Aktuellt I detta nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt 2012. I detta nummer"

Transkript

1 NR

2 Aktuellt 2012 Årsmöte hålls den lördag den 23 februari klockan 11 i Almedalsbiblioteket dit ni alla är välkomna. Anteckna datumet! för vi sänder inte ut någon särskild kallelse! Välkomna! I detta nummer Sid: 3. Ordförande har ordet. 4. Farväl och tack. 5. Släktforskning i Norden. 8. Arkivens dag i Visby Vem tror du att du är! 10. Släktforskningen innebär överraskningar. Gotlands Genealogiska Förenings förtroendevalda Ordförande Kerstin Jonmyren, Hamnvägen 10, Burgsvik Tel , Vice ordförande Freddie Claesson, Snäckers Hangvar, Lärbro Tel , Sekreterare Ylva-Marie Rosenqvist Sanda, Stenhuse 989, Klintehamn Tel: , Kassör Hans Peter Stülten Backluravägen 83, Nynäshamn Tel: Studieansvarig Göran Karlsson Gaustädevägen 7, Fårösund Tel: , Ledamot Gunilla Swebilius Högklint Kusevägen 3, Visby Tel: , Ledamot Helena Östborn Sjöliljegatan 3, Visby Tel: Styrelsesuppleant Ann-Christin Ringbom Lundgren Odens gata 7, Hörby Tel: , Layout och tryck Hemse tryck & kopiering Tel: Webredaktör Mats Rynnes Tallundsvägen 12, Uppsala Tel: Valberedning Anna-Lena Janzén Tallundsgatan 15, Visby Tel: Revisorer Åke Kahlbom, Visby och Lars Klintstad, Visby Revisorssuppleant Ann Andersson, Ösmo Oe Folki utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften är 175 kr för år Plusgiro Hemsida: ISSN Omslagsbild: Dokument för invandring från Danmark till Sverige i början av 1900-talet.

3 Hej alla medlemmar! Har det skett förut, en höst utan en enda frostnatt fram till halva november på Gotland? Det är fint med alla blommor kvar i trädgården, men det känns mindre trevligt vid tanke på det som alla tänker på växthuseffekten. I veckan var det Arkivens Dag och vi från föreningen var förstås på plats i Visby. Mycket folk passerade under dagen och vi hade jämt att göra i forskarsalen. Arkivet hade en stor utställning för besökarna med tipsfrågor. Dessutom hölls en rad föredrag. Ett av föredragen hölls helt på engelska med en hel del åhörare. Föredraget var kallat Good games - good learning och handlade om dataspel och hur barn som spelar samtidigt lär sig saker som är användbara i skolan och i samhället. Det känns lite uppseendeväckande och historiskt med föredrag här helt på engelska, för det hade knappast varit möjligt för ett par decennier sedan. Vi är på väg mot ett tvåspråkigt land, må vara att det inte kommer att vara fullt utvecklat på några år, men vi går relativt snabbt däråt. Samtidigt var det en utställning av Fäi-Jakås brevi som bonden Jacob Larsson, Fie i Lau, en gång skrev till lektorn Masse Klintberg i Visby, efter hans önskan helt på gutamål. Det var för drygt ett sekel sedan. Ännu finns det en rätt stor grupp människor i landet - och på Gotland - som är i 70-årsåldern och äldre, som aldrig hade engelska på schemat i skolan. Som sagt, det har gått väldigt fort. Tilläggas kan dock att medlemmarna strömmar till Gutamålsgillet. Intresset för vårt gamla språk är stort, inte minst bland ungdomar som knappt aldrig har hört språket talas, eller kanske just därför. Vårt årsmöte hålls den lördag den 23 februari klockan 11, i Almedalsbiblioteket dit ni alla är välkomna. Anteckna datumet, för vi sänder inte ut någon särskild kallelse! Så önskar vi i Gotlands Genealogiska Förening er alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt år Vi hörs på det nya året. Kerstin Jonmyren Ordförande Gotlands Genealogiska Förening håller årsmöte Lördag den 23 februari 2013 kl 11 i Almedalsbiblioteket i Visby. Alla hjärtligt välkomna!

4 Farväl och tack! Ovanstående rubrik har jag skrivit en gång förut i denna tidning. Då var jag borta ett år från kassörstjänsten.. Ja inte helt, jag svävade i bakgrunden och skötte bokföringen, sedan kom jag åter som ett dåligt mynt. Den här gången är det emellertid ingen återvändo för min del. Nu avgår jag för gott, jag kommer inte att finnas i bakgrunden som ett spöke och göra en del av jobbet. Orsakerna är flera: Den främsta är att jag har tagit initiativ till att starta en släktforskarförening här i Nynäshamn där jag bor. Det har varit en så stort respons på inbjudan att vi numera har Nynäshamns Släktforskarförening, en förening där jag är ordförande. Det var många som frågade efter en förening på Släktforskningens dag i mars. Jag har även haft några cirklar i släktforskning för PRO-medlemmar, och de efterlyste också en förening. Så i höst bjöd vi in till ett möte där vi skulle se om det fanns intresse - och det gjorde det, med närmare 60 deltagare den 22 september - och nu är föreningen i gång. Jag anser det är olyckligt om jag både skall sitta som kassör i Gotlands Genealogiska Förening och samtidigt som ordförande i Nynäshamns Släktforskarförening. Det blir ganska snabbt kluvna lojaliteter, och det är inga av föreningarna betjänta av. En annan orsak är att min fru och jag tyvärr måste konstatera, att vår dröm om att flytta tillbaka till Gotland nog får förbli en dröm. Det är alldeles för ofta Lotte skall ha kontakt med specialiserat vård som inte finns på Gotland. Att flytta ned och hon skall upp på Huddinge var och varannan månad är ingen bra lösning. Sedan kan vi ju inte heller komma från att efterhand som vi har bott här i Nynäshamn några år, har vi mer och mer engagerat oss i olika saker här. Det blir svårt att ändra på. Slutligen kommer vi ju inte heller ifrån att det är dyrt att flytta. Vi blir inte heller yngre med åren och vad vi tidigare klarade själv med vänners hjälp klarar vi nu inte längre. Vi måste alltså ha en flyttfirma som gör det åt oss. Och det blir dyrt. Så jag får tyvärr avsluta mitt engagemang i Gotlands Genealogiska Förenings styrelse i och med årsmötet. Jag kommer kanske att dyka upp med en artikel då och då, det får tiden utvisa. Hans-Peter Stülten

5 Släktforskning i Norden Av Kerstin Jonmyren Många forskare har anor i våra nordiska grannländer och därför kunde en kort sammanfattning av forskningsläget i Norden måhända vara av intresse. Vi börjar med en liten historisk repetition: På medeltiden fanns rikena Danmark, Norge och Island i den västra delen av Skandinavien och så fanns Sverige och Finland i den östra delen. På 1100-talet for svenskarna över Ålands hav och började erövra Finland, och efter slaget vid Neva 1240, under Birger jarls tid, räknades Finland som svenskt. År 1391 bildades Kalmarunionen mellan alla fem länderna. I Sverige följde unionsstrider under hela 1400-talet som slutade med Sveriges utträde ur unionen i och med valet av Gustaf Vasa till svensk kung Som en del av det svenska riket följde Finland med. Norge däremot stannade kvar i unionen med Danmark och därmed stannade även Island, som hade givit sig under Norge redan på 1200-talet. Fem självständiga länder Sedan har styrkeförhållandena växlat med historiens gång, men idag har vi fem självständiga stater. Sverige har flest invånare, med cirka 9 miljoner, därnäst kommer Danmark med sina 5½ miljoner, så Finland med 5 miljoner och Norge med 4½ miljoner. Island har invånare. Alla länderna har haft en stor befolkningsökning under de två senaste seklen; dessförinnan var de mycket glest befolkade länder. Vid medeltidens slut, cirka år 1550, översteg befolkningstalen inte en miljon i någon av länderna. Det innebär att alla vi som lever idag får dela på ett litet antal förfäder, och att alla vi nordbor är förhållandevis nära släkt. Husförhörslängder endast i Sverige Man kan spekulera i orsaken, men i Sverige och därmed också i Finland - fick den evangeliska kyrkan ett mycket starkare grepp om människorna än i Danmark-Norge unionen - trots att vi har haft samma evangeliskt kristna religion som statsreligion i alla länderna. Som vi vet började våra präster i Sverige och Finland allmänt att föra husförhörslängder någon gång vid 1700-talets början. Bra för oss forskare, men knappast för den dåvarande befolkningen med stränga förhör och bakläxor och nya förhör i kristendom. Det förekom inte i några andra länder. Jag är inte så säker på att Luther själv hade just sådana önskemål vid sin reformation av den allmänna katolska läran. Här i vårt land fördes sedan 1600-talet kyrkböcker med födda, vigda och döda, och periodvis flyttningslängder. Bouppteckningar upprättades av skatteskäl. Under 1800-talet senare hälft sammanställdes även folkräkningar vart tionde år. Det var rätt enkelt gjort. Prästerna skrev i princip av sina husförhörslängder för de aktuella åren. Vi svenskar blev noga upptecknade och kollade. Folkräkningar och kyrkböcker i Norge och Danmark Några husförhörslängder fördes alltså inte i det danska riket, även innefattande Norge, Island och Grönland. Däremot fördes kyrkböcker ungefär som här. I Danmark har det dessutom förts regelbundna konfirmandlängder och flyttningslängder. I Norge där det kunde vara långa avstånd mellan kyrkorna i fjälltrakterna var det inte alls säkert att ett barn blev döpt i den församling där familjen bodde. I gränstrakterna mot Sverige kunde det t o m ha varit närmare att döpa ett barn på den svenska sidan. Med ojämna mellanrum utfördes folkräkningar folketaellingar i Danmark, folketellinger i Norge. Myndigheterna var då tvungna att låta folkräknare gå runt i byarna och anteckna alla människor i gård för gård. I Norge, som var ett bergigt och fattigt land, hade staten inte alltid råd med noggranna folketellinger utan fick nöja sig med statistik, där förmodligen prästerna hade att uppskatta antal män, kvinnor och barn i sina socknar. Ganska värdelös information för en släktforskare idag, men den gången en tillräcklig information för de statliga norska myndigheterna. Först 1801 är alla personer med i folkräkningen men det saknas uppgifter om födelseförsamling för dem.

6 Både Danmark och Norge är generösa mot nutida forskare. Databaserna för folkräkningarna är gratis att komma åt över nätet. Arkivverket är den norska. Dansk Demografisk Database (www.ddd.ddd.dk) innehåller kyrkböcker, folkräkningar och lite annat. Det finns även det danska Statens arkivalerier online (www.sa.dk) med ungefär samma innehåll, men dessutom med lite andra databaser. Att notera är att danskarna hade den annorlunda seden att införa alla av mankön och alla av kvinnokön var för sig i sina längder. Måste veta amt Beträffande de danska databaserna kan jag inte förstå fördelen med deras detaljerade uppdelning i dem. Man måste veta vilket amt (län) som den sökta personen levde i och oftast även härad. Det finns inte som i de svenska, norska och finska databaserna en sökmöjlighet för hela landet i samma sökning. Alla data finns ännu inte heller inmatade för kyrkböckerna. I de danska och norska landsarkiven finns många andra specialregister att leta i. Testamenten, bouppteckningar, flyttningslängder, internpassregister och längder över folk som har fått danskt eller norskt medborgarskap. I Norge hade prästerna skyldighet att föra personalattester för sina församlingsbor. Tyvärr hade de rätt att kasta attester som de inte längre behövde! En del finns ändå sparade och är nu förvarade i de sk Prestearkiven. I Danmark finns Politiens registerblade för städerna och i Norge städernas politieprotokoll. Dessutom finns som i Sverige domstolsprotokoll, men där som här utan några register. Jag skulle vilja sammanfatta att det gäller att veta en hel del om den man söker för att kunna nyttja de danska arkiven. Att söka på måfå efter en person och hitta den skulle nog vara förenat en stor portion tur. Å andra sidan, ungefär så ser forskningsläget ut även i övriga Europa: kyrkböcker och folkräkningslängder som de viktigaste källorna, och så speciallängder där man kan hitta uppgifter - om man har tur... I de stora och folkrika länderna, som Tyskland och Storbritannien, måste man givetvis alltid veta provins eller stad eller liknande för att ens kunna börja leta. Finland och Åland Som jag redan har nämnt följde Finland de svenska traditionerna med husförhörslängder och kyrkböcker efter års ryska krig övergick hela Finland till det ryska riket, men det gamla svenska folkbokföringssystemet behölls. Problemet med Finland är att landet ständigt har varit drabbat av krig. Svenska krig mot Ryssland fördes oftast i Finland och vid krig försvinner lätt arkiv. Åland kan nämnas i sammanhanget. Efter Karl XII:s nederlag vid Poltava, och hela den svenska hären fången i Sibirien, kunde ryssarna härja fritt utefter Sveriges och Finlands kuster. Finland var i princip ockuperat av ryssarna. De åländska öarna låg mitt i Östersjön och helt oskyddade, så ålänningarna beslutade sig för att utrymma hela ögruppen. Mellan 1714 och 1721 när freden äntligen kom, var det helt tomt där. Befolkningen hade huvudsakligen slagit sig ner i Roslagen. Det upplevdes lite säkrare, även om ryssarna brände och plundrade även där. Efter freden kom en del av den gamla befolkningen tillbaka till Åland för att bygga upp det igen, men givetvis är det svårt att koppla ihop befolkningen före och efter den stora ofredens tid i längderna. Finska källor Genealogiska Samfundet i Finland skall ha en eloge för sin stora insats för forskning i Finland. De har matat in fakta från kyrkbok efter kyrkbok och har nu fått in det mesta av finska kyrkböcker i en stor databas, tillgänglig gratis på nätet! Adressen är Sajten är sökbar på flera olika sätt och det behövs endast namn och enkla data för att söka. Finland erbjuder också en databas i stil med vårt SVAR, där kyrkböcker, husförhörslängder, soldatrullor och domböcker är avfotograferade och utlagda på nätet: Tyvärr har den från att ha varit gratis nu i år blivit avgiftsbelagd.

7 En nackdel med Finland är att deras sekretess gäller i minst etthundra år. Dessutom har en mängd människor i landet ansökt om att få förbli helt anonyma, och inte få sina uppgifter utlämnade någonstans. Negativt för forskare förstås. Värt att nämna är ett innehållsrikt register över studenter vid Åbo svenskspråkiga universitet, fört sedan 1600-talet. Delar av det finns även publicerat i bokform. I Värmland finns Torsby Finnkulturcentrum där man har ett stort arkiv över finska invandrare i Sverige. De kom till Sverige under för undan genom åren, men invandrade i större omfattning under kung Karl IX:s tid, kom till avlägsna mellansvenska skogsbygder för att odla upp dem. Tilläggas kan att det finns herdaminnen i alla fyra länderna, så den som har prästanor har goda sökmöjligheter. Island Island måste vara det fullständigt ideala landet att släktforska i. Alla islänningar som är nämnda i någon skriftlig källa under de cirka tusen år som Island har varit bebott finns i en och samma databas, som inalles innehåller cirka 1, 5 miljoner namn. Vi får betänka att befolkningen har varit väldigt begränsad där under århundradena. Levnadsbetingelserna har inte precis varit de ideala i deras arktiska klimat. Emigrationen var också omfattande därifrån under 1800-talet. Först under 1900-talet har befolkningen kunnat växa kraftigt: 1901 hade denna stora ö invånare - jämfört med dagens På Island har man behållit den urgamla nordiska seden med patronymikon. Sveins son är Sveinsson och Leifurs dotter är Leifursdotter. I övriga Norden försvann den seden genom inflytande utifrån på 1800-talet, från Europa och Amerika, och patronymikon kom att bli till efternamn. Även kvinnor kom alltså här - helt ologiskt - att kunna heta namn slutande på -son. I deras allomfattande databas finns alla folkräkningar som har gjorts på ön, liksom alla bevarade kyrkböcker. (Prästgårdsbränder har tyvärr varit rätt vanliga där, så det finns tyvärr gott om luckor) Dessutom har islänningarna varit duktiga på att skriva över huvud taget, så namn saknas inte. Databasen heter Den är gratis men det är bara islänningar som har rätt att få en inloggningskod till den. Det är dessutom värt att uppmärksamma att den isländska databasen kan vara till stor hjälp för forskare, exempelvis om de vill studera olika sjukdomars ärftlighet, ofta ihop med DNA-tester. Det beror på att islänningarna är så pass få och oftast har sina rötter bland tidigare islänningar, alltså är en jämförelsevis mycket homogen grupp. DNA i släktforskningen Var Anastasia dotter till den siste ryske tsaren eller var hon en bedragerska? Var det verkligen prins Louis, den avrättade kung Ludvig XVI:s son, som dog i fängelset under franska revolutionen, eller var det en utbyting? I dag har man med hjälp av DNA kunnat fastställa den trista sanningen - att det var de rätta personerna som dog. På samma sätt kan vi idag inom släktforskningen fastställa släktskap, önskad eller oönskad, eller hitta okända släktingar. Magnus Bäckmark berättar vidare under bok titeln: Genvägar för genealogen DNA-jämförelse som verktyg i släktforskningen Men på Island heter man Anna men är Eiriksdottir, eller heter Svein och är Olufsson. Därför är deras telefonkataloger också ordnade efter förnamn, alltså varje persons namn.

8 Arkivens dag i Visby 2012 Vi var ett antal medlemmar från Gotlands Genealogiska Förening som samlades på Arkivcentrum Gotland för att hjälpa besökarna med släktforskning. Foto: Hans Peter Stülten En rolig sak upptäckte jag. Man hade ställd ut kopior på några handlingar från början på förra århundradet, runt , tyvärr var de inte daterade så det gick inte att säga exakt årtal. Foto: Hans Peter Stülten Från starten var det inte speciellt många som kom, men när vi hade passerat middag började folk strömma till. Vi som var där fick plötsligt fullt upp, så min tanke att gå runt och fotografera lite fick läggas på hyllan, men lite bilder blev det i alla fall från dagen. De handlingar man hade ställd ut var ansökan om uppehållsbok för utländska medborgare. De skulle på den tiden inges till polismyndigheten i Visby. Det var fyra stycken utställda: Ett för en rysk kvinna med en 5 6 barn, på fotot som satt på ansökan satt hon omgiven av samtliga barn. En tysk kvinna med ett par barn, samma sak här satt hon på fotot omgiven av barnen, en äldre italiensk herre och så den som fångade min uppmärksamhet mest: En dansk konditoriarbetare från Fåborg på Fyn. Han var född 1885 och enligt fotot skulle jag tro han har varit runt år gammal när ansökan lämnades in. På skoj kollade jag upp honom i Dödboken för att se om han möjligen stannade i Sverige, det gjorde han, han gifte sig 1937 och dog 1964 i Malmö, efterlämnade i alla fall en änka. Som sagt det var fullt upp för oss att hjälpa besökare efter när folk riktigt började strömma till. Några kunde vi hitta deras släktingar, Foto: Dan Pettersson/ Riksarkivet Landsarkivet i Visby. i andra fall kom vi inte ändå fram trots mycket sökande i kyrkböckerna. För egen del lärde jag mig samtidigt något nytt, nämligen att Visby under en period hade ett helt eget system för församlingsböcker/husförhörsböcker med invånarna stående i alfabetisk ordning efter efternamnet. I och för sig smidigt, om man bara vet det, men lite förvirrande när de två systemen kör mer eller mindre parallellt. Vilken volym skall man nu söka i? Hans-Peter Stülten

9 Vem tror du att du är, ny omgång Så var det dags igen, en ny omgång. Programmet Vem tror du att du är? får höga tittarsiffror, varje gång, vilket bör bevisa att genealogi är ett uppskattat ämnesområde i vårt land. Den här omgången har man sammanställt sju program med fyra män och tre kvinnor som huvudrollsinnehavare. Låt oss börja med damerna och ta deckarförfattaren Camilla Läckberg först. Just nu är läsar- och författartrenden deckare, och det är mest kvinnor som skriver och läser - dem enligt aktuell statistik, så hon tycks ha valt rätt genre. Idag anses det finnas mycket krångliga familjekonstellationer, med dina barn och mina och tidigare och så vidare, men de fanns uppenbarligen även förr. Camillas mormors far var stenhuggare i Bohuslän, och var endast sammanboende och inte gift med den kvinna som han hade barn med. I det här programmet visade det sig att han sedan tidigare var gift i Blekinge, men hade lämnat hustru och barn och dragit vidare till arbete och snart ny kvinna och nya barn i Bohuslän. Ungefär samtidigt hade hans hustru dragit till Danmark och bildat ny familj där! De arma barnen i Blekinge då? De hade ändå tur för efter olika turer i fosterhem hamnade de till sist hos sina morföräldrar, där de fick stanna. Båtsmansnamn Camillas morfar var född utom äktenskapet, ett känt släktforskningsproblem. Men den här gången lyckades programmakarna ta bort frågetecknen kring faderskapet. Morfadern kallades Falk i efternamn och när man kollade vidare fanns det en kustridare (ungefär tulluppsyningsman) Falk Meijer i närområdet i Fjällbacka i Bohuslän, där barnets mor hade varit i tjänst. Det hände inte så sällan att uä-barn kallade sig efter sina biologiska fäder, och då är det ett rätt betydande bevis för släktskap. Det var lätt att tro att namnet Meijer var utländskt men när man följde släkten bakåt visade det sig vara ett båtsmansnamn från Skee socken. Oftast följde båtsmans- och soldatnamn torpen inte släkten, men under 1800-talets senare del kunde det ändå hända. Valloner Så det gamla vanliga: Camillas morfar hade varit mörk, alltså antog ättlingarna direkt att man hade valloner i släkten! Ett märkligt och mycket spritt antagande så fort folk är mörka. Var folk så värst mycket mörkare i Vallonien i Belgien än här i Norden? Om alla antaganden vore sanna skulle minst halva vårt lands befolkning vara vallonättlingar istället för några procent. Sanningen är nog den att det hela tiden har funnits en viss mängd mörka och brunögda personer här uppe i Norden, så länge som det har varit befolkat. Intressant i just Camilla Läckbergs släkt kan ändå vara att man långt tillbaka i tidigt 1600-tal hittade en stabskapten vid namn Demoine från Finland. På grund av namnet ville man gissa att namnet kunde ha något med Vallonien att gör! Petra Mede, född 1970, är en känd operadansare, men är kanske mest känd som ståuppkomiker. Hon var vacker att se på, men jag tyckte att hennes framtoning ibland framstod som lite överdriven. Programledarna vill så gärna hitta några band till samma yrkesgrupp som huvudpersonen och då får det ibland räcka med någon som är släkt med släkten. I det här fallet hittade man en familj Tropp med tre syskon som dansade på Operan i Stockholm. Så kom man över till Finspång, en gammal känd bruksort. (Förresten, varför kan inte ordet bruksort uttalas just så, och inte som bruxort, som nu hördes i programmet?) En familj Frumerie var framgångsrika arbetsledare i Finspång under generationer. Sedan gick det utför med släkten, och fram på 1800-talet bodde Erik Frumerie, en fattig torpare i Västmanland. För att få lite extrainkomst tog han på sig uppdraget som bödel i länet. Han hann med att avrätta 60 personer(!) på 42 år med sin bödelsyxa. Huvudpersonen Petra visade stor förskräckelse över sin anfader och hans syssla när de kom till den avrättningsplats där han var verksam. Det är förvisso förståeligt. Avrättningar i det gamla Sverige En av Frumeries sista avrättningar blev omskriven i en tidning i samtiden som en av reporterns värsta upplevelser. Frumerie hade tagit lite väl mycket till bästa för att kunna klara av uppdraget, så han högg och högg och missade delvis tills han till slut lyckade få död på den arme missdådaren. En fullständigt förfärlig tillställning! Invid den här artikeln visar vi i en särskild ruta lite närmare om omständigheterna som ledde fram till den avrättades dödstraff. Det är Lennart Hallberg, Nyköping, som har sammanställt informationen. Hans svärdotter har släkten Frumerie bland sina anor. De sista offentliga avrättningarna i vårt land genomfördes 1876 medels halshuggning, samtidigt i Malmköping i Södermanland (för Hjert) och i Stenkumla på Gotland (för Tector). De två kompanjonerna, som hade träffats på straffanstalten Långholmen i Stockholm,

10 ville försöka få ihop till amerikabiljetter och fick för sig att råna en postdiligens. En passagerare samt kusken avled i samband med rånet. De skyldiga infångades ganska snart och dömdes till döden är inte längre tillbaka än att folk, åtminstone på Gotland, har en hört en hel del berättelser och hörsägner kring den avrättningen. Därefter skedde avrättningar inom fängelsernas murar, och därmed var det slut på sensationerna och folknöjet kring avrättningar. Sveriges sista avrättning skedde 1910 på Långholmen med giljotin för mördaren Johan Ander. Siw Malmquist är en gammal och slitstark underhållare, som slog igenom redan som mycket ung. Hon är född 1936 i Landskrona och hennes släkt har djupa rötter i Göingebygden i norra Skåne. Det är en trakt som brukar förknippas med den s k Snapphanefejden på 1670-talet, en strid mellan den svenska och den danska kronan i Skåne, och det var Danmark som folket i allmänhet ville tillhöra. Måhända de var lite mindre nitiska i sin skatteindrivning, men framför allt var det gammalt och vant med de danske. Stridigheterna i Göinge mellan rebeller från trakten och svenska trupper kännetecknades av stor hänsynslöshet. Soldaterna utsatte snapphanefångar för grym tortyr och hemska mord. I programmet visades Örkenäs, en gammal gård som var den enda i den byn som inte brändes ner när den svenska soldatsken drog fram där. Ägaren hade låtsats sätta eld på den, men det brann bara i risknippen utanför den. Det finns ett gömställe under golvet i dagligstugan, som minner om de onda tiderna. Den sk loshultsskatten är omtalad. Kung Karl XI:s stora krigskassa blev stulen 1678 av bönder i Loshults by när den fraktades förbi. Ledaren för kuppen Per Persson var bror till en anfader till Siw. Några årtionden senare hade hon en anfader som var indelt soldat och med i kung Karls armé 1709 vid Poltava. Han hamnade i rysk fångenskap, lyckades ta sig hem igen vid freden 1721, men äntligen hemma avled han bara ett par år senare. Forts. nästa nr. Släktforskningen innebär överraskningar Det är säkert något som alla släktforskare kan skriva under på. Ibland är de roliga, ibland är de kanske mindre roliga, men de ger alltid nytt vetande. Jag har under det senaste året, för det första haft ett flertal cirklar i släktforskning här i Nynäshamn, och för det andra satt lite fart på min egen forskning efter att den har legat lite halvt vilande några år. Jag har bl.a. med hjälp av Arkiv Digital fått uppdaterat och kollat lite data om olika sidogrenar till släkten i Skåne. Min anfader hade ju fler barn än det som jag är en direkt efterkommare av. Det finns gott om olika grader av kusiner m.m. att välja på. I början av oktober skickade jag in ett Disbytutdrag till DIS. I svaret som jag fick tillbaka i form av åtta sidor med träffar av varierande grad, visade det sig att en av träffarna ledde till Gotland. Det var ju lite överraskande. Jag sa när jag började släktforska för så där en 15 år sedan, att det enda ställe där jag med någorlunda säkerhet visste jag inte hade släkt var på just Gotland. Alla de släktingar jag hade fått fram bodde på olika ställen i Skåne i trakten mellan Malmö och Trelleborg. Och så upptäcker jag plötsligt att jag har en släkting på Gotland, närmare bestämd Jan-Erik Ohlsson i Fårösund. Han har bott på Gotland i Fårösund sedan sextiotalet och jag flyttade till Gotland 1985, och bodde i Slite innan vi flyttade till Visby Så vi har alltså haft alla möjligheter att träffas i olika sammanhang. Vi kanske också har det utan att veta om att vi faktisk var släkt med varandra. De första åren som vi bodde på Gotland var både min fru och jag mycket runt på norra Gotland i jobbet, hon som anställd på SV i Lärbro och jag som försäkringsombud för Folksam. Så vi kan mycket väl ha träffats i något sammanhang. Både Jan-Erik Ohlsson och jag har den gemensamma anfadern Lasse Trulsson Tarlin från Tryde i Kristianstads län. Min anfader är äldsta sonen Jöran Larsson Roos, född 1791 och död 1830, och hans anfader är femte barnet Lars Larsson Hjalmar, född 1802 och död Båda två var knektar i Skånska Dragoner nästan samtidigt och i närliggande rusthåll.

11 Jöran Larsson Roos är min morfars mormors far och Lars Larsson Hjalmar är Jan-Eriks mormors mormors far, och som sagt är Lasse Trulsson Tarlin båda våra anfäders far. Som en kuriositet vill jag också nämna att både vår gemensamma anfader och min äldsta son är döpta med samma förnamn. I kyrkboken för Tryde Församling står tydligt att Truls Trulsson fick en son den 21 april 1767, som den 26 april döptes och kallades Lasse. Min äldste son född 29 april 1968 är också döpt till Lasse, alltså nästan på dagen 201 år yngre än sin namne. En annan rolig upplevelse fick jag när jag skulle forska lite på min frus släkt. Jan-Erik Ohlsson Här är vi så båda två. Frånsett att vi båda har vitt skägg ser jag ingen större familjelikhet, men det ser kanske andra. Min hustru Lotte säger vi har snarlik huvudform. Den är i motsats till min hundra procent dansk. Lotte är född i Köpenhamn, precis som jag, dock är hon född på Västerbro och jag på Nörrebro. Vi är båda födda 1943, så vi är jämnåriga. Lotte har under alla de år vi har varit gifta retat mig med att hon är mycket yngre än jag, närmare bestämd en månad och sju dagar. Hennes båda föräldrar är också födda på Västerbro, varemot den danska delen av min släkt kommer från ett par små byar mitt på Själland. De nu levande släktingarna bor nästan alla kvar i samma område. Och så kommer det roliga. Det visade sig att hennes morfar är född i en av de småbyar där min släkt kommer från. Med tanke på byns storlek, kan vi nog lugnt utgå från att hennes morfars familj kände mina släktingar, kanske gick några rent av i skolan tillsammans. Släktforskning ger många roliga upplevelser. Hans-Peter Stülten Hans-Peter Stülten

12 Våra CD-skivor: (Passa på nu till julklapp) Skannad kopia av Lemke Visby stifts herdaminne Ett måste för släktforskare med gotländska präster i släkten. Pris 200:- för medlemmar. Icke medlemmar vänder sig till Rötter bokhandeln. Fotokopia av tre gotländska släktböcker: C. J. Hallgren Gotländska släkter E. Nyberg Gotländsk släktbok 1910 E. Nyberg Gotländsk släktbok 1938 Register till Gotländsk släktbok 1938 Pris 125:- för medlemmar. Icke medlemmar vänder sig till Rötter bokhandeln Porträttsamlingar: Gotlands läns porträttgalleri 1929, 1933 och 1934 Sveriges kommunalförvaltning Gotland 1940 Sveriges kvarnar Gotland 1940 Namnregister Gotlands kvarnar Pris 125:- för medlemmar. Icke medlemmar vänder sig till Rötter bokhandeln. Beställer du både Gotländska släktböcker och Porträttsamlingarna samtidigt får du dem för 200:- tillsammans Fotosamling av Gotlands kyrkor, både interiör och exteriör. Även en del gotländska landskapsbilder. Detta är en DVD skiva producerat av Ivar Björklund som även har fotograferat. Bilderna är fria att använda mot angivande av källa. Pris 225:- säljs både till medlemmar och icke medlemmar. Beställning gör du genom att sätta pengarna in på vårt Plusgirokonto med angivande av vilken produkt du beställer.

Välkommen till vecka 3

Välkommen till vecka 3 Välkommen till vecka 3 I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden. Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781. Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Registrera dina barnbarn och kusiner - modul 4

Registrera dina barnbarn och kusiner - modul 4 Registrera dina barnbarn och kusiner - modul 4 Registrera dina barnbarn Registrera dina kusiner Hitta fler släktingar Kyrkoböckernas uppgifter Sök i Arkiv Digital Dokumentera uppgifter Bakgrunder E-post:

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig Av Michael Lundholm Inledning Att forska om släkter med patronymika utan släktnamn har sina speciella problem. Patronymika är ju inte

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt)

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Följande test är avsett för att du själv ska kunna bedöma vilken nivå/kurs i Svenska för utbytesstudenter som är lämplig för dig. I slutet av testet kan du

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

Stormaktstiden Lärarmaterial

Stormaktstiden Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt för att urskilja texters budskap, både de

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2015-11-23

SeniorNet Lidingö 2015-11-23 SeniorNet Lidingö 2015-11-23 Vi har AD-Online gratis t.o.m. den 30 November-2015 1. Gå till denna länk: http://www.arkivdigital.se/kod/dis1503 2. Registrera dig. (glöm inte skriva upp lösenordet du väljer)

Läs mer

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur Börja släktforska Börja släktforska Genvägar till din släkts historia Per Clemensson / Kjell Andersson Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Omslagsbild: Per Clemensson Omslag: Niklas Lindblad Grafisk

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun HAR DU GAMLA ANFÄDER / ANMÖDRAR I HÅBO, ELLER ÄR DU ENBART ALLMÄNT INTRESSERAD? Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun Håbo Kultur & Hembygdsförening har av tradition arbetat med

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET Med undantag av Genline gäller generellt att praktiskt taget all information som hämtas från Internet och CD-skivor är andrahands-information av varierande

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Axel och Hilda Heino

Axel och Hilda Heino Axel och Hilda Heino En berättelse om Axel och Hilda Året 1916 begav sig, Axel Fredrick Heinonen, 24 år och Hilda Marie Nilsson Alapää, 25 år, till Amerika. De lämnade sina familjer i norra Sverige, Männikkö

Läs mer

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta Sägnen om Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta I slutet av 1100-talet och början av 1200- talet står striden om kungamakten i samband med enandet av det svenska riket mellan olika ätter,

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Bedömningsstöd. Historia 4-6. Elevhäfte

Bedömningsstöd. Historia 4-6. Elevhäfte Bedömningsstöd Historia 4-6 Elevhäfte UPPGIFT I HISTORIA ÅRSKURS 6 Källor från 1800-talets liv I arkiven (platser där man förvarar gamla dokument) finns mängder av bevis från det liv som människorna levde

Läs mer

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforskning är din egen danmarkshistoria. Det är inte säkert att du härstammar från kungar och riddare, men det betyder inte att dina förfäder är en tråkig,

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg -

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - I Ätt och Bygd nr 125 visades en släkttavla med manliga ättlingar utgående från Nils Olofsson död ca 1557, bosatt på hemmanet Hamnen i

Läs mer

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen.

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. text Tomas Eriksson foto Urban Jörén Hela sommaren pågår aktiviteter som lockar allt från leksugna barn

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

SLÄKT OCH HÄVD. Tidskrift utgiven av Genealogiska Föreningen - Riksförening för släktforskning.

SLÄKT OCH HÄVD. Tidskrift utgiven av Genealogiska Föreningen - Riksförening för släktforskning. SLÄKT OCH HÄVD Tidskrift utgiven av Genealogiska Föreningen - Riksförening för släktforskning. Redaktion: Lars-Olof Skoglund, fil. lic. (redaktör), Magnus Bäckmark, fil. kand. Nr 1-2 2009 Artiklar Ingemar

Läs mer

Nyfiken på släktforskning?

Nyfiken på släktforskning? Nyfiken på släktforskning? Grundläggande begrepp Genealogi är det fina namnet på släktforskning. Genealogi räknas tillsammans med biografin till de historiska hjälpvetenskaperna. Proband är den person

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Släktforskning - en finkultur!

Släktforskning - en finkultur! Släktforskning - en finkultur! Titta här säger Jan-Erik Björk, de här har jag ropat in på aktion, det är brukssaker från skogfinnar i västra Dalarna. Han visar stolt upp både dekorerade svepaskar, verktyg

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov B. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov B. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Källor och tolkningar Döden spelar schack med en man. En kyrkomålning från 1400-talet kan fungera som en källa till

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Att komma igång med släktforskning

Att komma igång med släktforskning Att komma igång med släktforskning 1 Släktforskningen har de senaste åren vuxit kraftigt eftersom datorerna har gett forskarna ett utmärkt verkyg både för att hålla reda på släktingar och för att söka

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Ekalyckan och Klockarebolet

Ekalyckan och Klockarebolet Ekalyckan och Klockarebolet Föreningen har tre byggnader, Ekalyckan, Klockarebolet och Mölarps kvarn, som genom många frivilliga arbetstimmar har iordningställts och nu vårdas. I början av december hålls

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA!

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA! . ATT BÖRJA SLÄKTFORSKA... A. Varför?... B. Information...6 C. Föreningar och kurser...8 D. Dataprogram...9 E. Referensverk.... VAD BEHÖVS?... DEL LETA! DEL KONTAKTA! 8. KONTAKTER ÄR ALLT!... 9. SKAFFA

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid 17 Könsrelationernas betydelse för samhällsorganisationen 20 Klerkernas tid stat och kyrka etableras 22 Adelns

Läs mer

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg Mål nr T637-01 PARTER Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Svarande Bertil Magnusson, Storskiftesvägen 3 433 41 PARTILLE

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård.

Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård. 10 Tånnö Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård. Både Tånnö och Torskinge ligger nu i Värnamo kommun. Tånnö kyrka - (från Tånnös

Läs mer

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid.

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Jennys barndom Jenny föddes på en gård som heter Lingmyren i Skarvtjärn, Harmångers socken en 16 juli 1901.Tre

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Stormaktstiden Lärarmaterial

Stormaktstiden Lärarmaterial Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt för att urskilja texters budskap,

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Finländare i Eskilstuna Av Rauno Vaara

Finländare i Eskilstuna Av Rauno Vaara ABM informerar 5/09 Finländare i Eskilstuna Av Rauno Vaara Detalj ur Nekrologium för Johanniterna i Eskilstuna Många kopplar finländarnas ankomst till Eskilstuna till arbetskraftinvandringen som skedde

Läs mer

DK-serien. Introduktion till släktforskning med SVAR

DK-serien. Introduktion till släktforskning med SVAR DK-serien Introduktion till släktforskning med SVAR 1 Introduktion till släktforskning med SVAR Den här kursen är en ren nybörjarkurs i släktforskning där vi arbetar med olika databaser hos SVAR (Riksarkivet).

Läs mer

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig.

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig. Sune Askaner: Fadershuset i tidens ström I tidens ström får alla plats. För en tid är vi där, på väg någonstans. Vart går färden och vad är målet? Ett liv kanske bara en tidsrymd mellan två årtal. Inte

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning.

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning. TÖI ROLLSPEL F 007 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista sjukpenning inskriven komplettering diskbråck sjukanmälan distriktsläkarmottagning utbetalningskort registerkort nyinflyttad datan personnummer

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Mormors (Hilda Jönsson f Lindström) syskon Uppdaterad

Mormors (Hilda Jönsson f Lindström) syskon Uppdaterad 1 Mormors (Hilda Jönsson f Lindström) syskon Uppdaterad 2016-04-29 Innehåll Deras anfäder... 2 Viktor Johannes Lindström 1883 1951, Hildas bror... 3 Axel Olof Lindström 1884 1924, Hildas bror... 3 Elin

Läs mer

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Advent Jesus kommer Första söndagen i advent (år A) (1 december 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelium är Matteus 24:37-44 eller Matteus 21:1-9. Med hänsyn till barnens ålder väljer vi här att

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer