PROTOKOLL BOX 2062 VÄSTMANLANDS-DALA NATION ART. Höstterminens andra lagtima landskap PLATS. Stora salen TID NÄRVARANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL BOX 2062 VÄSTMANLANDS-DALA NATION ART. Höstterminens andra lagtima landskap PLATS. Stora salen 18.00 TID NÄRVARANDE"

Transkript

1 1(9) Höstterminens andra lagtima landskap ART Stora salen PLATS TID Mats Olsmats, Proinspektor Karolina Andersdotter, Förste kurator (ordförande) Marit Mitteregger, Andre kurator (vice ordförande) Nina Ramezani, Bibliotekarie (andra vice ordförande) Josefina Carlsson, sekreterare (vid protokollet) samt omkring 80 landsmän. NÄRVARANDE Förste kurator förklarar landskapet för öppnat. 47 ÖPPNANDE att välja Anna-Pia Norman och Erik Wahlund till justeringsmän tillika rösträknare. att godkänna kallelsen. att fastställa föredragningslistan med av Förste kurator föreslagna ändringar. 48 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE 49 KALLELSE 50 FÖREDRAGNINGSLISTA Förste kurator meddelar att hon den 26 september representerade nationen på sammanträde med V-Dala vänners styrelse, som beslutade att sponsra placeringskort till återföreningsgasken, att hon den 27 september representerade nationen tillsammans med Andre kurator, ekonomi- och fastighetschef, uthyrningssäljare på lunchmöte med Uppsalaekonomernas vice ordförande, att hon den 4 oktober representerade nationen tillsammans med Andre kurator på Värmlands nations ärtmiddag, att hon den 6 oktober representerade nationen tillsammans med Andre kurator, Bibliotekarie, klubbverk samt sex glada landsmän på Helsingborgs-Landskrona nations Snörsjöabal i Lund, att hon den 9 oktober representerade nationen på 1Qmiddag, Gotlands nation, att hon den 10 oktober representerade nationen på sammanträde med stipendiekonventet på Södermanlands-Nerikes nation, att hon den 10 oktober representerade nationen på kontaktutskottets tackmiddag, 51 MEDDELANDEN A) FÖRSTE KURATOR

2 2 2(9) att hon den 13 oktober representerade nationen tillsammans med Bibliotekarien, biträdande bibliotekarien, styrelseledamot Gingen Jonsson samt några andra landsmän på Bibliotekariekonventets 50-årsjubileumsbal, Kalmar nation, att hon den 17 oktober representerade nationen tillsammans med Andre kurator på sammanträde med Kuratorskonventet, Västgöta nation, att hon varit i kontakt med den nykallade hedersledamoten Jan Gulliksen som med all sannolikhet kommer att installeras på återföreningsgasken, att vi hade en prao, Karl Larsson, på nationen 8-19 oktober, att hon den 10 oktober närvarade på en presentation av nya nationsguiden.se och fick information om projektet. Hon har dock ännu inte hunnit agera testpilot, men det verkar försiktigt lovande och användarvänligt, att styrelsens arbetsutskott sammanträdde den 9 oktober och den 23 oktober, att hon representerade nationen den 24 oktober på 1Q-middag å Östgöta nation, att Åbostipendiaterna Johanna Mannestål, Elin Nygård och Emilia Wittfooth representerade nationen på Östra Finlands nation vid Åbo akademi årsfest den 27 oktober i Turku, samt att hon representerade nationen på V-Dalakörens jubileumskonsert och -middag den 27 oktober. Andre kurator meddelar B) ANDRE KURATOR att hon den 25 september tillsammans med Förste kurator och Informationssekreterare Ida Hammarstedt, representerat nationen på en middag arrangerad av Mastercard Koy, Västmanlands-Dala nation att hon den 27 september, representerat nationen på 2Q-konventets möte med efterföljande middag, Stockholms nation. Temat var föga förvånande Wall Street att hon den 4 oktober representerat nationen på tillsammans med Förste kurator, Värmlands nations ärtmiddag å Värmlands nation. att hon den 6 oktober tillsammans med nationens ämbetsmän och klubbverk samt 6 glada landsmän representerade nationen på Snörsjöabalen, Helsingborg-Landskronas nation i Lund. att hon den 13 oktober representerat nationen tillsammans med sekreterare Josefina Carlsson och

3 3(9) Klubbmästarkonventets vice ordförande Cecilia Tiscornia, Uppsala studentlopp å Studenternas IP att hon den 15 oktober tillsammans med nationens klubbverk och dess funktionärer representerat nationen på Klubbmästarkonventets sexa, Västmanlands-Dala nation att hon den 17 oktober tillsammans med Förste kurator representerat nationen på möte med Kuratorskonventet å Västgöta nation. att nationen anordnade Velvet den 22 september med 1100 gäster varav 52 % betalande gäster att nationen anordnade Klubb sponsrad av Mastercard Koy i samarbete med Brink & Berger AB den 25 september med 1200 gäster att nationen anordnade Velvet den 6 oktober med 550 gäster varav 52 % betalande gäster att nationen anordnade Herr- & Dam-gask den 20 oktober med 82 gäster på sittningen (51 kvinnor och 31 män) samt 550 gäster på släppet. att hon den 27 september medverkade i Lunch med Uppsala ekonomernas vice ordförande den tillsammans med Förste kurator och ekonomi- & fastighetschef att hon den 6 oktober anordnade gaskmöte för Herr- & Dam-gasken med intresserade landsmän att hon den 18 oktober hade möte med Programutskottet att hon deltog i teambuilding med förste kurator, bibliotekarie, ekonomi- och fastighetschef samt nationens heltidare, som arrangerades den 17 och 24 oktober tillsammans med Universitetskyrkan, att den 23 oktober 2012 har nationen 5951 medlemmar, varav 5062 (85%) betalande, samt 1273 nya medlemmar, att jämföra med 4848 (84%) betalande medlemmar och 1170 nya medlemmar 2011, att 2010 hade vi vid samma period 5066 betalande medlemmar samt att följande personer häftar i skuld till nationen och är förlustiga sina rättigheter att vid landskapet rösta, bli valda samt väcka förslag: Jon Brandell, Lisa Dahl, Emil Deilert, Oskar Hellsing, Jonathan Holmberg, Mica Håll, Martin Isaksson, Patrik Lagerlöf, Robert Lagerlöf, Olivia Laurent, Johanna Nygren, Fredrik Petterson, Jessica Rosing, Sara Rudqvist, Sebastian Welling, Hanna Westerberg, Oscar Windahl samt Benny Åkerblom.

4 2 4(9) Bibliotekarien meddelar C) BIBLIOTEKARIE att hon, tillsammans med nationens övriga ämbetsmän, klubbverkarna och ytterligare 6 landsmän, representerat nationen vid Snörsjöabalen i Lund den 6 oktober. att hon representerat nationen vid Bibliotekariekonventets 50-årsjubileumsbal å Kalmar nation samt kollegium å Carolina Redivivas boksal den 13 oktober. att hon närvarat vid nationens Herr & Dam gask den 20 oktober. Det var en lugn och mycket trevlig tillställning. att biblioteksutskottet anordade dess traditionella Brittiska afton den 23 oktober. Flera av utskottets ledamöter hjälpte till och lokalen var under flera timmar helt full. Succé! att biblioteket den senaste månaden har registrerat 40 nya låntagare jämfört med 25 samma period förra året, och lånat ut 185 böcker jämfört med 182 förra året. För närvarande är 502 böcker utlånade, samt att följande personer inte har lämnat tillbaka sina böcker i tid: Linnea Almstedt, Johan Anré, Gustav Aspengren, Joakim Bremer, Sara Bohlin, Petter Ekendahl, Britta Eklöf, Ricky Eliasson, Jon Enbom, Manuel Flores Delgado, Maria Grannas, Erica Granlund, Helena Gruffman, Sara Hedman, Carl Hvenmark Nilsson, Viktor Höök, Joel Iverlöv, Mikael Katja, Petar Kovachev, Jesper Lunning, Olof Löfvenberg, Simon Magnusson, Karin Nordlund, My Palm, Elin Persson, Ingrid Petri, Disa Rodhe, Eva Sjöberg, Astri Sjödin, Erika Sjöqvist, Hannah Smith, Ingrid Tiscornia, Johan Wallin, Andreas Wikström och Ellen Åkerman. Ekonomi- och fastighetschef Kristina Höglund redogör för nationens ekonomiska utveckling fram till och med den 31 oktober (?) EKONOMISK RAPPORT Styrelsen meddelar landskapet att de finner de goda 53 RAPPORT FRÅN STYRELSEN siffrorna, i synnerlighet för puben, glädjande, att ventilationsombyggnaden är klar och att det fungerar mycket bra samt att Kuratorskonventet för närvarande ser över sin organisation. att välja Anna Liv Jonsson och Tobias Löfgren till seniorer av Västmanlands-Dala nation. 54 VAL AV SENIOR

5 5(9) att godkänna Västmanlands-Dala nations skrivarförening Rondellens stadgar och därmed anta föreningen som en erkänd sammanslutning vid nationen. 55 ERKÄNNANDE AV SÄRSKILD SAMMANSLUTNING för idrottssekreteraren och idrottsutskottet för den tid revisionen omfattar. att bevilja idrottssekreteraren och idrottsutskottet ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 56 REVISION ÖVER IDROTTSSEKRETERARENS OCH IDROTTSUTSKOTTETS FÖRVALTNING rekommenderat landskapet att bordlägga ärendet revision över kontaktsekreteraren och kontaktutskottet fram till höstterminens tredje lagtima landskap. 57 REVISION ÖVER KONTAKTSEKRETERARENS OCH KONTAKTUTSKOTTETS FÖRVALTNING att bordlägga ärendet revision över kontaktsekreteraren och kontaktutskottet fram till höstterminens tredje lagtima landskap. för Bibliotekarien och biblioteksutskottet för den tid revisionen omfattar. 58 REVISION ÖVER BIBLIOTEKARIEN OCH BIBLIOTEKSUTSKOTTETS FÖRVALTNING att bevilja Bibliotekarien och biblioteksutskottet ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. för sekreteraren för den tid revisionen omfattar. 59 REVISION ÖVER SEKRETERARENS FÖRVALTNING att bevilja sekreteraren ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

6 2 6(9) för förre klubbmästaren Niklas Dufåker för den tid revisionen omfattar. 60 REVISION ÖVER KLUBBMÄSTARENS FÖRVALTNING VT 2012 att bevilja ansvarsfrihet för klubbmästare Niklas Dufåker för den tid revisionen omfattar. för förra klubbmästarinnan Cecilia Tiscornia för den tid revisionen omfattar. 61 REVISION ÖVER KLUBBMÄSTARINNANS FÖRVALTNING VT 2012 att bevilja ansvarsfrihet för klubbmästarinna Cecilia Tiscornia för den tid revisionen omfattar. 62 REVISION ÖVER BARMÄSTARENS för förre barmästaren Sofia Toll för den tid revisionen FÖRVALTNING VT 2012 omfattar. att bevilja ansvarsfrihet för barmästare Sofia Toll för den tid revisionen omfattar. för förre lunchchefen Patrik Lagerlöf för den tid revisionen omfattar. 63 REVISION ÖVER LUNCHCHEFENS FÖRVALTNING VT 2012 att bevilja ansvarsfrihet för lunchchef Patrik Lagerlöf för den tid revisionen omfattar. att inrätta följande befattningar för val vid höstterminens tredje lagtima landskap: biträdande informationssekreterare 2013, lunchchef vårterminen 2013, fyra lunchvärdar vårterminen 2013, nationsfotograf vårterminen 2013, två lördagsfikavärdar vårterminen 2013, två brunchvärdar vårterminen 2013, sex pubvärdar vårterminen 2013, nationstekniker vårterminen 2013, hovmästare vårterminen 2013, barmästarassistent (femte) vårterminen 2013, nationsjurist 2013, jämlikhetsombud 2013, 64 INRÄTTANDE AV EJ STADGADE BEFATTNINGAR

7 7(9) alkoholombudsman 2013 samt nationspräst Valnämnden har berett ärendet och rekommenderat landskapet att vakantsätta befattningen hyresförhandlare fram till höstterminens tredje lagtima landskap. att vakantsätta befattningen hyresförhandlare fram till höstterminens tredje lagtima landskap. 65 FYLLNADSVAL AV EN HYRESFÖRHANDLARE Valnämnden har berett ärendet och nominerat Emil Elfving och Tobias Gustafsson till teaterförmän att välja Emil Elfving och Tobias Gustafsson till teaterförmän Valnämnden har berett ärendet och nominerat David Hällman till ledamot i internationella utskottet och rekommenderat landskapet vakantsätta återstående fyra befattningar fram till höstterminens tredje lagtima landskap. att välja David Hällman till ledamot i internationella utskottet samt vakantsätta återstående fyra befattningar till höstterminens tredje lagtima landskap. 66 FYLLNADSVAL AV TVÅ TEATERFÖRMÄN FYLLNADSVAL AV FEM LEDAMÖTER I INTERNATIONELLA UTSKOTTET Valnämnden har berett ärendet och nominerat Freija Carlstén och Simon Ek till befattningen ledamot i informationsutskottet 2012, samt placerat Freija Carlstén i det första förslagsrummet och Simon Ek i det andra förslagsrummet. 68 FYLLNADSVAL AV EN LEDAMOT I INFORMATIONSUTSKOTTET 2012 BILAGA VN 12/13 41 att välja Simon Ek till ledamot i informationsutskottet 2012.

8 2 8(9) Valnämnden har berett ärendet och nominerat Freija 69 FYLLNADSVAL AV EN Carlstén och Ellinor Ljung till befattningen redaktör REDAKTÖR FÖR för Landskapsposten , samt placerat dem i SPOSTEN samma förslagsrum. BILAGA VN 12/13 42 att välja Freija Carlstén till redaktör för Landskapsposten Valnämnden har berett ärendet och nominerat Adam Goczkowski och Joakim Ulander Järvinen till befattningen fanbärare , samt placerat Adam Goczkowski i det första förslagsrummet och Joakim Ulander Järvinen i det andra förslagsrummet. att välja Adam Goczkowski till fanbärare Valnämnden har berett ärendet och rekommenderat landskapet att vakantsätta befattningen pubchef vt 2013 fram till höstterminens tredje lagtima landskap. att vakantsätta befattningen pubchef vt 2013 fram till höstterminens tredje lagtima landskap. 70 VAL AV FANBÄRARE BILAGA VN 12/ VAL AV PUBCHEF VT 2013 Valnämnden har berett ärendet och nominerat Fredrik Annell Berger, Carl Mikael Carlsson, Maria Helenius och Niklas Strandh till befattningen ledamot i nationens styrelse Vidare har valnämnden valt att placera Fredrik Annell Berger, Carl Mikael Carlsson och Niklas Strandh i det första förslagsrummet och Maria Helenius i det andra förslagsrummet. 72 VAL AV TVÅ LEDAMÖTER I NATIONENS STYRELSE BILAGA VN 12/13 35 att välja Fredrik Annell Berger och Carl Mikael Carlsson till ledamöter i nationens styrelse Valnämnden har berett ärendet och nominerat Carin Ivarsson till Andre kurator VAL AV ANDRE KURATOR 2013 att välja Carin Ivarsson till Andre kurator 2013.

9 9(9) RS-premiet som skall delas ut på vårterminens första 74 RS-PREMIET lagtima landskap har ännu inte kunnat delas ut, då den utvalda mottagaren inte varit närvarande vid landskap. Mottagaren är inte heller närvarande vid detta landskap och Förste kurator föreslår därför att utdelandet skall bordläggas till höstterminens tredje lagtima landskap. att bordlägga utdelandet av RS-premiet till höstterminens tredje lagtima landskap. att förklara ovan fattade beslut för omedelbart justerade. 75 BESLUTSJUSTERING Förste kurator förklarar landskapet för avslutat. 76 AVSLUTANDE Vid protokollet Justeras Josefina Carlsson sekreterare Karolina Andersdotter Förste kurator Justeras Justeras Anna-Pia Norman Justeringsman Erik Wahlund Justeringsman

STADGAR FÖR GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION

STADGAR FÖR GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION STADGAR FÖR GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION Antagna på landskap den 5 oktober 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Nationens ledning 4 3. Om medlemskap 4 4. Om inspektor 5 5. Om landskap 6

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012 Verksamhetsberättelse 2011/2012 Inledning Denna verksamhetsberättelse är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2011/2012 på Teknologkåren vid Lunds Tekniska

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2014-05-19 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan 17.34 av sektionsmötets talman, Maria Japlin.

Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan 17.34 av sektionsmötets talman, Maria Japlin. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte den 27 februari 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående budget Bilaga 3: Proposition angående verksamhetsplan 2014 Bilaga 4: Proposition

Läs mer

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman.

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman. PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2 Sektionsmöte 11 december 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna Bilaga 3: Proposition angående förändring av

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05 Sida 1 (1) Protokoll OBS! DETTA ÄR EN DIGITAL KOPIA OCH SKALL BETRAKTAS SOM OJUSTERAD. EN JUSTERAD, FYSISK KOPIA FINNS PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING, ADRESS ENLIGT SIDFOTEN. Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna) ! Kristianstads!Nation! Tornavägen!7,! 223!63!Lund!!! PROPOSITION! UPPDATERING STADGAR Reviderade!stadgar! Kristianstads)Nation)Lund,)15)april)2014) Tobias!Mörtlund,!seniorsledamot! Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 Tisdagen den 3 juli FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Lovisa Lantz Christer Wik Björn Sandal Sekr: Mikaela Bexar Mathias

Läs mer

Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015!

Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015! Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015! Två år har gått sedan förra kongressen samlades i Borås för staka ut den fortsa riktningen för UNF som organisation. Det har varit två fartfyllda

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 2012

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 2012 ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 2012 Tid: 4-6 maj 2012 Plats: Polacksbacken, Uppsala Ordförande: Robert Tolonen Scherman, Ida Burlin Sekreterare: Hannah Laustiola, Helén

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer