Ordförande konstaterar att årets första. Fondbörsen hade under större delen av det. Rötab har under första kvartalet 2003 avyttrat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande konstaterar att årets första. Fondbörsen hade under större delen av det. Rötab har under första kvartalet 2003 avyttrat."

Transkript

1 Ordförande konstaterar att årets första kvartal har varit någorlunda stabilt. Nedgången för Rötab är måttliga 5%, vilket också är något bättre än börsen. Samtidigt bör vi notera att detta är det åttonde av de senaste nio kvartalen där Rötabs andelsvärde har minskat. Detta är naturligtvis en besvikelse för Rötab och beklagligt för andelsägarna som återigen ser sitt kapital minska i värde. Rötab har, förutom ett fåtal dagar, haft en bättre utveckling under kvartalet än vad börsen. Som mest var Rötab i januari upp med 8% jämfört med årsskiftet och som lägst var andelsvärdet i februari med en nedgång på 10%. Det nu avslutade kriget i Irak har tidigare varit ett orosmoment för världens börser och börserna har sedan kriget startat haft en positiv tendens. I mitten av april har bolagens tremånadersrapporter börjat komma och hittills har de flesta bolagen infriat förväntningarna. Det gäller inte minst stora IT företag som Intel, Microsoft och Nokia. För Rötabs del har vi ett par intressanta veckor framför oss då delårsrapporten från Tele2 kommer den 23/4 följt av SinterCast dagen efter och Ericsson och McDonalds 28/4. Fondbörsen hade under större delen av det första kvartalet en negativ utveckling jämfört med årsskiftet. I början av januari nådde börsen en uppgång på 5% och i slutet av februari var nedgången som mest drygt 1. För det första kvartalet som helhet blev nedgången drygt 8%. Rötab har under första kvartalet 2003 avyttrat innehavet i Lindex efter en svag delårsrapport. I övrigt har Pharmacia lämnat Läkemedelsfonden. Ytterligare investeringar har genomförts i Cisco, Forest Oil och McDonalds. Optionerna i H&M har under kvartalet kompletterats med aktier. En ren nyinvestering har gjorts i den svenska dataspelstillverkaren Digital Illusions som finns noterad på Stockholmsbörsens minsta lista, Nya Marknaden. WM Data, 8 (8) Elekta, 9 (-) Getinge, 10 (-) Cisco. Det totala värdet av optionerna motsvarade vid kvartalsskiftet 0,8 % av Rötabs totala värde. Rötab hade vid utgången av det första kvartalet 2003 den fördelning av aktier, optioner och kapital som diagrammet nedan visar. Örjan Karlsson Östansjö 15 april % 0% 1% 8% 8% Aktieportföljen 4% 1% 3% 3% 5% 5% 3% 11% Ericsson B WM Data B Hennes & M auritz B Tele2 B Framfab IFS B Icon M edialab Poolia B SinterCast Skanditek A Digital Illuison Cisco System Forest Oil M cdonald's Corp. Ericsson WRT 05/18,14 H&M B WRT 03/210 Skandia WRT 03/100 Spendrups Läkemedelsfond Östeuropafond Kapital Björckinv. 26, Morgan 14,3% Ägare Erik 1,6% Stef an 16,6% Örjan 2,3% Bengt 0,1% Andelsvärde Roger 4,1% Tonny 34,9% 19% 1% 1% Vid kvartalsskiftet var de största enskilda innehaven i storleksordning som tabellen nedan anger. Siffran inom parantes anger placeringen vid förra rapporten. 1 (1) Tele2, 2 (2) SinterCast, 3 (4) McDonalds, 4 (5) Nobel Biocare, 5 (7) AstraZeneca, 6 (6) Ericsson, 7 (9)

2 Cisco har gått tillbaka med 4% på börsen under årets första tre månader. I den senaste rapporten, som redovisade resultatet för perioden augusti 2002-januari 2003, var omsättningen 9558 MUSD jämfört med MUSD året innan. Cisco fortsätter därmed att lämna relativt bra rapporter, trots en mycket svag marknad. Jämfört med för ett år sedan är försäljningen 3% högre i Amerika, 15 % i Asien medan den är ner 5% i Europa. Vinsten för det senaste kvartalet blev efter skatt 991 MUSD jämfört med 618 MUSD kvartalet innan. Cisco är nöjda med utvecklingen och genom Ciscos starka position på marknaden, tillsammans med ett målmedvetet arbete de senaste åren, så har Cisco ett bra utgångsläge när ekonomin kommer att ta fart igen under Cisco Systems (SEK) Digital Illusions är den senaste nysatsningen för Rötab. Aktien har trots flera bra rapporter under den senaste tiden haft svårt att lyfta på börsen. Digital Illusions är för närvarande ett expansivt företag med en mycket attraktiv värdering. Digital Illusions verksamhet är att utveckla dataspel. Målsättningen är att företaget skall vara en av de ledande spelutvecklarna i världen och under de senaste åren har det lilla svenska spelföretaget lyckats väl. Digital Illusions arbetar antingen med uppdrag som de får från kunder eller så producerar de egeninitierade projekt. Företaget utvecklar spel både för PC och spelplattformar som Xbox och Playstation. Företaget startade sin verksamhet 1992 och 2002 blev företagets mest framgångsrika år. Omsättningen ökade kraftigt till 139 Mkr (99) och vinsten efter finansiella poster blev 15 Mkr (-2). Under 2002 lanserade Digital Illusions sju speltitlar. Mest framgångsrik blev spelet Battlefield 1942 som under de första två veckorna efter lanseringen sålde ex och var då världens mest sålda dataspel. Totalt sålde man av spelet under Andra framgångar var Rallisport Challenge som sålde under Företaget samarbetar med de stora förläggarna och distributörerna och har avtal med Microsoft, Electronic Arts och Knowledge adventure. Under 2003 har samarbetat med Electronic Arts ökat och i februari köpte Electronic Arts 19% av Digital Illusions för 75 Mkr. Digital Illusions Ce A Ericsson har haft en labil utveckling på börsen under Börskursen har pendlat mellan 4 och 9 kronor och vid kvartalsskiftet noterades aktien i en nedgång på 13% för perioden. Orderingången och faktureringen sjönk kraftigt med drygt 1/3 under 2002 jämfört med Trots detta har förlusten för företaget minskat under året. Orsaken till detta är omstruktureringen och effektivitetsvinster inom telefoner och system. Antalet anställda har under 2002 minskat med drygt till Resultatet för helåret 2002 blev en förlust efter finansnetto på Mkr ( ). Under 2000 var vinsten Trots förlusterna har Ericsson fortfarande en välfylld kassakista. En av orsakerna till detta är höstens nyemission som stärkte Ericssons kassa med 29 miljarder. Ericsson har fortfarande som mål att åter visa vinst någon gång under Företaget har sänkt sina kostnader för 2003 till en nivå som innebär att företaget går med vinst vid en försäljning på 120 miljarder kronor. Under 2002 var försäljningen 145 Miljarder och orderingången var 128 miljarder. Det betyder att om Ericsson kan hålla nivåerna från förra året så ser det relativt ljust ut för företaget. Nu ser det emellertid ut som om marknaden faller ytterligare under Ericsson kommer med sin rapport för årets tre första månader 28 april. Telefonab. L M Ericsson B 10,0 8,5 7,0 5,5 4,0 Forest Oil har haft en svag utveckling på New York börsen under årets första tre månader. Nedgången i svenska kronor är 21%. Som företaget har emellertid Forest Oil, efter en svag inledning på 2002, utvecklats positivt och resultatet för 2002 blev en vinst efter skatt på 21,3 MUSD (103,7 MUSD). Orsaken till den lägre vinsten är minskad produktion och lägre olja och gaspriser. Gaspriserna var 28% lägre och oljepriserna 9% lägre än under Produktionsvolymen var 16% lägre än under 2001 beroende på att man har sålt vissa oljekällor i Mexikanska golfen samtidigt som det man tvingades till vissa produktionsstopp vid orkanstormar. 3

3 Omsättningen har sjunkit med 34% under 2002 till 471 MUSD (714 MUSD) Forest Oil (SEK) Framfab har gått tillbaka drygt 20% på börsen under årets första tre månader. Framfab förbättrar trots den svaga börsutvecklingen sina resultat och under det fjärde kvartalet blev rörelseförlusten endast 3,6 Mkr, vilket var nästan 30 Mkr bättre än tredje kvartalet. Omsättning under 2002 blev 342 Mkr ( 667) och resultatet efter skatt förbättrades till 56 Mkr ( Mkr). Den europeiska marknaden fortsätter att vara svag, men positivt för Framfab är att man fortsätter att behålla alla stora kunder samtidigt som man får in. Nya stora kunder under 2002 var bland annat Radisson SAS, Renault, Carlsberg och Yves Saint Laurent. Marknaden för Internetkonsulter är mycket svag och de flesta konkurrenter till Framfab dras med förluster och minskar verksamheten, samtidigt som Internet växer med oförminskad styrka. En miljon västeuropéer kopplar varje månad upp sig på nätet för första gången. Vid utgången av 2002 var 51% av Västeuropas vuxna befolkning uppkopplade mot Internet. Det egna kapitalet var vid årsskiftet 0:23:- per aktie. Framfab AB 0,49 0,43 0,37 0,31 0,25 H&M har under det första kvartalet haft en relativ stabil kutsutveckling på börsen. Rötab har under perioden valt att utöka satsningen mot H&M genom köp av aktier i bolaget. Sedan en tid tillbaka har Rötab ägt optioner i H&M. Trots bra rapporter under de senaste månaderna har aktien haft svårt att lyfta sig. Omsättningen ökade under perioden december 2002-februari 2003 med 1 till Mkr (11 246). Resultatet efter finansiella poster ökade med 43 % till Mkr (1 180 Mkr). H&M har förbättrat omsättningen och resultaten i samtliga länder. H&M fortsätter sin expansion och mellan december och februari öppnade man 6 nya butiker, varav två i USA. Det totala antalet butiker är nu uppe i 849. Under 2003 planeras 110 nya butiker inklusive de första i Tjeckien, Polen, Portugal och Italien. H&Ms största marknader är Tyskland Mkr (+10 %), Sverige Mkr (+3 %), Storbritannien Mkr (+25 %), Norge Mkr (+8 %) samt Österrike 898 Mkr (+12 %). USA är 10:e största land med en omsättning på 528 Mkr (+8 %) Hennes & M aurit s A B, H & M B Icon Medialab har haft en bra utveckling på börsen med en uppgång på 38% under årets tre första månader. Icon avslutade 2002 relativt bra och resulatet för det fjärde kvartalet blev positivt med en vinst på 6,5 Mkr. Omsättningen under 2002 sjönk med 45% till 653 Mkr. Omsättningen under det fjärde kvartalet var 8% lägre än under det tredje. Icon har förbättrat sitt resultat betydligt under det andra halvåret 2002 och man förväntar sig ytterligare lönsamhetsförbättringar under Orsaken till detta är både produktivitetsförbättringar och lägre kostnader. Icon gör dock fortfarande bedömningen att marknadsläget kommer att vara fortsatt svagt. Det egna kapitalet var vid årsskiftet är 53 Mkr, vilket motsvarar 0:34 per aktie. Icon M edialab International AB 2,05 1,85 1,65 1,45 1,25 4

4 IFS har fortsatt att tappa på börsen. Nedgången för årets första tre månader är 31%. För ett år sedan kostade IFS nästan 10 gånger mer. Börskursen är för närvarande överraskande svag. Visserligen fortsätter den internationella marknaden för affärssystem att vara svag, men IFS rapporterar om en stigande trend för företaget. IFS har en konkurrenskraftig produkt i IFS Applications och på en vikande marknad har man ökat marknadsandelarna. För närvarande har man dessutom ökande orderstock. I dagsläget har man kunder och det finns totalt användare av IFS Applications. Under året tecknade 190 nya kunder om leverans och drygt 40 kontrakt hade ett ordervärde på mer än 1 MUSD. Under 2002 minskade rörelsekostnaderna med 232 MKr jämfört med 2001, främst till följd av personalminskningar minskades antal anställda med 453 och under 2002 med ytterligare 72. Under årets första månader minskade omsättningen med 11% för IFS till Mkr (3 044 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 760 Mkr (-350 Mkr). IFS har, för att stärka finanserna, utökat krediterna med 100 Mkr och genomfört en konvertibelemission på 215 Mkr, även om Rötab inte valde att medverka i den. IFS räknar inte med att marknaden skall växa under 2003, men att potentialen är stor under de närmaste åren. Det egna kapitalet har sjunkit kraftigt den senaste tiden, men är med 6:00 per aktie klart över nuvarande börskurs. Industrial and Financial Syst. B 6,00 5,25 4,50 3,75 3,00 Läkemedelsfonden har gått tillbaka under årets första tre månader. Nedgången är drygt 10%. Under perioden har fondens andel i Rötab sjunkit eftersom vi har valt att avyttra hela innehavet i Pharmacia. Orsaken är att Pharmacia under slutet av 2002 gick relativt bra genom att företaget blev uppköpt av amerikanska Pfizer. Genom köpet kommer den nya läkemedelskoncernen endast att vara noterat i USA. Bäst utveckling under kvartalet har forskningsbolaget Oxigene haft med en uppgång på 23%. I övrigt är det endast Elekta som har haft en uppgång på börsen under Astra- Zeneca har backat med 6% och svagast utveckling har Gambro haft med en nedgång på 27% följt av Monsanto och Nobel Biocare som haft backat med 19%. I skrivande stund är Nobel Biocare åter största innehav i fonden före AstraZeneca. Under första halvan av April har Gambro återhämtat sig och stigit med 19%. Läkemed elsf o nd 18,4 17,3 16,2 15,1 14,0 Läkemedelsf ond Nobel Oxi gene, Inc Medivir B Monsanto Co Bi ocar e A str azeneca Holding AG PLC Geti nge B Gambr o A Elekta B McDonalds har i inledningen av 2003 haft en fortsatt svag utveckling på börsen. Nedgången har varit 1 samtidigt som dollarn har hållit sig relativt stabilt under kvartalet. I slutet av januari presenterades resultatet för helåret 2002 och man meddelade att företaget under det fjärde kvartalet noterade sitt första förlustkvartal någonsin. Orsaken är en svagare marknad som tvingat företaget att ta kostnader på över 800 MUSD för att stänga över 700 restauranger, lämna marknaderna helt i Bolivia, Paraguay och Trinidad samt ändra strategin i Mellersta Östern. Detta har fått börskursen att nå sina lägsta nivåer på nästan tio år. Målet för McDonalds är att minska satsningarna i Asien, Afrika och Latinamerika och istället låta investeringarna ske i existerande amerikanska restauranger, för att där öka vinsten. För världen som helhet rapporterar McDonalds en ökning av omsättningen med 4% under det sista kvartalet Omsättningen för McDonalds blev för MUSD (40 630) och vinsten efter skatt 893 MUSD (1636). McDonalds kommer att anpassa sig till den svagare ekonomiska utvecklingen i framförallt Asien genom att minska på utbyggnadstakten. Under 2003 förväntar man sig öppna 600 nya restauranger, vilket är 450 färre än under 2002 och betydligt lägre än drygt 2000 per år i mitten av talet. M cdonald's Corporation (SEK)

5 Poolia har tappat ytterligare 23% på börsen under årets första tre månader. Bemanningsföretagen är för närvarande iskalla på börsen. Orsaken är att branschen under 2002 gick från många år av kraftig tillväxt till en tillfällig nedgång i omsättningen. Poolia fortsätter dock investeringarna och är förutom i Sverige väl etablerade även i Finland och Danmark. Verksamheterna i Norge och Tyskland är under påbyggnad. I Tyskland finns man representerade i tre tyska storstäder. Omsättningen minskade under 2002 till 792 Mkr (1 043 Mkr). Resultatet efter finansnetto blev 48,8 Mkr (18 Mkr). Orsaken till det lägre resultatet är minskad efterfrågan inom rekrytering samt omstruktureringskostnader. Poolia värderas för närvarande under det egna kapitalet som vid årsskiftet var 22:58. Värderingen känns attraktiv eftersom vår bedömning är att bemanningsmarknaden kommer att återigen växa under de närmaste åren. Poolia AB B SinterCast har stigit med 15% på börsen under det första kvartalet. På längre sikt har aktien pendlat mellan 40-50:- Utvecklingen för SinterCasts produkter för produktion av CGI (Compact Graphite Iron) fortsätter att växa, även om det ännu inte har visat sig i allt för stora intäkter. Den senaste installationen skedde i Tafalla i Spanien i februari För närvarande står Sinter- Casts sju gjuteripartners för 40% av världens produktionskapacitet av motorblock i gråjärn. Utvecklingen går som planerat då Caterpillar producerar motorkomponenter i USA och Halberg i Tyskland tillverkar cylinderblock till Audis dieselmotorer. Även Daros och Rolls Royce i Storbritannien tillverkar produkter i CGI. Under sommaren 2003 skall Tupy i Brasilien börja tillverkningen av motorblock åt Fords 2,7 liters V6:a. Produktionsvolymen är dock fortfarande låg, även om produktionerna förbättrar SinterCasts positiva anseende. Omsättningen ökade under 2002 till 9.7 Mkr (6,2 Mkr). Resultatet blev en förlust på 16,4 Mkr (-31,3 Mkr). Kassan var vid årsskiftet på 33 Mkr och förväntas, tillsammans med utestående optioner, att täcka Sinter- Casts kassabehov framtill ett positivt resultat kommer att redovisas. SinterCast AB Skandia avyttrade Rötab påverkan på Rötabs resultat. 26 Skandia Försäkringsab aktieinnehavet i under 2002 och idag 23 återstår endast en mindre andel optioner med lösen i september De har i dagsläget inte någon Skanditek har sedan några år tillbaka koncentrerat sina innehav till IT-sektorn och den fortsatt svaga utvecklingen för branschen har resulterat i en nedgång för Skanditek på börsen. Under första kvartalet sjönk börskursen med 23%. Förutom elektronik och IT finns satsningarna inom bioteknik och tjänster. Skanditek har idag 12 företag i sin portfölj och störst omsättning har LGP, PartnerTech och Axis. Samtliga tre företag verkar inom telekomindustrin och är börsnoterade. Även medicinföretaget Vitrolife är börsnoterat blev ett mycket svagt år för Skanditek och flera av företagen. Nedgången för IT-bolagen har minskat värdet på företagets egna kapital, men fortfarande känns företaget lågt värderat, eftersom börskursen har utvecklats svagt under Skanditek Industriförvaltning A 12,50 11,25 10,00 8,75 7,50 Svensk Vodka har, som meddelats i tidigare rapporter, försatts i konkurs. Rötab har därför skrivit ned värdet på innehavet i Svensk Vodka till 0:-. 6

6 Tele2 har återhämtat sig väl på börsen under det första kvartalet Aktien tillhör de som har gått bäst i Rötabs portfölj och detta är viktigt eftersom Tele2 är Rötabs största enskilda aktieinnehav. Grunden till den positiva tonen på börsen är att företaget fortsätter att skörda framgångar som Europas största paneuropeiska telefonbolag. Tele2 har nu 16,8 miljoner kunder i 22 länder och omsättningen för 2002 blev Mkr ( Mkr). Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 796 Mkr ( Mkr). Utvecklingen är stark på samtliga marknader och man uppvisar både en stark omsättningsökning och en förbättring av marginalerna. Marginalerna på mobiltelefoni är i Sverige 56%, vilket gör Comviq till den mest effektiva mobiloperatören i Europa. Trots den snabba utvecklingen för Tele2 finns det inget som talar för att expansionen avtar. Tele2 är starka i Norden på samtliga segment; mobila samtal, fast telefoni och Internet. I Östeuropa och Ryssland är man starka på den mobila delen men svaga i övrigt, medan man i Central och Sydeuropa är starka på fast telefoni och Internet, medan man fortfarande knappt har börjat arbetet på mobilsidan. Dessutom kommer den fortsatta avregleringen av telemarknaden att ytterligare öka Tele2s möjligheter till att växa de närmaste åren. Även om aktien har återhämtat sig en del under det senaste halvåret så gör vi bedömningen att aktien har stora möjligheter att fortsätta uppgången under de närmaste åren. Tele 2 B WM-Data har haft en positiv utveckling under det första kvartalet 2003 med en uppgång på börsen med 3%. Uppgången har fortsatt under inledningen av april var ett svagt år för databranschen som är inne i en utbredd lågkonjunktur med allmän återhållsamhet i IT-investeringar och avsaknad av teknikskifte. Hela IT-sektorn har en negativ tillväxt och otillräcklig lönsamhet. I den svaga markanden redovisar WM-Data svaga resultat, men man stärker marknadspositionen, främst inom outsourcingområdet och med en hyfsad fart på konsultverksamheten. Antalet anställda har minskat under de senaste 18 månaderna med 1800 personer och är nu nere i Omsättningen minskade under året till Mkr (11 975). Orsaken är att WM-Data sedan förra året har avyttrat PC-försäljningsdelen och numera enbart är ett konsultföretag. För jämförbara delar minskade omsättningen med 6%. Företaget redovisade en förlust för Mkr (-104), men då ingick engångsavskrivningar på 500 Mkr. För 2003 tror WM-Data på en fortsatt svag marknad, men att WM-Data skall utvecklas bättre än marknaden. WM-Data AB B Östeuropa har backat med 5% under det första kvartalet. Östeuropa har trots detta klarat sig relativt bra under de senaste två åren, då regionen har gått bättre än EU-snittet. Orsaken till detta är fallande räntor, god ekonomisk tillväxt, starka valutor och framför allt framgångsrika EU-förhandlingar. Dessutom har den globala konjunkturnedgången påverkat regionen mindre än förväntat och företagen har därför haft en stark vinstutveckling.. Under 2002 har fonden ökat satsningen på ryska oljebolag och Polska företag. Under 2003 har man ökat fokuseringen på Ryssland genom att köpa fler företag även utanför oljebranschen. Vid årsskiftet var Ryssland största enskilda placeringsland för fonden. Sedan följde Polen, Ungern och Tjeckien. Genom den ökade satsningen i Ryssland har olja och gas blivit största bransch före finans och telekommunikation. Största enskilda innehav är ryska olje- och gasföretagen Surgut- nettegaz och Lukoil före ungerska banken OTP Bank och som fjärde största innehav är ryska oljebolaget Yukos. De fyra företagen står tillsammans för 34 % av fondens värde. Östeuropafond 9,30 9,05 8,80 8,55 8,30 7

7 Värdet på Rötab var vid kvartalsskiftet kr ( ) fördelat på 586 (567) andelar som hade ett värde på 298 kr (517). Det ger en minskning av andelsvärdet med 42 % för de senaste 12 månaderna. Stockholmbörsens All-Share index har under samma period sjunkit med 40%. Kvartalsresultatet för de senaste nio kvartalen är som tabellen nedan anger Kvartal 1-15,0 % -6,3 % -5,2 % Kvartal 2 +5,7 % -25,8 % Kvartal 3-28,3 % -31,9 % Kvartal 4-26,9 % +20,4 % Helår -18,0 % -43,2 % -5, Fondförmögenhetens utveckling Intäkter: Emission av nya andelar 1700:- Utdelning: 473:- Ränta: 31:- Totalt intäkter: 2204:- Utgifter: Inlösen av befintliga andelar - Courtage vid aktieaffärer -559:- Årets kursförlust på försålda aktier -2968:- Depåavgift: -25:- Porto/Postgiro: - Skatt: -141:- Årets kursförlust på ej försålda aktier: -6506:- Utdelningarna under 2003 förväntas understiga fjolårets 934:-. Vilket är betydligt lägre än 2001 års utdelningar på drygt 3 800:-. Orsaken till nedgången är de svagare resultaten hos Rötabs portföljföretag. Totalt utgifter: :- Årets resultat: -7995:- Internet ger andelsägarna större möjlighet att följa med i Rötabs utveckling samtidigt som det sprider kännedom om Rötab. Besök gärna Rötab på Internet. Uppdateringar av andelsvärde och aktieportfölj ges tillsammans med den senaste rapporten. Rapporttillfällen 15 Apr Månadsrapport 15 Maj Månadsrapport 15 Jun Månadsrapport 10 Jul Halvårsrapport Utvecklingen för Rötabs portföljföretag 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Jan Feb Mar Icon Medialab Sintercast A Tele2 B WM-Data B Cisco Systems Östeuropa Läkemedelsfond McDonalds Ericsson B Forest Oil Framfab Poolia Skanditek IFS Företagsnamnen till höger är sorterade efter utvecklingen 1 januari-31 mars

Ordförande kan även under det tredje kvartalet

Ordförande kan även under det tredje kvartalet Ordförande kan även under det tredje kvartalet presentera stora framgångar för Rötab. Efter ett första kvartal med en nedgång på 5% har Rötabs andelsvärde stigit kraftigt under både det andra och tredje

Läs mer

Ordförande noterar att Rötab fortsätter den

Ordförande noterar att Rötab fortsätter den Ordförande noterar att Rötab fortsätter den positiva trenden som har funnits sedan börsen nådde botten hösten 2002. Cast, 5 (5) Nobel Biocare, 6 (7) WM-Data, 7 (6) H&M, 8 (9) Elekta, 9 (8) Metro, 10 (10)

Läs mer

Ordförande konstaterar att Rötab under

Ordförande konstaterar att Rötab under Ordförande konstaterar att Rötab under ännu ett kvartal har lyckats att öka andelsvärdet. Uppgången för årets första kvartal är 4% men är något sämre än vad börsen som helhet har presterat under perioden.

Läs mer

Ordförande konstaterar att Rötab kan se tillbaka

Ordförande konstaterar att Rötab kan se tillbaka Ordförande konstaterar att Rötab kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt kvartal. Faktum är att Rötab har kunnat redovisa ett positivt resultat fem kvartal i rad. Utvecklingen för Rötabs aktieplaceringar

Läs mer

Ordförande konstaterar att resultatet för. Fondbörsen hade en stabil utveckling under. Rötab har under perioden genomfört avyttringar av.

Ordförande konstaterar att resultatet för. Fondbörsen hade en stabil utveckling under. Rötab har under perioden genomfört avyttringar av. Ordförande konstaterar att resultatet för Rötab i stora drag följde börsens utveckling under 7. Nedgången för både Rötab och börsen blev 6% för helåret. För många aktier i vår portfölj har dock utvecklingen

Läs mer

Rötab har under perioden avyttrat innehaven i IFS,

Rötab har under perioden avyttrat innehaven i IFS, Ordförande konstaterar att Rötab har lyckats vända den negativa utvecklingen från det andra kvartalet, men att utvecklingen hittills under 2006 har varit en besvikelse. Rötab har trots en intressant mix

Läs mer

Rötab har under det första kvartalet inte genomfört

Rötab har under det första kvartalet inte genomfört Ordförande konstaterar att Rötab kan räkna in sitt åttonde kvartal med plusresultat bland de nio senaste kvartalen. Dessutom finns det goda möjligheter rapportera en god utveckling på 12 månaders sikt

Läs mer

Ordförande konstaterar att Rötab har haft. Fondbörsen började de första veckorna i januari. Rötab har under det första halvåret avyttrat innehaven

Ordförande konstaterar att Rötab har haft. Fondbörsen började de första veckorna i januari. Rötab har under det första halvåret avyttrat innehaven Ordförande konstaterar att Rötab har haft ett svagt andra kvartal. För första gången sedan 2004 tvingas Rötab redovisa ett sjunkande andelsvärde. Även om börsen har varit neråtgående under de senaste månaderna

Läs mer

Ordförande konstaterar att Rötab har lyckats

Ordförande konstaterar att Rötab har lyckats Ordförande konstaterar att Rötab har lyckats nå ett plusresultat för ännu ett år. Utvecklingen under det andra kvartalet var tyvärr inte tillfredsställande, men med en bra avslutning på året så får resultat

Läs mer

Rötab har under det första halvåret genomfört

Rötab har under det första halvåret genomfört Ordförande konstaterar att Rötab fortsätter att utvecklas väl. Detta innebär att vi i denna rapport kan redovisa ännu ett kvartal med positivt resultat, och det gör att Rötab har redovisat positivt resultat

Läs mer

Ordförande kan konstatera att det framgångsrika

Ordförande kan konstatera att det framgångsrika Ordförande kan konstatera att det framgångsrika första halvåret 2004 har följts av ett något svagare tredje kvartal. Utvecklingen för Rötabs aktieplaceringar är relativt splittrat. Positivt är att flera

Läs mer

Ordförande konstaterar att Rötab kan se tillbaka

Ordförande konstaterar att Rötab kan se tillbaka Ordförande konstaterar att Rötab kan se tillbaka på ett framgångsrikt år. Faktum är att Rötab har kunnat redovisa ett positivt resultat sex kvartal i rad. Utvecklingen för Rötabs aktieplaceringar har varit

Läs mer

Aktieportföljen. Andelsvärde. Ägare Örjan 2,2%

Aktieportföljen. Andelsvärde. Ägare Örjan 2,2% ORDFÖRANDE HAR ORDET Det har varit mindre bra andra kvartal för Rötabs andelsägare. Det andra kvartalet visar på ett kraftigt minus och en titt i backspegeln visar att det är det sämsta kvartalet hos Rötab

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Ordförande kan konstatera att det första

Ordförande kan konstatera att det första Ordförande kan konstatera att det första halvåret 2004 har varit framgångsrikt för Rötab. Under det första kvartalet har andelsvärdet stigit med mer än 20%, vilket är betydligt bättre än börsen som har

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Börsportföljens värdeökning under de första nio månaderna blev 27 procent (generalindex 18 procent). Till och med den 1 november ökade börsportföljens värde

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Nyförsäljning samt premieinkomst och insättningar fjärde kvartalet 2005

Nyförsäljning samt premieinkomst och insättningar fjärde kvartalet 2005 Pressmeddelande 15 februari 2006 Koncernkommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 23 80 www.skandia.com Besök: Sveavägen 44 Fortsatt försäljningstillväxt i Skandia. 1 Nyförsäljning

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 ❶ Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 4:50 kronor. Härigenom blir den genomsnittliga utdelningstillväxten 15 procent per år under den senaste femårsperioden.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer