Din manual MSI MS-AA25 V1.X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual MSI MS-AA25 V1.X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255230"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI MS- AA25 V1.X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:. 1-2 Systemöversikt Systemspecifikationer Komponentutbyte och uppgradering Komma igång

3 . 2-1 Tips om säkerhet och bekvämlighet ha bra arbetsrutiner Känna till tangentbordet (tillval) Placera systemet Anslutning av kringutrustning...

4 . 2-7 Ansluta strömmen Systemhantering Systemstartinstallation första gången Skapa systemåterställningsskiva Kalibrering av pekskärm (endast för enkel pekning) 3-9 nätverksanslutning under Windows

5 Bildskärmsvisning (OSD) energisparfunktioner Systemåterställning ii MS-AA25 Upphovsrättsmeddelande Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICROSTAR InTeRnATIOnAl. Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll. Våra produkter genomgår kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare meddelanden. Varumärken Alla varumärken tillhör deras respektive ägare. MSI är ett registrerat varumärke tillhörande Micro-Star Int'l Co., ltd. Intel är ett registrerat varumärke tillhörande Intel Corporation. Realtek är ett registrerat varumärke tillhörande Realtek Semiconducto Corporation. Windows är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. USA patentnummer ; ; ; ; och Denna produkt inkorporerar upphovsrättsligt skyddande teknologi som är skyddade av USA patent och andra intellektuella egendomsrättigheter. Användning av denna upphovsrättsliga skyddsteknolog måste godkännas av Macrovision Corporation och är endast avsedd för användning hemma och annat begränsat tittande såvida inte annat godkänts av Macrovision Corporation. Reverse engineering (bakåtutveckling) eller demontering är förbjudet. Granskningshistorik Granskning V1.0 Granskningshistorik Första utgåvan Datum September 2010 iii Förord Uppgradering och garanti Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran. För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar se specifikationen i bruksanvisningen. rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice. Förvärv av utbytbara delar notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som uttalats vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via msicomputer.com/msi_user/msi_rma/ för detaljerad information om begäran av reservdelar. Teknisk support Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för FAQ (återkommande frågor), teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via msi.com/index.php?func=service Kontakta vår tekniska personal på iv MS-AA25 Grön produktegensksaper Minskad

6 energiförbrukning vid drift och i viloläge Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen lätt att ta isär och återvinna Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy Miljöpolicy Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden. Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden. Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning: php?func=html&name=service_worldwide. Användare kan också nå oss på för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSIprodukter. v Förord Säkerhetsinstruktioner läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt. Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i användarhandboken bör noteras. Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens. håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer. Placera utrustningen på en stadig yta före installation. Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden på kontakten. Utrustningen måste anslutas till ett skyddsjordat uttag. Dra alltid ut nätsladden innan några expansionskort eller moduler installeras i utrustningen. Koppla alltid ifrån strömsladden eller stäng av vägguttaget om utrustningen inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen. Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen. lämna inte utrustningen i en miljö utan luftkonditionering med förvaringstemperaturer högre än 60 C eller lägre än 0 C eftersom det kan skada utrustningen. OBS: högsta drifttemperatur är c:a 40 C. vi MS-AA25 häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge elektriska stötar. Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå nätsladden. när koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem. Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med AnSI/nFPA 70, national electrical Code (nec), i synnerhet avsnitt 820.

7 93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jordning av yttre avskärmning för koaxialkabel) håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från utrustningen. Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera utrustningen: Strömsladden eller kontakten är skadad. Vätska har kommit in i utrustningen. Utrustningen har utsatts för fukt. Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen. Utrustningen har tappats eller skadats. Utrustningen har tydliga tecken på sprickor. 1. Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt. Använd inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat än de som specificeras. 2. Vidrör inte linsen på enhetens insida. For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal. VARnInG: explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren. vii Förord Ce-överensstämmelse Micro Star International CO., ltd tillkännager härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser i eu-direktivet. FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande &aring (WEEE), ,. (Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektyw Unii Europejskiej ("UE") dotyczc odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w ycie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposaenie elektryczne i elektroniczne " nie mog by traktowane jako mieci komunalne, tak wic producenci tych produktów bd zobowizani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uycia. (Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió (,,EU") augusztus 13-án hatályba lép, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Czech) (Cestina) Podle smrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobk 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v bzném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobk, na které se tato smrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpt po skoncení jejich zivotnosti. (Traditional Chinese ) () /96/EC (Simplified Chinese ) () /96/EC (Japanese) () EUWEEE (Korean) () ("EU"), 2002/96/EC, "". (Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hng dn ca Liên minh Châu Âu ("EU") v Thit b in & in t ã qua s dng, Hng dn 2002/96/EC, vn ã có hiu lc vào ngày 13/8/2005, các sn phm thuc "thit b in và in t" s không còn c vt b nh là rác thi ô th na và các nhà sn xut thit b in t tuân th hng dn s phi thu hi các sn phm này vào cui vòng i. (Thai) () ("EU") 2002/96/EC "" x MS-AA25 (Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis. (Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i elektricnu opremu" ne mogu vise biti odbaceni kao obican otpad i proizvoaci ove opreme bie prinueni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobicajenog veka trajanja. (Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. (Romanian) (Român) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric i Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intr în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric i electronic" nu mai pot fi evacuate ca deeuri municipale, iar fabricanii echipamentului electronic vizat vor fi obligai s primeasc înapoi produsele respective la sfâritul duratei lor de utilizare. (Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

8 (Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade. (Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähköja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä. (Slovak) (Slovencina) Na základe smernice Európskej únie (,,EU") o elektrických a elektronických zariadeniach císlo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú,,elektrické a elektronické zariadenia" nesmú by zneskodované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patricných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci zivotnosti prevzia naspä. (Slovenian) (Slovenscina) Skladno z dolocili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni elektricni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "elektricne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot obicajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove zivljenjske dobe sprejmejo nazaj. xi Förord (Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid. (Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid. (Bulgarian) (), 2002/96/EC, 13, 2005.,. (Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim elektricnim i elektronickim ureajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "elektricni i elektronicki ureaji" se ne smiju vise bacati zajedno s kunim otpadom i proizvoaci su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog zivotnog vijeka. (Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma. xii Kapitel 1 Översikt Detta system är integrerad i design, med ett elegant utseende med en spegelskärm vilket visar enkelheten i modern individualism och hemmets komfort. Med en touchskärm, felfri ljud-/videomöjligheter och ett intuitivt användargränssnitt blandar sig teknologi med livet och gör datorer enklare och roligare att använda lämplig för hela familjen. Översikt Förpackningsinnehåll Wind Top Serierna nätadapter nätkabel lcd skärmavtorkare Skiva med drivrutiner/ verktyg Bruksanvisning och Snabbstartguide Tangentbord (tillval) Mus (tillval) Pekare (tillval) * Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående poster är skadade eller saknas. * Bilden är till som referens för dig och din förpackning kan skilja sig något från den beroende på vilken modell du köpt. 1-2 MS-AA25 systemöversikt Frontvy Översikt 1 2 Mikrofon Den inbyggda mikrofonen kan användas vid videochattning online. Webbkamera Den inbyggda webbkameran kan användas för fotografering, videoinspelning eller vid konferenssamtal online och med andra interaktiva tillämpningar. lcd monitor Den 20 tum TFT lcd monitorn har en optimal upplösning på 1600 X 900 och standardproportioner för 16:9 widescreen. Strömbrytare/ led Tryck på strömbrytaren för att stänga av eller starta systemet. Strömindikatorn tänds när systemet är på och släcks när systemet stängs av. För att spara ström, blinkar lampan i läget S3 (Suspend to RAM) och stängs av i läget S4 (Suspend to Disk). Tryck på strömbrytaren för att starta datorn från energisparläget hårddisklysdiod Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus. Den blinkar när systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet känns av. Menyknapp Tryck på den här knappen för att öppna OSD-menyn eller gå in på en undermeny. höger/ Volymhöjning I menyläget indikerar den här knappen markörens rörelser eller manuella val i OSD-menyn i stigande steg. I andra lägen fungerar den som volymhöjningsknapp. Vänster/ volymsänkning I menyläget indikerar den här knappen markörens rörelser eller manuella val i OSD-menyn i fallande steg. I andra lägen fungerar den som volymsänkningsknapp MS-AA25 9 AUTO-knapp Tryck på den här knappen för att visa och justera videomenyläget eller gå ut ur undermenyn. Displayens strömbrytare Tryck på den här knappen för att starta eller stänga av bildskärmen Översikt Bakre vy Viktigt Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter nätadaptern till ditt system och sedan ansluter nätkabeln till vägguttaget.

9 1-6 MS-AA25 1 Fläkt Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen. Optisk skivenhet en DVD Supermultienhet är integrerad för din hemmaunderhållning. (Blu-ray är extra tillval). 2 3 Kortläsarenhet Den inbyggda kortläsaren kan stödja olika typer av minneskort, t.ex. USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USBenheter såsom mus, tangentbord, skrivare, bildläsare, kamera, handdatorer eller andra USB-kompatibla enheter. 4 Stativ Använd stativet till att placera datorn på ett jämnt och stabilt underlag. Kabeldragningshål Dra kablarna genom kabeldragningshålet för att undvika kabeltrassel när enheter ansluts. Uttag för Kensington-lås Denna AIO-dator har ett Kensingtonlåshål som gör det möjligt att låsa datorn på plats med en nyckel eller mekanisk PInenhet ansluten via metallkabel med gummi. På kabelns ände finns en liten ögla som gör att det kabeln kan läggas runt ett fast föremål, t.ex. ett tungt bord och därmed låsa AIO-datorn på plats. Strömkontakt Strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. Ström som levereras genom detta uttag förser datorn med ström. För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande nätadaptern användas Översikt 8 Seriell port (tillval) Den seriella porten stöder streckkodsscannrar, streckkodsskrivare, fakturaskrivare, kreditkortsmaskiner etc. USB-port USBporten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USBenheter såsom mus, tangentbord, skrivare, bildläsare, kamera, handdatorer eller andra USBkompatibla enheter. DVI-I Port (Tillval) DVI-I (Digital Visual Interface-Integrated) porten stöder DVI-D / DVI-I och VGA-enheter. Denna kontakt är till för mikrofoner. länk är etablerad. Datorn kommunicerar med en annan dator i lan. 10 Mbit/ sek datahastighet är valt. 100 Mbit/ sek datahastighet är valt. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst Justera AIO:s vinkel/placering för optimal visning. 7. AIO-datorn är en elektrisk apparat. på följande tips när du arbetar. Ändra ställning ofta. Sträck dig och rör på dig regelbundet. Kom ihåg att ta rast när du arbetat en längre tid. 2-3 Komma igång känna till tangentbordet (tillval) Specifikationer Kompatibel med eu/uk/us/jp/kr språklayout Isolerad tangenttopp för enkel maskinskrivning låg profil med sidentrycksteknologi USB-gränssnitt för alla Windows OS livslängd tangenttryckning: 12 miljoner Mått: 376,4(l) x 155,09 (B) x 21,91 (h) mm Kabellängd: 150cm Vikt: 440g Funktioner Multimediafunktionsknappar på AIO-datorn ny isolerad tangenttopp för enkel maskinskrivning Mjuk touch och känsligt gensvar för komfortabel maskinskrivning nytt koncept med elegant och strömlinjeformat tangentbord Kompakt storlek sparar plats Särskilt lämplig för MSI lcd-skärm Kompatibel med Windows 2000/ Me/ XP/ Vista/ 7 Inbyggda funktionssnabbknappar Öppna favoritwebbplatser och -program med en tryckning på snabbknapparna * Bilden på tangentbordet är endast en referens. Verkliga produktspecifikationer kan variera mellan olika områden. 2-4 MS-AA25 Multimediaknappar Fn + F7 Fn + F8 Fn + F9 Fn + F10 Fn + F11 Fn + F12 Bakåt till föregående spår Spela och paus Framåt till nästa spår Dämpa ljudet Volym ned Volym upp Snabbknappar Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + C Fn + Z Fn + W Fn + K Starta standard e-postprogrammet Starta standardwebbläsaren och gå till standardhemsidan Tillbaka till föregående webbsida Framåt till nästa webbsida Kalkylator Viloläge (energibesparing) Trådlös lan Kamera 2-5 Komma igång placera systemet Placera systemet Steg 1. Placera ditt system på en plan och stadig yta såsom ett bord eller skrivbord. Steg 2. Dra ut stället och luta på lcd-skärmen. För att stabilisera systemet se till att du drar ut ställningen till dess fulla längd tills systemet är fast placerad. 2-6 MS- AA25 anslutning av kringutrustning Via I/O-portarna (in/utgång) på baksidan kan du ansluta externa enheter. Alla uppräknade enheter ges endast i referenssyfte. Ansluta USB-enheter Denna AIO-dator har USB-portar för anslutning av olika USB-enheter, såsom mus, tangentbord, digitalkamera, webbkamera, skrivare, extern optisk lagringsenhet etc. För att ansluta dessa enheter bör du, om så behövs, först installera drivrutinerna föra varje enhet och sedan ansluta enheten till AIOdatorn. AIO-datorn kan automatisk upptäcka installerade USB-enheter. Om de inte upptäcks, aktivera dem manuellt via Start Menu / Control Panel / Add hardware för att lägga till de nya enheterna. 2-7 Komma igång Anslutning av seriella enheter (tillval) Seriella portar används vanligvis inom användningsområden såsom industriella automationssystem, vetenskapliga analyser, affärssystem och vissa industrieller konsumentprodukter. Användare kan ansluta streckkodsscannrar, streckkodsskrivare, fakturaskrivare och kreditkortsmaskiner till denna seriella port. 2-8 MS-AA25 Anslutning av DVI-I enheter (tillval) DVI (Digital Visual Interface) är en gränssnittsstandard för video som skapats för att ge hög visuell kvalitet på digitala visningsenheter. Användare kan ansluta DVI-D / DVI-I och VGA-enheter till denna DVI-I port. 2-9 Komma igång Ansluta kommunikationsenheter Trådanslutet lan Datorns RJ-45-kontakt låter dig ansluta AIO-datorn till ett lan-enheter, t.ex. hubb, switch eller gateway, för att skapa en nätverksanslutning. Fråga din nätverksansvariga för hjälp och mer detaljerade uppgifter och steg för anslutning till nätverket MS-AA25 Trådlöst lan (tillval) Denna AIO-dator är utrustad med en trådlös lan-modul vilken låter användaren utföra snabba dataöverföringar med standard Ieee teknologi för trådlöst lan. Detta ger användaren möjlighet att flytta runt inom ett stort täckningsområde och fortfarande vara ansluten till nätverket.

10 Genom att använda 64-bit/128-bitars WeP-krypteringsteknologi och åtkomstskyddad Wi-Fi kan det inbyggda trådlösa lan uppnå en mer effektiv och säkrare lösning för den trådlösa kommunikationen. För ytterligare instruktioner eller detaljerade steg för anslutning till det trådlösa lan fråga din nätverksansvariga om hjälp Komma igång ansluta strömmen Anslutning av växelströmsförsörjning Steg 1. Öppna förpackningen och ta ut strömadaptern och nätkabeln. Steg 2. Sätt ihop nätadaptern och nätkabeln. Steg 3. Anslut nätadaptern till datorn och nätkabelns kontakt till nätuttaget. Viktigt Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter nätadaptern till ditt system och sedan ansluter nätkabeln till vägguttaget. Stänga av nätspänningen Steg 4. Koppla först ifrån strömadaptern från vägguttaget. Steg 5. Dra ut kontakten ur AIO-datorn. Steg 6. Ta ut nätkabeln ur nätadaptern. Viktigt håll alltid i själva kontakten när strömsladden dras ur. Dra aldrig direkt i kabeln! Kapitel 3 Systemhantering Detta kapitel ger dig väsentlig information om systemhantering, såsom systemstart, skapande av återställningsskiva, nätverksanslutning, och så vidare. Viktigt Vi rekommenderar att du skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning vid händelse av ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor. All information kan ändras utan föregående meddelande. Systemhantering systemstartinstallation Första gången Vid första användningen kommer du att behöva gå igenom följande steg för att börja använda din Wind Top Series AIOdator. hela startinstallationen kommer att ta omkring 30 minuter. Steg 1. Windowsinstallationen börjar köras. Vänta tills Windowsinstallationen avslutar pågående laddning. Steg 2. Välj språk till operativsystemet och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 3. Välj "Country or region" (land eller region), "Time and currency" (Tid och valuta) och "Keyboard layout" (Tangentbordslayout) enligt behov. Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 4. Välj ett användarnamn till ditt konto och ge datorn ett namn för att urskilja den på nätverket. Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 5. Skydda ditt konto mot oönskade användare med ett lösenord. (lämna fältet tomt om du inte vill ha ett lösenord.) Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 6. läs igenom licensvillkoren. Markera rutan "I accept the license terms" (Jag accepterar licensvillkoren) och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 7. Välj [Use recommended settings] (Använd rekommenderade inställningar) för "help protect your computer and improve Windows automatically" (hjälp till att skydda din dator och förbättra Windows automatiskt). Steg 8. Granska tid- och datuminställningarna. Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 9. Välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till på listan WlAn. Klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Du kan även klicka på [Skip] (hoppa över) och konfigurera WlAn senare. Steg 10. Därefter kommer antivirusskärmen. Klicka på [Agree] (Acceptera) för att godkänna licensvillkoren och aktivera antivirusprogrammet. Välj annars [no, I do not want to protect my PC.] (nej, jag vill inte skydda datorn) för att fortsätta utan att aktivera antivirusprogrammet. Steg 11. "Software Installation Menu" (Programinstallation) öppnas. Klicka på [Install] (Installera) för att fortsätta. Steg 12. Programmen installeras. Stäng inte av datorn när programinstallationen körs. när förloppsindikatorn laddat fullt klicka på [Finish] (Avsluta) för att fortsätta. Steg 13. Systemet går in i Windows 7 OS för att starta dess anpassade inställningar. Gör dig klar att undersöka din AIO-dator när inställningarna är klara. ha så kul! 3-2 MS-AA25 skapa systemåterställningsskiva För första gången-användare rekommenderar vi att du skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning vid händelse av ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor. Innan du fortsätter framåt se till att ditt systems startinstallation är komplett och gå igenom följande procedurer för att få det gjort. Steg 1. Dubbelklicka på ikonen "BurnRecovery" på skrivbordet för att starta verktyget som skapar återställningsskivor. Observera att det kan ta en stund för operativsystemet att förbereda återställningsfilerna. Steg 2. Klicka på [next] (nästa) för att skapa bilden till återställningsskivan. 3-3 Systemhantering Steg 3. Välj [Create and burn a recovery disk] (Skapa och bränn en återställningsskiva) och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Välj annars [Advanced] (Avancerat) för att öppna de avancerade inställningarna. Välj mellan alternativen och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. 3-4 MS-AA25 Steg 4. Förloppsindikatorn börjar köras och skapa bilden på återställningsskivan. Det tar ett tag att slutföra bearbetningen. Steg 5. Följ anvisningarna på skärmen för att förbereda ett tillräckligt antal tomma DVD-skivor. Sätt in den tomma DVD-skivan i den optiska enheten och klicka [next] (nästa) för att fortsätta. 3-5 Systemhantering Steg 6. Windows skivavbildning öppnas. Klicka på [Burn] (Bränn) för att starta bränningsprocessen. Det tar en stund att slutföra bearbetningen. 3-6 MS-AA25 Steg 7. när förloppet är slutfört, klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta och ta ut skivan. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa alla återställningsskivorna. Steg 8. Alla återställningsskivor har skapats. Förvara skivorna väl och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. 3-7 Systemhantering Steg 9. Markera följande kryssruta om du vill ta bort de tillfälliga filerna.

11 Klicka på [Finish] (Slutför) för att slutföra skapande av återställningsskivorna. 3-8 MS-AA25 kalibrering av pekskärm (endast För enkel pekning) Wind Top Series AIO PC har pekskärmsfunktion. Om musmarkören inte följer rörelserna bör användare använda IdeaCom TSC verktyget som finns installerat i systemet för att justera korrektheten hos pekskärmen. Gå igenom följande steg för att göra detta. Steg 1. leta reda på IdeaCom TSC verktyget via [Start] > [Program] > [IdeaCom TSC]. Steg 2. Klicka på [Calibration] (Kalibrering) för att ta fram 9-punkts standardkalibreringen. Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen. 3-9 Systemhantering Steg 3. För avancerade inställningar klicka på [IdeaCom TSC] för att starta inställningsfunktionen. Tre kalibreringslägen finns tillgängliga: 4 punkter, 9 punkter och 25 punkter. Vi föreslår att användaren väljer 9 punkter för att justera pekskärmen. Om användaren önskar största exaktheten välj då 25 punkter istället. Klicka på [Calibration] (Kalibrering) för att fortsätta och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen. Viktigt Vidrör inte skärmen direkt med något vasst föremål. Verkliga produktspecifikationer kan variera mellan olika områden MS-AA25 nätverksanslutning under WindoWs Trådanslutet lan Steg 1. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen). Steg 2. Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [network and Internet] (nätverk och Internet) Systemhantering Steg 3. Välj [Broadband (PPPoe)] (Bredbandsanslutning (PPPoe)) för att ansluta med DSl eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord. Steg 4. Skriv in information du fick av din Internetleverantör och klicka på [Connect] (Anslut) för göra en lan-anslutning MS-AA25 Trådlös lan Steg 1. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen). Steg 2. Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [network and Internet] (nätverk och Internet) Systemhantering Steg 3. Välj [Wireless] (Trådlöst) för att ansluta med en trådlös router eller ett trådlöst nätverk. Steg 4. en lista med tillgängliga WlAnanslutningar öppnas. Välj en anslutning på listan eller klicka på [Open network and Sharing Center] (Öppna nätverks- och delningscenter) för att göra en ny anslutning. Steg 5. Gör en ny WlAn-anslutning genom att välja [Set up a new connection or network] (Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk) i [network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter) MS-AA25 Steg 6. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 7. Ange informationen om det nätverk du vill lägga till och klicka på [next] (nästa) för att fortsätta. Steg 8. en ny WlAn-anslutning har gjorts. Klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta eller [Change connection settings] (Ändra anslutningsinställningar) för att ändra WlAn-inställningarna Systemhantering bildskärmsvisning (osd) Med bildskärmsvisning (OSD) kan du ändra bildskärmens visningsalternativ, såsom ljusstyrka, kontrast, läge och språk. Det kan aktiveras med knapparna på bildskärmens högra sida. Auto höger Vänster Meny 3-16 MS-AA25 Steg 1. Tryck på MenU-knappen för att öppna OSD huvudmeny. Använd pilknapparna vänster och höger för att välja önskad funktion och tryck på MenU-knappen för att bekräfta. Använd pilknapparna vänster och höger för att välja eller ställa in värdena så att de passar din personliga smak. Avsluta med AUTO-knappen när du är klar. Justera kontrast och ljusstyrka Justera färg Justera placering och tidsgräns Ange språk återställa systemet läsa systeminformation 3-17 Systemhantering Justera bredbildsläget Steg 2. Tryck på pilknapparna vänster eller höger för att justera volymen. Steg 3. Tryck på AUTO-knappen för att öppna menyn till videoläget. Använd pilknapparna vänster och höger för att välja önskat läge och avsluta genom att trycka på AUTOknappen. Viktigt när många fel uppstår och orsakar onormal visning eller stora funktionsfel, gå in i OSD-menyn och återställ din monitor för att återställa alla inställningar till tillverkarens standardinställningar för optimal prestanda MS-AA25 energisparfunktioner energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar. För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge efter en period med inaktivitet. energihantering i Windows OS [Power Options] (energialternativ) i Windows låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [System and Security] (System och säkerhet). Klicka sedan på länken [Power Options] (energialternativ). Välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov: Du kan även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar) Systemhantering Menyn Stäng av datorn ger alternativ till Sleep (Viloläge) (S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström. Väcka systemet Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett kommando från något av följande: strömbrytaren, musen, tangentbordet. energispartips: Stäng av monitorn genom att trycka på lcd strömbrytaren period med inaktivitet. Använd energisparläge. (Fn + Z) vilolägesknapparna för att gå in i efter en Justera inställningarna i energialternativ under Windows för att optimera din dators energihantering.

Din manual MSI WIND TOP AE1920 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255087

Din manual MSI WIND TOP AE1920 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255087 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI WIND TOP AE1920. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MSI MS-AC31 V1.X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255517

Din manual MSI MS-AC31 V1.X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255517 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI MS- AC31 V1.X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MSI WIND BOX DC520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3254801

Din manual MSI WIND BOX DC520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3254801 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI WIND BOX DC520. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Introduktion Utsätt inte Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MINIX NEO A1+ Användar Manual

MINIX NEO A1+ Användar Manual MINIX NEO A1+ Användar Manual 1 Produkt information Tack för att du har köpt en MINIX NEO A1+ MINIX NEO A1+ är en trådlös air mouse + tangentbord som kombinerar alla de kapaciteter av en vanlig mus och

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Din manual MSI WIND TOP AE2020

Din manual MSI WIND TOP AE2020 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI WIND TOP AE2020. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Utvecklad av Acers programvaruteam är Acer erecovery Management ett verktyg som erbjuder dig ett enkelt, pålitligt och säkert hjälpmedel att återställa din dator till dess fabriksinställningar

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-1103EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella ATA-portar

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Specifikationer SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Fysiska specifikationer Storlek 59,3 cm B 40,1 cm H 7,6 cm D 23 5/16 tum B 15 13/16 tum H 3 tum D Med det justerbara

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

! " OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore

!  OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore Service- och supportalternativ QuickRestore Med hjälp av QuickRestore kan du när som helst återställa systemet. QuickRestore innehåller fem alternativ för återställning, som framgår av tabellen nedan.

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Snabbguide trådlös router

Snabbguide trådlös router TA 9 77-0 Snabbguide trådlös router (Technicolor TG78n v) . Startboxen innehåller. Kom igång Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

Din manual LENOVO IDEAPAD U410 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4286070

Din manual LENOVO IDEAPAD U410 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4286070 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LENOVO IDEAPAD U410. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer