katolskt magasin # 2 Festmässa i Kölnerdomen Efter 13 år: Nya Cecilia klar Reflexion över framtidsmöte Predikningar under Trons år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "katolskt magasin # 2 Festmässa i Kölnerdomen Efter 13 år: Nya Cecilia klar Reflexion över framtidsmöte Predikningar under Trons år"

Transkript

1 # 2 1 februari 2013 Pris 40 kr Festmässa i Kölnerdomen Efter 13 år: Nya Cecilia klar Reflexion över framtidsmöte Predikningar under Trons år katolskt magasin

2 # 2 katolskt magasin 1 februari 2013 Årg 88. ISSN Adress: Box 2038, Uppsala (Besöksadress: S:t Olofsgatan 32 E) Tel: E-post: Hemsida: Utges som tidning för Stockholms katolska stift av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning. styrelseordförande ansvarig utgivare Kjell Blückert redaktion Margareta Murray-Nyman (chefredaktör) tel eller Birgit Ahlberg-Hyse tel eller Utrikesansvarig Kaj Engelhart tel Layout, hemsida, annonser Mattias Lindström tel eller Prenumeration, ekonomi Sofia Wahlstedt tel Prenumerationspris: Sverige 340 kr Europa 450 kr, utom Europa 500 kr Pg , Bg Tryck: Wikströms tryckeri AB, Uppsala Nr utkommer 1 / Manusstopp 8/ För icke beställt material ansvaras ej. omslagsbild: kardinal joachim meisner firar mässa i kölnerdomen. se reportage på sidan 7. foto: birgit ahlberg-hyse Ur innehållet Nya Cecilia på Kyndelsmässodagen sidan 4 Km i Köln: Alltid trötta. Alltid lyckliga. sidan 5 Storslagen Epifania i Kölnerdomen sidan 7 Världsunikt firande av Heliga Agata sidan 9 Mariasanktuarium i Zakopane byggt av böner och tacksamhet sidan 12 Åter till Kristus Konungen sidan 14 Kerstin Elworth reflekterar över framtiden utifrån ett Bilda-seminarium sidan 16 Trons år: Pater Ingmar Svanteson OSB inleder en föreläsningsserie sidan 18 Kultur: Lästips inför fastan sidan 20 Gunnar Redelius tolkar bildgåtor sidan 22 Utställningen Juden Jesus invigd sidan 23 Bok-, film- och musikrecensioner sidan 24 Kyrktorget: Elisabeth Andersson minns hjältarna sidan 27 Nyårsmässa i Malmö sidan 28 Besök på Kirchenzeitung i Köln sidan 29 Minnesord över P Gordian Słabon OSSPE, René Kieffer, Anders Carlberg sidan 30 Korsord sidan 36

3 ledare sid. 3 Vi måste hitta glädjen I höstas publicerades tredje och sista delen i påven Benedikt XVI:s bokserie om Jesus. Påven kallar den Prolog, och den handlar om Jesu allra första tid, från ängelns bebådelse till Maria och fram till Jesu ungdomsår. I samband med sin kommentar till originalversionen av bebådelseberättelsen skriver Benedikt XVI så här: I ängelns hälsning lägger man märke till att Maria inte hälsas med den sedvanliga hebreiska hälsningen shalom Frid vare med dig utan med den grekiska hälsningen chaire som också kan översättas med Var hälsad, som man gör i kyrkans bön till Maria som sammanställts av orden ur bebådelseberättelsen (jämför Luk 1:28, 42). Men ändå är det rätt att på detta ställe uppfatta den egentliga betydelsen i ordet chaire: Gläd dig! Med detta rop från ängeln kan vi säga att Nya testamentet egentligen börjar. Ordet dyker upp på nytt i den heliga natten, när ängeln talar till herdarna: Jag förkunnar er en stor glädje (Luk 2:10). Det dyker upp igen hos Johannes i apostlarnas möte med den uppståndne: De gladde sig när de såg Herren (Joh 20:20). I Jesu avskedstal hos Johannes finner vi en glädjens teologi som liksom visar upp djupet i detta ord. Jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er (Joh 16:22). Glädjen visar sig i dessa texter vara den Helige Andes egentliga gåva, Frälsarens sanna skänk. Med ängelns hälsningsord (chaire, Gläd dig ) anslås det ackord som genljuder tiderna igenom, tvärs genom kyrkans historia, och som likaså genljuder i namnet på hela den kristna förkunnelsen: Evangelium, det glada budskapet. Nya testamentet börjar med glädje. Den kristna förkunnelsen likaså. Men vart har glädjen tagit vägen idag, i det kristna Europa, i den kristna kyrkan? Vi tyngs av en dyster oro för framtiden, där den ekonomiska utvecklingen hemma och ute pekar nedåt. Pengar, arbete, välfärd, pensioner, skola, äldreomsorg är inte längre skenbart oantastligt trygga garantier för lycka och glädje. Kyrkan i stort sett alla kyrkor noterar sjunkande medlemstal och inkomster, brist på präster och ordensfolk och vikande inflytande på etik och politik. Lägg därtill ökande förföljelser mot kristna 100 miljoner är drabbade världen över i dag. Om vi skulle lyfta blicken från gruset, se mot horisonten och leta efter ljus? Påven pekar på en strimma av ljus långt där borta: något har skett i historien som inte kan dränkas av människors girighet och fanatism, dödsskräck och förakt för centrala värden, något som angår oss, mitt i vår trötthet och dysterhet. Glädje. Av någon anledning sammanfaller de dystra prognosernas år 2013 med Trons år. Den bästa förnyelsen av tron skulle vara en förnyelse av glädjen. Kaj Engelhart Att fira eller inte fira? Epifania Vi. Ordet är förrädiskt. Vilka är det som inkluderas och exkluderas? Veckan efter Trettondedag jul inleddes en serie om nya världsbilder på IDAG-sidan i Svenska Dagbladet: Några av oss har firat jul här i den kristna världen. Kopterna i Egypten gjorde det först i lördags, till synes mer religiöst än vi; här gick vi möjligen i en kyrka och hade kvar en krubba i pyntet. Men det var längesedan vi ägnade trettonhelgen åt de tre vise männen. Km:s redaktion firade Epifania i Köln. Byggandet av Kölnerdomen inleddes 1248 och då i syfte att hysa relikerna efter de tre vise männen, reliker som år 1164 överförts från Milano till Köln av den tysk-romerske kejsaren Fredrik Barbarossa. Hur ser det ut i dag? På trettondagen gick vi, drygt personer, i procession fram till relikskrinet. Vi sjöng julsånger om Gottes Stern, stjärnan som från katedralen strålar ut över stad och vatten. Vi tände ljus. Vi var berörda. Utanför domen stod en grupp pojkar och flickor, utklädda till kungar, och samlade in pengar till barn i Tanzania. Över portar i närheten satt banderoller med texten 20*C+M+B+13. Alltså de tre vise männens initialer. Eller kanske ännu hellre uttytt som Christus Mansionem Benedicat, Må Kristus välsigna detta hem. (Banderollerna används i församlingar i Sverige också.) Så vilka syftar IDAG-sidans vi på? Multikulturalitet brukar annars uppfattas som ett honnörsord. Vänder sig Svenska Dagbladet bara till svenskfödda agnostiker i sina texter? Åtminstone katolikerna kommer att fortsätta fira Epifania, i Sverige såväl som i Köln.

4 sid. 4 aktuellt Nya Cecilia färdig efter 13 års arbete På kyndelsmässodagen, den 3 februari, kan stiftets församlingar ta den nya gudstjänstboken Cecilia i bruk. Därmed avslutas 13 års arbete för Katolska Liturgiska Nämnden, KLN. Ulf Samuelsson, stiftets musikkonsulent, är ledamot av både KLN och den grupp som har haft det musikaliska och praktiska ansvaret för Cecilia. Han berättar att man kommer att känna igen många av de hymner som har ingått i den gamla upplagan. Men det finns en hel del nyskrivet material och även psalmer och sånger som har hämtats utanför den katolska sfären. Vi har försökt få med det bästa ur olika traditioner och genrer och med olika svårighetsgrad. Några exempel är enkla sånger från Taizé och Lourdes, en innerlig Lina Sandellpsalm, engelska katedralsånger och latinska stamsånger med översättningar. I KLN:s uppdrag har också ingått att arbeta fram ett nytt missale, det vill säga en mässbok med liturgiska texter, delvis i nya översättningar. Och det är den delen av projektet som har fördröjt nya Cecilia, eftersom denna skulle innehålla delar ur missalet. Arbetet med nya översättningar inleddes år 2000 och i början av 2005 överlämnades de till Gudstjänstkongregationen i Rom. Då var bedömningen att församlingarna skulle få en ny Cecilia till första advent samma år. Men kongregationen ifrågasatte avsnitt i de svenska texterna eftersom en ny instruktion för liturgiska översättningar krävde att dessa skulle ligga närmare latinet än de gjort i den tidigare versionen, från I intervjuer i Km uttryckte både KLN:s dåvarande ordförande, msgr Lars Cavallin, och dess nuvarande, Nästan färdig! Tryckning och distribution av nya Cecilia har skett med minsta möjliga tidsmarginal. När denna bild togs för två veckor sedan hade KLN endast ett färdigt exemplar utan pärmar! Längst upp till vänster står Hans Hellström, förläggare på Veritas förlag. De övriga tillhör KLN: Ulf Samuelsson, Elisabeth von Waldstein och Erik Kennet Pålsson samt (sittande) Anders Piltz OP, Anders Ekenberg, syster Anna OSB och Maria Green. En ledamot, Conny Årlind, saknas på bilden. Anders Piltz OP, besvikelse över att diskussionerna om översättningarna drog ut på tiden. Först på sensommaren 2010 kom ett godkännande från Rom. Då bedömde KLN att nya Cecilia skulle kunna tas i bruk första advent Men det omfattande granskningsoch korrekturarbetet, och därtill tiden för tryckning, medförde att tidpunkten blev framflyttad till Kyndelsmäss Förseningen har ändå medfört fördelar, särskilt för psalmboksdelen, tycker Ulf Samuelsson. Vi har kunnat granska urvalet grundligare och hunnit skriva fler melodier till psaltarpsalmerna. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Fotnot: Kyriale är en samling med melodier till vissa av mässans sångpartier. Nya Cecilia innehåller drygt 500 hymner, ett kyriale på nära 100 nummer, en psaltardel med drygt 400 omkväden samt mässans böner och hänvisningar till texter för kyrkoårets alla sön- och helgdagar. Ungefär 170 psalmer har behållits från den första, ekumeniska, delen i vår tidigare psalmbok. Från andra delen finns omkring 170 kvar och till detta kommer cirka 190 nyinsatta psalmer, nyskrivna eller hämtade från andra sång- och psalmböcker. Förutom gudstjänstboken och missalet har nya koralböcker tryckts. Sammanlagt rör det sig om ett material på sidor. Cecilia har tryckts i exemplar. Samtliga böcker ges ut på Veritas förlag. Arbetet med de nya gudstjänstböckerna har gjorts av KLN på uppdrag av biskop Anders Arborelius. Det officiella överlämnandet till stiftet sker i domkyrkan på söndag kl 18:30 där biskopen, Anders Piltz och drygt 100 körsångare från domkyrkan och S:ta Eugenia medverkar.

5 utrikes reportage sid. 5 Alltid trötta. Alltid lyckliga. Km i Köln Välkommen till Ansgarwerk Köln! Sa verkets ledare, Prälat Günter Assenmacher, som mycket väl visste vad Katolskt magasin är för något. Vi unnar Km:s läsare att ta del av något av vad vi Birgit Ahlberg- Hyse och Margareta Murray-Nyman fick vara med om under tre innehållsrika dygn. Km har, precis som många andra organisationer, församlingar och kommuniteter i stiftet, tagit emot ekonomiskt stöd från Ansgarwerk alltsedan verket upprättades (inte helt klart när detta skedde men i vilket fall efter 1927). Inom redaktionen har vi länge sagt att det vore fint att få uppleva verket inifrån. När Prälat Assenmacher väl förstått via brev- och mejlkontakter vad vi önskade, gick det undan. Endast det bästa var gott nog och det slutade med en invit till firande av Epifania i Köln. Därmed vidtog tre intensiva dygn med informativ start i Prälat Assenmachers tjänstebostad ett stenkast från Kölnerdomen. Skulle vi hinna avbörda oss vår packning innan kardinal Meisner tog emot för utlovad intervju? Visst, tack vare att Rosemarie Nürnberg medhjälpare inom Ansgarwerk bland mycket annat visade vägen, kunde vi snart installera oss hos karmelitsystrarna på centralt belägna Siebenburgenstrasse. Världsarv. Kölnerdomen eller officiellt Hohe Domkirche St. Peter und Maria byggdes mellan 1248 och De två tornen är båda 157 meter höga vilket gjorde att domen blev världens högsta byggnad innan Washingtonmonumentet stod klart. En spiraltrappa på 509 trappsteg i södra tornet leder till utsiktsplattformen 98 meter ovan mark. Katedralen är listad på Unescos världsarvslista. Forts.

6 sid. 6 utrikes reportage Systrarna erbjöd all tänkbar hjälp: Sind Sie müde? Är ni trötta? Ja i ärlighetens namn var vi trötta men lyckliga. Genauso wie im Kloster. Immer müde, immer glücklich. Precis som i ett kloster alltså. Alltid trötta. Alltid lyckliga. Så var det då dags för möte med kardinalen men till vad som sas under den därtill avsatta timmen återkommer vi i ett kommande nummer. Ville vi delta i vesper och mässa tillsammans med Jerusalemsgemenskapen? Rosemarie Nürnberg som förresten planerar en bok om Heliga Birgitta, Birgitta är alldeles för lite känd i Tyskland trots att hon är Europas skyddshelgon tog oss med till Gross Sankt Martin, den kanske vackraste av Kölns många romanska kyrkor. Trettiotalet bröder och systrar, och kanske 200 gudstjänstdeltagare därutöver, firade en liturgi i skärningspunkten mellan den västliga och den östliga kyrkan. Fraternitetens medlemmar brukar säga att det är en del av deras kallelse att evangelisera genom skönheten. Gudstjänsterna gav en stark upplevelse av innebörden i detta. Central plats i Kölnerdomen. De heliga tre konungarnas reliker finns i ett skrin vid högaltaret där trettondagens mässfirande avslutas. De tre ljusen i förgrunden bär konungarnas respektive initialer: Caspar, Melchior och Balthazar. Köln är känt för sina museer men vi insåg snart att programmet var fulltecknat dessa förutan. Prälat Assenmacher hade, som en av de tolv domkapitularerna, nycklar till annars oåtkomliga utrymmen i Kölnerdomen, högst upp under valven och längst ner i underjorden. En stor del av lördagen gick åt till guidning av die Schwedischen Damen och vi kände oss privilegierade. Om söndagens gudstjänster berättas här intill och på ledarsidan. (Vilken ORGANISATION! Men så flöt också allt lekande lätt, det fanns plats för både leenden och improvisationer.) och mellan de två pontifikalmässorna hann vi med ett besök hos från Uppsala utvandrade och till Köln inflyttade jesuitpatern Franz Holin Dagarna i Köln avslutades med besök hos kollegerna på Kirchenzeitung (mera om det på sidan 29), vandring med vår värd längs Rhen (där en och annan blomma redan tittade fram) och utvärdering. Våra väskor var inte precis lättare när vi återvände till Sverige. Praktverk om Kölnerdomen, diverse andra böcker, tidningar av olika slag, cd-skivor och kylskåpsmagneter garanterade att vi från Km:s redaktion också framgent kommer att ha Köln och Ansgarwerk i våra hjärtan. Text: Margareta Murray-Nyman Foto: Birgit Ahlberg-Hyse Här inleder vi en serie artiklar under den samlande rubriken Km i Köln. Km i Köln Kommande nummer kommer att innehålla mera om Ansgarwerk Köln, ett Heliga rum från Kölnerdomen, porträtt på kardinal Joachim Meisner porträtt på pater Franz Holin S.J. Ansgarwerk Köln är ett av fyra Ansgarwerk i Tyskland. De övriga ligger i Osnabrück, München och Münster. Verkens ansvariga möts varje år, går igenom de ansökningar om stöd som inkommit och kommer överens om vad respektive verk ska svara för.

7 utrikes reportage sid. 7 Km i Köln Trettondag i Kölnerdomen atmosfär, särskilt när han efter mässan tar en mikrofon och anropar olika grupper i folkhavet. De kommer från öst och väst i ärkestiftet och jublar vartefter han nämner deras hemorter. På kvällen tillägnas de heliga tre konungarna ännu en mässa som slutar i en procession, med kardinalen i spetsen, upp till relikskrinet vid högaltaret. Och vi blir välsignade här, tusentals människor. Långt efter det att kardinalen, biskoparna, domkapitularerna och de övriga prästerna har försvunnit ut i sakristian rör sig kyrkfolket sakta framför altaret i enskilda böner och ljuständning. Uppsluppet vid mässans slut. Kardinal Joachim Meisner vänder sig till folkhavet i Kölnerdomen med glada tillrop, efter att ha bjudit upp en grupp barn som medverkar med kungakronor, Betlehemsstjärnor och dikter. Nere i kyrkan står kören kvar. Adeste Fideles. Vi känner sången som Dagen är kommen. Den har fått olika verser under seklernas lopp men ursprunget skrev den engelske franciskanen John of Reading i början av 1300-talet. Vi stämmer in i 700 år av tillbedjan. Epifania, trettondagen, firas stort i hela den katolska världen. Men en speciell festglans får högtiden i Kölnerdomen där det gyllene skrinet vid högaltaret omsluter de heliga tre konungarnas reliker. Kölnerdomen kallar med malmklang. Den äldsta av de tolv klockorna heter Trekungaklockan, ett passande namn. Den installerades 1437 när de tre konungarnas reliker redan hade funnits i kyrkan i nära 200 år. Gripna av denna långa obrutna katolska historia deltar vi i mässor som vi visserligen i liturgi känner igen från våra hemförsamlingar men som i storlek, skönhet och ceremoniell ståt överträffar allt i en katolsk glesbygd. Inför högmässan har de sittplatserna varit upptagna i flera timmar, men de rödrockade kyrkvärdarna släpper in folk till dess att sidoskeppens ståplatser är fyllda. Körsången under de gotiska valven är magnifik. Ingångsprocessionen ringlar lång. Huvudcelebrant är kardinal Joachim Meisner, ärkebiskop av Köln. Som medcelebranter har han sju biskopar, tolv domkapitularer och ytterligare 40 präster. Kardinal Meisner har fyllt 79 år men hans röst är stark när han predikar om de heliga konungarna som föredömen för oss i sin trohet mot Jesusbarnet. Hans auktoritet går inte att ta miste på. Samtidigt sprider han en familjär Fullpackat. Kölnerdomen har sittplatser och de intas flera timmar före högmässan på trettondagen. Men det finns gott om plats för dem som orkar stå. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse

8 sid. 8 utrikes utrikesnotiser Katolskt nej till dödsstraff i Indien De katolska lekmannaorganisationerna i Indien avvisar dödsstraff och även kemisk kastration av våldtäktsmän. Dödsstraff och kastration är inte förenliga med den kristna ståndpunkten, säger Catholic Secular Forum med säte i Bombay. Regeringen avser att låta lagen bli en reaktion på fallet med den 23-åriga studentskan som i mitten av december våldtogs i Delhi av fem unga män och som senare dog av följderna av våldtäkten. I sitt memorandum till den indiska regeringen kräver kristna organisationer att sexuell upplysning införs som obligatoriskt ämne i de statliga skolorna. För att bekämpa våldtäkterna måste elevernas mentalitet förändras och betoningen ligga på likaberättigande för kvinnor och män. (Vatikanradion/fides) Nationellt kyrkoråd planeras i Egypten De olika kristna kyrkorna i Egypten planerar att grunda ett nationellt kyrkoråd. Det uppger presstjänsten Fides. Detta har blivit möjligt tack vare den ekumeniska andan hos den nye koptiske påven Tawadros II, säger den koptisk-katolske hjälpbiskopen i Alexandria, Boutros Fahim Awad Hanna. Betydelsen av ett nära samarbete i ett sådant råd har ökat mot bakgrund av den arabiska våren. Initiativet skall bidra till att ge de egyptiska kristna större genomslagskraft i politiken och samhällslivet, hoppas initiativtagarna. (Vatikanradion/fides) Påvens förre butler får sjukhusjobb Påvens förre butler, Paolo Gabriele, som släpptes från fängelset strax före jul efter avtjänat straff för att ha läckt känsliga påvliga dokument till media, har fått arbete på en filial till Vatikanens sjukhus Bambino Gesu. Den nyöppnade avdelningen, nära Basilica Sao Paulo fuore le mura, är inriktad på öppenvård för barn och kommer inom kort att också omfatta ett forskningscentrum kring barnsjukdomar. Gabriele får även hjälp med bostad, eftersom hans hustru och tre barn varit tvungna att flytta från sin nuvarande lägenhet i Vatikanen. Den 22 december besökte påven sin tidigare medhjälpare i fängelset för att ge honom sin förlåtelse. Vatikanens talesman fader Federico Lombardi sade att påvens besök var "en faderlig gest mot en person som påven delade en daglig familjär förtrogenhet med i många år. (Catholic News Agency) Ordinariaten växer men långsamt Larry Gipson var åren domprost vid katedralen i Birmingham i USA och därefter föreståndare för den största episkopalkyrkan i USA, den i Houston. Efter pensioneringen år 2008 lämnade Gipson episkopalkyrkan. Han är nu en av de 69 kandidater som det nordamerikanska ordinariatet förbereder för prästvigning. Under år 2012 prästvigdes 27 före detta anglikaner i Nordamerika. I det engelska ordinariatet finns nu drygt 80 präster. Ytterligare två prästvigningar förbereds inom det australiensiska ordinariatet. Sammanlagt har de tre ordinariaten nu medlemmar, bland dem åtta före detta biskopar. Det kan vara roande att veta att den tidigare presidenten Georg H.W. Bush och dennes hustru Barbara hörde till Gipsons församlingsmedlemmar i Houston. (Catholic News Agency) Påven twittrar på latin Det var förstås väntat: Efter att ha fått mer än 2,5 miljoner följare på det sociala nätverket Twitter inom loppet av en månad, har nu påven också öppnat ett twitterkonto på latin. Sedan tidigare hade Benedikt XVI åtta Twitter-konton, för att kunna kommunicera på engelska, tyska, franska, polska, italienska, spanska, portugisiska samt arabiska. För den som vill följa påvens inlägg på latin är Gott om seminarister i Norden Vid Nordiska biskopskonferensens möte i september, konstaterades att Katolska kyrkan i Norden växer och att också kallelserna till prästämbetet och ordenslivet är fler än för något decennium sedan. Vid biskopssynoden i Rom en månad senare lyfte påven Benedikt XVI särskilt fram Norge som ett land för förnyelse: Där vi inte kunnat vänta detta, ser vi nu hur Herren Jesus är närvarande fullt ut. I hela Norden finns i dag omkring registrerade katoliker. 31 kandidater förbereder sig för prästvigning. I förhållande till antalet invånare är detta fler än på många andra håll i Europa. I exempelvis Wiens ärkestift finns 30 seminarister på 1,3 miljoner katoliker. I Sverige finns nio seminarister som hoppas bli sekularpräster. Åtta förbereder sig för prästvigning inom någon av de olika ordnarna. Antalet registrerade katoliker är Norge har nio seminarister, antalet registrerade katoliker uppgår till Danmark har två seminarister på katoliker. I Finland finns två seminarister på katoliker och Island har en seminarist på katoliker. Till detta ska läggas 18 kandidater i Danmark, och 15 i Finland, som utbildas för prästvigning inom neokatekumenatet. Hur många systrar som ser fram emot ordensliv är inte helt klart men tydligt är att de kontemplativa kallelserna är fler än de apostoliska. (Fredrik Heiding S.J. i The Tablet)

9 utrikes reportage sid. 9 Årets höjdpunkt. Heliga Agatas reliker är medelpunkten i en av de största helgonfesterna i världen Sant Agatas fest i staden Catania på Sicilien. Nu kommer Sant Agata! Viva Sant Agata viiiiva, viiiiva! Den unge mannen klappar i händerna och ropar högt när processionen till Heliga Agatas minne på italienska blir det Sant Agata närmar sig. Ett par meter längre bort står tre äldre kvinnor som är klädda i svart från topp till tå, de gör korstecknet, de gråter. Alldeles intill kvinnorna lyfter en pappa upp sin dotter på axlarna. Hon ropar högt: Titta, titta, nu kommer Sant Agata! Men bara de som står allra närmast hör vad hon säger för nu är Heliga Agata i antågande, helgonet man väntat så länge på. På Siciliens östra kust ligger Catania och i dess historiska centrum rör sig ett hav av människor. Kvinnor och män av alla åldrar strävar febrilt efter att komma närmare, röra vid helgonet eller åtminstone få en glimt av stadens skyddspatron. Varje år blir myndigheterna lika häpna över att alla blir så berörda. Helgonfesten utgör en berusande mix av religion, folklore, traditioner, historia. Fråga vilken som helst Cataniabo, ung eller gammal, om vad firandet av Sant Agata betyder för honom eller henne. Sannolikt blir svaret detsamma: Tutto! På svenska: Allt! Agata föddes år 230 i en förmögen och inflytelserik familj. 21 år gammal spelade hon redan en framträdande roll, hon undervisade barnen inför dopets och konfirmationens sakrament. Det var vid denna tid som den romerske prokonsuln Quintianus kom till Catania för att Forts.

10 sid. 10 utrikes reportage Hedersuppdrag. Höjdpunkten på festivalens första dag är när olika yrkesgrupper i staden bär enorma och rikt utsmyckade vagnar (cannelore) i procession till S:ta Agatas ära. Och överallt påminns om vem som är festligheternas centralgestalt. genomföra Kejsar Decius edikt där det krävdes att de kristna avsade sig sin tro. Prokonsuln förälskade sig i Agata. När han insåg att den hängivna unga kvinnan inte ämnade förneka sin tro beordrade han att hon skulle kastas i Catania fängelse. Hon dömdes till spöstraff, hennes ena bröst (möjligen båda) slets bort med tänger. Agata dog i fängelsecellen den 5 februari 251. Detta brutala vittnesbörd om hårt prövad tro utgör bakgrunden till Italiens största helgonfest vad antalet deltagare beträffar. I hela världen lär bara Stilla veckan i Sevilla och firandet av Corpus Domini i Peru dra till sig fler människor. Firandet av Sant Agata tros ha inletts omkring år År 2008 fick festligheterna kring Sant Agata en utmärkelse från UNESCO för sin kulturella betydelse för mänskligheten. Festligheterna sträcker sig över tre dagar och påbörjas den 3 februari. Stadens invånare är lika engagerade som alla tillresande. Centrum i staden är som vanligt kraftigt upplyst. Belysningen ändras för varje år men effekten är alltid densamma: förtrollande! Första dagen är gatorna packade inför cannalore-processionen cannalore är omsorgsfullt iordningställda vagnar som dekorerats med religiösa symboler. Dessa vagnar kan väga upp till 900 kilo, men de saknar hjul. Ibland fyra, ibland tolv, män lyfter upp de sammanlagt elva vagnarna på sina skuldror för att föra dem runt staden. För de olika cannelore svarar olika yrkesgrupper: snickare, slaktare, trädgårdsmästare etcetera. Att bära på vagnarna är en plåga för både rygg och axlar, ja egentligen för hela kroppen. Men det här är en prestigefylld

11 utrikes reportage sid. 11 Final. Den 18 ton tunga vagnen med S:ta Agata förs genom stadens gränder på festivalens avslutande dag. Stadens nuvarande ärkebiskop, Salvatore Gristina (till vänster), och hans företrädare, Luigi Bommarito (till höger) gläder sig tillsammans med folket. uppgift, det är som det ska att svetten rinner. Belöningen låter inte vänta på sig: applåder och åter applåder. Firandets andra dag är det mera känslosamt. 4 februari firas Messa dell Aurora, morgonmässan, i Catanias katedral. Fromma medborgare klädda i vita skjortor har packat ihop sig i katedralen. Den som inte slår läger utanför kyrkan över natten kommer knappast in. De som lyckas får vara med om något storslaget. Sant Agata vilar i en rikt utsmyckad glaskista på toppen av en fercolo, en vagn som väger 18 ton. Hängivna deltagare viftar med vita näsdukar, jublar och sjunger: Viva Sant Agata, Viva Sant Agata... vi älskar dig! Utanför kyrkan trängs ett oändligt antal människor i väntan på att Agata ska komma ut och processionen runt Catania ta sin början. Minuterna innan hon blir synlig är magiska. Hela området vibrerar av spänning, fromhet, tro. Ett helt år har man väntat, nu tar känslorna över. På kvällen exploderar fyrverkerierna. En halv miljon en miljon? människor fyller gatorna i Catania och ser upp mot ett unikt skådespel. Men än är det inte över. Tredje dagen slutar festligheterna med årets löparevenemang. De av stadens ynglingar som hedras med att transportera den enorma vagnen med Agata, banar sig väg genom de trånga gränderna i utkanten av Catania. De är genomsvettiga innan skådespelet tar slut och de lyckats ta sig uppför den sista branta sträckan och når Salita di San Giuliano. Halvvägs mot målet kan de som är med, om de har tur, höra sången från de benediktinnunnor som har sitt kloster intill vägen. Systrarnas melodiska musik blir till en svanesång för Agata. Snart försvinner hennes vagn ur sikte. Det gör också de glittrande stjärnorna från de avslutande fyrverkerierna som lyst upp kvällen vid Piazza Borgo. Text: Jesper Storgaard Jensen Översättning: Margareta Murray-Nyman, Sofia Wahlstedt Foto: Fabrizio Villa

12 sid. 12 tema: Polen I den andra artikeln om Mariasanktuarier i trakterna kring Krakow i södra Polen framträder en helgedom som är tillägnad Vår fru av Fatima och som är ett rörande uttryck för kärleken till påven Johannes Paulus II. En byggnad av böner och tacksamhet Den 13 maj 1981 blev påven Johannes Paulus II utsatt för ett mordförsök på Petersplatsen i Rom. I tacksamhet för att han överlevde byggdes i Krzeptówki i Zakopane ett sanktuarium som han själv kunde välsigna. Attentatet skedde samma datum och vid samma tidpunkt på dagen som Jungfru Maria för första gången, 1917, hade visat sig för tre barn i Fatima i Portugal. Barnen hade uppmanats att offra allting till Gud som gottgörelse för människors synder och att be en novena till den obefläckade jungfrun för att uppnå fred i världen. Jungfrun kom tillbaka samma dag i varje månad under det året och allt flera hörde talas om uppenbarelserna. Den 13 oktober, som skulle bli den dag då hon visade sig för sista gången, lär personer ha varit där och upplevt ett underligt himlafenomen som senare omtalades som att solen dansar på himlen. Efter denna händelse har Fatima blivit en stor pilgrimsort och en staty av Fatimamadonnan står nu i många kyrkor i världen kom hon till Den obefläckade jungfruns kapell i Krzeptówki i Zakopane, som en gåva av biskopen i Fatima till kapellets tioårsjubileum. Statyn välsignades av biskopen i Kraków, Karol Wojtyla, sedermera påven Johannes Paulus II. Därmed fanns ett nära samband mellan honom, Fatimamadonnan och de fromma i Zakopane. Tacksamhetens byggnad. Vår Fru av Fatima sanktuarium ligger på en höjd i Krzeptówki i utkanten av Zakopane. En Mariamedalj är inmurad under varje sten i grunden. Där finns även en rosenkrans som Johannes Paulus II har skänkt. På bilden ser vi en av områdets två påvestatyer. När informationen om mordförsöket gick ut över världen pågick en rosenkransbön i kapellet i Zakopane. Redan samma kväll, när påven hade kommit till sjukhus och utgången var oviss, bestämde de bedjande att de skulle komma till kapellet varje dag och be Apel Jasnogorski till Maria i Czestochowa, en traditionell polsk bön i nöd, så länge påven var kvar på sjukhuset.

13 tema: Polen sid. 13 Rik interiör. Snidade ornamenteringar fyller kyrkorummets alla ytor. Kyrkan är byggd 1990 men i en stil som ger intryck av en högre ålder. Det gäller även fönstret med sin infattning såsom i kyrkor från betydligt äldre tider. Unik bild. Fönstret visar upphovet till Vår Fru av Fatima sanktuarium: mordförsöket på påven Johannes Paulus II på Petersplatsen Samtidigt beslutades att om Gud lät påven leva skulle ett Mariasanktuarium byggas som ett tacksamhetsbevis. Påven överlevde och därmed påbörjades planeringen av Vår Fru av Fatima sanktuarium som skulle ersätta Den obefläckade jungfruns kapell. Det stod färdigt 1990 och sju år senare kom påven för att välsigna det. I predikan tackade han för alla böner och för troheten mot löftet att bygga ett sanktuarium. Vår Fru av Fatima ligger på en höjd i Krzeptówki, i utkanten av Zakopane, och är byggt i en sluten tältliknande form på en bastant stengrund. Byggnadens interiör är imponerande, helt i trä och dominerad av ett jättelikt kor där Fatimamadonnan står högt i korbågen. Väggar, pelare, balustrader och korbänkar är rikligt ornamenterade. Flera små altare pryder långsidorna. Ett fönster, vackert i både färg och komposition, skildrar det ögonblick då påven Johannes Paulus II tas om hand efter mordförsöket. Nederdelen av fönstret skyms av en plansch med ett fotografi från 1997 då påven konsekrerade kyrkan och en text som återger hans ord vid tillfället. För de fromma i Zakopane har planschen säkert en stor betydelse men besökare som häpnar över kyrkorummet bör få se fönstret oförvanskat, som en kraftfull och originell påminnelse om upphovet till helgedomen. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Fotnot Området omkring sanktuariet beräknas vara färdigt 2017, till 100-årsminnet av Mariauppenbarelserna i Fatima. Det ska omfatta bland annat ett museum med reliker av Salige Johannes Paulus II och samlingslokaler för trosfördjupning. Bild med valspråk. Ingången till området kring sanktuariet kröns av en medaljong med Fatimamadonnan och påven Johannes Paulus II:s valspråk, Totus tuus, helt och hållet din, vilket syftar på hans oreserverade tillit till Jungfru Maria. Årtalen betyder att man ber en novena över nio år med olika intentioner för varje år, fram till 100-årsminnet av Mariauppenbarelserna i Fatima.

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17 Jesus rensar templet Lateranbasilikans invigningsdag (årgång A) (9 november 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 2:13-22 Templet rensas Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Påsken 2013 Amor mei Crucifixus est Min kärlek är korsfäst - men min kärlek har också förnyats i Jesus Kristi uppståndelse från de döda.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus!

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Nr 01/2012 2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Från och med den 1 januari 2012 utgör vi tillsammans en ny församling

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer