HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 INNEHÅLL Resultat Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker Sverige 4 Strategi 6 Produkt & Marknad 9 Miljö 14 Människor 20 The Coca-Cola Company 26 GRI 30 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

2 Viktiga framsteg 2008 Lokal vattenkälla i Hanveden för tillverkning av vårt källvatten Bonaqua Sedan september 2008 tappar vi vårt källvatten från en lokal källa bara två kilometer bort. Det minskar våra koldioxidutsläpp med 164 ton per år, jämfört med tidigare transporter av färdigförpackat vatten från Norge. RESULTAT 2008 Resultat och långsiktiga mål för våra viktigaste hållbarhetsparametrar inom Coca-Cola Drycker Sverige AB. Hållbarhet en förutsättning för tillväxt Stolta och engagerade medarbetare Vår medarbetarundersökning visar att medarbetarna trivs allt bättre med sitt arbete. Medarbetarindex ökade från 74 (2006) till 78 (2008) Utveckling Mål 2015 Läs mer Prisbelönt förbättringsarbete Under 2008 genomförde vi drygt förbättringsåtgärder i verksamheten. Coca-Cola Drycker Sverige fick stolt ta emot The Alan G. Robinson Award 2008 som Sveriges bästa företag i förbättringsarbete. Certifiering av arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS Som ett resultat av flera års arbete med arbetsmiljöfrågor har vi blivit certifierade enligt den internationella standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete OHSAS Minskade utsläpp av koldioxid Bra Miljöval el, nya fordon, ökad andel smarta kylskåp och utbildning i Eco-driving för alla chaufförer och säljare har minskat våra koldioxidutsläpp. Fler produkter utan tillsatta konserveringsmedel Under året har vi lanserat nya Coca-Cola light och Coca-Cola zero utan tillsatta konserveringsmedel. Målet är att samtliga läskvarumärken ska vara utan tillsatta konserveringsmedel. Fakta om rapporten Text: Goodpoint AB Form: Grand Plan AB Foto: Stefan Nilsson, Fredrik Persson, Coca-Cola Drycker Sverige Tryck: HS Grafiska Klimatkompensation: Coca-Cola Drycker Sverige har kompenserat för de koldioxidutsläpp som genererats vid pappersproduktion, tryck och distribution av hållbarhetsredovisningen, genom att investera i kvalitetssäkrade kompensationsprojekt av högsta standard inom FN:s CDM-system, som styrs av Kyotoprotokollet. Det innebär motsvarande minskning av koldioxidutsläpp genom exempelvis förnyelsebar energiproduktion i Kina och Indien. Produkt & Marknad Försäljning (Miljoner liter 325,9 353,3 360,7 372,1 Sid 5 dryck per år) Kundnöjdhet 0,1-0,4 0,6-0,5 Sid 6 (Dagligvarukedjornas helhetsbedömning av Coca-Cola Drycker Sverige som leverantör. Skala +2 till -2 där 0 avser medelvärde för branschen) Konsumentreklamationer 1,55 1,04 0,57 0,42 Mål 2009: 1,4* Sid 12 (antal per miljon fyllda förpackningar) Kvalitetsindex, produkt Sid 12 Medarbetare Sjukfrånvaro (procent av 6,8 7,8 6,5 6,2 Sid 20 total arbetstid) Arbetsskador (som orsakat 2,0 1,1 1,9 1,5 0,5 Sid 21 sjukfrånvaro, antal per 100 anställda) Nöjda medarbetare Ej mätt 74 Ej mätt 78 Sid 20 (index engagemang, enligt medarbetarundersökning) Jämställdhet Sid 22 (andel kvinnliga anställda i procent) Miljö Vattenförbrukning 2,33 2,26 1,93 1,88 1,65 Sid 15 (liter per liter producerad På sikt ska vi bli dryck) vattenneutrala Koldioxidutsläpp Sid 17 (totalt, antal ton) På sikt ska vi bli klimatneutrala Energianvändning 0,46 0,43 0,43 0,40 0,32 Sid 18 (MJ per liter dryck) Avfallshantering 97,6 98,4 97,3 98,8 99 Sid 16 (andel återvinning i procent) Fyllnadsgrad Förbättrad Sid 18 (fjärrtransporter från Jordbro bränsleeffektivitet. andel av tonnage i procent) Ökad andel förnyelsebart bränsle Företagens roll i det globala och lokala samhället håller på att förändras. Och det går fort. Finanskris och globala miljökatastrofer är ett resultat av att gamla principer för tillväxt inte längre håller. Företagen får en betydligt större och viktigare roll som samhällsbyggare och vinnarna blir de som har förmågan och framför allt viljan att förändras och göra skillnad. Och det har vi på Coca-Cola Drycker Sverige. Vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar. Att vi tar ansvar är också något som våra intressenter förväntar sig. Vi på Coca-Cola Drycker Sverige vet att det är möjligt att åstadkomma en hållbar tillväxt. Under 2008 ökade vi vår försäljningsvolym med 3,2 procent samtidigt som vi stärkte vårt hållbarhetsarbete. Vi ska även fortsättningsvis maximera avkastningen för våra ägare, men utan att ge avkall på vårt överordnade samhällsansvar. Vi står idag inför en rad utmaningar på hållbarhetsområdet global uppvärmning, bristande naturresurser och ohälsa. Med ambitionen att vara ledande sätter vi höga mål för vårt hållbarhetsarbete för bland annat produktsäkerhet, ansvarsfulla leverantörskedjor och nöjda medarbetare. Coca-Cola Drycker Sverige har faktiskt arbetat med hållbarhet länge, utan att sätta ett namn på det och göra det lika systematiskt som vi gör idag har varit ett bra år för oss. Vi har lyckats minska vår vatten- och energianvändning och våra koldioxidutsläpp. All energianvändning i form av el eller värme kommer nu från förnybara källor. Sedan den 1 januari 2008 köper vi enbart Bra Miljöval el. Under 2008 har vi också som första livsmedelsproducent blivit medlem i det svenska klimatnätverket BLICC, Business Leaders Initiative On Climate Change. Det gör att vi nu ökar insatserna för att bli både vatten- och koldioxidneutrala på sikt, och jag är övertygad om att vi kommer att lyckas. Samtidigt har det visat sig att vårt hållbarhetsarbete är lönsamt och att vi faktiskt sparat stora summor genom minskad resursanvändning och avfallsproduktion. Under 2008 har debatten om fördelarna med närproducerat och lokala råvaror varit intensiv. Många tror att våra produkter kommer färdigförpackande från fjärran land, vilket är fel. I stort sett all vår dryck produceras i Jordbro. De viktigaste ingredienserna är vatten från Mälaren och socker från Skåne. Under 2008 började vi även tappa vårt vatten Bonaqua med källvatten från den lokala källan i Hanveden bara någon kilometer från produktionsanläggningen. Vår viktigaste resurs är givetvis alla medarbetare och det är glädjande att konstatera att resultatet från vår senaste medarbetarundersökning visar att vi har engagerade medarbetare som trivs allt bättre. Det är också kraften bland medarbetarna och viljan till att åstadkomma ständiga förbättringar som är grunden för hela vårt hållbarhetsarbete. Under året genomförde vi hela förbättringsåtgärder inom företaget och som ett resultat av detta målmedvetna arbete mottog vi The Alan G. Robinson Award 2008 som Sveriges bästa företag i förbättringsarbete. Det tycker jag visar att hos oss så kan var och en med en idé eller ett förslag faktiskt komma till tals och påverka och förändra verksamheten till det bättre. Jag tänkte avsluta med det viktigaste, nämligen vikten av att göra rätt saker och att ständigt tänka i nya banor och inte köra på i gamla hjulspår. Lyckas vi med detta så kommer vi att att leva upp till ambitionen att vara ledande. Göran Holm, VD Coca-Cola Drycker Sverige AB * Fr.o.m räknas samtliga inkomna reklamationer, dvs även sådana som visar sig vara ej berättigade. 2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

3 OM COCA-COLA DRYCKER SVERIGE Ägarförhållanden Coca-Cola Drycker Sverige AB är ett helägt dotterbolag till The Coca-Cola Company, och ingår tillsammans med ett tjugotal andra dryckesföretag i Bottling Investment Group, BIG. Totalt har BIG anställda. Företagsledningen Coca-Cola Drycker Sverige Stående från vänster: Maria Fransson, VD-sekreterare, Håkan Lager, Verksamhetsutvecklingsdirektör, Anna Greisz, Produktionsdirektör, Bengt Lagerman, Finans- och Administrationsdirektör, Robert Lulek, Bolagsjurist och Jens Ohlsson, Kommersiell direktör. Sittande från vänster: Peter Bodor, Informationsdirektör, Zorica Bodiroza, personaldirektör, Göran Holm, VD, Karla Sahlin, Marknadsdirektör och Peter Schill, Distribution- och Logistikdirektör. Styrelse och ledning utgörs delvis av samma personer, då Coca-Cola Drycker Sverige är ett helägt dotterbolag till The Coca-Cola Company. Styrelseordförande är Göran Holm. Två styrelseledamöter är arbetstagarrepresentanter. Det här är Coca-Cola Drycker Sverige Coca-Cola Drycker Sverige AB bildades Verksamheten består av produktion, distribution, marknadsföring och försäljning av produkter från The Coca-Cola Company. Försäljning sker till företagskunder såsom dagligvaruhandel, hotell, restauranger och kaféer, samt genom uthyrning och försäljning av dryckesautomater. Huvudkontor, produktion, lager och distribution finns i Jordbro, Haninge strax söder om Stockholm. Regionala säljkontor finns i Malmö, Göteborg och Umeå. Ett tiotal omlastningsstationer för distribution finns också på olika orter runtom i landet. I produktionsanläggningen i Jordbro, en av Europas modernaste, tillverkas produkter för den svenska marknaden. Dagligen produceras cirka 1 miljon liter dryck. Vår historia Apotekaren John Pemberton uppfinner världens mest kända läskedryck år 1886 i Atlanta, USA. När han experimenterar för att hitta ett botemedel mot huvudvärk får han istället fram en blandning som blir Coca-Cola. Kort därefter grundas The Coca-Cola Company. Till Sverige kom Coca-Cola 1953, även om drycken redan innan var känd. Först såldes Coca-Cola uteslutande i den klassiska glasflaskan på kaféer, restauranger, kiosker och butiker. Under 1960-talet lanserades aluminiumburkarna. Idag har vi ett brett produktsortiment av drycker i olika förpackningar. Coca-Cola Drycker Sverige är marknadsledande inom läsksegmentet i Sverige med över 50 procent i marknadsandel. Läsk, och då främst Coca-Cola står för den största delen av vår försäljning medan juice är en av de kategorier som växer mest. Under 2008 lanserades en rad nya smaker på våra drycker och i april introducerades nya Coca-Cola light, helt utan konserveringsmedel. Coca-Cola Drycker Sverige AB 2008 Medelantal anställda: 830 (varav heltidsanställda 92 procent och tillsvidareanställda 95 procent). Nettoomsättning: 2,8 miljarder kr. Försäljningsvolym: 370 miljoner liter dryck. 4 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 STRATEGI Hela 60 procent av svenska befolkningen uppmärksammade årets stora reklamkampanj. Ledande inom hållbar utveckling Ett av våra strategiska mål är att vara ledande inom säkerhet, kvalitet, miljö- och samhällsansvar. Att vårt hållbarhetsarbete ligger i framkant är också en förutsättning för att vi ska nå vår Vision 1: En dryck till alla i Sverige varje dag, överallt, alltid - lönsamt och hållbart. Intressenternas förväntningar vägledande Vi lever i en ständigt föränderlig värld där vi vill göra skillnad och delta i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Då gäller det att ha kunskap om vad som händer i omvärlden. Coca-Cola Drycker Sverige har ett brett spektrum av intressenter vars krav och förväntningar är vägledande i hållbarhetsarbetet och återspeglar innehållet i denna redovisning. Informationen i redovisningen omfattar också de områden där företaget har en betydande hållbarhetspåverkan, som produktinformation, vattenanvändning och utsläpp av koldioxid, samt medarbetarfrågor. Dialog med kunderna Under 2008 har särskilda möten genomförts med flera nyckelkunder inom dagligvaruhandeln och restaurangbranschen för att berätta om vårt hållbarhetsarbete och ta del av kommande krav och förväntningar. Vi undersöker årligen hur nöjda våra företagskunder är med oss som leverantör, genom ett kundnöjdhetsindex. En av våra viktigaste kundgrupper, dagligvaruhandeln, Media Samarbete Livsmedelsindustrierna, Sveriges Bryggerier, Returpack, UNESDA (Europeiska läskedrycksorganisationen) m.fl Branschorganisationer Öppen kontinuerlig dialog Konsument och attitydundersökningar, konsumentkontakt, studiebesök och upplevelsecentrum Regelbunden dialog med kommun och exempelvis Livsmedelsverket. Rapportering till kommunens miljötillsynsmyndighet Myndigheter Medarbetare Medarbetarsamtal och -undersökningar, informationsmöten fackligt arbete Leverantörer Kunder Möten, kundundersökningar, samarbets och utvecklingsprojekt Utvärdering, samarbets och utvecklingsprojekt Samarbete lokalt med Mentor Sverige, globalt med WWF Konsumenter Rapportering och regelbunden dialog Ideella organisationer Genom interna diskussioner har vi identifierat intressenter som är särskilt angelägna att lyssna till ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi för en löpande och öppen dialog med våra intressenter för att hålla oss uppdaterade på deras krav och förväntningar. Ägare placerade oss 2008 totalt sett som nr sju av 20 leverantörer, samma placering som När det gäller miljö och etik har vi klättrat på rankingen hos både dagligvarukunder (från nr 18 till nr 11) och servicehandelskunder (från nr 13 till nr 1). Jeanette Flodqvist, Miljöstrateg Haninge Kommun Lokal förebild i miljöarbetet Haninge kommun arbetar aktivt med energifrågor och deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Det är ett långsiktigt arbete som går ut på att göra hela kommunen hållbar. Arbetet bygger bland annat på samverkan med näringslivet där Coca-Cola Drycker Sverige är en viktig aktör och arbetsgivare. Coca-Cola Drycker Sverige ligger i fronten med sitt miljöarbete och det är en aktör som vi gärna vill lyfta fram som ett gott exempel här i kommunen. Tillsammans för vi diskussioner om samarbeten kring hållbara transporter och den framtida lokala energiförsörjningen. Gemensamma värderingar Coca-Cola Drycker Sverige har en värdegrund som vi lever efter, både som företag och som individer. Värderingarna genomsyrar verksamheten och är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Våra sex värderingar är Agera, Förbättra, Teamwork, Respekt, Personligt ledarskap och Glädjas. Exempel på hur våra värderingar tillämpas i det dagliga arbetet kan du läsa om i den här redovisningen. Hållbar tillväxt Coca-Cola Drycker Sverige strävar efter att maximera avkastningen för aktieägarna, men utan att kompromissa med vårt överordnade samhällsansvar. Vi strävar efter hållbar tillväxt och under 2008 ökade vi omsättningen med 2,3 procent samtidigt som vi stärkte vårt hållbarhetsarbete som omfattar allt vad företaget gör. Vi tänker långsiktigt och levererar vad kunder och konsumenter behöver idag, samtidigt som vi utvecklar morgondagens produkter. Lokalt ansvar Coca-Cola Drycker Sverige har en tydlig lokal förankring som en av de största verksamheterna i Haninge kommun. Vi är måna om att ta lokalt ansvar, både vad gäller vår fysiska miljöpåverkan och i rollen som arbetsgivare och företagare i kommunen. Vi samarbetar med både Haninge kommun och den lokala försäkringskassan. 6 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

5 STRATEGI Effektiva processer för ständiga förbättringar En förutsättning för att vi ska leva upp till ambitionen att vara ledande är att vi arbetar effektivt och ständigt förbättrar oss. För att möta kundernas allt högre krav behöver vi ändra våra arbetssätt. Vi behöver tänka nytt och hitta nya lösningar. Tvärfunktionellt samarbete Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Coca-Cola Drycker Sverige vilar på företagsledningen. Den 1 januari 2008 bildades en ny funktion, Verksamhetsutveckling, som ska driva arbetet inom säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö ur ett övergripande företagsperspektiv. Syftet är att ta ett helhetsgrepp och att integrera hållbarhetsfrågorna i affärsprocesserna. Som ett verktyg i arbetet använder vi en lean metodik kallad Ope- Prisbelönt förbättringsarbete En av våra värderingar handlar om ständiga förbättringar. Medarbetarna har ovärderlig kunskap om verksamheten genomförde vi drygt förbättringsåtgärder i företaget! Och för detta fick Coca-Cola Drycker Sverige ta emot The Alan G. Robinson Award 2008 som Sveriges bästa företag i förbättringsarbete. Motiveringen löd: För deras fokuserade och målinriktade förbättringsarbete som med stöd av C2 medfört bestående och kraftfullt PRODUKT & MARKNAD Goda drycker för alla smaker rational Excellence. Samspelet mellan avdelningar och processer ska stärkas samtidigt som vi har fokus på våra mål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. En ledstjärna i detta arbete är också en av våra värderingar Teamwork. resultat. Certifierade arbetssätt Under många år har vi byggt upp ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. Med verksamhetsanpassade Coca-Cola Drycker Sverige utvecklar kontinuerligt produkter och sortiment utifrån konsumenternas behov och önskemål, och utifrån forskning relaterad till hälsoaspekter för våra drycker. Vi producerar och säljer goda drycker av hög kvalitet, som uppfyller höga krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande. ledningssystem säkerställer vi en hög kvalitet på våra produkter och att vi arbetar förebyggande och förhindrar avvikelser. Utgångspunkt för våra ledningssystem är ISO Hälsa och välmående blir allt viktigare frågor för våra En annan typ av tillsats som ifrågasatts inte minst i och OHSAS samt The Coca-Cola Management System, konsumenter. Allt fler efterfrågar information om en- media är syntetiska färgämnen. Så kallade azofärger och med ambitiösa riktlinjer och ramverk som gäller för hela ergi- och näringsinnehåll, och deklaration av ämnen och kinolingult har tidigare varit förbjudna i Sverige men är koncernen. tillsatser. Efterfrågan ökar också på hälsoprofilerade och idag tillåtna inom EU och används i bland annat drycker Coca-Cola Drycker Sverige har under året tagit ett stort naturliga, liksom på etiskt profilerade och ekologiska mil- och lösgodis. I våra drycker förekommer inga azofärger. kliv framåt inom arbetsmiljöområdet. Som ett resultat av jömärkta produkter. Vi utvecklar vårt sortiment kontinuer- Kinolingult ingår i en av våra sportdrycker. Vi undersöker flera års arbete med arbetsmiljöfrågor har vi certifierats ligt och följer på nära håll forskning relaterad till konsu- alternativ för att ersätta detta. 8 slöserier Hösten 2008 startade vårt första Operational Excellenceinitiativ. Ett 50-tal medarbetare arbetade i tvärfunktionella grupper för att hitta förbättringsområden. Som hjälpmedel använde vi bl.a. verktyget de 8 slöserierna, som handlar om att helt enkelt göra mer av mindre. Slöserierna kan handla om såväl tid som naturresurser och annan ineffektivitet. För oss är det här hållbar utveckling i ett nötskal. i arbetsmiljö enligt OHSAS Vi har haft lyckade revisioner inom miljö ISO och kvalitet ISO Under 2009 är målet att implementera ISO-standarden för livsmedelssäkerhet ISO 22000, samt PAS 220. Viktiga framsteg 2008: Nya verktyg i förbättringsarbetet: Operational Excellence och 8 slöserier. The Alan G. Robinson Award 2008 som Sveriges bästa företag i förbättringsarbete. menternas behov och önskemål. En annan viktig uppgift är att på olika sätt stödja en aktiv livsstil. Socker från Skåne och vatten från lokal källa Våra drycker framställs med rena och naturliga råvaror som bas. Sockret kommer från skånska sockerbetor, vattnet till största delen från Mälaren. Vårt källvatten tappas sedan hösten 2008 från en lokal källa. Inga onödiga tillsatser Vår strävan är att framställa rena och naturliga drycker, utan onödiga tillsatser. Det är ett långsiktigt arbete där vi gör betydande investeringar i forskning, utveckling och Vår utgångspunkt är att med en väl sammansatt kost och regelbunden fysisk aktivitet så finns det utrymme att njuta av den mat och dryck man tycker om i lagom mängd. Forskning och fakta kring sötningsmedel Det vanligaste syntetiska sötningsmedlet aspartam (E951), har testats i olika vetenskapliga studier under 20 års tid, utan att visa på några negativa hälsoeffekter. Eftersom aspartam är 200 gånger sötare än socker behövs små Arbetet har resulterat i en rad förslag till förbättringsprojekt där ledningen i ett första skede valt ut sju stycken att Certifiering av arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS produktionsutrustning. Som ett resultat har vi under 2008 börjat tillverka Coca-Cola zero och Coca-Cola light utan mängder för att ge söt smak åt en dryck. Våra osockrade produkter är ett alternativ för till exempel diabetiker och arbeta vidare med. Som exempel kan nämnas ett projekt tillsatta konserveringsmedel. Målet är att samtliga läskva- för de som vill minska sitt kaloriintag. Många väljer också där vi minskar vattenanvändningen vid sköljning av flaskor. rumärken ska vara utan tillsatta konserveringsmedel. dryck sötad med sötningsmedel för att de gillar smaken. 8 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

6 PRODUKT & MARKNAD Ansvarsfull marknadsföring och försäljning För oss är det självklart viktigt att marknadsföra och sälja våra produkter på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Vi utvecklar kontinuerligt vår produktinformation och följer gällande lagstiftning och riktlinjer för marknadsföring. För att undvika etiska gråzoner i marknadsföring, testar vi reklamidéer på olika målgrupper. Under året har Coca-Cola Drycker Sverige dock anmälts och fällts av Näringslivets Etiska Råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK för reklamfilmen för Coca-Cola zero; The Breakup. Det är självklart viktigt att inte gå över gränsen, samtidigt är just Coca-Cola zero ett varumärke där vi vill sticka ut. Detta leder tyvärr ibland till missnöje hos enskilda konsumenter vilket vi beklagar. Vi marknadför oss inte mot barn eller skolor. Inom koncernen finns också tydliga riktlinjer och regler för marknadsföring för olika varumärken/produktkategorier. Under 2008 har försäljning av energidrycker till unga diskuterats i media. Vår policy är att inte marknadsföra energidrycker till barn och ungdomar under 14 år. På förpackningen anges också att produkten inte rekommenderas till gravida och personer överkänsliga mot koffein. En energidryck (25 cl) innehåller ungefär två tredjedelar så mycket koffein som en kopp starkt kaffe (15 cl). Produktinformation för medvetna val För att underlätta för konsumenterna att göra välinformerade och medvetna val, utvecklar vi kontinuerligt vår produktinformation. Ett exempel är GDA, Guideline Daily Amount (vägledande dagligt intag). GDA-märkningen anger produktens innehåll av energi och olika näringsämnen i en serveringsportion, som andel av rekommenderat dagsbehov. Under 2008 har GDA-märkningen utökats till att omfatta samtliga produkter från Coca-Cola inom EU. Undersökningar visar att ca 40 procent av svenska konsumenter har kännedom om GDA, alltså finns ytterligare utrymme att kommunicera fördelarna med GDA. GDA är en frivillig märkning och kompletterar den information som svensk lag kräver. Lyckad kampanj: Kalla Fakta Hela 60 procent av svenska befolkningen uppmärksammade årets stora reklamkampanj med budskapet att Coca-Cola är och alltid har framställts helt utan tillsatta konserveringsmedel och konstgjorda smakämnen. Utvärderingen visar att kampanjen tydligt förbättrat konsumenternas syn på såväl företaget som våra produkter. Viktiga framsteg 2008: Nya Bonaqua- ett lokalt källvatten. Flera produkter utan tillsatta konserveringsmedel. Förbättrad kundnöjdhet. Dagligvaru- och servicehandelskunder gav oss en högre ranking jämfört med 2007 när det gäller miljö- och etisk profil. Ekologisk Coca-Cola? Idag har vi inga ekologiskt eller etiskt märkta produkter. En anledning är svårigheten att kombinera stora volymer och krav på hög och jämn kvalitet med tillgången till ekologiska råvaror. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter för att tillfredsställa önskemål om ett mer naturligt innehåll. Hela vårt sortiment ska hålla hög standard vad gäller miljömässigt och etiskt ansvarstagande, och vi samarbetar aktivt med våra leverantörer. Anna Boestad Froom, Kategoriutvecklingschef för vatten på Coca-Cola Drycker Sverige Bonaqua ett lokalt källvatten Kan vi fortsätta dricka vatten på flaska utan dåligt samvete för klimatet? Ja, säger Anna Boestad Froom, kategoriutvecklingschef för vatten på Coca-Cola Drycker Sverige. Vi har alla ett ansvar att göra klimatsmarta val och det är viktigt att se saker i ett större sammanhang för att prioritera rätt. En svensks konsumtion av vatten på flaska bidrar med 3,1 kg koldioxid per år, vilket motsvarar en torktumling eller 18 km bilkörning*. I takt med att försäljningen av Bonaqua Silver ökat har vi letat efter en vattenkälla för att kunna erbjuda ett närproducerat vatten av hög kvalitet. Nu tappar vi vårt källvatten från Hanvedens källa, bara ett par kilometer bort. Vattnet leds direkt in i vår fabrik. Det minskar våra koldioxidutsläpp med 164 ton per år, jämfört med tidigare transporter av färdigförpackat vatten från Norge. Den nya vattenproduktionen har inneburit flera utmaningar. Vatten är en känslig produkt och att producera ett förstklassigt källvatten i en läskfabrik ställer extra höga krav på bland annat hygien och kvalitetskontroller. Flera ombyggnationer i fabriken har också behövts. Nu är nästa utmaning för oss att informera konsumenterna om vår närliggande vattenkälla, och visa på vilka miljöfördelar Bonaqua har. (*källa: Svenska Miljöinstitutet, IVL, livscykelanalys på vatten). 10 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

7 PRODUKT & MARKNAD Högsta ambitionsnivå på kvalitet och säkerhet Att kunna garantera högsta kvalitet och produktsäkerhet för våra drycker är ytterst viktigt för oss. Ett mycket lågt antal konsumentreklamationer och goda resultat på våra omfattande kvalitetstester är ett bevis på att vi lyckas. Samtliga ingredienser i alla produkter uppfyller gällande livsmedelslagstiftning på respektive marknader. Ett stort antal laboratorietester genomförs rutinmässigt på dryckerna. Även vatten och förpackningar testas och granskas Internationellt kvalitetsindex Genom The Coca-Cola Company görs stickprov varje månad, där kontrollanter handlar produkter i butiker och kaféer etc. Dryckerna skickas till ett centralt laboratorium Pär Larshans, Personaloch hållbarhetschef för MAX MAX vill vara det bättre alternativet Hamburgerkedjan MAX har tagit position som branschens mest ansvarstagande företag. Bland annat utsågs VD Richard Bergfors till Årets gröna kapitalist 2008 av tidningen Veckans Affärer. Enligt Pär Larshans, personal- och hållbarhetschef för MAX, är långsiktighet en viktig framgångsfaktor. Vi vill gå före och erbjuda konsumenterna ett bättre alternativ. Och vi är övertygade om att på sikt kunna räkna hem våra investeringar i hållbarhetsarbetet. Företag som inte tar ansvarsfrågorna på allvar kommer inte ha några kunder eller personal som vill jobba hos dem om 20 år. Leverantörerna är viktiga samarbetspartners i hållbarhetsarbetet. MAX ser till hela värdekedjan och kompenserar med trädplanteringar för koldioxidutsläppen även i leverantörsledet. För en dryckesleverantör är vattenfrågan den viktigaste att arbeta med, anser Pär Larshans. Coca-Cola har åstadkommit en imponerande effektivisering av sin vattenanvändning där Sverige blivit något av ett föregångsland! I framtiden ser jag gärna att Coca-Cola fortsätter utveckla och tillhandahålla starkare koncentrat och särskilda vattenreningslösningar framförallt i tredje världen, där bristen på rent vatten redan är och kommer vara den stora resursfrågan i framtiden. utförligt. The Coca-Cola Company ledningssystem för i Bryssel för analys. Parametrar som nettoinnehåll, datum- kvalitet utgör en viktig grund för vårt arbete med pro- märkning och vridmoment på kapsylen betygsätts och duktkvalitet och livsmedelssäkerhet. HACCP Förebyg- sammanvägs till ett förpackningskvalitetsindex. Socker gande program för livsmedelsäkerhet, ingår som en del och kolsyreinnehåll, utseende och smak och är några och omfattar riskanalyser, identifiering av kritiska kontroll- parametrar som vägs in i produktkvalitetsindex. punkter samt förebyggande åtgärdsplan. Produktkvalitetsindex har försämrats något jämfört med Orsaken är bl.a. fler avvikelser gällande för Få konsumentreklamationer Ett kvitto på vår höga produktkvalitet är få konsumen- lågt kolsyreinnehåll i PET-flaskor. Detta beror delvis på de nya tunnare PET-flaskorna och ett förändrat distributions- treklamationer. Under 2008 lyckades vi minska antalet mönster. reklamationer ytterligare, till 0,42 per miljon fyllda Förpackningskvalitetsindex har förbättrats jämfört med förpackningar. De vanligaste orsakerna till reklamation är Den främsta anledningen är utfasningen av återfyll- fel på förpackning eller kolsyrehalten. Någon förorening ningsbara PET-flaskor tidigare berodde fler avvikelser som orsakat sjukdom har hittills aldrig påvisats. på slitna flaskor. 2,0 1,5 Antal konsumentreklamationer per miljon fyllda förpackningar Kvalitetsindex (produkt och förpackning) ,0 0,5 1,55 1,04 0,57 1, , Mål 2009* * Fr.o.m räknar vi samtliga inkomna reklamationer, dvs även sådana som visar sig vara ej berättigade Mål Mål Produkt Förpackning Referensprover sparas från alla produktionsserier, för att kunna jämföras med exempelvis reklamerade drycker. 12 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 HÅLLBARHETSREDOVISNING

8 MILJÖ Viktiga framsteg Lokal vattenkälla i Hanveden för tillverkning av vårt källvatten Bonaqua. Minskade utsläpp av koldioxid genom Bra Miljöval el, nya fordon, ökad andel smarta kylskåp och utbildning i Eco-driving för alla chaufförer och säljare. Första livsmedelsproducenten i BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change). Ansvarsfull resursanvändning Vi har ett ansvar att aktivt bidra till en hållbar utveckling, vilket bland annat innebär att vi måste använda gemensamma resurser så effektivt och hänsynsfullt som möjligt. Göran Holm, VD på Coca-Cola Drycker i Sverige. Drycker med naturliga och lokala råvaror Hela 89,5 procent av en Coca-Cola består faktiskt av vatten. I Sverige betyder det vatten från Mälaren. De flesta av våra drycker är producerade i Jordbro utanför Stockholm och även våra huvudingredienser är lokala. För vårt källvatten har vi sedan september 2008 en lokal vattenkälla bara två km från produktionsanläggningen. Det innebär en avsevärd miljöförbättring jämfört med tidigare då vattnet transporterades från Norge. Ett annat exempel på lokala och naturliga råvaror är det socker, som odlas i Skåne och transporteras med tåg till produktionsanläggningen. Under 2008 använde vi ton socker samt totalt ca 585 miljoner liter vatten. Minskad vattenförbrukning en bra affär Vatten är huvudingrediensen i alla våra produkter och vi tar tillvara på denna värdefulla resurs så effektivt som möjligt. Vi har lyckats minska vattenförbrukningen bland annat genom att gå från återfyllningsbara PET-flaskor (returflaskor) som diskats till PET-flaskor som återvinns. Det har minskat vattenanvändningen med ca 20 miljoner liter per år, vilket motsvarar en årlig besparing på ca SEK för vatten och avlopp. Genom finjustering av tryck och tid för sköljning av flaskorna innan tappning har vi minskat vattenåtgången med ca 14 miljoner liter om året. Coca-Cola Drycker Sverige tar även ansvar för miljöpåverkan end of pipe. Vi är noggranna med vad vi släpper ut genom avloppet och vidare till det kommunala reningsverket. Avloppsvattnet uppfyller inte fullt ut Stockholm Vattens riktvärden för processavloppsvatten. Framförallt gäller det ph-värdet vilket kan påverka rören i ledningssystemet. Vart 5:e år inspekterar och filmar vi det befintliga avloppsledningsnätet i förebyggande syfte för att säkerställa att ett avvikande ph-värde inte påverkar ledningsnätet. Detta utfördes senast under Hanvedens vattenkälla ligger bara två kilometer från vår produktionsanläggning i Jordbro. Johanna Schelin, Miljöansvarig, Coca-Cola Drycker Sverige Vatten är vår viktigaste resurs Vatten är ur ett globalt perspektiv jordens mest kritiska resurs och helt nödvändig för Coca-Cola anläggningar världen över när det gäller produktion, rengöring och hygien. Vi är lyckligt lottade som har så god tillgång och så bra kvalitet på vattnet i Sverige. Trots detta har vi ett ansvar för att använda denna resurs så effektivt och ansvarsfullt som möjligt, samt återlämna vattnet utan föroreningar till naturen. Vi kommer fortsätta att jobba för att effektivisera vattenförbrukningen ytterligare och vi siktar på att nå 1,65 liter per liter producerad dryck till ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2,33 2,26 1,93 1,88 1,80 1, Mål Mål Vattenanvändning, liter per liter producerad dryck. Sedan 2002 har vattenförbrukningen per producerad dryck minskat med 26 procent. Det globala målet är att bli vattenneutrala och att företaget ska ge tillbaka varenda droppe vatten vi använder för våra drycker. HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2012... 2 VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING HÅLLBARHETS 2013 RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING INLEDNING: 2013 i korthet Hållbarhetsfrågorna har på flera sätt integrerats in i Åhléns verk samhet under året, med stöd av en ny strategi,

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2013... 2 VDns ord Hållbarhetstänkande lönar sig... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Nya smaker

Läs mer

BLICC #6 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change. Rapport 6: Göra rätt, tjäna pengar och rädda klimatet. Axfood

BLICC #6 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change. Rapport 6: Göra rätt, tjäna pengar och rädda klimatet. Axfood BLICC #6 SVERIGE Axfood Coca-Cola drycker Sverige Fortum JM Procter & Gamble svenska Statoil Stena Metall Vasakronan SMHI [kunskapspartner] Business Leaders Initiative on Climate Change Rapport 6: Göra

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd-ord 4 2014 i korthet 6 Omvärld 7 Policyer, strategi och mål 10 APLs roll i samhället 12 APLs erbjudande 13 Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer