Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014

2 Postgiro... 3 Styrelsen... 3 Sammanträden... 3 Styrelserepresentanter... 3 Avgående styrelserepresentanter:... 3 Styrelsens reflektioner... 4 Aktiviteter... 6 Medlemmar... 6 Resor och studiebesök... 6 Teater... 7 Seminarier... 7 Trivsel aktivitet... 8 Alzheimerdagen... 9 Alzheimerdagen... 9 Bokhylla... 9 Övrigt Samverkan Träffpunkt Anhörigcenter Läskraft Högskolan HSO Träffpunkten Kaplansgatan Medlemsregister Facebook Ekonomi Bilagor Program

3 Organisationsnummer Postgiro PG Styrelsen Sammanträden Föreningen har under året hållit 9 st protokollförda sammanträden och 1 årsmöte tillsammans med medlemmarna. Styrelserepresentanter Styrelsen har bestått av: Lena Rosén ordförande Åsa Holmgren ledamot Birgitta Hedblom ledamot Margareta Hayden ledamot Maud Axelsson sekreterare Karin Andersson kassör Mats Johansson suppleant Ann Welander suppleant Marie Bengtsson adjungerad Jenny Eriksson adjungerad Karin Persson revisor Inga-Lill Hansson revisor suppleant Avgående styrelserepresentanter: Gunnel Darmell Barbro Berger 3

4 Styrelsens reflektioner Ett verksamhetsår är till ända igen. Vid 2013 års slut var vi 187 medlemmar och nu börjar föreningen2015 med 206 stycken. Styrelsen vill tacka er alla trogna medlemmar, som år efter år stöttar föreningens arbete och hälsa er nya välkomna. Vi lever i en tid då mycket pockar på vår uppmärksamhet och i ett snabbt föränderligt samhälle. Styrelsen försöker att hänga med i svängarna och ändå vill vi fortsätta vårt traditionella föreningsarbete. Under året har vi startat en Facebook-sida. Vi har idag 179 personer som regelbundet följer den. Den är ännu i sin linda, men vi ser det som en bra informations- och dialogkanal i framtiden. Vi har till vår Bokhylla på Anhörigcenter (AC), som vi har en mycket god samverkan med, köpt in ännu mer bra litteratur. Bara att kontakta AC och låna. Medlemmar har varit volontärer på AC och möjliggjort för att män med demenssjuka hustrur träffats i en herrgrupp regelbundet. Föreningen medverkade i damgruppen. Ett mycket givande uppdrag. Vi lyckades också med vågspelet att i samverkan med Gävle Teaterförening, Vuxenskolan och med bloggen Bort med skammen genomföra vårt teaterprojekt Rymden emellan. Det var några axplock från vår verksamhet. Vi har också under året försökt ge ett individuellt stöd till medlemmar. Dels genom rådgivning via telefonsamtal, dels med träffar på AC för samtal, dels varit ett stöd vid kontakter med Omvårdnad Gävle. 4

5 Tyvärr måste styrelsen påtala att vi har svårt att få till stånd en god samverkan med Omvårdnadsnämnden och Omvårdnad Gävle. Vi vill dock verkligen i det här sammanhanget lyfta fram vårt goda samarbete med Förebyggande verksamheten inom Omvårdnad. Men vi ger oss inte. Nämnden har fått en ny ordförande, Tord Fredriksen, som efter en inbjudan deltog i vårt styrelsemöte i februari. Nämnden har ett stort ansvar för människor med demenssjukdom och deras anhöriga i Gävle. En skärpning vore på plats vad det gäller dess samverkan med föreningen. Styrelsen för Gävle Demensförening 5

6 Aktiviteter Medlemmar Föreningen har den 31/ st. medlemmar. Medlemsavgiften har varit. 125: - för medlem och 50: - för fam. medlemmar Resor och studiebesök Årets sommarresa gick till Högbo Bruk. Medlemmarna blev bjuden på resan, lunch samt en guidad tur runt bruket. En buss lastad med representanter från styrelsen, medlemmar och samverkanspartner, åkte till Stockholm på studiebesök. Ett första stopp gjordes på Demensförbundet. Förbundet informerade om deras verksamhet. Sedan fortsatte turen till Silviahemmet.

7 Teater Samverkan med Gävle teater, Bort med skammen bloggen och studieförbundet Vuxenskolan resulterade i teaterföreställning Rymden emellan drygt 90 personer tog del av föreställningen, som handlade om att åldras i dagens Sverige. Seminarier Styrelsen har deltagit i olika seminarier såsom Utskriven från sjukhus och Gävles utmaningar och möjligheter. Seminarier har skett bl.a. på Högskolan och ytterligare seminarium i Bollnäs Forskare möter praktiker. 7

8 Trivsel aktivitet En viktig del i föreningens arbete är att erbjuda trivselaktiviteter. Detta år har föreningen anordnat bland annat en intressant reseskildring om att leva och bo i Kina, som delgavs från en av medlemmarna. Sång och musik av Bengt Söderhäll samt berättelser kring Stig Dagerman. Året avslutades med en gemensam julfest på Tullbomsgården. 8

9 Alzheimerdagen På internationella Alzheimerdagen hade föreningen öppet hus på Anhörigcenter mellan kl Under öppet hus fick medlemmarna möjlighet att titta runt på Anhörigcenter samt se vår fina bokhylla som är fylld med intressant litteratur. Bokhylla Information om sjukdomen är viktig när någon drabbas av demenssjukdom. För att underlätta för föreningens medlemmar har förening köpt in en bokhylla, som står på Anhörigcenter. Jenny Eriksson har under året städat bland den litteratur förening haft sen tidigare samt köpt in nytt. Kostar inget att låna böcker. 9

10 Övrigt Inför riksdagsvalet paketerades påsar med information om demenssjukdomar och demensförbundets kravlista på god demensvård. Alla Valstugor fick besök av föreningen, där en rad frågor ställdes till de politiker som fanns på plats. Alla fick en varsin påse med information. 10

11 Samverkan Träffpunkt Omvårdnad Gävle har öppnat en Träffpunkten Kaplansgatan 10. Föreningen uppvaktade med teaterbiljetter. Två gånger i månaden kommer representant från föreningen finnas på träffpunkten för att informera om demenssjukdomar och föreningen. Anhörigcenter Samarbetat med Anhörigcenter fortsätter. Detta år har föreningen bland annat varit med och möjliggjort en anhöriggrupp bestående av herrar. Medans de anhöriga deltog i samtalsgrupp, genomförde demensföreningen aktivitet med de demenssjuka makarna. På Nationella Anhörigdagen var föreningen representerad i Bergby på öppet hus. Läskraft Läskraft har även detta år genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Bland annat har en föreläsning med Johan Werkmäster genomförts för de volontärer som läser. 11

12 Högskolan Tillsammans med Högskolan Gävle, Anhörigstöd och Studieförbundet Vuxenskolan har 4st forskarsamtal genomförts. Syftet med dessa samtal är att synliggöra all den forskning som bedrivs vid högskolan Gävle samt ge medlemmarna kunskap om olika teman/ämnen. Två av dem var: Elisabeth Hagström lektor i vårdvetenskap samtalade om var det bättre förr att vara vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg, Ann-Katrin Olsson lektor i vårdvetenskap samtalade om Teknik på gott och ont hur upplevs användningen av teknik i vård och omsorg av äldre och personer med demens. HSO Gävle Demensförening är medlem i HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Gävle Kommun, de arbetar för ett samhälle för alla, där alla har samma värde och samma rätt. Träffpunkten Kaplansgatan En gång i månaden finns representant från styrelsen på träffpunkten för att informera om föreningens arbete och demenssjukdomar.

13 Medlemsregister Styrelserepresentant har under 2014 kontaktat alla medlemmar för att samla in synpunkter på vad föreningen ska arbeta med. I samband med detta uppdaterades medlemsregistret. Facebook Under 2014 startade Gävle Demensförening upp en Facebook. I skrivandet stund har föreningen 178 gilla markeringar. På sidan lägger föreningen upp det som händer i föreningen, men också sådant som kan vara av intresse för medlemmarna. För att ta del av informationen går du in på följande länk: Man behöver inte vara medlem i Facebook för att läsa det som står, men vill man gilla eller skriva något så måste man ha ett eget konto. 13

14 Ekonomi Föreningen är aktiv med att söka medel ur olika fonder. Under 2013 har föreningen tilldelas medel från följande fonder: 3:e samfonden Grapes minnesfond Föreningen har överlämnat kr i gåva till Demensförbundet i samband med deras jubileum 14

15 Bilagor Program 15

16 Gävle Demensförenings program Våren 2014, del 1 30/1 kl 18:00 Jag och min alzheimer på Tullbomsgården Med humor och självironi, livsglädje och sorg berättar Yvonne Kingbrandt om sitt liv med alzheimer. När Yvonne för fem år sedan fick sin demensdiagnos var tanken först att skriva en bok. Istället började hon blogga på Internet. Men nu har boken blivit verklighet. Kom och lyssna på Yvonnes berättelse. Anmälan senast den 24/1 till Anhörigcenter på telefon /2 kl 18:00 Vi visar Demensförbundets nya dokumentärfilm Det var en gång en melodi på Anhörigcenter Filmen vill visa på sångens och musikens viktiga betydelse inom demensvården. Vi får följa artisten My Blomqvist Olsberg som tillsammans med pianisten Magnus Ludvigsson uppträder på olika boenden. Den glädje och inspiration de sprider med sina musikaliska nummer går inte att ta miste på. My är initiativtagare till filmen och har tillsammans med filmaren Angelika Roberts arbetat i månader på att filmen ska innehålla både glädje, fakta, kritik och hopp. Varvat med detta möter vi framstående forskare, (bland annat Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi, Sirkka-Liisa Ekman, professor i omvårdnad och Bengt Winblad, professor i geriatrik) som pratar om musikens påverkan på demenssjuka. Anhöriga berättar också om sina upplevelser av musik i vården. Idag vet vi att musik kan lindra oro, ge en ökad känsla av välbefinnande och till och med stimulera minnet. Ja, vad händer egentligen i hjärnan när en demenssjuk hör musik? (Texten ovan skulle ha varit med till omslagsbilden till Demensforum 4). 19/3 kl 18:00 Kallelse till Årsmöte på Anhörigcenter Eventuella motioner ska lämnas in senast 4v före. Erforderliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet eller tillhandahålles på mötet. 16

17 Ordföranden har ordet. Bästa medlem! Detta år har som så många andra år gått väldigt fort. En fantastisk sommar följt av en vacker höst. Nu får vi hoppas att vintern blir lika fin! En viktig del i föreningens arbete är att driver frågor om förbättringar inom vård och omsorg. Föreningen kan upplevas som besvärlig, men vi vidhåller att demenssjuka och deras anhöriga har rätt till bra vård och omsorg. Då våra medlemmar vänder sig till oss om sådant som kan förbättras kommer vi i föreningen att agera. Till vår hjälp har vi Boenderådet som startades Rådet arbetar med frågor som rör vård- och omsorgsboenden, samt är ett stöd för anhöriga som har någon närstående på dessa boenden. Frågor som vi under året diskuterat med Omvårdnad Gävle är bland annat den nya rutinen vid inflyttning till vård- och omsorgsboenden, ankomstsamtal, sommarsituationen och helgbemanningen. Vi hoppas och tror att vårt arbete på sikt leder till förbättringar. Vill du komma i kontakt med Boenderådet ringer du eller mejlar Föreningen arbetar också med utbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter. Vi har bland annat deltagit på en demensdag på högskolan. På Mikaelsgården i Valbo har vi informerat om föreningens arbete. Föreläsningar som genomförts 2013 handlade om biståndshandläggningen och vi har också lyssnat på Jenny Eriksson som var 10 år när hennes pappa fick alzheimer. Att träffas är viktigt, föreningen har därför arrangerat bland annat en pubkväll och en kakbufféträff. Vi gjorde också en sommarresa till Limön. Några programpunkter för 2014 är redan nu planerade. Du finner dem på nästa sida. Varmt välkommen på våra möten och aktiviteter!. Med detta utskick skickar vi med inbetalningskort för medlemsavgiften för Betala senast den sista januari. Hoppas du vill fortsätta att vara medlem. Lena Rosén Ordförande Gävle Demensförening. Styrelsen önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År 17

18 Demensförenings program Våren 2014, del 2 19/3 kl 18:00 Kallelse till Årsmöte på Anhörigcenter Eventuella motioner ska lämnas in senast 4v före. Erforderliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet eller tillhandahålles på mötet. 28/3 kl Följ med Ulla Österberg på Safari i Kenya och ta del av hur bergsgorillor lever. Vi fikar och har en trevlig stund. Anmälan till Anhörigcenter tele: /4 kl Karin Tillberg Mattsson FoU välfärd Region Gävleborg presenterar arbetsrapporten Var det bättre förr. Rapporten handlar om förändring som trädde i kraft mars 2012, då Omvårdnadsnämnden fattade beslut om att vistelser på Villa Milbo ska föregås av en behovsbedömning. Studien belyser: hur och varför målgruppen som vistas på Villa Milbo förändrats sedan biståndsbedömning infördes förutsättningarna att bibehålla ett flexibelt, lättillgängligt och individuellt utformat stöd inom ramen för en biståndsbedömning hur ett urval av anhöriga ser på de anhörigstödjande insatser som kommunen erbjuder. Överensstämmer de med upplevda behov? Avsikten är också att, utifrån resultaten, formulera förslag till fortsatt utveckling av kommunens anhörigstödjande insatser. 25/4 kl Bengt Söderhäll tolkar Stig Dagerman. Anmälan till Anhörigcenter /5 kl Att flytta in på vård och omsorgsboende boendesamordnare, avgiftshandläggare och verksamhetschef informerar. 13/5 kl När en nårstående drabbas av sjukdom förändras livssituationen för alla parter. Personal från Anhörigstöd informerar om vilket stöd du som anhörig kan få. 23/5 kl Vi går en tipspromenad och avslutar med fika. Samling utanför Anhörigcenter kl Anmälan till Anhörigcenter på tele /5 Årets sommarresa går till Högbo bruk. Du som medlem blir bjuden på resan, lunch samt en guidad tur runt bruket. Lunchen består av varmrätt, sallad, kaffe och kaka. Samling vid konserthuset i Gävle kl 9:45. Beräknad hemkomst ca Begränsade platser. Anmäla till Anhörigcenter på tele , uppge om du har några allergier vid anmälan. 18

19 Ordföranden har ordet. Bästa medlem! I förra brevet hoppades jag att vi skulle få en fin vinter efter en fantastisk sommar och en vacker höst. För mig har vintern varit bra. Jag har inte halkat omkull en enda gång och jag har inte skottat många gånger, men visst har det varit mörkt utan snö och många soltimmar har vi inte haft på det nya året. Nu går vi dock mot ljusare tider. Årets verksamhet inleddes med ett välbesökt möte med Yvonne Kingbrandt, som berättade om sin nyutkomna bok Jag och min alzheimer. Demensföreningen har köpt fyra böcker, som finns att låna på Anhörigcenter. Vid vårt andra möte såg vi Demensförbundets film Det var en gång en melodi. Den visar på sångens och musikens betydelse inom demensvården. Vi diskuterade då vikten av en meningsfull vardag på vård- och omsorgsboenden. Filmen har vi lånat ut till kultursamordnaren Ann-Charlotte Jansson på Omvårdnad Gävle för att kulturombud och medarbetare skall få ta del av den. Hör av dig med synpunkter om du har idéer om hur livet på din närståendes boende kan förbättras och bli mer innehållsrikt och meningsfullt. Vi vill att du delar med dig av dina erfarenheter till Boenderådet, som vi startade Föreningen ser Boenderådet som ett verktyg för att kunna vara med och påverka och förändra vården och omsorgen till det bättre. På andra sidan hittar du vårt program för resten av terminen. Med bland annat årsmötet i mars och vår traditionella bussresa i maj. Vi kommer under året att ta personlig kontakt med dig, dels för att få synpunkter på vad du vill att föreningen skall jobba med, dels för att fråga om du har tillgång till dator och e-post. Vi söker efter några som är intresserade av att vara med och arbeta fram en hemsida. Vi fortsätter givetvis att informera medlemmarna i brev, men vill också kunna informera dem som så önskar om vår verksamhet via olika digitala kanaler. Lena Rosén Ordförande Gävle Demensförening. 19

20 Gävle Demensförenings program Hösten sep Föreläsning, se inbjudan på baksidan. Teaterbiljetter till teatern Rymden i mellan kommer att lottas ut till någon av de medlemmar som lyssnar på föreläsningen. 21 sep Vi uppmärksammar internationella Alzheimerdagen med ett öppet hus på Anhörigcenter mellan kl under öppet huset får du möjligheten att titta rund på Anhörigcenter samt se vår fina bokhylla som är fylld med intressant litertur. Föreningen bjuder dig som medlem på smörgåstårta. Teaterbiljetter till teatern Rymden i mellan kommer att lottas ut till någon av de medlemmar som kommer. 25 sep Temakväll demens, i samverkan med minnesmottagningen och Anhörigcenter. Gunnel Darmell, sjuksköterska i demensteamet informerar om demenssjukdomar och symtom. Teaterbiljetter till teatern Rymden i mellan kommer att lottas ut till någon av de medlemmar som deltar på föreläsningen. Välkomna till Anhörigcenter kl okt Rymden emellan gästar Gävle Teater, en högaktuell teaterföreställning om att åldras i dagens Sverige. Idégivare är bort med skammen.se i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan. Boka in den 1:a oktober kl redan nu i din kalender. Biljett släpp den 1:a september! Arrangemanget är också med som en del i Gävle kommuns Seniordagar. För mer information se separat inbjudan. 3 okt Tillsammans med Anhörigcenter uppmärksammar vi den goda kanelbullen. Under tiden vi dricker kaffe/te och äter bullar underhåller trubaduren Anders Sterner. Välkomna till Anhörigcenter kl okt Temakväll demens, Yvonne Kingbrandt berättar om hur det är att leva med sin demenssjukdom och har även skrivit boken jag och min Alzheimer. I samverkan med minnesmottagningen och Anhörigcenter. Välkomna Till Anhörigcenter kl nov Är det dags för Gävle Demensföreningens årliga julfest. Boka redan nu in datumet. Mer information kommer vid ett senare utskick. 20

21 Välkommen till forskarsamtal Vad betyder nya romantiska relationer för åldrandet? Studier av åriga svenskar Inom familjesociologin menar man att intimiteten i det senmoderna samhället är befriad från den barnalstrande funktionen, och därmed inte längre begränsad till en viss period i livet. Det finns i Sverige idag drygt en miljon singlar (ogifta, skilda, änkor/ änkemän) i åldrarna 60+, och andelen frånskilda äldre ökar. Vilken roll spelar nya romantiska relationer för åldrandet idag? Ons 17 september kl Plats: Anhörigcenter, Nygatan 9 i Gävle Möt forskare Peter Öberg (docent i sociologi, lektor i socialt arbete) som berättar om sina studier kring relationer och åldrandet i dagens samhälle. Peter är verksam vid Högskolan i Gävle (Akademin för hälsa och arbetsliv, avd. Socialt arbete och psykologi) Vi bjuder på fika! Medverkande: Peter Öberg För mer info: Anhörigcenter Fri entré. Alla är välkomna! Arrangemanget är ett samarbete mellan Gävle Demensförening, Högskolan i Gävle (Akademin för hälsa och arbetsliv), Gävle Anhörigstöd och Studieförbundet Vuxenskolan 21

22 Gävle Demensförenings program hösten 2014 del 2 Tisdag 11/11 kl på Anhörigcenter Behåll hälsan med mat Ingrid Skogqvist berättar om vikten av hälsosam mat. Anmälan dig till Anhörigcenter på tele Torsdag 13/11 kl på Anhörigcenter Temakväll demens. Emma Söderberg, biståndshandläggare i demensteamet, informerar om stöd och hjälp man kan ansöka om. 24/11 Invigning av bokhyllan kl på Anhörigcenter Nu är det hög tid att inviga vår fina välfyllda bokhylla som finns på Anhörigcenter, med traditionellt bandklippning, tal och fika. Bokhyllan och dess innehåll är till för er medlemmar och vi vill därför inviga den tillsammans med er, så välkomna att delta! 26/11 julfest kl på Tullbomsgården Välkommen till Gävle Demensförenings traditionella julfest. I år bjuds det på risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka samt musikunderhållning. För att veta hur mycket gröt vi ska koka, behöver vi din anmälan senast den 21/11 på tele Fredag 12/12 Lucia kl på Träffpunkten på Kaplansgatan 10 Kaffe och lussekatt finns att köpa. Fredag 12/12 kl på Anhörigcenter Välkommen att delta på forskarsamtal med två av Högskolan i Gävles forskare. Elisabeth Häggström Har forskat kring att vara vårdpersonal inom äldreomsorgen. Diskussionspunkter och föreläsning/samtal kommer att handla om hur upplever de äldre, anhöriga och vårdare att omsorgen fungerar? Vad är bra/ mindre bra? Var det bättre förr? Anna-Karin Olsson Har forskat kring hur personer med demens reflekterar kring utevistelse samt undersökt om ett positioneringslarm kan stödja personer med demens och deras närstående i det dagliga livet. Diskussionspunkter vid föreläsningen/samtalet kommer att vara hur upplevs användning av teknik i vård och omsorg av äldre och personer med demens? Finns det etiska problem? Är det någon teknik som saknas? 22

23 23

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 INNEHÅLL Styrelsen... 3 medlemmar... 3 medlemsavgift... 3 styrelsesammanträden... 3 Verksamhet... 4 Utskick... 4 medlemsmöten... 4 samverkan... 4 samverkan

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS- Bildat 1984 NR 3 2002 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Foto: S. Bohlin/ETC-bild Demensomsorgen Vad Vad har hänt? Vad händer? kommer att hända? Demensförbundet behöver

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Demensförbundet behöver mer resurser för att arbeta för demenssjuka och deras anhöriga! Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009 Alzheimer

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Vi har fått tips om en nyutkommen bok, Vad ska jag tänka på? Den innehåller inspirationsmeningar till barn samt metoder till vuxna och barn om att hantera

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Strannegården 3 Reseberättelse 4 Filmsöndag 5 Filmkväll 5 Café KonstArten 5 Sektionerna 6 Sommarbidraget 6 Andningshjälpmedel 6 Försommarresa 7 Fonder 7 Omslagsbild: Tulpantider,

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 6 oktober 2010 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Innehåll: Kalendarium Aktiviteter F-kassan Föräldraträff Kulturfestival Kost och mage Radiumhemmet

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus.

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2012 Projektledarens viktigaste projekt Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. Debatt: Vem stödjer den som överklagar? 5 Rapport

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 Bildat 1984 NR 3 2000 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Dagen då vi minns de glömda Hur kom Alzheimerdagen till? Alzheimer s Disease Internationals konferens och 10-årsjubileum

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer