träna utan bindningstid GYMKORT FRÅN 249 KR / MÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "träna utan bindningstid GYMKORT FRÅN 249 KR / MÅN"

Transkript

1 Vänd er förtroende till oss Gratis offertgivng lltid anträffbara på telefon r rokslätts Golv alhemsn Mölndal Tel: Ur nehållet: ommarens fester venska ryssaklubben perans ight lub Från 60-tals arkivet römbröllop pännade vhöst... mycket mer ampanj at! eställ senast den 15 nov 013. Välj fritt - utan pristillägg - bland a 6 olika, exklusiva designer för rawford at! Victor asselblads 9 Västra Tel: MJ! Valfri design - UT XT T! oavsett lken modell av rawford at-port du väljer! Öppet: örd kl Tisd kl Torsd kl ÖVTG gäller endast lördagar 6.90/hg (t.o.m ) Fns hos oss på tatoil M. Ulf ahréns fantastiska dag i 60-talsanda Foto: Julia ahrén träna utan bdngstid GYMT FÅ 49 / MÅ W JÖ VG 4, T nordicwellness.se

2 Å T VT - UMM ergvärme.ergvärme. å avancerat å avancerat att att det är enkelt. det är enkelt. GVMUM Välkommen till en lysande butik! 461 ergvärme. F145 sätter en helt ny standard för uppvärmng GVMUM i å hemmet: sänkt energikostnad att upp till 80% avancerat en revolutionerande display gör den både enklare det är enkelt. effektivare än sa föregångare. et gör att du på ett ergvärme. F145 sätter en helt ny standard för uppvärmng smit sätt kan styra förbrukng överblicka exemi hemmet: sänkt energikostnad uppskapa till egna, 80%personliga pels drifttid eller å avancerat attställngar. GVMUM lika hem har dock olika behov nu kompletterar YTdisplaydet en revolutionerande gör den både enklare är nya F145 sätterenkelt. en helt standard för uppvärmng den generationen ny basmodellerna F116 YT om till oss, är experter på värmepumpar. effektivare än sa föregångare. gör att ett i hemmet: sänkt energikostnad upp till 80% et F16. ven de du på prestanda GVMUM en revolutionerande display gör den både enklare användarvänliga smit sätt kan styra förbrukng menyer. överblicka exemeffektivaremen än sa föregångare. et gör att du på ett vancerat, enkelt oavsett modell. om tillpels oss, drifttid eller skapa egna, personliga ställngar. F145 sätter en helt ny standard för uppvärmng smit sätt kanbergvärmepumpar styra förbrukng överblicka exemäs mer om a på är experter på värmepumpar. i pels hemmet: sänkt energikostnad upp till 80% drifttid nu eller skapa egna, personliga lika hem har dock olika behov kompletterar ställngar. revolutionerande gör den enklare lika hem har dock display olika behov både nu kompletterar YT en den nya generationen basmodellerna F116 effektivare än sa föregångare. et gör att du påf116 ett den nya generationen basmodellerna smit sätt kan styra förbrukng överblicka exem F16. ven de prestanda F16. ven de prestanda pels drifttid eller skapa egna, personliga ställngar. användarvänliga menyer. användarvänliga menyer. lika hem har dock olika behov nu kompletterar vancerat, men enkelt oavsett modell. YT om till oss, den nya generationen basmodellerna F116 vancerat, men enkelt oavsett modell. äs mer om a bergvärmepumpar på är experter på värmepumpar. F16. ven de prestanda TG TG användarvänliga menyer. äs mer om atvå bergvärmepumpar på TVÅ vancerat, men enkelt oavsett modell. om till oss, är experter på värmepumpar ordslampa, 14, 40 W : 375:- 517 ord pris: 415:- ampskärm/golv. Fns i flera färger G707 : 139:- Golvlampa, 7, 60W ord pris: 159:- : 565:- Golvlampa, 7, 75W ord pris från: 189:- : 139:- exkl skärm Vägglampa, 14, 40W YG är ett svenskt familjeföretag som startades 1945 egen design tillverkng. G760 från: 1645:- ord pris: 69:exkl skärm V470 G759 Golvlampa, 7, x75w ord pris: 1379:exkl skärm : 79:- ord pris: 310:- vanstående lampor fns i flera färger. T607 : 1645: ord pris: 189:- äs mer om a bergvärmepumpar på V811 T696 YT! Takarmatur 14, 3x40W 1 Takarmatur 14, 3x40W 1 Takarmatur 44 7, 60W : 1645:- : fr 375:- V631 adrumsarmatur G9, 5W : 675:- ord pris: 415:- ord pris: 189:- V630 adrumsarmatur G9, X5W : 405:- ord pris: 749:- ord pris: 449:- G serce är det gäller värme i llor fastigheter Tel esök hemsida ntligen om V MÖGT ntligen ntligen ntligen ntligen Mögel - lg - dörsanerg om MM... om ntligen om om ör oss om om eller om ntligen ntligen ntligen ntligen ntligen nart är vtern här... tolpe svart 7, 00W oral har tillverkat belysng i mer än 40 år. oralfabriken, som tiare låg i orge, ligger nu i småländska Vimmerby där sta kvalitét miljön prioriteras. ord pris: 7699:- ollare grå VG : 535:- TM Taklampa, fns i krom oxid 14, 3x40W ntligen om ntligen ntligen 150*40 cm Med G däck från Michel får du säker samt lågt mskat 150*40 cm äs mer om Michels produkter Med G däck från Med G däck från Michel får du säkermichel får du säkermed G samtdäck lågtfrån Med G däck från Michel får du säker- samt lågt Med G däck från Michel får du säker samt lågt till samt lågt Michel får du säkertill mskat Med G däck från mskat till samt lågt äs mer om Michels produkter till mskatäs får Michel du produkter säkermer om Michels mskat samt lågt ästill mer om Michels produkter äs mer om Michels produkter mskat M M 485 M *40 cm M 431 M M 485 M 347 M 431 Varumärket ide-a-lite ägs marknadsförs av lektro lco som idag har en marknadsledande position. M M 485 M 347 M 431 M XT XT : 69:- ord pris: 699:- ord pris: 939:- samt lågt mskat MY T T Välkomna önskar aniel personal g MY för mer MÅJU G MÅJU G T G 88 G Tel: 14 tel: 14 GMY MY G 14, Västra tel:tel: 14 88, 88, G asselblads G tel: 14 88, 88, MY G MÅJU T G Gillla oss på Facebook: Västra T T MÅJU Tel: asselblads, MY G G äck i ertils äckserce äck i ertils äckserce äs mer om Michels produkter Victor asselblads asselblads, Västra asselblads, Västra asselblads, Västra M 41Västra 31 Västra yt FÖ M yt FÖ TT äck i Victor ertils äckserce tel: T omom asselblads 14 88, asselblads,västra MÅJU T T asselblads, Västra T i ertils Västra äck T MÅJU äckserce T tel: 14 88, T T T tel: 14 88, MY T MY G asselbladsg, MÅJU T G Västra M T T G MY G MÅJU MÅJU MY T T yt G MÅJU FÖ tel: 14 88, MÅJU T MY G G MY MÅJU G om T T Med G däck från juslist, 75 cm, 6W, 4V : 845:- Vi har stor utställng på utebelysng. lltid stor sorterg av armaturer, glödlampor elmateriel. lektrikerhjälp. äs mer om Michels produkter Med G däck från Med G däck från Michel får du säkermichel får du säker samt lågt samt lågt mskat mskat Med G däck från äs mer om Michels produkter äs mer om Michels produkter Michel får du säker Michel får du säkermed G samtdäck lågtfrån Michel får du säker samt lågt till mskat äs mer om Michels produkter mskat äs mer om Michels produkter : 789:- potlight för byggnad, juslist, t alumum 50 cm, 4W, 4V 44, W : 69:ord pris: 99:- ord pris: 595:- Markslöjd ightng Group är ett av ordeuropas ledande belysngsföretag fns representerade i en mängd olika länder över hela världen. ord pris: 875:- FT Med G däck från Michel får du säker samt lågt mskat äs mer om Michels produkter mskat äs mer om Michels produkter : 1195:- ord pris: 1449:- : 189:- M M 485 M 347 M *40 cm Golvlampa Fns i flera färger GU10, 35W Taklampa, krom 14, x40w ord pris: 3039:- M M 485 M 347 M *40 cm Med G däck från Michel får du säkermed G samtdäck lågtfrån Michel får du säker samt lågt till mskat äs mer om Michels produkter mskat äs mer om Michels produkter : 135:- ord pris: 1600:- Vägglampa Fns i flera färger GU10, 35W M GÖ Med G däck från Michel får du säkermed G samtdäck lågtfrån Michel får du säker samt lågt till mskat äs mer om Michels produkter mskat äs mer om Michels produkter Vägglampa 7, 60W M : 1335:- ord pris: 1495:- G M G yt G FÖ M yt G G FÖ G G G T T M MÅJU T T yt G G FÖ M T yt T G G FÖ G MÅJU T M G MÅJU MÅJU T yt G om G FÖ MÅJU T om MÅJU MÅJU G G G G T T T T TTMÅJU T T MÅJU M MÅJU TT om T yt MÅJU T G G om G M yt T FÖ T yt MÅJU T G G G G T MÅJU G G FÖ M yt yt G G G G T yt MY Ö FÖ T MÅJU G G G yt T G G MY G MY G T T T G G MY G T G T T MY G T G MY G T T MÅJU T T om T T äckserce T T T om MÅJU MÅJU T T T äck ii ertils T T T äckserce T MÅJU T äck ertils T T G MY T Victor asselblads MÅJU T asselblads, Västra T GG MY T MY T MM MÅJU MÅJU T MÅJU G MÅJU MÅJU asselblads, Västra T T ytyt T MÅJU T G G 31 Västra T 41 GMY FÖ MÅJU MÅJU T T tel: 88, FÖ 14 MÅJU G MY MÅJU MÅJU 88, G MY MÅJU T MÅJU M tel: 14 MÅJU T G MÅJU T G T T MÅJU MÅJU yt T G G MÅJU Öppet tider: vard 07,00-17,00 äck ii äckserce FÖ ertils T äckserce T MÅJU T äck Västra asselblads T T Victor ertils TT MÅJU T asselblads, MÅJU om om T T T MÅJU om From 14 okt-1dec: lörd 09,00-14,00 T G T vard 31 T Västra asselblads T 07,00-18,00, T, om om 41 T Västra T tel: 14 T T 88, T T T 88, MY T MY G 14 T dec 3, 7,tel: 30 dec 07,00-15,00, 4-6 stängt stängt, 8-9 dec T G T T G MY T T G MY T MY MY GG T T T G MY T T T TG GMY MY GMY om T G MY T T G MY T T om G MY G MY MÅJU T T om T MÅJU T T G T MÅJU G MY T T MÅJU G MY asselblads, Västra äck ii ertils äckserce äck ii ertils äckserce äck ertils äckserce T MY T G MY T äck ertils äckserce G Victor asselblads asselblads, Västra VG Tak/vägglampa 18W, F Taklampa, fns i krom oxid 7, 60W ord pris: 1055:- om om om om eller : 1675:- ord pris: 039:- UY : 895:- om om om ntligen ntligen ntligen ör oss ntligen V 100 ord pris: 199- ord pris: 579- Taklampa, fns i krom oxid 14, 3x40W FÖ : 3358:- : 1815:- : 119:- * rmaturerna fns i flera färgkombationer. Vägglampa 7, 100W ord pris: 4079:- : 695:- WY G Vägglampa 18W, F 150*40 cm M M 485 M 347 M 431 formation, telefon: lot : 69:ord pris: 99:- 14 lot : 69:ord pris: 99:- 14 ron : 69:ord pris: 99:- tt företag över 40 års erfarenhet av belysngsbranchen! Välkommen i en lysande butik! skims Verkstadsväg 17 i isjö ndustriområde Tel Öppet mån - fre 10-18, lör 10-15, sön riserna i annonsen gäller t.o.m

3 G JU GTT YTT Å Å T VT - UMM Å T VT - UMM Första höstnumret TG i d hand å var det dags igen att komma ut Å T i väster. Vilken härlig sommar har haft! en har överträffat alla ma förhoppngar vad gäller blå himmel en värmande sol. yligen var det sommar i kåne nu i skrivande stund, höst i kåne men jag befner mig alltjämt i veriges kornbod som kåne kallas. Trädgården har förändrat utseende i takt årstiden björkarna vegetation har gulnat eller lagt sig till la. et kan blåsa ganska friskt här i detta öppna landskap barren som lättat från tallarna lägger å lats i väster har utöver vanlig distribution tidngsställ på följande platser: né ibliotek tadsbiblioteket Maria Wisg personal på tatoil skim r flertalet trevliga erbjudanden för julen!. ungsporten ungsbacka oop forum ungsmässan Å T VT atavägen skim -mail: nsvarig utgivare ia Öström Vi fns i svenska hem Marknad ia Öström Månd-Fred: 10:00-18:00 örd-sönd: 11:00-16: Johannefredsn 7, mölndal sig som en stickig matta i naturen att kratta barr hör te till m favoritsysselsättng. Men hellre barr än storstadslarm - länge det går. det här numret har du en härlig blandng av artiklar.(jag har en ch en spännande vecka Turkiets huvudstad nkara hade jag förra veckan när Focus Gårda jag spelade veteran VM vantum rigohuset, ovås admton, jag kommer att återkomma till om Masthuggstorget Vasan några veckor. ch eftersom tigbergstorget ags att byta till vter jag själv spelade från agen matchschemat angav hade jag nén äckförsäljng! äckförvarg! lite fri..tid vad passade ångedrag då te bättre än att utforska Turkiet som vland. g för tidsbokng prisuppgifter skim isjön är Välkommen man varit iväg sett upplevt något ll man egentligen kasta Ö isjön önskar elle tatoil skims tationsväg Tel: hili estaurang quarelle Torg istron/v em Välkommen Mölndal till oss på istron! ärö agens rätt fram till kl. 15 elgmeny året runt ärömotet astabuffé pizzabuffé Vallda Välkomna! Vi erbjuder kötträtt, fiskrätt, vegetarisk rätt samt veckans sallad. Vallda trekant Till alla rätter går stor salladsbuffe, olika drycker, kaffe, bröd smör. Vi tar emot beställngar på mat, smörgåsar samt tårtor. asen sig över tangentbordet låta vokaler konsonanter flyga över skärmen ut på nätet dock har jag s av snart fem års skrivande lärt mig att huga ma fgrar en ang låta trycken sjunka. Turkiet ett vland smaka på den mengen, den känns lite ag ovan trots att Turkiet kan vara vets vagga att man odlat v här under mycket tid. om äldsta arkeologiska beläggen för vproduktion går tillbaka åtmstone ca 3000 f.r. Tittar man istället på -forskng krg hur gamla vrankorna är går spåren ännu längre tillbaka, till tiden krg f.r. tt Turkiet var ett vland under tid dimeras bland annat i ibeln där man i första mosebok kan läsa om att det första oak gör är att ayout/foto/produktion Göran dskog, idmakarn edaktion: ia Öström, ose-marie andberg, Göran dskog nnonsförsäljng ia Öström , ose-marie andberg , istribution Till samtliga hushåll illdal - ovås - skim Tidngsställ känsla av att jag upprepar dessa ord till varje nummer som kommer ut). u kan läsa om hur du får d hund till att lja sniffa kantareller till att a ny bussförbdelse från adiomotet nå affärscentrum i isjön. åseri om mnen från 60-talet till en fest tema 60-tal, om ett romantiskt bröllop till att glädjas över sitt arbete som egenföretagare om golvslip. anlägga en vgård.av kvalitet. e bästa verna man gör idag håller, trots att många vmakare bara gjort v i några få år. e flesta har dock odlat vdruvor länge, Turkiet är världens 6:e största vdruvsproducent, men endast 3 % av produktionen går till v. nnan jag kommer till ros kommer dock lite ris; man gör tyvärr misstaget, som alltför många nya vländer gör man satsar på bordeaux-druvor överekar många ver. Många av verna är dock unga skulle sannolikt tjäna på att ligga några år, detta gäller väl ver hemska druvor som ternationella druvor. Tyvärr ger detta ett stort antal ganska otressanta ver utan själ personlighet ofta svag terriorkänsla, ock här. Turkiet sitter ändå på en liten skatt i sa hemska druvor, dessa ger tressanta ver stor potential. mir, narce, kalecik karasi, öküzgözu bogazkere, lka namn. et fns klart många fler druvor men det var dessa som fastnade i mitt huvud som väckte mitt tresse. e två druvor man defitivt ska hålla ögonen efter är narce som används i ta ver kalecik karasi som används i främst röda ver. etta är ma tryck av druvorna: mir ger fruktiga ta ver slag av gröna äpplen, exotisk frukt en hel del syra. arce ger blommiga, lite aromatiska ta ver som liknar saugnon Tryck Markbladet Tryckeri nnonsmaterial , Mail: Gästskribenter i detta nummer är: er- xel ndrén, Marie-ouise d enneth M ton, tig undström nna ernhem, va ice la Toft, nnick Töpel lsa the Wter Gästskribenter Önskar du komma i kontakt någon av a gästskribenter? ör av till oss på tel Mitt mål tidngen är att det ska fnas något för alla att läsa. Trevlig läsng Vnare av boken atjas antareller: va agge ullakskaprifolväg ullak n spännande höst väntar blanc, smakerna ligger som en kombation mellan nya gamla världen, spännande värre. alecik karasi har drag av ot oir, men ock drag av ebbiolo lite ld, lite kryd, elegant, ofta bra syra, fa tanner verkar plocka upp terrior mycket bra mycket tressant. Man gör både röda ta ver av druvan samt mousserande v. Öküzgözu är en druva som ger fruktiga röda ver som får ett lätt syligt drag, ofta mycket läcker doft, lite som ett mellantg mellan syrah zfandel, mycket kryddor,mörk frukt vält syltig. ogazkere är den lda i samlgen, spretig, mycket tanner, s men bra i kombation de två ovanstående druvorna. Ger röda ver. lutligen några vtips som jag rekommenderat allas Göran på Franks gatukök som jag mer än gärna förlar. rt Villa re ipasso för 199:- rt ndreaz hiraz kostar 19:- väl värd pengarna denna ock. jut av sköna oktober mys tända ljus. la Toft åseri stronsafari ortsett från att avgasröret hade lossnat i höjd Uddevalla gick resan bra. tt rulla ombord på bilfärjan över Gullmarn var heller get problem. tt köra av var värre. är Grafikern startade motorn lät det som ett avgrundsvrål. ustrun va gömde ansiktet i händerna vägrade att titta ut, andra bilister stirrade mycket mer. Tio muter senare parkerade de på kajen i ysekil. ugustilördagen var solig varm. å eftermiddagen blåste en lätt västlig bris. otellet låg några steg från havet ett stenkast från bilen. ncheckngen gick snabbt Grafikern va tog hissen upp till rummet. Vi har utsikt över torget, sa Grafikern belåtet. ch du tror att det är tyst där i natt? vas röst hade ett stänk av ironi hon pekade på kuddarna. är låg ga sittplatser. Med dusset passagerare var den fullastad expeditio- te den vanliga hotellchokladen utan öronproppar. nen styrde ut på altöfjorden. risen e förträngde tanken på nattliga ökade en ang men te mycket. störngsmoment gjorde sig i Vden, solen saltstänket var härliga. Mycket bättre än här kunde ordng. e skulle på ostronsafari. orra hamnen mötte de ett knappt Västkusten te bli. kepparn höll mot duss människor som hade samma nordost raden stora blå tunnor som guppade på vågorna ett stycke mål. ågra hade sig små kylbagar. va Grafikern satte sig att lägre bort en blåmusselodlg. gona i solen men snart kom båten, en är drejade han bi berättade mycket liten fiskebåt två mans hur musslor odlas. Man sänker rep i besättng. kepparn var en senig, havet väntar. en skördar man. gråhårig bohuslänng. ans jungman var ock senig men mycket iland på en liten ö få smaka på n stund senare skulle sällskapet gå yngre flyttad från olland. resultatet. är lagade skepparn Tillsammans stuvade de två utrustng för färden, sedan hjälpte de Grafikern hade ätit. tora pfärska jungman den godaste blåmusselsoppa ombord landkrabborna. blåmusslor, tt v, charlottenlök Fiskebåten var öppen det fanns några slantade morötter. G ördagen den 5 oktober kl firar G här på tora olms äteri okboksförfattare presenterar säljer sa kokböcker. i kommer att få träffa Ulf Wagner, elle anielsson, atja almdahl, otta äckström många fler. Matförsäljng andra aktiteter. utik tora olm o yblom olléns Textiloutlet är öppna cafét hembakat VM! tora olms äteri fns på isgen, närmare bestämt olmvägen 5, busshållplats tora olms Gård, busslje 35 enovergsdax! enovergsdax! nför en: nför ltaner en: i sten trä ltaner i sten trä å enkelt suveränt! ch är det te en gnutta tlök i, utropade Grafikern kännarm. an hade aldrig lagat musselsoppa i hela sitt liv men nu hade han plötsligt blit ännare tor xpert. trålande gott var det i alla fall! oppan nyskördade ostron sköljdes ned nehållet i de havda kylbagarna: champagne cremant d lsace. ivet kändes ganska uthärdligt. Men nan de kommit t skulle de lda ostronen fångas. Man var ju trots allt på ostronsafari. Från musselodlgen stävade skutan dare mot Vi utför även: Vi utför Monterg även: Framförhållng av kök Monterg Fönsterbyten av kök - bygg d altan nu! Fönsterbyten arkettgolv Vi arkettgolv bygger altaner uteplatser i sten trä, Fasadrenoverg fasadrenoverg, staket, Fasadrenoverg fönster/dörrbyten mm. Murng ontakta gärna atrik för kostnadsfri Murng rådgivng utsng offert! utsng Välkommen r förfrågan. Utnyttja T-avraget Utnyttja T-avraget atrik Wberg Tel atrik Wberg Tel rg Verkstad: nr isjö ulle nnehar 8, F-skattsedel skim rg nr nnehar F-skattsedel rigalillustration av o keborg en ostronbank kastade ankar. Jungman drog på sig dykarutrustng lufttub. Grafikern hade förutsett detta tagit sig simfenor, badbyxor, dykmask snorkel. et gick bra att följa i, sa Jungman. Men Grafikern, som var rundlagd te g, började undra hur han skulle komma upp i båten när han väl kommit i sjön. et fanns gen lejdare get annat att ta tag i. nga problem, sa Jungman. Upp kommer du. Jag skjuter på där bak. ch hoppade han i en stor trädgårdskorg i händerna. Grafikern plumsade efter skvätte ned de närmaste åskådarna. et var gott om ostron på botten efter ivrigt dykande kom Grafikern upp fem eller sex ostron i händerna. an var omåttligt stolt över s bedrift. är Jungman dök upp hade han en försvarlig samlg ostron i korgen. enare skulle alla i safar få sitt lystmäte. Men nu skulle Grafikern upp i båten. an lyckades få tag i relgen stönade. Jungman sköt på där bak. et var en bred bak mycket att skjuta på, men trots att Jungman var stark räckte det te riktigt till. Två eller tre av passagerarna tog tag i några av Grafikerns spridda kroppsdelar gemensamma krafter fick de upp den frustande Grafikern på den smala relgen. fter denna bragd utropade en av deltagarna triumfatoriskt: G! bilen hem nästa dag sa va försiktigt u borde tänka på kten. Men Grafikerns tankar var t borta. an tänkte på musselsoppa nyfångade ostron. skim ärö Taxi eml annons bjudan 5.dd :33

4 Å T VT - UMM Å T VT - UMM Förengspalten amverkansavtal om busskyttel en 14 oktober 013 startar en busskyttel i Västtrafiks regi 68 turer per dag under vardagar från till.45 under en testperiod fram till 15 mars 014. ussen går i kvartstrafik från till adiomotet a följande beftliga hållplatser: ugust arks (köpcentrum 41) över isjömotet till isjö ulle, atavägen, antverksvägen, obbegårdsvägen, ilegårdsvägen åter adiomotet. adiomotet är ett kommunikationsnav stän trafikerg av osa, lå respektive ila xpress. Trafikkontoret startade 011 ett projekt företagarföreng om att göra ögsbo isjön mer tillgängligt attraktivt. etta förutsatte 011 en legitim företagarföreng stöd av områdets företag. kyttelsamarbetet 013 Västtrafik sponsras av områdets fastighetsägare marknadsförengen om 41. ponsorerna är: uvudsponsorer; laska Fastigheter arry jögren, Guldsponsorn; köpcentrum 41, ronssponsorer; Guls Fastigheter, igillet Fastighets, latzer Fastigheter samt Fastighets alder. usskyttelns testperiod är mellan 14 oktober 013 den 15 mars 014 i syftet att påsa ett tillräckligt behov av trafiken. Åk därför busskyttel sprid formation om densamma för att Västtrafik skall permanenta denna trafik. usskytteltrafiken har tillkommit genom förengens samverkan Trafikkontoret Västtrafik. yckelordet för förengens expansion flera verksamheter under senare år är MV. Ytterligare exempel på samverkan: Förengen driver från januari 013 ett projekt för att hjälpa arbetslösa ungdomar på arbetsmarknaden i samverkan rbetsförlgen flera mynheter. ögsbo- isjömodellen är arbetsnamnet. Frukostkademien isjömglet drivs i samverkan rkipelagens Företagscenter samt isjöloppet från 01 i samarbete sponsorer från 013 samarbetspartnern skims. Övriga verksamheter: Myewsesk; ett italt pressrum för lemsföretag, emissstans för mynheter, ögsbo-isjö ytt samt kompetensutvecklg i samverkan Gs vantoprojekt 01, mera. a hälften av ögsbo isjöns företag är lemsföretag. Medlemskapet är frilligt men förengen ll representera en klar majoritet av områdets företag för s legitimitet uppmanar till lemskap för förengens fortsatta verksamheter för ett attraktivare tillgängligare ögsbo isjön. e under fliken ögsbo-isjö Företagarföreng ansökan där även llkor för lemskap framgår. skim den 1 september 013 TexT: pe-axe andén högo-ijö FöeTaGaFöenG en 14 oktober 013 startar en busskyttel i Västtrafi ks regi 68 turer per dag under vardagar från till.45. air i ovås Välkomna till oss på låvavägen i ovås ara, nga-ill, ena, ena, ena gneta Välkomna! air i ovås låvavägen ovås Telefon: nsiktsbehandlgar oldusch/ praytan Frans- brynfärgng ud- muskeluppstramng Fettreducerg... mycket mer! Fresh Fe könhet älsa Tempeln 3, Mölndal ommaren som gått Fest i 60-talets anda et är te klokt vad tiden går fort men tusan samt när man förväntansfullt skall piffa upp sig för årets övervälande fest. jälvklart på t Flaggskepp Jungman Jansson för att fira en av Göteborgs dolda profiler sen 60-talet, Ulf ahrén. 110 gäster kom för att te gå miste om denna begivenhet! Men förarbetet i m ålder var te lätt.jag var t som en Treo antgen fick jag sy upp en tub Treo i stora bokstäver på framsidan en t basker på huvudet eller göra en helkropps pray-tan i ium brun. Jag valde alternativ två. tt par dagar nan festen, landade jag på Fresh `Fe i Mölndal. n söt brun flicka tog mig i ett litet rum där jag skräckslaget tittade på en rymdkapsel transparenta väggar en svart bakgrundsvägg en ilsket lysande grön knapp, plus att det fanns en helfigursspegel (fy bubblan). ftersom jag lider av cellskräck frågade jag försiktigt om jag kunde fly fältet under pågående behandlg? nga problem blev svaret et är bara att kliva ut. k, bra, men vad händer nu hur tid tar det? blev ma följdfrågor. ehandlgen skulle ta 1 mut (!!!!) delat i 3 tervaller (?) där jag skulle byta ställng vkel för att strålarna skulle träffa jämt. ommer det strålar från golvet ock? undrade jag misstänkt (an bilder av detta scenario for genom Ulla Gabay tillsammans lem alton. huvudet). ej färgen fastnar te på hår, blev svaret, (tusan ock). et den salongsberusade sertrisen i ktiga var att när det var klart skulle Ta Turner frisse till låten teamy jag snabbare än tåget torka av mig wdows delgav sitt 60-tal handduken att det te blev ränder framåt Ulf nämnd i var varannan meng för att till sist hylla get duschande på mst 8 timmar. aggis svarade jag uschar tillägna honom låten Up side down bara en gång om året. klädd endast iana oss. äst äldsta dottern en illblå tossa på huvudet, lämnades uzanne dök upp framförde en låt jag av en fnissig brun kvna åt mitt till s pappa proffsigt att det blev öde. stående ovationer!! fter en stund kom Tur att gen filmade mig an jag alla döttrarna: wa, uzanne hoppade runt som en groda i rymdkapseln. esultatet blev till m förvång bra hjälp av lite push, push up push överallt var jag hyfsad när va Ulf (Werners l) hämtade upp mig kvällen den 7 juli. mlet syntes... är anlände mlade det av människor, ssa hade jag te träffat på decennier. mängden av ansikten fanns det stiliga paret Frankenberg, de annars osynliga paret ar Thomas etersen, charmiga paret orren Mattsson(f.d. anta Maria ), eter amuelsson (omfortbutiken) s elle, mysiga alf ordeke s söta äkta hälft, t eget charmtroll ertil erra erggren, elegante hrister Wterskog, tillika iffner s vackra Ta, stänt glade oppan Magnusson, va Werner Ulf rusell (Werners ), underbara isbeth lgh, Ulla Gabay iz ögberg, Fil dr f.d. kompanjonen ngmar tenroth, det förälskade paret jell ilsson etcetera, etcetera.. Men det fanns en engelsktalande man (handsome, by the way) som jag te för mitt liv kunde placera eller namnge! Till slut fick jag gå till Ulf fråga: nälla nan den ta bilen de röda korsen kommer, tala om vad den mannen heter??! Men mulan, det är ju lem alton. troligt, det är klart att det var The g, Mr. J, grundare av J-verksamheten på 60-talet. J på radio uxemburg som man låg tjuvlyssnade till på nätterna an ma föräldrar sov. enne underbara man s djupa röst klockrena engelska som till stor del var anledngen till att jag hade bra betyg i ovannämnda språk. ch han var här, nu, direkt från ondon. enna kväll var verkligen en resa i pophistoria. Ulf blev uppvaktad på alla tänkbara sätt det all rätt: Från op n (f.d. Jazzen) på iseberg, Globe, Joker 1789 i Gamla ordstan på öpmansn grannar ue lub nka strax till, Münchhausen, Vampyrella, arbarella / krotten på ellmansn, udfirman Fangio på senare år Gallery rt ow. Överallt dök vackra Ulf upp. ans förtjusande fru ena öppnade uppbådade all s kraft sitt mod ett ömst tal till Ulf, som få kan slå, äldsta dottern wa framförde sa mnen om pappa mycket humor värme. en brötade sig ammarkullens arneval nna Julia för att riva av låten We are family hela golvet gungade. Gamla kompisar i samlad trupp berättade små anekdoter talade om lka problem de hade haft för att ge Ulf en mnesvärd present. et lyckades galant: n kom danstruppen från ammarkullens arneval i sa fantastiska kostymer där fjädrar paljetter glittrade ikapp dessa vackra kvnor välsvarvade kroppar (jag tittade sorgset ner på m semla till mage). ela Jungman Jansson svängde loss till dessa härliga ydamerikanska rytmer. n fullstänt färgsprakande hissnande upplevelse! ch som grädde på moset fick alla den stora glädjen att under en svdlande stund njuta av att The erra erggren, attis Jansson, isbeth lgh, Jerry orman, iz ögberg va ord. mitten Ulfs hustru, ena ahrén två av döttrarna. öttrarna, från vänster wa, Julia, uzanne nna alf ordeke, Jimmy iu, onne undberg, dy iu, isa Frankenberg Maywie ordeke. g of J:s, lem alton, gjorde ett gästspel på den throne som rätteligen tillhört honom. Vi fick återigen vrida tillbaka klockan återuppleva åren som tonårgar. Med stor kärlek värme: Tack Ulf ena familj, för att i fns att jag fick vara på denna fullstänt sanslösa fantastiska afton. ven ett stort varmt tack för att det var tefan personal som g till att fick njuta av mat dryck som heter duga. å rullade hem: mätta, upprymda oförskämt belåtna, an jag slängde en blick bakåt för att kolla att restaurangen stod kvar. ram på er allihop, TexT: annick Töpe ide: Famijen dahén pivata

5 Å T VT - UMM nför höstens alla fester! Göteborgsperans ight lub Göteborgsperans uppsättng av a age aux Folles nehåller allt! U À G FTVÅG F VT U Välkommen till ofa! Gilla oss på Facebook olshedens ndustriväg, illdal Tel Mån - Fre: ör Musikalen handlar i korthet om de komplikationer som uppstår när nattklubbsägaren George hans sambo lbert, mer känd som Zaza klubbens primadonna, får veta av George s son (sedan ett mycket tit hastigt förhållande) att han skall gifta sig att svärföräldrarna spe är på gång till sonens hem för att träffa hans föräldrar! ntrigerna tilltar... perans mångårige V eter ansson har sitt team återigen lyckats skapa en fantastisk publik stämng i samband föreställngarna framförallt på premiären nu senast. edan i entrén möttes gästerna av dansanta galanta damer i utstuderad dekadent nattklubbsutstyrsel, som dekorerade besökande herrar chockrosa fjäderboor att hänga runt halsen. Många av dessa boor fick till hänga kvar tills efter den ovanligt uppsluppna kändisfotografergen! Man har skapat en tim atmosfär llt om aterg Fest Välkommen till t havsspirerade julbord. 495: kl glögg kaffe. T TexT: eva ice FoTo : Gudmund vanon Göteborgsperans V eter ansson fru rista välkomnade gästerna. Underbara författarnan Viveca ärn kom er rne lsson. V-producerat kött direkt från bonden FÖTT öttaffär på paltorget i Västra. ndast ekologiskt närproducerat kött av nöt, gris lamm. Vårt kött fns även att köpa på. Tel otroligt suveräna baletten fullbordar kvällen. Göteborgsperan har prickat rätt igen! orensbergsn 18 tel eller Grillpåsar Veckopåsar Färmarerat kött för beställng quarelle estaurang, aterg eli tora Åvägen 7 tadiumhuset bottenvån Tfn: Öppet: Mån-Tors 8-16 Fre 8-18 ör för hämtng av caterg trots perans till ytan mycket stora scen, detta beror till största delen på det perfekta samspelet kem mellan de två huvudrollsnehavarna George (ans Josefsson) Zaza (Mikael amuelsson). en senares oerhört gripande tolkng av Jag är som jag är, som avslutar första akten, personifierar sorg allvar men ock stor kärlek stolthet. Gåshud en masse! ela föreställngen är en färgsprakande, musikalisk artistisk upplevelse utöver det vanliga. lla roller sitter helt rätt, den fullstänt... alla var där! Välkomna till Göteborgsperans ight lub! Julbord havet. Fest ddhavet. 9 Fansmannen oger oltback hustru ia är omtyckta gäster på Göteborgs alla evenemang. Margareta moderatjätten Jan allberg, lika glada i mlet. Jessica Zandén, aktuell på orensbergsteatern Familjen ddams s mor Joy Zandén. Galenskaparen nut gnred frun ngmari Wikström som äger en av Göteborgs bästa fotdssalonger! Mästerkocken lexandra Zazzi charmige maken eter Jademyr. ans Josefsson familj hustru rene i spetsen. Göteborgs bäste -man eif ilsson snygga fru va. jömagasets stjärnkrögare Ulf Wagner vackra hustru ngalill, ock musikalartist. yblivna golfaren elena ysén va ice. orte Thomas von römssen, Thomas aktuell i ygmalion senare i höst. et s ance vnaren nton ysén kom fotbollsspelerskan nita sante, opparbergs/göteborgs F. Timo äisänen kom i sista muten. Välkomna! Öppettider: 9-18 vard, lörd. dress: paltorget. Tel Julstämng på två krogar d havet i tefantefans regi Jungmans omtalade julbord Y G Å J T ÅT JUFT remiär 9/11 för Jungman Janssons klassiska julbord. För 18:e året dukar upp alla dagar kvällar ända fram till jul. oka rt sällskap idag. nordna företagets julfest på mysiga eglarkrogen i ångedrag för upp till 70 personer. Vår köksmästare dukar fram julbordet, skaldjursbuffén eller en säsongsanpassad 3-rätters. ar dansgolv. unch: 395:- väll: 540:- öndag: 440:- g Å kädday ÅT JUFT. Önnereds rygga, Västra jungmanjansson.com Talattan 10, G-huset i ångedrag seglarkrogen.se

BILTVÄTTS- ERBJUDANDE

BILTVÄTTS- ERBJUDANDE Vänd er förtroende till oss Gratis offertgivning lltid anträffbara på telefon r 6-013 - www.ppiv.se rokslätts Golv alhemsn 8 431 67 Mölndal stefansundblad@live.se Tel: 0707-81 73 89 Ur innehållet: öjessvepet

Läs mer

träna utan bindningstid GYMKORT FRÅN 199 KR / MÅN

träna utan bindningstid GYMKORT FRÅN 199 KR / MÅN 10 Å M V r - 014 - www.ppiv.se Vänd er förtroende till oss Gratis offertgivning lltid anträffbara på telefon rokslätts Golv alhemsn 8 431 67 Mölndal stefansundblad@live.se Tel: 0707-81 73 89 5-årsjubileum

Läs mer

RADIOTORGET fyller 60 år och firar med stor Vårfest Lördag den 4 maj kl 10-14 Vi tar emot: Friskvårdchecken Flexpay

RADIOTORGET fyller 60 år och firar med stor Vårfest Lördag den 4 maj kl 10-14 Vi tar emot: Friskvårdchecken Flexpay Din Din DemiDekk-specialist Nr 3-2013 - www.ppiv.se Långedragsvägen 102, Västra Frölunda 031-299501 www.fargspecialisten.se Ur innehållet: Ulf Wagner Sminktrender 80-talsarkivet Vårliga vintips Synchoskating

Läs mer

BILTVÄTTSERBJUDANDE. Vi bjuder på extra avfettning

BILTVÄTTSERBJUDANDE. Vi bjuder på extra avfettning Vänd er med förtroende till oss Gratis offertgivning Alltid anträffbara på telefon Krokslätts Golv Dalhemsgatan 8 D 431 67 Mölndal stefansundblad@live.se Tel: 0707-81 73 89 Nr 7-2013 - www.ppiv.se Ur innehållet:

Läs mer

199kr. träna hos oss! öppet VÅR- NYHETER 20-50% gym & kondition + 1 tim personlig träning ingår! Värde 500kr

199kr. träna hos oss! öppet VÅR- NYHETER 20-50% gym & kondition + 1 tim personlig träning ingår! Värde 500kr Nr 2-2012 - www.ppiv.se Behandlingsrum uthyres på Friskhuset i Sisjön Kontakt: rose-marie@ppiv.se Tel 0701-76 66 07 Ur innehållet: Inspirerad av Zorn Mode med Marie Ögonoperation För djurens bästa Tyska

Läs mer

Tom Jones och Carola? Eller?

Tom Jones och Carola? Eller? 10 ÅR MED PPIV Nr 4-2014 - www.ppiv.se Vänd er med förtroende till oss Gratis offertgivning Alltid anträffbara på telefon Krokslätts Golv Dalhemsgatan 8 D 431 67 Mölndal stefansundblad@live.se Tel: 0707-81

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Father and Son Mijömode Lär dig hantera stress Med känsla för hattar Varm dryck med anor Mode med Marie Boktips...och mycket mer

Father and Son Mijömode Lär dig hantera stress Med känsla för hattar Varm dryck med anor Mode med Marie Boktips...och mycket mer OBS! SÄLJER BYTER KÖPER SKRIDSKOR, SKIDOR och PJÄXOR Hockey - Konst - Utrustning Långfärdsskridskor Snowboard NYTT & BEGAGNAT Magasinsgatan 7 Hållplats: Domkyrkan, 30 m. från Kungsgatan. Tel. 13 88 30

Läs mer

Sisjöns Floating. 5 & 10 kort. Ge bort ett Presentkort. FLYT BORT STRESS OCH SMÄRTA!

Sisjöns Floating. 5 & 10 kort. Ge bort ett Presentkort. FLYT BORT STRESS OCH SMÄRTA! N ò tt gott skratt bra för hälsan sid 11 älsa nr 6-2010 A Ur innehållet: en leende komikern älsolots Boktips tyrketräning pråkcafé RawFood... mycket mer låt dig inspireras på www.abitra.se isjöns Floating

Läs mer

Trött på mörker. Testa vårt solrum Kom 3 betala för 2 Köp 10 kort 20% i rabatt

Trött på mörker. Testa vårt solrum Kom 3 betala för 2 Köp 10 kort 20% i rabatt N ò Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu Nr 9-2010 - www.ppiv.se S Sväng höger vid Båtsmanstorpet Ur innehållet: Auktionsskola Bostadsekonomi Matpredikanten Boktips En lisa för själen Kraftfulla höstviner

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE

SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE NR 2/2013 Tema: Barn och ungdomar Atlanticas båtförsäkring i Europa! Förutom det som ingår i vår båtförsäkring får du genom Europatillägget: En försäkring som täcker

Läs mer

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v.

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Sid 124 Sid 1 Förord Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Jag har valt att lägga tonvikten på det som sker i vardagen

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 3 2006. Hejdundrande kaffekalas Sid 6 9

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 3 2006. Hejdundrande kaffekalas Sid 6 9 n tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder B r 3 2006 Hejdundrande kaffekalas id 6 9 BK 3/2006 Vi går en spännande höst till mötes olen strålade från en klarblå himmel när vi den sista lördagen i augusti

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

Nummer 27 vecka 18 onsdag 30 april-6 maj 2014. Jag vet att jag

Nummer 27 vecka 18 onsdag 30 april-6 maj 2014. Jag vet att jag Nummer vecka onsdag 0 april- maj 0 Fynda gamla prylar Våren vimlar av loppisar och auktioner Hallå lät fyra experter dela med sig av sina bästa fyndtips Sidorna Sport Jag bråkade med mobbare Lena Sejdijaj

Läs mer

Sailors grave. Änkefru Anna Andersson del II eller vad som egentligen hände 44 sidor. Gunnar Ljunggren

Sailors grave. Änkefru Anna Andersson del II eller vad som egentligen hände 44 sidor. Gunnar Ljunggren Sailors grave Änkefru Anna Andersson del II eller vad som egentligen hände 44 sidor Gunnar Ljunggren Copyright Gunnar Ljunggren 2012 Ä ntligen var han på väg. Med sjösäcken på axeln och mössan på svaj

Läs mer

provträna gratis gymkort

provträna gratis gymkort OBS! SÄLJER BYTER KÖPER SKRIDSKOR, SKIDOR och PJÄXOR Hockey - Konst - Utrustning Långfärdsskridskor Snowboard NYTT & BEGAGNAT Magasinsgatan 7 Hållplats: Domkyrkan, 30 m. från Kungsgatan. Tel. 13 88 30

Läs mer

reportage bokutlottningar notiser ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning Tema: Ung vuxen Himlen fick vänta på Frida

reportage bokutlottningar notiser ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning Tema: Ung vuxen Himlen fick vänta på Frida reportage bokutlottningar notiser ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning 2 2009 ema: Ung vuxen Himlen fick vänta på Frida Kampen mot KM går vidare. ovartis äkemedel, Box 1150, 183 11 ÄBY, tel

Läs mer

tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning En tjej med sting synproblem som kommer med åldern

tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning En tjej med sting synproblem som kommer med åldern En tidning om gl asögon, bågar, kontak tlinser och syn, nr 3 2 0 0 8 63 coola bågar för både barn och vuxna En tjej med sting synproblem som kommer med åldern tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning

Läs mer

NUMMER 1 2004 ÅRGÅNG 37

NUMMER 1 2004 ÅRGÅNG 37 NUMMER 1 2004 ÅRGÅNG 37 2 eminenta JERNET Hejsan, alla klubbmedlemmar TIDNINGSFAKTA Medlemstidning för Östra Aros MCKs eminenta medlemmar. Ansvarig utgifvare: Peter Appelqvist Adress:... Eminenta Jernet

Läs mer

Brandmän för ett dygn

Brandmän för ett dygn Nr 47 - mars 2010 Brandmän för ett dygn Hanna spanar efter viktiga och onödiga kunskaper Mike och Jesper utforskar soptunnor Emelie och Julia gör sista godistestet Malin frestar med veggo Natalie utmanar

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

PÅ PLATS. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön ShopExpress! Vinn tid på handla med

PÅ PLATS. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön ShopExpress! Vinn tid på handla med N TRÄFFA TRÄNA TRIVA PÅ PLAT i väster Ö Erbjudandet gäller 1 gång/person och om du inte har varit hos oss förut. Gäller t.o.m. 3/1 2010 TORLANDA - örredsbacken 20 (örredsgården) Tel. 031-764 42 40 IJÖN

Läs mer

PÅ PLATS. Frölunda Indians sid. 4. ShopExpress! Vinn tid på. Sisjön tid Sisjön. Sisjön. Sisjön. ShopExpress! Sisjön. ShopExpress. ShopExpress!

PÅ PLATS. Frölunda Indians sid. 4. ShopExpress! Vinn tid på. Sisjön tid Sisjön. Sisjön. Sisjön. ShopExpress! Sisjön. ShopExpress. ShopExpress! N PÅ PLAT T R Ä F FA TRÄNA T R I VA Ö Erbjudandet gäller 1 gång/person och om du inte har varit hos oss förut. Gäller t.o.m. 3/1 2010 i väster TORLANDA - örredsbacken 20 (örredsgården) Tel. 031-764 42

Läs mer

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 G Ä L L I V A R E - M A G A S I N INNEHÅLL Kort om 13 66 60-62 Face of Gällivare startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och privata önskemål. Arbetet

Läs mer

#2 HÖSTTERMINEN 2008. Flex? Distans? Vi reder ut begreppen. Kulturkrockar & integration. Känner du igen dig?

#2 HÖSTTERMINEN 2008. Flex? Distans? Vi reder ut begreppen. Kulturkrockar & integration. Känner du igen dig? Skåd a in i fr #3 vårterminen 2009 amt i de r edan nu n #2 HÖSTTERMINEN 2008 Flex? Distans? Vi reder ut begreppen. Kulturkrockar & integration. Känner du igen dig? #3 VT 2009 Innehåll Information Lärarintervjun

Läs mer

PÅ PLATS VÄSTER II VÄSTER I VÄSTER

PÅ PLATS VÄSTER II VÄSTER I VÄSTER Annonstidningen PÅ PLAT PLAT Å PÅ PL AT PÅ PLAT VÄTER II VÄTER VÄTER I VÄTER Annonstidningen idningen Annonstidningen N N N Ö Ö Ö Nr 8 - Oktober - 2008 Ur innehållet Benson Callier Högthoppande basketproffs

Läs mer