Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening"

Transkript

1 Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive objekt. Avtal med berörda parter Föreningen intygar att ingen förläggning kommer ske utan berörda markägares och/eller nyttjanderättsinnehavares tillstånd. Teckenförklaring Karta Fastighet som skall anslutas. Kabelskåp. Höjd x Bredd x Djup: 120 x 30 x 18 cm. Grävs ner 40-60cm. Aktiv nod. Elanslutet större skåp. Höjd x Bredd x Djup: 217 x 150 x 79 cm. Grävs ner 60cm. Planerat schakt. Vattenförläggning (sjökabel). Samförläggning (med t.ex. elbolag, d.v.s. skall ej förläggas av förening). Tryckning/styrd borrning under väg eller vattendrag (ikon används vid projektering och visar inte exakt position för borrning). Kulturhistoriska lämningar Punkt. Yta.

2 Generell arbetsbeskrivning På grund av att det både är ekonomiskt fördelaktigt och påverkar natur-/kulturmiljön minimalt kommer fiberslangen i så stor utsträckning som möjligt plöjas ner i marken. I samband med tryckning under väg/vatten, i besvärlig terräng eller i områden med tätare bebyggelse kan dock öppet schakt förekomma. Efter nedläggning av fiberslangen kommer marknivån att återställas till samma nivå och skick som innan arbetet utfördes. Arbeten intill vattendrag kommer att ske så att skador och grumling av vattnet undviks eller elimineras. Anlitade entreprenörer kommer att informeras om att utföra arbeten inom eller nära skyddade objekt eller områden med särskild försiktighet. Sammanställning Fornlämningar # Lämningstyp RAÄ-nummer Status/Antikvarisk bedömning 1 Träindustri Jälluntofta 52:1 Övrig kulturhistorisk lämning 2 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 51:1 Övrig kulturhistorisk lämning 3 Vägmärke Jälluntofta 42:1 Fast fornlämning 4 Vägmärke Jälluntofta 41:1 Fast fornlämning 5 Kemisk industri Jälluntofta 117:1 Uppgift om 6 Boplats Jälluntofta 85:1 Fast fornlämning 7 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 40:1 Övrig kulturhistorisk lämning 8 Område med fossil åkermark Jälluntofta 97:1 Fast fornlämning 9 Kemisk industri Jälluntofta 116:1 Uppgift om 10 Fossil åker Jälluntofta 105:1 Uppgift om 11 Fossil åker Jälluntofta 104:1 Uppgift om 12 Bytomt/gårdstomt Jälluntofta 98:1 Övrig kulturhistorisk lämning 13 Fossil åker Jälluntofta 103:1 Uppgift om 14 Fossil åker Jälluntofta 102:1 Uppgift om 15 Vägmärke Jälluntofta 7:1 Uppgift om 16 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 36:1 Övrig kulturhistorisk lämning 17 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 81:1 Övrig kulturhistorisk lämning 18 Plats med tradition Jälluntofta 26:1 Övrig kulturhistorisk lämning 19 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 32:1 Övrig kulturhistorisk lämning 20 Vägmärke Jälluntofta 53:1 Övrig kulturhistorisk lämning 21 Vägmärke Jälluntofta 53:2 Övrig kulturhistorisk lämning 22 Vägmärke Jälluntofta 53:3 Övrig kulturhistorisk lämning 23 Fyndplats Södra Unnaryd 411:1 Övrig kulturhistorisk lämning 24 Gravfält Södra Unnaryd 108:1 Fast fornlämning 25 Småindustriområde Södra Unnaryd 325:1 Övrig kulturhistorisk lämning 26 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 326:1 Övrig kulturhistorisk lämning 27 Stensättning Södra Unnaryd 109:1 Fast fornlämning 28 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 377:1 Övrig kulturhistorisk lämning 29 Vägmärke Södra Unnaryd 118:1 Fast fornlämning 30 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 312:1 Övrig kulturhistorisk lämning 31 Kvarn Södra Unnaryd 363:1 Övrig kulturhistorisk lämning

3 32 Vägmärke Södra Unnaryd 310:1 Övrig kulturhistorisk lämning 33 Röse Södra Unnaryd 112:1 Fast fornlämning 34 Hägnad Södra Unnaryd 112:2 Övrig kulturhistorisk lämning 35 Kvarn Södra Unnaryd 339:1 Övrig kulturhistorisk lämning 36 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 338:1 Övrig kulturhistorisk lämning 37 Minnesmärke Södra Unnaryd 117:1 Övrig kulturhistorisk lämning 38 Minnesmärke Södra Unnaryd 117:2 Övrig kulturhistorisk lämning 39 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 336:1 Övrig kulturhistorisk lämning 40 Vägmärke Södra Unnaryd 82:1 Fast fornlämning 41 Vägmärke Södra Unnaryd 278:1 Fast fornlämning 42 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 272:1 Övrig kulturhistorisk lämning 43 Grav markerad av sten/block Södra Unnaryd 100:1 Uppgift om 44 Stensättning Södra Unnaryd 99:1 Fast fornlämning 45 Stensättning Södra Unnaryd 98:1 Fast fornlämning 46 Stensättning Södra Unnaryd 85:1 Fast fornlämning 47 Område med fossil åkermark Södra Unnaryd 263:1 Fast fornlämning 48 Byggnad annan Södra Unnaryd 87:1 Övrig kulturhistorisk lämning 49 Vägmärke Södra Unnaryd 88:1 Fast fornlämning 50 Plats med tradition Södra Unnaryd 104:1 Övrig kulturhistorisk lämning 51 Plats med tradition Jälluntofta 16:1 Övrig kulturhistorisk lämning 52 Vägmärke Jälluntofta 18:1 Fast fornlämning 53 Naturföremål/-bildning med tradition Jälluntofta 15:1 Övrig kulturhistorisk lämning 54 Fossil åker Jälluntofta 114:1 Uppgift om 55 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 50:1 Övrig kulturhistorisk lämning 56 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 357:1 Uppgift om 57 Vägmärke Södra Unnaryd 101:1 Fast fornlämning 58 Gravfält Jälluntofta 19:1 Fast fornlämning 59 Obestämbar Södra Unnaryd 398:1 Bevakningsobjekt 60 Boplats Södra Unnaryd 414:1 Fast fornlämning 61 Vägmärke Södra Unnaryd 279:1 Fast fornlämning 62 Sammanförda lämningar Södra Unnaryd 64:1 Övrig kulturhistorisk lämning 63 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 169:1 Övrig kulturhistorisk lämning 64 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 168:1 Övrig kulturhistorisk lämning 65 Fyndplats Södra Unnaryd 282:1 Övrig kulturhistorisk lämning 66 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 166:1 Övrig kulturhistorisk lämning 67 Fyndplats Södra Unnaryd 400:1 Övrig kulturhistorisk lämning 68 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 308:1 Uppgift om 69 Stensättning Södra Unnaryd 128:1 Fast fornlämning 70 Område med fossil åkermark Södra Unnaryd 364:1 Fast fornlämning 71 Stensättning Södra Unnaryd 396:1 Fast fornlämning 72 Övrigt Södra Unnaryd 15:1 Övrig kulturhistorisk lämning 73 Område med fossil åkermark Södra Unnaryd 170:1 Fast fornlämning

4 74 Gravfält Södra Unnaryd 45:1 Fast fornlämning 75 Gravfält Södra Unnaryd 50:1 Fast fornlämning 76 Stensättning Södra Unnaryd 48:1 Fast fornlämning 77 Stensättning Södra Unnaryd 48:2 Fast fornlämning 78 Fossil åker Södra Unnaryd 433:1 Uppgift om 79 Röse Södra Unnaryd 43:1 Fast fornlämning 80 Röse Södra Unnaryd 10:1 Fast fornlämning 81 Röse Södra Unnaryd 10:2 Fast fornlämning 82 Röse Södra Unnaryd 10:3 Fast fornlämning 83 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 354:1 Uppgift om 84 Vägmärke Södra Unnaryd 219:1 Fast fornlämning 85 Stensättning Södra Unnaryd 36:1 Fast fornlämning 86 Fossil åker Södra Unnaryd 36:2 Övrig kulturhistorisk lämning 87 Fyndplats Södra Unnaryd 213:1 Övrig kulturhistorisk lämning 88 Blästbrukslämning Södra Unnaryd 198:1 Fast fornlämning 89 Gravfält Södra Unnaryd 22:1 Fast fornlämning 90 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 186:1 Övrig kulturhistorisk lämning 91 Röse Södra Unnaryd 25:1 Fast fornlämning 92 Lägenhetsbebyggelse Femsjö 102:1 Övrig kulturhistorisk lämning 93 Fossil åker Femsjö 143:1 Uppgift om 94 Område med fossil åkermark Södra Unnaryd 33:1 Bevakningsobjekt 95 Sammanförda lämningar Södra Unnaryd 240:1 Övrig kulturhistorisk lämning 96 Minnesmärke Södra Unnaryd 406:1 Övrig kulturhistorisk lämning 97 Område med fossil åkermark Södra Unnaryd 385:1 Fast fornlämning

5 1 Träindustri Jälluntofta 52:1 Övrig kulturhistorisk lämning 2 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 51:1 Övrig kulturhistorisk lämning 1: Grävning eller plöjning sker på motsatt sida av lämningen. Det finns ingen risk att skada området. 2: Ledningen kommer plöjas ner så nära landsvägen som möjligt.

6 3 Vägmärke Jälluntofta 42:1 Fast fornlämning Ledning kommer att gå på södra sidan av landsvägen. Fornlämning berörs ej.

7 4 Vägmärke Jälluntofta 41:1 Fast fornlämning 5 Kemisk industri Jälluntofta 117:1 Uppgift om 4: Fornlämning berörs ej. Ledning kommer att dras på östra sidan av vägen. 5: Fornlämning berörs ej. Ledning kommer att dras så nära landsväg som möjligt. Länsstyrelsens kommentar

8 6 Boplats Jälluntofta 85:1 Fast fornlämning 7 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 40:1 Övrig kulturhistorisk lämning 6: Ledningen kommer att dras så nära landsvägen som möjligt för att undvika påverkan på området. 7: Området berörs ej.

9 8 Område med fossil Jälluntofta 97:1 Fast fornlämning åkermark 9 Kemisk industri Jälluntofta 116:1 Uppgift om 8: Ledningen kommer att gå i vägrenen. Största försiktighet kommer att iakttas vid arbetet. 9: Området berörs ej.

10 10 Fossil åker Jälluntofta 105:1 Uppgift om 11 Fossil åker Jälluntofta 104:1 Uppgift om : Områdena berörs ej, ledningen kommer gå utanför.

11 12 Bytomt/gårdstomt Jälluntofta 98:1 Övrig kulturhistorisk lämning 13 Fossil åker Jälluntofta 103:1 Uppgift om 14 Fossil åker Jälluntofta 102:1 Uppgift om 12: Berörs ej 13: Berörs ej 14: Ledningen kommer att dras så nära landsvägen som möjligt och största försiktighet kommer att iakttas vid arbetet.

12 15 Vägmärke Jälluntofta 7:1 Uppgift om 16 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 36:1 Övrig kulturhistorisk lämning 15: Grävning eller plöjning kommer att ske antingen så nära landsvägen som möjligt alternativt ändrar vi sträckningen på baksidan av vägmärket. 16: Ledningen kommer att förläggas omedelbart intill befintlig skogsväg.

13 17 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 81:1 Övrig kulturhistorisk lämning 18 Plats med tradition Jälluntofta 26:1 Övrig kulturhistorisk lämning : Ledningen kommer att förläggas omedelbart intill befintlig skogsväg.

14 19 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 32:1 Övrig kulturhistorisk lämning 19: Ledningen kommer att förläggas omedelbart intill befintlig skogsväg.

15 20 Vägmärke Jälluntofta 53:1 Övrig kulturhistorisk lämning 21 Vägmärke Jälluntofta 53:2 Övrig kulturhistorisk lämning 22 Vägmärke Jälluntofta 53:3 Övrig kulturhistorisk lämning 20, 21, 22: Ledning kommer att dras i betryggande avstånd från vägmärkena.

16 23 Fyndplats Södra Unnaryd 411:1 Övrig kulturhistorisk lämning 23: Berörs ej av ledningsdragning.

17 24 Gravfält Södra Unnaryd 108:1 Fast fornlämning 25 Småindustriområde Södra Unnaryd 325:1 Övrig kulturhistorisk lämning 26 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 326:1 Övrig kulturhistorisk lämning 24. Ledningen förläggs direkt i vägrenen utanför området : Ändrad ledningsdragning gör att ledning numera ej går i närheten.

18 27 Stensättning Södra Unnaryd 109:1 Fast fornlämning 27: Område berörs ej.

19 28 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 377:1 Övrig kulturhistorisk lämning 29 Vägmärke Södra Unnaryd 118:1 Fast fornlämning 28: Ledningen kommer att förläggas så nära landsvägen som möjligt. 29: Fornlämning berörs ej. Ledningen kommer att förläggas på motsatt sida av vägen.

20 30 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 312:1 Övrig kulturhistorisk lämning 30: Område berörs ej av ledningsarbetet. Dragning sker på motsatt sida av landsväg.

21 31 Kvarn Södra Unnaryd 363:1 Övrig kulturhistorisk lämning 32 Vägmärke Södra Unnaryd 310:1 Övrig kulturhistorisk lämning 31: Berörs ej. 32: Vägmärke ligger på motsatt sida av landsväg från ledningen. Berörs därför ej av arbetet.

22 33 Röse Södra Unnaryd 112:1 Fast fornlämning 34 Hägnad Södra Unnaryd 112:2 Övrig kulturhistorisk lämning 35 Kvarn Södra Unnaryd 339:1 Övrig kulturhistorisk lämning 33, 34, 35: Berörs ej. Ledningen kommer att förläggas utanför områdena.

23 36 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 338:1 Övrig kulturhistorisk lämning 37 Minnesmärke Södra Unnaryd 117:1 Övrig kulturhistorisk lämning 38 Minnesmärke Södra Unnaryd 117:2 Övrig kulturhistorisk lämning 36, 37, 38: Berörs ej. Ledningen kommer att förläggas på motsatt sida av vägen.

24 39 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 336:1 Övrig kulturhistorisk lämning 39: Ledningen kommer att förläggas så nära den enskilda vägens kant som möjligt.

25 40 Vägmärke Södra Unnaryd 82:1 Fast fornlämning 41 Vägmärke Södra Unnaryd 278:1 Fast fornlämning 40: Ledningen kommer att förläggas på betryggande avstånd öster om vägmärke. 41: Berörs ej.

26 42 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 272:1 Övrig kulturhistorisk lämning 42: Ledningen kommer att förläggas så nära den enskilda vägens kant som möjligt.

27 43 Grav markerad av sten/block Södra Unnaryd 100:1 Uppgift om 43: Ledning kommer att förläggas i vägrenen på landsvägen. I det fall någon fornlämning påträffas kommer länsstyrelsen att underrättas direkt.

28 44 Stensättning Södra Unnaryd 99:1 Fast fornlämning 45 Stensättning Södra Unnaryd 98:1 Fast fornlämning 46 Stensättning Södra Unnaryd 85:1 Fast fornlämning 47 Område med fossil åkermark Södra Unnaryd 263:1 Fast fornlämning 44, 45, 46: Berörs ej. 47: Ledningen kommer att förläggas så nära landsväg som möjligt.

29 48 Byggnad annan Södra Unnaryd 87:1 Övrig kulturhistorisk lämning 48: Ledning kommer att förläggas på motsatt sida av vägen.

30 49 Vägmärke Södra Unnaryd 88:1 Fast fornlämning 49: Ledning kommer att gå närmast den allmänna vägen och kommer därför ej att beröra fornlämning.

31 50 Plats med tradition Södra Unnaryd 104:1 Övrig kulturhistorisk lämning 50: Berörs ej.

32 51 Plats med tradition Jälluntofta 16:1 Övrig kulturhistorisk lämning 52 Vägmärke Jälluntofta 18:1 Fast fornlämning 53 Naturföremål/-bildning med tradition Jälluntofta 15:1 Övrig kulturhistorisk lämning 58 Gravfält Jälluntofta 19:1 Fast fornlämning 51: Ledningen kommer att förläggas strax utanför området så nära landsväg som möjligt. På platsen befintligt murverk kommer ej att beröras. 52: Ledningen kommer att förläggas på den norra motsatta sidan av vägen. 53: Ledningen kommer att förläggas så nära den allmänna vägen som möjligt. 58: Berörs ej.

33 54 Fossil åker Jälluntofta 114:1 Uppgift om 55 Lägenhetsbebyggelse Jälluntofta 50:1 Övrig kulturhistorisk lämning 54: Berörs ej, ledningen förläggs utanför området. 55: Ledningen kommer att förläggas så nära den enskilda vägen som möjligt.

34 56 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 357:1 Uppgift om 57 Vägmärke Södra Unnaryd 101:1 Fast fornlämning 56: Ledningen förläggs på den västra sidan av vägen och berör ej området. 57: Berörs ej.

35 59 Obestämbar Södra Unnaryd 398:1 Bevakningsobjekt 59: Ledningen kommer att förläggas i vägren utanför område.

36 60 Boplats Södra Unnaryd 414:1 Fast fornlämning 60: Berörs ej. Ledningen förläggs på motsatt sida av vägen.

37 61 Vägmärke Södra Unnaryd 279:1 Fast fornlämning 62 Sammanförda lämningar Södra Unnaryd 64:1 Övrig kulturhistorisk lämning 61: Ledningen förläggs på motsatt sida av vägen. 62: Ledningen förläggs i omedelbar anslutning till enskild väg.

38 63 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 169:1 Övrig kulturhistorisk lämning 64 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 168:1 Övrig kulturhistorisk lämning 63, 64: Ledningen förläggs i omedelbar anslutning till enskild väg.

39 65 Fyndplats Södra Unnaryd 282:1 Övrig kulturhistorisk lämning 65: Ändrad ledningsdragning, området berörs ej.

40 66 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 166:1 Övrig kulturhistorisk lämning 67 Fyndplats Södra Unnaryd 400:1 Övrig kulturhistorisk lämning 66: Ledningen förläggs i omedelbar anslutning till enskild väg. 67: Berörs ej.

41 68 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 308:1 Uppgift om 69 Stensättning Södra Unnaryd 128:1 Fast fornlämning 68: Ledningen förläggs i omedelbar anslutning till befintlig skogsväg. 69: Ledningen förläggs i omedelbar anslutning till enskild väg, alternativt i betryggande avstånd bakom objekt.

42 70 Område med fossil åkermark Södra Unnaryd 364:1 Fast fornlämning 70: Ledningen förläggs omedelbart vid sidan om befintlig skogsväg.

43 71 Stensättning Södra Unnaryd 396:1 Fast fornlämning 72 Övrigt Södra Unnaryd 15:1 Övrig kulturhistorisk lämning 71: Berörs ej 72: Ledningssträckning kommer att ändras och kommer ej att beröra fornlämningen

44 73 Område med fossil åkermark Södra Unnaryd 170:1 Fast fornlämning 73: Berörs ej.

45 75 Gravfält Södra Unnaryd 50:1 Fast fornlämning 76 Stensättning Södra Unnaryd 48:1 Fast fornlämning 77 Stensättning Södra Unnaryd 48:2 Fast fornlämning 75, 77: Berörs ej. 76: Ledningen förläggs bakom berört objekt

46 78 Fossil åker Södra Unnaryd 433:1 Uppgift om 79 Röse Södra Unnaryd 43:1 Fast fornlämning 78: Ledningen förläggs inom det angivna området. Upptäcks fornlämning, kommer länsstyrelsen kontaktas direkt. 79: Berörs ej.

47 80 Röse Södra Unnaryd 10:1 Fast fornlämning 81 Röse Södra Unnaryd 10:2 Fast fornlämning 82 Röse Södra Unnaryd 10:3 Fast fornlämning 80, 81, 82: Berörs ej.

48 74 Gravfält Södra Unnaryd 45:1 Fast fornlämning 74: Sträckningen ändras så att förläggning sker utanför fornlämning, längs befintlig skogsväg.

49 83 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 354:1 Uppgift om 83: Berörs ej. Ledningen förläggs utanför område.

50 84 Vägmärke Södra Unnaryd 219:1 Fast fornlämning 85 Stensättning Södra Unnaryd 36:1 Fast fornlämning 86 Fossil åker Södra Unnaryd 36:2 Övrig kulturhistorisk lämning 84: Förläggningen sker bakom aktuell fornlämning så att objektet ej berörs. 85, 86: Vid denna förläggning kommer ledning att gå genom den fossila åkern. Ledningen kommer gå på betryggande avstånd från dom befintliga stensättningarna.

51 87 Fyndplats Södra Unnaryd 213:1 Övrig kulturhistorisk lämning 87: Berörs ej.

52 88 Blästbrukslämning Södra Unnaryd 198:1 Fast fornlämning 88: Berörs ej

53 89 Gravfält Södra Unnaryd 22:1 Fast fornlämning 91 Röse Södra Unnaryd 25:1 Fast fornlämning 89: Förläggningen sker i omedelbar anslutning till den enskilda vägen. 91: Berörs ej.

54 90 Lägenhetsbebyggelse Södra Unnaryd 186:1 Övrig kulturhistorisk lämning 90: Förläggningen sker i omedelbar anslutning till den enskilda vägen.

55 92 Lägenhetsbebyggelse Femsjö 102:1 Övrig kulturhistorisk lämning 92: Förläggningen sker i omedelbar anslutning till den enskilda vägen.

56 93 Fossil åker Femsjö 143:1 Uppgift om 93: Berörs ej. Förläggningen sker i utkanten av fossil åker.

57 94 Område med fossil åkermark Södra Unnaryd 33:1 Bevakningsobjekt 94: Berörs ej.

58 95 Sammanförda lämningar Södra Unnaryd 240:1 Övrig kulturhistorisk lämning 96 Minnesmärke Södra Unnaryd 406:1 Övrig kulturhistorisk lämning 95: Förläggningen sker omedelbart intill den enskilda vägen. 96: Berörs ej. Förläggning sker på motsatt sida av vägen.

59 97 Område med fossil Södra Unnaryd Fast fornlämning åkermark 385:1 97: Berörs ej.

60

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen.

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Vindkraftspark Kriegers Flak Kabeldragning mellan Maglarp och Trelleborg

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken)

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Ultuna, hus C4:115 Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2011:1 Jonas Svensson Hennius

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Hej Fiberintressenter!

Hej Fiberintressenter! Hej Fiberintressenter! Nu har det blivit dags att teckna avtal om fiberanslutning. Bifogat finner du anslutningsavtal för den eller de anslutningar du anmält intresse för. Läs igenom och fyll i dina uppgifter

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Beställare:

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer