ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott (26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi Alkemark (s) Övriga deltagare Laila Bradling, socialchef Anna Emanuelsson, sekreterare Annika Åberg, avdelningschef IFO, 3-6 Marina Persson, LSS-handläggare, 7-9 Margareta Minhage, utvecklingssekreterare, 7 13, Personal från Aspen i Vadstena, 7-9 Utses att justera Thore Ohlsson Paragrafer: 1-25 Sekretess: 3-12, Underskrifter Sekreterare Anna Emanuelsson Ordförande Jan Andersson Justerande Thore Ohlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens arbetsutskott Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret, Skillingehus Anna Emanuelsson Utdragsbestyrkande

2 Socialnämndens arbetsutskott (26) 2006/15 Information från socialnämndens verksamhetsområde Socialnämndens arbetsutskott , 1 Information lämnas i följande ärenden: - Individärende inom psykiatrin. - Lokalfrågor på socialkontoret.

3 Socialnämndens arbetsutskott (26) 2006/16 Ekonomi Socialnämndens arbetsutskott , 2 Arbetet med bokslut pågår. Preliminärt ekonomiskt resultat för 2005 kan presenteras vid socialnämnden i januari. Noteras att ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt de senaste månaderna. Bokslutet med årsberättelse kommer att behandlas under februari. Att godkänna informationen.

4 Socialnämndens arbetsutskott (26) Biståndshandläggarnas arbetssituation Socialnämndens arbetsutskott , 13 Margareta Minhage, utvecklingssekreterare, beskriver arbetssituationen för biståndshandläggarna inom äldre- och handikappomsorgen. Antalet ärenden som behandlas har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Situationen är sådan att arbetsbelastningen måste åtgärdas. Socialchefen ämnar anställa 50% biståndsbedömare för att hantera den ökade belastningen. Behovet får sedan diskuteras i budgetarbetet för Att godkänna 50% utökning tidsbegränsat 2006 för att möta den mycket höga arbetsbelastningen.

5 Socialnämndens arbetsutskott (26) 2004/175 Äldreomsorgsplanen, kompletterande underlag Socialnämndens arbetsutskott , 14 Förvaltningen fick i december uppdraget att skissa en handlingsplan som skulle utgå från förvaltningens förslag med tillägget att antalet permanenta platser ska vara oförändrade jämfört med Förslaget diskuterades och även behovet av permanenta platser inom äldreomsorgen i framtiden. Att fortsätta diskussionen vid nästa arbetsutskott i februari 2006.

6 Socialnämndens arbetsutskott (26) 2005/139 Ansökan om anslag för verksamhetsåret 2006 DHB Västra Sverige Socialnämndens arbetsutskott , 15 DHB Västra Sverige är en föräldra- och handikapporganisation för döva, hörselskadade och språkstörda barn. DHB Västra är den mest lokala föreningen för barn och familjer med dessa funktionshinder då det i Vaggeryds kommun inte finns någon liknande förening. Föreningen anhåller om ett bidrag på kr för år Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Att avslå DHB Västra Sveriges begäran om bidrag för 2006 då socialnämnden inte har medel avsatta för föreningsbidrag i sin budget för 2006.

7 Socialnämndens arbetsutskott (26) 2005/137 Yttrande medborgarmotion Dagcenter för föreningar av olika slag Socialnämndens arbetsutskott , 19 Em medborgarmotion har inlämnats med förslag att kommunen ska anordna ett dagcenter, en mötesplats i Skillingaryd för föreningar av olika slag. Motionären nämner att socialnämnden har avvecklat sin verksamhet vid Källeliden men det är inte socialnämndens avsikt att engagera sig i någon ny verksamhet i de lokaler man nyss lämnat. Man ser inga hinder att lokalen används till annat men det bör finnas en långsiktighet innan man startar. Det finns i dagsläget inga ekonomiska medel avsatta i budgeten för denn typ av verksamhet. Kommunstyrelsen begär socialnämndes yttrande. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Att avge yttrande: - Att socialnämnden inte har för avsikt att engagera sig i ny verksamhet i lokaler man nyss lämnat. - Att det ur socialnämndens synvinkel inte finns några hinder för att lokalerna används till annan verksamhet. - Att socialnämnden inte har några ekonomiska medel avsatta för den typ av verksamhet som motionären förespråkar.

8 Socialnämndens arbetsutskott (26) 2006/19 Personalärenden ansökan om deltagande i kurs Socialnämndens arbetsutskott , 20 Marina Persson, LSS-handläggare, ansöker att få gå på konferensen Utveckla den sociala dokumentationen och dina bedömningar för personkrets 3 i Jönköping. Kostnaden uppgår till 700 kr exklusive moms. Linda Hellman, personlig assistent/avlösare, ansöker om att få gå på kursen Arbeta pedagogiskt med personer med autism. Kursen är över 2 dagar i Göteborg och kostnaden uppgår till kr. Eva Berntsson, arbetsterapeut, och Eva Stråth, sjukgymnast, ansöker att få gå på fortbildningskursen Förflyttning inom vården. Den äger rum i Göteborg och fortgår i 3 dagar. Kostnaden uppgår till kr/person och därutöver resa och logi. Att bevilja deltagande i dessa utbildningar.

9 Socialnämndens arbetsutskott (26) 2006/18 Personalärenden återbesättande av tjänst samt nyanställning Socialnämndens arbetsutskott , 21 Mona-Lill Sjöland önskar tillsätta vikariat för föräldrarledig från på 100%. Maj-Britt Persson önskar tillsätta 75% vikariat under Lena Mattsson- Mårns tjänstledighet för tiden Hon önskar också tillsätta 75% tjänst som tilldelats i budget för Att godkänna tillsättningarna.

10 Socialnämndens arbetsutskott (26) Ändrat sammanträdesdatum för arbetsutskottet Socialnämndens arbetsutskott , 22 Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde torsdagen den 9/2 06 flyttas och genomförs onsdagen den 8/2 06. Att godkänna den föreslagna tidpunkten för arbetsutskottets sammanträde den 8/2 06.

11 Socialnämndens arbetsutskott (26) Yttre hemtjänst Socialnämndens arbetsutskott , 23 Sören Ståhlgren (s) ställer frågan om det finns möjlighet att förändra utförandet av den yttre hemtjänsten. Jan Andersson (c) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur yttre hemtjänst skulle kunna utföras. Detta innefattar omfattning, utförande och pris. Att ge förvaltningen uppdraget att utreda och komma med förslag kring den yttre hemtjänsten.

12 Socialnämndens arbetsutskott (26) 2006/20 Personalärenden övertid Socialnämndens arbetsutskott , 25 Birgitta Hellgren, IFO, har utfört 13,50 timmars enkel och 5 timmars kvalificerad övertid. Hon önskar att få tiden godkänd av arbetsutskottet. Att godkänna övertiden.

13 Socialnämndens arbetsutskott (26) Utredning om behovet av boende för psykiskt funktionshindrade Socialnämndens arbetsutskott , 24 Sören Ståhlgren (s) vill att förvaltningen ska utreda behov och hur en verksamhet med boende för psykiskt funktionshindrade skall kunna utformas. Av utredningen ska också framgå vilka kompetenskrav som ska ställas på personalen och vad verksamheten skulle kosta. Att ge förvaltningen uppdraget i enlighet med Sören Ståhlgrens (s) förslag.

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 24 januari 2012 kl 08.00 13.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Annika Holmstrand C Margareta Bryntesson M Agneta Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer