VÄXJÖ! Europas grönaste stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXJÖ! Europas grönaste stad"

Transkript

1 eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 VÄXJÖ! Europas grönaste stad Möjlighet till smarta och energieffektiva lösningar finns runt om kring dig, hela tiden! Energipoolen bjuder på 30 smarta energitips för hemmet något som både hushållskassan och miljön tjänar på. Foto: Pawel Flato Näringminister Maud Olofsson tar energifrågan på största allvar. Från och med nu ingår även transportfrågor i energirådgivarnas uppgifter. Fyra generationers livsverk och pellets för miljoner gick upp i rök... I dag blomstrar återuppbyggda Ängelstorp gård som aldrig förr!

2 2 Grönt ljus för transportrådgivning Ta hjälp av din energioch klimatrådgivare! Energi- och klimatrådgivarna som finns i alla kommuner i vår region arbetar aktivt i med dessa frågor sedan ett antal år tillbaka. Vi är rådgivande till huvudsakligen privatpersoner och näringsliv i respektive kommun och erhåller anslag från Energimyndigheten som stöd för denna verksamhet. Det finns en stor kunskap i detta nätverk av energi- och klimatexperter. Nu utvecklas denna kunskap ytterligare till att även omfatta råd gällande miljö - bilar, energieffektiva transporter och andra frågor som rör vårt resande se artikel här intill. Ett av de uppdrag Energikontor Sydost har från Energimyndigheten är att bedriva ett nätverksarbete för dessa energi- och klimatrådgivare i sydöstra Sverige. Ett uppdrag vi löser genom att anordna olika typer av vidareutbildningar och studiebesök, men också genom att producera den tidning du just nu håller i handen. Energipoolen ska vara ett inspirerande verktyg och en idégivare inom energieffektivisering och förnyelsebar energi. Detta nummer har Växjö stad som huvudtema. I Europas grönaste stad händer just nu väldigt mycket, som också vi inom Energikontor Sydost delvis deltar i. Bland annat i EU-projektet SESAC, där energieffektiva trähus konstrueras och byggs. I projektet Portvakten Söder står till nästa sommar åtta - våningskåkar med passivhusstandard färdiga. Energikontor Sydost har haft förmånen att få vara delaktiga allt sedan de allra första tankegångarna Vidare har vi deltagit i planerandet av ett Klimatcentrum i Växjö som ska verka för att ytterligare utveckla miljöanpassad teknik, metoder och affär er i samband med detta. Ytterligare projekt är Smart Trafikant där några Växjö-företag har fått stöd av oss att utveckla cyklandet till och från jobbet. Detta och många fler projekt i Växjö kan du läsa om i detta nummer av Energipoolen. Håll till godo! Stefan Olsson, VD Energikontor Sydost AB Näringsminister Maud Olofsson bad om eld, men gav också energi- och klimatrådgiv - arna nya arbetsuppgifter. Beskedet att transporter ska ingå i rådgivarnas uppdrag möttes av jubel vid Sveriges energi- och klimatrådgivares årliga konferens KRAFT - SAMLING. Vi fattar beslut i morgon, men jag hindrar ingen att börja jobba med det här redan i kväll. Maud Olofssons framträdande var själva cloun i ett digert program. Få missade chansen att höra närings - ministern tala om regeringens syn på klimat- och energifrågan. Maud stal showen Det var dock nyheten som levererades i slutet av anförandet som stal showen. Vi vill vidga ert uppdrag. Vi kommer i morgon att fatta beslut om att transporter av personer och gods ska ingå i rådgivarnas uppdrag i fram - tiden, säger Maud Olofsson och får ta omot de två konferensdagarnas största app låd. När får vi börja, frågade en rådgivare i publiken? Det är bara att börja, svarar näringsministern. Och det är inget litet jobb. Inom transportsektorn finns som bekant massor att göra och ministern menade att energi- och klimatrådgivarna här har en stor och viktig roll att spela. Kompetensen finns redan i vår region Under våren 2008 har vi i region sydost genom en regional satsning mellan regionens kommuner utbildat de flesta av regionens energi- och klimatrådgivare inom transportfrågor. Denna utbildningssatsning har gjorts utanför det statliga stöd som kommunerna får för sin energi- och klimatrådgivning, men möjliggjorts genom vårt unika nätverkssamarbete inom Energi - rådgivarna Sydost. Denna satsning inom transportområdet visar på ett utomordentligt sätt att regional samverkan med lokala kompetenser är en framgångsfaktor inom energi- och miljöområdet, menar Roger Gunnarsson som är verksamhetsledare inom Energirådgivarna Sydost. Etablerat nätverk Här används redan i dag en redan etablerad nätverksorganisation för att stärka den lokala kompetensen, samt det regionala och lokala klimatarbetet genom denna satsning inom transportområdet. Mallen är densamma som när Roger Gunnarsson och kollegorna började arbeta med energieffektiviseringar inom Vi vill vidga ert uppdrag. industrin. Ibland måste man gå före och se framåt när man ser en stor möjlighet, säger Roger, som under våren har fått många frågor om varför man börjar utbilda de kommun - ala energi- och klimatrådgivarna inom transportfrågor. Svaret? Att redan nu nyttja denna unika kompetens, genom att genast kontakta energioch klimatrådgivaren i din kommun! Från och med nu ingår även transportfrågorna i energirådgivarnas uppdrag, konstaterade näringsminister Maud Olofsson och möttes av stort jubel vid åhörarnas årliga KRAFTSAMLING. Foto: Linus Hallgren Växjö: PG Vejdes väg Växjö Tel: Fax: Oskarshamn: Hantverksgatan Oskarshamn Tel: Fax: Ansvarig utgivare: Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost. Redaktion: Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, Mikael Petersson och Andreas Hult, KrePart AB. Produktion: Box 4010, Oskarshamn Tel , Fax , Växjö: Tel , Fax Projektledare: Andreas Hult och Hans Ericson, KrePart AB. Texter: Mattias Isefjord, Åsa Karlsson, Stefan Olsson, Niklas Boman och Roger Gunnarsson. Bilder: Curt-Robert Lindqvist, Birger Lallo, med flera. Layout/original/annonsproduktion: KrePart Ateljé. Upplaga: ex. Distribution: Hushåll i Småland och Blekinge. Tidningen delas ut vid aktiviteter arrangerade av Energikontor Sydost. Den finns också att få hos regionens samtliga energirådgivare och på Energikontor Sydost i Växjö och Oskarshamn. Nov 2008 Energipoolen i samarbete med: BioNETT

3 3 Är du smartare än dina grannar? Tävlingen Energismarta Grannar utmanar alla hushåll att spara energi från 1 november 2008 till 30 april Ett hundratal svenska deltagare, från lag bestående av 5 till 15 hushåll, har alla en lagledare och energiinspiratör, som sporrar med tips och råd för att få bort den onödiga energianvändningen. Deltagarna får även: En gör-det-själv-energianalys som hittar den onödiga energianvändning som bara kostar pengar till ingen nytta. Information och användbara tips om smartare och mer ekonomisk energianvändning. En detaljerad uppföljning av energianvändning via ett webb-baserat kalkyleringsprogram. Inbjudningar till kickoff och energikvällar under tävlingsperioden. Priser och uppmuntran under hela tävlingsperioden. Projektet Energismarta grannar pågår parallellt i nio europeiska länder och delfinansieras av Europeiska kommissionen via programmet Intelligent Energy for Europe. I Sverige delfinans ieras projektet av Energimyndig - heten. Dessutom sponsras projektet av Studieförbundet Vuxenskolan, Bygge - bo, Hyresgästföreningen, IKEA med flera. De två hushåll i det svenska lag som lyckats bäst i sin energibesparing vinner dessutom en resa till den internationella prisutdelningen i Belgien. >> Läs mer på internet: TÄNK RÄTT ENERGI! Hmmm... Vad är energi egentligen?...eller måste man spara på energi? Åh... var kommer den ifrån? Hur gör man då? Finns det energi så det räcker till alla människor...? RING DIN KOMMUNVÄXEL OCH SÖK DIN EGEN ENERGIRÅDGIVARE! Energirådgivarna SYDOST

4 4 Växjö Europas grö Växjö har fått mycket uppmärksamhet för sitt miljöarbete. Kommunen har sänkt koldioxid utsläppen med en tredjedel sedan 1993 samtidigt som tillväxten har ökat. Arbetet har gett flera internationella utmärkelser och en strid ström av studiebesök. Uttrycket Europas grönaste stad kommer från början från BBC och andra internationella media. Nu är det ett varumärke som vi har gjort till vår egen och som alla i Växjö är fria att använda sig av, säger Sarah Nilsson, chef för strategiska miljöfrågor i kommunen. Att vara Europas grönaste stad är både vad kommunen är och vad den vill bli. I arbetet ingår bland annat klimatskyddsarbete, tillgång till naturen och ett hållbart näringsliv. Målen finns i ett gediget och detaljerat miljöprogram som följs upp noggrant. Näringslivet har varit aktiva i arbetet sedan början av 90-talet. BSR, Schenker (tidigare Bilspedition), Alstom (tidigare ABB Fläkt) och Södra är bara några av de företag som har spelat stor roll för Växjö inom det här området, säger Sarah Nilsson. En stor satsning på bioenergi har ju varit en förutsättning för kommunens framgångar som grön kommun. Det kommunala energibolaget Veab har arbetat aktivt med frågorna sedan 1980-talet. Växjöborna märker skillnad Hur märker då Växjöborna att staden är grön? De får billig fjärrvärme, ved-, pellets- och solenergibidrag och vi har haft bidrag till miljöbilar. Ett tag var vi faktiskt miljöbilstätast i världen, säger Sarah Nilsson. Cykelvägar har det satsats en del på, bland annat cykelvägen Växjö runt, men det kommer mera. Bland annat i arbetet med Klimatsmart centrum som innehåller en guide till klimat - smarta butiker, samlastning vid leveranser och energiaffektiv belysning i affärerna. Sarah Nilsson nämner också restaureringen av sjöarna, stadens parker och de höga krav på energieffektiva bostäder som man har på de byggherrar som vill bygga kvarter i kommunen. Nu finns det dessutom en enighet att samla in biologiskt avfall för att göra fordonsgas både till stadens bussar och till försäljning. Energianvändningen ska minska Just nu pågår också en informationskampanj riktad till alla innevånare för att sänka energianvändningen med fem procent. Kampanjen Sams är unik som det första försöket att sänka energianvändningen i en hel stad. Vi använder inga pekpinnar, för att nå målet på fem procent stimuleras alla istället att bevaka sin användning och att tävla emot andra, säger Sarah Nilsson. Just nu ser det ut som användningen minskar, men tävlingen kommer att pågå ett tag till. Tävlingen är en del av Växjös arbete i det stora EU-projektet SESAC om hållbar stadsutveckling. Arbetet imponerar internationella besökare Intresset för att besöka Europas grönaste stad är stort. På ett år besökte 113 grupper med ca 750 personer Växjö en ökning med 50 procent sedan året innan. Under samma tid skrevs 599 internationella webbartiklar om Växjö. Besökarna började komma 1996 i samband med beslut - et om att bli en fossilbränslefri stad och minska utsläppen med 50 procent till 2010, och det stundande Kyoto - mötet. Media ville ha ett konkret exempel inför Kyoto - mötet och kom hit för att berätta vad vi hade gjort. tv-team flög in med helikoptrar, säger Sarah Nilsson. Gäster från hela Europa De flesta besökarna har kommit från USA, Kina och Japan. Men sedan Växjö fick två Europeiska utmärkelser, Union of Baltic Cities Award och EU-kommission - ens Sustainable Ener gy Europe Award, så har gäst - erna även börjat komma från Europa. Sarah Nilsson säger att det är helheten som imponerar besökarna mest. Vi har satt upp mål och arbetar långsiktigt med politisk enighet. Det finns en kraft och en entreprenörsanda som gör att det blir förändring. Sedan är det givetvis de faktiska siffrorna: en stor sänkning av utsläppen och ekonomisk tillväxt som imponerar. Enighet en framgångsfaktor Anledningen till att Växjö har varit så framgångsrikt beror dels på de goda förutsättningarna till biobränsle och fjärrvärme. Men också den politiska enigheten i miljöfrågorna är avgör - ande. Växjö har länge haft miljökunniga och engagerade politiker även från partier som inte varit särskilt framåt på miljöområdet. Och så finns det en tradition att samarbeta för kommun - ens bästa i stora frågor, säger Sarah Nilsson. Lördagsflanörer i Växjö numera officiellt utsedd till Europasgränaste stad. Foto: Mats Samuelsson Smålandsbyrån med kunder över hela Sverige Välj själv! Hos oss kan du teckna elavtal från 1 månad upp till 5 år. Läs mer på eller ring MARKNAD. MEDIA. REKLAM Arkitektvägen 20, Oskarshamn Tel: Fax:

5 5 aste stad VEAB lokalt energibolag med fokus på bioenergi Växjö kommuns energibolag, Veab, kan ha varit först i Sverige med att använda flis från skogen i värmeverket, redan I dag har Veab nästan helt slutat elda med olja. Län: Landskap: Växjö Kronobergs län. Småland. Totalareal: km 2 (land och vatten 251). Folkmängd: invånare (december 2007). Koldioxidutsläpp: 4,6 ton/inv år Mål: Resultat: -50 procent eller 2,3 ton/inv 2010 och -70 procent eller 1,7 ton/inv år ,2 ton/inv 2006 en minskning med 30 procent. Från att ha varit helt dominerande utgör oljan nu endast 1,5 5 procent av Veabs bränsle. Att Veab började satsa på biobränsle hade från början med beredskap att göra. Civilförsvarsförbundet ville att kommunerna skulle se över möjligheterna att elda med alternativa bränslen inom landet. Att vi varit så framgångsrika är nog en blandning av framsynthet och lite tur. Vi började tidigt med biobränsle och några år med höga oljepriser var det lönsamt. Men även när det inte var väldigt lönsamt höll vi fast vid vår strategi för att inte tappa leverantörer och rutiner, säger Lotta Tranvik på Veab. Först med el Tre år efter att den första pannan med biobränsle till fjärrvärme tagits i drift började Veab producera el från biobränsle. Vi var den första kommunen i Sverige som gjorde el av biobränslen, säger Lotta Tranvik. Det som eldas är bark, sågspån, grot (grenar och toppar) och i viss mån torv. Bark och sågspån hämtas från sågverk och pappersbruk inom 100 kilometer. Tidigare sågs det som blev över vid skogsavverkning bara som skräp, något som inte hade något värde. Att vi i Växjö har tagit tillvara på det och gjort värme och el Sarah Nilsson på Växjö kommun, Sveriges första att producera el av biobränsle, tror att satsningen har haft positiv påverkan på hela den regionala ekonomin. Foto: Mia Stavert tror jag har påverkat hela den regionala ekonomin, säger Sarah Nilsson på Växjö kommun. Vill minska energianvändningen Veab är också aktiva i EU-projekt et SESAC som handlar om hållbar stadsutveckling. Målet är att få både privatpersoner och fastighetsägare ska sänka sin energianvändning. Kunderna bearbetas på fler fronter: Veab ger direkt rådgivning, genomför tävling - ar och har installerat individuell mätning av värme, el och varmvatten i nya bostäder. Vi tar ansvar för ditt tak! års garantiförsäkring. Kombikamin för ved/pellets Kombipanna för ved/pellets/olja Kombipanna för pellets/olja Pelletsbrännare Vattenmantlad kökspanna Isolerade och oisolerade Ackumulator tankar l. Tel , , Tätskikt från Icopal Vojakkala 371, Haparanda Tel Kombikamin för ved och pellets.

