i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten"

Transkript

1 Nummer 1 Maj 2008 i Eslöv En tidning om Eslöv från Eslövs kommun Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Tvättar du bilen på rätt sätt? Husarängen är hundens favorit

2 Konsten att se både bakåt och framåt Kommunen slopar fågeln som symbol Efter cirka tio år tar Eslövs kommun farväl till fågeln som flyger mot solen. I stället säger man välkommen åter till det bevingade hjulet. Kommunen står i begrepp att byta logotyp, alltså den symbol som ska finnas på allt från trycksaker till fordon och byggnader. Den nya logotypen kommer att bestå av stadsvapnet och texten Eslövs kommun samt eventuellt en ytterligare illustration som speglar Eslöv. Fågeln har vi nu haft i drygt tio år och det tror jag är en ganska lagom tidsperiod för att se över logotypen. Jag har under årens lopp fått en del förfrågningar från både medborgare och medarbetare om vi inte skulle kunna använda stadsvapnet mer. Det känns därför bra att vi beslutat att ha vapnet som vår officiella symbol fullt ut, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Lind (s). En grafisk konsult har sett över vapnet och anpassat både färger och design till nya användningsområden som inte var aktuella för 100 år sedan då stadsvapnet skapades. Den nya logotypen införs successivt under ett par års tid. Senast 2011 ska den nya logotypen med stadsvapnet till fullo representera Eslövs kommun. ieslöv Information från Eslövs kommun Nr Adress: Eslövs kommun, Eslöv Telefon växel: Chefredaktör: Per Lindholm, kommunikationschef, Eslövs kommun, , Ansvarig utgivare: Eje Ringborn Skribenter i detta nummer: Per Lindholm, Christina Nylin, Catarina Nilsson, Eslövs kommun Text och form: Kommunikationsenheten, infoavdelningen Eslövs kommun Foto: Ann Ekvall, Tord Johansson, Ulf Axelsson, Christina Nylin, med flera Tryck: Printing Upplaga: ca exemplar ISSN: Omslagsbilden: Agilitybanan på Husarängen Du håller nu ett färskt exemplar av ieslöv. Vår kommun förändras ständigt och det gör även denna tidning, men jag är övertygad om att du fortsatt kommer att gilla den information du får på det här sättet fyller Eslöv 100 år. Det är inte särskilt gammalt för att vara en stad, men vi tycker det är väl värt att uppmärksamma och fira. Inte minst är det viktigt att veta varför Eslöv överhuvudtaget finns till. För att återknyta till vår historia går vi nu tillbaka till vårt fina stadsvapen, fast i lite modernare stil. I vapnet ser man grunden till Eslöv, det bevingade järnvägshjulet och treklövern. Vapnet godkändes 1907 av Gustav V, och fortfarande gäller att järnvägen och jordbruket är den stabila grund som kommunen växer och frodas på. Vi som politiker får ofta höra av våra ungdomar att här finns för lite att göra på fritiden. Det är förvisso inte helt sant, men vi tar ungdomarnas synpunkter på allvar och jobbar nu i olika grupper för att ta tillvara deras engagemang och kraft. Vi är övertygade om att ungdomarna, som består av flera tusen individer, inte accepterar bränder och skadegörelse utan att de, precis som alla vi andra, vill värna och utveckla vår fina kommun. Eslövs läge, i en så het tillväxtregion som Skåne är, ställer stora krav och förväntningar på kommunens planeringsförmåga. Ibland kan man känna en viss otålighet att det inte går fortare fram. Denna otålighet kan du läsa om i intervjun med moderatledaren Mikael Kourtzman. Jag ska naturligtvis inte ge min politiske motståndare några råd, men ibland är det roligt att titta lite bakåt också. Att se hur kommunen växt och förändrats sedan millennieskiftet är spännande. Det finns idag två helt nya stadsdelar, vi har många nya flerfamiljshus, vi har två stora gymnasieskolor och vårt näringsliv växer och bygger ut. Och sist men inte minst gillar jag den uppryckning som sker i våra parker och grönområden. Det är en fröjd att vistas där och det är fina mötesplatser. Låt oss vara rädda om dessa gemensamma anläggningar och se till att vi tar med oss vårt skräp när picknicken är slut. Då fortsätter det att vara fint. Trevlig sommar! Cecilia Lind (s) Kommunstyrelsens ordförande i Eslöv 2008

3 Krafttag för att ta vara på ungas kraft i Eslöv Eslövs kommun tar i på allvar för att fånga upp ungas kunskap, kraft och engagemang. Nyligen antogs en ungdomspolitisk strategi. Och man är på väg att färdigställa ett handlingsprogram. Men vad innebär det rent konkret? ieslöv ställde frågan till Peter Juterot som är demokratiutvecklare i kommunen. Ungdomspolitisk strategi vad är det? Det är som en guide för kommunen för hur vi ska arbeta på bästa sätt för Eslövs ungdomar, så att alla delar av kommunen är med, liksom ungdomarna själva. Under 2006 gjordes en kartläggning i Eslöv av ungas levnadsvanor och intressen, den så kallade LUPP-undersökningen. Hur har resultatet använts? Den undersökningen är grunden för allt vi nu gör. Vi har också haft en framtidsverkstad, fokusgrupper, träffat elever i grundskolan och gymnasieskolan med mera. Utifrån allt detta material har vi försökt fånga vad ungdomarna vill och vad politikerna vill och satt på pränt i ett dokument, säger Peter Juterot. Vad har det varit för fel på sättet att jobba med ungdomsfrågor hittills? Allt vi gör ska utgå från de som är unga i Eslöv. Vi vill ha dem med. Vi är inte jättebra på det i dag. Vi har saknat en gemensam linje i kommunen, olika delar har gjort saker för ungdomar var för sig. Nu försöker vi se till att ingenting hamnar mellan stolarna. Det handlar mycket om delaktighet och bemötande. Vad vill ungdomarna ha? Det finns en bild av Eslöv som inte är så rolig. Vi måste bättra på vår image. Ungdomarna säger att de vill att Eslöv blir en coolare stad. Man önskar också ett större kommersiellt utbud, fler affärer. Det ska vara attraktivt i centrum, man vill kunna gå i affärer efter skolan och framför allt fika, bra kaféer är jätteviktigt. Kafékultur är viktigt, understryker Peter Juterot. Vilka problemområden ser du som berör ungdomar i Eslöv? Några av problemen är främlingsfientlighet och att ungdomarna håller sig inom egna mindre grupper. De känner inte delaktighet i det som erbjuds unga av kommunen. Mötesplatser som kommunen ordnar används inte fullt ut, ungdomarna känner inte att det är deras. Dessutom finns det flera skillnader mellan killar och tjejer, både hur man beskriver sin hälsa, situationen i skolan och tillgången till fritidsaktiviteter. Detta är inte specifikt för Eslöv, men väldigt viktigt att ha i åtanke. Många pratar om att det saknas aktiviteter och att det inte händer något i Eslöv samtidigt som LUPPundersökningen visar att det finns tillräckligt. Jag tror att mycket handlar om bristande information till ungdomar. Det saknas ett forum att kommunicera genom. Ungdomar klagar bland annat på att det inte finns bra affischeringsplank för att anslå konserter exempelvis, ingen kommunal plats på nätet för ungdomar eftersom kommunens hemsida inte är anpassad för ungdomar, säger Peter Juterot. Vad gör ni åt det då? Vi är, efter en idé från unga själva, igång med att skapa en idéportal på nätet för ungdomar. Unga i Eslöv måste kunna prata med varandra, sprida information och erfarenheter. Om man är ung och arg på något ska det finnas ett tydligt sätt att göra sin röst hörd. Någon form av demokratiforum för unga kanske. Flera aktiviteter planeras till efter sommaren där ungdomar ges möjlighet att vara med. Många grupper är igång redan med diskussioner kring mångfald/antirasism, konserter, bild och konst, foto och den 28 juni blir det en repris på Festival

4 Oppositionsrådet Mikael Kourtzman (m): Hög tid att komma ned i startblocken I höst fattas beslut på Europanivå om en internationell forskningsanläggning (ESS) ska placeras i Lund eller på kontinenten. Det är hög tid att börja fundera över vilka möjligheter denna nya utveckling innebär för Eslöv, vi måste ned i startblocken. Vi har pratat en hel del om visioner och liknande men är fortfarande ganska långt ifrån att styra utvecklingen fullt ut, säger Mikael Kourtzman (m), oppositionsråd i Eslövs kommun. Mikael Kourtzman är stockholmaren som kom till Skåne via Borås i slutet av 1970-talet. Han har en militär yrkesbana och har tjänstgjort på flera olika orter. I Eslövs kommun finns han sedan Mikael är gift, har två barn och är bosatt i Harlösa. Den politiska banan för moderaterna inledde han tidigt som ombudsman för Moderata Ungdomsförbundet i Täby och han har även varit partiombudsman för distriktet Älvsborg Södra. Sedan valet hösten 2006 är Mikael Kourtzman oppositionsråd i Eslöv. Hur är det att vara kommunalråd? Om jag jämför med min tidigare roll som nämndspolitiker i Barn och Familj så är jag mer generalist nu, mer sammanhållande. Det handlar mycket om Eslövs framtid, hur vi kommer att utvecklas. Vad är det som driver dig att hålla på med politik? Jag har idéer och tankar kring kommunens utveckling och tycker att det är viktigt att vara med och påverka. Politiken är väldigt gripbar lokalt. Man fattar beslut om något och ser en förändring i verksamheten några dagar senare. Som kommunpolitiker är jag också nära folket, har tät kontakt med medborgarna. Helst skulle jag önska att ännu fler ringer in, det är väldigt värdefulla kontakter. Jag skulle aldrig ställa upp på riksdagslistan, jag vill jobba lokalt. Riksdagsledamöter har så liten möjlighet att påverka. Är det något du är särskilt stolt över att ha åstadkommit under din tid i Eslöv? När banken inte ville låna ut pengar till ICA i Harlösa där jag bor för att bygga ut affären drog jag igång en kampanj. Ortsborna förband sig att handla i butiken och banken gav med sig. ICA finns där än i dag och folk handlar där. Hur märks rikspartiets linje i din lokala politik? Moderaterna vill ha fler aktörer i de kommunala verksamheterna. Att vi ska köpa tjänster i stället för att själva ha en organisation som utför. Jag tror att det ger en flexibilitet. Av de 1,6 miljarder som kommunen omsätter går en miljard till löner, det betyder mycket personal. Jag skulle vilja att vi köpte tjänster inom flera områden: gata, park, äldreomsorg och skola. Vi behöver inte äga utförandet. Hur fungerar det med ett parti, sverigedemokraterna, som vågmästare? Det politiska samtalet är mer omfattande nu, det tar tre gånger så lång tid när allt ska stötas och blötas. Vi förhandlar oss fram till lösningar mellan blocken så att inte sverigedemokraterna får bestämma i Eslöv. Hur ser då Eslöv ut om 20 år? Jag tror att den som år 2028 jämför kommunkartan med den från 2008 får svårt att se några likheter. Det är en mer mångfacetterad kommun med ett näringsliv som täcker hela bredden. Vi har en ny tätort vid E22 och Gårdstånga. 4 i Eslöv 2008

5 Samhälle Mikael Kourtzman (m) Det finns en lätt järnväg för persontransporter. Kommunen har välmående invånare. Vi ser redan tecknen på utveckling, det bubblar på flera ställen. Stehag fick ett lyft när tåget kom, nu står Marieholm på tur när järnvägen mot Helsingborg blir verklighet om några år. Det pratas om ett häst-ideon i Flyinge och hela kommunen får ett enormt uppsving om den omtalade ESS-anläggningen skulle hamna i Lund, framhåller Mikael Kourtzman. Världsledande anläggning ESS betyder European Spallation Source och planeras bli ett världsledande centrum för materialforskning. Man kan likna anläggningen vid ett stort mikroskop som använder neutroner för att undersöka olika materials egenskaper och uppbyggnad. Anläggningen beräknas kosta i storleksordningen 14 miljarder kronor, varav svenska staten står för tre miljarder och andra EU-länder bidrar också. Danmark visade i våras intresse för att gå in med en större andel. Beslutet om lokalisering av anläggningen väntas i höst på Europanivå, även Spanien och Ungern är intresserade. Omkring 500 forskare beräknas arbeta i ESS. Alla dessa människor och deras familjer måste ju bo någonstans och de vill ha service i olika former. Eslöv ligger geografiskt perfekt till, nära anläggningen. Vi måste börja fundera över vilka möjligheter denna utveckling innebär, vi måste ned i startblocken. Vi har pratat en hel del om visioner och liknande men är fortfarande ganska långt ifrån att styra utvecklingen fullt ut. Kulturen i topp när Metros läsare ger sitt omdöme om Eslöv Kultur är det enskilt vanligaste omdömet om Eslövs kommun i en undersökning bland tidningen Metros läsare. Eslövs kommuns logotyp placerades på en sida i tidningen tillsammans med 30 andra loggor från kommuner, företag och organisationer. Omkring läsare svarade på frågor kring logotyperna. 47 procent av dem uppger att de känner igen Eslövs logotyp, knappt 40 procent kan dessutom förknippa Eslöv med något. Igenkänningen är högst i gruppen 55 år och äldre. 39 procent förknippar Eslöv med småstad/landsbygd, 16 procent med tråkigt och drygt 8 procent med golf. Drygt 18 procent av de tillfrågade besöker Eslöv ofta eller ibland. När läsarna ombeds att spontant ange ett omdöme om Eslöv svarar drygt 17 procent kultur. Enligt företaget som genomfört undersökningen, Svenska Marknadsundersökningar AB, är detta en hög siffra, vilket visar att kommunens satsningar på ett omfattande kulturutbud ger resultat. På andra plats kommer trygghet (knappt 15 procent, även det en hög siffra) följt av god kommunal service (drygt 9 procent). Det känns jätteroligt att kulturen uppmärksammas, säger Eva Hallberg, chef för förvaltningen Kultur och Fritid. Utifrån kommunens storlek har vi ett rikt utbud för alla åldrar. Det vi kanske är mest stolta över syns dock inte utåt. Det är vårt långsiktiga arbete med att erbjuda barn från 4 16 år minst en gratis kulturupplevelse om året, alltså vår barnkulturplan. Målet framöver är att kunna anordna fler stora och unika arrangemang som ska hjälpa till att stärka den positiva bilden av Eslövs kommun, berättar Eva Hallberg. 5

6 Natur Utökning av Snärjet stärker attraktionskraften för östra Eslöv Snärjet-området strax öster om Eslövs centrum kan få en ansiktslyftning som frilufts- och rekreationsområde när staden växer österut. I den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv planeras bostadsområdet Norregård. Där ska byggas 800 bos-täder, lägenheter, villor och radhus. Precis norr därom ligger Snärjet som är ett viktigt naturområde för Eslövs-borna. Skogen används för friluftsliv, rekreation, motion och ridning. Planer finns att göra en ytterligare satsning i västra delen av Snärjet och utöka området västerut så att det når fram till väg 113. Förebilden är Skrylleområdet utanför Dalby i Lunds kommun. Det är ett naturreservat och alltså skyddat mot framtida exploateringar. Där finns sedan några årtionden flertalet motionsslingor och naturstigar med mera, liksom Skryllegården som drivs av Friluftsfrämjandet på kommunens uppdrag. Motionsspår, promenadstråk, omklädningsrum, duschar, sittplatser och grillplatser är några tänkbara möjligheter i det omdanade Snärjet. Liksom en infart från vägen så att det blir lätt tillgängligt. Norregårdsområdet ligger ju väldigt bra till för dem som ska jobba i ESS-anläggningen som kanske kommer att placeras precis innanför gränsen till Lunds kommun. Det är bara en knapp mil dit. Och ett utbyggt Snärjet blir ju en ytterligare del av attraktionen, säger kommunens exploateringschef Kurt Lindkvist. Utvecklingen av Snärjet innebär att skogen måste köpas eller att kommunen får nyttjanderätten. Verksamheten på skjutbanan måste också flytta på sig. 6 i Eslöv 2008

7 Östra Eslöv blir extra trevligt och miljövänligt med lokala dammar Minskad risk för översvämning, trevligare boendemiljö och positiva miljöeffekter. Det är några av anledningarna till att lokala dammar för uppsamling av dagvatten planeras för östra Eslöv-området. Dagvatten består mestadels av regnvatten och leds normalt iväg till närliggande vattendrag, som en bäck eller en å. Oftast rinner vattnet till vattendraget genom en kulvert men det blir allt vanligare att det i nybyggda områden är lokala dammar som blir första anhalt för dagvattnet. Dammarna samlar upp dagvattnet och portionerar ut det i lagom takt till omkringliggande åar. Kommu- nens långsiktiga policy är att allt dag- vatten ska passera en damm innan det går ut i ån. I över- siktsplanen för östra Eslöv, där bostads- området Norregård är tänkt att uppföras, anges att dagvattnet ska ledas till lokala dammar. Dammarna kommer att fungera som buffertar som kan ta hand om stora mängder vatten vid kraftiga regn. Vattnet kommer sedan att rinna i kontrollerad mängd vidare ut i Grybybäcken som sedan mynnar i Bråån, säger Anders Horstmark som arbetar med vatten- och avloppsfrågor på kommunen. Vi försöker alltså att göra avrinningen så trög att det naturliga avrinningsförloppet bibehålls i kombination med nödvändiga arrangemang för dagvattenhanteringen. Ambitionen är att få till ett naturskönt område och en trevlig boendemiljö. I planeringen försöker kommunen ta hänsyn till naturen och till de verksamheter som finns i närheten, som jordbruk och fiske, och inte förändra förhållandena i ån. Vi återskapar också en historisk miljö, som den var i Skåne innan man började dika ut marken, säger Horstmark. Men det finns även andra positiva effekter för miljön. I dammarna sker också en viss naturlig rening av vattnet och skulle en olycka inträffa, kanske med oljespill, så kan dammarna användas för att fånga upp spillet. Kommunens e-tjänster för förskolan underlättar för föräldrarna I vintras införde kommunen möjlighet för föräldrar att via hemsidan utföra tjänster som rör förskolan. Syftet är att dessa så kallade e-tjänster ska underlätta kommunkontakten för föräldrarna. Den förälder som önskar kan via kommunens hemsida anmäla sitt barn till förskolan. Anmälan tas emot av Placeringsenheten som finns i Marieholm. Den läggs in i platskön och en bekräftelse skickas hem till föräldrarna. När det finns ett erbjudande om en plats för barnet skickas också ett användar-id och ett lösenord så att föräldrarna kan utnyttja de övriga e-tjänsterna. Dessa ger möjlighet att ändra schema, och inkomst samt avsluta placeringen. I dagsläget gäller e-tjänsterna endast förskolan och dagbarnvårdare men vi har planer på att utöka även till fritidshem, berättar Maria Kvist som är verksamhetscontroller på förvaltningen Barn och Familj. Under årets tre första månader hade knappt 350 olika ändringar inkommit via e-tjänstfunktionen på kommunens hemsida, medan sidan hade besökare. E-tjänsten nås via Ann-Catrine Hellman och Monica Andersson på placeringsenheten i Marieholm tar emot alla ansökningar om plats i förskolan. 7

8 Transport Så fungerar färdtjänsten i Eslövs kommun Varje förmiddag mellan och är det telefontid för färdtjänstärenden. Färdtjänsthandläggare Mikael Elg hinner inte mer än lägga på innan telefonen ringer på nytt. I tre år har han jobbat med färdtjänsten i Eslövs kommun. Han konstaterar att det inte alls är självklart för allmänheten att färdtjänst numera är en trafikpolitisk fråga i första hand och inte som tidigare en fråga för förvaltningen Vård och Omsorg. Det är den sökandes funktionshinder och förmåga att åka med den vanliga kollektivtrafiken som avgör om någon kan beviljas färdtjänst eller inte, berättar Mikael Elg. Gör hembesök För att kunna bedöma behovet av färdtjänst försöker han skaffa sig en så heltäckande bild som möjligt av den sökandes funktionshinder. Det handlar om att prata med den som söker eller den anhöriga som tagit kontakten. Oftast gör han dessutom ett hembesök för att skapa sig en egen bild av situationen. Ett annat viktigt verktyg är medicinska utlåtanden och läkarintyg. Det är inte helt ovanligt att äldre överskattar sin egen förmåga, att man inte riktigt vill erkänna sitt problem. Då kan det vara väldigt värdefullt med ett hembesök för att få en bild av den sökandes situation. Många gånger är det anhöriga som ser behovet och som har uppmanat till exempel sina föräldrar att söka färdtjänst. Men att vara gammal är inte skäl nog för att få färdtjänst. Bedömer förmågan Nej, det är alltid funktionsförmågan vi bedömer. Den största gruppen som har rätt till färdtjänst är naturligtvis äldre men det finns även många yngre med funktionsnedsättningar som vi inte får glömma bort, påpekar Mikael Elg. Från första kontakt till taget beslut är målsättningen att det inte ska ta mer än fyra veckor. Tyvärr blir det inte alltid så, men det är målet. En tydlig ansökan om behovet och ett välformulerat läkarintyg underlättar betydligt. Jobbet som färdtjänsthandläggare handlar visserligen om en hel del administration, lagar och regler men i fokus står ändå mötet med människor. Att kunna kommunicera och lyssna är nödvändiga egenskaper. Ja, det är verkligen utmaningen med det här jobbet att möta människor och det som gör det riktigt roligt, säger Mikael Elg. Trygghet är otroligt viktigt, det gäller att komma ihåg att många som söker färdtjänst är beroende av hjälp och känner rädsla för att inte få den. Att vara ödmjuk och lyssnande tror jag är nyckeln till att få rätt information. Kontakt: Telefon, vardagar kl , E-post: 8

9 Bara tjugo minuter till nästa buss Mikael Elg svarar när du ringer till färdtjänst Fakta om färdtjänst Färdtjänst är särskild kollektivtrafik där servicenivån och valet av fordon anpassas efter behov. Den som beviljas färdtjänst har rätt till obegränsat antal resor inom hela Skåne samt till eller från kommuner som gränsar till Skåne. För resor i övriga landet ska en ansökan skickas in till kommunen. Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar arbetet med färdtjänstfrågorna. Mer information om färdtjänst finns på Snart behöver du nästan aldrig vänta någon längre stund på stadsbussen i Eslöv! Från och med den 15 juni utökas trafiken för de gröna bussarna. Dagtid på måndag till lördag kommer bussarna att avgå var tjugonde minut på vardagar betyder det ungefär fyrtio avgångar från stationen mot Berga, Kärråkra vårdcentral, Rönneberga eller Sallerup. Det är många som lockas att välja stadsbussen i Eslöv och fler har det blivit för varje år. Förra året gjordes omkring resor vilket är nästan fyra gånger så många som för tio år sedan. Det är roligt att så många väljer att åka med stadsbussarna i Eslöv. Vi är väldigt glada att kunna se den här positiva utvecklingen och hoppas på att ännu fler ska välja bussen nu när den kommer att gå så här ofta, säger Emma Eriksson, trafikutvecklare på Skånetrafiken. Eslövs kommun och Skånetrafiken arbetar tillsammans för att kunna erbjuda en så bra stadsbusstrafik som möjligt. Gator och hållplatser är kommunens huvudansvar medan Skånetrafiken i första hand bestämmer över till exempel tidtabeller och fordon. Men alla frågor diskuteras tillsammans och ett väl fungerande samarbete är A och O. Resor till sjukvården: Den som behöver hjälp med en transport till eller från sjukvård kan ansöka om detta även om man inte har färdtjänst. I så fall vänder man sig till sin sjukresehandläggare på telefon

10 Biltvätt på rätt sätt Nu är det lättare att tvätta bilen på rätt sätt. I vår har ytterligare två gör-det-själv-tvättar öppnat i Eslöv. Det innebär att du har tre godkända ställen att åka till om du vill tvätta bilen själv. Är du bekväm av dig, så välj en av automattvättarna istället. Tvättanläggningarna har oljeavskiljare där oljor och metallhaltigt slam skiljs från tvättvattnet, som sedan går vidare till reningsverket. Flera av dem har dessutom egna reningsverk. Godkända tvättanläggningar Gör-det-själv-tvättar Bil-Månsson (Vikhemsvägen) Car wash (Ringsjövägen) Eco Biltvätt (Kvarngatan) Automattvättar Bil-Månsson (Vikhemsvägen) Shell (Gårdstånga) Statoil (Vikhemsvägen) Varför ska jag inte tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten? Tvättvattnet innehåller bland annat olja, tungmetaller och ibland även lösningsmedel. När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet via en dagvattenbrunn eller ett dike direkt ut i våra vattendrag. Där kan det skada växter och djur. I en del tätortsområden är dagvattensystemet fortfarande kopplat till det kommunala reningsverket. Här kan föroreningarna i tvättvattnet skada mikroorganismerna i reningsprocessen samt försämra kvaliteten på slammet. Slammet används som gödning och sprids på åkermark där livsmedel odlas. Även vattnet från reningsverket hamnar slutligen i en av kommunens åar. Hit rinner ditt dagvatten Ort Billinge Eslöv (norra & nordvästra) Eslöv (södra, östra & sydvästra) Flyinge Gårdstånga Harlösa Hurva Kungshult Löberöd Marieholm Stehag Stockamöllan Örtofta Recipient Rönneå Saxån Bråån Kävlingeån Kävlingeån Kävlingeån Bråån Bråån Bråån Saxån Rönneå Rönneå Kävlingeån Om jag vid något tillfälle behöver tvätta bilen hemma, vad ska jag då tänka på? Är bilen inte alltför smutsig, kan du spola av den på en plan gräsmatta eller grusplan. Då sjunker tvättvattnet ner i marken, och föroreningar i vattnet kan brytas ner snabbare. Se till att du inte har dricksvattenbrunn, dagvattenbrunn eller vattendrag i närheten. Har du frågor, kontakta: Miljö och Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen telefon , måndag fredag klockan VA-avdelningen, telefon Tips för bra biltvätt Välj lämplig plats, i första hand en godkänd tvättanläggning Använd miljömärkt schampo och avfettningsmedel Använd så lite avfettning som möjligt; om det bara är små fläckar ( tjärfläckar ), använd hellre en trasa och torka bort avfettningsmedlet och fläcken Vaxa bilen så tar den åt sig mindre smuts 10 i Eslöv 2008

11 Bra att veta innan du ska elda trädgårdsavfall Miljö Under tiden 1 maj 30 september är det allmänt förbud mot eldning inom områden med detaljplan (tätort) i Eslövs kommun. Övrig tid, 1 oktober 30 april, får man elda torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar och grenar). Du får inte elda upp rivningsvirke eller annan typ av avfall i trädgården, trädgårdsavfall undantaget. Tänk på det här när du eldar trädgårdsavfall Du kan lämna mindre mängder trädgårdsavfall (högst en bil med släp) på kommunens återvinningscentraler. Det finns även möjlighet att ha hämtning av trädgårdsavfall en gång i månaden. Våta löv, gräs och mossa ger mycket rök. Röken kan irritera grannar och känsliga personer (till exempel astmatiker), och röklukten kan sätta sig i kläder på vädring eller tvätt som hänger ute. Röken innehåller hälsovådliga ämnen som till exempel PAH, vilka kan vara cancerframkallande. Elda aldrig då det är torrt i marken eller om det blåser kraftigt (vid vindhastighet över tio meter per sekund). Elda inte när det blåser mot grannhus. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Glödande flagor och gnistor kan färdas med vinden och orsaka gräsbrand om de landar i torrt gräs. Rök och sot får inte spridas över allmän väg. Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Vattna i så fall ordentligt runt eldningsplatsen. Prata med grannarna om lämplig tid för eldning. Kontrollera att räddningstjänsten inte har utfärdat eldningsförbud (www.rsyd.se). Var noga med att avfallet är torrt. Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig. Se till att elden är släckt när det mörknar. Lämna inte elden obevakad. Ha släckutrustning till hands. Det ska alltid finnas tillgång till vatten. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands. Elda i mindre omfattning. Elda gärna i en plåttunna som försetts med tilluftsöppningar nedtill. Då kan du ha elden under kontroll och dessutom fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa. Grova handskar och spade kan vara bra om du ska hantera grövre avfall. Använd en kratta som inte smälter eller brinner om den används för att sprida kol vid eldning. Information om eldning av trädgårdsavfall Eslövs kommuns hemsida Räddningstjänsten Syds hemsida Räddningsverkets hemsida Du kan också ringa kommunens miljöavdelning (telefontid måndag fredag klockan ) 11

12 Nöje Musik på Trollenäs i augusti För femte året i rad bjuds det på klassisk musik på Trollenäs slott i sommar. Marika Schönberg, sopran Det blir kammarmusik, romanser och operaarior och hälften av de medverkande är ungdomar. Sedan starten 2003 har arrangemanget kännetecknats av en något annorlunda profil. Talangfulla ungdomar får möjlighet att musicera med mer etablerade och erfarna artister. Från och med årets festival, delas det så kallade Figaropriset ut till en instrumentalist eller en sångerska i åldern år. Karin Bäckström, mezzosopran Hans Pålsson, pianist Datum: 10 augusti Plats: Trollenäs slott, Eslöv Tid: Biljetter: Reservation via Eslövs turistbyrå, telefon Våra parker Från gammal torvmosse till spännande agilitybana Husarängen har blivit hundens och husses favorit Mellan Kärråkra, Solkullen och Karlsrobadet i Eslöv ligger ett par hektar mycket speciell mark. Ursprungligen en gammal torvmosse. Marken har under perioder varit odlad, men sedan 1800-talet har den legat i träda. Under de senaste åren har en så kallad spontanetablering ägt rum och nu finns ek och vildapel, rosor, hallon och fågelbär att beskåda. Området är förstås Husarängen som fått sitt namn efter de husarer som en gång i tiden bodde i ett par hus där. I början på 1990-talet anlades en promenadslinga på drygt en kilometer. Då låg Husarängen i utkanten av Eslövs stad. I takt med att Eslöv vuxit västerut har området fått ett allt mer centralt läge. Berit och hunden Selma trivs på Husarängen Det är en underbar mark nästan mitt inne i staden, säger kommunens trädgårdsingenjör Allan Lickander. Han har ansvarat för den senaste satsningen på området; åtta hinder som placerats ut och som bildar en så kallad agilitybana till hundens, husses och mattes stora glädje. Ja, det har blivit väldigt populärt att promenera med hunden där och använda hindren. Jag är själv hundägare och vet hur roligt det är för hundarna med sådana aktiviteter. De vill ju jobba med hjärnan och blir då tröttare än om man bara promenerar med dem, förklarar Allan Lickander. Agilitybanan har uppförts av det så kallade skogslaget som finns inom förvaltningen Vård och Omsorg. Nu i vår har man dessutom placerat ut flera nya hundlatriner för ytterligare ökad trivsel. Information om fler arrangemang i sommar hittar du på samt på biblioteken i Eslövs kommun

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Görande 11 Skapa goda förutsättningar för en odlande förskola

Görande 11 Skapa goda förutsättningar för en odlande förskola Görande 11 Skapa goda förutsättningar för en odlande förskola Att ha ett lättillgängligt förråd eller en förvaringsplats där all odlingsutrustning är samlad är det bästa sättet för att slippa leta efter

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Trafikverket renar dagvattnet runt östra Mälaren. Renare samvete under broarna

Trafikverket renar dagvattnet runt östra Mälaren. Renare samvete under broarna Trafikverket renar dagvattnet runt östra Mälaren Renare samvete under broarna Smutsigt vatten från vägarna ska inte tillåtas rinna ut i Mälaren. Detta är självklart viktigt för växt- och djurlivet, men

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle Gavleån En ren kraftkälla för Gävle Att beskriva Gavleån som Gävles blå pulsåder är ingen överdrift. Från Gavleån får vi delar av vårt rena dricksvatten och en källmärkt energi. I vattnen leker fisken

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

SÖLVESBORG. - av naturliga skäl -

SÖLVESBORG. - av naturliga skäl - SÖLVESBORG - av naturliga skäl - Jag pendlar en halvtimme inåt landet. När jag kommer hem och öppnar bildörren känner jag lukten av hav, det är underbart. Jimmy, 42 år värme och engagemang Sölvesborg är

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18, ändrade senast 2012-05-28 64, att gälla från och med 2012-08-01 Eslövs kommun

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

1. Miljöråd. 2. Tema, mål & aktiviteter

1. Miljöråd. 2. Tema, mål & aktiviteter Rapporten godkänd 2010-12-02 Kommentar: Vilkent roligt och kreativt sätt att presentera frågeställningarna till barnen! Era mål är välformulerade och ni har härliga bilder som visar er verksamhet, vi skulle

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten.

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten. Kommunikationskort Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra Berätta om en favoritleksak du hade som liten Berätta om ett barndomsminne Berätta om en framtidsdröm du hade som liten

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer