Julens Barn. sid 4. Guds godhet blev konkret sid 3. Jesus Power Night sid 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julens Barn. sid 4. Guds godhet blev konkret sid 3. Jesus Power Night sid 6"

Transkript

1 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING sof Julens Barn Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. (Jesajas profetia 9:6, ca 700 år f.kr.) sid 4 Guds godhet blev konkret sid 3 Jesus Power Night sid 6 De vackraste julsångerna i Södra Haga kyrka to kl. 19. Lassus, Söderström, solosång, m.m. De vackraste julsångerna och julmusik i Kottby kyrka sö kl. 16. Sandell, Hilli, m.fl.

2 2 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Panta rei allt flyter! Citatet tillskrivs den grekiske filosofen Herakleitos ( f.kr.) som menade att livet är som vattnet i en flod som ständigt förändras. Och visst har de senaste månaderna aktualiserat detta 2500 år gamla citat: Allt förändras eller Allt flyter. Speciellt de gamla länderna och kulturerna kring Medelhavet kämpar just nu med en svår politisk och ekonomisk turbulens. Hela Europa, ja hela finansvärlden, håller andan medan de rika ländernas ledare försöker få ekonomin att stabilisera sig. Misslyckas de sköljer skuldvågen över oss och då är risken stor att vi flyter ut i ett ekonomiskt kaos med personliga tragedier för miljoner människor. Varför har det gått så här? Dels har den egoistiska jakten på rikedom lett till att vi lever över våra tillgångar. Dels har våra Ledare gamla länder sekulariserats till den grad att vi lever enligt den moral och den etik som passar oss. Och Guds tio bud tar vi lätt på. Panta rei allt förändras och allt flyter mer och mer på moralens och etikens område. Det ligger nära till hands att tänka på bibelordet vi har här ingen varaktig stad. Vi kan inte på detta jordklot bygga en helt rättvis och trygg värld. Vi kan inte helgardera oss mot ekonomiska kriser, krig eller svåra naturkatastrofer. Det har vi sett det senaste decenniet med tsunamin, krigen i bl.a. Irak, Georgien och Afghanistan. Det är en cykel som på olika sätt återkommer. Vi får i stället se fram emot det eviga livet. Det kristna hoppet om en skön, ny värld med evig fred och evigt liv hör till kärnan i den kristna tron. Men leder det till att en kristen inte vill eller kan göra något för att skapa en bättre värld? Allt får flyta ut i ett allt större kaos? Jesus från Nasaret visade att vi inte får vara likgiltiga och passiva. Han visade att Guds rike är nära. Han mötte världen och människorna med Guds kärlek. Han förlät människorna deras synder. Han helade deras sjukdomar. Han gick i närkamp med människors girighet och avundsjuka. Han mötte de utslagna och utstötta, kort sagt han älskade sin nästa. Han visade att vi inte får leva hur som helst. Det dubbla kärleksbudet om att älska Gud och älska sin nästa gällde då och gäller idag. Allt får inte flyta. Jesu undervisning har förändrat samhällen. Den tvingar oss till att tänka på vår nästa och till att leva ett enklare liv. Som Skriften säger: Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Därför är det viktigt att vi nu under adventstiden tar Jesu ord på allvar: Guds rike är nära, gör bättring och tro evangelium. Vi måste vända om och bekänna våra synder. Vi kalllas idag att arbeta för ett rättfärdigare samhälle och hjälpa vår nästa. Men trots våra ansträngningar kan vi aldrig skapa något paradis här. Jesus föddes en gång i Betlehem för att vi framför allt skall få upp ögonen för att var och en som tror på honom skall få ett evigt liv. Mycket förändras och flyter men adventstidens budskap om Konungen som kommer och julens evangelium om barnet i krubban förändras inte. Profetian i Jes 9:2 gäller oss alla! Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Jag vill önska er alla en Välsignad Adventstid, En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År! Bengt Lassus kyrkoherde Linnea Ekstrand Välkommen på GA-postningstalko! Änglarna jublar i himlen Tisdagen den ordnas ett postningstalko med anledning av Gemensamt Ansvar insamlingen Postningstalkot hålls i Lukascentret, Vespervägen 12 A kl. 13 till ca 16. Det går bra att hoppa in för en kortare tid, om det passar dig bättre. Din insats behövs! Ta gärna med en vän eller två. Gemensamt Ansvar insamlingen 2012 (GA 2012) samlar in medel för att motverka överskuldsättning. I Finland startar Garanti- Stiftelsen med medel från GA 2012 ett småkreditsprojekt som syftar till att förhindra överskuldsättning. I Paderdistriktet i norra Uganda stöder GA 2012 småkreditverksamhet i gruppform på gräsrotsnivå i form av spar- och lånegrupper i byarna. Meddela ditt intresse att delta i talkot före den till kansliet tfn må, ti, to fr mellan kl och on kl Mera information ger diakonissorna: Gunilla Riska Nina Nybergh Bodil Sandell Tove Monnberg Alla intresserade är varmt välkomna med! Församlingens sorgegrupp fortsätter onsdag 30 nov i Lukascentret. Det går bra att komma med också om man inte haft möjlighet att delta i första träffen. Välkommen med i en varm gemenskap hälsar Niklas Bonde och Ruth Franzén. På vårens sista församlingsrådsmöte i år föreslog Peter Didrichsen att Petrus församling skulle delta i den mediamissionskampanj, som planerades i huvudstadsregionen hösten Som missionsinriktad församling beslöt vi att gå med och under Peters ledning sattes planeringen i gång. Hans entusiastiska motto änglarna jublar i himmelen för varje människa som finner frälsningen fick ett 40-tal församlingsmedlemmar att ställa upp. Vi sporrades även av rapporterna om hur mycket pengar som hade donerats för annonskampanjen. Den största donationen var över euro! Christoffer Perret koordinerade verksamheten från kansliet och under Susanna Pimenoffs ledning översattes kampanjboken (med bl.a. ett tiotal vittnesbörd) i ilfart till svenska. Under diakonissan Gunilla Riskas ledning hölls varje måndag morgon i Lukascentret ett halvtimmes förbönspass för kampanjen. 73 församlingar i helsingforsregionen var med, av dem representerades svenskarna av Petrus församling, samt Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors och Betania i Sibbo. Tidigare stadsmissioner i öster i de gamla sovjetområdena, Fjärran östern samt bl.a. i Israel, totalt 56 stycken evangelisationskampanjer, har varit mycket framgångsrika. En solvarm lördag i slutet av augusti hölls en utbildningsdag för de frivilliga telefonsvararna och hembesökarna i Vapaakirkkos utrymmen på Annegatan. Arrangörerna hade väntat sig 400 deltagare men 1200 kom. Det var en mäktig syn, när hela Annegatan plötsligt var full med folk! I all hast måste man dela upp deltagarna, så att hälften gick till annan plats, som man för säkerhets skull hade reserverat. Kampanjen gick ut på att man med en massiv medieannonsering, tvprogram, reklam längs gatorna och på bussar o.s.v. gav folk en möjlighet att per telefon eller internet gratis beställa den ovan nämnda boken. Varje dag skötte tiotals frivilliga telefon- och internetdejourer bokbeställningarna. Närmare tvåhundratusen människor tog kontakt, de flesta (typiskt i Finland!) via internet. Över ville ha kampanjboken, de flesta per post men många även levererad av frivilliga bokbud. Jag intervjuade Jan Järveläinen, som ko-ordinerade hembesöksverksamheten i Petrus församling. Jan berättade, att Petrus församling fick ca 40 hembesök på sin lott på både församlingens område samt i västra Esbo. Hälften av de människor, som hembesökarna gick till, nöjde sig med att få boken i handen, resten bjöd in besökarna och ville ha djupare samtal. Petrus församling är beredd att även i framtiden ge stöd åt dem som blivit intresserade. Jag bad även Peter Didrichsen dela med sig av sina intryck från kampanjen. Han berättar entusiastiskt att nya troende har kommit med. Han är även viss om att det hos många andra har såtts ett frö, tron är sedan Herrens verk. Uppslutningen av frivilliga i Petrus och andra församlingar har även varit överväldigande. Här finns nya möjligheter i församlingarna! Peter ser det även som sann ekumenik, att så många kristna har slutit sig samman för att verka för samma sak oberoende av församlingstillhörighet och olika bibeltolkningar. Detta ger oanade möjligheter för framtiden. Trångt revirtänkande splittrar krafterna, Herren vill förena dem. Göran Lindén

3 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 3 Guds godhet blev konkret Att engagera sig i församlingen är en självklarhet för Susanna Pimenoff. Men kyrkan ska inte bara vara en klubb för invigda, säger hon. Christa mickelsson Novemberkvällen är sedan länge mörk när jag kliver in hos Pimenoffs i Åggelby, Helsingfors. En måndag med jobb och dagis är tillryggalagd och kvällsfriden håller på att lägga sig i hemmet. Susanna Pimenoff välkomnar mig in i värmen. Just nu är livet som småbarnsmamma min viktigaste uppgift. Jag skulle egentligen gärna göra en större insats för Guds rike, men den tiden kommer ännu. Det är nu som barnen behöver mig mest, säger hon. Sedan hon blev konfirmerad har Susanna Pimenoff varit aktiv i församlingen, i dåvarande Markus församling. Ungdomsverksamheten efter konfirmationen höll henne med i församlingen, under en tid då många andra föll av. Ögonöppnare Sedan dess har hon trott på Jesus och som en naturlig konsekvens velat vara med i församlingens arbete. Men trots att hon under långa tider var med i verksamheten säger hon att hon länge var ljum i sin tro och inte levde fullt ut som kristen. När jag var kring trettio år öppnades mina ögon. Jag fick en bok av en kvinna i församlingen. Jag kommer inte ens ihåg vem som skrivit den och vad den heter, men efter att jag läst den blev det lättare för mig att läsa Bibeln och förstå den. Boken handlade mycket om tacksamhet och om att med Småbarnstiden är både intensiv och härlig. När Rebecka och Daniel blir äldre ser Susanna Pimenoff fram emot att engagera sig i fler andra saker hon upplever meningsfulla. Gud samverkar allt till det bästa. I samma veva började Susanna Pimenoff bekanta sig också med andra kristna kyrkor än den lutherska. Jag är mera introvert och tycker om att läsa för mig själv och fundera. Jag har läst på om olika kyrkor och försökt ta reda på vad vi har gemensamt, i stället för vad som skiljer oss åt. Det kan nog vara lite trångt i den kyrkliga ankdammen i Svenskfinland ibland, resonerar hon. Helad från matallergi För två somrar sedan besökte familjen Pimenoff en frikyrka i Sverige. Vid en barnsamling frågade ledarna om någon av barnen behövde förbön. Vår dotter Rebecka, som då var bara fyra år, gick fram och berättade om sin svåra matallergi. Då kunde hon äta omkring trettio födoämnen, när hon var mindre kunde hon äta så få som tre. Efter förbönstillfället kunde hon äta allt. Susanna Pimenoff Familj: maken Joe, barnen Rebecka, 6 och Daniel, 3. Är biolog, har sedan tio år tillbaka ett företag inom naturinventering. Medlem i församlingsrådet i Petrus församling Hon blev helad, säger Susanna och hoppas på att fler människor inom lutherska kyrkan vågade tro att det finns verklig kraft i förbön. Sonen Daniel lider också av svår matallergi, men också hans besvär har minskat. Susanna tror att de har förbönen att tacka också för den förbättringen. Nu kan han dricka mjölk och äta alla inhemska sädesslag. Guds godhet har verkligen blivit konkret för oss när han hjälpt våra barn. Vi har haft några riktigt tuffa år när deras allergi var som värst. Kom ihåg barnen Att de tidigare helsingforsförsamlingarna Lukas och Markus gick ihop till Petrus var en positiv sak för Susanna och maken Joe. I tidigare Lukas församling fanns många fler familjer i samma ålder och livssituation. Familjen Pimenoff tar gärna med barnen till kyrkan, och gladde sig åt den barnkyrka som under många år ordnats i församlingen, senast i samband med den alternativa gudstjänstformen PULS. För tillfället ordnas ingen barnkyrka, men Susanna Pimeoff hoppas starkt på att den ska återuppstå. Det är en uppenbar brist, ett helt segment som faller bort. Det är inte så enkelt att ha med barnen i kyrkbänken, och kanske är det inte alltid så meningsfullt för dem heller. Hon tror att det finns stor potential bland frivilliga i församlingen, till exempel med tanke på barnarbetet. Det är självklart att de anställda inte kan göra allt. Den utvecklingen ser vi mer och mer hela tiden. Men de frivilliga borde koordineras bättre, och det kunde en medarbetare inom församlingen sköta. Ödesfråga Susanna Pimenoff går så långt att hon säger att de vanliga församlingsmedlemmarnas engagemang är en ödesfråga för kyrkan. Vem ska göra jobbet om inte vi? Det finns ingen annan. Kyrkan borde göra en skillnad i samhället, vi som är aktiva ska inte bara sätta oss i bänken för att själva ta emot. Att motverka fattigdom och sjukdom är viktigt, men också att berätta för andra om Jesus. Det finns så många som hör till kyrkan, men egentligen inte vet vad kristen tro handlar om. Mission är något som Susanna Pimenoff själv känner varmt för. Hon gjorde en stor insats under den kristna mediekampanjen Möjlighet till förändring tidigare i höst. Jag koordinerade översättningsarbetet från finska till svenska av boken som delades ut. Via kampanjen kom tusentals finländare i kontakt med den kristna tron. Kampanjen var ett modigt initiativ. Vi kan inte bara räkna med att kyrkan behåller sin position i Finland om vi fortsätter som tidigare. Det är hela tiden färre människor som väljer att gifta sig i kyrkan och döpa sina barn. Plötsligt är kyrkan inte så viktig längre. Den trenden vill jag vara med och motverka. Susanna Pimenoff hoppas också på att färre kristna människors tro skulle präglas av tvivel. Jag menar inte att tvivel inte får finnas. Men jag upplever att vi behöver en starkare tro. Meningen är att vi alla ska växa och komma vidare i vår vandring. Jag tror att vi mognar som kristna om vi håller kontakten uppåt levande. Christa Mickelsson

4 gästrum 4 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Den nat En översättningsmiss och en massiv överbyggnad av mytomspunnen tolkning har färgat vår västerländska syn på julens händelser. Mellanösterns gamla kyrkosamfund har en mera jordnära inblick i omständigheterna kring Frälsarens födelse i Davids stad. Julevangeliet i Lukas andra kapitel är förmodligen det bästa kända textavsnittet i hela i Nya testamentet. Under århundradens lopp har emellertid beskrivningen om Jesu födelse försetts med en överbyggnad av tolkningar som år efter år återkommer i jultablåer i hela västvärlden. Jultablåernas Maria färdas i långt framskriden grossess på en åsnerygg. Hon hinner knappt fram till Betlehem en sen kväll innan värkarna sätter i gång. Det unga paret knackar i nattmörkret på dörr efter dörr, men överallt meddelas det att alla övernattningsställen är överbelagda på grund av skattskrivningen. Josef och Maria anvisas till ett uthus, ett stall, och där föds babyn mitt bland djuren och läggs i en krubba. Hela denna bedrövliga historia är en dramatisering av Bibelns kortfattade redogörelse där det sägs om Marias och Josefs ankomst till Betlehem: När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget. Men hur hängde allt egentligen ihop? Vart tog släkten vägen? Ta texten på allvar, uppmanar professor Kenneth E. Bailey, som levt i Mellanöstern sedan sin barndom och i fyrtio år har forskat i Nya testamentet i relation till Mellanösterns kulturer och språk. I en fyrdelad videoföreläsning om julevangeliet inklusive de tre vise männens besök samt Herodes bestialiska massmord av gossebarn, kastar han nytt ljus över händelserna. Låt oss börja med släkten! Skattskrivningen försiggick där man var skriven i enlighet med sin släkt. Josefs släkttavla i Matteusevangeliets första kapitel visar att han i rakt nedstigande led härstammade från kung David. Det här gav honom en viss status, han var inte vem som helst, förklarar Bailey. Också Marias släkt kom från samma trakt. Lukas berättar i sitt första kapitel om Marias besök hos släktingen Elisabet i den judeiska bergsbygden, det vill säga i närheten till Betlehem. Besöket skedde

5 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 5 JULFESTER ten var met upptaget Kårböle kyrka sö kl. 15. De vackraste julsångerna i kyrkan. Därefter julgröt, kaffe och andakt i församlingssalen. Petruskören, Lassus, Söderström m.fl. Månsas kyrka lö kl. 15. Medv.: Ann-Kristin och Henrik Perret m.fl. Missionslotteri för Dahlbackas arbete i Kenya. Ta med namnlös julklapp. Servering. strax efter bebådelsen, och nyheten om Marias graviditet blev känd. Med alla dessa fakta som bakgrund är det en kulturell otänkbarhet att Maria och Josef inte skulle ha blivit inkvarterade hos sina släktingar då de anlände till Betlehem. Lika främmande är tanken att paret skulle ha gett sig ut på sin resa under de allra sista veckorna i graviditeten. Texten säger ju också att medan de var där, alltså i Betlehem, var tiden inne då hon skulle föda. Upptaget gästrum Än härbärget då? Det fanns inte plats för dem i härbärget, står de i våra svenska översättningar och lika låter det på många andra språk. Här finns en översättningsmiss, som beror på att västerländska bibelöversättare inte vetat hur de palestinska husen såg ut. Vid ingången på marknivån fanns ett utrymme för husdjuren, som togs in till natten. Några trappsteg ledde upp till ett större rum där familjen bodde. Bailey visar upp byggnadsskisser och pekar på fördjupningar i golvet närmast djuren. Hemmet bestod av ett enda stort rum, som låg några trappor upp från marknivån. På det lägre planet fanns ett utrymme för husdjuren, som togs in till natten. Ett par fördjupningar i rummets golv närmast djurens plats var krubbor som djuren kunde nå där de stod. Ofta hörde ett gästrum till huset och det byggde man antingen i en separat liten byggnad på gården eller uppe på taket Det finns bevis för hur husen såg ut på Jesu tid och husen har faktiskt varit likadana genom seklen ända till våra dagar. Jag har själv besökt sådana hus bland annat på den libanesiska landsbygden. Grundexten använder här det grekiska ordet katalyma, som betyder gästrum. Samma ord används i berättelsen om den första nattvarden i Luk 22. Där har våra västbiblar valt uttrycket rummet eller salen, men det handlar om husets gästrum. Ordet för härbärge eller hotell, grekiskans pandokeion, förekommer endast en gång i Nya testamentet och det är i Jesu liknelse om den barmhärtiga samariern. Ordet betyder ordagrant ett ställe som mot betalning är öppet för alla. De orientaliska bibelöversättningarna, syriska, arabiska och andra har genom århundraden aldrig tvekat inför ordvalet. Det står konsekvent gästrum i deras biblar. I fall gästrummet var upptaget när barnet skulle födas, flyttade familjen helt enkelt ut under förlossningen, en hjälpkvinna tillkallades och allt sköttes som det skulle. Man rengjorde en av krubborna, fyllde den med färskt hö och där fick den nyfödda sova sina första nätter. En intressant vink om den palestinska hustypen har vi till exempel i Jesu undervisning om att inte sätta sitt ljus under skäppan, under lock, utan på en ljushållare så att de som kommer in ser skenet (Luk 11:33). Hur kan den som kommer in i huset se skenet om det är ett stort hus med flera rum? Men om hemmet består av bara ett rum, lyser ljuset upp hela rummet. Vanliga mänskors Frälsare Huset sett uppifrån. Dörren till huset nere t.h. Väl på insidan går man några trappsteg upp till familjens stora allrum. I golvet mot det nedre planet finns några urgröpta krubbor för husdjuren som togs in till natten. Ordet herde som i Gamla testamentet ofta beskriver Herren själv som en herde för sitt folk, är överlag ett positivt ord. Men på Jesu tid hade de skriftlärda vid sidan av Bibelns föreskrifter infört egna regler och bestämmelser, som de krävde att folket skulle följa för att vara Gud till lags. Det var i praktiken omöjligt för en yrkesgrupp som herdarna att följa de rigorösa lagarna om rening. Därför ansågs herdarna vara sämre folk, de var orena. Det är mycket betydelsefullt att Gud sänder sin Son till en vanlig, enkel familj och att de första som får höra om Messias ankomst är de föraktade herdarna. Om Jesus och hans familj befunnit sig i ett vanligt, anspråkslöst hus hade knappast herdarna vågat sig in. Och hade de hittat Barnet och dess föräldrar i ett stall skulle de i enlighet med gästfrihetstraditionerna i Mellanöstern självfallet ha bjudit dem hem till sig. Bättre upp än ett stall kunde till och med en vanlig herdefamilj erbjuda sina gäster! Han kom till sina egna, säger Nya testamentet. Och: Folket hörde honom gärna i motsats till de skriftlärda. Tro inte på myterna, tro på krubbans Barn, Frälsaren sänd till sitt folk och till oss alla, säger Bailey och understryker det universella med frälsningsbudskapet: Tar vi en ny titt på Jesu släkttavla i Matteusevangeliet finner vi särskilt bland kvinnorna flere med icke-judisk bakgrund, tänk bara på Rahab och Rut. Det var inte den etniska bakgrunden som avgjorde, utan tron. Läser vi vidare i Lukas 2 efter redogörelsen om Jesu födelse, möter vi den gamle Simeon som väntade på Herrens Smorde. Han tog barnet i sin famn och prisade Gud för att han fått se den frälsning som Gud berett för alla folk. Kristina Fernström Kenneth E. Bailey är teol.dr och professor. Han har undervisat i 40 år i Mellanöstern, främst i Libanon, på Cypern och i Jerusalem, och har skrivit flera böcker på engelska och arabiska om Nya testamentet i ljuset av Mellanösterns kultur. Hans böcker har översatts till ett tjugotal språk, bland dem finska och danska. Fyrtionde året med förbön År 2012 inleds det fyrtionde arbetsåret med förbönstjänst i församlingen. Lektor Ulla-Christina Sjöman ler glatt och säger att livet med Gud alltid är lika fantastiskt och spännande: Det sker hela tiden så mycket, men det sker i tysthet, det är så Herren för det mesta verkar. Förbön är inte något som syns i nyhetsrubriker och TV. När Herren verkar är det vanligen i familjen, kanske börjar det med att en familjemedlem varit sjuk och blir helad. Sedan sprider sig välsignelsen till de andra i familjen, till släktingar, vänner och grannar, kanske. Mänskor kommer till tro och får hjälp på olika sätt. Ulla-Christina berättar att hon samma kväll (15.11) hälsat på ett par som kom för att tacka båda hade helats från cancer. En vän hade i slutet av september kommit med en förbönslapp och redan den kvällen hade något börjat hända. De både skrattade och grät och vi var alla glada! Och det finns många andra, jag läste ju upp flera tack, säger Ulla-Christina och önskar alla Petrusbor en god jul och ett välsignat nytt år med Herren. Förbön och tack tisdagar kl. 19 i Munkshöjdens kyrka: Under hösten 2011: och Under våren 2012: 17.1, 31.1, 14.2 o.s.v. varannan tisdag till den SOF

6 6 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Litteraturkvällar inspirerar till nya upptäckter Är en litteraturkväll i församlingens regi en udda verksamhet, något som inte passar in där eller är det en livsviktig oas? Jag har besökt Petrus församlings litteraturkväll i Markus distrikt, träffat några deltagare och fått höra hur kretsen fungerar. Somliga deltar mycket regelbundet. Andra kommer någon gång, då ämnet intresserar extra speciellt. Vi har ibland varit så många att stolarna har tagit slut, säger Göran Lindén litet finurligt, då jag frågar honom hur det just nu står till med litteraturkvällen i Petrus. Han har varit en av de flitigare deltagarna under de år kretsen har samlats så han borde veta. Det verkar som om vi nu har hittat den rätta formen och äntligen nått ut som vi vill. Som allt nytt var början litet trög och trevande innan folk riktigt upptäckte kretsen, tillägger han. Litteraturkvällen startade i Markus distrikt i maj 2007 med Allan Franzén som initiativtagare och ledare. Franzén, som då var tf. kyrkoherde, berättar att hans dröm då var att kretsen skulle erbjuda en sorts kulturdiakoni, en hjälp för deltagarna att tänka fritt, en oas för långsam eftertanke, alltså ett ställe där man får vara långsam i tanken och pröva också främmande tankar utan att binda sig på förhand. Som ett exempel på en författare som han själv har kommit att helt omvärdera nämner han den schweiziska läkaren och författaren Paul Tournier. Under yngre år tyckte jag att Tournier var alltför mjuk och intetsägande. Men hans lilla bok Att lyssna till livet fick mig att på allvar upptäcka honom, konstaterar han. Underförstådd är hans förhoppning att andra ska få göra besläktade omvärderingar och nyupptäckter i böckernas värld. Till de författare som kretsen fördjupat sig i hör bl.a. Fjodor Dostojevskij, Peter Kreeft, Mika Waltari, Tomas Sjödin, Owe Wikström, Edith Södergran, G. K. Chesterton och C. S. Lewis. En ganska Paul v. Martens gästade en litteraturkväll, t.h. Mikael Nyström. bred blandning alltså från livsåskådningsböcker som Wikströms Långsamhetens lov, och Sonjas godhet till Södergrans poesi, Waltaris historiska romaner, Lewis fantasy och Dostojevskijs magistrala idéromaner. Kretsen har samlats två eller tre gånger per termin och deltagarna inleder turvis (de som vill och kan det är inget tvång). Ibland har någon utomstående inbjudits. Paul von Martens ställde exempelvis upp och presenterade senaste termin sin egen bok Nemesis. Roligt med åsiktsbyte och lästips Vad har då kretsen betytt för deltagarna? Så här svarar Carola Sundius: Den har gett mig inspiration att läsa böcker som jag annars aldrig skulle ha läst. Det har också varit mycket intressant att höra andra mänskors synpunkter på de olika böckerna. Varje gång vi samlas kommer det faktiskt nya insikter. Också de gånger då jag själv inte hunnit smälta en bok, eller ens läsa den. Under litteraturkvällens livstid har vi hunnit med väldigt många böcker och det har varit en verkligt stor variation på det vi gått igenom. Att det varit givande för oss visas också av att gruppen hela tiden vuxit sakta men säkert. Helt nya mänskor ha dykt upp. En del har deltagit en gång just för att den författaren speciellt intresserat, men andra har kommit igen gång på gång och slutit sig till kretsens stamkunder. Ruth Franzén Bodil Sandell, som anspråkslöst betonar att hon varit med endast sporadiskt, berättar att hon varit fascinerad av flera böcker som kretsen läst. Det är trevligt att samlas också så här i församlingens utrymmen. Flera av böckerna har varit nya bekantskaper och att Chesterton ( ), som gav ut sina böcker för så där hundra år sen är så modern var en överraskning. Nytt dragarpar Micke och Aicka Nyström tog över som ansvariga dragare för litteraturkvällen, då Allan Franzén på grund av ohälsa och pensionering lämnade ifrån sig ledaransvaret. Då vi frågar dem om personliga upplevelser, samt planer och förhoppningar inför nästa termin svarar de så här. Det har varit inspirerande att läsa böcker som man annars inte skulle ha kommit sig för att läsa, säger Aicka, och så har det varit givande att med andra utbyta tankar om det man läst. Visst kan det här väl förefalla att vara en ganska udda verksamhet som församlingsaktivitet, men kanske det för någon samtidigt kan fungera som inkörsport också till övrig församlingsverksamhet, funderar Micke. Tre gånger räknar vi med att samlas på hösten. De konkreta planerna, vilka böcker vi ska satsa på och vem som inleder, växer fram så småningom. Där hjälps vi alla åt och försöker hitta förslag på såna böcker som kan ge intressanta diskussioner. Vi försöker pejla hur kristna frågor behandlas i olika böcker eller ibland förbigås. Ofta skyr författare tyvärr den sortens problematik, men genom att vi samtalar om det vi läser ökar vi vår medvetenhet att se också vad som utelämnats. Av allt att döma kommer en samling att ägnas åt en verklig superklassiker, det vill säga Augustinus (f. 354 och död 430) Bekännelser, en bok som är unik i västerländsk kultur. Att den fortfarande nyöversätts och ges ut i nya upplagor är inte fy skam för en så gammal självbiografi! Och vad har kretsen gett ansvarstagarna själva? Det har varit väldigt intressant och mycket positivt. Jag har personligen fått väldigt mycket, säger Micke med stort eftertryck. Ruth Franzén Jesus Power Night Under hösten och våren har vi gått in för gemensamma ungdomssamlingar under namnet: Jesus Power Night. På ungdomssamlingarna umgås vi, lovsjunger, lyssnar på bra undervisning och möter Jesus. Vi brukar vara ungdomar, kom gärna med! Love Helsinki: För andra året i rad går Petrus församlings ungdomar ut på gator och torg för att möta människor med en positiv hälsning: God Loves you and so do we. På lördag var temat farsdag och vi delade ut ballonger med texten: Isä on Paras. En uppmuntran till alla pappor inför farsdagen och en påminnelse om att vi har en himmelsk Fader. Vi samlade också in bönelappar, som ungdomarna senare på kvällen fick be för. Saldot vid slutet av dagen var strax under 200 utdelade ballonger, ett tjugotal bönelappar, många glada miner och ännu gladare ungdomar. I bussen på väg tillbaka till Månsas kyrka diskuterades dagen: Tänk att det är så här enkelt att göra något för andra, vi kunde göra det varje vecka! Och mera bön för människor! Vårens datum: Ungdomssamlingar Jesus Power Nights 7.1, 21.1, 11.2, , 31.3, 14.4, 28.4, 12.5, För mera info, gå in på Välkommen med i familjeverksamheten Musiklek för barn och föräldrar för 0 4 åringar Måndagar kl. 10 i Lukasgården, Munkstigen 2 i Munksnäs Fredagar kl. 10 i Lukascentret (Hagasalen), Vespervägen 12 A i Södra Haga Knatte- och babyrytmik Tisdagar kl. 10 i Malms kyrka Kommunalvägen 1 Knatte- och babyrytmik för 0 4 åringar Torsdagar i Seuris, Månsasvägen 21 i Månsas Knatterytmik för 0 1 åringar kl. 10 (sångstund + kaffe) Babyrytmik för 0 1 åringar kl (kaffe + sångstund) Dagklubb för 2,5 5 åringar Måndag, onsdag och fredag kl Baggbölevägen 17, Månsas, ledare Alice Sinko Hjärtligt välkommen med! Mera information av Sussi Leskinen tfn , Verksamheten börjar vecka 3

7 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 7 Björkebo på stadig stenfot Lägergården Björkebo i Nummela, Vichtis står igen stadigt. Husets stenfot har reparerats och gården varit i användning med bland annat lägerskriftskola. Talkofolk har ryckt ut och hjälpt till för att få stället i skick. En oktoberlördag hölls en bibeldag på Björkebo. Bland ett tjugotal deltagare fanns Hanna Järveläinen, som berättar att dagens ämne var församlingen i nytestamentlig belysning. Församlingen är en gemenskap som grundar sig på Guds Ord, där Gud har lovat vara som en herde mitt bland sina får. Församlingen leds av en apostel som fått ämbetet att tala Jesu Ord (Luk 10:16). Eftersom Gud är där församlingen är, förutsätter han att vi kristna lever i en kyrka, som är synlig också till det yttre. Jag kände mig välsignad och tacksam över undervisningen, gemenskapen och diskussionerna på Björkebo. Det är en Guds gåva att församlingen är en gemenskap där Kristus är närvarande i Ordet och Bibeldagarna samlade ett tjugotal deltagare. Husets stenfot förstärktes. att både herden och fåren följer det rena Gudsordet. Vi skall inte låta oss bli hemlösa utan hålla fast vid gemenskapen kring Guds Ord, lita på hans löften och be för dem som axlar en rätt herdes uppgift. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att Han sänder ut arbetare till sin skörd (Luk 10:2), säger Hanna. Hanna Järveläinen Ralf Hildén Pro Lukas rf Pro Lukas rf är en förening som försöker hitta innovativa och effektiva sätt att sprida Guds rike i Helsingfors*. En del projekt startar vi själva, andra är vi med och finansierar. Den största delen av finansieringen kommer från enskilda understödsmedlemmar. Nyliga projekt inkluderar Lärjungaskolan Bli som Jesus, New Wine-konferensen med Bill Johnson 2010, Puls, The Quest på Svenska Teatern, diakonin i Petrus församling, Förbön och tack-verksamheten och tv-program på TV7. Ifall du vill veta mer om Pro Lukas rf:s verksamhet kan du kontakta föreningens sekreterare Ben Fernström på tfn , eller *Ursprungligen fokuserade Pro Lukas (som namnet lite antyder) på f.d. Lukas församlings område, men har på senare år breddat sitt fokus till att omfatta hela stan. Pro Markus rf Östra delen av Petrus församling (det som förut var Markus församling) har en egen stödförening, Pro Markus församling. Med föreningens medel kan man snabbt och utan långsam byråkrati ordna medel åt diakonin vid nödsituationer. Med föreningens medel kan man även stöda olika delar av församlingens verksamhet t.ex. barn- och ungdomsarbete. Föreningen kan ta emot donationer och testamente diakonissorna och församlingskansliet kan ge uppgifter. Det är även möjligt att vid t.ex. födelsedagsuppvaktningar ordna med bidrag till föreningen i stället för blommor och andra gåvor. Om man vill att de medel man betalar in skall gå t.ex. till julutdelning åt hjälpbehövande, kan man särskilt nämna detta i textrutan. Föreningens kontonummer finns på sista sidan i denna tidning. Om man skriver Pro Markus referensnummer (1478) vid inbetalningen tar banken inte avgift för att förmedla pengarna. Det här är bra att tänka på då man betalar medlemsavgiften. Ställd inför valet så valde jag Gud Födelseort Jakobstad. Stämplad för livet, brukar min far säga. Lyckligtvis fick jag också växa upp i staden. Min första kontakt med församlingen var församlingens barnklubb. I Vestanlidsgården stiftade jag bekantskap med Barnens bibel och på flanellografen berättades om Jesu liv. Fröet för min tro såddes. Efter konfirmationen blir det hjälpledarutbildning. I vår Veta meragrupp är det ständiga temat Äta mera. I skolan går jag med i Kristliga skolungdomsgruppen, ett litet men tajt gäng. Vi åker bland annat på en skidresa, det är en brokig skara Därför tror jag som njuter av backarna i underkylt regn och vinande vindar. Gemenskapen tillsammans är verkligen fin och speciell. Vid sidan av skolan hann jag också spela i band. Ett par år i kristna ungdomsorkestern Tinnitus gav möjlighet att se världen. Vi nådde Kristinestad. Som basist borde det inte ha varit så krävande men då genren är progressiv metal måste man kunna räkna till både fem och sju. Jag har alltid vetat att jag vill bli läkare. På andra försöket kom jag in på Helsingfors universitets medicinska fakultet. Som återflyttare till min moders hemstad hade jag inte nån given gemenskap att ty mig till. En gång på tåget till stan träffar jag Mikko. Han leder SLEYs ungdomsgrupp som samlas i Berghäll. De flesta andra går ännu gymnasiet. Pyhän Sydämen kappeli blir stället att träffa kompisar. SLEY kontakterna leder till att hålla vittnesbörd inför hundratals åhörare på festivalen Maata Näkyvissä i Åbo. Jag sade ungefär ställd inför valet så valde jag Gud. Nu har min syn på kristendom breddats. Från att ha haft en ganska hård, bipolär världssyn har nu ett brett spektrum uppenbarats. Att vara kristen innebär olika saker för alla. Alla kristna är individer, och lika värda just därför. I jobbet som läkare upplever jag att förverkligar det dubbla kärleksbudet. Min nästa kommer i många skepnader, flykting från Mellanöstern eller missbrukande, tandlös 35-åring. Att lyssna och ge tid är det viktigaste. Tid, som i vårt resultatinriktade samhälle nedprioriteras och blir den största bristvaran. I mitt jobb kan jag tjäna Herren. Med glädje. På denna resa, från Jakobstad till huvudstad via Pyhän Sydämen kappeli och Lekholmen, från gemenskap till gemenskap hur kunde jag låta bli att tro? Gud är min curlingförälder. Anne-Sofie Pesola Klaus Österholm

8 8 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Advent och jul Första advent Munksnäs kyrka Åggelby gamla kyrka Malms kyrka Kårböle kyrka Andra advent 4.12 Munksnäs kyrka Åggelby gamla kyrka Månsas kyrka Puls-gudstjänst Självständighetsdagen Södra Haga kyrka tvåspråkig gudstjänst. Uppvaktningar vid hjältegravarna Fr Gillekörens konsert, Munksnäs kyrka Lö GUF-körens julkonsert, Viks kyrka Tredje advent Åggelby gamla kyrka Malms kyrka Kårböle kyrka Julfest med de vackraste julsångerna, andakt, julgröt, kaffe m.m. To Södra Haga kyrka, De vackraste julsångerna Lö Månsas kyrka, Julfest Fjärde advent Munksnäs kyrka Åggelby gamla kyrka Kottby kyrka 16.00, julmusik och De vackraste julsångerna Vårterminen Gudstjänster (till den 8.3): Terminsstart 15.1 kl. 10 i Månsas kyrka. Munksnäs kyrka, söndagar kl , 8.1, 22.1 och därefter varje söndag Gudstjänst i Gemensamt Ansvars tecken. Åggelby gamla kyrka, söndagar kl , 8.1, 22.1 och därefter varje söndag. Malms kyrka, en söndag i månaden kl. 12, 22.1, Kårböle kyrka, en söndag i månaden kl. 12, 5.2, 4.3. Förbön och tack tisdagar kl. 19 i Munkshöjdens kyrka: 17.1, 31.1, 14.2 o.s.v. varannan tisdag till den Petruskören inleder vårterminen on 11.1 kl i Lukascentret. Lukasklubben för män: Årets sista samling: må kl. 19 i Lukascentret. Samlingar 2012: 9.1, 6.2, 5.3. Kvinnobruncherna Kvinnobruncherna som hålls i Lukascentret Vespervägen 12 A fortsätter på våren med följande träffar: 11.2 och 28.4 kl Julaftonens julböner Munksnäshemmet Sockenbacka kyrka Kårböle kyrka Malms kyrka Barnens julbön i Södra Haga kyrka Munksnäs kyrka Månsas kyrka Åggelby gamla kyrka Gudstjänst vid Jesu Kristi födelse i Åggelby gamla kyrka Juldagen Julotta i Munksnäs kyrka 7.00 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka Annandag Jul Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka Musikandakt i Lukascentret Nyårsafton Nyårsbön i Månsas kyrka Nyårsdagen Högmässa (N) i Munksnäs kyrka Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka Trettondagen Missionsgudstjänst i Månsas kyrka Petrus församling förbehåller sig rätten till ändringar. Följ annonseringen i Kyrkpressen! Bibelns röda tråd Kursen som har varit en succé på olika håll i Finland både på svenska och finska kommer att arrangeras i Månsas kyrka mars Kursen leds av Henrik Perret och Leif Nummela. Reservera tid i Din kalender för fredagskvällen och hela lördagen! Bibeldagar i Houtskär Reservera redan nu tidpunkten i kalendern! juni Mera information i nästa tidning. Månsas kyrka Bibelträff måndagar kl. 18, udda veckor med start v. 3, 16.1, (obs ej v. 15, annandag påsk). Vi fortsätter vår vandring genom Gamla Testamentet. Litteraturkväll tisdagar kl. 19; 24.1, 21.2, 20.3 och Missionskrets fredagar kl. 13; 3.2, 2.3, 30.3, Sopplunch fredagar kl. 13; 20.1, 17.2, 16.3, 13.4, Malms kyrka Pensionärskrets tisdagar kl. 13, udda veckor med start v. 3, Bibelstudier om Uppenbarelseboken söndagar kl. 18, udda veckor med start v. 1, 8.1 (obs ej v. 11, 18.3). Retreat på Nilsas gård i Sibbo januari. Avfärd från Malms kyrka kl. 9 lörd Vi kommer tillbaka så att vi deltar i högmässan i Åggelby kl. 10 på söndag Anmälan senast 16.1 till Tove Monnberg , Platserna fylls i anmälningsordning. Pris: 35 e. Bibelmeditationer, bön, stillhet, promenader, musik. Medverkande Halvar Sandell, Bodil Sandell m.fl. Medarbetare i Petrus församling Präster Björk Daniel, församlingspastor Bonde Niklas, församlingspastor Kass Fredrik, församlingspastor Lassus Bengt, kyrkoherde Sandell Halvar, kaplan Thylin Ronny, kaplan Kantorer Hilli Peter Söderström Olav Varho Kaj Diakoniarbetare Monnberg Tove, projektarbetare inom diakonin Nybergh Nina, diakonissa Riska Gunilla, diakonissa Sandell Bodil, diakonissa Barnledare Elo Benita, hjälpledare i Lukasgården Fagerholm Nina, fritidshemsledare i Sockenbacka Leskinen Susanna, ledare för barnarbetet Lundström Marianne, fritidshemsledare i Lukasgården Martikainen Anne-Marie, ansvarig barnledare, fritidshemsledare i Tallkotten Martikainen Markus, hjälpledare i Tallkotten Sinko Alice, dagklubbsledare Ulfvens Gunilla, hjälpledare i Sockenbacka Sekreterare Leinonen Päivi, vikarierande ekonomisekreterare Nyholm Anders, församlingssekreterare Perret Christoffer, projektsekreterare Ungdomsledare Sandell Benjamin Sandell Eva-Lina Lindholm Sofia Övriga Abbor Erik, civiltjänstgörare Fernelius Taru, vaktmästare Kiesilä Salme, vaktmästare Sjövall Majvor, värdinna Petrus församling Tfn (09) , Fax (09) E-post Hemsida E-post till anställda: (inte åäö) Kansliet öppet må-ti 9 13, on och to-fr Dessutom kvällstid enligt överenskommelse. Adress Vespervägen 12 A, Helsingfors. Förböns-e-post Förbönsämnen ti 16 17, to-fr förbönskvällar tfn Pro Markus församling rf Björkebo sommarhem rf Pro Lukas rf Pro Lukas referenser enligt sektorer: Förbönstjänst: 25043, Barn och familjearbetet 25302, Där stödet bäst behövs 25315, Ungdomsarbetet 25373, Diakonin Pro Lukas tillhandahåller på kansliet kondoleans- och hyllningsadresser. Verksamhetspunkter Baggis, Baggbölev. 17 Björkebo sommarhem, Nummela Grindis, Skaldestigen 2 Kottby kyrka, Metsolav. 14 Kånala kapell, Plöjarv. 4 Kårböle kyrka och kapell, Gamlasv. 6 Lukascentret, Hagasalen, Vesperv. 12 A, vån 2 Lukasgården, Munkstigen 2 Malms kyrka, Kommunalv. 1 Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3 Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6 Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15 Norra Haga kyrka, Tolariv. 1 Seuris, Månsasv. 21 Sockenbacka kyrka, Sockengränden 4 Södra Haga kyrka, Vepserv. 12, vån 3 Viks kyrka, Agronomg. 5 Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12 Nyheter från Petrus, årgång 3, nr 4/2011 Utgivare: Petrus församling, Vespervägen 12 A, Helsingfors. Ansvarig utgivare: Bengt Lassus. Redaktion: Amanda Audas-Kass, Kristina Fernström, Stig-Olof Fernström, Göran Lindén, Mikael Nyström. Layout: Jaagon Ab/Jenni Signell Församlingen förbehåller sig rätten till ändringar. Följ med annonseringen i Kyrkpressen.

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4

Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 2 2012 MAO LINDHOLM Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4 Elisabeth Stubb Hemma i församlingen sid 3 Sommarevenemang sid 6 8 200 miljoner

Läs mer

Hillsongkonferens i Stockholm

Hillsongkonferens i Stockholm NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2012 Hillsongkonferens i Stockholm Ett gäng ungdomar deltog och inspirerades sid 3 Jultraditionerna måste leva sid 4 En forskares trosbekännelse sid 7 Vad hände med Missio

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar.

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2013 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. sid 3 Som barnmorska i östafrika Öppet

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Fortsätt det goda arbetet!

Fortsätt det goda arbetet! NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 1 2015 sid 6 Fortsätt det goda arbetet! Den Lassuska eran tar slut, Daniel Björk ny herde Petrus får eget café Kom in och säg hej! sid 3 Vi inbjuder dig till kvinnobrunch

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Det Gud gör nu. sid 4. Bengt Lassus: Låt oss frimodigt stå för vår kristna tro också i skolan sid 2

Det Gud gör nu. sid 4. Bengt Lassus: Låt oss frimodigt stå för vår kristna tro också i skolan sid 2 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 2 2014 Det Gud gör nu sid 4 Bengt Lassus: Låt oss frimodigt stå för vår kristna tro också i skolan sid 2 Göran Skytte: Vi behöver både lovsång och rökelse sid 3 Pingsten

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 Jesus på internet Vid det här laget är vi alla ganska medvetna om att Jesus finns på nätet. Men vilken slags Jesus finns där? Den frågan är omöjlig att

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer