Livsavgörande produkt jubilerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsavgörande produkt jubilerar"

Transkript

1 nr.8 Livsavgörande produkt jubilerar > Ängelholm: Kommunens störste arbetsgivare HemoCue firar nu 30 år för sina snabbtester. Produkterna används över hela världen och är i många fall livsavgörande. Läs mer på sidan 6 7 Legotillverkning Förpackar med stil Resurstänkande > Helsingborg Kemiföretaget SouthCoat har gått över till att tillverka specialbeställda färger och lacker åt en internationell kundkrets. Sidan > Allerum Diamantföretaget Kartongbolaget förvaltar kunskapen om specialdesignade förpackningar i tredje generationen. Sidan 8 9 > Helsingborg På NSR i Helsingborg utvecklas kontinuerligt nya metoder för återanvändning och återvinning av hushållens avfall. Sidan 4 5 EN KUNDTIDNING UTGIVEN AV IT GÅRDEN I LANDSKRONA

2 2 DRIFTSFORUM Ledare En bättre väg IT Gården växer återigen med 15 procent och det nya bokföringsåret har börjat med All-time-high. Hur kan detta vara möjligt? IT-branschen är den mest konservativa bransch jag känner till. Under 30 år har IT-företag sålt konsulttjänster, programvara och hårdvara. Jag kan inte räkna alla de besvikna företagsledare jag träffat genom åren, som satt sig in i ITprojekt under sex månader med stor entusiasm, för att redan under år 1 upptäcka att det aldrig tar slut (projekten alltså): nya tider, nya lösningar och nya projekt. Projekten fortsätter att hopas. Kanske inte så konstigt: det är ju det enda branschen vet. Det krävs mycket mod och visionärt tänkande för att ändra riktning i en väl inkörd marknad. En lösning med All Included till ett lågt, fast pris, där beställaren förstår vad de köper och kan anpassa leveransen utifrån sitt eget behov och utveckling är motsatsen till konsult och produktleveranser: Helt plötsligt måste leverantören ta ansvar. Svaret på varför vi återigen växer med 15 procent är att vi på IT Gården vet varför vi finns till STRESSFRI IT för alla, det är vårt motto. Vi tror att detta är lätt att förstå för våra kunder. Tack alla ni som gillar att leverera konsulttjänster och produkter, måtte ni aldrig ändra er. Jan Swedin VD/IT Gården AB Stressfri IT för alla! PS. Vi använder endast den mest avancerade och dyraste tekniken på marknaden om den tillför mervärde för våra kunder. Kontakta gärna våra säljare: Jan Swedin, Driftslösningar Henrik Azelius, Driftslösningar Henric Pierroff, Driftslösningar Christian Olsson, Produkt Michael Holm, Produkt Thomas Sassersson, Produkt André Kronvall, Stressfri Arbetsplats (På bilden Michael Holm, Jan Swedin, Thomas Sassersson och Christian Olsson.) En rolig detalj på IT Gårdens trappräcke som påminner om att IT Gårdens byggnad varit en skola; Örja skola. Ansvarig utgivare Jan Swedin, IT Gården i Landskrona AB Redaktionsråd Jan Swedin, Henrik Azelius Text, foto & layout Carita Johansson Korrektur Petra Olander Tryck & repro Elvins, Helsingborg Upplaga ex Papper Scandia 2000, 150 g Distribution Företag i Skåne Kontaktpersoner

3 DRIFTSFORUM 3 Filter för säkra betalningar Den mänskliga faktorn och bedrägerier bidrar till att stora belopp felaktigt betalas ut varje år. IT Visioner har utvecklat ett system som hittar dessa felbetalningar och varnar innan utbetalningen skett. Omkring en av tusen betalningar fastnar i Inyetts filter. Jämför det med ett spam-filter. Idag är det en självklarhet. Vi tänker likadant angående Inyett; kontrollerade betalningar borde också vara en självklarhet, säger Johan Henckel, vd på IT Visioner. Hösten 2009 läste Johan en tidningsartikel om ett fall där en kvinna i Skåne fick ett socialbidrag som var 100 gånger större än det hon tidigare fått. Istället för kronor fick hon Artikeln blev startskottet för Inyett. Vi ville utveckla ett system som kunde förutsäga framtida felaktiga betalningar, berättar Johan. Många företag och kommuner har väldigt många betalningar det kan röra sig om eller fler per dag vilket gör det mycket svårt att kontrollera dem manuellt. Med en automatiskt kontroll blir det en stor tidsbesparing. Inyett lanserades i april Inledningsvis handlade idén om utbetalningar som inte överensstämde med historiken. Systemet bedömde om betalningen var rimlig i förhållande till tidigare utbetalningar till samma mottagare. I samarbete med kunder upptäcktes sedan ett annat vanligt fel; att samma faktura betalades två gånger. Kontroll av dubbelbetalningar Inyett har stoppat väldigt stora felaktiga belopp, berättar Johan Henckel, vd på IT Visioner. Så här visas betalstatistiken i Inyetts webbgränssnitt. byggdes då in i Inyetts filter. Och systemet utvecklades vidare. Ganska snart lades även Svenska Handels blufflista till och nu finns det ytterligare ett flertal andra tjänster. Inyett varnar exempelvis om betalning sker till företag som saknar F-skattsedel och har betydande skatteskulder eller näringsförbud. Fler möjligheter Fortfarande utvecklas produkten. Det senaste är att man kan ta reda på vilken SNI-kod bolaget bakom kontonumret har. SNI-koden talar om vilken bransch eller vilket segment man arbetar inom. Genom att söka efter en särskild SNI-kod kan man se hur mycket som läggs på en sorts tjänst. På så vis får man överblick över sina leverantörer. I statistiken ser du till vem, när och hur mycket du betalt. Eftersom även omsättningen visas kan du se hur stor kund du är hos en särskild leverantör. Den kunskapen ger bättre förutsättningar vid förhandlingar. Det finns också möjlighet att lägga in personbevakning så att inga utbetalningar sker till ställen där en särskild person har privata intressen. Genom denna funktion kan man undvika oetiska situationer för de som sitter på höga positioner med attesteringsrätt på fakturor. Unik tjänst Inyett gör det enkelt att analysera betalningar. All info finns lättåtkomligt på en sida. Det är det som gör tjänsten unik. Vi har lagt samman befintlig information på ett överskådligt sätt, förklarar Johan. Hur skaffar man då tjänsten? Först skrivs ett avtal, sedan skickar vi en liten programvara. Installation och uppsättning av tjänsten brukar inte ta mer än 15 minuter. Efter det får kunden en och en halv timmes utbildning hos sig. Sedan är man igång. När kunden skapat sin betalfil skickas den till Plusgirot eller Bankgirocentralen. Samtidigt scannar och analyserar Inyett filen och varnar inom 60 sekunder om eventuella felbetalningar. Själva visningen av tjänsten är via ett webbgränssnitt som du loggar in på. Men tjänsten sköter sig själv och skickar ut e-postvarningar vid fel. Alla bolag gör felbetalningar som ibland kan få stora konsekvenser och nu finns det ett smidigt sätt att undvika det, säger Johan. Inyett samarbetar med BGC, Nordea (Plusgirot), Varningsinfo, Svensk Handel och Bolagsverket. IT Visioner, dotterbolag till IT Gården, arbetar med mjukvaruutveckling. Företagsnamn: IT Visioner Verksamhetsort: Landskrona Kontaktperson: Johan Henckel Bransch: Programvaruproduktion Etableringsår: 2009 Antal anställda: 6 personer Omsättning: 3,5 miljoner Hemsida:

4 4 DRIFTSFORUM Det finns inga sopor, NSR i Helsingborg är ett miljöföretag som ligger i framkant när det gäller modern sophantering. Förutom en väl fungerande avfallsanläggning kan man stoltsera med många intressanta framtidsprojekt. Nytänkandet genomsyrar företaget som nu även förbättrat sin IT-drift. Den moderna biogasanläggningen producerar fossilfritt bränsle som kan användas för att värma bostäder eller driva fordon. Företagsnamn: Verksamhetsort: Kontaktperson: Bransch: Etableringsår: Antal anställda: Omsättning: Driftskund sedan: Hemsida: NSR Helsingborg, Bjuv, Båstad, Ängelholm, Höganäs, Åstorp Johan Blomgren Återvinning och avfall 1982 Cirka 160 personer 407,7 miljoner Här töms osorterade hushållssopor som senare bränns. NSR servar cirka invånare. NSR har cirka 160 anställda. NSR firar 30 år i år. NSR s ägare är de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. På huvudanläggningen i Helsingborg tas merparten av avfallet från regionen omhand. I Helsingborgs nordöstra del finns sedan 50-talet ett 200 hektar stort område för stadens sopor. Då, när tippen började användas, slängdes soporna bara på hög. Enligt den gamla stadsplanen skulle området idag vara fyllt av en stor deponi men istället finns här en komplett och modern återvinningsanläggning faktiskt en av de mest besökta anläggningarna i Sverige. Forskningen på anläggningen är framstående och som besökare imponeras man av organisationen och metoderna. Historia Under 60-talet började man oroas av att deponin bara växte och växte. Det var inte hållbart i längden. Tidningsinsamlingar startade och snart började man snegla på möjligheten att även återvinna andra material. Biogas Sedan 2008 fylls inte deponin längre men nedbrytningsprocessen gör att det fortfarande bildas metangas, vilket avslöjar soptippens placering om man hamnat i vindens riktning. Det är de gamla synderna som luktar, säger Martina Tapper som är kommunikatör på NSR. Det är förmultningsprocessen som luktar, biogas i sig själv är luktfritt. Man räknar med att det ska fortgå ytterligare cirka tio år innan det slutar lukta illa Det är de gamla synderna som luktar. runt anläggningen. Men så länge det bildas biogas används den konstruktivt till att värma villor. År 1994, när man började framställa biogas, var NSR bland de första i Sverige. Biogas från biologiskt avfall är ett flaggskepp för anläggningen och en av de största verksamheterna på anläggningen. Det går så bra att man planerar att bygga ut produktionen till dubbel storlek. Biogasen är ett fossilfritt bränsle vilket inte tär på jordens naturresurser. NSR deltar i flera EU-projekt med både svenska och utländska partners. I ett av projekten tittar man på att omvandla biogas till flytande form. När biogasen är fryst tar den mindre plats och man kan köra längre på en tankning. På så sätt kan den genom en liten modifiering av dieselmotorer kunna användas till tung lastbilstrafik och fartyg. Stadsbussarna och även en del regionbussar kör redan på vår biogas och vi försöker gå mot fossilfritt bränsle i våra egna fordon också. Vid infarten till anläggningen finns en biogasmack där man kan tanka biobränsle. Den gas som finns där har dock inte sitt ursprung ur deponin utan kommer från det organiska avfallet. Biogasanläggningen är beroende av hushållens matavfall i den bruna påsen. Och det blir ingen restprodukt alls eftersom det som blir över går tillbaka som gödsel till bönderna, förklarar Johan Blomgren, IT-samordnare. Jordprodukter Just biogasen är en av anläggningens två produkter. Den andra är jord som tillverkas av trädgårdsavfall grenar, ris, löv och gräs från parker och trädgårdar. Av det organiska materialet görs kompostjord, planteringsjord, gräsmattejord, toppdress och barkflis som säljs i lösvikt eller i storsäck. Återvinning och återanvändning Förutom våra produkter biogas och jord jobbar vi mest med återvinning och återanvändning, förklarar Johan. Vi vill att människor ska förstå varför man ska sortera, säger Martina och fortsätter: Genom att ta tillvara på material som redan existerar undviker vi att ta slut på jordens råvaror. Glasförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar säljs vidare till flera olika aktörer i Sverige och utomlands. Tidningar och pappersavfall går till pappersbruken. Kemi-rester mellanlagras också här innan de går till destruktion. Det andas framtid i anläggningen och många nya projekt är under utveckling. Det finns inga sopor, det finns bara resurser, säger Martina och ler finurligt. Industripark Eftersom återanvändning och återvinning fungerar så bra att deponin inte växer, finns det plats för andra verksamheter på anläggningens område. När andra företag bygger på NSR s mark kan de använda de miljötillstånd som redan finns där, vilket är en stor fördel. Just nu bygger Öresundskraft ett kraftvärmeverk för energi (värme/el) som beräknas bli färdigt

5 DRIFTSFORUM 5 bara resurser Johan Blomgren, IT-samordnare, och Martina Tapper, kommunikatör, framför NSR:s prisbelönta personalbyggnad. sommaren Anläggningen testkörs redan i höst. Pris för nytänkande Personalhuset följer företagets tankar om återvinning och återanvändning. Allt är byggt med återvunnet material. Inredningens olika delar har med sig en historia som ger byggnaden en särskild karisma av gammal och nytt. Byggnaden fick 2003 Region Skånes arkitekturpris för arkitektur och nytänkande. De anställda berättar stolt om husets olika delar. Man har exempelvis använt gammal tågräls till trappräcket och golvet kommer från en gammal gymnastikhall i Köpenhamn. På området finns även flera gamla byggnader som hämtats hit från andra ställen; gamla H-99-paviljongen, ridskolan och sockerbruket i Hasslarp. Arbetet med överflyttningen påbörjades i mars och de har flyttat lite efterhand. Vi har ingen brådska. Det är bättre att det får ta sin tid och att det blir problemfritt. Än så länge har allt fungerat exemplariskt, det har gått väldigt smidigt. Johan Blomgren visar den gamla tågrälsen och trägolvet som har återanvänts i personalbyggnaden. IT Gården vann upphandlingen För att få en mer säker och ändamålsenlig drift valde NSR att lägga ut den på en utomstående expert. IT Gården vann upphandlingen för drift och servrar. Eftersom de redan tidigare hjälpt till med förstärkning och övervakning var omställningen inte så stor. IT Gården har hand om våra ekonomisystem, servrar och domänkontrollanter. De sköter drift, underlättar för användningen och håller servrar uppdaterade. Vi har nu ett mycket bättre backupsystem. På det här sättet känns det mer säkert, förklarar Johan. IT Gårdens utrustning och lokaler är ju gjorda för detta syfte. Vi hade tidigare en omgjord garderob kan man säga, skrattar han. EUs avfallshierarki: 1. Avfallsminimering 2. Återanvändning 3. Återvinning 4. Energiutvinning 5 Deponering (lagring i olika tätskikt - soptipp ) Kommunikation Internet Web-hotell Dokumenthantering E-post Fjärrskrivbord Distansarbete Dedikerade funktioner Drift & underhåll Hyra arbetsplats Övervakning Säkerhetskopiering Användarsupport Utökad SLA Jour Antivirus RSA Spam-filter Hårddisk-kryptering Trådlöst

6 6 DRIFTSFORUM Rätt diagnos i rätt tid Det är en liten men anmärkningsvärd uppfinning som under 30 år gjort diagnostiken inom sjuk- och hälsovård lite lättare. Genom att IT Gården ständigt övervakar delar av HemoCue s IT infrastruktur så kan HemoCue minimera åtgärdstiden vid eventuella driftproblem vilket sammantaget borgar för en hög tillgänglighet och servicenivå. Systemen skiljer sig åt i utseende beroende på vilket prov som tas. Det tar inte mer än högst tre minuter att få ett provsvar. Den lilla smidiga och värdefulla uppfinningen har varit med i många livsviktiga situationer och sammanhang över hela världen. Två spektakulära platser är Himalaya och Antarktis. Vi känner en stolthet över att göra skillnad ute i världen, säger Carl-Johan Kreuger som är IS/ITchef på HemoCue. I handen håller han ett rött instrument, ett så kallat system, som används för att analysera blodtester. Ett litet stick i fingret är allt som behövs. Bloddroppen sugs upp av en kuvett och placeras i systemet/läsaren. Inom tre minuter får man provsvaret. Just snabbheten är en av de viktiga faktorerna. Får man ett snabbt provsvar kan man ta ett tidigt beslut om behandling vilket ibland kan vara livsavgörande. Men det finns även flera andra fördelar: Testerna håller hög noggrannhet, produkten kan förvaras i rumstemperatur, man har ingen blodkontakt, enheten är batteridriven och portabel, och testerna är enkla att utföra. Enkel princip Tekniken bygger på kapillärkraft i kuvetten som suger upp rätt mängd blod. Kemikalierna i cuvetten reagerar på blodet och färgar det, sedan belyses kuvetten och utifrån färgens ljushet ges resultatet. Principen är väldigt enkel, menar Carl-Johan. Det har sedan 1878 funnits ett flertal andra, principiellt liknande, sätt att ta hemoglobinprover. I början av 1900-talet användes exempelvis en metod där man droppade blod på ett filterpapper. Detta jämfördes sedan med en färgskala. Ett av de vanligaste proverna som tas är fortfarande hemoglobin. För 70 procent av de svenska hemoglobinproverna används HemoCues produkter. HemoCue har även system för att ta prover på urin-albumin (för njur- och hjärt/kärlsjukdomar), glukos (blodsocker) och WBC (vita blodkroppar). Systemen är sålda i exemplar till mer än 130 länder. Varje dag produceras kuvetter, det blir 120 miljoner kuvetter per år. En av de stora kunderna är världshälsorganisationerna. Blodbrist är vanligt i utvecklingsländer. Där förbättrar vi livskvaliteten för många individer genom att de får rätt diagnos i rätt tid, påpekar Carl- Johan. Globalt och lokalt All produktion, forskning, och utveckling sker på huvudkontoret i Ängelholm där det finns något över 300 anställda. Det gör HemoCue till den största privata arbetsgivaren i kommunen. De flesta har sett produkterna men inte reflekterat över att det kommer från lilla Ängelholm, säger Carl-Johan. Utanför Sverige har företaget även dotterbolag i tio länder och där finns det sammanlagt 150 personer till. Tillgänglig it dygnet runt HemoCue finns i många länder med ett stort antal olika datorsystem som måste fungera tillsammans. HemoCue s verksamhet pågår dygnet runt i och med att vi har användare spridda över hela världen och i olika tidszoner. Detta ställer stora krav på vår IT-miljö och supportorganisation, säger Carl-Johan. Företaget hade behov av ständig tillgång till support och övervakning samtidigt som de behövde förstärkning av den interna ITsupporten. Därför gjordes en förändring under HemoCue beslutade sig för att förstärka den egna IT-avdelningen genom att Vi har en bra dialog, IT Gården är lyhörda för våra behov. anlita en utomstående samarbetspartner och expert som kunde tillgodose deras behov av funktioner och tjänster. Jag hade träffat Jan Swedin på IT Gården året förut och fått ett bra intryck så vi inledde ett samarbete kring support och övervakning hösten Vi har en bra dialog, de är lyhörda för våra behov, de finns i närheten och är inte alltför stora. Vi är totalt sett mycket nöjda, förklarar Carl-Johan. Jubileum I år firar företaget 30-årsjubileum. 30 years of accuracy är mycket passande deras slogan. Vi har satsat på det som Sverige är bra på generellt. Automation, förhållandevis billig produktion och hög kvalitet. Våra produkter är världsledande i kvalitet och precision, förklarar Carl-Johan. Hur ser framtidsplanerna ut för ett företag som är ett ledande företagen i världen inom patientnära testning? Vi utvecklar ständigt våra produkter och forskar om nya. Patientnära testning är ett växande område och det finns fler tester man kan göra på det här sättet, exempelvis i förebyggande hälsovård. Behov bakom teknik Som de allra flesta uppfinningar uppstod idén ursprungligen ur ett behov, i det här fallet att göra hemoglobintestningen enklare. Två forskare laboratorieingenjör Jan Lilja och IT-expert Sven-Erik Nilsson från kliniska laboratoriet på sjukhuset i Kristianstad började utveckla produkten Tekniken utvecklades i samarbete med Leo och 1982 fanns det en färdig produkt för försäljning köptes Leo Diagnostics loss av ledningen och HemoCue AB bildades. Numera ägs HemoCue av det stora internationella bolaget Quest Diagnostics. Steg 1: Sätt mikrokuvetten till provet. Den rätta mängden sugs upp med kapillärkraft. Steg 2: Efter att ha torkat utsidorna av mikrokuvetten, placeras den i kuvetthållaren som förs in i fotometern. Steg 3: Resultat av laboratoriekvalitet visas i avläsningsfönstret.

7 DRIFTSFORUM 7 Carl-Johan Kreuger, IS/IT-chef på HemoCue, visar det geniala lilla diagnosverktyget just detta är för testning av vita blodkroppar. Företagsnamn: Verksamhetsort: Kontaktperson: Bransch: Etableringsår: Antal anställda: Omsättning: Driftskund sedan: Hemsida: HemoCue Ängelholm Carl-Johan Kreuger Medicinteknik 1982 Drygt 300 Ej publikt Kommunikation Internet Web-hotell Dokumenthantering E-post Fjärrskrivbord Distansarbete Dedikerade funktioner Drift & underhåll Hyra arbetsplats Övervakning Säkerhetskopiering Användarsupport Utökad SLA Jour Antivirus RSA Spam-filter Hårddisk-kryptering Trådlöst

8 8 DRIFTSFORUM Han tänker utanför I den lilla byn Allerum utanför Helsingborg finns sedan drygt 40 år ett företag som är specialiserat på att tillverka förpackningar i kartong. Kartongbolaget gör förpackningar i världsklass unika när det gäller material, konstruktion och specialeffekter. Förpackningen är väldigt viktig, säger Joakim Johansson, vd. På Joakims kontor hänger en affisch med texten: Det som lockar biet till blomman är naturens egen design. Det som lockar oss människor att välja en viss produkt är ofta förpackningen.... För Kartongbolaget handlar det om att fullända sin nisch: Att göra unika förpackningar som starkt medverkar till att förvalta och bygga kundernas varumärken. Det kräver en omfattande kunskap om materialet kartong men även ett utvecklat sinne för konstruktion. Specialkonstruktioner När kunden kontaktar Kartongbolaget finns oftast flera önskemål som kräver speciallösningar. Då utvecklar Joakim tillsammans med två kolleger en prototyp i CAD. Vi har stor flexibilitet och servicegrad för våra kunder. Det handlar mycket om att hitta lösningar och odla personliga relationer, säger Joakim som menar att det fordras ett stort engagemang i arbetssättet för att skapa dessa innovativa specialkonstruktioner. Det finns oftast en unik lösning och vi hittar den, säger vi här. Tredje generationen Kartongbolaget är ett familjeföretag. Joakims morfar Stig Björk var stansformbyggare på Litografen men startade eget företag inom samma verksamhet på Filborna Ganska snart fick han förfrågningar om att inte bara göra själva stansverktygen, som man använder för att stansa ut (beskära) kartongen med, utan även göra kartongerna. Efterhand kom fler önskemål, utrustningen växte och företaget utvecklades. Ett tjugotal år senare befann sig företaget på Möllegränden och då kom Joakims pappa dit för att söka jobb. Han fick jobbet. På kontoret satt den kvinna som skulle bli Joakims mamma. Vid den tiden tillverkades förpackningar till ett fåtal kunder, det var en trogen kundkrets och tillverkningen var ett handarbete. Den mindre kundkretsen har vuxit till 275 kunder från en mängd olika branscher i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Danmark. Vi tillverkar olika artiklar om året och får i snitt nio nya förpackningsuppdrag om dagen, berättar Joakim stolt. Själv började han arbeta här på sin lediga tid år Hans pappa Torsten behövde hjälp i produktionen och med att göra prototyper. Kartongerna limmades då för hand. Nu har vi en limmaskin som kan göra 100 olika konstruktioner, säger Joakim och ler. Idag är allt automatiserat. För att tillgodose kundernas behov och erbjuda alla möjligheter finns en imponerande maskinpark med den senaste tekniken som kan limma, trycka i sex färger, sätta på fönster, göra folieringar, uv- och partiella lackeringar, präglingar... Och det kan handla om serier från 500 exemplar upp till en miljon i upplaga. Det var som att slå på en knapp. Gynnsamt internationellt läge När Joakim började här var det 6 7 personer anställda. Nu har det utökats till 16 personer med olika yrken och funktioner: Konstruktör, prepress, beredare, produktionschef, tryckare, stansare, limmare, lagerpersonal, logistiker och ekonom. Vi har vuxit så mycket både vad gäller personal och uppdrag att vi ibland arbetar i treskift för att hinna med, säger Joakim och menar att de snart blir tvungna att flytta till större lokaler. Sedan 1970 har verksamheten huserat i det gamla skolhuset i Allerum. Huset har byggts ut i etapper för att rymma alla maskiner men nu går det inte att bygga ut mer. Huset är för litet för oss nu men vi vill stanna i bygden, kanske flyttar vi till Helsingborg igen. Det är ett gynnsamt internationellt läge här, menar Joakim. Samarbetet med IT Gården Den avancerade utrustningen kräver en stabil datorpark för att verksamheten ska fungera smidigt. Från början ville vi ha all IT i huset men upptäckte snart att vi inte kunde hålla på med det själva. Vi ville använda tiden och pengarna på kärnverksamheten. Så vi Joakim Johansson, vd, förvaltar kunskapen om specialdesignade förpackningar i tredje generationen.

9 DRIFTSFORUM 9 boxen Ett axplock av produkter som Kartongbolaget tillverkat åt sina kunder. kontaktade en del leverantörer som istället för att göra det bättre saboterade vår IT-miljö, berättar Joakim. De hörde sig för hos kunder som rekommenderade IT Gården. När IT Gården kom för att presentera sina tjänster hade Kartongbolaget just investerat i nya servrar. Redan då (för fyra fem år sedan) målade de upp den lösning vi har i dag, men då var vi inte mogna för det, förklarar Jörgen Karlsson som är prepress- och IT-ansvarig. Istället började de försiktigt med att lägga över e-post och hemsida. Successivt har Kartongbolaget lagt över mer och mer på IT Gården och har därmed gradvis fått en mer funktionsduglig lösning. I år bestämde de sig för att byta affärssystem, och nu har de SQL och Citric. De behöver inte längre tänka på back-up och säkerhet. Vi blev eld och lågor! Allt var tillgängligt överallt och vi kunde jobba i en blandad miljö. Det var som att slå på en knapp. Sedan flytten har det gått perfekt, säger Jörgen nöjt. Det ska bara fungera, och det gör det, vi behöver inte tänka på det. Diamantföretag Som första företag i Helsingborg blir Kartongbolaget den 25 oktober Diamantföretag. Det innebär att det haft den högsta kreditvärdigheten i 20 år. På lagret finns 250 ton nyfiber- eller returfiberbaserad kartong från Stora Enso. Det är ett svenskt bruk som täcker hela vårt spann av produkter och säkerställer kvaliteten på våra produkter. Man kan säga att det är vår hus-kartong, förklarar Joakim. Kartongbolagets hus var från början en byskola. Företagsnamn: Verksamhetsort: Kontaktperson: Bransch: Etableringsår: Antal anställda: Omsättning: Driftskund sedan: Hemsida: Kartongbolaget Allerum Joakim Johansson Förpackningstryck personer 35 miljoner Kommunikation Internet Web-hotell Dokumenthantering E-post Fjärrskrivbord Distansarbete Dedikerade funktioner Drift & underhåll Hyra arbetsplats Övervakning Säkerhetskopiering Användarsupport Utökad SLA Jour Antivirus RSA Spam-filter Hårddisk-kryptering Trådlöst Med hjälp av en stansform som denna skärs kartongen ut. Jörgen Karlsson, prepress- och it-ansvarig får in nio nya uppdrag om dagen.

10 10 DRIFTSFORUM De sätter färg på tillvaron Återförsäljaren ColorMix har i mer än två decennier servat yrkesmålare, billackerare och industri med färg och kunskap om färg. Nu har de underlättat arbetet genom att anlita en extern IT-specialist för all datordrift. Hos ColorMix i Malmö möts du av en trivsam liten färgbutik som erbjuder allt från en liten pensel till hjälp med stora färguppddrag för yrkesmålare, billackerare och industri. Bakom disken finns mer än tjugo års kunskap och ett gigantiskt färglager. Vår kompetens omfattar såväl traditionell grossist- och butiksförsäljning som projektvägledning och rådgivning till branschföretag, säger Göran Karlsson som var med och startade företaget för mer än tjugo år sedan. Han anser att en av hans viktigaste funktioner är att bygga relationer med kunderna, att skapa förtroende. Priset är inte det avgörande, utan snarare kvalitet, leveranssäkerhet och hög servicenivå. Vi har en väldigt låg omsättning av kunder, berättar han stolt. Blandar själva På lagret hittar man främst basfärger. Dessa blandas med koncentrerad färgpasta enligt recept som ligger i en databas. Mer än hälften av alla färger blandar ColorMix själva. Allt som inte är vitt ska blandas, säger Göran. Förr sköttes blandningen manuellt, nu sker det maskinellt. IT Gården kom hit en fredag och när vi kom tillbaka efter helgen var allt färdigt. Det finns ingen mänsklig faktor så det blir aldrig fel, förklarar Göran. Miljövänligt ColorMix använder sig av ett femtontal leverantörer som hjälper till att uppfylla kvalitets- och miljökraven. Det finns ju en del miljömässiga aspekter på färgoch färgprodukter. Och det finns bra alternativ menar Göran. Vi informerar gärna om produkternas miljöaspekter och framhäver de miljövänliga färgerna som nu finns. Mer än 20 års erfarenhet Göran Karlsson har ett förflutet som ekonom. Han jobbade i ett företag som var nära konkurs när han och två kollegor Roland Nilsson och Ulf Berg bestämde sig för att starta eget och driva sin verksamhet på ett mer hållbart sätt. Eftersom de fick stöd av leverantörerna var det nya företaget ColorMix igång direkt. Göran hade hand om ekonomin, Roland var främst säljare och Ulf skötte allt annat. Företaget gick bra och i slutet av 90-talet öppnade man ännu ett kontor, nu i Helsingborg. Där tog Roland rodret tillsammans med tre anställda. På Malmökontoret finns det åtta anställda. Tyvärr dog Ulf år 2006 men tursamt nog kunde dottern Catarina Berg ta hans plats. Säker IT Eftersom databaserna med information om färblandningar, kunder och projekt är ovärderliga, är ColorMix beroende av en säker leverantör. Tidigare hade de egen server och kontakt med en datatekniker men i takt med att företaget växte blev IT-driften ett lapptäcke. Om de be- ColorMix lokaler i Malmö. Göran Karlsson och Catarina Berg är nöjda med ColorMix nya logotype.

11 DRIFTSFORUM 11 Catarina Berg och Göran Karlsson bakom disken i sin färgbutik där de erbjuder både färg och gedigen kunskap. hövde hjälp med något akut var det inte säkert att de kunde få det. Kan inte idag, kommer i morgon, kunde det heta. Då fick de höra talas om IT Gården, tog kontakt, fick en presentation och offert. Det var en mycket positiv kontakt, berättar Göran. Valet blev enkelt. De tog ett beslut om att släppa all data till IT Gården och planerade in skiftet tillsammans förra året. De är mycket professionella och duktiga. Vi fick ordentliga genomgångar och information innan, berättar Göran nöjd. De kom hit en fredag och när vi kom tillbaka på måndagen var allting färdigt. Inga uppstartsproblem allt har fungerat smärtfritt. Nu har vi alltid någon att lita på om det blir fel. De har uppfyllt det de lovat. Företagsnamn: Verksamhetsort: Kontaktperson: Bransch: Etableringsår: Antal anställda: Omsättning: Driftskund sedan: Hemsida: ColorMix Malmö, Helsingborg Göran Karlsson Grossist inom färg ,9 miljoner Kommunikation Internet Web-hotell Dokumenthantering E-post Fjärrskrivbord Distansarbete Dedikerade funktioner Drift & underhåll Hyra arbetsplats Övervakning Säkerhetskopiering Användarsupport Utökad SLA Jour Antivirus RSA Spam-filter Hårddisk-kryptering Trådlöst Per Sjölin visar hur blandningen av färgerna går till. Lagret på ColorMix rymmer tusentals liter färg från många olika leverantörer.

Med glädje som drivkraft

Med glädje som drivkraft nr.7 Med glädje som drivkraft > Löddeköpinge: Lucy s Café & Bar är som hämtad ur en tidskapsel från 50-talet. Företaget FunFood som står bakom restaurangen har det bredaste sortimentet i landet med mat,

Läs mer

Ekonomi + Expansion = Kontroll

Ekonomi + Expansion = Kontroll nr.4 > Har man mer än en halv miljon aktiva kunder och en årlig tillväxt på mer än 20 procent, måste det vara enkelt att snabbt dimensionera efter behov. Läs mer om uppstickaren. Sidan 3 Ekonomi + Expansion

Läs mer

Nätbiljett till välfylld arena

Nätbiljett till välfylld arena nr.6 > Lund En stor, moderna arena ställer krav på biljettförsäljningen. Läs mer om nätlösningen. Sidan 3 Nätbiljett till välfylld arena Publikvänlig sport får drömhjälp > Helsingborg En professionell

Läs mer

Vinnare på IT. Flexibla och klara att bemanna

Vinnare på IT. Flexibla och klara att bemanna nr.5 > Helsingborg Utan ett starkt försvar, räcker inte ett vässat anfallsspel. Därför har HIF valt regionens tryggast medspelare till IT-driften. Läs mer om publikfavoriten. Sidan 6 Vinnare på IT Skalbarheten

Läs mer

Driftsforum. Prisbelönt IT-exportör. Anrikt företag med moderna tankar

Driftsforum. Prisbelönt IT-exportör. Anrikt företag med moderna tankar Driftsforum nr.2 EN KUNDTIDNING UTGIVEN AV IT GÅRDEN I LANDSKRONA Prisbelönt IT-exportör > Lund De tog sin egen medicin och valde en extern leverantör till den ansvarsfulla IT-driften. Läs om företaget

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Driftsforum. Förädling kräver säkerhet

Driftsforum. Förädling kräver säkerhet Driftsforum EN KUNDTIDNING UTGIVEN AV IT GÅRDEN DRIFT I LANDSKRONA > Helsingborg När man som välrenommerad grossist profilerar sig med just-in-time-leveranser, använder IP-telefoni, håller kontakt med

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

De här nio är bättre än du

De här nio är bättre än du en tidning om produktutveckling & teknikinformation # 2 2010 De här nio är bättre än du Fokusera på det du gör bäst och låt någon annan sköta resten 1 Grönt med ekodesign 1 Flyt för C.M. Hammars livräddare

Läs mer

Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum. Värmande och miljövänligt. Med livslust som profil. Livskvalitet helt enkelt

Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum. Värmande och miljövänligt. Med livslust som profil. Livskvalitet helt enkelt ELIAS är den nya tidens elteknikföretag För effektiv och kreativ kommunikation November 2008 www.insidenr.se Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum SPECIAL om Färe Industricenter Värmande och

Läs mer

RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad

RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad En tidning om informationslogistik från Strålfors #2 2007 Så når du RÄTT person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad 4 5 TÄTARE SAMARBETE FÖR bättre RESULTAT 8 9 PROVSVAR DIREKT 14 15

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

UTBILDNINGSMINISTERN BESÖKER FRAMTIDENS SKOLA

UTBILDNINGSMINISTERN BESÖKER FRAMTIDENS SKOLA UTBILDNINGSMINISTERN BESÖKER FRAMTIDENS SKOLA MÅSTEPRYLARNA FOKUS: SÅ SER DEN MODERNA ARBETSPLATSEN UT IT FÖR SM-MÄSTARE PRINTLÖSNING FÖR CAMPUSMILJÖ ETT PARTNERSKAP UTAN VÄXTVERK ETT MAGASIN FRÅN OFFICE

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Rättvis handel en god affär. Dags för bokslut i Företagsskolan Säkra betalningar bra för växande näthandel. Visma Spcs 1984 2009

Rättvis handel en god affär. Dags för bokslut i Företagsskolan Säkra betalningar bra för växande näthandel. Visma Spcs 1984 2009 tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 64 2009 Dags för bokslut i Företagsskolan Säkra betalningar bra för växande näthandel Visma Spcs 1984 2009 Rättvis handel en god affär Effektivare

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

50-talet regerar. En framgångssaga i golfkläder Galvin Green svingar sig mot toppen. Framtiden är här Visby satsar på ElevPC

50-talet regerar. En framgångssaga i golfkläder Galvin Green svingar sig mot toppen. Framtiden är här Visby satsar på ElevPC 1System Management Ett nytt magasin från Office IT-Partner #2 2010 50-talet regerar Klas Brink har samlat ett årtioende i sitt garage När många ser ett gammalt hus eller en rostig bil ser de en massa problem,

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

MUMS! Snabbare från idé till produkt. Skandia Elevator skördar stororder. Johan Söderberg om framtidens industri

MUMS! Snabbare från idé till produkt. Skandia Elevator skördar stororder. Johan Söderberg om framtidens industri Engagemang är viktigt. Därför arbetar vi med Cadcraft Joakim Larsson, Skandia Elevator Snabbare från idé till produkt Skandia Elevator skördar stororder Intervjun: Johan Söderberg om framtidens industri

Läs mer

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen!

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! Ett magasin från Office IT-Partner #1 2013 print är mer än du tror PARTNER FÖRKLARAR HUR högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! FRAMGÅNG med ett leende MIKAEL SLÅR

Läs mer

IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 Saknad kan inte beskrivas i ord. 08-760 96 96 www.ipromma.se Nr 6

IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 Saknad kan inte beskrivas i ord. 08-760 96 96 www.ipromma.se Nr 6 Du kan läsa mer på www.upplandsvasby.se IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång 23 Nr 6 December

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer