6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst"

Transkript

1 Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val av ordförande för stämman Gunnar Olsson, Söderhamn föreslås som mötesordförande under stämman. att välja Gunnar Olsson, Söderhamn till mötesordförande under stämmoförhandlingarna. 3) Val av sekreterare för stämman Anna Hvarfner Arvidsson, Alingsås föreslås som mötessekreterare under stämman. att välja Anna Hvarfner Arvidsson, Alingsås till mötessekreterare under stämmoförhandlingarna. 4) Val av justeringsmän Ulf Ståhlbröst, Lycksele och Carin Magg, Tranås föreslås som justerare under stämman. att välja Ulf Ståhlbröst, Lycksele och Carin Magg, Tranås att justera stämmoprotokollet. 5) Justering av röstlängd Röstlängden justeras efter upprop. Ombud från 37 deltagande kommuner är närvarande. att fastställa den justerade röstlängden (bilaga 1). 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Mötesordföranden ställer frågan om stämman blivit behörigen utlyst. att förklara stämman behörigen utlyst. 7) Fastställande av dagordning Förslag till dagordning föreligger (bilaga 2). att fastställa föreslagen dagordning.

2 8) Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse Föreningens kassör, Jan Bäcklin, redovisar Nitus årsredovisning och föreningens revisor, Lennart K Persson, presenterar revisorernas berättelse (bilaga 3). Föreningens ordförande, Ulrika Grönqvist, presenterar Nitus verksamhetsberättelse (bilaga 4). att godkänna Nitus verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse, som läggs till handlingarna. 9) Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust Föreningens kassör, Jan Bäcklin, presenterar föreslagen balansräkning och resultaträkning samt förslag till beslut i anledning av årets vinst (bilaga 5). att fastställa föreslagen balansräkning och resultaträkning samt förslag till beslut i anledning av årets vinst. 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Mötesordföranden frågar stämman om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 11) Fastställande av årsavgift Förslag om oförändrad medlemsavgift på kr lämnas. Mötesordförande Gunnar Olsson föreslår att i framtiden ändra så att denna punkt Fastställande av årsavgift flyttas till höststämman då budgeten fastställs. att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgiften för 2004 på kronor per år. 12) Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer Föreningens kassör, Jan Bäcklin, föreslår oförändrade arvoden för styrelseledamöter och revisorer för år att godkänna styrelsens rekommendation på oförändrade arvodesersättningar för år ) Budget Föreningens kassör, Jan Bäcklin, presenterar 2004 års budget och föreslår revidering enligt följande; ökning av posterna annonsering med kr, marknadsföring med kr och möteskostnader med kr samt en ökning av övriga intäkter med kr och en minskning av omkostnader kansli med kr. att godkänna styrelsens förslag på revidering av 2004 års budget enligt ovan.

3 14) Val av ordförande Ulrika Grönqvist föreslås få förnyat förtroende som ordförande i Nitus. att utse Ulrika Grönqvist till föreningens ordförande. 15) Val av övriga ledamöter och suppleanter Valberedningen föreslår omval och nyval enligt nedan. Val av ordinarie styrelseledamöter Tidigare ordinarie ledamöter Maj-Sofie Andersson, Sandviken 1 år kvar Roger Karlén, Alingsås 1 år kvar Ann-Kristin Leiderud, Kramfors 1 år kvar Kent Wallén, Katrineholm och Vingåker 1 år kvar Jan Bäcklin, Bollnäs omval 2 år Per de Faire, Motala nyval 2 år Hans Lindgren, Aneby Karl-Axel Hill, Östra Göinge omval 2 år Hans Lindgren, Aneby omval 2 år Jonny Pedersen, Avesta nyval 2 år Liselott Länsmans, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen Val av ersättare till styrelsen Tidigare ersättare Karin Berkö, Östersund 1 år kvar Wivi Blomqvist, Arboga 1 år kvar Göran Karlsson, Vimmerby 1 år kvar Jan Danielski, Lidköping omval 2 år Marianne Hansson, Norrtälje omval 2 år Thomas Norgren, Söderhamn omval 2 år Bert Persson, Mora nyval 2 år Jonny Pedersen, Avesta Ulf Ståhlbröst, Lycksele nyval 2 år Per de Faire, Motala att följa valberedningens förslag enligt ovan. 16) Val av revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår omval enligt nedan. Val av revisor och revisorssuppleanter Ordinarie auktoriserad revisor Hans Ågren, Bollnäs Suppleant Annika Forsberg, Bollnäs Ordinarie föreningsrevisor Lennart K Persson, Visby Suppleant Leif Ljungberg, Tyresö att följa valberedningens förslag enligt ovan. omval 1 år omval 1 år omval 1 år omval 1 år

4 17) Val av valberedning Stämman föreslår omval av valberedningen, som består av Gunnar Olsson, Söderhamn, Lennart K Persson, Visby och Yvonne Lindbom, Nässjö. Gunnar Olsson, Söderhamn, föreslås till valberedningens sammankallande. att följa valberedningens förslag enligt ovan och välja Gunnar Olsson, Söderhamn till valberedningens sammankallande. 18) Val av nya medlemmar Medlemsansökningar har inkommit från Karlshamns kommun och Nacka kommun. Styrelsen har behandlat ansökningarna och rekommenderar stämman att dessa väljs in som medlemmar i Nitus. att välja in Karlshamns kommun och Nacka kommun som medlemmar i Nitus våren ) Rapporter från noder Västerbotten/Österbotten Ulf Ståhlbröst, Lycksele, informerar från noden Västerbotten/Österbotten. Ur noden Norra kust har en ny nod bildats: Noden Västerbotten/Österbotten. För närvarande ingår åtta kommuner totalt, fem i Västerbotten i Sverige (Dorotea, Lycksele, Robertsfors, Skellefteå och Åsele) och tre i Österbotten i Finland (Nykarleby, Närpes och Vasa). Personliga kontakter har knutits inom noden och ett kontaktnät har etablerats över nätet. Ingen fysisk träff på ett ställe med alla medlemmar i noden har ännu ägt rum. Dyra färjeförbindelser över Bottenviken är den främsta förklaringen men vi skall förbättra kontakterna. Vi skulle behöva ta bättre hand om främst våra finska representanter i Nitus. En lösning vore en träff, gärna ett styrelsemöte, i förslagsvis Vasa till hösten ju förr, desto bättre. I övrigt går det ju inom noden att använda videokonferenser och datanätet. Det gäller att stärka noden och tydliggöra funktionen i nätverket. Österbotten-Västerbotten är en intressant och utvecklingsbar nod. Positivt för oss i Norrlands inland är att Umeå universitet har utlokaliserat en filial till Lycksele, vägg i vägg med Lycksele lärcentrum, våningen ovanför Stadsbiblioteket. Lärcentrum samarbetar även med andra universitet och högskolor inom kommunalförbundet Partnerskap Inland/Akademi Norr. I Lycksele arbetar vi särskilt med högskoleutbildning som ett medel för näringslivsutveckling och tillväxt. Lycksele lärcentrum satsar liksom andra lärcentra på att utveckla funktionerna mötesplats, mäklare och motor för flexibelt lärande. Vi tycker att beställarna av utbildningen, anordnarna av utbildningen och studenterna måste få avkastning på gjorda insatser. Norra kust Ann-Kristin Leiderud, Kramfors, informerar från noden Norra kust. Under detta år har följande aktiviteter skett i Norra kust sedan noden delats i två delar, Norra kust och Västerbotten/Österbotten.

5 Vi har i ett samverkansprojekt mellan kommunerna Kramfors och Sollefteå, Länsstyrelsen och Kommunförbundet arbetat fram en samverkansmodell för länets KHiS/Nitus-samarbete. Vi ville arbeta fram en modell för att jobba med utveckling av lärcentra/studiecentra som både berörde KHiS och Nitus. Vi hade tidigare suttit med i alltför många möten med ungefär samma människor och ungefär samma frågor att diskutera, men för olika organisationer. Det var ohållbart. Under hela detta halvår har vi nu haft gemensamma träffar i KHiS och Nitus. Vi har vid dessa träffar försökt hitta en för noden/länet gemensam fråga. Just nu arbetar vi med motorfunktionen. Hur skall lärcentra/studiecentra bli den motor för näringslivsutveckling som vi vill vara? Som vi tror behövs. Vi tycker att vi ser en bra ingång i de regionala kompetensråd som finns i länen. Det känns väldigt bra och effektivt att arbeta på detta sätt och vi i Nitus får ju då också Mitthögskolan väldigt nära oss då Brittmarie Myringer, Mitthögskolan, finns med på våra träffar. Vi har deltagit i Mitthögskolans projekt Steget som skall leda till att fler vågar ta steget in i högskolestudier. Det projektet gjorde att vi kommer att kunna starta kursen Pedagogik A, 20 p vt-05. Mitthögskolan fanns också vid varje lärcentra/studiecentra en dag för direktantagning till vissa av sina kurser. Överhuvudtaget ser vi i noden att Mitthögskolan närmar sig kommunerna och är mer välvilligt inställd till samarbete. Ett nytt lärcentrum har också invigts under denna period. Sundsvalls kommun invigde sitt lärcentrum som finns i anslutning till idrottsarenan i slutet av mars. Förhoppningsvis är Sundsvalls kommun snart Nitusmedlem. Härnösands kommun arbetar oförtrutet på med att få till en etablering av lärcentrum. Sollefteå och Kramfors kommun har också tillsammans med länsbiblioteket och kommunbiblioteken ett projekt som skall leda till en bättre infrastruktur för vuxnas lärande där biblioteken tar en större roll. Just nu håller en film på att produceras som skall visa vilken infrastruktur och vilket stöd vuxna kan ha tillgång till i sitt lärande. Både när det gäller teknik, studievägledning och lokaler i form av studieplats på bibliotek, en vrå i ungdomsgymnasiet, hemma etc. I övrigt ser lärcentra/studiecentra i länet lite olika ut vad gäller organisation och verksamhet. Några finns under kommunstyrelsen andra under någon utbildnings- eller kulturnämnd. Vissa har samlat hela vuxenutbildningen under samma tak, andra arbetar enbart med högskoleutbildning. Jämtland Jan Zakrisson, Svenstavik i Bergs kommun, informerar från noden Jämtland. Lärcentra Jämtland är ett projekt som pågått sedan I Lärcentraprojektet ingår Jämtlands samtliga åtta kommuner samt Jilu (Åsbygdens naturbruksgymnasium). De första två åren byggde vi upp infrastrukturen för våra lärcentra för att från 2003 och fram till 2005 arbeta med att fylla lärcentra med verksamheter. Vi arbetar med olika delprojekt över kommungränserna: bibliotek, validering, teknik, handledning (service), vägledning, marknadsföring, mäkleri, Åreskolan, utvärdering, kvalitetssäkring, databas för registrering av lärcentrastudenter. Tanken med delprojekten är att efter projekttidens slut ha utarbetat en strategi för samverkansområden över kommungränserna i Jämtland. Lärcentra Jämtland fick 1 miljon kronor av CFL för vidare utveckling av lärcentra.

6 Högskoleutbildningar som har lagts ut till Östersund fr o m hösten 2004 är: - Lärarutbildningen från Mitthögskolan, Härnösand, som kommer att gå med Östersund som samlingsort. Totalt till de båda inriktningar som genomförs i Östersund har ca 200 personer sökt. - Livsmedelsutbildning från Umeå universitet, 80 p med Ås som samlingsort. - Eventuellt en ITM utbildning från KTH, som för närvarande går mot Söderhamn, kommer även att förläggas i Östersund. Lärcentra Jämtland har fått en KY-utbildning med inriktning trä, som kommer att starta till senhösten Hälsingland Muntlig rapport lämnas av Jonny Engström, Ljusdal på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Västerdalarna Muntlig rapport lämnas av Annika Matthed, Vansbro på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Siljansnoden Liselott Länsmans, Siljansutbildarna, informerar från Siljansnoden. Träkraft Siljan ett nytt mål 2 projekt i Siljansregionen, som tillsammans med branschen skall utveckla en ny utbildning inom trä och design. Arbetsterapeut är en ny distansutbildning i Siljansregionen. Nytt KY-samarbete med Örebro universitet har gett vid handen utbildningen Drifttekniker 90 p med 15 utlokaliserade platser. Det är stor efterfrågan på tekniker inom värme och energiområdet. Ny distansutbildning på magisternivå Biblioteks- och informationsvetenskap 80 p startar i höst. Siljavux (CFL-projekt) förstudie avslutas 31 maj och många förslag till fortsatt samverkan kring kommunal vuxenutbildning har framkommit i de aktiva arbetsgrupperna. Utvecklingslots är ett nytt projekt tillsammans med Högskolan Dalarna (Innovativa åtgärder), som handlar om att hitta nya kontaktytor mellan forskning och näringsliv och därmed få till stånd mer produktutveckling hos mindre företag som ligger perifert ifrån högskolor och universitet. Södra dalarna Muntlig rapport lämnas av Jonny Pedersen, Avesta på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Nitus Östra och Stockholm Ulf Finnhammar, Kista, informerar från noden Nitus Östra och Stockholm. Förra året aktiverade vi oss inom Yrkesforum en kollegial lärandecirkel. Vi har försökt arbeta vidare på vårt nätverksarbete och har sedan höststämman i november genomfört tre möten. De två senaste var en kombination av fysisk träff och telebild för dem som inte kunde närvara. Vi tycker fortfarande att det bästa är att ses på samma ställe men kan konstatera att kompromissen med telebild för dem som inte har någon möjlighet att komma ändå är ett bra alternativ. Vårt samarbete inom Nitus Östra känns lovande och vi planerar en del gemensamma aktiviteter under kampanjmånaden i oktober Vi har diskuterat marknadsföringsfolder och några kommuner har gjort gemensamma sådana. Lokalt har en del konferenser och hearings genomförts.

7 Södermanland-Gotland-Östergötland Kent Wallén, Katrineholm och Vingåker, informerar från noden Södermanland-Gotland- Östergötland. Eftersom noden består av kommuner inom ett relativt stort geografiskt område där vi ofta arbetar tillsammans med kommuner i angränsande noder (områden), exempelvis Mälardalsregionen, har vi för närvarande inte lyckats hitta någon bra struktur på vårt arbete. Dock ska genast sägas att detta inte inneburit att vi rullat tummarna utan samarbetet har emellanåt varit både konstruktivt och givande. Ett mer informellt nätverk finns sedan några år och där deltar ett 40-tal kommuner från Sörmland ner till Höglandskommunerna. Vi har även framförallt från kommunerna i Västra Sörmland ett utvecklat och givande samarbete med Bergslagsnoden. Vi har under verksamhetsåret haft fyra träffar med representation även från utanförliggande kommuner. Deltagare har bl a kommit från Östra Göinge. Aktuella ärenden har varit de lokala behoven av kurser, vilka företrädesvis har relevans för näringslivets olika kluster. Likaså har summariska utvärderingar gjorts av det befintliga kursutbudet och hur detta genomförts. Stark kritik har riktats mot t ex det sätt som Högskolan Trollhättan-Uddevalla behandlar sökande från icke västsvenska kommuner. Genom att stryka dessa trots att de lokala grupperna är stora. En liknande tendens börjar nu även skönjas från Högskolan i Kalmar. Tillvägagångssättet gör att såväl högskola som berörda högskolecentra förlorar förtroende hos allmänheten. Positivt är att andra anordnare, t ex universiteten i Karlstad och Örebro liksom högskolorna i Borås och Gävle, visar stor öppenhet gentemot kommuner, vilka ligger utanför deras traditionella regioner. Även Linköpings universitet visar ett gryende intresse för den tredje uppgiften. En stor fråga under det senaste året har varit det numer så uppmärksammade behovet av att hitta samarbetsformer med de kommunala biblioteken. Där finns goda möjligheter att tillsammans med länsbiblioteken i både Sörmland och Östergötland hitta konstruktiva idéer till ett varaktigt och ömsesidigt samarbete. Till detta återkommer vi i senare rapporter. Inom noden har också diskuterats idéer om en förändring av nodens nuvarande utseende. Detta kommer vi att diskutera vidare under kommande träffar och eventuellt föreslå styrelsen om att revidera nodindelningen i vårt område. Sammanfattningsvis kan sägas att nodarbetet, under året i stort, har varit mycket konstruktivt, då det finns ett stort intresse för detta samarbete bland flertalet kommuner, men att det naturligtvis finns frågor att arbeta vidare med. Detta har vi för avsikt att göra tillsammans under kommande terminer. Bergslagen Muntlig rapport lämnas av Wivi Blomqvist, Arboga på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Västsverige Muntlig rapport lämnas av Jan Danielski, Lidköping på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Småland östra Sten-Arne Kristern, Hultsfred, informerar från noden Småland östra.

8 HögskoleCentrum i Norra Kalmar län har sedan 1996 varit ett EU-projekt som avslutades i och med utgången av Från och med 2004 fortsätter arbetet i vårt område enligt ett samverkansdokument. Våra kommuner har stora svårigheter med ekonomi och har drabbats av en hel del nedskärningar men våra politiker ser ändå vikten av att stödja en fortsatt verksamhet för våra HögskoleCentrum. I Norra Kalmar län ges numera ett flertal programutbildningar och ett stort antal fristående kurser. Studentantalet har stadigt ökat och fler och fler ser HögskoleCentrum som sin möjlighet till högre utbildning. Vi samarbetar bland andra med vuxenutbildningarna när det gäller behörighetsgivande kurser. Samtliga våra HögskoleCentrum har ett mycket nära samarbete med kommunernas näringsliv. Småland inland Muntlig rapport lämnas av Hans Lindgren, Aneby på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Skåne Muntlig rapport lämnas av Karl-Axel Hill, Östra Göinge på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. 20) Rapporter från arbetsgrupper De personer som är understrukna är kontaktpersoner. Internationella gruppen Muntlig rapport lämnas av Hans Lindgren på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Gruppen består av: Hans Lindgren (Aneby), Marita Gustavsson (Nyköping), Wivi Blomkvist (Arboga), Merike Kalholm (Tierp) och Gunnar Olsson (Söderhamn). Kvalitetsgruppen Ulrika Grönqvist informerar att Verksamhetshandboken är uppdaterad och kommer att finnas nedladdningsbar på Nitus internt inom kort. Ulrika Grönqvist informerar vidare att CFL fått i uppdrag av staten i sitt regleringsbrev från den 15 juni 2004 ta fram kvalitetskriterier för landets lärcentraverksamheter. CFL har knutit till sig representanter i referensgruppen från bl a de tre stora nätverken: Jonny Engström (KHiS), Jan Danielski (Westum) och Ulrika Grönqvist (Nitus), som resonerat kring kvalitetsutveckling för lärcentra. Representanterna från nätverken anser att det är viktigt att kvalitetskriterierna utarbetas från lärcentraorganisationerna själva. Gruppen består av: Karin Berkö (Östersund), Jan Danielski (Lidköping), Anita Ferneryd (Bollnäs), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Anna Hvarfner Arvidsson (Alingsås), Carin Magg (Tranås), Kristina Sennblad (Tierp) och Gun Britt Sundberg (Hudiksvall) Marknadsföringsgruppen Muntlig rapport lämnas av Gunnar Olsson, Söderhamn på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet.

9 Gruppen består av: Jan Bäcklin (Bollnäs), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Marianne Hansson (Norrtälje), Gunnar Olsson (Söderhamn) och Jonny Engström (Ljusdal) Teknikgruppen Muntlig rapport lämnas av Roger Palm, Hudiksvall på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Gruppen består av: Lars Ferneryd (Bollnäs), Maj-Sofie Andersson (Sandviken), Roger Palm (Hudiksvall), Jonny Pedersen (Avesta), Anna Gullberg (Alingsås), Anders Leijon (Nyköping) och Josef Carlsson (Mora). Utvecklingsgruppen Marianne Hansson, Norrtälje, informerar om Utvecklingsgruppens arbete kring Kraftfältskonferensen, Den tänkta Skottlandsresan, Intranätet och Fortbildning. Kraftfältskonferensen sker i Uppsala SLU den november 2004 i samarbete med Samverkansdelegationen, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Nitus, KHiS, Westum, CFL och Statens Kulturråd. Konferensinbjudan kommer att finnas på Nitus hemsida inom kort. Den tänkta Skottlandsresan blir inte av, dels pg av att det anordnas resor dit på många håll, dels att det kan bli dyrt och svårt att få deltagare. Däremot har tanken på en Brysselresa väckts. Intranätet - den nya handlingsplanen ligger nu på intranätet. Diskussioner har förts om att det är låg aktivitet på intranätet och att man kanske kan lägga ut informationsmaterial där för att locka fler till aktivitet. Fortbildning - fortbildningsidéer till hösten: - Seminarier kring handledarrollen att stärka den egna rollen på lärcentra - Marknadsföring - Videokonferenshantering - Behovsinventering - Likheter/olikheter inom lärcentra Gruppen består av: Maj-Sofie Andersson (Sandviken), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Marianne Hansson (Norrtälje), Cilla Krantz (Flen), Yvonne Lindbom (Nässjö), Kent Wallén (Katrineholm / Vingåker), Hans-Erik Wikström (Uppsala), Ann Wretman (Gävle) och Karl-Axel Hill (Östra Göinge) Webbgruppen Ingen rapport lämnas. Gruppen består av: Lars Ferneryd (Bollnäs), Maj-Sofie Andersson (Sandviken), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Anna Hvarfner Arvidsson (Alingsås) och Jonny Pedersen (Avesta) 21) Utredningar a. Nitus uppvaktning angående statlig finansiering av lärcentra Hans Lindgren, vice ordförande, presenterar arbetet kring Nitus uppvaktning till Göran Persson, vilken handlar om någon form av permanent statsbidrag som är kopplat till närings

10 livsfrågor. Utbildningsminister Thomas Östros uttrycker att det är viktigt med lärcentraverksamhet men anser att det är en kommunal angelägenhet. Tvåhundratjugofem (225) kommuner har svarat på skrivelsen varav tvåhundraen (201) kommuner har svarat ja med ett tydligt politiskt mandat om att driva frågan vidare. Arton (18) kommuner säger formellt nej till att ställa sig bakom uppropet. Nästan samtliga av de arton kommunerna som sagt nej har ett lärosäte i sin kommun, vilket tyder på känsligheten i den här frågan. En handfull kommuner ställer sig bakom sakfrågan men vill inte delta på det här sättet. Totalt finns ca sjuhundra (700) namnunderskrifter från kommuners verksamheter, lärcentra och kommunstyrelser. b. Tentamensavgifter Roger Karlén presenterar arbetsgruppens förslag kring tentamensavgifter (bilaga 6) och ställer frågan om stämman ställer sig bakom Nitus rekommendationer. Stämman ställer sig positiv till Nitus rekommendationer kring tentamensavgifter. att godkänna arbetsgruppens rekommendationer kring tentamensavgifter och ställer sig bakom skrivelsen. c. Revidering av Nitus kvalitetskriterier Ordföranden Ulrika Grönqvist presenterar reviderade kvalitetskriterier för Nitus. Förändringar som gjorts är att: - punkt 2. Tillgänglighet fått ett tillägg om att lokaler samt information bör vara anpassade till personer med funktionshinder. - punkterna om teknikfrågor har samlats under en punkt 3. Teknisk utrustning. - det under punkt 6. Vägledning lagts till att man även ska kunna hänvisa till valideringsresurser Ewa Wettergren Westh, LärCenter i Falköping, framför önskemål om en förändring av skrivningen gällande punkt 1: Ändamålsenliga lokaler. Ewa önskar en tydligare skrivning som speglar ett mer framtidsorienterat förhållningssätt i förhållandet till studenterna och de processer som verkligen stimulerar lärande och inte traditionell utbildning. En mötesplats för gemenskap, utmanande tankeutbyte, dialoger och reflektioner. att godkänna revideringarna av Nitus kvalitetskriterier med tillägget från Ewa Wettergren Westh enligt ovan. 22) Motioner Inga motioner har inkommit till stämman. 23) Ordet är fritt Kommande möten Jonny Pedersen bjuder in till höststämma den 2-3 november Stämmoförhandlingarna kommer att förläggas till Hyttan i Avesta.

11 Remissvar Tre vägar till den öppna högskolan SOU (2004:29) Ulrika Grönqvist informerar att en arbetsgrupp från Nitus gör gemensam sak med Rvux kring Lars Lustigs remissvar på Tre vägar till den öppna högskolan SOU (2004:29). Lärcentrautveckling 10 poäng Jan Danielski informerar att kursen Lärcentrautveckling 10 p, kvartsfart kommer att gå för sista gången till hösten från Högskolan i Jönköping och rekommenderar stämmodeltagarna att ta tillfället i akt att gå kursen. Jan Danielski uppmanar även stämmodeltagarna att sprida möjligheten om att gå den i höst och att gärna puffa för den i olika sammanhang. Kursens kärna ligger i Johan Fridells (Högskolan i Jönköping) uttryck The media is the message. E-seminarier Jan Danielski informerar att e-seminarierna om vad ett lärcentrum är, som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet initierade, nu finns tillgängliga via internet. E-seminarierna riktar sig till tre intresseområden. Du hittar e-seminarierna bl a på 24) Stämmans avslutande Mötesordförande Gunnar Olsson tackar deltagarna för en väl genomförd stämma och föreningens ordförande Ulrika Grönqvist tackar stämmans värdar för ett bra arrangemang. Gunnar Olsson mötesordförande Anna Hvarfner Arvidsson mötessekreterare Justeras Ulf Ståhlbröst justerare Carin Magg justerare

12 Bilaga 1 Röstlängd Nitus årsstämma i Sandviken den 11 maj 2004 Kommun Förnamn Efternamn Representerade Röstberättigade kommuner kommuner Alingsås Anna Gullberg 1 1 Aneby Hans Lindgren 1 1 Arboga Wivi Blomqvist 1 1 Avesta Jonny Pedersen 1 1 Berg Jan Zakrisson 1 1 Bollnäs Jan Bäcklin 1 1 Bräcke Anna Jensén 1 1 Falköping Ulrika Isaksson 1 1 Gotland Lennart Persson 1 1 Gävle Ann Wretman 1 1 Hallstahammar Eva Ekstedt Magnusson 1 1 Hofors Jan-Erik Lagerström 1 1 Hudiksvall Roger Palm 1 1 Hultsfred Sten-Arne Kristern 1 1 Järfälla Per Edblom 1 1 Katrineholm Kent Wallén 1 1 Kista Ulf Finnhammar 1 1 Kramfors Ann-Kristin Leiderud 1 1 Köping Carina Wilhelmsson 1 1 Lidköping Jan Danielski 1 1 Ljusdal Jonny Engström 1 1 Lycksele Ulf Ståhlbröst 1 1 Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen Liselott Länsmans 5 1 Norrtälje Marianne Hansson 1 1 Nyköping Marita Gustafsson 1 1 Sandvikens kommun Maj-Sofie Andersson 1 1 Sollefteå Torben Svensson 1 1 Surahammar Cecilia Thuresson 1 1 Sveg Mia Ekman-Johansson 1 1 Söderhamn Gunnar Olsson 1 1 Tierp Susann Olsson 1 1 Tranås Carin Magg 1 1 Uppsala Ulrika Grönqvist 1 1 Vansbro Annika Matthed 1 1 Vimmerby Göran Karlsson 1 1 Östersund Karin Berkö 1 1 Östra Göinge Karl-Axel Hill

13 Bilaga 2 Dagordning Nitus årsstämma i Sandviken 11 maj Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Val av justeringsmän 5. Justering av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av årsavgift 12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer 13. Budget 14. Val av ordförande 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av valberedning 18. Val av nya medlemmar 19. Rapport från noder 20. Rapport från arbetsgrupper 21. Utredningar a. Nitus uppvaktning angående statlig finansiering av lärcentra b. Tentamensavgifter c. Revidering av Nitus kvalitetskriterier 22. Motioner 23. Stämman avslutas

14 Nitus ÅRSREDOVISNING 2003 Utskriftsdatum Balansräkning Organisationsnummer Räkenskapsåret till Ing. balans Perioden Utg.balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Diverse fordringar Interimsfordringar Kassa Postgiro Checkräkning SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Eget kapital Redovisat resultat Summa Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Interimsskulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ulrika Grönqvist Maj-Sofie Andersson Jan Bäcklin ordförande sekreterare kassör Hans Lindgren Karl-Axel Hill Roger Karlén vice ordförande ordinarie ledamot ordinarie ledamot Ann-Kristin Leiderud Liselott Länsmans Kent Wallén ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot Vår revissionsberättelse har avgivits Hans Ågren Auktoriserad revisor Lennart Persson Föreningsrevisor

15

16 Bilaga 6 Rekommendation till Nitus lärcentra Inga avgifter för tentamina vid Lärcentra Frågan om att avgiftsbelägga tentamina vid Lärcentra restes vid Nitus höststämma i Kristianstad hösten Styrelsen uppdrogs då att återkomma med ett förslag till rekommendation kring avgifter vid tentamina. Styrelsen har gjort följande överväganden som bakgrund till nedanstående rekommendation. Högskoleutbildning är kostnadsfri för den enskilde studenten som grundläggande princip. Att avgiftsbelägga vissa kursmoment är, om än inte formellt felaktigt, så principiellt tveksamt. Kostnadsneutralitet bör eftersträvas mellan olika former av studier. Oavsett om studierna genomförs vid campus, lärcentra eller i hemmet. Avgifter är inte vägen för lärcentras ekonomiska problematik. Statens ovilja att kompensera kommunerna för insatserna på den högre utbildningens område bör inte överföras på enskilda studenter. Det finns en fara, som styrelsen ser det, att införa tentamensavgifter. Frågan är mer principiell till sin karaktär än vad den i förstone syns vara. Av detta skäl föreslår styrelsen Nitus vårstämma 2004 att rekommendera Nitus lärcentra att inte ta ut avgifter från enskilda studenter vid tentamina, examinationer eller andra moment kopplade till högskolekurser

17 Bilaga 1 Röstlängd Nitus årsstämma i Sandviken den 11 maj 2004 Kommun Förnamn Efternamn Representerade Röstberättigade kommuner kommuner Alingsås Anna Gullberg 1 1 Aneby Hans Lindgren 1 1 Arboga Wivi Blomqvist 1 1 Avesta Jonny Pedersen 1 1 Berg Jan Zakrisson 1 1 Bollnäs Jan Bäcklin 1 1 Bräcke Anna Jensén 1 1 Falköping Ulrika Isaksson 1 1 Gotland Lennart Persson 1 1 Gävle Ann Wretman 1 1 Hallstahammar Eva Ekstedt Magnusson 1 1 Hofors Jan-Erik Lagerström 1 1 Hudiksvall Roger Palm 1 1 Hultsfred Sten-Arne Kristern 1 1 Järfälla Per Edblom 1 1 Katrineholm Kent Wallén 1 1 Kista Ulf Finnhammar 1 1 Kramfors Ann-Kristin Leiderud 1 1 Köping Carina Wilhelmsson 1 1 Lidköping Jan Danielski 1 1 Ljusdal Jonny Engström 1 1 Lycksele Ulf Ståhlbröst 1 1 Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen Liselott Länsmans 5 1 Norrtälje Marianne Hansson 1 1 Nyköping Marita Gustafsson 1 1 Sandvikens kommun Maj-Sofie Andersson 1 1 Sollefteå Torben Svensson 1 1 Surahammar Cecilia Thuresson 1 1 Sveg Mia Ekman-Johansson 1 1 Söderhamn Gunnar Olsson 1 1 Tierp Susann Olsson 1 1 Tranås Carin Magg 1 1 Uppsala Ulrika Grönqvist 1 1 Vansbro Annika Matthed 1 1 Vimmerby Göran Karlsson 1 1 Östersund Karin Berkö 1 1 Östra Göinge Karl-Axel Hill

18 Bilaga 2 Dagordning Nitus årsstämma i Sandviken 11 maj Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Val av justeringsmän 5. Justering av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av årsavgift 12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer 13. Budget 14. Val av ordförande 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av valberedning 18. Val av nya medlemmar 19. Rapport från noder 20. Rapport från arbetsgrupper 21. Utredningar a. Nitus uppvaktning angående statlig finansiering av lärcentra b. Tentamensavgifter c. Revidering av Nitus kvalitetskriterier 22. Motioner 23. Stämman avslutas

19 NITUS Nätverket för kommunala lärcentra VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2003 Nitus kansli Vuxenutbildningen Östra Ringgatan Alingsås Tfn/Fax

20 Styrelsen för Nitus, Nätverket för kommunala lärcentra, överlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år ) Styrelsen Under 2003 hade styrelsen följande sammansättning. Styrelsen från och med Ordförande Ulrika Grönqvist, Östhammars kommun Vice ordförande Hans Lindgren, Högskolan Höglandet Sekreterare Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Kassör Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Kent Wallén, Vingåkers och Katrineholms kommuner Ann-Kristin Leiderud, Kramfors kommun Liselott Länsmans, Siljansregionen Roger Karlén, Falköpings kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Suppleanter Jonny Pedersen, Avesta kommun Per de Faire, Motala kommun Thomas Norgren, Söderhamns kommun Marianne Hansson, Norrtälje kommun Göran Karlsson, Vimmerby kommun Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Danielski, Lidköpings kommun Göran Nordkvist, Lindesbergs kommun Styrelsen från och med Ordförande Ulrika Grönqvist, Uppsala kommun Vice ordförande Hans Lindgren, Högskolan Höglandet Sekreterare Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Kassör Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Kent Wallén, Vingåkers och Katrineholms kommuner Ann-Kristin Leiderud, Kramfors kommun Liselott Länsmans, Siljansregionen Roger Karlén, Alingsås kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Suppleanter Revisorer Valberedningen Jonny Pedersen, Avesta kommun Per de Faire, Motala kommun Thomas Norgren, Söderhamns kommun Marianne Hansson, Norrtälje kommun Göran Karlsson, Vimmerby kommun Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Danielski, Lidköpings kommun Lena Johansson, Arvika kommun (t o m ) Wivi Blomqvist, Arboga kommun (fr o m ) Ordinarie auktoriserad revisor Hans Ågren, Bollnäs Suppleant Annika Forsberg, Bollnäs Ordinarie föreningsrevisor Lennart Persson, Gotland Suppleant Leif Ljungberg, Tyresö Gunnar Olsson, Söderhamns kommun (sammankallande) Yvonne Lindbom, Nässjö kommun Lennart Persson, Gotlands kommun 2

Styrelsemöte i NITUS onsdagen den 29 januari 2003 - videokonferens

Styrelsemöte i NITUS onsdagen den 29 januari 2003 - videokonferens Styrelsemöte i NITUS onsdagen den 29 januari 2003 - videokonferens Närvarande: Ulrika Grönqvist, Östhammars kommun Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun (en liten stund

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Per Edblom, Järfälla kommun Jan Danielski, Lidköpings

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 mars 2007 via videokonferens. Information Carina Åberg, APeL. 1) Styrelsemötets öppnande

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 mars 2007 via videokonferens. Information Carina Åberg, APeL. 1) Styrelsemötets öppnande Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 mars 2007 via videokonferens Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Lennart Andersson, Kiruna kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Jan Danielski, Lidköpings

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Protokoll från Nitus styrelsemöte fredagen den 21 september 2007 via videokonferens

Protokoll från Nitus styrelsemöte fredagen den 21 september 2007 via videokonferens Protokoll från Nitus styrelsemöte fredagen den 21 september 2007 via videokonferens Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Lennart Andersson, Kiruna kommun Göran Björnberg, Gotlands kommun Jan Bäcklin,

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Protokoll fört vid Nitus föreningsstämma den 7 november 2007 i Lycksele

Protokoll fört vid Nitus föreningsstämma den 7 november 2007 i Lycksele Protokoll fört vid Nitus föreningsstämma den 7 november 2007 i Lycksele 1) Höststämmans öppnande Nitus ordförande Karin Berkö hälsar stämmans deltagare välkomna och förklarar 2007 års höststämma öppnad.

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Protokoll från Nitus styrelsemöte 28 april 2009 via videokonferens

Protokoll från Nitus styrelsemöte 28 april 2009 via videokonferens Protokoll från Nitus styrelsemöte 28 april 2009 via videokonferens Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Kent Wallén, Katrineholms, Vingåkers och Flens kommuner Jerry Engström, Västerviks kommun Jan

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 24 augusti 2007 via videokonferens

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 24 augusti 2007 via videokonferens Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 24 augusti 2007 via videokonferens Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Göran Björnberg, Gotlands kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Jan Danielski,

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Protokoll från Nitus styrelsemöte 17 december 2009 via videokonferens

Protokoll från Nitus styrelsemöte 17 december 2009 via videokonferens Protokoll från Nitus styrelsemöte 17 december 2009 via videokonferens Närvarande: Ordförande Karin Berkö, Östersunds kommun Ordinarie ledamöter Kent Wallén, Katrineholms och Vingåkers kommuner Jerry Engström,

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer