Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014

2 Postgiro... 3 Styrelsen... 3 Sammanträden... 3 Styrelserepresentanter... 3 Avgående styrelserepresentanter:... 3 Styrelsens reflektioner... 4 Aktiviteter... 6 Medlemmar... 6 Resor och studiebesök... 6 Teater... 7 Seminarier... 7 Trivsel aktivitet... 8 Alzheimerdagen... 9 Alzheimerdagen... 9 Bokhylla... 9 Övrigt Samverkan Träffpunkt Anhörigcenter Läskraft Högskolan HSO Träffpunkten Kaplansgatan Medlemsregister Facebook Ekonomi Bilagor Program

3 Organisationsnummer Postgiro PG Styrelsen Sammanträden Föreningen har under året hållit 9 st protokollförda sammanträden och 1 årsmöte tillsammans med medlemmarna. Styrelserepresentanter Styrelsen har bestått av: Lena Rosén ordförande Åsa Holmgren ledamot Birgitta Hedblom ledamot Margareta Hayden ledamot Maud Axelsson sekreterare Karin Andersson kassör Mats Johansson suppleant Ann Welander suppleant Marie Bengtsson adjungerad Jenny Eriksson adjungerad Karin Persson revisor Inga-Lill Hansson revisor suppleant Avgående styrelserepresentanter: Gunnel Darmell Barbro Berger 3

4 Styrelsens reflektioner Ett verksamhetsår är till ända igen. Vid 2013 års slut var vi 187 medlemmar och nu börjar föreningen2015 med 206 stycken. Styrelsen vill tacka er alla trogna medlemmar, som år efter år stöttar föreningens arbete och hälsa er nya välkomna. Vi lever i en tid då mycket pockar på vår uppmärksamhet och i ett snabbt föränderligt samhälle. Styrelsen försöker att hänga med i svängarna och ändå vill vi fortsätta vårt traditionella föreningsarbete. Under året har vi startat en Facebook-sida. Vi har idag 179 personer som regelbundet följer den. Den är ännu i sin linda, men vi ser det som en bra informations- och dialogkanal i framtiden. Vi har till vår Bokhylla på Anhörigcenter (AC), som vi har en mycket god samverkan med, köpt in ännu mer bra litteratur. Bara att kontakta AC och låna. Medlemmar har varit volontärer på AC och möjliggjort för att män med demenssjuka hustrur träffats i en herrgrupp regelbundet. Föreningen medverkade i damgruppen. Ett mycket givande uppdrag. Vi lyckades också med vågspelet att i samverkan med Gävle Teaterförening, Vuxenskolan och med bloggen Bort med skammen genomföra vårt teaterprojekt Rymden emellan. Det var några axplock från vår verksamhet. Vi har också under året försökt ge ett individuellt stöd till medlemmar. Dels genom rådgivning via telefonsamtal, dels med träffar på AC för samtal, dels varit ett stöd vid kontakter med Omvårdnad Gävle. 4

5 Tyvärr måste styrelsen påtala att vi har svårt att få till stånd en god samverkan med Omvårdnadsnämnden och Omvårdnad Gävle. Vi vill dock verkligen i det här sammanhanget lyfta fram vårt goda samarbete med Förebyggande verksamheten inom Omvårdnad. Men vi ger oss inte. Nämnden har fått en ny ordförande, Tord Fredriksen, som efter en inbjudan deltog i vårt styrelsemöte i februari. Nämnden har ett stort ansvar för människor med demenssjukdom och deras anhöriga i Gävle. En skärpning vore på plats vad det gäller dess samverkan med föreningen. Styrelsen för Gävle Demensförening 5

6 Aktiviteter Medlemmar Föreningen har den 31/ st. medlemmar. Medlemsavgiften har varit. 125: - för medlem och 50: - för fam. medlemmar Resor och studiebesök Årets sommarresa gick till Högbo Bruk. Medlemmarna blev bjuden på resan, lunch samt en guidad tur runt bruket. En buss lastad med representanter från styrelsen, medlemmar och samverkanspartner, åkte till Stockholm på studiebesök. Ett första stopp gjordes på Demensförbundet. Förbundet informerade om deras verksamhet. Sedan fortsatte turen till Silviahemmet.

7 Teater Samverkan med Gävle teater, Bort med skammen bloggen och studieförbundet Vuxenskolan resulterade i teaterföreställning Rymden emellan drygt 90 personer tog del av föreställningen, som handlade om att åldras i dagens Sverige. Seminarier Styrelsen har deltagit i olika seminarier såsom Utskriven från sjukhus och Gävles utmaningar och möjligheter. Seminarier har skett bl.a. på Högskolan och ytterligare seminarium i Bollnäs Forskare möter praktiker. 7

8 Trivsel aktivitet En viktig del i föreningens arbete är att erbjuda trivselaktiviteter. Detta år har föreningen anordnat bland annat en intressant reseskildring om att leva och bo i Kina, som delgavs från en av medlemmarna. Sång och musik av Bengt Söderhäll samt berättelser kring Stig Dagerman. Året avslutades med en gemensam julfest på Tullbomsgården. 8

9 Alzheimerdagen På internationella Alzheimerdagen hade föreningen öppet hus på Anhörigcenter mellan kl Under öppet hus fick medlemmarna möjlighet att titta runt på Anhörigcenter samt se vår fina bokhylla som är fylld med intressant litteratur. Bokhylla Information om sjukdomen är viktig när någon drabbas av demenssjukdom. För att underlätta för föreningens medlemmar har förening köpt in en bokhylla, som står på Anhörigcenter. Jenny Eriksson har under året städat bland den litteratur förening haft sen tidigare samt köpt in nytt. Kostar inget att låna böcker. 9

10 Övrigt Inför riksdagsvalet paketerades påsar med information om demenssjukdomar och demensförbundets kravlista på god demensvård. Alla Valstugor fick besök av föreningen, där en rad frågor ställdes till de politiker som fanns på plats. Alla fick en varsin påse med information. 10

11 Samverkan Träffpunkt Omvårdnad Gävle har öppnat en Träffpunkten Kaplansgatan 10. Föreningen uppvaktade med teaterbiljetter. Två gånger i månaden kommer representant från föreningen finnas på träffpunkten för att informera om demenssjukdomar och föreningen. Anhörigcenter Samarbetat med Anhörigcenter fortsätter. Detta år har föreningen bland annat varit med och möjliggjort en anhöriggrupp bestående av herrar. Medans de anhöriga deltog i samtalsgrupp, genomförde demensföreningen aktivitet med de demenssjuka makarna. På Nationella Anhörigdagen var föreningen representerad i Bergby på öppet hus. Läskraft Läskraft har även detta år genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Bland annat har en föreläsning med Johan Werkmäster genomförts för de volontärer som läser. 11

12 Högskolan Tillsammans med Högskolan Gävle, Anhörigstöd och Studieförbundet Vuxenskolan har 4st forskarsamtal genomförts. Syftet med dessa samtal är att synliggöra all den forskning som bedrivs vid högskolan Gävle samt ge medlemmarna kunskap om olika teman/ämnen. Två av dem var: Elisabeth Hagström lektor i vårdvetenskap samtalade om var det bättre förr att vara vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg, Ann-Katrin Olsson lektor i vårdvetenskap samtalade om Teknik på gott och ont hur upplevs användningen av teknik i vård och omsorg av äldre och personer med demens. HSO Gävle Demensförening är medlem i HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Gävle Kommun, de arbetar för ett samhälle för alla, där alla har samma värde och samma rätt. Träffpunkten Kaplansgatan En gång i månaden finns representant från styrelsen på träffpunkten för att informera om föreningens arbete och demenssjukdomar.

13 Medlemsregister Styrelserepresentant har under 2014 kontaktat alla medlemmar för att samla in synpunkter på vad föreningen ska arbeta med. I samband med detta uppdaterades medlemsregistret. Facebook Under 2014 startade Gävle Demensförening upp en Facebook. I skrivandet stund har föreningen 178 gilla markeringar. På sidan lägger föreningen upp det som händer i föreningen, men också sådant som kan vara av intresse för medlemmarna. För att ta del av informationen går du in på följande länk: Man behöver inte vara medlem i Facebook för att läsa det som står, men vill man gilla eller skriva något så måste man ha ett eget konto. 13

14 Ekonomi Föreningen är aktiv med att söka medel ur olika fonder. Under 2013 har föreningen tilldelas medel från följande fonder: 3:e samfonden Grapes minnesfond Föreningen har överlämnat kr i gåva till Demensförbundet i samband med deras jubileum 14

15 Bilagor Program 15

16 Gävle Demensförenings program Våren 2014, del 1 30/1 kl 18:00 Jag och min alzheimer på Tullbomsgården Med humor och självironi, livsglädje och sorg berättar Yvonne Kingbrandt om sitt liv med alzheimer. När Yvonne för fem år sedan fick sin demensdiagnos var tanken först att skriva en bok. Istället började hon blogga på Internet. Men nu har boken blivit verklighet. Kom och lyssna på Yvonnes berättelse. Anmälan senast den 24/1 till Anhörigcenter på telefon /2 kl 18:00 Vi visar Demensförbundets nya dokumentärfilm Det var en gång en melodi på Anhörigcenter Filmen vill visa på sångens och musikens viktiga betydelse inom demensvården. Vi får följa artisten My Blomqvist Olsberg som tillsammans med pianisten Magnus Ludvigsson uppträder på olika boenden. Den glädje och inspiration de sprider med sina musikaliska nummer går inte att ta miste på. My är initiativtagare till filmen och har tillsammans med filmaren Angelika Roberts arbetat i månader på att filmen ska innehålla både glädje, fakta, kritik och hopp. Varvat med detta möter vi framstående forskare, (bland annat Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi, Sirkka-Liisa Ekman, professor i omvårdnad och Bengt Winblad, professor i geriatrik) som pratar om musikens påverkan på demenssjuka. Anhöriga berättar också om sina upplevelser av musik i vården. Idag vet vi att musik kan lindra oro, ge en ökad känsla av välbefinnande och till och med stimulera minnet. Ja, vad händer egentligen i hjärnan när en demenssjuk hör musik? (Texten ovan skulle ha varit med till omslagsbilden till Demensforum 4). 19/3 kl 18:00 Kallelse till Årsmöte på Anhörigcenter Eventuella motioner ska lämnas in senast 4v före. Erforderliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet eller tillhandahålles på mötet. 16

17 Ordföranden har ordet. Bästa medlem! Detta år har som så många andra år gått väldigt fort. En fantastisk sommar följt av en vacker höst. Nu får vi hoppas att vintern blir lika fin! En viktig del i föreningens arbete är att driver frågor om förbättringar inom vård och omsorg. Föreningen kan upplevas som besvärlig, men vi vidhåller att demenssjuka och deras anhöriga har rätt till bra vård och omsorg. Då våra medlemmar vänder sig till oss om sådant som kan förbättras kommer vi i föreningen att agera. Till vår hjälp har vi Boenderådet som startades Rådet arbetar med frågor som rör vård- och omsorgsboenden, samt är ett stöd för anhöriga som har någon närstående på dessa boenden. Frågor som vi under året diskuterat med Omvårdnad Gävle är bland annat den nya rutinen vid inflyttning till vård- och omsorgsboenden, ankomstsamtal, sommarsituationen och helgbemanningen. Vi hoppas och tror att vårt arbete på sikt leder till förbättringar. Vill du komma i kontakt med Boenderådet ringer du eller mejlar Föreningen arbetar också med utbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter. Vi har bland annat deltagit på en demensdag på högskolan. På Mikaelsgården i Valbo har vi informerat om föreningens arbete. Föreläsningar som genomförts 2013 handlade om biståndshandläggningen och vi har också lyssnat på Jenny Eriksson som var 10 år när hennes pappa fick alzheimer. Att träffas är viktigt, föreningen har därför arrangerat bland annat en pubkväll och en kakbufféträff. Vi gjorde också en sommarresa till Limön. Några programpunkter för 2014 är redan nu planerade. Du finner dem på nästa sida. Varmt välkommen på våra möten och aktiviteter!. Med detta utskick skickar vi med inbetalningskort för medlemsavgiften för Betala senast den sista januari. Hoppas du vill fortsätta att vara medlem. Lena Rosén Ordförande Gävle Demensförening. Styrelsen önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År 17

18 Demensförenings program Våren 2014, del 2 19/3 kl 18:00 Kallelse till Årsmöte på Anhörigcenter Eventuella motioner ska lämnas in senast 4v före. Erforderliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet eller tillhandahålles på mötet. 28/3 kl Följ med Ulla Österberg på Safari i Kenya och ta del av hur bergsgorillor lever. Vi fikar och har en trevlig stund. Anmälan till Anhörigcenter tele: /4 kl Karin Tillberg Mattsson FoU välfärd Region Gävleborg presenterar arbetsrapporten Var det bättre förr. Rapporten handlar om förändring som trädde i kraft mars 2012, då Omvårdnadsnämnden fattade beslut om att vistelser på Villa Milbo ska föregås av en behovsbedömning. Studien belyser: hur och varför målgruppen som vistas på Villa Milbo förändrats sedan biståndsbedömning infördes förutsättningarna att bibehålla ett flexibelt, lättillgängligt och individuellt utformat stöd inom ramen för en biståndsbedömning hur ett urval av anhöriga ser på de anhörigstödjande insatser som kommunen erbjuder. Överensstämmer de med upplevda behov? Avsikten är också att, utifrån resultaten, formulera förslag till fortsatt utveckling av kommunens anhörigstödjande insatser. 25/4 kl Bengt Söderhäll tolkar Stig Dagerman. Anmälan till Anhörigcenter /5 kl Att flytta in på vård och omsorgsboende boendesamordnare, avgiftshandläggare och verksamhetschef informerar. 13/5 kl När en nårstående drabbas av sjukdom förändras livssituationen för alla parter. Personal från Anhörigstöd informerar om vilket stöd du som anhörig kan få. 23/5 kl Vi går en tipspromenad och avslutar med fika. Samling utanför Anhörigcenter kl Anmälan till Anhörigcenter på tele /5 Årets sommarresa går till Högbo bruk. Du som medlem blir bjuden på resan, lunch samt en guidad tur runt bruket. Lunchen består av varmrätt, sallad, kaffe och kaka. Samling vid konserthuset i Gävle kl 9:45. Beräknad hemkomst ca Begränsade platser. Anmäla till Anhörigcenter på tele , uppge om du har några allergier vid anmälan. 18

19 Ordföranden har ordet. Bästa medlem! I förra brevet hoppades jag att vi skulle få en fin vinter efter en fantastisk sommar och en vacker höst. För mig har vintern varit bra. Jag har inte halkat omkull en enda gång och jag har inte skottat många gånger, men visst har det varit mörkt utan snö och många soltimmar har vi inte haft på det nya året. Nu går vi dock mot ljusare tider. Årets verksamhet inleddes med ett välbesökt möte med Yvonne Kingbrandt, som berättade om sin nyutkomna bok Jag och min alzheimer. Demensföreningen har köpt fyra böcker, som finns att låna på Anhörigcenter. Vid vårt andra möte såg vi Demensförbundets film Det var en gång en melodi. Den visar på sångens och musikens betydelse inom demensvården. Vi diskuterade då vikten av en meningsfull vardag på vård- och omsorgsboenden. Filmen har vi lånat ut till kultursamordnaren Ann-Charlotte Jansson på Omvårdnad Gävle för att kulturombud och medarbetare skall få ta del av den. Hör av dig med synpunkter om du har idéer om hur livet på din närståendes boende kan förbättras och bli mer innehållsrikt och meningsfullt. Vi vill att du delar med dig av dina erfarenheter till Boenderådet, som vi startade Föreningen ser Boenderådet som ett verktyg för att kunna vara med och påverka och förändra vården och omsorgen till det bättre. På andra sidan hittar du vårt program för resten av terminen. Med bland annat årsmötet i mars och vår traditionella bussresa i maj. Vi kommer under året att ta personlig kontakt med dig, dels för att få synpunkter på vad du vill att föreningen skall jobba med, dels för att fråga om du har tillgång till dator och e-post. Vi söker efter några som är intresserade av att vara med och arbeta fram en hemsida. Vi fortsätter givetvis att informera medlemmarna i brev, men vill också kunna informera dem som så önskar om vår verksamhet via olika digitala kanaler. Lena Rosén Ordförande Gävle Demensförening. 19

20 Gävle Demensförenings program Hösten sep Föreläsning, se inbjudan på baksidan. Teaterbiljetter till teatern Rymden i mellan kommer att lottas ut till någon av de medlemmar som lyssnar på föreläsningen. 21 sep Vi uppmärksammar internationella Alzheimerdagen med ett öppet hus på Anhörigcenter mellan kl under öppet huset får du möjligheten att titta rund på Anhörigcenter samt se vår fina bokhylla som är fylld med intressant litertur. Föreningen bjuder dig som medlem på smörgåstårta. Teaterbiljetter till teatern Rymden i mellan kommer att lottas ut till någon av de medlemmar som kommer. 25 sep Temakväll demens, i samverkan med minnesmottagningen och Anhörigcenter. Gunnel Darmell, sjuksköterska i demensteamet informerar om demenssjukdomar och symtom. Teaterbiljetter till teatern Rymden i mellan kommer att lottas ut till någon av de medlemmar som deltar på föreläsningen. Välkomna till Anhörigcenter kl okt Rymden emellan gästar Gävle Teater, en högaktuell teaterföreställning om att åldras i dagens Sverige. Idégivare är bort med skammen.se i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan. Boka in den 1:a oktober kl redan nu i din kalender. Biljett släpp den 1:a september! Arrangemanget är också med som en del i Gävle kommuns Seniordagar. För mer information se separat inbjudan. 3 okt Tillsammans med Anhörigcenter uppmärksammar vi den goda kanelbullen. Under tiden vi dricker kaffe/te och äter bullar underhåller trubaduren Anders Sterner. Välkomna till Anhörigcenter kl okt Temakväll demens, Yvonne Kingbrandt berättar om hur det är att leva med sin demenssjukdom och har även skrivit boken jag och min Alzheimer. I samverkan med minnesmottagningen och Anhörigcenter. Välkomna Till Anhörigcenter kl nov Är det dags för Gävle Demensföreningens årliga julfest. Boka redan nu in datumet. Mer information kommer vid ett senare utskick. 20

21 Välkommen till forskarsamtal Vad betyder nya romantiska relationer för åldrandet? Studier av åriga svenskar Inom familjesociologin menar man att intimiteten i det senmoderna samhället är befriad från den barnalstrande funktionen, och därmed inte längre begränsad till en viss period i livet. Det finns i Sverige idag drygt en miljon singlar (ogifta, skilda, änkor/ änkemän) i åldrarna 60+, och andelen frånskilda äldre ökar. Vilken roll spelar nya romantiska relationer för åldrandet idag? Ons 17 september kl Plats: Anhörigcenter, Nygatan 9 i Gävle Möt forskare Peter Öberg (docent i sociologi, lektor i socialt arbete) som berättar om sina studier kring relationer och åldrandet i dagens samhälle. Peter är verksam vid Högskolan i Gävle (Akademin för hälsa och arbetsliv, avd. Socialt arbete och psykologi) Vi bjuder på fika! Medverkande: Peter Öberg För mer info: Anhörigcenter Fri entré. Alla är välkomna! Arrangemanget är ett samarbete mellan Gävle Demensförening, Högskolan i Gävle (Akademin för hälsa och arbetsliv), Gävle Anhörigstöd och Studieförbundet Vuxenskolan 21

22 Gävle Demensförenings program hösten 2014 del 2 Tisdag 11/11 kl på Anhörigcenter Behåll hälsan med mat Ingrid Skogqvist berättar om vikten av hälsosam mat. Anmälan dig till Anhörigcenter på tele Torsdag 13/11 kl på Anhörigcenter Temakväll demens. Emma Söderberg, biståndshandläggare i demensteamet, informerar om stöd och hjälp man kan ansöka om. 24/11 Invigning av bokhyllan kl på Anhörigcenter Nu är det hög tid att inviga vår fina välfyllda bokhylla som finns på Anhörigcenter, med traditionellt bandklippning, tal och fika. Bokhyllan och dess innehåll är till för er medlemmar och vi vill därför inviga den tillsammans med er, så välkomna att delta! 26/11 julfest kl på Tullbomsgården Välkommen till Gävle Demensförenings traditionella julfest. I år bjuds det på risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka samt musikunderhållning. För att veta hur mycket gröt vi ska koka, behöver vi din anmälan senast den 21/11 på tele Fredag 12/12 Lucia kl på Träffpunkten på Kaplansgatan 10 Kaffe och lussekatt finns att köpa. Fredag 12/12 kl på Anhörigcenter Välkommen att delta på forskarsamtal med två av Högskolan i Gävles forskare. Elisabeth Häggström Har forskat kring att vara vårdpersonal inom äldreomsorgen. Diskussionspunkter och föreläsning/samtal kommer att handla om hur upplever de äldre, anhöriga och vårdare att omsorgen fungerar? Vad är bra/ mindre bra? Var det bättre förr? Anna-Karin Olsson Har forskat kring hur personer med demens reflekterar kring utevistelse samt undersökt om ett positioneringslarm kan stödja personer med demens och deras närstående i det dagliga livet. Diskussionspunkter vid föreläsningen/samtalet kommer att vara hur upplevs användning av teknik i vård och omsorg av äldre och personer med demens? Finns det etiska problem? Är det någon teknik som saknas? 22

23 23

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 INNEHÅLL Styrelsen... 3 medlemmar... 3 medlemsavgift... 3 styrelsesammanträden... 3 Verksamhet... 4 Utskick... 4 medlemsmöten... 4 samverkan... 4 samverkan

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig LÄNKTIPS om demenssjukdomar och att vara anhörig Sammanställda av Jenny Eriksson, ung anhörig och föreläsare Kontakt: Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se Som anhörig till en person med demensdiagnos

Läs mer

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig LÄNKTIPS om demenssjukdomar och att vara anhörig Sammanställda av Jenny Eriksson, ung anhörig och föreläsare Kontakt: Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se Som anhörig kan det vara svårt att veta vart

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Välkommen till Anhörigcenter Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Vår gruppverksamhet för anhöriga

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Anhörigstödet finns för både ung och äldre

Anhörigstödet finns för både ung och äldre Anhörigstöd Höstprogram 2016 Att hjälpa en anhörig i vardagen ger mycket, men kräver också mycket. Du som hjälper kanske själv behöver stöd ibland för att må bra och kunna fortsätta ge kraft, inspiration

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5)

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5) Årsmötesprotokoll 1(5) 2017-03-16 Årsmötet ägde rum i lokalen Storgatan 11. Närvarande 50 medlemmar och två gäster. 1 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna medlemmar

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 maj 31 augusti 2016

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 maj 31 augusti 2016 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 maj 31 augusti 2016 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Öppet anhörigcafè Tisdagar o jämn vecka kl 10:00-12:00 med start 27/1 i Anhörigstödets lokal (bakom växeln) Vi träffas, fikar, bjuder in gäster utefter

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP!

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP! Lokalförening 0357 Klubb 77 Oskarshamn Bankgiro 5445-2040 Slottsgatan 15, 572 42 Oskarshamn Postadress: Södra Långgatan 11C, 572 55 Oskarshamn PROGRAM hösten 2013 Våra sammankomster hålls i ODD Fellows

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt nr 1 våren 2017 Hej! Vi hoppas att ni alla har haft det lugnt och skönt i jul! Det är inte lönt att stressa, för det

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat BIBLIOTEKET BJUDER TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING och mycket annat 24 SEPT (lör) kl. 18:30-20:00 Poesicafé (Laholms kulturnatt) Stadsbiblioteket.Ta tillfället i akt och läs upp dina

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

SPF Sydporten, Hörnefors

SPF Sydporten, Hörnefors SPF Sydporten, Hörnefors Verksamhetsplan 2015 2 Verksamhetsplan för Sydporten under 2015 förblir och skall vara Kamratskap, Trevnad och Samhörighet. Vår ambition är att ta vara på medlemmarnas önskemål

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Anhörigstödet anordnar kostnadsfria cirklar under 2016 för dig som vårdar eller stödjer någon som inte själv klarar sin vardag.

Anhörigstödet anordnar kostnadsfria cirklar under 2016 för dig som vårdar eller stödjer någon som inte själv klarar sin vardag. Anhörigstödet anordnar kostnadsfria cirklar under 2016 för dig som vårdar eller stödjer någon som inte själv klarar sin vardag. Anhörig kallar vi dig som vårdar. Du behöver inte vara släkt eller bo tillsammans

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2016 Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR 2016 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd,

Läs mer

FUB verksamhet hösten 2013

FUB verksamhet hösten 2013 FUB verksamhet hösten 2013 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finnes och tag med fikapengar. Start: Onsdag 11 september Tid: kl. 18.30 20.00

Läs mer

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Astma- och Allergiföreningen i Stockholm Nr 2 2013 maj Läs om Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Niklas Olin, föreningens nye ordförande, intervjuas av

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för föreningen Alzheimer Örebro lämnar härmed redovisning för verksamhetsåret 2016-01-01-2016-12-31. Föreningen Föreningen antog vid årsmötet 2016 en ny stadga. En viktig

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Afasiföreningens Höstprogram 2015

Afasiföreningens Höstprogram 2015 Afasiföreningens Höstprogram 2015 Kontakt: Tel: 054-21 90 01 Mobil: 076-100 22 52 ( Susanne ) Mailadress: info@afasivarmland.se Hemsida: www.afasivarmland.se Vi finns även på facebook Våra medlemsförmåner

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Välkommen till Segeltorps seniorträff!

Välkommen till Segeltorps seniorträff! Välkommen till Segeltorps seniorträff! Seniorträffen är öppen för alla seniorer. Även anhöriga, närstående och seniorvolontärer är välkomna att delta i aktiviteter och evenemang. Vi delar lokal med Trygghetsringningen

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2016 Årgång 2

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2016 Årgång 2 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2016 Årgång 2 Fyrbodals-Nytt nr 2 våren 2016 Hej alla medlemmar! Vi hoppas att ni alla har haft en bra höst och en skön och avkopplande julledighet!

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober - december 2016

Anhörigstöd Program oktober - december 2016 Anhörigstöd Program oktober - december 2016 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Tid: Tisdagen den 4 november 2014, kl 19 00-20 00. Närvarande: Solweig Lundkvist, ordförande, Anita Rosen, Rune Westerlund, Gunnar Egehult, Nils-Ove

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011 Storstenen på Stålnäs, (fiskeläget) så finns en gubbe inristat. Den upptäcktes av Peter Norman från Riksantikvarieämbetet 1982, då han genomförde en fornminnesinventering i Söderhamns Skärgård. Mer om

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma 1 (6) Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsen för Afasiföreningen i Umeå får härmed avlämna följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 2008.01.01 2008.12.31 Medlemsantal 121 Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Aktiviteter 1 januari 30 juni 2014

Aktiviteter 1 januari 30 juni 2014 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017

Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017 Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2012

Fritidsnytt. Nr 1/2012 Fritidsnytt Nr 1/2012 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Öppna grinden. sök kunskap, gemenskap och värme. Anhörigstödet

Öppna grinden. sök kunskap, gemenskap och värme. Anhörigstödet Öppna grinden sök kunskap, gemenskap och värme Anhörigstödet Program för våren 2017 öppet hus - Svenljunga bibliotek Under fem tisdagar mellan 17.00-19.00 har du möjlighet att träffa Svenljungas anhörigrådgivare

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med PRO Bälinge onsdagen den 18 feb 2015.

Protokoll fört vid Årsmöte med PRO Bälinge onsdagen den 18 feb 2015. Sida 1 av 6 Bälinge Protokoll fört vid Årsmöte med PRO Bälinge onsdagen den 18 feb 2015. Förening: 877605-6444 Datum 2015-02-18 Tid Kl. 1300 Plats Bälinge Bygdegård Närvarande 101 medlemmar Ordföranden

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer