En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013"

Transkript

1 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013 I detta nummer bl a: Med utsikt från Kinesiska muren sid 3 Högtidsmöte sid 7 Midvinterfest sid 8 Vitare jul sid 12 Systembolagets hemleveranser sid 13 Minnenas kväll sid 14

2 Är det ungdomarna som är problemet??? En SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Statens folkhälsinstitut visar att mer än var femte förälder har bjudit sin femtonåring på alkohol. Är detta bra eller dåligt? Ja, det beror på hur man ser på saken. Tillåtande attityder och förhållningssätt ökar ungdomsdrickande visar en rad olika nationella såväl som internationella undersökningar. Detta som fenomen bygger på en stor okunskap hos föräldrarna anser jag. Här har vi som organisation goda möjligheter att agera och klargöra för föräldrarna hur man bäst skall förhålla sig och agera i frågan om alkohol. En del av föräldrarna är övertygade om att de gör rätt i att låta sina ungdomar få smaka på alkohol hemma. Andra gör det av ren okunskap om vad det kan få för konsekvenser. Det är heller ingen hemlighet att föräldrar i Skåne generellt har en mera tillåtande attityd än föräldrar i delar av Norrland. CAN:s (Centralförbundet för Alkoholoch Narkotikaupplysning) statistik visar att det idag är en historisk stor andel ungdomar i årkurs nio som uppger att de ej dricker alkohol. Detta är intressant och här har ungdomsförbunden en stor målgrupp att nå. Sverige sticker ut vad det gäller andelen ungdomar som inte konsumerar alkohol jämfört med övriga Europa. Intressant är att man i USA har sett en stor ökning av andelen ungdomar som inte konsumerar alkohol, detta enligt statistik presenterad av Håkan Leifman, CAN. Trots fenomenet att vi idag har färre ungdomar som konsumerar alkohol i såväl årskurs nio som på gymnasiet så är fortfarande totalkonsumtion av alkohol hög i Sverige. En orsak är att den vuxna delen av befolkningen har en högre konsumtion. En fundering är om detta kan bidraga till att de flesta reagerar starkt när man diskuterar alkoholkonsumtionen bland befolkningen. Många vuxna känner sig helt klart träffade och går i försvarsställning för att hantera sitt eget dåliga samvete. Ett scenario kan vara att de yngre vuxna idag kommer att bibehålla sitt ställningsstagande när de blir äldre och därtill kommer att bidraga till en lägre alkoholkonsumtion. Vissa forskare anser att det kan finnas en poäng i detta. Den stora boven i dagens alkoholkonsumtionsnivå i Sverige är till stora delar den vuxna befolkningen (45+). Hur många insatser m m gör vi idag mot den målgruppen för att få till en lägre alkoholkonsumtion? Det är viktigt att komma ihåg att det idag är våra ungdomar som till en högre andel är nyktra och de äldre vuxna till mindre andel är nyktra! En viktig insikt att ta med sig in i det fortsatta arbetet Håkan Eriksson Länsnykterhetskonsulent Västra Götaland IOGT-NTO Älvsborg Distriktsexpeditionen Verksamhetsansvarig Anneli Simu-Gunnarsson IOGT-NTO Ola Österlund Vill du ha kontakt med oss? Junis Annette Manucheri UNF Älvsborg Andreas Ljungman Mobil: E-post: Facebook: Andreas Ljungman Fältkonsulent NSF Elin Martinsson Alkoholpolitiska kommittén Anders Stålhandske Utgivare: IOGT-NTO, distrikt Älvsborg Ansvarig utgivare: Alva Strandberg Redaktion: Per-Ola Christensson, Alva Strandberg, Klaes Hägnestig, Jacqueline Broere, Håkan Eriksson, Anneli Simu- Gunnarsson adj. Manusadress: IOGT-NTO/Fläkten, Kasernvägen 6, Borås. Tel , fax E-post: Sättning/layout/tryck: CC-Tryck produktion, Lerum Utgivningsplan: Utgivning Manusstopp Nr 1, v 6 Nr 2, v 17 Nr 3, v 33 Nr 4, v januari 2 april 1 augusti 6 november Omslagsbild: Nykterhetsgården Lönnen, Borås Redaktionen tar gärna emot material och bilder. Resultat av Insamlingen till Världens barn 2012 Distriktets sammanlagda resultat av Insamlingen till Världens barn 2012 blev drygt kr. En förening vars resultat sticker ut är Kamraten i Lerum som samlade i hop inte mindre än kr. En medlem som på ett avgörande sätt bidrog till det utomordentliga resultatet är Magnus Axelsson. Vi lyfter på hatten för ett engagemang utöver det vanliga! Fläktenredaktionen RÄTTELSE I kalendariet på sista sidan i Fläkten nr 4/2012. Står att platsen för Socialt Forum den april är Arvika. Det ska vara ARBOGA och inget annat.

3 Med utsikt från kinesisk muren Ett drygt år har nu gått sedan jag packade väskan och åkte till Kina för arbete. Det första halvåret arbetade jag i Shanghai på ett nytt bilföretag, som heter Qoros Auto. Med kinesiska och israeliska ägare är målet att i framtiden lansera bilar byggda i Kina även för den internationella marknaden. Shanghai, en pulserande stad med hus på höjden lämnade jag under sommaren för ett nytt uppdrag på BAIC Motor i Beijing. BAIC är företaget, som för några år sedan köpte de äldre modellerna från Saab i Trollhättan. I ny fabrik och nytt tekniskt kontor pågår nu arbetet med att ta fram ett stort antal modeller allt från jeepar till personbilar med lite Saabgener. Om jag i Shanghai arbetade med människor från jordens alla hörn är jag nu ensam västerlänning. Det är inte bara på jobbet som jag arbetar med kineser utan även i området där jag bor finns inte en västerlänning så lång ögat når. Detta gör att mina språkkunskaper i kinesiska tar steg framåt varje dag, redan kan jag ord efter ett drygt år. Att kineserna tittar snett på mig och har svart hår det stämmer, men det är med stor vänlighet alla stirrar på den grånade långnäsan. Det är många unga och välutbildade människor som arbetar här, trots min ringa ålder kan jag vara farfar till de flesta. Dagen då man har erfarenhet här då blir det jobbigt för västerländsk industri. Hur går det då med maten kanske någon frågar sig, jo jag håller fortfarande matchvikten så något får jag nog i mig med mina tappra försök med pinnarna. Det som annars känns lite jobbigt när man är van vid svensk frisk luft är luftkvalitén, många bär munskydd för att stoppa de största partiklarna, men jag vet det finns till storlek mindre saker, som inte är så bra Den senaste helgen gick myndigheterna ut med informationen att allmänheten bör hålla sig inomhus. Här överskrids vissa gränsvärden upp mot 680 ppm där vi har larm i Stockholm när man uppmäter 6. Hemma vet vi att vi har en liten frizon runt oss i trafiken eller i matkön, här gäller inte detta, det gäller att knö. Det är verkligen trångt i trafiken så man får se upp, men det stoppar inte mig när jag tänker fixa ett körkort senare i år. Alkohol och trafik hör inte ihop det vet vi och med bra information så arbetar man med detta även här, vad säger ni om bilden ovan, en bild säger mer än tusen ord. Direkt från Mittens Rike Anders Malm Skid- och pulkaåkning i Ulricehamn Den 17 februari åker IOGT-NTO och UNF till Ulricehamn för att åka slalom, snowboard eller bara hänga i pulkabacken! Vill du följa med? Hör av dig till distriktsexpeditionen!

4 IOGT-NTO-distriktet - Förslag till arbetsplan 2013 Föreningsutveckling och värvning Ordförandeträffar, tre i norr och tre i söder, för bra kontakt med lokalföreningarna som gör egna arbetsplaner och stimuleras till värvningsaktiviteter. För värvningen gäller målet 150 nya medlemmar och minst 35 medlemsvärvare under året. Våra medlemmar förses med värvarmaterial på distriktsårsmöten, ordförandeträffar, kretsträffar m m. Värvarkläder kompletteras och utökas. Träffar med syfte att introducera nyvärvade anordnas på två ställen i distriktet. Svaga föreningar på orter med tillräckligt befolkningsunderlag stöttas med hjälp till nyrekrytering och utveckling. Försök görs att starta en förening för Unga Vuxna. Idédag för föreningar där man inspirerar varandra samt knytkonferenser genomförs. ROP-samarbetet (R=Skaraborg O= Göteborg P=Älvsborg) Projektet Hälsa på folkhögskola fortsätter med försök att sprida det vidare. De två andra distrikten inbjuds till alla kurser/utbildningar i distriktet En gemensam ROP-kurs i Skövde - alkoholpolitik - minst 10 deltagare/distrikt. Rörelsegemensamma aktiviteter Vid så många tillfällen som möjligt inbjuds UNF, Junis och NSF till våra aktiviteter. Vi samarbetar också med NBV eller Wendelsberg vid kurser, familjedagar och andra aktiviteter. IOGT-NTO är välkänt IOGT-NTO-märken samt klisterdekaler till distriktets föreningar ska användas flitigt. Reseersättning för de föreningar eller medlemmar som hanterar kontaktinformationen på bibliotek och anslagstavlor och håller den aktuell. Distriktet gör minst två inlägg per vecka på Facebook. Distriktets lokalföreningar annonserar sina arrangemang och håller lokalpressen informerade om vad som händer i föreningen. Distriktet uppmuntrar lokalföreningarna och ger hjälp till annonskostnaden. IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör Distriktet står för kurskostnad samt resor åt medlemmar som deltar i IOGT-NTO-förbundets kurser. Utskick till politikerna i våra kommuner. Vi granskar regelbundet kommunernas alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogram och verkar för att bli remissinstans i alkoholpolitiska frågor. Vi uppmanar våra föreningar att bedriva alkoholpolitiskt arbete i sina respektive kommuner och undersöka att i kommunala sammanhang, där det serveras alkohol, också finns tillgång till ett varierat utbud av alkoholfria drycker och att all representation under arbetstid är alkoholfri. Drogkamper ordnas i samarbete med Länsnykterhetsförbundet. Kamratstöd Verksamheten fortsätter att utvecklas. Kamratstöd ska finnas på minst två platser i distriktet. Distriktet ska stödja föreningar som vill starta sociala företag. IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion Distriktet premierar föreningar som arbetar med frågor kring alkoholpolitik. Material om alkoholfrågor och det alkoholpolitiska arbetet ska förmedlas vid ordförandeträffarna, i Månadsbladet och med hjälp av hemsidan och e-post. Utåtriktad verksamhet Distriktets föreningar uppmuntras att arrangera och genomföra aktiviteter, t ex i samband med Vit Jul och FNV. Distriktet arrangerar eller är medarrangörer i möten där man diskuterar alkohol och narkotikafrågor med speciellt inbjudna nyckelpersoner. IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler Våra Gårdar-distriktet förses med aktuella uppgifter och bilder som sedan publiceras på deras hemsida. Våra Gårdar bistår också med hjälp vid fuktproblem, energifrågor m m. Vi fortsätter att sträva efter en god ekonomi Distriktet uppmanar föreningarna att sälja Miljonlotter. Distriktets ekonomiska kommitté bevakar möjligheter att skapa inkomstkällor till distriktet. Offentliga medel söks av såväl distriktet som lokalföreningarna. 4

5 Förslag till 2013års arbetsplan för IOGT-NTO:s Juniorförbund i Älvsborgs distrikt. Vår vision: Alla barn ska växa upp i en värld där deras rättigheter tas till vara och där de har en trygg uppväxt fri från alkohol och andra droger. Ledare: Utbildning: Alla ledare ska ha gått Junis grundutbildning och Junis ledaretik. Våra ledare ska uppmuntras att delta i förbundets kursverksamhet för att kompetensutvecklas och därigenom bli världens bästa ledare. Vi har en plan: Under året ska alla nya Junisledare gå en grundutbildning. Gamla ledare ska erbjudas likvärdig utbildning. På samtliga ledarvårdsträffar kommer det inslag av detta. Motivation: Vi ska varje år ordna roliga aktiviteter för distriktets Junisledare. Vi vill att de ska fortsätta sitt ledarskap i Junis i många år. Vi har en plan: Ledarvårdsaktiviteter minimum en per termin. Alla ledare deltar avgiftsfritt på medlemsarrangemang Nätverksbygge: Vi ska uppmuntra och skapa möjlighet för våra ledare att skapa nätverk mellan föreningarna och övriga inom IOGT-NTO-rörelsen. Vi har en plan: Distriktsstyrelsen ska via våra ledarträffar uppmuntra till att nätverk skapas bland ledarna. Ledarvärvning: Vår strävan är att ledarfrågan inte ska vara en hindrande faktor för ett ökat antal Junisföreningar. Under året ska vi utveckla ledarteamen och nettoöka antalet ledare. Vi har en plan: Genom ledarvårdsträffar ska vi öka värdet i att vara ledare. Medlemmar: Arrangemang: Vi ordnar arrangemang för och tillsammans med Junisföreningarna. Dessa arrangemang syftar till att Junisarna ska få möjlighet att träffa varandra och ha roligt tillsammans. Vi är lyhörda för tips på arrangemang som Junisarna själva har intresse för. Alla våra arrangemang kan användas i medlemsvärvningssyfte. Vi har en plan: Genom dessa arrangemang ska även föreningslösa Junisar känna sig välkomna och som en del i distriktets verksamhet. Löftesavläggning: Vi verkar för att alla medlemmar, senast det år de fyller 12 år, ska ha avlagt medlemslöftet. Distriktet kommer att anordna minst ett tillfälle, där löftesavläggning genomförs, under året, samt uppmuntra föreningarna att själv genomföra egna ceremonier. Vi har en plan: Vågar vi ha som mål att 80% av våra Junisar ska avlägga medlemslöftet? Medvetenhet: Vårt mål är att alla Junisar ska ha kännedom om våra fyra profiler, drogfrihet, mänsklig miljö, demokrati och internationell solidaritet och veta vad de innebär. Vi har en plan: På alla våra arrangemang ska vi ta upp minst en av våra profiler. Medlemsökning: Under året ska vi nettoöka vårt medlemsantal samt verka för att pensionerade Junisar vill fortsätta som framtidens Junisledare. Vi har en plan: För att kunna öka medlemsantalet måste vi ha bra och stabila ledare. Detta kan vi uppnå genom bra ledarvård och utbildning. Föreningar: Verksamhet: Vårt mål är att föreningarna ska bedriva en mångsidig verksamhet, av utbildade ledare, med inslag av alla de fyra profilerna. Vår strävan är att ha aktiva Junisföreningar på alla ställen där det finns IOGT-NTO föreningar med lokaler. Vi har en plan: Under 2013 är vår plan att i minst två nya/nygamla lokaler skapa verksamhet. 5 Detta kan vara Fredagsmys första fredagen i månaden, Familjepyssel m m Utåtriktat

6 inslag av alla de fyra profilerna. Vår strävan är att ha aktiva Junisföreningar på alla ställen där det finns IOGT-NTO föreningar med lokaler. Vi har en plan: Under 2013 är vår plan att i minst två nya/nygamla lokaler skapa verksamhet. Detta kan vara Fredagsmys första fredagen i månaden, Familjepyssel m m Utåtriktat Föräldrar: Vårt mål är att ge föräldrar kunskap om vad Junis är och vad vi står för. Vi vill även ge dem möjlighet till medlemskap i IOGT-NTO-rörelsen och därigenom hitta nya Junisledare. Detta gör vi bland annat genom att uppmana föreningarna att varje termin ha föräldraträffar. Vi har en plan: Vid dessa föräldraträffar deltar medlemmar från IOGT-NTO, som presenterar vuxenverksamheten. Allmänheten: Vårt mål är att öka allmänhetens kunskap om vad Junis är och vad vi står för. Detta gör vi bland annat genom att sprida webbadresserna och samt vår Facebook-sida. Samarbete: Vi vill utöka samarbetet med våra rörelsesläkt inom Älvsborg. Vi har en plan: Att 2013 utöka samarbetet mellan Junis, IOGT-NTO, UNF och NSF i Älvsborgs distrikt. Speciellt gällande ledarvård och -utbildningar samt lägerverksamhet. Förslag till arbetsplan UNF Älvsborg 2013 Värvning och tillväxt: Värva minst 100 medlemmar. Skicka vykort till medlemmar som inte längre är aktiva och säga vi saknar er. Öka betalningsfrekvensen till 65%. Värva minst 25 medlemmar från Junis i Älvsborg. Satsa pengar, energi och konsulenttid på föreningsverksamhet. Medverka på minst två arrangemang med av andra organisationer. Ha minst fyra självgående föreningar. Utöka samarbetet med andra distrikt i regionen. Utbildning: Hålla temakurser och utbildningar för åldern Hålla sig uppdaterade angående utbildningsmaterial från förbundet. Skicka minst en medlem på varje Höjdaren -kurs. Hålla minst två UNF:aren - kurser. Hålla minst en ideologisk grundkurs. Medverka på minst en FSS (förbundsstyrelsesamling). Drogpolitik: Genomföra minst tre ölköpskontroller. Starta upp ett drogpolitiskt utskott. Få 10 insändare publicerade i tidningar i distriktet. Genomför minst två aktioner. Övrigt: Hålla öppna arrangemang för både medlemmar och icke-medlemmar. Öka kunskapen och samarbetet mellan UNF och NBV. Genomföra traditionella arrangemang så som Lusseröj och Sommarröj i samarbete med Göteborgs och Skaraborgs distrikt. Ha särskilt inriktad 20+ verksamhet. 6

7 Luciatåg med barn i Skölvene Bygdegård När IOGT-NTO hade sitt sedvanliga luciafirande i Skölvene Bygdegård kom många för att se och höra luciatåget som i år bestod av barn. Barnen sjöng flera fina julsånger. Lussekatter och pepparkakor avsmakades efter Luciatåget. Efter fikat visade Ing-Britt Svensson bilder från Södermanland som föreningen gjort resa till. Karl visade bilder från resan han och Ing-Britt gjort med Hurtigrutten. Marianne Johansson Högtidsmöte 2013 Traditionsenligt firade Westgöten-Alströmer sin årshögtid med gammaldags ritualmöte. 21 personer hade samlats för att på detta högtidliga sätt vara med om parentation och diplomutdelning. Ordenssalen var möblerad så som ritualboken föreskriver. Ordförande Lars Ove Källström tände ljusen på logetemplarbordet och hälsade med ett kort anförande alla hjärtligt välkommna. Marskalkarna hämtade de tända ljusen och gick sedan för att med hjälp av dem tända ljusen vid de övriga tjänstemännens bord. Till musik från bandspelare sjöngs de gamla sångerna Så samlas vi ånyo här och Vill du våga en dust. Tjänstemännen läste de högtidliga orden ur ritualboken. Anders Stålhandske förrättade parentation över avlidne medlemmen Arne Wester, vilken varit med i logen Westgöten sedan Parentationen inramades av stämningsfull musik (också den från bandspelare). Högtidstalare var Per Ola Christensson från distriktsrådet. Han delade också ut diplom för 25-årigt medlemskap samt blommor till Anna Lundgren. Anna har tidigare varit juniorledare i Westgöten och sitter numera i Juniorförbundets styrelse. Högtidsstunden avslutades med att tjänstemännen återigen läste de tänkvärda orden ur ritualboken. Härefter samlades alla kring kaffeborden där föreningen bjöd på vetebröd, pepparkakor och prinsesstårta. Adrian Smith underhöll med sång och musik. Högtidstalare och musikant blomstertackades av ordföranden. Sammankomsten avslutades med kamratkedjan! Gun Järrebring 25-årsdiplommottagaren Anna Lundgren flankerad av Lars Ove Källström och Per Ola Christensson. 7

8 Midvinterfest på Oscarsgatan, Alingsås, trettondagsafton 2013 För 42:a året i rad hölls Midvinterfest med IOGT-NTO-föreningarna i distriktet. Den här gången ställde Alingsåsföreningen upp med lokal och föreningarna från Floda och Lerum samt Alingsås-föreningens kamratstöd hjälptes åt med arrangemanget. Alva Strandberg och Nisse Axelsson hälsade välkommen. Härefter bjöd Syskonen Djup på sång och musik på sina instrument, förutom fiol och gitarr spelades det på lie, tvättbräda och träräfsa. Ett bejublat framträdande! Härefter bjöds på risgrynsgröt och skinksmörgås, kaffe och liten kaka. Stämningen runt borden var god, det gick inte att ta fel på. Då gröten var uppäten underhöll Pärs orkester med sång och musik. Detta tremannaband (två män plus en kvinna) spelade också upp till svängig dans. Och många danssugna fanns i lokalen. Det var trångt på dansgolvet under hela kvällen. Vid tio-tiden gjordes paus för kaffe och tårta. Då bjöds även underhållning av kvällens 10-gäst, Adrian Smith. Han sjöng engelska hits och ackompanjerade sig själv på keyboard. Det blev också dragning på de blomsterlotterier som sålts under kvällen. Härefter fortsatte dansen ytterligare en dryg timma, varefter en stor kamratkedja bildades. Vi tackade varandra för en lyckad festkväll och sjöng tillsammans Nu går sista visan. Och till sist lästes den gamla ramsan Tack för i dag, i morgon skiner solen! innan kedjan löstes upp med mer eller mindre akrobatiska rörelser! Text Gun Järrebring Foto Ulf Dalevik Osgarsgatans Syskonen Djup i ett bejudlat framförande. 8

9 IOGT-NTO Mellerud Lf 948 Melleruds Hopp ordnade GRÖTFEST den 6 januari. Ordf. Ingvar Asp hälsade 50-talet medlemmar och inbjudna välkomna. För underhållningen svarade Zaida och Bernhard Guldbrandsson, spelade på nyckelharpa och dragspel. Framförde många härliga låter, flera hade Bernhard komponerat. Alltid trevligt med levande och lokalt förankrad musik. Så bjöds till köket, vars bord innehöll bland annat sill, skinka, korv samt gröt. Allt som hör hemma i ett julkalas. Ing-Britt och Ingvar Asp, Inger Norrman bar huvudansvaret för träffen. Flera övriga medlemmar hjälpte till med genomförandet. Applåder och tack från deltagarna för allt gott vi fick oss till livs. Paret Guldbrandsson återkom med fler musikaliska utsvävningar i samband med kaffet. Kjell Sanding utmanade gänget med att berätta några historier, några fler ställde upp med mindre sanna berättelser. Ordf. informerade kort om kommande program. Tackade alla för en trevlig kväll tillsammans. Samling kring grötfatet. Text och foto Evert Magnusson De tre vise männen. 9

10 Res med dina IOGT-NTO-vänner till Solens och vindarnas ö Öland 2-5 Juni när orkidéer och syrener blommar kring Allvaret Här kommer en efterfrågad resa när: Öland är som vackrast och orkidéer och syrener blommar på världsarvet södra Öland. Sevärdheterna ligger tätt, vi besöker Ölands museum den gamla radbyn Himmelsberga, Sveriges högsta fyrtorn Långe Jan, Eketorps fornborg och mycket mera. Orkidéblomningen på Stora Allvaret som vi naturligtvis ägnar tid till, Här växer bl.a. ett trettiotal olika orkidéer. Likaså de vackra små byarna på Öland med alla syrener som nu blommar. Resfakta: Resa med modern långfärdsbuss som utgår från Vänersborg över Trollhättan, Alingsås, Borås och Tranemo. Detta ingår: 3 övernattningar i dubbelrum på ***hotell Skansen i Färjestaden 4 frukostar 3 middagar inkl måltidsdricka 4 luncher inkl måltidsdricka 4 förmiddags- eller eftermiddagskaffe med tillbehör reseledare lokalguider. Priset: kr. Tillägg enkelrum 1200 kr. Reservation för prisförändringar utanför vår kontroll. Begränsat deltagarantal. Vill du ha vårt prospekt över resan eller preliminäranmäla dig, ring Alva Strandberg tel Resealliansen IOGT-NTO Älvsborg Ideell förening I samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet Seiser Alm i Sydtyrolen Seiser Alm i Sydtyrolen Vandrings- och blomsterresa Vandrings- Seiser 5-14 Alm och juli blomsterresa i 2013 Sydtyrolen 5-14 juli 2013 Vandrings- och blomsterresa 5-14 juli 2013 Vi återvänder för sjätte gången Vi Vi återvänder till återvänder för vårt för sjätte sjätte gången gången upptill till vårt vårt uppuppskattade resmål Seiser Alm. skattade En resmål resa Seiser för Alm. livs- En resa för livsnjutare som vill uppleva kombinationen av njutare som vill uppleva kombinationen av motion, skön natur och god motion, mat. skön Några natur och god plat- mat. Några platmotion, ser kvar. skön För natur inf. ring och Svening god mat Några 74 plat- 50. ser kvar. För inf. ring Svening ser RESEALLIANSEN kvar. För inf. ring IOGT-NTO Svening ÄLVSBORG I samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV RESEALLIANSEN IOGT-NTO ÄLVSBORG I samarbete med Nykterhetsrörelsens RESEALLIANSEN Bildningsverksamhet IOGT-NTO NBV ÄLVSBORG iser Alm i Sydtyrolen drings- och blomsterresa 5-14 juli tervänder för sjätte gången till vårt upp- I samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV

11 Dals-Ed. Scouter prisas kronor för arbete mot droger Dals-Eds scoutkår får Länsförsäkringar Älvsborgs stipendium på kronor i Dals-Eds kommun. Detta för sitt arbete mot droger och utanförskap. Det var tårtkalas och glädje hos nykterhetsrörelsens scouter på Gamla Real i Ed i tisdags. Kåren blev utsedd till Länsförsäkringars stipendiat i Dals-Ed. Stipendiet går till grupper och föreningar som arbetar aktivt mot droger och utanförskap och bidrar till ökad livskvalitet. Det här pengarna betyder en hel del, säger scouternas ordförande Stig Gustafsson. Vi ska kanske inte förbruka dem utan använda dem till en del ändamål framöver. Ledare och scouter vid tisdagens lilla kalas var glada över att just de bilivit stipendiater i Dals-Eds kommun. Vi gör ungdomar redo för livet, sammanfattar Mattias Edquist kårens verksamhet. David Älmqvist från Länsförsäkringar Älvsborg delade ut checken till scouterna,som representerades av ordförande Stig Gustafsson samt Ida Jönsson, Emma Blom, Thindra Martinsson, Josefin Strannevik, Ola Andersson, Mattias Edquist och Emilia Andersson. Vi har delat ut fyra stipendier till föreningar och scoutkårer i vårt område hittills, säger David Älmqvist, säljare på Länsförsäkringar Älvsborg. Det är alltid roligt att komma ut och uppmuntra föreningar. Trollhättekretsen har varit ute och rest igen 24 November samlades ett 30-tal glada resenärer från Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet för att besöka Julmarknaden på Tjolöholms slott. I slottet, Manegen och Magasinet visade och sålde ett 100-tal utställare sina produkter: allt från mat, konsthantverk, marsipan och annan julgodis inte att förglömma pepparrot från Fjärås. Efter att ha handlat färdigt avnjutas en halländsk jullunch i Storstugan. Mätta och belåtna gick färden vidare till Rit och målargården i Tvååker. Efter att Lena Pettersson berättat om sig och sitt konstnärskap, fick vi möjlighet att inhandla av hennes fina bordstabletter, brickor, kort, m.m En helt igenom lyckad utflykt. Tack Elly och Berit. 11

12 Vitare jul Den 10 december deltog Junis och IOGT-NTO Borås på julmarkanden på Sjöbo Torg i Borås. Det var en trevlig kväll med snö och kyla vilket gjorde att den alkoholfria glöggen gick åt i ett rykande tempo. Många besökare stannade till och smakade, vilket gav tillfälle till många intressanta och givande samtal. Vi bjöd på God-Jul glöggen från Systembolaget där en viss peng per såld flaska går till Världens barninsamlingen. Hela montern/tältet präglades av ett barnperspektiv som en röd tråd. Vi samlade självklart in namnunderskrifter för VIT JUL-kampanjen vilket resulterade i nära 100 underskrifter. Marknadsföring för Junisverksamheten i området gjordes också. Sist men inte minst kan nämnas att det värvades en medlem under kvällen. Bild & text Håkan Eriksson Lussefirande på Lönnen På traditionsenligt sätt hade Fastighetsföreningen Lönnen bjudit in till Luciafirande på Lönnen. En tradition som pågått under alla år vi varit på Lönnen. Ett 30-tal personer bestående av hyresgäster, styrelseledamöter, ideella arbetskrafter och andra som bidragit till verksamheten på Lönnen under åren deltog. En trevlig samling på morgonkvisten med tänd brasa i öppna spisen, Jan Reinholdsson vid flygeln och goda mackor med tilltugg på bordet. Bild & text Håkan Eriksson 12

13 Systembolagets hemleverans Fläkten har varit i kontakt med Monica Uhlin, medlem i Gustav Wasa samt kretsordförande i Boråskretsen. Monica blev intervjuad av Radio Sjuhärad den 16 januari 2013 angående Systembolagets hemleveranser. Vi har också varit i kontakt med Robert Kaskas, Länsnykterhetsförbundet. Så här säger Monica: Ökad tillgängligheten riskerar att öka konsumtionen och därmed ökar skadorna. De barn som enligt folkhälsoinstitutet lever med föräldrar med riskbruk eller rent missbruk, tycker säkert inte att det är roligt om de öppnar dörren när leveransen sker. Skall de behöva oroa sig varje gång någon ringer på dörren? I Norge har man haft systemet i flera år. Det har varit problem med ålderskontrollerna och möten med berusade personer. Man får ta många svåra samtal själv utan stöd av annan personal. Personer med alkoholproblem slipper visa hur mycket och hur ofta de handlar i varje fall kan känslan vara den om man slipper visa sig på systemet. Det är lättare att lura sig själv att ingen ser om man får hemleverans. När jag blev intervjuad i radion så får jag alltid (har varit intervjuad en gång tidigare i höst) frågan hur allmänheten ser på nykterhetsrörelsen. Det är med stolthet jag kan säga att när vi är ute och värvar får vi många positiva möten. Många fler än man kan tänka sig av de som inte själva är nykterister yttrycker att de tycker att vi gör ett bra jobb eller att det är bra att vi finns. Fläkten har också talat med Robert Kaskas, konsulent på Länsnykterhetsförbundet och samordnare i nätverket De Glömda Barnen i Västra Götaland. Nätverket arbetar med kunskapsspridning om barn som växer upp i missbruksmiljö. Robert, precis som Monica, uttrycker en oro över de barn som lever i hem med missbruksproblematik. Den ökade tillgängligheten ökar i och med att man kan få varorna levererade till dörren. Han funderar också över hur pass bra ålderskontrollen kommer att fungera. Kulturbelöningar 2012 Borås stad Jan Hjalmarsson, (IOGT-NTO 308 Borås och körledare bl a för IOGT- NTO-kören och Trandaredskören), tilldelades 2012 års kulturbelöning för sin framträdande roll i Borås Stads musikliv. Denna belöning tilldelades också Svening Svenningson (IOGT-NTO 308 Borås) för sitt mångåriga forskningsarbete som bl a resulterat i utgivningen av boken Vackert svarvat, skönt målat folkkonst ur skålaknallens fässing under tre sekler. Kulturbelöningen består av en keramisk skulptur och äran! För sin bok och sitt forskningsarbete har Svening dessutom tilldelats ett pris om kr från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala. I motiveringen står det bl a att mångårig forskning om den västgötska gårdfarihandeln med svarvade produkter redovisas. Foto: Magnhild Andreasen Jan Hjalmarsson och Svening Svenningson 13

14 - Minnenas Kväll Minnenas Kväll 2012 Minnenas Kväll 2012 Skölvene IOGT-NTO bjöd in till den traditionsenliga träffen i mellandagarna. Skölvene IOGT-NTO Över 60 bjöd personer in till den hade traditionsenliga samlats för att träffen uppleva i en minnesvärd mellandagarna. kväll. Över 75 år 60 var personer åldersskillnaden hade samlats mellan för den att uppleva äldsta och en yngsta minnesvärd deltagaren. kväll. Det 75 blev år var supé, åldersskillnaden dans, tårta och mellan gemenskap. den äldsta och yngsta deltagaren. Det blev supé, dans, tårta och gemenskap. IOGT-NTO:s HEDERSTECKEN IOGT-NTO:s HEDERSTECKEN DANS till Oskar Källgrens enmansband DANS till Oskar Källgrens enmansband Fyra medlemmar erhöll hederstecken Fyra medlemmar under erhöll kvällen. För hederstecken 60-årigt medlemskap under kvällen. fick Göran För 60-årigt Larsson medlemskap och Sven-Olov fick Jyllingmo Göran Larsson diplom. och Årsmärke Sven-Olov och Jyllingmo diplom diplom. för 25 år Årsmärke i föreningen och diplom till för Henning 25 år i Haraldsson föreningen och till Henning till Laila Gustavsson Haraldsson IOGT-NTO:s och till Laila Veteranplakett Gustavsson IOGT-NTO:s för 40 år av engagemang Veteranplakett i styrelsen. för 40 år av engagemang i styrelsen. Dansen Dansen tog tog på på krafterna krafterna och och då då fanns fanns det det kaffe kaffe och och designad tårta tårta som som gav gav mer mer energi. Det Det blev blev tabberas på på de de fyra fyra tårtorna -- inte inte en en smula blev kvar. Kvällen avslutades, som som vanligt, med med kamratring. 14 Text och foto Ulf Dalevik

15 Utelivshjältar 2012 Utelivshjälte 2012 delades ut av Ungdomens Nykterhetsförbund för att uppmärksamma insatser för ungas uteliv. Utmärkelsen delades ut till flera lokala utelivshjältar och till en nationell utelivshjälte. I Västra Götaland gick utmärkelsen Västra Götalands utelivshjälte 2012 till Glenn Nordling, folkhälsosamordnare i Melleruds kommun. Motiveringen lyder I sitt arbete som folkhälsosamordnare i Mellerud gör Glenn Nordling insatser för Västra Götalands unga. Glenns tro på ungas förmåga och att ge unga verklig makt över deras egen fritid gör honom till en sann utelivshjälte. UNF:s förbundsordförande Linda Engström säger "Alla unga förtjänar ett bra uteliv. För att det ska vara möjligt behövs utelivshjältar som ser till ungas önskningar och behov. Jag vill tacka alla vuxna förebilder som skapar ett bättre uteliv för unga" I Mellerud har man satsat på Stinsen, ett drogfritt ungdomshus där ungdomar kan tillbringa sin fritid. Läs mer om Stinsens verksamhet på Välkommen till Morgonstjärnan Töllsjö Lörd 23 februari kl Då vi firar vårt 100- årsjubileum Underhållning, supé, dans 11-kaffe Allt detta till det facila priset av 150 kr. Välkomna! Anmälan senast den 16 februari till: Ros- Marie tel Elving tel Presentation Jag heter Emma Olofsson och studerar Medie-och kommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet och ska nu praktisera på IOGT-NTO i Älvsborg med placering i Borås under tiden 19/1 18/5 samt under kongressveckan. Jag kommer att jobba närmast Anneli Gunnarsson Simu och kommer främst att hjälpa till med arrangemanget kring kongresserna i sommar. Jag ser mycket fram emot våren och tror att det kommer att bli mycket roligt. ÅRSMÖTE IOGT-NTO föreningen 2977 Solglimten Skölvene Sönd 17 februari kl Skölvene Bygdegård Sedvanliga förhandlingar Servering Underhållning Mittenkretsens Årsmöte Fred 8 mars kl Oscarsgatan 5, Alingsås Sedvanliga årsmötesförhandlingar Underhållning servering Dans 15

16 Medlemstidning B Borås från Porto IOGT-NTO-rörelsen Betalt Kasernvägen BORÅS Vid adressändring fyll inamn och adress på denna remsa. Klipp därefter ur den och skicka den till IOGT-NTO, Kasernvägen 6, BORÅS. Lönnen Borås Välkomna till distriktsårsmöte lördagen den 16 mars på Nykterhetsgården Lönnen, Borås! I år träffas vi för distriktsårsmötena på Lönnen i Borås lördagen den 16 mars. Efter mötena har vi fest med trevliga kvällsaktiviteter passande alla åldrar. Dock börjar det hela redan den 15 mars då UNF anordnar en ombudskurs dit alla naturligtvis är välkomna!... och som vanligt följer vi Älvsborgs motto: Vi ska ha roligt! Välkomna! Har du frågor kring ovanstående så ring till distriktsexpeditionen eller maila Faktaruta Faktaruta Årsmötena Årsmötena är är i år år lördagen lördagen den den mars, mars, ett ett beslut beslut som som tagits tagits av av de de fyra fyra distriktsstyrelserna. distriktsstyrelserna. Årsmötena Årsmötena kommer kommer att att hållas hållas på på Nykterhetsgården Nykterhetsgården Lönnen Lönnen i Borås. Borås. En En ombudskurs ombudskurs med med övernattning övernattning anordnas anordnas av av UNF UNF fredagen fredagen den den mars mars på på Lönnen. Lönnen. Den Den mars mars öppnar öppnar mötesbyrån mötesbyrån kl kl och och det det är är drop-in drop-in fika. fika. Förhandlingarna Förhandlingarna startar startar kl kl Avslutning Avslutning kl kl Därefter Därefter äter äter vi vi och och har har fest! fest! Vill Vill man man bo bo i Borås Borås så så finns finns det det ett ett antal antal hotell hotell att att välja välja på. på. Masslogi Masslogi för för ungdomarna ungdomarna som som deltar deltar i ombudskursen ombudskursen finns finns och och det det är är gratis. gratis. Vi Vi kommer kommer inte inte att att ordna ordna några några bussar bussar utan utan uppmanar uppmanar alla alla att att ordna ordna samåkning. samåkning. Om Om ni ni behöver behöver hjälp hjälp med med detta detta kontakta kontakta expeditionen expeditionen på på tel tel

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Profilen. Vännplatsen. lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar. bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT. Second hand och socialt arbete

Profilen. Vännplatsen. lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar. bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT. Second hand och socialt arbete Profilen TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I iogt-nto GöteBorGS och BohuSlänS distrikt #1 2 2012 lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar + bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT Vännplatsen Second

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 10 2010 / pris 20 kr accent 14 alkoholfria drycker i stort test plus nyårsmeny! Kärlek Möt tre par som fann varandra i nykterhetsrörelsen

Läs mer

snickaren bygger hus med missbrukare heta tips Så tycker medlemmarna I väntans tider för din förening inför hösten Vi har siffrorna

snickaren bygger hus med missbrukare heta tips Så tycker medlemmarna I väntans tider för din förening inför hösten Vi har siffrorna Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 6 2012 / pris 40 kr Så tycker medlemmarna Vi har siffrorna I väntans tider Var tredje gravid dricker Arga snickaren bygger

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

vägbr taren Distriktsårsmöten IOGT-NTO-rörelsens Kulturhus Svanen BORLÄNGE nr 1 2013 årgång 125 medlemstidning för iogt-nto-rörelsen i dalarna

vägbr taren Distriktsårsmöten IOGT-NTO-rörelsens Kulturhus Svanen BORLÄNGE nr 1 2013 årgång 125 medlemstidning för iogt-nto-rörelsen i dalarna y vägbr taren nr 1 2013 årgång 125 medlemstidning för iogt-nto-rörelsen i dalarna Distriktsårsmöten IOGT-NTO-rörelsens Kulturhus Svanen BORLÄNGE - Lördag 13 april 2013 vb1.indd 1 2013-02-17 20:23:04 Ordförande

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

Jag sörjer alla förlorade år

Jag sörjer alla förlorade år Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 7 2012 / pris 40 kr Knarkhusen Därför slutade polisen jaga dem Kartläggning Så påverkar alkoholindustrin politiken Mommy Juice

Läs mer

Överraskande möte på höstupptakt

Överraskande möte på höstupptakt Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2010 (10 december) Överraskande möte på höstupptakt s höstupptakt hölls på Kuggaviksgården i Åsa. Men första dagen ställdes kosan till Mölnlycke med

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Kongress Accent tar pulsen EU Maria Larsson om ordförandeskapet accent En tidning från iogt-nto nr 5 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

VIKTIG KAMPANJ. Därför ställer Elaine Eksvärd upp på Vit jul. FEL I STATISTIKEN Accent granskar siffrorna om sjöfylleriet

VIKTIG KAMPANJ. Därför ställer Elaine Eksvärd upp på Vit jul. FEL I STATISTIKEN Accent granskar siffrorna om sjöfylleriet SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 10 2013 / PRIS 40 KR 10 TIPS FÖR BÄTTRE MÖTEN FEL I STATISTIKEN Accent granskar siffrorna om sjöfylleriet SCHYSST HÄNG Nykter

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer

VEM KAN JAG LITA PÅ? Sanna Lundell gör dokumentär om medberoende med Ann Söderlund

VEM KAN JAG LITA PÅ? Sanna Lundell gör dokumentär om medberoende med Ann Söderlund SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 6 2014 / PRIS 40 KR MÖRDANDE REKLAM Alkoholreklamen ökar kraftigt men tillsynen haltar VÄRLDENS BARN Accent besöker gatubarnsprojekt

Läs mer

IOGT-NTO:s medlemstidning i Kalmar län Nr: 2 2014. Kexigt?

IOGT-NTO:s medlemstidning i Kalmar län Nr: 2 2014. Kexigt? IOGT-NTO:s medlemstidning i Kalmar län Nr: 2 2014 Kexigt? Vad tänker ordföranden i IOGT-NTO Vimmerby lägga i korgen? Mikael Miettinen deltog i NBV Sydosts studieresa till Örebro. På vägen till Örebro passerade

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 2/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET Var fjärde amerikan är nykterist MED

Läs mer

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 94 sid 2 Nye SM blickar framåt sid 4-9 Rapport från GK NR 3 2013 sid 16 Tack från FSM TACK FÖR FÖRTROENDET! När jag nu vill tacka

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer