 89 89 990 SE GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Operating and maintenance instruction... SE Tack för att du valde Ifö Cera. Ett klokt val av en miljöriktig, rengöringsvänlig

Läs mer

Ifö Space. 80 x 140. GB Shower enclosures. SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg. EE Dušikabiin. DE Duschwand. LV Dušo sienelė.

Ifö Space. 80 x 140. GB Shower enclosures. SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg. EE Dušikabiin. DE Duschwand. LV Dušo sienelė. Ifö Space 49-6 80 x 40 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures DE Duschwand RU душевая стена EE Dušikabiin LV Dušo sienelė LT Dušas sienas 800 400 674 0840 Spare parts 4 7 (A) 6A SPNK

Läs mer

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Monteringsanvisning för TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Innehållsförteckning: Sid: Montage i höjdled 3 Montage i Stålregel

Läs mer

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 9-07- 68, 6860, 686, 686, 6870, 687, 6893, 6894 SE WC-stol 68 686 6860 686 6870 6893 687 6894 80 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... Reservdelar 4 96767 96768

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Ifö Sign SE broschyr konsument 66-10. WC, spolknapp och installationselement från Ifö. För att allt hör ihop. 2 3

Ifö Sign SE broschyr konsument 66-10. WC, spolknapp och installationselement från Ifö. För att allt hör ihop. 2 3 Tänk igenom 3 Ifö Sign SE broschyr konsument 66-10 WC, spolknapp och installationselement från Ifö. För att allt hör ihop. 2 3 I Ifös värld hör allt ihop. Det betyder att även de mest diskreta detaljerna

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Tools: 2pcs of spanner 13 and 17mm or 2pcs of adjustable spanner, cross slotted screwdriver PZ 2 Warning: Plates can be sharp in the edges and corners,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BANO DUSJSETE UTEN HØYDEJUSTERING

MONTERINGSANVISNING BANO DUSJSETE UTEN HØYDEJUSTERING Rev: 23. august 2013 MONTERINGSNVISNING NO DUSJSETE UTEN HØYDEJUSTERING NO ENG SE DK 5701-02 DUSJSETE UTEN HØYDEJUSTERING, GRÅ (NRF 60 35 917 / RSK 797 24 65) SHOWER SET WITHOUT HEIGHT DJUSTMENT, GREY

Läs mer

IFO98125XR. Ifo Arm Supports. Product Code. Call

IFO98125XR. Ifo Arm Supports. Product Code. Call Ifo Arm Supports Sturdy and rust resistant aluminium armrests complete with toilet paper holders and a mounting kit for Ifo increased height WC. IFO98125 FEATURES Arms easy to mount onto WC with hard seat

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB. SE WC-stol. GB WC-Unit 64-04-2 86-05

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB. SE WC-stol. GB WC-Unit 64-04-2 86-05 Ifö Cera -0-8-0 800 80 8 8 870 87 89 89 SE WC-stol GB WC-Unit 800 8 80 8 870 87 89 89 990 www.ifosanitar.com SE GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Operating and maintenance instruction... SE Tack för

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BANO WC-BØRSTE MED MULTIFUNKSJON

MONTERINGSANVISNING BANO WC-BØRSTE MED MULTIFUNKSJON Rev: 23. august 2013 Designed for care 5489 WC-ØRSTE M/ MULTIFUNKSJON, HVIT (NRF 60 35 842 / RSK 898 02 09) TOILET RUSH WITH MULTIFUNCTION HOLDER MONTERINGSNVISNING NO WC-ØRSTE MED MULTIFUNKSJON NO TOILET

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01 Ifö Cera Drifts-och Skötselinstruktion -0 800 80 8 8 870 87 89 89 Ifö Cera 80, 8 Här har Du valt den optimala standard WCstolen med inbyggt S-lås. Den kan normalt installeras lika enkelt, snabbt och i

Läs mer

Venedig duschkabin INSTALLATIONSANVISNING

Venedig duschkabin INSTALLATIONSANVISNING Venedig duschkabin INSTALLATIONSANVISNING Tack för att du har valt en av våra produkter. Vi strävar efter att ge dig den bästa servicen och vi ber dig läsa denna anvisning noggrant innan installation av

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM)

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SM 370RM LISTA ÖVER DELAR... 4 MONTERINGSTILLBEHÖR... 6 MONTERINGSANVISNINGAR... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPECIFICATION... 9 VIKTIGT BETRÄFFANDE

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTION

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTION Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTION 55798 Monteringssats/Mounting kit VW T5 56908 & 53742 2009-06-25 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone:

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Svenska - Bruksanvisning för handdukstork - 990 x 510 mm

Svenska - Bruksanvisning för handdukstork - 990 x 510 mm Svenska - Bruksanvisning för handdukstork - 990 x 510 mm Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används! - Kontrollera att du har alla delar enligt packlistan nedan. Kontakta din återförsäljare

Läs mer

Installation Wall. Art. #

Installation Wall. Art. # Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Accepterad monteringsanvisning 2016:1 Installation Wall SVENSKA ENGLISH Art. # 522x-50 500 mm (460-480 mm) 522x-60 600 mm (560-580 mm)

Läs mer

Monteringsanvisning. JGFW-Brannmur. NO - Jøtul Group Accessories Brannmur SE - Jøtul Group Accessories Brandvägg. Manual Version P00

Monteringsanvisning. JGFW-Brannmur. NO - Jøtul Group Accessories Brannmur SE - Jøtul Group Accessories Brandvägg. Manual Version P00 Monteringsanvisning Manual Version P00 JGFW-Brannmur NO - Jøtul Group Accessories Brannmur SE - Jøtul Group Accessories Brandvägg NORGE Jøtul Group Accessories Brannmur JGFW-5 Brannmur er testet og godkjent

Läs mer

416-081. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

416-081. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för kanalpaket till värmepump Bruksanvisning for kanalpakke til varmepumpe Instrukcja obsługi zestawu kanałów do pompy ciepła Operating Instructions for Heat Pump Pipe Casing System 416-081

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassgjerde

Glass fence Glasräcke / Glassgjerde Glass fence Glasräcke / Glassgjerde Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning ENG SE NO ENG Thank you for choosing to purchase a product from 2M2 Fence Read through the entire manual before installation and

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

193-03. Ifö City. Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. Monteringsvejledning. Mounting instruction. Bycnherwbz gj ecnfyjdrt

193-03. Ifö City. Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. Monteringsvejledning. Mounting instruction. Bycnherwbz gj ecnfyjdrt Ifö City 193-03 SE DK NO GB RU Monteringsanvisning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting instruction Bycnherwbz gj ecnfyjdrt 91400 USC 60 USC 90 Art.nr 42200 Art.nr 42201 600 255 900 255 600

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 73-11-4 6832, 68, 6860, 6861, 6862, 6870, 6872, 6873, 6893, 6894 WC-stol 6832 68 6860 6861 6862 6870 6872 6873 6893 6894 95280 www.ifosanitar.com Monteringsanvisning... Reservdelar

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma »Bromma«GB S Assembly instructions Monteringsanvisning 07.08.2017 1/10 Bromma GB RCOMMNDATIONS BFOR ASSMBL o Always follow the manufacturers instructions. o Please check the contents listed in the assembly

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork.

Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork. Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork. Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används! - Kontrollera att du har alla delar enligt packlistan nedan. Kontakta din återförsäljare om någon

Läs mer

GÖR DET BARNSLIGT ENKELT ATT HÅLLA RENT NYHET! HYGIENIC FLUSH ENKLARE RENT MED SMARTARE SPOLNING

GÖR DET BARNSLIGT ENKELT ATT HÅLLA RENT NYHET! HYGIENIC FLUSH ENKLARE RENT MED SMARTARE SPOLNING HYGIENIC FLUSH GÖR DET BARNSLIGT ENKELT ATT HÅLLA RENT NYHET! HYGIENIC FLUSH ENKLARE RENT MED SMARTARE SPOLNING HYGIENIC FLUSH SMARTARE SPOLNING SOM GER BÄTTRE HYGIEN OCH FÖRENKLAR RENHÅLLNING. DEN INNOVATIVA

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION FEB. 1997 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12224, 12138 NEW HOLLAND TX62-68 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37

Läs mer

SE 82-07. Ifö Sign vägghängd WC. Till och med upplevelsen är inbyggd. www.ifo.se/sign

SE 82-07. Ifö Sign vägghängd WC. Till och med upplevelsen är inbyggd. www.ifo.se/sign SE 82-07 Ifö Sign vägghängd WC Till och med upplevelsen är inbyggd. www.ifo.se/sign Det är detaljerna som gör skillnaden Det finns massor av fördelar med en vägghängd WC. För det första finns det många

Läs mer

SE WC-Element DK WC-module NO Toalettmodul

SE WC-Element DK WC-module NO Toalettmodul Ifö Sign 34-- 98898 SE WC-Element DK WC-module NO Toalettmodul GB WC-elements 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Drift- och skötselinstruktion... Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... Monterings-og

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

SCdefault. 9-5 Installation instructions

SCdefault. 9-5 Installation instructions SCdefault 9-5 Installation instructions SITdefault Tuning Kit MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions/Основные размеры A min 300 180 125 min 50 125 B 185 min 200 Typ/Type/Модель A [mm] B [mm]

Läs mer

A » VW

A » VW 00-0706 90 Audi A3 96-03 Skoda Octavia/oct kombi 97-04 Seat Leon 99-05 - Toledo 99-04 - Toledo 2012» VW Golf IV/Bora/New Beatle/Roomster 2006» Skoda Rapid 5p 2012» Skoda Spaceback 2013» 659-0700 rev. 2014-05-13

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer

Rev.nr 130510. Monteringsanvisning Balkong Delta

Rev.nr 130510. Monteringsanvisning Balkong Delta Rev.nr 130510 Monteringsanvisning Balkong Delta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 73-11 68, 6860, 6861, 6862, 6870, 6872, 6873, 6893, 6894 WC-stol 68 6860 6861 6862 6870 6872 6873 6893 6894 95280 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... Reservedele

Läs mer

DETALJMONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION, DETAILED VERSION GUNGSTÄLLNINGAR SWINGSETS

DETALJMONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION, DETAILED VERSION GUNGSTÄLLNINGAR SWINGSETS DETALJMONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION, DETAILED VERSION GUNGSTÄLLNINGAR SWINGSETS Steg för steg, monteringsinstruktion: 1. Mät hela ytan och se till att aktuell produkts krav på säkerhetsyta efterlevs.

Läs mer

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 14. november 2014 11:08 SE MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 5970-EL Bano kassett m. höjdjustering elektrisk (RSK 80 98 010) Height adjustable toilet 5970-MA Bano kassett m. höjdjustering manuell

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

VASSVIK ROCKING STAND

VASSVIK ROCKING STAND VASSVIK ROCKING STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till

Läs mer

BASIC ÖVERDELAR. art. n r 5858206000/10/11. Basic SPEGELSKÅP 500. art. n r 5250306000. art. n r 5250505000/10/11.

BASIC ÖVERDELAR. art. n r 5858206000/10/11. Basic SPEGELSKÅP 500. art. n r 5250306000. art. n r 5250505000/10/11. SIDA (8) 04-06-5 UTGÅVA 4 BASIC ÖVERDELAR Basic HALOGEN -, ledtak FÖR SKÅP. art. n r 5858006000/0/. art. n r 585806000/0/. S GB MONTERINGSANVISNING assembly instruction Basic SKJUTS PEGELSKÅP 600. art.

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Spotlight 3 W ENG SE NO Item. No 9130-1189 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem Reparation GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem 311809L SV - För målning och lackering inom byggbranschen - 2,8 Mpa, 228 bar maximalt arbetstryck En lista med modeller finns på sidan

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB. SE WC-stol. GB WC-Unit 64-04-2 86-05

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB. SE WC-stol. GB WC-Unit 64-04-2 86-05 Ifö Cera -0-8-0 800 80 8 8 870 87 89 89 SE WC-stol GB WC-Unit 800 8 80 8 870 87 89 89 990 www.ifosanitar.com SE GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Operating and maintenance instruction... SE Tack för

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

(Obs! Fordon med AMG paket kan kräva mer kapning av stötfångaren) (Dragkrok passar EJ AMG motor)

(Obs! Fordon med AMG paket kan kräva mer kapning av stötfångaren) (Dragkrok passar EJ AMG motor) 00-2636 60 Mercedes C-klass 204 sedan 2007» Mercedes C-klass 204 kombi 2007» Mercedes C-klass 204 coupé 2011» Mercedes E-klass 207 cab 2011» Mercedes E-klass 207 coupé 2011» (Obs! Fordon med AMG paket

Läs mer

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/ 00-0615 120 Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/2001 667-0420 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer