IVL Svenska Miljöinstitutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IVL Svenska Miljöinstitutet"

Transkript

1 IVL Svenska Miljöinstitutet Sveriges ledande organisation för tillämpad miljöforskning Bakvattenventiler på avloppsserviser allmänt spritt i Tyskland (?) viss skepsis i Sverige (?) - Varför (?)

2 Baktrycksrelaterade översvämningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - Erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar IVL Rapport B2029 Mars 2012 (Kessel AG)

3 Bakgrund Försäkringskostnader om ca 2 miljarder kr/år för vattenskador i byggnader. Översvämningsskador uppgår årligen till ca 200 miljoner (baktrycksskador dominerar). Samhällsekonomiska kostnaderna ännu högre då ca 80 miljoner tillkommer i form av kostnader för självrisker och genom regresser mot VA-bolag (självrisken normalt kr) Klimatförändringarna förväntas ge mer nederbörd vintertid och fler extrema flödessituationer.

4 Syfte med projektet Erfarenheter och tekniska lösningar för att minska bakvattenskador i byggnader. Utvärdera vilka av dessa som skulle vara lämpliga att implementera i Sverige baserat på befintlig VAinfrastruktur, regelverk, klimat, etc. Vilka styrmedel som krävs för detta. Åtgärdskostnaderna ska sättas i relation till de skador som därmed reduceras.

5 Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - Kombinerade system Störst risk för baktryck! Främsta orsaker Kraftiga eller extrema regntillfällen Bristfällig dagvattenhantering Bild från Viktigt att veta om källaröversvämningar Arvika kommun

6 Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - Dublikatsystem Mindre risk dock inte riskfritt! Främsta orsaker (Kessel AG) Felkopplingar Avlagringar Ledningsskador Oönskat inläckage av grund- och ytvatten (tillskottsvatten) Stopp i avloppssystemets pumpstationer Otäta servicebrunnar Överläckage

7 Avgränsningar Bakvatten i avloppssystemet: Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem pga. en uppdämning av vatten i spillvattenledningen. Uppdämningen kan orsakas av en tillfällig kapacitetsbrist i kommunala ledningsnätet eller servisledningen pga. stark nederbörd eller fel i ledningssystemet Ingår ej Fel i byggnadens tätskikt Översvämningar Fel i fastighetens vatteninstallationer

8 Allmänt spritt i Tyskland? Viktiga jämförelse (Zensus 2007) Invånarantal 90 milj vs. 9 milj Anslutningsgrad till spillvattennät 97% vs. 85% (?) Större andel VA-enheter under gatunivån/källarytrumme som aktiv boyta Andel kombinerade system > 55% vs. < 15% i Sverige) Större antal påverkade företag/ekonomiska värden Större antal år av kunskap om tekniska lösningar och utveckling av dessa Kostnader i snitt > 300tkr / källaröversvämning

9 Ansvarsfördelning? Fastighetsägare är generellt ansvariga oberoende orsak! Enskilda utredningar om uppdämningsnivån (oftast gatunivån) eller avloppssystemets kapacitet är inte klar definierade. VAhuvudmän är dock skadeståndsskyldiga om de inte kan bevisa att de har informerat om uppdämningsnivån. Fastighetsägaren är ersättningspliktig mot hyresgästerna! Försäkringsbolag betalar ingen ersättning om inte (rätt!) bakvattenskydd finns eller om regelbunden underhåll kan intygas. Relevanta övergripande bestämmelserna om ansvarsfördelningen finns i kommunernas/städernas VA-stadgar. Tekniska krav på skyddsanordningar regleras genom de europeiska standarder och tyska tillägg till dessa.

10 Kunskap och erfarenheter? Acceptans Trots normer och ett generellt krav på bakvattenskydd är uppskattningsvis endast 30-40% av alla berörda fastigheter skyddade mot bakvatten! Enligt intervjuer är det framförallt industrifastigheter och privatfastigheter med höga ekonomiska värden som är bäst skyddade mot bakvatten. Markant ökning av installationer efter varje översvämningstillfälle. Kostsamma informationskampanjer har inte alls samma effekt. Trots korrekt installation av baktrycksskydd uppstår skador bristande underhåll skadedjur ägarbyten. Rekommendationer/krav på underhåll! Vissa tekniker för fekaliehaltigt avloppsvatten! Registrering/godkännande av alla installationer! Dubbel backventil ur Gürschner m.fl. (1921),

11 Europeiska normer och regler EN kräver skydd vid risk för baktryck i avloppssystemet. Baktrycksnivån är trottoar eller gata. En hög skyddsgrad mot baktryck kan endast garanteras genom uppfordringsanordningar med bakvattenloop. Alt (b) endast för utrymme av ringare användning (EN 12056)

12 Tekniska regler för bakvattenskydd (EN och EN 12050) Typ 0: Backventil med endast en mekanisk spärr. Typ 1: Backventil med en mekaniskt spärr samt en manuell nödspärr. Typ 2: Backventil med två mekaniska spärrar och en manuell nöd-spärr. Typ 3: Backventil som består av en automatisk spärr som drivs med hjälp av en extern energi (elektrisk, pneumatisk eller andra) samt en nöd-spärr som är oberoende av den automatiska spärren. (Kessel AG)

13 Tekniska regler för bakvattenskydd (EN och EN 12050) Typ 4: Backventil i själva avloppet samt en manuell nöd-spärr där dessa får vara kombinerade med varandra. Typ 5: Backventil i själva avloppet med två mekaniska spärrar och en manuell nöd-spärr där den sista får vara kombinerad med en av de mekaniska spärrarna. Tyskland, Danmark, Österrike och Schweiz har tagit fram nationella bestämmelser om urval och användning av dessa olika system. Kessel Typ 3 backventil med pumpfunktion

14 Exempel på rätt och fel placering av bakventil (Kessel AG)

15 Viss skepsis i Sverige, Varför? Ingen högprioriterad fråga! Information?! Fel handhavande felaktig placering Fel typ av skyddsanordning Få svenska erfarenheter och dålig uppföljning Försäkringsbolagen har ingen skadeklass för bakvattenskador Ofta flera problem samtidigt (vatten kommer in i källaren från alla håll) Oklar ansvarsfördelning?! Individ samhällsfråga? Flyttas problemet?!

16 Vad kan göras åt det? (utöver övergripande arbete för att minska baktryck) Rätt information till rätt grupp Styrmedel och incitament Inspektion, rätt kunnande Korrekt urval, installation och underhåll Samarbete Investeringsstöd Teknikutveckling (self-check) m.m.

17 Exempel (Kessel AG)

18 Exempel (Kessel AG)

19 Utveckling även från svensk sida! Bild från

20 Urvalskriterier för bakvattenskydd Inga onödiga installationer! Tekniskt urval kommer sedan!

21 Tack för uppmärksamheten!

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Information om. källaröversvämningar

Information om. källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Att få översvämning i källaren innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Linköpings kommuns VA-huvudman, Tekniska verken i Linköping AB (publ), Division Vatten Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Att drabbas av översvämning

Att drabbas av översvämning Att drabbas av översvämning 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller

Läs mer

Viktig information om källaröversvämningar

Viktig information om källaröversvämningar Viktig information om källaröversvämningar Version 1 2011-06-10 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få

Läs mer

Tekniska förvaltningen informerar Viktigt att veta om källaröversvämningar

Tekniska förvaltningen informerar Viktigt att veta om källaröversvämningar Tekniska förvaltningen informerar Viktigt att veta om källaröversvämningar Mariestads kommun 2006 Reviderad 2012-01-31 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete.

Läs mer

Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Trollhättan kommuns VA-huvudman, Trollhättan Energi AB, affärsområde Vatten. Trollhättan Energi AB Affärsområde Vatten Box

Läs mer

Viktigt att veta om. källaröversvämningar

Viktigt att veta om. källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen som eventuellt erhållas från försäkringsbolag,

Läs mer

Förord. Wallhamn maj 2007

Förord. Wallhamn maj 2007 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från VA-verket uppväger aldrig

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen som man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag,

Läs mer

Förord. Norrköping 2007-03-28. Med vänlig hälsning Norrköping Vatten

Förord. Norrköping 2007-03-28. Med vänlig hälsning Norrköping Vatten Förord Att få översvämning i din källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från VA-bolaget uppväger aldrig

Läs mer

Översvämning i källare

Översvämning i källare Översvämning i källare SEVAB - Vältstigen 1 Box 32-645 21 Strängnäs - www.sevab.com 1 av 22 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Karlskoga Energi & Miljö AB Februari 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man

Läs mer

Om du drabbas av översvämning

Om du drabbas av översvämning Om du drabbas av översvämning Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller

Läs mer

Förord. Ljungby 2004-08-19

Förord. Ljungby 2004-08-19 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Ljungby kommun uppväger

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om Källaröversvämningar

Viktigt att veta om Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar 2 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

för fastighetsägare Informationsskrift om källaröversvämningar

för fastighetsägare Informationsskrift om källaröversvämningar för fastighetsägare Informationsskrift om källaröversvämningar Att tänka på om man drabbas av översvämning Nedan redovisas en checklista över vad man bör tänka på om man drabbas av källaröversvämning.

Läs mer

Tips från VA. Så undviker du översvämningar i källare

Tips från VA. Så undviker du översvämningar i källare Tips från VA Så undviker du översvämningar i källare Innehåll Förord 3 Om du drabbas av översvämning 4 Vart vänder jag mig? 5 Fyra typer av källaröversvämning 6 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Viktigt att veta om Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska

Läs mer

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Smedjebacken Energi &

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖRORD Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämningen kan vara höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp

Läs mer