Aktieportföljen. Andelsvärde. Ägare Örjan 2,2%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieportföljen. Andelsvärde. Ägare Örjan 2,2%"

Transkript

1 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det har varit mindre bra andra kvartal för Rötabs andelsägare. Det andra kvartalet visar på ett kraftigt minus och en titt i backspegeln visar att det är det sämsta kvartalet hos Rötab sedan det tredje Trots detta så blir resultatet för det första halvåret ändå bara ett svagt minus. Det är intressant att trots att aktierna hos Icon Medialab, IFS och WM-Data gått riktigt dåligt och optionerna i H&M och WM-Data varit en katastrof så blir resultatet ändå bara en dryg procent minus. En starkt bidragande orsak till detta är att de för närvarande största innehaven i aktieportföljen har haft ett bra första halvår. Det är dels Ericsson med en uppgång på 28% och dels Läkemedelsfonden med en uppgång med 20%. Andra bidragande orsaker till det relativt hyfsade resultatet är det bud på Provobis som Scandics Hotel lämnade och kraftiga kursuppgångar för SEB och Skanditek. Rötab valde efter den starka uppgången under 1999 att minska innehaven i IT-sektorn, vilket har visat sig vara en rätt taktik. I slutet av perioden har Rötab åter börjat investera i den sektorn till relativt attraktiva kurser. Satsningen under våren på bemanningsföretag har givit ett positivt bidrag till Rötabs utveckling, men vi gör bedömningen att både Poolia och Proffice har betydligt mer att ge i framtiden. Handelsföretagen Lindex, Malmbergs och Spendrups har haft en ganska så stillsam utveckling under året trots att rapporterna inte har varit svaga. Det är Rötabs starka övertygelse att det andra halvåret 2000 kommer att bli bättre än det första. 0% 12% 0% 4% 0% 5% 5% 3% 5% 7% Aktieportföljen 4% 7% 5% 12% 3% Ericsson B S-E Banken A Telia WM Data B Lind ex Spendrups Malmbergs Elektriska B IFS B Icon Medialab Netcom B Po o lia B Proffice B SinterCast A Skanditek A Forcenergy Inc. McDonald's Corp. S-E Banken /80 FSB H&M B 2001/320 WM Data B 2001/110 Läkemed elsfond Östeuropafond Fredrik 28,9% Andelsvärde Erik 4,8% Ägare Örjan 2,2% 3% 4% 5% 4% 6% To nny 31,1% 6% MARKNADEN Fondbörsen i Stockholm började 2000 med ett mycket bra första kvartal som innebar en uppgång för generalindex på 13,9%. Uppgången var som mest över 26% i början av mars. Orsaken till uppgången låg i ett fortsatt starkt inflöde av kapital till börsen, en stark svensk ekonomi samt en god utveckling på den amerikanska teknologibörsen Nasdaq, där bland annat Ericsson och Netcom är noterade. Under det andra kvartalet har kurserna överlag gått något tillbaka och resultatet för det första halvåret i generalindex blev en uppgång på 6,5%. Under det andra kvartalet var index som lägst nere i en uppgång på 4,2% i slutet av juni. RÖTABS AKTIEPORTFÖLJ Rötab har under det första halvåret haft ett betydligt större utflöde än inflöde av kapital. Försäljningar av delar av innehaven har därför genomförts i Ericsson, Icon Medialab, IFS, Lindex, Netcom, Skanditek, Spendrup och WM-Data. Hela innehavet av Ericssonoptioner har avyttrats under perioden och i april gick hela innehavet i Provobis till försäljning efter ett bud från Scandics Hotel. En satsning mot den kraftigt växande marknaden för bemanningsföretag har genomförts i och med att Poolia och Proffice har tagits in i portföljen. Under det andra kvartalet har återköp genomförts till attraktiva kurser i IT-bolagen Icon Medialab och WM- Data liksom en medverkan i en nyemission i IFS. Rötab deltog även i den statliga utförsäljningen av Telia. Optioner i H&M och WM-Data har inhandlats efter nedgångar i företagens aktiekurser. Örjan Karlsson Östansjö 10 juli 2000 Morgan 13,9% Stefan 14,5% Roger 4,1% Bengt 0,5% Rötab hade vid utgången av det andra kvartalet 2000 den fördelning av aktier, optioner och kapital som diagrammet till vänster visar. 2

2 ERICSSON: Ericsson har haft ett bra halvår på börsen och uppgången har varit 28%. Aktien har dessutom klarat av den allmänna nedgången på börsen under det andra kvartalet relativt bra. En bidragande orsak till detta är en mycket bra rapport för det första kvartalet. Under perioden ökade Ericsson försäljningen med 42% till Mkr (41 600). Resultatet blev Mkr (1 300) vilket innebar en förbättring med hela 366% jämfört med året innan. Det som är extra positivt är att orderingången ökade med 67% till Mkr. I årsrapporten förväntade sig Ericsson för 2000 en kraftig ökning av vinsten genom förbättrade marginaler samtidigt som försäljningen förväntades öka med 20%. Nu ökar man denna siffra och förväntar sig en ökning på 25% för Det första kvartalet visade att Ericsson klart leder utvecklingen inom både mobil internet och nätverk. Företaget har tagit mer än 50% av de stora viktiga orderna inom GPRS. Mobiltelefonerna fortsätter att utvecklas väl och även om vinsten för dem är liten har man under det första kvartalet lyckats nå vinstsiffror igen. Ericsson ökade försäljningen på alla marknader förutom i Kina där man fick få ordrar i slutet av förra året. Men i år har man fått den största GSM-ordern i Kinas historia, vilket bekräftar att det är en stark återhämtning på gång för den kinesiska marknaden Telefonab. L M Ericsson B FORCENERGY: Rötabs allra minsta innehav har haft en mycket bra utveckling på New York börsen under det första halvåret Uppgången har blivit 42% för Rötab. Orsaken är två. Den ena är en lyckad rekonstruktion av olje- och gasföretaget. Rekonstruktionen innebar som tidigare nämnts att de gamla aktieägarna fick 4 % av det nya bolaget medan 96 % av aktierna fördelades på de gamla fordringsägarna till Forcenergy. Den andra faktorn som har haft betydelse är ett mycket högt oljepris i kombination med en stark dollar som givit Forcenergy goda intäkter. För första gången på länge kunde Forcenergy för det första kvartalet redovisa vinstsiffor. Resultatet blev 12 MUSD (-10.3). Intäkterna ökade med 29% till 77 MUSD (60). Genomsnittpriset för producerad enhet olja var 59% högre för det första kvartalet jämfört med året innan. Priset på gasproduktionen steg med 32%. Produktionen ökar också och var för det första kvartalet i år 4% högre än under det sista kvartalet Det ser med andra ord positivt ut för företaget igen. Rötab gör emellertid fortsatt bedömningen att avnoteringen i Stockholm gör aktien mindre attraktiv. Rötab planerar därför, om möjlighet kommer att ges, att avyttra innehavet. I dagsläget är avgiften för en försäljning för hög i förhållande till värdet på Rötabs innehav i Forcenergy Forcenergy Inc. (SEK) HENNES & MAURITZ: Rötabs satsning på H&M har inte utvecklats som förväntat. Investeringen genomfördes i mars efter att aktien tappat 25% efter en vinstvarning. Detta var en oväntad stor nedgång och Rötab gjorde bedömningen att möjligheten till en återhämtning i aktien före sommaren var stor. När H&M presenterade halvårsresultatet i slutet av juni sjönk dock aktien ytterligare. Resultatet för perioden blev en vinst på Mkr (2 049). Resultatet har påverkats negativt med 140 Mkr av de stora satsningar som företaget gör i Spanien och USA. Dessutom har den starkare dollarn påverkat resultat negativt med 163 Mkr. Rötab anser fortfarande att marknaden överreagerar och finner en hel del positivt i företaget. De tre butikerna i USA överträffar vida förväntningarna och därför kommer H&M att fördubbla den planerade satsningen genom att öppna 75 butiker de kommande tre åren. I övriga världen kommer man att öppna drygt 50 butiker det kommande halvåret. Även satsningen i Spanien har fallit väl ut. Tre butiker har öppnats och fem till skall öppnas den närmaste tiden. Omsättningen ökade för det senaste halvåret med 10% till Mkr (15 683). Detta trots en något sämre sortimentsmix under vårsäsongen som har lett till realisationer. Under senare delen av det senaste kvartalet har dock kostnadsnivån förbättrats Hennes & Mauritz AB, H & M B 3

3 ICON MEDIALAB: Börskursen i Icon har fallit kraftigt under den senaste fyramånadersperioden och kursen är idag 1/3 av toppnoteringen. Rötab investerade, som tidigare redovisats, :- i företaget under 1999 och genom försäljningar säkrat :-. Rötab har i april valt att åter köpa aktier i Icon. Företaget är en del i Rötabs ITsatsning och förväntningarna är därför stora på företaget. För det första kvartalet ökade Icon omsättningen med 357% till 278 Mkr (61). Jämfört med det fjärde kvartalet 1999 var det en ökning med 72%. Resultatet blev för perioden en förlust på -94,9 Mkr (-15,9). Trots förlusten visar rapporten på bättre marginaler och förbättrad effektivitet hos Icon. Företaget har idag 1400 anställda i 12 länder och växer för varje månad. I april förvärvades Nexus Information Technology och därmed skapades Spaniens största konsultbolag inom e-handel. Vidare jobbar man på att utveckla marknaden i Asien. I slutet av juni köpte Icon det amerikanska konsultföretaget Insight Technology Group med kunder som AT&T Citicorp, Ford och Boeing. I juni fanns Icon med på en lista som Business Week publicerade över de 200 mest intressanta företagen inom IT-sektorn i världen. Icon tillhör även de 50 hetaste IT-bolagen i Europa enligt samma lista Icon Medialab International AB IFS: Kursutveckling i Linköpingsbaserade Industrial & Financial Systems, IFS, har varit mycket svag under det andra kvartalet. Företaget som utvecklar och levererar affärsapplikationer, som köparna använder bland annat vid e-business, har inte tillhört börsens favoriter. Det finns en oro för att 2000 kommer att bli ett svagt år för IFS. IFS är världens 9:e största leverantör av affärssystem och under det första kvartalet ökade omsättningen med 21% till 493 Mkr (406). Ökningen har varit störst i Nordamerika, Sydamerika och Asien. Vinsten för det första kvartalet blev 52 Mkr (2), men i det ingår en reavinst på 180 Mkr för en försäljning av ett dotterbolag. Orsaken till det sämre rörelseresultatet är en svag utveckling av konsulttjänster i Norden och Västeuropa samt ökade produktutvecklingskostnader. IFS skall dock ta tillbaka detta när investeringarna inom branschen åter ökar och tillväxten för branschen förväntas bli 20-35% under IFS mål är att växa mer än marknaden. IFS har i slutet av perioden meddelat att man kommer att samarbeta med IBM för att öka spridningen av IFS produkter. Rötab ser stor potential i IFS och har under våren medverkat i den nyemission som företaget genomförde under det andra kvartalet Industrial and Financial Syst. B LINDEX: Klädkedjan Lindex fortsätter sina vana trogen att presentera riktigt bra rapporter, men likväl fortsätter marknadens negativa inställning till företaget. Trots en mycket bra rapport i slutet av juni sjönk kursen tillbaka ytterligare. Det är svårt att förstå orsaken till detta då Lindex utvecklas mycket bra. Resultatet efter finansiella poster ökade under de nio månader, september-maj, som rapporten handlade om med 16,5% till 234 Mkr (201). Resultatet efter finansiella poster i Norden ökade med hela 23,2% till 310 Mkr (252). Lindex fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga geografiska marknader. Under perioden steg Lindex försäljning med 14,0% till Mkr (2 685). Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 5,5%. Försäljningsökningen för jämförbara butiker i Tyskland under verksamhetsårets tredje kvartal uppgick till drygt 30%. Totalt öppnades 26 nya butiker under perioden, varav 13 i Tyskland. Lindex startar dessutom ytterligare ett etableringsområde i Tyskland - Berlin. Ett första hyreskontrakt har tecknats för en butik med bästa läge på Kurfürstendamm. Öppningen är planerad till november Två av butikerna i Tyskland har nu nått break-even där intäkterna överstiger utgifterna. Det ser med andra ord fortsatt bra för Lindex och en uppvärdering av aktien bör därför relativt snart inträffa AB Lindex

4 MALMBERGS: Börskursuppgången i Kumlaföretaget Malmbergs, som påbörjades i slutet av 1999 och fortsatte under våren, har mattats av under det andra kvartalet. Kursen har stabiliserats omkring 50:- nivån. Malmbergs utvecklas som planerat och omsättningen ökade under det första kvartalet med 11% till 74 Mkr (67). Försäljningsökningen var kraftigast i Danmark och Norge, där de sedan tidigare gjorda marknadsinvesteringarna nu börjat ge resultat samt inom affärsområdet Bygg-Ström, där framförallt gördet-själv-produkterna (GDS) svarat för den största tillväxten. En större satsning sker just nu i Finland och där förväntar man sig en stark försäljningstillväxt. Utvecklingen i Storbritannien var emellertid negativ. Resultatet efter finansiella poster blev för det första kvartalet 6,3 Mkr (5,9) Resultatet hämnas en del av marknadsinvesteringarna och de därmed ökade personalkostnaderna. Malmbergs breddar under 2000 sortimentet och inför nyheter inom fiberoptik och datakommunikation. Dessutom har företaget startat en internet shop där kunderna kan handla 24 timmar om dygnet. Malmbergs räknar med att vinsten under 2000 kommer att stiga till 35 Mkr. Dessutom skall man under det här året använda en del av kassan för att återköpa 10% av företagets aktier från sina aktieägare för att ytterligare höja börskursen Malmbergs Elektriska AB B MCDONALDS: McDonalds har haft en fortsatt relativt svag utveckling på den amerikanska börsen under det första halvåret. Rötabs värde i företaget har sjunkit med 16%, trots en något starkare dollar under årets första månader. Försäljningen under det första kvartalet ökade med 9% till MUSD. Försäljningen ökade 5% i USA och 12% både i Europa och Japan. Den allt svagare euron påverkade dock företaget negativt, medan en starkare yen påverkar företaget positivt. Även I Latinamerika ökade försäljningen med 12%. McDonalds finns nu i 119 länder och serverar 43 miljoner måltider per dag i de restaurangerna. Andelen av försäljningen som sker i USA minskar för varje år och är nu nere i 47%. Vinsten för 1999 blev 486 MUSD (348 MUSD). Under 2000 satsar McDonalds hårt i Japan där man har svårt att locka kunder på vardagarna. Lördagar och söndagar står hittills för 50% av företagets försäljning. Nu skall man försöka få japanerna att även äta på McDonalds de dagar de arbetar. I USA satsar man på en ny sallad, McSalad Shaker, som innebär att kunden på egen hand skakar salladen för att fördela dressingen. Rötab behåller innehavet i McDonalds och trots en svag utveckling har företaget varit en bra balans mot IT-bolagen under den senaste tiden nedgång för IT McDonald's Corporation (SEK) NETCOM: Netcom började året strålande på börsen och nådde nästan upp till 1000:-. Där mattades efterfrågan på aktien av och aktien har i slutet av perioden handlats i intervallet :-. Netcom fortsätter emellertid framgångarna och under det första kvartalet ökade försäljningen med 35% till Mkr (1 738). Vinsten ökade med 193% till 451 Mkr (154). Att vinsten ökar betydligt mer än omsättningen beror på en förbättrad lönsamhet inom företaget. Comviq har abonnenter, vilket är en ökning med Antalet kontantkortskunder ökade i Sverige med 33% till I Sverige ökade den genomsnittliga intäkten per mobilabonnent med 7% till 401:-. När det gäller internet har Netcom kunder, varav (+158%) i Norge och (+75%) i Danmark. I april startar man verksamhet med fasttelefoni i Finland och man kommer snart att starta mobiltelefonverksamhet i Norge genom Tele2Mobil. Antalet kunder inom fast telefoni i Sverige ökade med 14% till I Estland har man (+41%) kunder genom mobiltelefonoperatören Ritabell. Netcom äger även 17,8% i SEC som har kunder inom mobiltelefonin och hela 3,5 miljoner kunder inom fast telefoni i Holland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike, Italien och Luxemburg. Resultatet för SEC blev för första kvartalet 79,9 miljoner euro NetCom AB B

5 POOLIA: Poolia är en av de ledande aktörerna på den allt större och allt snabbare växande marknaden för bemanningsföretag. Omsättningen för det första kvartalet ökade med 106% till 196,5 Mkr (95,2). Personaluthyrning är det fortsatt dominerande tjänsteområdet. Tillväxten var där 105%. De yrkesområden inom personaluthyrning som växer snabbast är fortfarande teknik & industri och kontor. I absoluta tal är yrkesområdet ekonomi störst. Resultatet efter finansnetto blev 15,5 Mkr (7,3). Poolia fortsätter att växa och i februari förvärvades Resursen i Borlänge AB, med dryga 60 anställda verksamma inom yrkesområdena ekonomi och kontor i Borlänge och Falun. Under det första kvartalet har nya kontor öppnats i Helsingborg, Karlstad, Växjö, Kalmar och Umeå. Under det andra kvartalet har Poolia etablerat lokalkontor i Karlskrona och Luleå. Poolia har även breddat verksamheten genom två nya affärsområden. Dels search, med inriktning på rekrytering av nyckelpersoner och dels vård. Antalet anställda var i slutet av mars 2177 personer (1156), vilket nästan är en fördubbling jämfört med året innan. Poolia har sedan Rötabs första placering i företaget sjunkit med 7% på börsen, men genom en aktiv handel i företaget har Rötab under det första halvåret gjort en vinst på innehavet med 2% Poolia AB B PROFFICE: Proffice presenterade en bra rapport i april och har sedan dess haft en fortsatt bra utveckling på börsen. Rötab har hittills gjort en förtjänst på innehavet med 12%. Proffice omsättning i Norden ökade under det första kvartalet med 96% till 497 (253) Mkr. I Sverige ökade omsättningen med hela 105%. Resultatet efter finansnetto uppgick till 13 (4) Mkr. I Norge ökade man omsättningen med mer än 50% och under det första kvartalet har Proffice fullt ut etablerat verksamhet i Danmark samt lanserat en ny internetrekryteringstjänst. Genom etableringen i Danmark kan Proffice erbjuda sina kunder bemanningslösningar i hela Norden, vilket ytterligare förstärker företagets expansionsmöjligheter. Proffice har anställda och finns på 50 orter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Sverige står emellertid fortfarande för 80% av verksamheten. Rötab gör bedömningen att marknadsledande Proffice och Poolia utgör två bra komplement i satsningen mot bemanningsföretag. Det finns mycket som talar för att båda företagen kommer att utvecklas väl under de närmaste åren och därmed garanteras en bra avkastning på Rötabs satsning inom denna bransch Proffice AB B SE-BANKEN: SEB har varit en stor tillgång för Rötab under det första halvåret. Banken framstår allt mer som den ledande banken i Sverige och uppgången blev 22% för aktien och 36% för optionen. SEB fortsätter den kraftiga vinstökningen från 1999 och vinsten för de tre första månaderna blev Mkr (2 036). Omsättningen har ökat kraftigt under det första kvartalet genom att tyska BfG Bank och två baltiska banker numera ingår i SEB-koncernen. Omsättningen ökade med 70% men utgifterna enbart med 56%. Hälften av de anställda är numera verksamma utanför Sverige. SEB fortsätter satsningen på internet och antalet kunder har ökat från vid årsskiftet till , varav finns i Sverige. Aktiviteten ökar och antalet aktietransaktioner var bland dessa kunder i mars mot året innan. Antalet betalningar via internet har ökat från till SEB äger även 34% av rösterna i den franska internetmäklaren Self Trade som finns noterad på Nya Marknaden på Parisbörsen. SEB har bokfört bankens värde till 300 Mkr men börsvärdet var redan första dagen Mkr. Self Trade har kunder i Frankrike och har också startat verksamhet i Milano. Rötab ser fortsatt stor potential i SEB och ser börsuppgången som väl motiverad Skandinaviska Enskilda Banken A

6 SINTERCAST: Sintercast har haft en svag utveckling på börsen under det första halvåret och kursen har sjunkit med 15%. Det är ganska tydligt att 2000 kommer att bli ett avgörande år för företaget. Det finns ett stort intresse för företagets kompaktgraftjärn (CGI) men det gäller att företaget får in nya order. Företagets kassa kommer som planerat att ta slut under nästa år om inte nya intäkter kommer in. Sintercast uppskattar att marknadspotentialen för CGI inom dieselsegmentet uppgår för 2004 till 5,2 miljoner dieselmotorer motsvarande en CGI-produktion av cirka ton. Sintercast förväntas ta en övervägande del av denna marknadspotential. Enligt Sintercast skall ledande europeiska motortillverkare planera för storskalig CGI-produktion och ledande lastvagnsillverkare för produktion Under 2000 har kommersiell produktion av CGI genomförts hos Allen Power Engineering (Rolls Royce), Caterpillar (motorkomponenter) och Audi (motorblock). Sintercasts intäkter för det första kvartalet uppgick till 1,0 Mkr (0,7). Intäkterna kommer från ersättningar för produktion, demonstrationer och installationer. Resultatet blev 9,6 Mkr (-10,0). Sintercasts kassa var vid kvartalsskiftet 75 Mkr. Rötab kommer att bevaka utvecklingen med CGI och Sintercast och behåller samma innehav som tidigare SinterCast AB A SKANDITEK: Skanditek är ett intressant industriförvaltningsbolag med en aktieportfölj som innehåller svenska onoterade och noterade bolag. Skanditek fick en en kraftig uppvärdering under det första kvartalet och kursen har sedan dess legat stabilt strax under 60:-. Skanditeks affärsidé är att helt eller delvis äga företag inom elektronik, IT, bioteknik och tjänster. Företaget har idag ett 20-tal innehav och det gemensamma för samtliga företag inom Skanditek är att de har stor potential att växa och bli större. Skanditeks bidrag till innehaven är att erbjuda företagen kompetens, kunnande och kapital. Den stora möjligheten för Skanditeks aktieägare ligger i att innehaven kan noteras och delas ut till aktieägarna eller att de blir uppköpta. Det gör att det nuvarande resultatet och omsättningen har mindre betydelse. Omsättningen under det första kvartalet var 200 Mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 8 Mkr. De större innehaven är LGP Telecom Holding (högteknologisk verkstadskoncern), Axis (direktanslutna nätverksprodukter), Vitrolife (näringslösningar för provrörsbefruktning), Mydata Automation (maskiner för ytmontering av kretskort), Partner Tech (kontraktstillverkare av elektronik) samt Vellinge Electronics (kontraktstillverkare av elektronik) Skanditek Industriförvaltning AB A SPENDRUPS: Spendrups förlorade i maj den årslånga tvisten med Pepsi, vilket leder till att Pripps kommer att ta över produktionen av Pepsi från Spendrups vid årsskiftet. Detta var naturligtvis en negativ nyhet för bryggeriet och kursen har sedan beskedet från skiljedomstolen varit något pressat även om börskursen totalt sett är något upp under Spendrups kommer att ersätta de 16% av volymen som Pepsi står för med flera nya colamärken. Dessutom satsar bolaget ännu hårdare på egna varumärken. Flera nylanseringar är därför att vänta under Sammanslagningen av Carlsberg, Pripps och Ringnes leder troligtvis till att man tappar produktionen av Coca-Cola i Danmark och Norge, vilket enligt rykten skulle kunna övertas av Spendrups. Förlusten av Pepsi innebär även att man är mindre bunden och kan därför producera läsk direkt för en återföljsäljares egna märken, t ex för ICA och Konsum. Ett annat rykte säger att man skall lansera den i England populära Virgin Cola. Spendrups har tillsammans med Tetrapak börjat försäljningen av öl i en speciell plastförpackning som dels skyddar ölen och dels har ett skyddande lager som gör att kolsyran inte åker ut. För det första kvartalet redovisade man en förlust på 11 Mkr (-21). Trots förlusten är det en klar resultatförbättring och Spendrups goda kvartal är som bekant det andra och det tredje i varje år Spendrups Bryggeriab. B

7 TELIA: Den senaste investeringen för Rötab innebar att vi var med i den statliga utförsäljningen av Telia. Utvecklingen har hittills inte levt upp till förväntningarna men Telias tyngd på börsen gör att Rötab till att börja med har med aktien i portföljen. För det första kvartalet redovisade Telia en omsättning på Mkr (12 397) och vinsten blev Mkr (682). Detta betyder att Telia är ungefär sex gånger större än det relativt lika Netcom. Telia har en verksamhet som i basen består av fast telefoni, mobiltelefoni och internetverksamhet i Sverige. Man arbetar även med intressen i andra delar av Europa, bl a Danmark, Irland och Baltikum. I juni meddelade Telia att man etablerar sig i Ungern och man har även lagt ett bud på den norska mobiloperatören Netcom ASA. Företaget hade tidigare svenska Netcom som delägare, men genom en försäljning under 1999 blev SEC delägare i utbyte mot att svenska Netcom blev delägare i SEC. Netcom ASA är Norges näst största mobiloperatör med kunder. Om affären går igenom kommer Telia att uppnå en marknadsandel på 28% i Norden. Den risk som finns med Telia är att man tappar marknadsandelar i Sverige till alternativa operatörer som Netcom, Europolitan, Tele1 och Utfors. Detta kommer att påverka vinsten negativt men den stora möjligheten för Telia är istället att man blir en större aktör i Europa Telia AB WM-DATA: Datakonsulten WM-Data har haft en mycket svag utveckling under Det gäller både på börsen och för företaget. Resultatet för det första kvartalet blev mycket magra 5 Mkr (271). Förväntningarna inför rapporten låg på 150 Mkr och kursen har av naturliga skäl varit mycket pressad sedan dess. Omsättningen sjönk med 6% till Mkr (3 140) Orsaken till det sämre resultatet är en nedgång i efterfrågan på företagets produkter och tjänster som började redan under andra halvåret 1999 och som har fortsatt under första kvartalet En hårdare konkurrens har även lett till att flera nya affärer har tagits till lägre lönsamhet och till högre risk än vad man tidigare har gjort. Enligt företaget har dock marknaden börjat återhämta sig och en omorganisation är genomförd. Man förväntar sig en relativt stark avslutning på 2000, men resultatet kommer att understiga resultat för 1999 som var en vinst på strax under Mkr. Troligtvis kommer den att halveras och den allra största delen kommer att intjänas under det fjärde kvartalet. Kursen har även pressats av att tre personer hos WM- Data har åtalats för skattebedrägerier, men enligt företaget har alla berörda skatter och avgifter betalats. Rötab har i slutet av perioden inhandlat ytterligare aktien i WM-Data till attraktiv kurs WM-data AB B LÄKEMEDEL: Rötabs läkemedelsfond har fortsatt under det andra kvartalet att vara ett glädjeämne för andelsägarna. Läkemedelsfonden har ökat med 20% under årets första sex månader. Mycket god utveckling har Nobel Biocare och Medivir haft med kursuppgångar på 63 respektive 84% under första halvåret. Även Pharmacia med en uppgång på 37% har bidragit positivt till läkemedelsfondens goda resultat. Gambro, som hade ett svagt första kvartal, har repat sig och nedgången stannade på 6% för halvåret. Under perioden har ett bud lämnats på Lifco och enligt tidningsuppgifter skall ett bud snart lämnas även på Gambro. Förändringar i portföljen kan därmed vara förestående. Svagast utveckling har återigen Elekta haft med en nedgång på 40%. Negativt har det även varit för Getinge, som trots en bra avslutning på halvåret, har backat med 12%. 16,25 15,00 13,75 12,50 11,25 Nobel Biocare 12,3% Läkemedelsfond Lifco 6,6% Läkemedelsfond Medivir B 13,1% AstraZeneca PLC 29,9% Getinge B 5,8% Elekta B 3,5% Pharmacia Corporation 20,7% Gambro A 8,1% 8

8 ÖSTEUROPA: Föreningssparbankens Östeuropafond hade en bra utveckling under det första kvartalet med en uppgång på 24%. Under det andra kvartalet gick dock fonden tillbaka lika mycket. Utvecklingen under det senaste året har varit blandad där Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland gått bra medan kurserna backat något i Slovakien och Kroatien. Huvuddelen av fonden är placerad i Ungern, Ryssland och Polen. Tjeckien och Kroatien är fjärde och femte största land för fonden. De flesta nya förvärven under 1999 gjordes i Tjeckien. Sparbanken Ceska Sporitelna samt media och teleoperatören Ceske Radiokomunikace var nya innehav. Det senare bolaget har en stark position på den inhemska mobiltelemarknaden som förväntas ha en kraftig tillväxt framöver. En ny placering gjordes också i CEZ som är Tjeckiens största kraftbolag. Den största branschen för fonden är telekommunikation som står för mer än 25% av fonden. Andra stora branscher är olja och gas samt finans. Största enskilda innehav är ungerska Matav, polska TPSA och tjeckiska Cesky Telecom. Alla tre arbetar inom telekommunikation. Fjärde största innehav är det ryska olje- och gasföretaget Lukoil. Rötab konstaterar att den svängiga utvecklingen fortsätter för fonden totalt och att Rötab ligger kvar med innehavet på 4% av Rötabs kapital. 14,50 13,25 12,00 10,75 Östeuropafond VÄRDET Vid årsskiftet var Rötabs värde kr ( kr) fördelat på 549 (619) andelar som hade ett värde på 829 kr (506 kr). Detta ger en ökning av andelsvärdet med 64% för de senaste 12 månaderna. Generalindex har under samma period stigit med 54%. KVARTALSRESULTAT Kvartal 1 +21,6 % -0,5 % +11,0 % Kvartal 2 +1,4 % +14,7 % -11,7% Kvartal 3-23,1 % +2,4 % Kvartal 4 +20,1 % +63,1 % Helår +13,9 % +90,5 % -1,9 % FONDFÖRMÖGENHETENS UTVECKLING Intäkter: Emission av nya andelar 21600:- Årets kursvinst på försålda aktier 19955:- Utdelning: 500:- Ränta: - Årets kursökning på ej försålda aktier: 38281:- Totalt intäkter: 80336:- Utgifter: Inlösen av befintliga andelar :- Courtage vid aktieaffärer -1425:- Depåavgift: - Porto/Postgiro: - Skatt: -150:- Totalt utgifter: :- Årets resultat: :- UTDELNINGAR Det sammanlagda värdet på 2000 års utdelningar förväntas bli drygt 5000:-. INTERNET Besök gärna Rötab på Internet. Uppdateringar av andelsvärde och aktieportfölj ges tillsammans med den senaste rapporten. Det ger andelsägarna större möjlighet att följa med i Rötabs utveckling samtidigt som det sprider kännedom om Rötab. Adress: KOMMANDE RAPPORTER 15 Jul Månadsrapport 15 Aug Månadsrapport 15 Sep Månadsrapport 10 Okt Niomånadersrapport 9,50 9