Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-07/bbb-2009-07.htm"

Transkript

1 Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 23 mars 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett emissionsaktuellt företag som arbetar med vibrationsdämpande teknik. Det andra är ett elbolag som växer på företagsmarknaden. Det tredje är ett internetföretag i tryckeribranschen. Bolaget erbjuder skräddarsydda bildprodukter. I detta nummer Acticut International Elverket Önskefoto I dagens nummer kan Du läsa om Acticut, Elverket och Önskefoto. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Emissionsaktuella Acticut får order från NASA» Acticut International hjälper kunder, främst inom svarvningsindustrin, att komma tillrätta med vibrationer och höga ljud. Tekniken har uppmärksammats av den amerikanska rymdstyrelsen NASA. Bolaget genomför nu en nyemission till allmänheten. bequoted har talat med bolagets vd Rolf Zimmergren. Elverket vinner order på företagsmarknaden» Elverket levererade ett lönsamhetsmässigt bra fjärde kvartal som avrundning på ett svagt 2008, tyngt av valutaförluster och stora differenser mellan spotpriser. bequoted har pratat med Elverkets vd Jonas Borgardt som ser ljust på Önskefotos nya vd tror på "photo merchandising"» Under ledning av den nya vd:n Monika Dagberg ska Önskefoto locka ut fotona ur konsumenternas datorer och få kunderna att förstå hur mycket man kan göra med bilderna. Vägen dit går via spännande produkter med målet att göra den populära fotoprodukten till mer än något man ger bort i julklapp. Acticut International Elverket Önskefoto Tidigare från bequoted Guideline ser möjlighet till första intäkter från ny övervakningsteknik i slutet av Swedol drar ned på expansionstakten Midelfart Sonesson på rätt väg Miris ökar satsningarna på bröstmjölk Victoria Park närmar sig inflyttning Björn Borg ska återigen bli ett tillväxtcase Svag krona gyllene tillfälle för Nordic Mines AllTeles satsning på korsförsäljning ger resultat Efter expansionsvågen sätter Catering Please fokus på lönsamhet Stabil intjäning i FormPipe Software Produktionsproblem försenar Eurocine Vaccines influensaprojekt Sök i bequoteds arkiv

2 Sida 2 av 8 bequoted nyhetsbrev 23 mars 2009 Emissionsaktuella Acticut får order från NASA - Säljer system och produkter för dämpning av vibrationer och ljud Acticut International hjälper kunder, främst inom svarvningsindustrin, att komma tillrätta med vibrationer och höga ljud. Tekniken har uppmärksammats av den amerikanska rymdstyrelsen NASA. Bolaget genomför nu en nyemission till allmänheten. bequoted har talat med bolagets vd Rolf Zimmergren. Marknadsplats Onoterat Erbjuder komplett system för att lösa vibrationsproblem Vid svarvning uppkommer ofta problem med vibrationer. De kan orsaka produktionsstörningar och skador på både arbetsstycke och verktyg. Acticut International erbjuder tre produktfamiljer för att komma tillrätta med problemen: - Acticut Smart Cutting är framför allt en verktygshållare som näst intill eliminerar vibrationer vid svarvning. Det uppnås genom att analysera begynnande vibrationer, samt sända en likadan våg i motsatt riktning. Resultatet blir att vibrationen släcks, berättar Rolf Zimmergren. Med Acticut blir den svarvade ytan mycket jämnare. Samtidigt reduceras ljudnivån med upp till 90 procent och förslitningen på skär och hållare minskar. Alternativet för att minska vibrationer är att minska hastigheten. Det ger ökad tidsåtgång men medför ändå ofta undermåliga produkter som kräver efterbearbetning. En annan Acticutprodukt är en antivibrationshandske som har visat sig överlägsen andra liknande produkter. - VibraTools Suite (VTS) består av fem olika programvaror för att bland annat analysera akustik, ljud, vibrationer, strukturdynamik och utmattning, fortsätter Rolf Zimmergren. - ROBOX är en systemlösning som enkelt avgör om en motor uppfyller kvalitetstestet i en produktionslinje. Den kan även monteras in i ett fordon, en maskin eller liknande. Den analyserar ljud och vibrationer och skickar resultatet till en central databas samt varnar vid fel. - Våra systemlösningar kompletterar varandra och ger en helhetslösning som ingen av våra konkurrenter kan erbjuda, säger Rolf Zimmergren till bequoted. Rolf Zimmergren VD Acticut International Rolf Zimmergren har mångårig bankerfarenhet och har under senare år ägt och drivit egna bolag inom bland annat verkstadsindustrin. Hantering av ljud och vibrationer i båtar och fordon är en intressant potentiell marknad för Acticut International. Vibrationsdämpande handtag för verktyg kan också bli en kommande produkt. Metallbearbetning är största marknaden Bolaget bedömer att marknaden för bearbetningar, där svarvning ingår som en stor del, uppgår till 210 miljarder euro. - Acticuthållaren adresserar denna marknad väl, speciellt för kunder med dyra arbetsstycken, menar Rolf Zimmergren. Bolaget har kunder världen över Acticut International säljer själva på den svenska marknaden från huvudkontoret i Falkenberg. I övrigt finns partners / återförsäljare i såväl Europa, Nordamerika som Asien. Programvaran VTS har sålts till över 200 kunder över hela världen. Många företag har dessutom tecknat serviceavtal som ger Acticut International löpande inkomster under flera år. Bland befintliga utländska kunder kan nämnas GKN Driveline, Metso, Daikan, Bocar, NASA och Rolls Royce. Listan är lång. NASA gjorde den 9 mars en beställning på VTS samt utbildning. Några dagar senare kom ytterligare en order från USA. Det totala ordervärdet är cirka 1 miljon kronor. Thomas Lagö Ordf Acticut International Thomas Lagö har mer än 30 års industriell erfarenhet, bland annat inom internationella bolag som Hewlett Packard / Agilent

3 Sida 3 av 8 - Vi är mycket nöjda med orderna, som vi tror bara är början på ett mycket större samarbete, berättar Rolf Zimmergren. Patenten har hållit i rättstvist Företaget har en tydlig strategi för att säkerställa en stark patentportfölj med i nuläget ett 25-tal patent och patentansökningar. Ett bolag inom Sandvikkoncernen försökte tidigare kringgå patenten, men förra året vann Acticut International den rättstvist som uppkom. Företaget prognostiserar vinst från och med i år Prognoserna visar på ett EBITA-resultat i år runt 1 miljon kronor med en stark omsättnings- och resultatutveckling de närmaste åren. Technologies. Bolaget har ett 70-tal aktieägare, varav Rolf Zimmergren och Thomas Lagö är störst med 46 respektive 43 procent av aktierna och rösterna. - Vi har gjort försiktiga prognoser. För de närmsta två åren kan vi sätta kundnamn bakom hela försäljningen, förtydligar Rolf Zimmergren. Bolaget vill ta in 10,5 miljoner kronor I den pågående emissionen erbjuds allmänheten att teckna aktier à 2,50 kronor. Det motsvarar 14,2 procent av bolaget. - Vi måste inte få emissionen fulltecknad utan har en färdig plan för hur vi ska gå vidare vid olika teckningsgrader. Huvudmålet med emissionspengarna är att stärka vår försäljning, säger Rolf Zimmergren. Officiell listning av aktien är ett prioriterat ärende Aktien kommer inledningsvis inte att bli föremål för organiserad handel. - Vi kommer att lista aktien så snart det bedöms lämpligt, avslutar Rolf Zimmergren. GÖRAN OFSÉN Ovantill syns den ytjämnhet som erhålls med Acticuts utrustning. Mer info Läs mer på bequoted Hemsida Fakta om nyemissionen Sista dag för teckning är tisdagen den 31 mars Emissionen i korthet: Teckningstid 5 mars - 31 mars Teckningskurs 2,50 kr per aktie Emissionen sker utan företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen uppgår till 10,5 miljoner kronor före emissionskostnader Totalt nya aktier emitteras. De nya aktierna motsvarar 14,2 procent av företaget. Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 63,6 miljoner kronor före emissionen och 74,1 miljoner kronor vid full teckning. Ladda hem memorandum Teckningsanmälan

4 Sida 4 av 8 bequoted nyhetsbrev 19 mars 2009 Elverket vinner order på företagsmarknaden - Efter ett lönsamhetsmässigt svagt 2008 ligger ökad lönsamhet i fokus Marknadsplats AktieTorget Elverket levererade ett lönsamhetsmässigt bra fjärde kvartal som avrundning på ett svagt 2008, tyngt av valutaförluster och stora differenser mellan spotpriser. bequoted har pratat med Elverkets vd Jonas Borgardt som ser ljust på Lönsamhetsmässigt svagt 2008 Elverkets rapport för verksamhetsåret 2008 var något spretig. Omsättningsmässigt växte bolaget med goda 28 procent samtidigt som vinsten halverades. Siffrorna för verksamhetsåret 2008 blev följande: Omsättning: 358,0 Mkr (279,1) Resultat efter skatt: 6,8 Mkr (14,8) Vinst per aktie: 1,05 SEK (2,28) Siffrorna för fjärde kvartalet isolerat: Omsättning: 119,6 Mkr (91,4) Resultat efter skatt: 2,8 Mkr (2,5) Vinst per aktie: 0,43 SEK (0,38) Lönsamhetsmässigt har bolaget haft problem med affärsområdet elhandel under främst det andra och tredje kvartalet (se bequoted nyhetsbrev nr ). Negativt på elhandel För helåret 2008 visade affärsområdet elhandel ett negativt resultat på 4 miljoner kronor. Affärsområde elnät och bredband visar på en resultatnivå i paritet med föregående år. - Anledningen till det negativa resultatet för elhandel var den höga prisskillnaden mellan SYS- och STO-priset. Detta har bidragit till ökade varukostnader på 8,5 miljoner kronor, främst under det andra och tredje kvartalet när problemen var som störst, säger Jonas Borgardt och fortsätter: Jonas Borgardt VD Elverket Vallentuna SYS-priset är referenspriset för Norden. Det pris till vilket bolaget säkrar sin volym till. STO-priset är det pris som kraftleveranserna sker till. - Prisområdesdifferensen utjämnades och stabiliserades under senhösten. Vi hade då möjlighet att säkra i större omfattning. Men då slog lågkonjunkturen till med full kraft, vilket gjorde att kronan försvagades kraftigt mot euron, vilket bidrog till ökade valutaförluster på 4 miljoner kronor. - Vi har sett över situationen och har börjat valutasäkrat i större omfattning. Problemet tidigare var att kronans värde föll så snabbt och det var då svårt att valutasäkra i samma snabba omfattning, säger Jonas Borgardt. Tillbaka på normalnivåer för prisskillnaden För fjärde kvartalet visade siffrorna en vändning i lönsamheten för elhandeln. Resultatet var något sämre än samma period föregående år, men Jonas Borgardt tror på en vändning i lönsamheten för affärsområdet och en positivare utveckling under Elverket ska leverera el till Stayat Hotell Apartments i Malmö, Helsingborg, Lund, Göteborg och Stockholm. - Under det fjärde kvartalet minskade differensen mellan SYS- och STO-priset. Så starten på verksamhetsåret 2009 har börjat bättre i den aspekten. Vi är nu tillbaka på normalnivåer för prisskillnaden, säger Jonas Borgardt. Kundtillväxt trots minskade leverantörsbyten Ikano Fastigheter har

5 Sida 5 av 8 Elverket uppger att kundtillväxten inom elhandel var 5 procent under verksamhetsåret De totala antalet kunder uppgick till stycken, en ökning med kunder jämfört med året innan. Förutsättningarna för kundtillväxt var dåliga under Antalet leverantörsbyten på den svenska marknaden minskade med 6 procent. En minskning av leverantörsbyten har inte inträffat sedan avregleringen av elmarknaden beställt el till lägenheter i södra Stockholm, till ett värde av 10 miljoner kronor. - En möjlig anledning kan vara för att det varit volatilt på prissidan, då reagerar kunderna liknande situationen med boräntan, att man ligger stilla och avvaktar när det svajar. Man väntar på en nedgång och då klipper man till och väljer leverantör, säger Jonas Borgardt. Har erhållit flera order på företagsmarknaden Under slutet av 2008 och början av 2009 har Elverket erhållit tre strategiskt viktiga order från företagsmarknaden. Det handlar om elleveranser till Täby Galopp, Ikano Fastigheter i södra Stockholm och Stayat Hotell Apartments i Malmö, Helsingborg, Lund, Göteborg och Stockholm. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 23,5 miljoner kronor. - Vi är redan starka på privatmarknaden, där vi har många kunder. Vi arbetar hårt med vårt mål att öka vår närvaro på företagsmarknaden, säger Jonas Borgardt och fortsätter: - Att vi nu på kort tid erhållit dessa tre order ser jag som en bekräftelse på att vår satsning på företagsmarknaden börjat ge resultat. Vi kommer framöver fortsatt prioritera försäljning till företag. En aktie som stått pall börssvackan Elverkets aktie handlas i dagsläget runt 40 kronor. Ställt mot den redovisade vinsten per aktie är p/e-talet 38. Verksamhetsåret 2008 innehöll emellertid en hel del valutakostnader och ökade råvarukostnader på grund av differensen i spotpriset. De ovan nämnda faktorerna är något som med största sannolikhet inte kommer drabba Elverket i samma utsträckning under innevarande år. Dels på grund av att bolaget valutasäkrat mer än tidigare samt att de problem med trasiga kablar mellan Sverige och Norge nu är löst (se bequoted nyhetsbrev nr ). Oräknat dessa "extraordinära" kostnader skulle årets vinst per aktie hamnat i paritet med fjolårets resultat kring 2 kronor, och p/e-talet faller till 20. PATRIK BLOMSTRÖM Elleveranser på 5,5 miljoner kronor ska förse Täby Galopp med el. Kronans kraftiga försvagning mot euron har påverkat Elverkets lönsamhet negativt. E.ON är största ägare med drygt 42 procent av aktierna och rösterna. Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida Tidigare publicerade artiklar om Elverket:» Ökad omsättning men lägre lönsamhet i Elverket» Finansiella kontrakt viktiga för Elverkets lönsamhet» Elverket blickar framåt» E.ON:s bud fick Elverket att stanna upp tillfälligt» Därför säger Elverket nej till uppköpsbud från E.ON

6 Sida 6 av 8 bequoted nyhetsbrev 18 mars 2009 Önskefotos nya vd tror på "photo merchandising" - Med nya kreativa produkter ska kunderna se potentialen i sina digitala bilder Under ledning av den nya vd:n Monika Dagberg ska Önskefoto locka ut fotona ur konsumenternas datorer och få kunderna att förstå hur mycket man kan göra med bilderna. Vägen dit går via spännande produkter med målet att göra den populära fotoprodukten till mer än något man ger bort i julklapp. Marknadsplats First North En erfaren fotoleverantör Sölvesborgsföretaget Önskefoto är en erfaren aktör inom fotoprodukter. Bolaget startades 1975 som en postorderfirma och drygt 20 år senare lanserades de första individualiserade fotokalendrarna, en då ny typ av produkt som kommit att karaktärisera Önskefotos sortiment med tonvikt på individualiserade produkter. Bolaget var tidigt med att ta steget över till digital tryckteknologi och utvecklade samtidigt den e-handelssajt som idag står för 70 procent av bolagets försäljning. Ny vd från publicistbranschen I mitten av januari tillträdde Monika Dagberg posten som vd i Önskefoto. Hon kommer närmast från Egmont Kärnan där hon under drygt tio års tid arbetat som bland annat ansvarig för företagets affärsutveckling. Som ny vd ser hon som sin största utmaning att få konsumenterna att inse potentialen och vad de kan åstadkomma med sina digitala bilder: Monika Dagberg Ny VD Önskefoto Kvartalsvis omsättning och rörelseresultat för Foton är minnen och något man alltid kommer att värdera. Men om man bara samlar dem i sin hårddisk gör de inte mycket nytta. Det finns oändliga möjligheter att göra något kul med fotona och det är där Önskefoto kommer in. En sådan möjlighet bolaget erbjuder är fotoboken, en produkt som gått bra sedan den introducerades i sortimentet och 2008 var inget undantag. Monika Dagberg menar att produkten väl illustrerar den digitala teknikens möjligheter: - Ser man till dem som sett en fotobok så vill alla ha den, men det är långt ifrån alla som vet om att det är både enkelt och relativt billigt att göra en snygg coffee table-bok av sina egna bilder. Hon menar att det finns en betydande tillväxtpotential för den här typen av personifierade fotoprodukter: - I USA räknar man på en årlig tillväxttakt på 22 procent på "photo merchandising", vilket är det segment Önskefoto verkar inom. Det tror jag också kommer att komma i Sverige. Digitala nykomlingar väger upp krympande analog marknad Övergången från analog till digital framkallning har pågått under en tioårsperiod och Önskefoto har legat bra till i utvecklingen, både vad gäller sortiment och anpassning till e-handeln. Säsongsvariationerna består. Det fjärde kvartalet stod för nära 80 procent av årsomsättningen även det gångna året. - Vi kommer alltid att ha säsongsvariationer eftersom vi har många produkter som säljer som julklappar. Men försäljningen under resten av året ska öka för att på så sätt höja både bas och högsäsong. Under 2008 fortsatte minskningen av analoga produkter, en minskning som vägdes upp av nylanserade digitala produkter. Enligt Monika Dagberg har bolaget inga planer på att släppa det analoga sortimentet så länge det ger ett positivt bidrag. Bland förra årets digitala nykomlingar var det framförallt canvastavlorna som utvecklades bra. Den tidigare lanserade fotoboken fortsatte sälja bra och bolaget spår fortsatt tillväxt för produkterna under Siffrorna för helåret 2008 visade följande:

7 Sida 7 av 8 Omsättning: 42,5 Mkr (46,1) Resultat efter finansnetto: -2,4 Mkr (6,1) Vinst per aktie: -0,04 kr (0,51) Siffrorna för det fjärde kvartalet isolerat: Omsättning: 31,9 Mkr (33,9) Resultat efter finansnetto: 9,3 Mkr (13,5) Vinst per aktie: 0,55 kr (1,02) I början av februari meddelade bolaget att resultatet för 2008 skulle bli negativt. Kostnadsmassan har svällt utan motsvarande utveckling i försäljningen, vilket föranlett det åtgärdsprogram Monika Dagberg nu påbörjat. I första hand handlar det om att effektivisera verksamheten och vända rörelsens negativa trend. Under 2008 krympte rörelsemarginalen ihop till röda siffror från 2007 års 13-procentiga nivå. Året belastades även av en rad nödvändiga investeringar i bland annat produktionsteknik och en ny e-handelslösning med ett mer kundvänligt gränssnitt. Breddat produktutbud med nyheter som canvastavlor ska ge en jämnare omsättningsfördelning över året. Soliditeten uppgick vid årets utgång till 60 procent och bolaget hade en nettokassa om drygt 12 miljoner kronor. Styrelsen väljer att frångå bolagets utdelningspolicy om 50 procent av rörelseresultatet och föreslår en utdelning i år om 10 öre per aktie. Bearbeta befintliga marknader och utveckla sortimentet Mot bakgrund av 2008 års utveckling kommer bolaget att vara mer återhållsamt i sin expansion under Fokus ligger nu på att bearbeta de marknader där man redan etablerat sig. Sverige och Norge är väl inarbetade och företaget har även verksamhet i ett antal länder i övriga Europa. För att få fart på försäljningen och realisera styrelsens mål om en årlig omsättningstillväxt på procent ser Monika Dagberg därför produkt- och marknadsföringsutveckling som mest angeläget. I praktiken handlar det om att göra den roliga fotoprodukten till mer än något man ger bort i julklapp. Fotoboken fortsätter vara en av Önskefotos storsäljare. Bolaget spår fortsatt tillväxt för produkten under Säsongsvariationerna fortsätter nämligen att vara ett gissel för bolaget. Under 2008 var fjärde kvartalets omsättning mer än dubbelt så stor som övriga tre kvartal sammanräknade. - Vi kommer alltid att ha säsongsvariationer eftersom vi har många produkter som säljer som julklappar. Men försäljningen under resten av året ska öka för att på så sätt höja både bas och högsäsong. Till exempel är födelsedagar något vi kan jobba mer aktivt med, avslutar Monika Dagberg. Vi blickar därför framåt med intresse för vad Önskefotos nya vd hittar på med sortiment och rörelse. Skulle företaget lyckas jobba sig ikapp styrelsens mål under året handlas aktien till ett p/e-tal på 5 med en direktavkastning på 15 procent, om styrelsen håller fast vid utdelningspolicyn. JOHAN NYGREN Tidigare publicerade artiklar om Önskefoto:» Önskefoto står och stampar» Relativt förutsägbart Önskefoto» Önskefoto på önskelistan Fototapeten är en av Önskefotos senaste tillskott i sortimentet. Nästa händelse Årsstämma 2009 Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

8 Sida 8 av 8 Om bequoted bequoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. bequoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. bequoted AB Sveavägen Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Thomas Lindgren Prenumeration Om du vill prenumerera på bequoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-09/bbb-2009-09.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-09/bbb-2009-09.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 5 maj 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör som avvisar

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-08/bbb-2010-08.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-08/bbb-2010-08.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 24 mars 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är ett prospekteringsföretag som nyligen

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-37/bbb-2008-37.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-37/bbb-2008-37.htm Sida 1 av 12 bequoted nyhetsbrev 13 november 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat fyra företag. Det första är ett detaljhandelsföretag som är storsäljare av kända hushållsprodukter. Det andra är

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 9 februari 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra levererar en produkt som underlättar

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-27/bbb-2009-27.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-27/bbb-2009-27.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 1 december 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första arbetar i undersökningsbranschen och spås ett spännande nästa år i och med riksdagsvalet.

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-35/bbb-2008-35.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-35/bbb-2008-35.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 22 oktober 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett snabbväxande elbolag. Det andra är ett nygammalt företag som bytt verksamhetsinriktning

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-02/bbb-2008-02.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-02/bbb-2008-02.htm Sida 1 av 11 bequoted nyhetsbrev 31 januari 2008 Hej, Vi har analyserat tre företag. Det första driver ett 50-tal restauranger och tog nyligen steget in på Stockholmsbörsen. Det andra satsar på användardrivna

Läs mer

file://c:\users\public\documents\bqd\nyhetsbrev 20\bbb-2008-20_kandidat.htm

file://c:\users\public\documents\bqd\nyhetsbrev 20\bbb-2008-20_kandidat.htm Sida 1 av 12 bequoted nyhetsbrev 11 juni 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett rederi som nyligen återtagit ett fartyg till följd av ett avtalsbrott. Bolaget utvärderar

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-04/bbb-2008-04.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-04/bbb-2008-04.htm Sida 1 av 10 bequoted nyhetsbrev 13 februari 2008 Hej, Vi har analyserat tre företag. Det första är en specialist på datahallar och inomhusmiljöer, med god orderingång. Det andra är ett flyttföretag som

Läs mer

Detaljhandeln draglok för The Empire. Riksdagsvalet kan lyfta HomeMaid. bequoted nyhetsbrev nr 22 2006

Detaljhandeln draglok för The Empire. Riksdagsvalet kan lyfta HomeMaid. bequoted nyhetsbrev nr 22 2006 Sida 1 av 11 bequoted nyhetsbrev 31 augusti 2006 Hej, Detaljhandeln går mycket bra. The Empire har ökat försäljningen av SodaStream med uppemot 60 procent. Den varma sommaren och kommande julförsäljningen

Läs mer

Rejlers marginaler imponerar

Rejlers marginaler imponerar Sida 1 av 11 bequoted nyhetsbrev 16 november 2006 Hej, Teknikkonsulten Rejlers växer samtidigt som marginalerna ökar. Dessa två faktorer tillsammans ger snabbt ökad vinst på sista raden. Vi följer upp

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-28/bbb-2009-28.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-28/bbb-2009-28.htm Sida 1 av 11 bequoted nyhetsbrev 8 december 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett svenskt underklädesföretag som siktar på att bli "the champion of fashion underwear".

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-07/bbb-2008-07.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-07/bbb-2008-07.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 10 mars 2008 Hej, Vi har analyserat tre företag. Det första är ett prospekteringsföretag som utökat sin guldfyndighet. Det andra är ett elbolag som återgår till sin ursprungliga

Läs mer

Varm vinter en utmaning för Elverket

Varm vinter en utmaning för Elverket Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 24 januari 2007 Hej, Vintern har varit varmare än någonsin. För elkonsumenterna har det varit bingo, men för elhandelsbolag som Elverket Vallentuna kan sådana avvikelser

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-12/bbb-2010-12.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-12/bbb-2010-12.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 25 maj 2010 Hej, Det här numret inleds med en artikel där vi träffar en förvaltare för att prata om placeringsfilosofi. Därefter har vi analyserat två företag. Det första

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-13/bbb-2008-13.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-13/bbb-2008-13.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 15 april 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en teknikkonsult med stark framtidstro. Den här gången har vi kikat på dess affärsområde

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-38/bbb-2007-38.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-38/bbb-2007-38.htm Sida 1 av 11 bequoted nyhetsbrev 2 oktober 2007 Hej, Vi har analyserat tre företag, ett omskrivet fastighetsföretag i Skåne, ett undervärderat innovationsföretag inom Life Science samt ett golfföretag

Läs mer

Sälj i fokus hos Confidence

Sälj i fokus hos Confidence Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 26 april 2007 Hej, Vi intervjuar Fredrik Hiort af Ornäs som är ny vd för Confidence. För bequoteds läsare berättar han hur säkerhetsföretaget ska dubblera omsättningen och

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård

Analytiker: Andreas Lergård 2006 blev Husqvarna avknoppade från Electrolux och i samband med detta noterade på stockholmsbörsen. Framtiden såg ljus ut med en prognostiserad stark tillväxt de kommande åren. Strax därefter slog finanskrisen

Läs mer

Publik nyemission Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Acticut International AB (publ)

Publik nyemission Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Acticut International AB (publ) Publik nyemission Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Acticut International AB (publ) Mars 2009 1 Acticut International AB (publ) har en positiv utveckling med ökad efterfrågan av såväl

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 13:e december 2006 Netrevelation (Netr.ST) Grönt ljus för tillväxt Försäljningen av Netrevelations system för bokning och trafikplanering av taxiresor, som utvecklats över nästan 15 år,

Läs mer

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 VD tal Årsstämma 2007 Fortsatt expansion under lönsamhet 2006/2007 Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 Ärade aktieägare, Geografisk närvaro Nettoomsättning för koncernen (maj 2006

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 10 oktober 2013 Sammanfattning MultiQ (MULQ.st) Digital Signage rätt i tiden MultiQ blir efter förvärvet av Publiq Sveriges ledande aktör inom Digital Signage. Digital Signage syftar på de

Läs mer

EPS 0,11 0,10 0,15 0,39 0,44 P/E 33,7 36,5 24,3 9,7 8,5 EV/EBITDA -10,4-43,9 15,6 6,6 5,8 P/S 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 EV/S 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4

EPS 0,11 0,10 0,15 0,39 0,44 P/E 33,7 36,5 24,3 9,7 8,5 EV/EBITDA -10,4-43,9 15,6 6,6 5,8 P/S 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 EV/S 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 Aktiekurs, SEK Volym, tusen ANALYSGARANTI* 27 februari 2008 MultiQ Digitalt kommunicerande skärmföretag MultiQ är ett företag som levererar bildskärmar speciellt anpassade för publika miljöer och system

Läs mer

De står emot. ...och kan värderas upp ytterligare. Säljtips. Stöd brutet. Jämt skägg. Riskpremien tillfällig motståndare Sidan 2.

De står emot. ...och kan värderas upp ytterligare. Säljtips. Stöd brutet. Jämt skägg. Riskpremien tillfällig motståndare Sidan 2. Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -3,0% -3,0% +0,6% Nummer 11 mars 2008 De står emot...och kan värderas upp ytterligare Veckans siffra av börsvärdet tappade Bear Stearns på tre 93% dagar. Påsklov

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer