Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016"

Transkript

1 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Gärdesängens förskola Sammanfattande resultat

2 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje område. Jämförelse görs mellan det egna värdet och kommunens totalvärde samt det sammanslagna värdet för GR i mätningen. TRYGGHET OCH GEMENSKAP GR Mölndal Gärdesängens förskola 5,8 5,9 5,7 INFORMATION OCH INFLYTANDE 5,3 5,5 5,5 FÖRUTSÄTTNINGAR 5,7 5,8 5,7 PEDAGOGIK 5,6 5,7 5,7 KONTINUITET 5,4 5,7 5,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Se nästa sida för beskrivning av vilka frågor som tillhör respektive frågeområde.

3 Beskrivning av frågeområde Nedan visas vilka frågor som ingår i varje frågeområde Frågorna har analyserats med statistisk metod för att skapa grupper med frågor som hör ihop. Om värdet förändras på en av frågorna i gruppen så tenderar värdet att förändras åt samma håll på övriga frågor i gruppen. TRYGGHET OCH GEMENSKAP Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn Personalen tar väl hand om mitt barn Barnen ska känna glädjen av att lära sig och känna att de behövs i gruppen Barnen ska lära sig hur man fungerar tillsammans i en grupp INFORMATION OCH INFLYTANDE Personalen ska ge föräldrar tydlig information Föräldrar ska kunna vara med och påverka arbetet i fsk Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR Barnen har möjlighet att ingå i mindre och större grupper Barnen ska kunna byta mellan olika aktiviteter under dagen Flickor och pojkar har samma möjligheter PEDAGOGIK Barnen har möjlighet att utveckla språket Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap KONTINUITET Barnen ska möta personal som de känner

4 Högst andel höga betyg Nedan visas de tre frågor där vårdnadshavarna har svarat mest positivt - som alltså har en hög andel som svarat 6 eller 7. De gröna staplarna visar andelen positiva. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn 69% Personalen tar väl hand om mitt barn 58% Barnen ska lära sig hur man fungerar tillsammans i en grupp 58% De områden som dessa tre frågor gäller är områden där verksamheten tycks fungera bra och där många vårdnadshavare upplever att förskolan arbetar på ett mycket bra sätt. Försök behålla det goda arbetet.

5 Högst andel låga betyg Nedan visas de tre frågor där vårdnadshavarna har svarat mest negativt - som alltså har en hög andel som svarat 1, 2 eller 3. De röda staplarna visar andelen negativa. Personalen ska ge föräldrar tydlig information 12% Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn 8% Barnen ska möta personal som de känner 8% De områden som dessa tre frågor gäller är områden där verksamheten tycks ha problem och där många vårdnadshavare upplever att förskolan inte fungerar särkilt bra. Detta kan vara områden att prioritera i utvecklingsarbetet.

6 Högst andel vet ej Nedan visas de tre frågor där flest vårdnadshavarna har svarat att de inte kan ta ställning till frågan. De grå staplarna visar andelen Vet ej. Flickor och pojkar har samma möjligheter 19% Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens innehåll Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap 15% 15% De områden som dessa tre frågor gäller är områden där många vårdnadshavarna inte känner till hur verksamheten arbetar. Här kan tydligare information om mål och arbetssätt vara relevant.

7 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla svarande som valt respektive svarsalternativ. I kolumnerna till höger visas frågans medelvärde för förskolan, samt medelvärde för kommunen och för GR. Otillräcklig Minimal God Utmärkt Vet ej Gärdesän gens förskola Mölndal GR Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn 8% 19% 35% 35% Personalen tar väl hand om mitt barn 35% 27% 31% Personalen ska ge föräldrar tydlig information 12% 12% 27% 19% 31% Föräldrar ska kunna vara med och påverka arbetet i fsk 23% 27% 27% 12% 8% Barnen ska möta personal som de känner 8% 12% 31% 35% 15% Varje färgat fält motsvarar ett svarsalternativ. I fältet visas procentandelen av de svarande som har valt det svarsalternativet. I tabellen bredvid stapeldiagrammet redovisas medelvärde för varje fråga, det vill säga ett genomsnittsvärde för alla vårdnadshavares svar. Värdet kan enkelt jämföras med andra medelvärden. Medelvärdet kan i denna undersökning ligga mellan 1 och 7 och ju högre värde desto mer nöjda vårdnadshavare.

8 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla svarande som valt respektive svarsalternativ. I kolumnerna till höger visas frågans medelvärde för förskolan, samt medelvärde för kommunen och för GR. Otillräcklig Minimal God Utmärkt Vet ej Gärdesän gens förskola Mölndal GR Barnen har möjlighet att ingå i mindre och större grupper under delar av dagen 8% 31% 31% 23% Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens innehåll 23% 50% 15% Barnen ska lära sig hur man fungerar tillsammans i en grupp 8% 31% 35% 23% Barnen ska känna glädjen av att lära sig och känna att de behövs i gruppen 12% 23% 23% 35% Barnen ska kunna byta mellan olika aktiviteter under dagen 12% 23% 38% 19% 8% Varje färgat fält motsvarar ett svarsalternativ. I fältet visas procentandelen av de svarande som har valt det svarsalternativet. I tabellen bredvid stapeldiagrammet redovisas medelvärde för varje fråga, det vill säga ett genomsnittsvärde för alla vårdnadshavares svar. Värdet kan enkelt jämföras med andra medelvärden. Medelvärdet kan i denna undersökning ligga mellan 1 och 7 och ju högre värde desto mer nöjda vårdnadshavare.

9 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla svarande som valt respektive svarsalternativ. I kolumnerna till höger visas frågans medelvärde för förskolan, samt medelvärde för kommunen och för GR. Otillräcklig Minimal God Utmärkt Vet ej Gärdesän gens förskola Mölndal GR Barnen har möjlighet att utveckla språket 12% 19% 31% 27% 12% Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik 12% 42% 15% 23% 8% Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap 8% 15% 27% 31% 15% Flickor och pojkar har samma möjligheter 35% 8% 35% 19% Varje färgat fält motsvarar ett svarsalternativ. I fältet visas procentandelen av de svarande som har valt det svarsalternativet. I tabellen bredvid stapeldiagrammet redovisas medelvärde för varje fråga, det vill säga ett genomsnittsvärde för alla vårdnadshavares svar. Värdet kan enkelt jämföras med andra medelvärden. Medelvärdet kan i denna undersökning ligga mellan 1 och 7 och ju högre värde desto mer nöjda vårdnadshavare.

10 Frågeområdenas värde nedbrutet per enhet Nedan visas förskolans resultat uppdelat per avdelning. Medelvärde per frågeområde redovisas. Observera att det kan röra sig om få svar för varje enhet och att resultaten därför kan variera kraftigt. TRYGGHET OCH GEMENSKAP INFORMATION OCH INFLYTANDE FÖRUTSÄTTNINGAR PEDAGOGIK KONTINUITET Gärdesängens förskola Hattstugan 6.0 Skogshyddan

11 Könsuppdelad andel positiva Nedan visas andel positiva per frågeområde tillsammans med de frågor som ingår i varje område. Svaren redovisas även uppdelade på vilket kön barnet har. Total Flicka Pojke TRYGGHET OCH GEMENSKAP Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn Personalen tar väl hand om mitt barn Barnen ska lära sig hur man fungerar tillsammans i en Barnen ska känna glädjen av att lära sig och känna att de INFORMATION OCH INFLYTANDE Personalen ska ge föräldrar tydlig information Föräldrar ska kunna vara med och påverka arbetet i fsk Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 Könsuppdelad andel positiva Nedan visas andel positiva per frågeområde tillsammans med de frågor som ingår i varje område. Svaren redovisas även uppdelade på vilket kön barnet har. Total Flicka Pojke FÖRUTSÄTTNINGAR Barnen har möjlighet att ingå i mindre och större Barnen ska kunna byta mellan olika aktiviteter under Flickor och pojkar har samma möjligheter PEDAGOGIK Barnen har möjlighet att utveckla språket Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för KONTINUITET Barnen ska möta personal som de känner 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13 100% 90% Om respondenterna Barnets födelseår 100% 90% Barnets kön 100% 90% Respondentens kön 80% 80% 80% 77% 70% 70% 70% 60% 60% 54% 60% 50% 50% 46% 50% 40% 30% 20% 31% 35% 19% 15% 40% 30% 20% 40% 30% 20% 23% 10% 10% 10% 0% % Pojke Flicka 0% Man Kvinna

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Stjärnan Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Sinntorps förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Svejserdalens förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 BORGÅSENS FÖRSKOLA Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Östergårdsskolans förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Vommedalens förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Ivarsgårdens förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Folke Bernadottes Gata 4 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Ceresgatan 16 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Öckerö Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Tjörn Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Göteborg Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Gärdesängens förskola Sammanfattande resultat Barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Barnens Hus Montessoriförskolan Barnens Hus Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Vintergatan Nolviksvägen 3 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Äventyret Röd Citrusgatan 1 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Sälen Nordostpassagen 61 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Picasso Skillnadsgatan 41 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Myran Montessoriförskolan Småfröna Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden.

Läs mer

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem Göteborg. Sammanfattande resultat. kommunala verksamheter

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem Göteborg. Sammanfattande resultat. kommunala verksamheter Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Göteborg Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas

Läs mer

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem Sammanfattande resultat

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem Sammanfattande resultat Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 GR Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje område.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Villa Emilia förskola Sammanfattande resultat Barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Lerum Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Föräldrakooperativet Sälen Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Bölets förskola Sammanfattande resultat Barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Sörgårdens förskola Sammanfattande resultat Barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Kokosnötens förskola Sammanfattande resultat Barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Lövhyddans förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Brämaregatan 2 D förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 STOMMENS FÖRSKOLA Barn i alla åldrar Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Undersökningen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Rävekärrsskolans förskola Sammanfattande resultat Barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Rudedammsgatan 6 B förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Nolviksvägen 3 förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Halla förskola Barn födda tidigare än 1 juli 2016 Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 HÖGÅSENS FÖRSKOLA Barn i alla åldrar Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Undersökningen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Kvadrantgatan 1 förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 RULLSTENENS FÖRSKOLA Barn i alla åldrar Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Undersökningen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 PIXBO FÖRSKOLA Barn i alla åldrar Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Undersökningen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Ale Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Göteborg Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Kapellgången 8 förskola Barn i alla åldrar Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Undersökningen

Läs mer

Förskole-/familjedaghemsenkät 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem Tallbackens förskola. Sammanfattande resultat

Förskole-/familjedaghemsenkät 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem Tallbackens förskola. Sammanfattande resultat Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Tallbackens förskola Sammanfattande resultat Barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 SKÅRTORPS FÖRSKOLA Barn i alla åldrar Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Undersökningen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Barn i alla åldrar Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Undersökningen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 GR Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 RÄVLANDA FAMILJEDAGHEM Barn i alla åldrar Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Undersökningen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Ale Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2016 Om undersökningen För tredje året i rad görs en regiongemensam enkät i

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Göteborg Endast kommunala förskolor, barn i samtliga åldrar Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Gbg fristående Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Kungälv Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Härryda kommunala förskolor

Härryda kommunala förskolor Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Härryda kommunala förskolor Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Härryda Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Partille Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Mölndal Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Avdelning Månen Nolviksvägen 3 förskola Sammanfattande resultat Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Pedagogisk omsorg Mölndal Sammanfattande resultat Barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Stenungsund Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Avdelning Pricken Kompassgatan 11 förskola Sammanfattande resultat Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Avdelning Solen Toleredsgatan 12 förskola Sammanfattande resultat Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Avdelning Nyckelpigan Prästkragen Montessoriförskola Sammanfattande resultat Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Lerum Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Göteborgsregionen Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2016 Om undersökningen För tredje året i rad görs en regiongemensam

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Stenungsund Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2016 Om undersökningen För tredje året i rad görs en regiongemensam

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Alingsås Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Kungälv Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg Avdelning Myran Kristna Montessori Solrosen

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg Avdelning Myran Kristna Montessori Solrosen Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Avdelning Myran Kristna Montessori Solrosen Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Undersökningen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Mölndal Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Lerum Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2016 Om undersökningen För tredje året i rad görs en regiongemensam enkät

Läs mer

Kungsbacka kommunala förskolor

Kungsbacka kommunala förskolor Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Kungsbacka kommunala förskolor Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Härryda Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2016 Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam enkät

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Pedagogisk omsorg KålleredLindome Sammanfattande resultat Barn födda tidigare än 1 juli 2015 Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Kungälv Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2016 Om undersökningen För tredje året i rad görs en regiongemensam enkät

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Kungsbacka Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har

Läs mer

Regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg

Regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg 170210 Förskolenätverket Regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg RESULTAT SYFTE Att ge ett underlag om hur vårdnadshavare uppfattar att förskoleverksamheten svarar

Läs mer

Regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg

Regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg 180209 Förskolenätverket Regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg RESULTAT SYFTE Att ge ett underlag om hur vårdnadshavare uppfattar att förskoleverksamheten svarar

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018

Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2018 Kungsbacka Offentliga och fristående förskolor, barn födda tidigare än 1 juli 2016 Om undersökningen För fjärde året i rad görs en regiongemensam

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen - information

KALLELSE Kommunstyrelsen - information KALLELSE Kommunstyrelsen - information Datum 2017-05-15 Tid: kl. 16:00-20:00 Plats: Rådasjön Smörgås samt kaffe/te serveras innan sammanträdet. Frukt finns i pausen ca. 17.45. Ordförande Per Vorberg (M)

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Totalrapport hela GR

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Totalrapport hela GR Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Totalrapport hela GR 1 Innehåll Bakgrund och metod... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Genomförande & Metod... 3 Enkäten... 4 Vilka har deltagit?... 5 Rapporterna...

Läs mer

Förskola - Åkersorken föräldrakooperativ. Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2014

Förskola - Åkersorken föräldrakooperativ. Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2014 Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2014 Innehållsförteckning: Sida 2 Sida 4 Sida6 Sida 14 Sida 25 Sida 34 Information om undersökningen Del 1. Frågeområdenas totalresultat Del 2. Totalt resultat jämförelse

Läs mer

Förskola - Tegelvikens förskola. Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2015

Förskola - Tegelvikens förskola. Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2015 Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2015 Innehållsförteckning: Sida 2 Sida 4 Sida6 Sida 14 Sida 25 Sida 34 Information om undersökningen Del 1. Frågeområdenas totalresultat Del 2. Totalt resultat jämförelse

Läs mer

Förskole-/familjedaghemsenkät 2015

Förskole-/familjedaghemsenkät 2015 Förskole-/familjedaghemsenkät 205 Resultatet från undersökningen kommer att användas för att förbättra kvaliteten på förskolor och familjedaghem i Göteborg. Besvara frågorna utifrån dina upplevelser som

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 GR åk5 GR-rapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 Solbackeskolan åk5 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 Brattåsskolan åk5 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 Skånhällaskolan åk5 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2018

Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2018 Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2018 Enhet Fristående Förskola Röda Stugans förskola Antal svarande: 18 st 18 95 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Enkätfrågor 6 Jag känner

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Lundby åk5 Stadsdelsrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners

Läs mer

Vad tycker föräldrar i Uppsala kommun om förskola och familjedaghem?

Vad tycker föräldrar i Uppsala kommun om förskola och familjedaghem? RFÖRÄLDRAENKÄT 2014 Vad tycker föräldrar i Uppsala kommun om förskola och familjedaghem? n Tittut 2014-05-09 Kortfattat om undersökningen Från början av mars till slutet av april 2014 fick föräldrar till

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2018

Regiongemensam elevenkät 2018 Bosgårdsskolan Åk 2 Skolrapport Om undersökningen Bakgrund En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma undersökningen omfattar alla

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Fristående Förskola Kastanjens Montessoriförskola Antal svarande: 29 st 29 6 Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Enkätfrågor 6 Jag känner

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2018

Regiongemensam elevenkät 2018 GR Åk 5 GR-rapport Om undersökningen Bakgrund En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever

Läs mer

Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2017

Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2017 Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2017 Enhet Fristående Förskola Förskolan Mollys Farm Antal svarande: 11 st 11 5 Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Enkätfrågor 6 Jag känner mig

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kerstins familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kerstins familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem Danderyds kommun Kerstins familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem 1 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Lammets förskola Antal svarande: 26 st 26 51 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att samarbeta

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2018

Regiongemensam elevenkät 2018 Toltorpsskolan Åk 2 Skolrapport Om undersökningen Bakgrund En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma undersökningen omfattar alla

Läs mer