Konsultprofil - Dick-Holmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultprofil - Dick-Holmen"

Transkript

1 INTRODUKTION Dick är en kreativ och noggrann civilingenjör med över 30 års erfarenhet av design, testning och verifiering av både inbyggda system, program- och hårdvara i tekniskt komplexa produkter. Han började som elektronikkonstruktör och har byggt på med integration, test, programmering av embedded system. Han har också kompletterat med systemutveckling, systemdesign och testledning. Som person är Dick driftig, ansvarsfull, innovativ, analytisk, kreativ och utåtriktad. Han är upphovsman till ett flertal patent. Fritiden ägnas gärna åt familj, skärgården och segling. Och lite tid läggs också på trummispelande i ett band. KOMPETENSOMRÅDEN - Mjukvarukonstruktion - Elektronikkonstruktion - Testingenjör - Testledare METODER OCH VERKTYG Metoder/Verktyg/Teknik - C/C++, Java, Java-script, Perl, Python, Tcl/Tk, Assembler, LISP/Scheme, Prolog, Pascal, Simula, HTML, XML, R - Shell-scripts: Awk/sed, Regexp, Matlab, Excel - Python, Tcl/Tk, Expect - Test- och 'cover'-verktyg, Wireshark/Ethereal - Simulerad Test Miljö (STE), Emulatorer. - Testspecar, instruktioner, planer och budget - Flera Ericsson för test, verifiering och design, OOAD, UML, Design Patterns - PROPS och MAXIM - TDD, Scrum - SubversionTortoise, ClearCase, CVS, PVCS - Många mätinstrument för test/mätsystem - Wireless: BlueTooth, Wi-Fi, TDMA, ISDN, GSM, GPRS och UMTS Hårdvara och elektronik - PC, mikrodatorer och inbäddade system - Periferiutrustningar, kommunikationskort - Hårdvara inom AXE och radiobasstationer - Intel x86, Motorola 68x, Sun/Sparc, RISC, Connection Machine - CM2, IBM. Säkerhet - Kryptering, RSA, DES, PGP, ssh och SS Operativsystem och miljöer - Linux: Android, Ubuntu, Redhat m.fl. - UNIX: Sun Solaris och Linux, SCO - WinNT/2K, DOS, XP och Win 7 - OSE, Novell, VMS, AXE10/APZ Sida 1/7

2 UTBILDNING -, o Civilingenjör, KTH - Datateknik, 180 p (-1993) -, Juridisk översiktskurs, affärsjuridik, bolagsrätt och företagsvärdering - Doktorandkurs i datorseende, CVAP, NADA, KTH, - Fyraårigt tekniskt gymnasium, el-tele ex. 82, SPRÅKKUNSKAPER - Svenska - modersmål - Engelska - mycket god ANSTÄLLNINGAR - Egen consult/ Berotec Ericsson, AU System, Ericsson, EXEMPEL PÅ UPPDRAG Stoneridge Electronics AB 2010/ /01 Systemutveckling, programmering, testning och underhåll, felrättningar av en inbäddad telematikplattform för optimering och övervakning av last. Produkten är skriven i C på OSE. Utvecklingsmiljö: IAR kompilator, Windows 7/XP, Subversion, Bugzilla. Testning med Python. Produktägarskap i Tyskland Taxi On The Spot 2013/ /12 Specificering, systemutveckling och testning. Arbetet har bedrivits på deltid och har omfattat utveckling av ett Taxibeställarsystem: Andriod-applikationer för taxikunder samt taxichaufförer, och applikationsserver och webserver i Java. Databas implementerad i PHP. Lite info finns på: Utvecklare ALMI Företagspartner AB 2009/ /11 Programmering, elektronikkonstruktion och rådgivning, energibudgetering, prototypframtagning av innovationer och uppfinningar för ALMIs kunder. Många idéer har baserats på trådlös radiofrekvens (RF), bl.a. BlueTooth och ZigBee, för olika larmtillämpningar. En del har varit försörjda med batteri och byggt på att Sida 2/7

3 processorn går i viloläge för att minimera energiåtgången. Systemtest Ericsson Telecom 2009/ /06 Integrering, kvalitets- och inleveranskontroll av mjukvaran i Ericssons IP-TV system. Funktionsoch systemtestning. SUN applikationsserver, Open Source och Linux. Testledare Ericsson Utveckling AB 20007/ /07 Testledare i pilotprojekt för ny testmetodik, Modell Baserad Testning (MBT), verktyg: Conformiqs Q-tronic. Metoden går ut på att beteendet hos ett system modelleras i ett modellspråk (här utökad Java) och testfallen genereras sedan automatiskt av verktyget. En anpassning av testbädden till de genererade testskripten måste göras, men den kan återanvändas. Detta har sedan applicerats på Ericssons kommunikationsplattform CPP (tidigare Cello), delsystem för IP-trafik. Exekvering av tester i denna miljö. Konstruktör elektronikutveckling Stoneridge Electronics AB Hårdvaruutveckling av färdskrivare. Felsökning, felrättning och uppbyggnad av effektiv produktion och support. Konstruktör mjukvaruutveckling Arla Foods AB 2004 Utveckling, test, felsökning och driftsättning av egenutvecklat larmsystem. Studier av SIP- och RTP-protokollen för införande i larmsystemet. TCP/IP, UDP/IP, GSM/GPRS, SMS, LINUX, JAVA, script programmering, Wireshark/Ethereal-nätverksprotokollanalysator. Systemutveckling Arla Foods AB 2002/ /03 Systemutveckling av person- och maskinalarm för jourarbetande personal. Projektet omfattade Specificering, Systemarkitektur, Design, Implementering och Test av alarmserver och alarmklienter. Programvara i Java. Konfigurering av GSM-larmtelefoner som automatiskt ringer upp och skickar SMS-larm. I fas 2 utvecklades systemet med övervakning av radiomodemet och kontakten med radiobasstationen, en 'Mail Transfer Agent' (MTA) i Java och systemet skickar rapporter om systemstatus via e-post. Systemutveckling Nemo-Q International AB 2000/ /06 Utveckling av eget köinformationssystem avsett att kopplas samman med befintliga elektroniska Sida 3/7

4 kö- och ärendehanteringssystem. Arbetet omfattade patentansökan och affärsplaner, marknads-undersökning, specificering, finansiering, förhandling avseende avtal och partners, bolagsbildning (Q-wise AB), systemarkitektur, design, implementering och testning. Systemet ingår i Nemo-Qs produkt-portfölj och införsäljning sker mot servicegivare med stora väntetider, t.ex. sjukvården. Axess Akuten, privatsjukvård i Göteborg, har det första kommersiella systemet i drift. Systemet finns i både en radiomodemsvariant och en SMSC-variant. Java, C/C++, GSM, SMS, SMSC, CIMD2, SMPP, UCP, GPRS, WAP, TCP/IP, COM, WIN98, W2K, Win XP. Konstruktör mjukvara Ericsson Business Consultants 2000/ /11 Utveckling, test, drift och underhåll samt projektledning av 'PlexView-produkterna' som är en källkodsbrowser för olika programspråk inom Ericsson, t.ex. SDL, PLEX-C/R, C/C++. M.fl. Ett större utvecklingsuppdrag för spårning i optimerad objektkod. C/C++, X-windows, Java, SUN Solaris, Linux, Win98/NT 4, W2K, Win32api, HTTP, skriptspråk, TCP/IP, behandling av SDL, PLEX, C/C++ m.fl. källspråk, ClearCase Ericsson Radio Systems AB 1998/ /10 Funktions- och blockdesign, programmering, specificering, design och automatisering av funktions- och systemtest. Parallell laddning av device-processorer i basstationer av typ RBS 882 och 884. TDMA (D-AMPS)/GSM - delsystem MBS, PLEX-C, tester i simulerad miljö samt på ett stort antal radiobasmodeller, Python, SUN Solaris. Teamleader, designer och testare Ericsson Telecom AB 1994/ /07 Teamleader, designer och testare - SDH-anslutning till transportnät för AXE PLEX-C och RP programmering. Testplanering och specifiering för 155 Mb/s anslutning av AXE till ett SDH-baserat transportnät. PLEX-C, ASA21R assembler, SUN Solaris. Designer och testare - delsystem för extrautrustning (ESS) i AXE10. Planering av funktionstest, Regional Processor (RP) programmering, PLEX programmering, testspecificering och funktionsoch systemtestning av konferens utrustningar och införande av partiell systemåterstart (Forlopp). PLEX-C, ASA210R assembler, SUN Solaris Testleader- integrationstest av HW och SW. Projektledning och testning i 'Joint Test', dvs. integrering och samprovning, av nyutvecklad hård- och mjukvara för en ny spärrfri bredbandsswitch till delsystem GSS i AXE10. I uppgiften som projektledare har ansvar med avseende på planering och budgetering för kostnader, resurser och tid ingått för en projektgrupp som varierat mellan 4 och 10 personer. C/C++, PLEX-C, MC 68360, OSE, Ericssoninterna testverktyg, SUN Solaris. Testleader - integrationstest av HW och SW. Testledare samt deltagit som testare i ovan beskrivna 'Joint Test'. Testningen har utförts i Rom, Italien, och i Stockholm. Inbäddat C-program på OSE (ENEA) för MC arkitektur tillsammans med centralprogram i AXE10. C/C++, PLEX-C, MC 68360,OSE, Ericssoninterna testverktyg, SUN Solaris. Implementering av ett automatiskt system för överföring av testprogress från en IBM databas till Sida 4/7

5 dynamiska www-sidor. EXEC2, skript för IBM-VM/CMS och Expect och Tcl/Tk för SUN Solaris, FTP. Upprättande av metoder och riktlinjer för integrering och tester av hårdvara och mjukvara. C/C++, PLEX-C, MC 68360, OSE, Ericssoninterna testverktyg, SUN Solaris. Ericsson Radio Systems 1993/ /08 Utveckling SW - transportnät samt ledningscentralsystem. Team-ledning av 3-5 personers grupp. Felsökning, rättning och omkonstruktion av centralprogramvaran till AXT 121 transit växel. Arbetet har utförts i moduler för: Signal System 7, MTP 2 och MTP 3; kommunikation med företagsväxlar, PABX; processor dubblering. Systemgenerering och installation av ny revision i hela nätet i ett land i mellanöstern. Kontroll av nätsynkroniseringsplanen samt trimmning av referensklockor och klockmoduler i hela detta nät samt slutverifiering och slutacceptanskontroll. VAX, PL/APN 163, SS7, AXT121, MD110, nätsynkronisering, PABXer AU-System Communication AB 1992/ /12 Utveckling av SW för grafiskt GUI. Specificering och implementering av ett GUI till ett kommunikationssystem för mobildata. C/C++, Microsoft Foundation Classes, Windows 3.1 Software Development Kit, Mobitex Examensarbete CVAP, NADA, KTH 1992/ /05 Implementering och förbättring av en bildanalysalgoritm för stereokorrespondensproblemet. C/C++, C++ klassbibliotek under UNIX på SUN/SPARC Driftsättning och verifiering AU-system Communication AB 1992/ /03 Driftsättning och verifiering av en ISDN - TCP/IP router. TCP/IP, SCO UNIX på PC. Utvecklare för SW för en LAN brygga. Programmering och integrering av ett antal delmoduler till en PC baserad Ethernet/IEEE LAN-LAN brygga med viss routerfunktionalitet. Bryggan var av typen självlärande, multiport, fjärrbrygga med ISDN och X.25 som transport medium. C, x86 assembler, AviDos (Realtids OS för PC) HW verifiering Ericsson Telecom 1985/ /02 HW verifiering - delsystem för telefonlinjer i AXE. Förstudie, specificering och systemering avseende testning och verifiering av digitala linjekretsar. Konstruktion och uppbyggnad av detta testsystem. ISDN i AXE10, LTX testsystem HW verifiering - delsystem för telefonlinjer i AXE. Specificering, systemering och konstruktion av maskinvara (I/O kort med inbäddad mikroprocessor) och program till ett HP baserat testsystem med GPIB-buss för linjekretsar. Motorola 68x assembler i EPROM, GPIB, HP BASIC, egenkonstruerad HW på kretskort. Sida 5/7

6 HW utvecklare - delsystem för telefonlinjer i AXE. Simulering och optimering i av en telefonlinjekrets (LIC-8, analoga delen) Verifiering och testning av integrerade linjekretsar (CLIC, SLIC & SLAC). Support och underhåll (tilläggskonstruktion) av analoga telefonlinjekretsar. SPICE (analogsimulering) på UNIVAC-minidator, hårdvara Analog och digital maskinvarukonstruktion samt konstruktion av styrprogram i för inbäddad organprocessor (DP) och kommunikation med regionalprocessor (RP). Motorola 68x assembler i EPROM, egenkonstruerad HW på kretskort KURSER I URVAL - Digital telefoni, drift och underhåll. - Digital elektronik konstruktion och realisering. - o Testsystem för hårdvara, analog och digital, med digital signalbehandling. - ISDN och SS7 gemensam kanalsignalering. - Programmering: C/C++, PLEX, JAVA m.fl. - PROPS, Microsoft Project. - Patent, Varumärken och Mönster, PRV. - TCP/IP. - Java i client/server och databaser, Java Beans. - OOA/OOD -design med UML. - GSM- och radiobashantering för testare. Sida 6/7

7 DICKS MOTTO - Kvalitet kostar nu, men betalar sig sedan flerfalt åter Sida 7/7

Anders Doms. Sammanfattning. Konsultprofil Anders Doms 2015-06- 22

Anders Doms. Sammanfattning. Konsultprofil Anders Doms 2015-06- 22 Anders Doms Födelseår: 1956 Expertis: Lång erfarenhet från test och testledning Testautomatisering inom de flesta branscher. Mycket bred utvecklarbakgrund Branscherfarenhet: Bank, säkra betalningar, telekom,

Läs mer

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation Testledare Patric Lindström Född: 1968 Nationalitet: Svensk Kontaktinformation Mobil: 072 732 732 5 Bild Porsvägen 3A 146 37 Tullinge patric@lindstromit.se Sammanfattning Jag är en mycket erfaren testledare

Läs mer

CURRICULUM VITAE FÖR MIKAEL HÖGHEDE

CURRICULUM VITAE FÖR MIKAEL HÖGHEDE CURRICULUM VITAE FÖR MIKAEL HÖGHEDE Jobb- och utbildningsbakgrund Jag har jobbat med systemering, programvarudesign, integration och testning inom operativsystem för inbyggda system och plattformar för

Läs mer

J2EE/JEE-arkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation

J2EE/JEE-arkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation J2EE/JEE-arkitekt Bengt har jobbat med systemutveckling sedan 1990. Utöver Java har han utvecklat kritiska objektorienterade system i C++, C. Sedan 1997 har Bengt mestadels jobbat med kritiska system och

Läs mer

Min grundutbildning på universitetsnivå är inom fysik och kemi, med ytterligare kurser i matematik m.m.

Min grundutbildning på universitetsnivå är inom fysik och kemi, med ytterligare kurser i matematik m.m. CURRICULUM VITAE FÖR MIKAEL HÖGHEDE Min grundutbildning på snivå är inom fysik och kemi, med ytterligare kurser i matematik m.m. Jag är också utbildad kemitekniker på gymnasienivå från 4-årig kemiteknisk

Läs mer

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation Bengt har jobbat med systemutveckling sedan 1990. Utöver Java/JEE har han utvecklat kritiska system i C++, C. Sedan 1997 har Bengt mestadels jobbat med system och arkitekturer i Java/JEE. Mestadels inom

Läs mer

Språk Svenska, modersmål Engelska, flytande. Körkort A-B-C--- Trafiktillstånd för tunga transporter

Språk Svenska, modersmål Engelska, flytande. Körkort A-B-C--- Trafiktillstånd för tunga transporter Telefon +46(0)705-45 95 65 Adress S-311 36 Falkenberg E-mail wireless@telia.com Språk Svenska, modersmål Engelska, flytande Körkort A-B-C--- Trafiktillstånd för tunga transporter Operativsystem Linux,

Läs mer

Konsultprofil - Johan Hedlund

Konsultprofil - Johan Hedlund INTRODUKTION Johan är en erfaren och mycket uppskattad mjukvaruutvecklare inom hårdvarunära mjukvara, embedded Linux samt applikationsmjukvara. Genom sin breda erfarenhet så arbetar Johan gärna i alla

Läs mer

BJÖRN STENBERG Systemutveckling inbyggda system, C, C++ Unix/Linux

BJÖRN STENBERG Systemutveckling inbyggda system, C, C++ Unix/Linux BJÖRN STENBERG Systemutveckling inbyggda system, C, C++ Unix/Linux Födelseår: 1972 bjorn@haxx.se Haxx AB Telefon: 0703-99 69 86 www.haxx.se SAMMANFATTNING Björn har arbetat professionellt med inbyggd programmering

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Konsultprofil Tom Serenander

Konsultprofil Tom Serenander Konsultprofil Tom Serenander Född 1965 Tom är en systemutvecklare med gedigen erfarenhet som konsult inom objektorienterad mjukvaruutveckling, inriktning Microsoft.Net. Han är serviceinriktad, kvalitetsmedveten

Läs mer

1997 Datalogi MATNAT, Göteborgs Universitet samt Lunds Universitet

1997 Datalogi MATNAT, Göteborgs Universitet samt Lunds Universitet ANDERS HANSSON Har just nu fokus på mobila lösningar och molntjänster. Personlig fakta Född: 1974 Civilstånd: Sambo med två barn Intressen: Det mesta som utvecklar mig som person, både privat och yrkesmässigt

Läs mer

Ove är säker i roller som arkitekt, designer, mentor, utvecklare och teknisk projektledare/teamledare för en grupp Javautvecklare.

Ove är säker i roller som arkitekt, designer, mentor, utvecklare och teknisk projektledare/teamledare för en grupp Javautvecklare. KONSULTPROFIL Personuppgifter Namn: Ove Nordström Född: 1962-10-20 Specialitet Mycket erfaren arkitekt och utvecklare inom området mobilitet, med inriktning på JavaME, Qt/C++, WRT Widgets och JavaEE. Ove

Läs mer

070 597 05 41 (vänligen maila först)

070 597 05 41 (vänligen maila först) Curriculum Vitae Björn Lindqvist Födelsedatum 7 december 1982 Nationalitet Svensk medborgare Adress Pargasgatan 4 16473 Kista E-post bjourne@gmail.com Telefon 070 597 05 41 (vänligen maila först) Sammanfattning

Läs mer

Kompetensklassning. Gällande IT-konsulttjänster

Kompetensklassning. Gällande IT-konsulttjänster Kompetensklassning Gällande Innehåll Kompetensklassning av konsulttjänster 4 Tillämpning och begrepp vid avrop 4 Definition av kompetensområden 4 Anbuds-/kompetensområden 4 Kompetensområde - Användbarhet

Läs mer

Meritförteckning / genomförda uppdrag

Meritförteckning / genomförda uppdrag Meritförteckning / genomförda uppdrag För Petter Särkijärvi 2009-10-27 Kort historik Jag började min bana som datakonsult på Frontec AB i september 1989. 1994 bildade Frontec AB bolaget Bluelabs North

Läs mer

Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Elektroteknik

Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Elektroteknik Anders Håål Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Elektroteknik Anders Håål har arbetat i IT-branschen sedan 1987 i ett stort antal olika roller. Till exempel som utvecklare, säljstöd, konsult, konsultchef,

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Lars Löfdahl. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: 0733-142994 Mail: lars.lofdahl@larcon.se LinkedIn: http://se.linkedin.

Lars Löfdahl. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: 0733-142994 Mail: lars.lofdahl@larcon.se LinkedIn: http://se.linkedin. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: 0733-142994 Mail: lars.lofdahl@larcon.se LinkedIn: http://se.linkedin.com/in/larslofdahl ALLMÄNT Jag är en duktig systemingenjör med gedigen erfarenhet från en mängd

Läs mer

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm 2010-01-21 Namn Per Lundholm Födelseår 1959 Sammanfattning Per är en mycket erfaren utvecklare med 30 år i branschen. Per har djupa tekniska kunskaper inom systemutveckling och är dessutom öppen och utåtriktad

Läs mer

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Peter har en lång erfarenhet från IS/IT-industrin och särskilt av mjukvaruutveckling. Peter började som systemutvecklare 1992 och har sedan dess arbetat

Läs mer

Beskrivning av genomförda uppdrag 2006-11-01

Beskrivning av genomförda uppdrag 2006-11-01 Beskrivning av genomförda uppdrag 2006-11-01 CEITAtech Utredning För Petter Särkijärvi VM-Data Projekt tid: Augusti 2006 Oktober 2006 PC, E-post, telefon Utredare Ärendehanteringssystem. Kunden hade flertalet

Läs mer

Alf Persson Projektledare Utredare ITSM Dokumenthantering Stockholm, Sverige Strukta Consulting AB

Alf Persson Projektledare Utredare ITSM Dokumenthantering Stockholm, Sverige Strukta Consulting AB Alf Persson 2014-04-13 Page 1(5) alf.persson@strukta.com se.linkedin.com/in/alfpersson/ +46 73 963 0328 Vargövägen 13, 122 47 Enskede Alf Persson Projektledare Utredare ITSM Dokumenthantering Stockholm,

Läs mer

Konsultprofil Magnus Lyckå Systemutvecklare

Konsultprofil Magnus Lyckå Systemutvecklare Konsultprofil Magnus Lyckå Systemutvecklare Namn: John Magnus Lyckå Född: 1965 i Göteborg Adress: Eklövsvägen 146 443 50 Lerum Email: magnus@thinkware.se Webb: http://www.thinkware.se/ Sammanfattning Konsult

Läs mer

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej! Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt

Läs mer

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare Fredrik Tarberg Systemarkitekt och systemutvecklare Fredrik intresserar sig främst för affärskritiska webbapplikationer, arkitekturer för flerlagers distribuerade system, databasdesign, mobila tjänster,

Läs mer

Jag blev utnämnd som årets ledare i Spånga hockey för säsongen 2012/2013.

Jag blev utnämnd som årets ledare i Spånga hockey för säsongen 2012/2013. Namn: Jonas Hansson Födelseår: 1967 Region: Stockholm, Sverige Introduktion Jag är en ansvarsfull, självgående och utåtriktad person med lång erfarenhet av olika typer av testarbete. Jag har jobbat som

Läs mer