Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Brevet Hem, Sidan 1

2 Innehållsförteckning Mina anteckningar... 4 En ny rörelse föds... 5 Engelska riddarlagar förebild Vår Scoutkår... 7 Kul att vara Spårare... 8 Mer scouting i Upptäckarna... 9 Tre år som Äventyrare Utmanarna Att vara scoutledare Föräldrar och scouterna Årets höjdpunkt är lägret Den praktiska scoutdräkten Märken på skjortan Scouternas udda sporter Lönsamt med scouting Ord & förkortningar Scoutlagen Omslagsbilder: Paddling vid lilla Vårby strandbad, maj Eldkontroll vid Gåseborg, övernattning Hässelby nov 2012 Klättring på Twinpeaks, aktivitet på sommarläger SpaceCamp 2013 Kopparbo Avslutningslägerbål på SpaceCamp 2013, Kopparbo Brevet hem - för scouter, föräldrar och andra intresserade! Trevlig läsning 5:e revideringen, Brevet Hem, Sidan 2

3 Hej! Tack för att du tar dig tid att läsa Brevet Hem. Vi vill berätta för dig om scoutrörelsen, verksamheten i vår scoutkår och ge en del tips. Vi vill också ge vår syn på varför vi tycker scouting är både roligt och utvecklande för individen. Att vara en scout är nämligen något speciellt. I början kanske scout-känslan bara infinner sig på möten och utflykter. Efter några år blir många av oss scouter på heltid. Vårby Gårds Scoutkår är en ambitiös förening som jobbar med att ha en god standard på program och ledare. Vi tror på kvalitet i alla delar av verksamheten. Det är givetvis vår förhoppning att alla nya medlemmar ska trivas i vår scoutkår och så småningom förvärva en sann scout-känsla. Välkommen till Vårby Gårds Scoutkår. Vårby Gårds Scoutkår c/o Johnny Wallén Bäckgårdsvägen 26 4 tr Vårby Övningslokal i Vårby: Bäckgårdsvägen 28 NB Övningslokal i Glömsta: Lindgårdsvägen 3 Hemsida: Brevet Hem, Sidan 3

4 Mina anteckningar Jag heter och går i patrull. på avdelningen.. Jag har möten på dagar mellan klockan. till Min avdelningsledare heter och har telefon. och mobiltelefon. Jag blev medlem i scouterna den./.-. Kårordförande heter och har telefon Brevet Hem, Sidan 4

5 En ny rörelse föds Scoutrörelsen startade i England Upphovsmannen till rörelsen, Lord Robert Baden-Powell, bekymrade sig för att ungdomen i den tidens engelska industristäder drev omkring på gatorna utan meningsfull sysselsättning och lätt förföll till lösdriveri och kriminalitet. En vettig sysselsättning var vad de behövde, ansåg han. Lord Robert Baden-Powell (BP) var till yrket militär och därtill naturälskare av stora mått. Under sin militära karriär hade han vid ett tillfälle tvingats använda unga pojkar till icke-beväpnade sysslor, t.ex. rapportering, matlagning m.m. för att frigöra vapenföra män. Han fann då att man kunde tilltro dessa pojkar mycket mer än man på den tiden ansåg vara möjligt. Naturen en trygg miljö Ur denna erfarenhet sprang idén om Scouting (scout = spanare). BP hade själv arbetat som spanare och på detta byggde han nu ett program: samklang med naturen att känna naturen så bra att den upplevs som en trygg miljö istället för en osäker eller till och med hotande plats att vara på. Detta krävde inhämtande av ny kunskap, ordning och reda och organisation samtidigt som det var spännande och hela tiden nyhetens behag. Dessutom utfördes all verksamhet i organiserade grupper, patruller, eftersom BP hade klart för sig att en fungerande grupp alltid når ett bättre resultat än en individ. BP var också en praktisk man som trodde på att teori och praktik måste kombineras om en varaktig inlärning skulle nås. Denna praktiska pedagogik, Learning by doing, formulerades av den amerikanske pedagogen John Dewey ( ). Programmet blev som tidigare nämnts en succé och Scouting spreds över hela världen. Idag finns ca 25 miljoner scouter i alla stater med demokratiskt statsskick. BP:s idé var enkelt uttryckt att fostra goda samhällsmedborgare genom program som byggde på frivilligt deltagande av eget intresse och syftade till att förbereda och lotsa ungdomen över till vuxenvärlden. Denna idé ligger fortfarande till grund för allt scoutarbete liksom grundstenarna i programmet. Brevet Hem, Sidan 5

6 Engelska riddarlagar förebild. I programmet finns 5 grundläggande inslag: Scoutlag och Löfte Scoutlagen utformades av BP med de gamla Engelska riddarlagarna som förebild. Lagen är ett antal påbud skrivna i en positiv anda, exempelvis»en scout är vänlig och hjälpsam». Tanken är att lagen ska vara lätt att följa och kännas naturlig att rätta sig efter. Löftet lyder:»jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen». Patrullsystemet Arbetsformen bygger på grupper om fyra till åtta scouter. Scouterna lär sig finna och förstå sin och andras roller i olika grupper och situationer. Detta är nödvändigt för att en grupp ska fungera och uppnå goda resultat. Learning by doing En pedagogik där teori och praktik följs åt i en aktiv process. All inlärning ska upplevas som nyttig. En scout ska direkt finna någon praktisk användning för sina kunskaper. Frågan varför det ska alltid besvaras. Friluftsliv Verksamheten bedrivs i naturen så mycket som möjligt. Kunskap och förståelse för naturen och miljön leder till omsorg om densamma. Internationell förståelse Scouting är en världsomspännande rörelse och därigenom en av de största fredsrörelserna. Scouting verkar aktivt för att minska religions-, ras- och kulturella motsättningar. Scoutrörelsen är partipolitiskt obunden. Den uppmuntrar dock medlemmarna att aktivt deltaga i samhällsdebatten. I Sverige är scoutrörelsen näst idrottsrörelsen den största barn och ungdomsorganisationen. Utifrån denna grund utformas metoder i arbetet för fyra åldersnivåer inom skiktet 8 18 år. Äldre medlemmar fungerar som ledare och funktionärer. Genom ett program baserat på detta kan vi ge våra medlemmar en god start i livet som aktiva och deltagande medborgare i vårt samhälles utveckling. Scouternas märke, WAGGGS: The World Association of Girl Guides and Girl Scouts. WOSM: The World Organisation of the Scout Movement Brevet Hem, Sidan 6

7 Vår Scoutkår År 1974 bildades Vårby Gårds Scoutkår. Då fanns också en annan scoutkår, en SMU-kår (Svenska Missionsförbundet) i Masmo/Haga, men den lades ner sent 70-tal eller tidigt 80-tal. Efter att kåren nästan höll på att dö ut i mitten på 1980-talet, endast 1 ledare och 4 scouter fanns då kvar, så återstartades kåren med hjälp av andra ledare i Huddinge Scoutkår och Södertörns Scoutdistrikt. Från att ha varit strax över 100 medlemmar i slutet av 80-talet så har antalet minskat något till nuvarande ca 60 st. Lokalavdelningen i Glömsta startade Vårby Gårds Scoutkår är en förening som genom sina medlemmar i Scouterna tillhör den idéburna scoutrörelsen. Vad vill vi åstadkomma i Vårby Gårds Scoutkår? Liksom andra scoutkårer tillhörande Scouterna siktar vi på att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, dvs att hjälpa medlemmarna utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar, att ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljö, att genom friluftsliv väcka känsla för naturen, att som del av världsscoutrörelsen verka för internationell medvetenhet, att ge medlemmen chansen att uppleva hur roligt och lärorikt det är att samarbeta i en väl fungerande grupp. Vi samarbetar med våra grannscoutkårer i Huddinge kommun. Vi har hajker, tävlingar och väntortsutbyte tillsammans. Huddinges nordiska vänorter är Vanda (Fin), Askim (Nor), Lyngby (Dan), Seydisfjördur (Isl). Vårby Gård tillhör Södertörns Scoutdistrikt som består av c:a 3000 scouter. Scouterna har en demokratisk grundsyn och ser politisk medvetenhet hos sina medlemmar som angelägen, men är partipolitiskt fritt och tillåter inte partipolitisk påverkan inom sin verksamhet. Vi välkomnar medlemmar med vitt skilda bakgrunder, oftast genom skolorna, och upplever att våra medlemmar lyckas väl både i skola och samhället i övrigt. Länktips: Huddinge Scouternas Samarbetsorgan: Södertörns Scoutdistrikt: Brevet Hem, Sidan 7

8 Kul att vara Spårare Spårare kallas de yngsta scouterna i vår kår. Programmet är framförallt anpassat för dig som går i årskurs 2-3, men du som går i 1:an är också välkommen att pröva på! Våra spårarscoutavdelningar heter Vargungarna i Vårby Gård och Gröngölingarna i Glömsta. Avdelningen har möten 1 gång per vecka i ca 1,5 timmar från 18:30 20:00. Dessutom brukar man ha en övernattning i scoutstuga per termin samt att man till kårhajken på våren kan få pröva på att sova i tält. På sommaren brukar vi försöka åka på läger i 4-5 dagar. I spårarscouterna leker man in scoutings ideologi. Det finns ett uppgiftssystem varifrån vi hämtar grunden för programmet. Systemet är indelat i fem block som vardera innehåller ett flertal uppgifter. Vårt friluftsliv, att genom dagsutflykter och enstaka övernattningar umgås i naturen, vara rätt klädda och ha rätt packning; att på sikt klara sig själv i naturen. Vår natur, att känna igen tecken i naturen, växlingar mellan årstiderna, namnen på olika växter och djur, allemansrätten etc. Vår förmåga, att lära sig olika färdigheter som att slå användbara knopar, att umgås med eld på rätt sätt i sin enklaste form; tända en tändsticka, blåsa ut ett ljus etc. Vår säkerhet, att lära sig sjövett på sommaren och isvett på vintern. Att i offentliga lokaler kunna hitta nödutgångar. Enklaste formen av sjukvård; hur man gör rent ett litet sår och allmänt om hygien. Vi människor, att känna till hur människor lever i andra länder. Att vi har etniska minoriteter även här i Sverige, att det finns olika handikapp och vad det betyder i form av hänsynstagande etc. Detta är bara ett litet smakprov på allt vi gör i Spårarna. Du som förälder är välkommen att vara med så får Du se mer av vad vi gör. Brevet Hem, Sidan 8

9 Mer scouting i Upptäckarna Efter spårarscoutåldern så följer Upptäckarscoutåldern, då barnen går i åk 4-5. Nu formas patrullerna mer och mer och man väljer någon av patrullmedlemmarna till patrulledare. Från att tidigare ha varit mycket lek på spårarscoutavdelningen så får upptäckarscouterna nu lära sig mer om de olika blocken. Utfärder blir kanske fler och längre, liksom läger som oftast blir en hel vecka. Men även om kraven ökar på scouterna att ta ansvar för sig själv och andra så ska scoutprogrammet fortfarande vara roligt och spännande. Och det är alltid ledare med på alla aktiviteter. Knivbeviset, ett av flera bevismärken man arbetar med på upptäckarscouterna I Vårby Gårds Scoutkår har vi två upptäckaravdelningar; Rovåglarna i Vårby Gård och Nybyggarna i Glömsta. Vi arbetar mer patrullvis och lär oss bla första hjälpen, laga mat på sotrmkök, slå upp tält, pröva på kanotpaddling, lösa hemliga meddelanden och gå på spännande skattjakter. Äventyret har börjat. Brevet Hem, Sidan 9

10 Tre år som Äventyrare Äventyrarscouttiden är den som man oftast kommer ihåg bäst och det beror på flera saker: Man utvecklas både fysiskt och psykiskt och man arbetar väldigt mycket i patrullen. Som äventyrsscout går man i årskurserna 6, 7 och 8. Lord Baden Powell insåg tidigt att arbete i den lilla gruppen var effektivt. Alla kompletterar varandra och en liten grupp är lätt att organisera. Dessa tankegångar kan vi nu se i något så»modernt» som till exempel ledningsgrupper. Patrullen är en viktig grundsten för arbetet i äventyrsscouterna. Äventyrsscoutavdelningen heter Pionjärerna och helst vill vi ha fyra patruller och fyra till åtta scouter i varje patrull. De har sedan i uppgift att bl.a. ta hand om sin egen utrustning. Den består av saker som en patrull behöver för att klara av att gå på hajk, vara på läger etc. Exempel på utrustning är T-spritkök, yxa, såg, sjukvårdslåda, fotogenlykta. Utrustningen förvaras i en patrullkista i patrull-lyan. Kunskaper som utvecklar Under terminerna får äventyrsscouterna lära sig: att hantera sin personliga utrustning, att hantera patrullens utrustning, att hantera sina patrullkompisar, om djur och natur, hur man klarar sig på en hajk och hantverk, m.m. Paddling är ett viktigt inslag hos Vårby Gårds äventyrsscouter, någon gång varje år brukar vi bege oss ut på långpaddling i några dagar och så klart pionjärarbeten Som äventyrsscout åker man på övernattningar, går på hajker, deltar i Älghornet och andra tävlingar, paddlar kanot på kårhajk och är på veckolånga sommarläger bland annat. Gissa om man har många stora och roliga minnen från tiden som äventyrsscout, då man fick göra så mycket kul saker med sina kompisar! Brevet Hem, Sidan 10

11 Utmanarna Efter äventyrsscouterna blir man Utmanarscout. Utmanarscout kan man vara i fyra år. Man kan säga att det är en övergångsperiod till att bli ledare. En utmanarscoutavdelning fungerar som ett lag som strävar efter att få gemenskap och laganda. Vad gör man i utmanarscouterna? Ja, det kan variera från år till år beroende på hur stort utmanarlaget är och intressena i laget. Oftast har man ett antal projekt under året: paddla, vandra, fixa program till jul- och sommaravslutningarna, fotografera och videofilma är några exempel. Ibland har de äldre utmanarscouterna program för de yngre. Det finns en rad olika tävlingar som man kan ställa upp i, enskilt eller i lag. Några exempel är: SM i Scoutfemkamp HHISS (en hajk i Stockholms Stad) Kruthornet (Tävlan mot andra scouter i Stockholmsregionen) För utmanarscouter finns det mycket kurser att gå. Både Scouterna och Södertörns scoutdistrikt anordnar kurser, så det finns stora chanser att träffa scouter från andra kårer och från andra delar av landet. Många går ledarkurser och blir assistenter och ledare innan de fyra åren är slut. I utmanarna är det möjligt att få vara med på de verkligen tuffa upplevelserna: långpaddling, forsfärder, fjällvandring, klättring, åka flotte... Även om det många gånger kan vara både regnigt och jobbigt brukar solen någon gång lysa och finnas tid över för att lata sig lite. Brevet Hem, Sidan 11

12 Att vara scoutledare Som ledare är man med andra ledare och tar hand om en avdelning, någon kårfunktion, kursledare på distriktet eller på förbundet till exempel. Ofta gör ledare mer än en sak. Ledare kan man bli från det år man fyller 18. Ledarutnämningen sker efter en BAS kurs på ca 9 timmar. Av deltagarna är många scouter sedan tidigare, kanske så unga som 15 år, men en del är nybörjare. Kursen är egentligen inte nödvändig för att bli ledare eller assistent, men vi anser den så grundläggande att vi ändå önskar att alla våra ledare i Vårby Gårds Scoutkår har genomgått den. Denna kurs kan sedan kompletteras med kursen Ledarutbildning Scout som är uppdelad i 6 områden. Läs gärna mera på Scouternas hemsida, ar/ledarutbildning-scout/. Våra ledare är oavlönade och är med och betalar lägeravgifter och mycket annat. Det skiljer oss från många andra föreningar. Det finns dock några få heltidsanställda scouter på distrikt och förbund. Dock ej från Vårby Gård. En helg per månad Engagemanget för en ledare på en typisk avdelning är ungefär 5 6 kvällar och en helg per månad. Även ledare i styrelsen och andra funktionärer lägger ner mycket tid; det går åt mycket tid för planering och förberedelser. Varför är man då ledare, slutar inte scouterna när man lämnar tonåren?»om det inte är roligt så är det inte scouting», sa Baden Powell en gång och mycket ligger i det. Som yngre scout har man haft roligt hela tiden och när man blir äldre vill man dela med sig av det man själv varit med om. Att dela med sig innebär att få tillbaka, förhoppningsvis positiva upplevelser. Det finns så mycket man kan göra som ledare, detta är bara en introduktion och det går inte att räkna upp allt. Vill du veta mera kan du alltid fråga någon ledare. Trygga Möten Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. Därför har vi från 2013 som mål att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former. Läs mer på: Brevet Hem, Sidan 12

13 Föräldrar och scouterna Som förälder är du alltid välkommen till scouterna. Ibland behöver vi din hjälp, ibland vill vi bara träffa dig. Du kanske har en bil och ställer upp för att skjutsa scouter och packning någon gång. Du kanske har ett eller flera specialintressen, till exempel fågelskådning, svampar, växter, djur, astronomi, som vi alla skulle tycka om att ta del av. uppleva scoutlivets»vedermödor», en härlig upplevelse! (Se vidare kapitlet om läger.) Hur som helst, är det bra om du som förälder tar del av barnets scoutliv. Även om du inte deltar aktivt som scout själv är det ändå viktigt att du kommer på föräldramöten och liknande. Om du nu har några funderingar på vad vi sagt här, på scoututrustning till barnet, hur det går för barnet i scoutgruppen eller något annat är du alltid välkommen att prata med någon av ledarna, personligt eller på telefon. Hur du än väljer att engagera dig ska du veta att det uppskattas av alla, inte minst av ditt barn. Och du kommer säkert själv att märka att vi aldrig har tråkigt! En härlig upplevelse Eller du kanske rentav skulle vilja vara med lite som ledarassistent på en avdelning? Tänk dig också att åka på scoutläger några dagar på sommaren och En scoutförälder kan vara med på en övernattning som assistent och hjälpa till med olika programpunkter. Det är inte svårt och man har väldigt kul och lär sig mycket. Brevet Hem, Sidan 13

14 Årets höjdpunkt är lägret Finns det något bättre för ett barn än att åka på scoutläger? Lägret är oftast årets händelse. Det är då man har chansen att komma ut i naturen och helt ägna sig åt friluftsliv och andra aktiviteter. Ett läger är både roligt och lärorikt med många mysiga och stämningsfulla stunder. Föräldrar Ibland följer föräldrar med på läger som extraledare. Föräldrarna får då prova på lägerliv, och ibland precis som patrullscouterna, genom att deltaga på aktiviteter och också laga mat i lägerspis mm. Spårarscout Som spårarscout är man på läger 4 5 dagar. En spårarscout hjälper till att laga mat, går naturspår, leker, grillar korv, badar och mycket annat. På läger sover man i tält, vilket kan vara en väldigt rolig och spännande upplevelse för de som aldrig har gjort det. Utan läger ingen scouting Nästan allt som man gör på möten och övernattningar under året är förberedelser inför lägret. Ett läger är en upplevelse man aldrig glömmer och som utvecklar varje individ. Har man varit på ett läger så åker man gärna på flera. Upptäckarscout När man blivit ett par år äldre och är upptäckarscout, är man på läger oftast en hel vecka. Man sover patrullvis och varje patrull bygger ett tvättställ och ett torkställ. Tillsammans med en ledare bygger de också ett matbord. Under lägerveckan har man en del tävlingar, man går en dagshajk, har olympiad, badar etc. Vissa måltider lagar upptäckarscouterna själva. Äventyrsscout Som äventyrsscout är man på läger ca 10 dagar. I början av lägret bygger patrullen upp sin lägerplats. De bygger bland annat spis, beredningsbord, matbord, diskställ, torkställ och tvättställ. Exempel på aktiviteter kan vara en 2-dagars hajk och en dagshajk, kanske ett överlevnadsspår, man badar, har olympiad, femkamp, festmiddag och mycket annat. Äventyrsscouterna bör laga sin mat själva på läger. I äventyrsscouterna bygger varje patrull sitt eget patrullområde. De bygger upp en spis med beredningsbord och diskställ, en matsal med plats för cirka tio personer, reser sitt tält och ordnar med plats för utrustning och ved. Maten förvaras oftast i en jordkällare på patrullområdet. Allt detta gör att en patrull utan vidare klarar ett 10 dagar långt läger. Brevet Hem, Sidan 14

15 Den praktiska scoutdräkten Scoutdräkten är en dräkt som scouter bär men det är inte någon uniform. Till scoutdräkt hör halsduk och scoutskjorta med rätt påsydda märken. Halsduk får man när man betalt första medlemsavgiften(ytterligare exemplar köps till självkostnadspris c:a 30:-st då vi syr dessa själva). En sölja får man göra så att halsduken ska passa bra till skjortan. Vår halsduk är röd med en svart bård. Halsduken ska alltid vara snyggt rullad och ligga under kragen på skjortan. Det är flera typer av märken som ska sitta på scoutskjortan: Tillhörighetsmärken Förbundsmärket som visar att man är med i Scou-terna, kårbeteckningen som visar i vilken kår man går och till vilket distrikt kåren hör, så kallade Som byxor använder de flesta jeans, de har visat sig fungera bra i de flesta sammanhang. Byxorna kan gärna vara mörkblå. Scoutskjortan är en grönblå skjorta och den köper du: På nätet: scout.se/shop Intressemärken Ger scouterna möjlighet att dyka djupare i ett intresseområde. Det kan vara samlarmärke, hemhjälpsmärke, spelmärke, i spåraråldern, eller överlevnadsmärke, vara ut på fjället, vara ute på vatten, eldmärke när man blir äldre. Bevismärken Är märken som delvis tas efter eget intresse, en del kan vara lättare medan en del tar en längre tid. Exempel på sådana märken kan vara knivbevis, yxbevis eller kanotmärke. eller Stockholms Scoutdistrikt Vanligen öppet vardagar, ring alltid först och kontrollera öppettider. Adress: Fridhemsgatan 8 Tel: Kom ihåg att när du köper scoutskjorta kan du också köpa dessa tillhöramärken: Förbundsmärke(mörkblått) Pojk- eller flickscoutmärke Deltagandemärken visar att man varit med på ett läger eller någonting liknande. Brevet Hem, Sidan 15

16 Märken på skjortan Märken är en stor del i scoutprogrammet, ofta delas de ut under en ceremoni och sedan får man själv sy på det på rätt plats på skjortan. Här är en liten hjälp var märkena ska sitta. Förbundsmärke: Mörkblått för scouter / ljusblått för ledare Sys ovanför vänster skjortficka. Höger arm: Hajk & läger. Vänster arm: Överst sys scoutkårens namn(1), därunder plats för Södertörns Distriktsmärke(2) och därefter kårmärke(3). Under dessa sys därefter bevis, intresse- och individuella utmaningar. Brevet Hem, Sidan 16

17 Tips om utrustning Många frågor om utrustning dyker upp när man börjar i scouterna. För att klara sig ute, i alla väder under alla årstider, räcker det oftast med en ganska enkel och robust utrustning. Det finns ingen anledning att skaffa dyr utrustning för extrema förhållanden eller som bara är mode för säsongen. Tvådelat för regn Till den första utflykten kan man kanske? Ett tvådelat regnställ är det mest praktiska och rörliga plagget när det regnar. Det bör vara gjort av ett material som»andas», vilket flera fabrikat gör lika bra trots skillnader i pris. Komplettera gärna regnstället med en sydväst. Skaffa inte ett regnställ av tunn belagd nylon, för i dessa blir man snabbt fuktig av svett och kondens. Fötterna är viktiga På fötterna är kängor eller gummistövlar bäst när man ska gå långa sträckor och bära tungt. Kängor är bra för de fungerar både på sommaren och vintern men kräver en del vård och är dyra. Ett par begagnade Lundhagskängor är perfekt att börja med. Vill man i stället ha gummistövlar så ska det vara riktiga stövlar för friluftsbruk, inga seglarstövlar. Gummistövlar är lätta att sköta och bekväma att gå i men på vintern måste man ha något annat. Att bära rätt och sova gott Bra ryggsäckar och sovsäckar är relativt dyra. Till den första utflykten kan man kanske låna, men efter ett tag vill man ha sina egna. Ryggsäcken ska sitta skönt på ryggen och vara praktisk. All utrustning ska få plats Brevet Hem, Sidan 17 utan att behöva surras utanpå säcken. Välj en rymlig modell av god kvalité, för en bra ryggsäck har man ofta kvar i många år. Komplettera med ett regnskydd. Sovsäckar med syntetfiber är att föredra. Gå hellre efter vikt än efter temperaturmärkning. En säck på cirka 2 kg duger till vår, sommar och höst. Sovsäcken kan förstärkas med överdrag och påslakan som gör den ytterligare lite varmare. Be gärna ledarna på avdelningen om råd, de har ofta erfarenheter av både bra och dålig utrustning. För att bedriva friluftsliv behövs ingen märkvärdig utrustning. Förutom ovanstående behövs vanliga oömma kläder, något som de flesta redan har. Ett gott råd är att satsa på naturmaterial. En tröja av ull är både snygg och tålig, och den behöver inte tvättas så ofta. (Fleece är lätt, vilket kanske är enda fördelen.)undvik färger som neongrönt och lysorange vilka inte är särskilt scoutmässiga. Satsa också på robusta saker som håller för många års användning. De kanske är lite tyngre än lättviktsutrustning men istället revligare att använda. Det bästa sättet att spara vikt är att inte ta med sig något onödigt!

18 Scouternas udda sporter Några exempel på de kanske lite udda sporter som vi scouter tävlar i, finns i den klassiska scoutfemkampen. Den anordnas årligen förbundsmästerskap. Tidigast kan man delta som sistaårs äventyrsscout. I scoutfemkamp ingår grenarna: naturkännedom, eldning, livlina och surrning, hinderbana och nattorientering. Det krävs skärpa, god allmänbildning och fysisk kondition för att kunna vinna en femkamp. Naturkännedom är en gren där det gäller att kunna mycket om växter, djur och natur. Uppläggningen varierar år från år. Eldning går ut på att på kortast möjliga tid göra upp eld och få en gammal kaffeburk med såpvatten att koka över. De bästa lyckas på tider runt tre minuter!. Livlina/surrning är en kombinationsgren där det gäller att träffa en»isvak» tio gånger och sedan uppföra en surrnings-konstruktion med slanor/rundstav på kortast möjliga tid. Hinderbana är en klassisk gren där det gäller att fortast ta sig runt en hinderbana, ibland en militär, ibland en»hemmagjord» i naturen. I Vårby Gård deltar vi varje år på flera tävlingar och på de flesta tävlar man patrullvis. En annan tävling är KM i Livlina som man tävlar individuellt i. Då utser vi varje år bästa scout i varje gren. Några scouttävlingar Distriktets Dag Den dag då Renhornet, Hjorthornet och Älghornet går av stapeln Renhornet Disktriktstävling för spårarscouter Hjorthornet Disktriktstävling för upptäckarscouter Älghornet Disktriktstävling för äventyrsscouter Femkamp Tävling i fem grenar för ledare och utmanarscouter; eldning, surrning/livlina, naturkännedom, hinderbana och nattorientering, distrikt och förbund arrangerar Kårhajk En helg då alla avdelningar i kåren genomför tävlingar och gemensamma aktiviteter Nattorientering är en tuff gren där prov på förmågan att orientera och den fysiska konditionen sätts på hårda prov. KM i livlina Kårmästerskap i livlinekastning för alla medlemmar. Tävlingarna är en metod att testa de kunskaper som scouter behöver på till exempel en hajk, då det kan vara mörkt och besvärligt innan de kommer fram till nattplatsen, snabbt behöver få upp eld och bygga vindskydd att sova i. Då vill det till att det går undan! Brevet Hem, Sidan 18

19 Lönsamt med scouting Det eviga problemet: pengar. Hur mycket kan vi ta ut? Har vi råd med det här? Tar vi för mycket för den här övernattningen? Ska vi höja terminsavgiften? En del frågor som ledare ofta ställs inför är hur mycket en övernattning eller ett läger ska få kosta. Det bestämmer till viss del vart man kan åka och vad man kan göra. En del av osäkerheten ligger i vad föräldrarna kan uppfatta som acceptabelt. Men det har visat sig att när föräldrarna vet hur pengarna används är avgifterna sällan källa till problem. Terminsavgiften är grundplåten En del av terminsavgiften går till förbund och distrikt. Här ingår en scouttidning och ett omfattande olycksfallförsäkring. En del går till administration och det som blir över använder kåren tillsammans med bidrag från kommunen till hyror, investeringar och förbrukningsmaterial. Inga löner alltså. Försäljning av BingoLotter och skraplotter bidrar också till kårens ekonomi. Sedan är det övernattningar, hajker och läger som kostar. Den avgift som tas ut går huvudsakligen till mat och hyra, en liten del går till extra material som behövs på utflykten. Egna kostnader mest i början Det som kostar i början är anskaffning av personlig utrustning: kängor, scoutskjorta, kniv, ryggsäck, liggunderlag, ficklampa etc. En viss grundutrustning är nödvändig och startkostnaden kan kännas hög men utslaget på lång sikt är det inte så farligt. Man klarar sig länge med»vanlig» utrustning, för det behöver inte vara utrustning för alpina expeditioner i arktiskt klimat, det är så sällan vi är där. God avkastning på gjord investering Allt det här till trots: Scouting är en ganska»billig» sysselsättning men en god investering i personlig utveckling. Ränta och utdelning är allt det roliga och mindre roliga man får vara med om, livserfarenheter som är allt nödvändigare i vår hårda värld. Vi vill att du som är förälder ska veta att det vi begär i avgifter alltid används på bästa sätt. Scoutnytt Scouten är en tidning för scouter upp till 13år Som medlem i Scouterna kan man också prenumerera på det månatliga Nyhetsbrevet som skickas som mail. Brevet Hem, Sidan 19

20 Ord & förkortningar KST Kårstämma; utser årligen kårstyrelsen, godkänner budget etc. Läger utflykt på sommarlovet oftast med övernattning i tält, 4 till 10 dagar Pl Patrulledare; väljs inom patrullen att leda patrullen Patrull; den mindre enheten på en avdelning, 4 8 scouter i varje, 4 5 p varje avdelning Al Avdelningsledare; ledarutbildad och utnämnd ansvarig ledare som fyllt 18 år och valts av kårstämman Ass assistent; ledarassistent på en avdelning Avd avdelning; den större enheten á barn och ledare Bas-kurs; En bra kurs för dig som vill börja som ledare, eller för dig som är utmanare. Vanligtvis en distriktskurs, ej nödvändig för att bli assistent, GPK GrundkursPåKåren. Introduktionskurs om 3-5 tillfällen för dig som är förälder/utmanare och vill lära dig mer om scouterna. HSS Huddinge Scouternas Samarbetsorgan, Samarbete mellan scoutkårer i Huddinge kommun, HSS arrangerar årligen Sundbydagen, Diamant, Bamsehajk samt vänortsutbytet. Hajk utfärd med vandring; övernattning i tält eller vindskydd, även som dagshajk Jamboree Stor sammankomst, läger med många deltagare, vanligtvis över Kan ha nationell eller internationell inriktning, se även WSJ. KM; Kårmästerskap. Vårby Gård har KM i Livlinekastning årligen. RSC, Rover; Roverscout; En verksamhet för vuxna scouter, bildar roverlag Rådsptr En avdelningspatrull bestående av Al, val samt Pl och vpl från alla patruller Spårare/Spårarscout, scout i årskurs (1)2-3. SSD Södertörns Scoutdistrikt, distrikt inom Scouterna som Vårby Gårds Scoutkår tillhör TG Treklöver Gilwell; kurs, vidareutbildning för erfarna ledare Upptäckare/Upptäckarscout, scout i årskurs 4-5. val vice Avdelningsledare; biträdande ansvarig ledare alldeles egna hemsida vpl vice Patrulledare; väljs inom patrullen att biträda Pl VåGå Vårby Gårds Scoutkår WSJ WorldScoutJamboree, världs scoutläger som arrangeras vart 4:e år, senast i Sverige 2011 med deltagare. Äventyrare/Äventyrsscout scout i årskurs 6-8. KS Kårstyrelsen; sammanträder var 6:e vecka består av ordförande, kassör, sekreterare, ansvariga ledare m.fl. Brevet Hem, Sidan 20

Om oss i Motala scoutkår

Om oss i Motala scoutkår Om oss i Motala scoutkår Vad är scouting? Scouting innebär en blandning av friluftsliv, lerning by doing (lära genom att göra), patrullen (den lilla gruppen), symboler och ceremonier, stödjande och lyssnande

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Joakim Blomqvist Sekreterare: Roger

Läs mer

Placering av märken KFUK-KFUM

Placering av märken KFUK-KFUM Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att i samverkan med andra: ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, hjälpa utveckla

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Brevet hem Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Hej! Välkommen som scout eller förälder i Sköndals land- och sjöscoutkår. Detta brev är till för att du som nybliven

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm.

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Vikingen nr 5 2004 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli 5/7 13:30 Samling centrumplan i Äng, avresa kl 13:45. 13/7 23:30 Ungefär, kommer vi åter till Resecentrum i Jönköping. Vi samlas i Äng och samåker därifrån till

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT Välkomna till Inspirationshelg 15-16 mars 2014 för äventyrare, utmanare, roverscouter och ledare (tidigare kallats Tinget). Platsen för helgen är Ansgarsgården utanför Flen.

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nummer 1 Vårterminen 2015

Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nummer 1 Vårterminen 2015 Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nummer 1 Vårterminen 2015 Kårordförande har ordet! Ute faller snön igen. Vintern verkar inte ha bestämt sig, ska det bita sig fast eller släppa taget. Februari har

Läs mer

Utresa - fredag 31 juli 2015

Utresa - fredag 31 juli 2015 Sommaren närmar sig med stormsteg och förberedelserna inför Tri-Camp i England är intensivare än någonsin. I detta informationsbrev hoppas vi att den mesta informationen som ni behöver finns med. En del

Läs mer

Ledarutbildning PATRULL

Ledarutbildning PATRULL Handledning för kursledare Scouterna Reviderad mars 2011 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2... 3 2.1 Patrulledarens roll... 4 2.2 Friluftsteknik... 5 2.3 Scoutmetoden... 7 2.4 Patrullen... 9 2.5

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 Välkomna till Torns KFUK-KFUM scoutkår Sedan 1955 har barn och ungdomar samlats i Vallkärra för att delta i vår scoutverksamhet. Axelgård är sedan snart 30 år

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikts

Göteborgs scoutdistrikts Göteborgs scoutdistrikts Välkommen! Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Göteborgs scoutdistrikt utgörs av 51 scoutkårer med massvis av engagemang. Tillsammans kan vi

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009

Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009 Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009 10 förväntansfulla Äventyrsscouter lämnade Helsingborg med ett par brev och en biljett. Med tåg från Knutpunkten till Hässleholm och därefter buss mot Vittsjö

Läs mer

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2013 2014

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2013 2014 Hässelby Scoutkår av Scouterna i Sverige Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2013 2014 I Hässelby Scoutkår har det under året bedrivits scoutverksamhet i 1 letar-, 2 spårar-, 2 upptäckar-, 1 äventyrar

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut sida 1(11) Verksamhetsberättelse och bokslut för perioden 1 september 2013 31 augusti 2014 Beslutad av kårstämman ht 2014 Kårens jubileumsmärke då kåren firade 60 år under 2014 Organisationsnummer: 91

Läs mer

Vilda Kristianstad - mitt i Tivoliparken

Vilda Kristianstad - mitt i Tivoliparken Lägerbrev 4 Vilda Kristianstad - mitt i Tivoliparken Sommarens häftigaste äventyr närmar sig med stormsteg, nu är det snart dags! Vi kommer att bli ungefär 300 scouter som lever lägerliv mitt i centrala

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag

Läs mer

Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nummer 1 Höstterminen 2015

Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nummer 1 Höstterminen 2015 Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nummer 1 Höstterminen 2015 Kårordförande har ordet! Hej, Samtidigt som hösten gör sin första påminnelse för året fylls vår scoutlokal igen efter sommaren. En sommar

Läs mer

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2 1 13.3.2009 Lägerbrev 2 Bästa scout I sommar blir det regionläger! I handen håller du ett tydligt vårtecken - lägerbrev 2 och anmälningsblanketten. Pirrar det i magen redan? Lägerbrev 2 innehåller viktig

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Antagen 2014-11-16 Sida 1/14 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Ekonomi 2.1. Principer för budgetering 2.2. Rambudget 2015 2.3. Landstingsbidrag och distriktsavgift 2.4. Finansiella

Läs mer

Vill du följa med mig på scoutmöte?

Vill du följa med mig på scoutmöte? Vill du följa med mig på scoutmöte? Så lätt kan det vara att erbjuda nya barn scouting. Som spårar- eller upptäckarscout har jag många kompisar. De finns i skolan, hos grannen, på stranden, kusinen eller

Läs mer

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2005 hölls den 1 mars 2006 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av:

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2005 hölls den 1 mars 2006 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av: Bölans Scoutkår Bölans Scoutkår 2006 Styrelsen har under året bestått av: Revisorer: Ordf: Gunilla Asplund V ordf: Pelle Velander Ledamot/sek: Carina Östlin Ledamot/kassör: Christina Persson Till alla

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter,

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, en explorerscout, rovers och ledare! Vi startar söndag 7.6.2015 kl. 9.00 från kårlokalen med hyrbuss mot Muonio.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2013 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Repr. från utmanarscouterna Revisorer Revisorsuppleant Valberedning

Läs mer

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2006 hölls den 14 februari 2007 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av:

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2006 hölls den 14 februari 2007 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av: Bölans Scoutkår Bölans Scoutkår 2007 Styrelsen har under året bestått av: Revisorer: Ordf: Gunilla Asplund V ordf: Pelle Velander Ledamot/sek: Carina Östlin Ledamot/kassör: Christina Persson Till alla

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Metodhäfte: Rekrytera vuxen Metodhäfte: Rekrytera vuxen Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

World Scout Jamboree 2015. Förträff 1, Avdelning 26 Mojang 13-15 februari 2015

World Scout Jamboree 2015. Förträff 1, Avdelning 26 Mojang 13-15 februari 2015 Konnichiwa! World Scout Jamboree 2015 Förträff 1, Avdelning 26 Mojang 13-15 februari 2015 Världens största läger Rubrik Vilka reser? 1332 ungdomar (kallas deltagare) fördelat på 37 avdelningar 148 ledare,

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Nya Pressun Grankulla Scoutkår r.f.:s infoblad Grundad 1974 Nr 4/ 2008

Nya Pressun Grankulla Scoutkår r.f.:s infoblad Grundad 1974 Nr 4/ 2008 Nya Pressun Grankulla Scoutkår r.f.:s infoblad Grundad 1974 Nr 4/ 2008 NP KALLELSE Till kårens lagstadgade höstmöte 10.11 klockan 18 på Winden, Södra Heikelsv. 5, Grankulla. Välkommen! Innehåll: NP 4/2008

Läs mer

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Återigen har Trelleborgs scoutkår gått igenom ett spännande och händelserikt år. Vi har synts i kommunen på

Läs mer

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/ Dokumentnamn: Vett och etikett Fastställt av: Kårstyrelsen Originalförfattare: Emil Öhman Version: 1. 2 Författat: 2013-08-28 Typ av dokument: Styrande Beslutsdatum: 2013-12-19 Vett och etikett Carl Bondes

Läs mer

GRUNDHÄFTE FÖR. Salt SCOUT VAD ALLA SCOUTLEDARE I SALT SCOUT BÖR VETA

GRUNDHÄFTE FÖR. Salt SCOUT VAD ALLA SCOUTLEDARE I SALT SCOUT BÖR VETA GRUNDHÄFTE FÖR Salt SCOUT VAD ALLA SCOUTLEDARE I SALT SCOUT BÖR VETA INNEHÅLL Förord 3 A. METOD, MÅL & PROGRAM 4 1. Salt Scout 4 2. Scoutmetoden 5 3. Målsättning 6 4. Scoutprogrammet 7 B. LEDARE, PATRULL

Läs mer

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Vikingen nr 1 2008 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Info om aktiviteter och anmälnings-formulär på webben

Info om aktiviteter och anmälnings-formulär på webben Info om aktiviteter och anmälnings-formulär på webben Detta behövs, när du vill använda webben för att ta emot anmälningar till en aktivitet. Först ser du en sammanfattning av processen och den info webmaster

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 395

Kårstyrelsens sammanträde nr 395 1 Datum Justerat datum Protokoll 2013-04-07 2013-05-13 Kårstyrelsens sammanträde nr 395 Datum: 2013-04-07 Tid: 15:00 Plats: Pettersberg Närvarande: Åsa Jonsson, Fredrik Jonsson, Peter Gustafsson, Kjell

Läs mer

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2012 2013

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2012 2013 Hässelby Scoutkår av Scouterna i Sverige Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2012 2013 I Hässelby Scoutkår har det under året bedrivit scoutverksamhet i 1 letar-, 2 spårar-, 2 upptäckar-, 1 äventyrar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Torslanda Sjöscoutkår

Verksamhetsberättelse för Torslanda Sjöscoutkår Verksamhetsberättelse för Torslanda Sjöscoutkår 2012-01-01 till 2012-12-31 Torslanda Sjöscoutkår har under året bedrivit sjöscoutverksamhet i Svenska Scoutförbundet. Scoutkåren räknade under året till

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Grundhäfte för EFS Scout

Grundhäfte för EFS Scout Grundhäfte för EFS Scout Vad alla scoutledare i EFS Scout bör veta Metoder, mål, organisation adresser mm Ny upplaga 2013 Salt barn och unga i EFS / Centrala Scoututskottet 2013 GRUNDHÄFTE FÖR EFS SCOUT

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

Goretex skor + Ofta bra passform, + vattentäta så länge goretex-skiktet är helt, + andas, - ofta dyra och ömtåliga, - Slits ut på något år.

Goretex skor + Ofta bra passform, + vattentäta så länge goretex-skiktet är helt, + andas, - ofta dyra och ömtåliga, - Slits ut på något år. Tips om utrustning Skall du skaffa ny utrustning eller är du allmänt nyfiken på prylarna som hjälper dig att må bra i fält. Här kommer en liten samling tips om utrustning. Har du själv någon pryl som du

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF- scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF- scoutkår Verksamhetsberättelse 2012 för Varbergs NSF- scoutkår Styrelse och representanter Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Utmanarscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Valberedning Evelina

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Vision Kåren skall 2012 bedriva den ledande verksamheten inom Kulla Scoutdistrikt med 150 aktiva medlemmar i alla åldersgrupper FLASS (2-4 ggr/år) Valberedning

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan KS/ledarsamlings-protokoll original 080813 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan Närvarande: Jessica Andersson, Olle Andersson, Axel Gunnarson, Stefan Gustafsson,

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 404

Kårstyrelsens sammanträde nr 404 1 Datum Justerat datum Protokoll 2014-02-02 2014-02-28 Kårstyrelsens sammanträde nr 404 Datum: 2014-02-02 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Serhat

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Kårstyrelsemöte Torslanda Sjöscoutkår

Kårstyrelsemöte Torslanda Sjöscoutkår Kårstyrelsemöte Torslanda Sjöscoutkår 8 september 2015 i Gården, möte nr 4 2015 Närvarande Björn Åsander Daniel Sundqvist Johan Strauss Anna-Lena Åsander Annie Skarin Jenny Ekengren Åsa Nordström Tomas

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Sid 1 (42) Lycka till med scoutingen 2010. Robert Bzz Trygg Martin Fogel Monica Larsson kårordförande vice kårordförande kårsekreterare

Sid 1 (42) Lycka till med scoutingen 2010. Robert Bzz Trygg Martin Fogel Monica Larsson kårordförande vice kårordförande kårsekreterare Välkommen till Kärrtorps scoutkår! Du som är scoutledare är vår viktigaste resurs. Det är genom dig som vi kan bedriva rolig, utvecklande scouting och ge scouterna goda förebilder. Det är genom dig vi

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 384

Kårstyrelsens sammanträde nr 384 1 Datum Justerat datum Protokoll 2012-05-15 2012-05-31 Kårstyrelsens sammanträde nr 384 Datum: 2012-05-06 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan 16 Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 21 april, kl 13.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Styrelsen beslutar att ta kontakt med geldenärerna till de skulder som finns till kåren. Det överskott som finns från

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer