katolskt magasin # 2 Festmässa i Kölnerdomen Efter 13 år: Nya Cecilia klar Reflexion över framtidsmöte Predikningar under Trons år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "katolskt magasin # 2 Festmässa i Kölnerdomen Efter 13 år: Nya Cecilia klar Reflexion över framtidsmöte Predikningar under Trons år"

Transkript

1 # 2 1 februari 2013 Pris 40 kr Festmässa i Kölnerdomen Efter 13 år: Nya Cecilia klar Reflexion över framtidsmöte Predikningar under Trons år katolskt magasin

2 # 2 katolskt magasin 1 februari 2013 Årg 88. ISSN Adress: Box 2038, Uppsala (Besöksadress: S:t Olofsgatan 32 E) Tel: E-post: Hemsida: Utges som tidning för Stockholms katolska stift av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning. styrelseordförande ansvarig utgivare Kjell Blückert redaktion Margareta Murray-Nyman (chefredaktör) tel eller Birgit Ahlberg-Hyse tel eller Utrikesansvarig Kaj Engelhart tel Layout, hemsida, annonser Mattias Lindström tel eller Prenumeration, ekonomi Sofia Wahlstedt tel Prenumerationspris: Sverige 340 kr Europa 450 kr, utom Europa 500 kr Pg , Bg Tryck: Wikströms tryckeri AB, Uppsala Nr utkommer 1 / Manusstopp 8/ För icke beställt material ansvaras ej. omslagsbild: kardinal joachim meisner firar mässa i kölnerdomen. se reportage på sidan 7. foto: birgit ahlberg-hyse Ur innehållet Nya Cecilia på Kyndelsmässodagen sidan 4 Km i Köln: Alltid trötta. Alltid lyckliga. sidan 5 Storslagen Epifania i Kölnerdomen sidan 7 Världsunikt firande av Heliga Agata sidan 9 Mariasanktuarium i Zakopane byggt av böner och tacksamhet sidan 12 Åter till Kristus Konungen sidan 14 Kerstin Elworth reflekterar över framtiden utifrån ett Bilda-seminarium sidan 16 Trons år: Pater Ingmar Svanteson OSB inleder en föreläsningsserie sidan 18 Kultur: Lästips inför fastan sidan 20 Gunnar Redelius tolkar bildgåtor sidan 22 Utställningen Juden Jesus invigd sidan 23 Bok-, film- och musikrecensioner sidan 24 Kyrktorget: Elisabeth Andersson minns hjältarna sidan 27 Nyårsmässa i Malmö sidan 28 Besök på Kirchenzeitung i Köln sidan 29 Minnesord över P Gordian Słabon OSSPE, René Kieffer, Anders Carlberg sidan 30 Korsord sidan 36

3 ledare sid. 3 Vi måste hitta glädjen I höstas publicerades tredje och sista delen i påven Benedikt XVI:s bokserie om Jesus. Påven kallar den Prolog, och den handlar om Jesu allra första tid, från ängelns bebådelse till Maria och fram till Jesu ungdomsår. I samband med sin kommentar till originalversionen av bebådelseberättelsen skriver Benedikt XVI så här: I ängelns hälsning lägger man märke till att Maria inte hälsas med den sedvanliga hebreiska hälsningen shalom Frid vare med dig utan med den grekiska hälsningen chaire som också kan översättas med Var hälsad, som man gör i kyrkans bön till Maria som sammanställts av orden ur bebådelseberättelsen (jämför Luk 1:28, 42). Men ändå är det rätt att på detta ställe uppfatta den egentliga betydelsen i ordet chaire: Gläd dig! Med detta rop från ängeln kan vi säga att Nya testamentet egentligen börjar. Ordet dyker upp på nytt i den heliga natten, när ängeln talar till herdarna: Jag förkunnar er en stor glädje (Luk 2:10). Det dyker upp igen hos Johannes i apostlarnas möte med den uppståndne: De gladde sig när de såg Herren (Joh 20:20). I Jesu avskedstal hos Johannes finner vi en glädjens teologi som liksom visar upp djupet i detta ord. Jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er (Joh 16:22). Glädjen visar sig i dessa texter vara den Helige Andes egentliga gåva, Frälsarens sanna skänk. Med ängelns hälsningsord (chaire, Gläd dig ) anslås det ackord som genljuder tiderna igenom, tvärs genom kyrkans historia, och som likaså genljuder i namnet på hela den kristna förkunnelsen: Evangelium, det glada budskapet. Nya testamentet börjar med glädje. Den kristna förkunnelsen likaså. Men vart har glädjen tagit vägen idag, i det kristna Europa, i den kristna kyrkan? Vi tyngs av en dyster oro för framtiden, där den ekonomiska utvecklingen hemma och ute pekar nedåt. Pengar, arbete, välfärd, pensioner, skola, äldreomsorg är inte längre skenbart oantastligt trygga garantier för lycka och glädje. Kyrkan i stort sett alla kyrkor noterar sjunkande medlemstal och inkomster, brist på präster och ordensfolk och vikande inflytande på etik och politik. Lägg därtill ökande förföljelser mot kristna 100 miljoner är drabbade världen över i dag. Om vi skulle lyfta blicken från gruset, se mot horisonten och leta efter ljus? Påven pekar på en strimma av ljus långt där borta: något har skett i historien som inte kan dränkas av människors girighet och fanatism, dödsskräck och förakt för centrala värden, något som angår oss, mitt i vår trötthet och dysterhet. Glädje. Av någon anledning sammanfaller de dystra prognosernas år 2013 med Trons år. Den bästa förnyelsen av tron skulle vara en förnyelse av glädjen. Kaj Engelhart Att fira eller inte fira? Epifania Vi. Ordet är förrädiskt. Vilka är det som inkluderas och exkluderas? Veckan efter Trettondedag jul inleddes en serie om nya världsbilder på IDAG-sidan i Svenska Dagbladet: Några av oss har firat jul här i den kristna världen. Kopterna i Egypten gjorde det först i lördags, till synes mer religiöst än vi; här gick vi möjligen i en kyrka och hade kvar en krubba i pyntet. Men det var längesedan vi ägnade trettonhelgen åt de tre vise männen. Km:s redaktion firade Epifania i Köln. Byggandet av Kölnerdomen inleddes 1248 och då i syfte att hysa relikerna efter de tre vise männen, reliker som år 1164 överförts från Milano till Köln av den tysk-romerske kejsaren Fredrik Barbarossa. Hur ser det ut i dag? På trettondagen gick vi, drygt personer, i procession fram till relikskrinet. Vi sjöng julsånger om Gottes Stern, stjärnan som från katedralen strålar ut över stad och vatten. Vi tände ljus. Vi var berörda. Utanför domen stod en grupp pojkar och flickor, utklädda till kungar, och samlade in pengar till barn i Tanzania. Över portar i närheten satt banderoller med texten 20*C+M+B+13. Alltså de tre vise männens initialer. Eller kanske ännu hellre uttytt som Christus Mansionem Benedicat, Må Kristus välsigna detta hem. (Banderollerna används i församlingar i Sverige också.) Så vilka syftar IDAG-sidans vi på? Multikulturalitet brukar annars uppfattas som ett honnörsord. Vänder sig Svenska Dagbladet bara till svenskfödda agnostiker i sina texter? Åtminstone katolikerna kommer att fortsätta fira Epifania, i Sverige såväl som i Köln.

4 sid. 4 aktuellt Nya Cecilia färdig efter 13 års arbete På kyndelsmässodagen, den 3 februari, kan stiftets församlingar ta den nya gudstjänstboken Cecilia i bruk. Därmed avslutas 13 års arbete för Katolska Liturgiska Nämnden, KLN. Ulf Samuelsson, stiftets musikkonsulent, är ledamot av både KLN och den grupp som har haft det musikaliska och praktiska ansvaret för Cecilia. Han berättar att man kommer att känna igen många av de hymner som har ingått i den gamla upplagan. Men det finns en hel del nyskrivet material och även psalmer och sånger som har hämtats utanför den katolska sfären. Vi har försökt få med det bästa ur olika traditioner och genrer och med olika svårighetsgrad. Några exempel är enkla sånger från Taizé och Lourdes, en innerlig Lina Sandellpsalm, engelska katedralsånger och latinska stamsånger med översättningar. I KLN:s uppdrag har också ingått att arbeta fram ett nytt missale, det vill säga en mässbok med liturgiska texter, delvis i nya översättningar. Och det är den delen av projektet som har fördröjt nya Cecilia, eftersom denna skulle innehålla delar ur missalet. Arbetet med nya översättningar inleddes år 2000 och i början av 2005 överlämnades de till Gudstjänstkongregationen i Rom. Då var bedömningen att församlingarna skulle få en ny Cecilia till första advent samma år. Men kongregationen ifrågasatte avsnitt i de svenska texterna eftersom en ny instruktion för liturgiska översättningar krävde att dessa skulle ligga närmare latinet än de gjort i den tidigare versionen, från I intervjuer i Km uttryckte både KLN:s dåvarande ordförande, msgr Lars Cavallin, och dess nuvarande, Nästan färdig! Tryckning och distribution av nya Cecilia har skett med minsta möjliga tidsmarginal. När denna bild togs för två veckor sedan hade KLN endast ett färdigt exemplar utan pärmar! Längst upp till vänster står Hans Hellström, förläggare på Veritas förlag. De övriga tillhör KLN: Ulf Samuelsson, Elisabeth von Waldstein och Erik Kennet Pålsson samt (sittande) Anders Piltz OP, Anders Ekenberg, syster Anna OSB och Maria Green. En ledamot, Conny Årlind, saknas på bilden. Anders Piltz OP, besvikelse över att diskussionerna om översättningarna drog ut på tiden. Först på sensommaren 2010 kom ett godkännande från Rom. Då bedömde KLN att nya Cecilia skulle kunna tas i bruk första advent Men det omfattande granskningsoch korrekturarbetet, och därtill tiden för tryckning, medförde att tidpunkten blev framflyttad till Kyndelsmäss Förseningen har ändå medfört fördelar, särskilt för psalmboksdelen, tycker Ulf Samuelsson. Vi har kunnat granska urvalet grundligare och hunnit skriva fler melodier till psaltarpsalmerna. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Fotnot: Kyriale är en samling med melodier till vissa av mässans sångpartier. Nya Cecilia innehåller drygt 500 hymner, ett kyriale på nära 100 nummer, en psaltardel med drygt 400 omkväden samt mässans böner och hänvisningar till texter för kyrkoårets alla sön- och helgdagar. Ungefär 170 psalmer har behållits från den första, ekumeniska, delen i vår tidigare psalmbok. Från andra delen finns omkring 170 kvar och till detta kommer cirka 190 nyinsatta psalmer, nyskrivna eller hämtade från andra sång- och psalmböcker. Förutom gudstjänstboken och missalet har nya koralböcker tryckts. Sammanlagt rör det sig om ett material på sidor. Cecilia har tryckts i exemplar. Samtliga böcker ges ut på Veritas förlag. Arbetet med de nya gudstjänstböckerna har gjorts av KLN på uppdrag av biskop Anders Arborelius. Det officiella överlämnandet till stiftet sker i domkyrkan på söndag kl 18:30 där biskopen, Anders Piltz och drygt 100 körsångare från domkyrkan och S:ta Eugenia medverkar.

5 utrikes reportage sid. 5 Alltid trötta. Alltid lyckliga. Km i Köln Välkommen till Ansgarwerk Köln! Sa verkets ledare, Prälat Günter Assenmacher, som mycket väl visste vad Katolskt magasin är för något. Vi unnar Km:s läsare att ta del av något av vad vi Birgit Ahlberg- Hyse och Margareta Murray-Nyman fick vara med om under tre innehållsrika dygn. Km har, precis som många andra organisationer, församlingar och kommuniteter i stiftet, tagit emot ekonomiskt stöd från Ansgarwerk alltsedan verket upprättades (inte helt klart när detta skedde men i vilket fall efter 1927). Inom redaktionen har vi länge sagt att det vore fint att få uppleva verket inifrån. När Prälat Assenmacher väl förstått via brev- och mejlkontakter vad vi önskade, gick det undan. Endast det bästa var gott nog och det slutade med en invit till firande av Epifania i Köln. Därmed vidtog tre intensiva dygn med informativ start i Prälat Assenmachers tjänstebostad ett stenkast från Kölnerdomen. Skulle vi hinna avbörda oss vår packning innan kardinal Meisner tog emot för utlovad intervju? Visst, tack vare att Rosemarie Nürnberg medhjälpare inom Ansgarwerk bland mycket annat visade vägen, kunde vi snart installera oss hos karmelitsystrarna på centralt belägna Siebenburgenstrasse. Världsarv. Kölnerdomen eller officiellt Hohe Domkirche St. Peter und Maria byggdes mellan 1248 och De två tornen är båda 157 meter höga vilket gjorde att domen blev världens högsta byggnad innan Washingtonmonumentet stod klart. En spiraltrappa på 509 trappsteg i södra tornet leder till utsiktsplattformen 98 meter ovan mark. Katedralen är listad på Unescos världsarvslista. Forts.

6 sid. 6 utrikes reportage Systrarna erbjöd all tänkbar hjälp: Sind Sie müde? Är ni trötta? Ja i ärlighetens namn var vi trötta men lyckliga. Genauso wie im Kloster. Immer müde, immer glücklich. Precis som i ett kloster alltså. Alltid trötta. Alltid lyckliga. Så var det då dags för möte med kardinalen men till vad som sas under den därtill avsatta timmen återkommer vi i ett kommande nummer. Ville vi delta i vesper och mässa tillsammans med Jerusalemsgemenskapen? Rosemarie Nürnberg som förresten planerar en bok om Heliga Birgitta, Birgitta är alldeles för lite känd i Tyskland trots att hon är Europas skyddshelgon tog oss med till Gross Sankt Martin, den kanske vackraste av Kölns många romanska kyrkor. Trettiotalet bröder och systrar, och kanske 200 gudstjänstdeltagare därutöver, firade en liturgi i skärningspunkten mellan den västliga och den östliga kyrkan. Fraternitetens medlemmar brukar säga att det är en del av deras kallelse att evangelisera genom skönheten. Gudstjänsterna gav en stark upplevelse av innebörden i detta. Central plats i Kölnerdomen. De heliga tre konungarnas reliker finns i ett skrin vid högaltaret där trettondagens mässfirande avslutas. De tre ljusen i förgrunden bär konungarnas respektive initialer: Caspar, Melchior och Balthazar. Köln är känt för sina museer men vi insåg snart att programmet var fulltecknat dessa förutan. Prälat Assenmacher hade, som en av de tolv domkapitularerna, nycklar till annars oåtkomliga utrymmen i Kölnerdomen, högst upp under valven och längst ner i underjorden. En stor del av lördagen gick åt till guidning av die Schwedischen Damen och vi kände oss privilegierade. Om söndagens gudstjänster berättas här intill och på ledarsidan. (Vilken ORGANISATION! Men så flöt också allt lekande lätt, det fanns plats för både leenden och improvisationer.) och mellan de två pontifikalmässorna hann vi med ett besök hos från Uppsala utvandrade och till Köln inflyttade jesuitpatern Franz Holin Dagarna i Köln avslutades med besök hos kollegerna på Kirchenzeitung (mera om det på sidan 29), vandring med vår värd längs Rhen (där en och annan blomma redan tittade fram) och utvärdering. Våra väskor var inte precis lättare när vi återvände till Sverige. Praktverk om Kölnerdomen, diverse andra böcker, tidningar av olika slag, cd-skivor och kylskåpsmagneter garanterade att vi från Km:s redaktion också framgent kommer att ha Köln och Ansgarwerk i våra hjärtan. Text: Margareta Murray-Nyman Foto: Birgit Ahlberg-Hyse Här inleder vi en serie artiklar under den samlande rubriken Km i Köln. Km i Köln Kommande nummer kommer att innehålla mera om Ansgarwerk Köln, ett Heliga rum från Kölnerdomen, porträtt på kardinal Joachim Meisner porträtt på pater Franz Holin S.J. Ansgarwerk Köln är ett av fyra Ansgarwerk i Tyskland. De övriga ligger i Osnabrück, München och Münster. Verkens ansvariga möts varje år, går igenom de ansökningar om stöd som inkommit och kommer överens om vad respektive verk ska svara för.

7 utrikes reportage sid. 7 Km i Köln Trettondag i Kölnerdomen atmosfär, särskilt när han efter mässan tar en mikrofon och anropar olika grupper i folkhavet. De kommer från öst och väst i ärkestiftet och jublar vartefter han nämner deras hemorter. På kvällen tillägnas de heliga tre konungarna ännu en mässa som slutar i en procession, med kardinalen i spetsen, upp till relikskrinet vid högaltaret. Och vi blir välsignade här, tusentals människor. Långt efter det att kardinalen, biskoparna, domkapitularerna och de övriga prästerna har försvunnit ut i sakristian rör sig kyrkfolket sakta framför altaret i enskilda böner och ljuständning. Uppsluppet vid mässans slut. Kardinal Joachim Meisner vänder sig till folkhavet i Kölnerdomen med glada tillrop, efter att ha bjudit upp en grupp barn som medverkar med kungakronor, Betlehemsstjärnor och dikter. Nere i kyrkan står kören kvar. Adeste Fideles. Vi känner sången som Dagen är kommen. Den har fått olika verser under seklernas lopp men ursprunget skrev den engelske franciskanen John of Reading i början av 1300-talet. Vi stämmer in i 700 år av tillbedjan. Epifania, trettondagen, firas stort i hela den katolska världen. Men en speciell festglans får högtiden i Kölnerdomen där det gyllene skrinet vid högaltaret omsluter de heliga tre konungarnas reliker. Kölnerdomen kallar med malmklang. Den äldsta av de tolv klockorna heter Trekungaklockan, ett passande namn. Den installerades 1437 när de tre konungarnas reliker redan hade funnits i kyrkan i nära 200 år. Gripna av denna långa obrutna katolska historia deltar vi i mässor som vi visserligen i liturgi känner igen från våra hemförsamlingar men som i storlek, skönhet och ceremoniell ståt överträffar allt i en katolsk glesbygd. Inför högmässan har de sittplatserna varit upptagna i flera timmar, men de rödrockade kyrkvärdarna släpper in folk till dess att sidoskeppens ståplatser är fyllda. Körsången under de gotiska valven är magnifik. Ingångsprocessionen ringlar lång. Huvudcelebrant är kardinal Joachim Meisner, ärkebiskop av Köln. Som medcelebranter har han sju biskopar, tolv domkapitularer och ytterligare 40 präster. Kardinal Meisner har fyllt 79 år men hans röst är stark när han predikar om de heliga konungarna som föredömen för oss i sin trohet mot Jesusbarnet. Hans auktoritet går inte att ta miste på. Samtidigt sprider han en familjär Fullpackat. Kölnerdomen har sittplatser och de intas flera timmar före högmässan på trettondagen. Men det finns gott om plats för dem som orkar stå. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse

8 sid. 8 utrikes utrikesnotiser Katolskt nej till dödsstraff i Indien De katolska lekmannaorganisationerna i Indien avvisar dödsstraff och även kemisk kastration av våldtäktsmän. Dödsstraff och kastration är inte förenliga med den kristna ståndpunkten, säger Catholic Secular Forum med säte i Bombay. Regeringen avser att låta lagen bli en reaktion på fallet med den 23-åriga studentskan som i mitten av december våldtogs i Delhi av fem unga män och som senare dog av följderna av våldtäkten. I sitt memorandum till den indiska regeringen kräver kristna organisationer att sexuell upplysning införs som obligatoriskt ämne i de statliga skolorna. För att bekämpa våldtäkterna måste elevernas mentalitet förändras och betoningen ligga på likaberättigande för kvinnor och män. (Vatikanradion/fides) Nationellt kyrkoråd planeras i Egypten De olika kristna kyrkorna i Egypten planerar att grunda ett nationellt kyrkoråd. Det uppger presstjänsten Fides. Detta har blivit möjligt tack vare den ekumeniska andan hos den nye koptiske påven Tawadros II, säger den koptisk-katolske hjälpbiskopen i Alexandria, Boutros Fahim Awad Hanna. Betydelsen av ett nära samarbete i ett sådant råd har ökat mot bakgrund av den arabiska våren. Initiativet skall bidra till att ge de egyptiska kristna större genomslagskraft i politiken och samhällslivet, hoppas initiativtagarna. (Vatikanradion/fides) Påvens förre butler får sjukhusjobb Påvens förre butler, Paolo Gabriele, som släpptes från fängelset strax före jul efter avtjänat straff för att ha läckt känsliga påvliga dokument till media, har fått arbete på en filial till Vatikanens sjukhus Bambino Gesu. Den nyöppnade avdelningen, nära Basilica Sao Paulo fuore le mura, är inriktad på öppenvård för barn och kommer inom kort att också omfatta ett forskningscentrum kring barnsjukdomar. Gabriele får även hjälp med bostad, eftersom hans hustru och tre barn varit tvungna att flytta från sin nuvarande lägenhet i Vatikanen. Den 22 december besökte påven sin tidigare medhjälpare i fängelset för att ge honom sin förlåtelse. Vatikanens talesman fader Federico Lombardi sade att påvens besök var "en faderlig gest mot en person som påven delade en daglig familjär förtrogenhet med i många år. (Catholic News Agency) Ordinariaten växer men långsamt Larry Gipson var åren domprost vid katedralen i Birmingham i USA och därefter föreståndare för den största episkopalkyrkan i USA, den i Houston. Efter pensioneringen år 2008 lämnade Gipson episkopalkyrkan. Han är nu en av de 69 kandidater som det nordamerikanska ordinariatet förbereder för prästvigning. Under år 2012 prästvigdes 27 före detta anglikaner i Nordamerika. I det engelska ordinariatet finns nu drygt 80 präster. Ytterligare två prästvigningar förbereds inom det australiensiska ordinariatet. Sammanlagt har de tre ordinariaten nu medlemmar, bland dem åtta före detta biskopar. Det kan vara roande att veta att den tidigare presidenten Georg H.W. Bush och dennes hustru Barbara hörde till Gipsons församlingsmedlemmar i Houston. (Catholic News Agency) Påven twittrar på latin Det var förstås väntat: Efter att ha fått mer än 2,5 miljoner följare på det sociala nätverket Twitter inom loppet av en månad, har nu påven också öppnat ett twitterkonto på latin. Sedan tidigare hade Benedikt XVI åtta Twitter-konton, för att kunna kommunicera på engelska, tyska, franska, polska, italienska, spanska, portugisiska samt arabiska. För den som vill följa påvens inlägg på latin är Gott om seminarister i Norden Vid Nordiska biskopskonferensens möte i september, konstaterades att Katolska kyrkan i Norden växer och att också kallelserna till prästämbetet och ordenslivet är fler än för något decennium sedan. Vid biskopssynoden i Rom en månad senare lyfte påven Benedikt XVI särskilt fram Norge som ett land för förnyelse: Där vi inte kunnat vänta detta, ser vi nu hur Herren Jesus är närvarande fullt ut. I hela Norden finns i dag omkring registrerade katoliker. 31 kandidater förbereder sig för prästvigning. I förhållande till antalet invånare är detta fler än på många andra håll i Europa. I exempelvis Wiens ärkestift finns 30 seminarister på 1,3 miljoner katoliker. I Sverige finns nio seminarister som hoppas bli sekularpräster. Åtta förbereder sig för prästvigning inom någon av de olika ordnarna. Antalet registrerade katoliker är Norge har nio seminarister, antalet registrerade katoliker uppgår till Danmark har två seminarister på katoliker. I Finland finns två seminarister på katoliker och Island har en seminarist på katoliker. Till detta ska läggas 18 kandidater i Danmark, och 15 i Finland, som utbildas för prästvigning inom neokatekumenatet. Hur många systrar som ser fram emot ordensliv är inte helt klart men tydligt är att de kontemplativa kallelserna är fler än de apostoliska. (Fredrik Heiding S.J. i The Tablet)

9 utrikes reportage sid. 9 Årets höjdpunkt. Heliga Agatas reliker är medelpunkten i en av de största helgonfesterna i världen Sant Agatas fest i staden Catania på Sicilien. Nu kommer Sant Agata! Viva Sant Agata viiiiva, viiiiva! Den unge mannen klappar i händerna och ropar högt när processionen till Heliga Agatas minne på italienska blir det Sant Agata närmar sig. Ett par meter längre bort står tre äldre kvinnor som är klädda i svart från topp till tå, de gör korstecknet, de gråter. Alldeles intill kvinnorna lyfter en pappa upp sin dotter på axlarna. Hon ropar högt: Titta, titta, nu kommer Sant Agata! Men bara de som står allra närmast hör vad hon säger för nu är Heliga Agata i antågande, helgonet man väntat så länge på. På Siciliens östra kust ligger Catania och i dess historiska centrum rör sig ett hav av människor. Kvinnor och män av alla åldrar strävar febrilt efter att komma närmare, röra vid helgonet eller åtminstone få en glimt av stadens skyddspatron. Varje år blir myndigheterna lika häpna över att alla blir så berörda. Helgonfesten utgör en berusande mix av religion, folklore, traditioner, historia. Fråga vilken som helst Cataniabo, ung eller gammal, om vad firandet av Sant Agata betyder för honom eller henne. Sannolikt blir svaret detsamma: Tutto! På svenska: Allt! Agata föddes år 230 i en förmögen och inflytelserik familj. 21 år gammal spelade hon redan en framträdande roll, hon undervisade barnen inför dopets och konfirmationens sakrament. Det var vid denna tid som den romerske prokonsuln Quintianus kom till Catania för att Forts.

10 sid. 10 utrikes reportage Hedersuppdrag. Höjdpunkten på festivalens första dag är när olika yrkesgrupper i staden bär enorma och rikt utsmyckade vagnar (cannelore) i procession till S:ta Agatas ära. Och överallt påminns om vem som är festligheternas centralgestalt. genomföra Kejsar Decius edikt där det krävdes att de kristna avsade sig sin tro. Prokonsuln förälskade sig i Agata. När han insåg att den hängivna unga kvinnan inte ämnade förneka sin tro beordrade han att hon skulle kastas i Catania fängelse. Hon dömdes till spöstraff, hennes ena bröst (möjligen båda) slets bort med tänger. Agata dog i fängelsecellen den 5 februari 251. Detta brutala vittnesbörd om hårt prövad tro utgör bakgrunden till Italiens största helgonfest vad antalet deltagare beträffar. I hela världen lär bara Stilla veckan i Sevilla och firandet av Corpus Domini i Peru dra till sig fler människor. Firandet av Sant Agata tros ha inletts omkring år År 2008 fick festligheterna kring Sant Agata en utmärkelse från UNESCO för sin kulturella betydelse för mänskligheten. Festligheterna sträcker sig över tre dagar och påbörjas den 3 februari. Stadens invånare är lika engagerade som alla tillresande. Centrum i staden är som vanligt kraftigt upplyst. Belysningen ändras för varje år men effekten är alltid densamma: förtrollande! Första dagen är gatorna packade inför cannalore-processionen cannalore är omsorgsfullt iordningställda vagnar som dekorerats med religiösa symboler. Dessa vagnar kan väga upp till 900 kilo, men de saknar hjul. Ibland fyra, ibland tolv, män lyfter upp de sammanlagt elva vagnarna på sina skuldror för att föra dem runt staden. För de olika cannelore svarar olika yrkesgrupper: snickare, slaktare, trädgårdsmästare etcetera. Att bära på vagnarna är en plåga för både rygg och axlar, ja egentligen för hela kroppen. Men det här är en prestigefylld

11 utrikes reportage sid. 11 Final. Den 18 ton tunga vagnen med S:ta Agata förs genom stadens gränder på festivalens avslutande dag. Stadens nuvarande ärkebiskop, Salvatore Gristina (till vänster), och hans företrädare, Luigi Bommarito (till höger) gläder sig tillsammans med folket. uppgift, det är som det ska att svetten rinner. Belöningen låter inte vänta på sig: applåder och åter applåder. Firandets andra dag är det mera känslosamt. 4 februari firas Messa dell Aurora, morgonmässan, i Catanias katedral. Fromma medborgare klädda i vita skjortor har packat ihop sig i katedralen. Den som inte slår läger utanför kyrkan över natten kommer knappast in. De som lyckas får vara med om något storslaget. Sant Agata vilar i en rikt utsmyckad glaskista på toppen av en fercolo, en vagn som väger 18 ton. Hängivna deltagare viftar med vita näsdukar, jublar och sjunger: Viva Sant Agata, Viva Sant Agata... vi älskar dig! Utanför kyrkan trängs ett oändligt antal människor i väntan på att Agata ska komma ut och processionen runt Catania ta sin början. Minuterna innan hon blir synlig är magiska. Hela området vibrerar av spänning, fromhet, tro. Ett helt år har man väntat, nu tar känslorna över. På kvällen exploderar fyrverkerierna. En halv miljon en miljon? människor fyller gatorna i Catania och ser upp mot ett unikt skådespel. Men än är det inte över. Tredje dagen slutar festligheterna med årets löparevenemang. De av stadens ynglingar som hedras med att transportera den enorma vagnen med Agata, banar sig väg genom de trånga gränderna i utkanten av Catania. De är genomsvettiga innan skådespelet tar slut och de lyckats ta sig uppför den sista branta sträckan och når Salita di San Giuliano. Halvvägs mot målet kan de som är med, om de har tur, höra sången från de benediktinnunnor som har sitt kloster intill vägen. Systrarnas melodiska musik blir till en svanesång för Agata. Snart försvinner hennes vagn ur sikte. Det gör också de glittrande stjärnorna från de avslutande fyrverkerierna som lyst upp kvällen vid Piazza Borgo. Text: Jesper Storgaard Jensen Översättning: Margareta Murray-Nyman, Sofia Wahlstedt Foto: Fabrizio Villa

12 sid. 12 tema: Polen I den andra artikeln om Mariasanktuarier i trakterna kring Krakow i södra Polen framträder en helgedom som är tillägnad Vår fru av Fatima och som är ett rörande uttryck för kärleken till påven Johannes Paulus II. En byggnad av böner och tacksamhet Den 13 maj 1981 blev påven Johannes Paulus II utsatt för ett mordförsök på Petersplatsen i Rom. I tacksamhet för att han överlevde byggdes i Krzeptówki i Zakopane ett sanktuarium som han själv kunde välsigna. Attentatet skedde samma datum och vid samma tidpunkt på dagen som Jungfru Maria för första gången, 1917, hade visat sig för tre barn i Fatima i Portugal. Barnen hade uppmanats att offra allting till Gud som gottgörelse för människors synder och att be en novena till den obefläckade jungfrun för att uppnå fred i världen. Jungfrun kom tillbaka samma dag i varje månad under det året och allt flera hörde talas om uppenbarelserna. Den 13 oktober, som skulle bli den dag då hon visade sig för sista gången, lär personer ha varit där och upplevt ett underligt himlafenomen som senare omtalades som att solen dansar på himlen. Efter denna händelse har Fatima blivit en stor pilgrimsort och en staty av Fatimamadonnan står nu i många kyrkor i världen kom hon till Den obefläckade jungfruns kapell i Krzeptówki i Zakopane, som en gåva av biskopen i Fatima till kapellets tioårsjubileum. Statyn välsignades av biskopen i Kraków, Karol Wojtyla, sedermera påven Johannes Paulus II. Därmed fanns ett nära samband mellan honom, Fatimamadonnan och de fromma i Zakopane. Tacksamhetens byggnad. Vår Fru av Fatima sanktuarium ligger på en höjd i Krzeptówki i utkanten av Zakopane. En Mariamedalj är inmurad under varje sten i grunden. Där finns även en rosenkrans som Johannes Paulus II har skänkt. På bilden ser vi en av områdets två påvestatyer. När informationen om mordförsöket gick ut över världen pågick en rosenkransbön i kapellet i Zakopane. Redan samma kväll, när påven hade kommit till sjukhus och utgången var oviss, bestämde de bedjande att de skulle komma till kapellet varje dag och be Apel Jasnogorski till Maria i Czestochowa, en traditionell polsk bön i nöd, så länge påven var kvar på sjukhuset.

13 tema: Polen sid. 13 Rik interiör. Snidade ornamenteringar fyller kyrkorummets alla ytor. Kyrkan är byggd 1990 men i en stil som ger intryck av en högre ålder. Det gäller även fönstret med sin infattning såsom i kyrkor från betydligt äldre tider. Unik bild. Fönstret visar upphovet till Vår Fru av Fatima sanktuarium: mordförsöket på påven Johannes Paulus II på Petersplatsen Samtidigt beslutades att om Gud lät påven leva skulle ett Mariasanktuarium byggas som ett tacksamhetsbevis. Påven överlevde och därmed påbörjades planeringen av Vår Fru av Fatima sanktuarium som skulle ersätta Den obefläckade jungfruns kapell. Det stod färdigt 1990 och sju år senare kom påven för att välsigna det. I predikan tackade han för alla böner och för troheten mot löftet att bygga ett sanktuarium. Vår Fru av Fatima ligger på en höjd i Krzeptówki, i utkanten av Zakopane, och är byggt i en sluten tältliknande form på en bastant stengrund. Byggnadens interiör är imponerande, helt i trä och dominerad av ett jättelikt kor där Fatimamadonnan står högt i korbågen. Väggar, pelare, balustrader och korbänkar är rikligt ornamenterade. Flera små altare pryder långsidorna. Ett fönster, vackert i både färg och komposition, skildrar det ögonblick då påven Johannes Paulus II tas om hand efter mordförsöket. Nederdelen av fönstret skyms av en plansch med ett fotografi från 1997 då påven konsekrerade kyrkan och en text som återger hans ord vid tillfället. För de fromma i Zakopane har planschen säkert en stor betydelse men besökare som häpnar över kyrkorummet bör få se fönstret oförvanskat, som en kraftfull och originell påminnelse om upphovet till helgedomen. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Fotnot Området omkring sanktuariet beräknas vara färdigt 2017, till 100-årsminnet av Mariauppenbarelserna i Fatima. Det ska omfatta bland annat ett museum med reliker av Salige Johannes Paulus II och samlingslokaler för trosfördjupning. Bild med valspråk. Ingången till området kring sanktuariet kröns av en medaljong med Fatimamadonnan och påven Johannes Paulus II:s valspråk, Totus tuus, helt och hållet din, vilket syftar på hans oreserverade tillit till Jungfru Maria. Årtalen betyder att man ber en novena över nio år med olika intentioner för varje år, fram till 100-årsminnet av Mariauppenbarelserna i Fatima.

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

KRISTUS KONUNGENS DAG

KRISTUS KONUNGENS DAG KRISTUS KONUNGENS DAG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG B) 22 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Joh 18:33b-37 Jesus inför Pilatus Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

2 sön efter Trettondedagen Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn.

2 sön efter Trettondedagen Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn. 2 sön efter Trettondedagen 2016. Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn. I den här texten har Jesus ett längre samtal med en person. Vi vet inte om Johannes återger hela samtalet eller endast delar där av.

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

MARIAS BESÖK HOS ELISABET

MARIAS BESÖK HOS ELISABET MARIAS BESÖK HOS ELISABET FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅRGÅNG C) 20 DECEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Luk 1:39-45 Marias besök hos Elisabet Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

KRISTUS ÄR VÅR KUNG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A) 23 NOVEMBER 2014

KRISTUS ÄR VÅR KUNG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A) 23 NOVEMBER 2014 KRISTUS ÄR VÅR KUNG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A) 23 NOVEMBER 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:31-46 Människosonens dom När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar,

Läs mer

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Johannes evangelium, kapitel 17:20-26. Som omväxling för barnen föreslår vi att dagens bibelberättelse hämtas

Läs mer

HELIGA TREFALDIGHETS DAG

HELIGA TREFALDIGHETS DAG HELGA TREFALDIGHETS DAG (ÅR C) (26 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 16:12-15 HELIGA TREFALDIGHETS DAG Sanningens ande Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN

JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN 20 SÖNDAGEN 20 SÖNDAGEN UNDER ÅRET UNDER (B) ÅRET (16 AUGUSTI (ÅR C) (18 2015) AUGUSTI 2013) JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelietext är Lukas 12:49-53. Men det

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN D Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 3 oktober 6 november 2016 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00

Läs mer

Tidsram: minuter. Lukas 23:35-43

Tidsram: minuter. Lukas 23:35-43 Kristus är vår kung Kristus konungens dag (år C) (24 november 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 23:35-43 Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: Andra har han hjälpt, nu får

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2011 Ett barn blir oss fött Ett barn blir oss fött, så ljuder Julens glada budskap över hela världen. Ett stort under har

Läs mer

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID (ÅR A) (22 JUNI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 6:51-58 Livets bröd Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

DU ÄR MESSIAS 24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 13 SEPTEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 8:27-35

DU ÄR MESSIAS 24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 13 SEPTEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 8:27-35 DU ÄR MESSIAS 24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 13 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 8:27-35 Petrus kallar Jesus för Messias Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING December 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN HELIGA TREFALDIGHETS DAG (ÅR A) (15 JUNI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 3:16-18 Vad Jesus berättar för Nikodemus Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS

JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS ANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (19 JANUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 1:29-34 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Där är Guds lamm som tar bort världens synd.

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen Livet är en gåva Nr 1 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUDS HISTORIA Gud har skapat världen och gett människan en alldeles särskild plats i skapelsen. Gud älskar alla människor och vill oss det

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET

JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET 5 PÅSKSÖNDAGEN (ÅR A) (18 MAJ 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Johannes 14:1-12 Vägen till Fadern Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Församlingsbrev Påsken 2010 1 Kyrkoherdens påskhälsning De tre påskdagarna världshistorien förändras Vi närmar oss snabbt kyrkoårets absoluta höjdpunkt som kallas

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer