Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999."

Transkript

1 Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni juli 2009 började Seija Ullgren och Gudrun Sandén arbetet med att sortera och bearbeta materialet, som betår bl a av kassaböcker, almanackor, inventarieböcker, dagböcker, kontoböcker, försäkringsbrev, familjen Jonssons personliga handlingar och mycket mera. Materialet kommer att förvaras dels på Klint och dels i Kvistabergs källare. Började sortera Kontoböcker efter årgångar. Den första är från Sedan finns spridda årgångar t o m Det finns olika inbindningar. Ett par år är inte inbundna, utan bara sammanbuntade. Innehåller är kopiorna på tunt papper där inköpen som gjordes på bok är handskrivna. Att handla på bok var vanligt. Man skrev upp det som köptes och betalade senare. Originalet fick köparen vid betalningstillfället. Forskningsförslag: *Jämföra krigsårens inköp med andra år. Det finns kontoböcker från första världskriget 1914 och andra världskriget på 40-talet. *Jämföra inköp från ekonomiskt starka hushåll med dem som hade svagare ekonomi. *Lista de frekventaste varorna. *Jämföra priser under perioden. *Vad köpte de anställda vid Brogård. Jämföra med deras inkomster i kontanter och in natura så kallad stat, som finns i Brogårdsarkivet. *Vad behövde man köpa i affär om man hade lanthushåll? *Vad fanns på hyllorna i en lanthandel? Materialet ställs i sin helhet i Kvistaberg. Grön trasig mapp ombunden med kristidssnören av papper innehållande försäkringar. Uppsala läns Brandstodsbolag 26 september Brandförsäkring byggnader vid Härnevi 12:7 på kronor. Årspremie 7 kronor Brandförsäkring lösöre vid Rosenhill, Härnevi 12:11 på kronor. Årspremie 39:35 kronor Brandförsäkring byggnader vid Rosenhill, Härnevi 12:11 på kronor. Årspremie 130:90 kronor. Försäkringstagare Viktor Jonsson, handlare. Samma bolag 14 mars Brandförsäkring byggnader vid Härnevi 12:7 på kronor. kronor. Årspremie 5:95 kronor. Brandförsäkring byggnader vid Rosenhill, Härnevi 12:11 på kronor. Årspremie 122:50 kronor Brandförsäkring byggnader vid f d Telefonstationen, Härnevi 12:28 på kronor. Årspremie 10:50 kronor. Försäkringstagare Viktor Jonsson f d handlare. Garageföreskrifter. 1 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

2 Stadgar för Bro stationssamhälles Fastighetsförening utan personlig ansvarighet. Registrerades den 30 november 1933 hos Befallningshavande i Uppsala län. Inträdesavgift 5 kronor och 5 kronor i årsavgift. Undertecknad av Evald Karlsson, E Ant Blomkvist, J G Olsson, V Jonsson. Carl Axel Larsson Köpmännens Brandförsäkringsbolag Inbrottsförsäkring på kronor. Årspremie 51:30. Lokal Rosenhill, Bro. Lanthandel Katrineholm den 9 oktober 1935 Brandförsäkring för lanthandel med varulager förvarat i butik och 2 magasin. Ena magasinet inrymmer explosiva varor av 1:sta och 2:dra klass högst 25 kilo. Försäkringssumma kronor. Årspremie 25:65 kronor. Ägare köpman Viktor Jonsson Katrineholm 30 december 1931 Olycksfallsförsäkringsbolaget Mercur Betald med 39:56 kronor den 28 februari 1934 för Firma Viktor Jonsson, Bro. Flera blanketter för Anmälan om olycksfall i arbetet. Försäkringsbolaget Hermes Brandförsäkring för köpman Viktor Jonsson rörande lanthandel med tillhörande varulager kronor, butiks- och kontorsinventarier kronor, bodinredning kronor, varulager i 2 magasin kronor. Summa kronor Stockholm 31 december 1937 Brandförsäkring för Köpman Viktor Jonsson rörande varulager förvarat i en på alla sidor reveterad byggnad av trä kronor samt varulager förvarat i magasinsbyggand av trä kronor. Summa kronor. Årspremie 25:65kronor Högst 50 kilo explosiva varor av 1:sta klassen får förvaras i magasinet därav högst 10 kilo av annat än krut. Högst 100 kilo explosiva varor av 2:dra klassen, därav högst 2 kilo tändhattar. Stockholm 30 juni 1941 Inbrottsförsäkringsbrev i Winterhur. Handlande Viktor Jonsson, Bro är försäkrad för kronor med årspremie 30:60 kronor. Omfattar personlig lösegendom på kronor värde kronor) samt affärsinredning, inventarier och material värt kronor och försäkrat till kronor Kungsängen 15 oktober I samma bolag har Viktor Jonsson en ansvarsförsäkring som gäller hans innehav av lanthandel i Bro kronor för varje skadad eller dödad person, när flera personer skadas samtidigt eller dödas, vid skada på främmande egendom Premien är 22 kronor per år Stockholm den 21 oktober 1934 Den 12 juli 1935 säger Viktor Jonsson upp inbrottsförsäkringen, som upphör att gälla från den 15 oktober 1935 Försäkringsbolaget Fylgia automobilförsäkring. 2 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

3 Försäkring för en personautomobil för privat- och affärsbruk, ej använd av handelsresande, resehandlare eller reseinspektör. Trafiknummer C 423. Fabrikat Dodge M tillverkningsår Värde 3:000 kronor. Ansvarsförsäkring för varje skadad eller dödad person kronor, om flera personer skadas eller dödas kronor samt kronor vid egendomsskada Vagnskade försäkring för kronor, brandskada för kronor, stöldförsäkring för kronor Premien för året 240:60 kronor Stockholm den 11 maj 1932 Besiktningsinstrument på Dodge M.54894, som då tillhörde verkmästare Gunnar Westerberg i Södertälje. Södertälje den 8 augusti 1928 Automobilförsäkring. Personbil för privat och affärsbruk ej använd av handelsresande, resehandlare eller reseinspektör. Trafiknummer C. Fabrikat Volvo Tillverkningsår Värde 7:000 kronor Ansvarighetsförsäkring kronor för varje skadad eller dödad person kronor om flera personer skadas eller dödas samtidigt, kronor vid egendomsskada Vagnskade försäkring 7.000, Brandförsäkring 7.000, Stöldförsäkring kronor Premien 338 kronor per år. Nu betalas 289:06 kronor Stockholm den 13 augusti 1932 Brev från Kungl Automobilklubben till Viktor Jonsson. Vi erkänner tacksamt mottagandet av 289:06 kronor för försäkringen. Stockholm den 23 augusti 1932 Tillägg till försäkringsbrev. Sedan försäkringstagaren uppgivit att det försäkrade motorfordonets värde numera är 5:000 kronor sänks försäkringsvillkoren för vagnskada, brand- och stöldförsäkring till kronor Premien blir i fortsättningen med 20 % bonus 246:40 kronor Stockholm den 10 augusti 1934 Försäkringsbolaget Hansa Fastighetsförsäkringsbrev. Handlande Viktor Jonsson, Bro har fastigheten Härnevi 13 och 14 i Bro försäkrad under 10 år från den 25 juni 1940 enligt följande Brandförsäkring kronor Hyresförlust kronor Vattenskada kronor Hyresförlust på grund av vattenskada 280 kronor Inbrottsförsäkring kronor Ansvarsförsäkring med ersättning vid personskada kronor Dock för varje skadad eller dödad person högst kronor Egendomsskada högst kronor Fastigheten är postkontor med taxeringsvärde kronor Årlig premie 54:19 kronor Depositionsbevis från Upplands Enskilda Bank angående aktier i Svenska Sockerfabriks AB och Svenska Tändsticksaktiebolaget. 3 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

4 Handlingar rörande Sture Jonssons olycksfall Den 19 februari 1934 skadade sig Sture Jonsson i affären. Diagnosen kan jag inte läsa. Man vänder sig till olycksfallsförsäkringsbolaget Mercur och presenterar en räkning om läkarbesök hos doktor Rosell i Bålsta á 5 kronor samt bilfärd till Akademiska Sjukhuset á 25 kronor. Läkarintyg från läkare vid Akademiska Sjukhuset där Sture behandlats och vid behandlingen fått gipsförband av något slag. Han blir också sjukskriven i 6 veckor. Vid beslut om ersättning för skadan anser försäkringsbolaget att då den skadade är arbetsgivarens hemmavarande son och sålunda enligt bestämmelserna i 2 av lagen om försäkring för olycksfall i arbetet ej är att anse som arbetare, har ersättning ej kunnat tillerkännas. Stockholm den 17 mars 1934 Brev från Thulebolagen angående inbrottsskada till Viktor Jonsson december Bolaget redogör för hans försäkringar men oklarheter gör att de begär kompletterande uppgifter innan de kan behandla ärendet. Thulebolagen samlingsbrev för företagarens försäkringar. Handlande Viktor Jonsson, Bro Brandförsäkring kronor Avbrottsförsäkring kronor Vattenledningsskada kronor Inbrottsförsäkring kronor 17 november 1943 Uppsala läns Brandstodsbolag. Anmälan om lösegendom Försäkring av lösegendom vid hemmanet Härnevi, handelslägenheten Roenhill, Bro socken. Möbler, husgeråd, linne säng- och gångkläder m m kronor Konstsaker tavlor och 2 antika speglar á 800 styck. Summa kronor Mattor 1.800, böcker 1.000, Silver och Kristallsaker 2.400, Tennsaker 200, Radio 359, Zeisskirade och kamera 400. Summa 700 kronor Vapen cyklar 360 kronor Summa kronor Efter skedd granskning på stället godkänner brandstodskommittén i Bro försäkringsvärdet till kronor och ansvarighetsbeloppet till kronor Bro den 22 juli 1941 A M Hedberg, Oscar Lindhé, J G Olsson Två listor med alla familjen Jonssons försäkringar och deras förfallodagar. Brandförsäkringsbolaget Fenix Köpman Viktor Jonsson, Bro försäkrar 1 boningshus kronor 1 magasin kronor Summa kronor. Premien 160 kronor Stockholm 4 maj 1934 Försäkringstagare: Viktor Jonsson. Försäkring på lägenheten nr 6 invid Bro station. Försäkringssumma kronor, Premie 80 kronor Förfallodag den 29 november D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

5 Försäkringsbolaget Heimdall glasförsäkring Viktor Jonsson är ägare till försäkring mot förlust på grund av skada på glasföremål genom bräck eller sönderslagning. Sammanlagt värde kronor Försäkringslokalen är belägen i Bro stationssamhälle och utgörs av en diversehandel 2 ytter spegelglas försäkringssumma 490 kronor, 2 innerglas ytterglas försäkringssumma 115 kronor, 1 innerglas 115 Summa kronor Premien 22:58 kronor Stockholm 4 juni 1931 Allmänna Pensionsförsäkringsbolaget Pensionsförsäkring för Viktor Jonsson på ett årligt belopp av kronor, att utbetalas med 300 kronor per kvartal. Utbetalningen sker första gången 8 juni Pensionsbeloppet utbetalas i 20 år, men om den försäkrade lever den 8 juni 1968 fortgår utbetalningen till hans död. Premien är för helt år kronor 8 öre t om med den 1 juni Stockholm den 20 juli 1934 Stort vitt kuvert, som innehåller kvitton på betalda försäkringar. Brun mapp märkt Nitroglycerin Aktiebolaget med korrespondens mellan Bolaget och Viktor Jonsson 23 april 1932 beställer Viktor Jonsson från Vinterviken med bil 500 kg dynamit, 450 kg nitrolit, 50 kg borenit, 500 ringar stubin och med tåg till Bro station tändhattar nr 4, nr 8, tändhattar nr 6. Bilen beräknas komma till Bro klockan 1.45, då vi ber er möta för att ta hand om sprängämnena och lägga dem i magasinet. Högaktningsfullt Nitroglycerin AB 18 januari Vi ber er att för vår räkning mot kvitto och i vanlig ordning lämna till följande av Statens Arbetslöshetskommission arbetsplatser. Nr 556 Rotebrovägen vid Stäket 100 kg dynamit Nr 645 Vällstavägen vid Stäket 100 kg dynamit För anteckning i dagboken meddelar vi att arbetsplats 645 Vällstavägen har Länsstyrelsens tillstånd att för vägarbetet Vällsta - Eds kyrka inneha 100 kg sprängämne Vid vägarbetet Rotebro - Stäket finns tillstånd för 200 kg sprängämne. Nitroglycerin AB 30 oktober Beställs från Vinterviken med bil som beräknas komma till Bro klockan kg dynamit, 100 kg nitrolit. Nitroglycerin AB 26 juni Vi ber att ni för vår räkning levererar 150 kg dynamit till Statens Arbetslöshetskommission vid Stäket nr 556 Rotebrovägen och till arbetsplats 645 Vällstavägen 50 kg dynamit. Nitroglycerin AB 28 maj Länsstyrelsen i Uppsala län resolution med anledning av att Nya Asfalt Aktiebolaget i Stockholm ansökt att från till 1 juli 1940 på Tibble gårds ägor, vid allmänna vägen Stäket - Kungsängen - Aspviks kvarn i Stockholms Näs socken, få förvara dynamit i en jordkällare. Landsfiskalen i Håbo distrikt och sprängmedelsinspektören har avgivit yttrande. Länsstyrelsen medger att Nya Asfaltbolaget tillsvidare till den 1 juli 1940 får i ett tillfälligt magasin för eget behov ha högst 50 kg dynamit och högst 5 kg tändhattar på en gång jämte stubin under följande villkor: 5 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

6 Att källaren förses med dubbla lås, minst ett kolvlås Att tändhattarna förvaras skilda från andra explosiva varor Att källaren förses med tydligt anslag att där finns explosiva varor Att sökande noggrant följer Förordningen för Explosiva varor 27 januari Vi tillåter oss påpeka att i ert upplag finns 11 kg nitrolit upptaget, vilket noterats som borenit i rapporterna. Vi ber er uppta sprängämnet under rätt kolumn. Högaktningsfullt Nitroglycerin AB 21 oktober Vi meddelar att vi under gårdagen sände med tåg 50 kg borenit, 50 kg nitrolit för upplagets räkning. Vidare i fast räkning tändhattar nr 4 och 100 ringar stubin. Samtidigt måste vi meddela att vi i fortsättningen inte kan sända er dynamit med lastbil då vi inte kan få drivmedel. Vi ber er alltså att sända er order på dynamit och krut till vårt huvudkontor i Gyttorp senast den 28 oktober för att kunna få sprängmedlen med kruttåget i början av november. Nitroglycerin AB 23 maj Vi sänder med tåg för upplagets räkning 50 kg nitrolit, tändhattar nr 4, 200 d:o nr 6 elektriska med 1 m ledning samt med lastbil onsdagen den 24 maj 5o kg dynamit 19 mm, 150 kg dynamit 22 mm. Till Nya Asfaltbolagets arbeten vid Kungsängen ber vi er att inte lämna några sprängämnen eller tändmedel förrän på order av oss, eftersom vi ännu inte erhållit uppgifter från dem som har rätt att inneha sprängmedel. Nitroglycerin AB 29 maj Vi bekräftar gårdagens telefonsamtal, att det inte föreligger något hinder att utlämna dynamit och tändmedel som Nya Asfalt AB i Kungsängen önskar hämta vid magasinet. Dock inte mer än 50 kg åt gången. Nitroglycerin AB Vidare finns Forsedlar och frankerade kort med orderbekräftelser. Brun mapp märkt Aktier Aktiebrev för Köpmännens Finansaktiebolag med Viktor Jonssons namn. Påtryckt 10, 20 eller 25 % kapitalbetalning verkställd. Det verkar som att finansinstitutet gått omkull. Brun mapp med Köpekontrakt 20 augusti 1958 återsänder Byggnadsfirman Anders Diös köpebrevet på fastigheten Härnevi 12:55 i Upplands - Bro, som Viktor Jonsson sålt för kronor. Köpebrevet transporteras med oförändrade villkor på bostadsrättsföreningen Härnevi, Upplands Bro kommun. Brevet överkorsat och ny lagfart utfärdat. Anslutningsavtal för vatten och avlopp mellan Upplands - Bro kommun och Viktor Jonsson, som ägare av fastigheten Härnevi 12:56 i Bro socken. Anslutningsavgiften är kronor. Köp av fastighet i Tullinge. 1 oktober 1959 köper Viktor Jonsson, Tunnelbacken 9 i Tullinge av danske medborgaren Hermann Radzimanovski för kronor. Viktor Jonsson säljer till sonen Sture. 1 maj 1957 säljer f d handlanden Viktor Jonsson och fru Ellen Jonsson till sonen, handlande Sture Jonsson, Bro, fastigheten Härnevi 12:2 och kvadratmeter av fastigheten Härnevi 6 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

7 12:11 där magasinsbyggnader och dynamitkur som tillhör handelsrörelsen ligger. Köpesumma kronor Tomtförsäljning 24 maj 1957 säljer Viktor Jonsson kvm genom avstyckning av tomten Härnevi 12:11 för 2:25 kronor kvadratmetern till Sven Hallberg Bro. Viktor Jonsson säljer till Byggmästare Sven Andersson. 23 november 1961 säljer Viktor Jonsson Härnevi 12:56 i Bro socken till Byggmästare Sven Andersson, Bro för kronor. Köpebrev och lagfartsbevis när Jonas Jonsson säljer Rosenhill till Viktor Jonsson. 2 mars 1928 säljer Jonas Jonsson och Anna Jonsson, född Larsson till Handlanden Viktor Salomon Jonsson och hans hustru Ellen Augusta Josefina Jonsson, född Gradin lägenheten Bro Nr 1, kallad Rosenhill Nr 1, om har, avsöndrad från Härnevi Nr 12 i Bro socken mot en köpeskilling av kronor. Befallningshavandes i Uppsala läns Resolution angående avstyckningen daterad 17 juli 1916 (Jonas Jonsson och Viktor är inte släkt) Räkning från Upplands - Bro kommun angående hemhjälp 10 april 1968 betalar Ellen Jonsson 135 kronor till Upplands Bro kommun för 75 timmars hemhjälp. Utslag i lagsökningsmål Borgenären Viktor Jonsson, Tullinge har vid Sollentuna och Färentuna domsaga den 28 april 1948 begärt att gäldenären Edvin Andersson, erlägger 300 kronor för en växel samt 6 % från den 17 februari 1948 tills betalning sker. Dessutom 75 kronor för lagsökningskostnad och protestkostnad på 6 kronor 75 öre och 1/3 % i växelprovision. Gäldenären har inte inkommit med svar i laga tid, men han åläggs att ersätta borgenären fullt ut. Förbindelse Undertecknad Georg Söderlund, Åbo, Finland förbinder sig att ansvara för det belopp direktörerna Hjalmar Stendahl och Viktor Jonsson kan nödgas erlägga på grund av en borgensförbindelse de lovat ingå som säkerhet för kronor som min som Lorents Söderlund lånat i svensk bank. Åbo den 21 april 1951 Skuldförbindelser Ett antal skuldförbindelse där Viktor Jonsson lånat ut pengar till folk Diskonteringskredit Sedan Stockholms Järnvaru AB hos Handelsbanken ansökt om diskonteringskredit och handlande Viktor Jonsson, Bro jämte två andra borgensmän iklätt sig solidarisk borgen för ett belopp av kronor går undertecknade i underborgen som för egen skuld för beloppet, som Viktor Jonsson på grund av sitt borgensansvar kan behöva utgiva. Stockholm den 30 juni 1934 Oscar Johansson, John Johnsson, Sven Granlund 7 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

8 Lånehandling 25 april 1932 lånade Viktor Jonsson kronor på 4 månader till 5 % i Upplands Enskilda Bank Protokoll från bolagsstämma med Stockholms Järnvaru AB Årsredovisning och revisionsberättelse Deklarationer och skatter Skattekort för Viktor och Ellen Jonsson, Tullinge Fastighetsdeklaration Postbyggnad byggd kronor Magasinsbyggnad byggd kronor Brev till Länsstyrelsen Överklagande av krigskonjunkturskatten år Brev från Revisor Weine Lundgren. Deklarationer och fastighetsdeklarationer från 40- och 50 talen. Hälsovårdsordning rörande den yttre renhållningen inom Bro stationssamhälle i Bro och Lossas socknar. 1 Avträdet skall vara så inrättat att orenligheten upptas i täta, lätt flyttbara kärl av godkänd modell. Det skall placeras på tätt underlag. Det skall vara väl rengjort. Orenligheten bör helst bortföras från gården. Skall det användas till trädgårdsgödsling bör det ligga i kompost minst ett år. 2 För uppsamling av allt det fasta avfallet skall vid varje gård finnas täta, täckta kärl på tätt underlag. 3 Urin, diskvatten och annan flytande orenlighet som lätt kan ruttna, skall om det inte bortleds genom underjordisk avloppsledning, antingen samlas i täta flyttbara kärl eller om trädgårdstomten är tillräckligt stor slås på kompost. 4 I kärl för fast orenlighet och även kompost skall vid behov kalk, torvströ eller annat lämpligt ämne inblandas. 5 Det åligger gårdsägaren att bortforsla orenlighet och avfall. Vid av kommunen anordnade uppläggsplatser skall avfallet sorteras så att latrin, köksavfall och andra illaluktande ämnen läggs för sig och torrt skräp som ris och kvistar för sig. 6 Den som försummar detta straffas med böter mellan kronor. Den som inte nöjer sig med detta beslut klagar hos Kungl Maj:t. Besvären inges till Kongl Socialdepartementets expedition. Innehållet i mappar och kuvert kommer att förvaras i Kvistabergs källare. Vidare har ett stort antal kassaböcker, huvudböcker, dagböcker, försäljningsböcker om explosiva varor, återbäringsredovisning kreditmemorial, reseböcker m m sorterats efter årtal. De kommer att dels finnas på Klint och dels vid Kvistaberg. Inventarieböcker, den första från 1929 och spridda år fram till 1963 är sorterade och en del finns på Klint och en del på Kvistaberg. Handlingar rörande Bostadsrättsföreningen Härnevi, Bro förvaras på Klint Kallelse till informationsmöte för de blivande lägenhetsinnehavarna med finansiell kalkyl. 8 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

9 Deltagarlista. 23 november 1959 Brev av den 27 november 1959 om felaktiga lås. Stadgar Blå pärm med ansökningar och tillståndsbevis för inköp av sprängämne Tillståndsbevisen utfärdade av Enköpings polisdistrikt. Exempel på ärenden: 9 juli Lantbr Alvar Andersson, Apalle. Bålsta Sprängning av avloppsledning Valla 1:13, Apalle, Bålsta Nitrolit, dynamit och tändare. Ansökan den 23 februari 1962 från Byggmästare Sven Herman Andersson, född 21 april 1918 Att utföra smärre sprängningar i samband med byggnadsverksamhet. Varorna kommer att förvaras i kontorsbyggnad på arbetsplatsen, en träbyggnad 2,5gånger 3,5 meter. Assalås. Säljare Viktor Jonsson Ansökan den 4 februari 1963 från Kyrkvaktmästare Nils David Andersson, Frösunda, född 15 oktober 1894 Att spränga sten och tjäle vid gravöppning. Varorna förvaras i Bårhuset i Kalmar kyrka. Tegelhus med instickslås. Ansökan den 28 augusti 1958 från maskinstationsinnehavare Fritiof Georg Oskar Abrahamsson, Tibble, Stockholms Näs, född 27 september 1914 Sprängning av jordsten och berg i jordbruk och stuggrunder. Varorna förvaras vid Tranbygge gård i Västra Ryds socken i stenkällare med järndörrar och hänglås. Säljare Sture Jonsson. Tillståndsbevis den 28 augusti 1968 för Stenarbetaren Albert Blomqvist, Granbacken, Bro, att undertiden 28 augusti augusti 1970 inneha 100 kg krut eller sprängämnen, dock på en gång 5 kilo samt 500 sprängkapslar, dock bara 50 på en gång. Förvaring i kur av plank avsedd endast för sprängämne, dubbla lås vid Ådö 1:22. Avsedd för dikes-, grund-, sten- samt bergssprängningar Tillståndsbevis den 16 november 1967 för Erik Eklund, AB Bergedahl & Höckert, Kungsängen, att under tiden 16 november november 1968 köpa kilo sprängämne, dock 50 kilo på en gång samt sprängkapslar dock 100 på en gång. Förvaras i sprängämneskista tillverkad under Sprängämnesinspektionens kontroll Typ NAB b Nr 6502 vid Råby gård Används vid sprängning av c:a 800 meter ny väg som ansluter till E 19 vid Shell i Bro. Det mesta köps från Nitro Nobel Vinterviken, Stockholm 6 september 1961 söker 1:ste polisassistent Lars Johan Borin, född 14 december 1916, Larsgården i Bro, att få köpa 15 kilo sprängämne, dock endast 5 kilo på en gång samt 75 sprängkapslar dock 25 på en gång, för att spränga stubbar vid Bro Brukshundsklubb vid Fredriksberg i Bro socken. Då endast 5 kilo uttages per gång från leverantören Viktor Jonssons Eftr. och förbrukas genast, behövs inget eget förvaringsställe. 9 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

10 9 januari 1961 söker AB Mälardalens Tegelbruk Stockholm 3, om att få köpa 2 kilo sprängämne för att för Brogårds Tegelbruk räkning spränga i Brukets sandtag vid Lindormsnäs. Förvaring vid Tegelbruket i förrådslokal med hänglås 29 mars 1960 söker Väg- och Vatten Ingenjör Vidar Borgström, född 10 mars 1924, att för sten och bergsprängning på tomt nr 153 på Smidö få köpa 100 kilo sprängmedel, dock bara 1 2 kilo i taget. Inget sprängämne kommer att förvaras på tomten utan överblivet lämnas i Viktor Jonssons affär före stängningsdags. Vintern 1959 köptes mycket sprängämne för sprängning av tjäle i Drageborgs grustag i Bålsta. 7 mars 1961 begär major Gerry Dyrssen, född 20 augusti 1923, Öråkers gård, Kungsängen, att få köpta 30 kilo sprängämne och 100 sprängkapslar för stubbsprängning vid gården. Förvaring i en skrubb i särskilt förråd i maskinhall i Öråker. Yalelås. Förvaringsstället ligger 250 meter från närmaste byggnad som bebos av annan än förbrukaren och hans familj. Sökanden får endast ha 5 kilo på en gång. Fullmakt för Johan Karlsson, Fånäs, Bålsta att uppköpa för min räkning 5 kilo dynamit på bifogat intyg. Bålsta den 15 september 1955 R G Dalersjö. 10 augusti 1964 begär Sven Ture Erdholm, född 24 februari 1919, att få köpa 250 kg sprängämne och 700 sprängkapslar att användas under augusti månad för sprängning av väg Bagarbagen - i Bro samhälle för Widmark & Platzers räkning. Sprängämnet köpes ut endast i den mängd som behövs för dagen. Vägförvaltningen i Uppsala län köper genom Förrådets föreståndare, Vägmästare Knut Martin Forsberg, Yttergran och Förrådets vikarierande föreståndare Förrådsman Gustav Martin Olsson, Eriksdal i Kalmar 700 kg sprängämnen och sprängkapslar att användas under tiden 1 november december Endast 50 kg sprängämnen och 200 kapslar får innehas på en gång. Förvaras i sprängkista Typ N A B 8 tillverknings nr 3004 på betongfundament vid Vägförvaltningens förråd i Bålsta. Sprängämnet inköps hos Sture Jonson. 20 september 1962 begär Byggmästare Johan Gustav Vilhelm Olsson, Solhaga, Bro att få köpa 50 kg sprängämnen och 1000 sprängkapslar för sprängning av grunder under 1 år. Sprängämnet får endast tas ut 5 kg i taget och kommer att förvaras i källarvåning i bostadshus i ett gammalt dyrkfritt kassaskåp. Sven Håkan Egon Svensson (Bro & Bålsta elektriska byrå) önskar köpa 1 kg sprängämne att användas tills vidare för sprängning av gropar för stolpresning vid byggandet av elektriska luftledningar. Enligt överenskommelse med Gustafsson vid Väg & Vattenbyggnads firman Eric Andersson i Sollentuna, får vi disponera deras lagerkista som är en järnkista i det fria med dubbla lås. April 1958 begär Tegelmästare Lars Börje Schwerin, Tegelbruket i Bro, att få köpa sprängmedel för att spränga i lergroparna. 10 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

11 Statens Järnvägar köpte 500 kg sprängämnen och sprängkapslar under för dränerings- och ev dubbelspårsarbeten på jänvägen Krägga Spånga. Sprängämnen sändes från Viktor Jonssons affär med tåg till Överbanmästaren vid Statens Järnvägar i Bålsta. Pärmen kommer att förvaras på Klint. Bro den 11 juli 2009 Gudrun Sandén 11 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-01-29 BESLUT Rottneros AB Att. Verkställande direktören Carl-Johan Jonsson Box 144 826 23 Söderhamn FI Dnr 14-11365 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-09-01 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Att. Tomas Hedberg FI Dnr 15-10434 105 34 STOCKHOLM Delgivning nr 2 Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-04-04 BESLUT Nordnet AB (publ) FI Dnr 10-11865 Box 14077 Delgivning nr 2 167 14 Bromma Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-29 BESLUT Midway Holding Aktiebolag FI Dnr 14-1162 Verkställande direktören Peter Svensson Delgivning nr 2 Gustav Adolfs Torg 47 211 39 MALMÖ Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-21 BESLUT Carnegie Fonder AB FI Dnr 14-8288 Verkställande direktören Hans Hedström Delgivning nr 2 Box 7828 103 97 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Datum. Bostadshus, BRF Fastighetsägare. Se Betalkontofaktura. Se Villkorsöversikt kr

Datum. Bostadshus, BRF Fastighetsägare. Se Betalkontofaktura. Se Villkorsöversikt kr TRYGG HANSA Försäkringsbrev Sid 1 14113 Försäkringsnummer Forsatongsbd 16 05 01-170430 OrgansationsnriPersonnr 769616-5120 Betalningssatt Betalkonto 280542479 Brf Berg Västra von Posts Väg 7 444 48 STENUNGSUND

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-06-02 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-1411 Verkställande direktören Annika Falkengren Delgivning nr 2 Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna Kopieböcker B Inbundna 3 4 90 maj 907 juni 907 februari 9 februari 9 april 93 april 93 september 94 Utgående handlingar B Kuvert 3 4 906 93 januari 908 908 908 Diverse anteckningar, utgående handlingar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-08-28 B E S L U T Feelgood Svenska AB Verkställande direktören Joachim Morath FI Dnr 13-5066 Box 5254 Delgivning nr 2 102 46 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Posten i Stångby. Brevkort, poststämplat Stångby 8/7 1908. Sven-Erik Strand

Posten i Stångby. Brevkort, poststämplat Stångby 8/7 1908. Sven-Erik Strand Posten i Stångby Sven-Erik Strand För den som flyttade till Stångby 1970, innebar den första kontakten med posten en trivselfaktor. Först handslaget genom luckan med ett vänligt Välkommen till Stångby

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-01-08 BESLUT Bulten AB FI Dnr 14-10285 Verkställande direktören Delgivning nr 2 Box 9148 400 93 GÖTEBORG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-02-17 BESLUT Autocash A TM System AB Att. Verkställande direktören Amalia Jönssons gata 21 42131 VÄSTRAFRÖLUNDA Fl Dnr 14-16780 Delgivning nr I Finansinspektionen Box 7821 SE-1 0397 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Avbeställningsskydd 1 Försäkringstagare (kortinnehavare) Kortnummer Personnummer Namn Telefonnummer privat Telefonnummer arbete/mobil Bostadsadress Ortsadress (postnr

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv 2015-12-02

Vallentuna Folkrörelsearkiv 2015-12-02 Vallentuna Folkrörelsearkiv 2015-12-02 Handlingar rörande Grana by i Vallentuna socken Nedanstående handlingar totalt inlämnades 1797 Utdrag ur laga ting Vallentuna Härad 1797 Anteckningar angående köp

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-07-18 B E S L U T Karolinska Development AB FI Dnr 12-6054 Att. Verkställande Direktören Delgivning nr 2 Fogdevägen 2A 171 65 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-18 B E S L U T Alfa Laval AB FI Dnr 12-2998 att. Lars Renström Delgivning nr 2 Box 73 221 00 LUND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-10-01 BESLUT Axfood AB FI Dnr 14-11581 Verkställande direktören Anders Strålman Delgivning nr 2 107 69 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-04 B E S L U T AIK Fotboll AB (publ) Verkställande direktören Thomas Edselius FI Dnr 12-7564 Box 1257 Delgivning nr 2 171 24 Solna Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-07-10 BESLUT Opcon Aktiebolag FI Dnr 14-6294 Verkställande direktören Rolf Hasselström Delgivning nr 2 Box 15085 104 65 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-17 B E S L U T RNB Retail and Brands AB FI Dnr 13-8204 Verkställande direktören Magnus Håkansson Delgivning nr 2 Box 16142 103 23 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-11 BESLUT T Intressenter AB Att: Anders Blomkvist FI Dnr 14-414 Box 3035 Delgivning nr 2 750 03 Uppsala Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-05-14 B E S L U T Tindaf AB FI Dnr 11-12790 Att. Verkställande direktören Delgivning nr. 2 Nybrokajen 4 111 48 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Finansinspektionen [Brunnsgatan

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-06-04 BESLUT Avanza Bank Holding AB FI Dnr 09-3461 Box 1399 Delgivning nr 2 111 93 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara 1(5) TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara (Fylls i av Räddningstjänsten) Inkom: Diarienr: Ansökan avser Nytt tillstånd Ny föreståndare Namn- eller adressändring till befintligt tillstånd Ansökan för förvärv

Läs mer

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1950 1963 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även D:4 och G:1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 1 1944 1949 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, B:3,

Läs mer

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Dokumentnummer 7.6.1 1(5) Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Allmänt Handhavande av enskilds ekonomi, där den enskilde har någon form av insats

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-04-04 BESLUT Skagen AS FI Dnr 11-718 Skagen 3 Delgivning nr 2 4006 Stavanger NORGE Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-27 B E S L U T Global Health Partner AB FI Dnr 13-5259 Östra Hamngatan 26-28 Delgivning nr 2 411 09 Göteborg Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

Läs mer

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 2011-05-16 BESLUT AB Industrivärden FI Dnr 11-2537 c/o advokaten Sven Unger Delgivning nr 2 Box 7821 Mannheimer Swartling advokatbyrå Box 1711 111 87 STOCKHOLM Finansinspektionen SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-06-10 B E S L U T G5 Entertainment AB Att: Verkställande direktören Odd Bolin FI Dnr 15 4395 Riddargatan 18 Delgivning 2 114 51 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-08-27 BESLUT Handelsbanken Fonder AB FI Dnr 14-5055 Verkställande direktören Javiera Ragnartz Delgivning nr 2 Blasieholmstorg 12 106 70 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-05-04 BESLUT AB Novestra Att: Verkställande direktören Johan Heijbel FI Dnr 15 5030 Grev Turegatan 3, 4 tr Delgivning 2 114 46 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Tillståndsansökan explosiv vara

Tillståndsansökan explosiv vara Tillståndsansökan explosiv vara För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan Ifylld blankett skickas till:, Box 4434, 203 15 Malmö Datum: Ansökan om tillstånd till

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om försäljning & köp av fast egendom och bostadsrätter 2015-05-19 Information om försäljning eller köp av fast egendom/bostadsrätt som underårig/huvudman äger

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-09-02 BESLUT Haldex AB FI Dnr 14-8037 Verkställande direktören Bo Annvik Delgivning nr 2 Box 507 261 24 Landskrona Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

1 BULGARIEN INSTRUKTION

1 BULGARIEN INSTRUKTION 1 BULGARIEN INSTRUKTION ANSÖKAN Instruktionen skall vara till hjälp för sammanställningen av din adoptionsansökan till Bulgarien. För att undvika såväl onödigt arbete som ökade kostnader är det viktigt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-09-08 B E S L U T Orexo AB FI Dnr 15-8937 Verkställande direktören Nikolaj Sörensen Delgivning nr 2 Box 303 751 05 Uppsala Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Försäkringsvillkor 2011-01-01 ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Sid 1 (12) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten 031-60 54 68 0736-60 54 68 KOMPLETTERING 2011-12-13 Diarienummer 575-22836-2011 1490-1161 Naturvårdsverket Att: Kristina Sjödin Enheten för förorenade

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-07- 29 B E S L U T Trig Social Media AB FI Dnr 15-4921 Verkställande direktören Peter Kristoffersson Delgivning nr 2 Box 1268 131 28 Nacka Strand Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer