Biståndshandläggaren registrerar i samband med beslutet och utföraren registrerar någon månad efter inflyttning. (inkl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biståndshandläggaren registrerar i samband med beslutet och utföraren registrerar någon månad efter inflyttning. (inkl."

Transkript

1 SNAC Kungsholmen Vårdsystem Anvisningar och definition av koder Kriterier för att registrera. Vem skall registreras? 1. Personer 65 år eller äldre som har varaktiga insatser från kommun och/eller landsting, dvs. biståndsbeslut om mer än enbart trygghetslarm/färdtjänst/matdistribution (enligt SoL, LSS) och/eller varaktig hemsjukvård och/eller varaktig rehabiliteringsinsats. När skall registrering ske? Biståndsbeslut: Särskilt boende: Biståndshandläggaren registrerar vid nytt beslut och avgiftsnivå ändras eller när insats tas bort/läggs till. Vid oförändrad status eller oförändrad avgiftsnivå behövs ingen registrering. Vid avgiftsgrupp 5 6 registreras alltid vid nytt beslut. Biståndshandläggaren registrerar i samband med beslutet och utföraren registrerar någon månad efter inflyttning. (inkl. servicehus) Hemsjukvård och rehabilitering: Månadsvis i efterhand, vid oförändrad status registrering var 12:e månad. Registrering startar avseende månad med sammanlagt minst 2 besök i hemmet. Registrering avslutas avseende månad där inga hembesök gjorts. Vad skall registreras? Ny person: Ändring: Avslut: Fyll i hela protokollet. Registreras vid - ny enskild insats - avslut av enskild insats, anges även under Avslutad längst ner - ändring av avgiftsgrupp - ändrat vårdberoende i avgiftsgrupp 5 6. Fyll i hela protokollet om boendeform ändras, om inte - fyll i det som har förändrats på kopia av senaste protokoll. Fyll i första sidan (personen avliden eller flyttat och betalningsansvaret upphört) SIDAN 1 Löpnummer: Uppgiftslämnare: Period: Uppgiften avser: Samtycke: Utomnordisk härkomst: Civilstånd: Registrering SNAC vårdsystem Ifylls av projektet. Vårdgivare avser hemtjänstenhet eller säbo. År och månad. Fältet längst till höger avser biståndsbedömar-nr. Ny person avser person som aldrig varit registrerad i SNAC. Avslut: Personen har flyttat (betalningsansvaret har upphört) eller avlidit. Ändring: Allt annat Innebär att personen eller närstående/god man är informerad genom särskilt informationsbrev och har lämnat samtycke. Samtycke erfordras därför att information från olika huvudmän sammanförs. Förfarandet är godkänt av etisk kommitté. x anges om personen är född utanför Norden och har icke-nordiska föräldrar. Sambo eller registrerat partnerskap jämställs med att vara gift. Sid 1 (6)

2 Ensam-/samboende: Anges om personen delar hushåll med någon, dvs. de behöver inte vara gifta eller liknande. Sammanbor med person som har varaktig vård/omsorg: Personer som har var sitt protokoll men delar på hemhjälpen (hushållsinsatser). Anges för att deras uppgifter måste halveras vid statistisk beräkning. Avslutad Ifylls när en utförare upphör att ge insatser eller när alla insatser upphör. Insats t.o.m: Enhet: Sista dag/dygn för insats. Vårdgivare. Om det är enstaka insatser som avslutas, bör det framgå under Beslut enl. SoL. Återtagit samtycke: Innebär att personen tidigare lämnat samtycke, men nu inte längre samtycker. SIDAN 2 Bostadens anpassning till funktionshinder. Ifylls i ordinärt/vanligt boende och servicehus. Ej i heldygnsomsorg. Badkar ersatt med dusch: Spisvakt: Om det aldrig funnits något badkar utan enbart dusch anges JA. Tekniskt hjälpmedel. T ex tajmer vid spisen. Bostaden är tillgänglig utifrån för person Ifylls i ordinärt/vanligt boende och servicehus. Ej i heldygnsomsorg. Förutsätter att port och hissdörr kan öppnas av personen. Standard särskilt boende med heldygnsomsorg. Egen WC, dusch, bad är när ingen annan disponerar utrymmet, förutom maka/make eller motsv. Hjälp för dagligt liv från andra Avser insatser som INTE är beviljade av biståndsbedömare. Make/maka/sambo/partner: Kan även vara särboende maka/make som kommer på besök. Saknas = saknar sådan person (gäller både för IADL och PADL) Aldrig = ingen hjälp Sällan = hjälp mindre än en gång i veckan Flera ggr/v = hjälp en eller flera gånger i veckan Dagligen = hjälp dagligen Kön på huvudsaklig hjälpare: Om både kvinna och man, kryssa för båda. Anges för IADL resp. PADL Personligt vårdberoende Hjälpmedel är tillåtna, t ex att använda en lång borste för att tvätta ryggen, liksom undvikande, t ex av klädesplagg och skor, som fordrar särskild förmåga vid av- och påtagande. Städning innebär att regelbundet rengöra bostaden; damma, dammsuga, torka golv etc. (fönstertvätt och piskning av mattor ingår inte) Oberoende = kan själv städa vid behov, noggrannheten i städningen bedöms inte Delvis beroende = får hjälp med vissa t.ex. tyngre moment Beroende = städar inte alls eller får hjälp med något av ovanstående Matinköp innebär att ta sig till affären, plocka varor, betala och bära hem maten Oberoende = kan själv handla mat vid behov utan ledsagare Delvis beroende = handlar mat tillsammans med ledsagare Beroende = handlar inte alls eller får hjälp med något av ovanstående Sid 2 (6)

3 Transport, allmänna kommunikationer innebär att ta sig till hållplats för allmän kommunikation, stiga på och färdas med buss, spårvagn/lokaltåg. Oberoende = kan själv utan ledsagare använda allmänna kommunikationer vid behov Delvis beroende = måste ha ledsagare i någon del av aktiviteten. Beroende = tar sig inte till hållplats eller måste ha ledsagare hela vägen. Matlagning innebär att ta sig till köket, tillreda och värma mat, sköta spis eller mikrougn Oberoende = kan själv vid behov laga till eller värma upp mat Delvis beroende = lagar inte middag eller värmer enbart färdig mat. Beroende = man lagar inga mål. Tvätt innebär att sortera personlig veckotvätt, sköta tvättmaskin samt hänga tvätten eller att sköta torkskåp/torktumlare (ej mattvätt, lakanstvätt eller skötsel av mangel) Oberoende = kan sköta sin personliga veckotvätt på egen hand Delvis beroende = får delvis hjälp med veckotvätt Beroende = får fullständig hjälp med veckotvätt Bad och dusch innebär att ta sig till tvättplatsen och rengöra hela kroppen, med tvättlapp vid handfat, i badkar eller dusch. Oberoende = tar sig själv till handfatet eller i och ur badkaret (ev. med hjälp av stödhandtag etc.) och tvättar sig själv utan hjälp (även ryggen) och behöver inte någon tillsyn av trygghetsskäl Delvis beroende = får tvätthjälp med ryggen Beroende = får hjälp att ta sig till tvättplats eller vatten framburet, tillsyn i dusch, hjälp med fötter och/eller underlivet alternativt total hjälp Av- och påklädning innebär att ta sig till skåp och lådor, klä på och av sig Oberoende = hämtar själv kläder, klär på och av sig (även ytterkläder), skor och strumpor (knytande av skor får undvikas) Delvis beroende = får hjälp att ta på sig strumpor och ev. att knyta skor Beroende = får hjälp att hämta kläder, eller med på/avklädning, eller förblir ofullständigt klädd, eller total hjälp Toalettbesök innebär att ta sig till toalettrummet, komma på och av toalettstolen, torka sig och ordna kläderna Oberoende = kan själv utan hjälp kan göra detta ev. med hjälp av käpp, gåstol, rollator etc. kan använda ev. nattkärl eller toalettstol nattetid och tömma detta Delvis beroende = får hjälp att ta sig till toaletten, eller med något av ovanstående Beroende = får hjälp/övervakning, kan inte ta sig till toaletten eller använder bäcken, blöja eller rullandet toalettstol Förflyttning (inkl. uppstigning/sänggående) innebär att ta sig i/ur sängen och från säng till stol Oberoende = kan själv utan hjälp kan göra detta ev. med hjälp av stöd (käpp, gåstol, sängstolpe etc.) Delvis beroende = får hjälp av en annan person, obs ej två personer Beroende = sängbunden, kan eller får ej lämna sängen, eller behöver lyftas av två personer Födointag att få maten från tallrik eller motsv. in i munnen (hygien/bordskick räknas ej) Oberoende = kan själv föra in maten i munnen och sväljer Delvis beroende = hjälp med att skära kött, öppna förpackningar Beroende = hjälp med att få in maten i munnen eller sondmatas, eller har näringsdropp Övrigt personligt vårdberoende (enligt ifyllarens bedömning) Rörelsehinder utifrån förmågan att röra sig utomhus resp. inomhus med eller utan hjälpmedel 1 = kan gå utomhus med hjälpmedel (käpp, rollator) och klarar mindre trappor 2 = kan röra sig inomhus med hjälpmedel, men klarar ej trappor eller förflyttning utomhus (rullstol om personen själv kan manövrera den och själv ta sig i och ur) 3 = beroende av levande stöd och/eller rullstolsburen (och ej i stånd att själv manövrera denna eller ta sig i och ur) eller sängbunden Sid 3 (6)

4 Urininkontinens 1 = lätt inkontinent (misslyckas ibland) 2 = svårt inkontinent (misslyckas ofta) 3 = ständigt inkontinent eller har KAD Avföringsinkontinens (Colostomi, som man sköter själv, räknas som kontinent.) 1 = delvis inkontinent (misslyckas ibland) 2 = svårt inkontinent (misslyckas ofta) 3 = ständigt inkontinent Synnedsättning (Kompensation med glasögon är tillåten.) 1 = lätt synnedsättning, har behov av synhjälpmedel utöver glasögon 2 = starkt nedsatt syn 3 = helt blind Hörselnedsättning 1 = lätt hörselnedsättning (behov av hjälpmedel) 2 = starkt nedsatt hörsel 3 = helt döv Oro och otrygghet 1 = lätta eller tillfälliga problem 2 = periodvis svåra problem 3 = mycket svåra, ständiga (invalidiserande) problem Nedstämdhet 1 = lätta eller tillfälliga problem med nedstämdhet. 2 = periodvis men ej alltid problem 3 = ständigt svåra (invalidiserande) problem Kognitiv nedsättning (minnessvårigheter och bristande orientering) 1 = vissa minnessvårigheter, ibland något oklar och förvirrad (enl. Berger 1) 2 = påtagliga minnessvårigheter, ofta oklar och förvirrad (enl. Berger 2-4) 3 = helt glömsk, ständigt mycket oklar och förvirrad (enl. Berger 5-6) Svårhanterligt beteende, dvs. det har under senaste månaden förkommit beteende hos personen som varit svåra att tolka och förstå och som upplevts svårt att hantera i den dagliga omvårdnaden. 1 = lätta tillfälliga problem 2 = svåra periodvisa problem 3 = mycket svåra ständiga problem Smärta 1 = lätt smärta periodvis 2 = svår, ofta återkommande smärta 3 = ständig, svår smärta Yrsel 1 = besväras tidvis av lätt yrsel 2 = besväras periodvis av svår yrsel 3 = besväras ständigt av svår yrsel Andningssvårigheter 1 = har andningssvårigheter Urinkateter (KAD) 1 = har KAD, sköter själv påsbyte 2 = har KAD, behöver hjälp med påsbyte Trycksår 1 = har trycksår Kroniskt sår 1 = har kroniskt sår Sid 4 (6)

5 Behov av särskild tillsyn 1 = har behov av särskild tillsyn eller särskilda vårdinsatser Katz index ifylls av biståndshandläggaren om någon av vårdberoende-variablerna ej är ifylld SIDAN 3 Behov av särskilda sjukvårdsinsatser Läkemedel 1 = sköter själv intag av läkemedel 2 = får endast hjälp med uppdelning av läkemedel 3 = får hjälp med intag av läkemedel APO-dos, dvs. uppdelning av läkemedel sker på apotek 1 = ja Smärtbehandling 1 = plåster, mixtur, tabletter, suppositorier 2 = injektioner 3 = epiduralt, morfinpump Injektionsbehandling 1 = sköter sin injektionsbehandling själv 2 = får endast hjälp med uppdragning av läkemedel för injektion 3 = har injektionsbehandling som utförs av annan person Provtagning 1 = ja Näring via sond 1 = är beroende av sond för näringstillförsel (t ex. PEG, portacat) Näring intravenöst 1 = ja Dialysbehandling 1 = behandlas med dialys Beslut enligt SoL/LSS Vi utgår från att beslutade insatser pågår eller påbörjas. Vid bifallsbeslut men personen avsäger sig, registreras beslut och avslut. Ny utförare (ändrat eller oförändrat beslut) medför registrering av Avslut och Ny. Matdistribution: Distribution av färdiglagad mat eller matlådor, inte dagligvaror. Hemhjälp kväll: Insatser efter middagsmål t.o.m. sänggående (ca kl ) Hemhjälp natt: Insatser efter sänggående till uppstigning (ca kl ). Dagverksamhet: Biståndsbedömd verksamhet dagtid utanför hemmet. Trygghetslarm: Individuellt bistånd till skillnad från larm som anses ingå i boendet (t ex servicehus och särskilt boende med heldygnsomsorg). Avgiftsgrupp: Avgiftsnivå (i Stockholm). Den högsta gruppen om det finns flera insatser hemhjälp/dagverksamhet som var för sig har olika avgiftsgrupp. Timmar/vecka: Sammanlagt antal timmar för hemhjälp dag/kväll/natt. Ledsagare, personlig assistent, personligt vårdbiträde, avlösarservice inkluderas i hemhjälp. Forts nästa sida. Sid 5 (6)

6 För samboende personer noteras det antal servicetimmar, som hushållet tilldelats gemensamt. Det innebär en dubbelräkning, som man kan korrigera i efterhand om man önskar summera det totala antalet beslutade eller utförda timmar. Obs! Om dagverksamhet beräknas i timmar skall dessa INTE ingå. Dagverks. dagar/vecka: Antal beviljade dagverksamhets-dagar per vecka. Hemvårds-/Anhörigbidrag: Bidrag från kommunen till vårdtagaren i stället för insats. Korttidsboende: Biståndsbedömd tillfällig vistelse dygnet runt utanför det ordinära boendet. Här skiljer vi på avlastning/svikt/växelvård. Allt annat blir Övrigt, t.ex. eftervård, konvalescens, väntan på beslut/plats/utredning. Ange beslut From tom. Vid nytt beslut om förlängning görs ny registrering som ersätter tidigare avslut. Om korttidsboende beviljas i avvaktan på plats i heldygnsomsorg, registrera som Korttidsboende och Särskilt boende. Särskilt boende: Boende som kommunen enl. SoL inrättar för äldre personer med behov av särskilt stöd i boendet. Här särskiljer vi servicehus, gruppboende med demensinriktning. Allt annat blir Övrigt särskilt boende. Om korttidsboende beviljas i avvaktan på plats i heldygnsomsorg, ange inriktning och köar som enhet. Pågående insatser enligt HSL Ifylls EJ i särskilt boende med heldygnsomsorg, dvs. sjukhem, ålderdomshem och gruppboende. Ifylls av medicinskt ansvarig personal för ordinärt boende och servicehus. Pågående rehabilitering Med rehabilitering avses individinriktad insats/verksamhet som bedrivs av sjukgymnast (och sjukgymnastbiträde om sådana finns) och/eller arbetsterapeut (och arbetsterapibiträde om sådana finns). Gruppverksamhet av rehabiliterande karaktär i särskilt boende eller dagverksamhet räknas inte hit, utan anses ingå i den ordinarie verksamheten. Utanför hemmet: kan vara landstingets dagvård, kommunens dagverksamhet (ej gruppverksamhet), korttidsboende. Insatser som INTE skall registreras här är aktiviteter som ordinerats av rehabiliteringspersonal, men som utförs av vårdbiträde/undersköterska inom hemtjänst eller i särskilt boende. Detta skall registreras som hemhjälp i ordinärt boende resp. ingå i det särskilda boendet. Annan personal kan t ex vara logoped. Sid 6 (6)

Man har det som man tar det

Man har det som man tar det Man har det som man tar det Sinnesstämning hos personer med lätt till medelsvår demenssjukdom Mats Wennstig Man har det som man tar det Sinnestämning hos personer med lätt till medelsvår demenssjukdom

Läs mer

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Bilaga 11 sida 1 (19) Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Enbart information Bilaga 11 sida 2 (19) Innehållsförteckning Servicetjänster 3 Hjälp och stöd i hemmet 3 Matdistribution 6

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Sven-Erik Andersson 2001-11-19 Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. 1. Renodlad biståndsbedömning Socialtjänsten i Eslövs kommun har sedan 1995 en organisation inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Bo bra hela livet. Del B: Bilagor. Stockholm 2008 SOU 2008:113

Bo bra hela livet. Del B: Bilagor. Stockholm 2008 SOU 2008:113 Bo bra hela livet Del B: Bilagor Stockholm 2008 SOU 2008:113 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

De mest sjuka äldre, nu och sedan

De mest sjuka äldre, nu och sedan De mest sjuka äldre, nu och sedan En dynamisk analys av dödlighet och övergångar mellan olika vård- och omsorgsgrupper SNAC-K rapport nr 22 Mårten Lagergren Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer