Ordförande konstaterar att årets första. Fondbörsen hade under större delen av det. Rötab har under första kvartalet 2003 avyttrat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande konstaterar att årets första. Fondbörsen hade under större delen av det. Rötab har under första kvartalet 2003 avyttrat."

Transkript

1 Ordförande konstaterar att årets första kvartal har varit någorlunda stabilt. Nedgången för Rötab är måttliga 5%, vilket också är något bättre än börsen. Samtidigt bör vi notera att detta är det åttonde av de senaste nio kvartalen där Rötabs andelsvärde har minskat. Detta är naturligtvis en besvikelse för Rötab och beklagligt för andelsägarna som återigen ser sitt kapital minska i värde. Rötab har, förutom ett fåtal dagar, haft en bättre utveckling under kvartalet än vad börsen. Som mest var Rötab i januari upp med 8% jämfört med årsskiftet och som lägst var andelsvärdet i februari med en nedgång på 10%. Det nu avslutade kriget i Irak har tidigare varit ett orosmoment för världens börser och börserna har sedan kriget startat haft en positiv tendens. I mitten av april har bolagens tremånadersrapporter börjat komma och hittills har de flesta bolagen infriat förväntningarna. Det gäller inte minst stora IT företag som Intel, Microsoft och Nokia. För Rötabs del har vi ett par intressanta veckor framför oss då delårsrapporten från Tele2 kommer den 23/4 följt av SinterCast dagen efter och Ericsson och McDonalds 28/4. Fondbörsen hade under större delen av det första kvartalet en negativ utveckling jämfört med årsskiftet. I början av januari nådde börsen en uppgång på 5% och i slutet av februari var nedgången som mest drygt 1. För det första kvartalet som helhet blev nedgången drygt 8%. Rötab har under första kvartalet 2003 avyttrat innehavet i Lindex efter en svag delårsrapport. I övrigt har Pharmacia lämnat Läkemedelsfonden. Ytterligare investeringar har genomförts i Cisco, Forest Oil och McDonalds. Optionerna i H&M har under kvartalet kompletterats med aktier. En ren nyinvestering har gjorts i den svenska dataspelstillverkaren Digital Illusions som finns noterad på Stockholmsbörsens minsta lista, Nya Marknaden. WM Data, 8 (8) Elekta, 9 (-) Getinge, 10 (-) Cisco. Det totala värdet av optionerna motsvarade vid kvartalsskiftet 0,8 % av Rötabs totala värde. Rötab hade vid utgången av det första kvartalet 2003 den fördelning av aktier, optioner och kapital som diagrammet nedan visar. Örjan Karlsson Östansjö 15 april % 0% 1% 8% 8% Aktieportföljen 4% 1% 3% 3% 5% 5% 3% 11% Ericsson B WM Data B Hennes & M auritz B Tele2 B Framfab IFS B Icon M edialab Poolia B SinterCast Skanditek A Digital Illuison Cisco System Forest Oil M cdonald's Corp. Ericsson WRT 05/18,14 H&M B WRT 03/210 Skandia WRT 03/100 Spendrups Läkemedelsfond Östeuropafond Kapital Björckinv. 26, Morgan 14,3% Ägare Erik 1,6% Stef an 16,6% Örjan 2,3% Bengt 0,1% Andelsvärde Roger 4,1% Tonny 34,9% 19% 1% 1% Vid kvartalsskiftet var de största enskilda innehaven i storleksordning som tabellen nedan anger. Siffran inom parantes anger placeringen vid förra rapporten. 1 (1) Tele2, 2 (2) SinterCast, 3 (4) McDonalds, 4 (5) Nobel Biocare, 5 (7) AstraZeneca, 6 (6) Ericsson, 7 (9)

2 Cisco har gått tillbaka med 4% på börsen under årets första tre månader. I den senaste rapporten, som redovisade resultatet för perioden augusti 2002-januari 2003, var omsättningen 9558 MUSD jämfört med MUSD året innan. Cisco fortsätter därmed att lämna relativt bra rapporter, trots en mycket svag marknad. Jämfört med för ett år sedan är försäljningen 3% högre i Amerika, 15 % i Asien medan den är ner 5% i Europa. Vinsten för det senaste kvartalet blev efter skatt 991 MUSD jämfört med 618 MUSD kvartalet innan. Cisco är nöjda med utvecklingen och genom Ciscos starka position på marknaden, tillsammans med ett målmedvetet arbete de senaste åren, så har Cisco ett bra utgångsläge när ekonomin kommer att ta fart igen under Cisco Systems (SEK) Digital Illusions är den senaste nysatsningen för Rötab. Aktien har trots flera bra rapporter under den senaste tiden haft svårt att lyfta på börsen. Digital Illusions är för närvarande ett expansivt företag med en mycket attraktiv värdering. Digital Illusions verksamhet är att utveckla dataspel. Målsättningen är att företaget skall vara en av de ledande spelutvecklarna i världen och under de senaste åren har det lilla svenska spelföretaget lyckats väl. Digital Illusions arbetar antingen med uppdrag som de får från kunder eller så producerar de egeninitierade projekt. Företaget utvecklar spel både för PC och spelplattformar som Xbox och Playstation. Företaget startade sin verksamhet 1992 och 2002 blev företagets mest framgångsrika år. Omsättningen ökade kraftigt till 139 Mkr (99) och vinsten efter finansiella poster blev 15 Mkr (-2). Under 2002 lanserade Digital Illusions sju speltitlar. Mest framgångsrik blev spelet Battlefield 1942 som under de första två veckorna efter lanseringen sålde ex och var då världens mest sålda dataspel. Totalt sålde man av spelet under Andra framgångar var Rallisport Challenge som sålde under Företaget samarbetar med de stora förläggarna och distributörerna och har avtal med Microsoft, Electronic Arts och Knowledge adventure. Under 2003 har samarbetat med Electronic Arts ökat och i februari köpte Electronic Arts 19% av Digital Illusions för 75 Mkr. Digital Illusions Ce A Ericsson har haft en labil utveckling på börsen under Börskursen har pendlat mellan 4 och 9 kronor och vid kvartalsskiftet noterades aktien i en nedgång på 13% för perioden. Orderingången och faktureringen sjönk kraftigt med drygt 1/3 under 2002 jämfört med Trots detta har förlusten för företaget minskat under året. Orsaken till detta är omstruktureringen och effektivitetsvinster inom telefoner och system. Antalet anställda har under 2002 minskat med drygt till Resultatet för helåret 2002 blev en förlust efter finansnetto på Mkr ( ). Under 2000 var vinsten Trots förlusterna har Ericsson fortfarande en välfylld kassakista. En av orsakerna till detta är höstens nyemission som stärkte Ericssons kassa med 29 miljarder. Ericsson har fortfarande som mål att åter visa vinst någon gång under Företaget har sänkt sina kostnader för 2003 till en nivå som innebär att företaget går med vinst vid en försäljning på 120 miljarder kronor. Under 2002 var försäljningen 145 Miljarder och orderingången var 128 miljarder. Det betyder att om Ericsson kan hålla nivåerna från förra året så ser det relativt ljust ut för företaget. Nu ser det emellertid ut som om marknaden faller ytterligare under Ericsson kommer med sin rapport för årets tre första månader 28 april. Telefonab. L M Ericsson B 10,0 8,5 7,0 5,5 4,0 Forest Oil har haft en svag utveckling på New York börsen under årets första tre månader. Nedgången i svenska kronor är 21%. Som företaget har emellertid Forest Oil, efter en svag inledning på 2002, utvecklats positivt och resultatet för 2002 blev en vinst efter skatt på 21,3 MUSD (103,7 MUSD). Orsaken till den lägre vinsten är minskad produktion och lägre olja och gaspriser. Gaspriserna var 28% lägre och oljepriserna 9% lägre än under Produktionsvolymen var 16% lägre än under 2001 beroende på att man har sålt vissa oljekällor i Mexikanska golfen samtidigt som det man tvingades till vissa produktionsstopp vid orkanstormar. 3

3 Omsättningen har sjunkit med 34% under 2002 till 471 MUSD (714 MUSD) Forest Oil (SEK) Framfab har gått tillbaka drygt 20% på börsen under årets första tre månader. Framfab förbättrar trots den svaga börsutvecklingen sina resultat och under det fjärde kvartalet blev rörelseförlusten endast 3,6 Mkr, vilket var nästan 30 Mkr bättre än tredje kvartalet. Omsättning under 2002 blev 342 Mkr ( 667) och resultatet efter skatt förbättrades till 56 Mkr ( Mkr). Den europeiska marknaden fortsätter att vara svag, men positivt för Framfab är att man fortsätter att behålla alla stora kunder samtidigt som man får in. Nya stora kunder under 2002 var bland annat Radisson SAS, Renault, Carlsberg och Yves Saint Laurent. Marknaden för Internetkonsulter är mycket svag och de flesta konkurrenter till Framfab dras med förluster och minskar verksamheten, samtidigt som Internet växer med oförminskad styrka. En miljon västeuropéer kopplar varje månad upp sig på nätet för första gången. Vid utgången av 2002 var 51% av Västeuropas vuxna befolkning uppkopplade mot Internet. Det egna kapitalet var vid årsskiftet 0:23:- per aktie. Framfab AB 0,49 0,43 0,37 0,31 0,25 H&M har under det första kvartalet haft en relativ stabil kutsutveckling på börsen. Rötab har under perioden valt att utöka satsningen mot H&M genom köp av aktier i bolaget. Sedan en tid tillbaka har Rötab ägt optioner i H&M. Trots bra rapporter under de senaste månaderna har aktien haft svårt att lyfta sig. Omsättningen ökade under perioden december 2002-februari 2003 med 1 till Mkr (11 246). Resultatet efter finansiella poster ökade med 43 % till Mkr (1 180 Mkr). H&M har förbättrat omsättningen och resultaten i samtliga länder. H&M fortsätter sin expansion och mellan december och februari öppnade man 6 nya butiker, varav två i USA. Det totala antalet butiker är nu uppe i 849. Under 2003 planeras 110 nya butiker inklusive de första i Tjeckien, Polen, Portugal och Italien. H&Ms största marknader är Tyskland Mkr (+10 %), Sverige Mkr (+3 %), Storbritannien Mkr (+25 %), Norge Mkr (+8 %) samt Österrike 898 Mkr (+12 %). USA är 10:e största land med en omsättning på 528 Mkr (+8 %) Hennes & M aurit s A B, H & M B Icon Medialab har haft en bra utveckling på börsen med en uppgång på 38% under årets tre första månader. Icon avslutade 2002 relativt bra och resulatet för det fjärde kvartalet blev positivt med en vinst på 6,5 Mkr. Omsättningen under 2002 sjönk med 45% till 653 Mkr. Omsättningen under det fjärde kvartalet var 8% lägre än under det tredje. Icon har förbättrat sitt resultat betydligt under det andra halvåret 2002 och man förväntar sig ytterligare lönsamhetsförbättringar under Orsaken till detta är både produktivitetsförbättringar och lägre kostnader. Icon gör dock fortfarande bedömningen att marknadsläget kommer att vara fortsatt svagt. Det egna kapitalet var vid årsskiftet är 53 Mkr, vilket motsvarar 0:34 per aktie. Icon M edialab International AB 2,05 1,85 1,65 1,45 1,25 4

4 IFS har fortsatt att tappa på börsen. Nedgången för årets första tre månader är 31%. För ett år sedan kostade IFS nästan 10 gånger mer. Börskursen är för närvarande överraskande svag. Visserligen fortsätter den internationella marknaden för affärssystem att vara svag, men IFS rapporterar om en stigande trend för företaget. IFS har en konkurrenskraftig produkt i IFS Applications och på en vikande marknad har man ökat marknadsandelarna. För närvarande har man dessutom ökande orderstock. I dagsläget har man kunder och det finns totalt användare av IFS Applications. Under året tecknade 190 nya kunder om leverans och drygt 40 kontrakt hade ett ordervärde på mer än 1 MUSD. Under 2002 minskade rörelsekostnaderna med 232 MKr jämfört med 2001, främst till följd av personalminskningar minskades antal anställda med 453 och under 2002 med ytterligare 72. Under årets första månader minskade omsättningen med 11% för IFS till Mkr (3 044 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 760 Mkr (-350 Mkr). IFS har, för att stärka finanserna, utökat krediterna med 100 Mkr och genomfört en konvertibelemission på 215 Mkr, även om Rötab inte valde att medverka i den. IFS räknar inte med att marknaden skall växa under 2003, men att potentialen är stor under de närmaste åren. Det egna kapitalet har sjunkit kraftigt den senaste tiden, men är med 6:00 per aktie klart över nuvarande börskurs. Industrial and Financial Syst. B 6,00 5,25 4,50 3,75 3,00 Läkemedelsfonden har gått tillbaka under årets första tre månader. Nedgången är drygt 10%. Under perioden har fondens andel i Rötab sjunkit eftersom vi har valt att avyttra hela innehavet i Pharmacia. Orsaken är att Pharmacia under slutet av 2002 gick relativt bra genom att företaget blev uppköpt av amerikanska Pfizer. Genom köpet kommer den nya läkemedelskoncernen endast att vara noterat i USA. Bäst utveckling under kvartalet har forskningsbolaget Oxigene haft med en uppgång på 23%. I övrigt är det endast Elekta som har haft en uppgång på börsen under Astra- Zeneca har backat med 6% och svagast utveckling har Gambro haft med en nedgång på 27% följt av Monsanto och Nobel Biocare som haft backat med 19%. I skrivande stund är Nobel Biocare åter största innehav i fonden före AstraZeneca. Under första halvan av April har Gambro återhämtat sig och stigit med 19%. Läkemed elsf o nd 18,4 17,3 16,2 15,1 14,0 Läkemedelsf ond Nobel Oxi gene, Inc Medivir B Monsanto Co Bi ocar e A str azeneca Holding AG PLC Geti nge B Gambr o A Elekta B McDonalds har i inledningen av 2003 haft en fortsatt svag utveckling på börsen. Nedgången har varit 1 samtidigt som dollarn har hållit sig relativt stabilt under kvartalet. I slutet av januari presenterades resultatet för helåret 2002 och man meddelade att företaget under det fjärde kvartalet noterade sitt första förlustkvartal någonsin. Orsaken är en svagare marknad som tvingat företaget att ta kostnader på över 800 MUSD för att stänga över 700 restauranger, lämna marknaderna helt i Bolivia, Paraguay och Trinidad samt ändra strategin i Mellersta Östern. Detta har fått börskursen att nå sina lägsta nivåer på nästan tio år. Målet för McDonalds är att minska satsningarna i Asien, Afrika och Latinamerika och istället låta investeringarna ske i existerande amerikanska restauranger, för att där öka vinsten. För världen som helhet rapporterar McDonalds en ökning av omsättningen med 4% under det sista kvartalet Omsättningen för McDonalds blev för MUSD (40 630) och vinsten efter skatt 893 MUSD (1636). McDonalds kommer att anpassa sig till den svagare ekonomiska utvecklingen i framförallt Asien genom att minska på utbyggnadstakten. Under 2003 förväntar man sig öppna 600 nya restauranger, vilket är 450 färre än under 2002 och betydligt lägre än drygt 2000 per år i mitten av talet. M cdonald's Corporation (SEK)

5 Poolia har tappat ytterligare 23% på börsen under årets första tre månader. Bemanningsföretagen är för närvarande iskalla på börsen. Orsaken är att branschen under 2002 gick från många år av kraftig tillväxt till en tillfällig nedgång i omsättningen. Poolia fortsätter dock investeringarna och är förutom i Sverige väl etablerade även i Finland och Danmark. Verksamheterna i Norge och Tyskland är under påbyggnad. I Tyskland finns man representerade i tre tyska storstäder. Omsättningen minskade under 2002 till 792 Mkr (1 043 Mkr). Resultatet efter finansnetto blev 48,8 Mkr (18 Mkr). Orsaken till det lägre resultatet är minskad efterfrågan inom rekrytering samt omstruktureringskostnader. Poolia värderas för närvarande under det egna kapitalet som vid årsskiftet var 22:58. Värderingen känns attraktiv eftersom vår bedömning är att bemanningsmarknaden kommer att återigen växa under de närmaste åren. Poolia AB B SinterCast har stigit med 15% på börsen under det första kvartalet. På längre sikt har aktien pendlat mellan 40-50:- Utvecklingen för SinterCasts produkter för produktion av CGI (Compact Graphite Iron) fortsätter att växa, även om det ännu inte har visat sig i allt för stora intäkter. Den senaste installationen skedde i Tafalla i Spanien i februari För närvarande står Sinter- Casts sju gjuteripartners för 40% av världens produktionskapacitet av motorblock i gråjärn. Utvecklingen går som planerat då Caterpillar producerar motorkomponenter i USA och Halberg i Tyskland tillverkar cylinderblock till Audis dieselmotorer. Även Daros och Rolls Royce i Storbritannien tillverkar produkter i CGI. Under sommaren 2003 skall Tupy i Brasilien börja tillverkningen av motorblock åt Fords 2,7 liters V6:a. Produktionsvolymen är dock fortfarande låg, även om produktionerna förbättrar SinterCasts positiva anseende. Omsättningen ökade under 2002 till 9.7 Mkr (6,2 Mkr). Resultatet blev en förlust på 16,4 Mkr (-31,3 Mkr). Kassan var vid årsskiftet på 33 Mkr och förväntas, tillsammans med utestående optioner, att täcka Sinter- Casts kassabehov framtill ett positivt resultat kommer att redovisas. SinterCast AB Skandia avyttrade Rötab påverkan på Rötabs resultat. 26 Skandia Försäkringsab aktieinnehavet i under 2002 och idag 23 återstår endast en mindre andel optioner med lösen i september De har i dagsläget inte någon Skanditek har sedan några år tillbaka koncentrerat sina innehav till IT-sektorn och den fortsatt svaga utvecklingen för branschen har resulterat i en nedgång för Skanditek på börsen. Under första kvartalet sjönk börskursen med 23%. Förutom elektronik och IT finns satsningarna inom bioteknik och tjänster. Skanditek har idag 12 företag i sin portfölj och störst omsättning har LGP, PartnerTech och Axis. Samtliga tre företag verkar inom telekomindustrin och är börsnoterade. Även medicinföretaget Vitrolife är börsnoterat blev ett mycket svagt år för Skanditek och flera av företagen. Nedgången för IT-bolagen har minskat värdet på företagets egna kapital, men fortfarande känns företaget lågt värderat, eftersom börskursen har utvecklats svagt under Skanditek Industriförvaltning A 12,50 11,25 10,00 8,75 7,50 Svensk Vodka har, som meddelats i tidigare rapporter, försatts i konkurs. Rötab har därför skrivit ned värdet på innehavet i Svensk Vodka till 0:-. 6

6 Tele2 har återhämtat sig väl på börsen under det första kvartalet Aktien tillhör de som har gått bäst i Rötabs portfölj och detta är viktigt eftersom Tele2 är Rötabs största enskilda aktieinnehav. Grunden till den positiva tonen på börsen är att företaget fortsätter att skörda framgångar som Europas största paneuropeiska telefonbolag. Tele2 har nu 16,8 miljoner kunder i 22 länder och omsättningen för 2002 blev Mkr ( Mkr). Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 796 Mkr ( Mkr). Utvecklingen är stark på samtliga marknader och man uppvisar både en stark omsättningsökning och en förbättring av marginalerna. Marginalerna på mobiltelefoni är i Sverige 56%, vilket gör Comviq till den mest effektiva mobiloperatören i Europa. Trots den snabba utvecklingen för Tele2 finns det inget som talar för att expansionen avtar. Tele2 är starka i Norden på samtliga segment; mobila samtal, fast telefoni och Internet. I Östeuropa och Ryssland är man starka på den mobila delen men svaga i övrigt, medan man i Central och Sydeuropa är starka på fast telefoni och Internet, medan man fortfarande knappt har börjat arbetet på mobilsidan. Dessutom kommer den fortsatta avregleringen av telemarknaden att ytterligare öka Tele2s möjligheter till att växa de närmaste åren. Även om aktien har återhämtat sig en del under det senaste halvåret så gör vi bedömningen att aktien har stora möjligheter att fortsätta uppgången under de närmaste åren. Tele 2 B WM-Data har haft en positiv utveckling under det första kvartalet 2003 med en uppgång på börsen med 3%. Uppgången har fortsatt under inledningen av april var ett svagt år för databranschen som är inne i en utbredd lågkonjunktur med allmän återhållsamhet i IT-investeringar och avsaknad av teknikskifte. Hela IT-sektorn har en negativ tillväxt och otillräcklig lönsamhet. I den svaga markanden redovisar WM-Data svaga resultat, men man stärker marknadspositionen, främst inom outsourcingområdet och med en hyfsad fart på konsultverksamheten. Antalet anställda har minskat under de senaste 18 månaderna med 1800 personer och är nu nere i Omsättningen minskade under året till Mkr (11 975). Orsaken är att WM-Data sedan förra året har avyttrat PC-försäljningsdelen och numera enbart är ett konsultföretag. För jämförbara delar minskade omsättningen med 6%. Företaget redovisade en förlust för Mkr (-104), men då ingick engångsavskrivningar på 500 Mkr. För 2003 tror WM-Data på en fortsatt svag marknad, men att WM-Data skall utvecklas bättre än marknaden. WM-Data AB B Östeuropa har backat med 5% under det första kvartalet. Östeuropa har trots detta klarat sig relativt bra under de senaste två åren, då regionen har gått bättre än EU-snittet. Orsaken till detta är fallande räntor, god ekonomisk tillväxt, starka valutor och framför allt framgångsrika EU-förhandlingar. Dessutom har den globala konjunkturnedgången påverkat regionen mindre än förväntat och företagen har därför haft en stark vinstutveckling.. Under 2002 har fonden ökat satsningen på ryska oljebolag och Polska företag. Under 2003 har man ökat fokuseringen på Ryssland genom att köpa fler företag även utanför oljebranschen. Vid årsskiftet var Ryssland största enskilda placeringsland för fonden. Sedan följde Polen, Ungern och Tjeckien. Genom den ökade satsningen i Ryssland har olja och gas blivit största bransch före finans och telekommunikation. Största enskilda innehav är ryska olje- och gasföretagen Surgut- nettegaz och Lukoil före ungerska banken OTP Bank och som fjärde största innehav är ryska oljebolaget Yukos. De fyra företagen står tillsammans för 34 % av fondens värde. Östeuropafond 9,30 9,05 8,80 8,55 8,30 7

7 Värdet på Rötab var vid kvartalsskiftet kr ( ) fördelat på 586 (567) andelar som hade ett värde på 298 kr (517). Det ger en minskning av andelsvärdet med 42 % för de senaste 12 månaderna. Stockholmbörsens All-Share index har under samma period sjunkit med 40%. Kvartalsresultatet för de senaste nio kvartalen är som tabellen nedan anger Kvartal 1-15,0 % -6,3 % -5,2 % Kvartal 2 +5,7 % -25,8 % Kvartal 3-28,3 % -31,9 % Kvartal 4-26,9 % +20,4 % Helår -18,0 % -43,2 % -5, Fondförmögenhetens utveckling Intäkter: Emission av nya andelar 1700:- Utdelning: 473:- Ränta: 31:- Totalt intäkter: 2204:- Utgifter: Inlösen av befintliga andelar - Courtage vid aktieaffärer -559:- Årets kursförlust på försålda aktier -2968:- Depåavgift: -25:- Porto/Postgiro: - Skatt: -141:- Årets kursförlust på ej försålda aktier: -6506:- Utdelningarna under 2003 förväntas understiga fjolårets 934:-. Vilket är betydligt lägre än 2001 års utdelningar på drygt 3 800:-. Orsaken till nedgången är de svagare resultaten hos Rötabs portföljföretag. Totalt utgifter: :- Årets resultat: -7995:- Internet ger andelsägarna större möjlighet att följa med i Rötabs utveckling samtidigt som det sprider kännedom om Rötab. Besök gärna Rötab på Internet. Uppdateringar av andelsvärde och aktieportfölj ges tillsammans med den senaste rapporten. Rapporttillfällen 15 Apr Månadsrapport 15 Maj Månadsrapport 15 Jun Månadsrapport 10 Jul Halvårsrapport Utvecklingen för Rötabs portföljföretag 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Jan Feb Mar Icon Medialab Sintercast A Tele2 B WM-Data B Cisco Systems Östeuropa Läkemedelsfond McDonalds Ericsson B Forest Oil Framfab Poolia Skanditek IFS Företagsnamnen till höger är sorterade efter utvecklingen 1 januari-31 mars

Ordförande noterar att Rötab fortsätter den

Ordförande noterar att Rötab fortsätter den Ordförande noterar att Rötab fortsätter den positiva trenden som har funnits sedan börsen nådde botten hösten 2002. Cast, 5 (5) Nobel Biocare, 6 (7) WM-Data, 7 (6) H&M, 8 (9) Elekta, 9 (8) Metro, 10 (10)

Läs mer

Rötab har under det första kvartalet inte genomfört

Rötab har under det första kvartalet inte genomfört Ordförande konstaterar att Rötab kan räkna in sitt åttonde kvartal med plusresultat bland de nio senaste kvartalen. Dessutom finns det goda möjligheter rapportera en god utveckling på 12 månaders sikt

Läs mer

Aktieportföljen. Andelsvärde. Ägare Örjan 2,2%

Aktieportföljen. Andelsvärde. Ägare Örjan 2,2% ORDFÖRANDE HAR ORDET Det har varit mindre bra andra kvartal för Rötabs andelsägare. Det andra kvartalet visar på ett kraftigt minus och en titt i backspegeln visar att det är det sämsta kvartalet hos Rötab

Läs mer

Mäklare med guldbyxor

Mäklare med guldbyxor Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES +1,5% +0,2% +0,4% Nummer 40 November 20 Mäklare med guldbyxor Hade man för några år sedan sagt att internetmäklarna kommer att ha rörelsemarginaler på 50%, så skulle

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Starkt för portföljen

Starkt för portföljen Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES -1,1% -0,4% -1,3% Nummer 34 Oktober 20 Veckans siffra 18 Så många gånger var introduktionserbjudandet av Hemtex övertecknat. Våga i New Wave New Waves förvärv av Orrefors

Läs mer

Bästa valet. Stormigt. Kursvinnare lämnar. Svald förtret. Fortsatt uppgång. Extra nummer: TMT-special. Utblick 2006 Dyrt i IT men fynd finns

Bästa valet. Stormigt. Kursvinnare lämnar. Svald förtret. Fortsatt uppgång. Extra nummer: TMT-special. Utblick 2006 Dyrt i IT men fynd finns Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES +1,6% 0,4% 0,3% Extra nummer December 20 Extra nummer: TMT-special. Utblick 2006 Dyrt i IT men fynd finns Efter en genomgång av de nordiska teknologibolagen kan man

Läs mer

Sisu Nokia! Mersmak. Säljkandidater. Nya tag efter rekyl

Sisu Nokia! Mersmak. Säljkandidater. Nya tag efter rekyl Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES -2,4% -1,5% -2,6% Nummer 15 April 20 Sisu Nokia! Många med oss hade dömt ut Nokia som en fat cat vars framtid skulle handla om starka kassaflöden, men knappast om tillväxt

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506.

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2009 MSEK 5 000 Rörelseresultat 4 000 3 000 2 000 Lugn i stormen Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5 1 000 2007 Kv2 2007 Kv4 Rapporten.

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg -Sedan 1994, då Securitas och finska Wärtisilä slog ihop sina låsdivisioner, ASSA och Abloy, har ASSA ABLOY klättrat uppåt genom en viss organisk tillväxt och större förvärv. Genom förvärv penetrerar ASSA

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -0,6% +4,2% +3,0% Nummer 19 juni 2009 Andra vågen? Veckans siffra 170 miljarder kronor. Så mycket kan de svenska bankernas kreditförluster landa på enligt Riksbanken.

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 4 FEBRUARI 2012 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 3,8% NASDAQ 1,3% DOW JONES -0,4% Mycket talar för Formpipe Formpipes rapport för det fjärde kvartalet blev stark försäljningsmässigt. Förutsättningarna

Läs mer

-1, 9% Utveckling senaste nr. 27, 9% Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

-1, 9% Utveckling senaste nr. 27, 9% Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 35 NOVEMBER 2013 Ny monsteraffär lyfter Opus HETLUFTEN Händelserik börsvecka snart till ända Opus Group tycks ha gjort det igen, köpet av amerikanska Envirotest är inte helt olika det

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING ÅRSREDOVISNING 1996 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer