Användarhandbok. Audi connect (myaudi) Användarhandbok Audi connect (myaudi) Schwedisch AMH37. Audi Vorsprung durch Technik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Audi connect (myaudi) Användarhandbok Audi connect (myaudi) Schwedisch 11.2014 152566AMH37. Audi Vorsprung durch Technik"

Transkript

1 Användarhandbok Audi connect (myaudi) Användarhandbok Audi connect (myaudi) Schwedisch AMH AMH37 Audi Vorsprung durch Technik

2 2014 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer och modeller. Vi ber dig därför ha förståelse för att vi alltid måste förbehålla oss rätten till ändringar av den levererade produktens form, teknik och utrustning. Uppgifter, bilder och beskrivningar i denna användarhandbok kan därför inte läggas till grund för yrkanden mot AUDI AG. Eftertryck, mångfaldigande eller översättning, även delvis, får endast ske efter skriftligt medgivande från AUDI AG. Alla rättigheter enligt lagen om upphovsrätt förbehålles AUDI AG. Rätt till ändringar förbehålles. Tryckt i Tyskland. Manusstopp:

3 Innehållsförteckning Introduktion Första stegen Audi connect-tjänster på myaudi Hämta Audi connect-tjänster Allmänna anvisningar Audi connect-tjänster på myaudi, översikt. 4 Kartuppdatering myaudi viktiga resmål Facebook Twitter Picturebook-navigation Mata in resmål via myaudi Mata in resmål via Google Maps Nyheter online Ansluta myaudi till fordonet Fler inställningar Administrera bilar Hämta fram statusinformation Din myaudi-profil Bilinformation AMH.37 1

4 Introduktion Introduktion Första stegen Registrering För att kunna använda alla funktioner på myaudi krävs en registrering. Hämta sidan i webbläsaren. Välj aktuellt land. Klicka på Jetzt registrieren (Registrera dig nu) och fyll i formuläret. Klicka på Weiter (Nästa). För att avsluta registreringen, klicka på Registrierung im Browser abschließen (Avsluta registreringen i webbläsaren) i välkomstmailet. Mata in ditt lösenord i webbläsaren. Klicka på Login (Logga in). Med dina skapade åtkomstuppgifter kan du när som helst logga in dig på myaudi. Om bekräftelsen på din registrering inte hamnar i din inkorg ber vi dig titta i din mapp för skräppost i ditt e-postprogram. Du erhåller inom kort ett välkomstmail till din angivna e-postadress. Skapa fordon För att kunna utnyttja alla skräddarsydda tjänster på myaudi för ditt fordon måste du först skapa ditt fordon på myaudi. Bild 1 Skapa fordon Klicka efter inloggningen på 1 Fahrzeug anlegenð bild 1 (Skapa fordon). Eller: Klicka på 2 Meine Fahrzeuge (Mina fordon) > Fahrzeuge anlegen (Skapa fordon) på den övre navigationsraden. 2

5 Introduktion Sidan myaudi - individuelles Fahrzeugmanagement (my Audi - individuell fordonsstyrning) visas. Fönstret Fahrzeug anlegen (Skapa fordon) öppnas. Mata in chassinumret (VIN-koden) för din bil. Klicka på Anlegen (Skapa). Ditt fordon skapas. Därefter kan du mata in Audi connect Dienste einrichten (Installera Audi connect-tjänster) eller andra detaljinformationer om din bil ð Sidan 16. Din nyskapade bil visas och din myaudi-pin-kod skapas ð sidan 13, bild 5. Om den är tillgänglig på din marknad kan du med hjälp av myaudi-pin-koden ansluta din bil till ditt myaudi Account och hämta fram dina fordonsdata ð Sidan 13. Maximalt fem fordon kan skapas per användare. Under menypunkten Bearbeiten (Redigera) kan du när som helst radera ett fordon. Ditt chassinummer (VIN-koden) hittar du i registreringsbeviset för ditt fordon AMH.37 3

6 Audi connect-tjänster på myaudi Hämta Audi connecttjänster Så snart du har lagt upp din bil hos myaudi kan du installera dina Audi connect-tjänster. Klicka på 3 Audi connect (Audi connect) > Zu meinen Fahrzeugen (Till mina fordon) på den övre navigationsraden ð sidan 2, bild 1. Klicka på Verfügbare Dienste anzeigen (Visa tillgängliga tjänster) bredvid respektive bil. Klicka på önskad Audi connect-tjänst. Allmänna anvisningar Denna manual beskriver Audi connect-tjänsterna på myaudi-plattformen vid tidpunkten för manusstopp. En del av det innehåll som beskrivs här införs först vid en senare tidpunkt eller kommer endast att finnas på vissa marknader. Tillgänglighet, omfattning, operatör, bildskärmspresentation och kostnader för tjänsterna kan variera beroende på land, modell, årsmodell, mobil enhet och avgifter. anvisningarna om säkerhet och användning i avsnittet "Audi connect" i MMI-användarhandboken. Det är endast möjligt att använda Audi connect-tjänsterna i kombination med Audi connect (inklusive biltelefon) och alternativt MMI Navigation plus. För att kunna använda enskilda Audi connecttjänster krävs beroende på bilmodell en första aktivering och delvis också en individuell konfiguration av myaudi-plattformen under För vissa Audi connect-tjänster är en anslutning till ditt myaudi Account nödvändig innan de används för första gången ð Sidan 13. Audi connect-tjänster på myaudi, översikt Beroende på bilen är följande Audi connect-tjänster tillgängliga på myaudi. Audi connecttjänst A1, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7 A3 A6, A7 a) TT Facebook Twitter Nyheter online (personspecifika) Tåginformation Flyginformation City Events (Evenemangstips) b) Picturebook-navigation Mata in resmål via myaudi/google Maps 4

7 Audi connecttjänst A1, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7 A3 A6, A7 a) TT Kartuppdatering c) myaudi specialmål a) Från årsmodell 2015 b) Från årsmodell 2014 c) är de också tillgängliga för bilar med MMI Navigation plus utan Audi connect AMH.37 Kartuppdatering Innan du börjar Audi connect-tjänsten Kartuppdatering ger dig möjlighet att ladda ner aktuella kartor för din MMI, spara dem på ett SD-kort och därefter överföra dem till din bil. Förutsättningar Ett formatterat SD-kort med en minneskapacitet på minst 32 GB finns med i kortläsaren för din dator/kortläsarenhet. Det lediga minnet på din hårddisk måste minst motsvara storleken på det valda kartpaketet, då hårddisken i din dator kommer att användas som buffertminne vid nedladdningen. Storleken på det valda kartpaketet visas på myaudi. Kontrollera kartmaterialets version Kontrollera de olika landsversionerna i din bil. Välj i MMI: knappen MENU (Meny) > Setup MMI > Versionsinformationen (Programvaruinformation) > Navigationsdatenbank Länderversionen (Navigationsdatabas, version för olika länder). Eller Knappen MENU (Meny) > Einstellungen (Inställningar) > vänster styrknapp >Systempflege > Versionsinformationen (Programvaruinformation). Jämför versionsinformationen med hjälp av årtalet med informationerna i ditt myaudi-konto. Om en kartuppdatering är tillgänglig kan du aktualisera ditt kartmaterial ð sidan 5, Ladda ned kartuppdatering. Ladda ned kartuppdatering Logga in på med dina användaruppgifter. Klicka på Audi connect-tjänsten Kartuppdatering. Endast en uppdatering åt gången kan laddas ner och importeras med hjälp av ett SD-kort till MMI. Om du vill uppdatera kartpaket för flera länder får du antingen ladda ned hela paketet, eller upprepa nedladdning och uppdatering för varje enskilt lands kartpaket. Se till att ditt formatterade SD-kort ligger i kortläsaren för din dator/kortläsarenhet. Välj önskat kartpaket. Klicka på Jetzt herunterladen (Ladda ned nu). "Audi connect Download Client" öppnas. Välj ditt SD-kort som minnesplats när "Audi connect Download Client" kräver det. Nedladdningen startar och nedladdningsstatusen visas. De valda filerna laddas automatiskt över på ditt SD-kort. Ta ut SD-kortet ur kortläsningsfacket på din dator/kortläsarenhet efter nedladdningen. att "Audi connect Download Client" öppnas och inte måste lagras med hjälp av det föreslagna Java-användningsprogrammet. Ditt fordon levereras utrustat med det senaste kartmaterialet. 5

8 Alternativt kan du få nya navigationsdata installerade hos din Audiåterförsäljare. Då tillkommer en extra kostnad. Importera kartuppdatering till MMI Skjut in SD-kortet med uppdateringsfilerna i ett SD-kortläsningsfack för MMI. Välj i MMI: knappen MENU (Meny)> Setup MMI > Systemupdate (Systemuppdatering). Eller Knappen MENU (Meny) > Einstellungen (Inställningar) > vänster styrknapp >Systempflege > Systemaktualisierung (Systemuppdatering). Välj respektive källa (SD1 eller SD2) och bekräfta den. Välj och bekräfta Update starten (Starta uppdatering). Navigationssystemets data uppdateras. Uppdateringsstatusen visas på Infotainment-displayen. Under uppdateringen kan navigationen fortsätta användas. Bekräfta uppdateringen för att avsluta installeringen av nytt kartmaterial. Din MMI startar om. När vägvisningen har varit aktiv avbryts navigationen kort och efter omstarten av MMI startar den automatiskt igen. Det uppdaterade kartmaterialet kan användas för navigationen. Beroende på vald kartuppdatering kan uppdateringen i MMI ta upp till två timmar. Vid ett avbrott på uppdateringen, t.ex. när motorn stängs av, fortsätter uppdateringen automatiskt på det ställe där det avbröts när tändningen slås på igen. För att kunna garantera en korrekt uppdatering av kartmaterialet får SD-kortet inte tas ut under kartuppdateringen. Det nya kartpaketet skriver vid importeringen över det kartpaket som finns sparat i MMI. Röststyrningen finns inte tillgänglig under en kartuppdatering. myaudi viktiga resmål Innan du börjar Du kan söka efter viktiga personliga resmål på Internet (Points of Interest) och föra över data till MMI med hjälp av ett SD-kort. Du kan skapa en samling av resmålslistor på din dator ur olika källor på Internet. De resmålslistor som har sparats på din dator kan du konvertera till myaudi med Audi connect-tjänsten myaudi Sonderziele (my Audi viktiga resmål) i en gemensam databas och importera till MMI med hjälp av ett SD-kort. I MMI kan de enskilda resmålslistorna identifieras och användas separat med hjälp av de namn/kategorier som du har angivit. Dessutom kan du tilldela varje resmålslista en egen symbol, för att lättare kunna identifiera den i kartvisningen. Förutsättningar Ett formatterat SD-kort med en minneskapacitet på minst 2 GB finns med i kortläsaren för din dator/kortläsarenhet. På SD-kortet ska det inte finnas några andra filer. Filformat Du kan använda följande dataformat för följande produkter för att skapa en resmålslista:.csv.asc.ov2.gpx.kml Följande format är tillåtna för att ladda upp egna bilder:.jpg.gif.png.bmp Återgivningsdimension: 33x33 px max. dimension: 200x200 px max. storlek: 5 MB 6

9 Skapa resmålslistor för MMI Sök på Internet, t.ex. via sökning enligt "POI Download", en resmålslista med dina personliga specialmål (t.ex. golfbanor i omgivningen) och spara dem på din dator. Logga in på med dina användaruppgifter. Klicka på Audi connect-tjänsten myaudi Sonderziele (myaudi viktiga resmål). Klicka på 1 Hinzufügen (Bifoga) ð sidan 7, bild 2. Fönstret Neue Zielliste hinzufügen (Bifoga ny resmålslista) öppnas. Mata in önskat namn för ditt nya myaudi-specialmål. Namnet i listan motsvarar det namn som senare visas i MMI. Klicka på Liste hochladen (Ladda upp en lista). Välj respektive fil ur resmålslistan på din dator. Beakta de tillåtna filformaten ð Sidan 6. Klicka på Anderes Icon auswählen (Välj en annan ikon), för att ge resmålslistan en symbol för kartvisningen i MMI. Via Icon hochladen (Ladda upp en ikon) kan du även använda en egen bild som du har sparat på datorn. För att bekräfta dina inmatningar, klicka på Speichern (Lagra). Den valda resmålslistan konverteras nu för importeringen till MMI och sparas i ditt myaudi Account som ny myaudi viktiga resmål under Individuelle Sonderziele (Individuella viktiga resmål). Du kan i ditt myaudi Account sammanställa upp till 50 resmålslistor ur din dator i en databas och importera till MMI (max poster i en databank). Vid konventeringen av resmålslistan namnges filerna automatiskt, för att MMI ska kunna läsa in filerna. Om du inte väljer en symbol för dina resmålslistor används en standardsymbol. Resmålslistorna kan när som helst redigeras eller raderas. Importera myaudi viktiga resmål till MMI via SD-kort Bild 2 Förbereda en samling resmålslistor för importeringen AMH.37 Kopiera myaudi viktiga resmål på ett SDkort Se till att ditt formatterade SD-kort ligger i kortläsaren för din dator/kortläsarenhet. Markera i ditt myaudi Account alla myaudi viktiga resmål 2 ð bild 2, som du vill importera till MMI. Klicka på Jetzt herunterladen (Ladda ned nu). 7

10 Öppna "Audi connect Download Client" med hjälp av det föreslagna Java-användningsprogrammet. Läs och bekräfta eventuellt informationstexten. Välj och bekräfta ditt SD-kort som minnesplats när "Audi connect Download Client" kräver det. Nedladdningen startar och nedladdningsstatusen visas. Klicka på Beenden (Avsluta), för att bekräfta den avslutade nedladdningen. Kontrollera om det nu finns en mapp "Personal- POI" på ditt SD-kort och en fil med namnet "metainfo2.txt". Dessa filer får inte ändras eller flyttas för importen till din MMI. Ta ut SD-kortet ur kortläsarfacket på din dator/ kortläsarenhet. Nu kan du aktualisera datauppgifterna i din bil. Importera myaudi viktiga resmål till MMI Skjut in SD-kortet med uppdateringsfilerna i ett SD-kortläsningsfack för MMI. Välj i MMI: knappen MENU (Meny)> Setup MMI > Systemupdate (Systemuppdatering). Eller Knappen MENU (Meny) > Einstellungen (Inställningar) > vänster styrknapp >Systempflege (Systemuppdatering). Välj respektive källa (SD1 eller SD2) och bekräfta den. Välj och bekräfta Update starten (Starta uppdatering). Navigationssystemets data uppdateras nu. Kopieringsstatusen visas. Bekräfta uppdateringen med OK för att avsluta importeringen av nya myaudi specialmål. För att kunna använda myaudi viktiga resmål för navigationen måste de nu aktiveras i kartvisningen. att "Audi connect Download Client" öppnas och inte måste lagras med hjälp av det föreslagna Java-användningsprogrammet. att endast en samling resmålslistor kan importeras till MMI i taget. Om du redan har importerat en samling myaudi viktiga resmål till MMI, skrivs den över vid nedladdningen av en ny samling resmålslistor. Aktivera myaudi viktiga resmål i kartvisningen Välj i MMI: Knappen NAV > styrknappen Inställningar Karteninhalt (Kartinnehåll). Eller Knappen NAV/MAP > höger styrknapp > Karteneinstellungen (Kartinställningar) > Karteninhalt (Kartinnehåll). Alla importerade myaudi specialmål listas och kan identifieras med hjälp av de namn som du har angivit. Markera alla myaudi viktiga resmål som du vill visa på kartan. Tryck på knappen BACK. De valda myaudi viktiga resmål visas nu på kartan och kan användas för vägvisningen. Facebook Ansluta myaudi Account till Facebook För att du ska kunna komma åt dina Facebookuppgifter i MMI måste ditt myaudi Account anslutas en gång till Facebook. Förutsättning: Du måste ha ett Facebook-konto. Klicka på Audi connect-tjänsten Facebook. Klicka på Facebook-symbolen till höger på symbolraden. Klicka på Bei Facebook anmelden (Logga in på Facebook). Mata in dina Facebook-användaruppgifter. Klicka på Anmelden (Logga in). Ditt Facebook-konto är nu godkänt för myaudi. Du kan endast ansluta ett Facebook-konto till ditt myaudi Account. Åtkomsten till Facebook via Audi connect skiljer sig mellan olika bilmodeller. En varaktig tillgänglighet kan inte garanteras utan det åligger Facebook. 8

11 Administrera dynamiska statusmeddelanden Du kan skapa eller redigera Facebook-statusmeddelanden på ditt myaudi Account och använda som textmallar i MMI. Skapa ett nytt Facebook-statusmeddelande Klicka på fliken Neue Statusnachricht (Nytt statusmeddelande). Mata in önskat meddelande och bifoga eventuellt textposter (t.ex. aktuell stad), genom att klicka på önskad textpost på respektive textställe. Klicka på Speichern (Spara). Ditt meddelande sparas och kan hämtas fram i fordonet. I fordonet ersätts textposterna då automatiskt med de aktuella värdena (t.ex. för den aktuella staden) när ett statusmeddelande skickas. Radera ett statusmeddelande Klicka på symbolen (Radera) efter respektive statusmeddelande. Bekräfta att du vill radera det. Det valda Facebook-statusmeddelandet raderas. Twitter Ansluta myaudi Account till Twitter För att du ska kunna komma åt dina Twitteruppgifter i MMI måste ditt myaudi Account anslutas en gång till Twitter. Förutsättning: Du måste ha ett Twitter-konto. Klicka på Audi connect-tjänsten Twitter. Klicka på Twitter-symbolen till höger på symbolraden. Klicka på Bei Twitter anmelden (Logga in på Twitter). Mata in dina Twitter-användaruppgifter. Klicka på Anmelden (Logga in). Ditt Twitter-konto är nu godkänt för myaudi. Du kan endast ansluta ett Twitter-konto med ditt myaudi Account. Åtkomsten till Twitter via Audi connect skiljer sig mellan olika bilmodeller. En varaktig tillgänglighet kan inte garanteras utan det åligger Twitter. Administrera dynamiska statusmeddelanden Du kan skapa egna Twitter-statusmeddelanden på ditt myaudi Account och därefter använda dem i MMI. Skapa ett nytt Twitter-statusmeddelande Klicka på fliken Neue Statusnachricht (Nytt statusmeddelande). Mata in önskat meddelande och bifoga eventuellt textposter (t.ex. återstående tid fram till resmålet), genom att klicka på önskad textpost på respektive textställe. Klicka på Speichern (Spara). Ditt meddelande sparas och kan hämtas fram i fordonet. I fordonet ersätts textposterna automatiskt med de aktuella värdena (t.ex. för den återstående tiden fram till resmålet) när ett statusmeddelande skickas. Radera ett statusmeddelande Klicka på symbolen (Radera) efter respektive statusmeddelande. Bekräfta att du vill radera det. Det valda Twitter-statusmeddelandet raderas AMH.37 9

12 Picturebook-navigation Skapa en ny resmålsbild Du kan skapa resmålsbilder med geodata i ditt myaudi Account och använda dem för vägvisningen i MMI. Bild 3 Resmålsbildsdetaljer Klicka på fliken 1 Neues Bild (Ny bild) ð bild 3. Välj en bildfil via Durchsuchen (Söka). Beakta de tillåtna filformaten. Klicka på Bild hochladen (Ladda upp en bild). Mata in en kategori (t.ex. favoritrestauranger), namnet på resmålet och geodatan. Alternativt kan geodatan även sparas via 3 Adresse eingeben (Mata in adress). Klicka på Ziel speichern (Spara resmål). Resmålet sparas och kan nu hämtas fram i MMI. Följande filformat är tillåtna för resmålsbilderna: Filformat:.jpg,.tif Minsta mått: 256 x 256 px Maximal filstorlek per bild: 2 MB Med hjälp av myaudi mobile assistant-appen kan du även ta nya resmålsbilder med din smartphone under "Picturebook Navigation" och skicka dem till ditt fordon via myaudi. Redigera resmålsbilder Ändra uppgifter om resmålsbilden Klicka på Ansicht (Bild) på fliken 2 Gespeicherte Bilder (Sparade bilder). Klicka på den önskade bilden. Detaljer om resmålsbilden visas. Ändra uppgifterna. Klicka på Ziel speichern (Spara resmål). Ändra geodata Klicka på Ansicht (Bild) på fliken Gespeicherte Bilder (Sparade bilder). Klicka på den önskade bilden. Klicka på resmålsbilden på kartan och håll muspekaren intryckt. Dra resmålsbilden till det ställe på kartan som ska sparas som geodata på bilden och släpp resmålsbilden. Klicka på Ziel speichern (Spara resmål). Radera resmålsbild Klicka på Ansicht (Bild) på fliken Gespeicherte Bilder (Sparade bilder). Klicka på den önskade bilden. Klicka på Löschen (Radera) och bekräfta att du vill radera den. 10

13 När du raderar en resmålsbild från ditt myaudi Account sparas den fortfarande i MMI. Ytterligare information om radering av resmålsbilder i MMI finns i MMI-användarhandboken i kapitlet "Navigieren" (Navigera) under "Bilderziele" (Bildresmål). Välj styrknappen Einstellungen (Inställningar) > Bilderbox befüllen (Fyll bildboxen) > myaudi. Mer information om att hämta fram resmålsbilder i MMI finns i MMI-användarhandboken för ditt fordon. Hämta fram resmålsbilder i MMI Välj knappen NAV > styrknappen Zielführung (Vägvisning) > Bilderziele (Bildresmål) i MMI. Mata in resmål via myaudi Skapa ett nytt resmål Via myaudi kan du skapa individuella resmål eller viktiga personliga resmål och skicka dem till ditt fordon. Bild 4 Mata in resmål ur lista AMH.37 Söka viktigt resmål Klicka på fliken Neues Ziel (Nytt resmål). Mata in den adress i textfältet Wo? (Var?) som du vill använda som resmål i MMI. Mata in det viktiga resmålet i textfältet Was? (Vad?) som du letar efter (t.ex. hotell). Bestäm den omgivning i vilken du vill leta efter det viktiga resmålet. Klicka på Suchen (Söka). Alla hittade viktiga resmål i resmålsomgivningen listas. Välj ett viktigt resmål och klicka på Ziel speichern (Spara resmål). Resmålet sparas och kan nu hämtas fram i MMI ð sidan 12, Hämta fram resmål online i MMI. Om sökningen efter viktiga resmål inte visar det önskade viktiga resmålet kan du klicka på Ziel direkt eintragen (Mata in resmålet direkt). Mata in resmålet direkt Klicka på fliken Neues Ziel (Nytt resmål). Klicka på Ziel direkt eintragen (Mata in resmålet direkt). Fönstret Meine Ziele (Mina resmål) öppnas. Fyll i formuläret. Klicka på Speichern (Spara). 11

14 Resmålet sparas och kan nu hämtas fram i MMI ð sidan 12, Hämta fram resmål online i MMI. Redigera resmål Klicka på fliken Gespeicherte Ziele (Sparade resmål). Klicka på A Ansicht ð bild 4 (Bild). Listan över dina sparade resmål visas. Välj respektive resmål och klicka på Ziel bearbeiten (Redigera resmål). Ändra eller komplettera de önskade uppgifterna och klicka därefter på Speichern (Spara). Med hjälp av myaudi mobile assistant-appen kan du även skapa nya resmål med din smartphone under "Online Ziele" (online-resmål) och skicka dem till ditt fordon via myaudi. Hämta fram resmål online i MMI Välj i MMI: knappen NAV > styrknappen Zielführung (Vägvisning) > Online Ziele (Resmål online) > Ziele von myaudi Account abrufen (Hämta fram resmål i myaudi Account). Eller Knappen NAV/MAP > vänster styrknapp > myaudi Kontakte (myaudi-kontakter). Mata vid behov in din myaudi-pin-kod och välj ett resmål. Ytterligare information om att hämta fram resmål online i MMI finns i MMI-användarhandboken i kapitlet "Navigieren" (Navigera). Mata in resmål via Google Maps Skapa konto Klicka på fliken Konto anlegen (Skapa konto). Skapa ett användarnamn i textfältet Mein Konto (Mitt konto)/konto-id 1) (Konto-ID) för att identifiera ditt fordon. Ditt konto skapas. Resmål från Google Maps Spara bil i Google-konto Hämta sidan i webbläsaren. Klicka på Lägg till bil eller GPS-enhet. Välj tillverkare Audi i rullgardinsmenyn. I fältet Mein Konto (Mitt konto)/konto-id 1) (Konto-ID) anger du användarnamnet som har lagrats i ditt myaudi-account. Mata in ett visningsnamn som tillval. Klicka på OK. Ditt Google-konto sparas i bilen och kan när som helst redigeras eller raderas. Skicka plats till din bil Sök via Google Maps efter en adress som du vill använda som resmål i MMI. Klicka på An Auto senden (Skicka till bilen) under sökfältet. Välj önskad bil i rullgardinsmenyn. Klicka på Senden (Skicka). Den nya adressen sparas i din myaudi-adressbok och kan hämtas fram i MMI ð sidan 12, Hämta fram resmål online i MMI. När du skickar en adress med Google Maps till ditt fordon sparas den adressen automatiskt i din myaudi-adressbok. I vissa fall kan det då förekomma att tidigare sparade adresser skrivs över. Du kan spara resmål från Google Maps på ditt myaudi Account och skicka dem direkt till ditt fordon. Förutsättning: Du har skapat ett Google-konto. 1) Benämningen av textfältet beror på vilken webbläsare som används. 12

15 Nyheter online Skapa ett nytt RSS-flöde Du kan konfigurera egna RSS-flöden och få personligt anpassade nyheter visade i MMI. Klicka på fliken Neuer Newsfeed (Nytt RSS-flöde). Mata in URL-adressen till det önskade RSS-flödet. Klicka på Weiter (Nästa). Mata in önskad titel för RSS-flödet. Klicka på Anmelden (Logga in). Ansluta myaudi till fordonet För vissa Audi connect-tjänster (t.ex. Facebook) är en anslutning till ditt myaudi Account nödvändig innan de används för första gången. Det nya RSS-flödet skapas och kan nu hämtas fram i MMI ð Sidan 13. Följande format är tillåtet för att skapa RSS-flöden: "http://www.abx.com/rss.xml" I RSS-flödeslistan har redan förkonfigurerade RSS-flöden sparats. Radera RSS-flödet Klicka på symbolen (Radera) bakom respektive RSS-flöde och bekräfta att du vill radera det. Hämta fram RSS-flöde i MMI Välj knappen MENU (Meny) > Audi connect > Nachrichten online (Nyheter online) i MMI. Alla sparade RSS-flöden listas i ditt myaudi Account. Välj en rubrik och bekräfta. Bild 5 Din myaudi-pin-kod Klicka på symbolen 2 ð sidan 15, bild 7 under respektive bil inom en Audi connect-tjänst eller i fordonsöversikten. Din myaudi-pin-kod visas. Notera din myaudi-pin-kod för inmatningen i fordonet. Välj i MMI: Knappen MENU > Audi connect > Anmelden (Logga in). Eller Knappen MENU (Meny) > Audi connect > höger styrknapp Anmelden (Logga in). Mata in din åttasiffriga myaudi PIN-kod. Eller logga in med dina myaudi-användardata. Därefter kan du importera datan från ditt myaudi Account (t.ex. bilder på resmål) till MMI. När du har skapat ett fordon visas din myaudi-pin-kod alltid direkt på startsidan efter inloggningen AMH.37 13

16 Fler inställningar Fler inställningar Administrera bilar Bild 6 Ta bort bil Skapa ännu ett fordon Klicka på 2 Meine Fahrzeuge ð sidan 2, bild 1 (Mina fordon) på den övre navigationsraden. Klicka på Fahrzeuge anlegen (Skapa fordon). Ditt chassinummer (VIN-koden) hittar du i registreringsbeviset för ditt fordon. Du skickas vidare till fordonsöversikten och rutan Fahrzeug anlegen (Skapa fordon) öppnas. Mata in chassinumret (VIN-koden) för din bil. Klicka på Anlegen (Skapa). Bekräfta meddelandet Fahrzeug ist angelegt (Fordon har skapats) som visas kort därefter. Ditt nyss skapade fordon visas. Ta bort bil Klicka på menypunkten A Bearbeiten ð bild 6 (Redigera) i fordonsöversikten. Klicka på symbolen B Fahrzeug löschen ð bild 6 (Radera fordon) under respektive fordon och bekräfta att du vill radera det. All sparad data om ditt fordon raderas. 14

17 Fler inställningar Hämta fram statusinformation Du kan se aktuell status i alla Audi connecttjänsterna. 2 Anslutningsstatusen för fordonet är grön/ grå: Fordonet är anslutet/inte anslutet till myaudi ð Sidan 13. En tjänst behöver bara aktiveras en gång per fordon AMH.37 Bild 7 Visa statusinformation Visa statusinformation Klicka på 3 Audi connect (Audi connect) > Zu meinen Fahrzeugen (Till mina fordon) på den övre navigationsraden ð sidan 2, bild 1. Klicka på Verfügbare Dienste anzeigen (Visa tillgängliga tjänster) bredvid respektive bil. Klicka på önskad Audi connect-tjänst. Klicka på symbolen 1 eller 2 till höger på symbolraden ð bild 7. Följande statusinformation visas: 1 Aktiveringsstatusen för Audi connect-tjänsten är grön/grå: Audi connect-tjänsten är aktiverad/inte aktiverad. För att kunna aktivera en Audi connect-tjänst måste den användas en gång i ditt fordon. Efter aktiveringen i fordonet visas licensavtalet för respektive Audi connect-tjänst på ditt myaudi Account. Din myaudi-profil Redigera dina personliga uppgifter Klicka på Mein Profil ð sidan 14, bild 6 (Min profil) på den övre navigationsraden. Klicka på fliken Persönliche Daten (Personliga uppgifter). Ändra eller komplettera de önskade uppgifterna och klicka därefter på Speichern (Spara). Redigera kontaktuppgifter Klicka på fliken Kontaktdaten (Kontaktuppgifter). Ändra eller komplettera de önskade uppgifterna och klicka därefter på Speichern (Spara). Ändra inloggningsuppgifter Klicka på fliken Logindaten (Inloggningsuppgifter). Ändra de önskade uppgifterna under Logindaten (Inloggningsuppgifter) och klicka därefter på Speichern (Spara). Spara din personliga Audi-återförsäljare Klicka på Mein Profil (Min profil) på den övre navigationsraden. Klicka på fliken Audi Partner (Audi-verkstad). Klicka på Audi Partner hinzufügen (Lägga till Audi-verkstad) och mata in kontaktuppgifter för din personliga Audi-verkstad. Välj din återförsäljare ur listan. Klicka på Als meinen Händler speichern (Lagra som min återförsäljare). Radera profil Klicka på Mein Profil (Min profil) på den övre navigationsraden. Klicka på fliken Mein Profil löschen (Radera min profil). 15

18 Fler inställningar Klicka på Mein Profil löschen (Radera min profil ) igen och bekräfta att du vill radera den. VIKTIGT att all sparad data raderas när ditt konto raderas. Bilinformation När du har skapat din bil kan du spara ytterligare information och avläsa detaljinformation om bilen. Klicka på 2 Meine Fahrzeuge ð sidan 2, bild 1 (Mina bilar) på den övre navigationsraden och välj en bil. Klicka på fliken Details & Ausstattung (Detaljer och utrustning). Utförlig information om din bil visas. Redigera detaljinformationer om bilen Klicka på + bakom detaljinformation om bilen. Klicka på Angaben ändern (Ändra uppgifter). Mata in den önskade informationen om din bil. Bekräfta inmatningen med Speichern (Lagra). 16

Användarhandbok. Audi connect (myaudi) Användarhandbok Audi connect (myaudi) Schwedisch 08.2015 AMH012737EA. Audi Vorsprung durch Technik

Användarhandbok. Audi connect (myaudi) Användarhandbok Audi connect (myaudi) Schwedisch 08.2015 AMH012737EA. Audi Vorsprung durch Technik Användarhandbok Audi connect (myaudi) Användarhandbok Audi connect (myaudi) Schwedisch 08.2015 www.audi.com Audi Vorsprung durch Technik 2015 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Introduktion till frånvaro

Introduktion till frånvaro Introduktion till frånvaro För att nå Skola24 kan du antingen använda en länk på skolans hemsida, skriva www.skola24.se direkt i webbläsaren och välja domän ur en lista eller skriva [domännamn].skola24.se

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Guide - Garmin kartinstallation

Guide - Garmin kartinstallation Rev. 1.0 22122010 1 Guide - Garmin kartinstallation Detta dokument innehåller guide för kartinstallation via Garmin MapUpdater och Garmin MapInstall Innehållsförteckning: Förberedelse. sida 2 Kortinstallation

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher CD Title Catcher Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder CD Title Catcher Innehåll: Översikt av CD Title Catcher S2 Skriva skivinformation från HDD Navigation System till ett SD-kort

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Inloggning till Symfoni

Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare kunna logga in och i Symfoni för vårdgivare: Din vårdenhet måste vara registrerad i SLL:s vårdgivarregister Menuett, med rätt

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man påegen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Sida nr. 1 Innehåll

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Användarmanual MiniVoice Webb

Användarmanual MiniVoice Webb Användarmanual MiniVoice Webb Version 1.1 - Pre Greeting AB minivoice.se Sida 1 av 12 Innehållsförteckning MiniVoice Webb användarmanual Innehåll VÄLKOMMEN!... 3 INLOGGNING - ADMINISTRATION... 4 Inloggning

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. BEGREPP 4 3. ÖVERSIKT 5 4. FUNKTIONER 6 4.1. ANSLAGSTAVLA 6 4.2. AKTIVITETER 6 4.3. INNEHÅLL 7 4.4. INKORG 8 4.5. KALENDER 8

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual DynaMaster 3.3 redaktörsmanual 2005 Infogate AB. All rights reserved. Halmstad 2005-09-07 3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Verktygslådan... 5 Lista med poster... 6 Träd med poster... 7 Översikt...

Läs mer