Vattenmagasinet. Nr Dagarna som följde fick vi uppleva något annat. Här är sommarens. Skydda dig mot översvämning! vattenflaska!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenmagasinet. Nr 1 2012. Dagarna som följde fick vi uppleva något annat. Här är sommarens. Skydda dig mot översvämning! vattenflaska!"

Transkript

1 OBS! DETTA ÄR INTE MALLAR UTAN ENDAST SKISSER OCH INSPIRATIONSMATERIAL. Vattenmagasinet Nr För varumärkesbyggande kommunikation samt produktområdet dricksvatten. Dagarna som följde fick vi uppleva något annat. Här är sommarens smartaste vattenflaska! Skydda dig mot översvämning! Samhällsinformation från Norrköping Vatten AB

2 mönster! Varje år renoverar Norrköping Vatten ungefär 1 % av ledningsnätet. Det kostar cirka 40 miljoner kr. Dagvatten är ett samlat ord för regnvatten, smältvatten och framträngande grundvatten. Sommaren 2011 en kalldusch på mer än ett sätt Före den 22 juli förra sommaren levde vi i tron om att ledningsnätet höll en tillfredställande standard i större delen av Norrköping. Dagarna som följde fick vi uppleva något annat. Under två dygn översvämmades staden av kraftiga skyfall. Ett av dem bjöd på 42 millimeter regn på två timmar. Mer än 750 villor fick in vatten i sina källare och många vägar och viadukter översvämmades. Varför blev det så? Och kommer det att hända igen? Ingrid Brännlund, projektledare för översvämningsprojektet på Norrköping Vatten, svarar: Har det blivit fler översvämningar? Den totala nederbördsmängden antas inte öka i framtiden, men de korta intensiva skyfallen kan bli fler på grund av klimatförändringarna. Det gör att risken för översvämningar kan öka. Kapaciteten för att ta hand om skyfallen måste förbättras genom att Norrköping Vatten fortsätter laga otäta ledningar, villaägare ser över sina ledningar och att samhället löser dagvattenfrågan. Finns det risk för översvämningar i sommar med? Ja, om ett liknande skyfall inträffar. Det kommer att ta samhället många år innan allt har säkrats upp. Det är en lång och komplicerad process att ta reda på vilka åtgärder som krävs för att få önskat resultat. Det är dessutom inte möjligt att funktionstesta åtgärderna. Vad gör ni för något? Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga större ledningar för att ta hand om skyfallen. Vattnet måste tas omhand innan det rinner ner i ledningsnätet vilket det kan göra med hjälp av fördröjningsmagasin, smarta infiltreringsytor och exempelvis gröna tak. Just nu arbetar vi med att hitta de bästa lösningarna för Norrköping. Så här kan en översvämning gå till: 1. Vid kraftiga skyfall stiger vattnet i dagvattenbrunnarna och det kan göra att vatten tränger in över mark eller via dräneringen in genom sprickor i husgrunden. 2. Markvatten kan rinna in via dörrar, fönster, källaringångar med mera. 3. Via avloppsledningen kan vatten också ta sig in genom husets golvbrunnar och toaletter.

3 mönster Smart att ha! Här är sommarens smartaste vattenflaska! Den fungerar både som törstsläckare och kylklamp! Beställ hos Gillar du vårt goda kranvatten? Gilla Norrköping Vatten på Facebook så får du lära dig massa kul om vatten! Spelreglerna har förändrats så nu måste vi byta taktik Vattenskador kostar samhället cirka fem miljarder kronor per år. De täcks oftast av villaförsäkringen och självrisken är ca kronor samt åldersavdrag som minskar ersättningen. Snittkostnaden för en villa är kronor men kostnaden kan sträcka sig ända upp till kronor. Källa: TT När en översvämning sker på grund av en otät grund gäller oftast inte försäkringen. Ytskikt är också ofta giveawa undantagna från grundvillkoren i en villahemförsäkring. Mer än 750 översvämningar på bara två dygn talar sitt tydliga språk. Vi ser en förändring som vi måste bemöta tillsammans för att klara kraftiga skyfall bättre i framtiden. I dag har vi fler stenbelagda och asfalterade ytor, och skyfallen kommer att bli intensivare. Numera använder många också källaren som en boyta med inredning och spa, vilket inte var lika vanligt förr. Då hade man källaren till förvaring. Allt detta gör att skadorna blir besvärligare och mer kostsamma. Ledningsnätet är gammalt och nedgrävt. Det består av många läckande ledningar. Dessutom byggdes delar av ledningssystemet under 1900-talets första hälft på ett sätt som gör att även regnvatten leds in i ledningarna som går till reningsverken. I takt med klimatförändringar som ger mer regn på kort tid och högre vattenstånd ser vi att problemet med översvämningar kommer att öka, och att åtgärda det är dyrt. I år lägger vi ner 7,5 miljoner kronor på förbättringar i områden där fastigheter har drabbats av översvämningar. Samtidigt gör vi utredningar om vilka åtgärder som kommer att behövas i framtiden. I allt detta arbete måste vi tänka på att hitta lösningar som verkligen ger det resultat som vi vill ha. Om du drabbas av en översvämning Kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med sanering och återställning. Kontakta Norrköping Vatten så att vi kan utreda orsaken till översvämningen.

4 OBS! DETTA ÄR INTE MALLAR UTAN ENDAST OBS! DETTA ÄR INTE MALLAR UTAN ENDAST SKISSER OCH INSPIRATIONSMATERIAL. SKISSER OCH INSPIRATIONSMATERIAL. Experten ger råd. Vad du bör mönster tänka på som fastighetsägare. Det går aldrig att skydda sig helt mot en källaröversvämning. termometer Men det finns en hel del du kan Vatten göra för att minska riskerna. Installera en backventil på avloppsledningen så nära huskroppen som möjligt. Se över och renovera ledningarna på tomtmark. Otätheter i ledningarna ökar flödet och kan ge dig och dina grannar översvämningar. Rensa stup- och hängrännor från löv och annat skräp och montera självrensande silar på stuprören. Led ut stuprören på gräsmattan eller till tunnor. Då har du tillgång till gratis vatten att vattna trädgården med. När du dränerar om ska dräneringsvattnet pumpas till en stenkista eller till dagvattenledningen. En pump är nödvändig om dagvattensystemet står med vatten och man inte är hundra procent säker på att grunden är helt tät och kan klara att stå med vattentryck äldre hus har dock sällan en tät grund. Se över din husgrund och laga sprickor med mera. Se till att din försäkring täcker källaröversvämningar oberoende av hur vattnet kom in i källaren. Undvik påkostad inredning i källaren, och förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där. Ha ett källargolv av fukttåligt material, till exempel klinker. Ordna så att någon kan se till din fastighet när du är bortrest.! För varumärkesbyggande kommunikation samt produktområdet dricksvatten. Vi rekommenderar! För att förhindra översvämning från avloppet rekommenderar vi att man installerar en backventil på ingående avloppsledning. För att förhindra översvämning från dagvatten rekommenderar vi att man pumpar dräneringsvattnet vidare. Visste du att... rätt kopplad dränering och utkastare minskar risken för översvämning! Många äldre fastigheter med källare har dräneringen kopplad till avloppsledningen. Och många hus har stuprören kopplade till avloppsledningen, vilket inte är tillåtet. Du kan få bidrag av Duschtimer oss för att rätta med sugfot till detta: kr för att åtgärda stuprören Timglas, och upp 5 minuter till kr för att koppla dräneringen rätt. För varje minut kortare du duschar sparar du 10 liter vatten

5 Vinn ett handuksset Läste du hela Vattenmagasinet? Då har du svaren till vår frågetävling. Tävlingsformuläret hittar du på norrkopingvatten.se/tavling 1 X 2 Senast den 20 juni 2012 vill vi ha dina svar tillsammans med en kort historia om ditt bästa vattenminne (max 120 ord), som mönster du också skriver in i tävlingsformuläret. Vinnarna utses av en enhällig jury på Norrköping Vatten och presenteras tillsammans med de vinnande lösningarna på från och med den 29 juni. 10 härliga handdukar och spakit finns i potten. Lycka till! Så flyter vårt arbete på Vi har som mål att förbättra ledningsnätet så att det på sikt ska klara ett årsregn. Det kommer att ta många år, och för att det ska vara möjligt måste även dagvattenlösningar planeras in i vår stadsmiljö, vilket Norrköpings kommun arbetar med. Vi fortsätter att täta avloppsledningar för att undvika att det läcker in markvatten. Vi inventerar fastigheter som har sina stuprör kopplade till avloppsledningen. Så kallade flaskhalsar i ledningssystemen ska byggas bort. De finns till största delen i Eneby och Klingsberg. Vi går igenom alla skadeståndskrav och regresser för att kunna bemöta och svara kunder som drabbats av översvämningar. Vår målsättning är att kunna lämna ett besked till de flesta fastighetsägare under året. Mest nederbörd... De intensivaste skyfallen uppträder under juli och augusti! Den mesta nederbörden kommer under eftermiddagen när skuraktiviteten är på topp. Det regnar mest i Göteborg, Uddevalla och Halmstad. Minst regn kommer i Kalmar och Malmö.

6 rnan? ullatemquis io. Borepta ae consequ cerro iliqui, les sequati erioreperae pud anditi. llatemquis Boreptas onseque erro iliqui, s sequati erioreperae pud anditis!jag ser en brunn full med löv! Har du vatten på hjärnan? Det är väghållaren som är Det kan löna ansvarig sig. för brunnarna. Oftast är det Norrköpings VÄRLDSVATTENDAGEN kommun eller en vägförening. Sert ullatemquis Kontakta suntis Tekniska soluptae estem kontoret sequis Gillar du vattnet i din kran? så hjälper de dig. apedi optatio. Borepta abo. Nam facest, nis nim Hoppas laboreped det. Vi på quae Norrköping consequ Vatten oditect sert emquis ullatemquis mod suntis qui soluptae volo omnitatur, estem sequis acerro apedi iliqui, optatio. imendaecate Borepta abo. Nam cum facest, quisciis nisamo ma sum nim noneoles laboreped sequati quae onessim consequ oditect ipsae emquis pa nobis mod sereptatin qui volo omnitatur, nam harerioreperae acerro iliqui, imendaecate coientem cum as dem quisciis re, tet ma lacilis sum vit, noneoles sum recepud sequati onessim anditis ipsae mossit pa nobis hil sereptatin laudaeritio nam cum harerioreperae quisciis. coientem Sert as ullatemquis dem re, tet suntis lacilis soluptae vit, sum estem recepud sequis anditi. apedi optatio ert ullatemquis suntis soluptae. Gillar du vattnet i din kran? Placera träden smart! Tänk på att inte plantera träd nära serviser och avloppsledningar. Rötter kan tränga in i ledningarna vilket kan leda till stopp och översvämningar! VÄRLDSVATTENDAGEN För fler praktiska tips och goda råd: Sert ullatemquis suntis soluptae estem sequis apedi optatio. Borepta abo. Nam facest, nis nim laboreped quae consequ oditect emquis mod qui volo omnitatur, acerro iliqui, imendaecate cum quisciis ma sum noneoles sequati onessim ipsae pa nobis sereptatin nam harerioreperae coientem as dem re, tet lacilis vit, sum recepud anditis mossit hil ere laudaeritio cum quisciis. Sert ullatemquis suntis soluptae estem sequis apedi optatio ert ullatemquis suntis soluptae. Hoppas det. Besök Vi på Norrköping vår hemsida Vatten sert ullatemquis Här kan du läsa mer om hur du suntis soluptae skyddar estem din fastighet sequis apedi mot översvämningar. optatio. Borepta Här finns också massor av spännande, abo. Nam intressant facest, nis och nim nyttig kolaboreped information quae om consequ allt möjligt Gillar som har du med vattnet vårt vatten i din att kran? göra. oditect emquis mod qui volo omnitatur, acerro iliqui, Hoppas det. Vi på Norrköping Vatten sert ullatemquis imendaecate cum quisciis ma sum noneoles sequati suntis soluptae estem sequis apedi optatio. Borepta onessim ipsae pa nobis sereptatin nam harerioreperae Kontakta oss: abo. Nam facest, nis nim kolaboreped quae consequ coientem as dem re, tet lacilis vit, sum recepud Telefon anditis oditect emquis mod qui volo omnitatur, acerro iliqui, Gillar mossit du hil ere vattnet laudaeritio i din cum kran? quisciis. imendaecate cum quisciis ma sum noneoles sequati Hoppas det. Vi på Norrköping Vatten sert ullatemquis onessim ipsae pa nobis sereptatin nam harerioreperae Nam facest, nis nim laboreped quae consequ oditect suntis soluptae estem sequis apedi optatio. Boreptas coientem as dem re, tet lacilis vit, sum recepud anditis emquis mod qui volo omnitatur, acerro iliqui, imeecate abo. Nam facest, nis nim laboreped quae conseque mossit hil ere laudaeritio cum quisciis. cum quisciis ma sum noneoles sequati onessim ipsae oditect emquis mod qui volo omnitatur, acerro iliqui, pa nobis sereptatin nam harerioreperae coientem. imendaecate cum quisciis ma sum noneoles sequati Nam facest, nis nim laboreped quae consequ oditect onessim ipsae pa nobis sereptatin nam harerioreperae emquis mod qui volo omnitatur, acerro iliqui, imeecate coientem as dem re, tet lacilis vit, sum recepud anditis cum quisciis ma sum noneoles sequati onessim ipsae mossit hil ere laudaeritio cum quisciis. pa nobis sereptatin nam harerioreperae coientem.

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen som man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag,

Läs mer

Viktigt att veta om. källaröversvämningar

Viktigt att veta om. källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen som eventuellt erhållas från försäkringsbolag,

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Linköpings kommuns VA-huvudman, Tekniska verken i Linköping AB (publ), Division Vatten Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Läs mer

Information om. källaröversvämningar

Information om. källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Att få översvämning i källaren innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Trollhättan kommuns VA-huvudman, Trollhättan Energi AB, affärsområde Vatten. Trollhättan Energi AB Affärsområde Vatten Box

Läs mer

Viktig information om källaröversvämningar

Viktig information om källaröversvämningar Viktig information om källaröversvämningar Version 1 2011-06-10 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag

Läs mer

Tips från VA. Så undviker du översvämningar i källare

Tips från VA. Så undviker du översvämningar i källare Tips från VA Så undviker du översvämningar i källare Innehåll Förord 3 Om du drabbas av översvämning 4 Vart vänder jag mig? 5 Fyra typer av källaröversvämning 6 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Att drabbas av översvämning

Att drabbas av översvämning Att drabbas av översvämning 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Karlskoga Energi & Miljö AB Februari 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Viktigt att veta om Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar augusti 2013 2 (26) Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Smedjebacken Energi &

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Viktigt att veta om källaröversvämningar februari 2008 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Information om källaröversvämningar

Information om källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Broschyren innehåller information för fastighetsägare om vad man kan göra vid källaröversvämning samt vad man som fastighetsägare kan göra för att förhindra eller lindra

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Söderhamn Vatten

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Översvämning i källare

Översvämning i källare Översvämning i källare SEVAB - Vältstigen 1 Box 32-645 21 Strängnäs - www.sevab.com 1 av 22 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

för fastighetsägare Informationsskrift om källaröversvämningar

för fastighetsägare Informationsskrift om källaröversvämningar för fastighetsägare Informationsskrift om källaröversvämningar Att tänka på om man drabbas av översvämning Nedan redovisas en checklista över vad man bör tänka på om man drabbas av källaröversvämning.

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer