Årsredovisning Kolstad, 24 februari 17:18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. Kolstad, 24 februari 17:18"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 Kolstad, 24 februari 17:18

2 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB VD:n har ordet 2009 har präglats av en ekonomisk kris av sällan skådat slag. Öland har klarat sig förhållandevis bra i konjunkturnedgången. Arbetslösheten på Öland har varit en av länets lägsta och vi har inte sett några varsel hos de stora arbetsgivarna på ön. En av våra största kundgrupper, jordbrukssektorn, har haft ett mycket tufft år med sjunkande avräkningspriser och höjda priser på insatsvaror. Det innebär att banken måste ha en tydlig beredskap för att kunna trygga tillgången på krediter för kundgruppen under en period framöver. Året till trots finns fortsatt ett stort intresse för investeringar och många mjölkbönder vill utöka sin produktionskapacitet. För dem har det börjat ljusna något och mjölkpriset bedöms stiga under Besöksnäringen på Öland har haft ett av sina bästa år någonsin. Öland är mycket beroende av turismen och många säger att bokningsläget i början av året 2010 är i paritet med eller högre än motsvarande period Det är glädjande, eftersom det ger positiva effekter på andra näringar. Hantverkarna verkar ha gynnats av rot-avdraget och har god beläggning. Både besöksnäringen och lantbrukssektorn bidrar positivt till byggsektorn. De många små företagen, som präglar stora delar av näringslivet på Öland, ser ut att hittills ha klarat lågkonjunkturen väl. Detta sammantaget ger en bild av att Öland har kommit ganska lindrigt undan i krisen. Trots att det ljusnar i ekonomin, återstår det att se hur Öland kommer att påverkas framöver. Öland brukar ligga något efter i konjunkturcyklerna ska bli ett spännande år, men svårbedömt ur ett Ölandsperspektiv. I tider av oro är det extra viktigt att ha en bank som vill arbeta långsiktigt med sina kunder. Det dagliga kundmötet skapar mervärde för kunden och banken. Vi vill att våra värderingar ska prägla de arenor där banken syns och träffar befintliga eller potentiella kunder. Ölands Bank ska vara en positiv kraft för hållbar tillväxt och utveckling på Öland. I tider av oro är det extra viktigt att ha en bank som vill arbeta långsiktigt med sina kunder. De resurser vi bygger upp stannar kvar på ön och gynnar våra kunder. Vi ger tillbaka pengar till bygden via Sparbanksstiftelsen Öland. I årsredovisningen kan du ta del av de projekt som stiftelsen har delat ut pengar till under Jag är stolt över att arbeta i ett företag, där en av ägarna under en tioårsperiod har givit tillbaka ca 22 miljoner kronor till Öland och ölänningarna har varit ett turbulent bankår. Ölands Bank har klarat året väl och visar ett positivt resultat. Ambitionen, att vara en trygg och solid bank på Öland, har stärkts. Jag vill tacka bankens medarbetare för en förtjänstfull och fin insats under 2009 och kunderna för deras förtroende. Ett förtroende som vi vill fortsätta att förtjäna under Jag ser med tillförsikt fram emot nästa år. Mårten Lindberg VD för Ölands Bank Bankens värderingar är nära, kompetenta och engagerade. Vi ska finnas nära våra kunder och känna vår lokala marknad. Vår lokala förankring ska vara en trygghet för dig som kund och en konkurrensfördel gentemot andra banker. Vi som jobbar i banken ska med vår kompetens addera ett mervärde till produkten och välja lösningar utifrån varje kunds unika behov. Det gör vi genom att ständigt fortbilda oss och på så sätt höja vårt affärsmannaskap, så att produkterna vi erbjuder präglas av kunskap och kompetens. Till detta lägger vi ett stort engagemang för våra kunder, vår verksamhet och Öland. Det visar vi bland annat via personlig omtanke för kunden, olika sponsoraktiviteter samt att vi aktivt deltar i samhällsutvecklingen.

3 Ölands Bank AB Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Utvecklingen av bankens verksamhet, resultat och ställning 8 5 år i sammandrag 10 5 år i sammandrag: Resultat- och balansräkning 12 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalys 17 Noter 18 Styrelsens underskrift 46 Revisionsberättelse 47 Våra kontor 49 Styrelsen Ölands Bank 51 Årsredovisningens beloppsuppgifter är, om ej annat anges, i tkr. Årsstämman äger rum den 23 april 2010 kl i IOGT-lokalen i Gärdslösa. Fotograf: David Emilsson Andra upplagan

4 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Ölands Bank AB får härmed avge årsredovisning för bankens verksamhetsår 2009, bankens 12:e verksamhetsår i aktiebolagsform. Ägare Ölands Bank AB, , ägs till 60 % av Swedbank AB (publik), , och till 40 % av Sparbanksstiftelsen Öland, Allmänt om verksamheten Ledstjärna för bankens verksamhet är den av styrelsen fastställda visionen och affärsidén: Vision och affärsidé Vision Ölands Bank är det naturliga valet. den enda bank du behöver! Affärsidé Ölands Bank ska med uthållig lönsamhet erbjuda ett komplett utbud av banktjänster utifrån varje kunds behov. Ölands Bank står för Närhet Engagemang Hög kompetens och kvalitet Personlig omtanke Ölands Bank ska vara en positiv kraft för hållbar tillväxt och utveckling på Öland. Sund och lönsam bankverksamhet En av bankens tydligaste konkurrensfördelar är personalens kompetens och våra korta beslutsvägar. Tjänstemännens höga kompetens och personliga omtanke ska upplevas av kunden som ett mervärde till produkten som banken erbjuder. Oavsett hur kunden väljer att göra sina bankaffärer, direkt via tjänstemannen, Telefonbanken eller Internetbanken är målsättningen att alltid ge snabba besked med personlig omtanke och kvalité. Bankens lönsamhet och ekonomiska ställning ska långsiktigt präglas av sund bankverksamhet och uthållig lönsamhet. Utifrån bankens resultat kan vi tillsammans och via Sparbanksstiftelsen Öland bidra till en positiv tillväxt och utveckling av Öland. Lönsamhet i banken skall uppnås med ett kontrollerat risktagande och med hänsyn till kundernas behov av en stabil och säker bank. Hög kompetens och personlig omtanke ska upplevas som ett mervärde till produkten. Nöjda kunder Ölands Bank mäter kontinuerligt kundnöjdheten med hjälp av Svenskt Kvalitetsindex, SKI års mätning är något lägre än för Dock visar resultatet att Ölands Banks kundnöjdhet är god och ligger fortsatt över storbankernas medelvärde. Av 34 medverkande sparbanker utföll SKI resultatet för 2009 jämfört med 2008 enligt följande; 8 ökade, 13 minskade, 4 medverkade för första gången samt 9 valde att inte medverka i undersökningen för Vi har ett väl förankrat förtroende hos våra kunder, som är mycket lojala. En lojalitet som banken värdesätter, tackar för och avser att vårda framöver. Målsättningen är att öka kundnöjdheten 2010 jämfört med 2009, eftersom den är av yttersta vikt för banken. Sparbanksstiftelsen Öland Sparbanksstiftelsen Öland är vår lokala delägare. De delar ut bidrag till bland annat kultur, utbildning, föreningsliv, idrott och andra projekt för att främja det lokala näringslivet. Bidrag lämnas i första hand till mera omfattande satsningar, som är framåtsyftande och nyskapande samt till dem som gynnar och involverar barn och unga människor. Det innebär att en del av bankens vinst går tillbaka till Öland och ölänningarna i form av pengar till framtidsprojekt, som stärker vår region. Stiftelsen har sedan tiden då de började dela ut bidrag år 1999 till och med 2009, beviljat 286 bidrag till ett sammanlagt belopp på kr, som därmed har gått till bygdens framtida utveckling.

5 Ölands Bank AB Årsredovisning 2009 Beviljade bidrag 2009 Ölands fritidsgårdar ungdomsmässa i drogförebyggande syfte Störlinge Lantbruks & Motormuseum inköp av inventarier och larm Mörbylånga kommun vidareutveckling av geologisk Trädgård i Degerhamn VIDA Museum film Ulf Trotzig The British Car Meet Slottsskolan i Borgholm killgruppsverksamhet Ölands folkhögskola Fasadprydnad på nya Konstens Hus Ida Nilsson Högby IF elitsatsning inför friidrotts-vm 2009 och EM 2010 Föreningen för främjande av kulturturism Operafestival med Borgholms slottsruin som arena ANT-gruppen slottsskolan temadag drogfri dans Ölands Kulturminnesförening att digitalt bevara bilder och dokument om Ölands historia Ölands kommunalförbund Öland Business Arena 2009 Åkerboskolans föräldraråd Grönt Blås 2009 Maria Rylander utgivning av CD Löttorps företagarförening En framtid på Öland Ölands museum utställningskatalog Vi målade på Öland Skansenskolan Mörbylånga mot alkohol och andra droger Ölands Turist AB marknadsföra hela Öland Ölands Skördefest omstart av Skördefesten Framtid Borgholm Borgholms framtid Mörbylånga kommun drogfri avslutningsfest Färjestadens företagsgrupp förstudie hur Färjestaden kan utvecklas för att möta framtiden Hjärtebarnsföreningen Region Öst gåva till barn/ungdomsverksamhet Ölands Idrottskrets Ölands Idrottsgala 2009 Löttorps företagarförening en framtid på Öland Gräsgårds bastuförening utveckla bastu Ölands kommunalförbund Baltic Youth Today and Tomorrow Ölands Idrottskrets upprättande av kansli Stiftelsen Kastlösa gamla skola förstudie för utveckling av Kastlösa gamla skola Mörbylånga simsällskap simlärareutbildning Yellow box vision Ölands näringslivskontor det goda köket Ölands Idrottsgala stipendiet årets idrottsprestation Stiftelsen Capellagården film om Capellgården Intresseföreningen Öland kust till kust skapa engagemang och idéer för att få bygden att växa Sandby-Gårdby hembygdsförening utgivning av sockenbok nummer 2 Förväntningar 2010 Förbättringsarbetet Banken har kommit en bra bit på vägen i förbättringsarbetet under Målsättningen är att skapa en gemensam plattform för kundarbetet i Ölands Bank. I denna process, för att se över vårt arbetssätt, har vi stöd av Swedbank. Förväntningarna under 2010 är stora när det gäller att nå syftet och målsättningen med förbättringsarbetet: ökad personalnöjdhet kommer att mätas via VOICE undersökningar ökad kundnöjdhet kommer att mätas via SKI, Svensk Kvalitetsindex ökad lönsamhet kommer att mätas via olika nyckeltal Ett dokument, som beskriver de övergripande riktlinjerna för hur vi ska nå våra mål och skapa en gemensam plattform för kundarbetet, har tagits fram. Där är också definierat bankens organisation, kunder, yrkesroller, arbetssätt, kanaler, kontorsrörelsen samt ledarskap och hur det stödjer arbetet med att nå bankens mål. Dokumentet har vi valt att kalla Fyr till fyr en vägvisare för hur vi arbetar på vår bank. Det beskriver hur banken avser att arbeta och interagera med kunderna, för att möta deras behov nu och i framtiden. Det är av stor vikt att förbättringsarbetet anpassas till Ölands Banks kunder och förutsättningarna på den öländska marknaden.

6 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB Näringslivet Ölands näringsliv ser ut att ha klarat sig ganska bra under ett tufft 2009 och en fortsatt finansoro till trots. Den öppna arbetslösheten på Öland ligger bland den lägsta i Kalmar län. Kommun/ Region Antal öppet arbetslösa år Andel öppet arbetslösa år (%) Borgholm 158 2,5 Mörbylånga 269 3,2 Kalmar ,9 Kalmar län ,0 Riket ,0 Källa: Arbetsförmedlingen Öland har många enmans- och småföretagare samt ett fåtal medelstora företag. Det ser ut som om den företagsstrukturen har klarat lågkonjunkturen förhållandevis bra och lyckats hålla uppe sysselsättningen på ön i jämförelse med övriga länet. Öland upplevs inte lika konjunkturkänsligt. Dock kan 2010 bli ett utmaningens år, eftersom det fortfarande finns en risk för en eftersläpning av lågkonjunkturen på Öland. Befolkning Mörbylånga kommun är en av tre kommuner i länet som har en positiv inflyttning. Det är framförallt i Färjestaden som tillväxten sker på Öland. Politikerna i Mörbylånga spår att Färjestaden kan ha dubbelt så många invånare år 2030 dvs. ca stycken. Centrumet i Färjestaden ska åter igen ritas om och planprogrammet ska ses över. Det är viktigt att banken följer utvecklingen på Öland för att kunna anpassa vår verksamhet dvs. kontorsstruktur, yrkesroller och arbetssätt utifrån förändringarna på ön, hela tiden med kunden och deras behov i fokus. Näringslivet består till stor del av två grenar, lantbruk och besöksnäring, men det finns även ett stort antal småföretagare inom olika branscher. För banken innebär det att vi är mycket beroende av hur det går för lantbruks- och besöksnäringen på Öland. Besöksnäringen Den allmänna uppfattningen är att säsongen 2009 blev mycket gynnsam för Ölands besöksnäring. Många vittnar om att omsättningen för 2009 är bättre än för Det talas även i termer av att det är nytt besöksrekord på Öland, vilket i sin tur har givit omsättningsrekord för flera av öns anläggningar. En av orsakerna till det gynnsamma utfallet är att kronkursen har gjort att många svenskar väljer att turista hemma och utländska turister upplever, p.g.a. samma kronkurs, att Sverige är ett prisvärt alternativ. Nu gäller det att bygga vidare på den positiva utveckling som är och fortsätta att förlänga säsongen samt höja kvaliteten på det öländska utbudet. Lantbruket 30 % av Öland utgörs av åkermark, ca hektar. Ytterligare 34 % består av betesmark. Inget annat landskap i Sverige är så dominerat och beroende av lantbruket. Trots bistra tider för lantbruken, med sjunkande mjölkpriser och högre priser på ett antal viktiga insatsvaror, är det fortfarande många lantbrukare som ser över möjligheten att investera i större produktionsanläggningar. Banken har och är fortsatt med och räknar på ett flertal nyinvesteringar, främst inom mjölkproduktion. När det gäller Sveriges mjölkföretag har konjunkturnedgången i världsekonomin under 2009 satt tydliga spår. De har haft den sämsta lönsamheten i modern tid. Dock syns tecken på att lönsamheten har vänt och ett antal nyckeltal har stärkts de senaste månaderna, t.ex. mjölkintäkt minus foderkostnad som i januari 2010 är ca 1,65 kr per kilo mjölk för konventionell mjölk och 2,35 kr per kilo för ekologisk mjölk. Antal arbetsställen år 2009 efter region och näringsgren (SNI 2007)* Kommun/ Region Areella** näringar Industrinäringar Tjänstenäringar Total Borgholm Mörbylånga Kalmar län Riket Procentuell fördelning* Kommun/ Region Areella** näringar Industrinäringar Tjänstenäringar Total Borgholm 30,9 16,9 52,1 100 Mörbylånga 32,5 15,1 52,4 100 Kalmar län 33,0 13,8 53,2 100 Riket 19,5 13,5 67,0 100 Källa: SCB Företagsregistret * Exkl. näringsgren okänd ** Till de areella näringarna räknas näringar som använder biologiska och naturgeografiska resurser på land och i vatten. Hit räknas således jordbruk, skogsbruk, fiskenäringen, jakten och rennäringen.

7 Ölands Bank AB Årsredovisning En vändning i världsekonomin har även bidragit till högre världsmarknadspris samt avräkningspris. I januari är det genomsnittliga avräkningspriset, exkl. säsongsbetalning och efterlikvid; 2,90 kr per kilo konventionell mjölk och 4,25 kr per kilo ekologisk mjölk. Det betyder att avräkningspriset har stigit ca tio öre på tre månader och ca 35 öre samt 40 öre per kilo för konventionell respektive ekologisk mjölk på ett halvår. Foderkostnaderna har sänkts och goda skördar tyder på ett stabilt foderpris framöver. Slaktpriset har varit ca 13 procent lägre under 2009 jämfört med Svängningar i avräkningspriset kommer att vara en av de utmaningar som hör framtiden till. Tillsammans med en pressad lönsamhet och sena utbetalningar av gårdsstödet gör det att flera mjölkföretag har haft och kan få en mycket ansträngd likviditet. Detta kommer att påverka företagen och banken under 2010 trots ett förmodat förbättrat rörelseresultat för branschen i sin helhet. Källa: svenskmjölk, mjölkekonomirapport Nr Arla Foods har aviserat en prishöjning mot handeln med ca 5 procent och hur det kommer mjölkbönderna till del återstår att se. Det, tillsammans med den positiva utvecklingen i avräkningspriset, är små men positiva tecken i skyn, för en bransch som har och har haft det tufft. Banken följer utvecklingen noga, eftersom dessa företag utgör en stor del av vår portfölj och tillika utlåning. Banken har även, under 2009, fått förtroendet från flera nya lantbrukskunder som har valt Ölands Bank som sin husbank och det gläder oss. Det är av stor vikt att banken hela tiden tar pulsen på lantbruksnäringen och ligger i framkant med våra bedömningar avseende hur konjunkturen påverkar kundernas behov av stöd och hjälp från banken när det gäller att hantera olika utmaningar tills det blir ljusare tider och förhoppningsvis konjunkturen vänder. Tillväxt Öland Tillväxt Öland är ett projekt som syftar till att ta fram en gemensam vision och strategi för hela Ölands näringsliv. Projektet leds av näringslivskontoret på Öland och deras chef, Anders Nyholm, är projektledare. Till projektet har en styrgrupp utsetts med representanter från båda kommunernas arbetsutskott, kommuncheferna samt näringslivet. Till styrgruppens ordförande valdes Ölands Banks VD, efter beslut i Ölands Kommunalförbund. Målsättningen för styrgruppen är att stödja näringslivskontoret och politikerna med arbetet att ta fram en ny näringslivsstrategi för Öland. Det har varit viktigt för politikerna att näringslivet ska vara i majoritet i gruppen, eftersom samarbetet, samverkan och samtalet mellan parterna är av yttersta vikt samt att näringslivet ska kunna vara behjälpliga med synpunkter på samt implementeringen av den nya visionen och strategin. Gruppen har haft ett flertal möten och det finns ett färdigt utkast på vision och strategi som ska fastställas och presenteras under Tanken är sedan att styrgruppen, i någon form, ska kvarstå efter projektet som ett bollplank och referensgrupp till näringslivskontoret. Banken vill vara en positiv kraft och katalysator på många olika arenor för att kunna påverka tillväxten på Öland. Går det bra för Öland, så går det bra för banken! Viktiga händelser Ökat fokus på risker Risk- och kreditområdet har samlats under en och samma chef som tillsammans med ett nybildat team enkom ska arbeta med dessa frågor. Banken har även, för att få ökat fokus på affärernas risk, väsentlighet och pris, valt att inrätta två nya utskott där beslut och frågor kring bankens utlåning tas upp och diskuteras. De två utskotten är kontorskommitté privat samt affärsutskott företag. Utskotten bidrar till att möjliggöra fler affärer med rätt lönsamhet samt öka lärandet mellan bankens tjänstemän och öka affärsmannaskapet. Risk- och compliance arbetet har förtydligats under året och banken har infört en månatlig riskrapportering från verksamheten tillsammans med ett riskoch complianceråd varannan månad i syfte att fånga upp samt åtgärda risker i banken. Målsättningen är att detta arbete ska vara ett led i att förbättra verksamheten och minimera riskerna i banken. Finansoron 2009 Ölands Bank har en stabil grund att stå på, något som banken har haft nytta av under finansoron Banken har fortsatt en god soliditet, bra likviditet och en tradition av lågt risktagande och lokala affärer. Banken har sedan 1832 verkat för att skapa växtkraft i bygden vi lever i. Det är här på Öland som alla beslut tas. Genom vår lokala närvaro, förankring och marknadskännedom kan vi ha en sund och trygg utlåningsverksamhet. Det viktiga för banken är att vara oerhört nära kunden för att i ett tidigt skede kunna vara kunden behjälplig. Balansomslutning

8 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB Utvecklingen av bankens verksamhet, resultat och ställning Bankens balansomslutning har ökat med 3,4 % till tkr och medelomslutningen har ökat med 2,1 % till tkr. Affärsvolym Bankens affärsvolym, det vill säga den sammanlagda summan av bankens inlåning, förmedlade placeringar i Swedbank Robur och Swedbank Försäkring, utlåning, förmedlade lån till Swedbank Hypotek och till Swedbank Finans, värdepappersdepåer, ej utnyttjad kredit och kortkrediter har ökat till tkr eller med 12,6 %. Inlåningen från allmänheten ökade under året med tkr eller med 4,9 %. Bankens förmedlade fondförmögenhet i Swedbank Robur och Swedbank Försäkring har under året ökat med tkr eller med 30,8 %.Detta innebär att vi är tillbaka på i storleksordning samma volym som innan börsoron Bankens utlåning har ökat med tkr eller med 3,6 %. Förmedlade lån till Swedbank Hypotek har ökat med tkr till tkr eller med 14,3 % Förmedlade krediter till Swedbank Finans uppgår till tkr, en ökning under året med 4,4 %. Bankens resultat Bankens rörelseresultat jämfört med 2008 har minskat med tkr. Detta beror på att räntenettot minskar. Räntenettot har minskat med tkr eller med 20,8 %. Detta beror på historiskt låga marginaler framförallt under andra halvåret 2009, som drabbat hela banksystemet. Provisionsintäkterna ökade med tkr eller 6,8 %. Rörelsekostnaderna minskade med 781 tkr från tkr under 2008 till tkr under Personalkostnaderna står ensamt för 535 tkr av minskningen. Kreditförluster Banken har som mål att öka lönsamheten genom att integrera miljöaspekten i affärsverksamheten, Kreditförlusterna har ökat från tkr under 2008 till tkr under Dessa förluster kan inte kopplas till finanskrisen, utan har andra orsaker. Resultatandelssystem Banken har under 2009 haft ett resultatandelssystem byggt bl.a. på kundnöjdhet, affärsvolymökning och resultatutveckling. Systemet har för året givit en avsättning på kronor per heltidsanställd. Inget speciellt resultatlönesystem härutöver finns för ledningen i banken. För närmare information kring ersättningar i banken hänvisar vi till bankens ersättningspolicy, Miljö

9 Ölands Bank AB Årsredovisning Ölands Bank är miljöcertifierad sedan april Grunden för miljöarbetet är den av styrelsen fastställda miljöpolicyn som i sin helhet bl.a. finns på bankens hemsida. För att säkerställa att arbetet sker på ett strukturerat sätt har Ölands Bank ett fastställt miljöledningssystem. Banken har som mål att öka lönsamheten genom att integrera miljöaspekten i affärsverksamheten, att integrera miljöaspekten i utveckling av arbetssätt och kontakter mellan banken och kunder/intressenter samt att kontinuerligt sträva efter att minska den direkta och indirekta miljöpåverkan som bankens verksamhet kan föra med sig. Med förhoppning att det hela tiden skall ske förbättringar har Ölands Bank ett antal långsiktiga miljömål fastställda, vilka också är nedbrutna i årsmål. Det sker fortlöpande utbildningsaktiviteter för att öka kompetensen. Miljöfrågan finns med som en av de punkter som behandlas vid det årliga utvecklingssamtalet med de anställda. Under 2009 har banken haft två interna miljörevisioner som uttrycker en positiv syn på det sätt Ölands Bank arbetar med miljöfrågorna.

10 10 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB 5 år i sammandrag * * * ** ** Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 12,6 3,1 9,4 11,0 14,8 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 73,7%(72 % ) av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 11,7 11,7 11,2 11,6 12,5 Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas/Kapitalkrav enl Basel ,6 15,2 Primärkapitalrelation Primärkapital/Kapitalkrav 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,2 2,9 2,8 2,8 2,9 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 [ mkr ] Affärsvolym Inlåning Robur Fond Robur Försäkring Övrig inlåning 2009 Utlåning Ej utnyttjad kredit Swedbank Hypotek Övrig utlåning

11 Ölands Bank AB Årsredovisning * * * ** ** Nyckeltal Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,3 0,4 0,5-0,1 0,3 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 6,7 9,7 11,8-1,5 5,3 0,7 0,6 0,6 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 1,1 0,8 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) ,6 1,6 0,9 1,3 1,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor *Enligt s k lagbegränsad IFRS **Enligt s k lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7

12 12 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB 5 år i sammandrag: Resultat- och balansräkning Resultaträkning * * * ** ** Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader[1][2] Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Rörelseresultat [ mkr ]

13 Ölands Bank AB Årsredovisning Balansräkning * * * ** ** Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar[2] Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital *Enligt s k lagbegränsad IFRS ** beräknad enligt tidigare regelverk [1] Inkl leasingnetto (anges i förekommande fall) [1] Inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar [2] Avskrivning av goodwill påverkar beloppen Slutnedskrivning skedde Förslag till vinstdisposition Årets resultat enligt balansräkni ngen utgör, tkr Till årsstämmans förfogande står: - balanserad vinst årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägare utdelas 6,00 kr per aktie i ny räkning balanseras Summa Yttrande från styrelsen angående vinstutdelning Förslaget till utdelning, som utgör 2,6 % av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,35 (föregåendes års kapitaltäckningskvot 2,11). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 291,3 mkr (279,8 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 111,4 mkr (100,3 mkr). Specifikation av posterna framgår av not 31 om kapitaltäckning. Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

14 14 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat Årets resultat

15 Ölands Bank AB Årsredovisning Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Materiella tillgångar 14 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten - Inlåning Upplåning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Övriga Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier och kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser Åtaganden

16 16 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB Förändringar i eget kapital 2008 Bundet eget kapital Fritt eget kapital tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Utdelningar Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Eget kapital Justerat eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Utdelningar Utgående eget kapital

17 Ölands Bank AB Årsredovisning Kassaflödesanalys Indirekt metod 1 januari - 31 december tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Innestående på checkräkning Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: -De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. -De kan lätt omvandlas till kassamedel inom 3 dagar. I rörelseresultatet ingår Erhållna ränteinbetalningar med Lämnade ränteutbetalningar med

18 18 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB Noter Uppgifter om banken Årsredovisningen avges per 31 december 2009 och avser Ölands Bank AB med säte i Borgholms kommun. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 15, Borgholm. 1 Redovisningsprinciper (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Bankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 ) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Bankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses IFRS standarder och tolkningar utgivna av IFRIC som har antagits för tillämpning inom EU. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och tolkningar så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 12/03/10. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 23/04/10. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. (b) Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde. (c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. (d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med s k lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av s k lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter har ej föranlett några ytterligare kommentarer. (e) Ändrade redovisningsprinciper Under 2009 har vi inte ändrat några redovisningsprinciper. (f) Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. räkenskapsår efter 2009 planeras inte att förtidstillämpas. Banken har ännu inte gjort en bedömning av hur dessa förändringar kan påverka bankens redovisning.

19 Ölands Bank AB Årsredovisning (g) Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Bankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. (h) Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. Banken erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas enligt nedan: (i) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som banken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. (ii) Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. (i) Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. (j) Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av: Valutakursförändringar (k) Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar och aktier. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder och låneskulder. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Andra finansiella skulder Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. (i) Finansiella garantier Bankens garantiavtal innebär att banken har ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på grund av att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor. Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, dvs. i normalfallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den utställda garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den finansiella garantin till det högre av de belopp som redovisas enligt IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar, som redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter.

20 20 Årsredovisning 2009 Ölands Bank AB Banken har inte identifierat några finansiella tillgångar eller skulder som tillhörande kategorin finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen varför ingen upplysning lämnas i not. (l) Lånelöften Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels (i) en ensidig utfästelse från banken att ge ut ett lån med på förhand bestämda villkor (t ex ränta) där låntagaren kan välja om han/hon vill ha lånet eller inte och dels (ii) ett avtal där både banken och låntagaren är bundna vid avtalsvillkoren i ett låneavtal som börjar löpa vid en tidpunkt i framtiden. För av banken lämnade lånelöften gäller att (a) att det inte kan reglernas netto, (b) banken har inte som praxis att sälja lånen när de lämnats enligt lånelöften och (c) låneräntan är inte lägre än marknadsräntan då lånelöftet lämnas. I det fall som lånelöftet lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet betalats ut eller där utlåningsräntan inte täcker långivarens upplåningskostnader redovisar banken en avsättning beräknad som det diskonterade värdet av framtida förväntade betalningar om detta belopp är större än det periodiserade värdet av eventuellt mottagna avgifter för det lämnade lånelöftet. (m) Kreditförluster (i) Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar Vid varje rapporttillfälle utvärderar banken om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Om det finns objektiva belägg som tyder på att ett nedskrivningsbehov kan finnas så betraktar banken dessa fordringar som osäkra också i de fall när banken vid en kassaflödesberäkning kommer fram till att full täckning finns för fordran vid ett eventuellt ianspråktagande av pant. Objektiva belägg utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas. Banken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas på individuell basis för alla lån som är väsentliga. Som objektiva belägg på att nedskrivningshehov föreligger och att lånet är klassat som osäkert räknar banken i allmänhet betalningar som är mer än 60 dagar försenade. Andra objektiva belägg kan vara information om betydande finansiella svårigheter som kommit banken till kännedom genom analys av finansiella rapporter, inkomstdeklarationer eller på annat sätt i den löpande utvärderingen av kundens kreditvärdighet som ingår som en integrerad del i bankens system och rutiner för att hantera kreditrisk. Eftergifter till bankens låntagare som görs på grund av att låntagaren har finansiella svårigheter kan också utgöra objektiva belägg om att lånet är osäkert. Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorierna lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde. En nedskrivning belastar resultaträkningen. (ii) Återföring av nedskrivningar En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på en lånefordran återförs om låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring av nedskrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. (iii) Bortskrivningar av lånefordringar Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden Kreditförluster netto. (n) Ianspråktagen pant Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värderas till enligt lägsta värdets princip, d v s det lägre beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

21 Ölands Bank AB Årsredovisning Övertagen egendom redovisas under samma tillgångspost som egendom av motsvarande slag som förvärvats på annat sätt. Intäkter och kostnader som avser övertagen egendom fördelas på motsvarande sätt som andra intäkter och kostnader i resultaträkningen. För fastigheter som banken övertagit för att skydda en fordran redovisas hyresintäkter under övriga rörelseintäkter och driftskostnader under övriga rörelsekostnader. (o) Materiella tillgångar (i) Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma banken till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar. Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/ avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. (ii) Leasade tillgångar Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsföres över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. (iii) Avskrivningsprinciper Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Banken tillämpar komponentavskrivning på rörelsefastigheter, vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. För övriga materiella anläggningstillgångar anser banken att det inte finns några separata komponenter med väsentliga avskrivningsperioder. Beräknade nyttjandeperioder; byggnader, rörelsefastigheter maskiner och andra tekniska anläggningar inventarier, verktyg och installationer se nedan 5-10 år 3-5 år Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består emellertid av flera komponenter vars nyttjandeperioder varierar. Nyttjandeperioderna har bedömts variera mellan 5 och 100 år på dessa komponenter. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: Stomme Stomkompletteringar, innerväggar m.m. 100 år år Installationer; värme, el, VVS, ventilation m.m år Yttre ytskikt; fasader, yttertak m.m. Inre ytskikt, maskinell utrustning m.m år Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut år (p) Nedskrivningar av materiella tillgångar (i) Nedskrivningsprövning De redovisade värdena för företagets tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden - en så kallad kassagenererande enhet. (ii) Återföring av nedskrivningar En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport. Ölands Bank AB (516401-0034) 2009-06-30. Jordhamn, västra Öland, 30 juli 21:08

Delårsrapport. Ölands Bank AB (516401-0034) 2009-06-30. Jordhamn, västra Öland, 30 juli 21:08 Delårsrapport Ölands Bank AB (516401-0034) 2009-06-30 Jordhamn, västra Öland, 30 juli 21:08 Allmänt om verksamheten Ledstjärna för bankens verksamhet är den av styrelsen fastställda visionen och affärsidén:

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING

SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 05 VD:n har ordet 06 Förvaltningsberättelse 08 Fem år i sammandrag 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 14 Noter till de finansiella

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning 2008. Söder om S Sandby, östra Öland, 25 juli 04:59

Årsredovisning 2008. Söder om S Sandby, östra Öland, 25 juli 04:59 Årsredovisning 2008 Söder om S Sandby, östra Öland, 25 juli 04:59 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB VD:n har ordet 2008 har varit ett händelserikt år för Ölands Bank, tillika mitt första år som VD i banken.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer