Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Brevet Hem, Sidan 1

2 Innehållsförteckning Mina anteckningar... 4 En ny rörelse föds... 5 Engelska riddarlagar förebild Vår Scoutkår... 7 Kul att vara Spårare... 8 Mer scouting i Upptäckarna... 9 Tre år som Äventyrare Utmanarna Att vara scoutledare Föräldrar och scouterna Årets höjdpunkt är lägret Den praktiska scoutdräkten Märken på skjortan Scouternas udda sporter Lönsamt med scouting Ord & förkortningar Scoutlagen Omslagsbilder: Paddling vid lilla Vårby strandbad, maj Eldkontroll vid Gåseborg, övernattning Hässelby nov 2012 Klättring på Twinpeaks, aktivitet på sommarläger SpaceCamp 2013 Kopparbo Avslutningslägerbål på SpaceCamp 2013, Kopparbo Brevet hem - för scouter, föräldrar och andra intresserade! Trevlig läsning 5:e revideringen, Brevet Hem, Sidan 2

3 Hej! Tack för att du tar dig tid att läsa Brevet Hem. Vi vill berätta för dig om scoutrörelsen, verksamheten i vår scoutkår och ge en del tips. Vi vill också ge vår syn på varför vi tycker scouting är både roligt och utvecklande för individen. Att vara en scout är nämligen något speciellt. I början kanske scout-känslan bara infinner sig på möten och utflykter. Efter några år blir många av oss scouter på heltid. Vårby Gårds Scoutkår är en ambitiös förening som jobbar med att ha en god standard på program och ledare. Vi tror på kvalitet i alla delar av verksamheten. Det är givetvis vår förhoppning att alla nya medlemmar ska trivas i vår scoutkår och så småningom förvärva en sann scout-känsla. Välkommen till Vårby Gårds Scoutkår. Vårby Gårds Scoutkår c/o Johnny Wallén Bäckgårdsvägen 26 4 tr Vårby Övningslokal i Vårby: Bäckgårdsvägen 28 NB Övningslokal i Glömsta: Lindgårdsvägen 3 Hemsida: Brevet Hem, Sidan 3

4 Mina anteckningar Jag heter och går i patrull. på avdelningen.. Jag har möten på dagar mellan klockan. till Min avdelningsledare heter och har telefon. och mobiltelefon. Jag blev medlem i scouterna den./.-. Kårordförande heter och har telefon Brevet Hem, Sidan 4

5 En ny rörelse föds Scoutrörelsen startade i England Upphovsmannen till rörelsen, Lord Robert Baden-Powell, bekymrade sig för att ungdomen i den tidens engelska industristäder drev omkring på gatorna utan meningsfull sysselsättning och lätt förföll till lösdriveri och kriminalitet. En vettig sysselsättning var vad de behövde, ansåg han. Lord Robert Baden-Powell (BP) var till yrket militär och därtill naturälskare av stora mått. Under sin militära karriär hade han vid ett tillfälle tvingats använda unga pojkar till icke-beväpnade sysslor, t.ex. rapportering, matlagning m.m. för att frigöra vapenföra män. Han fann då att man kunde tilltro dessa pojkar mycket mer än man på den tiden ansåg vara möjligt. Naturen en trygg miljö Ur denna erfarenhet sprang idén om Scouting (scout = spanare). BP hade själv arbetat som spanare och på detta byggde han nu ett program: samklang med naturen att känna naturen så bra att den upplevs som en trygg miljö istället för en osäker eller till och med hotande plats att vara på. Detta krävde inhämtande av ny kunskap, ordning och reda och organisation samtidigt som det var spännande och hela tiden nyhetens behag. Dessutom utfördes all verksamhet i organiserade grupper, patruller, eftersom BP hade klart för sig att en fungerande grupp alltid når ett bättre resultat än en individ. BP var också en praktisk man som trodde på att teori och praktik måste kombineras om en varaktig inlärning skulle nås. Denna praktiska pedagogik, Learning by doing, formulerades av den amerikanske pedagogen John Dewey ( ). Programmet blev som tidigare nämnts en succé och Scouting spreds över hela världen. Idag finns ca 25 miljoner scouter i alla stater med demokratiskt statsskick. BP:s idé var enkelt uttryckt att fostra goda samhällsmedborgare genom program som byggde på frivilligt deltagande av eget intresse och syftade till att förbereda och lotsa ungdomen över till vuxenvärlden. Denna idé ligger fortfarande till grund för allt scoutarbete liksom grundstenarna i programmet. Brevet Hem, Sidan 5

6 Engelska riddarlagar förebild. I programmet finns 5 grundläggande inslag: Scoutlag och Löfte Scoutlagen utformades av BP med de gamla Engelska riddarlagarna som förebild. Lagen är ett antal påbud skrivna i en positiv anda, exempelvis»en scout är vänlig och hjälpsam». Tanken är att lagen ska vara lätt att följa och kännas naturlig att rätta sig efter. Löftet lyder:»jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen». Patrullsystemet Arbetsformen bygger på grupper om fyra till åtta scouter. Scouterna lär sig finna och förstå sin och andras roller i olika grupper och situationer. Detta är nödvändigt för att en grupp ska fungera och uppnå goda resultat. Learning by doing En pedagogik där teori och praktik följs åt i en aktiv process. All inlärning ska upplevas som nyttig. En scout ska direkt finna någon praktisk användning för sina kunskaper. Frågan varför det ska alltid besvaras. Friluftsliv Verksamheten bedrivs i naturen så mycket som möjligt. Kunskap och förståelse för naturen och miljön leder till omsorg om densamma. Internationell förståelse Scouting är en världsomspännande rörelse och därigenom en av de största fredsrörelserna. Scouting verkar aktivt för att minska religions-, ras- och kulturella motsättningar. Scoutrörelsen är partipolitiskt obunden. Den uppmuntrar dock medlemmarna att aktivt deltaga i samhällsdebatten. I Sverige är scoutrörelsen näst idrottsrörelsen den största barn och ungdomsorganisationen. Utifrån denna grund utformas metoder i arbetet för fyra åldersnivåer inom skiktet 8 18 år. Äldre medlemmar fungerar som ledare och funktionärer. Genom ett program baserat på detta kan vi ge våra medlemmar en god start i livet som aktiva och deltagande medborgare i vårt samhälles utveckling. Scouternas märke, WAGGGS: The World Association of Girl Guides and Girl Scouts. WOSM: The World Organisation of the Scout Movement Brevet Hem, Sidan 6

7 Vår Scoutkår År 1974 bildades Vårby Gårds Scoutkår. Då fanns också en annan scoutkår, en SMU-kår (Svenska Missionsförbundet) i Masmo/Haga, men den lades ner sent 70-tal eller tidigt 80-tal. Efter att kåren nästan höll på att dö ut i mitten på 1980-talet, endast 1 ledare och 4 scouter fanns då kvar, så återstartades kåren med hjälp av andra ledare i Huddinge Scoutkår och Södertörns Scoutdistrikt. Från att ha varit strax över 100 medlemmar i slutet av 80-talet så har antalet minskat något till nuvarande ca 60 st. Lokalavdelningen i Glömsta startade Vårby Gårds Scoutkår är en förening som genom sina medlemmar i Scouterna tillhör den idéburna scoutrörelsen. Vad vill vi åstadkomma i Vårby Gårds Scoutkår? Liksom andra scoutkårer tillhörande Scouterna siktar vi på att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, dvs att hjälpa medlemmarna utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar, att ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljö, att genom friluftsliv väcka känsla för naturen, att som del av världsscoutrörelsen verka för internationell medvetenhet, att ge medlemmen chansen att uppleva hur roligt och lärorikt det är att samarbeta i en väl fungerande grupp. Vi samarbetar med våra grannscoutkårer i Huddinge kommun. Vi har hajker, tävlingar och väntortsutbyte tillsammans. Huddinges nordiska vänorter är Vanda (Fin), Askim (Nor), Lyngby (Dan), Seydisfjördur (Isl). Vårby Gård tillhör Södertörns Scoutdistrikt som består av c:a 3000 scouter. Scouterna har en demokratisk grundsyn och ser politisk medvetenhet hos sina medlemmar som angelägen, men är partipolitiskt fritt och tillåter inte partipolitisk påverkan inom sin verksamhet. Vi välkomnar medlemmar med vitt skilda bakgrunder, oftast genom skolorna, och upplever att våra medlemmar lyckas väl både i skola och samhället i övrigt. Länktips: Huddinge Scouternas Samarbetsorgan: Södertörns Scoutdistrikt: Brevet Hem, Sidan 7

8 Kul att vara Spårare Spårare kallas de yngsta scouterna i vår kår. Programmet är framförallt anpassat för dig som går i årskurs 2-3, men du som går i 1:an är också välkommen att pröva på! Våra spårarscoutavdelningar heter Vargungarna i Vårby Gård och Gröngölingarna i Glömsta. Avdelningen har möten 1 gång per vecka i ca 1,5 timmar från 18:30 20:00. Dessutom brukar man ha en övernattning i scoutstuga per termin samt att man till kårhajken på våren kan få pröva på att sova i tält. På sommaren brukar vi försöka åka på läger i 4-5 dagar. I spårarscouterna leker man in scoutings ideologi. Det finns ett uppgiftssystem varifrån vi hämtar grunden för programmet. Systemet är indelat i fem block som vardera innehåller ett flertal uppgifter. Vårt friluftsliv, att genom dagsutflykter och enstaka övernattningar umgås i naturen, vara rätt klädda och ha rätt packning; att på sikt klara sig själv i naturen. Vår natur, att känna igen tecken i naturen, växlingar mellan årstiderna, namnen på olika växter och djur, allemansrätten etc. Vår förmåga, att lära sig olika färdigheter som att slå användbara knopar, att umgås med eld på rätt sätt i sin enklaste form; tända en tändsticka, blåsa ut ett ljus etc. Vår säkerhet, att lära sig sjövett på sommaren och isvett på vintern. Att i offentliga lokaler kunna hitta nödutgångar. Enklaste formen av sjukvård; hur man gör rent ett litet sår och allmänt om hygien. Vi människor, att känna till hur människor lever i andra länder. Att vi har etniska minoriteter även här i Sverige, att det finns olika handikapp och vad det betyder i form av hänsynstagande etc. Detta är bara ett litet smakprov på allt vi gör i Spårarna. Du som förälder är välkommen att vara med så får Du se mer av vad vi gör. Brevet Hem, Sidan 8

9 Mer scouting i Upptäckarna Efter spårarscoutåldern så följer Upptäckarscoutåldern, då barnen går i åk 4-5. Nu formas patrullerna mer och mer och man väljer någon av patrullmedlemmarna till patrulledare. Från att tidigare ha varit mycket lek på spårarscoutavdelningen så får upptäckarscouterna nu lära sig mer om de olika blocken. Utfärder blir kanske fler och längre, liksom läger som oftast blir en hel vecka. Men även om kraven ökar på scouterna att ta ansvar för sig själv och andra så ska scoutprogrammet fortfarande vara roligt och spännande. Och det är alltid ledare med på alla aktiviteter. Knivbeviset, ett av flera bevismärken man arbetar med på upptäckarscouterna I Vårby Gårds Scoutkår har vi två upptäckaravdelningar; Rovåglarna i Vårby Gård och Nybyggarna i Glömsta. Vi arbetar mer patrullvis och lär oss bla första hjälpen, laga mat på sotrmkök, slå upp tält, pröva på kanotpaddling, lösa hemliga meddelanden och gå på spännande skattjakter. Äventyret har börjat. Brevet Hem, Sidan 9

10 Tre år som Äventyrare Äventyrarscouttiden är den som man oftast kommer ihåg bäst och det beror på flera saker: Man utvecklas både fysiskt och psykiskt och man arbetar väldigt mycket i patrullen. Som äventyrsscout går man i årskurserna 6, 7 och 8. Lord Baden Powell insåg tidigt att arbete i den lilla gruppen var effektivt. Alla kompletterar varandra och en liten grupp är lätt att organisera. Dessa tankegångar kan vi nu se i något så»modernt» som till exempel ledningsgrupper. Patrullen är en viktig grundsten för arbetet i äventyrsscouterna. Äventyrsscoutavdelningen heter Pionjärerna och helst vill vi ha fyra patruller och fyra till åtta scouter i varje patrull. De har sedan i uppgift att bl.a. ta hand om sin egen utrustning. Den består av saker som en patrull behöver för att klara av att gå på hajk, vara på läger etc. Exempel på utrustning är T-spritkök, yxa, såg, sjukvårdslåda, fotogenlykta. Utrustningen förvaras i en patrullkista i patrull-lyan. Kunskaper som utvecklar Under terminerna får äventyrsscouterna lära sig: att hantera sin personliga utrustning, att hantera patrullens utrustning, att hantera sina patrullkompisar, om djur och natur, hur man klarar sig på en hajk och hantverk, m.m. Paddling är ett viktigt inslag hos Vårby Gårds äventyrsscouter, någon gång varje år brukar vi bege oss ut på långpaddling i några dagar och så klart pionjärarbeten Som äventyrsscout åker man på övernattningar, går på hajker, deltar i Älghornet och andra tävlingar, paddlar kanot på kårhajk och är på veckolånga sommarläger bland annat. Gissa om man har många stora och roliga minnen från tiden som äventyrsscout, då man fick göra så mycket kul saker med sina kompisar! Brevet Hem, Sidan 10

11 Utmanarna Efter äventyrsscouterna blir man Utmanarscout. Utmanarscout kan man vara i fyra år. Man kan säga att det är en övergångsperiod till att bli ledare. En utmanarscoutavdelning fungerar som ett lag som strävar efter att få gemenskap och laganda. Vad gör man i utmanarscouterna? Ja, det kan variera från år till år beroende på hur stort utmanarlaget är och intressena i laget. Oftast har man ett antal projekt under året: paddla, vandra, fixa program till jul- och sommaravslutningarna, fotografera och videofilma är några exempel. Ibland har de äldre utmanarscouterna program för de yngre. Det finns en rad olika tävlingar som man kan ställa upp i, enskilt eller i lag. Några exempel är: SM i Scoutfemkamp HHISS (en hajk i Stockholms Stad) Kruthornet (Tävlan mot andra scouter i Stockholmsregionen) För utmanarscouter finns det mycket kurser att gå. Både Scouterna och Södertörns scoutdistrikt anordnar kurser, så det finns stora chanser att träffa scouter från andra kårer och från andra delar av landet. Många går ledarkurser och blir assistenter och ledare innan de fyra åren är slut. I utmanarna är det möjligt att få vara med på de verkligen tuffa upplevelserna: långpaddling, forsfärder, fjällvandring, klättring, åka flotte... Även om det många gånger kan vara både regnigt och jobbigt brukar solen någon gång lysa och finnas tid över för att lata sig lite. Brevet Hem, Sidan 11

12 Att vara scoutledare Som ledare är man med andra ledare och tar hand om en avdelning, någon kårfunktion, kursledare på distriktet eller på förbundet till exempel. Ofta gör ledare mer än en sak. Ledare kan man bli från det år man fyller 18. Ledarutnämningen sker efter en BAS kurs på ca 9 timmar. Av deltagarna är många scouter sedan tidigare, kanske så unga som 15 år, men en del är nybörjare. Kursen är egentligen inte nödvändig för att bli ledare eller assistent, men vi anser den så grundläggande att vi ändå önskar att alla våra ledare i Vårby Gårds Scoutkår har genomgått den. Denna kurs kan sedan kompletteras med kursen Ledarutbildning Scout som är uppdelad i 6 områden. Läs gärna mera på Scouternas hemsida, ar/ledarutbildning-scout/. Våra ledare är oavlönade och är med och betalar lägeravgifter och mycket annat. Det skiljer oss från många andra föreningar. Det finns dock några få heltidsanställda scouter på distrikt och förbund. Dock ej från Vårby Gård. En helg per månad Engagemanget för en ledare på en typisk avdelning är ungefär 5 6 kvällar och en helg per månad. Även ledare i styrelsen och andra funktionärer lägger ner mycket tid; det går åt mycket tid för planering och förberedelser. Varför är man då ledare, slutar inte scouterna när man lämnar tonåren?»om det inte är roligt så är det inte scouting», sa Baden Powell en gång och mycket ligger i det. Som yngre scout har man haft roligt hela tiden och när man blir äldre vill man dela med sig av det man själv varit med om. Att dela med sig innebär att få tillbaka, förhoppningsvis positiva upplevelser. Det finns så mycket man kan göra som ledare, detta är bara en introduktion och det går inte att räkna upp allt. Vill du veta mera kan du alltid fråga någon ledare. Trygga Möten Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. Därför har vi från 2013 som mål att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former. Läs mer på: Brevet Hem, Sidan 12

13 Föräldrar och scouterna Som förälder är du alltid välkommen till scouterna. Ibland behöver vi din hjälp, ibland vill vi bara träffa dig. Du kanske har en bil och ställer upp för att skjutsa scouter och packning någon gång. Du kanske har ett eller flera specialintressen, till exempel fågelskådning, svampar, växter, djur, astronomi, som vi alla skulle tycka om att ta del av. uppleva scoutlivets»vedermödor», en härlig upplevelse! (Se vidare kapitlet om läger.) Hur som helst, är det bra om du som förälder tar del av barnets scoutliv. Även om du inte deltar aktivt som scout själv är det ändå viktigt att du kommer på föräldramöten och liknande. Om du nu har några funderingar på vad vi sagt här, på scoututrustning till barnet, hur det går för barnet i scoutgruppen eller något annat är du alltid välkommen att prata med någon av ledarna, personligt eller på telefon. Hur du än väljer att engagera dig ska du veta att det uppskattas av alla, inte minst av ditt barn. Och du kommer säkert själv att märka att vi aldrig har tråkigt! En härlig upplevelse Eller du kanske rentav skulle vilja vara med lite som ledarassistent på en avdelning? Tänk dig också att åka på scoutläger några dagar på sommaren och En scoutförälder kan vara med på en övernattning som assistent och hjälpa till med olika programpunkter. Det är inte svårt och man har väldigt kul och lär sig mycket. Brevet Hem, Sidan 13

14 Årets höjdpunkt är lägret Finns det något bättre för ett barn än att åka på scoutläger? Lägret är oftast årets händelse. Det är då man har chansen att komma ut i naturen och helt ägna sig åt friluftsliv och andra aktiviteter. Ett läger är både roligt och lärorikt med många mysiga och stämningsfulla stunder. Föräldrar Ibland följer föräldrar med på läger som extraledare. Föräldrarna får då prova på lägerliv, och ibland precis som patrullscouterna, genom att deltaga på aktiviteter och också laga mat i lägerspis mm. Spårarscout Som spårarscout är man på läger 4 5 dagar. En spårarscout hjälper till att laga mat, går naturspår, leker, grillar korv, badar och mycket annat. På läger sover man i tält, vilket kan vara en väldigt rolig och spännande upplevelse för de som aldrig har gjort det. Utan läger ingen scouting Nästan allt som man gör på möten och övernattningar under året är förberedelser inför lägret. Ett läger är en upplevelse man aldrig glömmer och som utvecklar varje individ. Har man varit på ett läger så åker man gärna på flera. Upptäckarscout När man blivit ett par år äldre och är upptäckarscout, är man på läger oftast en hel vecka. Man sover patrullvis och varje patrull bygger ett tvättställ och ett torkställ. Tillsammans med en ledare bygger de också ett matbord. Under lägerveckan har man en del tävlingar, man går en dagshajk, har olympiad, badar etc. Vissa måltider lagar upptäckarscouterna själva. Äventyrsscout Som äventyrsscout är man på läger ca 10 dagar. I början av lägret bygger patrullen upp sin lägerplats. De bygger bland annat spis, beredningsbord, matbord, diskställ, torkställ och tvättställ. Exempel på aktiviteter kan vara en 2-dagars hajk och en dagshajk, kanske ett överlevnadsspår, man badar, har olympiad, femkamp, festmiddag och mycket annat. Äventyrsscouterna bör laga sin mat själva på läger. I äventyrsscouterna bygger varje patrull sitt eget patrullområde. De bygger upp en spis med beredningsbord och diskställ, en matsal med plats för cirka tio personer, reser sitt tält och ordnar med plats för utrustning och ved. Maten förvaras oftast i en jordkällare på patrullområdet. Allt detta gör att en patrull utan vidare klarar ett 10 dagar långt läger. Brevet Hem, Sidan 14

15 Den praktiska scoutdräkten Scoutdräkten är en dräkt som scouter bär men det är inte någon uniform. Till scoutdräkt hör halsduk och scoutskjorta med rätt påsydda märken. Halsduk får man när man betalt första medlemsavgiften(ytterligare exemplar köps till självkostnadspris c:a 30:-st då vi syr dessa själva). En sölja får man göra så att halsduken ska passa bra till skjortan. Vår halsduk är röd med en svart bård. Halsduken ska alltid vara snyggt rullad och ligga under kragen på skjortan. Det är flera typer av märken som ska sitta på scoutskjortan: Tillhörighetsmärken Förbundsmärket som visar att man är med i Scou-terna, kårbeteckningen som visar i vilken kår man går och till vilket distrikt kåren hör, så kallade Som byxor använder de flesta jeans, de har visat sig fungera bra i de flesta sammanhang. Byxorna kan gärna vara mörkblå. Scoutskjortan är en grönblå skjorta och den köper du: På nätet: scout.se/shop Intressemärken Ger scouterna möjlighet att dyka djupare i ett intresseområde. Det kan vara samlarmärke, hemhjälpsmärke, spelmärke, i spåraråldern, eller överlevnadsmärke, vara ut på fjället, vara ute på vatten, eldmärke när man blir äldre. Bevismärken Är märken som delvis tas efter eget intresse, en del kan vara lättare medan en del tar en längre tid. Exempel på sådana märken kan vara knivbevis, yxbevis eller kanotmärke. eller Stockholms Scoutdistrikt Vanligen öppet vardagar, ring alltid först och kontrollera öppettider. Adress: Fridhemsgatan 8 Tel: Kom ihåg att när du köper scoutskjorta kan du också köpa dessa tillhöramärken: Förbundsmärke(mörkblått) Pojk- eller flickscoutmärke Deltagandemärken visar att man varit med på ett läger eller någonting liknande. Brevet Hem, Sidan 15

16 Märken på skjortan Märken är en stor del i scoutprogrammet, ofta delas de ut under en ceremoni och sedan får man själv sy på det på rätt plats på skjortan. Här är en liten hjälp var märkena ska sitta. Förbundsmärke: Mörkblått för scouter / ljusblått för ledare Sys ovanför vänster skjortficka. Höger arm: Hajk & läger. Vänster arm: Överst sys scoutkårens namn(1), därunder plats för Södertörns Distriktsmärke(2) och därefter kårmärke(3). Under dessa sys därefter bevis, intresse- och individuella utmaningar. Brevet Hem, Sidan 16

17 Tips om utrustning Många frågor om utrustning dyker upp när man börjar i scouterna. För att klara sig ute, i alla väder under alla årstider, räcker det oftast med en ganska enkel och robust utrustning. Det finns ingen anledning att skaffa dyr utrustning för extrema förhållanden eller som bara är mode för säsongen. Tvådelat för regn Till den första utflykten kan man kanske? Ett tvådelat regnställ är det mest praktiska och rörliga plagget när det regnar. Det bör vara gjort av ett material som»andas», vilket flera fabrikat gör lika bra trots skillnader i pris. Komplettera gärna regnstället med en sydväst. Skaffa inte ett regnställ av tunn belagd nylon, för i dessa blir man snabbt fuktig av svett och kondens. Fötterna är viktiga På fötterna är kängor eller gummistövlar bäst när man ska gå långa sträckor och bära tungt. Kängor är bra för de fungerar både på sommaren och vintern men kräver en del vård och är dyra. Ett par begagnade Lundhagskängor är perfekt att börja med. Vill man i stället ha gummistövlar så ska det vara riktiga stövlar för friluftsbruk, inga seglarstövlar. Gummistövlar är lätta att sköta och bekväma att gå i men på vintern måste man ha något annat. Att bära rätt och sova gott Bra ryggsäckar och sovsäckar är relativt dyra. Till den första utflykten kan man kanske låna, men efter ett tag vill man ha sina egna. Ryggsäcken ska sitta skönt på ryggen och vara praktisk. All utrustning ska få plats Brevet Hem, Sidan 17 utan att behöva surras utanpå säcken. Välj en rymlig modell av god kvalité, för en bra ryggsäck har man ofta kvar i många år. Komplettera med ett regnskydd. Sovsäckar med syntetfiber är att föredra. Gå hellre efter vikt än efter temperaturmärkning. En säck på cirka 2 kg duger till vår, sommar och höst. Sovsäcken kan förstärkas med överdrag och påslakan som gör den ytterligare lite varmare. Be gärna ledarna på avdelningen om råd, de har ofta erfarenheter av både bra och dålig utrustning. För att bedriva friluftsliv behövs ingen märkvärdig utrustning. Förutom ovanstående behövs vanliga oömma kläder, något som de flesta redan har. Ett gott råd är att satsa på naturmaterial. En tröja av ull är både snygg och tålig, och den behöver inte tvättas så ofta. (Fleece är lätt, vilket kanske är enda fördelen.)undvik färger som neongrönt och lysorange vilka inte är särskilt scoutmässiga. Satsa också på robusta saker som håller för många års användning. De kanske är lite tyngre än lättviktsutrustning men istället revligare att använda. Det bästa sättet att spara vikt är att inte ta med sig något onödigt!

18 Scouternas udda sporter Några exempel på de kanske lite udda sporter som vi scouter tävlar i, finns i den klassiska scoutfemkampen. Den anordnas årligen förbundsmästerskap. Tidigast kan man delta som sistaårs äventyrsscout. I scoutfemkamp ingår grenarna: naturkännedom, eldning, livlina och surrning, hinderbana och nattorientering. Det krävs skärpa, god allmänbildning och fysisk kondition för att kunna vinna en femkamp. Naturkännedom är en gren där det gäller att kunna mycket om växter, djur och natur. Uppläggningen varierar år från år. Eldning går ut på att på kortast möjliga tid göra upp eld och få en gammal kaffeburk med såpvatten att koka över. De bästa lyckas på tider runt tre minuter!. Livlina/surrning är en kombinationsgren där det gäller att träffa en»isvak» tio gånger och sedan uppföra en surrnings-konstruktion med slanor/rundstav på kortast möjliga tid. Hinderbana är en klassisk gren där det gäller att fortast ta sig runt en hinderbana, ibland en militär, ibland en»hemmagjord» i naturen. I Vårby Gård deltar vi varje år på flera tävlingar och på de flesta tävlar man patrullvis. En annan tävling är KM i Livlina som man tävlar individuellt i. Då utser vi varje år bästa scout i varje gren. Några scouttävlingar Distriktets Dag Den dag då Renhornet, Hjorthornet och Älghornet går av stapeln Renhornet Disktriktstävling för spårarscouter Hjorthornet Disktriktstävling för upptäckarscouter Älghornet Disktriktstävling för äventyrsscouter Femkamp Tävling i fem grenar för ledare och utmanarscouter; eldning, surrning/livlina, naturkännedom, hinderbana och nattorientering, distrikt och förbund arrangerar Kårhajk En helg då alla avdelningar i kåren genomför tävlingar och gemensamma aktiviteter Nattorientering är en tuff gren där prov på förmågan att orientera och den fysiska konditionen sätts på hårda prov. KM i livlina Kårmästerskap i livlinekastning för alla medlemmar. Tävlingarna är en metod att testa de kunskaper som scouter behöver på till exempel en hajk, då det kan vara mörkt och besvärligt innan de kommer fram till nattplatsen, snabbt behöver få upp eld och bygga vindskydd att sova i. Då vill det till att det går undan! Brevet Hem, Sidan 18

19 Lönsamt med scouting Det eviga problemet: pengar. Hur mycket kan vi ta ut? Har vi råd med det här? Tar vi för mycket för den här övernattningen? Ska vi höja terminsavgiften? En del frågor som ledare ofta ställs inför är hur mycket en övernattning eller ett läger ska få kosta. Det bestämmer till viss del vart man kan åka och vad man kan göra. En del av osäkerheten ligger i vad föräldrarna kan uppfatta som acceptabelt. Men det har visat sig att när föräldrarna vet hur pengarna används är avgifterna sällan källa till problem. Terminsavgiften är grundplåten En del av terminsavgiften går till förbund och distrikt. Här ingår en scouttidning och ett omfattande olycksfallförsäkring. En del går till administration och det som blir över använder kåren tillsammans med bidrag från kommunen till hyror, investeringar och förbrukningsmaterial. Inga löner alltså. Försäljning av BingoLotter och skraplotter bidrar också till kårens ekonomi. Sedan är det övernattningar, hajker och läger som kostar. Den avgift som tas ut går huvudsakligen till mat och hyra, en liten del går till extra material som behövs på utflykten. Egna kostnader mest i början Det som kostar i början är anskaffning av personlig utrustning: kängor, scoutskjorta, kniv, ryggsäck, liggunderlag, ficklampa etc. En viss grundutrustning är nödvändig och startkostnaden kan kännas hög men utslaget på lång sikt är det inte så farligt. Man klarar sig länge med»vanlig» utrustning, för det behöver inte vara utrustning för alpina expeditioner i arktiskt klimat, det är så sällan vi är där. God avkastning på gjord investering Allt det här till trots: Scouting är en ganska»billig» sysselsättning men en god investering i personlig utveckling. Ränta och utdelning är allt det roliga och mindre roliga man får vara med om, livserfarenheter som är allt nödvändigare i vår hårda värld. Vi vill att du som är förälder ska veta att det vi begär i avgifter alltid används på bästa sätt. Scoutnytt Scouten är en tidning för scouter upp till 13år Som medlem i Scouterna kan man också prenumerera på det månatliga Nyhetsbrevet som skickas som mail. Brevet Hem, Sidan 19

20 Ord & förkortningar KST Kårstämma; utser årligen kårstyrelsen, godkänner budget etc. Läger utflykt på sommarlovet oftast med övernattning i tält, 4 till 10 dagar Pl Patrulledare; väljs inom patrullen att leda patrullen Patrull; den mindre enheten på en avdelning, 4 8 scouter i varje, 4 5 p varje avdelning Al Avdelningsledare; ledarutbildad och utnämnd ansvarig ledare som fyllt 18 år och valts av kårstämman Ass assistent; ledarassistent på en avdelning Avd avdelning; den större enheten á barn och ledare Bas-kurs; En bra kurs för dig som vill börja som ledare, eller för dig som är utmanare. Vanligtvis en distriktskurs, ej nödvändig för att bli assistent, GPK GrundkursPåKåren. Introduktionskurs om 3-5 tillfällen för dig som är förälder/utmanare och vill lära dig mer om scouterna. HSS Huddinge Scouternas Samarbetsorgan, Samarbete mellan scoutkårer i Huddinge kommun, HSS arrangerar årligen Sundbydagen, Diamant, Bamsehajk samt vänortsutbytet. Hajk utfärd med vandring; övernattning i tält eller vindskydd, även som dagshajk Jamboree Stor sammankomst, läger med många deltagare, vanligtvis över Kan ha nationell eller internationell inriktning, se även WSJ. KM; Kårmästerskap. Vårby Gård har KM i Livlinekastning årligen. RSC, Rover; Roverscout; En verksamhet för vuxna scouter, bildar roverlag Rådsptr En avdelningspatrull bestående av Al, val samt Pl och vpl från alla patruller Spårare/Spårarscout, scout i årskurs (1)2-3. SSD Södertörns Scoutdistrikt, distrikt inom Scouterna som Vårby Gårds Scoutkår tillhör TG Treklöver Gilwell; kurs, vidareutbildning för erfarna ledare Upptäckare/Upptäckarscout, scout i årskurs 4-5. val vice Avdelningsledare; biträdande ansvarig ledare alldeles egna hemsida vpl vice Patrulledare; väljs inom patrullen att biträda Pl VåGå Vårby Gårds Scoutkår WSJ WorldScoutJamboree, världs scoutläger som arrangeras vart 4:e år, senast i Sverige 2011 med deltagare. Äventyrare/Äventyrsscout scout i årskurs 6-8. KS Kårstyrelsen; sammanträder var 6:e vecka består av ordförande, kassör, sekreterare, ansvariga ledare m.fl. Brevet Hem, Sidan 20

Om oss i Motala scoutkår

Om oss i Motala scoutkår Om oss i Motala scoutkår Vad är scouting? Scouting innebär en blandning av friluftsliv, lerning by doing (lära genom att göra), patrullen (den lilla gruppen), symboler och ceremonier, stödjande och lyssnande

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare

Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare 2012-01-17 Monica Svenselius Torbjörn Lundberg Henrik Lindståhl Det här dokumentet berättar om Hanekinds scoutkårs syn på scouting och vad vi ska syssla

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

S C O U T K Å R E N G U S T A F V A S A - B R E D Ä N G. Brevet Hem

S C O U T K Å R E N G U S T A F V A S A - B R E D Ä N G. Brevet Hem S C O U T K Å R E N G U S T A F V A S A - B R E D Ä N G Brevet Hem 4:e utgåvan 1996 Hej! Tack för att du tar dig tid att läsa Brevet Hem. Vi vill berätta för dig om scoutrörelsen, verksamheten i vår scoutkår

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Joakim Blomqvist Sekreterare: Roger

Läs mer

Placering av märken KFUK-KFUM

Placering av märken KFUK-KFUM Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE

Läs mer

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Djursholms Scoutkår Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Innehåll Välkommen... 2 Du som ledare... 3 Redo för livet... 4 Om det inte är roligt, är det inte scouting... 4 Scoutmötet... 6 Mötesmallen... 7 Hajk...

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Första dagen byggde vi upp ett väldigt snyggt lägerområde med spis osv. På kvällen var det orientering. Den vanns klart av Britt och Norman.

Första dagen byggde vi upp ett väldigt snyggt lägerområde med spis osv. På kvällen var det orientering. Den vanns klart av Britt och Norman. På miniorlägret var det ca 15 ungar och nästan lika många ledare. Vi kom ut på lördagen och började med att bygga på en gång. Först reste vi tält med hjälp av ledarna. Spis och sånt var redan klart; men

Läs mer

Kårläger 2014 28 maj-1 juni

Kårläger 2014 28 maj-1 juni Kårläger 2014 28 maj-1 juni Årets kårläger arrangerar vi tillsammans med A-dalens scoutkår och Mölndals scoutkår, och vi kommer att hålla till vid Djursjön i Lindome, se vägbeskrivning på sista sidan.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng

Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng Fastställda 2010-08-18 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att: ge barn och ungdomar

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING 1 UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 65 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

13. Ställningstagandemärke. 1. Förbundsmärke. 2. Åldersgruppsmärke. 4. Förtjänstmärken. 3. Patrullmärke. 5. Ledarutbildningsbevis. 6.

13. Ställningstagandemärke. 1. Förbundsmärke. 2. Åldersgruppsmärke. 4. Förtjänstmärken. 3. Patrullmärke. 5. Ledarutbildningsbevis. 6. Märkesplacering på scoutskjortan I detta dokument finns en detaljerad guide för var de olika märkena ska sitta. Klicka på namnet för de märke på skjortan ni vill ha mer information om. För att komma tillbaka

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

LÄGER 2008. - Lägerliv och äventyr i Tiveden - VI SYNS I SOMMAR! Lägerbrev 2

LÄGER 2008. - Lägerliv och äventyr i Tiveden - VI SYNS I SOMMAR! Lägerbrev 2 LÄGER 2008 - Lägerliv och äventyr i Tiveden - Lägerbrev 2 Lägret är scoutårets höjdpunkt där patrullen får visa vad den går för. Man får bygga sin egen bostad, tända sin egen eld och laga sin egen mat.

Läs mer

Enköpings Scoutkårs ordinarie stämma 7 mars 2015

Enköpings Scoutkårs ordinarie stämma 7 mars 2015 Enköpings Scoutkårs ordinarie stämma 7 mars 2015 Kårstämma Enköpings Scoutkår 7 mars 2015 Förslag till föredragningslista 1 Kårstämman öppnas. 2 Val av mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. 4 Fastställande

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Å R S M Ö T E T

Å R S M Ö T E T Stadgar för Svenska Scoutrådet (Beslutade av Svenska Scoutrådets årsmöte 22 november 2003 och skall under 2004 godkännas av WAGGGS och WOSM) Kapitel 1 Inledning 1 Svenska Scoutrådet Svenska Scoutrådet

Läs mer

Scoutmärken och dess användning EQUMENIA SKÅREKYRKAN SAMMANSTÄLLT AV HELENE HELGESSON HÄLLMAN

Scoutmärken och dess användning EQUMENIA SKÅREKYRKAN SAMMANSTÄLLT AV HELENE HELGESSON HÄLLMAN 2016 Scoutmärken och dess användning EQUMENIA SKÅREKYRKAN SAMMANSTÄLLT AV HELENE HELGESSON HÄLLMAN Inledning Inom equmenia Skårekyrkans scoutverksamhet har det inte funnits någon samlad information om

Läs mer

Kärna scoutkår Ledarhandbok 2016/2017

Kärna scoutkår Ledarhandbok 2016/2017 Kärna scoutkår Ledarhandbok 2016/2017 Kärna scoutkår tillhör Nordöstra Götalands Scoutdistrikt och riksorganisationen Scouterna. Kåren bildades 24/10 1930. I dagsläget har kåren runt 120 medlemmar. Kärna

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Nyhetsbrev april 2016. Nyhetsbrev april 2016 [1]

Nyhetsbrev april 2016. Nyhetsbrev april 2016 [1] Nyhetsbrev april 2016 Nyhetsbrev april 2016 [1] ORDFÖRANDE HAR ORDET HÖSTEN 2016 Även om vi har en härlig vår och sommar framför oss så blickar vi redan framåt för att utveckla verksamheten. Till hösten

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2009-07-01 2010-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2009-07-01 2010-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2009-07-01 2010-06-30 Styrelse Ordförande: Robin Wallén Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

Plåstra. Hjälpa. Märken Scouterna och Engelbrekt Scoutkår. Märke Beskrivning Lämplig för Avdelning i E-brekt. Spårarscout

Plåstra. Hjälpa. Märken Scouterna och Engelbrekt Scoutkår. Märke Beskrivning Lämplig för Avdelning i E-brekt. Spårarscout Märken Scouterna och Engelbrekt Scoutkår Märke Beskrivning Lämplig för Avdelning i E-brekt Plåstra Hjälpa För att få intressemärket Plåstra ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och din ledare:

Läs mer

Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt

Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt Sidan 1 av 6 Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt REGLER TID ARRANGÖR TÄVLINGSLEDNING DELTAGARE INBJUDAN EKONOMI MAT ANMÄLAN ÅTERBETALNING KLÄDSEL MEDFÖLJANDE LEDARE Reglerna påvisar de

Läs mer

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli 5/7 13:30 Samling centrumplan i Äng, avresa kl 13:45. 13/7 23:30 Ungefär, kommer vi åter till Resecentrum i Jönköping. Vi samlas i Äng och samåker därifrån till

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Roslags Näsby scoutkårs Handbok i scouting En guide för scouter och föräldrar 2012/2013

Roslags Näsby scoutkårs Handbok i scouting En guide för scouter och föräldrar 2012/2013 Roslags Näsby scoutkårs Handbok i scouting En guide för scouter och föräldrar 2012/2013 Version nr 1 1 Hej och välkomna till Roslags Näsby scoutkår! Med det här häftet vill vi ge information och svar på

Läs mer

Märkestavla Upptäckare Termin: 1

Märkestavla Upptäckare Termin: 1 Termin: 1 Vägen Andra repmärket Andra repmärket är en fortsättning på det första repmärket. Genom att jobba med aktiviteter kopplade övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika

Läs mer

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att i samverkan med andra: ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, hjälpa utveckla

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Gemensamma åldersgrupper

Gemensamma åldersgrupper Gemensamma åldersgrupper Samhället förändras och vi med det! Vi tar tillvara de erfarenheter som gjorts under våra första 100 år och förpackar det vi gör på ett attraktivt sätt för dagens barn och unga.

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Utresa: Hemresa: Var: Hur: Mälarscouterna, Mimorné Instagram: mimornebergamo17

Utresa: Hemresa: Var: Hur: Mälarscouterna, Mimorné Instagram: mimornebergamo17 Snart är det sommar och årets höjdpunkt, avslutningsresan! I år åker vi till Italien. Det blir en äventyrlig resa med glädje och inspiration genom scouting, sightseeing och skratt. Vi kommer att skapa

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm.

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Vikingen nr 5 2004 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting

Läs mer

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT Välkomna till Inspirationshelg 15-16 mars 2014 för äventyrare, utmanare, roverscouter och ledare (tidigare kallats Tinget). Platsen för helgen är Ansgarsgården utanför Flen.

Läs mer

Vad håller vi på med?

Vad håller vi på med? Fyren Waxholms Scoutkårs tidning, april 2006 Myrornas möten Vi är på Kullön varje månad och går i mörkret med lyktor. Vi har varit på Kastellet med Småfåglarna. Där fick vi en guidad rundtur med guiden

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Min Vilda-lägerbok. Innehållsförteckning. Jag heter. Min Vilda-lägerbok

Min Vilda-lägerbok. Innehållsförteckning. Jag heter. Min Vilda-lägerbok Innehållsförteckning Min Vilda-lägerbok Min Vilda-lägerbok Välkomna till Vilda Vilja, virvel, värme Lägerkarta Vildas lägerredaktion www.scouterna/vildafilm #Vilda2014 Veckans utmaningar Lägersången &

Läs mer

Sweden Outdoor arena

Sweden Outdoor arena Vår hemmaplan Sweden Outdoor arena Tänk dig en egen arena där alla får obegränsat med speltid, alla har VIP-loger och offside existerar inte. Självklart finns det, vi kallar det för scouting. Vår hemmaplan

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Enköpings Scoutkårs ordinarie stämma 19 mars 2016

Enköpings Scoutkårs ordinarie stämma 19 mars 2016 Enköpings Scoutkårs ordinarie stämma 19 mars 2016 Kårstämma Enköpings Scoutkår 19 mars 2016 Förslag till föredragningslista 1 Kårstämman öppnas. 2 Val av mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. 4 Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012. Styrelsen har haft 9 möten under året, varav 1 var konstituerande efter årsmötet och 1 var via mail.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012. Styrelsen har haft 9 möten under året, varav 1 var konstituerande efter årsmötet och 1 var via mail. Säters scoutkår ansluten till Scouterna VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012 Styrelse Ordförande: Jörgen Erlandsson Vice ordförande: Edvin Premberg Sekreterare: Karolina Pallin Kassör: Lars Jungermann

Läs mer

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Policy Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Scouterna Reimersgården Telefon: +46 46 12 92 92 Webb: www.drottningstaden.se Drottningstadens scoutkår c/o Peter Kornevi E-post: ordförande@drottningstaden.se

Läs mer

Kårdagen 21april. Nyhetsbrev juni 2013. Våren 2013. Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00

Kårdagen 21april. Nyhetsbrev juni 2013. Våren 2013. Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00 Våren 2013 Nyhetsbrev juni 2013 Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00 Det verkar som att det har hänt ovanligt mycket skoj på Djursholms scoutkår den här terminen. Alla

Läs mer

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Brevet hem Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Hej! Välkommen som scout eller förälder i Sköndals land- och sjöscoutkår. Detta brev är till för att du som nybliven

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Om oss i Motala scoutkår

Om oss i Motala scoutkår Om oss i Motala scoutkår Vad är scouting? Scouting innebär en blandning av friluftsliv, learning by doing (lära genom att göra), patrullen (den lilla gruppen), symboler och ceremonier, stödjande och lyssnande

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Blå Tråd Idéprogram för Hanekinds Scoutkår

Blå Tråd Idéprogram för Hanekinds Scoutkår Blå Tråd Idéprogram för Hanekinds Scoutkår 2012-01-17 Monica Svenselius Torbjörn Lundberg Henrik Lindståhl Bakgrund Hanekinds scoutkårs Blå Tråd Det här är vårt sätt att beskriva hur vi håller ihop verksamheten

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Timmersdala Scoutkår

Verksamhetsberättelse 2013 Timmersdala Scoutkår Verksamhetsberättelse 2013 Timmersdala Scoutkår Timmersdala scoutkår tillhörande Nykterhetsrörelsens Scoutförbund STYRELSE Ordförande Sekreterare Kassör, Skövde, Lerdala, Skövde Nils Patriksson, Timmersdala

Läs mer

Infobrev #12 - En sista koll på allt

Infobrev #12 - En sista koll på allt Infobrev #12 - En sista koll på allt Vad kul att just Du har valt att åka till Japan! Tillsammans kommer vi göra det till ett fantastiskt äventyr! Kommer du ihåg att det var så det stod, i det första infobrevet

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 298

Kårstyrelsens sammanträde nr 298 1 Datum Kallelse 2004-05-16 Kårstyrelsens sammanträde nr 298 Datum: 31 maj 2004 Tid: kl 18.30 Plats: Lokalen Bredäng. Kallade: Vassilios Vassiliadis, Per Johansson, Hans Strömquist, Anna Johansson, Åsa

Läs mer

WILL- GoTT News. är 50 år! Vår kår. Nr 1, maj Bergshamra Scoutkårs egen tidning

WILL- GoTT News. är 50 år! Vår kår. Nr 1, maj Bergshamra Scoutkårs egen tidning WILL- GoTT News Vår kår är 50 år! Nr 1, maj 2010 Bergshamra Scoutkårs egen tidning Bergshamra Scoutkår WILLGOTT NEWS 2010-1 2 Hej! Våren är äntligen här och årets första Willgott News. 2010 är det stora

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grafisk Profil Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Mars 2015 INTRODUKTION Introduktion Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds kommunikation Detta dokument är en handbok och ett hjälpmedel för att skapa en enhetlig

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Ordföranden har ordet. Nr 2, vårterminen 2014. I detta nummer:

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Ordföranden har ordet. Nr 2, vårterminen 2014. I detta nummer: ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 2, vårterminen 2014 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Discovery-hajk! - Gästabud 25 april! - Sommarlägret! - Utställning i Åkermyntans bibliotek -

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Drottningstadens scoutkår i får härmed avge sin verksamhetsberättelse för kårens 48:e verksamhetsår 2011.01.01-2011.12.31. Kårstyrelsen har under året haft följande

Läs mer

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2 1 13.3.2009 Lägerbrev 2 Bästa scout I sommar blir det regionläger! I handen håller du ett tydligt vårtecken - lägerbrev 2 och anmälningsblanketten. Pirrar det i magen redan? Lägerbrev 2 innehåller viktig

Läs mer

Vill du följa med mig på scoutmöte?

Vill du följa med mig på scoutmöte? Vill du följa med mig på scoutmöte? Så lätt kan det vara att erbjuda nya barn scouting. Som spårar- eller upptäckarscout har jag många kompisar. De finns i skolan, hos grannen, på stranden, kusinen eller

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

Kärna Scout Kårprogram Hösten 2013 [ver 1.0, 2013-08-19]

Kärna Scout Kårprogram Hösten 2013 [ver 1.0, 2013-08-19] Kärna Scout Kårprogram Hösten 2013 [ver 1.0, 2013-08-19] Våra Scoutåldrar - Avdelningar Skolans åk Spårare 1 8 år åk 2 Spårare 2 9 år åk 3 Upptäckare 10-12 år åk 4-5 Äventyrare 12-15 år åk 6-8 Utmanare

Läs mer

HSS scoutdräkt och märkessystem

HSS scoutdräkt och märkessystem HSS scoutdräkt och märkessystem Klädsel Inom Hässelby Strands Sjöscoutkår används en blå scoutskjorta och en vit halsduk. Scoutskjortan är obligatorisk vid högtidliga tillfällen, såsom terminsavslutning,

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Arbets- och utbildningsplan för 2007

Arbets- och utbildningsplan för 2007 Arbets- och utbildningsplan för 2007 Magiska ögonblick. De där stunderna som bara kommer och som känns i hela kroppen. Det gäller att vara redo och ta tillvara på tillfället för man vet aldrig när det

Läs mer

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f.

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Verksamhetsplan 1.1 31.12.2014 Godkänd av höstmötet 24.11.2013 Kårens målsättning är att genom scoutverksamhet utveckla sina medlemmar till goda medborgare, samt tillgodose

Läs mer

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 Välkomna till Torns KFUK-KFUM scoutkår Sedan 1955 har barn och ungdomar samlats i Vallkärra för att delta i vår scoutverksamhet. Axelgård är sedan snart 30 år

Läs mer

Sportlovsläger på Lillsved 24-28 februari 2013

Sportlovsläger på Lillsved 24-28 februari 2013 Sportlovsläger på Lillsved 24-28 februari Välkommen på sportlovsläger där du som deltagare får chansen att pröva på lite olika sporter både i idrottshallen och ute i naturen på Lillsved. Hela Lillsved

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

HSS scoutdräkt och märkessystem

HSS scoutdräkt och märkessystem HSS scoutdräkt och märkessystem Innehåll Klädsel...1 Allmänt om märken...1 Översikt och bilder på märken...4 Tillhörighetsmärken:...4 Övriga märken:...5 Sömnadsbeskrivning...7 Kriterier för fri- och bevismärken...9

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

100 år Hundra år. Smaka på ordet. Det är en lång tid. Inte många människor lever så länge.

100 år Hundra år. Smaka på ordet. Det är en lång tid. Inte många människor lever så länge. 100 år Hundra år. Smaka på ordet. Det är en lång tid. Inte många människor lever så länge. Scouterna i Ljungbys första patrull en julidag 1915, har sedan länge blivit en del av evigheten. Nya scouter har

Läs mer

Packlista fjällvandring sommar/höst

Packlista fjällvandring sommar/höst Packlista fjällvandring sommar/höst Denna packlista är anpassad för en tälttur på några dagar under sensommar/höst och ska mest ett förslag på vad man packar med sig. Tänk på att många klädesplagg går

Läs mer

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med?

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? I en rörlig omgivning letar unga efter sitt sammanhang och provar olika identiteter och roller. Utmanarscoutpatrullen har många olika och annorlunda

Läs mer

Nyhetsbrev September. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev September. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev September Hej! Löven börjar byta färg, mornarna blir kallare men i scoutlokalerna lär det vara varmt och härligt igen! Det är häftigt att i en tid när det känns

Läs mer