Aktuellt I detta nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt 2012. I detta nummer"

Transkript

1 NR

2 Aktuellt 2012 Årsmöte hålls den lördag den 23 februari klockan 11 i Almedalsbiblioteket dit ni alla är välkomna. Anteckna datumet! för vi sänder inte ut någon särskild kallelse! Välkomna! I detta nummer Sid: 3. Ordförande har ordet. 4. Farväl och tack. 5. Släktforskning i Norden. 8. Arkivens dag i Visby Vem tror du att du är! 10. Släktforskningen innebär överraskningar. Gotlands Genealogiska Förenings förtroendevalda Ordförande Kerstin Jonmyren, Hamnvägen 10, Burgsvik Tel , Vice ordförande Freddie Claesson, Snäckers Hangvar, Lärbro Tel , Sekreterare Ylva-Marie Rosenqvist Sanda, Stenhuse 989, Klintehamn Tel: , Kassör Hans Peter Stülten Backluravägen 83, Nynäshamn Tel: Studieansvarig Göran Karlsson Gaustädevägen 7, Fårösund Tel: , Ledamot Gunilla Swebilius Högklint Kusevägen 3, Visby Tel: , Ledamot Helena Östborn Sjöliljegatan 3, Visby Tel: Styrelsesuppleant Ann-Christin Ringbom Lundgren Odens gata 7, Hörby Tel: , Layout och tryck Hemse tryck & kopiering Tel: Webredaktör Mats Rynnes Tallundsvägen 12, Uppsala Tel: Valberedning Anna-Lena Janzén Tallundsgatan 15, Visby Tel: Revisorer Åke Kahlbom, Visby och Lars Klintstad, Visby Revisorssuppleant Ann Andersson, Ösmo Oe Folki utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften är 175 kr för år Plusgiro Hemsida: ISSN Omslagsbild: Dokument för invandring från Danmark till Sverige i början av 1900-talet.

3 Hej alla medlemmar! Har det skett förut, en höst utan en enda frostnatt fram till halva november på Gotland? Det är fint med alla blommor kvar i trädgården, men det känns mindre trevligt vid tanke på det som alla tänker på växthuseffekten. I veckan var det Arkivens Dag och vi från föreningen var förstås på plats i Visby. Mycket folk passerade under dagen och vi hade jämt att göra i forskarsalen. Arkivet hade en stor utställning för besökarna med tipsfrågor. Dessutom hölls en rad föredrag. Ett av föredragen hölls helt på engelska med en hel del åhörare. Föredraget var kallat Good games - good learning och handlade om dataspel och hur barn som spelar samtidigt lär sig saker som är användbara i skolan och i samhället. Det känns lite uppseendeväckande och historiskt med föredrag här helt på engelska, för det hade knappast varit möjligt för ett par decennier sedan. Vi är på väg mot ett tvåspråkigt land, må vara att det inte kommer att vara fullt utvecklat på några år, men vi går relativt snabbt däråt. Samtidigt var det en utställning av Fäi-Jakås brevi som bonden Jacob Larsson, Fie i Lau, en gång skrev till lektorn Masse Klintberg i Visby, efter hans önskan helt på gutamål. Det var för drygt ett sekel sedan. Ännu finns det en rätt stor grupp människor i landet - och på Gotland - som är i 70-årsåldern och äldre, som aldrig hade engelska på schemat i skolan. Som sagt, det har gått väldigt fort. Tilläggas kan dock att medlemmarna strömmar till Gutamålsgillet. Intresset för vårt gamla språk är stort, inte minst bland ungdomar som knappt aldrig har hört språket talas, eller kanske just därför. Vårt årsmöte hålls den lördag den 23 februari klockan 11, i Almedalsbiblioteket dit ni alla är välkomna. Anteckna datumet, för vi sänder inte ut någon särskild kallelse! Så önskar vi i Gotlands Genealogiska Förening er alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt år Vi hörs på det nya året. Kerstin Jonmyren Ordförande Gotlands Genealogiska Förening håller årsmöte Lördag den 23 februari 2013 kl 11 i Almedalsbiblioteket i Visby. Alla hjärtligt välkomna!

4 Farväl och tack! Ovanstående rubrik har jag skrivit en gång förut i denna tidning. Då var jag borta ett år från kassörstjänsten.. Ja inte helt, jag svävade i bakgrunden och skötte bokföringen, sedan kom jag åter som ett dåligt mynt. Den här gången är det emellertid ingen återvändo för min del. Nu avgår jag för gott, jag kommer inte att finnas i bakgrunden som ett spöke och göra en del av jobbet. Orsakerna är flera: Den främsta är att jag har tagit initiativ till att starta en släktforskarförening här i Nynäshamn där jag bor. Det har varit en så stort respons på inbjudan att vi numera har Nynäshamns Släktforskarförening, en förening där jag är ordförande. Det var många som frågade efter en förening på Släktforskningens dag i mars. Jag har även haft några cirklar i släktforskning för PRO-medlemmar, och de efterlyste också en förening. Så i höst bjöd vi in till ett möte där vi skulle se om det fanns intresse - och det gjorde det, med närmare 60 deltagare den 22 september - och nu är föreningen i gång. Jag anser det är olyckligt om jag både skall sitta som kassör i Gotlands Genealogiska Förening och samtidigt som ordförande i Nynäshamns Släktforskarförening. Det blir ganska snabbt kluvna lojaliteter, och det är inga av föreningarna betjänta av. En annan orsak är att min fru och jag tyvärr måste konstatera, att vår dröm om att flytta tillbaka till Gotland nog får förbli en dröm. Det är alldeles för ofta Lotte skall ha kontakt med specialiserat vård som inte finns på Gotland. Att flytta ned och hon skall upp på Huddinge var och varannan månad är ingen bra lösning. Sedan kan vi ju inte heller komma från att efterhand som vi har bott här i Nynäshamn några år, har vi mer och mer engagerat oss i olika saker här. Det blir svårt att ändra på. Slutligen kommer vi ju inte heller ifrån att det är dyrt att flytta. Vi blir inte heller yngre med åren och vad vi tidigare klarade själv med vänners hjälp klarar vi nu inte längre. Vi måste alltså ha en flyttfirma som gör det åt oss. Och det blir dyrt. Så jag får tyvärr avsluta mitt engagemang i Gotlands Genealogiska Förenings styrelse i och med årsmötet. Jag kommer kanske att dyka upp med en artikel då och då, det får tiden utvisa. Hans-Peter Stülten

5 Släktforskning i Norden Av Kerstin Jonmyren Många forskare har anor i våra nordiska grannländer och därför kunde en kort sammanfattning av forskningsläget i Norden måhända vara av intresse. Vi börjar med en liten historisk repetition: På medeltiden fanns rikena Danmark, Norge och Island i den västra delen av Skandinavien och så fanns Sverige och Finland i den östra delen. På 1100-talet for svenskarna över Ålands hav och började erövra Finland, och efter slaget vid Neva 1240, under Birger jarls tid, räknades Finland som svenskt. År 1391 bildades Kalmarunionen mellan alla fem länderna. I Sverige följde unionsstrider under hela 1400-talet som slutade med Sveriges utträde ur unionen i och med valet av Gustaf Vasa till svensk kung Som en del av det svenska riket följde Finland med. Norge däremot stannade kvar i unionen med Danmark och därmed stannade även Island, som hade givit sig under Norge redan på 1200-talet. Fem självständiga länder Sedan har styrkeförhållandena växlat med historiens gång, men idag har vi fem självständiga stater. Sverige har flest invånare, med cirka 9 miljoner, därnäst kommer Danmark med sina 5½ miljoner, så Finland med 5 miljoner och Norge med 4½ miljoner. Island har invånare. Alla länderna har haft en stor befolkningsökning under de två senaste seklen; dessförinnan var de mycket glest befolkade länder. Vid medeltidens slut, cirka år 1550, översteg befolkningstalen inte en miljon i någon av länderna. Det innebär att alla vi som lever idag får dela på ett litet antal förfäder, och att alla vi nordbor är förhållandevis nära släkt. Husförhörslängder endast i Sverige Man kan spekulera i orsaken, men i Sverige och därmed också i Finland - fick den evangeliska kyrkan ett mycket starkare grepp om människorna än i Danmark-Norge unionen - trots att vi har haft samma evangeliskt kristna religion som statsreligion i alla länderna. Som vi vet började våra präster i Sverige och Finland allmänt att föra husförhörslängder någon gång vid 1700-talets början. Bra för oss forskare, men knappast för den dåvarande befolkningen med stränga förhör och bakläxor och nya förhör i kristendom. Det förekom inte i några andra länder. Jag är inte så säker på att Luther själv hade just sådana önskemål vid sin reformation av den allmänna katolska läran. Här i vårt land fördes sedan 1600-talet kyrkböcker med födda, vigda och döda, och periodvis flyttningslängder. Bouppteckningar upprättades av skatteskäl. Under 1800-talet senare hälft sammanställdes även folkräkningar vart tionde år. Det var rätt enkelt gjort. Prästerna skrev i princip av sina husförhörslängder för de aktuella åren. Vi svenskar blev noga upptecknade och kollade. Folkräkningar och kyrkböcker i Norge och Danmark Några husförhörslängder fördes alltså inte i det danska riket, även innefattande Norge, Island och Grönland. Däremot fördes kyrkböcker ungefär som här. I Danmark har det dessutom förts regelbundna konfirmandlängder och flyttningslängder. I Norge där det kunde vara långa avstånd mellan kyrkorna i fjälltrakterna var det inte alls säkert att ett barn blev döpt i den församling där familjen bodde. I gränstrakterna mot Sverige kunde det t o m ha varit närmare att döpa ett barn på den svenska sidan. Med ojämna mellanrum utfördes folkräkningar folketaellingar i Danmark, folketellinger i Norge. Myndigheterna var då tvungna att låta folkräknare gå runt i byarna och anteckna alla människor i gård för gård. I Norge, som var ett bergigt och fattigt land, hade staten inte alltid råd med noggranna folketellinger utan fick nöja sig med statistik, där förmodligen prästerna hade att uppskatta antal män, kvinnor och barn i sina socknar. Ganska värdelös information för en släktforskare idag, men den gången en tillräcklig information för de statliga norska myndigheterna. Först 1801 är alla personer med i folkräkningen men det saknas uppgifter om födelseförsamling för dem.

6 Både Danmark och Norge är generösa mot nutida forskare. Databaserna för folkräkningarna är gratis att komma åt över nätet. Arkivverket är den norska. Dansk Demografisk Database (www.ddd.ddd.dk) innehåller kyrkböcker, folkräkningar och lite annat. Det finns även det danska Statens arkivalerier online (www.sa.dk) med ungefär samma innehåll, men dessutom med lite andra databaser. Att notera är att danskarna hade den annorlunda seden att införa alla av mankön och alla av kvinnokön var för sig i sina längder. Måste veta amt Beträffande de danska databaserna kan jag inte förstå fördelen med deras detaljerade uppdelning i dem. Man måste veta vilket amt (län) som den sökta personen levde i och oftast även härad. Det finns inte som i de svenska, norska och finska databaserna en sökmöjlighet för hela landet i samma sökning. Alla data finns ännu inte heller inmatade för kyrkböckerna. I de danska och norska landsarkiven finns många andra specialregister att leta i. Testamenten, bouppteckningar, flyttningslängder, internpassregister och längder över folk som har fått danskt eller norskt medborgarskap. I Norge hade prästerna skyldighet att föra personalattester för sina församlingsbor. Tyvärr hade de rätt att kasta attester som de inte längre behövde! En del finns ändå sparade och är nu förvarade i de sk Prestearkiven. I Danmark finns Politiens registerblade för städerna och i Norge städernas politieprotokoll. Dessutom finns som i Sverige domstolsprotokoll, men där som här utan några register. Jag skulle vilja sammanfatta att det gäller att veta en hel del om den man söker för att kunna nyttja de danska arkiven. Att söka på måfå efter en person och hitta den skulle nog vara förenat en stor portion tur. Å andra sidan, ungefär så ser forskningsläget ut även i övriga Europa: kyrkböcker och folkräkningslängder som de viktigaste källorna, och så speciallängder där man kan hitta uppgifter - om man har tur... I de stora och folkrika länderna, som Tyskland och Storbritannien, måste man givetvis alltid veta provins eller stad eller liknande för att ens kunna börja leta. Finland och Åland Som jag redan har nämnt följde Finland de svenska traditionerna med husförhörslängder och kyrkböcker efter års ryska krig övergick hela Finland till det ryska riket, men det gamla svenska folkbokföringssystemet behölls. Problemet med Finland är att landet ständigt har varit drabbat av krig. Svenska krig mot Ryssland fördes oftast i Finland och vid krig försvinner lätt arkiv. Åland kan nämnas i sammanhanget. Efter Karl XII:s nederlag vid Poltava, och hela den svenska hären fången i Sibirien, kunde ryssarna härja fritt utefter Sveriges och Finlands kuster. Finland var i princip ockuperat av ryssarna. De åländska öarna låg mitt i Östersjön och helt oskyddade, så ålänningarna beslutade sig för att utrymma hela ögruppen. Mellan 1714 och 1721 när freden äntligen kom, var det helt tomt där. Befolkningen hade huvudsakligen slagit sig ner i Roslagen. Det upplevdes lite säkrare, även om ryssarna brände och plundrade även där. Efter freden kom en del av den gamla befolkningen tillbaka till Åland för att bygga upp det igen, men givetvis är det svårt att koppla ihop befolkningen före och efter den stora ofredens tid i längderna. Finska källor Genealogiska Samfundet i Finland skall ha en eloge för sin stora insats för forskning i Finland. De har matat in fakta från kyrkbok efter kyrkbok och har nu fått in det mesta av finska kyrkböcker i en stor databas, tillgänglig gratis på nätet! Adressen är Sajten är sökbar på flera olika sätt och det behövs endast namn och enkla data för att söka. Finland erbjuder också en databas i stil med vårt SVAR, där kyrkböcker, husförhörslängder, soldatrullor och domböcker är avfotograferade och utlagda på nätet: Tyvärr har den från att ha varit gratis nu i år blivit avgiftsbelagd.

7 En nackdel med Finland är att deras sekretess gäller i minst etthundra år. Dessutom har en mängd människor i landet ansökt om att få förbli helt anonyma, och inte få sina uppgifter utlämnade någonstans. Negativt för forskare förstås. Värt att nämna är ett innehållsrikt register över studenter vid Åbo svenskspråkiga universitet, fört sedan 1600-talet. Delar av det finns även publicerat i bokform. I Värmland finns Torsby Finnkulturcentrum där man har ett stort arkiv över finska invandrare i Sverige. De kom till Sverige under för undan genom åren, men invandrade i större omfattning under kung Karl IX:s tid, kom till avlägsna mellansvenska skogsbygder för att odla upp dem. Tilläggas kan att det finns herdaminnen i alla fyra länderna, så den som har prästanor har goda sökmöjligheter. Island Island måste vara det fullständigt ideala landet att släktforska i. Alla islänningar som är nämnda i någon skriftlig källa under de cirka tusen år som Island har varit bebott finns i en och samma databas, som inalles innehåller cirka 1, 5 miljoner namn. Vi får betänka att befolkningen har varit väldigt begränsad där under århundradena. Levnadsbetingelserna har inte precis varit de ideala i deras arktiska klimat. Emigrationen var också omfattande därifrån under 1800-talet. Först under 1900-talet har befolkningen kunnat växa kraftigt: 1901 hade denna stora ö invånare - jämfört med dagens På Island har man behållit den urgamla nordiska seden med patronymikon. Sveins son är Sveinsson och Leifurs dotter är Leifursdotter. I övriga Norden försvann den seden genom inflytande utifrån på 1800-talet, från Europa och Amerika, och patronymikon kom att bli till efternamn. Även kvinnor kom alltså här - helt ologiskt - att kunna heta namn slutande på -son. I deras allomfattande databas finns alla folkräkningar som har gjorts på ön, liksom alla bevarade kyrkböcker. (Prästgårdsbränder har tyvärr varit rätt vanliga där, så det finns tyvärr gott om luckor) Dessutom har islänningarna varit duktiga på att skriva över huvud taget, så namn saknas inte. Databasen heter Den är gratis men det är bara islänningar som har rätt att få en inloggningskod till den. Det är dessutom värt att uppmärksamma att den isländska databasen kan vara till stor hjälp för forskare, exempelvis om de vill studera olika sjukdomars ärftlighet, ofta ihop med DNA-tester. Det beror på att islänningarna är så pass få och oftast har sina rötter bland tidigare islänningar, alltså är en jämförelsevis mycket homogen grupp. DNA i släktforskningen Var Anastasia dotter till den siste ryske tsaren eller var hon en bedragerska? Var det verkligen prins Louis, den avrättade kung Ludvig XVI:s son, som dog i fängelset under franska revolutionen, eller var det en utbyting? I dag har man med hjälp av DNA kunnat fastställa den trista sanningen - att det var de rätta personerna som dog. På samma sätt kan vi idag inom släktforskningen fastställa släktskap, önskad eller oönskad, eller hitta okända släktingar. Magnus Bäckmark berättar vidare under bok titeln: Genvägar för genealogen DNA-jämförelse som verktyg i släktforskningen Men på Island heter man Anna men är Eiriksdottir, eller heter Svein och är Olufsson. Därför är deras telefonkataloger också ordnade efter förnamn, alltså varje persons namn.

8 Arkivens dag i Visby 2012 Vi var ett antal medlemmar från Gotlands Genealogiska Förening som samlades på Arkivcentrum Gotland för att hjälpa besökarna med släktforskning. Foto: Hans Peter Stülten En rolig sak upptäckte jag. Man hade ställd ut kopior på några handlingar från början på förra århundradet, runt , tyvärr var de inte daterade så det gick inte att säga exakt årtal. Foto: Hans Peter Stülten Från starten var det inte speciellt många som kom, men när vi hade passerat middag började folk strömma till. Vi som var där fick plötsligt fullt upp, så min tanke att gå runt och fotografera lite fick läggas på hyllan, men lite bilder blev det i alla fall från dagen. De handlingar man hade ställd ut var ansökan om uppehållsbok för utländska medborgare. De skulle på den tiden inges till polismyndigheten i Visby. Det var fyra stycken utställda: Ett för en rysk kvinna med en 5 6 barn, på fotot som satt på ansökan satt hon omgiven av samtliga barn. En tysk kvinna med ett par barn, samma sak här satt hon på fotot omgiven av barnen, en äldre italiensk herre och så den som fångade min uppmärksamhet mest: En dansk konditoriarbetare från Fåborg på Fyn. Han var född 1885 och enligt fotot skulle jag tro han har varit runt år gammal när ansökan lämnades in. På skoj kollade jag upp honom i Dödboken för att se om han möjligen stannade i Sverige, det gjorde han, han gifte sig 1937 och dog 1964 i Malmö, efterlämnade i alla fall en änka. Som sagt det var fullt upp för oss att hjälpa besökare efter när folk riktigt började strömma till. Några kunde vi hitta deras släktingar, Foto: Dan Pettersson/ Riksarkivet Landsarkivet i Visby. i andra fall kom vi inte ändå fram trots mycket sökande i kyrkböckerna. För egen del lärde jag mig samtidigt något nytt, nämligen att Visby under en period hade ett helt eget system för församlingsböcker/husförhörsböcker med invånarna stående i alfabetisk ordning efter efternamnet. I och för sig smidigt, om man bara vet det, men lite förvirrande när de två systemen kör mer eller mindre parallellt. Vilken volym skall man nu söka i? Hans-Peter Stülten

9 Vem tror du att du är, ny omgång Så var det dags igen, en ny omgång. Programmet Vem tror du att du är? får höga tittarsiffror, varje gång, vilket bör bevisa att genealogi är ett uppskattat ämnesområde i vårt land. Den här omgången har man sammanställt sju program med fyra män och tre kvinnor som huvudrollsinnehavare. Låt oss börja med damerna och ta deckarförfattaren Camilla Läckberg först. Just nu är läsar- och författartrenden deckare, och det är mest kvinnor som skriver och läser - dem enligt aktuell statistik, så hon tycks ha valt rätt genre. Idag anses det finnas mycket krångliga familjekonstellationer, med dina barn och mina och tidigare och så vidare, men de fanns uppenbarligen även förr. Camillas mormors far var stenhuggare i Bohuslän, och var endast sammanboende och inte gift med den kvinna som han hade barn med. I det här programmet visade det sig att han sedan tidigare var gift i Blekinge, men hade lämnat hustru och barn och dragit vidare till arbete och snart ny kvinna och nya barn i Bohuslän. Ungefär samtidigt hade hans hustru dragit till Danmark och bildat ny familj där! De arma barnen i Blekinge då? De hade ändå tur för efter olika turer i fosterhem hamnade de till sist hos sina morföräldrar, där de fick stanna. Båtsmansnamn Camillas morfar var född utom äktenskapet, ett känt släktforskningsproblem. Men den här gången lyckades programmakarna ta bort frågetecknen kring faderskapet. Morfadern kallades Falk i efternamn och när man kollade vidare fanns det en kustridare (ungefär tulluppsyningsman) Falk Meijer i närområdet i Fjällbacka i Bohuslän, där barnets mor hade varit i tjänst. Det hände inte så sällan att uä-barn kallade sig efter sina biologiska fäder, och då är det ett rätt betydande bevis för släktskap. Det var lätt att tro att namnet Meijer var utländskt men när man följde släkten bakåt visade det sig vara ett båtsmansnamn från Skee socken. Oftast följde båtsmans- och soldatnamn torpen inte släkten, men under 1800-talets senare del kunde det ändå hända. Valloner Så det gamla vanliga: Camillas morfar hade varit mörk, alltså antog ättlingarna direkt att man hade valloner i släkten! Ett märkligt och mycket spritt antagande så fort folk är mörka. Var folk så värst mycket mörkare i Vallonien i Belgien än här i Norden? Om alla antaganden vore sanna skulle minst halva vårt lands befolkning vara vallonättlingar istället för några procent. Sanningen är nog den att det hela tiden har funnits en viss mängd mörka och brunögda personer här uppe i Norden, så länge som det har varit befolkat. Intressant i just Camilla Läckbergs släkt kan ändå vara att man långt tillbaka i tidigt 1600-tal hittade en stabskapten vid namn Demoine från Finland. På grund av namnet ville man gissa att namnet kunde ha något med Vallonien att gör! Petra Mede, född 1970, är en känd operadansare, men är kanske mest känd som ståuppkomiker. Hon var vacker att se på, men jag tyckte att hennes framtoning ibland framstod som lite överdriven. Programledarna vill så gärna hitta några band till samma yrkesgrupp som huvudpersonen och då får det ibland räcka med någon som är släkt med släkten. I det här fallet hittade man en familj Tropp med tre syskon som dansade på Operan i Stockholm. Så kom man över till Finspång, en gammal känd bruksort. (Förresten, varför kan inte ordet bruksort uttalas just så, och inte som bruxort, som nu hördes i programmet?) En familj Frumerie var framgångsrika arbetsledare i Finspång under generationer. Sedan gick det utför med släkten, och fram på 1800-talet bodde Erik Frumerie, en fattig torpare i Västmanland. För att få lite extrainkomst tog han på sig uppdraget som bödel i länet. Han hann med att avrätta 60 personer(!) på 42 år med sin bödelsyxa. Huvudpersonen Petra visade stor förskräckelse över sin anfader och hans syssla när de kom till den avrättningsplats där han var verksam. Det är förvisso förståeligt. Avrättningar i det gamla Sverige En av Frumeries sista avrättningar blev omskriven i en tidning i samtiden som en av reporterns värsta upplevelser. Frumerie hade tagit lite väl mycket till bästa för att kunna klara av uppdraget, så han högg och högg och missade delvis tills han till slut lyckade få död på den arme missdådaren. En fullständigt förfärlig tillställning! Invid den här artikeln visar vi i en särskild ruta lite närmare om omständigheterna som ledde fram till den avrättades dödstraff. Det är Lennart Hallberg, Nyköping, som har sammanställt informationen. Hans svärdotter har släkten Frumerie bland sina anor. De sista offentliga avrättningarna i vårt land genomfördes 1876 medels halshuggning, samtidigt i Malmköping i Södermanland (för Hjert) och i Stenkumla på Gotland (för Tector). De två kompanjonerna, som hade träffats på straffanstalten Långholmen i Stockholm,

10 ville försöka få ihop till amerikabiljetter och fick för sig att råna en postdiligens. En passagerare samt kusken avled i samband med rånet. De skyldiga infångades ganska snart och dömdes till döden är inte längre tillbaka än att folk, åtminstone på Gotland, har en hört en hel del berättelser och hörsägner kring den avrättningen. Därefter skedde avrättningar inom fängelsernas murar, och därmed var det slut på sensationerna och folknöjet kring avrättningar. Sveriges sista avrättning skedde 1910 på Långholmen med giljotin för mördaren Johan Ander. Siw Malmquist är en gammal och slitstark underhållare, som slog igenom redan som mycket ung. Hon är född 1936 i Landskrona och hennes släkt har djupa rötter i Göingebygden i norra Skåne. Det är en trakt som brukar förknippas med den s k Snapphanefejden på 1670-talet, en strid mellan den svenska och den danska kronan i Skåne, och det var Danmark som folket i allmänhet ville tillhöra. Måhända de var lite mindre nitiska i sin skatteindrivning, men framför allt var det gammalt och vant med de danske. Stridigheterna i Göinge mellan rebeller från trakten och svenska trupper kännetecknades av stor hänsynslöshet. Soldaterna utsatte snapphanefångar för grym tortyr och hemska mord. I programmet visades Örkenäs, en gammal gård som var den enda i den byn som inte brändes ner när den svenska soldatsken drog fram där. Ägaren hade låtsats sätta eld på den, men det brann bara i risknippen utanför den. Det finns ett gömställe under golvet i dagligstugan, som minner om de onda tiderna. Den sk loshultsskatten är omtalad. Kung Karl XI:s stora krigskassa blev stulen 1678 av bönder i Loshults by när den fraktades förbi. Ledaren för kuppen Per Persson var bror till en anfader till Siw. Några årtionden senare hade hon en anfader som var indelt soldat och med i kung Karls armé 1709 vid Poltava. Han hamnade i rysk fångenskap, lyckades ta sig hem igen vid freden 1721, men äntligen hemma avled han bara ett par år senare. Forts. nästa nr. Släktforskningen innebär överraskningar Det är säkert något som alla släktforskare kan skriva under på. Ibland är de roliga, ibland är de kanske mindre roliga, men de ger alltid nytt vetande. Jag har under det senaste året, för det första haft ett flertal cirklar i släktforskning här i Nynäshamn, och för det andra satt lite fart på min egen forskning efter att den har legat lite halvt vilande några år. Jag har bl.a. med hjälp av Arkiv Digital fått uppdaterat och kollat lite data om olika sidogrenar till släkten i Skåne. Min anfader hade ju fler barn än det som jag är en direkt efterkommare av. Det finns gott om olika grader av kusiner m.m. att välja på. I början av oktober skickade jag in ett Disbytutdrag till DIS. I svaret som jag fick tillbaka i form av åtta sidor med träffar av varierande grad, visade det sig att en av träffarna ledde till Gotland. Det var ju lite överraskande. Jag sa när jag började släktforska för så där en 15 år sedan, att det enda ställe där jag med någorlunda säkerhet visste jag inte hade släkt var på just Gotland. Alla de släktingar jag hade fått fram bodde på olika ställen i Skåne i trakten mellan Malmö och Trelleborg. Och så upptäcker jag plötsligt att jag har en släkting på Gotland, närmare bestämd Jan-Erik Ohlsson i Fårösund. Han har bott på Gotland i Fårösund sedan sextiotalet och jag flyttade till Gotland 1985, och bodde i Slite innan vi flyttade till Visby Så vi har alltså haft alla möjligheter att träffas i olika sammanhang. Vi kanske också har det utan att veta om att vi faktisk var släkt med varandra. De första åren som vi bodde på Gotland var både min fru och jag mycket runt på norra Gotland i jobbet, hon som anställd på SV i Lärbro och jag som försäkringsombud för Folksam. Så vi kan mycket väl ha träffats i något sammanhang. Både Jan-Erik Ohlsson och jag har den gemensamma anfadern Lasse Trulsson Tarlin från Tryde i Kristianstads län. Min anfader är äldsta sonen Jöran Larsson Roos, född 1791 och död 1830, och hans anfader är femte barnet Lars Larsson Hjalmar, född 1802 och död Båda två var knektar i Skånska Dragoner nästan samtidigt och i närliggande rusthåll.

11 Jöran Larsson Roos är min morfars mormors far och Lars Larsson Hjalmar är Jan-Eriks mormors mormors far, och som sagt är Lasse Trulsson Tarlin båda våra anfäders far. Som en kuriositet vill jag också nämna att både vår gemensamma anfader och min äldsta son är döpta med samma förnamn. I kyrkboken för Tryde Församling står tydligt att Truls Trulsson fick en son den 21 april 1767, som den 26 april döptes och kallades Lasse. Min äldste son född 29 april 1968 är också döpt till Lasse, alltså nästan på dagen 201 år yngre än sin namne. En annan rolig upplevelse fick jag när jag skulle forska lite på min frus släkt. Jan-Erik Ohlsson Här är vi så båda två. Frånsett att vi båda har vitt skägg ser jag ingen större familjelikhet, men det ser kanske andra. Min hustru Lotte säger vi har snarlik huvudform. Den är i motsats till min hundra procent dansk. Lotte är född i Köpenhamn, precis som jag, dock är hon född på Västerbro och jag på Nörrebro. Vi är båda födda 1943, så vi är jämnåriga. Lotte har under alla de år vi har varit gifta retat mig med att hon är mycket yngre än jag, närmare bestämd en månad och sju dagar. Hennes båda föräldrar är också födda på Västerbro, varemot den danska delen av min släkt kommer från ett par små byar mitt på Själland. De nu levande släktingarna bor nästan alla kvar i samma område. Och så kommer det roliga. Det visade sig att hennes morfar är född i en av de småbyar där min släkt kommer från. Med tanke på byns storlek, kan vi nog lugnt utgå från att hennes morfars familj kände mina släktingar, kanske gick några rent av i skolan tillsammans. Släktforskning ger många roliga upplevelser. Hans-Peter Stülten Hans-Peter Stülten

12 Våra CD-skivor: (Passa på nu till julklapp) Skannad kopia av Lemke Visby stifts herdaminne Ett måste för släktforskare med gotländska präster i släkten. Pris 200:- för medlemmar. Icke medlemmar vänder sig till Rötter bokhandeln. Fotokopia av tre gotländska släktböcker: C. J. Hallgren Gotländska släkter E. Nyberg Gotländsk släktbok 1910 E. Nyberg Gotländsk släktbok 1938 Register till Gotländsk släktbok 1938 Pris 125:- för medlemmar. Icke medlemmar vänder sig till Rötter bokhandeln Porträttsamlingar: Gotlands läns porträttgalleri 1929, 1933 och 1934 Sveriges kommunalförvaltning Gotland 1940 Sveriges kvarnar Gotland 1940 Namnregister Gotlands kvarnar Pris 125:- för medlemmar. Icke medlemmar vänder sig till Rötter bokhandeln. Beställer du både Gotländska släktböcker och Porträttsamlingarna samtidigt får du dem för 200:- tillsammans Fotosamling av Gotlands kyrkor, både interiör och exteriör. Även en del gotländska landskapsbilder. Detta är en DVD skiva producerat av Ivar Björklund som även har fotograferat. Bilderna är fria att använda mot angivande av källa. Pris 225:- säljs både till medlemmar och icke medlemmar. Beställning gör du genom att sätta pengarna in på vårt Plusgirokonto med angivande av vilken produkt du beställer.

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur Börja släktforska Börja släktforska Genvägar till din släkts historia Per Clemensson / Kjell Andersson Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Omslagsbild: Per Clemensson Omslag: Niklas Lindblad Grafisk

Läs mer

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforskning är din egen danmarkshistoria. Det är inte säkert att du härstammar från kungar och riddare, men det betyder inte att dina förfäder är en tråkig,

Läs mer

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET Med undantag av Genline gäller generellt att praktiskt taget all information som hämtas från Internet och CD-skivor är andrahands-information av varierande

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA!

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA! . ATT BÖRJA SLÄKTFORSKA... A. Varför?... B. Information...6 C. Föreningar och kurser...8 D. Dataprogram...9 E. Referensverk.... VAD BEHÖVS?... DEL LETA! DEL KONTAKTA! 8. KONTAKTER ÄR ALLT!... 9. SKAFFA

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Släktforskning - en finkultur!

Släktforskning - en finkultur! Släktforskning - en finkultur! Titta här säger Jan-Erik Björk, de här har jag ropat in på aktion, det är brukssaker från skogfinnar i västra Dalarna. Han visar stolt upp både dekorerade svepaskar, verktyg

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B , rev B Välkomna till ett nytt släktforskarår! Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Solna, på Stockholms

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm.

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen Inbjudan till kurser i Linköping våren 2014 Innehåll Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 2 Kurser I Disgen L 1 Disgen

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

DIS-Filbyter. En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3

DIS-Filbyter. En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3 Kursplan för Linköping våren 2015 Innehåll Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3 Kurser i Disgen, Disbyt och Dispos L 1 Disgen introduktion, kvällstid. 4 L 2 Disgen introduktion, dagtid..

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

BRUKSANOR GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta. # 68 År 2010 Årgång 18

BRUKSANOR GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta. # 68 År 2010 Årgång 18 BRUKSANOR Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta # 68 År 2010 Årgång 18 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Styrelsen i SSF 2010 Ordförande Per-Inge Larsson Uddbergsvägen 25, 737 34 Fagersta Tfn 0223-148

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2014 Fotot ovan är från bruksdammen i Svartån i den gamla hyttbyn Bennebo i Karbenning socken. Idag

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011 SFD 2011 Louis De Geer 26-28 augusti 2011 1 Sveriges släktforskarförbund samlar årligen sina 170 föreningar * till info- och beslutsmöte samt släktforskarmöte = kongress * Nu den 25:e i ordningen = JUBILEUMs-

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

förarkiv Program för våren 2008 Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund

förarkiv Program för våren 2008 Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund förarkiv nytta &nöje Program för våren 2008 Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund Dödsstraff åt bankdirektörer? Malmö diskonts fall 1817 Tisdag 29 januari Malmö diskont hann med att

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011

G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011 G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011 Inledning Verksamhetsåret 2011 innehöll flera viktiga händelser. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan 44, på Kungliga Biblioteket i Humlegården

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer