Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov Karta 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1."

Transkript

1 Aktuella siffror om Umeå Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Äldres flyttningar Äldres flyttningar Nr? Nov 2010 Bakgrund Det är allmänt bekant att kommunerna får allt större utmaningar på grund av att andelen äldre i Sverige ökar, dvs personer som är 65 år eller mer. När befolkningen blir äldre blir också försörjningsbördan större för övriga i arbetsför ålder. Utmaningarna, som detta för med sig ser olika ut för kommunerna eftersom åldersstrukturen varierar mellan dem. I hela riket är andelen äldre 18 procent. Men vi kan på kartan till höger se att spridningen i Sveriges kommuner år är ganska stor. Umeå (blå prick) har en liten andel äldre knappa 14 procent vilket motsvarar ca personer. Utifrån denna definition är Umeå den 13:e yngsta kommunen. Omkring hälften av Sveriges kommuner har en andel som sträcker sig mellan 18 och 23 procent. Det som påverkar andelen äldre är inte enbart den aktuella åldersstrukturen inom kommunen utan också de flyttningar som äldre gör till och från andra kommuner. Syftet med följande rapport är att belysa omfattningen av äldres flyttningar. Hur flyttningarna sett ut över tid samt om detta på ett avgörande sätt påverkar Umeås befolkningsstruktur. Under 15 % Mellan 15 och Över 30 % Karta 1. Andel äldre Fig. 1 Procent äldre i kommunerna 1968,1990 och 1990 Fig. 2 Procent äldre 1968 och (fallande ordning) Yngsta kommuner Äldsta kommuner % 20 % 30 % 5 % 12 % 10 % 20 % 30 % Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen nr 4, november (5)

2 Äldres flyttningar Under de senaste 13 åren (1997-) har 161 av rikets kommuner haft ett flyttningöverskott från äldregruppen medan återstående 129 har haft flyttningsförluster. Umeå tillhör en av de kommuner som fått och sannolikt fortsättningsvis kommer att få ett flyttningsöverskott av äldre. Genomsnittet under perioden sedan 1997 är 24 personer per år. Trots att Umeå har ett positivt netto har det marginell inverkan på åldersstrukturens förändring över åren. Däremot är det inte obetydligt när det gäller efterfrågan av service från äldregruppen. Flyttningsförluster Vinst upp till 15 Vinst Vinst Vinst 45+ Karta 2. Flyttningsvinster Genomsnittliga värden Norrtälje mest populära ort för äldre Kartan till höger visar kommunvisa genomsnitt över flyttningsöverskottet. Vi kan se att det största överskottet har Norrtälje fått följt av Varberg. I genomsnitt har Norrtälje en vinst av 94 personer varje år. Motsvarande siffra för Varberg är 64 personer. Kommuner med stor andel fritidshus verkar vara populära inflyttningsorter för äldre. Stockholms kommun har stora flyttförluster från äldregruppen. Det ska naturligtvis ställas i relation till det stora antalet äldre i den kommunen. Nedan visas en rangordning på de minst respektive de mest populära inflyttningsorterna. Värdena avser genomsnitt. Fig. 3 Mest populära inflyttningsorter för äldre Minst populära inflyttningsorter för äldre (fallande ordning) Flyttningsöverskott (genomsnittliga värden) Flyttningsförluster (genomsnittliga värden) 2 (5) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen nr 4, november 2010

3 Flyttningar till och från Umeå Det korta perspektivet Mellan 1997 och flyttade 1780 personer över 65 år till Umeå medan 1464 flyttade ut. Flyttningsutbytet berör mellan 60 och 80 kommuner varje år (se diagram 1 nedan). De högsta överskottet fick Umeå från Lycksele. Från Robertsfots och Vännäs kommer också förhållandevis många. Totalt har Umeå haft ett överskott på drygt 300 under nämnda 13-årsperiod. Det är främst närliggande kommuner som står för tillskottet. Detta framgår av tabellerna till höger som visar på totalsummor. Umeå förlorar äldre främst till Uppsala, Malmö och Strängnäs. När man ser till bruttoflyttningar, både in och ut från Umeå, ligger Robertsfors, Vännäs och Skellefteå i topp. Se tabell 2 och 3. Det är inte enbart närliggande kommuner som toppar listorna ifråga om flöden. Till Stockholm och Uppsala finns också förhållandevis stora in- och utflöden. De senare ger dock inget netto till kommunen. Tabell 1. Kommuner som ger högsta netton till Umeå. Lycksele 68 Robertsfors 40 Vännäs 39 Skellefteå 34 Örnsköldsvik 33 Nordmaling 33 Storuman 25 Boden 21 Åsele 20 Tabell 2. Kommuner med högsta inflyttningar till Umeå Robertsfors 135 Vännäs 132 Skellefteå 121 Nordmaling 110 Lycksele 100 Vindeln 91 Örnsköldsvik 71 Stockholm 59 Storuman 44 Diagram 1. Antal kommuner som har flyttningsutbyte med Umeå med avseende på äldres flyttningar Tabell 3. Kommuner med högsta utflyttningar från Umeå Robertsfors 95 Vännäs 93 Skellefteå 87 Nordmaling 77 Vindeln 73 Stockholm 58 Uppsala 46 Örnsköldsvik 38 Lycksele 32 Kommuner som har ett flyttningsutbyte totalt Totalt antal utflyttningskommuner Totalt antal inflyttningskommuner Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen nr 4, november (5)

4 Det långa perspektivet Diagram 2. Årsvisa tillskott eller förluster av äldre I ett längre perspektiv, de senaste 40 åren, finner man det genomgående mönstret att Umeå fått överskott från äldregruppen även om enstaka år uppvisar förluster. Överskottet har ökat över tiden och är idag högre än vid periodens början. Det är sannolikt att ökningen kommer att fortsätta mot bakgrund av de demografiska förändringarna som sker i överskottskommunerna. Det är kvinnorna som överväger i överskottet. Sannolikt beror det på att kvinnor lever längre och därmed också hinner flytta mera. Umeå har förluster av män i åldern år. Fig. 4 Flyttningstrender för äldre uppdelat på åldersgrupper (1997-) 4 (5) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen nr 4, november 2010

5 Befolkningsprognos till och med 2019 Antal personer Ökning 15 % 56 % 46 % 24 % 27 % Äldre i framtiden Sammanfattning Under de kommande tio åren kommer antalet äldre att öka med ca personer (33 %). Först ökar gruppen yngre pensionärer mellan år och sedan gruppen äldre pensionärer över 80 år. Det kommer sig av att den s.k. rekordgenerationen, det vill säga de som är födda på 1940-talet och i början av 1950, uppnår denna ålder. Största ökningen i procentuella och absoluta tal sker i åldersgruppen Under åren fram till 2020 kommer andelen äldrehushåll att ha ökat med en tredjedel och vara ca 4000 fler än idag. Tillväxten i äldregruppen sträcker sig dock längre än så. Tillväxten av äldregruppen beror till huvudsakliga delar på den demografiska utvecklingen. Flyttningsöverskottet är av marginell betydelse i sammanhanget. 18 procent i riket är över 65 år () Mer än hälften av Sveriges kommuner får genomsnittligt sett ett flyttningsöverskott av äldre (1997-) Umeå är den 13:e yngsta kommunen Totalt sett har 1780 äldre personer flyttat in och 1464 flyttat ut från Umeå de senaste 13 åren Umeå får ett överskott på 24 äldre per år med viss variation Den största delen äldre kommer från närliggande kommuner, däribland Lycksele, Robertsfors och Vännäs Flyttningsöverskottet har ökat över tid och förväntas fortsätta att öka Andelen äldre kommer mellan och 2019 att öka med 33 procent Ökningen beror främst på demografiska förändringar Peter Thuresson, praktikant, Stadsledningskontoret, Annalena Löfgren, Stadsledningskontoret, tel , Tordleif Hansson, Stadsledningskontoret, tel , Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen nr 4, november (5)

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN. 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen. Befolkningsprognos 2011 2020

Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN. 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen. Befolkningsprognos 2011 2020 Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen Befolkningsprognos 2011 2020 PENSIONSPUCKELN 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen 2011:2 Arbetet

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Folkhälsan i Umeå kommun

Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i kommun - Psykisk hälsa Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 5, juni 2012 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Folkhälsorådets nya

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Uppdragsbeskrivning; - En beskrivning och analys av kommunens olika geografiska områdens förutsättningar

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Innehåll. Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13

Innehåll. Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13 Innehåll Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13 1. Sammanfattning...14 Inledning... 14 Äldre befolkning - fler med utländsk bakgrund... 14 Arbetskraften minskar och

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 PM Sida 2010-04-13 1 (15) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Derk de Beer Tfn direkt 08-452 77 42 EJ Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 Grundtanken med utjämningssystemet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer