LEVERANTÖRSNÄTVERK HIGH VOLTAGE VALLEY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANTÖRSNÄTVERK HIGH VOLTAGE VALLEY"

Transkript

1 LEVERANTÖRSNÄTVERK HIGH VOLTAGE VALLEY

2 LEVERANTÖRSNÄTVERKET - HIGH VOLTAGE VALLEY består av en grupp företag som alla idag är leverantörer till ABB. Dessa företag har gått samman för att gemensamt arbeta strategiskt med ett antal utvecklingsfrågor som kommer stärka deras konkurrenskraft såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Vi ska utifrån en gemensam affärsplan bygga upp och utveckla ett regionalt leverantörsnätverk, som genom företagens spetskompetenser och nätverkets gemensamma styrka, bli en aktör av betydelse som leverantör. Detta ska skapa en ökad omsättning och långsiktig lönsamhet för de medverkande företagen och då med ökad omsättning i regionen. De företag som ingår i nätverket är strategiskt utvalda av representanter från ABB:s inköpsavdelningar. Dessa anses som viktiga för både orten och ABB men är också i behov av utveckling för att stå sig konkurrensmässigt - detta tar vi fasta på i vår affärsidé. Företagen inom Leverantörsnätverket är: Lemont AB Mattson Metal AB Svanströms Lackeringar AB DalaZink AB Vilas (Väsman Invest Laserteknik) AB High Voltage Valley ska, genom ett professionellt projektledarskap, utveckla leverantörsnätverkets förmåga att kunna erbjuda ABB och på sikt även nya kunder och marknader, ett helhetsåtagande. Vi kombinerar våra olika kompetenser, ansvarar för logistik och i vissa lämpliga delar deltar vi även vid produkt- och produktionsutveckling. Detta kommer ge deltagarna i nätverket goda förutsättningar att öka sin konkurrenskraft och bli långsiktigt bärkraftiga. Vad vi erbjuder Leverantörsnätverket kan lämna offerter på arbeten inom områdena: Våt- och pulverlackering Svetsade plåtkontruktioner Kantbockning/Efterbearbetning Varmförzinkning Laserskärning av plåtdetaljer Bockning/Efterbearbetning Maskinarbete Varmpressning av mässing och koppar Nyttan för Dig som kund Förutom närheten till leverantören ger nätverket dig fördelen att vi genom ett helhetsåtagande ansvarar för allt från logistik till kvalitetssäkring av såväl produkt samt leverans. Projektledaren fungerar som kontakten mellan dig som inköpare och företagen i nätverket för att på så vis förenkla kommunikationen. Nätverket gör att företagen kan ta på sig större förfrågningar där en leverantör blir huvudansvarig och övriga företag kopplas in som interna underleverantörer. Genom leverantörsnätverket kan vi göra större materialinköp till lägre pris som gör att du som kund får ett lägre pris. I enlighet med vår affärsidé är en successiv utveckling av systemleverantörsrollen det vi skall erbjuda kunden. Professionellt projektledarskap i kombination med en bred teknisk kompetens skall utveckla oss till den mest attraktiva leverantören. Vi ska kännetecknas av engagemang och ett professionellt agerande i varje hänseende. Projektledare för leverantörsnätverket är: Bonnie Andersson,

3 Svanströms lackeringar ab Ett familjeföretag som grundades i Smedjebacken 1953 med inriktning på bil, pulver och våtmålning. Svanströms Lackeringar är ett innovativt företag med nischer som virvelsintring med pulver och alla typer av substrakt. Vi har 16 anställda. Uppdragsgivare som finns i hela landet och även utomlands. Företaget har två målningsenheter, ett i Gunnars industriområde och ett i MH Industriområde. Svanströms Lackeringar AB Gunnarsvägen Smedjebacken Telefon Mobil

4 Lemont AB Företaget etablerades 1977 av familjen Beyer i Grangärde. Fram till 1998 inriktades verksamheten på konstruktion och tillverkning av maskiner och produktionslinjer med kunder inom bl a livsmedels-, data-, kemi- och stålindustrin. Idag är Lemont ett högteknologiskt verkstadsföretag och en kvalificerad produktionspartner som levererar del- och helhetslösningar till kunder inom energi-, skogs- industrisektorerna. Avtal med helhetsengagemang Som produktionspartner deltar vi i dina projekt från produktidé via konstruktion och prototypframställning till produktions- och logistiklösningar. Det förekommer även att vi bygger hela produktionslinjer med specialmaskiner för kundens produkter inom ramen för ett helhetskoncept Mekanisk konstruktion och tillverkning Lemonts teknikgrupp har kompetenta verktyg för cad/cam framställning. Med utgångspunkt i kundens kravspecifikation utarbetas ett produktionsunderlag samt även ett flödesschema för tillverkning av den aktuella produkten. I ett konstruktions- och tillverkningsavtal kan även tekniska lösningar med specialmaskiner erbjudas.

5 Production on demand Vi löser akuta kundproblem. När det riktigt brinner i knutarna och du behöver snabb tillgång till ett kompetent akutflöde är du välkommen att kontakta oss. Inom loppet av några timmar, praktiskt taget medan du väntar, har vi startat upp ditt produktionsuppdrag. Material- och produktionsstyrning via MPS För att kunna styra material- och produktionsflödena i våra verksamheter behövs ett väl fungerande affärssystem. En spindel i nätet som hanterar och effektiviserar hela kedjan i vår produktion från ordermottagning till utleveranser. Lemont använder Monitor, ett välkänt affärssystem för tillverkande industri. Maskinpark för breda produktionsområden Brett kunnande inom konstruktion, bearbetning och tillverkning, tillsammans med en bakgrund som maskinkonstruktör och tillverkare, gör oss till en mångsidig och kompetent produktionspartner. Vi arbetar med Arborrning, Borrning Fräsning, Kapning Svarvning Trådgnistning Slipning, Bandslipning Svetsning Gasskärning Finplasmaskärning Koppar, Mässing Aluminium, Stål Rostfritt stål Läcksökning Provning Industritvättning Ytbehandling Värmebehandling Induktionshärdning Montage, Transporter Lagerhållning Kvalitet & miljö Kvalitet & miljö är högprioriterade områden och hörnstenar i Lemonts alla verksamheter. Engagemanget för kvalitets- och miljöarbetet genomsyrar hela vår organisation och bedrivs i egenutformade verksamhetsmodeller där vi utgår ifrån standarderna ISO 9001 och ISO Lemont AB Turbinvägen Ludvika Telefon Fax E-post

6 mattsson metal ab Mattsson Metal har nästan alltid befunnit sig i tillväxt hade företaget 16 anställda, dessa hade 2002 blivit 60 personer. I dag har vi nästan ytterligare fördubblat personalstyrkan. I samma utsträckning som också våra lokaler ständigt har utökats har vi investerat i en allt större och bredare maskinpark. Men det räcker förstås inte. Förutom att alltid ha en kompetent och kunnig personal samt en modern maskinpark, arbetar vi kontinuerligt med olika projekt för att effektivisera våra egna flö- den, bygga bort flaskhalsar och ständigt rationalisera för att klara att producera allt större volymer. Ett av våra mål är att skapa långsiktiga affärsrelationer där vi genom samarbete och integrerade system ytterligare kan bidra till säkrare leveranser av kvalitetsprodukter. Vi har i dag kunder som ABB, Backer, Primus, Scania och Uponor. Flera av dessa har vi samarbetat med i decennier. Gemensamt för dem alla är deras mycket höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Krav som vi lever upp till i dag, och i ännu högre grad i morgon! Tjänster Mattsson Metal arbetar med hela produktionskedjan inom varmpressning, från råämnen till monteringsfärdiga produkter. Att ge våra kunder valfrihet är viktigt för oss. Vi kan både ta ansvar för att producera stora serier över långa tidsperioder, och att snabbt ta fram nya produkter och därmed lösa problem eller hastigt uppkomna behov.

7 Sedan 1999 är tillverkningen av våra pressverktyg datorstyrd. För att i högre utsträckning kunna tillgodose våra kunders ökade efterfrågan har vi på senare år infört allt fler automatiserade arbetsstationer där robotar tagit över monotona uppgifter. Vi levererar detaljer så som våra kunder vill ha dem: obearbetade eller efterbearbetade i ett eller flera led. Vi klarar det mesta som lödning, slipning, borrning, gängning, svarvning och fräsning. Vi kan även leverera detaljer helt monteringsfärdiga, till exempel insatsgängor, gångjärn eller insatsventiler, och direkt till en monteringslinje. Behöver detaljen ytbehandlas, försilvras, förnicklas, förtennas eller förkromas kan vi ordna det. Vi har även möjligheter att hjälpa till med lackering av olika slag. Från våt- till pulverlackering. Vår vision är att kunna tillgodose en så stor del av våra kunders behov som möjligt, snabbt och kostnadseffektivt. Mattsson Metal AB Box Mora Telefon

8 Fem år senare gick Väsman Invest AB in som huvudägare i företaget. År 2003 invigdes produktionsenheten i Ludvilas är en underleverantör som arbetar långsiktigt med återkommande kunder. Vi tillverkar plåtdetaljer till industrin med hjälp av laserteknik och har såväl stora som medelstora och mindre kunder inom svensk verkstadsindustri. Produktionen bygger på flexibilitet utan fasta verktyg, är kostnadseffektiv och anpassad för tillverkning i små och medelstora serier. Bakgrund och ägare VILAS är ett ungt bolag med en erfarenhet som sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden. Vår moderna historia började 1997 när CEPA Laserteknik AB grundades i Lund. vika. Efter att Väsman Invest AB köpt upp resterande aktieposter i CEPA Laserteknik AB av förre ägaren Lars- Göran Håkansson har vi bytt namn till Väsman Invest Laserteknik AB. År 2006 såldes produktionsenheten i Lund och numera fokuserar vi helt på verksamheten i Ludvika. Vi vill VILAS vill erbjuda sina kunder precision. Därför har vi valt att fokusera på laserteknik. VILAS ser möjligheterna i tekniken, är med i utvecklingen av den och ser till att våra kunder får ta del av hela potentialen. VILAS vill ta hand om och arbeta nära sina kunder. Vi är en trygg och långsiktig partner som håller sina löften och säger som det är. Våra kundrelationer bygger på god service, personlig kontakt och förtroende. Laserskärning Idag en vedertagen teknik som många konstruktörer använder sig av. Med laserskärning kan man tillverka detaljer med konturer som tidigare gjorts med dyrbara och långsamma meto-

9 der som trådgnistning och avancerad stansning. VILAS är långtifrån ensam om att erbjuda tekniken men vi har stor kapacitet och lång erfarenhet inom området och kan erbjuda våra kunder den senaste teknologin. Laserskärning: Svartplåt Rostfritt Aluminium Max plåtformat = T = 25 mm T = 25 mm T = 12 mm 4000x2000 mm Samarbete för optimalt resultat Vilas tillämpar ett unikt arbetssätt som syftar till maximal kundnytta. När våra kunder har behov av en specifik detalj har vi ett väl fungerande nätverk där alla partners använder sin spetskompetens. Tillsammans skapar vi just det som varje enskild kund behöver. Leveranssäkerhet Som underleverantör har vi ett ansvar mot våra kunder. VILAS har därför en flexibel organisation för att möta kundernas leveransbehov. Vårt mål är att alltid hålla den ledtid som kunden vill ha och vår leveranssäkerhet är hög. Rätt kvalitet För oss handlar det om att hitta en balans mellan kostnad och kvalitet. VILAS ska se till att produkten håller högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. En överarbetad produkt fungerar inte på marknaden och en underarbetad produkt går inte att använda. Det låter enkelt men är i själva verket en svår balansgång. Väsman Invest Laserteknik AB Svetsarevägen Ludvika Telefon växel: Fax:

10 dalazink DalaZink AB är legoproducent av ytbehandling i form av varmförzinkning. Vi förser kunder i Sverige och vissa delar av världen med ytbehandlat gods. Med 20 års erfarenhet av varmförzinkning med hög kvalitet är vi i dag ett av de ledande företagen i branschen.vi arbetar ständigt med att förbättra våra arbetsmetoder för att öka vår kvalitet och minska vår miljöpåverkan.vårt kvalitetsystem följer riktlinjerna i ISO 9001:2000.Vi har även påbörjat vårt miljöarbete enligt ISO Kundorientering Den personliga kontakten mellan medarbetare och kund prioriteras. Det innebär att vi hela tiden arbetar för att förbättra vår tillgänglighet och anpassningsförmåga genom kontinuerligt förbättringsarbete. Utveckling av våra medarbetare Vi har som mål att alltid uppfylla kun- dernas krav, förväntningar och behov. Kompetensen, motivationen och viljan hos våra medarbetare utgör förutsättningen för att uppfylla dessa mål. Därför är vår filosofi att hålla det friska friskt och vi arbetar mycket med hälsofrämjande projekt samt med att ständigt utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1. 10 Varmförzinkning Varmförzinkning sker i företagets gryta som mäter 6,8 m x 1,8 m x 2 m. All varmförzinkning sker enligt standard SS 1461 för varmförzinkning eller enligt kundspecifika önskemål. Varmförzinkning är en mycket effektivt metod att korrosionsskydda stål. Initialkostnaden för varmförzinkning är låg, och detta tillsammans med att den underhållsfria livslängden är mycket lång, gör att varmförzinkning har en ytterst fördelaktig livslängdskostnad i jämförelse med andra korrosionskyddsmetoder på marknaden. Varmförzinkat stål har en grå färgton, vilken smälter in i de flesta miljöer på ett naturligt sätt. Om någon annan färgkulör önskas, går det bra att måla den varmför-

11 zinkade ytan. Förutom möjligheten till andra kulörer innebär målningen även en förstärkning av zinkens redan goda korrosionsskydd. Zink är så kallad essentiell det vill säga livsnödvändig metall, vilken i små mängder är av stor betydelse för de flesta organismer. En människa behöver cirka 15 mg zink per dag, vilket innebär att världens befolkning tillsammans konsumerar runt ton zink per år! Förutom till korrosionsskydd används zink även i mediciner, legeringar, gummi, gjutgods, som tillskott till djurfoder, som rostskydd i målarfärger mm. Zink ingår också i solkrämer och sårsalvor, och har en mjukgörande och läkande effekt på huden. Resurser Tillräckliga resurser, såväl personella som materiella, skall alltid finnas tillgängliga för att förverkliga kvalitetspolicyn och för att nå uppsatta mål och kundkrav. Lönsamhet Vårt sätt att lösa uppgiften syftar alltid till att ge kunden bästa lösning utifrån dennes krav och behov. Vi skall därför leda utvecklingen av nya tjänster samt ha goda kontakter och kännedom om marknaden. Vår strävan är att alltid nå lönsamhet i våra kundengagemang. DalaZink AB Vilmoren Smedjebacken Telefon: Fax: E-post: 11

12 High Voltage Valley Box 832 Fredsgatan Ludvika

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ytterligare ett stort steg framåt. TruMatic 7000. Den nya kombimaskinen ger snabb och repfri bearbetning med två högdynamiska tilläggsaxlar

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Vad tycker våra kunder? Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Swedese låter andra göra jobbet

Swedese låter andra göra jobbet SAMLADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNYTTA NR 3 Swedese låter andra göra jobbet Amerikansk butikskedja hoppar över kassasystemet FÄRSKHUSET OPTIMERAR FLÖDET ENGELSONS ÖKAR MED E-HANDEL LOGISTIK FÅR

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

10 år. i Gnosjöregionen» Hitta leverantörer snabbt & smidigt. i Gnosjöregionens tjänst. Från idé till förstklassig. Proton stärker sin ställning

10 år. i Gnosjöregionen» Hitta leverantörer snabbt & smidigt. i Gnosjöregionens tjänst. Från idé till förstklassig. Proton stärker sin ställning Nummer 3 höst 2013 Anderstorp Bor Bredaryd Broaryd Burseryd Forsheda Gislaved Gnosjö Hestra Hillerstorp Hok Horda Kulltorp Nissafors Reftele Rydaholm Skeppshult Skillingaryd Smålandsstenar Vaggeryd Värnamo

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Det är lika bra att vara ärliga: Vi gillar inte

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

Kundanpassat inom avbrottsfri strömförsörjning

Kundanpassat inom avbrottsfri strömförsörjning Svensk Leverantörstidning nr 2-2008 33 söderhamn Kundanpassat inom avbrottsfri strömförsörjning Kundanpassade produkter som säkrar strömförsörjning i alla lägen konstrueras och levereras av Alir Power

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Våren är här! Nyhetsbrev Årgång 10 I nr 17 I 2006. www.nossevo.com

Våren är här! Nyhetsbrev Årgång 10 I nr 17 I 2006. www.nossevo.com Nyhetsbrev Årgång 10 I nr 17 I 2006 Våren är här! Så är det dags att ännu en gång få glädjas över att våren har kommit, om än lite sent och kanske något avvaktande. Men inte bara det, vi kan även glädjas

Läs mer

Lexiconsystemet. www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se. b 1

Lexiconsystemet. www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se. b 1 b 1 Lexiconsystemet www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se 2

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer