Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten"

Transkript

1 Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2010 Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka besökarna på årets Light+Building-mässa i Frankfurt. starkast på Light+Building Foto: Sofia PetterssonLED lyste Senaste nytt om avtalsrörelsen på eio.se EIO och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har fortsatt att förhandla enligt tidigare gemensamt utlagd plan. SEF frångår den, för oss under flera avtalsrörelser, gemensamma uppfattningen att vi ska anpassa kostnadsökningarna i Installationsavtalet till de avtal som träffats inom industrin, säger Åsa Kjellberg Kahn, EIO:s förhandlingschef. SEF tycks nu valt att driva en helt egen linje och inte längre erkänner den allmänt accepterade nivån på löneavtalen i vår omvärld. SEF flaggar också för en annan, kortare, avtalsperiod än övrig arbetsmarknad. EIO och SEF har länge haft arbetsgrupper i gemensamma frågor inför avtalsårets utlöpande. Den april pågick mässan Light+Building i Frankfurt. Hans Engvall från EIOföretaget El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka besökarna på mässan. LED-belysning är den stora trenden som jag kan se på mässan, det kommer verkligen starkt nu, säger Hans Engvall. På Elteknik jobbar de en hel del med LED-belysning, speciellt när det gäller fasadbelysning och dekorationer inomhus. Men han tror inte att LED är den ultimata lösningen för all slags belysning: Jag tror inte att vi omedelbart kommer att se totallösningar av LED. Den är energinål, men den har en bit kvar att utvecklas innan den kan mäta sig mot andra gällande ljuskällor när det gäller komfort och prestanda. När den väl kommer ikapp ser det ut som det blir den ledande ljuskällan. Utvecklingen går oerhört snabbt och det gäller att vi kompetensutvecklas oss så vi kan bygga belysningsanläggningar med LED. Läs mer på sidan 5 Föredrag om elbilar på EIO:s årsmöte På årsmötet 21 maj arrangerar EIO ett seminarium om framtidens elbilar. Hur ser det elbilssamhället ut om tio år? Kommer vi alla köra elbilar då? Hur ska infrastrukturen lösas? Vilka affärer betyder det för elinstallatören? Frågorna diskuteras i en paneldebatt. Läs mer på sidan 7 Startskottet har gått för Kapa Kilowatten På Nordbygg uppmärksammade EIO Kapa Kilowatten ett sätt att få in kommunicerande anläggningar i hemmen. Den 6 maj arrangerar EIO seminariet Kapa Kilowatten på Factory Nacka Strand. Läs mer om det på Mer om seminariet på Nordbygg på sidan 7 Åsa Kjellberg Kahn, EIO:s förhandlingschef. Det intensiva och konstruktiva arbete som där genomförts kring installationsavtalets frågor borde, i vanliga fall, underlätta en snar överenskommelse. I och med de många avtal som redan slutits på andra avtalsområden, finns också god vägledning till både rimlig kostnadsnivå och avtalsperiodens längd. Även andra frågor, som exempelvis den svåra bemanningsfrågan, har fått sin lösning i flera modeller. Avtal 2010 Avtal 2010 Nyheter om avtalsförhandlingarna. Nyheter om Läs avtalsförhandlingarna. på mer eio.se Läs mer på eio.se EIO-AKTUELLT nr Vi finns också på

2 #34302 Foto: Peter Hoelstad Inledaren Jan Siezing, vd, tel , Ny teknik måste prioriteras I mitten av april besökte jag mässan Light+Building i Frankfurt under några dagar. Det som var mest slående var att LED nu har slagit igenom och verkar vara implementerad hos de flesta armaturtillverkarna både etablerade och nya tillverkare. LED är kanske inte den bästa tekniken för all slags belysning ännu, men är väldigt effektiv ur energibesparingssynpunkt. Det är också tydligt att KNX som system för fastigheter dominerar. Vi på EIO jobbar för fullt med det här hemma i Sverige, att lyfta fram fördelarna med kommunicerande anläggningar som till exempel KNX. Det gynnar både våra kunder som får bättre lösningar i sina hem och offentliga miljöer, det gynnar vår egen bransch då det troligtvis ger mer affärer och sist men inte minst gynnas miljön genom att vi sparar energi! Lyckligtvis åkte jag hem från Frankfurt innan askmolnet nått Sverige, för att fortsätta med årets avtalsrörelse där bland annat frågan om ny teknik står högt på dagordningen. Det är mycket hög tid att anpassa Installationsavtalet till dessa typer av installationer och uppdrag. Annars tar den marknaden andra vägar. I skrivande stund står tyvärr avtalsförhandlingarna med Elektrikerna och stampar eftersom de inte nöjer sig med löneökningar i nivå med vad industrin och byggbranschen gjort upp om. Ni kan läsa mer om vad som händer i avtalsrörelsen i Avtalsnytt, som vi främst kommer att skicka som separata utskick för att ni ska få så snabb och uppdaterat information som möjligt. Alla snabbast följer ni vad som händer i Avtal 2010 på EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare och redaktör: Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Fredrik Jonsén, , Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Adressändringar: Åsa Anderberg, , Tryck: Gävle Offset. Produktion: Odelius Foto: Rosie Alm ID06-kort mot svartarbete i byggbranschen Antalet ID06-behörighetskort passerar snart ! Det är mycket positivt att Sveriges byggare sluter upp i kampen mot svartarbetet i branschen. Omkring 7000 företag är nu anslutna till ID06, vilket visar att företag i alla storlekar tar frågan på allvar. Att bära ID06-kort ger en typ av gemenskap de som är utan blir mer synliga då. När vi har nått vårt mål på ID06-behörighetskort och Skatteverket fått utvidgade kontrollmöjligheter blir det rejält svårt för svartjobbarna att nästla sig in på byggena, säger Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier (BI). Bland annat genom ID06-systemet kommer det att bli svårare för oseriösa aktörer att agera inom byggbranschen, säger Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier. ID06 byggbranschens eget system för ID-kontroll och närvaroredovisning sjösattes 2006 av Byggbranschen i samverkan som ett initiativ för att försvåra svartarbete på byggarbetsplatserna. Efter en försiktig start, där främst några större byggföretag gick i bräschen, har beställningarna accelererat och antalet utfärdade behörighetskort ökar nu stadigt månad för månad. Genom ID06-systemet, Individuell skattedeklaration och ett införande av närvaroliggare med möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök kommer det att bli svårare för oseriösa aktörer att agera inom byggbranschen, avslutar Peter Löfgren. Vill du veta mer? Kontakta Peter Löfgren, Byggbranschen i samverkan består av Byggcheferna/Ledarna, Byggnadsarbetareförbundet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen. Beställ ID06-behörighetskort av någon av de ackrediterade leverantörer som du hittar på EIO har tecknat förmånliga avtal med leverantören XponCard, se för mer information och beställningar. EIO medverkar på Elmia Arbetsmiljö Den maj är det dags för Work 10 Allt för en bra arbetsdag på Elmia i Jönköping. Under Elmia Arbetsmiljö kommer EIO att finnas på plats tillsammans med övriga organisationer inom Svenskt Näringsliv för att informera om viktiga arbetsmiljöfrågor. Mer information om seminarieprogram etcetera hittar du på Vill du veta mer? Kontakta Rickard Lindberg, , maj EIO-AKTUELLT nr

3 Att spå in i framtiden kan vara en framgångsfaktor Att spå in i framtiden kan vara en framgångsfaktor. Även om det är väldigt svårt och slumpmässigt om man hamnar rätt, är det utan tvekan den som har bäst information som också har de bästa förutsättningar att göra goda affärer. Detta hade Wenche Persson, VVS Företagen, och Karl-Erik Hassling, EIO, tänkt på och samlat de främsta att sia om framtiden i vår västra del av landet. Foto: Suzanne Tucker Västra Götaland och Göteborg har under det gångna året drabbats hårt av den globala krisen. Regionen har ett sämre utgångsläge än till exempel Skåne och Mälardalen, sa regionråd Johnny Magnusson. Han menar att det beror på flera saker: Västra Götaland och Göteborg har ett sämre utgångsläge än till exempel Skåne och Mälardalen, sa regionråd Johnny Magnusson. Utbildningsnivån och löneläget är lägre. Dessutom har man högre kommunalskatt i regionen och under 60- och 70-talen ökade den offentliga sektorn markant. När det nu är dags för de som kom in på arbetsmarknaden då att gå i pension, kan konkurrensen om kompetenta medarbetare öka, sa han. Fordonsindustrin påverkar Han fortsatte att berätta att de offentliga finanserna i Västra Götaland är relativt stabila. Effekterna från 2009 kommer först Vidare menade Johnny Magnusson att vad som händer inom fordonsindustrin också kommer att påverka, men att det finns skillnader i länet. Göteborg klarar sig troligen bättre, medan städer som till exempel Skövde kan drabbas hårdare om fordonsindustrin inte kommer igång. Dessutom kan inflationstendenser minska penningmängden och försvåra utlåning. Framgångsfaktorer kan vara miljösmarta system i offentliga fastigheter och i nyproduktion, tillade han. Snabb återhämtning Rolf Person, från Industrifakta AB, menade att den framtida utvecklingen för installationsbranschen beror på vilken kapacitet branschen har, samt tillgången på kompetenta medarbetare. Vi har sett den största nedgång i BNP sedan 30-talet, med ett ras på minus 4,9 procent. Återhämtningen har dock skett relativt snabbt. En snabb förändring försvårar företagens beredskap att anpassa sig till konjunkturen och en snabb återhämtning kan medföra risker i ränta och inflation, berättade Rolf Persson. Han menade vidare att risker med stora statsskulder kan påverka utvecklingen. Vi upplever en historiskt låg ränta och det kan vara lämpligt att återställa den till rimliga nivåer. Andra risker för installationsbranschen är hur exporten återhämtar sig, om nya kreditförluster uppstår och hur kapitalförsörjningen kommer att utveckla sig, sa Rolf Persson. Brist på bostäder Han talade också om att det inte finns något överskott på bostäder i Sverige, vilket kan hämma en återhämtning. I Västra Götaland har 30 kommuner brist på bostäder och i Göteborg byggs bara en tredjedel av vad som skulle behövas. När det gäller arbetslösheten hänvisade Rolf Persson till Byggnads a-kassa. Från december 2008 till december 2009 ökade arbetslösheten i a-kassan från 9,1 procent till 11,2 procent på riksnivå. I Västra Götaland var ökning ännu större, från 8,7 procent till 13,7 procent. För elektriker gick ökningen från 2,5 procent till 4,9 procent på riksnivå. Normalt kan man räkna med en strukturell arbetslöshet inom el och VS på runt 2,5 procent. En hög arbetslöshetsnivå kan medföra svårigheter för en snabb kapacitetsökning, sa han vidare. Rolf Persson pratade om två drivkrafter för byggandet; den låga räntenivån samt behovet av effektiviseringar av energianvändandet. Den framtida utvecklingen för installationsbranschen beror på vilken kapacitet branschen har, samt tillgången på kompetenta medarbetare, sa Rolf Persson, Industrifakta AB. Drivkrafter Bostadsbeståndet och infrastrukturen är i stort behov av förnyelse och samtidigt ser vi en växande bostadsbrist. Det sistnämnda kan leda till ökad konkurrens om kommunal tillväxt. För installationsbranschen kommer ROT-avdraget fortsatt att vara en drivkraft, sa Rolf Persson. Slutligen gav Rolf Persson en överblick på installationsmarknaden i Västra Götaland. Den ligger på 14, 8 miljarder kronor, vilket är en nedgång med 3,7 miljarder sedan Prognosen för 2010 beräknas ligga kvar på 14,8 miljarder, medan den ökar 2011 med sex procent till 15,6 miljarder. Av de 14,8 miljarderna står industrin för 5,4 miljarder. Detta innebär att den delen av marknaden påverkas av hur det går för industrin. Byggnadsunderhåll och service ligger stabilt på runt 2,6 miljarder och är rätt konjunkturokänslig med en ökning på mellan två till tre procent om året. Bostäder utgör endast 10 procent, det vill säga 1,5 miljard, av totala installationsmarknaden. Text: Pär Bönnestig/Sofia Pettersson Foto: Fredrik Jonsén En av besökarna på seminariet, Christer Antbro från EIOföretaget Skandia Elmontage AB, tycker att seminariet var givande och bjöd på viktig information. Bilden som presenterades på seminariet stämmer ganska bra överens med verkligheten, även om variationerna för företagen är stora och beror hur företagen har nischat sig, sa Christer Antbro. Han tror för egen del att det kommer en vändning 2010, men att den är större sysselsättningsmässigt än ekonomiskt. Det tror jag beror på att priserna har gått ner det senaste året, slutade han. EIO-AKTUELLT nr

4 Lysdioder och KNX störst på Light+Building Världens största mässa för belysning och fastighetsautomation, Light + Building i Frankfurt, kunde i år sammanfattas på följande vis: LED har slagit igenom som allmänbelysning, KNX har brett förankrats som internationell standard och, slutligen, energieffektivisering är i allas fokus. Omkring personer från alla världens hörn besökte de elva mässhallarna på Frankfurt Messe under de sex dagar som Light + Building pågick. Bland utställarna fanns allt ifrån små kinesiska lamptillverkare med produktutbudet i en liten plastväska till internationella drakar som Schneider Electric, ABB och Siemens. Dessa tre hade mässans största montrar imponerade schabrak och så stora att de nästan var en liten mässa i sig. Av lågkonjunkturen märktes inte mycket. Snarare andades mässan framtidstro och självsäkerhet. Det beror sannolikt till stor del på att det globala fokuset på energibesparingar har resulterat i en massiv produktutveckling inom energieffektivisering. Om du som företagare inte har gröna produkter eller en miljömärkt Lär mer om Light+Building i Elinstallatören Foto: Henrik Nygård Designade närvarodetektorer från Easylux. tjänsteportföljd går kunderna helt enkelt till konkurrenten. Mer än utställare För många företag innebär deltagandet på mässan mycket enorma kostnader och engagemang från hundratals anställda. Omkring 2200 utställare fanns på plats, så det var i praktiken omöjligt för en person att besöka alla montrar. Men man behövde å andra sidan inte tillbringa så många minuter för att fånga upp den råda tråden, och den stavas som sagt energieffektivisering. Lysdioderna har varit i allas fokus åtminstone på de tre senaste mässorna i Frankfurt. Det har länge funnits en enighet om att LED går en lysande framtid till mötes, men att de än så länge bara duger till punkt-, och dekorations- och utomhusbelysning. På årets mässa lät det annorlunda. Flera tillverkare kunde visa upp nya och mycket ljusstarka downlights, tillräckligt kraftfulla för stora lokaler med hög takhöjd. Bland utställarna fanns nu en enighet om att LED kan användas som allmänbelysning. Men det betyder förstås inte att dioder därmed alltid är det bästa alternativet. I många fall är fortfarande moderna lysrör eller keramisk metallhalogen ett bättre alternativ. Avslutningsvis då KNX, som storsatsade i Frankfurt med montrar i flera hallar och i gångarna med personal som delade ut stora bärpåsar med informationsmaterial. KNX-loggan fanns också väl synlig i montrarna hos ett stort antal tillverkare. I samband med mässan passade KNX på att fira 20-årsjubileum, dela ut KNX Award för bästa KNX-installation och slutligen lansera det nya protokollet ETS4. Text: Henrik Nygård Foto: Henrik Nygård Ovan: Chrystal Light, från QisDesign är ett typiskt exempel på hur interaktiv belysning fungerar idag. T h: Futuristiska former, här i en väggbelysning, kallad Sparks, som består av tre lösa moduler som kan varieras, designad av Daniel Becker design studio. Nedan t h: Några exempel från Mennekes färgglada laddningsstolpar för elbilar. Nedan: KNX storsatsade med montrar i flera hallar. LED-belysning syns allt mer Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka besökare på Light+Building i Frankfurt som pågick den april. Den stora trenden som han såg på mässan var LED-belysning. På Elteknik jobbar de en hel del med LED-belysning, speciellt när det gäller uppdrag som fasadbelysningar och dekorationer inomhus. Men han tror inte att LED är den ultimata lösningen för all slags belysning. Jag tror inte att vi omedelbart kommer att se totallösningar av LED, utan snarare en blandning av olika slags belysning, säger han. Hans menar att LEDbelysningen har några kriterier kvar att uppnå innan den blir riktigt konkurrenskraftig: LED är energinål, men den har en bit kvar att utvecklas innan den kan mäta sig mot andra gällande ljuskällor när det gäller komfort och prestanda. När den väl kommer ikapp ser det ut som det blir den ledande ljuskällan. Utvecklingen går oerhört snabbt och det gäller att vi kompetensutvecklas oss så vi kan bygga belysningsanläggningar med LED. Jan Siezing, vd EIO tillsammans med Hans Engvall, El-teknik i Gävle AB, på Light+Building i Frankfurt. LED bra för belysningsstyrning Till skillnad från ett vanligt lysrör så lyser LED 100 procent på än gång, vilket är en fördel när det gäller belysningsstyrning, säger han vidare. Han nämner trapphus med detektering som ett exempel där LED fungerar bra. Närvarostyrningar är ett annat bra exempel, eftersom LED inte slits som kompaktlysrören gör. LED förenklar styrningar i energibesparingssyfte, till exempel sliter det inte på rör och don. Energibesparingsstyrning förkortar ofta livslängden på lysrör och förkopplingsdon, säger Hans Engvall vidare. Han tycker också att LED fungerar bra som säkerhetsbelysning i de fall man behöver en ljuskälla som lyser hela tiden, och då det inte är lika viktigt att det lyser stark. Stor marknad för KNX i Europa Hans Engvall åkte ner på mässan för att se vad som är på gång och för att snappa upp nyheter. Man ser såklart mycket nyheter på mässan och ser åt vilket håll tekniken är på väg. Det finns till exempel mycket KNX och kom- 4 EIO-AKTUELLT nr

5 Foto: Henrik Nygård Bildtext om herrarna på bilden och mässan... municerande bussystem nu ser man klart och tydligt att det kommer att bli något av det. Det är en stor marknad i Europa, men tyvärr fortfarande liten i Sverige. När han resonerar kring varför det inte slagit igenom i Sverige tror han att en orsak är att både konsulter och installatörer är lite för konservativa. Vi borde vara mera kreativa i våra tekniklösningar, konstaterar han. Vi måste hjälpa kunderna att dra nytta av den nya tekniken. Vi gör som vi alltid har gjort. Istället borde vi försöka se möjligheterna i bussystemen och vara kreativa. Ett konkret exempel är noll-ett-näten som enkelt kan ersättas av ett knx-system till en mycket lägre kostnad. Trots detta ser man idag handlingar där gamla noll-ett-nät är projekterade, berättar han vidare. Slutligen berättar han att han sett en del guldkorn på mässan. Man får även en del aha-upplevelser, jag såg till exempel ett datauttag för dinmontage som skulle kunna vara riktigt användbart idag när man kopplar bussystem till datanät, slutar han. Text: Sofia Pettersson Foto: Katarina Odmark Aktuella frågan Vad ser du för trender och nyheter på Light+Building? Vad får du ut av att besöka/ vara med på mässan? Magnus Franzell, vd Belysningsbranschen, besökare Vi är här på mässan för att kompetenshöja oss. Det är ett kostnadseffektivt sätt att lära sig mycket på kort tid. Det är till exempel viktigt för oss att hålla koll på vad som händer inom LED, där det sker förändringar hela tiden. Vi vill bland annat ta reda på hur LED står sig prismässigt och kvalitetsmässigt jämfört med andra typer av belysning. Något som man kan se är att kompaktlysrören försvinner och ersätts av LED, samma sak gäller downlights. Leif Igelström, ljusdesigner, Leif Igelström Ljusplanering, besökare LED är det stora på mässan. Det var det på förra mässan för två år sedan också, men nu har det satt sig mera. Den är mer konkurrenskraftig nu, i alla fall inom vissa områden. LED ger också möjligheter med färgat ljus utomhus och inomhus, vilket jag hoppas sker med urskiljning. LED gör genombrott, men det gäller att det ska finnas på hyllan till bra priser också. När det till exempel gäller LED-armaturer finns det mycket bra, men det finns även sämre armaturer. En LED som inte är bra kyld är till exempel en dålig LED, man måste även ha kontroll på färgåtergivningen och livslängden. Det krävs stor insikt om LED och LED-applikationer av konsulter, arkitekter, inköpare och elinstallatörer. Magnus Martinell, Esylux, utställare En trend man kan se är att många besökare i vår monter frågar efter energibesparingsprodukter och de har även mycket teknikfrågor. Folk har blivit mer medvetna nu, det här med energieffektivisering har mognat. Några av våra egna nyheter i år handlar om belysningsstyrning och närvarodetektering. Vi har till exempel gjort dem mindre och snyggare i designen. Man kan beställa dem individuellt designade, det liknar den utveckling som skedde med mobiltelefoner för några år sedan. Vi är på mässan för att träffa våra kunder. Det är väldigt mycket svenskar här i år, vi har haft många installatörer, grossister och konsulter som besökt vår monter. Zacharias Uvgård, ABB, besökare KNX är helt klart det man lägger mest krut på i år. Vi är här för att kolla på uppsamlingssystem för elmätare så därför ser vi mycket sådant också. Sedan händer det en hel del på elbilsfronten, men de bitarna är ju inte klara ännu. Det är främst laddning av elbilar som intresserar mig. Jag är även här på mässan för att spionera på konkurrenterna. Andreas och Dag Danell, Extronic, utställare En trend är lysdioden, det finns knappt ett lysrör längre. För egen del koncentrerar vi oss på hela armaturer. Vår stora nyhet nu är inom belysningsstyrning, vi har tagit fram en lysdiodsarmatur där strömförsörjningen och kommunikationen finns i samma kabel. Det gör att vi kan integrera säkerhet med belysningsstyrning. Det känns viktigt att vara här. Bland annat för att vi är på väg ut på den europeiska marknaden, vi har nyligen anställt en person i Berlin. Gunnar Moberg, Philips, utställare Den största nyheten på årets mässa är det finns färdiga produkter med LED för allmänbelysning. Förra mässan var det mest prototyper och de färdiga produkterna var för lite speciella applikationer som belysning i trappor och liknande. Utvecklingstakten är väldigt hög så 2012 kommer man nog att klara det mesta inom belysning med LED. Per Larsson, Osram, utställare En trend som man kan se inom LED är att det inte längre bara handlar om design, utan det kommer även in på offentliga miljöer och kontorsmiljöer. Man kan även se ett trendbrott när det gäller kompaktlysrören som håller på ersätts av dioder. Ronnie Eriksson, Zumtobel, utställare En generell trend som man kan se i år är att funktionellt ljus har fått större betydelse än tidigare. Generellt funktionellt ljus har tagit över från den tidigare lekstugan. Något som vi nu har lyckats med är att ta fram downlights som är kostnadseffektiva och belysningsmässigt bra. Inom ett år kan elinstallatörerna gå och köpa effektiva LED downlights. En utmaning är att det finns stora skillnader, det finns både bra och mindre bra LED. LED passar inte till alla typer av belysning, men det fungerar bra som allmänbelysning som till exempel i korridorer och liknande. EIO-AKTUELLT nr

6 6-2 2 ISBN RA EL 09 Nya -böcker på Elförlaget Ny finns följande -böcker att beställa på Elförlaget: EL 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivning och vid utförande av avtalade elektriska arbeten. Boken är en revidering av EL 98, och bygger på alla förändringar som presenterats i -nytt. Texterna har anpassats till dagens teknik vilket påverkat koder och rubriker, inte minst inom teleområdet. Art.nr Pris medlemmar i EIO: kr/st, pris övriga: kr/st. Exkl moms och frakt. RA EL 09 Råd och anvisningar till EL 09 används som hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar. Råden har omarbetats utifrån förändringar som presenterats i -nytt, och har anpassats till dagens teknik vilket påverkat koder och rubriker. Art.nr Pris medlemmar i EIO: kr/st, pris övriga: kr/st. Exkl moms och frakt. El El Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten RA 09 EL Råd och anvisningar till EL 09 På Elförlaget kan du även beställa VVS & KYL 09 (Allmän material- och arbetsbeskrivning för vvs- och kyltekniska arbeten), RA VVS & KYL 09 (Råd och anvisningar till VVS & Kyl 09), samt AF 07 (Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). Utbildning i på EUU Att kunna tolka är A och O om man ska upprätta beskrivningar, räkna på förfrågningsunderlag, utföra entreprenader, reglera ändringar och tillägg eller leda projekt. Läs mer på Vill du veta mer om? Kontakta Kåre Nordin, , Splittrat resultat i ECY Cup 2010 Den 23 och 24 mars genomfördes årets ECY Cup bland gymnasieskolornas avgångselever runt om i landet. Totalt var elever anmälda, uppdelad på de två dagarna. Den första dagen genomförde 1428 elever provet och den andra dagen 1751 elever. Totalt fick 70 procent av eleverna godkänt på Elsäkerhetsprovet, som är en av delarna i provet. Pontus Slättman på ECY tycker att det är givande att se så många duktiga och engagerade elever och lärare i samband med tävlingen. Han kommenterar resultaten: Jämfört med tidigare år var resultatet på Elsäkerhetsprovet generellt sett bättre än tidigare. Däremot kan vi se en tydligare spridning mellan skolor där vissa verkligen måste se över elevernas kunskap i att arbeta elsäkert, säger Pontus Slättman på ECY. När det gäller antalet deltagare ser vi att det även detta år är all time high. Antalet deltagare borde börja nå sin topp då elev antalet börjar sjunka generellt i gymnasieskolan nu, fortsätter han. Årets bästa resultat fick klass 06EC från Peder Skrivares skola i Varberg, med ett resultat på medelpoäng 81,62. Årets bästa individuella resultat hade Joachim Andersson från just Peder Skrivares skola. Han hade hela 99 poäng. Andraplatsen gick till Anton Nyholm Svensk från Tyresö Gymnasium och tredjeplatsen till Magnus Andersson från ETCE i Oskarhamn, de hade 95 respektive 93 poäng. Maxpoäng på provet var 113 poäng, varav maxpoäng på Installationsprovet är 39 poäng och 74 poäng på elsäkerhetsprovet. Förutom pengar och diplom innebär de tre första placeringarna en direktkvalificering till Yrkes-SM Se för alla resultat, priser och mer information om ECY Cup. I nästa nummer av EIO-Aktuellt kommer ett länge reportage med vinnarklassen. Yrkes-SM 2010 på Svenska Mässan Den maj 2010 arrangeras Yrkes-SM 2010, de svenska mästerskapen i yrkesskicklighet, på Svenska Mässan i Göteborg. Under tre dagar tävlar yrkesskickliga ungdomar upp till 22 år i cirka 30 Öppettider tävlingsdagarna: Onsdag 19/5 och torsdag 20/5 kl , fredag 21/5 kl Fritt inträde. olika yrkesgrenar. Två av grenarna är Elinstallation och Telekommunikation. Att tävla i yrkesskicklighet är en krävande prestation klart i jämförelse med vilken idrottsgren som helst. Förutom att ta medalj på SM har de tävlande chans att få representera det Svenska Yrkes landslaget vid efterföljande EuroSkills eller Yrkes-VM. Är du intresserad av att se spännande tävlingar eller prata utbildningsfrågor med ungdomarna eller oss andra i branschen ska du definitivt passa på att besöka ECY Cup är en rikstäckande tävling för elever i gymnasieskolans tredje år på Elprogrammet och riktar sig mot blivande elektriker/ eltekniker. Varje vår får alla elever som går sista året på elprogrammet chansen att vara med i ECY Cup som testar kunskapsnivån på elever runt om i landet. Nästan samtliga av Sveriges skolor med elprogram deltar i tävlingen. Provet är indelat i två delar; ett Installationsprov och ett Elsäkerhetsprov. Mer information finns på Priserna till ECY CUP sponsras av: Panasonic, Jobman, Storel, Bahco, Sagabelectronic, ECY Vill du veta mer? Kontakta Pontus Slättman, , Yrkes-SM, säger Pontus Slättman på EIO. Du som ska på EIO:s årsmöte den 21 maj kan även passa på att delta på en guidning på Yrkes- SM med Pontus Slättman och Joakim Carlsson från EIO. Samling kl vid entrén, Svenska Mässan. 6 EIO-AKTUELLT nr

7 Skarpt läge när EIO skjuter startskott Under mässan Nordbygg i Älvsjö drog EIO, med Johan Lysholm i spetsen, sitt strå till stacken för att uppmärksamma Kapa kilowatten med en monter vid sidan av KNX Sweden. Det här är startskottet för Kapa Kilowatten, sa Johan Lysholm. På plats i Älvsjö bjöd EIO upp till verbal dans för ett smartare elnät, för både branschen och miljön. Allt detta hänger ihop med klimatfrågan, därför är det väldigt viktigt att vi når ut till alla som startar byggen, sa Johan Lysholm. DIGITALT KOMMUNICERANDE ELNät Det är dags att lägga ner det analoga elnätet och börja bygga det digitala kommunicerande nätet. Att ta det steget är både begåvat och energieffektivt, sa han vidare. Bakom Kapa Kilowatten samlar EIO, Sveriges Elgrossister, Belysningsbranschen, Elmateriel Leverantörernas förening, KNX Sweden, Energieffektiviseringsföretagen och Elfack sina krafter. Kapa kilowatten är bland annat ett sätt att få in kommunicerande elanläggningar i hemmen, eftersom man med hjälp av den moderna tekniken kan förena sådant som belysning, energiövervakning, säkerhet och ventilation. Som det är nu är allt uppdelat på byggen, men det behöver inte vara så. Man kan koppla ihop allt i samma system, då kan inte kyla och värme gå för fullt samtidigt och ta ut varandra, det finns helt enkelt energivinster i att samordna, kompletterade Lars Andreasson från KNX Sweden. Som exempel på möjligheterna som installationer av den nya typen bjuder på så hade bland andra Max Reiman från KNX Sweden kopplat sin iphone gentemot monterns belysning. Med hjälp av en gratisapplikation kunde han på det sättet tända och släcka lampor med telefonen. Det fungerar i princip från hela världen, bara jag har något Lars Andersson, bilden till höger, och Johan Lysholm, till höger på bilden ovan, pratade kommunicerande elanläggningar på Nordbygg. trådlöst nätverk så, sa Max Reiman. Även andra från KNX visade upp hur de med hjälp av samma applikation kunde tända och släcka hemma i huset som ligger i Skåne. Text: Henrik Hjelmberg Foto: Magnus Bergström Nordbygg 2010, som genomfördes på Stockholmsmässan i Älvsjö den mars, blev till yta och antal utställare den största inomhusmässa som någonsin genomförts i Skandinavien. Nordbygg 2010 slog också besökarrekord personer besökte mässan, vilket är den högsta siffran sedan Nordbygg övergick från femdagars till fyradagars mässa år Spännande föredrag om elbilar på EIO:s årsmöte i Göteborg Du har väl KOmmit ihåg att anmäla dig till EIO:s årsmöte, som hålls den 21 maj i Göteborg? I samband med det arrangerar EIO även ett seminarium om framtidens elbilar. Hur ser det framtida bilsamhället ut om tio år? Kommer vi alla köra runt i elbilar? Hur ska infrastrukturen lösas både vad gäller snabbladdning med hög effekt och hemmaladdning över natten? Och inte minst, vilka affärer betyder det för elinstallatörerna? Dessa och många fler frågor om elbilar kommer att tas upp i en paneldebatt med följande medlemmar: Bertil Moldén, vd Bil Sweden Bil Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. Torbjörn Gustafsson, universitetslektor i oorganisk kemi Uppsala Universitet Torbjörn forskar sedan två decennier kring litium-jon batterier. Forskningen omfattar bland annat syntes av nya material, karaktärisering och elektrokemisk utvärdering i fungerande batterier. Anders Lewald, enhetschef Energimyndigheten Anders har ansvar för huvuddelen av myndighetens transportrelaterade stöd för förnybara drivmedel och energieffektivare vägfordon. Han var också tidigare ansvarig för ett regeringsuppdrag om marknaden för elfordon och laddhybrider. Välkommen till EIO:s årsmöte i Göteborg! om årsmötet: Lunch kl i Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1 2, Göteborg, telefon Starttid för årsmötet är kl Hela programmet hittar du på medlemssidan på En kombinerad anmälnings- och fullmaktblankett, som ligger till grund för röstlängden inför årsmötet, har tidigare skickats ut. Den hittar du också på medlemssidan på Anmälningsblanketten skickas till EIO Medlemsservice AB, Daniella Ben-David, Box , Stockholm eller via fax, Anmälan måste vara EIO:s huvudkontor tillhanda senast den 14 maj EIO-AKTUELLT nr

8 Posttidning B returadress: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box Stockholm Försäkringsskydd för EIO:s medlemsföretag Det är mycket att tänka på kring försäkringar. Inte nog med att villkoren är tjocka som mindre romaner det finns dessutom väldigt många att välja på. Vi tycker inte att du ska behöva ägna tid åt försäkringsjämförelser. Därför har EIO, tillsammans med mäklarna Willis och Rosén & Partner, gjort det åt dig. Medlemsförsäkringarna är speciellt framtagna för att passa vår bransch. Du kan försäkra ditt företag, dina uppdrag, dina motorfordon, dig själv och dina anställda. Vi vet att branschen kräver ett antal försäkringsmoment för att man över huvudtaget ska få ett uppdrag. Därför har vi lagt ner mycket krut på ansvar och entreprenad. Vi vet också att motorfordonen är väldigt viktiga för din verksamhet, om företagets fordon står still gör företagets verksamhet det också. Av den anledningen har vi även tagit fram en riktigt konkurrenskraftig motorfordonsförsäkring som håller dina företagsbilar rullande. Men det räcker inte med det. I en bransch som vår där humankapitalet är enormt viktigt krävs något mer. För vad händer egentligen med företaget om du eller en av dina viktigaste medarbetare blir långvarigt sjukskriven i väntan på en operation? Till skillnad från andra företagsförsäkringar ingår sjukavbrott med automatik i före- tags- försäkring- en. Vi har dessutom tagit fram en jättebra sjukvårdsförsäkring som du kan teckna både för dig själv, dina anställda och även din respektive. Nytt är också att vi har tagit fram en företagsförsäkring för er som arbetar med ren konsultverksamhet där fokus ligger på konsultansvar. Vi har dessutom ingått ett avtal med Vesta Garanti som ger dig, som medlemsföretag i EIO, rabatt på fullgörandegarantiförsäkring samt ger dig tillgång till Vestas enkla onlinesystem. EIO:s försäkringsservice Företag c/o Willis AB Tel , eller mejla till EIO:s försäkringsservice Bil c/o Rosén & Partner Tel , eller mejl Vill du veta mer? Kontakta vår försäkringsservice hos våra mäklare så hjälper de gärna till med en offert och svarar på frågor. nya cirkulär från eio Lönerevision Ledaravtalet 2010 Lönebildningsprocessen i ledaravtalet ska pågå kontinuerligt i företagen, även om de övriga löneavtalen för tjänstemännen hos EIO:s medlemsföretag är under omförhandling. Det innebär att medlemmar hos Ledarna ska ha sin lönedialog och lönerevision på sedvanligt vis även i år Ferie och praktikarbete 2010 Cirkuläret innehåller rekommendation om anställningsvillkor för ferie- och praktikarbete NL 01 har blivit NL 09 Även om det är eftersträvansvärt att tillämpa ALEM 09 i alla sina avtalsförhållanden med leverantörer kan Teknikföretagens allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige ibland tillämpas om leverantören ställer krav på att sistnämnda villkor ska användas på produktleveransen. Bestämmelserna har tidigare benämnts NL 01 men har nu reviderats och har nu beteckningen NL 09. Cirkuläret beskriver det väsentligaste ändringarna Följ avtalsrörelsen på Läs om Avtal 2010 på Logga in på medlemssidorna och följ avtalsrörelsen. Cirkulären finns i sin helhet på Vad står på spel tar upp de stora frågorna i avtalsrörelsen. Nyheter om Här kan du varje dag följa nya 2010 avtalsförtv-inslag, läsa blogginlägg och handlingarna. Nyheter länka till relevanta studier från om avtalsförhandlingarna. akademi, näringsliv och fack. Läs mer Läs mer på på eio.se Välkommen till EIO! Nya medlemsföretag i mars 2010 EIO STOCKHOLM BTS Golvfixar n AB, Täby Elenheten i Stockholm AB, Sundbyberg EIO ÖSTGÖTA-SÖRMLAND Elmontören El & Industriservice H Malm AB, Norrköping EIO GÄVLE-DALA Erikssons Kraftmontage E.K.M. i Stockholm AB, Avesta Avtal Avtal 2010 EIO SKÅNE Installationsgruppen i HBG AB, Helsingborg EIO VÄSTRA SVERIGE Karnås Elservice, Tanumshede Tröingebergs El & VVS, Falkenberg EIO ÖVRE NORRLAND Larmmontage i Norr Aktiebolag, Luleå 8 EIO-AKTUELLT nr

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Aktuellt. Många fördelar med moderna elanläggningar

Aktuellt. Många fördelar med moderna elanläggningar Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 3 mars 2010 Foto: Sofia Pettersson Många fördelar med moderna elanläggningar I paneldebatten som EIO arrangerade på Easyfairs

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 2011 Resor i fokus på EIO:s arbetsgivardagar Foto: Pablo Scapinachis Armstrong Det var fullt hus när EIO drog igång sin miniturné

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 Foto: Sofia Pettersson Spännande debatt i Almedalen Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft,

Läs mer

E.L. Elmateriel Leverantörernas förening

E.L. Elmateriel Leverantörernas förening E.L. Elmateriel Leverantörernas förening E.L. Elmateriel Leverantörernas förening. E.L. Elmateriel Leverantörernas förening är en branschförening för de ledande leverantörerna av elektrisk installationsmateriel

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Broschyr_utbildning_2015.indd 1 2015-05-08

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Aktuellt. Kapa Kilowatten

Aktuellt. Kapa Kilowatten Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 7/8 juli 2010 Henrik Nilsson, från EIO-företaget Elinväst, var en av talarna branschseminariet Kapa Kilowatten i Nacka i maj.

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

4. Förhandlingsordning

4. Förhandlingsordning 1 Ledaravtalet Avtal om lönebildning Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS Företagen, och Ledarna är

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007 Kom till EIO:s årsmöte den 10 maj! EIO:s årsmöte hålls i anslutning till Elfack på Svenska mässan i Göteborg.

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

stora marknadsmöjligheter väntar elteknikbranschens

stora marknadsmöjligheter väntar elteknikbranschens Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 4 april 2010 Foto: Sofia Pettersson Energieffektivisering stora marknadsmöjligheter för elteknikbranschen Energieffektivisering

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 eio västra sverige träffades i Borås: elfel orsakar Bränder för 1 000 000 000 kronor varje år vissa stora bostadsbolag

Läs mer

Nu startar reklamkampanjen. eio.se. Vi finns alltid på. Fokusera rätt för branschen

Nu startar reklamkampanjen. eio.se. Vi finns alltid på. Fokusera rätt för branschen AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 8 2011 INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTAL ALLA LATÖ RSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 8 2011 Nu startar reklamkampanjen ELRÄTT!

Läs mer

Nyhetsbrev från GBF NR 2-2012 2012-03-29. Beställ! Film på firman. Mikrokurser i Energiglas och Mät rätt är klara! Innehåll. 1 Beställ!

Nyhetsbrev från GBF NR 2-2012 2012-03-29. Beställ! Film på firman. Mikrokurser i Energiglas och Mät rätt är klara! Innehåll. 1 Beställ! NR 2-2012 Nyhetsbrev från GBF 2012-03-29 Innehåll 1 Beställ! Film på firman 1 Mikrokurser i Energiglas och Mät rätt är klara! 2 Förhandlingar med Byggnads pågår 2 Bilglaskurser 2 MTK-kurser 3 Bra start

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 2011. Succé för Elrätt och revansch för yrkeslandslaget

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 2011. Succé för Elrätt och revansch för yrkeslandslaget AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 2011 Resultatet för årets Elfack Succé för Elrätt och revansch för yrkeslandslaget Över 500 utställare och drygt 30 000 besökare

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 Välkommen till EIO, Otis AB! Nytt om Digital IS Läs mer på sidan 2 Från årsskiftet ändrade Riksskatteverket sina

Läs mer

AKTUELLT. Historiskt gemensamt arbete mot modernt kollektivavtal. du välja om du vill vara med i medlemspanelen.

AKTUELLT. Historiskt gemensamt arbete mot modernt kollektivavtal. du välja om du vill vara med i medlemspanelen. AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA MEDLEMMAR INFORMATION TILL ELEKTRISKAINSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR NR12 4 2011 2012 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 4 2013 Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige Ta vara på teknikskiftet Hur mycket bör EIOs

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Framtiden är elektrisk Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? Om du både gillar tekniska utmaningar och att arbeta med händerna så är elektrikerjobbet det rätta

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL Foto: Peter Hoelstad AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2009 EIO:s konjunkturrapport har kommit: Satsning på miljonprogram och energieffektivisering För

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder

Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder Datum 2012-04-13 Dnr Handläggare TJ/ML Ert datum Er beteckning VVS Företagen Box 47160 100 74 STOCKHOLM Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) å ena

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04, t L.L 21 (27) 122 1 Dnr 201j/1105 - f Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor INLEDNING Erik Åberg (MP)

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPT 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPT 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPT 2009 Vi vill säkra Sveriges Foto: Peter Olofsson eio diskuterade fibernätets sårbarhet med politiker och andra intressenter

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS Foto: Staffan Gustavsson Foto: Claes Nyberg AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2009 Bravida ger ID06 tummen upp Moderniseringen av Hageby Centrum i Norrköping

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets

Läs mer

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Allmänna förutsättningar VVS Företagens yrkanden Avtall 3 Den rådande europeiska skuldkrisen och

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2008. Mer jobb till branschen när miljonprogrammet rustas

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2008. Mer jobb till branschen när miljonprogrammet rustas AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2008 Ny konjunkturrapport visar: Mer jobb till branschen när miljonprogrammet rustas Att förbättra standarden och öka

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

By ggfelsrapporten Q2 2014

By ggfelsrapporten Q2 2014 B y g g fe ls r ap po rt en Q 2 2 0 14 Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. I genomsnitt

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 Jim Abrahamsson är nöjd med elinstallationen i familjens nybyggda villa. Han har fått de smarta funktioner familjen velat ha, och inom byggets kostnadsramar.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Risk för överhettning i Stockholm

Risk för överhettning i Stockholm Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 9 september 2010 Handen på hjärtat Frank Eklund, Mjäryds Elmontage AB, Strömsnäsbruk Foto: Henrik Nygård Risk för överhettning

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2010. Välkommen till nya digitala EIO-Aktuellt

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2010. Välkommen till nya digitala EIO-Aktuellt AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2010 Välkommen till nya digitala EIO-Aktuellt Vi har fått både ros och ris för nya digitala EIO-Aktuellt. Den största

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1 Glad midsommar!. Medlemmar i KNX SWEDEN: Ordföranden har ordet! Det går som tåget eller ska vi säga bussen! Våren 2014 har varit väldigt händelserik. KNX Sweden kansli Vi har flyttat vårt kansli till

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer