Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6-2 0 0 7"

Transkript

1 EFFEKTIVITET KVALITET Å R S R E D O V I S N I N G

2 KVALITET Varaslättens Lagerhus Ett samverkansprojekt Ordförande Stefan Eksvärd Varaslättens Lagerhus är ett samverkansprojekt där handel till och från jordbruket styrs av lantbrukarens behov. Vi sätter medlemmen i centrum och har inga andra avsikter än att hålla prisnivån på lantbrukets insatsvaror så låga som möjligt och avräkningspriserna på det som jordbruket producerar så höga som möjligt. Vi har denna företagsform för att vi som medlemmar själva samfällt ska kunna påverka vår situation. Lagerhuset samarbetar vid inköp av produktionsmedel till jordbruket med andra företag i olika nätverk och vi lyckas bygga långsiktiga relationer med våra kunder eftersom vi envist eftersträvar kvalitet och effektivitet i allt vi gör. Samarbete är ett ledord. Äntligen är priset på spannmål på väg upp och med detta följer förmodligen en större prisfluktuation dels mellan olika spannmålsslag och dels över tid. Allt fler har råd att konsumera från världens spannmålslager som inte ökar också beroende på att energiproduktionen på åkermark ökar. Bara riktigt goda skördar i stora områden kan motverka ett högre spannmålspris. Varaslättens Lagerhus har valt att ha ett avräkningssystem för spannmål och andra grödor som är tydligt och rättvist. Föreningen behandlar alla sina medlemmar på ett seriöst sätt, vilket innebär att vi inte låter prisförändringar vid varje tidpunkt direkt slå igenom i ett avräkningspris eftersom lantbrukaren inte kan påverka affärerna i nästa led. Vi tillämpar samma princip både när priset går upp och när det går ner. Priset till lantbrukaren sätts utifrån ett genomsnittligt pris till slutkund och eventuella förändringar efter avräkningstidpunkt regleras med en mellan grödslagen differentierad efterlikvid. I år fanns inget behov av att ha olika efterlikvid eftersom de olika grödslagen bidrog lika till resultatet. Varaslättens Lagerhus är en stötdämpare för den enskilde medlemmens risker i odlingen. Förespråkarna för terminshandel, där man ska fördela prisrisker före skörd genom att teckna kontrakt på en speciell vara påstår att detta är ett nytt och bra sätt för jordbrukaren att säkra sitt pris. Att minska den enskildes risker det har vi gjort i över 75 år. Vår existens bygger på att minska och fördela medlemmarnas risker. Dessutom har vi lösningen på problemet som uppstår om man i odlingen inte lyckas ta fram den vara som man kontrakterat. Det kommer inte att bli lättare att förutse vilket pris på spannmål eller insatsvaror som marknaden sätter men det ska kännas tryggare att göra affärer med Varaslättens Lagerhus än med någon annan. Medlemstillströmningen fortsätter och föreningen har då vårt verksamhetsår slutar den 30/ medlemmar. Ett bevis för att vi har ett förtroende bland lantbrukarna för vårt företag och arbetssätt. Styrelsen för Varaslättens Lagerhus sätter oerhört stort värde på den arbetslust, ambition och kunskap som våra medarbetare troget år efter år tillför företaget och medlemmarna. Tack för ännu ett rekordår! Stefan Eksvärd Ordförande OMSÄTTNING Förnödenheter Spannmål Gödning Utsäde Växtskydd Olja Ö Ö v v r r i i R g g å t t g K r a v K o r n Oljeväxter Havre Vete BRUTTOVINST Förnödenheter Spannmål

3 EFFEKTIVITET Åter ett resultat i toppklass 2006/2007 Ännu en gång når vi ett resultat i toppklass. Omsättningen ökar med 26,0 mkr till 292,0 mkr och rörelseresultatet med 0,2 mkr till 12,4 mk. Resultatet efter finansnetto är dock 0,2 mkr lägre än förra året, till följd av ökade räntekostnader. Efter finansiella poster når vi ett resultat på 11,0 mkr. Efterlikviden för verksamhetsåret 2006/2007 uppgår till 9,5 mkr och är den största hittills i kronor, men omräknat i reella tal är den efterlikvid som utgick för verksamhetsåret 1993/1994 på 9,2 mkr större. Hur har vi nått detta resultat? Svaren är flera. Naturligtvis de faktiska, som att vi ökat vår omsättning i första hand på produktionsmedel som utsäde, gödsel och olja men även spannmål har ökat även om levererad volym är lägre. Orsaken är stigande priser som vi hoppas kommer att hålla i sig. Avskrivningarna uppgår sammanlagt till 5,1 mkr mot 6,9 mkr förra året. Åter ett starkt bokslut som alla medlemmar/delägare får ta del av och Varaslättens Lagerhus som företag fortsätter att stärka sin position som marknadsledare inom närområdet. Men det finns flera avgörande faktorer som mera tillhör den så kallade mjukvaran. Ett är förtroende som lätt kan styrkas genom att alla grödor som levererats till Varaslättens Lagerhus av skörd 2006 har varit på arealbaserade odlingskontrakt. Detta gör att vi i processen kan räkna fram och säkerställa volymer och kvaliteter som anpassas till våra kunder och som i slutändan leder till merbetalning. Genom detta arbetssätt och att vi behandlar alla våra leverantörer lika enligt förutbestämda kriterier i vår Skördeinformation skapar vi förtroende. Ett förtroende som utvecklas åt båda håll. Att alla behandlas lika är en del av ägarformens plusvärden. Marknad och arbetssätt förändras med tiden och inför skörd 2007 har vi på grynhavre för första gången lanserat ett arealbaserat odlingskontrakt till ett fast grundpris. I det dagliga arbetet är det viktigt att följa marknaden och utifrån olika källor försöka bedöma det bästa tillfället för avslut. För det mesta lyckas vi bra ibland bättre. För oss är det självklart att veta vilka som är våra uppdragsgivare och utifrån detta vara det Nära företaget med hög nåbarhet, som med kunskap och entusiasm på olika sätt håller kontakten både med våra ägare/medlemmar och med våra kunder där vi försöker vara det naturliga alternativet för alla som efterfrågar kvalitet, effektivitet och säkerhet. Att vi lever upp till det VD Leif-Ove Gustafsson garanteras av de certifikat vi innehar som ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 och European Code of Good Trading Practice - GTP Att vara det Nära Företaget innebär att relationer skapas (social kompetens) och det är som vi tror och har erfarenhet av en av de viktigaste hörnstenarna i affärsdrivande företag som vill tjäna pengar. Vår siloanläggning i Vara är navet där vi årligen hanterar över ton spannmål, oljeväxter mm och kanske är det den mest välskötta spannmålsanläggningen, något som vi är stolta över. Den är också den viktigaste faktorn i vår ekonomi, det är kring siloverksamheten det kretsar. Invsteringar har höjt kvalitet och effektivitet i anläggningen, vilket gör att vi har en låg hanterings- och lagringskostnad och kan leverera säkra råvaror till våra kunder i förädlingsleden. Även om vi är små tror vi oss genom att skapa olika samarbetsformer med både mindre och större aktörer kunna dra nytta av vår spetskompetens. Vårt samarbete inom DLA Agro har gjort att vi haft konkurrenskraftiga priser och leveranssäkerhet på exempelvis gödsel till växtodlingen. De 36 delägarna i DLA Agro lokaliserade runt östersjön, stor som liten, har alla lika villkor. Sammantaget omsätter delägarna i DLA Agro ca 14 miljarder kronor och har medarbetare, vilket ger den stores styrka samtidigt som kreativiteten ute bland ägarna flödar och kommer alla tillgodo. Än en gång kommer ägarformens plusvärden och arbetssätt till sin rätt genom fler hjärnor och förtroende för varandra. Leif-Ove Gustafsson Verkställande direktör

4 NÄRA FÖRETAGET 43 år som lantbrukare styrelseledamot i 15 år Efter många år som lantbrukare och egenföretagare har jag nu överlåtit driften till vår dotter Malin. Min hustru och jag är glada och stolta över att Malin vill driva företaget vidare och med brinnande intresse och framtidstro bygga ut och förbättra det vi har skapat under mer än 43 år. Jag startade som lantbrukare 1964 på en arrendegård i Jung. Det var ett av de bästa skördeåren på mycket länge. Det är mycket fördelaktigt att få en bra start i sitt företag och jag hoppas Malin skall få uppleva det samma. Förutsättningarna ser i maj 2007 väldigt bra ut. En av de första åtgärderna jag gjorde som nystartad bonde var att söka medlemskap i Varaslättens Lagerhus. Det var ett lätt beslut då traditionen fanns på plats med min fader Holger som ordförande i föreningen. Vid starten köpte jag ca 100 grisar för uppfödning till slakt. Idag ett ganska litet antal, men svinhuset var inte så modernt det var att mocka och utfodra för hand och bära vassle i hink så det tog sin tid. Emellertid var lönekostnaderna inte så höga så jag kunde ha en anställd som jag övertog från den tidigare brukaren. För att öka omsättningen övergick jag sedan till smågrisproduktion. Vi hade under många år ett 60- tal suggor byggde jag sedan ett suggstall på Lagmanstorp och produktionen flyttades hem. Under 60, 70, 80-talen ökade skördarna med nya sorter och bättre odlingsbetingelser vilket resulterade i att Lagerhuset fick bygga ut. En större utbyggnad skedde var 10:e år. Under tiden ökades torkarnas kapacitet och mottagningarna byggdes ut. För egen del insåg jag tidigt nyttan av maskinsamarbete. Att öka arealunderlaget var nödvändigt om man ville använda stora och mera avancerade maskiner. I dagens läge har denna syn på modern lantbruksproduktion blivit allmänt vedertagen. Eivor och Sture Brättemark på trappan till mangårdsbyggnaden. Sture Brättemark med lång erfarenhet av grisproduktion. För Lagerhusets framtid tror jag det blir en utmaning att klara mottagning från dessa stora tröskor som tröskar 50 ton/timma och säkert ännu mera i framtiden. Jag tror att dagens duktiga välutbildade unga lantbrukare löser den logistiken. Då jag har haft det stora förtroendet att sitta i styrelsen sedan början av 90-talet är det en stor glädje att år efter år se Varaslättens Lagerhus utvecklas till det i branschen utan motstycke bästa medlemsföretaget i Sverige. Jag vill påstå att vi är prisledande på spannmål och förnödenheter och som bevis på detta har vi den stora tillströmningen av nya medlemmar som varje år söker medlemskap. Vi tar dessutom nya marknadsandelar inte bara i vårt kärnområde, Varaslätten, utan i hela Västra Götaland. Vid senaste styrelsemötet presenterades bokslut per den 30 april Ånyo ett rekordår som strör härliga tusenlappar över leverantörerna. Vi godkände också inträden av ett stort antal nya medlemmar inklusive Malin så traditionen lever vidare. Som ni alla vet har vi en tipp topp modern datoriserad anläggning som varje år står redo att ta emot vår spannmål. Men det finns ingen anläggning i världen som fungerar utan en bra personal. Utan motstycke har vi den bästa personal som gör en heroisk insats varje år! Tack för det! Då jag lämnar styrelsen vid stämman i augusti vill jag tacka för den tid som varit, kamratskapet i styrelsen har varit den absolut bästa man kan tänka sig. Vi har haft skojigt och trevligt varje möte och då är det lätt att diskutera och ta svåra beslut. Vi ses vid groparna i höst! Sture Brättemark

5 KONTROLL Samarbets- och företagspartners DLA Agro A.m.b.A. är det centrala bolaget i DLA Agro gruppen. Företaget är ett handelsföretag, som sysselsätter 45 medarbetare och under 2006 omsatte ca 4 miljarder svenska kronor. Sedan augusti 2005 är Varaslättens Lagerhus en av 18 svenska handelsföretag som tillsammans med danska, norska, finska och isländska företag samverkar i DLA Agro. Den sammanlagda omsättningen för ägargruppen 2006 var ca 14 miljarder svenska kronor och de huvudsakliga produktområdena är spannmål, foder och växtodlingsprodukter. DLA Agro gruppen sysselsätter ca medarbetare. I Baltic Agro Holding, som till lika delar ägs av Kemira GrowHow och DLA Agro, drivs handelsföretag i Estland, Lettland och Litauen. Inom gruppen finns också Vilomix A/S ett företag som främst sysslar med produktion och försäljning av vitamin- och mineralblandningar, där också svenska Kvarnbyfoder Holding AB ingår. Inom DLA Agro gruppen är Östersjöregionen hemmamarknad och målsättningen är att utvidga aktiviteterna i detta strategiskt viktiga område. Föreningen Foder och Spannmål har till uppgift att som riksorganisation för företag i Sverige med kvarnrörelse eller tillverkning av foderblandningar samt handel med fodermedel, växtodlingsprodukter och andra branschprodukter, bedriva organiserad samverkan där så är lämpligt. Varaslättens Lagerhus är sedan lång tid medlem i föreningen som också som intressegrupp även har till uppgift att för enskild handel hävda medlemsföretagens gemensamma intressen gentemot myndigheter, organisationer och enskilda såväl inom som utom Sverige samt verka för en positiv utveckling av branschen som helhet. Verksamheten kan sammanfattas under rubrikerna: *Näringspolitisk bevakning *Information *Samverkan. Huvudkontoret i Fredricia Spannex AB är ett handelsföretag som verkar som grossist på uppdrag av aktieägarna, varav Varaslättens Lagerhus är en, oftast är ägarna också återförsäljare i dagligt tal Spannexgruppen. Spannex AB med säte i Vänersborg omsatte 2006 ca 64 miljoner kronor och har fyra medarbetare. De huvudsakliga produktområdena är handelsvaror som foder, mjölknäringar, mineraler, slicksten, vitaminpreparat, salter mm dessutom produkter för vallproduktion, bränslepellets och fisk. I Surte har företaget en spannmålssilo som hyrs ut, senast för lagring av bl.a. interventionsspannmål. Tidigare hade man en omfattande gödselhandel, vilken numera är införlivad i DLA Agro.

6 KVALITET Spannmål Vår handel med vegetabilier Den totalt sålda och levererade mängden under verksamhetsåret 2006/2007 uppgick till ton, en minskning med ton. Omsättningen steg däremot med några procent till 173 miljoner kronor, en följd av under året stigande priser. Invägningen av oljeväxter minskade med ton medan spannmål och övriga grödor ökade med ton. Sammanlagt vägdes in ton. Skördearbetet startade bra med fina väderförhållanden för att sedan slå om till regn och åter regn med påföljd att det började gro och därmed blev skördarna lägre och kvaliteten sämre. Genom att en bristsituation uppstod, inte bara i Sverige utan i hela Europa fanns det avsättning för alla kvaliteter och vi är, när vi nu går in i en ny säsong slutsålda. Ett av våra ledord är kvalitet och en av våra viktigare kunder är Frebaco Kvarn AB i Lidköping som vi jobbar tätt samman med, nedan följer vi råvaran i detta fall höstvete av sorten Olivin från lagringssilo i Vara till produktionssilo i Lidköping. Höstvete Olivin från Varaslättens Lagerhus till Frebaco Kvarn AB Visst kan man tycka att det inte är någon större skillnad på spannmålen, som tas emot jämfört med den spannmål, som efter hantering levereras till kvarn. Men skenet bedrar. Mycket har hänt under vägen fram till kunden. Redan vid inlagringen tas prover ut som analyseras på bakterier, mögelsporer, toxiner, eventuella bekämpningsmedel, tungmetaller mm. Naturligtvis gör vi också de normala kvalitetsanalyserna för sortering, därefter rensas och torkas spannmålen för att klara lagring och i de flesta fall anpassas varan efter ändamål och kund. Totalt kan Varaslättens Lagerhus i praktiken hantera och lagra ca ton även om den totala lagringskapaciteten är större. Under lagringen mäter vi kontinuerligt temperaturen, just temperaturen är en viktig kritisk kontrollpunkt. Innan leverans rensas sedan spannmålen om och i vissa Kvarnmästare Linus Berggren och mottagningsansvarige Fredrik Magnusson i samspråk med Per Wernebratt.

7 EFFEKTIVITET Spannmål Per Wernebratt vid ratten fall sker storlekssortering av exempelvis grynhavre och maltkorn. När vi levererar till Frebaco Kvarn AB görs en utlastningsorder, som utgör underlag för vilken vara och kvalitet som skall läggas ut i utlastningsfickorna. Ann-Sofie Svensson, som ansvarar för utlastningen har kunskap om var rätt vara är lagrad och verkställer utlastningen. Under tiden spannmålen körs ut får hon genom den automatiska provtagaren ett representativt prov för leveransen som analyseras så att kvaliteten stämmer med ordern. Därefter häftar hon samman analysen med viktnotan som skall följa med leveransen till Lidköping och Frebaco Kvarn AB. Nu tar transporten vid. Denna leverans sker med en av våra egna bilar med Per Wernebratt vid ratten. Väl framme vid utlastningen hämtar han dokumenten och nyckeln till aktuell ficka. När den välputsade bilen är på plats tar han snabbt av kapellet, öppnar sin ficka och lastar 38 ton på tio minuter. Lasten täcks och efter femton minuter, med dokumenten i tryggt förvar, drar det iväg mot Lidköping. Den moderna utlastningen gör att hämtning kan ske dygnet runt så Ann-Sofie behöver inte sitta och vänta på att en sen bil skall komma, ofta är det långväga transporter som lastar kvällstid. Efter en halvtimma är Per hos Frebaco Kvarn AB, väl känd som han är med personal och anläggning, så vet han direkt var han skall lossa. Innan han lossar lämnar han viktnota och analys till Fredrik Magnusson som ansvarar för mottagningen. Dessa dokument utgör sedan underlag för val av lagringsficka och leveransen behöver inte vägas, vilket innebär tidsbesparing. Frebaco Kvarn AB kan när som helst kontrollera så att vi följer instruktionerna i vårt ledningssystem och att våra utrustningar är kalibrerade så att man verkligen får rätt vara och rätt kvalitet enligt avtal och avrop. Sedan Fredrik gett klartecken tar det en halvtimma för Per att lossa lasten. Denna dag kommer också kvarnmästaren Linus Berggren ut för att växla några ord och diskutera lite om framtiden. Under tiden passar Per gropen i vilken han tippar så att den inte går tom och för också sin körjournal enligt instruktionerna i vår GTP certifiering och kontrollerar så att bilen är klar för nästa leverans. När lasten är lossad återvänder han för ett andra lass till Frebaco Kvarn AB som genom Ann-Sofies försorg ligger klart i utlastningsfickan i Vara. Ann-Sofie Svensson med leveransdokument.

8 NÄRA FÖRETAGET Växtodling Växtodling Verksamhetsåret 2006/2007 (1/5-30/4) inleddes med att vårbruket 2006 avslutades under maj medan vårbruket 2007 var klart redan i mitten av april. Detta har naturligtvis en positiv effekt på vår försäljning men inte för ty har vi också tagit marknadsandelar inom nästan alla områden. Att antalet medlemmar/delägare fortsätter öka har naturligtvis stor betydelse för vår utveckling. Vårt samarbete med våra partners i DLA Agro A.m.b.A.har burit frukt och vi har fått ökade konkurrensmöjligheter i bättre inköpspriser men mera viktigt är att vi kunnat tillgodose marknaden med rätt produkter på ett effektivt sätt. Hittills har detta i första hand gällt gödsel men från och med nästa växtodlingssäsong omfattar samarbetet även produkter för växtskydd. Vi kommer under hösten att utöka med en växtodlingssäljare/rådgivare för att bli ännu starkare och ännu bättre kunna svara upp mot kraven från Dig som lantbrukare och samarbetspartner. Chaufför Daniel Karlsson tillsammans med Lars Larsson, Höglunda Spannmål AB. Utsäde Under året sålde vi mer än ton spannmålsutsäde, oljeväxter och vallfröer. Ett rekord i vår försäljning av utsäde. Av detta producerade vi ca ton vårutsäde i vår egen anläggning i Tråvad och ca ton höstutsäde producerades för vår räkning av Höglunda Spannmål AB. Höglunda Spannmål AB drivs av Lena och Lars Larsson som på gården Höglunda utanför Lidköping investerat i en mycket fin och ändamålsenlig utsädesanläggning. Förutom höstutsäde och då vete tar man också fram ca 400 ton vårutsäde. Gemensamt packar vi 85 % i storsäck och så mycket som möjligt samlastas för att levereras direkt ut till våra kunder. Vissa sorter av spann- Stefan Kullander, Hellebergs Egendom, en av våra duktiga utsädesodlare. Lars Larsson och Leif-Ove Gustafsson provar vår nya storsäck för utsäde.

9 KONTROLL Växtodling målsutsäde och fröer köper vi in för att komplettera sortimentet. På gården Höglunda som man köpte 1982 bedriver man växtodling och mellan % av de 185 hektaren åkermark höstsås varje år, så mycket som möjligt är naturligtvis utsädesodling. Vi har också ett väl utvecklat samarbete inom hela växtodlingen med gödsel, växtskyddsmedel och fungerar lite som bollplank genom våra växtodlingssäljare. Höglunda Spannmål AB är därmed också en producent som i processen är med från början. En riktigt varm sommardag den 11 juni besöker vi Höglunda Spannmål AB och träffar Lars Larsson som just förbereder sig för att ta emot dagens andra leverans av Olivin höstvete från en av våra duktiga utsädesodlare. Att vara utsädesodlare är ett grannlaga arbete som kräver kunskap och noggrannhet och inte minst intresse för att producera den bästa råvaran. Vi jobbar nära våra odlare för att så långt vi kan, medverka till att den skördade varan från fältet klarar de krav som ställs. I första skedet nu när lasset tippas tas prov på grobarhet och tusenkornvikt, därefter rensas spannmålen och lagras för att i början av augusti säckas upp för slutlig provtagning och leverans. För oss är det viktigt att vara med redan från början i den vidare processen fram till att som i detta fall grödan blir till slutprodukten spannmål som levereras till kvarn eller foderindustri, bioenergiföretag eller till något företag utanför Sverige i energi eller livsmedelskedjan. En av vår gödselspridare i aktion på Ingagården, Skarstad. Vår sprutförare Jörgen Andersson i arbete med sin spruta med luftassistans. Gödsel Ett rekordår för vår gödselförsäljning då vi sålde över ton. Planerade inköp och inlagring på Lagerhotell har gjort att vi klarat att leverera en större mängd än tidigare direkt ut på gård. Vi fick också tillgång till större kvantiteter tidigt på säsongen, vilket gjorde att vi fick en bra start som sedan höll i sig över säsongen. Våra inköp görs genom AgrowLine A/S som till lika delar ägs av DLA Agro A.m.b.A. och Kemira GrowHow OY som totalt handlar med ca ton gödsel, varav hälften säljs i Danmark och Sverige. Genom samarbetet inom DLA Agro A.m.b.A. (AgrowLine) har vi fått ett större produktutbud, högre leveranssäkerhet och bättre logistik. En effekt av löpande optimering från produktion till bonde. I Tråvad kan vi lagra in ca ton gödsel som bulkvara. En tredjedel av denna volym sprids med våra egna gödselspridare som lantbrukarna i närområdet lånar. Vi har tre bredalspridare med 24 m arbetsbredd och en hydraulburen för bl.a. övergödsling. Lundqvist & Son Ingagården Skarstad är en närboende som använder sig av denna möjlighet. För övrigt kan vi också lagra ton i storsäck men målsättningen är naturligtvis att leverera så mycket som möjligt direkt från terminal till gård. Växtskydd Omsättningen för ogräs, svamp och insektsmedel minskade med 700 tkr till tkr. En bidragande orsak var att behovet av svampbehand-

10 KVALITET Växtodling lingar i våra grödor var lägre än året innan, dessutom valde några av våra större kunder annan leverantör. Vi har sedan hösten 1999 haft ett väl utvecklat samarbetsavtal med tidigare Bayer AB numera Gullviks AB. Ett marknads och distributionskoncept som varit till gagn för båda parter. Växtskyddsförsäljningen är i hög grad kopplad till rådgivning och vi har ett femtiotal lantbrukare som mer intensivt träffas både på sal och i fält för gemensamt diskutera växtodlingsfrågor. Mestadels handlar det ändå om individuell rådgivning. Olja Vår försäljning av diesel och eldningsolja satte nytt rekord med en volym över m 3. Till det kan vi addera några hundra ton bränslepellets. I första hand är det leveranser av diesel till lantbruket som ökar. Vi har ett bra samarbete med Norsk Hydro och en välrenommerad distributör i Tommy Lennartsson Tanktransporter AB. Skador av minerare. Från vänster: Hemmasäljare Jan-Ove Ahlgren, VD Leif-Ove Gustafsson, Växtodlingssäljare Peter Larsson, hemmasäljare Anette Granat och växtodlingssäljare Mattias Dahlstrand. 10

11 EFFEKTIVITET Inlevererad spannmål Till Varaslättens Lagerhus har från år 1984 Inlevererats följande spannmål och oljeväxter per skördeår: År Spannmål Oljeväxter Totalt invägt ton ton ton Från år 2000 inkl. f.d. Biger Anderssons Spannmålshandel Fördelning i % av olika spannmålsslag Oljeväxter Korn Rågvete Ärtor Råg Krav Vete Havre Oljeväxter Korn Råg Havre Vete Rågvete Krav Ärtor 11

12 NÄRA FÖRETAGET Styrelse och revisorer Styrelsen Från vänster: Nils Engström, Ordf. Stefan Eksvärd, Bertil Jonsson, VD Leif-Ove Gustafsson, Sture Brättemark och Carl-Herman Hallqvist. Revisorer Från vänster: aukt. revisor Ove Larsson, revisor Ingrid Lewenstedt, ek.chef Gerth Malmevik, och revisor Magnus Andersson. 12

13 KONTROLL Styrelse och revisorer ORDINARIE LEDAMÖTER Mandattiden Utgår år ORDINARIE REVISORER Mandattiden Utgår år Ordförande Stefan Eksvärd Ekedals Egendom Grästorp Tel: Fax: Mobil: Magnus Andersson Vara Glädjen Vara Tel: Fax: Mobil: Sture Brättemark Long Lagmanstorp Vara Tel: Fax: Mobil: Ingrid Lewenstedt Baljereds Boställe Pl St.Levene Tel: Fax: Mobil: Bertil Jonsson Saleby Kållegården Lidköping Tel: Tel arbete: Fax: Fax arbete: Mobil: Auktoriserad Revisor Ove Larsson ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Box Lidköping Tel: Fax: Nils Engström Älvgatan Lidköping Tel: Fax: Mobil: Carl-Herman Hallqvist Bossgården Häggesled Järpås Tel: Fax: Mobil: SUPPLEANTER Auktoriserad Revisor Anna Ehn ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Box Lidköping Tel: Fax: Per-Anders Andersson Kantorp Helås Vara Tel: Arbete: Mobil: VD Leif-Ove Gustafsson Wennerbergsv. 14 A Lidköping Tel: Tel bostad: Fax: Mobil: Kjell Boström Sparlösa Kaptensgården Vara Tel.: Mobil:

14 KVALITET Förvaltningsrådet ORDINARIE LEDAMÖTER Mandattiden utgår Mandattiden utgår Ordförande Kjell Andersson Aplabo Malma Grästorp Tel: Mobil: Stefan Kullander Hellebergs Egendom Vara Tel: Fax: Mobil: Vice Ordförande Johan Eneström Rydaholms Egendom Vara Tel: Fax: Mobil: Per Larsson St.Attorp Vara Tel: Arbete: Fax: Mobil: Lennart Haglund St.Fårhaga Vedum Tel: Fax: Mobil: Magnus Karlsson Håberg Egendom Grästorp Tel: Fax: Mobil: Dan Larsson Skarstad Dönstorp Vara Tel: Mobil: Stefan Aldén Elisgården Vara Tel: Mobil: Ove Karlsson Hällum Brokvarn Järpås Tel: Fax: Mobil: Tore Torstensson Ledet Järpås Tel: Fax: Mats Bergman Korsgården Jung Kvänum Tel: Mobil: Göran Sahlberg Bystorp Jung KVÄNUM Tel.: Mobil: Christer Molin Emtunga Gård Vara Tel: Fax: Mobil:

15 EFFEKTIVITET Förvaltningsrådet SUPPLEANTER Mandattiden utgår Mandattiden utgår Lars Hammarén Saleby Kållegården Lidköping Tel: Mobil: Magnus Hyrenius Hyringa Gård Grästorp Tel: Mobil: Jan Hellemar Stommen Hällum Vara Tel: Mobil: Karl-Göran Karlsson Grossgården Vara Tel: Mobil: Michael Liedberg Ulfstorps Egendom Vara Tel: Fax: Ingemar Blomqvist Önum Marbäck Vara Tel.: Mobil: Per-Olof Andersson Naum Karstorp Vara Tel: Mobil: Anders Johansson Bya Gård Skarstad Vara Tel: Mobil: Förvaltningsrådet Från vänster: Ordf. Kjell Andersson, Anders Johansson, vice ordf. Johan Eneström, Per-Olof Andersson, Stefan Aldén, Christer Molin, Lennart Haglund, Tore Torstensson, Dan Larsson, Ove Karlsson, Magnus Karlsson och Stefan Kullander. 15

16 NÄRA FÖRETAGET Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning för föreningens 77:e verksamhetsår, Org nr Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor Koncernförhållande Föreningen innehade tidigare samtliga aktier i dotterbolaget Varaslättens Lagerhus AB, organisationsnummer , som tidigare bedrivit inlagring av spannmål i lokaler ägda av moderföreningen. Bolaget bedrev ingen verksamhet fram till att det likviderades i december Information om verksamheten Föreningen bedriver lagring, förädling och handel med spannmål, saluför produktionsmedel för lantbrukets växtodling som utsäde, gödsel, olja och växtskyddsmedel samt för animaliesektorn foder. Inom nämnda produktionsgrenar bedrivs en aktiv rådgivningsverksamhet. Till verksamheten hör en åkerirörelse omfattande tre större lastfordon. Varaslättens Lagerhus ek. för. är certifierad enligt ISO-standard för miljöledningssystem 14001:2004 och kvalitetsledningssystem 9001:2000. Med de HACCP principer som anbefalles i ett EG-direktiv som grund genomfördes en omcertifiering enligt GTP, utgåva 2005 (Good Trading Practice) eller fritt översatt God europeisk handelssed. Vårt ledningssystem, uppbyggt på de certifikat vi har, är till stor hjälp i processen att, hantera, förädla och transportera våra produkter men också för vår kundbearbetning och marknadsföring mot våra medlemmar/ ägare (producentled) som mot i förädlingskedjan framförvarande led som industrikunder, export m.fl. Varaslättens Lagerhus ägs av lantbrukare. Under de senaste 5 åren har i genomsnitt per år ca 80 nya medlemmar/delägare ansökt om medlemskap. Vi äger 10 % av aktierna i Spannex AB som är ett fristående företag som sysslar med bl.a. handel med kompletterande handelsvaror till lantbruksmarknaden via återförsäljare och foder till fiskuppfödare. I Spannex AB har vi en styrelsepost. Varaslättens Lagerhus är också delägare i DLA Agro A.M.B.A. med en mindre aktiepost. Vi har där också styrelserepresentation. Vidare är vi delägare i Baltic Agro Holding A/S som tillsammans med Kemira GrowHow till lika delar äger A/S Kemira GrowHow i Estland, SIA Kemira GrowHow i Lettland och UAB Kemira GrowHow i Litauen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Vårt program för Kvalitet och effektivitet med målet att i första hand öka våra marknadsandelar på såväl lantbruksmarknaden som på avsalumarknaden för spannmål, baljväxter och oljeväxter fortsätter med lyckat resultat. Detta gäller också de KRAV märkta produkterna. Totalt uppgår spannmålsinköpen till ca ton och försäljningen till ca ton. All spannmål som inte överlagras för kunds räkning är såld. En vädermässigt besvärlig skörd gjorde att skördarna blev lägre än förväntat och vi klarade hantering och lagring inom egna resurser. Till kommande skörd demonteras två gamla torkar och två nya installeras, investeringskostnad 3 miljoner kronor. Investeringarna under året har varit mindre och uppgått till kronor. På lantbruksmarknaden har insatsvarorna ökat kraftigt och försäljningsrekord har satts för såväl utsäde 16

17 KONTROLL Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. 2006/ / / / /03 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 20,4 21,4 18,7 18,1 16,7 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 gödsel som olja. Samarbetet inom DLA Agro A. M.B.A. som är ett inköpsbolag, där vi blev delägare 1/9 2005, med en omsättning på ca 3,0 miljarder SEK är till stor nytta. Bolaget ägs av 32 företag inom östersjöområdet och är för oss en viktig partner i inköpsarbetet av växtodlingsprodukter. Den samlade omsättningen för ägargruppen beräknas för 2007 uppgå till ca 16,0 miljarder SEK. Alla DLA Agro:s ägare, stor som liten, har samma villkor, rättigheter och skyldigheter. Anledningen till att vi blev delägare/medlemmar var att skaffa oss större inköpsstyrka och därmed bättre förhandlingsposition mot de allt större och färre producenterna av produktionsmedel till jordbruket och för att säkerställa leveranser till våra delägare/medlemmar. Miljöpåverkan Föreningen bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet är enligt förordningen om kemiska produkter. Dessutom finns dispens om tillstånd för föreningens pannanläggning. Kontroller utförs enligt miljöledningssystem ISO 14001:2004 och efter särskilt uppgjort schema. Arbetet pågår med ansökan om att begära tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Framtida utveckling - kvalitet och effektivitet Varaslättens Lagerhus är inom spannmål och handel med produktionsmedel för växtodling en betydande aktör inom vårt geografiska verksamhetsområde. Vi räknar med att fortsätta öka omsättning och marknadsandelar i produktionsledet, därmed når vi större volymer av spannmål, oljeväxter, ärter mm med rätt kvalitet som vi processar och säljer vidare till våra kunder i förädlingsledet. Tillväxt, kvalitet och effektivitet stärker betalningsförmågan till våra leverantörer/ delägare. Ett arbete pågår där vi ser över möjligheterna att bli leverantör av energi för leverans ut på fjärrvärmenätet. Vi samverkar också med flera aktörer med att aktivt söka nya marknader utanför landets gränser. En del i detta är samverkan i DLA Agro A.M.B.A. och engagemang i Baltic Agro Holding för att stärka våra inköpsaktiviteter och förbättra våra försäljnings- och speditionsmöjligheter. Åtgärderna är nödvändiga med den koncentration som pågår genom samgående och företagsförvärv bland de stora dominerande företagen inom lantbruksnäringen. Vårt sätt att överleva är att vara det nära företaget, ha den sociala kompetensen och alltid vara närvarande och nåbara. Detta kopplat till tillväxt, kvalitet, effektivitet, noggrannhet och hög ambitionsförmåga skall även fortsättningsvis göra oss till den naturliga partnern för våra ägare/medlemmar och våra kunder. 17

18 KVALITET Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst 581 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så: att till reservfonden avsätts 504 att i ny räkning överförs Resultat och ställning Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter Vinst efter finansiella intäkter och kostnader OMSÄTTNING 2000 Förnödenheter Spannmål 0 Gödning 1993/ /95 Utsäde Växtskydd 1995/96 Olja 1996/97 Ö Ö v v r r i i R g g å t t g 1997/98 K r a v K o r n 1998/99 Oljeväxter 1999/2000 Havre 2000/ / /03 Vete 2003/ / / /07 BRUTTOVINST Förnödenheter Spannmål Gödning Ö v r i g t Ö v r i R K r a Utsäde Växt- g å skydd Olja t g v Korn Oljeväxter Havre Vete 18

19 EFFEKTIVITET Resultaträkning Rörelsens intäkter m m Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Efterlikvid Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst Omsättning tkr /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 19

20 NÄRA FÖRETAGET Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier och siloanläggning Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar 95 - Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Investeringar / / / / / / /06 20

21 KONTROLL Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder - 80 Övriga kortfristiga skulder Skulder till medlemmar Efterlikvid Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Efterlikvid Soliditet 35,0% 30,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 0 0,0% 1996/ / / / / / / / / / /07 21

22 KVALITET Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning (-) minskning (+) varulager Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i pågående nyanläggning Likviderat dotterbolag Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i intressebolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+) minskning (-) av insatskapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 EFFEKTIVITET Tilläggsupplysningar Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella och anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande procentsatser: % Markanläggning 3,75-5 Byggnader 2-5 Siloanläggning 4 Maskiner & inventarier 12,5-20 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten, - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 23

24 NÄRA FÖRETAGET Tilläggsupplysningar Not 2 Arvoden och kostnadsersättningar till revisor Revisionsuppdrag Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 5 5 Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktören 515 tkr (530 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Med verkställande direktören har avtal träffats om uppsägningstid uppgående till 12 månader vid uppsägning från företagets sida. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2006/ /06 Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter % % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6 % 6 % - varav långtidssjukfrånvaro 75 % 87 % Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Utdelning på andelar i intresseföretag Vinst vid likvidation av dotterbolag 6 - Nedskrivning på aktier i intresseföretag

25 KONTROLL Tilläggsupplysningar Not 5 Efterlikvid Styrelsen har beslutat att följande efterlikvid skall utgå för 2006/07 års leveranser till föreningen kr/dt Överföres till Kontant insatskapital utbetalas Spannmål med undantag av blandsäd 8,00 *1,00 7,00 Ärtor 8,00 *1,00 7,00 Oljeväxter med undantag av oljelin och teknisk raps 8,00 *1,00 7,00 * Dock högst 10 % av det fastställda insatsbeloppet. Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden Omsättning per anställd tkr /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 25

26 KVALITET Tilläggsupplysningar Not 8 Maskiner, inventarier och siloanläggning Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Andelar i koncernföretag Varaslättens Lagerhus AB % (Likviderat december 2006) Not 10 Andelar i intresseföretag Spannex AB Kvänumsbygdens Elkraft ek. för. 5 5 DLA Agro A.m.b.A Baltic Agro Holding Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda försäkringar Övriga poster Not 12 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till tkr (55.000tkr). 26

27 EFFEKTIVITET Tilläggsupplysningar Not 13 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Belopp vid årets ingång Insatsamorteringar Utbetalda insatser Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Not 14 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa I obeskattade reserver ingår latent skatteskuld med tkr (5.562 tkr) Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Certifieringskostnader utsäde Uttagna avgifter Övriga poster Summa

28 NÄRA FÖRETAGET Tilläggsupplysningar Not 16 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Spärrade bankmedel Summa ställda säkerheter

29 KONTROLL Revisionsberättelse 29

30 KVALITET Verksamhetspolicy Verksamhetspolicy Försäljning av produktionsmedel och rådgivning till lantbrukets växtodling. Inköp, förädling och försäljning av spannmål för human, animalisk och industriell användning. Med fokus på medlemmar och kunder verkar vi för ekonomiska och hållbara lösningar. Vi ska ständigt förbättra, värna om och utveckla den agrara sektorn. Lagar och förordningar följs. I vår strävan arbetar vi ständigt mot att minska vår miljöpåverkan genom att optimera våra transporter och minska våra utsläpp till luft och mark. Öppenhet och närhet kännetecknar vår verksamhet. Affärsidé Varaslättens Lagerhus arbetar för att skapa bästa utbyte av medlemmarnas/ägarnas ekonomiska intresse och engagemang som leverantörer, kunder och ägare till företaget. Vi ska marknadsföra förnödenheter av hög kvalitet för lantbrukarnas växtodling och gemensamt producera för marknaden attraktiva produkter. Dessutom skall vi bearbeta alternativa marknader där våra produkter och kunnande har en naturlig plats. Vi skall bibehålla och utveckla professionell marknadsföring tillsammans med bästa inköp/ säljteknik och förmåga att bearbeta nya marknader. Vi skall ha bred och djup kompetens på alla nivåer i företaget. Vi skall genom allas personliga engagemang aktivt verka för att våra mål nås. Visa respekt och ansvarskänsla för varandra och för dem vi verkar för, vår omgivning, miljö och framtid. Lagerhusets miljöåtagande Varaslättens Lagerhus är ISO-certifierat enligt 9001:2000 för kvalitet och 14001:2004 för miljö. Sedan våren 2005 är Lagerhuset även certifierat enligt GTP (Good trading practice). Grunden till att bli certifierad är en väluttalat och beskriven policy. Lagerhusets miljöåtagande i verksamhetspolicyn är i sammanfattning följande: - Lagar och förordningar följs - I vår strävan arbetar vi ständigt mot att minska vår miljöpåverkan genom att optimera våra transporter och minska våra utsläpp till luft och mark. Varje år sätts miljömål och Lagerhuset har fastlagt nya miljömål utifrån företagets betydande miljöaspekter för det kommande året. - Optimera våra transporter för att minimera tomkörning - Effektivisera vår elanvändning. - Minimera risken för dammspridning till omgivningen. Arbetsmiljöpolicy Vi strävar efter att utföra ett kvalificerat och effektivt arbete till en låg kostnad. En förutsättning för detta är att personalen trivs. Trivsel innebär för oss en god, trivsam och hälsosam arbetsmiljö, där vi ständigt arbetar för att undvika ohälsa, arbetsskador och olycksfall. I det dagliga arbetet skall varje medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Vi skall skapa och upprätthålla goda relationer och verka för att alla utvecklas i arbetet och att var och en själv ska kunna påverka sin arbetssituation. Förändringar av arbetsrutiner, teknik, lokaler mm skall fortlöpande vara ett steg mot bättre arbetsmiljö. Det ankommer på var och en, att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och rapportera risker och hot som kan uppkomma som påverkar god arbetsmiljö. Den lagstiftning som utgör regelverket för arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljölagen, arbets- miljöförordningen samt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. 30

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5-2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5-2 0 0 6 EFFEKTIVITET KVALITET Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5-2 0 0 6 KVALITET Varaslättens Lagerhus idag Rationaliseringstakten inom jordbruket är hög. Vi har som medlemsägt företag ett stort ansvar att driva

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer