Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014

2 Postgiro... 3 Styrelsen... 3 Sammanträden... 3 Styrelserepresentanter... 3 Avgående styrelserepresentanter:... 3 Styrelsens reflektioner... 4 Aktiviteter... 6 Medlemmar... 6 Resor och studiebesök... 6 Teater... 7 Seminarier... 7 Trivsel aktivitet... 8 Alzheimerdagen... 9 Alzheimerdagen... 9 Bokhylla... 9 Övrigt Samverkan Träffpunkt Anhörigcenter Läskraft Högskolan HSO Träffpunkten Kaplansgatan Medlemsregister Facebook Ekonomi Bilagor Program

3 Organisationsnummer Postgiro PG Styrelsen Sammanträden Föreningen har under året hållit 9 st protokollförda sammanträden och 1 årsmöte tillsammans med medlemmarna. Styrelserepresentanter Styrelsen har bestått av: Lena Rosén ordförande Åsa Holmgren ledamot Birgitta Hedblom ledamot Margareta Hayden ledamot Maud Axelsson sekreterare Karin Andersson kassör Mats Johansson suppleant Ann Welander suppleant Marie Bengtsson adjungerad Jenny Eriksson adjungerad Karin Persson revisor Inga-Lill Hansson revisor suppleant Avgående styrelserepresentanter: Gunnel Darmell Barbro Berger 3

4 Styrelsens reflektioner Ett verksamhetsår är till ända igen. Vid 2013 års slut var vi 187 medlemmar och nu börjar föreningen2015 med 206 stycken. Styrelsen vill tacka er alla trogna medlemmar, som år efter år stöttar föreningens arbete och hälsa er nya välkomna. Vi lever i en tid då mycket pockar på vår uppmärksamhet och i ett snabbt föränderligt samhälle. Styrelsen försöker att hänga med i svängarna och ändå vill vi fortsätta vårt traditionella föreningsarbete. Under året har vi startat en Facebook-sida. Vi har idag 179 personer som regelbundet följer den. Den är ännu i sin linda, men vi ser det som en bra informations- och dialogkanal i framtiden. Vi har till vår Bokhylla på Anhörigcenter (AC), som vi har en mycket god samverkan med, köpt in ännu mer bra litteratur. Bara att kontakta AC och låna. Medlemmar har varit volontärer på AC och möjliggjort för att män med demenssjuka hustrur träffats i en herrgrupp regelbundet. Föreningen medverkade i damgruppen. Ett mycket givande uppdrag. Vi lyckades också med vågspelet att i samverkan med Gävle Teaterförening, Vuxenskolan och med bloggen Bort med skammen genomföra vårt teaterprojekt Rymden emellan. Det var några axplock från vår verksamhet. Vi har också under året försökt ge ett individuellt stöd till medlemmar. Dels genom rådgivning via telefonsamtal, dels med träffar på AC för samtal, dels varit ett stöd vid kontakter med Omvårdnad Gävle. 4

5 Tyvärr måste styrelsen påtala att vi har svårt att få till stånd en god samverkan med Omvårdnadsnämnden och Omvårdnad Gävle. Vi vill dock verkligen i det här sammanhanget lyfta fram vårt goda samarbete med Förebyggande verksamheten inom Omvårdnad. Men vi ger oss inte. Nämnden har fått en ny ordförande, Tord Fredriksen, som efter en inbjudan deltog i vårt styrelsemöte i februari. Nämnden har ett stort ansvar för människor med demenssjukdom och deras anhöriga i Gävle. En skärpning vore på plats vad det gäller dess samverkan med föreningen. Styrelsen för Gävle Demensförening 5

6 Aktiviteter Medlemmar Föreningen har den 31/ st. medlemmar. Medlemsavgiften har varit. 125: - för medlem och 50: - för fam. medlemmar Resor och studiebesök Årets sommarresa gick till Högbo Bruk. Medlemmarna blev bjuden på resan, lunch samt en guidad tur runt bruket. En buss lastad med representanter från styrelsen, medlemmar och samverkanspartner, åkte till Stockholm på studiebesök. Ett första stopp gjordes på Demensförbundet. Förbundet informerade om deras verksamhet. Sedan fortsatte turen till Silviahemmet.

7 Teater Samverkan med Gävle teater, Bort med skammen bloggen och studieförbundet Vuxenskolan resulterade i teaterföreställning Rymden emellan drygt 90 personer tog del av föreställningen, som handlade om att åldras i dagens Sverige. Seminarier Styrelsen har deltagit i olika seminarier såsom Utskriven från sjukhus och Gävles utmaningar och möjligheter. Seminarier har skett bl.a. på Högskolan och ytterligare seminarium i Bollnäs Forskare möter praktiker. 7

8 Trivsel aktivitet En viktig del i föreningens arbete är att erbjuda trivselaktiviteter. Detta år har föreningen anordnat bland annat en intressant reseskildring om att leva och bo i Kina, som delgavs från en av medlemmarna. Sång och musik av Bengt Söderhäll samt berättelser kring Stig Dagerman. Året avslutades med en gemensam julfest på Tullbomsgården. 8

9 Alzheimerdagen På internationella Alzheimerdagen hade föreningen öppet hus på Anhörigcenter mellan kl Under öppet hus fick medlemmarna möjlighet att titta runt på Anhörigcenter samt se vår fina bokhylla som är fylld med intressant litteratur. Bokhylla Information om sjukdomen är viktig när någon drabbas av demenssjukdom. För att underlätta för föreningens medlemmar har förening köpt in en bokhylla, som står på Anhörigcenter. Jenny Eriksson har under året städat bland den litteratur förening haft sen tidigare samt köpt in nytt. Kostar inget att låna böcker. 9

10 Övrigt Inför riksdagsvalet paketerades påsar med information om demenssjukdomar och demensförbundets kravlista på god demensvård. Alla Valstugor fick besök av föreningen, där en rad frågor ställdes till de politiker som fanns på plats. Alla fick en varsin påse med information. 10

11 Samverkan Träffpunkt Omvårdnad Gävle har öppnat en Träffpunkten Kaplansgatan 10. Föreningen uppvaktade med teaterbiljetter. Två gånger i månaden kommer representant från föreningen finnas på träffpunkten för att informera om demenssjukdomar och föreningen. Anhörigcenter Samarbetat med Anhörigcenter fortsätter. Detta år har föreningen bland annat varit med och möjliggjort en anhöriggrupp bestående av herrar. Medans de anhöriga deltog i samtalsgrupp, genomförde demensföreningen aktivitet med de demenssjuka makarna. På Nationella Anhörigdagen var föreningen representerad i Bergby på öppet hus. Läskraft Läskraft har även detta år genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Bland annat har en föreläsning med Johan Werkmäster genomförts för de volontärer som läser. 11

12 Högskolan Tillsammans med Högskolan Gävle, Anhörigstöd och Studieförbundet Vuxenskolan har 4st forskarsamtal genomförts. Syftet med dessa samtal är att synliggöra all den forskning som bedrivs vid högskolan Gävle samt ge medlemmarna kunskap om olika teman/ämnen. Två av dem var: Elisabeth Hagström lektor i vårdvetenskap samtalade om var det bättre förr att vara vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg, Ann-Katrin Olsson lektor i vårdvetenskap samtalade om Teknik på gott och ont hur upplevs användningen av teknik i vård och omsorg av äldre och personer med demens. HSO Gävle Demensförening är medlem i HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Gävle Kommun, de arbetar för ett samhälle för alla, där alla har samma värde och samma rätt. Träffpunkten Kaplansgatan En gång i månaden finns representant från styrelsen på träffpunkten för att informera om föreningens arbete och demenssjukdomar.

13 Medlemsregister Styrelserepresentant har under 2014 kontaktat alla medlemmar för att samla in synpunkter på vad föreningen ska arbeta med. I samband med detta uppdaterades medlemsregistret. Facebook Under 2014 startade Gävle Demensförening upp en Facebook. I skrivandet stund har föreningen 178 gilla markeringar. På sidan lägger föreningen upp det som händer i föreningen, men också sådant som kan vara av intresse för medlemmarna. För att ta del av informationen går du in på följande länk: Man behöver inte vara medlem i Facebook för att läsa det som står, men vill man gilla eller skriva något så måste man ha ett eget konto. 13

14 Ekonomi Föreningen är aktiv med att söka medel ur olika fonder. Under 2013 har föreningen tilldelas medel från följande fonder: 3:e samfonden Grapes minnesfond Föreningen har överlämnat kr i gåva till Demensförbundet i samband med deras jubileum 14

15 Bilagor Program 15

16 Gävle Demensförenings program Våren 2014, del 1 30/1 kl 18:00 Jag och min alzheimer på Tullbomsgården Med humor och självironi, livsglädje och sorg berättar Yvonne Kingbrandt om sitt liv med alzheimer. När Yvonne för fem år sedan fick sin demensdiagnos var tanken först att skriva en bok. Istället började hon blogga på Internet. Men nu har boken blivit verklighet. Kom och lyssna på Yvonnes berättelse. Anmälan senast den 24/1 till Anhörigcenter på telefon /2 kl 18:00 Vi visar Demensförbundets nya dokumentärfilm Det var en gång en melodi på Anhörigcenter Filmen vill visa på sångens och musikens viktiga betydelse inom demensvården. Vi får följa artisten My Blomqvist Olsberg som tillsammans med pianisten Magnus Ludvigsson uppträder på olika boenden. Den glädje och inspiration de sprider med sina musikaliska nummer går inte att ta miste på. My är initiativtagare till filmen och har tillsammans med filmaren Angelika Roberts arbetat i månader på att filmen ska innehålla både glädje, fakta, kritik och hopp. Varvat med detta möter vi framstående forskare, (bland annat Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi, Sirkka-Liisa Ekman, professor i omvårdnad och Bengt Winblad, professor i geriatrik) som pratar om musikens påverkan på demenssjuka. Anhöriga berättar också om sina upplevelser av musik i vården. Idag vet vi att musik kan lindra oro, ge en ökad känsla av välbefinnande och till och med stimulera minnet. Ja, vad händer egentligen i hjärnan när en demenssjuk hör musik? (Texten ovan skulle ha varit med till omslagsbilden till Demensforum 4). 19/3 kl 18:00 Kallelse till Årsmöte på Anhörigcenter Eventuella motioner ska lämnas in senast 4v före. Erforderliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet eller tillhandahålles på mötet. 16

17 Ordföranden har ordet. Bästa medlem! Detta år har som så många andra år gått väldigt fort. En fantastisk sommar följt av en vacker höst. Nu får vi hoppas att vintern blir lika fin! En viktig del i föreningens arbete är att driver frågor om förbättringar inom vård och omsorg. Föreningen kan upplevas som besvärlig, men vi vidhåller att demenssjuka och deras anhöriga har rätt till bra vård och omsorg. Då våra medlemmar vänder sig till oss om sådant som kan förbättras kommer vi i föreningen att agera. Till vår hjälp har vi Boenderådet som startades Rådet arbetar med frågor som rör vård- och omsorgsboenden, samt är ett stöd för anhöriga som har någon närstående på dessa boenden. Frågor som vi under året diskuterat med Omvårdnad Gävle är bland annat den nya rutinen vid inflyttning till vård- och omsorgsboenden, ankomstsamtal, sommarsituationen och helgbemanningen. Vi hoppas och tror att vårt arbete på sikt leder till förbättringar. Vill du komma i kontakt med Boenderådet ringer du eller mejlar Föreningen arbetar också med utbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter. Vi har bland annat deltagit på en demensdag på högskolan. På Mikaelsgården i Valbo har vi informerat om föreningens arbete. Föreläsningar som genomförts 2013 handlade om biståndshandläggningen och vi har också lyssnat på Jenny Eriksson som var 10 år när hennes pappa fick alzheimer. Att träffas är viktigt, föreningen har därför arrangerat bland annat en pubkväll och en kakbufféträff. Vi gjorde också en sommarresa till Limön. Några programpunkter för 2014 är redan nu planerade. Du finner dem på nästa sida. Varmt välkommen på våra möten och aktiviteter!. Med detta utskick skickar vi med inbetalningskort för medlemsavgiften för Betala senast den sista januari. Hoppas du vill fortsätta att vara medlem. Lena Rosén Ordförande Gävle Demensförening. Styrelsen önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År 17

18 Demensförenings program Våren 2014, del 2 19/3 kl 18:00 Kallelse till Årsmöte på Anhörigcenter Eventuella motioner ska lämnas in senast 4v före. Erforderliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet eller tillhandahålles på mötet. 28/3 kl Följ med Ulla Österberg på Safari i Kenya och ta del av hur bergsgorillor lever. Vi fikar och har en trevlig stund. Anmälan till Anhörigcenter tele: /4 kl Karin Tillberg Mattsson FoU välfärd Region Gävleborg presenterar arbetsrapporten Var det bättre förr. Rapporten handlar om förändring som trädde i kraft mars 2012, då Omvårdnadsnämnden fattade beslut om att vistelser på Villa Milbo ska föregås av en behovsbedömning. Studien belyser: hur och varför målgruppen som vistas på Villa Milbo förändrats sedan biståndsbedömning infördes förutsättningarna att bibehålla ett flexibelt, lättillgängligt och individuellt utformat stöd inom ramen för en biståndsbedömning hur ett urval av anhöriga ser på de anhörigstödjande insatser som kommunen erbjuder. Överensstämmer de med upplevda behov? Avsikten är också att, utifrån resultaten, formulera förslag till fortsatt utveckling av kommunens anhörigstödjande insatser. 25/4 kl Bengt Söderhäll tolkar Stig Dagerman. Anmälan till Anhörigcenter /5 kl Att flytta in på vård och omsorgsboende boendesamordnare, avgiftshandläggare och verksamhetschef informerar. 13/5 kl När en nårstående drabbas av sjukdom förändras livssituationen för alla parter. Personal från Anhörigstöd informerar om vilket stöd du som anhörig kan få. 23/5 kl Vi går en tipspromenad och avslutar med fika. Samling utanför Anhörigcenter kl Anmälan till Anhörigcenter på tele /5 Årets sommarresa går till Högbo bruk. Du som medlem blir bjuden på resan, lunch samt en guidad tur runt bruket. Lunchen består av varmrätt, sallad, kaffe och kaka. Samling vid konserthuset i Gävle kl 9:45. Beräknad hemkomst ca Begränsade platser. Anmäla till Anhörigcenter på tele , uppge om du har några allergier vid anmälan. 18

19 Ordföranden har ordet. Bästa medlem! I förra brevet hoppades jag att vi skulle få en fin vinter efter en fantastisk sommar och en vacker höst. För mig har vintern varit bra. Jag har inte halkat omkull en enda gång och jag har inte skottat många gånger, men visst har det varit mörkt utan snö och många soltimmar har vi inte haft på det nya året. Nu går vi dock mot ljusare tider. Årets verksamhet inleddes med ett välbesökt möte med Yvonne Kingbrandt, som berättade om sin nyutkomna bok Jag och min alzheimer. Demensföreningen har köpt fyra böcker, som finns att låna på Anhörigcenter. Vid vårt andra möte såg vi Demensförbundets film Det var en gång en melodi. Den visar på sångens och musikens betydelse inom demensvården. Vi diskuterade då vikten av en meningsfull vardag på vård- och omsorgsboenden. Filmen har vi lånat ut till kultursamordnaren Ann-Charlotte Jansson på Omvårdnad Gävle för att kulturombud och medarbetare skall få ta del av den. Hör av dig med synpunkter om du har idéer om hur livet på din närståendes boende kan förbättras och bli mer innehållsrikt och meningsfullt. Vi vill att du delar med dig av dina erfarenheter till Boenderådet, som vi startade Föreningen ser Boenderådet som ett verktyg för att kunna vara med och påverka och förändra vården och omsorgen till det bättre. På andra sidan hittar du vårt program för resten av terminen. Med bland annat årsmötet i mars och vår traditionella bussresa i maj. Vi kommer under året att ta personlig kontakt med dig, dels för att få synpunkter på vad du vill att föreningen skall jobba med, dels för att fråga om du har tillgång till dator och e-post. Vi söker efter några som är intresserade av att vara med och arbeta fram en hemsida. Vi fortsätter givetvis att informera medlemmarna i brev, men vill också kunna informera dem som så önskar om vår verksamhet via olika digitala kanaler. Lena Rosén Ordförande Gävle Demensförening. 19

20 Gävle Demensförenings program Hösten sep Föreläsning, se inbjudan på baksidan. Teaterbiljetter till teatern Rymden i mellan kommer att lottas ut till någon av de medlemmar som lyssnar på föreläsningen. 21 sep Vi uppmärksammar internationella Alzheimerdagen med ett öppet hus på Anhörigcenter mellan kl under öppet huset får du möjligheten att titta rund på Anhörigcenter samt se vår fina bokhylla som är fylld med intressant litertur. Föreningen bjuder dig som medlem på smörgåstårta. Teaterbiljetter till teatern Rymden i mellan kommer att lottas ut till någon av de medlemmar som kommer. 25 sep Temakväll demens, i samverkan med minnesmottagningen och Anhörigcenter. Gunnel Darmell, sjuksköterska i demensteamet informerar om demenssjukdomar och symtom. Teaterbiljetter till teatern Rymden i mellan kommer att lottas ut till någon av de medlemmar som deltar på föreläsningen. Välkomna till Anhörigcenter kl okt Rymden emellan gästar Gävle Teater, en högaktuell teaterföreställning om att åldras i dagens Sverige. Idégivare är bort med skammen.se i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan. Boka in den 1:a oktober kl redan nu i din kalender. Biljett släpp den 1:a september! Arrangemanget är också med som en del i Gävle kommuns Seniordagar. För mer information se separat inbjudan. 3 okt Tillsammans med Anhörigcenter uppmärksammar vi den goda kanelbullen. Under tiden vi dricker kaffe/te och äter bullar underhåller trubaduren Anders Sterner. Välkomna till Anhörigcenter kl okt Temakväll demens, Yvonne Kingbrandt berättar om hur det är att leva med sin demenssjukdom och har även skrivit boken jag och min Alzheimer. I samverkan med minnesmottagningen och Anhörigcenter. Välkomna Till Anhörigcenter kl nov Är det dags för Gävle Demensföreningens årliga julfest. Boka redan nu in datumet. Mer information kommer vid ett senare utskick. 20

21 Välkommen till forskarsamtal Vad betyder nya romantiska relationer för åldrandet? Studier av åriga svenskar Inom familjesociologin menar man att intimiteten i det senmoderna samhället är befriad från den barnalstrande funktionen, och därmed inte längre begränsad till en viss period i livet. Det finns i Sverige idag drygt en miljon singlar (ogifta, skilda, änkor/ änkemän) i åldrarna 60+, och andelen frånskilda äldre ökar. Vilken roll spelar nya romantiska relationer för åldrandet idag? Ons 17 september kl Plats: Anhörigcenter, Nygatan 9 i Gävle Möt forskare Peter Öberg (docent i sociologi, lektor i socialt arbete) som berättar om sina studier kring relationer och åldrandet i dagens samhälle. Peter är verksam vid Högskolan i Gävle (Akademin för hälsa och arbetsliv, avd. Socialt arbete och psykologi) Vi bjuder på fika! Medverkande: Peter Öberg För mer info: Anhörigcenter Fri entré. Alla är välkomna! Arrangemanget är ett samarbete mellan Gävle Demensförening, Högskolan i Gävle (Akademin för hälsa och arbetsliv), Gävle Anhörigstöd och Studieförbundet Vuxenskolan 21

22 Gävle Demensförenings program hösten 2014 del 2 Tisdag 11/11 kl på Anhörigcenter Behåll hälsan med mat Ingrid Skogqvist berättar om vikten av hälsosam mat. Anmälan dig till Anhörigcenter på tele Torsdag 13/11 kl på Anhörigcenter Temakväll demens. Emma Söderberg, biståndshandläggare i demensteamet, informerar om stöd och hjälp man kan ansöka om. 24/11 Invigning av bokhyllan kl på Anhörigcenter Nu är det hög tid att inviga vår fina välfyllda bokhylla som finns på Anhörigcenter, med traditionellt bandklippning, tal och fika. Bokhyllan och dess innehåll är till för er medlemmar och vi vill därför inviga den tillsammans med er, så välkomna att delta! 26/11 julfest kl på Tullbomsgården Välkommen till Gävle Demensförenings traditionella julfest. I år bjuds det på risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka samt musikunderhållning. För att veta hur mycket gröt vi ska koka, behöver vi din anmälan senast den 21/11 på tele Fredag 12/12 Lucia kl på Träffpunkten på Kaplansgatan 10 Kaffe och lussekatt finns att köpa. Fredag 12/12 kl på Anhörigcenter Välkommen att delta på forskarsamtal med två av Högskolan i Gävles forskare. Elisabeth Häggström Har forskat kring att vara vårdpersonal inom äldreomsorgen. Diskussionspunkter och föreläsning/samtal kommer att handla om hur upplever de äldre, anhöriga och vårdare att omsorgen fungerar? Vad är bra/ mindre bra? Var det bättre förr? Anna-Karin Olsson Har forskat kring hur personer med demens reflekterar kring utevistelse samt undersökt om ett positioneringslarm kan stödja personer med demens och deras närstående i det dagliga livet. Diskussionspunkter vid föreläsningen/samtalet kommer att vara hur upplevs användning av teknik i vård och omsorg av äldre och personer med demens? Finns det etiska problem? Är det någon teknik som saknas? 22

23 23

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 INNEHÅLL Styrelsen... 3 medlemmar... 3 medlemsavgift... 3 styrelsesammanträden... 3 Verksamhet... 4 Utskick... 4 medlemsmöten... 4 samverkan... 4 samverkan

Läs mer

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig LÄNKTIPS om demenssjukdomar och att vara anhörig Sammanställda av Jenny Eriksson, ung anhörig och föreläsare Kontakt: Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se Som anhörig kan det vara svårt att veta vart

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

SPF Sydporten, Hörnefors

SPF Sydporten, Hörnefors SPF Sydporten, Hörnefors Verksamhetsplan 2015 2 Verksamhetsplan för Sydporten under 2015 förblir och skall vara Kamratskap, Trevnad och Samhörighet. Vår ambition är att ta vara på medlemmarnas önskemål

Läs mer

Anhörigstöd För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående.

Anhörigstöd För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående. Anhörigstöd För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående. Program våren 2013 Anhörigträffar för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående över 65 år. Anhörigträffarna är kostnadsfria.

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Välkommen till ett nytt år. och till nya lokaler. på Viskastrandsgatan 5. Nytt för i år!

Välkommen till ett nytt år. och till nya lokaler. på Viskastrandsgatan 5. Nytt för i år! Ny adress under våren! Reumatikerföreningen Borås Viskastrandsgatan 5 506 30 BORÅS Välkommen till ett nytt år Bussen stannar på Skaraborgsborgen. Hållplats Simonsland. Busslinje 1, 3, 11, 30 Gå ca 200

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Att hjälpa en älskad eller vän i vardagen ger mycket, men kräver också mycket. Du som hjälper kanske själv behöver stöd ibland för att må bra och kunna fortsätta ge kraft,

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Anhörigstöd. För dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående. Höst 2015. www.goteborg.se

Örgryte-Härlanda. Anhörigstöd. För dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående. Höst 2015. www.goteborg.se Örgryte-Härlanda Anhörigstöd För dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående Höst 2015 www.goteborg.se Program höst 2015 Anhörig är du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående. Du kan vara

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer