Din manual MSI MS-AA25 V1.X

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual MSI MS-AA25 V1.X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255230"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI MS- AA25 V1.X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:. 1-2 Systemöversikt Systemspecifikationer Komponentutbyte och uppgradering Komma igång

3 . 2-1 Tips om säkerhet och bekvämlighet ha bra arbetsrutiner Känna till tangentbordet (tillval) Placera systemet Anslutning av kringutrustning...

4 . 2-7 Ansluta strömmen Systemhantering Systemstartinstallation första gången Skapa systemåterställningsskiva Kalibrering av pekskärm (endast för enkel pekning) 3-9 nätverksanslutning under Windows

5 Bildskärmsvisning (OSD) energisparfunktioner Systemåterställning ii MS-AA25 Upphovsrättsmeddelande Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICROSTAR InTeRnATIOnAl. Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll. Våra produkter genomgår kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare meddelanden. Varumärken Alla varumärken tillhör deras respektive ägare. MSI är ett registrerat varumärke tillhörande Micro-Star Int'l Co., ltd. Intel är ett registrerat varumärke tillhörande Intel Corporation. Realtek är ett registrerat varumärke tillhörande Realtek Semiconducto Corporation. Windows är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. USA patentnummer ; ; ; ; och Denna produkt inkorporerar upphovsrättsligt skyddande teknologi som är skyddade av USA patent och andra intellektuella egendomsrättigheter. Användning av denna upphovsrättsliga skyddsteknolog måste godkännas av Macrovision Corporation och är endast avsedd för användning hemma och annat begränsat tittande såvida inte annat godkänts av Macrovision Corporation. Reverse engineering (bakåtutveckling) eller demontering är förbjudet. Granskningshistorik Granskning V1.0 Granskningshistorik Första utgåvan Datum September 2010 iii Förord Uppgradering och garanti Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran. För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar se specifikationen i bruksanvisningen. rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice. Förvärv av utbytbara delar notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som uttalats vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via msicomputer.com/msi_user/msi_rma/ för detaljerad information om begäran av reservdelar. Teknisk support Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för FAQ (återkommande frågor), teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via msi.com/index.php?func=service Kontakta vår tekniska personal på iv MS-AA25 Grön produktegensksaper Minskad

6 energiförbrukning vid drift och i viloläge Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen lätt att ta isär och återvinna Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy Miljöpolicy Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden. Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden. Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning: php?func=html&name=service_worldwide. Användare kan också nå oss på för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSIprodukter. v Förord Säkerhetsinstruktioner läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt. Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i användarhandboken bör noteras. Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens. håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer. Placera utrustningen på en stadig yta före installation. Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden på kontakten. Utrustningen måste anslutas till ett skyddsjordat uttag. Dra alltid ut nätsladden innan några expansionskort eller moduler installeras i utrustningen. Koppla alltid ifrån strömsladden eller stäng av vägguttaget om utrustningen inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen. Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen. lämna inte utrustningen i en miljö utan luftkonditionering med förvaringstemperaturer högre än 60 C eller lägre än 0 C eftersom det kan skada utrustningen. OBS: högsta drifttemperatur är c:a 40 C. vi MS-AA25 häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge elektriska stötar. Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå nätsladden. när koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem. Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med AnSI/nFPA 70, national electrical Code (nec), i synnerhet avsnitt 820.

7 93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jordning av yttre avskärmning för koaxialkabel) håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från utrustningen. Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera utrustningen: Strömsladden eller kontakten är skadad. Vätska har kommit in i utrustningen. Utrustningen har utsatts för fukt. Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen. Utrustningen har tappats eller skadats. Utrustningen har tydliga tecken på sprickor. 1. Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt. Använd inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat än de som specificeras. 2. Vidrör inte linsen på enhetens insida. For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal. VARnInG: explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren. vii Förord Ce-överensstämmelse Micro Star International CO., ltd tillkännager härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser i eu-direktivet. FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande &aring (WEEE), ,. (Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektyw Unii Europejskiej ("UE") dotyczc odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w ycie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposaenie elektryczne i elektroniczne " nie mog by traktowane jako mieci komunalne, tak wic producenci tych produktów bd zobowizani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uycia. (Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió (,,EU") augusztus 13-án hatályba lép, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Czech) (Cestina) Podle smrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobk 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v bzném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobk, na které se tato smrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpt po skoncení jejich zivotnosti. (Traditional Chinese ) () /96/EC (Simplified Chinese ) () /96/EC (Japanese) () EUWEEE (Korean) () ("EU"), 2002/96/EC, "". (Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hng dn ca Liên minh Châu Âu ("EU") v Thit b in & in t ã qua s dng, Hng dn 2002/96/EC, vn ã có hiu lc vào ngày 13/8/2005, các sn phm thuc "thit b in và in t" s không còn c vt b nh là rác thi ô th na và các nhà sn xut thit b in t tuân th hng dn s phi thu hi các sn phm này vào cui vòng i. (Thai) () ("EU") 2002/96/EC "" x MS-AA25 (Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis. (Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i elektricnu opremu" ne mogu vise biti odbaceni kao obican otpad i proizvoaci ove opreme bie prinueni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobicajenog veka trajanja. (Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. (Romanian) (Român) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric i Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intr în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric i electronic" nu mai pot fi evacuate ca deeuri municipale, iar fabricanii echipamentului electronic vizat vor fi obligai s primeasc înapoi produsele respective la sfâritul duratei lor de utilizare. (Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

8 (Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade. (Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähköja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä. (Slovak) (Slovencina) Na základe smernice Európskej únie (,,EU") o elektrických a elektronických zariadeniach císlo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú,,elektrické a elektronické zariadenia" nesmú by zneskodované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patricných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci zivotnosti prevzia naspä. (Slovenian) (Slovenscina) Skladno z dolocili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni elektricni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "elektricne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot obicajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove zivljenjske dobe sprejmejo nazaj. xi Förord (Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid. (Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid. (Bulgarian) (), 2002/96/EC, 13, 2005.,. (Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim elektricnim i elektronickim ureajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "elektricni i elektronicki ureaji" se ne smiju vise bacati zajedno s kunim otpadom i proizvoaci su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog zivotnog vijeka. (Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma. xii Kapitel 1 Översikt Detta system är integrerad i design, med ett elegant utseende med en spegelskärm vilket visar enkelheten i modern individualism och hemmets komfort. Med en touchskärm, felfri ljud-/videomöjligheter och ett intuitivt användargränssnitt blandar sig teknologi med livet och gör datorer enklare och roligare att använda lämplig för hela familjen. Översikt Förpackningsinnehåll Wind Top Serierna nätadapter nätkabel lcd skärmavtorkare Skiva med drivrutiner/ verktyg Bruksanvisning och Snabbstartguide Tangentbord (tillval) Mus (tillval) Pekare (tillval) * Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående poster är skadade eller saknas. * Bilden är till som referens för dig och din förpackning kan skilja sig något från den beroende på vilken modell du köpt. 1-2 MS-AA25 systemöversikt Frontvy Översikt 1 2 Mikrofon Den inbyggda mikrofonen kan användas vid videochattning online. Webbkamera Den inbyggda webbkameran kan användas för fotografering, videoinspelning eller vid konferenssamtal online och med andra interaktiva tillämpningar. lcd monitor Den 20 tum TFT lcd monitorn har en optimal upplösning på 1600 X 900 och standardproportioner för 16:9 widescreen. Strömbrytare/ led Tryck på strömbrytaren för att stänga av eller starta systemet. Strömindikatorn tänds när systemet är på och släcks när systemet stängs av. För att spara ström, blinkar lampan i läget S3 (Suspend to RAM) och stängs av i läget S4 (Suspend to Disk). Tryck på strömbrytaren för att starta datorn från energisparläget hårddisklysdiod Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus. Den blinkar när systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet känns av. Menyknapp Tryck på den här knappen för att öppna OSD-menyn eller gå in på en undermeny. höger/ Volymhöjning I menyläget indikerar den här knappen markörens rörelser eller manuella val i OSD-menyn i stigande steg. I andra lägen fungerar den som volymhöjningsknapp. Vänster/ volymsänkning I menyläget indikerar den här knappen markörens rörelser eller manuella val i OSD-menyn i fallande steg. I andra lägen fungerar den som volymsänkningsknapp MS-AA25 9 AUTO-knapp Tryck på den här knappen för att visa och justera videomenyläget eller gå ut ur undermenyn. Displayens strömbrytare Tryck på den här knappen för att starta eller stänga av bildskärmen Översikt Bakre vy Viktigt Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter nätadaptern till ditt system och sedan ansluter nätkabeln till vägguttaget.

9 1-6 MS-AA25 1 Fläkt Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen. Optisk skivenhet en DVD Supermultienhet är integrerad för din hemmaunderhållning. (Blu-ray är extra tillval). 2 3 Kortläsarenhet Den inbyggda kortläsaren kan stödja olika typer av minneskort, t.ex. USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USBenheter såsom mus, tangentbord, skrivare, bildläsare, kamera, handdatorer eller andra USB-kompatibla enheter. 4 Stativ Använd stativet till att placera datorn på ett jämnt och stabilt underlag. Kabeldragningshål Dra kablarna genom kabeldragningshålet för att undvika kabeltrassel när enheter ansluts. Uttag för Kensington-lås Denna AIO-dator har ett Kensingtonlåshål som gör det möjligt att låsa datorn på plats med en nyckel eller mekanisk PInenhet ansluten via metallkabel med gummi. På kabelns ände finns en liten ögla som gör att det kabeln kan läggas runt ett fast föremål, t.ex. ett tungt bord och därmed låsa AIO-datorn på plats. Strömkontakt Strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. Ström som levereras genom detta uttag förser datorn med ström. För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande nätadaptern användas Översikt 8 Seriell port (tillval) Den seriella porten stöder streckkodsscannrar, streckkodsskrivare, fakturaskrivare, kreditkortsmaskiner etc. USB-port USBporten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USBenheter såsom mus, tangentbord, skrivare, bildläsare, kamera, handdatorer eller andra USBkompatibla enheter. DVI-I Port (Tillval) DVI-I (Digital Visual Interface-Integrated) porten stöder DVI-D / DVI-I och VGA-enheter. Denna kontakt är till för mikrofoner. länk är etablerad. Datorn kommunicerar med en annan dator i lan. 10 Mbit/ sek datahastighet är valt. 100 Mbit/ sek datahastighet är valt. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst Justera AIO:s vinkel/placering för optimal visning. 7. AIO-datorn är en elektrisk apparat. på följande tips när du arbetar. Ändra ställning ofta. Sträck dig och rör på dig regelbundet. Kom ihåg att ta rast när du arbetat en längre tid. 2-3 Komma igång känna till tangentbordet (tillval) Specifikationer Kompatibel med eu/uk/us/jp/kr språklayout Isolerad tangenttopp för enkel maskinskrivning låg profil med sidentrycksteknologi USB-gränssnitt för alla Windows OS livslängd tangenttryckning: 12 miljoner Mått: 376,4(l) x 155,09 (B) x 21,91 (h) mm Kabellängd: 150cm Vikt: 440g Funktioner Multimediafunktionsknappar på AIO-datorn ny isolerad tangenttopp för enkel maskinskrivning Mjuk touch och känsligt gensvar för komfortabel maskinskrivning nytt koncept med elegant och strömlinjeformat tangentbord Kompakt storlek sparar plats Särskilt lämplig för MSI lcd-skärm Kompatibel med Windows 2000/ Me/ XP/ Vista/ 7 Inbyggda funktionssnabbknappar Öppna favoritwebbplatser och -program med en tryckning på snabbknapparna * Bilden på tangentbordet är endast en referens. Verkliga produktspecifikationer kan variera mellan olika områden. 2-4 MS-AA25 Multimediaknappar Fn + F7 Fn + F8 Fn + F9 Fn + F10 Fn + F11 Fn + F12 Bakåt till föregående spår Spela och paus Framåt till nästa spår Dämpa ljudet Volym ned Volym upp Snabbknappar Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + C Fn + Z Fn + W Fn + K Starta standard e-postprogrammet Starta standardwebbläsaren och gå till standardhemsidan Tillbaka till föregående webbsida Framåt till nästa webbsida Kalkylator Viloläge (energibesparing) Trådlös lan Kamera 2-5 Komma igång placera systemet Placera systemet Steg 1. Placera ditt system på en plan och stadig yta såsom ett bord eller skrivbord. Steg 2. Dra ut stället och luta på lcd-skärmen. För att stabilisera systemet se till att du drar ut ställningen till dess fulla längd tills systemet är fast placerad. 2-6 MS- AA25 anslutning av kringutrustning Via I/O-portarna (in/utgång) på baksidan kan du ansluta externa enheter. Alla uppräknade enheter ges endast i referenssyfte. Ansluta USB-enheter Denna AIO-dator har USB-portar för anslutning av olika USB-enheter, såsom mus, tangentbord, digitalkamera, webbkamera, skrivare, extern optisk lagringsenhet etc. För att ansluta dessa enheter bör du, om så behövs, först installera drivrutinerna föra varje enhet och sedan ansluta enheten till AIOdatorn. AIO-datorn kan automatisk upptäcka installerade USB-enheter. Om de inte upptäcks, aktivera dem manuellt via Start Menu / Control Panel / Add hardware för att lägga till de nya enheterna. 2-7 Komma igång Anslutning av seriella enheter (tillval) Seriella portar används vanligvis inom användningsområden såsom industriella automationssystem, vetenskapliga analyser, affärssystem och vissa industrieller konsumentprodukter. Användare kan ansluta streckkodsscannrar, streckkodsskrivare, fakturaskrivare och kreditkortsmaskiner till denna seriella port. 2-8 MS-AA25 Anslutning av DVI-I enheter (tillval) DVI (Digital Visual Interface) är en gränssnittsstandard för video som skapats för att ge hög visuell kvalitet på digitala visningsenheter. Användare kan ansluta DVI-D / DVI-I och VGA-enheter till denna DVI-I port. 2-9 Komma igång Ansluta kommunikationsenheter Trådanslutet lan Datorns RJ-45-kontakt låter dig ansluta AIO-datorn till ett lan-enheter, t.ex. hubb, switch eller gateway, för att skapa en nätverksanslutning. Fråga din nätverksansvariga för hjälp och mer detaljerade uppgifter och steg för anslutning till nätverket MS-AA25 Trådlöst lan (tillval) Denna AIO-dator är utrustad med en trådlös lan-modul vilken låter användaren utföra snabba dataöverföringar med standard Ieee teknologi för trådlöst lan. Detta ger användaren möjlighet att flytta runt inom ett stort täckningsområde och fortfarande vara ansluten till nätverket.

10 Genom att använda 64-bit/128-bitars WeP-krypteringsteknologi och åtkomstskyddad Wi-Fi kan det inbyggda trådlösa lan uppnå en mer effektiv och säkrare lösning för den trådlösa kommunikationen. För ytterligare instruktioner eller detaljerade steg för anslutning till det trådlösa lan fråga din nätverksansvariga om hjälp Komma igång ansluta strömmen Anslutning av växelströmsförsörjning Steg 1. Öppna förpackningen och ta ut strömadaptern och nätkabeln. Steg 2. Sätt ihop nätadaptern och nätkabeln. Steg 3. Anslut nätadaptern till datorn och nätkabelns kontakt till nätuttaget. Viktigt Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter nätadaptern till ditt system och sedan ansluter nätkabeln till vägguttaget. Stänga av nätspänningen Steg 4. Koppla först ifrån strömadaptern från vägguttaget. Steg 5. Dra ut kontakten ur AIO-datorn. Steg 6. Ta ut nätkabeln ur nätadaptern. Viktigt håll alltid i själva kontakten när strömsladden dras ur. Dra aldrig direkt i kabeln! Kapitel 3 Systemhantering Detta kapitel ger dig väsentlig information om systemhantering, såsom systemstart, skapande av återställningsskiva, nätverksanslutning, och så vidare. Viktigt Vi rekommenderar att du skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning vid händelse av ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor. All information kan ändras utan föregående meddelande. Systemhantering systemstartinstallation Första gången Vid första användningen kommer du att behöva gå igenom följande steg för att börja använda din Wind Top Series AIOdator. hela startinstallationen kommer att ta omkring 30 minuter. Steg 1. Windowsinstallationen börjar köras. Vänta tills Windowsinstallationen avslutar pågående laddning. Steg 2. Välj språk till operativsystemet och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 3. Välj "Country or region" (land eller region), "Time and currency" (Tid och valuta) och "Keyboard layout" (Tangentbordslayout) enligt behov. Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 4. Välj ett användarnamn till ditt konto och ge datorn ett namn för att urskilja den på nätverket. Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 5. Skydda ditt konto mot oönskade användare med ett lösenord. (lämna fältet tomt om du inte vill ha ett lösenord.) Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 6. läs igenom licensvillkoren. Markera rutan "I accept the license terms" (Jag accepterar licensvillkoren) och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 7. Välj [Use recommended settings] (Använd rekommenderade inställningar) för "help protect your computer and improve Windows automatically" (hjälp till att skydda din dator och förbättra Windows automatiskt). Steg 8. Granska tid- och datuminställningarna. Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 9. Välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till på listan WlAn. Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Du kan även klicka på [Skip] (hoppa över) och konfigurera WlAn senare. Steg 10. Därefter kommer antivirusskärmen. Klicka på [Agree] (Acceptera) för att godkänna licensvillkoren och aktivera antivirusprogrammet. Välj annars [no, I do not want to protect my PC.] (nej, jag vill inte skydda datorn) för att fortsätta utan att aktivera antivirusprogrammet. Steg 11. "Software Installation Menu" (Programinstallation) öppnas. Klicka på [Install] (Installera) för att fortsätta. Steg 12. Programmen installeras. Stäng inte av datorn när programinstallationen körs. när förloppsindikatorn laddat fullt klicka på [Finish] (Avsluta) för att fortsätta. Steg 13. Systemet går in i Windows 7 OS för att starta dess anpassade inställningar. Gör dig klar att undersöka din AIO-dator när inställningarna är klara. ha så kul! 3-2 MS-AA25 skapa systemåterställningsskiva För första gången-användare rekommenderar vi att du skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning vid händelse av ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor. Innan du fortsätter framåt se till att ditt systems startinstallation är komplett och gå igenom följande procedurer för att få det gjort. Steg 1. Dubbelklicka på ikonen "BurnRecovery" på skrivbordet för att starta verktyget som skapar återställningsskivor. Observera att det kan ta en stund för operativsystemet att förbereda återställningsfilerna. Steg 2. Klicka på [next] (nästa) för att skapa bilden till återställningsskivan. 3-3 Systemhantering Steg 3. Välj [Create and burn a recovery disk] (Skapa och bränn en återställningsskiva) och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Välj annars [Advanced] (Avancerat) för att öppna de avancerade inställningarna. Välj mellan alternativen och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. 3-4 MS-AA25 Steg 4. Förloppsindikatorn börjar köras och skapa bilden på återställningsskivan. Det tar ett tag att slutföra bearbetningen. Steg 5. Följ anvisningarna på skärmen för att förbereda ett tillräckligt antal tomma DVD-skivor. Sätt in den tomma DVD-skivan i den optiska enheten och klicka [next] (nästa) för att fortsätta. 3-5 Systemhantering Steg 6. Windows skivavbildning öppnas. Klicka på [Burn] (Bränn) för att starta bränningsprocessen. Det tar en stund att slutföra bearbetningen. 3-6 MS-AA25 Steg 7. när förloppet är slutfört, klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta och ta ut skivan. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa alla återställningsskivorna. Steg 8. Alla återställningsskivor har skapats. Förvara skivorna väl och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. 3-7 Systemhantering Steg 9. Markera följande kryssruta om du vill ta bort de tillfälliga filerna.

11 Klicka på [Finish] (Slutför) för att slutföra skapande av återställningsskivorna. 3-8 MS-AA25 kalibrering av pekskärm (endast För enkel pekning) Wind Top Series AIO PC har pekskärmsfunktion. Om musmarkören inte följer rörelserna bör användare använda IdeaCom TSC verktyget som finns installerat i systemet för att justera korrektheten hos pekskärmen. Gå igenom följande steg för att göra detta. Steg 1. leta reda på IdeaCom TSC verktyget via [Start] > [Program] > [IdeaCom TSC]. Steg 2. Klicka på [Calibration] (Kalibrering) för att ta fram 9-punkts standardkalibreringen. Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen. 3-9 Systemhantering Steg 3. För avancerade inställningar klicka på [IdeaCom TSC] för att starta inställningsfunktionen. Tre kalibreringslägen finns tillgängliga: 4 punkter, 9 punkter och 25 punkter. Vi föreslår att användaren väljer 9 punkter för att justera pekskärmen. Om användaren önskar största exaktheten välj då 25 punkter istället. Klicka på [Calibration] (Kalibrering) för att fortsätta och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen. Viktigt Vidrör inte skärmen direkt med något vasst föremål. Verkliga produktspecifikationer kan variera mellan olika områden MS-AA25 nätverksanslutning under WindoWs Trådanslutet lan Steg 1. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen). Steg 2. Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [network and Internet] (nätverk och Internet) Systemhantering Steg 3. Välj [Broadband (PPPoe)] (Bredbandsanslutning (PPPoe)) för att ansluta med DSl eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord. Steg 4. Skriv in information du fick av din Internetleverantör och klicka på [Connect] (Anslut) för göra en lan-anslutning MS-AA25 Trådlös lan Steg 1. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen). Steg 2. Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [network and Internet] (nätverk och Internet) Systemhantering Steg 3. Välj [Wireless] (Trådlöst) för att ansluta med en trådlös router eller ett trådlöst nätverk. Steg 4. en lista med tillgängliga WlAnanslutningar öppnas. Välj en anslutning på listan eller klicka på [Open network and Sharing Center] (Öppna nätverks- och delningscenter) för att göra en ny anslutning. Steg 5. Gör en ny WlAn-anslutning genom att välja [Set up a new connection or network] (Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk) i [network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter) MS-AA25 Steg 6. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 7. Ange informationen om det nätverk du vill lägga till och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 8. en ny WlAn-anslutning har gjorts. Klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta eller [Change connection settings] (Ändra anslutningsinställningar) för att ändra WlAn-inställningarna Systemhantering bildskärmsvisning (osd) Med bildskärmsvisning (OSD) kan du ändra bildskärmens visningsalternativ, såsom ljusstyrka, kontrast, läge och språk. Det kan aktiveras med knapparna på bildskärmens högra sida. Auto höger Vänster Meny 3-16 MS-AA25 Steg 1. Tryck på MenU-knappen för att öppna OSD huvudmeny. Använd pilknapparna vänster och höger för att välja önskad funktion och tryck på MenU-knappen för att bekräfta. Använd pilknapparna vänster och höger för att välja eller ställa in värdena så att de passar din personliga smak. Avsluta med AUTO-knappen när du är klar. Justera kontrast och ljusstyrka Justera färg Justera placering och tidsgräns Ange språk återställa systemet läsa systeminformation 3-17 Systemhantering Justera bredbildsläget Steg 2. Tryck på pilknapparna vänster eller höger för att justera volymen. Steg 3. Tryck på AUTO-knappen för att öppna menyn till videoläget. Använd pilknapparna vänster och höger för att välja önskat läge och avsluta genom att trycka på AUTOknappen. Viktigt när många fel uppstår och orsakar onormal visning eller stora funktionsfel, gå in i OSD-menyn och återställ din monitor för att återställa alla inställningar till tillverkarens standardinställningar för optimal prestanda MS-AA25 energisparfunktioner energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar. För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge efter en period med inaktivitet. energihantering i Windows OS [Power Options] (energialternativ) i Windows låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [System and Security] (System och säkerhet). Klicka sedan på länken [Power Options] (energialternativ). Välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov: Du kan även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar) Systemhantering Menyn Stäng av datorn ger alternativ till Sleep (Viloläge) (S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström. Väcka systemet Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett kommando från något av följande: strömbrytaren, musen, tangentbordet. energispartips: Stäng av monitorn genom att trycka på lcd strömbrytaren period med inaktivitet. Använd energisparläge. (Fn + Z) vilolägesknapparna för att gå in i efter en Justera inställningarna i energialternativ under Windows för att optimera din dators energihantering.

Wind Top AE1920 Allt-i-ett-dator (AIO) MS-A923 (V1.X) System

Wind Top AE1920 Allt-i-ett-dator (AIO) MS-A923 (V1.X) System Wind Top AE1920 Allt-i-ett-dator (AIO) MS-A923 (V1.X) System Förord INNEHÅLL Upphovsrättsmeddelande...iii Varumärken...iii USA patentnummer...iii Granskningshistorik...iii Uppgradering och garanti...iv

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning KAPITEL 1 Förord 1-2 Förord Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning... 1-2 Information om Föreskrifter... 1-5 FCC-B-uttalande om Radiofrekvensenergi... 1-5 FCC-Villkor... 1-6 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

SW10189 Första utgåvan Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510 serie

SW10189 Första utgåvan Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510 serie SW10189 Första utgåvan Mars 2015 Mini Desktop PC Bruksanvisning E510 serie Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok TravelMate 4400-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 4400-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

TravelMate 380-serien. Användarhandbok

TravelMate 380-serien. Användarhandbok TravelMate 380-serien Användarhandbok Copyright 2004 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 380-serien Originalutgåva: Augusti 2004 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ASUS X32U. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Eee PC bruksanvisning

Eee PC bruksanvisning Eee PC bruksanvisning SW6518 Windows 7 Edition Eee PC 1011/1015/R051/R011-serien Innehållsförteckning Innehållsförteckning... ii Om denna bruksanvisning...iv Anmärkningar om den här manualen...iv Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Svenska. EeeBox PC. Bruksanvisning. EeeBox EB1503

Svenska. EeeBox PC. Bruksanvisning. EeeBox EB1503 EeeBox PC Bruksanvisning EeeBox EB1503 SW7300 Första utgåvan V1 April 2012 Upphovsrätt 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara

Läs mer

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H Projektor U321H Användarhandbok Modell Nr. NP-U321H Ver. 1 2/15 DLP, BrilliantColor och DLP Link är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av hand boken får ändras,

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK Modell: DCSLE och DCSLF Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din

Läs mer

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok Notebook-datorn HP Pavilion Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

TravelMate 5720/5320-serien. Användarhandbok

TravelMate 5720/5320-serien. Användarhandbok TravelMate 5720/5320-serien Användarhandbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med ensamrätt. TravelMate 5720/5320-serien - Användarhandbok Ursprunglig utgåva: 11/2007 Informationen i den här publikationen

Läs mer

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK Upplysningar och varningar Obs! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Visar sådant som kan skada maskinvara eller

Läs mer