Borgarskolan. Gävle. Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgarskolan. Gävle. Läsåret"

Transkript

1 Borgarskolan Gävle Läsåret

2 Välkommen till Borgarskolan Idrott, Entreprenörskap, Kommunikation Här ser du ledorden för Borgarskolan troligen är något av dem skälen till att du valde att börja hos oss. Det var ett bra val även av andra skäl; här kommer du att möta kunniga och engagerade lärare som hjälper dig att nå de mål du siktar mot. Inte bara lärarna utan hela personalen arbetar för att du ska få en bra utbildning och trivas under din gymnasietid. Vi ser alla fram emot att lära känna just dig och få ta del av din kreativitet och nyfikenhet. Vi ser fram emot att se dig ta initiativ och utveckla ditt självförtroende. När du tar studenten kommer du att vara väl förberedd för yrkeslivet eller för vidare studier, beroende på vilket program du har valt. Vi hoppas att du tar för dig av vad vi kan erbjuda och att du upptäcker din inre drivkraft och motivation så att dina gymnasi eår blir de bästa tänkbara. Varmt välkommen till Borgarskolan! Eva Hildebrand Rektor 3

3 Vem gör vad? Rektor och bitr. rektor Skoladministratörer på rektors- och skolexpeditionen SYV Studie- och yrkesvägledare Skolkurator Skolsköterska och skolläkare Klassföreståndare Har det närmaste ansvaret för skolans administrativa och pedagogiska ledning. Under Utbildningsnämnden i kommunen skall de tillse att gällande organisation och läro planer förverkligas. Hit kan du vända dig med frågor som t.ex. utkvittering av nycklar, om ditt busskort inte fungerar, intyg, adress ändringar, APLersättning, om du behöver extra utskrift av termins betyg osv. Har du frågor kring inriktningar, individuellt val, utbildningar efter gymnasiet eller yrken, kontakta i så fall studie- och yrkesvägledningen. Där får du även hjälp om du har funderingar att byta program, om du vill veta mer om ett speciellt yrke eller utbildning. Studie- och yrkesvägledning sker enskilt eller till elevgrupper. Besök även SYV-inforummet på Fronter. På följande webbplatser kan du själv finna många svar på studieoch yrkesvägledningsfrågor: Har du bekymmer av något slag t.ex skoltrötthet, kamratrelationer, hemkonflikter, ekonomiska problem kan du vända dig till kurator för samtal. Kurator har tystnadsplikt och kan därför vara lämplig att kontakta i känsliga situationer. Hit kan du vända dig när det gäller sjukdomar, stora och små krämpor, personliga problem, hälsoundersökningar, medicinska intyg mm. Tid till skolläkaren beställer du genom skolsköterskan. Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Alla elever på Borgarskolan har en klassföreståndare som har känne dom om elevernas skolgång och är den som eleverna kan vända sig till med förfrågningar och problem. Klassföreståndaren har ansvar för frågor som rör klassen. Vaktmästare IT-tekniker Biblioteket Lokalvård Elevråd Klassråd Vaktmästeriet ansvarar för fastighetsskötsel, reparation av inventarier, elevskåp, nyckelkort samt taggar. Behöver du tillgång till gymmet ska du vända dig till vaktmästeriet i huvudbyggnaden. Om du har problem med din dator kan en datortekniker hjälpa dig. Teknikern sitter i huvudbyggnaden på plan fem. Har du problem med låst datorkonto kan du även ringa gratisnumret för att få snabb hjälp. Här kan du få hjälp med informationssökning till dina skolarbeten. Du kan också få boktips, använda våra uppslagsverk eller läsa dagstidningar och tidskrifter. Biblioteket är öppet alla skoldagar och är bemannat kl Har till uppgift att hålla skolan ren och fin. Självklart är det vars och ens ansvar att hjälpa till genom att sortera skräp i sorterings kärl, ha skorna på golvet och inte på möblerna, lämna toaletterna i snyggt skick osv. Borgarskolan har ett elevråd. Elevrådets uppgift är att fånga upp och behandla frågor som kommer från enskilda personer eller klasser. Kommer du med i skolans elevråd har du stora möjligheter att vara med och påverka skolans vardag. Elevrådet är ett elevdemokratiskt forum. Samtliga elever i klassen samlas ca en gång i månaden för att diskutera gemensamma angelägenheter. Protokoll förs. Elevrådsrepresentanterna skall avlägga rapporter till klassen vad som händer i elevrådet. I vår skola står alla befattningshavare redo att hjälpa dig. Du kan alltså vända dig till den du har förtroende för. 4 5

4 Allmänt på Borgis Borgarskolans hemsida Skolportal Fronter Betyg Nationella prov Diagnostiska prov i åk 1 Borgarskolan använder skolportalen Fronter. På Fronter hittar du all aktuell information och alla viktiga dokument som rör din skolgång. https://fronter.com/gavle/ I varje kurs ska du få information om mål och betygskriterier av läraren. Som ny på gymnasiet är du ett oskrivet blad för skolan tills du visat vad du kan. Detta innebär att du genom ditt arbete och dina kunskaper måste se till att läraren har ett tillräckligt underlag för att kunna sätta minst e-betyg i kursen. Det innebär också: - att du inte kan vara sjuk eller ledig i för stor utsträckning, eftersom arbetet på lektionerna är en viktig del av betygsunderlaget. - att du måste lämna in längre hemuppgifter för bedömning till lärare. - att det förutsätts att du tar reda på det du missat om du varit sjuk. Några regler vid skrivningar: radergummi, linjal och dylikt skall medföras till skrivningen av varje enskild elev. Inga samtal är tilllåtna under skrivningen. Elev lämnar omedelbart skrivsalen efter avslutat prov. Före inlämningen skriver eleven inlämningstiden på därför avsedd plats. Ytterkläder och väskor får inte placeras intill skrivplatsen. Kläder hängs på avsedd plats och väskor placeras utmed väggarna. Alla elever i årskurs 1 gör diagnostiska test i svenska, engelska och matematik. De elever som bedöms ha behov av särskilt stöd i svenska får erbjudande om detta under höstterminen. Läroböcker Försäljning av k-böcker (låneböcker ) till elever Är läraren sjuk? Uppflyttning till nästa årskurs Räknedosor Utvecklingssamtal Cafeteria Studierum I princip har skolans elever fria läroböcker. Detta innebär inte att de böcker som utlånas vid höstterminens början är en gåva, utan de skall betraktas som ett lån. I vissa ämnen kommer därför läroböcker att utlånas som redan varit i bruk ett eller två läsår. Om du har förlorat en lärobok eller vill köpa den så gör du det på skolexpeditionen. Gå till lektionssalen eller titta på Fronter för att få information om vad som gäller för aktuell lektion. Sker inte automatiskt, utan en bedömning görs efter varje läsår om du anses ha tillräckliga förkunskaperna för nästa årskurs. Detta blir aktuellt om du har ej godkända betyg i kurser som ligger till grund för studierna i högre årskurs. Samtliga elever som läser matematik får låna räknedosor av skolan. Eleverna får själva stå för batterier. Elev och vårdnadshavare kommer under höstterminen (senast vecka 43) att kallas till utvecklingssamtal vars huvudsakliga syfte är att blicka framåt. Borgarskolan har två cafeterior. Den ena i källaren i huvudbyggnaden och den andra bredvid biblioteket på Västertull. Lättare måltider, smörgåsar, godis och drycker finns till försäljning. Studierum finns i huvudbyggnadens källare och på plan tre och fyra i samma byggnad. På Västertull finns framförallt studierum i anslutning till biblioteket. Föräldramöte åk 1 Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 kommer att under läsåret inbjudas till ett informationsmöte. 6 7

5 Frånvaro Likabehandling/ Mobbning Borgarskolan skall utmärkas av tolerans, öppenhet, trygghet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och personal. Skolan har en Likabehandlingsplan som beskriver hur vi jobbar med att förebygga kränkningar av olika slag. Mobbning är en otrevlig form av psykisk eller fysiskt våld och något som vi på Borgarskolan inte tolererar. På skolan finns en särskild handlingsplan att använda i mobbningssituationer och vår erfarenhet är att mobbning går att stoppa. Om du känner dig utsatt, eller känner till att någon annan behandlas illa är det viktigt att du tar kontakt med kurator, skolsköterska eller någon annan på skolan och berättar vad du vet. Vi skyddar din identitet och har tystnadsplikt. Precis som på andra arbetsplatser förväntas du vara närvarande i skolan såvida du inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. All frånvaro ska anmälas till telefon Här knappar du in ditt personnummer. Anmälan måste ske före kl varje sjukdag. Blir du sjuk och måste lämna skolan under dagen, talar du först med skolsköterskan eller fyller i blanketten anmälan om frånvaro (finns bl a på skolexp och utanför lärarrummet på Västertull). Vill du ansöka om lov så talar du med din studiehandledare i förväg, särskild blankett ska fyllas i. All frånvaro innebär att du missar undervisning och tillfälle att visa de kunskaper du har. På det sättet kan hög frånvaro komma att påverka ditt betyg. Har du längre frånvaro t ex pga sjukdom, kan du efter kontakt med berörd lärare och bitr. rektor få stödlektioner. Du kommer att kunna kontrollera din egen registrerade frånvaro via internet. Dina föräldar kommer också att ha möjlighet att logga in via internet för att se din frånvaro och de kommer dagligen att få hem ett mail vid ogiltig frånvaro. Behöver du hjälp? Vi har på Borgarskolan en beredskap för att hjälpa elever som drabbas av sorg, eller på annat sätt upplever en svår situation (t ex efter trafikolycka, misshandel, svårt sjuk anhörig eller vän). Vi kan bl a erbjuda samtal, praktisk hjälp och information om krisreaktioner. Ta kontakt (själv eller via någon närstående) med kuratorn eller skolsköterskan, så kan vi talas vid om vad vi kan göra för att hjälpa just dig. Har du frågor så tar skolans personal gärna emot samtal när som helst under terminens gång! Avgång Tandläkarbesök Övningskörning Elev som önskar avbryta sina studier vid Borgarskolan ska anmäla detta på en särskild blankett som hämtas hos studievägledaren. Samtliga böcker ska lämnas till biblioteket. Dator lämnas till expeditionen och eventuell tagg lämnas till vaktmästeriet i huvudbyggnaden. Bokar du in före eller efter skoltid. Akuta tandläkarbesök och besök vid tandreglering tillåts under skoltid om du tar med ett intyg därifrån. Gör du på din fritid. Frånvaro pga halkkörning, uppkörning och Vägverkets teoriprov godtar vi om du i förväg lämnat in lovansökningslapp till studiehandledaren. Besök på Gävle Ungdomsmottagning Bör göras på din fritid. Ska du till någon av deras specialister och därför inte kan undvika att gå ifrån en lektion, ska du be om ett besöksintyg därifrån. Lämna sedan detta till studiehandledaren. Indraget studiestöd Vid upprepad ströfrånvaro eller längre sammanhängande frånvaro (även vid beviljat lov, sjukdom är dock undantaget) riskerar du att bli rapporterad som deltidsstuderande till Centrala Studiestödsnämnden, csn, och mister då rätten till studiestöd. Även eventuella bidrag från Försäkringskassan kan då komma att påverkas. Har du frågor ang frånvaron så kan du vända dig till din studiehandledare eller kuratorn. 8 9

6 Studieekonomi Elever har möjlighet att få studiebidrag fram till vårterminen det år de fyller 20 år. Studiebidrag Extra tillägg Utbetalning studiehjälp: Inackorderingsstöd Skol- och gymnasiekort (för elever under 20 år) kr/mån, utgår från kvartalet efter det att eleven fyllt 16 år. Ingen ansökan behövs. Pengarna utgår för 4 månader under hösten och för 6 månader under vårterminen. OBS! Det krävs att du studerar på heltid. För att få studiebidrag i juni krävs att du haft fullt bidrag under läsårets alla tidigare månader kr/mån, kan sökas för samma antal månader som studiebidraget. Extra tillägg söks på blankett 1601M (som finns att hämta i väntrummet utanför biträdande rektorns rum i huvudbyggnaden) och prövas mot familjens ekonomiska förhållanden. Ny ansökan krävs för varje läsår. Sker den sista vardagen i respektive månad. Söks från elevens hemkommun! För elever bosatta i Gävle gäller att inackorderingsstöd för studier på Borgarskolan inte kan utgå annat än i undantagsfall eftersom bussförbindelserna anses som goda. Kontakta kurator om du vill ha närmare information. Beviljas elever med minst 6 km resväg till skolan. Ansökan bör redan vara inlämnad men ytterligare blanketter finns att få på skolexpeditionen. Gymnasiekortet gäller för obegränsat antal resor fram till kl skolans läsdagar. Kortet gäller för resa med X-trafiks bussar och x-tåg och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län samt till och från Sundsvall. Kortet är personligt. För att vara giltigt ska det vara försett med namn, födelse datum. Fritidskortet kan köpas hos X-trafik för 460 kr och gäller i 90 dagar från köptillfället. Kortet gäller på skoldagar efter kl fram till 04.00, samt dygnet runt på helger och större lov. Icke fungerande kort bytes på skolexpeditionen kostnadsfritt. Borttappat/stulet kort, eller om det är yttre påverkan på kortet, får du betala 100 kr för ett nytt kort på skolexpeditionen. Studiemedel för elever som under hösten bedriver gymnasiestudier och som under året fyllt eller fyller 20 år sökes av eleven själv. Studiebidrag Lån Utbetalning studiemedel: Försäkringar Komplettering av försäkring kr/fyra-veckorsperiod. Max kr/fyra-veckorsperiod. Ansökan görs snarast på och kan beviljas för högst fyra veckor retroaktivt. Sök alltså i god tid! Prövning görs mot elevens ekonomi. OBS! Även bidragsdelen måste sökas! En uppläggningsavgift på 150 kr/termin tas ut för studielån. Avgiften dras från den första utbetalningen. Sker i förskott den 25:e varje månad. Sker till valfritt bankkonto via Förenings Sparbanken. Alla handläggning sköts av: Centrala studiestödsnämnden (csn), Box 1273, N Skeppargatan 1, Gävle, tel 0771/ Alla elever i Gävle kommuns gymnasieskolor är försäkrade genom skolan. Försäkringen gäller vid olyckor som sker: - under ordinarie skoltid inom skolområdet. - vid undervisning. - på rasterna. - vid direkt färd till och från skolan. - vid av skolan anordnade idrotts- eller värnövningar inom kursplanen. - på simkurser, utflykter och studiebesök. Elever som går yrkesförberedande program och där demonstrativa och praktiska övningar förekommer, är försäkrade enligt lagen om yrkesskadeförsäkring åt vissa elever m.fl. Vid anmälan av olycksfall finns blanketter hos skolsköterskan. För att vara försäkrad även under fritiden finns Studerandeförsäkringar hos de olika försäkringsbolagen. Kostnaden är ca 150 kr/år. Bryter du t.ex benet under sportlovet och behöver åka taxi till/från skolan kan Studerandeförsäkringen täcka kostnaden. Gävle skolförsäkring täcker däremot inte skador som uppstått under fritid

7 Ordningsregler Studiemiljön på Borgarskolan är ett gemensamt ansvar för elever, lärare och annan personal. För att skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero har vi kommit överens om följande förhållningssätt och ordningsregler: n Vi behandlar personal och elever såsom vi själva vill bli behandlade n Vi är lojala mot överenskomna beslut och regler n Vi uppmuntrar och hjälper varandra Ordning Tobak och spel Fusk Påföljder...Vi har med oss arbetsmaterial och kommer i tid till lektionerna....vi låter mobiltelefonerna vara tysta under lektionstid....vi använder våra bärbara datorer, hörlurar, mediespelare eller liknande endast med lärarens tillåtelse....vi ansvarar för att vårt eget skräp tas med ut ur klassrummet och sorteras i någon av återvinningsstationerna....vi ansvarar för att bänkar, skåp och väggar hålls rena från klotter....vi uppför oss på ett bra sätt i matsalen och lämnar bricka, glas och liknande i diskinlämningen....det är inte tillåtet att röka på skolans område....vi spelar inte om pengar och pengars värde i skolan....vid fusk och/eller planerat fusk blir resultatet underkänt på momentet. Det kan även leda till underkänt på hela kursen....vid planerat fusk eller upprepat fusk tas kontakt med rektor och en varning utfärdas....den som inte respekterar överenskomna regler får i första hand en till sägelse. Om bättring inte sker blir steg 2 utvisning ur klass rummet, steg 3 rektorsvarning och steg 4 avstängning från under visning. (Skollagen 5 kap 17-24)...Rektor kan även besluta om kvarsittning och om omhändertagande av föremål som används för att störa undervisningen....vid slagsmål, förstörelse, langning och stöld görs polisanmälan. Höstterminen 2014 Onsdag 19/8 Fredag 16/1 Lovdagar/studiedagar: Höstlov (v.44) Måndag 27/10 Fredag 31/10 Jullov (v.52-02) Måndag 22/12 Fredag 9/1 Vårterminen 2015 Måndag 19/1 Fredag 12/6 Lovdagar/studiedagar: Sportlov (v.09) Måndag 23/2 Fredag 27/2 Påsklov (v.15) Tisdag 7/4 Fredag 10/4 Kristi himmelsfärdsdag Torsdag 14/5 Fredag 15/

8 Hitta rätt på Borgis Brändströmsgatan Samhällsvetenskapsprogrammet: Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Idrott Hotell- och turismprogrammet: Hotell och konferens Turism och resor VÄSTERTULL Bibliotek Cafeteria Sämskmakargatan P Gångväg P MEDIA / FORDON Engelbrektsgatan IDROTT Expedition Cafeteria Elevvård HUVUD- BYGGNAD Aula P Gång/cykelväg Skolrestaurang Kaplansgatan Valbogatan Estetiska programmet: Estetik och media Fordons- och transportprogrammet: Transport Personbil Lastbil och mobila maskiner Karosseri och lackering Godshantering Ekonomiprogrammet: Ekonomi Juridik Handels- och administrationsprogrammet: Handel och service Administrativ service Idrott Byggmästargatan Skomakargatan

9 Sveriges äldsta handelsskola Känner du till Heartbreak hotel? Ja, du själv kanske inte brukar gå dit, men det kan hända att dina föräldrar gör det. Och visste du att som borgiselev har du faktiskt en del av dina rötter där. Den 16 janu ari 1797 startade nämligen den Brändströmska elementar skolan, som var Borgarskolans direkta före gångare, sin verksamhet i ett hus som var beläget på den plats där Heartbreak nu ligger. Skolan var resultatet av en storslagen donation till Gävle stad från den förmögne skeppsredaren och grosshandlaren Peter Brändström. Han var född 1735, av enkel härkomst och blev tidigt faderl ös. Som en liten parvel måste han bidra till sin och sin mammas försörjning genom att sälja torrvedsstickor på stadens gator. Sedan modern gift om sig fick Peter gå i skolan ett par år, och han började sedan arbeta hos en av Gävles köpmän. Genom flit, duglighet och tuffa affärsmetoder skapade han med tiden en stor förmögenhet och blev en av landets främsta skeppsredare. Som en son av upplysningstiden ansåg Brändström att skolorna var dåligt anpassade för dem som skulle ägna sig åt handel och köpenskap. Samtidens läroanstalter tjänade huvudsakligen kyrkans behov och därför dominerade ämnen som latin och grekiska. För att råda bot på detta grundade Brändström således en skola för ungdom som ärnar sig åt näringsstånden, där eleverna skulle studera de levande språken och andre nyttige och nödige Wetenskaper. Med det senare avsågs bland annat nationalekonomi, mate matik, bokföring, geografi och ekonomisk historia. Den enda före gångaren i sitt slag i landet var en skola i Holland, där man studerade tysk, holländsk, engelsk och fransk handels korrespondens men den upphörde snart och Borgarskolan är därför Sveriges äldsta handelsskola. Under det första årtiondet steg elevantalet stadigt men uppgick aldrig till mer än 57. På fallande många var utsocknes, även utlänningar förekom. Bland de tidigare eleverna märks den sedemera berömde brukspatronen och riksdagsmannen Thore Petré, en av landets ledande liberaler, samt A P Göransson, som skickats hit från Askersund. Efter avslutad skolgång fick han anställning i en Gävlefirma och lät också sin son gå i samma skola. Det var Göran Fredrik Göransson, grundare av Sandvikens Jernverk och lite tillspetsat kan vi alltså säga: utan Borgarskolan skulle vi inte ha haft något Sandvik. Omkring 1840 genomgick skolan en viktig förändring. På förslag från ärkebiskopen Johan Olof Wallin inrättades nämligen det så kallade Athenaeum, en utbildning jämbördig med student examen fast med moderna språk och natur vetenskap som karaktärs ämnen. Det var helt enkelt Sveriges första real gymnasium, skapat som ett alterntiv till de traditionella gymnasiernas klassiska inriktning. Utmärkande för skolan var fortfarande en avancerad språkundervisning all fransyska översattes nu och framgent muntligen på tyska står det exempelvis i kursplanen för tredje årskursen, samt en långt driven individualisering. För varje kursmoment fastställdes en normal studietid och kunde man läsa in avsnittet snabbare fick man pluspoäng så att den trögare och slöare indi viden inte skulle kunna hålla tillbaka den flitigare och bättre utrustade. År 1801 hade skolan fått ett eget hus vid nu varande Stortorget (Åhléns), och där förblev den till stadsbranden Efter branden blev det ett uppehåll i verksam heten till Den nya Borgarskolan hade linjer för ekonomi, byggnadskonst och industri och tog även emot kvinnliga elever (34 år före Vasa). Lokalen var till en början Berggrenska gården men 1915 flyttade man till Militärskolan, som är Borgis nuvarande huvud byggnad. Göran Severin 26

10 POSTADRESS: Borgarskolan Box Gävle BESÖKSADRESSER: Huvudbyggnaden Valbogatan 9, Gävle Fordon/Mediabyggnaden Valbogatan 7, Gävle Västertull Brändströmsgatan 12, Gävle Sjukanmälan

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Senast uppdaterad, juni 2016 CSN nr 1028A/1606 Inledning Den här handledningen kan du ha som stöd om du ska använda snabbguiden för att informera

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ordningsregler Läsåret 2015/2016

Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola LÄSÅRET 16-17 Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola Beskrivning över ordningsreglerna vid Ahlafors Fria Skola Vad kännetecknar goda ordningsregler? Utdrag ur skollagen (2010: 800) 5 kap. Trygghet och

Läs mer

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA SKOLANS ABC INFO. 2008 / 2009 ANSLAGSTAVLOR Det finns anslagstavlor vid entrén där information ges om vad som är på gång under terminen, t ex friluftsdagar, studieresor, studiedagar,

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Program för kvällen (1) Information om: - Nacka gymnasium - Enheten Samhälle - Betygssystemet - Individuella valet Hur vi följer upp elevernas studieresultat Hur vi samarbetar

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský CSN gör studier möjligt Marie Holmberg Karin Hurinský Innehåll Studiehjälp under 20 år Studiemedel över 20 år Studiestartstöd en chans till utbildning Stöd och support 2 Studiehjälp under 20 år - så funkar

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Häggviks Gymnasium Lå 14/15 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2014/15 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Lpf 94 (för elever

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Välkommen till Ekbergaskolan Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Läsåret 2008/2009 Välkommen till Ekbergaskolan Vi arbetar för: Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Ekbergaskolan är belägen

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Elevinformation Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Viktig information till Dig som studerar på Naturvetargymnasiet Adressändring Anmäls snarast till expeditionen och handledaren. Affischering För att få

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

2011-11-16 ELEVINFORMATION

2011-11-16 ELEVINFORMATION 2011-11-16 ELEVINFORMATION INTRODUKTIONSPROGRAM Läsåret 2011/2012 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2011/2012 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer