Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten"

Transkript

1 Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2010 Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka besökarna på årets Light+Building-mässa i Frankfurt. starkast på Light+Building Foto: Sofia PetterssonLED lyste Senaste nytt om avtalsrörelsen på eio.se EIO och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har fortsatt att förhandla enligt tidigare gemensamt utlagd plan. SEF frångår den, för oss under flera avtalsrörelser, gemensamma uppfattningen att vi ska anpassa kostnadsökningarna i Installationsavtalet till de avtal som träffats inom industrin, säger Åsa Kjellberg Kahn, EIO:s förhandlingschef. SEF tycks nu valt att driva en helt egen linje och inte längre erkänner den allmänt accepterade nivån på löneavtalen i vår omvärld. SEF flaggar också för en annan, kortare, avtalsperiod än övrig arbetsmarknad. EIO och SEF har länge haft arbetsgrupper i gemensamma frågor inför avtalsårets utlöpande. Den april pågick mässan Light+Building i Frankfurt. Hans Engvall från EIOföretaget El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka besökarna på mässan. LED-belysning är den stora trenden som jag kan se på mässan, det kommer verkligen starkt nu, säger Hans Engvall. På Elteknik jobbar de en hel del med LED-belysning, speciellt när det gäller fasadbelysning och dekorationer inomhus. Men han tror inte att LED är den ultimata lösningen för all slags belysning: Jag tror inte att vi omedelbart kommer att se totallösningar av LED. Den är energinål, men den har en bit kvar att utvecklas innan den kan mäta sig mot andra gällande ljuskällor när det gäller komfort och prestanda. När den väl kommer ikapp ser det ut som det blir den ledande ljuskällan. Utvecklingen går oerhört snabbt och det gäller att vi kompetensutvecklas oss så vi kan bygga belysningsanläggningar med LED. Läs mer på sidan 5 Föredrag om elbilar på EIO:s årsmöte På årsmötet 21 maj arrangerar EIO ett seminarium om framtidens elbilar. Hur ser det elbilssamhället ut om tio år? Kommer vi alla köra elbilar då? Hur ska infrastrukturen lösas? Vilka affärer betyder det för elinstallatören? Frågorna diskuteras i en paneldebatt. Läs mer på sidan 7 Startskottet har gått för Kapa Kilowatten På Nordbygg uppmärksammade EIO Kapa Kilowatten ett sätt att få in kommunicerande anläggningar i hemmen. Den 6 maj arrangerar EIO seminariet Kapa Kilowatten på Factory Nacka Strand. Läs mer om det på Mer om seminariet på Nordbygg på sidan 7 Åsa Kjellberg Kahn, EIO:s förhandlingschef. Det intensiva och konstruktiva arbete som där genomförts kring installationsavtalets frågor borde, i vanliga fall, underlätta en snar överenskommelse. I och med de många avtal som redan slutits på andra avtalsområden, finns också god vägledning till både rimlig kostnadsnivå och avtalsperiodens längd. Även andra frågor, som exempelvis den svåra bemanningsfrågan, har fått sin lösning i flera modeller. Avtal 2010 Avtal 2010 Nyheter om avtalsförhandlingarna. Nyheter om Läs avtalsförhandlingarna. på mer eio.se Läs mer på eio.se EIO-AKTUELLT nr Vi finns också på

2 #34302 Foto: Peter Hoelstad Inledaren Jan Siezing, vd, tel , Ny teknik måste prioriteras I mitten av april besökte jag mässan Light+Building i Frankfurt under några dagar. Det som var mest slående var att LED nu har slagit igenom och verkar vara implementerad hos de flesta armaturtillverkarna både etablerade och nya tillverkare. LED är kanske inte den bästa tekniken för all slags belysning ännu, men är väldigt effektiv ur energibesparingssynpunkt. Det är också tydligt att KNX som system för fastigheter dominerar. Vi på EIO jobbar för fullt med det här hemma i Sverige, att lyfta fram fördelarna med kommunicerande anläggningar som till exempel KNX. Det gynnar både våra kunder som får bättre lösningar i sina hem och offentliga miljöer, det gynnar vår egen bransch då det troligtvis ger mer affärer och sist men inte minst gynnas miljön genom att vi sparar energi! Lyckligtvis åkte jag hem från Frankfurt innan askmolnet nått Sverige, för att fortsätta med årets avtalsrörelse där bland annat frågan om ny teknik står högt på dagordningen. Det är mycket hög tid att anpassa Installationsavtalet till dessa typer av installationer och uppdrag. Annars tar den marknaden andra vägar. I skrivande stund står tyvärr avtalsförhandlingarna med Elektrikerna och stampar eftersom de inte nöjer sig med löneökningar i nivå med vad industrin och byggbranschen gjort upp om. Ni kan läsa mer om vad som händer i avtalsrörelsen i Avtalsnytt, som vi främst kommer att skicka som separata utskick för att ni ska få så snabb och uppdaterat information som möjligt. Alla snabbast följer ni vad som händer i Avtal 2010 på EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare och redaktör: Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Fredrik Jonsén, , Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Adressändringar: Åsa Anderberg, , Tryck: Gävle Offset. Produktion: Odelius Foto: Rosie Alm ID06-kort mot svartarbete i byggbranschen Antalet ID06-behörighetskort passerar snart ! Det är mycket positivt att Sveriges byggare sluter upp i kampen mot svartarbetet i branschen. Omkring 7000 företag är nu anslutna till ID06, vilket visar att företag i alla storlekar tar frågan på allvar. Att bära ID06-kort ger en typ av gemenskap de som är utan blir mer synliga då. När vi har nått vårt mål på ID06-behörighetskort och Skatteverket fått utvidgade kontrollmöjligheter blir det rejält svårt för svartjobbarna att nästla sig in på byggena, säger Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier (BI). Bland annat genom ID06-systemet kommer det att bli svårare för oseriösa aktörer att agera inom byggbranschen, säger Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier. ID06 byggbranschens eget system för ID-kontroll och närvaroredovisning sjösattes 2006 av Byggbranschen i samverkan som ett initiativ för att försvåra svartarbete på byggarbetsplatserna. Efter en försiktig start, där främst några större byggföretag gick i bräschen, har beställningarna accelererat och antalet utfärdade behörighetskort ökar nu stadigt månad för månad. Genom ID06-systemet, Individuell skattedeklaration och ett införande av närvaroliggare med möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök kommer det att bli svårare för oseriösa aktörer att agera inom byggbranschen, avslutar Peter Löfgren. Vill du veta mer? Kontakta Peter Löfgren, Byggbranschen i samverkan består av Byggcheferna/Ledarna, Byggnadsarbetareförbundet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen. Beställ ID06-behörighetskort av någon av de ackrediterade leverantörer som du hittar på EIO har tecknat förmånliga avtal med leverantören XponCard, se för mer information och beställningar. EIO medverkar på Elmia Arbetsmiljö Den maj är det dags för Work 10 Allt för en bra arbetsdag på Elmia i Jönköping. Under Elmia Arbetsmiljö kommer EIO att finnas på plats tillsammans med övriga organisationer inom Svenskt Näringsliv för att informera om viktiga arbetsmiljöfrågor. Mer information om seminarieprogram etcetera hittar du på Vill du veta mer? Kontakta Rickard Lindberg, , maj EIO-AKTUELLT nr

3 Att spå in i framtiden kan vara en framgångsfaktor Att spå in i framtiden kan vara en framgångsfaktor. Även om det är väldigt svårt och slumpmässigt om man hamnar rätt, är det utan tvekan den som har bäst information som också har de bästa förutsättningar att göra goda affärer. Detta hade Wenche Persson, VVS Företagen, och Karl-Erik Hassling, EIO, tänkt på och samlat de främsta att sia om framtiden i vår västra del av landet. Foto: Suzanne Tucker Västra Götaland och Göteborg har under det gångna året drabbats hårt av den globala krisen. Regionen har ett sämre utgångsläge än till exempel Skåne och Mälardalen, sa regionråd Johnny Magnusson. Han menar att det beror på flera saker: Västra Götaland och Göteborg har ett sämre utgångsläge än till exempel Skåne och Mälardalen, sa regionråd Johnny Magnusson. Utbildningsnivån och löneläget är lägre. Dessutom har man högre kommunalskatt i regionen och under 60- och 70-talen ökade den offentliga sektorn markant. När det nu är dags för de som kom in på arbetsmarknaden då att gå i pension, kan konkurrensen om kompetenta medarbetare öka, sa han. Fordonsindustrin påverkar Han fortsatte att berätta att de offentliga finanserna i Västra Götaland är relativt stabila. Effekterna från 2009 kommer först Vidare menade Johnny Magnusson att vad som händer inom fordonsindustrin också kommer att påverka, men att det finns skillnader i länet. Göteborg klarar sig troligen bättre, medan städer som till exempel Skövde kan drabbas hårdare om fordonsindustrin inte kommer igång. Dessutom kan inflationstendenser minska penningmängden och försvåra utlåning. Framgångsfaktorer kan vara miljösmarta system i offentliga fastigheter och i nyproduktion, tillade han. Snabb återhämtning Rolf Person, från Industrifakta AB, menade att den framtida utvecklingen för installationsbranschen beror på vilken kapacitet branschen har, samt tillgången på kompetenta medarbetare. Vi har sett den största nedgång i BNP sedan 30-talet, med ett ras på minus 4,9 procent. Återhämtningen har dock skett relativt snabbt. En snabb förändring försvårar företagens beredskap att anpassa sig till konjunkturen och en snabb återhämtning kan medföra risker i ränta och inflation, berättade Rolf Persson. Han menade vidare att risker med stora statsskulder kan påverka utvecklingen. Vi upplever en historiskt låg ränta och det kan vara lämpligt att återställa den till rimliga nivåer. Andra risker för installationsbranschen är hur exporten återhämtar sig, om nya kreditförluster uppstår och hur kapitalförsörjningen kommer att utveckla sig, sa Rolf Persson. Brist på bostäder Han talade också om att det inte finns något överskott på bostäder i Sverige, vilket kan hämma en återhämtning. I Västra Götaland har 30 kommuner brist på bostäder och i Göteborg byggs bara en tredjedel av vad som skulle behövas. När det gäller arbetslösheten hänvisade Rolf Persson till Byggnads a-kassa. Från december 2008 till december 2009 ökade arbetslösheten i a-kassan från 9,1 procent till 11,2 procent på riksnivå. I Västra Götaland var ökning ännu större, från 8,7 procent till 13,7 procent. För elektriker gick ökningen från 2,5 procent till 4,9 procent på riksnivå. Normalt kan man räkna med en strukturell arbetslöshet inom el och VS på runt 2,5 procent. En hög arbetslöshetsnivå kan medföra svårigheter för en snabb kapacitetsökning, sa han vidare. Rolf Persson pratade om två drivkrafter för byggandet; den låga räntenivån samt behovet av effektiviseringar av energianvändandet. Den framtida utvecklingen för installationsbranschen beror på vilken kapacitet branschen har, samt tillgången på kompetenta medarbetare, sa Rolf Persson, Industrifakta AB. Drivkrafter Bostadsbeståndet och infrastrukturen är i stort behov av förnyelse och samtidigt ser vi en växande bostadsbrist. Det sistnämnda kan leda till ökad konkurrens om kommunal tillväxt. För installationsbranschen kommer ROT-avdraget fortsatt att vara en drivkraft, sa Rolf Persson. Slutligen gav Rolf Persson en överblick på installationsmarknaden i Västra Götaland. Den ligger på 14, 8 miljarder kronor, vilket är en nedgång med 3,7 miljarder sedan Prognosen för 2010 beräknas ligga kvar på 14,8 miljarder, medan den ökar 2011 med sex procent till 15,6 miljarder. Av de 14,8 miljarderna står industrin för 5,4 miljarder. Detta innebär att den delen av marknaden påverkas av hur det går för industrin. Byggnadsunderhåll och service ligger stabilt på runt 2,6 miljarder och är rätt konjunkturokänslig med en ökning på mellan två till tre procent om året. Bostäder utgör endast 10 procent, det vill säga 1,5 miljard, av totala installationsmarknaden. Text: Pär Bönnestig/Sofia Pettersson Foto: Fredrik Jonsén En av besökarna på seminariet, Christer Antbro från EIOföretaget Skandia Elmontage AB, tycker att seminariet var givande och bjöd på viktig information. Bilden som presenterades på seminariet stämmer ganska bra överens med verkligheten, även om variationerna för företagen är stora och beror hur företagen har nischat sig, sa Christer Antbro. Han tror för egen del att det kommer en vändning 2010, men att den är större sysselsättningsmässigt än ekonomiskt. Det tror jag beror på att priserna har gått ner det senaste året, slutade han. EIO-AKTUELLT nr

4 Lysdioder och KNX störst på Light+Building Världens största mässa för belysning och fastighetsautomation, Light + Building i Frankfurt, kunde i år sammanfattas på följande vis: LED har slagit igenom som allmänbelysning, KNX har brett förankrats som internationell standard och, slutligen, energieffektivisering är i allas fokus. Omkring personer från alla världens hörn besökte de elva mässhallarna på Frankfurt Messe under de sex dagar som Light + Building pågick. Bland utställarna fanns allt ifrån små kinesiska lamptillverkare med produktutbudet i en liten plastväska till internationella drakar som Schneider Electric, ABB och Siemens. Dessa tre hade mässans största montrar imponerade schabrak och så stora att de nästan var en liten mässa i sig. Av lågkonjunkturen märktes inte mycket. Snarare andades mässan framtidstro och självsäkerhet. Det beror sannolikt till stor del på att det globala fokuset på energibesparingar har resulterat i en massiv produktutveckling inom energieffektivisering. Om du som företagare inte har gröna produkter eller en miljömärkt Lär mer om Light+Building i Elinstallatören Foto: Henrik Nygård Designade närvarodetektorer från Easylux. tjänsteportföljd går kunderna helt enkelt till konkurrenten. Mer än utställare För många företag innebär deltagandet på mässan mycket enorma kostnader och engagemang från hundratals anställda. Omkring 2200 utställare fanns på plats, så det var i praktiken omöjligt för en person att besöka alla montrar. Men man behövde å andra sidan inte tillbringa så många minuter för att fånga upp den råda tråden, och den stavas som sagt energieffektivisering. Lysdioderna har varit i allas fokus åtminstone på de tre senaste mässorna i Frankfurt. Det har länge funnits en enighet om att LED går en lysande framtid till mötes, men att de än så länge bara duger till punkt-, och dekorations- och utomhusbelysning. På årets mässa lät det annorlunda. Flera tillverkare kunde visa upp nya och mycket ljusstarka downlights, tillräckligt kraftfulla för stora lokaler med hög takhöjd. Bland utställarna fanns nu en enighet om att LED kan användas som allmänbelysning. Men det betyder förstås inte att dioder därmed alltid är det bästa alternativet. I många fall är fortfarande moderna lysrör eller keramisk metallhalogen ett bättre alternativ. Avslutningsvis då KNX, som storsatsade i Frankfurt med montrar i flera hallar och i gångarna med personal som delade ut stora bärpåsar med informationsmaterial. KNX-loggan fanns också väl synlig i montrarna hos ett stort antal tillverkare. I samband med mässan passade KNX på att fira 20-årsjubileum, dela ut KNX Award för bästa KNX-installation och slutligen lansera det nya protokollet ETS4. Text: Henrik Nygård Foto: Henrik Nygård Ovan: Chrystal Light, från QisDesign är ett typiskt exempel på hur interaktiv belysning fungerar idag. T h: Futuristiska former, här i en väggbelysning, kallad Sparks, som består av tre lösa moduler som kan varieras, designad av Daniel Becker design studio. Nedan t h: Några exempel från Mennekes färgglada laddningsstolpar för elbilar. Nedan: KNX storsatsade med montrar i flera hallar. LED-belysning syns allt mer Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka besökare på Light+Building i Frankfurt som pågick den april. Den stora trenden som han såg på mässan var LED-belysning. På Elteknik jobbar de en hel del med LED-belysning, speciellt när det gäller uppdrag som fasadbelysningar och dekorationer inomhus. Men han tror inte att LED är den ultimata lösningen för all slags belysning. Jag tror inte att vi omedelbart kommer att se totallösningar av LED, utan snarare en blandning av olika slags belysning, säger han. Hans menar att LEDbelysningen har några kriterier kvar att uppnå innan den blir riktigt konkurrenskraftig: LED är energinål, men den har en bit kvar att utvecklas innan den kan mäta sig mot andra gällande ljuskällor när det gäller komfort och prestanda. När den väl kommer ikapp ser det ut som det blir den ledande ljuskällan. Utvecklingen går oerhört snabbt och det gäller att vi kompetensutvecklas oss så vi kan bygga belysningsanläggningar med LED. Jan Siezing, vd EIO tillsammans med Hans Engvall, El-teknik i Gävle AB, på Light+Building i Frankfurt. LED bra för belysningsstyrning Till skillnad från ett vanligt lysrör så lyser LED 100 procent på än gång, vilket är en fördel när det gäller belysningsstyrning, säger han vidare. Han nämner trapphus med detektering som ett exempel där LED fungerar bra. Närvarostyrningar är ett annat bra exempel, eftersom LED inte slits som kompaktlysrören gör. LED förenklar styrningar i energibesparingssyfte, till exempel sliter det inte på rör och don. Energibesparingsstyrning förkortar ofta livslängden på lysrör och förkopplingsdon, säger Hans Engvall vidare. Han tycker också att LED fungerar bra som säkerhetsbelysning i de fall man behöver en ljuskälla som lyser hela tiden, och då det inte är lika viktigt att det lyser stark. Stor marknad för KNX i Europa Hans Engvall åkte ner på mässan för att se vad som är på gång och för att snappa upp nyheter. Man ser såklart mycket nyheter på mässan och ser åt vilket håll tekniken är på väg. Det finns till exempel mycket KNX och kom- 4 EIO-AKTUELLT nr

5 Foto: Henrik Nygård Bildtext om herrarna på bilden och mässan... municerande bussystem nu ser man klart och tydligt att det kommer att bli något av det. Det är en stor marknad i Europa, men tyvärr fortfarande liten i Sverige. När han resonerar kring varför det inte slagit igenom i Sverige tror han att en orsak är att både konsulter och installatörer är lite för konservativa. Vi borde vara mera kreativa i våra tekniklösningar, konstaterar han. Vi måste hjälpa kunderna att dra nytta av den nya tekniken. Vi gör som vi alltid har gjort. Istället borde vi försöka se möjligheterna i bussystemen och vara kreativa. Ett konkret exempel är noll-ett-näten som enkelt kan ersättas av ett knx-system till en mycket lägre kostnad. Trots detta ser man idag handlingar där gamla noll-ett-nät är projekterade, berättar han vidare. Slutligen berättar han att han sett en del guldkorn på mässan. Man får även en del aha-upplevelser, jag såg till exempel ett datauttag för dinmontage som skulle kunna vara riktigt användbart idag när man kopplar bussystem till datanät, slutar han. Text: Sofia Pettersson Foto: Katarina Odmark Aktuella frågan Vad ser du för trender och nyheter på Light+Building? Vad får du ut av att besöka/ vara med på mässan? Magnus Franzell, vd Belysningsbranschen, besökare Vi är här på mässan för att kompetenshöja oss. Det är ett kostnadseffektivt sätt att lära sig mycket på kort tid. Det är till exempel viktigt för oss att hålla koll på vad som händer inom LED, där det sker förändringar hela tiden. Vi vill bland annat ta reda på hur LED står sig prismässigt och kvalitetsmässigt jämfört med andra typer av belysning. Något som man kan se är att kompaktlysrören försvinner och ersätts av LED, samma sak gäller downlights. Leif Igelström, ljusdesigner, Leif Igelström Ljusplanering, besökare LED är det stora på mässan. Det var det på förra mässan för två år sedan också, men nu har det satt sig mera. Den är mer konkurrenskraftig nu, i alla fall inom vissa områden. LED ger också möjligheter med färgat ljus utomhus och inomhus, vilket jag hoppas sker med urskiljning. LED gör genombrott, men det gäller att det ska finnas på hyllan till bra priser också. När det till exempel gäller LED-armaturer finns det mycket bra, men det finns även sämre armaturer. En LED som inte är bra kyld är till exempel en dålig LED, man måste även ha kontroll på färgåtergivningen och livslängden. Det krävs stor insikt om LED och LED-applikationer av konsulter, arkitekter, inköpare och elinstallatörer. Magnus Martinell, Esylux, utställare En trend man kan se är att många besökare i vår monter frågar efter energibesparingsprodukter och de har även mycket teknikfrågor. Folk har blivit mer medvetna nu, det här med energieffektivisering har mognat. Några av våra egna nyheter i år handlar om belysningsstyrning och närvarodetektering. Vi har till exempel gjort dem mindre och snyggare i designen. Man kan beställa dem individuellt designade, det liknar den utveckling som skedde med mobiltelefoner för några år sedan. Vi är på mässan för att träffa våra kunder. Det är väldigt mycket svenskar här i år, vi har haft många installatörer, grossister och konsulter som besökt vår monter. Zacharias Uvgård, ABB, besökare KNX är helt klart det man lägger mest krut på i år. Vi är här för att kolla på uppsamlingssystem för elmätare så därför ser vi mycket sådant också. Sedan händer det en hel del på elbilsfronten, men de bitarna är ju inte klara ännu. Det är främst laddning av elbilar som intresserar mig. Jag är även här på mässan för att spionera på konkurrenterna. Andreas och Dag Danell, Extronic, utställare En trend är lysdioden, det finns knappt ett lysrör längre. För egen del koncentrerar vi oss på hela armaturer. Vår stora nyhet nu är inom belysningsstyrning, vi har tagit fram en lysdiodsarmatur där strömförsörjningen och kommunikationen finns i samma kabel. Det gör att vi kan integrera säkerhet med belysningsstyrning. Det känns viktigt att vara här. Bland annat för att vi är på väg ut på den europeiska marknaden, vi har nyligen anställt en person i Berlin. Gunnar Moberg, Philips, utställare Den största nyheten på årets mässa är det finns färdiga produkter med LED för allmänbelysning. Förra mässan var det mest prototyper och de färdiga produkterna var för lite speciella applikationer som belysning i trappor och liknande. Utvecklingstakten är väldigt hög så 2012 kommer man nog att klara det mesta inom belysning med LED. Per Larsson, Osram, utställare En trend som man kan se inom LED är att det inte längre bara handlar om design, utan det kommer även in på offentliga miljöer och kontorsmiljöer. Man kan även se ett trendbrott när det gäller kompaktlysrören som håller på ersätts av dioder. Ronnie Eriksson, Zumtobel, utställare En generell trend som man kan se i år är att funktionellt ljus har fått större betydelse än tidigare. Generellt funktionellt ljus har tagit över från den tidigare lekstugan. Något som vi nu har lyckats med är att ta fram downlights som är kostnadseffektiva och belysningsmässigt bra. Inom ett år kan elinstallatörerna gå och köpa effektiva LED downlights. En utmaning är att det finns stora skillnader, det finns både bra och mindre bra LED. LED passar inte till alla typer av belysning, men det fungerar bra som allmänbelysning som till exempel i korridorer och liknande. EIO-AKTUELLT nr

6 6-2 2 ISBN RA EL 09 Nya -böcker på Elförlaget Ny finns följande -böcker att beställa på Elförlaget: EL 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivning och vid utförande av avtalade elektriska arbeten. Boken är en revidering av EL 98, och bygger på alla förändringar som presenterats i -nytt. Texterna har anpassats till dagens teknik vilket påverkat koder och rubriker, inte minst inom teleområdet. Art.nr Pris medlemmar i EIO: kr/st, pris övriga: kr/st. Exkl moms och frakt. RA EL 09 Råd och anvisningar till EL 09 används som hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar. Råden har omarbetats utifrån förändringar som presenterats i -nytt, och har anpassats till dagens teknik vilket påverkat koder och rubriker. Art.nr Pris medlemmar i EIO: kr/st, pris övriga: kr/st. Exkl moms och frakt. El El Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten RA 09 EL Råd och anvisningar till EL 09 På Elförlaget kan du även beställa VVS & KYL 09 (Allmän material- och arbetsbeskrivning för vvs- och kyltekniska arbeten), RA VVS & KYL 09 (Råd och anvisningar till VVS & Kyl 09), samt AF 07 (Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). Utbildning i på EUU Att kunna tolka är A och O om man ska upprätta beskrivningar, räkna på förfrågningsunderlag, utföra entreprenader, reglera ändringar och tillägg eller leda projekt. Läs mer på Vill du veta mer om? Kontakta Kåre Nordin, , Splittrat resultat i ECY Cup 2010 Den 23 och 24 mars genomfördes årets ECY Cup bland gymnasieskolornas avgångselever runt om i landet. Totalt var elever anmälda, uppdelad på de två dagarna. Den första dagen genomförde 1428 elever provet och den andra dagen 1751 elever. Totalt fick 70 procent av eleverna godkänt på Elsäkerhetsprovet, som är en av delarna i provet. Pontus Slättman på ECY tycker att det är givande att se så många duktiga och engagerade elever och lärare i samband med tävlingen. Han kommenterar resultaten: Jämfört med tidigare år var resultatet på Elsäkerhetsprovet generellt sett bättre än tidigare. Däremot kan vi se en tydligare spridning mellan skolor där vissa verkligen måste se över elevernas kunskap i att arbeta elsäkert, säger Pontus Slättman på ECY. När det gäller antalet deltagare ser vi att det även detta år är all time high. Antalet deltagare borde börja nå sin topp då elev antalet börjar sjunka generellt i gymnasieskolan nu, fortsätter han. Årets bästa resultat fick klass 06EC från Peder Skrivares skola i Varberg, med ett resultat på medelpoäng 81,62. Årets bästa individuella resultat hade Joachim Andersson från just Peder Skrivares skola. Han hade hela 99 poäng. Andraplatsen gick till Anton Nyholm Svensk från Tyresö Gymnasium och tredjeplatsen till Magnus Andersson från ETCE i Oskarhamn, de hade 95 respektive 93 poäng. Maxpoäng på provet var 113 poäng, varav maxpoäng på Installationsprovet är 39 poäng och 74 poäng på elsäkerhetsprovet. Förutom pengar och diplom innebär de tre första placeringarna en direktkvalificering till Yrkes-SM Se för alla resultat, priser och mer information om ECY Cup. I nästa nummer av EIO-Aktuellt kommer ett länge reportage med vinnarklassen. Yrkes-SM 2010 på Svenska Mässan Den maj 2010 arrangeras Yrkes-SM 2010, de svenska mästerskapen i yrkesskicklighet, på Svenska Mässan i Göteborg. Under tre dagar tävlar yrkesskickliga ungdomar upp till 22 år i cirka 30 Öppettider tävlingsdagarna: Onsdag 19/5 och torsdag 20/5 kl , fredag 21/5 kl Fritt inträde. olika yrkesgrenar. Två av grenarna är Elinstallation och Telekommunikation. Att tävla i yrkesskicklighet är en krävande prestation klart i jämförelse med vilken idrottsgren som helst. Förutom att ta medalj på SM har de tävlande chans att få representera det Svenska Yrkes landslaget vid efterföljande EuroSkills eller Yrkes-VM. Är du intresserad av att se spännande tävlingar eller prata utbildningsfrågor med ungdomarna eller oss andra i branschen ska du definitivt passa på att besöka ECY Cup är en rikstäckande tävling för elever i gymnasieskolans tredje år på Elprogrammet och riktar sig mot blivande elektriker/ eltekniker. Varje vår får alla elever som går sista året på elprogrammet chansen att vara med i ECY Cup som testar kunskapsnivån på elever runt om i landet. Nästan samtliga av Sveriges skolor med elprogram deltar i tävlingen. Provet är indelat i två delar; ett Installationsprov och ett Elsäkerhetsprov. Mer information finns på Priserna till ECY CUP sponsras av: Panasonic, Jobman, Storel, Bahco, Sagabelectronic, ECY Vill du veta mer? Kontakta Pontus Slättman, , Yrkes-SM, säger Pontus Slättman på EIO. Du som ska på EIO:s årsmöte den 21 maj kan även passa på att delta på en guidning på Yrkes- SM med Pontus Slättman och Joakim Carlsson från EIO. Samling kl vid entrén, Svenska Mässan. 6 EIO-AKTUELLT nr

7 Skarpt läge när EIO skjuter startskott Under mässan Nordbygg i Älvsjö drog EIO, med Johan Lysholm i spetsen, sitt strå till stacken för att uppmärksamma Kapa kilowatten med en monter vid sidan av KNX Sweden. Det här är startskottet för Kapa Kilowatten, sa Johan Lysholm. På plats i Älvsjö bjöd EIO upp till verbal dans för ett smartare elnät, för både branschen och miljön. Allt detta hänger ihop med klimatfrågan, därför är det väldigt viktigt att vi når ut till alla som startar byggen, sa Johan Lysholm. DIGITALT KOMMUNICERANDE ELNät Det är dags att lägga ner det analoga elnätet och börja bygga det digitala kommunicerande nätet. Att ta det steget är både begåvat och energieffektivt, sa han vidare. Bakom Kapa Kilowatten samlar EIO, Sveriges Elgrossister, Belysningsbranschen, Elmateriel Leverantörernas förening, KNX Sweden, Energieffektiviseringsföretagen och Elfack sina krafter. Kapa kilowatten är bland annat ett sätt att få in kommunicerande elanläggningar i hemmen, eftersom man med hjälp av den moderna tekniken kan förena sådant som belysning, energiövervakning, säkerhet och ventilation. Som det är nu är allt uppdelat på byggen, men det behöver inte vara så. Man kan koppla ihop allt i samma system, då kan inte kyla och värme gå för fullt samtidigt och ta ut varandra, det finns helt enkelt energivinster i att samordna, kompletterade Lars Andreasson från KNX Sweden. Som exempel på möjligheterna som installationer av den nya typen bjuder på så hade bland andra Max Reiman från KNX Sweden kopplat sin iphone gentemot monterns belysning. Med hjälp av en gratisapplikation kunde han på det sättet tända och släcka lampor med telefonen. Det fungerar i princip från hela världen, bara jag har något Lars Andersson, bilden till höger, och Johan Lysholm, till höger på bilden ovan, pratade kommunicerande elanläggningar på Nordbygg. trådlöst nätverk så, sa Max Reiman. Även andra från KNX visade upp hur de med hjälp av samma applikation kunde tända och släcka hemma i huset som ligger i Skåne. Text: Henrik Hjelmberg Foto: Magnus Bergström Nordbygg 2010, som genomfördes på Stockholmsmässan i Älvsjö den mars, blev till yta och antal utställare den största inomhusmässa som någonsin genomförts i Skandinavien. Nordbygg 2010 slog också besökarrekord personer besökte mässan, vilket är den högsta siffran sedan Nordbygg övergick från femdagars till fyradagars mässa år Spännande föredrag om elbilar på EIO:s årsmöte i Göteborg Du har väl KOmmit ihåg att anmäla dig till EIO:s årsmöte, som hålls den 21 maj i Göteborg? I samband med det arrangerar EIO även ett seminarium om framtidens elbilar. Hur ser det framtida bilsamhället ut om tio år? Kommer vi alla köra runt i elbilar? Hur ska infrastrukturen lösas både vad gäller snabbladdning med hög effekt och hemmaladdning över natten? Och inte minst, vilka affärer betyder det för elinstallatörerna? Dessa och många fler frågor om elbilar kommer att tas upp i en paneldebatt med följande medlemmar: Bertil Moldén, vd Bil Sweden Bil Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. Torbjörn Gustafsson, universitetslektor i oorganisk kemi Uppsala Universitet Torbjörn forskar sedan två decennier kring litium-jon batterier. Forskningen omfattar bland annat syntes av nya material, karaktärisering och elektrokemisk utvärdering i fungerande batterier. Anders Lewald, enhetschef Energimyndigheten Anders har ansvar för huvuddelen av myndighetens transportrelaterade stöd för förnybara drivmedel och energieffektivare vägfordon. Han var också tidigare ansvarig för ett regeringsuppdrag om marknaden för elfordon och laddhybrider. Välkommen till EIO:s årsmöte i Göteborg! om årsmötet: Lunch kl i Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1 2, Göteborg, telefon Starttid för årsmötet är kl Hela programmet hittar du på medlemssidan på En kombinerad anmälnings- och fullmaktblankett, som ligger till grund för röstlängden inför årsmötet, har tidigare skickats ut. Den hittar du också på medlemssidan på Anmälningsblanketten skickas till EIO Medlemsservice AB, Daniella Ben-David, Box , Stockholm eller via fax, Anmälan måste vara EIO:s huvudkontor tillhanda senast den 14 maj EIO-AKTUELLT nr

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 12 5 2012 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 Illustration: Nina von Rüdiger Carl-Magnus och Patrik kämpade i Japan Den 21 november avgjordes Yrkes-VM i

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2008 En heldag bland tigrar, delfiner och Bamse Jan Siezing ny vd för EIO Jan Siezing (54), för närvarande VD i EIO:s

Läs mer

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport "Noll Koll"

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport Noll Koll EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 6 2014 Vinnare i Yrkes-SM "Att min insats räckte till guld är jättekul", sa en överlycklig Jonas Frölander när han vunnit grenen Telekommunikation i Yrkes- SM i

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 EIO:s nya webb på plats Nu möts besökarna av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webb när de surfar

Läs mer

ELFACK MAGNETER. &LIGHT Fyra starka. Perfekt tillfälle att visa upp. Smart Grid Karl Elfstadius

ELFACK MAGNETER. &LIGHT Fyra starka. Perfekt tillfälle att visa upp. Smart Grid Karl Elfstadius Fastighetsdagen Perfekt tillfälle att visa upp nyheter sid 12 Miljö & energidagen Smart Grid Karl Elfstadius berättar sid 5 Arkitekten Olof Hallberg: Konstljuset är extra viktigt på våra breddgrader sid

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07 ÅRSREDOVISNING 7 Innehåll VD har ordet 4 Teknik och marknad 6 Arbetsgivarverksamheten 10 information, IT och elinstallatören 12 Styrelsens berättelse 14 Förvaltningsberättelse 20 Koncernresultaträkning

Läs mer

EIO vill ha ett modernt avtal och

EIO vill ha ett modernt avtal och AKTUELLT FOTO: HENRIK NYGÅRD EIO vill ha ett modernt avtal och Den 26 januari växlade EIO och Svenska Elektrikerförbundet avtalskrav. På bilden Jonas Wallin, vd Elektrikerförbundet och Jan Siezing, vd

Läs mer

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2007 Festen där Per Ove blev elvis Både EIO Stockholm och EIO Östgöta-Sörmland firade nyligen sina respektive 100-årsdagar.

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 6 1 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 Innehåll EIO:s HUNDRAÅRSJUBILEUM 4 100 ÅR MED EIO 1906 2006 6 POSITIV MARKNADSUTVECKLING 8 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN 12 INFORMATION, IT

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 12 Vecka 10 2015 Sommarveckor för framtida medarbetare Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Foto: Magnus Pettersson Färre ska sluta i

Läs mer