Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999."

Transkript

1 Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni juli 2009 började Seija Ullgren och Gudrun Sandén arbetet med att sortera och bearbeta materialet, som betår bl a av kassaböcker, almanackor, inventarieböcker, dagböcker, kontoböcker, försäkringsbrev, familjen Jonssons personliga handlingar och mycket mera. Materialet kommer att förvaras dels på Klint och dels i Kvistabergs källare. Började sortera Kontoböcker efter årgångar. Den första är från Sedan finns spridda årgångar t o m Det finns olika inbindningar. Ett par år är inte inbundna, utan bara sammanbuntade. Innehåller är kopiorna på tunt papper där inköpen som gjordes på bok är handskrivna. Att handla på bok var vanligt. Man skrev upp det som köptes och betalade senare. Originalet fick köparen vid betalningstillfället. Forskningsförslag: *Jämföra krigsårens inköp med andra år. Det finns kontoböcker från första världskriget 1914 och andra världskriget på 40-talet. *Jämföra inköp från ekonomiskt starka hushåll med dem som hade svagare ekonomi. *Lista de frekventaste varorna. *Jämföra priser under perioden. *Vad köpte de anställda vid Brogård. Jämföra med deras inkomster i kontanter och in natura så kallad stat, som finns i Brogårdsarkivet. *Vad behövde man köpa i affär om man hade lanthushåll? *Vad fanns på hyllorna i en lanthandel? Materialet ställs i sin helhet i Kvistaberg. Grön trasig mapp ombunden med kristidssnören av papper innehållande försäkringar. Uppsala läns Brandstodsbolag 26 september Brandförsäkring byggnader vid Härnevi 12:7 på kronor. Årspremie 7 kronor Brandförsäkring lösöre vid Rosenhill, Härnevi 12:11 på kronor. Årspremie 39:35 kronor Brandförsäkring byggnader vid Rosenhill, Härnevi 12:11 på kronor. Årspremie 130:90 kronor. Försäkringstagare Viktor Jonsson, handlare. Samma bolag 14 mars Brandförsäkring byggnader vid Härnevi 12:7 på kronor. kronor. Årspremie 5:95 kronor. Brandförsäkring byggnader vid Rosenhill, Härnevi 12:11 på kronor. Årspremie 122:50 kronor Brandförsäkring byggnader vid f d Telefonstationen, Härnevi 12:28 på kronor. Årspremie 10:50 kronor. Försäkringstagare Viktor Jonsson f d handlare. Garageföreskrifter. 1 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

2 Stadgar för Bro stationssamhälles Fastighetsförening utan personlig ansvarighet. Registrerades den 30 november 1933 hos Befallningshavande i Uppsala län. Inträdesavgift 5 kronor och 5 kronor i årsavgift. Undertecknad av Evald Karlsson, E Ant Blomkvist, J G Olsson, V Jonsson. Carl Axel Larsson Köpmännens Brandförsäkringsbolag Inbrottsförsäkring på kronor. Årspremie 51:30. Lokal Rosenhill, Bro. Lanthandel Katrineholm den 9 oktober 1935 Brandförsäkring för lanthandel med varulager förvarat i butik och 2 magasin. Ena magasinet inrymmer explosiva varor av 1:sta och 2:dra klass högst 25 kilo. Försäkringssumma kronor. Årspremie 25:65 kronor. Ägare köpman Viktor Jonsson Katrineholm 30 december 1931 Olycksfallsförsäkringsbolaget Mercur Betald med 39:56 kronor den 28 februari 1934 för Firma Viktor Jonsson, Bro. Flera blanketter för Anmälan om olycksfall i arbetet. Försäkringsbolaget Hermes Brandförsäkring för köpman Viktor Jonsson rörande lanthandel med tillhörande varulager kronor, butiks- och kontorsinventarier kronor, bodinredning kronor, varulager i 2 magasin kronor. Summa kronor Stockholm 31 december 1937 Brandförsäkring för Köpman Viktor Jonsson rörande varulager förvarat i en på alla sidor reveterad byggnad av trä kronor samt varulager förvarat i magasinsbyggand av trä kronor. Summa kronor. Årspremie 25:65kronor Högst 50 kilo explosiva varor av 1:sta klassen får förvaras i magasinet därav högst 10 kilo av annat än krut. Högst 100 kilo explosiva varor av 2:dra klassen, därav högst 2 kilo tändhattar. Stockholm 30 juni 1941 Inbrottsförsäkringsbrev i Winterhur. Handlande Viktor Jonsson, Bro är försäkrad för kronor med årspremie 30:60 kronor. Omfattar personlig lösegendom på kronor värde kronor) samt affärsinredning, inventarier och material värt kronor och försäkrat till kronor Kungsängen 15 oktober I samma bolag har Viktor Jonsson en ansvarsförsäkring som gäller hans innehav av lanthandel i Bro kronor för varje skadad eller dödad person, när flera personer skadas samtidigt eller dödas, vid skada på främmande egendom Premien är 22 kronor per år Stockholm den 21 oktober 1934 Den 12 juli 1935 säger Viktor Jonsson upp inbrottsförsäkringen, som upphör att gälla från den 15 oktober 1935 Försäkringsbolaget Fylgia automobilförsäkring. 2 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

3 Försäkring för en personautomobil för privat- och affärsbruk, ej använd av handelsresande, resehandlare eller reseinspektör. Trafiknummer C 423. Fabrikat Dodge M tillverkningsår Värde 3:000 kronor. Ansvarsförsäkring för varje skadad eller dödad person kronor, om flera personer skadas eller dödas kronor samt kronor vid egendomsskada Vagnskade försäkring för kronor, brandskada för kronor, stöldförsäkring för kronor Premien för året 240:60 kronor Stockholm den 11 maj 1932 Besiktningsinstrument på Dodge M.54894, som då tillhörde verkmästare Gunnar Westerberg i Södertälje. Södertälje den 8 augusti 1928 Automobilförsäkring. Personbil för privat och affärsbruk ej använd av handelsresande, resehandlare eller reseinspektör. Trafiknummer C. Fabrikat Volvo Tillverkningsår Värde 7:000 kronor Ansvarighetsförsäkring kronor för varje skadad eller dödad person kronor om flera personer skadas eller dödas samtidigt, kronor vid egendomsskada Vagnskade försäkring 7.000, Brandförsäkring 7.000, Stöldförsäkring kronor Premien 338 kronor per år. Nu betalas 289:06 kronor Stockholm den 13 augusti 1932 Brev från Kungl Automobilklubben till Viktor Jonsson. Vi erkänner tacksamt mottagandet av 289:06 kronor för försäkringen. Stockholm den 23 augusti 1932 Tillägg till försäkringsbrev. Sedan försäkringstagaren uppgivit att det försäkrade motorfordonets värde numera är 5:000 kronor sänks försäkringsvillkoren för vagnskada, brand- och stöldförsäkring till kronor Premien blir i fortsättningen med 20 % bonus 246:40 kronor Stockholm den 10 augusti 1934 Försäkringsbolaget Hansa Fastighetsförsäkringsbrev. Handlande Viktor Jonsson, Bro har fastigheten Härnevi 13 och 14 i Bro försäkrad under 10 år från den 25 juni 1940 enligt följande Brandförsäkring kronor Hyresförlust kronor Vattenskada kronor Hyresförlust på grund av vattenskada 280 kronor Inbrottsförsäkring kronor Ansvarsförsäkring med ersättning vid personskada kronor Dock för varje skadad eller dödad person högst kronor Egendomsskada högst kronor Fastigheten är postkontor med taxeringsvärde kronor Årlig premie 54:19 kronor Depositionsbevis från Upplands Enskilda Bank angående aktier i Svenska Sockerfabriks AB och Svenska Tändsticksaktiebolaget. 3 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

4 Handlingar rörande Sture Jonssons olycksfall Den 19 februari 1934 skadade sig Sture Jonsson i affären. Diagnosen kan jag inte läsa. Man vänder sig till olycksfallsförsäkringsbolaget Mercur och presenterar en räkning om läkarbesök hos doktor Rosell i Bålsta á 5 kronor samt bilfärd till Akademiska Sjukhuset á 25 kronor. Läkarintyg från läkare vid Akademiska Sjukhuset där Sture behandlats och vid behandlingen fått gipsförband av något slag. Han blir också sjukskriven i 6 veckor. Vid beslut om ersättning för skadan anser försäkringsbolaget att då den skadade är arbetsgivarens hemmavarande son och sålunda enligt bestämmelserna i 2 av lagen om försäkring för olycksfall i arbetet ej är att anse som arbetare, har ersättning ej kunnat tillerkännas. Stockholm den 17 mars 1934 Brev från Thulebolagen angående inbrottsskada till Viktor Jonsson december Bolaget redogör för hans försäkringar men oklarheter gör att de begär kompletterande uppgifter innan de kan behandla ärendet. Thulebolagen samlingsbrev för företagarens försäkringar. Handlande Viktor Jonsson, Bro Brandförsäkring kronor Avbrottsförsäkring kronor Vattenledningsskada kronor Inbrottsförsäkring kronor 17 november 1943 Uppsala läns Brandstodsbolag. Anmälan om lösegendom Försäkring av lösegendom vid hemmanet Härnevi, handelslägenheten Roenhill, Bro socken. Möbler, husgeråd, linne säng- och gångkläder m m kronor Konstsaker tavlor och 2 antika speglar á 800 styck. Summa kronor Mattor 1.800, böcker 1.000, Silver och Kristallsaker 2.400, Tennsaker 200, Radio 359, Zeisskirade och kamera 400. Summa 700 kronor Vapen cyklar 360 kronor Summa kronor Efter skedd granskning på stället godkänner brandstodskommittén i Bro försäkringsvärdet till kronor och ansvarighetsbeloppet till kronor Bro den 22 juli 1941 A M Hedberg, Oscar Lindhé, J G Olsson Två listor med alla familjen Jonssons försäkringar och deras förfallodagar. Brandförsäkringsbolaget Fenix Köpman Viktor Jonsson, Bro försäkrar 1 boningshus kronor 1 magasin kronor Summa kronor. Premien 160 kronor Stockholm 4 maj 1934 Försäkringstagare: Viktor Jonsson. Försäkring på lägenheten nr 6 invid Bro station. Försäkringssumma kronor, Premie 80 kronor Förfallodag den 29 november D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

5 Försäkringsbolaget Heimdall glasförsäkring Viktor Jonsson är ägare till försäkring mot förlust på grund av skada på glasföremål genom bräck eller sönderslagning. Sammanlagt värde kronor Försäkringslokalen är belägen i Bro stationssamhälle och utgörs av en diversehandel 2 ytter spegelglas försäkringssumma 490 kronor, 2 innerglas ytterglas försäkringssumma 115 kronor, 1 innerglas 115 Summa kronor Premien 22:58 kronor Stockholm 4 juni 1931 Allmänna Pensionsförsäkringsbolaget Pensionsförsäkring för Viktor Jonsson på ett årligt belopp av kronor, att utbetalas med 300 kronor per kvartal. Utbetalningen sker första gången 8 juni Pensionsbeloppet utbetalas i 20 år, men om den försäkrade lever den 8 juni 1968 fortgår utbetalningen till hans död. Premien är för helt år kronor 8 öre t om med den 1 juni Stockholm den 20 juli 1934 Stort vitt kuvert, som innehåller kvitton på betalda försäkringar. Brun mapp märkt Nitroglycerin Aktiebolaget med korrespondens mellan Bolaget och Viktor Jonsson 23 april 1932 beställer Viktor Jonsson från Vinterviken med bil 500 kg dynamit, 450 kg nitrolit, 50 kg borenit, 500 ringar stubin och med tåg till Bro station tändhattar nr 4, nr 8, tändhattar nr 6. Bilen beräknas komma till Bro klockan 1.45, då vi ber er möta för att ta hand om sprängämnena och lägga dem i magasinet. Högaktningsfullt Nitroglycerin AB 18 januari Vi ber er att för vår räkning mot kvitto och i vanlig ordning lämna till följande av Statens Arbetslöshetskommission arbetsplatser. Nr 556 Rotebrovägen vid Stäket 100 kg dynamit Nr 645 Vällstavägen vid Stäket 100 kg dynamit För anteckning i dagboken meddelar vi att arbetsplats 645 Vällstavägen har Länsstyrelsens tillstånd att för vägarbetet Vällsta - Eds kyrka inneha 100 kg sprängämne Vid vägarbetet Rotebro - Stäket finns tillstånd för 200 kg sprängämne. Nitroglycerin AB 30 oktober Beställs från Vinterviken med bil som beräknas komma till Bro klockan kg dynamit, 100 kg nitrolit. Nitroglycerin AB 26 juni Vi ber att ni för vår räkning levererar 150 kg dynamit till Statens Arbetslöshetskommission vid Stäket nr 556 Rotebrovägen och till arbetsplats 645 Vällstavägen 50 kg dynamit. Nitroglycerin AB 28 maj Länsstyrelsen i Uppsala län resolution med anledning av att Nya Asfalt Aktiebolaget i Stockholm ansökt att från till 1 juli 1940 på Tibble gårds ägor, vid allmänna vägen Stäket - Kungsängen - Aspviks kvarn i Stockholms Näs socken, få förvara dynamit i en jordkällare. Landsfiskalen i Håbo distrikt och sprängmedelsinspektören har avgivit yttrande. Länsstyrelsen medger att Nya Asfaltbolaget tillsvidare till den 1 juli 1940 får i ett tillfälligt magasin för eget behov ha högst 50 kg dynamit och högst 5 kg tändhattar på en gång jämte stubin under följande villkor: 5 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

6 Att källaren förses med dubbla lås, minst ett kolvlås Att tändhattarna förvaras skilda från andra explosiva varor Att källaren förses med tydligt anslag att där finns explosiva varor Att sökande noggrant följer Förordningen för Explosiva varor 27 januari Vi tillåter oss påpeka att i ert upplag finns 11 kg nitrolit upptaget, vilket noterats som borenit i rapporterna. Vi ber er uppta sprängämnet under rätt kolumn. Högaktningsfullt Nitroglycerin AB 21 oktober Vi meddelar att vi under gårdagen sände med tåg 50 kg borenit, 50 kg nitrolit för upplagets räkning. Vidare i fast räkning tändhattar nr 4 och 100 ringar stubin. Samtidigt måste vi meddela att vi i fortsättningen inte kan sända er dynamit med lastbil då vi inte kan få drivmedel. Vi ber er alltså att sända er order på dynamit och krut till vårt huvudkontor i Gyttorp senast den 28 oktober för att kunna få sprängmedlen med kruttåget i början av november. Nitroglycerin AB 23 maj Vi sänder med tåg för upplagets räkning 50 kg nitrolit, tändhattar nr 4, 200 d:o nr 6 elektriska med 1 m ledning samt med lastbil onsdagen den 24 maj 5o kg dynamit 19 mm, 150 kg dynamit 22 mm. Till Nya Asfaltbolagets arbeten vid Kungsängen ber vi er att inte lämna några sprängämnen eller tändmedel förrän på order av oss, eftersom vi ännu inte erhållit uppgifter från dem som har rätt att inneha sprängmedel. Nitroglycerin AB 29 maj Vi bekräftar gårdagens telefonsamtal, att det inte föreligger något hinder att utlämna dynamit och tändmedel som Nya Asfalt AB i Kungsängen önskar hämta vid magasinet. Dock inte mer än 50 kg åt gången. Nitroglycerin AB Vidare finns Forsedlar och frankerade kort med orderbekräftelser. Brun mapp märkt Aktier Aktiebrev för Köpmännens Finansaktiebolag med Viktor Jonssons namn. Påtryckt 10, 20 eller 25 % kapitalbetalning verkställd. Det verkar som att finansinstitutet gått omkull. Brun mapp med Köpekontrakt 20 augusti 1958 återsänder Byggnadsfirman Anders Diös köpebrevet på fastigheten Härnevi 12:55 i Upplands - Bro, som Viktor Jonsson sålt för kronor. Köpebrevet transporteras med oförändrade villkor på bostadsrättsföreningen Härnevi, Upplands Bro kommun. Brevet överkorsat och ny lagfart utfärdat. Anslutningsavtal för vatten och avlopp mellan Upplands - Bro kommun och Viktor Jonsson, som ägare av fastigheten Härnevi 12:56 i Bro socken. Anslutningsavgiften är kronor. Köp av fastighet i Tullinge. 1 oktober 1959 köper Viktor Jonsson, Tunnelbacken 9 i Tullinge av danske medborgaren Hermann Radzimanovski för kronor. Viktor Jonsson säljer till sonen Sture. 1 maj 1957 säljer f d handlanden Viktor Jonsson och fru Ellen Jonsson till sonen, handlande Sture Jonsson, Bro, fastigheten Härnevi 12:2 och kvadratmeter av fastigheten Härnevi 6 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

7 12:11 där magasinsbyggnader och dynamitkur som tillhör handelsrörelsen ligger. Köpesumma kronor Tomtförsäljning 24 maj 1957 säljer Viktor Jonsson kvm genom avstyckning av tomten Härnevi 12:11 för 2:25 kronor kvadratmetern till Sven Hallberg Bro. Viktor Jonsson säljer till Byggmästare Sven Andersson. 23 november 1961 säljer Viktor Jonsson Härnevi 12:56 i Bro socken till Byggmästare Sven Andersson, Bro för kronor. Köpebrev och lagfartsbevis när Jonas Jonsson säljer Rosenhill till Viktor Jonsson. 2 mars 1928 säljer Jonas Jonsson och Anna Jonsson, född Larsson till Handlanden Viktor Salomon Jonsson och hans hustru Ellen Augusta Josefina Jonsson, född Gradin lägenheten Bro Nr 1, kallad Rosenhill Nr 1, om har, avsöndrad från Härnevi Nr 12 i Bro socken mot en köpeskilling av kronor. Befallningshavandes i Uppsala läns Resolution angående avstyckningen daterad 17 juli 1916 (Jonas Jonsson och Viktor är inte släkt) Räkning från Upplands - Bro kommun angående hemhjälp 10 april 1968 betalar Ellen Jonsson 135 kronor till Upplands Bro kommun för 75 timmars hemhjälp. Utslag i lagsökningsmål Borgenären Viktor Jonsson, Tullinge har vid Sollentuna och Färentuna domsaga den 28 april 1948 begärt att gäldenären Edvin Andersson, erlägger 300 kronor för en växel samt 6 % från den 17 februari 1948 tills betalning sker. Dessutom 75 kronor för lagsökningskostnad och protestkostnad på 6 kronor 75 öre och 1/3 % i växelprovision. Gäldenären har inte inkommit med svar i laga tid, men han åläggs att ersätta borgenären fullt ut. Förbindelse Undertecknad Georg Söderlund, Åbo, Finland förbinder sig att ansvara för det belopp direktörerna Hjalmar Stendahl och Viktor Jonsson kan nödgas erlägga på grund av en borgensförbindelse de lovat ingå som säkerhet för kronor som min som Lorents Söderlund lånat i svensk bank. Åbo den 21 april 1951 Skuldförbindelser Ett antal skuldförbindelse där Viktor Jonsson lånat ut pengar till folk Diskonteringskredit Sedan Stockholms Järnvaru AB hos Handelsbanken ansökt om diskonteringskredit och handlande Viktor Jonsson, Bro jämte två andra borgensmän iklätt sig solidarisk borgen för ett belopp av kronor går undertecknade i underborgen som för egen skuld för beloppet, som Viktor Jonsson på grund av sitt borgensansvar kan behöva utgiva. Stockholm den 30 juni 1934 Oscar Johansson, John Johnsson, Sven Granlund 7 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

8 Lånehandling 25 april 1932 lånade Viktor Jonsson kronor på 4 månader till 5 % i Upplands Enskilda Bank Protokoll från bolagsstämma med Stockholms Järnvaru AB Årsredovisning och revisionsberättelse Deklarationer och skatter Skattekort för Viktor och Ellen Jonsson, Tullinge Fastighetsdeklaration Postbyggnad byggd kronor Magasinsbyggnad byggd kronor Brev till Länsstyrelsen Överklagande av krigskonjunkturskatten år Brev från Revisor Weine Lundgren. Deklarationer och fastighetsdeklarationer från 40- och 50 talen. Hälsovårdsordning rörande den yttre renhållningen inom Bro stationssamhälle i Bro och Lossas socknar. 1 Avträdet skall vara så inrättat att orenligheten upptas i täta, lätt flyttbara kärl av godkänd modell. Det skall placeras på tätt underlag. Det skall vara väl rengjort. Orenligheten bör helst bortföras från gården. Skall det användas till trädgårdsgödsling bör det ligga i kompost minst ett år. 2 För uppsamling av allt det fasta avfallet skall vid varje gård finnas täta, täckta kärl på tätt underlag. 3 Urin, diskvatten och annan flytande orenlighet som lätt kan ruttna, skall om det inte bortleds genom underjordisk avloppsledning, antingen samlas i täta flyttbara kärl eller om trädgårdstomten är tillräckligt stor slås på kompost. 4 I kärl för fast orenlighet och även kompost skall vid behov kalk, torvströ eller annat lämpligt ämne inblandas. 5 Det åligger gårdsägaren att bortforsla orenlighet och avfall. Vid av kommunen anordnade uppläggsplatser skall avfallet sorteras så att latrin, köksavfall och andra illaluktande ämnen läggs för sig och torrt skräp som ris och kvistar för sig. 6 Den som försummar detta straffas med böter mellan kronor. Den som inte nöjer sig med detta beslut klagar hos Kungl Maj:t. Besvären inges till Kongl Socialdepartementets expedition. Innehållet i mappar och kuvert kommer att förvaras i Kvistabergs källare. Vidare har ett stort antal kassaböcker, huvudböcker, dagböcker, försäljningsböcker om explosiva varor, återbäringsredovisning kreditmemorial, reseböcker m m sorterats efter årtal. De kommer att dels finnas på Klint och dels vid Kvistaberg. Inventarieböcker, den första från 1929 och spridda år fram till 1963 är sorterade och en del finns på Klint och en del på Kvistaberg. Handlingar rörande Bostadsrättsföreningen Härnevi, Bro förvaras på Klint Kallelse till informationsmöte för de blivande lägenhetsinnehavarna med finansiell kalkyl. 8 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

9 Deltagarlista. 23 november 1959 Brev av den 27 november 1959 om felaktiga lås. Stadgar Blå pärm med ansökningar och tillståndsbevis för inköp av sprängämne Tillståndsbevisen utfärdade av Enköpings polisdistrikt. Exempel på ärenden: 9 juli Lantbr Alvar Andersson, Apalle. Bålsta Sprängning av avloppsledning Valla 1:13, Apalle, Bålsta Nitrolit, dynamit och tändare. Ansökan den 23 februari 1962 från Byggmästare Sven Herman Andersson, född 21 april 1918 Att utföra smärre sprängningar i samband med byggnadsverksamhet. Varorna kommer att förvaras i kontorsbyggnad på arbetsplatsen, en träbyggnad 2,5gånger 3,5 meter. Assalås. Säljare Viktor Jonsson Ansökan den 4 februari 1963 från Kyrkvaktmästare Nils David Andersson, Frösunda, född 15 oktober 1894 Att spränga sten och tjäle vid gravöppning. Varorna förvaras i Bårhuset i Kalmar kyrka. Tegelhus med instickslås. Ansökan den 28 augusti 1958 från maskinstationsinnehavare Fritiof Georg Oskar Abrahamsson, Tibble, Stockholms Näs, född 27 september 1914 Sprängning av jordsten och berg i jordbruk och stuggrunder. Varorna förvaras vid Tranbygge gård i Västra Ryds socken i stenkällare med järndörrar och hänglås. Säljare Sture Jonsson. Tillståndsbevis den 28 augusti 1968 för Stenarbetaren Albert Blomqvist, Granbacken, Bro, att undertiden 28 augusti augusti 1970 inneha 100 kg krut eller sprängämnen, dock på en gång 5 kilo samt 500 sprängkapslar, dock bara 50 på en gång. Förvaring i kur av plank avsedd endast för sprängämne, dubbla lås vid Ådö 1:22. Avsedd för dikes-, grund-, sten- samt bergssprängningar Tillståndsbevis den 16 november 1967 för Erik Eklund, AB Bergedahl & Höckert, Kungsängen, att under tiden 16 november november 1968 köpa kilo sprängämne, dock 50 kilo på en gång samt sprängkapslar dock 100 på en gång. Förvaras i sprängämneskista tillverkad under Sprängämnesinspektionens kontroll Typ NAB b Nr 6502 vid Råby gård Används vid sprängning av c:a 800 meter ny väg som ansluter till E 19 vid Shell i Bro. Det mesta köps från Nitro Nobel Vinterviken, Stockholm 6 september 1961 söker 1:ste polisassistent Lars Johan Borin, född 14 december 1916, Larsgården i Bro, att få köpa 15 kilo sprängämne, dock endast 5 kilo på en gång samt 75 sprängkapslar dock 25 på en gång, för att spränga stubbar vid Bro Brukshundsklubb vid Fredriksberg i Bro socken. Då endast 5 kilo uttages per gång från leverantören Viktor Jonssons Eftr. och förbrukas genast, behövs inget eget förvaringsställe. 9 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

10 9 januari 1961 söker AB Mälardalens Tegelbruk Stockholm 3, om att få köpa 2 kilo sprängämne för att för Brogårds Tegelbruk räkning spränga i Brukets sandtag vid Lindormsnäs. Förvaring vid Tegelbruket i förrådslokal med hänglås 29 mars 1960 söker Väg- och Vatten Ingenjör Vidar Borgström, född 10 mars 1924, att för sten och bergsprängning på tomt nr 153 på Smidö få köpa 100 kilo sprängmedel, dock bara 1 2 kilo i taget. Inget sprängämne kommer att förvaras på tomten utan överblivet lämnas i Viktor Jonssons affär före stängningsdags. Vintern 1959 köptes mycket sprängämne för sprängning av tjäle i Drageborgs grustag i Bålsta. 7 mars 1961 begär major Gerry Dyrssen, född 20 augusti 1923, Öråkers gård, Kungsängen, att få köpta 30 kilo sprängämne och 100 sprängkapslar för stubbsprängning vid gården. Förvaring i en skrubb i särskilt förråd i maskinhall i Öråker. Yalelås. Förvaringsstället ligger 250 meter från närmaste byggnad som bebos av annan än förbrukaren och hans familj. Sökanden får endast ha 5 kilo på en gång. Fullmakt för Johan Karlsson, Fånäs, Bålsta att uppköpa för min räkning 5 kilo dynamit på bifogat intyg. Bålsta den 15 september 1955 R G Dalersjö. 10 augusti 1964 begär Sven Ture Erdholm, född 24 februari 1919, att få köpa 250 kg sprängämne och 700 sprängkapslar att användas under augusti månad för sprängning av väg Bagarbagen - i Bro samhälle för Widmark & Platzers räkning. Sprängämnet köpes ut endast i den mängd som behövs för dagen. Vägförvaltningen i Uppsala län köper genom Förrådets föreståndare, Vägmästare Knut Martin Forsberg, Yttergran och Förrådets vikarierande föreståndare Förrådsman Gustav Martin Olsson, Eriksdal i Kalmar 700 kg sprängämnen och sprängkapslar att användas under tiden 1 november december Endast 50 kg sprängämnen och 200 kapslar får innehas på en gång. Förvaras i sprängkista Typ N A B 8 tillverknings nr 3004 på betongfundament vid Vägförvaltningens förråd i Bålsta. Sprängämnet inköps hos Sture Jonson. 20 september 1962 begär Byggmästare Johan Gustav Vilhelm Olsson, Solhaga, Bro att få köpa 50 kg sprängämnen och 1000 sprängkapslar för sprängning av grunder under 1 år. Sprängämnet får endast tas ut 5 kg i taget och kommer att förvaras i källarvåning i bostadshus i ett gammalt dyrkfritt kassaskåp. Sven Håkan Egon Svensson (Bro & Bålsta elektriska byrå) önskar köpa 1 kg sprängämne att användas tills vidare för sprängning av gropar för stolpresning vid byggandet av elektriska luftledningar. Enligt överenskommelse med Gustafsson vid Väg & Vattenbyggnads firman Eric Andersson i Sollentuna, får vi disponera deras lagerkista som är en järnkista i det fria med dubbla lås. April 1958 begär Tegelmästare Lars Börje Schwerin, Tegelbruket i Bro, att få köpa sprängmedel för att spränga i lergroparna. 10 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

11 Statens Järnvägar köpte 500 kg sprängämnen och sprängkapslar under för dränerings- och ev dubbelspårsarbeten på jänvägen Krägga Spånga. Sprängämnen sändes från Viktor Jonssons affär med tåg till Överbanmästaren vid Statens Järnvägar i Bålsta. Pärmen kommer att förvaras på Klint. Bro den 11 juli 2009 Gudrun Sandén 11 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap Kommunstyrelsen Godman/Förvaltarskap Godmanskap/Förvaltarskap Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Du har tidigare fått information om din huvudman, här kommer lite mera praktisk information

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

HANDLANDE CLAÉS(S)ONS I DANNIKE SAMT DESS HANDELSRÖRELSER OCH KOMPANJONER. Av Peder Claesson

HANDLANDE CLAÉS(S)ONS I DANNIKE SAMT DESS HANDELSRÖRELSER OCH KOMPANJONER. Av Peder Claesson HANDLANDE CLAÉS(S)ONS I DANNIKE SAMT DESS HANDELSRÖRELSER OCH KOMPANJONER Av Peder Claesson 1 Innehåll Förord och inledning sid. 3 Första lanthandlarna i Dannike sid. 4 Dannike Stom/ Stommen sid. 5 Handlande

Läs mer

4. Hallshuk fiskeläge på 1900-talet.

4. Hallshuk fiskeläge på 1900-talet. 4. Hallshuk fiskeläge på 1900-talet. Under seklets första decennium utrustades på Gotland den första fiskebåten med motor. Antalet ökade därefter snabbt för att kulminera under första världskriget. Från

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Författningssamling för 1800 Låssa kyrkas arkiv. Sammanfattning av Gudrun Sandén 2001,.UKF

Författningssamling för 1800 Låssa kyrkas arkiv. Sammanfattning av Gudrun Sandén 2001,.UKF 1/204 Författningssamling för 1800 Låssa kyrkas arkiv. Sammanfattning av Gudrun Sandén 2001,.UKF Kungörelse angående den tillökta konvojavgiften för i år och tills vidare, Stockholms slott den 4 februari

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare!

Välkommen som god man/förvaltare! Välkommen som god man/förvaltare! Handbok för kommunerna: Handboken är ursprungligen sammanställd av Anita Holm, Högsby kommun och Maj-Britt Carlsson, Mönsterås kommun. Checklista viktiga saker du bör

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare!

Välkommen som god man/förvaltare! Välkommen som god man/förvaltare! Handbok för kommunerna: Handboken är ursprungligen sammanställd av Anita Holm, Högsby kommun och Maj-Britt Carlsson, Mönsterås kommun. Checklista viktiga saker du bör

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Skriva på myndighet övningshäfte

Skriva på myndighet övningshäfte Skriva på myndighet övningshäfte ett samarbete mellan Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket Skriva på myndighet_övningshäfte_version1.0_november2010 1 Inledning Det här övningshäftet

Läs mer