Ordförande noterar att Rötab fortsätter den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande noterar att Rötab fortsätter den"

Transkript

1 Ordförande noterar att Rötab fortsätter den positiva trenden som har funnits sedan börsen nådde botten hösten Cast, 5 (5) Nobel Biocare, 6 (7) WM-Data, 7 (6) H&M, 8 (9) Elekta, 9 (8) Metro, 10 (10) SalusAnsvar 11 (12) Getinge 12 (13) IFS, 13 (13) Skanditek, 14 (11) Fly Me 15 (-) Gambro Utvecklingen för Rötabs aktieplaceringar är relativt splittrad, men Rötab lyckas trots det med att vara bättre än Stockholmsbörsens index under det första kvartalet Mindre positivt är att Rötabs tre stora innehav, Ericsson, SinterCast och Tele2, har haft en negativ utveckling under årets tre första månader. Det är med andra ord imponerande att Rötab trots detta visar en positiv utveckling. Rötab ägde vid kvartalsskiftet inga optioner. Rötab hade vid utgången kvartalet den fördelning av aktier, obligationer och kapital som diagrammet nedan visar. Örjan Karlsson Östansjö 10 april 2005 Flera av det senaste årets satsningar har börjat bära frukt. Det gäller inte minst SalusAnsvar och Metro som har stigit bra på börsen sedan investeringarna Några av de innehav som har funnits med i Rötab under flera år har också vänt utvecklingen mot det positiva. Det gäller t ex IFS och WM-Data. H&M och McDonalds är två stora positioner som efter några år med svagare utveckling har haft en bra period, både på börsen och som tillväxtföretag. Vi väntar emellertid fortfarande på att framför allt SinterCast skall få sitt stora genombrott. Om de lyckas med att få kommersiell bärhet i sitt lättjärn för fordonsindustrin så har vi troligtvis en guldkalv i portföljen. Det skall också bli intressant att se om investmentbolaget Skanditek kan yngla av sig några intressanta företag inom de närmaste åren. 22% 7% 8% Aktieportföljen 3% 2% 3% 7% 9% 2% 3% 8% 4% 2% Rötabs tre fonder visar samtliga en positiv utveckling där Läkemedel stigit med 1, Östeuropa med 1 och Småbolagsfonden med Jämfört med för ett år sedan har emellertid andelsvärdet i Rötab sjunkit med drygt. Samtidigt har börsens index stigit jämfört med för ett år sedan. Orsaken till detta är att Rötab för det första kvartalet 2004 kunde redovisa ett extremt starkt resultat med en uppgång på 2, vilket långt översteg börsens utveckling. Under kvartal två och tre följde sedan ett halvår då Rötabs andelsvärde sjönk något. Fondbörsen har under det första kvaratlet haft en relativt lugn, men stabil utveckling. Förutom en period i slutet av januari har börsen legat på högre nivåer än vid årsskiftet. Toppen nåddes i mars på drygt 7%. Vid kvartalsskiftet var uppgången drygt 6%. Rötab har hittills under 2005 varken gjort några investeringar eller avyttringar. Vid kvartalsskiftet var de största enskilda innehaven i storleksordning som tabellen nedan anger. Siffran inom parantes anger placeringen vid förra rapporten. 1 (2) Ericsson, 2 (1) Tele2, 3 (4) McDonalds, 4 (3) Sinter Ericsson B Hennes & M auritz B Skandit ek A IFS B M et ro International S.A SDB A SinterCast Cisco System M cdonald's Corp. Läkemedelsfond Småbolagsf ond Björckinv. 26,2% Morgan 5, Stefan 16,6 % Erik 2,3% Bengt 0, Ägare Örjan 2, WM Data B Rot tneros Tele2 B LB Icon SalusAnsvar B FLY M e Europe B Forest Oil Spendrups Östeuropafond Kapital Roger 1,6 % Andelsvärde 530 Tonny 45,3% 2

2 Aktieportföljen består förutom Läkemedel, Småbolags- och Östeuropafonden av 15 företag, varav Cisco, McDonalds och Forest Oil är noterade enbart i USD. Dessutom innehar Rötab en obligation från Spendrups som löper ut under Dollarn har stigit med 6% sedan årsskiftet och har således påverkat Rötabs resultat för dollarbolagen positivt. Cisco har sjunkit med 1½ dollar på den amerikanska börsen under 2005, vilket motsvarar drygt 2% i svenska kronor. I rapporten för perioden nov-jan 2005 MUSD. H&M har under 2005 stigit med på börsen. I början av april presenterades den senaste rapporten och aktien har stigit ytterligare sedan dess. Vinsten steg betydligt för perioden decemberfebruari 2005 till Mkr (1 788). Detta var mer än 10% över förväntningarna. Klädindustrin som helhet har backat i Tyskland och Sverige med nästan 6% och omsättningen blev Mkr, vilket var lägre än förväntat. H&M goda resultat bygger således på bättre marginaler. Försäljningsökningen i mars var emellertid hela 20%. H&M Cisco Systems Inc (SEK) Telefonab. L M Ericsson B redovisade Cisco en försäljningsökning på 12% till MUSD och en vinst som steg med 12% till MUSD. Cisco förväntar sig att nästa kvartal skall bli i nivå med föregående. har idag 1069 butiker och skall öka med ytterligare 150 under IFS har under det första kvartalet stigit med 28%. IFS har under de senaste åren åkt berg och dalbana på börsen 0,24 0,22 0,19 0,17 FLY M e Europe B Ericsson har tappat något under det första kvartalet och backat 6% på bör- och besvikelserna över resultaten har varit många. För 2004 redovisar IFS en 0,14 sen. Utvecklingen andas emellertid fortfarande optimism och tillbaka- förlust även om det blev vinst under det fjärde kvartalet, 25 Mkr. För Forest Oil Corp (SEK) gången måste ses i perspektiv på de blev resultatet efter finansnetto en för- 275 senaste årens kraftiga uppgång. För 2004 steg omsättningen med 12% till Mkr och vinsten blev goda Mkr. Orderingången var i nivå med förväntningarna och för 2005 beräknas vinsten att hamna i nivå med Ericssons värdering är i dagsläget rimlig, men om företaget kan öka vinsten ytterligare finns det möjlighet till kursuppgång. Fly Me har fortsatt att backa på börsen och är fortfarande en stor besvikelse för Rötab. I december genomfördes en nyemission på 129 Mkr som garanterar att företaget klarar Flygbolaget trafikerar idag Göteborg, Sundsvall, Malmö, Östersund och Helsingfors med utgångspunkt i Stockholm. Förlusten för det fjärde kvartalet blev 40 Mkr och totalt för 2004 blev resultatet 136 Mkr. För fjärde kvartalet var omsättningen 85 Mkr. På de aktuella sträckorna har Fly Me sedan starten i mars 2004 tagit en marknadsandel på över 20%, trots att antalet resande på linjerna inte har ökat. På Malmö är marknadsandelen över 30%. lust på totalt 228 Mkr. Omsättningen sjönk med 7% till Mkr. Målet är emellertid att 2005 skall bli IFS första år som vinstföretag. LB Icon har stigit på börsen under 2005 med 6%. LB Icon har en positiv utveckling och resultatet under det fjärde kvartalet 2004 blev en förlust på endast 2,9 Mkr (-14,5). Omsättningen ökade betydligt till 178 Mkr (120). Omsättningen för 2004 blev totalt 604 Mkr (482). LB Icon är Europas största webbyrå och under våren har man köpt 10% av aktierna i Europas näst största byrå, Framfab. Målet med köpet är att öka samarbetet mellan företagen. Läkemedelsfonden har stigit med 1 hittills under Utvecklingen är som vanligt blandad och bäst utveckling har Elekta haft med en uppgång på 33%. Även AstraZeneca, Gambro, Glycorex, Getinge och Nobel Biocare har utvecklats väl med uppgångar runt 20%. Forskningsföretagen Maxim, Medivir och Oxigene har haft en svag utveckling med nedgångar på 18-34% Hennes & M aurit s A B, H & M B Industrial and Financial Syst. B 7,50 6,75 6,00 5,25 4,50 LB Icon AB Forest Oil har stigit på New Yorkbörsen under 2005 och uppgången i SEK blev 36%. Utvecklingen för oljepriset är naturligtvis positivt för bolaget. Forest Oil redovisar för 2004 en volymökning på 1 och med högre oljepriser och lägre kostnader steg vinsten efter skatt med 36% till 123 Läkemedelsf ond Medivir B Maxim Oxi gene, Inc Gl ycor ex B Astr azeneca Nobel Bi ocar e PLC Holding AG Gambr o Geti nge B Elekta B Läkemedelsfond

3 McDonalds har stigit med 3% i SEK under det första kvartalet Det betyder att aktien har backat något i New York. Företaget går för närvarande mycket bra och rankas för närvarande som världens 178:e största företag, platsen före Volvo. Etta är amerikanska banken Citigroup före General Electric. Sveriges största företag är Nordea före Ericsson. McDonalds går speciellt bra i USA där omsättningen nästan ökade med 10% under 2004, vilket var dens största ökningen sedan 1987! Högre priser och längre öppettider har bidragit till resultatet. Vinsten för fjärde kvartalet 2004 blev 397 MUSD, vilket var en tredubbling jämfört med 125 MUSD För 2005 förväntar sig McDonalds en omsättningsökning på 3- och en vinstökning med 7%. 350 nya restauranger skall öppnas, främst i Ryssland, Frankrike, Kina och USA. Metro har stigit med 1 sedan årsskiftet. Uppgången sedan investeringen för mindre än ett år sedan är 4. Under 2004 steg omsättningen till 302 MUSD (204) och rörelseresultatet var negativt på -11,5 MUSD (-10,9). Under årets fjärde kvartalet var Metro lönsamt i 12 av 16 länder. Det senaste tillskottet av länder blev Portugal genom lanseringen i Lissabon i slutet av Metro ger ut 42 olika tidningar och läses av 32 miljoner läsare varje dag. Analytiker räknar med en omsättning på 400 MUSD för 2005 och en vinst på 20 MUSD. Rottneros handlas i slutet av kvartalet oförändrat jämfört med vid årsskiftet och aktien har legat relativt stilla runt 7:50 det senaste halvåret var tyvärr inget bra år för Rottneros och resultatet blev 108 Mkr (115). Under fjärde kvartalet blev förlusten 53 Mkr och omsättningen sjönk till 535 Mkr (571). Under 2005 har emellertid både dollar och massapriset stigit, vilket bör vara positivt. Aktien handlas idag betydligt under eget kapital, som är drygt 9:-. Det finns således goda utsikter för en positiv utveckling för aktien under SalusAnsvar har haft en bra utveckling sedan Rötab investerade i företaget i juli. Aktien har stigit med mer än 70% sedan dess och enbart under första kvartalet 2005 är uppgången 4. Resultatet för 2005 blev 52,5 Mkr, vilket var en förbättring med 23%. Företaget ger en bra direktavkastning med en utdelning på 2:-, vilket motsvarar en ränta på 6,. SalusAnsvar har gott om kapital så den höga utdelningen kommer troligtvis att fortsätta. SinterCast har backat med på börsen under Utvecklingen för företaget är svagt positivt och under 2005 har tillverkningen fortsatt hos bland annat Fords, Audi, Caterpillar och General Electrics. Intäkterna under 2004 blev 9,2 Mkr (6,9) och resultatet 18,9 Mkr (-20,0). I kassan fanns vid årsskiftet drygt 31 Mkr. Skanditek har backat med 2% under Resultatet för 2004 blev efter skatt 13,7 Mkr (-1,9). Flera av aktierna i portföljen har visat positiva resultat efter några svaga kvartal. Börsvärdet på de noterade bolagen var vid årsskiftet 14:74 per aktie. Till detta kommer de onoterade bolagen. Småbolagsfonden har stigit med under det första kvartalet. Bäst utveckling har bryggeriet Kopparbergs haft, som också är fondens största innehav. Lågprisbutiken BubbelTian och energidrycken Magic House har haft en svagare utveckling, medan dataspelstillverkaren StarBreeze är relativt oförändrat. Tele2 har något överraskande fortsatt sin svaga börsutveckling och backat drygt 10%. Omsättningen ökade under 2004 till Mkr (37 190) och vinsten före skatt till Mkr (3 173). Antalet kunder är nu mer än 27 miljoner. Tele2 lämnar för 2004 en extra stor utdelning på totalt 15:- per aktie M cdonald's Corporation (SEK) 210 M etro International S.A SDB A 17,50 16,75 16,0 0 15,2 5 14,50 Rottneros AB 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 SalusAnsvar AB B SinterCast AB Skanditek Industriförvaltning A Småbolagsfond 10,1 9,7 9,3 8,9 8,5 Tele 2 B

4 WM-Data har fortsatt återhämtningen och uppgången för årets tre första månader är goda 22%. Resultatet för 2004 var bättre än väntat och blev 352 Mkr (344) före skatt. Speciellt det fjärde kvartalet var mycket starkt. För 2005 räknar företaget med att priserna skall fortsatta upp samtidigt som efterfrågan också skall öka en del. Östeuropa har fortsatt upp med 10% under Fondens stora placeringar finns i Ryssland, Polen, Ungern och Tjeckien. Framtidsutsikterna är trots uppgången fortfarande goda, bland annat beroende på regionens inträde i EU med ökade varu och kapitalflöden. 20,0 WM -Data AB B 18,5 17,0 15,5 14,0 19 Östeuropafond

5 Värdet på Rötab var vid kvartalsskiftet kr ( ) fördelat på 619 (594) andelar som hade ett värde på 570 kr (600). Det ger en minskning av andelsvärdet med för de senaste 12 månaderna. Stockholmbörsens All-Share index har under samma period stigit med 1. Kvartalsresultatet för de senaste nio kvartalen är som tabellen nedan anger Kvartal 1-5,2 % +23,6 % +6,3% Kvartal 2 +30,6 % -2,7% Kvartal 3 +17,3 % -9,9% Kvartal 4 +7,6 % +1,7% Helår +54,4 % +10,3% Fondförmögenhetens utveckling Intäkter: Emission av nya andelar: 2000:- Årets kursuppgång på försålda aktier: - Utdelning: - Ränta: - Årets kursuppgång på ej försålda aktier: 20826:- Totalt intäkter: 22826:- Utgifter: Inlösen av befintliga andelar: - Courtage vid aktieaffärer: - Depåavgift: - Skatt: - Totalt utgifter: -0:- Utdelningarna under 2004 uppgick till 2429:-, vilket var en ökning med nästan 100% jämfört med Under 2005 förväntas utdelningarna uppgå till över 4000:-. Årets resultat: 22826:- Internet ger andelsägarna större möjlighet att följa med i Rötabs utveckling samtidigt som det sprider kännedom om Rötab. Besök gärna Rötab på Internet. Uppdateringar av andelsvärde och aktieportfölj ges tillsammans med den senaste rapporten. Rapporttillfällen 15 Apr Månadsrapport 15 Maj Månadsrapport 15 Jun Månadsrapport 10 Jul Halvårsrapport 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Utvecklingen för Rötabs portföljföretag Jan Feb Mar SalusAnsvar IFS Forest Oil WM-Data B Metro A Läkemedel Östeuropa Icon Medialab Småbolag H&M Rottneros McDonalds Skanditek Sintercast A Ericsson B Cisco Systems Tele2 B Fly Me Företagsnamnen till höger är sorterade efter utvecklingen 1 januari-31 mars Förändringarna presenteras i fasta börskurser, vilket innebär att valutakursförändringar inte är medräknade. 6

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 4 FEBRUARI 2012 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 3,8% NASDAQ 1,3% DOW JONES -0,4% Mycket talar för Formpipe Formpipes rapport för det fjärde kvartalet blev stark försäljningsmässigt. Förutsättningarna

Läs mer

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -0,6% +4,2% +3,0% Nummer 19 juni 2009 Andra vågen? Veckans siffra 170 miljarder kronor. Så mycket kan de svenska bankernas kreditförluster landa på enligt Riksbanken.

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2 Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -15% -15% -17% Nummer 34 okt 2008 De starkaste Det är i tider som dessa som stora värden byter ägare. Och vinnarna av krisen blir de med starka finanser. I lågkonjunktur

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -2,7% -0,3% -1,2% Nummer 6 februari 2010 Köpvärt Vi har gjort en djupdykning i rapportfloden och hittat en rad intressanta köpvärda aktier. Tretti fortsätter att

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Kappahl kan få revansch

Kappahl kan få revansch Rekordnivåer Enligt vissa index var Stockholmsbörsen uppe över rekordnivåerna från mars 2000 i veckan. Vi tar hem vinsten i NCC och satsar återigen på ett av våra utdelnings-case. sdan 14 10% Värden kopplas

Läs mer