6 Sotare & Brandskydd Vi utför allt inom sotning, brandskyddskontroll, ventilationsrensning och besiktning. i Sydost GÖSAB Sotnings AB Gösab Sotnings AB MästerJohansgatan GÖTEBORG Sotningsdistriktet i Karlshamn Karlshamns kommun, SHBF Sotningstjänsten KARLSHAMN Tel: , Torsåsg. 8, KALMAR Tel ORG NR= Östra Storgatan 5, Olofström Tel , Höglandets Räddningstjänstförbund Brogatan 1A, Nässjö Besöksadress: Lilla Nygatan 4, Vetlanda Markarydskontoret Adress: Bangatan 1, Strömsnäsbruk , mobil: web:www.hlmsotning.se Gislaveds Sotningsdistrikt AB Gröna vägen 27, GISLAVED Tel: OskarshamnsSotarna Sotningsväsendet i Oskarshamns kommun Kulturgatan 20, Påskallavik Tel

7 7 EnergiCentrumEtt ger aktuella energiråd Energieffektiva fönster, snålspolande kranar och pannor det och mycket annat får du veta mer om hos Energi Centrum - Ett i Växjö. Lasse Holmgren och Magnus Jonasson är energi- och klimatrådgivare för Växjö, Tingsryd och Lessebo kommuner. EnergiCentrumEtt är en del i arbetet. EnergiCentrumEtt är en del i arbetet med Växjö Europas grönaste stad. Vi försöker ge råd som ska hjälpa Växjö att nå de uppställda målen bland annat genom att prata om effektivisering och hållbara transporter, säger energirådgivare Lasse Holmgren. I fyra år har EnergiCentrumEtt tagit emot besökare som har velat förändra sin energianvändning. I lokalerna finns, förutom en stor energi - utställning, Lasse Holmgren och Magnus Jonasson som är energi- och klimatrådgivare i Växjö, Tingsryd och Lessebo kommuner. Vi läser av konsumenterna och ger den rådgivning som de har behov av, säger Lasse Holmgren, som har märkt att intresset den senaste tiden har svängt från konvertering och värmepumpar till energieffektivisering. I dag vill våra besökare veta mer om solenergi och annat som kan minska energianvändningen såsom isolering, bra fönster och snålspolande kranar. Ett av två centrum i regionen EnergiCentrumEtt är ett av de två ställen i regionen där man som konsument verkligen kan se och röra på de alternativ som finns om man vill sänka sin energiförbrukning. Det andra, Energi centrum A6, ligger i Jönköping. Det här är ett bra sätt att nå ut till energianvändarna. Jag började redan för elva år sedan med en liten utställning i trapphuset i Växjös kommunhus, säger Lasse Holmgren. EnergiCentrumEtt har runt besökare per och får därtill hundratals telefonsamtal. Den största händelsen under året är Energimässan, som i år lockade den cirka 500 besökare. mer de oftast från Kina. I dagarna får vi besök av en grupp från Korea, Plockar inte isär pannan EnergiCentrumEtt tar också emot studiebesök. För några år sedan var det väldigt många grupper från Japan men nu komsäger Lasse Holmgren. Besökarna är ofta väldigt nyfikna och Lasse har haft ett antal grupper hemma i sitt eget lilla pannrum som velat se hur en pelletspanna fungerar i praktiken. Några har till och med velat att vi ska öppna och plocka isär pannorna, men då har vi satt stopp! kreation.se Därför erbjuder vi klimatel. Utvecklingen för Kalmarregionen och dess invånare är viktig för oss på Kalmar Energi. Genom att erbjuda klimatel vill vi bidra till att bromsa växthuseffekten och samtidigt hjälpa Kalmarborna att göra en värdefull insats för vår miljö, lokalt som globalt. Läs mer på

8 8 En miljon kilo mindre CO 2 Smart Trafikant 1000 ton mindre koldioxid släpps ut i Jönköpings kommun varje år! Ett första handfast resultat av mastodontprojektet Smart Trafikant. Och en kulturrevolution som ännu bara är i sin linda. En första motsvarande attitydundersökning genomfördes redan 2004, således finns också ett fullgott underlag att jämföra sig med. I den 82 sidor fullmatade rapporten Resande och attityder i Jönköping 2008, Sedan 2005 har Jönköpings kommun i samarbete med Vägverket, Jönköpings Länstrafik, Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen arbetat med åtgärder och aktiviteter inom ramen för Smart Trafikant, som syftar till att påverka kommuninnevånarna att välja mer miljövänliga färdmedel. med undertiteln en utvärdering av Smart Trafikant bland invånare och politiker, är syftet att försöka kartlägga det enorma projektets positiva följdverkningar. Kännedomen om projektet och dess aktiviteter kan fortfarande bli bättre. I dag känner ungefär en tredjedel av kommunens invånare till det som pågått samtidigt innebär detta att det fortfarande finns en stor utvecklingspotential som på sikt påverkar möjligheten att få fler att använda mer hållbara transporter, konstaterar projektledare Karin Grahn på stadsbyggnadskontoret i Jönköping. Positiva tendenser Enkätundersökningen pekar också på en rad redan nu klart positiva tendenser. Störst är kännedomen om utbyggnad och förbättringar av cykelvägar, åtgärder för ökad användning av biogas samt cykelkarta och cykel - information. Kännedomen om innehållet i projektet bland beslutsfattande politiker är också större än bland allmänheten. Knappt var tredje invånare säger sig ändå till stor del och viss del ha ersatt bilresan med annat färdmedel. Motsvarande andel 2004 var endast var femte, säger Karin Grahn nöjt. De som anger att de har börjat gå, cykla (i genomsnitt 10 km/vecka) eller åka kollektivt (20 km/vecka), beräknas redan ha minskat bilresandet med cirka 5 miljoner fordonskilometer per år motsvarande en årlig minskning av utsläppen av koldioxid i kommun - en i storleksordningen ton! Ökat kollektivt resande Det kollektiva resandet med Jönköp - ings Länstrafik ökade med 4 procent i fjol. 15 procent av alla bilister som kommunens telefoninformatörer har intervjuat har också önskat ytterlig - are informationsmaterial hemsänt. Inte minst kommunens cykelkarta har visat sig ha en strykande åtgång Vi jobbar också väldigt tätt intill trafikplanerna här på stadsbyggnadskontoret. Det är viktigt att satsa på cykelbanor och väl utbyggd kollektivtrafik vid anläggandet av nya bostadsområden. Stadsbyggnadsvisionen, som är ett pågående och väldigt stort projekt, ska också resultera i en tydlig kommunal strategi för hållbart resande.

9 9 gjutjärnspanna Tillsammans med tillverkaren en BOSCH Värmeteknik är vi först ut att presentera DAKON DPG den första miljögodkända gjutjärnspannan för ved. Gjutjärn är ett extremt hållbart material som är överlägset för tillverkning av vedpannor. Pannan eldas med underförbränning och har en sugande fläkt samt en verkningsgrad på hela 88%. Se till att din nästa panna är tillverkad av gjutjärn - så att den håller riktigt länge. * * Ved & Pelletspannor av gjutjärn 88% verkningsgrad Tel Nu växer Green Energy ännu mer! Vi har ett med det största utbudet av pellets och flisbrännare hela 10 olika modeller för att just passa Ditt behov. Vårt villaprogram från kw * * :- Har du råd att inte investera? Fastighetsprogram från kw Med våra solpaneler ordnar du eget varmvatten, ger nytt liv åt bergvärmehålet m m. 15 års funktionsgaranti på rören! Höstpris!! : :- 4 m 2 solpanel inkl laddsystem (ord. pris :-) Mer info och beställning ring: På vår hemsida kan du läsa mer om våra solpaneler med de effektiva vacuumrörsolfångarna: Värmecentraler större fastigheter, fabriker, företag kw

10 10 Clipperton Scientific Expedition IBG Photo credits:xavier Desmier/7è Continent, Corbis, Northern Lighthouse Board, Saft, StudioInge. Saft Sunica.plus Ni-Cd batterier är installerade på många platser världen över, även runt Sveriges kust. Från fyrar och bojar till olika solcells lösningar som tillsammans med Sunica.plus garanterar strömförsörjningen. Saft AB är ett världsledande svenskt batteriföretag med export till över 100 länder. Vi levererar batterier för avbrotts fri elkraft till verksamheter som inte tål ett driftstopp; sjukhus, flygplatser, eldistribution, telekommunikation, olja-, gas- och processindustrin samt energilagring med solceller etc. Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Sverige på ett kostnadseffektivt sätt samt tar vårt miljöansvar från konstruktion till återvinning. Vi har en egen återvinningsanläggning sedan 20 år. Saft AB Oskarshamn Tel: Fax: Vill du öka lönsamheten i ditt företag? "Jag är mycket nöjd och kan verkligen rekommen dera fler att gå kursen Effektivare Energianvändning. Den gav mig ett nytt tänk kring energianvändningen på företaget." Jesper Madsén, underhållschef Bergs Timber Mörlunda AB I november startar en ny omgång av utbildningen Effektivare Energianvändning Utbildningen syftar till att visa på metoder och arbetssätt för en effektivare energianvändning för större och mindre företag, och ges av Nova Högskolecentrum i samarbete med Energikontor Sydost. Kursledare är Louise Trygg, dr i energisystem vid Linköpings Universitet. Hon har i sin forskning visat att företag kan spara upp till 40 procent av sin energiförbrukning genom relativt enkla åtgärder. För mera information och anmälan, se eller ring Varvsgatan 15, Oskarshamn Box 706, Oskarshamn

11 11 På experiment- Labbet kan du ta på teorierna Jag kan! Jag vet! Jag vill vara med, säger tredjeklassarna från Färje - staden ivrigt när pedagogen Hanna Bengtsson på experimentlabbet frågar vilka fem sinnen människan har och vill att de ska vara med och prova hur snabbt nervsignalerna går till hjärnan. Dofter, synvillor, is och pinglande klockar det är några av de saker som experimentlabbet i Kalmar använder för att visa hur sinnena och hjärnan fungerar. Klass tre från Färjestadens skola är nyfikna. 22 händer upp i luften visar att Hanna har lyckats fånga elevernas intresse. De flesta har varit på kalas hos experimentlabbet (XL) förut, men tycker att det är lika intressant att komma hit i dag. Jag tycker det är roligt, framförallt att gissa smaker och lukter, säger Ida. I de stora och ljusa lokalerna i den gamla kyrkan finns mängder av experiment som eleverna kan prova på. Temat för dagen är hjärnan och sinnena. Andra teman som erbjuds är bland annat bygg och lek, vatten är blött, balans, el och magnetism, luft och tryck, LEGO Dr Heartbeat och konstruktion av båtar, flygplan och bilar. Fokus är att nå elev - er och lärare, men även företags-kick offer, konferenser, privata fester och barnkalas anordnas i lokalerna. Science Center XL är ett science center som arbetar för ett ökat intresse för naturvetenskap, teknik med långsiktigt fokus på förnyelsebar energi och hållbar utveckling. Vi vill få alla att inse att teknik och naturvetenskap inte är så krångligt som det kan verka. Genom att visa experiment och låta besökarna praktiskt prova på experiment och uppgifter väcks en nyfikenhet och teorier som verkar konstiga blir begripliga, säger Bernth Norén som är verksamhetsledare på XL. Sanna, Ida, Hampus och Sangam har alla besökt experimentlabbet innan och de tyckte det var lika roligt idag. De har lärt sig om reflexer och hur tanke blir handling. Öppet för alla Alla är välkomna att besöka XL och de har öppet alla lördagar mellan klockan 10 och 16. I veckorna arbetar XL för att nå ut till sina största målgrupper: elever och de som undervisar dem i vardagen: lärarna. Det är oerhört viktigt att nå lärarna och visa hur de med enkla medel kan fånga elevernas intresse för teknik och energi, säger Bernt Norén. När verksamheten startade för 12 år sedan hade man cirka 200 besökare. Nu når XL ut till ca människor varje år. Och det behövs. Intresset för naturvetenskap och teknik är samhällsmässigt oerhört viktigt. I Sverige står vi inför en brist på tekniker och ingenjörer om vi inte lyckats öka ungdomars intresse. I dag finns det inte tillräckligt med utbildade människor inom de här områdena, säger Bernth Norén. Energikontor Sydost XL startade för 12 år sedan inom Högskolan i Kalmar och har växt kraftigt sedan dess. Från och med september är experimentlabbet en del av Energikontor Sydost. Teknik och naturvetenskap med fokus på energi och hållbar utveckling passar bra ihop med det som Energikontor Sydost arbetar med. Vi kan dra nytta av varandras kompetens och kontakter, säger Bernth Norén. experiment- Labbet Adress: Esplanaden Kalmar Hemsida: Telefon: Öppettid: Lördagar Entre: 80 kronor, 250 kronor för hela familjen. Det kompletta pannrummet Bonus 30 För ved, olja, pellets, el och sol Snabb omställning mellan olika energityper Supereffektiv på olika bränsle Effekt med ved 30 kw Magasin för 1/2m ved Platseffektiv Miljögodkänd Baxi AB Box Falköping Tel: Fax: KALMAR LÄN Kalmar: Alternativ Värme i Kalmar AB, Mönsterås: NVS Installation AB, Nybro: Oskarssons VVS, Oskarshamn: NVS Installation AB, Västervik: Västerviks VVS-rep. AB, BLEKINGE Jämjö: Värmeinstallationen i Jämjö AB, Karlshamn: Söderbergs Rörservice, Karlskrona: YIT Sverige AB, Olofström: Olles VVS, Rödeby: Björkanders Rör, Sölvesborg: VVS-Montören, , VVS Tjänst AB, KRONOBERGS LÄN Växjö: Rörkompaniet AB

12 12 Konvertera mera Släck lampan på jobbet! Stora jumper-tävlingar, energipoliser och synlig statistik är några metoder som har använts i tävlingen Energy Trophy. Syftet: sänka energi användningen så mycket som möjligt i ett år. Sänkt värme, avstängda datorer efter stängningsdags och rörelsedetektorer på lampor är tre sätt att minska energiförbrukningen på företag. Under tävlingen har så Boverket minskat hela sin energianvändning med 10 procent. Myndigheten tyckte också att det kändes viktigt att göra något eftersom den är en miljömyndighet som arbetar med energieffektivisering. Såg över tidsinställningar Vi såg över de tidsinställningar vi hade för belysning i korridorerna och ändrade dem från fyra till två timmar och senast till en timme. Vi plockade ner några spotlights och bytte också ut en del belysning i sammanträdesrum där vi hade 100 watts-lampor. Ventilationen såg vi över, sänkte till hälften på kvällarna och stängde i princip av helt på helgerna. Personalen uppmanades också att släcka lampor efter sig och vid varje arbetsplats installerades smarta grendosor. För ägare med fossil - eldade värmepannor på kw finns en rad fördelar med konvertering till ett mera miljövänligt uppvärmningssätt. Att först minska energianvändningen och sedan konvertera till ett mer miljöeffektivt värmesystem är bra både för plånboken och miljön, menar Roger Gunnarsson och Per Skoglund som leder insatsen i Kalmar-, Kronobergs-, Jönköpings- och Blekinge län. Projektet omfattar kartläggning av pannbeståndet, informations- och rådgivningsaktiviteter samt uppföljning av insatsens effekter. Några metoder som provats runt om i landet är att anlita ett callcenter som ringer upp målgruppen för att se om de vill ha mer information eller personlig kontakt med energi- och klimat - rådgivare. Andra metoder är runda - bordssamtal rådgivning i mindre grupper, informationsträffar eller liknande arrangemang. Inom projektet har också samarbetet med sotarna utvecklats. I vår region ska vi satsa på ett samarbete med alla energi- och klimat - rådgivare, som finns i samtliga kommuner, samt även direktinformation till pannägare samt att ordna informationsträffar under vintern och våren 2009, säger Roger Gunnarsson. Energikontor Sydost och energimyndigheten bidrar med information och stöd samt initierar vid behov samarbetsmöjligheter med andra aktörer. Goda exempel Inom ramen för projektet har ett antal goda exempel på lyckade konverteringar tagits fram. Exemplen täcker in olika alternativa energislag till fossila bränslen samt olika typer av fastighetsägare/småföretag. De goda exemplen hittar du här intill. På hemsidan hittar du dessutom ytterligare pdf-filer med utförligare beskrivningar av goda konverteringsexempel. Årets svenska vinnare kommer att presenteras på Energy Forum i Oskarshamn i början av december. Då kommer en av deltagarna berätta om hur de har arbetat med energibesparingar på sin arbetsplats. Deltagande företag i regionen är Boverket i Karlskrona, Kalmar Energi, Ljungby kommun, Värnamo kommun, Växjö kommun, Växjö universitet och Karlskrona kommun. Energikontor Sydost Ta gärna kontakt med Energikontor Sydost om du har funderingar, frågor eller behöver hjälp med din värmepanna: Per Skoglund tel e-post: Roger Gunnarsson tel e-post: Gyllene Dalapellets Hotellet Gyllene Hornet i Tällberg, Dalarna, med hotell- spa- och konferensanläggning tog bort sin gamla oljeuppvärmning och satsade på pellets i stället. I september 2006 stod installationen av en ny pelletspanna klar. I stället för 80 kubikmeter olja klarar nu cirka 150 ton pellets av uppvärmning - en. Energinotan har krympt med cirka kronor under det första året. Tällberg är en av Dalarnas mest kända turist - orter. Hotell Gyllene Hornets stolthet är poolen. Genom de stora fönstren har den som badar utsikt över Siljan och inomhus är det 30 grader varmt. Poolen innehåller 200 kubikmeter 29- gradigt vatten och ställer stora krav på energieffektiv uppvärmning. Hotellet har också en egen motionshall och nära 70 rum i flera olika byggnader. Total bostadsyta är cirka kvadrat. Vi är ensamma i byn om att satsa på pellets, de flesta av våra konkurrenter har bergvärme, berättar Anders Kolmyr, tekniskt ansvarig. Öppet senaste 12 åren Hans slutsats var att bergvärmen inte gav tillräckligt hög täckning, medan en pelletspanna klarar nära hundra procent av behovet även de allra kallaste dagarna. Men i några av hotellets separata fastigheter valdes bergvärme i stället för att dra långa kulvertar. I Tällberg är det säsong året runt. Det betyder att verksamheten är mycket känslig för störningar och ingrepp. Vi har haft öppet alla dagar de senaste 12 åren, berättar Hans From, hotellchef.

13 Mera flis till Närke 13 Bruksdisponent Gustaf Svensson framför den vackra 1700-talsherrgården på Skyllberg. Foto: Erik Gunnarsson, Bild & Kultur AB Hakfelt Produktion AB:s mekaniska verkstad går för högtryck efter bytet till fjärrvärme. Högtryck över Jämtland Sedan 2006 värms den mekaniska verkstaden Hakfelt Produktion AB i jämtländska Bräcke med fjärrvärme från det kommunala, fliseldade fjärrvärmeverket. Varenda krona som blir kvar här är guld värd, säger företagets ägare och vd Per Hakfelt. Hakfelt Produktion tillverkar maskindelar till bland annat skogsmaskiner, glasmaskiner och verktyg. Med stolthet kan Per Hakfelt visa att omsättningen 2007 ökade med närmare 30 procent från föregående år. I glesbygdskommunen Bräcke är man inte bortskämd med att det regnar manna från himlen. Avancerat datasystem Framgångarna har gjort det möjligt att investera ett antal miljoner i ny, hypermodern utrustning. I ett avancerat datasystem sparas numera digitala ritningar till varenda en av de artiklarna på orderlistan. Vi hade inte haft en chans att öka så mycket utan det systemet, konstaterar Per Hakfelt. Sparar energi och pengar Tre laserskärmaskiner ska få sällskap av en plasmaskärmaskin med ett vattenskärbord. Värmen som vattnet magasinerar från skärningen under dagen avger sedan värme till fabrikslokalen på natten. Genom att ta vara på den värme som maskinerna alstrar, men som i dag ventileras ut, ska företaget spara ytterligare energi och pengar. När Skyllbergs bruk gick över till flis förra året sjönk den rörliga bränslekostnaden med kronor om året. Det känns tryggt att elda med egen ved, säger Gustaf Svensson, bruksdisponent. Inte långt från den vackra 1700-talsherrgården på Skyllberg står ett litet rött hus med blindfönster. Det innehåller en fliseldad närvärmeanläggning som värmer hela Skyllbergs Bruk AB. Järnbruket i Hallsberg konverterade från olja till fliseldning. Flis de har tillgång till på orten. Anor från medeltiden Skyllbergs Bruk har anor från medeltiden och fungerar ännu som en enhet. Här brukas skog och jord, i ladugården finns 100 mjölkkor och av den gamla järnhanteringen har bland annat blivit en spikfabrik. Dessutom produceras el i några minikraftverk, bruket är ett av landets få privata nätägare. Uppvärmning för miljonbelopp För några år sedan hade el- och oljenotan för uppvärmningen av det stora brukskontoret, herrgårdsbyggnaderna med cirka kvadratmeters bostadsyta och de kringliggande husen ökat till en miljon kronor om året, säger Gustaf Svensson. Småländsk bergvärme Mape Fastigheter AB i småländska Hillerstorp med flerbostadshus i sitt bestånd bytte ut sitt elvärmesystem till en anläggning med bergvärmepump. Pumpen värmer hälften av lägenheterna och den sparar in kwh om året. Valet föll på bergvärme och nu surrar en bergvärmepump i ett förråd som helt enkelt har byggts om till pannrum. Och om några år räknar Magnus Petersson att en identisk installation ska värma den andra halvan av fastigheten Tidstypisk arkitektur Hyreshusen på Holmavägen 3 i småländska Hillerstorp byggdes Arkitekturen är tidstypisk: fyra huskroppar i fyra plan totalt 50 lägenheter binds ihop av inglasade uppvärmda innegårdar med fikonträd. Men energilösningen var inte bra. Varje lägenhet hade en separat elpanna för uppvärmning och varmvatten placerad i badrummet, berättar Magnus Petersson, fastighetsägare. En pelletsanlägnging med solfångare ledde till att Toftagården utsågs till Årets anläggning 2004! Nu blir det ännu flera soltimmar på Gotland Hotell- och konferens - anläggningen Toftagården på Gotland installerade en pelletsanläggning med solfångare. Gotland toppar ofta den svenska sommarsolligan. Insikten om att utnyttja solen när den skiner som mest och antalet hotellgäster är som flest resulterade i 52 kvadratmeter solfångare på södersidan av den stora hotell- och konferensanläggningens Toftagårdens tak. Det är mycket snack om värmepumpar. Men det finns inget som slår solvärme! sam - manfattar hotellägaren Göran Göransson. Årets anläggning Toftagården utsågs av Svenska Solenergiföreningen till Årets anläggning utökades solfångarytan till 91 kvadratmeter och förser i dag 30 av 56 rum, samt restaurangen med tappvarmvatten. Den bidrar även med uppvärmning av huvudanläggningen.

14 14 Bragekaminen Miljövänligaste Braskaminen i Sverige 186 kg gjutjärn Från kr Värme för alla! Bragepannan Vedpanna 0,5 m 140 l Ackumulator 2000 l Varmvattenberedare 2000 l Elpanna, solvärme, 3 växlare. 980 kg, 114 x 161 x 193 cm Ger ca 160 kwt per iläggning ved. Allt för kr Pelletsbrännare Vi erbjuder färdiga värmeprojekt i olika former Vi offererar kompletta driftsatta anläggningar Kaminer: ved / pellets Varmluftspannor Miljögodkända vedpannor Pannor för pellets, flis och spannmål från 12 kw - 3 mw Tillverkning och monteringsarbeten I Småland AB Flispannor 28kW-1MW "äkta värme från trä" biovarmesystem.se Besök vår visningsanläggning! Eltändning, lambdastyrning Förrådslösningar Automatisk sotning Installation och service askutmatning Nyckelfärdiga värmecentraler Biovärmesystem i Småland AB Ett hål i marken För säker värme med Pemtecs typgodkända Miljökollektor Som du vet är bergvärme ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt att ta vara på värmen i marken. Nu har det blivit ännu mer miljövänligt. Pemtecs Miljökollektor med Energikapsel förhindrar eventuella läckage att nå grundvattnet, samtidigt som den säkrar grundvattnet mot yttre föroreningar. Grundvattnet förblir opåverkat. Du kan känna dig säker. Dina grannar kan känna sig säkra. Kräv en seriös brunnsborrare som använder Pemtecs typgodkända Miljökollektor med Energikapsel för miljöns skull.

15 15 Vindkraftssatsning i Blekinge 6000 nya vindkraftverk. Det är vad som behövs om EU:s mål om 20 procent förnyelsebar energi år 2020 ska uppnås. Med en mässa gjorde Karlskrona och Torsås kommuner en gemensam rivstart för att få fart på vindkrafts - utbyggnaden i Blekinge. I handelshamnen i Karlskrona var det packat med människor under Vindkraftens dag. Politiker, företagare och intresseorganisationer samsades med allmänheten och markägare på en minimässa med företag och ett seminarium. Kommunerna passade på att ordna en vindkraftsdag samtidigt som Ostindienfararen Götheborg besökte Karlskrona. Karlskrona kommuns planchef Ola Swärdh är nöjd. Det var en väldigt, väldigt positiv stämning och en förståelse för att vindkraft behöver byggas. Men förr eller senare brukar det ju tyvärr bli problem. Det finns folk som av ideologiska skäl inte tycker att det är bra med vindkraft. När man är fysiskt på plats kan det också bli ett motstånd från dem som bor i närheten. Karlskrona och Torsås kommuner vill bygga ut vindkraften och satsar på att ha en färdig strategi för exploatering i slutet på Kommunerna har nu inlett en gemensam planprocess och anlitat konsulter som ska peka ut de områden som har bäst förutsättningarna för vindkraft. I Karlskrona kommun håller det på att byggas några enstaka verk just nu och vi har fått ansökningar på uppemot 20 stycken till. En del av dem har dock redan blivit avslagna på grund av att de krockar med försvarets intressen, säger Leif Larsson på Karlskrona kommuns bygglovsavdelning. Sverige långt efter Tyskland och Danmark På seminariet, som snabbt sprängde gränsen på 100 deltagare, talade Gunnar Fredriksson, Svensk Vindenergi, Göran S Eriksson, Vindkraft Sydost i Kalmar och Pär Carlsson, sjöofficer och meteorologlärare, och Jan Pettersson, ornitolog och forskare. Alla av dessa gav sin syn på vindkraftsutbyggnaden. Vindkraft utgör fortfarande en liten, men viktig del i arbetet för att producera förnyelsebar energi. Just nu finns det bara 850 land- eller havsbaserade vindkraftverk på minst 2 megawatttimmar i Sverige jämfört med norra Tyskland som har Vindkraft - en står för cirka 1 procent av elförsörj - ningen i Sverige. I Danmark står den för cirka 20 procent. Stora möjligheter Sverige har bra förutsättningarna för vindkraft, landet ligger i västvind - bält et och är rikt på vind, särskilt längs kusterna och ute till havs. Och det är inte bara miljön som tjänar på en vindkraftsutbyggnad, det blir fler arbetstillfällen. I Danmark är idag runt personer sysselsatta inom vindkraftsindustrin och tillväxten är kraftig. Vattenfalls planerade investeringar på cirka 40 miljarder i vindkraft över en tioårsperiod kommer att ge stora effekter på den svenska arbetsmarknad - en, säger Johnny Lilja som är energirådgivare i Karlskrona. Minimässans utställare Karlskrona kommun, Torsås kommun, Vattenfall, E:on Vind, Enercon, Södra Vind, Eolus Vind, WPD, Affärsverken, AriseWind. Passa på! Sveriges ledande fönsterbytare tar ansvar för hela fönsterbytet BYT FÖNSTER NU BESTÄLL 6 FÖNSTER BETALA FÖR 5 NYHET: Premium Vertikal NYHET Energisnålt Bra isolerat (u-värde 1,2 som standard). Kan även fås med SuperEnergy-glas med u-värde ned till 0,9! Svensk kvalitet Tillverkas av finaste kärnvirke från Dalarna och Hälsingland. Mönsterskyddad design Smäcker design för maximalt ljusinsläpp. Ökad inbrottssäkerhet Glas monterad enligt MTK 3 med kompletterande inbrottsförsegling. Minimalt underhåll Tack vare det integrerade väderskyddet EverCoat håller fönstret mycket längre. NYHET Vridbart 180 i sidled Öppna fönstret utåt som ett vanligt sidohängt fönster. När fönstret Passar all arkitektur Den vertikala öppningsmekanismen harmonierar med all arkitektur. Lätt att putsa Vrid runt fönstret och putsa utsidan inifrån. Hermetisk sammanfogning gör att du slipper putsa mellan rutorna. Skräddarsy ditt fönster Varför nöja sig med ett standardfönster? Vi erbjuder många modeller, färger och måttanpassning. Miljömärkning Svanenmärkt som standard. NYHET NYHET NYHET står i ca 85 börjar det glida längs karmen. Nu kan du vrida det så att fönstrets utsida vänds inåt. Är det dragit och kallt på golvet i ert hus? Enligt Energimyndigheten läcker hela 35% av värmen ut genom fönstren på ett vanligt hus. Just nu har vi en specialkampanj där du får ett fönster, utan extra kostnad, för varje fem fönster du köper! Erbjudandet gäller 11 nov 11 dec för det billigaste fönstret och vid köp av minst 6 vrid- eller sidohängda fönster med montage. Montagekostnaden ingår inte i det kostnadsfria fönstret. Kan inte kombineras med andra rabatter. Boka gratis hembesök av en fönstermästare nu!

16 16 30 smarta energi-tips! Sovrum/vardagsrum/allmänt Lågenergilampans effekt är en femtedel av glödlampans. Byt alla lampor till lågenergilampor och släck dem när du lämnar rummet eller huset. Uppvärmning av hus kostar mycket energi så tänk på att inte placera möbler framför elementen. Ställ en bokhylla mot ytterväggen och det ger extra isolering. Om du reser bort behöver inte temperaturen vara mer än 15 inomhus. Vid vädring är ett snabbt tvärdrag bättre än små öppna springor en längre tid. Använd timer till julgransbelysning, växtbelysning, akvarier och sådant som inte behöver vara på dygnet runt. Täta fönster och ytterdörrar med gummilister samt dra för fönstren med gardiner eller persienner under natten, då läcker det inte ut så mycket värme. Sänk inomhustemperaturen till 20, gärna lägre i sovrum. Kök KYL/FRYS Kylskåpet ska ha t mindre. Frosta oc Byter du en 15 år sparar du cirka 27 Damsug baksidan öka energiförbruk Tina fryst mat i ky SPIS Vid matlagning, s än spisplattan, då lock på kastrullen Tvättstuga Tvätta fulla tvättmaskiner i lägre temperatur. Centrifugera mer och torktumla mindre. Får tvätten hängtorka drar det ingen energi alls! Använd sparprogrammet vid tvättning utan förtvätt. Badrum Duscha hellre än att bada badkar och stäng av vattnet när du tvålar in dig. Duscha effektivt och byt till ett snålspolande duschmunstycke. En sänkning av duschtiden från 10 till 5 minuter halverar också din energiförbrukning och kostnad. Laga eller byt droppande kranar! Vardagsrum Grendosa heter standby-funktionens motståndare. Samla alla kontakter från all elektrisk utrustning som tv, dator, stereo och skrivare till en grendosa med brytare så du kan slå av allt när du inte är hemma. Stäng av allt ordentligt, sparar energi och minskar brand risken. Se också till att kringutrustningen till din elektronik också stängs av. Låt batteriladdare, transformatorer och omformare vila när den inte används. Ju större tv-skärm desto mer energi slukar den. Om du ska köpa en ny tv, välj en med "auto power off" och kolla upp hur mycket el den drar. Oftast drar LCD- och plasmatv mer energi än äldre tv-apparater. Utomhus Cykla mer istället för att ta bilen och res kollektivt. Samåk med grannen och ni är fler som sparar tillsammans. Vid utomhusarbete, använd el- eller batteridrivna trädgårdsredskap. Sparar både pengar och miljön! Om barnens leksaker är batteridrivna, byt till uppladdningsbara batterier.

17 17 emperaturen +5 och frysen -18 inte mer eller så av både kyl och frys minst en gång per år. gammal kyl mot en ny med energiklass A+ 0 kwh/år. av kyl och frys då damm på kondensorn kan ningen med 25 procent. len istället för i varmvatten eller i mikron. till att inte använda kastruller som är mindre går mycket energi åt till ingenting. Och sätt! Använd inte spisfläkten i onödan under vintertid, den suger åt sig massor med varmluft. Använd ugnen till bakning i samband med matlagning. Stäng av ugnen om den står tom i mer än 30 minuter. Tevatten värmer du energisnålast i vattenkokare eller mikro. DISK Skölj disken i en balja eller i diskhon med propp för att minska förbrukningen på varmvatten. Diska bara fulla diskmaskiner och måste du skölja disken innan den ställs i maskin, gör det i kallt vatten. Om diskmaskinen är kopplad till kallvatten så värmer bara maskinen upp vattnet till diskmonentet och i sista sköljningen. En lägre disktemperatur räcker ofta för ett lika bra resultat. DU som vill hitta energiläckage... NU UPP TILL RABAT T 90% Termografi för en undersökning med värmekamera Först till kvarn... Ring för info! Ska du sälja? Fr.o.m. årsskiftet krävs en energibesiktning, föregå med en undersökning från oss. Ansvaret är vårt Genom människans sätt att leva uppkommer farligt avfall. En del av det är radioaktivt. Svensk Kärnbränslehantering AB har i uppdrag att ta hand om detta. Det ska tas om hand i dag och inte lämnas till kommande generationer. Under 25 års tid har vi byggt upp ett system för att ta hand om Sveriges radioaktiva avfall. Nu förbereder vi oss på att bygga ett slutförvar för det mest radioaktiva avfallet det använda kärnbränslet. Det ska vi göra djupt nere i berggrunden för att skydda oss människor och vår omgivande miljö på kort och lång sikt. Läs mer på Avfuktning och ventilation med solenergi! För fritidshus, källare, garage, m.m. Huset blir instängt och fuktigt av att stå oanvänt under vintern. Nu kan man få torr, frisk varm luft i huset. SolarVenti blåser in torr frisk och uppvärmd luft med fantastiska resultat. Den instängda luften försvinner! Det blir torrt och doftar friskt och skönt! Driften är helt GRATIS! Levereras i gör det självpaket enkelt att installera. Ring för mer info och prisuppgift. Målilla. Tel , De 3 delarna: Varmluftssolfångaren Solcellen är integrerad Fläkten är integrerad

18 SVENSKTILLVERKAT 18 Bra förutsättningar för biogas Mindre utsläpp och återanvändning av avfall två stora fördelar med biogas. Mängden koldioxid som släpps ut kan minskas radikalt om vi kan ersätta fossila bränslen med biogas., säger Birgitta Axelsson som arbetar med biogas på Energikontor Sydost. Genom att ta tillvara och vidare förädla bland annat organiskt hushållsavfall, restprodukter från slakterier och kogödsel blir biogas del av kretsloppet. Biogas kan användas på flera olika sätt: till värme, el eller som fordonsgas. Just när det gäller produktion och användning av fordonsgas är Region sydost lite på efterkälken. Tyvärr är det ont om produktionsanläggningar och stora områden är närmast en vit fläck när det gäller tankställen, säger Birgitta Axels son. I regionen finns det bara produktion av fordonsgas i Kalmar och lite i Växjö. Tankställen finns i Växjö, Kalmar och Olofström. Men någonting är på väg att hända. Stort intresse för biogas Västerviks kommun är en av dem som satsar på fordonsgas. I början av 2009 beräknas en tankstation sättas upp kommunen ska själv att göra gas. Teknikutveckling pågår Lantbrukare har tillgång till det som främst brukar användas för att göra biogas: gödsel Tillgången på kogödsel är stor och den förädlas till gas vid rötningen. Gasen kan användas som den är till el eller värme. För att göra fordonsgas måste koldioxiden tas bort. Gödslet som blir kvar, biogödsel, avger inte lika mycket metan, luktar mindre och grödorna som gödslas tar bättre upp näringsämnena, säger Birgitta Axelsson. En teknikutveckling är på gång. På marknaden kommer regelbundet nya rötningsanläggningar, som är mindre och billigare. Flertalet även för produktion av fordonsgas. Nätverk för mer biogas I somras bildades nätverket Biogas Sydost. Ambitionen är att stödja tillverkning och användning av biogas i hela sydöstra Sverige. Biogas Sydost är samlar alla intresserade aktörer: kommuner, lantbrukare, Lantbrukarnas Riksförbund, regionförbunden, leverantörer och användare. Vi arbetar för att uppnå målet för Södra Sverige i EU-projektet MaDe- GasCar: 6 nya pro duktionsanlägg - ningar, 15 nya tankställen och 500 gasdrivna personbilar före februari 2010, säger Birgitta Axelsson. När Biogas Sydost höll sitt första möte samlades ett 50-tal medverkande och fler har sagt att de vill vara med. Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköpings län har goda förutsättningar och stor potential. Regionens fordon skulle kunna drivas på kogödsel! säger Birgitta Axelsson som arbetar med biogasfrågor på Energikontor Sydost. Foto: Ronny Östling/Röd ExoFlame Vattenmantlad vedkassett som sprider värme via husets vattenburna system. Certifi erad för högsta miljöklass. C O M P A T L I B E C O M P A T L I B E - ett av världens mest fl exibla uppvärmningssystem för villor och fastigheter ExoSol C KOMPAT I BEL Vakuumrörsolfångaren EU21 med inbyggda solceller producerar egen el till cirkulationspumpen och reglerar själv fl ödet för optimal verkningsgrad. O M P A T L I B E ExoAir Världsledande värmepumpar för nordiskt klimat. ExoAir Polaris ger värme ner till -25 C vinterkyla! Hjärtat i systemet är ExoTank VPS som alltid prioriterar det billigaste energislaget. Anslutningsmöjlighet mot andra energikällor som solfångare, pellets-, köks- och vedpannor. Försprång genom kvalitet Framtidens värmelösningar från Euronom - med 30 års erfarenhet! Tel: Solvärmesystem Optimera ditt värmesystem med solvärme Kamin vattenmantlad Värmepump Ved/Pellets Klassiska och moderna kakelugnar Vilka värmekällor föredrar du? I våra flexibla marknadsledande systemlösningar kan du välja de värmekällor som passar dig bäst - allt i en skön harmoni och samverkan. Kombinera solvärme med värmepump, ved, pellets, vattenmantlad kamin eller el. Det är upp till dig! Exempel: Sol, värmepump och ved Solvärme används så långt detta räcker, sedan hjälper värmepumpen till med resten, vedpannan eldar du i när det passar dig eller när du har lust. Se alla värmeeffektiva kakelugnar samt din närmaste återförsäljare på GENUINT HANTVERK Kontakta oss eller gå in på hemsidan för mer information. Telefon: E-post: TIMMERNABBEN 1859

19 Ge din gamla uppvärmning sparken och sänk dina värmekostnader med en modern braskamin istället. Att elda med ved tjänar både du och miljön på. En modern braskamin har 40% effektivare förbränning och 90% mindre utsläpp. Passa på att höja din egen komfort och sänka dina uppvärmningskostnader samtidigt som du gör en insats för miljön. Scanspis 58-5 Från :- Scanspis 58-6 Från :- Scanspis 58-4 Från : :- rabatt på Jøtul F 370-serien med skorsten* Jøtul F 373 Från :- Jøtul F 376 Från :- * Du får 3.000:- i rabatt när du köper en Jøtul-kamin i F 370-serien med Kavani stålskorsten. Kampanjpriserna gäller tom 30 november Jøtul FS 381 Från :- Eldabutiken Växjö: Sandvägen 1. Tel: , Öppettider: Mån-Fre 10-18, lörd Eldabutiken Karlskrona: Kummelvägen 2. Tel: Öppettider: mån, tis, tors, fre 10-17, lör OBS! ons stängt för hembesök. Eldabutiken Kalmar: Dragonvägen 4. Tel: Öppet: mån-tors 10-18, fre 10-17, lör Eldabutiken Oskarshamn: Södra Fabriksgatan 6. Tel: Öppet: mån-tors 10-18, fre 10-17, lör

20 20 Liljedal Communication AB. Foto: Christer Pöhner. Thermia Diplomat Optimum G2 Nyhet för dig som inte vill spara på varmvattnet Den förra generationen Thermia Diplomat Optimum fick bäst betyg i kategorin mest och varmast vatten i Konsumentverkets test av bergvärmepumpar. Nu kommer nästa generation med samma goda egenskaper i kombination med en helt ny, patentsökt teknik som ger ytterligare tio procent högre verkningsgrad. Under den del av året huset värms upp, producerar Thermia Diplomat Optimum G2 mycket mer och varmare varmvatten än någon annan värmepump på marknaden. Men energiåtgången är mindre. Mer information för dig som vill spara energi och pengar men inte på varmvattnet, finns på Återförsäljare Blekinge län: Karlskrona: Listerby: Sölvesborg: Thörnqvist Rör AB Johannishus Värmeinstallation LEJ s Rörmontage Kalmar län: Berga: Borgholm: Emmaboda: Färjestaden: Gamleby: Boris Värme & sanitet AB BP Rör i Borgholm AB Vatten och Värme Kalmar VVS & Elmontag Gamleby Mek Verkstad AB Kalmar: Mönsterås: Nybro: Oskarshamn: Rockneby: Hammarstedts VVS Rör-Karlsson AB Hammarstedts VVS YIT Sverige AB Rockneby VVS Service AB Kronobergs län: Lessebo: Vatten och Värme i Emmaboda Rottne: Söders Olja & Rör Urshult: Sandbergs Rör Vislanda: Vislanda Rörtjänst AB Åseda: Åseda Värme & sanitet

VÄXJÖ! Europas grönaste stad

VÄXJÖ! Europas grönaste stad eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 VÄXJÖ! Europas grönaste stad Möjlighet till smarta och energieffektiva lösningar finns runt om kring

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-27 Adress/ort: Lärksångsvägen 9 / Linghem Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-24 Adress/ort: Öringevägen 36 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22 Energideklaration Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Slutsats... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Spara pengar och gör gott för miljön

Spara pengar och gör gott för miljön Spara pengar och gör gott för miljön Avgiften för vårt boende här i BRF Kanngjutaren står i direkt förhållande till den enskilda lägenhetens yta och de kostnader föreningen har. Den allra största delen

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer