HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 INNEHÅLL Resultat Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker Sverige 4 Strategi 6 Produkt & Marknad 9 Miljö 14 Människor 20 The Coca-Cola Company 26 GRI 30 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

2 Viktiga framsteg 2008 Lokal vattenkälla i Hanveden för tillverkning av vårt källvatten Bonaqua Sedan september 2008 tappar vi vårt källvatten från en lokal källa bara två kilometer bort. Det minskar våra koldioxidutsläpp med 164 ton per år, jämfört med tidigare transporter av färdigförpackat vatten från Norge. RESULTAT 2008 Resultat och långsiktiga mål för våra viktigaste hållbarhetsparametrar inom Coca-Cola Drycker Sverige AB. Hållbarhet en förutsättning för tillväxt Stolta och engagerade medarbetare Vår medarbetarundersökning visar att medarbetarna trivs allt bättre med sitt arbete. Medarbetarindex ökade från 74 (2006) till 78 (2008) Utveckling Mål 2015 Läs mer Prisbelönt förbättringsarbete Under 2008 genomförde vi drygt förbättringsåtgärder i verksamheten. Coca-Cola Drycker Sverige fick stolt ta emot The Alan G. Robinson Award 2008 som Sveriges bästa företag i förbättringsarbete. Certifiering av arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS Som ett resultat av flera års arbete med arbetsmiljöfrågor har vi blivit certifierade enligt den internationella standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete OHSAS Minskade utsläpp av koldioxid Bra Miljöval el, nya fordon, ökad andel smarta kylskåp och utbildning i Eco-driving för alla chaufförer och säljare har minskat våra koldioxidutsläpp. Fler produkter utan tillsatta konserveringsmedel Under året har vi lanserat nya Coca-Cola light och Coca-Cola zero utan tillsatta konserveringsmedel. Målet är att samtliga läskvarumärken ska vara utan tillsatta konserveringsmedel. Fakta om rapporten Text: Goodpoint AB Form: Grand Plan AB Foto: Stefan Nilsson, Fredrik Persson, Coca-Cola Drycker Sverige Tryck: HS Grafiska Klimatkompensation: Coca-Cola Drycker Sverige har kompenserat för de koldioxidutsläpp som genererats vid pappersproduktion, tryck och distribution av hållbarhetsredovisningen, genom att investera i kvalitetssäkrade kompensationsprojekt av högsta standard inom FN:s CDM-system, som styrs av Kyotoprotokollet. Det innebär motsvarande minskning av koldioxidutsläpp genom exempelvis förnyelsebar energiproduktion i Kina och Indien. Produkt & Marknad Försäljning (Miljoner liter 325,9 353,3 360,7 372,1 Sid 5 dryck per år) Kundnöjdhet 0,1-0,4 0,6-0,5 Sid 6 (Dagligvarukedjornas helhetsbedömning av Coca-Cola Drycker Sverige som leverantör. Skala +2 till -2 där 0 avser medelvärde för branschen) Konsumentreklamationer 1,55 1,04 0,57 0,42 Mål 2009: 1,4* Sid 12 (antal per miljon fyllda förpackningar) Kvalitetsindex, produkt Sid 12 Medarbetare Sjukfrånvaro (procent av 6,8 7,8 6,5 6,2 Sid 20 total arbetstid) Arbetsskador (som orsakat 2,0 1,1 1,9 1,5 0,5 Sid 21 sjukfrånvaro, antal per 100 anställda) Nöjda medarbetare Ej mätt 74 Ej mätt 78 Sid 20 (index engagemang, enligt medarbetarundersökning) Jämställdhet Sid 22 (andel kvinnliga anställda i procent) Miljö Vattenförbrukning 2,33 2,26 1,93 1,88 1,65 Sid 15 (liter per liter producerad På sikt ska vi bli dryck) vattenneutrala Koldioxidutsläpp Sid 17 (totalt, antal ton) På sikt ska vi bli klimatneutrala Energianvändning 0,46 0,43 0,43 0,40 0,32 Sid 18 (MJ per liter dryck) Avfallshantering 97,6 98,4 97,3 98,8 99 Sid 16 (andel återvinning i procent) Fyllnadsgrad Förbättrad Sid 18 (fjärrtransporter från Jordbro bränsleeffektivitet. andel av tonnage i procent) Ökad andel förnyelsebart bränsle Företagens roll i det globala och lokala samhället håller på att förändras. Och det går fort. Finanskris och globala miljökatastrofer är ett resultat av att gamla principer för tillväxt inte längre håller. Företagen får en betydligt större och viktigare roll som samhällsbyggare och vinnarna blir de som har förmågan och framför allt viljan att förändras och göra skillnad. Och det har vi på Coca-Cola Drycker Sverige. Vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar. Att vi tar ansvar är också något som våra intressenter förväntar sig. Vi på Coca-Cola Drycker Sverige vet att det är möjligt att åstadkomma en hållbar tillväxt. Under 2008 ökade vi vår försäljningsvolym med 3,2 procent samtidigt som vi stärkte vårt hållbarhetsarbete. Vi ska även fortsättningsvis maximera avkastningen för våra ägare, men utan att ge avkall på vårt överordnade samhällsansvar. Vi står idag inför en rad utmaningar på hållbarhetsområdet global uppvärmning, bristande naturresurser och ohälsa. Med ambitionen att vara ledande sätter vi höga mål för vårt hållbarhetsarbete för bland annat produktsäkerhet, ansvarsfulla leverantörskedjor och nöjda medarbetare. Coca-Cola Drycker Sverige har faktiskt arbetat med hållbarhet länge, utan att sätta ett namn på det och göra det lika systematiskt som vi gör idag har varit ett bra år för oss. Vi har lyckats minska vår vatten- och energianvändning och våra koldioxidutsläpp. All energianvändning i form av el eller värme kommer nu från förnybara källor. Sedan den 1 januari 2008 köper vi enbart Bra Miljöval el. Under 2008 har vi också som första livsmedelsproducent blivit medlem i det svenska klimatnätverket BLICC, Business Leaders Initiative On Climate Change. Det gör att vi nu ökar insatserna för att bli både vatten- och koldioxidneutrala på sikt, och jag är övertygad om att vi kommer att lyckas. Samtidigt har det visat sig att vårt hållbarhetsarbete är lönsamt och att vi faktiskt sparat stora summor genom minskad resursanvändning och avfallsproduktion. Under 2008 har debatten om fördelarna med närproducerat och lokala råvaror varit intensiv. Många tror att våra produkter kommer färdigförpackande från fjärran land, vilket är fel. I stort sett all vår dryck produceras i Jordbro. De viktigaste ingredienserna är vatten från Mälaren och socker från Skåne. Under 2008 började vi även tappa vårt vatten Bonaqua med källvatten från den lokala källan i Hanveden bara någon kilometer från produktionsanläggningen. Vår viktigaste resurs är givetvis alla medarbetare och det är glädjande att konstatera att resultatet från vår senaste medarbetarundersökning visar att vi har engagerade medarbetare som trivs allt bättre. Det är också kraften bland medarbetarna och viljan till att åstadkomma ständiga förbättringar som är grunden för hela vårt hållbarhetsarbete. Under året genomförde vi hela förbättringsåtgärder inom företaget och som ett resultat av detta målmedvetna arbete mottog vi The Alan G. Robinson Award 2008 som Sveriges bästa företag i förbättringsarbete. Det tycker jag visar att hos oss så kan var och en med en idé eller ett förslag faktiskt komma till tals och påverka och förändra verksamheten till det bättre. Jag tänkte avsluta med det viktigaste, nämligen vikten av att göra rätt saker och att ständigt tänka i nya banor och inte köra på i gamla hjulspår. Lyckas vi med detta så kommer vi att att leva upp till ambitionen att vara ledande. Göran Holm, VD Coca-Cola Drycker Sverige AB * Fr.o.m räknas samtliga inkomna reklamationer, dvs även sådana som visar sig vara ej berättigade. 2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

3 OM COCA-COLA DRYCKER SVERIGE Ägarförhållanden Coca-Cola Drycker Sverige AB är ett helägt dotterbolag till The Coca-Cola Company, och ingår tillsammans med ett tjugotal andra dryckesföretag i Bottling Investment Group, BIG. Totalt har BIG anställda. Företagsledningen Coca-Cola Drycker Sverige Stående från vänster: Maria Fransson, VD-sekreterare, Håkan Lager, Verksamhetsutvecklingsdirektör, Anna Greisz, Produktionsdirektör, Bengt Lagerman, Finans- och Administrationsdirektör, Robert Lulek, Bolagsjurist och Jens Ohlsson, Kommersiell direktör. Sittande från vänster: Peter Bodor, Informationsdirektör, Zorica Bodiroza, personaldirektör, Göran Holm, VD, Karla Sahlin, Marknadsdirektör och Peter Schill, Distribution- och Logistikdirektör. Styrelse och ledning utgörs delvis av samma personer, då Coca-Cola Drycker Sverige är ett helägt dotterbolag till The Coca-Cola Company. Styrelseordförande är Göran Holm. Två styrelseledamöter är arbetstagarrepresentanter. Det här är Coca-Cola Drycker Sverige Coca-Cola Drycker Sverige AB bildades Verksamheten består av produktion, distribution, marknadsföring och försäljning av produkter från The Coca-Cola Company. Försäljning sker till företagskunder såsom dagligvaruhandel, hotell, restauranger och kaféer, samt genom uthyrning och försäljning av dryckesautomater. Huvudkontor, produktion, lager och distribution finns i Jordbro, Haninge strax söder om Stockholm. Regionala säljkontor finns i Malmö, Göteborg och Umeå. Ett tiotal omlastningsstationer för distribution finns också på olika orter runtom i landet. I produktionsanläggningen i Jordbro, en av Europas modernaste, tillverkas produkter för den svenska marknaden. Dagligen produceras cirka 1 miljon liter dryck. Vår historia Apotekaren John Pemberton uppfinner världens mest kända läskedryck år 1886 i Atlanta, USA. När han experimenterar för att hitta ett botemedel mot huvudvärk får han istället fram en blandning som blir Coca-Cola. Kort därefter grundas The Coca-Cola Company. Till Sverige kom Coca-Cola 1953, även om drycken redan innan var känd. Först såldes Coca-Cola uteslutande i den klassiska glasflaskan på kaféer, restauranger, kiosker och butiker. Under 1960-talet lanserades aluminiumburkarna. Idag har vi ett brett produktsortiment av drycker i olika förpackningar. Coca-Cola Drycker Sverige är marknadsledande inom läsksegmentet i Sverige med över 50 procent i marknadsandel. Läsk, och då främst Coca-Cola står för den största delen av vår försäljning medan juice är en av de kategorier som växer mest. Under 2008 lanserades en rad nya smaker på våra drycker och i april introducerades nya Coca-Cola light, helt utan konserveringsmedel. Coca-Cola Drycker Sverige AB 2008 Medelantal anställda: 830 (varav heltidsanställda 92 procent och tillsvidareanställda 95 procent). Nettoomsättning: 2,8 miljarder kr. Försäljningsvolym: 370 miljoner liter dryck. 4 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 STRATEGI Hela 60 procent av svenska befolkningen uppmärksammade årets stora reklamkampanj. Ledande inom hållbar utveckling Ett av våra strategiska mål är att vara ledande inom säkerhet, kvalitet, miljö- och samhällsansvar. Att vårt hållbarhetsarbete ligger i framkant är också en förutsättning för att vi ska nå vår Vision 1: En dryck till alla i Sverige varje dag, överallt, alltid - lönsamt och hållbart. Intressenternas förväntningar vägledande Vi lever i en ständigt föränderlig värld där vi vill göra skillnad och delta i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Då gäller det att ha kunskap om vad som händer i omvärlden. Coca-Cola Drycker Sverige har ett brett spektrum av intressenter vars krav och förväntningar är vägledande i hållbarhetsarbetet och återspeglar innehållet i denna redovisning. Informationen i redovisningen omfattar också de områden där företaget har en betydande hållbarhetspåverkan, som produktinformation, vattenanvändning och utsläpp av koldioxid, samt medarbetarfrågor. Dialog med kunderna Under 2008 har särskilda möten genomförts med flera nyckelkunder inom dagligvaruhandeln och restaurangbranschen för att berätta om vårt hållbarhetsarbete och ta del av kommande krav och förväntningar. Vi undersöker årligen hur nöjda våra företagskunder är med oss som leverantör, genom ett kundnöjdhetsindex. En av våra viktigaste kundgrupper, dagligvaruhandeln, Media Samarbete Livsmedelsindustrierna, Sveriges Bryggerier, Returpack, UNESDA (Europeiska läskedrycksorganisationen) m.fl Branschorganisationer Öppen kontinuerlig dialog Konsument och attitydundersökningar, konsumentkontakt, studiebesök och upplevelsecentrum Regelbunden dialog med kommun och exempelvis Livsmedelsverket. Rapportering till kommunens miljötillsynsmyndighet Myndigheter Medarbetare Medarbetarsamtal och -undersökningar, informationsmöten fackligt arbete Leverantörer Kunder Möten, kundundersökningar, samarbets och utvecklingsprojekt Utvärdering, samarbets och utvecklingsprojekt Samarbete lokalt med Mentor Sverige, globalt med WWF Konsumenter Rapportering och regelbunden dialog Ideella organisationer Genom interna diskussioner har vi identifierat intressenter som är särskilt angelägna att lyssna till ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi för en löpande och öppen dialog med våra intressenter för att hålla oss uppdaterade på deras krav och förväntningar. Ägare placerade oss 2008 totalt sett som nr sju av 20 leverantörer, samma placering som När det gäller miljö och etik har vi klättrat på rankingen hos både dagligvarukunder (från nr 18 till nr 11) och servicehandelskunder (från nr 13 till nr 1). Jeanette Flodqvist, Miljöstrateg Haninge Kommun Lokal förebild i miljöarbetet Haninge kommun arbetar aktivt med energifrågor och deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Det är ett långsiktigt arbete som går ut på att göra hela kommunen hållbar. Arbetet bygger bland annat på samverkan med näringslivet där Coca-Cola Drycker Sverige är en viktig aktör och arbetsgivare. Coca-Cola Drycker Sverige ligger i fronten med sitt miljöarbete och det är en aktör som vi gärna vill lyfta fram som ett gott exempel här i kommunen. Tillsammans för vi diskussioner om samarbeten kring hållbara transporter och den framtida lokala energiförsörjningen. Gemensamma värderingar Coca-Cola Drycker Sverige har en värdegrund som vi lever efter, både som företag och som individer. Värderingarna genomsyrar verksamheten och är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Våra sex värderingar är Agera, Förbättra, Teamwork, Respekt, Personligt ledarskap och Glädjas. Exempel på hur våra värderingar tillämpas i det dagliga arbetet kan du läsa om i den här redovisningen. Hållbar tillväxt Coca-Cola Drycker Sverige strävar efter att maximera avkastningen för aktieägarna, men utan att kompromissa med vårt överordnade samhällsansvar. Vi strävar efter hållbar tillväxt och under 2008 ökade vi omsättningen med 2,3 procent samtidigt som vi stärkte vårt hållbarhetsarbete som omfattar allt vad företaget gör. Vi tänker långsiktigt och levererar vad kunder och konsumenter behöver idag, samtidigt som vi utvecklar morgondagens produkter. Lokalt ansvar Coca-Cola Drycker Sverige har en tydlig lokal förankring som en av de största verksamheterna i Haninge kommun. Vi är måna om att ta lokalt ansvar, både vad gäller vår fysiska miljöpåverkan och i rollen som arbetsgivare och företagare i kommunen. Vi samarbetar med både Haninge kommun och den lokala försäkringskassan. 6 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

5 STRATEGI Effektiva processer för ständiga förbättringar En förutsättning för att vi ska leva upp till ambitionen att vara ledande är att vi arbetar effektivt och ständigt förbättrar oss. För att möta kundernas allt högre krav behöver vi ändra våra arbetssätt. Vi behöver tänka nytt och hitta nya lösningar. Tvärfunktionellt samarbete Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Coca-Cola Drycker Sverige vilar på företagsledningen. Den 1 januari 2008 bildades en ny funktion, Verksamhetsutveckling, som ska driva arbetet inom säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö ur ett övergripande företagsperspektiv. Syftet är att ta ett helhetsgrepp och att integrera hållbarhetsfrågorna i affärsprocesserna. Som ett verktyg i arbetet använder vi en lean metodik kallad Ope- Prisbelönt förbättringsarbete En av våra värderingar handlar om ständiga förbättringar. Medarbetarna har ovärderlig kunskap om verksamheten genomförde vi drygt förbättringsåtgärder i företaget! Och för detta fick Coca-Cola Drycker Sverige ta emot The Alan G. Robinson Award 2008 som Sveriges bästa företag i förbättringsarbete. Motiveringen löd: För deras fokuserade och målinriktade förbättringsarbete som med stöd av C2 medfört bestående och kraftfullt PRODUKT & MARKNAD Goda drycker för alla smaker rational Excellence. Samspelet mellan avdelningar och processer ska stärkas samtidigt som vi har fokus på våra mål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. En ledstjärna i detta arbete är också en av våra värderingar Teamwork. resultat. Certifierade arbetssätt Under många år har vi byggt upp ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. Med verksamhetsanpassade Coca-Cola Drycker Sverige utvecklar kontinuerligt produkter och sortiment utifrån konsumenternas behov och önskemål, och utifrån forskning relaterad till hälsoaspekter för våra drycker. Vi producerar och säljer goda drycker av hög kvalitet, som uppfyller höga krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande. ledningssystem säkerställer vi en hög kvalitet på våra produkter och att vi arbetar förebyggande och förhindrar avvikelser. Utgångspunkt för våra ledningssystem är ISO Hälsa och välmående blir allt viktigare frågor för våra En annan typ av tillsats som ifrågasatts inte minst i och OHSAS samt The Coca-Cola Management System, konsumenter. Allt fler efterfrågar information om en- media är syntetiska färgämnen. Så kallade azofärger och med ambitiösa riktlinjer och ramverk som gäller för hela ergi- och näringsinnehåll, och deklaration av ämnen och kinolingult har tidigare varit förbjudna i Sverige men är koncernen. tillsatser. Efterfrågan ökar också på hälsoprofilerade och idag tillåtna inom EU och används i bland annat drycker Coca-Cola Drycker Sverige har under året tagit ett stort naturliga, liksom på etiskt profilerade och ekologiska mil- och lösgodis. I våra drycker förekommer inga azofärger. kliv framåt inom arbetsmiljöområdet. Som ett resultat av jömärkta produkter. Vi utvecklar vårt sortiment kontinuer- Kinolingult ingår i en av våra sportdrycker. Vi undersöker flera års arbete med arbetsmiljöfrågor har vi certifierats ligt och följer på nära håll forskning relaterad till konsu- alternativ för att ersätta detta. 8 slöserier Hösten 2008 startade vårt första Operational Excellenceinitiativ. Ett 50-tal medarbetare arbetade i tvärfunktionella grupper för att hitta förbättringsområden. Som hjälpmedel använde vi bl.a. verktyget de 8 slöserierna, som handlar om att helt enkelt göra mer av mindre. Slöserierna kan handla om såväl tid som naturresurser och annan ineffektivitet. För oss är det här hållbar utveckling i ett nötskal. i arbetsmiljö enligt OHSAS Vi har haft lyckade revisioner inom miljö ISO och kvalitet ISO Under 2009 är målet att implementera ISO-standarden för livsmedelssäkerhet ISO 22000, samt PAS 220. Viktiga framsteg 2008: Nya verktyg i förbättringsarbetet: Operational Excellence och 8 slöserier. The Alan G. Robinson Award 2008 som Sveriges bästa företag i förbättringsarbete. menternas behov och önskemål. En annan viktig uppgift är att på olika sätt stödja en aktiv livsstil. Socker från Skåne och vatten från lokal källa Våra drycker framställs med rena och naturliga råvaror som bas. Sockret kommer från skånska sockerbetor, vattnet till största delen från Mälaren. Vårt källvatten tappas sedan hösten 2008 från en lokal källa. Inga onödiga tillsatser Vår strävan är att framställa rena och naturliga drycker, utan onödiga tillsatser. Det är ett långsiktigt arbete där vi gör betydande investeringar i forskning, utveckling och Vår utgångspunkt är att med en väl sammansatt kost och regelbunden fysisk aktivitet så finns det utrymme att njuta av den mat och dryck man tycker om i lagom mängd. Forskning och fakta kring sötningsmedel Det vanligaste syntetiska sötningsmedlet aspartam (E951), har testats i olika vetenskapliga studier under 20 års tid, utan att visa på några negativa hälsoeffekter. Eftersom aspartam är 200 gånger sötare än socker behövs små Arbetet har resulterat i en rad förslag till förbättringsprojekt där ledningen i ett första skede valt ut sju stycken att Certifiering av arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS produktionsutrustning. Som ett resultat har vi under 2008 börjat tillverka Coca-Cola zero och Coca-Cola light utan mängder för att ge söt smak åt en dryck. Våra osockrade produkter är ett alternativ för till exempel diabetiker och arbeta vidare med. Som exempel kan nämnas ett projekt tillsatta konserveringsmedel. Målet är att samtliga läskva- för de som vill minska sitt kaloriintag. Många väljer också där vi minskar vattenanvändningen vid sköljning av flaskor. rumärken ska vara utan tillsatta konserveringsmedel. dryck sötad med sötningsmedel för att de gillar smaken. 8 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

6 PRODUKT & MARKNAD Ansvarsfull marknadsföring och försäljning För oss är det självklart viktigt att marknadsföra och sälja våra produkter på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Vi utvecklar kontinuerligt vår produktinformation och följer gällande lagstiftning och riktlinjer för marknadsföring. För att undvika etiska gråzoner i marknadsföring, testar vi reklamidéer på olika målgrupper. Under året har Coca-Cola Drycker Sverige dock anmälts och fällts av Näringslivets Etiska Råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK för reklamfilmen för Coca-Cola zero; The Breakup. Det är självklart viktigt att inte gå över gränsen, samtidigt är just Coca-Cola zero ett varumärke där vi vill sticka ut. Detta leder tyvärr ibland till missnöje hos enskilda konsumenter vilket vi beklagar. Vi marknadför oss inte mot barn eller skolor. Inom koncernen finns också tydliga riktlinjer och regler för marknadsföring för olika varumärken/produktkategorier. Under 2008 har försäljning av energidrycker till unga diskuterats i media. Vår policy är att inte marknadsföra energidrycker till barn och ungdomar under 14 år. På förpackningen anges också att produkten inte rekommenderas till gravida och personer överkänsliga mot koffein. En energidryck (25 cl) innehåller ungefär två tredjedelar så mycket koffein som en kopp starkt kaffe (15 cl). Produktinformation för medvetna val För att underlätta för konsumenterna att göra välinformerade och medvetna val, utvecklar vi kontinuerligt vår produktinformation. Ett exempel är GDA, Guideline Daily Amount (vägledande dagligt intag). GDA-märkningen anger produktens innehåll av energi och olika näringsämnen i en serveringsportion, som andel av rekommenderat dagsbehov. Under 2008 har GDA-märkningen utökats till att omfatta samtliga produkter från Coca-Cola inom EU. Undersökningar visar att ca 40 procent av svenska konsumenter har kännedom om GDA, alltså finns ytterligare utrymme att kommunicera fördelarna med GDA. GDA är en frivillig märkning och kompletterar den information som svensk lag kräver. Lyckad kampanj: Kalla Fakta Hela 60 procent av svenska befolkningen uppmärksammade årets stora reklamkampanj med budskapet att Coca-Cola är och alltid har framställts helt utan tillsatta konserveringsmedel och konstgjorda smakämnen. Utvärderingen visar att kampanjen tydligt förbättrat konsumenternas syn på såväl företaget som våra produkter. Viktiga framsteg 2008: Nya Bonaqua- ett lokalt källvatten. Flera produkter utan tillsatta konserveringsmedel. Förbättrad kundnöjdhet. Dagligvaru- och servicehandelskunder gav oss en högre ranking jämfört med 2007 när det gäller miljö- och etisk profil. Ekologisk Coca-Cola? Idag har vi inga ekologiskt eller etiskt märkta produkter. En anledning är svårigheten att kombinera stora volymer och krav på hög och jämn kvalitet med tillgången till ekologiska råvaror. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter för att tillfredsställa önskemål om ett mer naturligt innehåll. Hela vårt sortiment ska hålla hög standard vad gäller miljömässigt och etiskt ansvarstagande, och vi samarbetar aktivt med våra leverantörer. Anna Boestad Froom, Kategoriutvecklingschef för vatten på Coca-Cola Drycker Sverige Bonaqua ett lokalt källvatten Kan vi fortsätta dricka vatten på flaska utan dåligt samvete för klimatet? Ja, säger Anna Boestad Froom, kategoriutvecklingschef för vatten på Coca-Cola Drycker Sverige. Vi har alla ett ansvar att göra klimatsmarta val och det är viktigt att se saker i ett större sammanhang för att prioritera rätt. En svensks konsumtion av vatten på flaska bidrar med 3,1 kg koldioxid per år, vilket motsvarar en torktumling eller 18 km bilkörning*. I takt med att försäljningen av Bonaqua Silver ökat har vi letat efter en vattenkälla för att kunna erbjuda ett närproducerat vatten av hög kvalitet. Nu tappar vi vårt källvatten från Hanvedens källa, bara ett par kilometer bort. Vattnet leds direkt in i vår fabrik. Det minskar våra koldioxidutsläpp med 164 ton per år, jämfört med tidigare transporter av färdigförpackat vatten från Norge. Den nya vattenproduktionen har inneburit flera utmaningar. Vatten är en känslig produkt och att producera ett förstklassigt källvatten i en läskfabrik ställer extra höga krav på bland annat hygien och kvalitetskontroller. Flera ombyggnationer i fabriken har också behövts. Nu är nästa utmaning för oss att informera konsumenterna om vår närliggande vattenkälla, och visa på vilka miljöfördelar Bonaqua har. (*källa: Svenska Miljöinstitutet, IVL, livscykelanalys på vatten). 10 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

7 PRODUKT & MARKNAD Högsta ambitionsnivå på kvalitet och säkerhet Att kunna garantera högsta kvalitet och produktsäkerhet för våra drycker är ytterst viktigt för oss. Ett mycket lågt antal konsumentreklamationer och goda resultat på våra omfattande kvalitetstester är ett bevis på att vi lyckas. Samtliga ingredienser i alla produkter uppfyller gällande livsmedelslagstiftning på respektive marknader. Ett stort antal laboratorietester genomförs rutinmässigt på dryckerna. Även vatten och förpackningar testas och granskas Internationellt kvalitetsindex Genom The Coca-Cola Company görs stickprov varje månad, där kontrollanter handlar produkter i butiker och kaféer etc. Dryckerna skickas till ett centralt laboratorium Pär Larshans, Personaloch hållbarhetschef för MAX MAX vill vara det bättre alternativet Hamburgerkedjan MAX har tagit position som branschens mest ansvarstagande företag. Bland annat utsågs VD Richard Bergfors till Årets gröna kapitalist 2008 av tidningen Veckans Affärer. Enligt Pär Larshans, personal- och hållbarhetschef för MAX, är långsiktighet en viktig framgångsfaktor. Vi vill gå före och erbjuda konsumenterna ett bättre alternativ. Och vi är övertygade om att på sikt kunna räkna hem våra investeringar i hållbarhetsarbetet. Företag som inte tar ansvarsfrågorna på allvar kommer inte ha några kunder eller personal som vill jobba hos dem om 20 år. Leverantörerna är viktiga samarbetspartners i hållbarhetsarbetet. MAX ser till hela värdekedjan och kompenserar med trädplanteringar för koldioxidutsläppen även i leverantörsledet. För en dryckesleverantör är vattenfrågan den viktigaste att arbeta med, anser Pär Larshans. Coca-Cola har åstadkommit en imponerande effektivisering av sin vattenanvändning där Sverige blivit något av ett föregångsland! I framtiden ser jag gärna att Coca-Cola fortsätter utveckla och tillhandahålla starkare koncentrat och särskilda vattenreningslösningar framförallt i tredje världen, där bristen på rent vatten redan är och kommer vara den stora resursfrågan i framtiden. utförligt. The Coca-Cola Company ledningssystem för i Bryssel för analys. Parametrar som nettoinnehåll, datum- kvalitet utgör en viktig grund för vårt arbete med pro- märkning och vridmoment på kapsylen betygsätts och duktkvalitet och livsmedelssäkerhet. HACCP Förebyg- sammanvägs till ett förpackningskvalitetsindex. Socker gande program för livsmedelsäkerhet, ingår som en del och kolsyreinnehåll, utseende och smak och är några och omfattar riskanalyser, identifiering av kritiska kontroll- parametrar som vägs in i produktkvalitetsindex. punkter samt förebyggande åtgärdsplan. Produktkvalitetsindex har försämrats något jämfört med Orsaken är bl.a. fler avvikelser gällande för Få konsumentreklamationer Ett kvitto på vår höga produktkvalitet är få konsumen- lågt kolsyreinnehåll i PET-flaskor. Detta beror delvis på de nya tunnare PET-flaskorna och ett förändrat distributions- treklamationer. Under 2008 lyckades vi minska antalet mönster. reklamationer ytterligare, till 0,42 per miljon fyllda Förpackningskvalitetsindex har förbättrats jämfört med förpackningar. De vanligaste orsakerna till reklamation är Den främsta anledningen är utfasningen av återfyll- fel på förpackning eller kolsyrehalten. Någon förorening ningsbara PET-flaskor tidigare berodde fler avvikelser som orsakat sjukdom har hittills aldrig påvisats. på slitna flaskor. 2,0 1,5 Antal konsumentreklamationer per miljon fyllda förpackningar Kvalitetsindex (produkt och förpackning) ,0 0,5 1,55 1,04 0,57 1, , Mål 2009* * Fr.o.m räknar vi samtliga inkomna reklamationer, dvs även sådana som visar sig vara ej berättigade Mål Mål Produkt Förpackning Referensprover sparas från alla produktionsserier, för att kunna jämföras med exempelvis reklamerade drycker. 12 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

8 MILJÖ Viktiga framsteg Lokal vattenkälla i Hanveden för tillverkning av vårt källvatten Bonaqua. Minskade utsläpp av koldioxid genom Bra Miljöval el, nya fordon, ökad andel smarta kylskåp och utbildning i Eco-driving för alla chaufförer och säljare. Första livsmedelsproducenten i BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change). Ansvarsfull resursanvändning Vi har ett ansvar att aktivt bidra till en hållbar utveckling, vilket bland annat innebär att vi måste använda gemensamma resurser så effektivt och hänsynsfullt som möjligt. Göran Holm, VD på Coca-Cola Drycker i Sverige. Drycker med naturliga och lokala råvaror Hela 89,5 procent av en Coca-Cola består faktiskt av vatten. I Sverige betyder det vatten från Mälaren. De flesta av våra drycker är producerade i Jordbro utanför Stockholm och även våra huvudingredienser är lokala. För vårt källvatten har vi sedan september 2008 en lokal vattenkälla bara två km från produktionsanläggningen. Det innebär en avsevärd miljöförbättring jämfört med tidigare då vattnet transporterades från Norge. Ett annat exempel på lokala och naturliga råvaror är det socker, som odlas i Skåne och transporteras med tåg till produktionsanläggningen. Under 2008 använde vi ton socker samt totalt ca 585 miljoner liter vatten. Minskad vattenförbrukning en bra affär Vatten är huvudingrediensen i alla våra produkter och vi tar tillvara på denna värdefulla resurs så effektivt som möjligt. Vi har lyckats minska vattenförbrukningen bland annat genom att gå från återfyllningsbara PET-flaskor (returflaskor) som diskats till PET-flaskor som återvinns. Det har minskat vattenanvändningen med ca 20 miljoner liter per år, vilket motsvarar en årlig besparing på ca SEK för vatten och avlopp. Genom finjustering av tryck och tid för sköljning av flaskorna innan tappning har vi minskat vattenåtgången med ca 14 miljoner liter om året. Coca-Cola Drycker Sverige tar även ansvar för miljöpåverkan end of pipe. Vi är noggranna med vad vi släpper ut genom avloppet och vidare till det kommunala reningsverket. Avloppsvattnet uppfyller inte fullt ut Stockholm Vattens riktvärden för processavloppsvatten. Framförallt gäller det ph-värdet vilket kan påverka rören i ledningssystemet. Vart 5:e år inspekterar och filmar vi det befintliga avloppsledningsnätet i förebyggande syfte för att säkerställa att ett avvikande ph-värde inte påverkar ledningsnätet. Detta utfördes senast under Hanvedens vattenkälla ligger bara två kilometer från vår produktionsanläggning i Jordbro. Johanna Schelin, Miljöansvarig, Coca-Cola Drycker Sverige Vatten är vår viktigaste resurs Vatten är ur ett globalt perspektiv jordens mest kritiska resurs och helt nödvändig för Coca-Cola anläggningar världen över när det gäller produktion, rengöring och hygien. Vi är lyckligt lottade som har så god tillgång och så bra kvalitet på vattnet i Sverige. Trots detta har vi ett ansvar för att använda denna resurs så effektivt och ansvarsfullt som möjligt, samt återlämna vattnet utan föroreningar till naturen. Vi kommer fortsätta att jobba för att effektivisera vattenförbrukningen ytterligare och vi siktar på att nå 1,65 liter per liter producerad dryck till ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2,33 2,26 1,93 1,88 1,80 1, Mål Mål Vattenanvändning, liter per liter producerad dryck. Sedan 2002 har vattenförbrukningen per producerad dryck minskat med 26 procent. Det globala målet är att bli vattenneutrala och att företaget ska ge tillbaka varenda droppe vatten vi använder för våra drycker. HÅLLBARHETSREDOVISNING

9 MILJÖ Livscykelperspektiv på våra förpackningar Vi arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från våra förpackningar genom att titta på hela livscykeln. Målet är att öka andelen återvunnet material i förpackningarna och att minska vikten totalt sett. Med sikte på klimatneutralitet Den globala uppvärmningen är en enorm utmaning. För att minska våra klimatpåverkande utsläpp av växthusgaser arbetar vi bland annat med energieffektivisering i produktion, gröna leveranser och smarta kylskåp. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. El märkt med Bra Miljöval kommer alltid från förnybara energikällor från, sol, vind, vatten och biobränsle. Kraftigt minskade koldioxidutsläpp Under 2008 har Coca-Cola Drycker Sverige fått hjälp att granska och verifiera sina beräkningar för koldioxidutsläpp. Resultatet visar att de totala utsläppen av koldioxid minskat med ton och de direkta utsläppen med ca ton sedan Det motsvarar en reduktion med 60,2 procent (direkta utsläpp och tjänsteresor) eller 24,3 procent om man även inkluderar indirekta utsläpp (pendling, energiförbrukning för kylskåp, avfallstransporter och råvarutransporter). Minskningen förklaras bland annat med övergången till Bra Miljöval el, nya fordon i säljflottan, utbildning i Eco-driving, nya energisnåla kylskåp och effektiviseringar i distributions- och produktionsprocessen. Smarta kylskåp sparar energi Coca-Cola Drycker Sverige har både kylskåp och dryckesautomater som är placerade ute hos våra kunder. Idag är ca 23 procent av de totalt kylskåpen så kallade smarta kylskåp. De registrerar hur ofta och vid vilken tidpunkt kylskåpen öppnas och stängs och anpassar kylan därefter. Detta minskar energianvändningen med upp till 40 procent. Vi övergår successivt till mer energieffektiva kylskåp och idag är alla större kylskåp som köps in smarta kylskåp. Även för övrig dryckesutrustning provar vi nya energieffektiva lösningar. Samtliga produktförpackningar kan återanvändas eller mängder och samtidigt en ökad återvinningsgrad. Vårt återvinnas. PET-flaskor och aluminiumburkar ingår i källsorterade avfall är en resurs som andra aktörer är Returpack Sveriges återvinningssystem. I Sverige återvinns 85 procent av alla PET-flaskor och 91 procent av burkarna på marknaden. Av de återvunna flaskorna görs nya flaskor men också andra produkter såsom pennor och fleecetröjor. Idag består hela 50 procent av materia- beredda att betala för. Detta gör att vi är mycket noga med sorteringen. Under 2008 uppnådde vi en återvinningsgrad på 98,8 procent. Den totala mängden avfall har minskat med hela 40 procent från 2001 fram till 2008, genom bland annat förbättrade sorteringsmöjligheter, Koldioxidutsläpp, totalt (ton) Fjärrvärme < 0,01 % Tjänsteresor 5 % Pendlingsresor 4 % let i våra 0,5 liters PET-flaskor av återvunnen plast, vilket är marknadsledande. Sedan tidigare har vi minskat vikten på PET-flaskorna. När flaskorna kommer till fabriken i Jordbro ser de ut som små provrör som sedan blåses upp till flaskor i önskad storlek. Detta innebär mer effektiva transporter tydlig skyltning, en ny miljöstation och löpande information och utbildning. Nytt lagerhållningssystem för minskat slöseri Drycker som måste slängas är ett onödigt och kostsamt slöseri. Under 2008 påbörjade vi arbetet med att införa Övrig klimatpåverkan 38 % Godstrans porter 34 % då ingen onödig luft transporteras. Övergången från ett nytt lagerhållningssystem (Warehouse Management återfyllningsbara PET-flaskor (returflaskor) till återvinnings- System, WMS) för bättre styrning och kontroll av produk bara PET-flaskor har även minskat transportbehovet med tion och lager. Egenägda fordon 19 % 60 procent. 0 Vårt avfall en resurs för andra Coca-Cola Drycker Sverige strävar efter att producera dryck så resurssnålt som möjligt med minskade avfalls Mål Mål Målet är att minska de totala koldioxidutsläppen med 30 procent till 2015, utifrån 2004 års nivå, och att på sikt bli helt klimatneutrala. Klimatpåverkan från Coca-Cola Drycker Sverige Fördelning mellan olika källor (andel av totala utsläpp). I posten övrig klimatpåverkan ingår bland annat energiförbrukning från kylskåp och köldmediaförlust från kylanläggningar. Energiförbrukning för fabriken är knappt mätbar varför den inte syns i diagrammet. 16 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

10 MILJÖ Med engagemang och konkreta goda exempel visar Coca-Cola Drycker Sverige på effektivt klimatarbete där de kombinerar klimat- och affärsnytta. De företag som tar sitt klimatansvar är framtidens vinnare, säger Ebba Lindsö, VD på Respect. Agera en av våra värderingar Mer dryck med färre kwh Energianvändning per liter producerad dryck har minskat Med sikte på gröna leveranser Varje dag transporteras en miljon liter dryck från central- från 0,46 MJ 2002 till 0,40 MJ vid utgången av lagret i Jordbro. Transporterna går till våra 13 omlast- Målet är att fram till 2015 nå 0,32 MJ/liter. ningsstationer ute i landet för vidare distribution till våra Exempel på genomförda åtgärder som ökar kunder alternativt direkt till kund. Till anläggningen i energieffektiviteten; Jordbro kommer transporter med tomglas, råvaror och Värmeåtervinning från produktion, återförs till andra produkter samt de drycker som produceras i andra ventilationen. länder för den svenska marknaden. Vissa leveranser sker Sänkt inomhustemperatur med 1-2 grader och justering med lastbil och andra med tåg. Att minska miljöpåver- av ventilation för optimal drift sparade 859 MWh, vilket kan från transporterna är högprioriterat med målet att motsvarar ca kronor (650 kr/mwh). förbättra bränsleeffektiviteten och öka andelen förnyelse- Longlife lysrör i fastigheten sparar på en 10 års-period bart bränsle. två byten av lampor, vilket motsvarar ca armaturer, Med chaufförernas engagemang har vi minskat bräns- en besparing på ca kronor och minskade koldi- leförbrukningen per körd mil med 5 procent under 2008, oxidutsläpp med ca 2 ton (inräknat transport, avfall och från 3,32 liter till 3,15 liter. Alla våra chaufförer är utbil- emballage). dade i effektivt körsätt, så kallad Heavy Eco Driving och All energianvändning i form av el eller värme kommer vi har även individuella mål för våra chaufförer. från förnybara källor. Sedan den 1 januari 2008 köper vi Vi strävar hela tiden efter effektivare distribution ge- enbart Bra Miljöval el, vilket minskar koldioxidutsläppen nom ruttplanering och optimerad fyllnadsgrad. Under med ca ton per år. Process- och fastighetsvärme kommer från Drevvikens värmeverk i Jordbro som eldar med biobränsle. Första livsmedelsproducenten i BLICC Coca-Cola Drycker Sverige är den första livsmedelsproducenten som blir medlem i det svenska klimatnätverket BLICC, Business Leaders Initiative On Climate Change. Medlemskapet i BLICC ger oss unika möjligheter att dela med oss av vår kunskap, lära av andra företag, men också att genom debatt bidra till att fler företag engagerar sig minskade fyllnadsgraden från 93 procent till 92 procent för de fjärrtransporter som i dag lämnar Jordbro. Samtliga 60 distributionsbilar i vår egen fordonsflotta uppfyller kraven för BLICC, Business Leaders Initiative on Climate Change, startades år 2000 och är ett nätverk av företag från olika branscher som arbetar aktivt för att minska sin egen klimatpåverkan och verkar för ett näringsliv och samhälle utan klimatpåverkan. Kerstin Lindvall, Miljöchef på ICA Sverige AB Hållbara ambitioner viktigt för ICA För ICA är det viktigt att samarbeta med leverantörer som har ett strategiskt hållbarhetsarbete. Det ger oss goda möjligheter att erbjuda kunderna ett brett sortiment som de kan känna sig trygga med, säger Kerstin Lindvall, miljöchef på ICA Sverige AB. Tydliga ambitioner, mål och åtgärder för den värdekedja där man verkar, är viktiga förutsättningar som efterfrågas hos leverantörerna. För ett företag som Coca-Cola är klimatet den viktigaste miljöfrågan att arbeta med, såväl vattenproblematiken som växthusgaser, menar Kerstin Lindvall. Vi på ICA har tagit del av arbetet med hållbarhetsfrågor inom Coca-Cola Drycker Sverige och kan konstatera att det finns en mycket god grund att stå på. Vi ser med intresse fram emot hur Coca-Cola kommer att jobba vidare med t ex frågor kring vattenneutralitet och kylutrustning i butik. Ingen bransch kan hävda att den har större rätt till ut- EURO-klass 2, de släpp än andra och ingen kan göra allt, men alla kan göra flesta är något, säger Göran Holm, VD Coca-Cola Drycker Sverige. EURO-klass HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

11 MÄNNISKOR Medarbetarna i fokus Coca-Cola Drycker Sverige vill vara en attraktiv arbetsgivare med informerade, engagerade och kompetenta medarbetare. Med friska och delaktiga medarbetare skapar vi de bästa förutsättningar för att nå vår Vision 1 och stärka vårt hållbarhetsarbete. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vardagen för alla som arbetar hos oss. Det gäller exempelvis frågor som rör arbetsvillkor, mångfald, arbetsmiljö, kompetensutveckling, och friskvård. Nöjda och engagerade medarbetare Vår medarbetarundersökning visar att medarbetarna trivs allt bättre med sitt arbete. Medarbetarindex har ökat från 74 (2006) till 78 (2008). Ett tecken på att våra medarbetare trivs är också att personalomsättningen är låg. Rättigheter och arbetsvillkor Medarbetarnas rättigheter klargörs i The Coca-Cola Company Workplace rights policy och för oss är det en självklarhet att säkerställa att dessa uppfylls genomfördes en revision av verksamheten i syfte att granska hur väl medarbetarnas rättigheter uppfylls. Områden som belystes var bland annat diskriminering, arbetstider och löner, säkerhet och hälsa samt kollektivavtal. Resultatet visade att medarbetarna var välinformerade om sina rättigheter och att medarbetarna upplever att vi som arbetsgivare uppmuntrar engagemang och delaktighet i verksamheten. Revisionen föranledde också att vi förbättrar rutinerna för övertidsarbete Viktiga framsteg 2008: Medarbetarindex ökade från 74 (2006) till 78 (2008). 81 procent av medarbetarna svarade positivt i medarbetarundersökningen gällande mångfald och rättvisa Arbetsskadorna minskade från 1,9 (2007) till 1,5 (2008) Coca-Cola Drycker Sverige har kollektivavtal med Unionen och Livsmedelsarbetarförbundet och för regelbundet MBL-träffar. Alla medarbetare omfattas av kollektivavtalet och under 2008 arbetade vi fram ett nytt lokalt lönebildningsavtal med Livsmedelsarbetareförbundet där vi ligger över gällande kollektivavtal för livsmedelsindustrin. När det gäller löneförhållande mellan män och kvinnor tjänade kvinnorna 3 procent mer än männen, inom gruppen kollektivanställda. Under året hade vi inga incidenter gällande diskriminering. Active Lifestyle friskvård för kropp och själ Friska medarbetare är en viktig hörnsten i vårt hållbarhetsarbete. Med vårt program Active Lifestyle arbetar vi aktivt med friskvård och att förebygga ohälsa. I programmet ingår tre viktiga delar: massage, hälsoprofilundersökning och motion. Friskvårdsbidraget har höjts och ett nytt system med friskvårdskuponger har införts under året. Vidare har en policy tagits fram för hur en ergonomisk arbetsplats ska se ut. Den säger bland annat att medarbetare som arbetar mer än 6 timmar om dagen vid bildskärm har rätt till ett ergonomiskt paket (höj-sänkbart bord, platt skärm, rollermouse med handlovsstöd). Active Lifestyle behöver inte bara innebära fysisk träning utan tar även hänsyn till det psykiska välbefinnandet. Det kan handla om att man kommer iväg och ser 2 1,5 1 0,5 2,0 1,1 1,9 1,5 0, Mål 2015 Arbetsskadorna som orsakat sjukfrånvaro mätt som antal per 100 anställda. SMAK Coca-Cola Drycker Sverige arbetar med en modell för ökad delaktighet och förbättringar inom produktion kallad SMAK - Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet. Modellen utgår från kraven i ledningssystemet och bygger på egenkontroll utifrån checklistor. Teamen på de olika produktionslinjerna ska bland annat göra egna riskanalyser och kontroller för att bli SMAK -certifierade. en utställning eller bara upplever något nytt på sin fritid. För att uppmuntra personalen till en aktiv livsstil har vi genomfört poängtävlingar där personalen i team samlar motions- och aktivitetspoäng. Under 2008 genomfördes en hälsoundersökning av medarbetarna knutna till Jordbro. Eftersom undersökningen återkommer vartannat år kunde vi jämföra resultaten. Resultatet visade att fokus på hälsa och motion har ökat bland medarbetarna. En säker arbetsmiljö En säker arbetsmiljö är något vi prioriterar högt. Vi har blivit bättre på att identifiera och rapportera om riskområden. En gång per kvartal görs skyddsronder med efterföljande uppföljning i lokala och centrala skyddskommittén. Under 2008 inträffade inga lagöverträdelser. Vi har blivit bättre på att identifiera och rapportera tillbud, det vill säga nästan-olyckor. Under 2008 rapporterades det in 428 tillbud. Genom att identifiera dessa nästanolyckor kan vi förebygga och förhindra att verkliga olyckor och arbetsskador inträffar. Vårt arbete med att löpande förbättra arbetsmiljön och minska riskerna för arbetsskador har gett resultat. Arbetsskadorna har blivit både färre och lindrigare. En viktig milstolpe under 2008 var att vi stolt tog emot vårt arbetsmiljöcertifikat enligt OHSAS ,8 7,8 6,5 6, Johan Claesson, Facklig ordförande LIVS Coca-Cola Drycker Sverige Större rörlighet mellan arbetarsidan och tjänstemannasidan Johan Claesson, facklig ordförande LIVS Coca-Cola Drycker Sverige, poängterar hur viktigt det är för en modern attraktiv arbetsgivare att bland annat kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetare. När det gäller det ser han stora skillnader inom Coca-Cola Drycker Sverige nu mot förut. Nu finns det goda exempel på medarbetare som har jobbat inom både Produktion och Lager och har gått vidare till nya tjänster inom tjänstemannasidan. Några har även blivit chefer. Något annat som Johan tycker främjar möjligheterna att utvecklas bland medarbetarna är Operational Excellence som bland annat syftar till att stärka samspelet mellan avdelningar (läs mer på sid 8, reds anmärkning). Jag märker att det sättet att arbeta också underlättar möjligheterna till utveckling. Och där har vi än så länge bara sett början. Där finns massor av potential kvar att utnyttja. Sjukfrånvaro (andel av total arbetstid, procent). Medarbetarna har tillgång till ett eget gym vid anläggningen i Jordbro. 20 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

12 MÄNNISKOR Vad är en ansvarsfull arbetsgivare för dig? För att trivas tycker jag att det är viktigt att min arbetsgivare tar ett helhetsansvar för de produkter man producerar, levererar, säljer och marknadsför. Sandra Bjurström, Klass III koordinator Hur genomsyrar värderingarna det dagliga arbetet på Coca-Cola Drycker Sverige? Teamwork och personligt ledarskap märks tydligt hos oss. Alla är engagerade och vill prestera. Malin Tuvesson, Category Project Leader Med sin kunskap om verksamheten är medarbetarna nyckelpersoner i förbättringsarbetet. Här Johan Waller som jobbar i ett av våra produktionsteam. Vi är även måna om arbetsmiljön för våra chaufförer. Under året har vi arbetat med Sveriges Bryggeriers arbetsmiljöprojekt för bättre varumottagning inom dagligvaruhandel och på restauranger: Fem steg ett lyft för arbetsmiljön. I korthet går det ut på att branschen ska se till att det inte finns leveransvägar med fler än fem trappsteg. Genom diskussioner med våra kunder om nya lösningar för att förbättra mottagningsförhållandena vill vi minska belastningsbesvären hos våra chaufförer. ansåg vidare att företaget strävade efter att skapa en miljö som respekterar mångfald och jämställdhet. Arbetet med att utforma en ny mångfaldsplan påbörjades 2008 och kommer att avslutas under Ett viktigt inslag i den nya Jag tycker att det är viktigt att arbetsgivaren visar förtroende för sina medarbetare. Att låta människor ta ansvar och vara delaktiga får dem att växa. Christine Frenning, Personalman För mig innebär värderingarna frihet under ansvar. Det ger möjlighet att agera och fatta egna beslut. Fredrik Johansson, Storkundssäljare Utveckling sker främst i det dagliga arbetet Varje befattning har en kompetensstjärna där medarbetare och chef går igenom vilka delar i befattningen medarbetaren behöver utveckla och vilka delar som medarbetaren kanske kan lära andra. I våra utvecklingssamtal under 2008 fokuserade vi på att prata kring att stor del av kompetensutveckling och lärande sker i det dagliga arbetet. Varje medarbetare har en egen affärsplan, även kallad planen är att begreppet Respekt En av våra värderingar mångfald ska vidgas från att tidigare främst gällt jämställdhet nu även innehåller exempelvis ålder och etnicitet som viktiga områden. Medelantalet anställda var under året 830 medarbetare varav 21 procent kvinnor vilket är en marginell minskning jämfört med året innan. Andelen kvinnliga chefer och säljare ökade under Även andelen kvinnor bland säsongsarbetare ökade. Det är ett väldigt brett begrepp. En viktig del är att det finns förutsättningar för balans mellan jobb och fritid. Åsa Lundbäck, Accounting manager Alla respekterar och hjälper varandra. Det finns en positiv stämning och vi delar öppet olika åsikter. Man uppmuntras att agera när något är fel. David Sturrock, Fullservice Vending Operatör MAP. I samråd med närmaste chef sätts individuella mål För att göra Coca-Cola Drycker Sverige mer attraktiv för det kommande året. Tanken är att det ska gå en röd som arbetsgivare för kvinnor arbetar vi kontinuerligt med tråd från företagets affärsplan till medarbetarnas mål. Årligen utvärderas sedan prestation och utveckling kopplat till lön. En bedömning görs utifrån tre aspekter: Dagligt arbete i förhållande till befattningsbeskrivning Efterlevnad av företagets värderingar jämställdhetsfrågor. Att visa respekt för varandra ingår i våra värderingar. Ett konkret exempel är de andliga rum vi byggt för att medarbetarna ostört ska kunna till exempel be, meditera eller ringa ett viktigt telefonsamtal. En ansvarsfull arbetsgivare går ner på individens nivå och tillvaratar den mixade mosaiken av färdigheter och kunskaper. Rifat Falay, Utlastnings-/Plockledare Teamwork inspirerar till både glädje och utveckling. Vi lär av varandra i vardagen. Emina Qundos, Teamleader Beredningen Uppfyllelse av individuella mål Våra ledare bedöms även på hur väl de motsvarar egen- Samarbete med Försäkringskassan i Haninge skaperna i chefsprofilen. Mångfald i praktiken Enligt medarbetarundersökningen 2008 svarade 81 procent av medarbetarna positivt gällande mångfald och rättvisa. Den enskilda frågan om man upplevde att företaget konsekvent behandlade alla rättvist hade förbättrats med hela 15 procent sedan Hela 88 procent Coca-Cola Drycker Sverige satsar på förebyggande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Vid en sjukskrivning fokuserar vi på medarbetarens arbetssituation och för att öka möjligheterna till en snabbare återgång i arbete har Coca-Cola Drycker Sverige utformat en egen rehabiliteringsprocess. Vi har även ett nära samarbete med Försäkringskassan i Haninge. Vi har ett mycket bra samarbete där Coca-Cola tar sitt rehabiliteringsansvar på ett föredömligt vis. Tillsammans med Coca-Cola, den sjukskrivne och vården lägger vi upp en rehabiliteringsplan, berättar Louise Gunnarsson på Försäkringskassan i Haninge. En ansvarsfull arbetsgivare är intresserad av vad som händer och stöttar om det behövs, lyssnar på personalen och ser till att alla får möjlighet att utvecklas. Mikael Helgesson, Linjetekniker S10 Från chefsnivå är man duktig på att tillvarata medarbetarnas olika förmågor och egenskaper så att alla kommer till sin rätt. Jim Engman, Innesäljare 22 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

13 MÄNNISKOR Att vi engagerar oss så här gör att jag känner mig om möjligt ännu mer stolt över att jobba på Coca-Cola. Dagen har varit kanonrolig, och det känns alldeles fantastiskt att få bidra och göra något så meningsfullt som idag. Fantastiskt att vi gör detta. Stolt att vara en del av detta och stolt över Coca-Cola. Bra ordnat och fixat. Varit en ögonöppnare på många sätt. Tack! Röster från medarbetare efter volontärdagen. arbetslagstiftning. Bland annat ställs krav på att leverantören följer gällande lagar och regler för tillverkning, säkerhet, diskriminering, arbetsvillkor, föreningsfrihet och kollektivavtal. Vid upphandling av material och tjänster ställer vi miljö-. kvalitets- och arbetsmiljökrav. Till hjälp har inköparna checklistor med obligatoriska skall-krav och utvärderingskriterier i form av bör-krav. Med målet att påverka leverantörerna skärper vi hela tiden kraven. Leverantörerna utvärderas årligen med frågor kring kvalitet, miljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Eva Okmian, en av medarbetarna på Coca-Cola Drycker Sverige som deltog på Volontärdagen. Ansvarsfulla relationer och goda samarbeten Vi vill vara en ansvarsfull samhällsaktör som gör skillnad. Det handlar om hur vi i vardagen agerar gentemot varandra och vår omvärld. Det kan också handla om det lite oväntade som när vi genomförde vår volontärdag i samarbete med Myrorna. Unikt samarbete med Volontärbyrån och Myrorna I februari 2009 genomfördes vår Volontärdag i samarbete med Volontärbyrån och Myrorna. För oss handlade det om att göra samhällsnytta och att faktiskt ta socialt ansvar i praktiken. Volontärbyråns arbete går ut på att förmedla volontärkontakter och det unika i det här fallet är att det handlar om ett samarbete med ett så stort företag med 800 medarbetare. Tillsammans med Myrorna hjälpte vi till med torgförsäljning, sortering av gåvor och hämtning hos privatpersoner, diverse informationsinsatser, upprustning av lokaler, kläd- och matutskänkning till hemlösa och företagskontakter för att främja ökat samarbete med Myrorna. En utvärdering av dagen visade att medarbetarna var mycket positiva. God etik i alla affärer Att agera hederligt och ärligt är grundläggande för oss på Coca-Cola Drycker Sverige. Med våra Etikregler för affärsverksamhet (Code of Business Conduct) har vi handfasta riktlinjer för hur vi ska agera ansvarsfullt gentemot varandra, kunder, leverantörer, konsumenter och myndigheter. I samband med anställning blir alla medarbetare informerade om våra etiska riktlinjer. I praktiken kan det handla om skydd av företagsinformation, dokumenthantering, ärlig produktinformation, mutor och kontakter med leverantörer. Ansvarsfull leverantörskedja Våra relationer med kunder och leverantörer bygger på förtroende. Därför bygger vi långvariga samarbeten med både kunder och leverantörer som delar våra värderingar och etiska principer. I egenskap av leverantör är vi måna om att leva upp till de krav och förväntningar kunderna ställer i våra affärskontakter. Detsamma förväntar vi oss av våra leverantörer. Enligt avtal ska leverantörerna följa våra Riktlinjer för leverantörer, som sammanfattar våra krav och betonar goda arbetsförhållanden enligt gällande miljö- och Johan Oljeqvist, VD Myrorna Lokala samhället i fokus i banbrytande samarbete Att samarbeta med Coca-Cola Drycker Sverige var något vi beslutade först efter att vi granskat deras hållbarhetsarbete. De har ett seriöst hållbarhetsarbete i framkant och en vilja att göra skillnad, vilket är något vi gärna vill uppmuntra. Avgörande var också Coca-Colas intentioner med projektet som låg i linje med både våra och deras egna värderingar. Volontärdagen syftade till att konkret hugga i och skapa samhällsnytta genom engagemang i det lokala samhället. Coca-Cola var resultatorienterade under hela projektet och samhällsnyttan av medarbetarnas insatser uppskattas till ca 6,4 miljoner kronor. Samarbetet var banbrytande här i Sverige och visar helt klart vägen framåt. 24 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

14 THE COCA-COLA COMPANY People Medarbetare: Alla som arbetar för The Coca-Cola Company ska behandlas med respekt. I 90 procent av fler än 200 länder sker produktionen med lokala anställda och lokala ingredienser. People Samhälle Partners Partners Samarbetspartners: Fungerande och utvecklande samarbete med leverantörer och intressenter. Genom världens största distributionsnät för drycker konsumeras produkter cirka 1,6 miljarder gånger varje dag, i mer än 200 länder. Ett av dem är Egypten. Planet Miljö: Ledande vad gäller ansvarsfull vattenanvändning, effektiva förpackningar och minskad klimatpåverkan. Planet Myndigheter Hållbar affärsverksamhet och samhällen Affärer Profit Profit Värde: Maximera värdet för aktieägarna, i kombination med hänsyn och ansvarstagande. Portfolio The Coca Cola Company är världens största leverantör av kolsyrade drycker, juice, fruktdrycker samt drickfärdiga kaffe- och teprodukter. Totalt marknadsför företaget nästan 500 olika varumärken och mer än produkter. till hållbara samhällen genom socialt ansvarstagande, hänsyn till miljön och främjande av ekonomisk utveckling på de platser där företaget verkar. Ett långsiktigt förhållningssätt och ansvarstagande är också en förutsättning för ekonomisk framgång. Manifesto for growth The Coca-Cola Companys vision och angreppssätt för hållbar tillväxt med fem huvudområden som anges i Manifesto for Growth. Portfolio Portfölj: Drycker av högsta kvalitet, genom hela sortimentet av över produkter. The Coca-Cola Company samarbetar med mer än 300 fristående buteljeringsföretag världen över. The Coca-Cola Company tillverkar och säljer dryckeskoncentrat, samt ansvarar för konsumentmarknadsföringen globalt. Buteljeringsföretagen sköter förutom dryckestillverkning och distribution även kundmarknadsföring och försäljning på respektive lokal marknad. Samarbetet med buteljeringsföretagen innebär att verksamheten bedrivs globalt men samtidigt har tydlig lokal förankring. Med företagets storlek och globala räckvidd följer också ett stort ansvar. The Coca-Cola Company vill bidra Förhållningssätt till hållbar utveckling Världen står idag inför en rad stora utmaningar. Att åstadkomma en hållbar utveckling kräver betydande insatser och samarbeten mellan olika samhällsaktörer. The Coca-Cola Company samarbetar med flera olika intressentgrupper, bland annat leverantörer, lokala samhällen och ideella organisationer. The Coca-Cola Company har undertecknat de tio principerna i FN:s Global Compact, vilket innebär ett aktivt åtagande att arbeta för mänskliga rättigheter, etablera goda arbetsvillkor, ta ansvar för miljön och bekämpa korruption. Jacob Wallenberg, Styrelseledamot The Coca-Cola Company Vi kan göra en positiv skillnad Ansvarstagande och arbete för en hållbar utveckling är avgörande för att The Coca-Cola Company ska vara ett framgångsrikt företag. Idag väljer konsumenterna sina produkter inte bara utifrån smak och kvalitet, utan också utifrån företagens värderingar och samhällsansvar. Med verksamhet i hela världen och varumärken som nästan alla människor känner till har The Coca-Cola Company både ett stort ansvar och möjlighet att göra en positiv skillnad. Det är något vi strävar efter att uppnå varje dag! En stor del av hållbarhetsarbetet sker i samarbete med våra lokala buteljeringsföretag över hela världen. Coca-Cola Drycker Sverige är en god förebild och pådrivande kraft inom hållbarhetsområdet, något jag som svensk naturligtvis är stolt över. 26 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

15 THE COCA COLA COMPANY Globala utmaningar lokala lösningar En rad globala utmaningar påverkar såväl The Coca-Cola Company som de samhällen företaget verkar i. Koncernens globala spännvidd kombinerat med lokal förankring på de platser där verksamheten bedrivs, möjliggör både gränsöverskridande och anpassade arbetssätt i strävan mot en hållbar utveckling. Välmående lokalsamhällen är en förutsättning för företagets framgång. En aktiv livsstil för bättre hälsa En fjärdedel av världens befolkning lider av övervikt och siffran fortsätter att stiga. Situationen påverkar människors hälsa och välmående men också samhällsekonomin. The Coca-Cola Company arbetar tillsammans med olika intressenter för att identifiera och implementera lösningar, så som utbildningsverktyg och aktiviteter, som kan hjälpa människor att bli mer aktiva och leva mer hälsosamt. Vattnet vår viktigaste resurs Mer än en miljard människor har idag inte tillgång till säkert dricksvatten. The Coca-Cola Company har som mål att återföra samma mängd vatten av god kvalitet till naturens kretslopp, som används i produkter och produktionsprocess. En viktig åtgärd är att effektivt rena det vatten som används, så att det kan återföras till naturen. Tillsammans med WWF har företaget också utvecklat ett program som hjälper fabrikschefer att minska vattenanvändningen. The Coca-Cola Company medverkar i flera globala samarbeten för att skydda världens viktiga sötvattensresurser och för att förbättra lokala dricksvattenstillgångar. Sedan 2005 har The Coca-Cola Company etablerat mer än 200 vattenprojekt i 60 länder. Lättare förpackningar och mindre avfall Förpackningar ger upphov till avfall och kräver energi och resurser att tillverka. Livscykelperspektivet är vägledande i arbetet för att utveckla de bästa förpackningsalternativen och återvinningssystemen. Stora framsteg har åstadkommits, sedan lanseringen har exempelvis vikten på en av förpackningsmodellerna i glas minskats med mer än 50 procent. Insamlings- och återvinningsgraden för dryckesförpackningar är hög jämfört med andra livsmedelsförpackningar. I genomsnitt består en aluminiumburk av procent återvunnet material. Energi & klimat Klimatpåverkan från koncernen kommer främst från dryckesautomater och kylar. År 2000 fattades beslut om att förbättra energieffektiviteten på kylutrustning med 40 till 50 procent fram till år Genom olika insatser, så som inköp av energieffektiva och freonfria kylskåp, är man på väg att nå målet. The Coca-Cola Company har länge fokuserat på att energieffektivisera och minska växthusgasutsläppen från företagets produktions och distribution. Nu har man även börjat utvärdera de utsläpp som genereras från en produkts hela livscykel. Tillsammans med Carbon Trust kartläggs produkters koldioxidavtryck och möjligheterna att kommunicera detta till konsumenten. Utblickar Utblick El-Salvador The Coca-Cola Company arbetar för sunda förhållanden i leverantörskedjan genom ett antal olika initiativ. Att säkerställa att barnarbete inte förekommer är en viktig del. I El-Salvador har The Coca-Cola Company deltagit i ett gemensamt initiativ, där tusentals barn gavs möjlighet till undervisning och utbildning istället för arbetet på sockerrörsfälten. Utblick Haiti HIV/AIDS är en stor utmaning och innebär trauman för miljontals människor. The Coca-Cola Company arbetar på flera håll i världen med framför allt utbildning i frågan. Som exempel har företaget bidragit med dollar till ett lokalt initiativ för att minska smittspridningen av HIV/AIDS bland ungdomar i Port-au-Prince. Projektets inriktning är att ge en underhållande form av utbildning för att skapa lärande för livet. Mer än ungdomar kommer att nås av initiativet. Utblick Kina Genom ett partnerskap med kinesiska myndigheter verkar The Coca-Cola Company för bättre vattenanvändning och rent dricksvatten på Kinas landsbygd. Insatserna innebär bland annat att visa på goda exempel avseende teknologier för säkert dricksvatten och vattendränering samt hållbara jordbruksmetoder. Företaget har bidragit med mer än en miljon dollar till projektet som spänner över fyra år. Utblick Afrika Malaria innebär stort lidande för många människor. Företaget har sponsrat projektet netsforlife, vars syfte är att förhindra spridningen av malaria genom distribution av en miljon impregnerade insektsnät i 16 afrikanska länder. Målgrupperna är i huvudsak känsliga grupper så som barn under fem år och gravida kvinnor. Läs mer om hållbarhetsarbetet inom The Coca-Cola Company: Vårt engagemang gör skillnad Colombia har stora utmaningar i form av fattigdom, organiserad brottslighet och korruption. Landet är ett av världens mest drabbade när det gäller övergrepp och våld mot fackligt aktiva. Också anställda vid Coca-Cola anläggningar har utsatts. Även Coca-Cola Drycker Sverige berörs av problematiken i Colombia. Kunder, konsumenter och våra hanterar problemen och värnar om mänskliga rättigheter. I oktober 2008 reste en grupp med informationsansvariga från Coca-Cola i olika europeiska länder till Colombia, Peter Bodor, Informationsdirektör på Coca-Cola Drycker Sverige var med på resan. Visst får vi rapporter från huvudkontoret i Atlanta Peter Bodor, Informationsdirektör Coca-Cola Drycker Sverige om moderbolagets arbete för att säkerställa mänskliga rättigheter, men det betyder mycket att kunna svara på frågorna utifrån egna intryck och upplevelser på plats. Som dotterbolag tycker jag också att vi ska vara en pådrivande kraft och visa att vi bryr oss. Enligt Peter gav resan starka bevis på att företaget vill göra rätt, är öppna för granskning och dialog och att kollegorna i Bogota precis som i Jordbro, självklart vill kunna stå för att de arbetar på ett ansvarstagande företag. Resan omfattade besök på en av bryggerianläggningarna och möten med personalansvarig och fackliga representanter. Besökarna fick information om hur The Coca-Cola Company uppmuntrar fackligt engagemang och därför har högre andel fackligt anslutna än andra arbetsplatser samt hur lönenivåerna ligger högre än snittet. Deltagarna besökte också en by där The Coca-Cola Company stödjer en yrkesskola för ungdomar som får en ny chans efter drogmissbruk, kriminalitet och utnyttjande av maffian. De allra flesta går vidare till riktiga jobb och kan göra en omstart på sina liv. Det är en stark upplevelse att möta en femtonåring som fått chans till ett nytt liv efter att ha utnyttjats av gerillan. Vissa hävdar att vi satsar på socialt ansvarstagande bara för att sälja mer men det är ett oerhört cyniskt sätt att se på det. När jag fick träffa dessa ungdomar på plats i Colombia känns det självklart varför vi ska engagera oss för att det faktiskt gör skillnad. 28 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

16 GRI Om redovisningen GRI Trovärdig hållbarhetsrapportering Coca-Cola Drycker Sveriges hållbarhetsredovisning 2008 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3) och det är vår andra redovisning enligt GRI. Innehållet i rapporten avser verksamheten inom Coca-Cola Drycker Sverige AB och omfattar i första hand Mandatory Optional Self Declared Third Party Checked GRI Checked 2002 C C+ B B+ A A+ in Accordance Kontakta oss Vi tar gärna emot synpunkter och frågor som rör vårt hållbarhetsarbete. E-post: Telefon: Kontaktperson: Peter Bodor, Informationsdirektör Coca-Cola Drycker Sverige AB Dryckesvägen 2C Haninge Besök också gärna Report Externally Assured Report Externally Assured Report Externally Assured hållbarhetsarbetet under Vi har rapporterat enligt GRI:s riktlinjer för att säkerställa en relevant och trovärdig redovisning. För denna redovisning har vi valt att rapportera enligt GRI:s C-nivå och att låta GRI verifiera detta. Jämfört med 2007 har vi utvecklat redovisningen bl.a. genom att redovisa fler hållbarhetsindikatorer och nyckeltal. Vi ser även över hur vi kan utveckla redovisningen framöver och utvärderar rapportering på en B-nivå. Avsikten är att fortsätta redovisa vårt hållbarhetsarbete årligen. GRI-index På följande sida finns en tabell som omfattar obligatoriska indikatorer samt de prestandaindikatorer som är relevanta för Coca-Cola Drycker Sverige, och som vi valt att redovisa på. Tabellen visar också om vi redovisat fullständigt eller delvis enligt GRI:s riktlinjer för varje enskild indikator samt var i rapporten informationen finns. GRI-Index GRI-indikator Status/Kommentar Sidhänvisning Strategi och profil 1.Strategi och analys 1.1 Uttalande från VD 3 2.Organisationens profil 2.1 Organisationens namn Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster Organisationsstruktur Huvudkontorets lokalisering Länder i vilka organisationen är verksam Ägarstruktur och bolagsform Marknader Bolagets storlek Betydande förändringar under räkenskapsåret Inga betydande förändringar 2.10 Priser som organisationen vunnit under räkenskapsåret 8 3.Information om redovisningen 3.1 Rapporteringsperiod Senaste utgivna rapport Rapporteringscykel Kontaktperson för rapporten Process för att identifiera rapportens innehåll Rapportens avgränsning Begränsningar i rapporteringen Inga begränsningar i rapporteringen 3.8 Redovisningsprinciper gällande rapportering av dotterbolag Inga dotterbolag finns 3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare Inga betydande förändringar redovisningar, och skälen för sådana förändringar Väsentliga skillnader i omfattningar, avgränsningar etc. jämfört med tidigare års rapporter. Inga väsentliga skillnader _ 3.12 GRI innehållsindex 31 4.Bolagsstyrning, åtaganden och engagemang 4.1 Struktur för bolagsstyrning Ange om styrelseordföranden sitter i ledningen, och i så fall varför Struktur för ledningen av företaget för företag och antal oberoende Företaget har ej Unitary Board medlemmarna med s.k. Unitary board. 4.4 Mekanismer för aktieägare och medarbetare att ge rekommendationer/ 5,7, direktioner till högsta ledningen (styrelsen) 4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och principer 7, för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande, samt hur väl dessa införts i organisationen Försiktighetsprincipens tillämpning , Intressenter som involverats av företaget Grund för identifiering av vilka intressenter som man ska involvera 6-7 Prestandaindikatorer Ekonomi EC1 Direkt ekonomiskt värde (inkl. vinst, omkostnader, löner, utdelning). 2, 5, 7 EC2 Ekonomiska effekter och andra risker och möjligheter som en följd av klimatpåverkan Miljö EN1 Materialanvändning i vikt eller volym 2, 15 EN4 Indirekt energiförbrukning 17 EN5 Energibesparingar genom sparande och effektivitetsförbättringar EN8 Total vattenförbrukning, per källa 15 EN9 Vattenkällor som väsentligen påverkas av vattenanvändningen 11, 15 EN16 Totala direkta och indirekta växthusgaser, i vikt 2, 17 EN18 Initiativ för att reducera växthusgaser samt reduktioner som uppmätts EN21 Total mängd utsläpp av vatten, kvalitet och destination. 15 EN22 Total mängd avfall per typ och hanteringsmetod 16 EN26 Initiativ för att minska produkter och tjänsters miljöpåverkan EN27 Procent av sålda produkter och förpackningar som är återvunna per kategori 16 EN28 Böter och andra sanktioner p g a brister i efterlevnad av miljölagstiftning Inga överträdelser Produktansvar PR1 Förbättringar av produkter och tjänster utifrån hälsa och säkerhet, procent av väsentliga produkter 9-12 och tjänster som berörts. PR3 Produkt- och tjänsteinformation som krävs PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inkl kundundersökningar 2, 6-7 PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder, frivilliga åtaganden etc. relaterade till 11 marknadskommunikation PR7: Totalt antal fall där regler och frivilliga koder för marknadskommunikation inte efterlevts. 11 PR9 Finansiellt värde av väsentliga böter som resultat av att lagar och förordningar inte följts gällande Inga böter tillhandahållande och vid användande av produkter. Arbetsförhållanden LA1 Totalt antal medarbetare per funktion, typ av anställning och region 5, 22 LA4 Procent av medarbetare som omfattas av kollektivavtal 20 LA7 Skadefrekvens, arbetsrelaterad sjukdom, frånvarodagar och totalt antal arbetsrelaterade 2, dödsfall per region LA14 Löneförhållanden mellan män och kvinnor per anställningskategori. 20 Mänskliga rättigheter HR2 Mänskliga rättigheter, granskning av leverantörer HR4 Totalt antal incidenter gällande diskriminering samt åtgärder 20 SO3 Andel av medarbetare i procent som utbildats om antikorruptionspolicys och tillvägagångssätt HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

17 Coca-Cola Drycker Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker till den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Nestea, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varjer dag. Coca-Cola Drycker Sverige ägs av the Coca-Cola Company som har verksamhet i mer än 200 länder. Receptet på Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. I Sverige lanserades Coca-Cola För ytterligare information, besök gärna

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Gjord i Jordbro. 335 miljoner liter dryck producerad varumärken 74% av volymen såld dryck tillverkad i Sverige

Gjord i Jordbro. 335 miljoner liter dryck producerad varumärken 74% av volymen såld dryck tillverkad i Sverige Gjord i Jordbro lokal produktion för svenska marknaden Huvudkontor, produktion och lager i Jordbro 335 miljoner liter dryck producerad 2015 15 varumärken 74% av volymen såld dryck tillverkad i Sverige

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Dryckesvägen 2D, 136 87 Haninge HÅLLBARHETSREDOVISNING 2007

Dryckesvägen 2D, 136 87 Haninge HÅLLBARHETSREDOVISNING 2007 (Biljetterna gäller en gång/person. Åldersgräns 7 år. Under 18 år i målsmans sällskap.) Dryckesvägen 2D, 136 87 Haninge HÅLLBARHETSREDOVISNING 2007 30 30 FÖRORD INNEHÅLL Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön 1 Klimatpåverkan 2013 och 2008 (VIT stapel) (kg CO 2e PER liter dryck) 33 cl returglas 0,093 50 cl returglas 0,106 33 cl engångsglas 0,350

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön BÄST I VÄRLDEN Svenskarna är bäst i världen på att panta. Tack vare det, blir svenskarnas påverkan på miljön mycket mindre än i andra länder,

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer