Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land"

Transkript

1 Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land 1

2 2

3 Innehållsförteckning casabona, det smarta och moderna integrerade stom- och isoleringssystemet...4 UPPfinningen - casabonasystemets uppfinnare professor gudni a jóhannesson Allmän information Produktion Byggnadsstomme... 9 Ytterväggar...9 Tak...10 Bjälklag Grundkonstruktion Kassun Bärande innerpelare InnerväGgar Produkter Anslutningar Tak vägg Bjälklag vägg Bottenbjälklag - vägg Grundbalkar kassun Grundbalk vid landmontage...16 Upplag av inre balkar på pelare...16 Avslutning av inre pelare till grundbalkarna...17 Anslutningar kring fönster och dörrar...17 Avväxlingar över fönster och dörrar...18 Väggelement Takelement vid lutande tak...20 Transport Dimensioneringshjälpmedel casabona tak- och ytterväggsreglar...21 Bjälklagsbalkar CBC och CBZ (inte slitsade)...25 Hattbalk HH...26 Distansprofiler ZL...26 Anslutning av ytterväggsprofil till skena Lufttäthet och vindtäthet...28 Kvantifiering av lufttäthet...29 Projektera för god luft- och vindtäthet isolering och isoleringsalternativ med CBZ- och ZL-reglar...31 u-värde...31 alternativ isolering referenser...34 Referenser avsnitt 1 till Referenser avsnitt Referenser avsnitt Sammanställning, illustrationer och beräkningar av professor Torsten Höglund. Formgivning LindströmRömbo Reklambyrå. 3

4 Casabona Ett modernt, smart integrerat stom- och isoleringssystem Mellan jul och nyår 1992 föddes idén med AquaVillan. Den var ännu inte namngiven och ritningarna kom att ligga i ritningshurtsen i ytterligare några år. Mellan åren byggde vårt företag 14 stycken kassuner, underdelen till den kommande AquaVillan, som inreddes och isolerades med hjälp av cellplast och galvaniserade stålreglar. Kunder var både företag och privatpersoner. Resultatet blev mycket lyckat, inga som helst fukt- eller mögelproblem. Vi hade funnit ett helt oorganiskt material att isolera våra kassuner med. Hösten 1999 började vi att leta efter ett integrerat bärande stom- och isoleringssystem att bygga husdelarna till AquaVillorna med. AquaVillan var då begränsad till sin storlek och det fanns inte plats för en stomme och utanpå den, en utfackningsvägg. Ingen av de då existerande stom- och profiltillverkarna kunde erbjuda detta. Trä var uteslutet efter de fukt- och mögelproblem som bl.a. NCC fick med Moderna Museet. Liknande problem råkade även Skanska ut för i Hammarby Sjöstad. Från början stod det därför klart att i kravspecifikationen för AquaVillan skulle ingå ett helt oorganiskt isoleringsmaterial. På KTH mötte vi professor Gudni Johannesson, det skulle visa sig att han hade lösningen i sitt nyligen patenterade CasaBona-system. Gudni Johannessons stomsystem är briljant enkelt, det består av galvaniserade stålreglar och cellplast, helt oorganisk, dessutom bärande och så stark att den tillåter 900 mm mellan de stående galvaniserade 1,25 mm reglarna, i stället för det normala avståndet 600 mm. Resultatet är att stommen både blir ca 30 % lättare och snabbare att montera ihop, vilket i sin tur leder till en billigare slutprodukt. AquaVilla har tillverkat 20 st AquaVillor med CasaBona-systemet. Men när vi började kunde ingen av de existerande profiltillverkarna på marknaden tillverka den perfekta Z-profilen, som är nyckeln i CasaBona-systemet - delvis på grund av patentskydd. Vårt företag har fått möjlighet både att förvärva nya rullformningsmaskiner och CasaBona-patentet av Gudni Johannesson. Maskinerna har anpassats så att de passar CasaBona-systemet perfekt. Professor Torsten Höglund på KTH har bistått med beräkningar så att vi från början kunde optimera profilerna och beställa rullformningsverktyg därefter. Professor Torsten Höglunds intresse för vårt projekt har varit ovärderligt. Han bidrog till att vi vågade tänka tanken fullt ut att producera både färdigkapade och färdighålade profiler. Det har hittills inte funnits på vår byggmarknad och kan avsevärt förenkla själva slutförandet av husproduktionen. Äntligen någon som tänker industriellt, var Torstens spontana kommentar. Detta är bakgrunden till att vi 2013 kan erbjuda färdigkapade och färdighålade profiler till villor och övriga byggnader på land. AquaVilla Produktion kan erbjuda CasaBona-profilerna från 120 upp till 350 mm i höjd/tjocklek, integrerat med stommen, med bästa tänkbara isolering. Profilerna går att få med eller utan slitsar, slitsarna är utstansade, inte uppfläkta, för att profilerna på det viset ska få bästa tänkbara anläggningsyta mot isoleringen så att inga luftspringor uppstår. Vi har valt att stansa ut slitsarna för att på det viset eliminera risken att de efter uppfläkning läker ihop. Ytbeläggningen, varmgalvaniseringen, är självläkande och kan därför läka ihop, därigenom så sluts stålet åter och profilerna börjar återigen fungera som en köldbrygga. Isoleringskvalitet väljer ni själva, allt ifrån standard cellplast till grafit cellplast. Vi kan erbjuda väggelement, volymer eller profiler helt efter kundens önskemål, levererat i platta paket. 4

5 CASABONAVÄGG med den patenterade z-profilen. STOMME SAMT inklädd vägg. in- och utsida. Ja, vi kan leverera också till byggnader upp till 3-4 våningars höjd beroende på hur den valda profilen dimensioneras. AquaVilla har patersökt en revolutionerande idé som består av att vi kommer att ha möjligheten att färdighåla CasaBona-profilerna till husstommarna, samtidigt som profilerna går igenom rullformningsprosessen. Vår process betyder att all utsättning, inmätning och håltagning av profilerna kan vara klar när profilerna ska monteras ihop på sammansättningsplatsen. Allt som behövs är att popnita ihop husstommen, vilket sker enkelt och tyst, miljövänligt och ergonomiskt fördelaktigt jämfört med håltagning på plats med självgängande skruv. Tekniken kommer att minska montagetiden till minst hälften, sannolikt mer. Det som krävs är korrekta digitala ritningar på byggnaden. För tillverkare som kan reproducera samma typ av hus, blir systemet självklart kraftigt kostnadsbesparande. Sist i denna handbok redogör teknologie doktor Jan Akander för vikten av en tät konstruktion och skillnaden mellan vindtäthet och lufttäthet, U-värden vid olika stomalternativ tillsammans med olika typer av cellplast EPS samt olika isoleringsalternativ. Ta del av vår handbok! Låt fantasin spela och skissa på den typ av byggnad som ni tänker er och kontakta oss! Välkomna in i en helt ny revolutionerande byggteknik! Richard Bergström, grundare av Pampas Marina och AquaVilla AB, entreprenör samt initiativtagare till handboken om CasaBona. 5

6 CasaBona-systemetS uppfinnare: UPPFINNINGEN PROFESSOR Gudni A Jóhannesson CasaBona-systemets uppfinnare Gudni A Jóhannesson var professor i Byggnadsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan under 17 år. Sedan början av 2008 är han generaldirektör för energimyndigheten i Island. Nedan följer Jóhannessons svar på några frågor om hur systemet har utvecklats och vad han anser om den framtida utvecklingen. Hur föddes idén? Under en resa till Tucson i Arizona på tidigt nittiotal gick jag ut en tidig morgon och följde arbetet på en byggarbetsplats där man byggde upp ett småhusområde. Husen byggdes med träregelväggar på ungefär samma manér som i Sverige men det som fick i gång min tankeverksamhet var att behöva bevittna hur man med stor möda försökte skära till och passa in bitar av cellplast mellan träreglar som vred på sig i den gassande morgonsolen. Då föddes idén med kombination av specialtillskurna cellplastblock och plåtreglar. Ett annat drivande skäl var att jag var innerligt trött på att jobba med lösningar där den bärande stommen hade utformats utan minsta tanke på att skapa förutsättningar för bra värmeisolering och täthet i den färdiga konstruktionen. Min dröm som byggnadsfysiker var att börja jobba utfrån isoleringen och sedan lägga till de bärande elementen och samtidigt se till att bibehålla bra värmeisolering, täthet och hög fuktsäkerhet. Den slutliga utformningen, vad motiverade den? I den första utformningen hade vi en U-regel på var sin sida som låste ihop blocken och när vi hade krav på högre böjstyvhet fick vi lägga en tredje regel i skarven. Z-regeln kunde förena alla dessa funktioner i en regel som dels minskade materialkostnaden dels gjorde monteringen av konstruktionerna betydligt snabbare. Tekniken att perforera livet på en plåtregel för att begränsa köldbryggeeffekten till samma nivå som i en träregelkonstuktion var då väl etablerad vilket gjorde att vi fick en bra isolergrad trots en genomgående plåtregel. Sedan har naturligtvis tekniken utvecklats med utformning av detaljer som anslutningar och infästnngar. Från början har vi märkt hur lätt det är att montera konstruktionerna och hur tidsåtgången för montering av stommen kan bli under 60 % av vad som krävs för en motsvarande trästomme. Med moderna precisionsverktyg för profiltillverkningen kan hål för anslutningar förtillverkas vilket ytterligare förenklar monteringen men påverkar även alla kompletteringar som t.ex. en liggande regelstomme för ledningsdragning eller ytterligare isolering. I början så jämfördes denna konstruktionsmetod med sandwichkonstruktioner av cellplast och plåt. De kan vara mycket effektiva för den typ av byggnader de passar för, men när dessa konstruktioner måste kompletteras för ökade ljud-, brand- eller isolerkrav bygger man in det ytskikt man redan har betalat för och den ekonomifördel som man hade från början försvinner. Har vi tillräckligt med erfarenhet för att rekommendara ett nytt konstruktionssätt? Jag var från början mycket angelägen om att få till stånd byggnader i Island, som, på grund av svåra vindförhållanden med mycket slagregn och jordbävningar, kan sägas vara ett bra testlaboratorium för byggnadstekniska lösningar. Där har man byggt med denna teknik radhus på norra Island, två sommarhus på nordvästra Island, hotell för ridsport på södra Island och för golf på västra Island, ett penthouse med sex 6

7 PROFESSOR Gudni A Jóhannesson lägenheter på toppen av ett flerfamiljshus och några bostadsenheter för hemlösa med mycket speciella krav. I Sverige har de mest krävande miljöerna varit hos de flytande hus som har byggts i AquaVillas regi. Erfarenheterna från dessa projekt är över lag mycket positiva. Hotel Eldhestar hamnade mycket nära epicentrum för den stora jordbävningen i Island som förstörde och skadade ett flertal hus i omgivningen. Det är även intressant att notera att brukarna upplever en hög robusthet i husen t. ex. jämfört med en vanlig trästomme. Vad anser du om den framtida utvecklingen av CasaBona-systemet? Som det har sagts innan så har byggsystemet med framgång under mer än 10 år blivit använt i väl fungerande projekt med typ småhus och lägre hus. Inom större husprojekt tror jag att man genom att bygga branta tak med denna teknik får mycket kostnadseffektiva funktionssäkra tak samt blir av med mögelbildning på kalla vindar som har uppstått i ett flertal flerfamiljshus. För lätta ytterväggskonstruktioner, speciellt sådana som skall putsas utvändigt, kan säkerheten mot fuktskador ökas genom att välja konstruktioner som inte innehåller material som ger näring åt mögeleller fuktsvampar. Symfonikonceptet, som blev föremål för en doktorsavhandling på KTH 2008, visar på ett mycket kostnadseffektivt sätt att bygga flerfamiljshus med stora vertikala element, en utfackningsvägg som även integrerar installationer. Hur kommer du själv att kunna engagera dig i fortsättningen? Mina tidigare insatser har nu kompletteras med utförliga konstruktionslösningar, effektivisering av produktionstekniken samt integration med byggnadernas tekniska system samt goda exempel på arkitektonisk utformning. AquaVilla har lyckats knyta till sig högt ansedda experter inom dessa områden som har bidragit till väl fungerande helhetslösningar. Mitt nuvarande arbete vid den isländska energimyndigheten är mycket krävande men jag kommer att följa utvecklingen med intresse. Min nästa personliga insats med systemet blir en tillbyggnad till min egen sommarstuga vid en vackert belägen fjällsjö på västra Island. 7

8 1. Allmän information AquaVillans husdel är uppbyggd av den lätta CasaBonastommen, som ställs ner i en betongkassun, alternativt på en ponton. Stommen kan också placeras på land, som en vanlig villa. AquaVilla har ytterligare ett par patent; AquaEnergy System samt SlipfreeWalking. Båda erbjuder energibesparing. AquaEnergySystem är att jämföra med bergvärme fast effektivare, slangar gjuts in i kassunen som levererar värme till en värmepump ombord som i sin tur skickar ut varmvatten till tappställen samt till golvvärme. Uppbyggnaden av stommen liknar en traditionell villa på land, men med lite speciella produktionsmetoder som beskrivs i handboken. Vi har valt att redogöra för hur stommen till AquaVillan är uppbyggd i denna handbok, och som exempel på hur profilerna kan användas. En villa, upp till 3 våningar hög, kan levereras som traditionella volymelement, som väggelement eller i form av färdigkapade och färdighålade stålprofiler. I det senare fallet kommer de som kompletta platta paket att monteras med hjälp av en instruktion. Företagsinformation och produktionsanläggning Affärsidén är att tillverka och sälja flytande hus av hög kvalitet för boende samt att medverka till att skapa byggrätter på vatten. Under 2010 förvärvade bolaget rättigheterna till det patenterade CasaBona-systemet. Vid samma tidpunkt införskaffades även rullformningsmaskiner för tillverkning av CasaBona-profiler. De olika patent och koncept som bolaget förfogar över säljs för licenstillverkning på marknader där det annars är svårt att leverera till. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Pampas Marina AB som i sin tur ägs av privatpersoner. AquaVilla Produktion AB har sin tillverkning och sitt säte i Västervik i Sverige. Produktionen av husenheterna sker i en stor hall där hela husstommen kan byggas och inredas i torrhet. Huset fraktas därefter till en sammansättningshall där de lyfts ner i en betongkassun som dessförinnan har producerats i en torrdocka. Därefter bogseras det färdiga flytande huset till sitt slutliga läge och ansluts till land. Vid längre sträckor över öppet vatten fraktas husen på en stor sänkbar ponton. 8

9 2. produktion CasaBona slitsade plåtreglar kan levereras som enstaka byggreglar till utfackningsväggar och taksektioner eller som platta paket uppbyggda av färdigkapade och hålade reglar som nitas samman på plats. Vägg- och takelement eller volymelement sker i höggradigt industrialiserade tillverkningssteg. Kapning och hål för nitar utförs med en sådan noggrannhet och standardisering att stommen kan nitas samman vilket bl. a. är ergonomiskt fördelaktigt jämfört med skruvning. I det följande beskrivs hur väggar, tak och bjälklag kan byggas upp, vilka produkter som ingår och exempel på konstruktioner och anslutningsdetaljer till byggnad på kassun och element till hallbyggnad. Sist ges några diagram och tabeller som förenklar dimensioneringen av stommen. 3. byggnadsstomme ytterväggar Hur ytterväggarna i AquaVillan är uppbyggda framgår av Figur 1a. Hattprofilen är försedd med hål, så små att mössen inte kan krypa igenom. Den stående CBZ-regeln är slitsad i livet för att minska köldbryggan. Detta gäller även de liggande ZL-reglarna som dessutom är hålade för dragning av elledningar etc. Väggens egenskaper avseende lufttäthet, vindtäthet och isolering behandlas i avsnitt 6 och 7. 6 mm Mineritskiva 25 mm luftspalt med livperforerad hattprofil CBZ-200 och 200 mm cellplast c/c 900 mm Diffusionsspärr ZL-95 slitsad och hålad samt 95 mm isolering 12 mm plywood 13 mm gipsskivor Figur 1a. Yttervägg 9

10 Vid byggnad i närheten av stark trafik eller andra störande ljud kan ytterväggen kompletteras med ytterligare ett lager mineralullsisolering på utsidan enligt Figur 1b. Väggbeklädnad t ex liggande panel 25 mm luftspalt med stående hattprofil 6 mm Mineritskiva ZL-95 slitsad samt 95 mm isolering CBZ-200 och 200 mm cellplast Diffusionsspärr ZL-95 slitsad och hålad samt 95 mm isolering 12 mm plywood 13 mm gipsskivor Figur 1b. Yttervägg vid krav på förstärkt ljudisolering tak Taken är som stora altaner och därför belagda med däckstrall. God isolering erhålls med ett 200 mm övre lager av cellplast och ett 120 mm undre lager av mineralull mellan bärande CBZ-balkar och korsande ZL-reglar, båda slitsade. Ett tätskikt ligger på plywoodskivor under trallen och en diffusionsspärr ligger mellan lagren av isolering. Se Figur 2. U-värdet för taken anges i avsnitt 6. Figur 2. Tak Däckstrall 120x28 mm Läkt 28x45 mm distans till däck Tätskikt 2x4 mm 21 mm marinplywood 21 mm luftspalt och 21x150 plyfa-remsor på reglar Vindpapp CBZ-200 och 200 mm isolering Diffusionsspärr ZL-120 slitsad och 120 mm isolering 13 mm gipsskivor 10

11 bjälklag Mellanbjälklagen består av bärande CBZ-balkar med plywood och golvbeläggning ovanpå dessa och hattprofiler och gipsskivor på undersidan. Se Figur 3. Golvbeläggning 21 mm plywood CBZ -200 och 200 isolering utefter ytterväggar HH-25 hattprofil Gipsskiva Figur 3. Bjälklag Grundkonstruktion Grundkonstruktionen vid byggnad i kassun består av tre korsande balknivåer. Den understa nivån består i normalfallet av sju CBC-balkar av vilka några ligger i de linjer där lyften av byggnaden sker. I dessa linjer är dessa balkar sammankopplade till balkar i den översta nivån med korta balkstumpar tillsammans bildande s.k. vierendeel-balkar med tillräcklig bärförmåga att lyfta hela byggnaden i åtta punkter. Där stora laster förs ned, t ex under de inre stålpelarna, är balkarna försedda med livavstyvningar i form av hattprofiler som bildar fyrkantrör med ungefär samma tvärsnitt i de tre balknivåerna. Se Figur 4. Under ytterväggarna finns liknande förstärkningar i linjerna med balkar i den understa nivån. Uppbyggnaden av bjälklaget är i övrigt densamma som mellanbjälklagen med den skillnaden att diffusionsspärr och isolering av cellplast är inlagd. Vid byggnader på land behövs inte detta system av korsande balkar, se Figur 31. kassun Betongkassunen är bredare än byggnaden i övrigt och så utformad att det blir ett utrymmen mellan kassunen och husdelen för inspektion av väggar och grundkonstruktion och för serviceutrustning. Se Figur 4. Den bredare kassunen blir också stabilare i vattnet vid storm och vågor. Figur 4. Balksystem i grunden som gör det möjligt att ställa ned hela byggnaden i kassunen, upp till tre våningar, med en längd av 13,5 meter, en bredd på 6,7 meter och en höjd på ca 9,5 meter. Till höger avstyvning av balkliven. 11

12 Bärande innerpelare Bärande innerpelare skall vara så lite störande som möjligt. De består därför av runda eller fyrkantiga rör med små yttermått. På hyllor på pelarna ligger en CBU-balk på vardera sidan om pelarna förstärkt med ett fyrkantrör. Se Figur 5. Isolering VKR Figur 5. Upplag på innerpelare INNERVÄGGAR På båda sidorna av 70 mm reglar fästs 12 mm plywoodskivor och 13 mm gipsskivor. 30 mm mineralull mellan reglarna ger ljudklass 35 db. Våtrumsvägg bekläds med 2 lager våtrumsskiva. produkter Stommen byggs upp av rullformade profiler av varmförzinkad stålplåt S350GD+Z275 enligt SS-EN med sträckgränsen f y = 350 MPa och brottgränsen f u = 420 MPa. För stommen finns fyra profiler med i huvudsak följande användningsområden. CBU Skena i under- och överkant av väggar och upplagsbalk för bjälklagsbalkar. Innermåttet mellan flänsarna är anpassat till yttermåttet för övriga profiler. CBUI U-balk med yttermått som CBC- och CBZ-profilerna. Den kan t ex användas som förstärkning kring dörrar och fönster. CBC Kan användas som väggregel och bjälklagsbalk. CBZ Väggregel i CasaBona stomsystemet. CBU, CBUI CBC Figur 6. Standardreglar CBZ 12

13 hålmönster Tvärsnittshöjden kan väljas mellan 120 mm upp till 350 mm i intervall om 25 mm. Profilerna kan slitsas och hål kan stansas med hålgrupp enligt Figur 7 i flänsar och liv. Vilka hål som används för nitningen bestäms av kraften i förbandet. Plåttjockleken är som standard 1,5 mm med beräkningsvärdet 1,46 mm för stålet när tjockleken för zinksikten dragits bort ,5 15 7,5 5,0 5,1 15 Figur 7. Hålgrupp ZL-reglar (z-regel liggande) För tilläggsisolering på insidan används ZL-reglar enligt Figur 8. De är slitsade och försedda med 20 mm hål på varje dm för kanalisering. Plåttjockleken är 0,56 mm för 45, 70 och 95 profilerna och 0,7 för övriga Figur 8. ZL-reglar HH-reglar (hålad hattprofil) Som läkt på väggarnas utsida används HH-25 enligt Figur 9. Liven är perforerade för att låta luften cirkulera i luftspalten. Profilen används även i innertaket Fläns Liv 102 Figur 9. HH-25 hattprofil med livperforering 13

14 4. anslutningar I detta avsnitt visas exempel på detaljer över anslutningar. I vissa av dessa visas hålbild för nitning och vilka hål som används för nitar i de olika anslutningarna. Nitning kan ske manuellt eller med elektriskt eller tryckluftsdrivna verktyg. Se Figur 10. Popniten som vi rekommenderar ska vara 4,8 x 8 mm och ha ett greppområde mellan 2,0-4,0 mm om två profiler ska nitas ihop. Vid 3 profiler så ska niten ha ett greppområde mellan 4,0-6,0 mm. Det kan förekomma lägen där vi av olika skäl inte kommer åt att håla profilerna vid framtagningen. I dessa lägen är det nödvändigt att använda självgängande skruv med plan skalle och bitsanslutning alt. 6-kantsskalle om plats finns. Vid behov kontakta oss för information var ni kan få tag på dessa skruvar. Figur 10. Exempel på tänger för nitning. tak - vägg Väggen byggs upp av skenor (CBU) upptill och nedtill och däremellan CBZ eller (CBUI) i anslutning till öppningar. Bjälklaget hängs in med CBU-profil nitad till väggelementet och bjälklagsbalkar nitad till CBU-balkens flänsar. Se Figur 11. Takbalken och profiler som ingår i väggen är slitsade. Nitar ska sättas i de hål som markerats med röd ring i Figur 11. I infästning av CBU-balken mot reglarna behövs förzinkade 5 mm nitar och samma antal i infästningen av bjälklagsbalken i CBU-balken. I det senare fallet ska nitarna sitta i hörnet närmast liven för båda anslutande balkarna. Samma läge och antal gäller även för underflänsen (vilket inte syns i figuren). CBUI CBU CBZ CBZ Figur 11. Anslutning tak vägg CBU 14

15 Bjälklag vägg Anslutningen mellan bjälklag och vägg är densamma som mellan tak och vägg. Enda skillnaden är att bjälklagsbalken inte är slitsad. Se Figur 12. Nitar ska sättas i de hål som markerats med röd ring i Figur 12. I detta fall räcker det med nitar för infästning av CBU-balken mot reglarna, i övrigt som vid takanslutning. CBU CBZ CBZ (UI) CBZ Figur 12. Anslutning bjälklag vägg Bottenbjälklag - vägg Anslutningen mellan bottenbjälklag och vägg är densamma som anslutning av övriga bjälklag förutom att det här finns en skena nedtill på väggreglarna. Se Figur 13. Upplaget på grundkonstruktionen visas längre fram. CBUI CBZ Nitar ska sättas i de hål som markerats med röd ring i Figur 13. Det är samma antal som för infästning av mellanbjälklag. CBU CBZ CBU Figur 13. Anslutning bjälklag grundbalk Grundbalkar kassun Ytterväggen står på korsande CBC-balkar och lasten skall föras genom liven ned till botten i kassunen. Liven har därför försetts med avstyvningar i form av hattprofiler som nitas genom förstansade hål eller skruvas fast. Se Figur 14. Profilernas flänsar nitas samman i korsningspunkterna. För att göra det möjligt att föra in hattprofilerna mellan flänsarna görs de något kortare än avståndet mellan flänsarna och lösa plåtar fyller ut spalten. Figur 14. Anslutning grundbalkar kassun under yttervägg 15

16 Grundbalk vid landmontage Vid montage på land på plintar eller på befintlig byggnad med platt tak, behövs normalt inte det korsande systemet av balkar. Väggarna kan läggas direkt på grundplintar, grundbalkar eller koncentrerade upplag på befintlig byggnad enligt Figur 15. En skiva av fuktisolerande material bör läggas på plinten. Vid låg byggnad kan väggarna ställas på bottenbjälklaget enligt Figur 16. I båda fallen kommer en inre fläns att ge en lokal köldbrygga. Avstyvning över plintar Grundbalk Plintar Figur 15. Anslutning yttervägg grundbalk Figur 16. Anslutning bottenbjälklag och yttervägg till grundplint Upplag av inre balkar på pelare Till pelaren (runt eller fyrkantigt rör) svetsas en upplagsplåt på vilken två CBU-balkar (slitsade i tak) och ett fyrkantrör läggs mellan pelarna. CBU-balkarna skruvas in i pelaren. Fyrkantröret ligger löst på upplagsplåten men de tre balkarna hålls samman utefter sin längd med skruvar s 1000 mm. Isolering VKR Figur 17. Upplag för balkar på inre pelare 16

17 Avslutning av inre pelare till grundbalkarna Pelaren förses med fotplåt som ställs på golvbalkarna. Dessa står på korsande CBC-balkar och lasten förs genom liven ned till botten av kassunen. Liksom vid ytterväggarna förses liven med avstyvningar i form av hattprofiler som nitas genom förstansade hål eller skruvas fast. Se skiss i Figur 18. Profilernas flänsar nitas samman i korsningspunkterna. För att göra det möjligt att föra in hattprofilerna mellan flänsarna på CBC-balkarna görs hattprofilerna något kortare än avståndet mellan flänsarna och lösa plåtar fyller ut spalten. Balkarna under trappspindel förses också med livavstyvningar i form av hattprofiler. Figur 18. Anslutning pelare kassun Anslutningar kring fönster och dörrar Två alternativa sätt att anordna reglar kring öppningar för fönster och dörrar kan väljas, antingen CBZ-reglar liksom i väggen i övrigt eller CBUI-reglar. Vid det första alternativet inpassas CBU- eller CBCbalkar med urtag för CBZ-balkarnas fläns, se Figur 19. CBU-eller CBC-balkarna fästs med en vinkel till livet på den ena sidan och på utsidan av flänsen på den andra sidan. Se Figur 20. Vinkelbeslagen, liv och flänsar är förstansade med hålbild enligt Figur 7. Antalet nitar bestäms med hänsyn till lasten på väggdelen under fönstret, normalt två diagonalt placerade. U U (C) U (C) Z Z Z Z Z Z Z Z U (C) Figur 19. Väggelement med CBZ-reglar vid dörr- och fönsteröppning Z U Urtag i livet Figur 20. Anslutning av balk under fönster mot CBZ-regel 17

18 På insidan av CBU- eller CBC-reglarna fästs träreglar för infästning av fönsterkarmarna. Träreglarna bör fästas i båda livdelarna utanför slitsarna. I det andra alternativet behövs inga urtag i livet på reglarna över och under fönstren. Se Figur 22. Eftersom de stående reglarna blir extra belastade håller inte alltid CBUI-reglar utan man får välja CBC-reglar eller dubblera reglarna vid sidan av fönstren. CBCreglar och dubbla reglar kan medföra svårigheter vid inpassning av cellplasten. Eftersom det ofta finns fler än en öppning i väggarna förlorar man en del av fördelarna med CBZ-reglar i väggarna. UI U (C) U (C) Z Z Z Z Z UI U (C) UI UI UI Z UI Figur 21. Väggelement med UI-reglar vid dörr och fönsteröppningar Figur 22. Anslutning av balk under fönster mot UI-regel Avväxlingar över fönster och dörrar Vägg över fönster- eller dörröppningar större än 1200 mm och vägg över hörnfönster kan behöva förstärkas. Exempel på väggar med sådana fönster är numrerade i Figur 23. Vägg 10 förstärks över dörröppningen med 1 mm slätplåt på utsidan och en bockad plåt på insidan. Se Figur 24 och Figur 25. Plåtarna skruvas runtom och till reglarna däremellan med borrande skruv. Förstärkningen utsträcks till fälten vid sidan av dörröppningen enligt figuren Figur 23. Väggar som kan behöva förstärkningar över fönster eller dörrar A Figur 24. Förstärkning av vägg 10 A Figur 25. Förstärkning på in- och utsidan av vägg över dörröppning

19 Vägg 4 förstärks såväl över som vid sidan av dörröppningen med plåt på båda sidorna. Reglarna behöver vara väl förankrade i grundbalkarna vid cirklarna i Figur Plåtarna skruvas runtom och till reglarna däremellan med borrande skruv. Vägg 8 och 9 över hörnfönster behöver förstärkas enligt Figur 27. Figur 26. Vägg som behöver förstärkning runtom bred dörröppning 8 9 Figur 27. Förstärkning över hörnfönster A Väggelement Figur 28 visar exempel på väggelement sammansatt av slitsade skenor och reglar med cellplast däremellan. Elementen lyfts på plats och fästs till stommen i en hallbyggnad exempelvis enligt Figur 29. UPE 300 Mellanlägg Lyftpunkt Plåtband på båda sidorna 5960 Slitsad U-skena Slitsade Z-reglar M8, s 900 PL 5 Slitsad U-skena Tätning (drevning) Slitsad Z-regel Slitsad U-skena Slitsad U-skena Täckplåt Kort profil, s 900 Figur 28. Väggelement till hallbyggnad Figur 29. Infästning av väggelement till stång i ramverkspelare (UPE + L) 19

20 Takelement vid lutande tak Vid byggnader utan undertak kan takelement placeras uppe på väggar med varierande höjd. Elementen kan bilda takutsprång och för att minska köldbryggan görs två sågsnitt genom flänsen och ungefär halva kantvecket enligt Figur 30. I detta fall torde det bli svårt att få en sådan måttnoggrannhet att det är möjligt att förstansa hål för nitar i regeln varför man kan antingen borra på plats eller använda borrande skruv. Med en vinkelprofil förankras taket för uppåtriktad vindlast. Takelementet kan i princip se ut som i Figur 28. Tak och väggar kompletteras sedan med yttre och inre beklädnad som i Figur 1 och Figur 2 (dock givetvis inte trätrall och läkt på ett lutande tak). Sågsnitt Figur 30. Takelement med utsprång Transport Vid byggnad i kassun sker givetvis transporten till slutligt läge på vatten. Vid småhus på land kan hela byggnaden transporteras på pråm eller med bil och lyftas på plats med kran eller helikopter enligt Figur 31. Vinkelprofil Lyftstroppar Tillfälliga plåtband skruvade till kantbalkarna Figur 31. Lyft av hel stomme 20

21 5. Dimensioneringshjälpmedel Detta avsnitt ger bärförmågan i form av tabeller och/eller diagram för vissa byggnadsdelar och anslutningar. Beräkningarna baseras på Eurokod 3 [1] och undersökningar på slitsade reglar sammanställda i [2]. Isoleringsskivornas inverkan på bucklingen av kantveck inbäddat i cellplast redovisas i [5]. CasaBona tak- och ytterväggsreglar Bjälklagsbalkar Ventilerad fasadläkt (horisontell hattprofil) Installationsreglar (horisontell ZL-profil) Anslutning ytterväggsreglar till skena. casabona tak- och ytterväggsreglar Tabell A Tvärsnittsmått och snittstorheter för CBZ, CBC, CBU och CBUI-reglar. Färg anger standardprofiler. Snittstorheterna gäller för reglar som inte är slitsade och kan inte användas för slitsade reglar. Profilernas form framgår av Figur 6, hålbild för nitning av Figur 7 och beteckningar för tvärsnittsmått av Figur 32. Tabellerna B till E och diagram A avser slitsade reglar. 21

STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER SÄR- TRYCK NR 4 2013 STÅLBYGGNAD NR 4 2013. Bridge Hans Wilsdorf

STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER SÄR- TRYCK NR 4 2013 STÅLBYGGNAD NR 4 2013. Bridge Hans Wilsdorf STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER NR 4 2013 SÄR- TRYCK STÅLBYGGNAD NR 4 2013 Bridge Hans Wilsdorf l Mot ett industriellt byggande med stålreglar l Brand i hallbyggnader l Certifiering och CE-märkning l Stålbyggnadsdagen

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar I avsnittet om ytterväggar redovisas U-värden för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar och betong. Väggarna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa fall även för

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Lindab Construline Ytterväggsreglar. Lindab Construline TM. Lindab ytterväggsreglar. En lösning som tål att ställas mot väggen

Lindab Construline Ytterväggsreglar. Lindab Construline TM. Lindab ytterväggsreglar. En lösning som tål att ställas mot väggen Lindab Construline TM Lindab ytterväggsreglar En lösning som tål att ställas mot väggen 2 För en stark profil Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt och angrips inte av

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover vinn 50 mm Skapa utrymme för kreativitet vinn 50 mm 2 Isolering med lägre lambdavärde öppnar möjligheter för lågenergihus Stigande energipriser och

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi

Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi Albert Boqvist Teknisk Specialist NCC Construction Sverige AB Upplägg Bakgrund Passivhuskonceptet och dess påverkan på byggprocessen NCCs agerande Teknisk plattform

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

En introduktion till AQUAVILLA. AQUAVILLA AB och AQUAVILLA PRODUKTION AB

En introduktion till AQUAVILLA. AQUAVILLA AB och AQUAVILLA PRODUKTION AB En introduktion till AQUAVILLA AQUAVILLA AB och AQUAVILLA PRODUKTION AB VAD ÄR AQUAVILLA? och AQUAVILLA PRODUKTION AquaVilla AB startades 2000 efter det att Pampas Marina AB byggt 8 flytande villor som

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

VÄGG MED PUTSAD FASAD

VÄGG MED PUTSAD FASAD STANDARDHUS INNEHÅLL: Tekniska data vägg - Putsad fasad Tekniska data vägg - Träpanel Tekniska data tak - Takpannor Tekniska data tak - Papp, Bandtäckning Cellplastens egenskaper Miljö sid sid sid sid

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Linda Hägerhed Engman Byggnadsfysik och Innemiljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP i siffror 2010 SP-koncernen ägs till 100% RISE Nettoomsättning

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

lindab construline lättbalk Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig

lindab construline lättbalk Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig 2 Gör det lätt för dig Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt och angrips inte av mögel. Det varken krymper

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

lindab construline systemlösningar tak Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar tak Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar tak Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar tak Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar tak Dimensionering med monteringsanvisningar Förberedelser Innan du börjar Dessa monteringsanvisningar är avsedda som ett stöd vid montering av olika taklösningar.

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Kvalitetsmärke för isoleringsprodukter av

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Beräkning av U-värde för hus

Beräkning av U-värde för hus Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta, självbärande karossmoduler SICOMP TN06-003 Datum Referens Revision 2006-05-22 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering PL RLu AH Öppen

Läs mer

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar TOPROCK System Rockwool SVERIGE Toprock system - Takisolering på toppen Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar Lätt att hantera nyutvecklat lamellsystem

Läs mer

Lindab. A good thinking company

Lindab. A good thinking company lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindab A good thinking company 1 Följ mig på LinkedIn 2 lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindabkoncernen i korthet Lindab är

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A Knauf Fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts K N A U F F A S A D S Y S T E M K V A AV S P L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 Innehåll 4 5 6 7 8 9 10 11 Knauf Fasadsystem borgar för kvalitet Med

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 Byggboken på Paroc.se April 2013 Vindtät PAROC XMW 075 och Vindskydd PAROC XMW 060 Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskyddet ska täckas

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader.

I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader. Applikationer Grund och källare Grund och källare I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader. Dagens krav på grund och källares prestanda är hög. Alla redovisade

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta A- och B-Skivor

MONTERINGSANVISNING Protecta A- och B-Skivor Protecta A och BSkivor 1 (10) 09 17 Innehållsförteckning Generella tekniska data Sid 1 Generell monteringsanvisning Sid 2 Brandisolering av stål i fasader o. gipsväggar Sid Brandisolering av stålplåtstak

Läs mer

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA MOELVENMETODEN Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en metod där man får maximal nytta av fördelarna av att bygga industriellt. Genom att förbereda projektering,

Läs mer

Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN

Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN Den nya generationen av Legalett sockelelement har ett unikt ytskikt av höghållfast betong, vilket gör sockeln oerhört robust och tåliga för olika former av åverkan. Sockelelementen

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts Malmö Mur och Puts AB renoverar fuktskadade fasader i ett villaområde utanför Malmö. De gamla fasaderna rivs ned

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Lätt industrivägg Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt.

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

Skivverkan i tak. Board meeting

Skivverkan i tak. Board meeting Skivverkan i tak Stomstabilisering genom skivverkan i tak och samarbetet mellan stom- och plåtkonstruktör - Jörgen Håkansson, Teknisk byggsäljare, EJOT. Stålbyggnadsdagen 27e oktober 2016 Kistamässan Presentation

Läs mer

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 2012-03-05 Tg-bevis nr 0436/98 Gyproc AB Ritningsförteckning för Gyproc THERMOnomic Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 Gyproc Handbok 8, upplaga 1 daterad April 2010.

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i bygge Lite teori Var finns riskerna Kan man förebygga

Läs mer

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram Två snabba sätt att bygga smyg på komplett smyg monteringsram Svenska AB velux.se lösningar för smyg Den perfekta inramningen av takfönstret En komplett installation betyder en snyggare, ljusare och mer

Läs mer

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor.

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Marmoroc är ett typgodkänt, väl beprövat fasadsystem som funnits på marknaden i mer än 40 år. Fasadstenen är sammansatt av vit cement och krossad vit marmor.

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12 Godkända hjälpmedel till tentamen 2015 03 12 Allt utdelat kursmaterial samt lösta hemuppgifter Balktabell Miniräknare Aktuell EKS Standarden SS EN 1090 2 Eurokoder Lösningar på utdelade tentamensfrågor

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer