GEORANGE MÖTESPLATS DAG 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEORANGE MÖTESPLATS DAG 1"

Transkript

1 GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den januari genomförde Georange tillsammans med Nordic Publishing seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på Grand Hotell i samband med Västerbottensveckorna. DAG 1 Även i år rådde det en stor förväntan inför öppnandet av seminariet om framtidens Gruv- och Mineralindustri på Grand Hotell i Stockholm. Detta år dirigerades alla till ingången från Blasieholmsgatan där registrering skedde. Innan portarna öppnades rådde en febril verksamhet bland utställare, allt material skulle finnas på plats. Även personalen på Grand Hotell arbetade frenetiskt med att duka bord och ställa i ordning för kvällens kulinariska upplevelse.

2 Lokalen fylldes snabbt med förväntansfulla besökare, alla verkade glada att träffa bekanta, kollegor och viktiga personer inom branschen. Lennart Gustavsson, moderator under dessa 2 dagar samt Ordförande i Georange Ideella Förening öppnade årets Seminarium. Annie Lööf, Näringsminister, med ansvar för näringslivsutveckling, konkurrensutveckling, regional utveckling, innovationer och entreprenörskap var förste talare och officiell inledare av seminariet och det planerade runda bordssamtalet.

3 Mattia Pellegrini, Head of unit, Raw materials, Metals, Minerals and Forrest-based industries, DG Enterprise, var nästa person på podiet. Han berättade bland annat om EU s strategi när det gäller råmaterialtillgången i Europa. Margareta Groth, Enhetschef på Vinnova, presentera nya FoU-satsningar samt vilka framtida satsningar som planeras inom Forskning och Innovation som kommer för Gruv- och Mineralindustrin både nationellt och internationellt. Hon avslutade med att Sverige är ett globalt ledande forsknings-och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Som avslutande nummer dag 1 följde en paneldebatt med de fyra stora gruvbolagen om framtiden. Medverkande var: Jonas Lundström Northland, Pär-Erik Lindvall LKAB, Bengt Sundelin Zinkgruvan samt Lennart Everell Boliden. Moderatorer för denna var Lena Abrahamson, jämställdhetsforskare vid LTU och Tobias Svanelid, programledare vid vetenskapsradion.

4 För de som ville ställa frågor till panelen gavs det möjlighet till interaktion via SMS till Lennart Gustavssons som sedan vidarebefordrade dessa till moderatorerna. Ett lyckat initiativ. Under debatten dukades en buffé upp med Västerbottenstema av personalen på Grand. Efter en kort introduktion av Ella Nilsson om hur en Västerbottens buffé skulle intas bildades snabbt köer vid buffé borden. Generalen Jan Ots höll ett vakande öga över strömmen av hungriga besökare. Dag 1 avslutades med mingel och fortsatta informella samtal bland besökarna

5 Dag 2 Maria Ågren Generaldirektör Naturvårdsverket, Inledde dagen efter ett kort välkomstanförande av Lennart Gustavsson. Maria ser landets mineraler som en viktig resurs men om miljömålen ska nås bör man, för att öka resurseffektiviteten, även tänka på återvinning och inte bara utvinning. Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbottens Län och ordförande i Barents Regionråd tog sedan vid. Den Regionala Mineralstrategin anser han vara av stor betydelse då syftet är att få en samlad agenda för att driva frågor som gagnar näring, samhällsbyggande och forskning både regionalt och nationellt, samt att den är relaterad till den globala efterfrågan på metall och mineral. Bo-Göran Johansson, VD Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden, var nästa talare på listan och talade om sin vision för framtidens gruva. Mycket kommer att hända framöver vad gäller nya högteknologiska lösningar som får betydelse för gruvindustrin.

6 Jonas Lundström, ansvarig för Personaloch Kommunikationsfrågor på Northland Resources, hade en otacksam uppgift att försöka reda ut begreppen utifrån den senaste tidens turbulens inom Northland. Vi befinner oss i en besvärlig fas just nu men vi är förhoppningsfulla att det löser sig inom kort säger Jonas. Det enda positiva är att vi numera inte behöver be media om uppmärksamhet, nu är det de som kontaktar oss. Kaffepausen som följde blev ett gyllene tillfälle att vandra runt bland utställarna och höra mera om de företag och organisationer som fanns på plats. Thomas Hörnfeldt, Senior vice president Special Steels &International Sales vid Ruuki Metals fick efter kaffet möjlighet att berätta om Företaget och deras lösningar.

7 Kaj Lax, Avdelningschef SGU tog sedan vid och beskrev bland annat hur de samarbetar med Universiteten när det gäller forskning och utveckling samt de internationella åtaganden man har. Han nämnde även att SGU har både organisation och mål väl anpassade till en kommande mineralstrategi. Ulf Hedlund, Avdelningschef Tyréns, var näste talare. Företaget är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. De skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Han visade ett exempel på nytänkande när det gäller visualisering vid stadsomvandling med 3D-teknik i Malmfälten. Pär Weihed, Professor Luleå tekniska universitet, tog sedan vid och berättade om nordiskt samarbete inom gruv- och mineralsektorn, bland annat så kommer Nordiska ministerrådet att finansiera en nordisk satsning på excellens inom gruv- och mineralområdet.

8 Christina Lugnet, Generaldirektör Näringsdepartementet samt Regeringens gruvsamordnare. Samordningsuppdraget ska sammanföra och underlätta dialogen mellan aktörer vars verksamhetområden berörs av frågor som uppkommer med anledning av gruvindustrins expansion. Ett första steg blir att samordna vilka kompetensförsörjningsbehov som finns både nationellt, regionalt. Bengt Sundelin, VD Zinkgruvan Mining, förutom att berätta om företaget och dess verksamhet så gav han även sin bild av vilka mål företaget hade för Han myntade även ett nytt ord; Bengtanera = Att öka med säkerhet. Efter Bengt så blev det Lunch, en ny möjlighet till nätverkande och diskussioner. Trots att över 300 personer hade kommit till seminariet flöt lunchserveringen helt prickfritt.

9 Per-Erik Lindvall, Direktör för teknik och affärsutveckling LKAB, fick nöjet att starta eftermiddagens pass. Vår hållbarhetsambition är att skapa välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen berättade Per-Erik. LKAB kommer att behöva 1000 nya medarbetare fram till Ander Ferbe, Ordförande IF Metall tog sedan över podiet och pratade om att Jobb och välfärd kräver aktiv industripolitik. Fler i samhället måste förstå basindustrins betydelse för välfärd och samhällsutveckling. Även politiken måste förbereda detta men inte minst gäller det att industrin lyckas attrahera nya arbetstagare. Jan-Olov Eriksson, VD El-Kretsen, var nästa talare. Han kom in på de utmaningar som ligger framför oss i att ta hand om de olika metaller som vi integrerar i produkter och vilka förhoppningar det finns att utveckla resurseffektiviteten. Det finns idag ett tryck att hitta behandlingsmetoder, kopplat till krav på återvinning som inte fanns tidigare.

10 Eira Andersson, Bitr lektor Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet tog sedan över podiet i ämnet Att bryta malm och könsmönster. Hur skapas en genusmedvetenhet och hållbar strategisk forsknings- och innovationsagenda för den svenska gruvsektorn? Förändring innebär utmaning av både personliga, professionella, organisatoriska, regionala och innovationspolitiska förhållningssätt. Efter Eiras presentation var kaffet välkommet, där fick man tillfälle att fortsätta diskussionerna om jämställdhet och ännu en gång besöka utställarna. Roger Sundqvist, Chef för Boliden Rönnskär, fick efter kaffet äran att inta podiet och berätta om ett smältverk i förvandling. Rönnskär satsar sedan länge på återvinning avkoppar och ädelmetaller från elektronik-skrot. Nu har man invigt den nya anläggnigen som gör Boliden ledande på området.

11 Lennart Everell, VD för Boliden, fortsatte med att ta upp vilka hot och möjligheter det ligger i att arbeta med utökad gruvkapacitet. Förutom att arbeta med stora strukturer, materialtillgångar och reserver så gäller det även att se på kompetensbehoven och miljöaspekterna. Rune J.Arnøy, Hamnchef Narviks hamn fick sedan möjligheten att prata om vad transportsamarbeten mellan de Arktiska länderna skulle innebära, bland annat: Att öppna prospekterings möjligheter Fortsatt utveckling för befintliga projekt Utvinning av mineral Etablera en inkörsport till de nordiska hamnarna Innan bensträckaren så steg Elvy Söderström, kommunstyrelsen ordförande i Örnsköldsvik, upp på scenen och pratade om infrastruktur. Infrastruktur är det som håller hjulen igång och den bottniska korridoren är en strategisk länk inom det transnationella godstransportsystemet i norra Europa.

12 Håkan Ekegren, statssekreterare Näringsdepartementet, pratade förutom om att en hållbar svensk gruvnäring - skapar tillväxt i hela landet även om den svenska mineralstrategin och dess betydelse i sammanhanget. Målsättningen med mineralstrategin är att Sverige genom en långsiktigt hållbar och ansvarsfull produktion ska stärka sin position som Europas ledande gruv- och mineralland Jan Cramer, Norges geologiske undersøkelse tog sedan över och pratade om Värdeskapande genom hållbar tillväxt i mineralindustrin. Norge har goda naturliga förutsättningar för industriell utveckling och värdeskapande baserat på geologiska resurser Tom Niemi, VD ab Marsuppium Oy kom att bli siste talare denna upplaga av Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Han pratade om Statens roll som stöd och finansiär för att utveckla gruvklusterindustrin i Finland.

13 Som avslutning på seminariet om framtidens gruv- och mineralindustri följde en paneldebatt. Debatten leddes av Lennart Gustavsson, panelen bestod av Håkan Ekegren, Tom Niemi och Jan Cramer. Mycket klokt blev sagt under paneldebatten och vår förhoppning är att det fortsatta arbetet med att forma framtidens gruv- och mineralindustri framskrider utifrån epitetet: människa - människa Georange tackar alla sponsorer, talare och besökare för ett mycket givande seminarium och hoppas dialogen fortsätter. Ett stort tack även till Arrangören Nordic Publishing som här företräds av VD n Jan Ots och medarbetaren Susanne Fuglsang. Vid pennan: Lars Mikaelsson Foto: Lars Mikaelsson, Anja Callius

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Yh Bergarbetare. Bergarbetare. 2012 Nov/Dec. Aktuella nyheter för Bergarbetare. framtiden? Landets 1:a Yrkeshögskola för

Yh Bergarbetare. Bergarbetare. 2012 Nov/Dec. Aktuella nyheter för Bergarbetare. framtiden? Landets 1:a Yrkeshögskola för Yh Bergarbetare Aktuella nyheter för Bergarbetare YH utbildningsnytt 1,2 Branschnytt 3-6 2012 Nov/Dec Maskinleverantörer 7 Bergmaterialindustrin 8 Landets 1:a Yrkeshögskola för Bergarbetare Utbildningen

Läs mer

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1 En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 1 / 2012 LönsamT samarbete Effektiviseringen av driften i Zinkgruvan handlar om att tänka nytt. Operatören André Karlsson

Läs mer

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring Strategisk samverkan för svensk gruvnäring FÖRORD 3 RAPPORTENS INNEHÅLL I KORTHET 4 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG 7 INLEDNING 12 UTBLICK 14 Gruvnäringen i världen 14 Gruvnäringen i EU och Europa 15 Gruvnäringen

Läs mer

Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014.

Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014. Gästbok Umeå 21 23 maj 2014 För femte året i rad samlades människor med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Vi är oerhört stolta

Läs mer

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN 18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN Klimatveckan 2014 Klimatveckan ägs av Klimatrådet i Jönköpings län och arrangeras i samverkan med Elmia. Klimatveckan 2014 samlade bara på Elmia över

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 Ceruts nyhetsbrev Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 På kurs mot 2020 Ännu en vårtermin har seglat förbi och jag liksom kollegorna längtar efter sol, värme, glittrande

Läs mer

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen 1 Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen Vad har hänt i Stockholmsregionen sedan OECD-rapporten Territorial Reviews Stockholm, Sweden kom för fyra år sedan? Och vad är särskilt viktigt att arbeta

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

A&O för kriser och kompetens utmaning för strategiskt lärande

A&O för kriser och kompetens utmaning för strategiskt lärande A&O för kriser och kompetens utmaning för strategiskt lärande Dokumentation från konferensen A&O för att klara kriser och framtida kompetenskrav, 3 februari 2011. Kontinuerligt lärande i arbetet skapar

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Naturen Människorna Tekniken

Naturen Människorna Tekniken Naturen Människorna Tekniken Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 12 SGUs verksamhetsberättelse och årsredovisning en årsrapport i två delar SGUs årsrapport för 2012 är delad i två delar: en verksamhetsberättelse

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN

REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN INNEHÅLL Introduktion och inledningsanförande: Dagens värd Landshövding Bo Könberg hälsar välkommen. Klimatanpassning i Köpenhamn. Jan Rasmussen. sid 2 Vattnet stiger Risker,

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer