Användarhandbok. Audi connect (myaudi) Användarhandbok Audi connect (myaudi) Schwedisch AMH37. Audi Vorsprung durch Technik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Audi connect (myaudi) Användarhandbok Audi connect (myaudi) Schwedisch 11.2014 152566AMH37. Audi Vorsprung durch Technik"

Transkript

1 Användarhandbok Audi connect (myaudi) Användarhandbok Audi connect (myaudi) Schwedisch AMH AMH37 Audi Vorsprung durch Technik

2 2014 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer och modeller. Vi ber dig därför ha förståelse för att vi alltid måste förbehålla oss rätten till ändringar av den levererade produktens form, teknik och utrustning. Uppgifter, bilder och beskrivningar i denna användarhandbok kan därför inte läggas till grund för yrkanden mot AUDI AG. Eftertryck, mångfaldigande eller översättning, även delvis, får endast ske efter skriftligt medgivande från AUDI AG. Alla rättigheter enligt lagen om upphovsrätt förbehålles AUDI AG. Rätt till ändringar förbehålles. Tryckt i Tyskland. Manusstopp:

3 Innehållsförteckning Introduktion Första stegen Audi connect-tjänster på myaudi Hämta Audi connect-tjänster Allmänna anvisningar Audi connect-tjänster på myaudi, översikt. 4 Kartuppdatering myaudi viktiga resmål Facebook Twitter Picturebook-navigation Mata in resmål via myaudi Mata in resmål via Google Maps Nyheter online Ansluta myaudi till fordonet Fler inställningar Administrera bilar Hämta fram statusinformation Din myaudi-profil Bilinformation AMH.37 1

4 Introduktion Introduktion Första stegen Registrering För att kunna använda alla funktioner på myaudi krävs en registrering. Hämta sidan i webbläsaren. Välj aktuellt land. Klicka på Jetzt registrieren (Registrera dig nu) och fyll i formuläret. Klicka på Weiter (Nästa). För att avsluta registreringen, klicka på Registrierung im Browser abschließen (Avsluta registreringen i webbläsaren) i välkomstmailet. Mata in ditt lösenord i webbläsaren. Klicka på Login (Logga in). Med dina skapade åtkomstuppgifter kan du när som helst logga in dig på myaudi. Om bekräftelsen på din registrering inte hamnar i din inkorg ber vi dig titta i din mapp för skräppost i ditt e-postprogram. Du erhåller inom kort ett välkomstmail till din angivna e-postadress. Skapa fordon För att kunna utnyttja alla skräddarsydda tjänster på myaudi för ditt fordon måste du först skapa ditt fordon på myaudi. Bild 1 Skapa fordon Klicka efter inloggningen på 1 Fahrzeug anlegenð bild 1 (Skapa fordon). Eller: Klicka på 2 Meine Fahrzeuge (Mina fordon) > Fahrzeuge anlegen (Skapa fordon) på den övre navigationsraden. 2

5 Introduktion Sidan myaudi - individuelles Fahrzeugmanagement (my Audi - individuell fordonsstyrning) visas. Fönstret Fahrzeug anlegen (Skapa fordon) öppnas. Mata in chassinumret (VIN-koden) för din bil. Klicka på Anlegen (Skapa). Ditt fordon skapas. Därefter kan du mata in Audi connect Dienste einrichten (Installera Audi connect-tjänster) eller andra detaljinformationer om din bil ð Sidan 16. Din nyskapade bil visas och din myaudi-pin-kod skapas ð sidan 13, bild 5. Om den är tillgänglig på din marknad kan du med hjälp av myaudi-pin-koden ansluta din bil till ditt myaudi Account och hämta fram dina fordonsdata ð Sidan 13. Maximalt fem fordon kan skapas per användare. Under menypunkten Bearbeiten (Redigera) kan du när som helst radera ett fordon. Ditt chassinummer (VIN-koden) hittar du i registreringsbeviset för ditt fordon AMH.37 3

6 Audi connect-tjänster på myaudi Hämta Audi connecttjänster Så snart du har lagt upp din bil hos myaudi kan du installera dina Audi connect-tjänster. Klicka på 3 Audi connect (Audi connect) > Zu meinen Fahrzeugen (Till mina fordon) på den övre navigationsraden ð sidan 2, bild 1. Klicka på Verfügbare Dienste anzeigen (Visa tillgängliga tjänster) bredvid respektive bil. Klicka på önskad Audi connect-tjänst. Allmänna anvisningar Denna manual beskriver Audi connect-tjänsterna på myaudi-plattformen vid tidpunkten för manusstopp. En del av det innehåll som beskrivs här införs först vid en senare tidpunkt eller kommer endast att finnas på vissa marknader. Tillgänglighet, omfattning, operatör, bildskärmspresentation och kostnader för tjänsterna kan variera beroende på land, modell, årsmodell, mobil enhet och avgifter. anvisningarna om säkerhet och användning i avsnittet "Audi connect" i MMI-användarhandboken. Det är endast möjligt att använda Audi connect-tjänsterna i kombination med Audi connect (inklusive biltelefon) och alternativt MMI Navigation plus. För att kunna använda enskilda Audi connecttjänster krävs beroende på bilmodell en första aktivering och delvis också en individuell konfiguration av myaudi-plattformen under För vissa Audi connect-tjänster är en anslutning till ditt myaudi Account nödvändig innan de används för första gången ð Sidan 13. Audi connect-tjänster på myaudi, översikt Beroende på bilen är följande Audi connect-tjänster tillgängliga på myaudi. Audi connecttjänst A1, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7 A3 A6, A7 a) TT Facebook Twitter Nyheter online (personspecifika) Tåginformation Flyginformation City Events (Evenemangstips) b) Picturebook-navigation Mata in resmål via myaudi/google Maps 4

7 Audi connecttjänst A1, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7 A3 A6, A7 a) TT Kartuppdatering c) myaudi specialmål a) Från årsmodell 2015 b) Från årsmodell 2014 c) är de också tillgängliga för bilar med MMI Navigation plus utan Audi connect AMH.37 Kartuppdatering Innan du börjar Audi connect-tjänsten Kartuppdatering ger dig möjlighet att ladda ner aktuella kartor för din MMI, spara dem på ett SD-kort och därefter överföra dem till din bil. Förutsättningar Ett formatterat SD-kort med en minneskapacitet på minst 32 GB finns med i kortläsaren för din dator/kortläsarenhet. Det lediga minnet på din hårddisk måste minst motsvara storleken på det valda kartpaketet, då hårddisken i din dator kommer att användas som buffertminne vid nedladdningen. Storleken på det valda kartpaketet visas på myaudi. Kontrollera kartmaterialets version Kontrollera de olika landsversionerna i din bil. Välj i MMI: knappen MENU (Meny) > Setup MMI > Versionsinformationen (Programvaruinformation) > Navigationsdatenbank Länderversionen (Navigationsdatabas, version för olika länder). Eller Knappen MENU (Meny) > Einstellungen (Inställningar) > vänster styrknapp >Systempflege > Versionsinformationen (Programvaruinformation). Jämför versionsinformationen med hjälp av årtalet med informationerna i ditt myaudi-konto. Om en kartuppdatering är tillgänglig kan du aktualisera ditt kartmaterial ð sidan 5, Ladda ned kartuppdatering. Ladda ned kartuppdatering Logga in på med dina användaruppgifter. Klicka på Audi connect-tjänsten Kartuppdatering. Endast en uppdatering åt gången kan laddas ner och importeras med hjälp av ett SD-kort till MMI. Om du vill uppdatera kartpaket för flera länder får du antingen ladda ned hela paketet, eller upprepa nedladdning och uppdatering för varje enskilt lands kartpaket. Se till att ditt formatterade SD-kort ligger i kortläsaren för din dator/kortläsarenhet. Välj önskat kartpaket. Klicka på Jetzt herunterladen (Ladda ned nu). "Audi connect Download Client" öppnas. Välj ditt SD-kort som minnesplats när "Audi connect Download Client" kräver det. Nedladdningen startar och nedladdningsstatusen visas. De valda filerna laddas automatiskt över på ditt SD-kort. Ta ut SD-kortet ur kortläsningsfacket på din dator/kortläsarenhet efter nedladdningen. att "Audi connect Download Client" öppnas och inte måste lagras med hjälp av det föreslagna Java-användningsprogrammet. Ditt fordon levereras utrustat med det senaste kartmaterialet. 5

8 Alternativt kan du få nya navigationsdata installerade hos din Audiåterförsäljare. Då tillkommer en extra kostnad. Importera kartuppdatering till MMI Skjut in SD-kortet med uppdateringsfilerna i ett SD-kortläsningsfack för MMI. Välj i MMI: knappen MENU (Meny)> Setup MMI > Systemupdate (Systemuppdatering). Eller Knappen MENU (Meny) > Einstellungen (Inställningar) > vänster styrknapp >Systempflege > Systemaktualisierung (Systemuppdatering). Välj respektive källa (SD1 eller SD2) och bekräfta den. Välj och bekräfta Update starten (Starta uppdatering). Navigationssystemets data uppdateras. Uppdateringsstatusen visas på Infotainment-displayen. Under uppdateringen kan navigationen fortsätta användas. Bekräfta uppdateringen för att avsluta installeringen av nytt kartmaterial. Din MMI startar om. När vägvisningen har varit aktiv avbryts navigationen kort och efter omstarten av MMI startar den automatiskt igen. Det uppdaterade kartmaterialet kan användas för navigationen. Beroende på vald kartuppdatering kan uppdateringen i MMI ta upp till två timmar. Vid ett avbrott på uppdateringen, t.ex. när motorn stängs av, fortsätter uppdateringen automatiskt på det ställe där det avbröts när tändningen slås på igen. För att kunna garantera en korrekt uppdatering av kartmaterialet får SD-kortet inte tas ut under kartuppdateringen. Det nya kartpaketet skriver vid importeringen över det kartpaket som finns sparat i MMI. Röststyrningen finns inte tillgänglig under en kartuppdatering. myaudi viktiga resmål Innan du börjar Du kan söka efter viktiga personliga resmål på Internet (Points of Interest) och föra över data till MMI med hjälp av ett SD-kort. Du kan skapa en samling av resmålslistor på din dator ur olika källor på Internet. De resmålslistor som har sparats på din dator kan du konvertera till myaudi med Audi connect-tjänsten myaudi Sonderziele (my Audi viktiga resmål) i en gemensam databas och importera till MMI med hjälp av ett SD-kort. I MMI kan de enskilda resmålslistorna identifieras och användas separat med hjälp av de namn/kategorier som du har angivit. Dessutom kan du tilldela varje resmålslista en egen symbol, för att lättare kunna identifiera den i kartvisningen. Förutsättningar Ett formatterat SD-kort med en minneskapacitet på minst 2 GB finns med i kortläsaren för din dator/kortläsarenhet. På SD-kortet ska det inte finnas några andra filer. Filformat Du kan använda följande dataformat för följande produkter för att skapa en resmålslista:.csv.asc.ov2.gpx.kml Följande format är tillåtna för att ladda upp egna bilder:.jpg.gif.png.bmp Återgivningsdimension: 33x33 px max. dimension: 200x200 px max. storlek: 5 MB 6

9 Skapa resmålslistor för MMI Sök på Internet, t.ex. via sökning enligt "POI Download", en resmålslista med dina personliga specialmål (t.ex. golfbanor i omgivningen) och spara dem på din dator. Logga in på med dina användaruppgifter. Klicka på Audi connect-tjänsten myaudi Sonderziele (myaudi viktiga resmål). Klicka på 1 Hinzufügen (Bifoga) ð sidan 7, bild 2. Fönstret Neue Zielliste hinzufügen (Bifoga ny resmålslista) öppnas. Mata in önskat namn för ditt nya myaudi-specialmål. Namnet i listan motsvarar det namn som senare visas i MMI. Klicka på Liste hochladen (Ladda upp en lista). Välj respektive fil ur resmålslistan på din dator. Beakta de tillåtna filformaten ð Sidan 6. Klicka på Anderes Icon auswählen (Välj en annan ikon), för att ge resmålslistan en symbol för kartvisningen i MMI. Via Icon hochladen (Ladda upp en ikon) kan du även använda en egen bild som du har sparat på datorn. För att bekräfta dina inmatningar, klicka på Speichern (Lagra). Den valda resmålslistan konverteras nu för importeringen till MMI och sparas i ditt myaudi Account som ny myaudi viktiga resmål under Individuelle Sonderziele (Individuella viktiga resmål). Du kan i ditt myaudi Account sammanställa upp till 50 resmålslistor ur din dator i en databas och importera till MMI (max poster i en databank). Vid konventeringen av resmålslistan namnges filerna automatiskt, för att MMI ska kunna läsa in filerna. Om du inte väljer en symbol för dina resmålslistor används en standardsymbol. Resmålslistorna kan när som helst redigeras eller raderas. Importera myaudi viktiga resmål till MMI via SD-kort Bild 2 Förbereda en samling resmålslistor för importeringen AMH.37 Kopiera myaudi viktiga resmål på ett SDkort Se till att ditt formatterade SD-kort ligger i kortläsaren för din dator/kortläsarenhet. Markera i ditt myaudi Account alla myaudi viktiga resmål 2 ð bild 2, som du vill importera till MMI. Klicka på Jetzt herunterladen (Ladda ned nu). 7

10 Öppna "Audi connect Download Client" med hjälp av det föreslagna Java-användningsprogrammet. Läs och bekräfta eventuellt informationstexten. Välj och bekräfta ditt SD-kort som minnesplats när "Audi connect Download Client" kräver det. Nedladdningen startar och nedladdningsstatusen visas. Klicka på Beenden (Avsluta), för att bekräfta den avslutade nedladdningen. Kontrollera om det nu finns en mapp "Personal- POI" på ditt SD-kort och en fil med namnet "metainfo2.txt". Dessa filer får inte ändras eller flyttas för importen till din MMI. Ta ut SD-kortet ur kortläsarfacket på din dator/ kortläsarenhet. Nu kan du aktualisera datauppgifterna i din bil. Importera myaudi viktiga resmål till MMI Skjut in SD-kortet med uppdateringsfilerna i ett SD-kortläsningsfack för MMI. Välj i MMI: knappen MENU (Meny)> Setup MMI > Systemupdate (Systemuppdatering). Eller Knappen MENU (Meny) > Einstellungen (Inställningar) > vänster styrknapp >Systempflege (Systemuppdatering). Välj respektive källa (SD1 eller SD2) och bekräfta den. Välj och bekräfta Update starten (Starta uppdatering). Navigationssystemets data uppdateras nu. Kopieringsstatusen visas. Bekräfta uppdateringen med OK för att avsluta importeringen av nya myaudi specialmål. För att kunna använda myaudi viktiga resmål för navigationen måste de nu aktiveras i kartvisningen. att "Audi connect Download Client" öppnas och inte måste lagras med hjälp av det föreslagna Java-användningsprogrammet. att endast en samling resmålslistor kan importeras till MMI i taget. Om du redan har importerat en samling myaudi viktiga resmål till MMI, skrivs den över vid nedladdningen av en ny samling resmålslistor. Aktivera myaudi viktiga resmål i kartvisningen Välj i MMI: Knappen NAV > styrknappen Inställningar Karteninhalt (Kartinnehåll). Eller Knappen NAV/MAP > höger styrknapp > Karteneinstellungen (Kartinställningar) > Karteninhalt (Kartinnehåll). Alla importerade myaudi specialmål listas och kan identifieras med hjälp av de namn som du har angivit. Markera alla myaudi viktiga resmål som du vill visa på kartan. Tryck på knappen BACK. De valda myaudi viktiga resmål visas nu på kartan och kan användas för vägvisningen. Facebook Ansluta myaudi Account till Facebook För att du ska kunna komma åt dina Facebookuppgifter i MMI måste ditt myaudi Account anslutas en gång till Facebook. Förutsättning: Du måste ha ett Facebook-konto. Klicka på Audi connect-tjänsten Facebook. Klicka på Facebook-symbolen till höger på symbolraden. Klicka på Bei Facebook anmelden (Logga in på Facebook). Mata in dina Facebook-användaruppgifter. Klicka på Anmelden (Logga in). Ditt Facebook-konto är nu godkänt för myaudi. Du kan endast ansluta ett Facebook-konto till ditt myaudi Account. Åtkomsten till Facebook via Audi connect skiljer sig mellan olika bilmodeller. En varaktig tillgänglighet kan inte garanteras utan det åligger Facebook. 8

11 Administrera dynamiska statusmeddelanden Du kan skapa eller redigera Facebook-statusmeddelanden på ditt myaudi Account och använda som textmallar i MMI. Skapa ett nytt Facebook-statusmeddelande Klicka på fliken Neue Statusnachricht (Nytt statusmeddelande). Mata in önskat meddelande och bifoga eventuellt textposter (t.ex. aktuell stad), genom att klicka på önskad textpost på respektive textställe. Klicka på Speichern (Spara). Ditt meddelande sparas och kan hämtas fram i fordonet. I fordonet ersätts textposterna då automatiskt med de aktuella värdena (t.ex. för den aktuella staden) när ett statusmeddelande skickas. Radera ett statusmeddelande Klicka på symbolen (Radera) efter respektive statusmeddelande. Bekräfta att du vill radera det. Det valda Facebook-statusmeddelandet raderas. Twitter Ansluta myaudi Account till Twitter För att du ska kunna komma åt dina Twitteruppgifter i MMI måste ditt myaudi Account anslutas en gång till Twitter. Förutsättning: Du måste ha ett Twitter-konto. Klicka på Audi connect-tjänsten Twitter. Klicka på Twitter-symbolen till höger på symbolraden. Klicka på Bei Twitter anmelden (Logga in på Twitter). Mata in dina Twitter-användaruppgifter. Klicka på Anmelden (Logga in). Ditt Twitter-konto är nu godkänt för myaudi. Du kan endast ansluta ett Twitter-konto med ditt myaudi Account. Åtkomsten till Twitter via Audi connect skiljer sig mellan olika bilmodeller. En varaktig tillgänglighet kan inte garanteras utan det åligger Twitter. Administrera dynamiska statusmeddelanden Du kan skapa egna Twitter-statusmeddelanden på ditt myaudi Account och därefter använda dem i MMI. Skapa ett nytt Twitter-statusmeddelande Klicka på fliken Neue Statusnachricht (Nytt statusmeddelande). Mata in önskat meddelande och bifoga eventuellt textposter (t.ex. återstående tid fram till resmålet), genom att klicka på önskad textpost på respektive textställe. Klicka på Speichern (Spara). Ditt meddelande sparas och kan hämtas fram i fordonet. I fordonet ersätts textposterna automatiskt med de aktuella värdena (t.ex. för den återstående tiden fram till resmålet) när ett statusmeddelande skickas. Radera ett statusmeddelande Klicka på symbolen (Radera) efter respektive statusmeddelande. Bekräfta att du vill radera det. Det valda Twitter-statusmeddelandet raderas AMH.37 9

12 Picturebook-navigation Skapa en ny resmålsbild Du kan skapa resmålsbilder med geodata i ditt myaudi Account och använda dem för vägvisningen i MMI. Bild 3 Resmålsbildsdetaljer Klicka på fliken 1 Neues Bild (Ny bild) ð bild 3. Välj en bildfil via Durchsuchen (Söka). Beakta de tillåtna filformaten. Klicka på Bild hochladen (Ladda upp en bild). Mata in en kategori (t.ex. favoritrestauranger), namnet på resmålet och geodatan. Alternativt kan geodatan även sparas via 3 Adresse eingeben (Mata in adress). Klicka på Ziel speichern (Spara resmål). Resmålet sparas och kan nu hämtas fram i MMI. Följande filformat är tillåtna för resmålsbilderna: Filformat:.jpg,.tif Minsta mått: 256 x 256 px Maximal filstorlek per bild: 2 MB Med hjälp av myaudi mobile assistant-appen kan du även ta nya resmålsbilder med din smartphone under "Picturebook Navigation" och skicka dem till ditt fordon via myaudi. Redigera resmålsbilder Ändra uppgifter om resmålsbilden Klicka på Ansicht (Bild) på fliken 2 Gespeicherte Bilder (Sparade bilder). Klicka på den önskade bilden. Detaljer om resmålsbilden visas. Ändra uppgifterna. Klicka på Ziel speichern (Spara resmål). Ändra geodata Klicka på Ansicht (Bild) på fliken Gespeicherte Bilder (Sparade bilder). Klicka på den önskade bilden. Klicka på resmålsbilden på kartan och håll muspekaren intryckt. Dra resmålsbilden till det ställe på kartan som ska sparas som geodata på bilden och släpp resmålsbilden. Klicka på Ziel speichern (Spara resmål). Radera resmålsbild Klicka på Ansicht (Bild) på fliken Gespeicherte Bilder (Sparade bilder). Klicka på den önskade bilden. Klicka på Löschen (Radera) och bekräfta att du vill radera den. 10

13 När du raderar en resmålsbild från ditt myaudi Account sparas den fortfarande i MMI. Ytterligare information om radering av resmålsbilder i MMI finns i MMI-användarhandboken i kapitlet "Navigieren" (Navigera) under "Bilderziele" (Bildresmål). Välj styrknappen Einstellungen (Inställningar) > Bilderbox befüllen (Fyll bildboxen) > myaudi. Mer information om att hämta fram resmålsbilder i MMI finns i MMI-användarhandboken för ditt fordon. Hämta fram resmålsbilder i MMI Välj knappen NAV > styrknappen Zielführung (Vägvisning) > Bilderziele (Bildresmål) i MMI. Mata in resmål via myaudi Skapa ett nytt resmål Via myaudi kan du skapa individuella resmål eller viktiga personliga resmål och skicka dem till ditt fordon. Bild 4 Mata in resmål ur lista AMH.37 Söka viktigt resmål Klicka på fliken Neues Ziel (Nytt resmål). Mata in den adress i textfältet Wo? (Var?) som du vill använda som resmål i MMI. Mata in det viktiga resmålet i textfältet Was? (Vad?) som du letar efter (t.ex. hotell). Bestäm den omgivning i vilken du vill leta efter det viktiga resmålet. Klicka på Suchen (Söka). Alla hittade viktiga resmål i resmålsomgivningen listas. Välj ett viktigt resmål och klicka på Ziel speichern (Spara resmål). Resmålet sparas och kan nu hämtas fram i MMI ð sidan 12, Hämta fram resmål online i MMI. Om sökningen efter viktiga resmål inte visar det önskade viktiga resmålet kan du klicka på Ziel direkt eintragen (Mata in resmålet direkt). Mata in resmålet direkt Klicka på fliken Neues Ziel (Nytt resmål). Klicka på Ziel direkt eintragen (Mata in resmålet direkt). Fönstret Meine Ziele (Mina resmål) öppnas. Fyll i formuläret. Klicka på Speichern (Spara). 11

14 Resmålet sparas och kan nu hämtas fram i MMI ð sidan 12, Hämta fram resmål online i MMI. Redigera resmål Klicka på fliken Gespeicherte Ziele (Sparade resmål). Klicka på A Ansicht ð bild 4 (Bild). Listan över dina sparade resmål visas. Välj respektive resmål och klicka på Ziel bearbeiten (Redigera resmål). Ändra eller komplettera de önskade uppgifterna och klicka därefter på Speichern (Spara). Med hjälp av myaudi mobile assistant-appen kan du även skapa nya resmål med din smartphone under "Online Ziele" (online-resmål) och skicka dem till ditt fordon via myaudi. Hämta fram resmål online i MMI Välj i MMI: knappen NAV > styrknappen Zielführung (Vägvisning) > Online Ziele (Resmål online) > Ziele von myaudi Account abrufen (Hämta fram resmål i myaudi Account). Eller Knappen NAV/MAP > vänster styrknapp > myaudi Kontakte (myaudi-kontakter). Mata vid behov in din myaudi-pin-kod och välj ett resmål. Ytterligare information om att hämta fram resmål online i MMI finns i MMI-användarhandboken i kapitlet "Navigieren" (Navigera). Mata in resmål via Google Maps Skapa konto Klicka på fliken Konto anlegen (Skapa konto). Skapa ett användarnamn i textfältet Mein Konto (Mitt konto)/konto-id 1) (Konto-ID) för att identifiera ditt fordon. Ditt konto skapas. Resmål från Google Maps Spara bil i Google-konto Hämta sidan i webbläsaren. Klicka på Lägg till bil eller GPS-enhet. Välj tillverkare Audi i rullgardinsmenyn. I fältet Mein Konto (Mitt konto)/konto-id 1) (Konto-ID) anger du användarnamnet som har lagrats i ditt myaudi-account. Mata in ett visningsnamn som tillval. Klicka på OK. Ditt Google-konto sparas i bilen och kan när som helst redigeras eller raderas. Skicka plats till din bil Sök via Google Maps efter en adress som du vill använda som resmål i MMI. Klicka på An Auto senden (Skicka till bilen) under sökfältet. Välj önskad bil i rullgardinsmenyn. Klicka på Senden (Skicka). Den nya adressen sparas i din myaudi-adressbok och kan hämtas fram i MMI ð sidan 12, Hämta fram resmål online i MMI. När du skickar en adress med Google Maps till ditt fordon sparas den adressen automatiskt i din myaudi-adressbok. I vissa fall kan det då förekomma att tidigare sparade adresser skrivs över. Du kan spara resmål från Google Maps på ditt myaudi Account och skicka dem direkt till ditt fordon. Förutsättning: Du har skapat ett Google-konto. 1) Benämningen av textfältet beror på vilken webbläsare som används. 12

15 Nyheter online Skapa ett nytt RSS-flöde Du kan konfigurera egna RSS-flöden och få personligt anpassade nyheter visade i MMI. Klicka på fliken Neuer Newsfeed (Nytt RSS-flöde). Mata in URL-adressen till det önskade RSS-flödet. Klicka på Weiter (Nästa). Mata in önskad titel för RSS-flödet. Klicka på Anmelden (Logga in). Ansluta myaudi till fordonet För vissa Audi connect-tjänster (t.ex. Facebook) är en anslutning till ditt myaudi Account nödvändig innan de används för första gången. Det nya RSS-flödet skapas och kan nu hämtas fram i MMI ð Sidan 13. Följande format är tillåtet för att skapa RSS-flöden: "http://www.abx.com/rss.xml" I RSS-flödeslistan har redan förkonfigurerade RSS-flöden sparats. Radera RSS-flödet Klicka på symbolen (Radera) bakom respektive RSS-flöde och bekräfta att du vill radera det. Hämta fram RSS-flöde i MMI Välj knappen MENU (Meny) > Audi connect > Nachrichten online (Nyheter online) i MMI. Alla sparade RSS-flöden listas i ditt myaudi Account. Välj en rubrik och bekräfta. Bild 5 Din myaudi-pin-kod Klicka på symbolen 2 ð sidan 15, bild 7 under respektive bil inom en Audi connect-tjänst eller i fordonsöversikten. Din myaudi-pin-kod visas. Notera din myaudi-pin-kod för inmatningen i fordonet. Välj i MMI: Knappen MENU > Audi connect > Anmelden (Logga in). Eller Knappen MENU (Meny) > Audi connect > höger styrknapp Anmelden (Logga in). Mata in din åttasiffriga myaudi PIN-kod. Eller logga in med dina myaudi-användardata. Därefter kan du importera datan från ditt myaudi Account (t.ex. bilder på resmål) till MMI. När du har skapat ett fordon visas din myaudi-pin-kod alltid direkt på startsidan efter inloggningen AMH.37 13

16 Fler inställningar Fler inställningar Administrera bilar Bild 6 Ta bort bil Skapa ännu ett fordon Klicka på 2 Meine Fahrzeuge ð sidan 2, bild 1 (Mina fordon) på den övre navigationsraden. Klicka på Fahrzeuge anlegen (Skapa fordon). Ditt chassinummer (VIN-koden) hittar du i registreringsbeviset för ditt fordon. Du skickas vidare till fordonsöversikten och rutan Fahrzeug anlegen (Skapa fordon) öppnas. Mata in chassinumret (VIN-koden) för din bil. Klicka på Anlegen (Skapa). Bekräfta meddelandet Fahrzeug ist angelegt (Fordon har skapats) som visas kort därefter. Ditt nyss skapade fordon visas. Ta bort bil Klicka på menypunkten A Bearbeiten ð bild 6 (Redigera) i fordonsöversikten. Klicka på symbolen B Fahrzeug löschen ð bild 6 (Radera fordon) under respektive fordon och bekräfta att du vill radera det. All sparad data om ditt fordon raderas. 14

17 Fler inställningar Hämta fram statusinformation Du kan se aktuell status i alla Audi connecttjänsterna. 2 Anslutningsstatusen för fordonet är grön/ grå: Fordonet är anslutet/inte anslutet till myaudi ð Sidan 13. En tjänst behöver bara aktiveras en gång per fordon AMH.37 Bild 7 Visa statusinformation Visa statusinformation Klicka på 3 Audi connect (Audi connect) > Zu meinen Fahrzeugen (Till mina fordon) på den övre navigationsraden ð sidan 2, bild 1. Klicka på Verfügbare Dienste anzeigen (Visa tillgängliga tjänster) bredvid respektive bil. Klicka på önskad Audi connect-tjänst. Klicka på symbolen 1 eller 2 till höger på symbolraden ð bild 7. Följande statusinformation visas: 1 Aktiveringsstatusen för Audi connect-tjänsten är grön/grå: Audi connect-tjänsten är aktiverad/inte aktiverad. För att kunna aktivera en Audi connect-tjänst måste den användas en gång i ditt fordon. Efter aktiveringen i fordonet visas licensavtalet för respektive Audi connect-tjänst på ditt myaudi Account. Din myaudi-profil Redigera dina personliga uppgifter Klicka på Mein Profil ð sidan 14, bild 6 (Min profil) på den övre navigationsraden. Klicka på fliken Persönliche Daten (Personliga uppgifter). Ändra eller komplettera de önskade uppgifterna och klicka därefter på Speichern (Spara). Redigera kontaktuppgifter Klicka på fliken Kontaktdaten (Kontaktuppgifter). Ändra eller komplettera de önskade uppgifterna och klicka därefter på Speichern (Spara). Ändra inloggningsuppgifter Klicka på fliken Logindaten (Inloggningsuppgifter). Ändra de önskade uppgifterna under Logindaten (Inloggningsuppgifter) och klicka därefter på Speichern (Spara). Spara din personliga Audi-återförsäljare Klicka på Mein Profil (Min profil) på den övre navigationsraden. Klicka på fliken Audi Partner (Audi-verkstad). Klicka på Audi Partner hinzufügen (Lägga till Audi-verkstad) och mata in kontaktuppgifter för din personliga Audi-verkstad. Välj din återförsäljare ur listan. Klicka på Als meinen Händler speichern (Lagra som min återförsäljare). Radera profil Klicka på Mein Profil (Min profil) på den övre navigationsraden. Klicka på fliken Mein Profil löschen (Radera min profil). 15

18 Fler inställningar Klicka på Mein Profil löschen (Radera min profil ) igen och bekräfta att du vill radera den. VIKTIGT att all sparad data raderas när ditt konto raderas. Bilinformation När du har skapat din bil kan du spara ytterligare information och avläsa detaljinformation om bilen. Klicka på 2 Meine Fahrzeuge ð sidan 2, bild 1 (Mina bilar) på den övre navigationsraden och välj en bil. Klicka på fliken Details & Ausstattung (Detaljer och utrustning). Utförlig information om din bil visas. Redigera detaljinformationer om bilen Klicka på + bakom detaljinformation om bilen. Klicka på Angaben ändern (Ändra uppgifter). Mata in den önskade informationen om din bil. Bekräfta inmatningen med Speichern (Lagra). 16

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor Mamut Home Med Mamut Home kan hela familjen få översikt över till exempel aktiviteter och kontrakt i samband med boende, bil och fritid. Fördelen med programmet begränsar sig inte till upplysningar om

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer