Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999."

Transkript

1 Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni juli 2009 började Seija Ullgren och Gudrun Sandén arbetet med att sortera och bearbeta materialet, som betår bl a av kassaböcker, almanackor, inventarieböcker, dagböcker, kontoböcker, försäkringsbrev, familjen Jonssons personliga handlingar och mycket mera. Materialet kommer att förvaras dels på Klint och dels i Kvistabergs källare. Började sortera Kontoböcker efter årgångar. Den första är från Sedan finns spridda årgångar t o m Det finns olika inbindningar. Ett par år är inte inbundna, utan bara sammanbuntade. Innehåller är kopiorna på tunt papper där inköpen som gjordes på bok är handskrivna. Att handla på bok var vanligt. Man skrev upp det som köptes och betalade senare. Originalet fick köparen vid betalningstillfället. Forskningsförslag: *Jämföra krigsårens inköp med andra år. Det finns kontoböcker från första världskriget 1914 och andra världskriget på 40-talet. *Jämföra inköp från ekonomiskt starka hushåll med dem som hade svagare ekonomi. *Lista de frekventaste varorna. *Jämföra priser under perioden. *Vad köpte de anställda vid Brogård. Jämföra med deras inkomster i kontanter och in natura så kallad stat, som finns i Brogårdsarkivet. *Vad behövde man köpa i affär om man hade lanthushåll? *Vad fanns på hyllorna i en lanthandel? Materialet ställs i sin helhet i Kvistaberg. Grön trasig mapp ombunden med kristidssnören av papper innehållande försäkringar. Uppsala läns Brandstodsbolag 26 september Brandförsäkring byggnader vid Härnevi 12:7 på kronor. Årspremie 7 kronor Brandförsäkring lösöre vid Rosenhill, Härnevi 12:11 på kronor. Årspremie 39:35 kronor Brandförsäkring byggnader vid Rosenhill, Härnevi 12:11 på kronor. Årspremie 130:90 kronor. Försäkringstagare Viktor Jonsson, handlare. Samma bolag 14 mars Brandförsäkring byggnader vid Härnevi 12:7 på kronor. kronor. Årspremie 5:95 kronor. Brandförsäkring byggnader vid Rosenhill, Härnevi 12:11 på kronor. Årspremie 122:50 kronor Brandförsäkring byggnader vid f d Telefonstationen, Härnevi 12:28 på kronor. Årspremie 10:50 kronor. Försäkringstagare Viktor Jonsson f d handlare. Garageföreskrifter. 1 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

2 Stadgar för Bro stationssamhälles Fastighetsförening utan personlig ansvarighet. Registrerades den 30 november 1933 hos Befallningshavande i Uppsala län. Inträdesavgift 5 kronor och 5 kronor i årsavgift. Undertecknad av Evald Karlsson, E Ant Blomkvist, J G Olsson, V Jonsson. Carl Axel Larsson Köpmännens Brandförsäkringsbolag Inbrottsförsäkring på kronor. Årspremie 51:30. Lokal Rosenhill, Bro. Lanthandel Katrineholm den 9 oktober 1935 Brandförsäkring för lanthandel med varulager förvarat i butik och 2 magasin. Ena magasinet inrymmer explosiva varor av 1:sta och 2:dra klass högst 25 kilo. Försäkringssumma kronor. Årspremie 25:65 kronor. Ägare köpman Viktor Jonsson Katrineholm 30 december 1931 Olycksfallsförsäkringsbolaget Mercur Betald med 39:56 kronor den 28 februari 1934 för Firma Viktor Jonsson, Bro. Flera blanketter för Anmälan om olycksfall i arbetet. Försäkringsbolaget Hermes Brandförsäkring för köpman Viktor Jonsson rörande lanthandel med tillhörande varulager kronor, butiks- och kontorsinventarier kronor, bodinredning kronor, varulager i 2 magasin kronor. Summa kronor Stockholm 31 december 1937 Brandförsäkring för Köpman Viktor Jonsson rörande varulager förvarat i en på alla sidor reveterad byggnad av trä kronor samt varulager förvarat i magasinsbyggand av trä kronor. Summa kronor. Årspremie 25:65kronor Högst 50 kilo explosiva varor av 1:sta klassen får förvaras i magasinet därav högst 10 kilo av annat än krut. Högst 100 kilo explosiva varor av 2:dra klassen, därav högst 2 kilo tändhattar. Stockholm 30 juni 1941 Inbrottsförsäkringsbrev i Winterhur. Handlande Viktor Jonsson, Bro är försäkrad för kronor med årspremie 30:60 kronor. Omfattar personlig lösegendom på kronor värde kronor) samt affärsinredning, inventarier och material värt kronor och försäkrat till kronor Kungsängen 15 oktober I samma bolag har Viktor Jonsson en ansvarsförsäkring som gäller hans innehav av lanthandel i Bro kronor för varje skadad eller dödad person, när flera personer skadas samtidigt eller dödas, vid skada på främmande egendom Premien är 22 kronor per år Stockholm den 21 oktober 1934 Den 12 juli 1935 säger Viktor Jonsson upp inbrottsförsäkringen, som upphör att gälla från den 15 oktober 1935 Försäkringsbolaget Fylgia automobilförsäkring. 2 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

3 Försäkring för en personautomobil för privat- och affärsbruk, ej använd av handelsresande, resehandlare eller reseinspektör. Trafiknummer C 423. Fabrikat Dodge M tillverkningsår Värde 3:000 kronor. Ansvarsförsäkring för varje skadad eller dödad person kronor, om flera personer skadas eller dödas kronor samt kronor vid egendomsskada Vagnskade försäkring för kronor, brandskada för kronor, stöldförsäkring för kronor Premien för året 240:60 kronor Stockholm den 11 maj 1932 Besiktningsinstrument på Dodge M.54894, som då tillhörde verkmästare Gunnar Westerberg i Södertälje. Södertälje den 8 augusti 1928 Automobilförsäkring. Personbil för privat och affärsbruk ej använd av handelsresande, resehandlare eller reseinspektör. Trafiknummer C. Fabrikat Volvo Tillverkningsår Värde 7:000 kronor Ansvarighetsförsäkring kronor för varje skadad eller dödad person kronor om flera personer skadas eller dödas samtidigt, kronor vid egendomsskada Vagnskade försäkring 7.000, Brandförsäkring 7.000, Stöldförsäkring kronor Premien 338 kronor per år. Nu betalas 289:06 kronor Stockholm den 13 augusti 1932 Brev från Kungl Automobilklubben till Viktor Jonsson. Vi erkänner tacksamt mottagandet av 289:06 kronor för försäkringen. Stockholm den 23 augusti 1932 Tillägg till försäkringsbrev. Sedan försäkringstagaren uppgivit att det försäkrade motorfordonets värde numera är 5:000 kronor sänks försäkringsvillkoren för vagnskada, brand- och stöldförsäkring till kronor Premien blir i fortsättningen med 20 % bonus 246:40 kronor Stockholm den 10 augusti 1934 Försäkringsbolaget Hansa Fastighetsförsäkringsbrev. Handlande Viktor Jonsson, Bro har fastigheten Härnevi 13 och 14 i Bro försäkrad under 10 år från den 25 juni 1940 enligt följande Brandförsäkring kronor Hyresförlust kronor Vattenskada kronor Hyresförlust på grund av vattenskada 280 kronor Inbrottsförsäkring kronor Ansvarsförsäkring med ersättning vid personskada kronor Dock för varje skadad eller dödad person högst kronor Egendomsskada högst kronor Fastigheten är postkontor med taxeringsvärde kronor Årlig premie 54:19 kronor Depositionsbevis från Upplands Enskilda Bank angående aktier i Svenska Sockerfabriks AB och Svenska Tändsticksaktiebolaget. 3 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

4 Handlingar rörande Sture Jonssons olycksfall Den 19 februari 1934 skadade sig Sture Jonsson i affären. Diagnosen kan jag inte läsa. Man vänder sig till olycksfallsförsäkringsbolaget Mercur och presenterar en räkning om läkarbesök hos doktor Rosell i Bålsta á 5 kronor samt bilfärd till Akademiska Sjukhuset á 25 kronor. Läkarintyg från läkare vid Akademiska Sjukhuset där Sture behandlats och vid behandlingen fått gipsförband av något slag. Han blir också sjukskriven i 6 veckor. Vid beslut om ersättning för skadan anser försäkringsbolaget att då den skadade är arbetsgivarens hemmavarande son och sålunda enligt bestämmelserna i 2 av lagen om försäkring för olycksfall i arbetet ej är att anse som arbetare, har ersättning ej kunnat tillerkännas. Stockholm den 17 mars 1934 Brev från Thulebolagen angående inbrottsskada till Viktor Jonsson december Bolaget redogör för hans försäkringar men oklarheter gör att de begär kompletterande uppgifter innan de kan behandla ärendet. Thulebolagen samlingsbrev för företagarens försäkringar. Handlande Viktor Jonsson, Bro Brandförsäkring kronor Avbrottsförsäkring kronor Vattenledningsskada kronor Inbrottsförsäkring kronor 17 november 1943 Uppsala läns Brandstodsbolag. Anmälan om lösegendom Försäkring av lösegendom vid hemmanet Härnevi, handelslägenheten Roenhill, Bro socken. Möbler, husgeråd, linne säng- och gångkläder m m kronor Konstsaker tavlor och 2 antika speglar á 800 styck. Summa kronor Mattor 1.800, böcker 1.000, Silver och Kristallsaker 2.400, Tennsaker 200, Radio 359, Zeisskirade och kamera 400. Summa 700 kronor Vapen cyklar 360 kronor Summa kronor Efter skedd granskning på stället godkänner brandstodskommittén i Bro försäkringsvärdet till kronor och ansvarighetsbeloppet till kronor Bro den 22 juli 1941 A M Hedberg, Oscar Lindhé, J G Olsson Två listor med alla familjen Jonssons försäkringar och deras förfallodagar. Brandförsäkringsbolaget Fenix Köpman Viktor Jonsson, Bro försäkrar 1 boningshus kronor 1 magasin kronor Summa kronor. Premien 160 kronor Stockholm 4 maj 1934 Försäkringstagare: Viktor Jonsson. Försäkring på lägenheten nr 6 invid Bro station. Försäkringssumma kronor, Premie 80 kronor Förfallodag den 29 november D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

5 Försäkringsbolaget Heimdall glasförsäkring Viktor Jonsson är ägare till försäkring mot förlust på grund av skada på glasföremål genom bräck eller sönderslagning. Sammanlagt värde kronor Försäkringslokalen är belägen i Bro stationssamhälle och utgörs av en diversehandel 2 ytter spegelglas försäkringssumma 490 kronor, 2 innerglas ytterglas försäkringssumma 115 kronor, 1 innerglas 115 Summa kronor Premien 22:58 kronor Stockholm 4 juni 1931 Allmänna Pensionsförsäkringsbolaget Pensionsförsäkring för Viktor Jonsson på ett årligt belopp av kronor, att utbetalas med 300 kronor per kvartal. Utbetalningen sker första gången 8 juni Pensionsbeloppet utbetalas i 20 år, men om den försäkrade lever den 8 juni 1968 fortgår utbetalningen till hans död. Premien är för helt år kronor 8 öre t om med den 1 juni Stockholm den 20 juli 1934 Stort vitt kuvert, som innehåller kvitton på betalda försäkringar. Brun mapp märkt Nitroglycerin Aktiebolaget med korrespondens mellan Bolaget och Viktor Jonsson 23 april 1932 beställer Viktor Jonsson från Vinterviken med bil 500 kg dynamit, 450 kg nitrolit, 50 kg borenit, 500 ringar stubin och med tåg till Bro station tändhattar nr 4, nr 8, tändhattar nr 6. Bilen beräknas komma till Bro klockan 1.45, då vi ber er möta för att ta hand om sprängämnena och lägga dem i magasinet. Högaktningsfullt Nitroglycerin AB 18 januari Vi ber er att för vår räkning mot kvitto och i vanlig ordning lämna till följande av Statens Arbetslöshetskommission arbetsplatser. Nr 556 Rotebrovägen vid Stäket 100 kg dynamit Nr 645 Vällstavägen vid Stäket 100 kg dynamit För anteckning i dagboken meddelar vi att arbetsplats 645 Vällstavägen har Länsstyrelsens tillstånd att för vägarbetet Vällsta - Eds kyrka inneha 100 kg sprängämne Vid vägarbetet Rotebro - Stäket finns tillstånd för 200 kg sprängämne. Nitroglycerin AB 30 oktober Beställs från Vinterviken med bil som beräknas komma till Bro klockan kg dynamit, 100 kg nitrolit. Nitroglycerin AB 26 juni Vi ber att ni för vår räkning levererar 150 kg dynamit till Statens Arbetslöshetskommission vid Stäket nr 556 Rotebrovägen och till arbetsplats 645 Vällstavägen 50 kg dynamit. Nitroglycerin AB 28 maj Länsstyrelsen i Uppsala län resolution med anledning av att Nya Asfalt Aktiebolaget i Stockholm ansökt att från till 1 juli 1940 på Tibble gårds ägor, vid allmänna vägen Stäket - Kungsängen - Aspviks kvarn i Stockholms Näs socken, få förvara dynamit i en jordkällare. Landsfiskalen i Håbo distrikt och sprängmedelsinspektören har avgivit yttrande. Länsstyrelsen medger att Nya Asfaltbolaget tillsvidare till den 1 juli 1940 får i ett tillfälligt magasin för eget behov ha högst 50 kg dynamit och högst 5 kg tändhattar på en gång jämte stubin under följande villkor: 5 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

6 Att källaren förses med dubbla lås, minst ett kolvlås Att tändhattarna förvaras skilda från andra explosiva varor Att källaren förses med tydligt anslag att där finns explosiva varor Att sökande noggrant följer Förordningen för Explosiva varor 27 januari Vi tillåter oss påpeka att i ert upplag finns 11 kg nitrolit upptaget, vilket noterats som borenit i rapporterna. Vi ber er uppta sprängämnet under rätt kolumn. Högaktningsfullt Nitroglycerin AB 21 oktober Vi meddelar att vi under gårdagen sände med tåg 50 kg borenit, 50 kg nitrolit för upplagets räkning. Vidare i fast räkning tändhattar nr 4 och 100 ringar stubin. Samtidigt måste vi meddela att vi i fortsättningen inte kan sända er dynamit med lastbil då vi inte kan få drivmedel. Vi ber er alltså att sända er order på dynamit och krut till vårt huvudkontor i Gyttorp senast den 28 oktober för att kunna få sprängmedlen med kruttåget i början av november. Nitroglycerin AB 23 maj Vi sänder med tåg för upplagets räkning 50 kg nitrolit, tändhattar nr 4, 200 d:o nr 6 elektriska med 1 m ledning samt med lastbil onsdagen den 24 maj 5o kg dynamit 19 mm, 150 kg dynamit 22 mm. Till Nya Asfaltbolagets arbeten vid Kungsängen ber vi er att inte lämna några sprängämnen eller tändmedel förrän på order av oss, eftersom vi ännu inte erhållit uppgifter från dem som har rätt att inneha sprängmedel. Nitroglycerin AB 29 maj Vi bekräftar gårdagens telefonsamtal, att det inte föreligger något hinder att utlämna dynamit och tändmedel som Nya Asfalt AB i Kungsängen önskar hämta vid magasinet. Dock inte mer än 50 kg åt gången. Nitroglycerin AB Vidare finns Forsedlar och frankerade kort med orderbekräftelser. Brun mapp märkt Aktier Aktiebrev för Köpmännens Finansaktiebolag med Viktor Jonssons namn. Påtryckt 10, 20 eller 25 % kapitalbetalning verkställd. Det verkar som att finansinstitutet gått omkull. Brun mapp med Köpekontrakt 20 augusti 1958 återsänder Byggnadsfirman Anders Diös köpebrevet på fastigheten Härnevi 12:55 i Upplands - Bro, som Viktor Jonsson sålt för kronor. Köpebrevet transporteras med oförändrade villkor på bostadsrättsföreningen Härnevi, Upplands Bro kommun. Brevet överkorsat och ny lagfart utfärdat. Anslutningsavtal för vatten och avlopp mellan Upplands - Bro kommun och Viktor Jonsson, som ägare av fastigheten Härnevi 12:56 i Bro socken. Anslutningsavgiften är kronor. Köp av fastighet i Tullinge. 1 oktober 1959 köper Viktor Jonsson, Tunnelbacken 9 i Tullinge av danske medborgaren Hermann Radzimanovski för kronor. Viktor Jonsson säljer till sonen Sture. 1 maj 1957 säljer f d handlanden Viktor Jonsson och fru Ellen Jonsson till sonen, handlande Sture Jonsson, Bro, fastigheten Härnevi 12:2 och kvadratmeter av fastigheten Härnevi 6 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

7 12:11 där magasinsbyggnader och dynamitkur som tillhör handelsrörelsen ligger. Köpesumma kronor Tomtförsäljning 24 maj 1957 säljer Viktor Jonsson kvm genom avstyckning av tomten Härnevi 12:11 för 2:25 kronor kvadratmetern till Sven Hallberg Bro. Viktor Jonsson säljer till Byggmästare Sven Andersson. 23 november 1961 säljer Viktor Jonsson Härnevi 12:56 i Bro socken till Byggmästare Sven Andersson, Bro för kronor. Köpebrev och lagfartsbevis när Jonas Jonsson säljer Rosenhill till Viktor Jonsson. 2 mars 1928 säljer Jonas Jonsson och Anna Jonsson, född Larsson till Handlanden Viktor Salomon Jonsson och hans hustru Ellen Augusta Josefina Jonsson, född Gradin lägenheten Bro Nr 1, kallad Rosenhill Nr 1, om har, avsöndrad från Härnevi Nr 12 i Bro socken mot en köpeskilling av kronor. Befallningshavandes i Uppsala läns Resolution angående avstyckningen daterad 17 juli 1916 (Jonas Jonsson och Viktor är inte släkt) Räkning från Upplands - Bro kommun angående hemhjälp 10 april 1968 betalar Ellen Jonsson 135 kronor till Upplands Bro kommun för 75 timmars hemhjälp. Utslag i lagsökningsmål Borgenären Viktor Jonsson, Tullinge har vid Sollentuna och Färentuna domsaga den 28 april 1948 begärt att gäldenären Edvin Andersson, erlägger 300 kronor för en växel samt 6 % från den 17 februari 1948 tills betalning sker. Dessutom 75 kronor för lagsökningskostnad och protestkostnad på 6 kronor 75 öre och 1/3 % i växelprovision. Gäldenären har inte inkommit med svar i laga tid, men han åläggs att ersätta borgenären fullt ut. Förbindelse Undertecknad Georg Söderlund, Åbo, Finland förbinder sig att ansvara för det belopp direktörerna Hjalmar Stendahl och Viktor Jonsson kan nödgas erlägga på grund av en borgensförbindelse de lovat ingå som säkerhet för kronor som min som Lorents Söderlund lånat i svensk bank. Åbo den 21 april 1951 Skuldförbindelser Ett antal skuldförbindelse där Viktor Jonsson lånat ut pengar till folk Diskonteringskredit Sedan Stockholms Järnvaru AB hos Handelsbanken ansökt om diskonteringskredit och handlande Viktor Jonsson, Bro jämte två andra borgensmän iklätt sig solidarisk borgen för ett belopp av kronor går undertecknade i underborgen som för egen skuld för beloppet, som Viktor Jonsson på grund av sitt borgensansvar kan behöva utgiva. Stockholm den 30 juni 1934 Oscar Johansson, John Johnsson, Sven Granlund 7 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

8 Lånehandling 25 april 1932 lånade Viktor Jonsson kronor på 4 månader till 5 % i Upplands Enskilda Bank Protokoll från bolagsstämma med Stockholms Järnvaru AB Årsredovisning och revisionsberättelse Deklarationer och skatter Skattekort för Viktor och Ellen Jonsson, Tullinge Fastighetsdeklaration Postbyggnad byggd kronor Magasinsbyggnad byggd kronor Brev till Länsstyrelsen Överklagande av krigskonjunkturskatten år Brev från Revisor Weine Lundgren. Deklarationer och fastighetsdeklarationer från 40- och 50 talen. Hälsovårdsordning rörande den yttre renhållningen inom Bro stationssamhälle i Bro och Lossas socknar. 1 Avträdet skall vara så inrättat att orenligheten upptas i täta, lätt flyttbara kärl av godkänd modell. Det skall placeras på tätt underlag. Det skall vara väl rengjort. Orenligheten bör helst bortföras från gården. Skall det användas till trädgårdsgödsling bör det ligga i kompost minst ett år. 2 För uppsamling av allt det fasta avfallet skall vid varje gård finnas täta, täckta kärl på tätt underlag. 3 Urin, diskvatten och annan flytande orenlighet som lätt kan ruttna, skall om det inte bortleds genom underjordisk avloppsledning, antingen samlas i täta flyttbara kärl eller om trädgårdstomten är tillräckligt stor slås på kompost. 4 I kärl för fast orenlighet och även kompost skall vid behov kalk, torvströ eller annat lämpligt ämne inblandas. 5 Det åligger gårdsägaren att bortforsla orenlighet och avfall. Vid av kommunen anordnade uppläggsplatser skall avfallet sorteras så att latrin, köksavfall och andra illaluktande ämnen läggs för sig och torrt skräp som ris och kvistar för sig. 6 Den som försummar detta straffas med böter mellan kronor. Den som inte nöjer sig med detta beslut klagar hos Kungl Maj:t. Besvären inges till Kongl Socialdepartementets expedition. Innehållet i mappar och kuvert kommer att förvaras i Kvistabergs källare. Vidare har ett stort antal kassaböcker, huvudböcker, dagböcker, försäljningsböcker om explosiva varor, återbäringsredovisning kreditmemorial, reseböcker m m sorterats efter årtal. De kommer att dels finnas på Klint och dels vid Kvistaberg. Inventarieböcker, den första från 1929 och spridda år fram till 1963 är sorterade och en del finns på Klint och en del på Kvistaberg. Handlingar rörande Bostadsrättsföreningen Härnevi, Bro förvaras på Klint Kallelse till informationsmöte för de blivande lägenhetsinnehavarna med finansiell kalkyl. 8 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

9 Deltagarlista. 23 november 1959 Brev av den 27 november 1959 om felaktiga lås. Stadgar Blå pärm med ansökningar och tillståndsbevis för inköp av sprängämne Tillståndsbevisen utfärdade av Enköpings polisdistrikt. Exempel på ärenden: 9 juli Lantbr Alvar Andersson, Apalle. Bålsta Sprängning av avloppsledning Valla 1:13, Apalle, Bålsta Nitrolit, dynamit och tändare. Ansökan den 23 februari 1962 från Byggmästare Sven Herman Andersson, född 21 april 1918 Att utföra smärre sprängningar i samband med byggnadsverksamhet. Varorna kommer att förvaras i kontorsbyggnad på arbetsplatsen, en träbyggnad 2,5gånger 3,5 meter. Assalås. Säljare Viktor Jonsson Ansökan den 4 februari 1963 från Kyrkvaktmästare Nils David Andersson, Frösunda, född 15 oktober 1894 Att spränga sten och tjäle vid gravöppning. Varorna förvaras i Bårhuset i Kalmar kyrka. Tegelhus med instickslås. Ansökan den 28 augusti 1958 från maskinstationsinnehavare Fritiof Georg Oskar Abrahamsson, Tibble, Stockholms Näs, född 27 september 1914 Sprängning av jordsten och berg i jordbruk och stuggrunder. Varorna förvaras vid Tranbygge gård i Västra Ryds socken i stenkällare med järndörrar och hänglås. Säljare Sture Jonsson. Tillståndsbevis den 28 augusti 1968 för Stenarbetaren Albert Blomqvist, Granbacken, Bro, att undertiden 28 augusti augusti 1970 inneha 100 kg krut eller sprängämnen, dock på en gång 5 kilo samt 500 sprängkapslar, dock bara 50 på en gång. Förvaring i kur av plank avsedd endast för sprängämne, dubbla lås vid Ådö 1:22. Avsedd för dikes-, grund-, sten- samt bergssprängningar Tillståndsbevis den 16 november 1967 för Erik Eklund, AB Bergedahl & Höckert, Kungsängen, att under tiden 16 november november 1968 köpa kilo sprängämne, dock 50 kilo på en gång samt sprängkapslar dock 100 på en gång. Förvaras i sprängämneskista tillverkad under Sprängämnesinspektionens kontroll Typ NAB b Nr 6502 vid Råby gård Används vid sprängning av c:a 800 meter ny väg som ansluter till E 19 vid Shell i Bro. Det mesta köps från Nitro Nobel Vinterviken, Stockholm 6 september 1961 söker 1:ste polisassistent Lars Johan Borin, född 14 december 1916, Larsgården i Bro, att få köpa 15 kilo sprängämne, dock endast 5 kilo på en gång samt 75 sprängkapslar dock 25 på en gång, för att spränga stubbar vid Bro Brukshundsklubb vid Fredriksberg i Bro socken. Då endast 5 kilo uttages per gång från leverantören Viktor Jonssons Eftr. och förbrukas genast, behövs inget eget förvaringsställe. 9 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

10 9 januari 1961 söker AB Mälardalens Tegelbruk Stockholm 3, om att få köpa 2 kilo sprängämne för att för Brogårds Tegelbruk räkning spränga i Brukets sandtag vid Lindormsnäs. Förvaring vid Tegelbruket i förrådslokal med hänglås 29 mars 1960 söker Väg- och Vatten Ingenjör Vidar Borgström, född 10 mars 1924, att för sten och bergsprängning på tomt nr 153 på Smidö få köpa 100 kilo sprängmedel, dock bara 1 2 kilo i taget. Inget sprängämne kommer att förvaras på tomten utan överblivet lämnas i Viktor Jonssons affär före stängningsdags. Vintern 1959 köptes mycket sprängämne för sprängning av tjäle i Drageborgs grustag i Bålsta. 7 mars 1961 begär major Gerry Dyrssen, född 20 augusti 1923, Öråkers gård, Kungsängen, att få köpta 30 kilo sprängämne och 100 sprängkapslar för stubbsprängning vid gården. Förvaring i en skrubb i särskilt förråd i maskinhall i Öråker. Yalelås. Förvaringsstället ligger 250 meter från närmaste byggnad som bebos av annan än förbrukaren och hans familj. Sökanden får endast ha 5 kilo på en gång. Fullmakt för Johan Karlsson, Fånäs, Bålsta att uppköpa för min räkning 5 kilo dynamit på bifogat intyg. Bålsta den 15 september 1955 R G Dalersjö. 10 augusti 1964 begär Sven Ture Erdholm, född 24 februari 1919, att få köpa 250 kg sprängämne och 700 sprängkapslar att användas under augusti månad för sprängning av väg Bagarbagen - i Bro samhälle för Widmark & Platzers räkning. Sprängämnet köpes ut endast i den mängd som behövs för dagen. Vägförvaltningen i Uppsala län köper genom Förrådets föreståndare, Vägmästare Knut Martin Forsberg, Yttergran och Förrådets vikarierande föreståndare Förrådsman Gustav Martin Olsson, Eriksdal i Kalmar 700 kg sprängämnen och sprängkapslar att användas under tiden 1 november december Endast 50 kg sprängämnen och 200 kapslar får innehas på en gång. Förvaras i sprängkista Typ N A B 8 tillverknings nr 3004 på betongfundament vid Vägförvaltningens förråd i Bålsta. Sprängämnet inköps hos Sture Jonson. 20 september 1962 begär Byggmästare Johan Gustav Vilhelm Olsson, Solhaga, Bro att få köpa 50 kg sprängämnen och 1000 sprängkapslar för sprängning av grunder under 1 år. Sprängämnet får endast tas ut 5 kg i taget och kommer att förvaras i källarvåning i bostadshus i ett gammalt dyrkfritt kassaskåp. Sven Håkan Egon Svensson (Bro & Bålsta elektriska byrå) önskar köpa 1 kg sprängämne att användas tills vidare för sprängning av gropar för stolpresning vid byggandet av elektriska luftledningar. Enligt överenskommelse med Gustafsson vid Väg & Vattenbyggnads firman Eric Andersson i Sollentuna, får vi disponera deras lagerkista som är en järnkista i det fria med dubbla lås. April 1958 begär Tegelmästare Lars Börje Schwerin, Tegelbruket i Bro, att få köpa sprängmedel för att spränga i lergroparna. 10 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

11 Statens Järnvägar köpte 500 kg sprängämnen och sprängkapslar under för dränerings- och ev dubbelspårsarbeten på jänvägen Krägga Spånga. Sprängämnen sändes från Viktor Jonssons affär med tåg till Överbanmästaren vid Statens Järnvägar i Bålsta. Pärmen kommer att förvaras på Klint. Bro den 11 juli 2009 Gudrun Sandén 11 D:\Viktor Jonsson\Viktor1.doc Skapat den :26:00 Senast utskrivet :40:00

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-01-29 BESLUT Rottneros AB Att. Verkställande direktören Carl-Johan Jonsson Box 144 826 23 Söderhamn FI Dnr 14-11365 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-02-17 BESLUT Autocash A TM System AB Att. Verkställande direktören Amalia Jönssons gata 21 42131 VÄSTRAFRÖLUNDA Fl Dnr 14-16780 Delgivning nr I Finansinspektionen Box 7821 SE-1 0397 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-09-01 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Att. Tomas Hedberg FI Dnr 15-10434 105 34 STOCKHOLM Delgivning nr 2 Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Avbeställningsskydd 1 Försäkringstagare (kortinnehavare) Kortnummer Personnummer Namn Telefonnummer privat Telefonnummer arbete/mobil Bostadsadress Ortsadress (postnr

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-29 BESLUT Midway Holding Aktiebolag FI Dnr 14-1162 Verkställande direktören Peter Svensson Delgivning nr 2 Gustav Adolfs Torg 47 211 39 MALMÖ Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-21 BESLUT Carnegie Fonder AB FI Dnr 14-8288 Verkställande direktören Hans Hedström Delgivning nr 2 Box 7828 103 97 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara 1(5) TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara (Fylls i av Räddningstjänsten) Inkom: Diarienr: Ansökan avser Nytt tillstånd Ny föreståndare Namn- eller adressändring till befintligt tillstånd Ansökan för förvärv

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Tillståndsansökan explosiv vara

Tillståndsansökan explosiv vara Tillståndsansökan explosiv vara För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan Ifylld blankett skickas till:, Box 4434, 203 15 Malmö Datum: Ansökan om tillstånd till

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-01-08 BESLUT Bulten AB FI Dnr 14-10285 Verkställande direktören Delgivning nr 2 Box 9148 400 93 GÖTEBORG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets WIBY 1 Arkivn:r Akttvp Datum Från/efter Till Avs.FastiQhet Tillk. Fasighet NoterinQar FörklarinQar 1 102 Överenskommels Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets delning Lund eom 1821-05-25

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Lathund för årsräkning

Lathund för årsräkning Lathund för årsräkning 2011-12-08 Sida 2(10) Inledning Följande lathund är en förenklad beskrivning av hur årsräkningen ska fyllas i och vilka handlingar som ska bifogas årsräkningen. Lathunden kan också

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara 1 (6) Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Ifylld blankett skickas till: 891 38 Örnsköldsvik Ansökan avser förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Bastiongatan 14 451 50 Datum 1. Ansökan om: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd till

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad?

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad? Skadeanmälan Vårdförsäkring Blanketten skickas till: SEB, Pension & Försäkring, Intern Service, 106 40 Stockholm Personuppgifter Namn/Företag Skade-/försäkringsnummer Observera! Endast ett försäkringsnummer

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. 1(11) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2 Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vid

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-06-02 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-1411 Verkställande direktören Annika Falkengren Delgivning nr 2 Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Försäkring 25-0266235-09 Datum 2012 09 14

Försäkring 25-0266235-09 Datum 2012 09 14 Försäkring Saltskogs Småhus Samfällighet Stålhamrav.30/Ulf Löthberg 151 47 SÖDERTÄLJE Välkommen Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Programmet Min Ekonomi är utvecklat av Trollreda resurscenter och Handitek AB. Har du frågor kontakta oss via e-post info@trollreda.se 1 Varför? Genom att göra

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer