uthyrning arenor & lokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uthyrning arenor & lokaler"

Transkript

1 Prislista 2013 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra?

2 Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till föreningar, allmänhet och företag för att underlätta för medborgarna att ta del av och delta i kultur- och idrottsaktiviteter. För att lokalerna ska komma till största möjliga nytta, ska lokalerna användas i så hög grad som möjligt. I lokalerna ska det bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter. 8 Vi har delat upp alla priser efter vilken kategori du tillhör och efter vad du ska göra i lokalen. Se efter på sidan 8 vilken kategori just du tillhör. 2

3 Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 4 Prioritering för fördelning av tider... 6 Kategorier för prissättning... 8 Priser för träning, repetition och sammankomster...9 match och tävling...12 arrangemang...16 Övrigt...19 Gymnastik och samlingssalar...20 Konferens och utbildningslokaler...21 Materialuthyrning...22 Bokning

4 Generella bestämmelser Lokaler, scener och idrottsanläggningar hyrs ut och upplåts i befintligt skick. Detta kan innebära att lokaler och anläggningar har något skiftande kvalitet och funktion beroende på byggnadens och/eller anläggningens ålder och skick. Därför kan förutsättningar för att bedriva olika verksamheter variera från plats till plats och från en tidpunkt till annan. Vissa av nämndens idrottsanläggningar med hög publikkapacitet är avsedda för seniorverksamhet med stor publik vid matcher. De anläggningar som avses är Tunavallen, Sporthallen och speedwayanläggningen på Gröndals motorportarena. På de anläggningarna ska föreningar som idrottar på högst nivå inom seniorverksamheten och har stor publik vid matcher ha företräde. Några scener har särskild inriktning, där vissa aktiviteter har företräde. Dessa är Lokomotivet, Eskilstuna teaters stora scen och Konserthallen. Varje verksamhet och/eller brukare av lokaler och idrottsanläggningar är skyldig att följa kommunens anvisningar för respektive lokal/ anläggning, och att anmäla skador och brister som upptäcks i direkt anslutning till den hyrda lokalen/anläggningen. Om kommunen får kostnader, utöver vad som är normalt, för att tillhandahålla lokalen/anläggningen ska dessa betalas av den som hyrt lokalen. Exempel på sådana merkostnader är kommunens kostnader för extra personal, kraftig nedsmutsning och öppettider utöver respektive lokal/anläggnings normala öppettider. Kostnader för skador på en anläggning, som inte kan härledas till normal användning, betalas av arrangören. Vid varje bokning tecknas en hyresbekräftelse/avtal, som reglerar ansvarsfördelningen mellan hyresvärden och hyresgästen. En ansvarig ledare som är över 18 år ska vara utsedd och fysiskt närvarande vid varje aktivitet. Ingen andrahandsuthyrning får förekomma. 4

5 För skoldans/disco krävs att de som hyr lokalen har ett skriftligt tillstånd från respektive rektor innan bokningen av lokalen/anläggningen görs. Det ska finnas minst en ansvarig ledare som har fyllt 25 år närvarande. Alla hyresgäster får en faktura för hyran. Kontantbetalning accepteras inte. Den som inte lämnar tillbaka nyckeln får betala en avgift på 300 kr. En ekonomisk kontroll av hyresgäster görs innan godkännande av bokning. När betalningsförmågan bedöms som osäker kan kultur- och fritidsförvaltningen kräva förskottsbetalning. Vid vissa arrangemang krävs att arrangören betalar in en pant som säkerhet för eventuella tillkommande kostnader. För att få hyra kommunala lokaler till subventionerat pris krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp till kriterierna för stödberättigade föreningar. En stödberättigad förening ska vara en ideell förening, vilket innebär att dess ändamål och/ eller dess verksamhet är ideell och föreningen får då ett särskilt organisationsnummer. För att vara stödberättigad ska föreningen även vara allmännyttig. Verksamheten måste bedrivas inom Eskilstuna kommun och föreningen ska i normalfallet ha sitt säte i Eskilstuna kommun. 5

6 Prioritering för fördelning av tider Idrottsanläggningar och lokaler för sammankomster Ambitionen är alltid att hitta rimliga förutsättningar för alla. Men eftersom nästan alla idrotter har samma önskemål om träningstider, och eftersom önskemålen vida överstiger vad som är möjligt, måste viss prioritering göras när tiderna fördelas. Tider mellan och i samtliga hallar, utom undantagna publikarenor, ska prioriteras för kategori 1 (verksamhet för barn, unga samt personer med funktionsnedsättning upp till 65 år i stödberättigad förening ). Fördelningen av tider ska ske så att verksamhet för flickor och pojkar i möjligaste mån får lika mycket, och lika attraktiv, tid. Övriga tider fördelas i prioritetsordningen kategori 2 (vuxna i stödberättigad förening) och sist klass 3 (övriga). Idrottsförbund prioriteras som kategori 3. Vid fördelning ska hänsyn tas till: Antal deltagare/ungdomslag som föreningen har i verksamheten. Avstämning sker mot kommunens bidragssystem och till exempel antal anmälda lag i seriesystem. Arenans storlek/utrustning/placering i förhållande till verksamhet som skall bedrivas samt verksamhetens behov av yta. Mesta möjliga rättvisa mellan olika idrotter och föreningar ska råda. På seniorsidan skall även en rak fördelning ske mellan divisioner, det vill säga damer div 1 jämställs med herrar div 1 i alla idrotter. Matcher och arrangemang prioriteras före träning! 6

7 Vid fördelning av tider ska samverkan ske med föreningslivet och deras samarbetspartner Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation. Det yttersta ansvaret och beslutet hur fördelningen ska ske ligger på kultur- och fritidsnämnden genom dess förvaltning. Kulturlokaler/scener Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar och arrangörer ska råda. Fördelningen av tider ska ske så att verksamheter för flickor och pojkar får så lika andel tid och så lika attraktiv tid som möjligt i anläggningarna. I lokalerna ska det bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter. Arrangemang för barn och ungdomar ska vara drogfria. Lokomotivet, Eskilstuna teater stora scenen och Konserthallen har särskild inriktning, där vissa aktiviteter har företräde. 7

8 Kategorier för prissättning 1 Verksamhet för barn, unga upp till 20 år samt personer med funktionsnedsättning upp till 65 år i stödberättigad förening samt kommunal verksamhet. 2 Vuxenverksamhet i stödberättigad förening. 3 Övriga föreningar, allmänhet och företag. Vid träningar där barn/unga och vuxna tränar tillsammans gäller kategori 1. Alla förbund som tillhör Riksidrottsförbundet betalar enligt kategori 1. Kommunala verksamheter får hyra enligt de priser som gäller för stödberättigad förening, kategori 1. Vid användning av egen skola tas ingen avgift ut. De kommunala gymnasieskolorna går under ett särskilt avtal med barn- och utbildningsnämnden. Fristående skolor tillhör kategori 3. Vid oklarheter om vilken kategori den som ska hyra tillhör avgörs kategorin av kultur- och fritidsnämnden genom dess förvaltning

9 Priser för träning, repetition och sammankomster I dessa lokaler Idrottshall under 500 m² * Fotboll 5- och 7-mannaplaner Klassrum, trä- och syslöjd Hemkunskap- och tekniksalar Seniorcentrum Boule * (MunktellArenan) 40 kr/tim 60 kr/tim 150 kr/tim Idrottshall över 500 m² * Fotboll 11-mannaplaner Friidrottsarenor Gröndal Tunavallen * Bordtennis (MunktellArenan) * Ishall, Isstadion Matsalar, aulor och samlingslokaler Scenerna: Contrast, Gamla teatern, Eskilstuna teaters lilla scen 55 kr/tim 80 kr/tim 250 kr/tim * med följande undantag, se kommande sidor 9

10 * För följande lokaler skiljer prissättning beroende av säsong eller dagtid och kvällstid Tunavallen November-mars kr/tim Fotbollshallen (Tunahallen) Oktober-mars Mån-fre kr/tim kr/tim kr/tim Mån-to kr/tim kr/tim kr/tim Mån-to kr/tim kr/tim kr/tim Fre kr/tim kr/tim kr/tim Fre kr/tim kr/tim kr/tim Lör-sön kr/tim kr/tim kr/tim Eskilstuna teater Vid högsäsong kan repetition endast ske i begränsad omfattning i samband med bokat arrangemang. Priset för repetition är 525 kr/ tim. 10

11 Munktellarenan Vardagar För kategori 1 och 2 gäller följande priser vardagar 09-16, på kvällar och helger gäller ordinarie taxa, se föregående sida. För kategori 3 gäller alltid följande priser. Bangolf (filtbanor) inklusive boll och klubba Ungdom -19 år 15 kr per 18 hål 30 kr/hel dag Vuxen 20 år - 25 kr per 18 hål 50 kr/hel dag Årskort 600 kr Bangolf europabanor (eternit) Endast gruppbokningar och medlemmar. (Instruktör krävs och ingår) Ungdom -19 år under skoltid 30 kr Vuxen 20 år - 60 kr Årskort 600 kr Bordtennis Deposition för lån av racket Boule Friluftsdag för skolor Kommunala skolor Fristående skolor 30 kr/bord och timme 50 kr 60 kr/1 st bana och timme 15 kr/elev 30 kr/elev 11

12 Priser för match och tävling En särskild hyra debiteras för seniormatcher samt tävlingar. Vid mixtävlingar barn/vuxna tillämpas taxan i kategori 1. I lagidrotter räknas representationslaget dam/herr samt veteranlag som senior. På de arenor med stor publikkapacitet som är avsedda för seniorverksamhet tar Kultur- och fritidsförvaltningen ut lägst angivet pris (se respektive anläggning) eller fast pris utifrån bedömda publikintäkter, högst 20 % av publikintäkterna. Överenskommelse om fast pris görs mellan förvaltningen och föreningen inför säsongsstart. Matcher och tävlingar för kategori 1, se sidan 8, prissätts enligt gällande taxa för träning, repetition och möten. 8 Tävlingar, cuper, galor eller liknande som inte är sanktionerade av riksförbund och som inte arrangeras inom ramen för ordinarie föreningsverksamhet klassas som arrangemang Info om de olika kategorierna, se sid 8 12

13 Arenor med stor publikkapacitet avsedda för seniorverksamhet Sporthallen Tävling...55 kr/tim kr/tim... Se arr ** Seniormatcher kr Tunavallen Träningsmatch...55 kr/tim * kr... Se arr ** Tävlingsmatch...55 kr/tim * kr... Se arr ** Gröndal motorstadion Tävling/match...55 kr/tim kr... Se arr** Föreningar från andra kommuner betalar som lägst dubbelt angivet pris (se respektive anläggning) eller ett fast pris utifrån bedömda publikintäkter, högst 20 % av publikintäkterna. Breddarenor Sporthallen Lilla hallen...55 kr/tim kr/tim... Se arr** Övriga lokaler...55 kr/tim kr/tim... Se arr** Sméhallen Seniormatcher kr Isstadion Seniormatcher kr * Med undantag för nov-mars = 350 kr/tim ** Se priser, hyra för arrangemang 13

14 Friidrottsarenor Tävling kr/tim kr/tim... Se arr** alternativt kr/dag Volleybollhallen, Munktellarenan Tävling...55 kr/tim kr/tim...se arr** alternativt kr/dag Seniormatcher kr Innebandyarenor Tävling...55 kr/tim kr/tim...se arr** alternativt kr/dag. Seniormatcher kr Bordtennis, Munktellarenan Tävling...55 kr/tim kr/tim...se arr** alternativt kr/dag Boule, Munktellarenan Tävling kr/tim kr/tim...se arr** alternativt kr/dag Ellfolk Arena Tävling kr/tim kr/tim...se arr** Seniormatcher kr ** Se priser, hyra för arrangemang 14

15 Fotbollsplaner Seniormatcher kr Vinteröppna planer November-mars kr/tim Fotbollshallen Oktober-mars Mån-fre kr/tim kr/tim kr/tim Mån-to kr/tim kr/tim kr/tim Mån-to kr/tim kr/tim kr/tim Fre kr/tim kr/tim kr/tim Fre kr/tim kr/tim kr/tim Lör-sön kr/tim kr/tim kr/tim För fotbollshallen gäller samma pris för träning och matcher. Skolgymnastiksalar Tävling...55 kr/tim kr/tim... Se arr** alternativt kr/dag Seniormatcher kr Info om de olika kategorierna, se sid 8 15

16 Priser för arrangemang Vid alla arrangemang utgår ett grundpris enligt följande priser. Kategori 1 och 2, se sidan 8 betalar halva priset. Vid oklarheter om vilken kategori den som ska hyra tillhör förbehåller sig kultur- och fritidsnämnden genom dess förvaltning att definiera vilken kategori arrangören tillhör. För samtliga scener gäller att arrangören får 25 % sänkt pris om scenen hyrs vid två tillfällen under samma dag. Vid samtliga arrangemang tar förvaltningen ut självkostnadspris för att ställa i ordning uthyrningsobjektet till önskat utförande. Det kan bland annat innebära kostnader för personal, teknik och eventuella tillstånd. Scener Lokomotivet kr/tillfälle inklusive personal (8 timmar lokalansvarig/tekniker samt 3 publikvärdar à 4 timmar) Kostnad för tillval av teknik, repetition och scenbygge tillkommer. Kontakta Lokomotivet för prisuppgift för hela arrangemanget. Konserthallen kr/föreställning inklusive personal (8 timmar tekniker samt 2 publikvärdar à 4 timmar) och befintlig teknik. Arrangören får 25 % sänkt pris om scenen hyrs vid två tillfällen under samma dag. Priser för repetition och scenbygge enligt särskild överenskommelse 16

17 Eskilstuna teater Stora scenen kr/föreställning inklusive personal (8 timmar tekniker samt 3 publikvärdar à 4 timmar) och befintlig teknik Arrangören får 25 % sänkt pris om scenen hyrs vid två tillfällen under samma dag. Priser för repetition och scenbygge enligt särskild överenskommelse Lilla scenen kr/tillfälle Gamla teatern kr/tillfälle Rademacherscenen kr/tillfälle Contrast kr/tillfälle inklusive personal (4 timmar tekniker) och befintlig teknik Scenvagnen kr/tillfälle Utomhusarrangemang För central mark kr/m²/dygn För mark utanför centrum kr/m²/dygn Hyran är samma som stadsbyggnadsförvaltningen debiterar för markupplåtelser. 17

18 Idrottsanläggningar Sporthallen Stora Hallen med entréavgift kr/dag utan entréavgift kr/dag Lilla Hallen kr/dag Foajén kr/dag Spegelsal kr/dag Gymnastiksal kr/dag Konferensrum kr/dag Sméhallen med entréavgift kr/dag utan entréavgift kr/dag Ellfolk Arena Arrangemang kr/dag Munktellarenan Friidrottsarena inklusive biutrymmen enligt särskild överenskommelse. (Avbokning senare än 6 månader före bokad aktivitet debiteras med 25% av totalkostnaden.) Friidrottsarenan kr/dag Bordtennislokalen kr/dag Innebandylokalen kr/dag Volleybollokalen kr/dag Bangolf (filt) kr/dag Bågskyttelokalen kr/dag Boule kr/dag 18

19 Matsalar, aulor, samlingssalar och klassrum Helger vid hyra av lokaler från och med fre lör samt lör sön (inkl helgdagsaftnar) debiteras även kategori 1 och 2 arrangemangshyra. För arrangemang Fre sön -50 m² kr/dygn + helgdagar m² kr/dygn m² kr/dygn m² kr/dygn 251m² kr/dygn Kvarnstugan (Skjulsta) kr En depositionsavgift på kronor tas ut vid hyra av matsal samt Kvarnstugan. Övrigt Båtplatser i campingviken Sundbyholm kr/säsong Campingavgifter kr/säsong Förläggning 40 kr/pers/dygn (minst kr/dygn) i skollokaler 19

20 GYMNASTIKsalar storlek (m) Björktorpsskolan...16 x 10 Bollhuset (två hallar med samma mått)...32 x 16 Djurgårdsskolan...32 x 16 Ellfolk Arena...40 x 20 Fristadsskolan nedre...26 x 10 Fristadsskolan övre...24 x 13 Fröslundaskolans lilla...16 x 10 Fröslundaskolan lågstadie...11 x 11 Fröslundaskolans stora...20 x 10 Gillbergaskolan...20 x 10 Gökstensskolan...36 x 18 Hammargärdet...20 x 12 Hållsta skola...14 x 10 Hällberga skola...16 x 10 Hällby skola...26 x 16 Kjula skola...27 x 14 Lagersbergsskolan...16 x 10 Lundbyskolan...24 x 13 Mesta skola...16 x 10 Munktell innebandy...39 x 18 Munktell volleyboll...18 x 9 Odlarskolan...36 x 18 Rekarneskolan...38 x 18 Skiftingeskolan...38 x 19 Skogstorpsskolan...34 x 13 Skogsängsskolan...16 x 10 Slagstaskolan...16 x 10 Slottskolan...16 x 12 S:t Eskils skola...26 x 13 20

21 Stålforsskolan...32 x 16 Tegelviken x 18 Torshargshallen x 18 Vilstahallen x 20 Årbyskolan x 18 Ärla skola x 10 Ärsta skola x 10 SAMLINGSSALAR Kvarnstugan m² Lundbyskolans matsal m² Mestaskolans matsal m² Nyforsskolans matsal m² Skiftinge matsal m² + 90 m² Slottskolans matsal m² Stålforsskolans matsal m² Årbyskolans matsal m² MUNKTELLARENAN konferens & utbildningslokaler För samtliga av dessa lokaler betalar stödberättigade föreningar halva priset. Halv dag Hel dag Stora salen, 150 pers Mötesplats, 40 pers Hampus, 32 pers Filippa, 32 pers Rossvik, 25 pers Ingrid Marie, 22 pers Sävstaholm, 15 pers Astrakan, 12 pers Aroma, 8 pers Oranie, 4 pers Åkerö, 4 pers

22 Materialuthyrning Innebandysarg kr/dag Resultattavla 150 kr/dag Ljudanläggning för speaker 150 kr/dag Scenvagnen kr/dygn Info om de olika kategorierna, se sid 8 Priserna är inkl moms och beräknas per dygn. 1. Hela anläggningen kr kr kr (gäller endast orientering) 2. Målvagn kr kr kr 3. Duschvagn med slang kr kr kr 4. Pump kr...50 kr kr 5. Duschförhängen kr/st...45 kr/st...90 kr/st med stolpar 6. Toalettvagn kr kr kr med tömning 7. Tält 4 x 8 m kr kr kr 6 x 6 m kr kr kr 6 x 3 m kr kr kr 8. Start- och målskynke kr...50 kr kr 9. Högtalaranläggning, kr kr kr komplett 10. Högtalaranläggning, kr/st kr/st kr/st större bärbar 11. Mindre bärbar högtalare kr...25 kr...40 kr 12. Walkie Talkie kr/par...40 kr/par...50 kr/par (laddningsbara) 22

23 13. Score board kr kr kr 14. Klockor Startklocka Regnly kr...50 kr...70 kr Startklocka kr...45 kr...65 kr Målklocka (data) kr kr kr Målklocka Regnly kr...90 kr kr Display klocka kr...70 kr kr Speakerklocka kr...35 kr...50 kr 15. Elverk (2,8 KW) kr kr kr 16. Elverk (3-fas) kr kr kr 17. Elcentral kr...90 kr kr 18. Orienteringsskärmar kr/10 st kr/10 st kr/10 st 19. Nummerlappar kr/100 st kr/100 st kr/100 st 20. Stolar...5 kr/st... 5 kr/st...10 kr/st 21. Bord kr/st...16 kr/st...50 kr/st 22. Flaggor kr...30 kr kr 23. Flaggstänger...Offert 24. Podie 1.20 x 2.40 galvat kr/st...40 kr/st kr/st 1.00 x kr/st...50 kr/st kr/st 1.20 x 2.40 träpodie kr/st...30 kr/st kr/st (Höjd 30 cm och 50 cm) 25. Städning av vagnar... från 400 kr 25. Info skyltlåda kr...90 kr kr 27. Sladdvindor kr/st...10 kr/st...50 kr/st 23

24 Bokning Sporthallen, Sméhallen, Ellfolk Arena, Motorstadion, Fotbollsplaner, Ekängens friidrottsarena, Isstadion, gymnastiksalar, samlingslokaler, scenvagnen, Sundbyholm, båtplatser och campingplats Jourvaktmästare MunktellArenan Utbildningslokaler - MunktellArenan IP Skogen - materialuthyrning Scener Konserthallen, Contrast Gamla Teatern och Rademacherscenen Teatern och Lilla scenen Lokomotivet Scenmästare Busterscenen KONTAKTUPPGIFTER Webbplats: fritid.eskiltuna.se E-post: Kultur- och fritidsförvaltningen

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

Prislista 2012 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Prislista 2012 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Prislista 2012 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Det här är kultur- och fritidsförvaltningens prislista för 2012. Här kan du se det breda utbudet vi har att erbjuda. Det finns mycket att välja på så som

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229.

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-01 1 (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Postadress Besöksadress

Läs mer

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 1 (2) 2014-11-18 Tjänsteskrivelse Kontor Handläggare Kultur och Fritidskontoret Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi,

Läs mer

Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen 2 Idrottshallar/gymnastiksalar i anslutning till skolor Inledning Det är kommunfullmäktige som beslutat om hur kommunens lokaler ska användas.

Läs mer

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Dnr KFN 14/25 Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Antagen av kommunfullmäktige 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Dnr KFN 14/25 2/16 Innehållsförteckning

Läs mer

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2011-01-27 1.0 Bo Sjöström Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

GYMNASTIKENS HUS ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ÖPPNAR 1 SEPT 2007

GYMNASTIKENS HUS ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ÖPPNAR 1 SEPT 2007 GYMNASTIKENS HUS ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ÖPPNAR DEN 1 DECEMBER 2007 ÖPPNAR 1 SEPT 2007 150 M TILL RESECENTRUM OCH ALINGSÅS JÄRNVÄGSSTATION Fräscha och ändamålsenliga lokaler

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015. (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015)

Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015. (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015) Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015 (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Borås Arena konferens och Sundholmen 4 Borås

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20 1(14) Plats och tid Filippa, MunktellArenan, kl 13:00-15.15 Beslutande Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Maria Buco (FP) Nicklas Älgekrans (S) Marianne Karlberg (S) Teresa Laurén (S), ersätter

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen INNEHÅLL SID SPORTHALLAR 2 Boka anläggning 2 Luleå Energi Arena A-hall 2 B-hall 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis, 3 Spegelsalen Pontusbadet 3 Konferensrum

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Lokalhyror för Borås Arenas konferensanläggning 4 Övriga arrangemang Borås

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2016 har beslutats i kultur

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer