SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER"

Transkript

1 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

2 Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades Här har vi specialiserat oss på renoveringar av betongkonstruktioner och ytskydd av betong. Som ringar på vatten sprider sig kunskapen om oss, våra produkter och metoder. Stora resurser, mångsidighet, väl utförda arbeten och konkurrenskraftiga priser är några av de styrkor våra kunder uppskattar med oss. Vi finns idag både i Stockholm och i Uppsala. Vår affärsidé är att tillsammans med våra kunder komma fram till bästa lösningen för varje projekt, med hörnstenar som kostnadseffektivitet, funktion och miljö. Därför är det bättre ju tidigare Ni involverar oss i Ert projekt. Vår långa erfarenhet och breda produktportfölj ger oss möjlighet att genomföra allt från mindre entreprenader till större totalentreprenader. Vi ger dig färdiga förslag på helhetslösningar för olika typer av konstruktioner. Till exempel parkeringshus, garage och balkonger. Välkommen till Tecab Ytskyddsprodukter AB Rekrytering Stockholm Byrå AB Rekryterings-specialister inom Med drivkraft och expertis hjälper vi företag att nå sina verksamhetsmål och kandidatönskningar. Vårt driv i processerna och tillvägagångssätt fungerar oslagbart sedan vi började våra karriärer För att på ett professionellt sätt finna de rätta kandidaterna och snabbast lösa kundens behov, används vår erfarenhet tillsammans med de mest avancerade system. Vi kvalitetssäkrar våra rekryteringar med de senast utvecklade persontesterna, interaktivt och genom professionell konsultåterkoppling till kund. I våra rekryteringar på tjänstemän inom bygg genomför vi test, kandidatmatchning och gemensam analys med kund på utvalda kandidater. Det är ingen slump att ca 80 % av uppdragen kommer från tidigare nöjda kunder och rekommendationer. Vår gemensamma målsättning är att vara och förbli uppdragsgivarens långsiktiga samarbetspartner inom rekrytering, bemanning och organisationsutveckling. Vi engagerar oss starkt i alla våra uppdrag och vi vet var de bästa kandidaterna står att finna, tack vare vårt omfattande kontaktnät. Hk, Arenavägen 41, pl 12, Stockholm

3 3 INNERGÅRDAR När det gäller innergårdar kan det Ibland vara svårt att upptäcka skador. Inte förrän det börjar rasa i lokalen under förstår man att det finns ett bekymmer, ofta utan att det syns på gården. Gårdsbjälklagen som håller upp hela innergården utsätts för fukt och slitage och håller länge men inte i evigheter. Ovanpå bjälklagen ligger oftast ett betonglager och sedan fyllning och därefter ett nytt betonglager. Tecabs VD Tommy Ahlström berättar: Det läcker hela tiden in fukt från gården. Lutningen är ofta fel och avrinningen är otillräcklig. Vid så kallade lanterniner, det vill säga ljusinsläpp, brukar det läcka extra mycket. När sedan fukten blandas med fyllningen så är det ofrånkomligt att stålbalkarna rostar. När år gått så är läget kritiskt för många innergårdar. Tecab har specialiserat sig på renovering av innergårdar och samarbetar med konstruktör och kan därför ta fram helhetslösningar med hänsyn till skadebild, funktion och kostnadseffektivitet.

4 4 HÄRDPLASTGOLV Tecab har under årens lopp lagt tals kvadratmeter härdplastgolv i olika miljöer. Golven anpassas efter användningsområde och estetik. Vi lägger dem i vitt skilda miljöer, till exempel tvättstugor, kök, källargångar, offentliga miljöer, industrier av olika slag, verkstäder, utställningslokaler och parkeringsgarage. Härdplastgolv finns i olika material, epoxi, polyuretan, acryl och vinylester, och de är slitstarka, lättstädade och motståndskraftiga mot kemikalier. VÅR KOMPETENS GER DIG GOLV MED KVALITET Vi samarbetar med konstruktörer, arkitekter och materialleverantörer för att på bästa sätt hitta rätt lösning för varje golv. Ända sedan 1985 har vi arbetat med härdplastgolv, vi har kontinuerligt utbildat alla medarbetare så att vi är auktoriserade av Sveff för fogfria golv. Det garanterar ett för dig tryggt utfört arbete och säkert golv. Hållbara golvlösningar för industriella och kommersiella miljöer... Flowcrete Sweden erbjuder högpresterande, hållbara golvlösningar med ett modernt utseende och oändliga designmöjligheter anpassade för er verksamhet. För mer information. Ring oss gärna på: Eller skicka ett mail till:

5 5 BETONGRENOVERING Betong anses många gånger som ett tidlöst material, och så är det om konstruktionen får det skydd som krävs med den miljöbelastning betongen utsätts för, exempelvis koldioxid, klorider, frost, kemisk eller mekanisk belastning. Med rätt underhåll förlängs konstruktionens livslängd avsevärt. Tecab kan med hjälp av kunskap, lång erfarenhet och ett brett sortiment erbjuda kompletta lösningar för renovering av alla dina betongkonstruktioner. Tecab är medlem i REBET. REFERENSOBJEKT Ett större referensprojekt är renoveringen av ett kvadratmeter stort P-däck åt Svenska bostäder. Det påbörjades 2014 och en omfattande del vattenbilades, en komplettering av armering utfördes och cirka 10-15cm återgjutning med en högkvalitativ fabriksbetong, beläggning med ett polyuretansystem samt ytskydd av väggar, tak och pelare.

6 6 HÅRDBETONGGOLV HPC-4 Hårdbetong för både nybyggnad och reparation ger ett mycket slitstarkt och beständigt golv. Ett robust golv som står sig och behåller sitt uttryck trots att det åldras. Det är ett mycket slitstarkt golv som kan läggas så tunt som 12 mm. Hårdbetong appliceras med fördel på tungt trafikerade ytor, exempelvis parkeringsdäck. Vi kan också lägga det som ett Superfloor, vilket är ett högblankt betonggolv som slipas i sju steg. KORROSIONSSKYDDANDE CEMENTBASERAD YTBELÄGGNING PÅ BETONG Vid reparation av betongkonstruktioner finns ett antal olika metoder att välja mellan. Val av metod är beroende på konstruktionstyp, aktuella nedbrytningsmekanismer, konstruktionens tillstånd (skadegrad), omgivande miljö och mycket mer. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är hur lång tid reparationen ska hålla, om ägaren önskar en reparation som håller 10 år eller 50 år kan ha avgörande betydelse för metodvalet. Även kostnaden och tiden för utförandet (= tid då konstruktionen helt eller delvis måste stängas av) är viktiga faktorer att ta hänsyn till. I parkeringsgarage orsakas skador på betongen på både mekanisk och kemisk väg. Körytorna utsätts i många fall av kraftigt slitage samtidigt som salt från bilarna tränger ner i betongen. När saltlösningen kommer i kontakt med stålarmeringen i betongen börjar armeringen rosta. Så småningom spricker och flagar betongens täcksikt av svällande rost. Saltlösningen kan även orsaka frostskador, men detta problem är mindre vanligt i parkeringsgarage. Som gjutet Swerock utvecklar och tillverkar betong anpassat efter dina byggkrav och specifika behov. Kontakta oss för rådgivning redan idag. swerock.se

7 7 YTSKYDD AV BETONG SAMT FOGNING Ytskydd utförs med olika målningssystem eller impregnering för att förhindra nedbrytning på grund av vatteninträngning, sur miljö, inträngning av koldioxid och andra nedbrytande effekter. Vi utför alla typer av målningsarbeten på betong och behöver du rådgivning är vi en kompetent partner som har svaren på dina frågor. FOGNING Vi utför alla slags fogarbeten och tätningar, exempelvis dilatationsfogar, tätning runt fönster, utfackningspartier och brandfogning. Vid fogning är det viktigt att konstruera fogen så att den kan ta upp de rörelser som uppstår beroende på betongelementets storlek, temperaturförändringar och andra egenskaper. Det är också viktigt att välja rätt typ av fogmassa för att uppnå önskad funktion, elasticitet, kemikaliebeständighet och slitage. Vi gör bara en sak, men den gör vi riktigt bra. Nordisk Vattenbilning är, som namnet antyder, ett renodlat vattenbilningsföretag. Vi fokuserar alltid på att komma upp med specialanpassade och kostnadseffektiva lösningar för varje individuellt uppdrag. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på

8 8 IMPREGNERING Impregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytning av betong orsakad av vattenoch kloridinträngning. Med hjälp av impregnering minskar du framtida underhållskostnader betydligt. Impregnering bidrar till att förlänga byggnadens livslängd och är på så sätt en viktig komponent i ett skyddssystem. Med rätt impregnering förlängs konstruktionens livslängd avsevärt utan att förändra det estetiska uttrycket. Tecab erbjuder system/ produkter för alla specifika behov och situationer, som exempelvis impregnering i kombination med klotterskydd. FÖRDELAR: Vattenavstötande ytor (Gore tex) Reducerad inträngning av vatten Reducerad inträngning av vattenlösliga och skadliga föroreningar som salt och sulfat Förbättrad salt/frost-beständighet Reducerad påväxt av microorganismer (mossa, alger m m) Extra skydd av skyddsmålade ytor Förbättrad förmåga att motstå extremt aggressiv miljö Broimpregnering Klotterborttagning & klotterskydd Rengöring Mögel/Algrengöring & skydd Brandsanering

9 9 BALKONGRENOVERING Tecab har sedan 1985 renoverat tals balkonger åt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi använder väl beprövade reparationssystem med mycket lång livslängd. Med vår långa erfarenhet har vi utvecklat metoder som ger ett mycket bra slutresultat. Detta tillsammans med kompetent personal gör att vi ofta blir kontaktade av konstruktörer och föreskrivare för att dela med oss av vår kunskap. Renovering av balkonger börjar alltid med tillståndsbedömning, där vi undersöker betongens och armeringens beskaffenhet. Utifrån detta fattas ett beslut om renoveringsmetod. Idag är det vanligt att man förlänger balkongernas djup för att på så sätt få en större yta, i sådana fall är det nödvändigt att göra en hållfasthetsberäkning för att se så att konstruktionen klarar det. Vi kan vara dig behjälpliga under hela processen, besiktning, hänvisning till konstruktör, åtgärdsförslag och utförande. Rostfria golvbrunnar! Din leverantör av rostfria produkter

10 10 KOLFIBERFÖRSTÄRKNING Kolfiberförstärkning är ett utanpåliggande förstärkningssystem av kolfiberlaminat. Vi använder CarboDursystemet för att förstärka armerade betong-, sten- och träkonstruktioner för till exempel belastningsökning, ombyggnad/funktionsändringar, åtgärdande av skador, konstruktionsfel och mycket mer. Materialet har låg vikt, tar liten plats och är extremt starkt och hållbart. På vår hemsida, kan du se en film som visar exakt hur starkt SikaCarboDur är. Skanna QR-koden och se den direkt. Tecab är auktoriserad SikaCarboDurentreprenör med många tusen meter installerade, vi utför även brandskyddet med Promatectskivor. Det finns i olika dimensioner och kvaliteter och vi beräknar användningen efter svenska regler. Tecab samarbetar med ett antal konstruktörer gällande dimensionering av kolfiberförstärkning.

11 TECAB DEN IDEALISKA LÖSNINGEN Tecab Ytskyddsprodukter AB är ett företag som sedan 1985 specialiserat sig på renoveringar av betongkonstruktioner och ytskydd av betong. SOM RINGAR PÅ VATTNET SPRIDER SIG VÅRA METODER OCH VI UTFÖR: Betonglagning med polymermodifierade reparationsbruk som har en minimal krympning med mycket god vidhäftning, vattenbilning och gjutning med fabriksbetong. Vi utför även epoxilimmade betongkonstruktioner, betongarbeten, betonggjutning med eller utan hårdbetong, golvläggningar och flytspackel. FÖRSTÄRKNING AV BETONGKONSTRUKTIONER Utförs med kolfiberlaminat eller med kolfiberväv. YTSKYDD AV BETONG Utförs med olika system för att förhindra nedbrytning pga vatteninträngning, sur miljö, klorider och inträngning av koldioxid m m. FASAD- OCH BETONGIMPREGNERING Vatteninträngning i konstruktioner orsakar frysskador, fri väg för saltinträngning, biologisk beväxning, energiförluster, mögel och röta m m. Vi har utbildad personal som utför detta och är involverade i olika forskningsprojekt. FOGFRIA GOLVBELÄGGNINGAR Tecab är auktoriserad av SVEFF och medarbetarna är utbildade av ett flertal materialleverantörer, så som Sika Sverige AB och Flowcrete Sverige AB. Vi har golvsystem för alla miljöer och kvalitetskrav, från dammbindning till tjocka stenplast-, gummi- och hårdbetongbeläggningar för extrem belastning. 11 All vår personal har härdplastutbildning steg 1 och 2 och arbetsledning innehar även steg 3. Arbetsledning har även BasU- och BasP-utbildning. HAR NI PROJEKTET HAR VI LÖSNINGEN. Mångsidighet, teknisk kunskap, väl utförda arbeten och konkurrenskraftiga priser är vår styrka. allt som behövs för ett lyckat projekt! avjämning betongrenovering & ytskydd betongteknik elastisk limning fog Golv konstruktiv förstärkning plattsättning vattentätning tak Sika SVERiGE ab Domnarvsgatan 15 box spånga kontakt tel fax

12 12 TECAB UTFÖR betongrenovering fogning ytskydd av betong fogfria golvbeläggningar hårdbetongbeläggningar kolfiberförstärkning tätning av betong TECAB PROJEKT parkeringsgarage innergårdar golv balkonger kolfiberförstärkning tunnlar Vi står alltid till tjänst med teknisk information och andra uppgifter kring våra tjänster. Ring för närmare information. TECAB YTSKYDDSPRODUKTER AB Verkstadsgatan 2, Uppsala tel , fax Tommy Ahlström , Michael Andersson , STOCKHOLM Lars Lundström , Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 7579

Parkeringshus med flera plan och parkeringshus under jord

Parkeringshus med flera plan och parkeringshus under jord med flera plan och parkeringshus under jord Sika - Kompletta lösningar för parkeringsbyggnader innehåll 04 06 08 15 18 21 22 24 28 Dagens parkeringshus Sikas kompletta system för nybyggnad och renovering

Läs mer

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

StoAktuellt. P-märkning klar för StoVentec. Fasadsystemets styrkor bevisade. Doktorn förklarar: P-märkning stärker säkerheten.

StoAktuellt. P-märkning klar för StoVentec. Fasadsystemets styrkor bevisade. Doktorn förklarar: P-märkning stärker säkerheten. StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 2/2014 P-märkning klar för StoVentec Fasadsystemets styrkor bevisade. Doktorn förklarar: P-märkning stärker säkerheten. StoVentec

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Presentation Ekens Golv AB sid 3 Undergolvsarbeten, fräsning, slipning av betong. sid 4 Sandavjämning före parkettläggning sid 4 Vattenskador, renovering och underhåll sid 5 Plattsättning

Läs mer

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Ytskyddsgruppen och Auktorisation för Rostskyddsmålning AV KJELL-ARNE LARSSON Korrosion orsakar varje år metallförstörelse för mer än 100 miljarder kronor,

Läs mer

Riskutbildningar som gör skillnad

Riskutbildningar som gör skillnad Riskutbildningar som gör skillnad Ett trafiksäkerhetscenter med resurser På vårt trafiksäkerhetscenter erbjuder vi en modern inlärningsmiljö med väl dokumenterad pedagogik. Vårt huvuduppdrag är att ta

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

StoAktuellt. Samarbetet som säkrar balkongerna. Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav.

StoAktuellt. Samarbetet som säkrar balkongerna. Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav. StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 3/2012 Samarbetet som säkrar balkongerna Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav. Pierre

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ytterligare ett stort steg framåt. TruMatic 7000. Den nya kombimaskinen ger snabb och repfri bearbetning med två högdynamiska tilläggsaxlar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut.

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut. Icopal Decra taksystem Decra taksystem När taket ska vara livet ut. 2 Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft. Icopal Decra taksystem Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske

Läs mer

Sto innovationer sedan mer än 50 år

Sto innovationer sedan mer än 50 år Sto innovationer sedan mer än 50 år Med fokus på kvalitet och design Sto är specialister på fasadsystem, betongrenovering, golv, akustik och ytskikt både ute och inne. Vi vill lyfta byggnadsobjekt till

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ.

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. www.situation.se Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. Moelven Töreboda AB Box 49 545 21 Töreboda Tel 0506-481 00 E-post info.toreboda@moelven.se www.moelven.se PROJEKTFAKTA 4-filig bilbro

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer