FRW flödesreglerbrunnn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRW flödesreglerbrunnn"

Transkript

1 AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE Eskilstuna Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) /09 42AI01be flödesreglerbrunnn Installation, drift och skötselinstruktionerr

2 Contents 1 FLÖDESREGLERBRUNN TEKNISKA DATA DRIFT KONSTRUKTION EUROHUK 800 INSPEKTIONSHALS BETÄCKNING INSTALLATION TRANSPORT OCH HANTERING AV TANK FÖRANKRING NS10/30 NS30/ Förankring i sand...5 Förankring i betongplatta NS40/120 NS100/ Förankring i betongplatta...5 Förankring i trästock...6 Förankring med GAP-plattor NS125/375 - NS150/ Förankring i betongplatta ÅTERFYLLNAD INSTALLATION AV INSPEKTIONSHALS UNDERHÅLL Wavin 2(12)

3 1 FLÖDESREGLERBRUNN är avsedd som en del av regnvattensystemet på stora parkerings och lagerutrymmen, samt industriella ytor. hjälper till att jämna ut plötsligt kraftiga regn för att så nära det går motsvara det nominella flödet som avskiljaren klarar. Detta bidrar till att hjälpa avskiljaren från överbelastning vid regnoväder. skall inte installeras där avloppsvatten förekommer. 2 TEKNISKA DATA 2.1 Drift 2.2 Konstruktion Flödesreglerbrunnen är utrustad med en mekanisk flödesregulator, som upprätthåller det nominella flödet till avskiljaren. Även ett momentant, för högt, inkommande flöde får överstiga den nominella kapaciteten (flöde i liter/sekund) hos avskiljaren. Förutom den mekaniska flödesregulatorn finns det tre anslutningsrör i flödesregulatorn. Förutom in-och utloppsrör finns det ett bypassrör för att leda vatten över den nominella kapaciteten förbi avskiljaren. NS10/30 NS30/90 NS40/120 NS100/300 NS125/375 NS150/450 Figur 1. Flödesreglerbrunn NS10/30 NS150/450. Se mer detaljerad information på: EuroHUK 800 inspektionshals Brunnen kräver EuroHUK 800 inspektionshals, som är en vattentät lösning som skall installeras ovanpå brunnen. Typ (höjd) på inspektionshalsen väljs efter förläggningsdjupet: vattengång inlopp färdig mark. 2.4 Betäckning Det krävs en 600mm, 40 tons betäckning. Wavin 3(12)

4 3 INSTALLATION 3.1 Transport och hantering av tank Hantera tanken med omsorg. Tanken får inte rullas eller tappas. Fäst tanken ordentligt före transport. Lyft tanken i lyftöglor eller spännband ordentligt lindade runt tanken om trucken inte kan användas till att lyfta. Undvik plötsliga rörelser när du lyfter tanken och se till att banden inte kan glida av. Inspektera tanken direkt och väl - direkt efter transport efter under denna hantering eventuellt uppkomna skador. Figur 2. Transport och hanteringsinstruktioner. Wavin 4(12)

5 3.2 Förankring Förankra brunnen väl för att förhindra uppflytning. En förankringsplatta gjuts om: - Grundvattenytan i området ligger högre än botten av brunnen - Vattnets infiltration i marken är svag och regnvatten kan samlas omkring tanken Starta installationen av brunnen genom att komprimera ett horisontellt plant 30 cm sand- lager (stenfri sand) på botten av gropen NS10/30 NS30/90 Förankring i sand Tanken förankrar sig själv om installerad rätt och marken är mot vatten genomsläpplig. I detta fall behövs inte separat förankring. Om separat förankring inte utförs, lyft tanken på ned på sandlagret och häll ca. 30 cm vatten i tanken för att stabilisera den innan vidare återfyllnad. Förankring I betongplatta Gjut 1500x1500x150 mm förstärkt förankringsplatta på sandlager och 4 st min. Ø10 mm rostfria stålöglor gjuts in i platta. Bestäm position av öglor före gjutning av betongplattan. Lyft tanken ned på sandtäckt betongplatta och häll ca. 30 cm vatten i tanken för att stabilisera den. Förankra tanken med icke-töjbara 25 mm breda polyesterband, med en nominell kapacitet på 2500 kg. Förankra tanken med två remmar. Spänn banden bakom lyftöglor vid kragen på ett sätt så båda banden går runt tanken ett halvt varv. Fäst banden i öglorna i plattan (Figur 3). 1. Betongplatta K30-2. Armering A500HW T8 # SS Klack T10 (4 pcs) 3. Icke-töjbara förankringsband Figur 3. Förankring NS10/30 - NS30/90 för att förhindra uppflytning pga högt grundvatten NS40/120 NS100/300 Förankring i betongplatta Ett rekommenderat sätt att förankra tanken är med en förstärkt betongplatta. Gjut förstärkt betongplatta eller placera prefabricerad sådan på ett sandlager. Använd t.ex. betong K30-2 och A500HW T8 # 200 armering vid gjutning av platta. Plattan skall vara kvadratisk till formen. Gjut in rostfria stålöglor i betongplattan. Se placering av öglorna och storlek på Wavin 5(12)

6 betongplattan i Figur 4. Förankra tanken med icke-töjbara 25 mm breda polyesterband, med en nominell kapacitet på 2500 kg. Spänn 4 st ca. 4 m långa band till dem övre fästena på tanken och 4 st ca. 2 m långa band till dem lägre fästena. Om du har beställt förankringsbanden från Wavin, har banden levererats som 4 st 6 m långa band som mäts och skärs som nämnts ovan vid installation av tanken. OBS! Alla förankringsfästen på den sfäriska tanken skall utnyttjas. Packa min. 20 cm stenfri sand på betongplattan. Figur 4.Förankring av NS40/120 - NS100/300 i betongplatta. NS40/120 NS50/150 NS65/195 NS80/240 NS100/300 A B C Betongplatta K30-2. Armering A500HW T8 #200 2 SS Klack T10 (8 pcs) 3 Icke-töjbara förankringsband Förankring i trästockar Alternativt kan förankring utföras med 4 st stockar av impregnerat trä användas. Medelstora c:a 100x100x mm beroende på storleken på tanken. Lägg stockarna på båda sidorna av tanken så att dem är helt täckta med sand. Lägg till minst 200 mm sand mellan tanken och stockarna. Spänn icke-töjbara band runt stockarna så hårt att dem inte kommer att ge efter på grund av stigande krafter. Förankra tanken med icke-töjbara 25 mm breda polyesterband, med en nominell kapacitet på 2500 kg. Spänn 4 st ca. 4 m långa band till dem övre fästena på tanken och 4 st ca. 2 m långa band i dem lägre fästena. Om du har beställt förankringsbanden från Wavin, har banden levererats som 4 st 6 m långa sådana som mäts och skärs som nämnts ovan vid installation av tanken. OBS! Alla förankringsfästen på den sfäriska tanken skall utnyttjas. Wavin 6(12)

7 Figur 5. Förankring av NS40/120 - NS100/300 med impregnerat trä. 1 Impregnerade trästockar, 4 pcs (100x100x mm) 2 Icke-töjbara förankringsband Förankring med GAP-plattor Tanken kan också förankras med glasfiberarmerade plattor (Figur 6). Placera plattorna i samma nivå som tankens botten. Spänn förankringsbanden genom hålen på plattan och gör minst en dubbelknut. OBS! Alla förankringsfästen på den sfäriska tanken skall utnyttjas. Likaså alla plattor utnyttjas. Figur 6. Förankring av NS40/120 - NS100/300 med GAP-plattor. 1 Förankringsplattor, GAP, 8 pcs 2 Icke-töjbara förankringsband Wavin 7(12)

8 3.2.4 NS125/375 - NS150/450 Förankring i betongplatta Gjut i betong en armerad platta på sandlager eller and prefabricerad sådan. Använd t.ex. betong K30-2 och A500HW T8 # 200 armering för gjutning av platta. Plattan ska vara gjuten i fyrkantsform och storlek ska vara sådan att den minst når ut till kant på tankens diameter om 1000mm och tjocklek minst 300mm. Placera tanken på plattan. Tabell 1. Antal och placering av förankring. TITLE NS125/375 NS150/450 Förankringsband, st - - Fixeringsplatta, st 6 12 KEMLA 20, hammarkapsel, st (kemisk förankr.) 6 12 VH 20x260 gängstång, st 6 12 Avstånd mellan infästningar 60 o 30 o 1. Ta bort transportmaterialet och placera tanken på mitten av förankringsplattan (Figur 7). Häll rent vatten i tanken för att stabilisera den. 2. Förankring sker med fixeringsplatta, som fästs i plattan med gängade stänger och hammarkapslar (KEMLA 20). Antal och placering av förankringspunkter är beroende på modellen. (figur 8 och tabell 1). Figur 7. Princip: förankrad GAP-tank NS125/375-NS150/ Mark ut infästningspunkter på betongplattan. Borra 180 mm djupa Ø25 mm hål i den torra plattan vid varje fästpunkt (Figur 8). Hål som borras med diamantborr måste rensas ur. Håll monteringsgropen torr tills förankringen är klar. 4. Borsta, sug eller blås hålet rent med omsorg. 5. Installera hammarkapseln (KEMLA 20) i hålet. Wavin 8(12)

9 6. Slå ned gängstången till botten av hålet och vrid den ett par gånger. På detta sätt sprider sig det härdande materialet i hela hålet. Härdningstiden beror på temperatur (tabell 2). Tabell 2. KEMLA 20 s härdningstid i olika temperaturer. Temperatur Mer än +20 o C +10 o C +0 o C Under 5 o C Härdning 10 min 20 min 1 h 5 h Torrt 2 h 4 h 10 h 25 h 7. Installera fästdon på sin plats efter härdning och skruva på muttern med momentnyckel till 150 Nm. 1. Tank 2. Förankringsplatta - betong K armering A500HW T10 # KEMLA 20, hammarkapsel 4. Gängstång VH20x Mutter M20 6. Bricka 7. Fixeringsplatta 80x90x10 mm 3.3 Återfyllnad Figur 8. Förankring av vertikal GAP-tank Packa sanden runt tanken med omsorg. Använd siktat grus med kornstorlek mm för att fylla gropen. Fortsätt att fylla gropen tills marken nås. Packa sanden i lager om 20 cm upp till nivå med avlopp. Installera därefter inlopp och utlopp. Fyll sedan gropen. Undvik att använda tunga vibratorer vid packning av sand lager på toppen av tanken och ovan in-och utlopp. Häll vatten i tanken medans kringfyllning sker detta för att tanken ska sätta sig bättre. Wavin 9(12)

10 3.4 Installation av inspektionshals 1. Ta bort förvaringslocket från inspektionshalsen. Placera packningen på dess underkant. (Figur 9). Montera inspektionshalsen mot manluckan. Lås spärrarna. 2. Packa sanden i lager om 20 cm. Anslut ventilationsrör till uttag på inspektionshalsen. Undvik att använda tunga vibratorer vid packning av sand på toppen av tanken och ovan in-och utlopp. Packa sanden tills marken nås. Efter att ha fyllt gropen, kapas inspektionshalsen till rätt höjd. Observera att betäckningen kommer att ge ca mm extra i bygghöjd. 3. Efter kapning, installeras betäckningens ram. Ramen måste ligga mot omgivande lager av sand eller förankringsplatta och asfaltslager istället för att belasta tanken. 4. Vid en yta där tung och medeltung trafik går, gjuts tryckutjämningsplatta och ett lager av asfalt måste läggas för att utjämna hjulbelastningar (Figur 11). 5. Slutligen, fyll avskiljaren med vatten till utloppets nivå. Figur 9. Installation av EuroHUK inspektionshals på PE-tank. 1. Lås 2. Tätningsring 3. Manlucka 4. EuroHUK 800 inspektionshals Figur 10. Installation av EuroHUK inspektionshals på GAP-tank. Wavin 10(12)

11 A Tank B EuroHUK inspektionshals C Asfalt D Tryckutjämningsplatta - Betong: K Armering: A500HW T10 #150 E T10 Klack Figur 11. Tryckutjämningsplattans struktur. Underhåll F Betäckning - Underhåll av en omfattar i huvudsak att ta bort suspenderat material från botten av brunnen, tvätta väggar och insidans konstruktioner och kontrollera deras kondition och funktionalitet. Flödesregulatormekanismen bör rengöras åtminstone en gång om året för att garantera att den fungerar korrekt. Rengöring av regulatorn i sin helhet rekommenderas starkt att göras på en och samma gång. Underhåll av regleringsmekanismen omfattar följande åtgärder: - Rengöring av regulatorns mekanism från all smuts. - Rengöring och smörjning av huvudaxeln i mekanismen. - För att rengöra och smörja huvudaxeln på regulatorns mekanism (Figur 12 och Figur 13) så bör mekanismen lossas genom sin fästskruv. Dra åt skruven efter smörjning. Kontrollera att regulatorn plattan rör sig fritt på sin anslutning axel genom att flytta regulatorn flyta upp och ner. Om regulatorns mekanism lossas eller avlägsnas från sin plats, är det nödvändigt att se till efter ominstallation att det inte finns någon smuts kvar mellan utloppet och reglerplattan. Reglerplattan ska röra sig smidigt och tätt emot utloppet. Vi rekommenderar också att vid underhåll, kontrollera tillståndet på regulatorns stödkonstruktioner. Speciellt i brunnar med höga flöden är det ytterst viktigt att stödkonstruktioner och infästningar kontrolleras, eftersom ett kraftfull flöde orsakar anmärkningsvärda belastningar. Wavin 11(12)

12 Figur 12. Flödesregulatorns axel. 1. Axel 2. Reglerplatta 3. Flöte 4. Utlopp Figur 13. Flödesregulatorns olika delar.. Wavin 12(12)

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem

EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 635 06 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 12/06 EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem Installation- drift- och skötselanvisningar

Läs mer

EuroPEK Roo oljeavskiljare

EuroPEK Roo oljeavskiljare wavin.se WAVIN SVERIGE AB Kjulamon 6 SE-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016 541 00 00 Fax: 016 541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 05/09 EuroPEK Roo oljeavskiljare Installations-, bruks- och serviceanvisningar Innehåll

Läs mer

MIRI FÖRANKRINGSBAND för MIRI fett- och oljeavskiljare

MIRI FÖRANKRINGSBAND för MIRI fett- och oljeavskiljare 9-05-08 Installationsanvisning MIRI FÖRANKRINGSAND för MIRI fett- och oljeavskiljare Figur 2 Armering Markskiva Grundplatta Mått Figur 3 Figur 1 80 mm Art.nr. 13058 Förläggning Vid förläggning i mark skall

Läs mer

MIRI WIRE Förankringssats för MIRI fett- och oljeavskiljare

MIRI WIRE Förankringssats för MIRI fett- och oljeavskiljare 9-05-08 Installationsanvisning MIRI WIRE Förankringssats för MIRI fett- och oljeavskiljare Figur 1 Förankringsvajer Markskiva Grundplatta Förläggning Vid förläggning i mark skall avskiljaren placeras på

Läs mer

MIRI SAM Slamavskiljare för markförläggning

MIRI SAM Slamavskiljare för markförläggning 9-05-08 Installationsanvisning Slamavskiljare för markförläggning Markförläggning oljeavskiljare - principskiss Ventilation Hals Ø 670 mm Rör för larmkabel Inlopp Utlopp se punkt 5 Art.nr. 13015 1 Kontrollera

Läs mer

EuroFAM Fettavskiljare

EuroFAM Fettavskiljare AB Svenska Wavin Kjula 2293 S-63506 Eskilstuna 01/04 Tel: (0)16-514 00 00 Fax: (0)16-514 00 01 E-mail: wavinse@wavin.se www.wavin.se EuroFAM Fettavskiljare Installationer, drift och skötsel Innehåll 1

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS.

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Läs denna manual före installationen. Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Manualen skall användas vid installation av

Läs mer

Sluten Tank 6000L. Installation och användarhandbok. Utgåva 0

Sluten Tank 6000L. Installation och användarhandbok.   Utgåva 0 Sluten Tank 6000L Installation och användarhandbok Utgåva 0 www.cipax.se 1 Allmänt Cipax sluten tank 6000 L, art nr 23060, är rotationsgjuten i slagtålig och åldersbeständig polyetenplast avsedd att användas

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Underhållsinstruktioner för oljeavskiljare av CERTARO NS-serien

Underhållsinstruktioner för oljeavskiljare av CERTARO NS-serien Underhållsinstruktioner för oljeavskiljare av CERTARO NS-serien Oljeavskiljare behöver underhållas med jämna intervall för att säkerställa fullgod funktion. Med vilken effekt enheten tar upp olja och andra

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

WAVIN Q-BIC PLUS INSTALLATIONSMANUAL. Wavin Q-Bic Plus Dagvattenkassett

WAVIN Q-BIC PLUS INSTALLATIONSMANUAL. Wavin Q-Bic Plus Dagvattenkassett WAVIN Q-BIC PLUS INSTALLATIONSMANUAL Wavin Q-Bic Plus Dagvattenkassett Innehåll 1. Q-Bic Plus dagvattenkassett...3 1.1. Allmänt...3 1.2. Produktöversikt...4 1.3. Kassettens dimensioner...6 1.4. Hållfasthet...6

Läs mer

Transport- och nedläggningssanvisningar för tankar i glasfiberarmerad omättad polyester (GUP/GRP)

Transport- och nedläggningssanvisningar för tankar i glasfiberarmerad omättad polyester (GUP/GRP) Transport- och nedläggningssanvisningar för tankar i glasfiberarmerad omättad polyester (GUP/GRP) www.vpi.no 1 Transport- och nedläggningssanvisningar för tankar i glasfiberarmerad omättad polyester (GUP/GRP)

Läs mer

April Avskiljare PRODUKTSORTIMENT. Solutions for Essentials

April Avskiljare PRODUKTSORTIMENT. Solutions for Essentials April 2013 Avskiljare PRODUKTSORTIMENT Solutions for Essentials Innehållsförteckning och symbolförklaring Innehållsförteckning sid.nr Oljeavskiljare 3 Fettavskiljare 10 Sandfångsbrunnar 12 Bypassbrunnar

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

Lipumax G Fettavskiljare

Lipumax G Fettavskiljare 1 (7) Installation Lipumax G Fettavskiljare K J C Innehåll: Uppbyggnad och komponenter... 1 Användning... 2 Personal, journal, tekniska ändringar... 2 Produktbeskrivning... 2 Tillval... 2 Funktion... 2

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare November 2014 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Biorenare 3. Biorenare 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Biorenare 3. Biorenare 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Biorenare 3 Biorenare 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 3 4 5 6 7 8 9 11 Biorenare 3 - egenskaper Säkerhet Funktionsprincipen Vad behöver du för att installera

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Midi

Monteringsanvisning MAFA Midi Monteringsanvisning MAFA Midi Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Midi_SE_rev2 100-35 2007-11-29 2 12 Garanti: MAFA Midi silo

Läs mer

Installationsanvisning Fettavskiljare LIPUMAX G H

Installationsanvisning Fettavskiljare LIPUMAX G H 1 (9) Installationsanvisning Fettavskiljare LIPUMAX G H D H G I C F B E Innehåll: Uppbyggnad och ingående komponenter... 1 Användningsområde... 2 Personal, journal, tekniska ändringar... 2 Produktbeskrivning...

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Tillvägagångssätt vid Installation

Tillvägagångssätt vid Installation Tillvägagångssätt vid Installation Sett ovanfrån Infiltration Installationssteg 1. Gräv önskat dike. Placera inloppsröret i fall. Säkra slamfällor på lämpliga ställen utmed rörledningen. Sammankoppling

Läs mer

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE Kaminen kräver inte särskilt mycket rengöring om du använder pellets av god kvalitet. Innan du utför rengöring och/eller underhåll på kaminen ska du kontrollera

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Bypassbrunn enligt SS-EN 858-1

Bypassbrunn enligt SS-EN 858-1 PDF.2 tormpass CM brunn till oljeavskiljare för markförläggning Betong brunn enligt -EN 858-1 MP CM är en markförlagd betongkammare innehållande flödesregulator och bypassrör. Flödesregulatorn arbetar

Läs mer

AC Biomodulspaket Installationsanvisning

AC Biomodulspaket Installationsanvisning AC Biomodulspaket Installationsanvisning Biomodulens funktion är att förbättra syresättningen av den bakteriekultur som reducerar föroreningar i hushållets avloppsvatten. Produktfördelar Optimerad syresättning

Läs mer

Monteringsanvisning Publicus cykeltak

Monteringsanvisning Publicus cykeltak Publicus cykeltak levereras som ensidig lösning eller dubbel. Vid dubbel lösning sätts två ensidiga moduler mot varandra och kopplas samman med mellantak, eller rygg mot rygg Måsvinge med takrännesystem.

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING sid 1/5 1100 Ø300 1600 400 138 2100 650 i 100 i 200 C-C 500 695 380 490 370 C-C 2300 400 Ø150 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Leveransspecifikation/ Ö03-45/ Specifikationer/ Ö03-45 cykelställ

Läs mer

DET ÄR INTE VAD DU SER

DET ÄR INTE VAD DU SER DET ÄR INTE VAD DU SER Ny Dagvattenbrunn PLUS Fokus på detaljerna NYHET: 360 Koniskt filter och vattenlås Enkel inmatning av spolslang i utloppsrör Ett stöd visar var utloppsrörets öppning sitter, och

Läs mer

Fettavskiljare PFI. Installation, drift och skötsel

Fettavskiljare PFI. Installation, drift och skötsel www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5410000 Fax: (0)16-5410001 E-mail: wavin@wavin.se 09/05 Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Leveransspecifikation/ Specifikationer/ 1100 Ø300 i 100 i 200 C-C 500 C-C mått mellan stolparna = Ø150 Följarörets längd + i C-C 2300

Leveransspecifikation/ Specifikationer/ 1100 Ø300 i 100 i 200 C-C 500 C-C mått mellan stolparna = Ø150 Följarörets längd + i C-C 2300 Goggle sid 1/5 1100 Ø300 1600 400 138 2100 650 C-C 500 i 200 i 100 380 695 370 490 400 Specifikationer/ C-C 2300 Ö03-45 Goggle cykelställ enkelt Ö03-46 Goggle cykelställ dubbelt Ö03-45/V Goggle cykelställ

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825)

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 E-mail: wavin@wavin.se 04/11 EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) Installation, drift

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning

Installation-, drift- och skötselanvisning November 2015 Installation-, drift- och skötselanvisning för kabelbrunnar STAKKAbox ULTIMA STAKKAbox MODULA Syftet är att installationsanvisningen ska fungera som en riktlinje, den är inte avsedd för något

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

FÖR ANVÄNDNING I BÅDE HÅRDA OCH PORÖSA MATERIAL

FÖR ANVÄNDNING I BÅDE HÅRDA OCH PORÖSA MATERIAL ankarmassa problemlösaren - enkel och säker användning! FÖR ANVÄNDNING I BÅDE HÅRDA OCH PORÖSA MATERIAL ETA-godkänd VARiABELT SÄTTDJUP Med GTM-E så behöver man inte borra- eller använda mer massa än absolut

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

skärgårdstunnan reningsverk bruksanvisning

skärgårdstunnan reningsverk bruksanvisning skärgårdstunnan reningsverk bruksanvisning 1. introduktion Innan du påbörjar installationen av ditt reningsverk är det viktigt att du läser igenom den här bruksanvisningen. Bruksanvisningen beskriver hur

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Beskrivning Kombinerad tank för matavfalls- och fettavskiljning. Tanken är avsedd för markförläggning. Tanken kan förläggas utan tryckavjämningsplatta. Inlopp från matavfallskvarnar

Läs mer

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa ANKARASSA CA200 BETONG ANVÄNDNING För infästning med hög belastning i sten, betong, porös betong och lättbetong. BRUKSANVISNING Betong Lämpligt för fästpunkter nära kanter, då förankringen är fri från

Läs mer

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer.

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. Säkerhet Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. lyftning, flyttning och vändning av kåpan montering av avlastningsfjädrar montering av vindhake säkerställ, att släpvagnen hålls stadigt på plats

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V.0.1.2017 Innehåll. 1. Snabbinformation 2. Specifikationer på MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 3. Luftningsalternativ tilluft/frånluft 4. Luftningsalternativ tilluft/frånluft

Läs mer

Monteringsanvisning. Publicus cykelställ

Monteringsanvisning. Publicus cykelställ Ett av nordens mest sålda cykelställ. PUBLICUS är ett cykelställ uppmärksammat för sin goda design. Den enkla, rena formen ger denna eleganta klassiker en naturlig plats i det offentliga rummet. cykelställ

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER V

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER V INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER2000-3000 V.0.1.2017 Innehåll. 1. Snabbinformation 2. Specifikationer på MARKBÄDD PÅ BURK ER2000 och 3000 3. Luftningsalternativ tilluft/frånluft komplett paket

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Cykeltak EDGE EDG EDG EDGE cykeltak Monteringsanvisning. saferoadsmekab.se. Saferoad Smekab AB Box 12160, ÖNNESTAD

Cykeltak EDGE EDG EDG EDGE cykeltak Monteringsanvisning. saferoadsmekab.se. Saferoad Smekab AB Box 12160, ÖNNESTAD EDGE cykeltak Monteringsanvisning EDG150-01 EDG110-01 Cykeltak EDGE www.mmcite.com 77900033 v.2016.04.22 SA/CH 1 / 12 1. Kontroll av betongplatta: - Dimension på plattan - Planhet - Kvaliteten på betong

Läs mer

T-Remsa LA. Monteringsanvisning

T-Remsa LA. Monteringsanvisning T-Remsa LA Monteringsanvisning T-Remsa LA Detta är en kompletterande monteringsanvisning till redan befintliga Trebolit Unic Hanbok. För övrig information hänvisas till den. T-Remsa LA är ett komplement

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Beskrivning Kombinerad tank för matavfall och fettavskiljning. Sluten matavfallsdel. Integrerat slamfång i fettavskiljare. Tanken är avsedd för markförläggning. Tanken kan förläggas

Läs mer

Q-Bic dagvattenkassetter

Q-Bic dagvattenkassetter Mars 2007 Q-Bic dagvattenkassetter Avloppssystem Innehållsförteckning Tekniska egenskaper... Sid 13 Produktsortiment... Sid 14 Krav för installation... Sid 15 Schakt och utsättning... Sid 16 Geotexil...

Läs mer

Längd i mm. Sockeln visas från ovansidan och de 6 fästpunkterna som gjuts fast. I vågrätt och rätt vinkel. Det är viktigt att måtten stämmer.

Längd i mm. Sockeln visas från ovansidan och de 6 fästpunkterna som gjuts fast. I vågrätt och rätt vinkel. Det är viktigt att måtten stämmer. Sida 1/14 Placera paviljongen på ett solig plats där den också skyddas så bra som möjligt mot vinden. Genom kraftig vind, stäng alla fönster och dörrar. Vid kraftigt snöfall, ta bort snö från taket på

Läs mer

MIA DAGVATTENKASSETTER

MIA DAGVATTENKASSETTER 2013-02 ESTBLISHED IN 1986 MI DGVTTENKSSETTER MONTERING OCH INSTLLTIONSGUIDE Montering av kassetterna När kassetterna levereras till arbetsplatsen behöver de monteras ihop. Kassetterna tar ungefär följande

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

GARAGE BRUKSANVISNING

GARAGE BRUKSANVISNING GARAGE BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR Innan du börjar installationen, kontrollera med de lokala myndigheterna om det behövs en bygglov. Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING 4evergreen BDT PÅ BURK V

INSTALLATIONSANVISNING 4evergreen BDT PÅ BURK V INSTALLATIONSANVISNING 4evergreen BDT PÅ BURK V.0.1.2018 Innehåll. 1. Snabbinformation 2. Specifikationer på BDT PÅ BURK 3. Luftningsalternativ tilluft/frånluft 4. Återfyllnad 5. Isolering av BDT PÅ BURK

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 635 06 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 12/06 Installationer Drift-och skötsel EuroPEK Roo Kombi Kombi klass I med inbyggd

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Cykeltak EDGE EDG EDG EDGE cykeltak Monteringsanvisning

Cykeltak EDGE EDG EDG EDGE cykeltak Monteringsanvisning EDGE cykeltak Monteringsanvisning EDG150-01 EDG110-01 Cykeltak EDGE www.mmcite.com 77900033 v.2017.04.21, rev 2017.11.14 SA/CH 1 / 12 a brand 1. Kontroll av betongplatta: - Dimension på plattan - Planhet

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Underhåll 5. Felsökning Reservdelslista finns på

Läs mer

VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM 2.0

VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM 2.0 VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM 2.0 MONTERINGSANVISNING Ny bockfixtur som i 40 c-c möjliggör montage i vinklar mellan 18 till 180. Två nya fixturplåtar med bockad kant som ger ett vridstyvt montage. Bockfixturerna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Ankarstång x längd. M M8 x M M10 x M M12 x

Ankarstång x längd. M M8 x M M10 x M M12 x 2003-06-01 39. Styrenfri ankarmassa i patroner 150 och 345 för injektering Injekteringsankare avsedd för infästning i homogena material som natursten, tegel och betong. I håltegel och betonghålsten användes

Läs mer

GLASFIBERTANKAR EN Ecotank OÜ 1

GLASFIBERTANKAR EN Ecotank OÜ   1 GLASFIBERTANKAR EN 976-1 Ecotank OÜ www.ecotank.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationsanvisning 4 Ritningar 7 Garantivillkor 9 Ecotank OÜ www.ecotank.se 2 Glasfibertankarna motsvarar kraven för Europeiska

Läs mer

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Installationsanvisning Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Figur 1 P C D G F E B K Olja H J L M Q O O N O Innehåll: Uppbyggnad och ingående komponenter... 1 Halssystem...

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer