Ordförande konstaterar att årets första. Fondbörsen hade under större delen av det. Rötab har under första kvartalet 2003 avyttrat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande konstaterar att årets första. Fondbörsen hade under större delen av det. Rötab har under första kvartalet 2003 avyttrat."

Transkript

1 Ordförande konstaterar att årets första kvartal har varit någorlunda stabilt. Nedgången för Rötab är måttliga 5%, vilket också är något bättre än börsen. Samtidigt bör vi notera att detta är det åttonde av de senaste nio kvartalen där Rötabs andelsvärde har minskat. Detta är naturligtvis en besvikelse för Rötab och beklagligt för andelsägarna som återigen ser sitt kapital minska i värde. Rötab har, förutom ett fåtal dagar, haft en bättre utveckling under kvartalet än vad börsen. Som mest var Rötab i januari upp med 8% jämfört med årsskiftet och som lägst var andelsvärdet i februari med en nedgång på 10%. Det nu avslutade kriget i Irak har tidigare varit ett orosmoment för världens börser och börserna har sedan kriget startat haft en positiv tendens. I mitten av april har bolagens tremånadersrapporter börjat komma och hittills har de flesta bolagen infriat förväntningarna. Det gäller inte minst stora IT företag som Intel, Microsoft och Nokia. För Rötabs del har vi ett par intressanta veckor framför oss då delårsrapporten från Tele2 kommer den 23/4 följt av SinterCast dagen efter och Ericsson och McDonalds 28/4. Fondbörsen hade under större delen av det första kvartalet en negativ utveckling jämfört med årsskiftet. I början av januari nådde börsen en uppgång på 5% och i slutet av februari var nedgången som mest drygt 1. För det första kvartalet som helhet blev nedgången drygt 8%. Rötab har under första kvartalet 2003 avyttrat innehavet i Lindex efter en svag delårsrapport. I övrigt har Pharmacia lämnat Läkemedelsfonden. Ytterligare investeringar har genomförts i Cisco, Forest Oil och McDonalds. Optionerna i H&M har under kvartalet kompletterats med aktier. En ren nyinvestering har gjorts i den svenska dataspelstillverkaren Digital Illusions som finns noterad på Stockholmsbörsens minsta lista, Nya Marknaden. WM Data, 8 (8) Elekta, 9 (-) Getinge, 10 (-) Cisco. Det totala värdet av optionerna motsvarade vid kvartalsskiftet 0,8 % av Rötabs totala värde. Rötab hade vid utgången av det första kvartalet 2003 den fördelning av aktier, optioner och kapital som diagrammet nedan visar. Örjan Karlsson Östansjö 15 april % 0% 1% 8% 8% Aktieportföljen 4% 1% 3% 3% 5% 5% 3% 11% Ericsson B WM Data B Hennes & M auritz B Tele2 B Framfab IFS B Icon M edialab Poolia B SinterCast Skanditek A Digital Illuison Cisco System Forest Oil M cdonald's Corp. Ericsson WRT 05/18,14 H&M B WRT 03/210 Skandia WRT 03/100 Spendrups Läkemedelsfond Östeuropafond Kapital Björckinv. 26, Morgan 14,3% Ägare Erik 1,6% Stef an 16,6% Örjan 2,3% Bengt 0,1% Andelsvärde Roger 4,1% Tonny 34,9% 19% 1% 1% Vid kvartalsskiftet var de största enskilda innehaven i storleksordning som tabellen nedan anger. Siffran inom parantes anger placeringen vid förra rapporten. 1 (1) Tele2, 2 (2) SinterCast, 3 (4) McDonalds, 4 (5) Nobel Biocare, 5 (7) AstraZeneca, 6 (6) Ericsson, 7 (9)

2 Cisco har gått tillbaka med 4% på börsen under årets första tre månader. I den senaste rapporten, som redovisade resultatet för perioden augusti 2002-januari 2003, var omsättningen 9558 MUSD jämfört med MUSD året innan. Cisco fortsätter därmed att lämna relativt bra rapporter, trots en mycket svag marknad. Jämfört med för ett år sedan är försäljningen 3% högre i Amerika, 15 % i Asien medan den är ner 5% i Europa. Vinsten för det senaste kvartalet blev efter skatt 991 MUSD jämfört med 618 MUSD kvartalet innan. Cisco är nöjda med utvecklingen och genom Ciscos starka position på marknaden, tillsammans med ett målmedvetet arbete de senaste åren, så har Cisco ett bra utgångsläge när ekonomin kommer att ta fart igen under Cisco Systems (SEK) Digital Illusions är den senaste nysatsningen för Rötab. Aktien har trots flera bra rapporter under den senaste tiden haft svårt att lyfta på börsen. Digital Illusions är för närvarande ett expansivt företag med en mycket attraktiv värdering. Digital Illusions verksamhet är att utveckla dataspel. Målsättningen är att företaget skall vara en av de ledande spelutvecklarna i världen och under de senaste åren har det lilla svenska spelföretaget lyckats väl. Digital Illusions arbetar antingen med uppdrag som de får från kunder eller så producerar de egeninitierade projekt. Företaget utvecklar spel både för PC och spelplattformar som Xbox och Playstation. Företaget startade sin verksamhet 1992 och 2002 blev företagets mest framgångsrika år. Omsättningen ökade kraftigt till 139 Mkr (99) och vinsten efter finansiella poster blev 15 Mkr (-2). Under 2002 lanserade Digital Illusions sju speltitlar. Mest framgångsrik blev spelet Battlefield 1942 som under de första två veckorna efter lanseringen sålde ex och var då världens mest sålda dataspel. Totalt sålde man av spelet under Andra framgångar var Rallisport Challenge som sålde under Företaget samarbetar med de stora förläggarna och distributörerna och har avtal med Microsoft, Electronic Arts och Knowledge adventure. Under 2003 har samarbetat med Electronic Arts ökat och i februari köpte Electronic Arts 19% av Digital Illusions för 75 Mkr. Digital Illusions Ce A Ericsson har haft en labil utveckling på börsen under Börskursen har pendlat mellan 4 och 9 kronor och vid kvartalsskiftet noterades aktien i en nedgång på 13% för perioden. Orderingången och faktureringen sjönk kraftigt med drygt 1/3 under 2002 jämfört med Trots detta har förlusten för företaget minskat under året. Orsaken till detta är omstruktureringen och effektivitetsvinster inom telefoner och system. Antalet anställda har under 2002 minskat med drygt till Resultatet för helåret 2002 blev en förlust efter finansnetto på Mkr ( ). Under 2000 var vinsten Trots förlusterna har Ericsson fortfarande en välfylld kassakista. En av orsakerna till detta är höstens nyemission som stärkte Ericssons kassa med 29 miljarder. Ericsson har fortfarande som mål att åter visa vinst någon gång under Företaget har sänkt sina kostnader för 2003 till en nivå som innebär att företaget går med vinst vid en försäljning på 120 miljarder kronor. Under 2002 var försäljningen 145 Miljarder och orderingången var 128 miljarder. Det betyder att om Ericsson kan hålla nivåerna från förra året så ser det relativt ljust ut för företaget. Nu ser det emellertid ut som om marknaden faller ytterligare under Ericsson kommer med sin rapport för årets tre första månader 28 april. Telefonab. L M Ericsson B 10,0 8,5 7,0 5,5 4,0 Forest Oil har haft en svag utveckling på New York börsen under årets första tre månader. Nedgången i svenska kronor är 21%. Som företaget har emellertid Forest Oil, efter en svag inledning på 2002, utvecklats positivt och resultatet för 2002 blev en vinst efter skatt på 21,3 MUSD (103,7 MUSD). Orsaken till den lägre vinsten är minskad produktion och lägre olja och gaspriser. Gaspriserna var 28% lägre och oljepriserna 9% lägre än under Produktionsvolymen var 16% lägre än under 2001 beroende på att man har sålt vissa oljekällor i Mexikanska golfen samtidigt som det man tvingades till vissa produktionsstopp vid orkanstormar. 3

3 Omsättningen har sjunkit med 34% under 2002 till 471 MUSD (714 MUSD) Forest Oil (SEK) Framfab har gått tillbaka drygt 20% på börsen under årets första tre månader. Framfab förbättrar trots den svaga börsutvecklingen sina resultat och under det fjärde kvartalet blev rörelseförlusten endast 3,6 Mkr, vilket var nästan 30 Mkr bättre än tredje kvartalet. Omsättning under 2002 blev 342 Mkr ( 667) och resultatet efter skatt förbättrades till 56 Mkr ( Mkr). Den europeiska marknaden fortsätter att vara svag, men positivt för Framfab är att man fortsätter att behålla alla stora kunder samtidigt som man får in. Nya stora kunder under 2002 var bland annat Radisson SAS, Renault, Carlsberg och Yves Saint Laurent. Marknaden för Internetkonsulter är mycket svag och de flesta konkurrenter till Framfab dras med förluster och minskar verksamheten, samtidigt som Internet växer med oförminskad styrka. En miljon västeuropéer kopplar varje månad upp sig på nätet för första gången. Vid utgången av 2002 var 51% av Västeuropas vuxna befolkning uppkopplade mot Internet. Det egna kapitalet var vid årsskiftet 0:23:- per aktie. Framfab AB 0,49 0,43 0,37 0,31 0,25 H&M har under det första kvartalet haft en relativ stabil kutsutveckling på börsen. Rötab har under perioden valt att utöka satsningen mot H&M genom köp av aktier i bolaget. Sedan en tid tillbaka har Rötab ägt optioner i H&M. Trots bra rapporter under de senaste månaderna har aktien haft svårt att lyfta sig. Omsättningen ökade under perioden december 2002-februari 2003 med 1 till Mkr (11 246). Resultatet efter finansiella poster ökade med 43 % till Mkr (1 180 Mkr). H&M har förbättrat omsättningen och resultaten i samtliga länder. H&M fortsätter sin expansion och mellan december och februari öppnade man 6 nya butiker, varav två i USA. Det totala antalet butiker är nu uppe i 849. Under 2003 planeras 110 nya butiker inklusive de första i Tjeckien, Polen, Portugal och Italien. H&Ms största marknader är Tyskland Mkr (+10 %), Sverige Mkr (+3 %), Storbritannien Mkr (+25 %), Norge Mkr (+8 %) samt Österrike 898 Mkr (+12 %). USA är 10:e största land med en omsättning på 528 Mkr (+8 %) Hennes & M aurit s A B, H & M B Icon Medialab har haft en bra utveckling på börsen med en uppgång på 38% under årets tre första månader. Icon avslutade 2002 relativt bra och resulatet för det fjärde kvartalet blev positivt med en vinst på 6,5 Mkr. Omsättningen under 2002 sjönk med 45% till 653 Mkr. Omsättningen under det fjärde kvartalet var 8% lägre än under det tredje. Icon har förbättrat sitt resultat betydligt under det andra halvåret 2002 och man förväntar sig ytterligare lönsamhetsförbättringar under Orsaken till detta är både produktivitetsförbättringar och lägre kostnader. Icon gör dock fortfarande bedömningen att marknadsläget kommer att vara fortsatt svagt. Det egna kapitalet var vid årsskiftet är 53 Mkr, vilket motsvarar 0:34 per aktie. Icon M edialab International AB 2,05 1,85 1,65 1,45 1,25 4

4 IFS har fortsatt att tappa på börsen. Nedgången för årets första tre månader är 31%. För ett år sedan kostade IFS nästan 10 gånger mer. Börskursen är för närvarande överraskande svag. Visserligen fortsätter den internationella marknaden för affärssystem att vara svag, men IFS rapporterar om en stigande trend för företaget. IFS har en konkurrenskraftig produkt i IFS Applications och på en vikande marknad har man ökat marknadsandelarna. För närvarande har man dessutom ökande orderstock. I dagsläget har man kunder och det finns totalt användare av IFS Applications. Under året tecknade 190 nya kunder om leverans och drygt 40 kontrakt hade ett ordervärde på mer än 1 MUSD. Under 2002 minskade rörelsekostnaderna med 232 MKr jämfört med 2001, främst till följd av personalminskningar minskades antal anställda med 453 och under 2002 med ytterligare 72. Under årets första månader minskade omsättningen med 11% för IFS till Mkr (3 044 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 760 Mkr (-350 Mkr). IFS har, för att stärka finanserna, utökat krediterna med 100 Mkr och genomfört en konvertibelemission på 215 Mkr, även om Rötab inte valde att medverka i den. IFS räknar inte med att marknaden skall växa under 2003, men att potentialen är stor under de närmaste åren. Det egna kapitalet har sjunkit kraftigt den senaste tiden, men är med 6:00 per aktie klart över nuvarande börskurs. Industrial and Financial Syst. B 6,00 5,25 4,50 3,75 3,00 Läkemedelsfonden har gått tillbaka under årets första tre månader. Nedgången är drygt 10%. Under perioden har fondens andel i Rötab sjunkit eftersom vi har valt att avyttra hela innehavet i Pharmacia. Orsaken är att Pharmacia under slutet av 2002 gick relativt bra genom att företaget blev uppköpt av amerikanska Pfizer. Genom köpet kommer den nya läkemedelskoncernen endast att vara noterat i USA. Bäst utveckling under kvartalet har forskningsbolaget Oxigene haft med en uppgång på 23%. I övrigt är det endast Elekta som har haft en uppgång på börsen under Astra- Zeneca har backat med 6% och svagast utveckling har Gambro haft med en nedgång på 27% följt av Monsanto och Nobel Biocare som haft backat med 19%. I skrivande stund är Nobel Biocare åter största innehav i fonden före AstraZeneca. Under första halvan av April har Gambro återhämtat sig och stigit med 19%. Läkemed elsf o nd 18,4 17,3 16,2 15,1 14,0 Läkemedelsf ond Nobel Oxi gene, Inc Medivir B Monsanto Co Bi ocar e A str azeneca Holding AG PLC Geti nge B Gambr o A Elekta B McDonalds har i inledningen av 2003 haft en fortsatt svag utveckling på börsen. Nedgången har varit 1 samtidigt som dollarn har hållit sig relativt stabilt under kvartalet. I slutet av januari presenterades resultatet för helåret 2002 och man meddelade att företaget under det fjärde kvartalet noterade sitt första förlustkvartal någonsin. Orsaken är en svagare marknad som tvingat företaget att ta kostnader på över 800 MUSD för att stänga över 700 restauranger, lämna marknaderna helt i Bolivia, Paraguay och Trinidad samt ändra strategin i Mellersta Östern. Detta har fått börskursen att nå sina lägsta nivåer på nästan tio år. Målet för McDonalds är att minska satsningarna i Asien, Afrika och Latinamerika och istället låta investeringarna ske i existerande amerikanska restauranger, för att där öka vinsten. För världen som helhet rapporterar McDonalds en ökning av omsättningen med 4% under det sista kvartalet Omsättningen för McDonalds blev för MUSD (40 630) och vinsten efter skatt 893 MUSD (1636). McDonalds kommer att anpassa sig till den svagare ekonomiska utvecklingen i framförallt Asien genom att minska på utbyggnadstakten. Under 2003 förväntar man sig öppna 600 nya restauranger, vilket är 450 färre än under 2002 och betydligt lägre än drygt 2000 per år i mitten av talet. M cdonald's Corporation (SEK)

5 Poolia har tappat ytterligare 23% på börsen under årets första tre månader. Bemanningsföretagen är för närvarande iskalla på börsen. Orsaken är att branschen under 2002 gick från många år av kraftig tillväxt till en tillfällig nedgång i omsättningen. Poolia fortsätter dock investeringarna och är förutom i Sverige väl etablerade även i Finland och Danmark. Verksamheterna i Norge och Tyskland är under påbyggnad. I Tyskland finns man representerade i tre tyska storstäder. Omsättningen minskade under 2002 till 792 Mkr (1 043 Mkr). Resultatet efter finansnetto blev 48,8 Mkr (18 Mkr). Orsaken till det lägre resultatet är minskad efterfrågan inom rekrytering samt omstruktureringskostnader. Poolia värderas för närvarande under det egna kapitalet som vid årsskiftet var 22:58. Värderingen känns attraktiv eftersom vår bedömning är att bemanningsmarknaden kommer att återigen växa under de närmaste åren. Poolia AB B SinterCast har stigit med 15% på börsen under det första kvartalet. På längre sikt har aktien pendlat mellan 40-50:- Utvecklingen för SinterCasts produkter för produktion av CGI (Compact Graphite Iron) fortsätter att växa, även om det ännu inte har visat sig i allt för stora intäkter. Den senaste installationen skedde i Tafalla i Spanien i februari För närvarande står Sinter- Casts sju gjuteripartners för 40% av världens produktionskapacitet av motorblock i gråjärn. Utvecklingen går som planerat då Caterpillar producerar motorkomponenter i USA och Halberg i Tyskland tillverkar cylinderblock till Audis dieselmotorer. Även Daros och Rolls Royce i Storbritannien tillverkar produkter i CGI. Under sommaren 2003 skall Tupy i Brasilien börja tillverkningen av motorblock åt Fords 2,7 liters V6:a. Produktionsvolymen är dock fortfarande låg, även om produktionerna förbättrar SinterCasts positiva anseende. Omsättningen ökade under 2002 till 9.7 Mkr (6,2 Mkr). Resultatet blev en förlust på 16,4 Mkr (-31,3 Mkr). Kassan var vid årsskiftet på 33 Mkr och förväntas, tillsammans med utestående optioner, att täcka Sinter- Casts kassabehov framtill ett positivt resultat kommer att redovisas. SinterCast AB Skandia avyttrade Rötab påverkan på Rötabs resultat. 26 Skandia Försäkringsab aktieinnehavet i under 2002 och idag 23 återstår endast en mindre andel optioner med lösen i september De har i dagsläget inte någon Skanditek har sedan några år tillbaka koncentrerat sina innehav till IT-sektorn och den fortsatt svaga utvecklingen för branschen har resulterat i en nedgång för Skanditek på börsen. Under första kvartalet sjönk börskursen med 23%. Förutom elektronik och IT finns satsningarna inom bioteknik och tjänster. Skanditek har idag 12 företag i sin portfölj och störst omsättning har LGP, PartnerTech och Axis. Samtliga tre företag verkar inom telekomindustrin och är börsnoterade. Även medicinföretaget Vitrolife är börsnoterat blev ett mycket svagt år för Skanditek och flera av företagen. Nedgången för IT-bolagen har minskat värdet på företagets egna kapital, men fortfarande känns företaget lågt värderat, eftersom börskursen har utvecklats svagt under Skanditek Industriförvaltning A 12,50 11,25 10,00 8,75 7,50 Svensk Vodka har, som meddelats i tidigare rapporter, försatts i konkurs. Rötab har därför skrivit ned värdet på innehavet i Svensk Vodka till 0:-. 6

6 Tele2 har återhämtat sig väl på börsen under det första kvartalet Aktien tillhör de som har gått bäst i Rötabs portfölj och detta är viktigt eftersom Tele2 är Rötabs största enskilda aktieinnehav. Grunden till den positiva tonen på börsen är att företaget fortsätter att skörda framgångar som Europas största paneuropeiska telefonbolag. Tele2 har nu 16,8 miljoner kunder i 22 länder och omsättningen för 2002 blev Mkr ( Mkr). Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 796 Mkr ( Mkr). Utvecklingen är stark på samtliga marknader och man uppvisar både en stark omsättningsökning och en förbättring av marginalerna. Marginalerna på mobiltelefoni är i Sverige 56%, vilket gör Comviq till den mest effektiva mobiloperatören i Europa. Trots den snabba utvecklingen för Tele2 finns det inget som talar för att expansionen avtar. Tele2 är starka i Norden på samtliga segment; mobila samtal, fast telefoni och Internet. I Östeuropa och Ryssland är man starka på den mobila delen men svaga i övrigt, medan man i Central och Sydeuropa är starka på fast telefoni och Internet, medan man fortfarande knappt har börjat arbetet på mobilsidan. Dessutom kommer den fortsatta avregleringen av telemarknaden att ytterligare öka Tele2s möjligheter till att växa de närmaste åren. Även om aktien har återhämtat sig en del under det senaste halvåret så gör vi bedömningen att aktien har stora möjligheter att fortsätta uppgången under de närmaste åren. Tele 2 B WM-Data har haft en positiv utveckling under det första kvartalet 2003 med en uppgång på börsen med 3%. Uppgången har fortsatt under inledningen av april var ett svagt år för databranschen som är inne i en utbredd lågkonjunktur med allmän återhållsamhet i IT-investeringar och avsaknad av teknikskifte. Hela IT-sektorn har en negativ tillväxt och otillräcklig lönsamhet. I den svaga markanden redovisar WM-Data svaga resultat, men man stärker marknadspositionen, främst inom outsourcingområdet och med en hyfsad fart på konsultverksamheten. Antalet anställda har minskat under de senaste 18 månaderna med 1800 personer och är nu nere i Omsättningen minskade under året till Mkr (11 975). Orsaken är att WM-Data sedan förra året har avyttrat PC-försäljningsdelen och numera enbart är ett konsultföretag. För jämförbara delar minskade omsättningen med 6%. Företaget redovisade en förlust för Mkr (-104), men då ingick engångsavskrivningar på 500 Mkr. För 2003 tror WM-Data på en fortsatt svag marknad, men att WM-Data skall utvecklas bättre än marknaden. WM-Data AB B Östeuropa har backat med 5% under det första kvartalet. Östeuropa har trots detta klarat sig relativt bra under de senaste två åren, då regionen har gått bättre än EU-snittet. Orsaken till detta är fallande räntor, god ekonomisk tillväxt, starka valutor och framför allt framgångsrika EU-förhandlingar. Dessutom har den globala konjunkturnedgången påverkat regionen mindre än förväntat och företagen har därför haft en stark vinstutveckling.. Under 2002 har fonden ökat satsningen på ryska oljebolag och Polska företag. Under 2003 har man ökat fokuseringen på Ryssland genom att köpa fler företag även utanför oljebranschen. Vid årsskiftet var Ryssland största enskilda placeringsland för fonden. Sedan följde Polen, Ungern och Tjeckien. Genom den ökade satsningen i Ryssland har olja och gas blivit största bransch före finans och telekommunikation. Största enskilda innehav är ryska olje- och gasföretagen Surgut- nettegaz och Lukoil före ungerska banken OTP Bank och som fjärde största innehav är ryska oljebolaget Yukos. De fyra företagen står tillsammans för 34 % av fondens värde. Östeuropafond 9,30 9,05 8,80 8,55 8,30 7

7 Värdet på Rötab var vid kvartalsskiftet kr ( ) fördelat på 586 (567) andelar som hade ett värde på 298 kr (517). Det ger en minskning av andelsvärdet med 42 % för de senaste 12 månaderna. Stockholmbörsens All-Share index har under samma period sjunkit med 40%. Kvartalsresultatet för de senaste nio kvartalen är som tabellen nedan anger Kvartal 1-15,0 % -6,3 % -5,2 % Kvartal 2 +5,7 % -25,8 % Kvartal 3-28,3 % -31,9 % Kvartal 4-26,9 % +20,4 % Helår -18,0 % -43,2 % -5, Fondförmögenhetens utveckling Intäkter: Emission av nya andelar 1700:- Utdelning: 473:- Ränta: 31:- Totalt intäkter: 2204:- Utgifter: Inlösen av befintliga andelar - Courtage vid aktieaffärer -559:- Årets kursförlust på försålda aktier -2968:- Depåavgift: -25:- Porto/Postgiro: - Skatt: -141:- Årets kursförlust på ej försålda aktier: -6506:- Utdelningarna under 2003 förväntas understiga fjolårets 934:-. Vilket är betydligt lägre än 2001 års utdelningar på drygt 3 800:-. Orsaken till nedgången är de svagare resultaten hos Rötabs portföljföretag. Totalt utgifter: :- Årets resultat: -7995:- Internet ger andelsägarna större möjlighet att följa med i Rötabs utveckling samtidigt som det sprider kännedom om Rötab. Besök gärna Rötab på Internet. Uppdateringar av andelsvärde och aktieportfölj ges tillsammans med den senaste rapporten. Rapporttillfällen 15 Apr Månadsrapport 15 Maj Månadsrapport 15 Jun Månadsrapport 10 Jul Halvårsrapport Utvecklingen för Rötabs portföljföretag 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Jan Feb Mar Icon Medialab Sintercast A Tele2 B WM-Data B Cisco Systems Östeuropa Läkemedelsfond McDonalds Ericsson B Forest Oil Framfab Poolia Skanditek IFS Företagsnamnen till höger är sorterade efter utvecklingen 1 januari-31 mars

Ordförande kan även under det tredje kvartalet

Ordförande kan även under det tredje kvartalet Ordförande kan även under det tredje kvartalet presentera stora framgångar för Rötab. Efter ett första kvartal med en nedgång på 5% har Rötabs andelsvärde stigit kraftigt under både det andra och tredje

Läs mer

Ordförande noterar att Rötab fortsätter den

Ordförande noterar att Rötab fortsätter den Ordförande noterar att Rötab fortsätter den positiva trenden som har funnits sedan börsen nådde botten hösten 2002. Cast, 5 (5) Nobel Biocare, 6 (7) WM-Data, 7 (6) H&M, 8 (9) Elekta, 9 (8) Metro, 10 (10)

Läs mer

Rötab har under det första kvartalet inte genomfört

Rötab har under det första kvartalet inte genomfört Ordförande konstaterar att Rötab kan räkna in sitt åttonde kvartal med plusresultat bland de nio senaste kvartalen. Dessutom finns det goda möjligheter rapportera en god utveckling på 12 månaders sikt

Läs mer

Ordförande kan konstatera att det framgångsrika

Ordförande kan konstatera att det framgångsrika Ordförande kan konstatera att det framgångsrika första halvåret 2004 har följts av ett något svagare tredje kvartal. Utvecklingen för Rötabs aktieplaceringar är relativt splittrat. Positivt är att flera

Läs mer

Ordförande konstaterar att Rötab kan se tillbaka

Ordförande konstaterar att Rötab kan se tillbaka Ordförande konstaterar att Rötab kan se tillbaka på ett framgångsrikt år. Faktum är att Rötab har kunnat redovisa ett positivt resultat sex kvartal i rad. Utvecklingen för Rötabs aktieplaceringar har varit

Läs mer

Aktieportföljen. Andelsvärde. Ägare Örjan 2,2%

Aktieportföljen. Andelsvärde. Ägare Örjan 2,2% ORDFÖRANDE HAR ORDET Det har varit mindre bra andra kvartal för Rötabs andelsägare. Det andra kvartalet visar på ett kraftigt minus och en titt i backspegeln visar att det är det sämsta kvartalet hos Rötab

Läs mer

Ordförande kan konstatera att det första

Ordförande kan konstatera att det första Ordförande kan konstatera att det första halvåret 2004 har varit framgångsrikt för Rötab. Under det första kvartalet har andelsvärdet stigit med mer än 20%, vilket är betydligt bättre än börsen som har

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-08-04 Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2003

Delårsrapport Januari Mars 2003 Delårsrapport Januari Mars 2003 Försäljningen uppgick till 173 MSEK (186). Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet till 10,2 MSEK (14,8). Mer än 25 kunder för XPonCards kortadministration. Större

Läs mer

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-06-04 Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer