En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013"

Transkript

1 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013 I detta nummer bl a: Med utsikt från Kinesiska muren sid 3 Högtidsmöte sid 7 Midvinterfest sid 8 Vitare jul sid 12 Systembolagets hemleveranser sid 13 Minnenas kväll sid 14

2 Är det ungdomarna som är problemet??? En SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Statens folkhälsinstitut visar att mer än var femte förälder har bjudit sin femtonåring på alkohol. Är detta bra eller dåligt? Ja, det beror på hur man ser på saken. Tillåtande attityder och förhållningssätt ökar ungdomsdrickande visar en rad olika nationella såväl som internationella undersökningar. Detta som fenomen bygger på en stor okunskap hos föräldrarna anser jag. Här har vi som organisation goda möjligheter att agera och klargöra för föräldrarna hur man bäst skall förhålla sig och agera i frågan om alkohol. En del av föräldrarna är övertygade om att de gör rätt i att låta sina ungdomar få smaka på alkohol hemma. Andra gör det av ren okunskap om vad det kan få för konsekvenser. Det är heller ingen hemlighet att föräldrar i Skåne generellt har en mera tillåtande attityd än föräldrar i delar av Norrland. CAN:s (Centralförbundet för Alkoholoch Narkotikaupplysning) statistik visar att det idag är en historisk stor andel ungdomar i årkurs nio som uppger att de ej dricker alkohol. Detta är intressant och här har ungdomsförbunden en stor målgrupp att nå. Sverige sticker ut vad det gäller andelen ungdomar som inte konsumerar alkohol jämfört med övriga Europa. Intressant är att man i USA har sett en stor ökning av andelen ungdomar som inte konsumerar alkohol, detta enligt statistik presenterad av Håkan Leifman, CAN. Trots fenomenet att vi idag har färre ungdomar som konsumerar alkohol i såväl årskurs nio som på gymnasiet så är fortfarande totalkonsumtion av alkohol hög i Sverige. En orsak är att den vuxna delen av befolkningen har en högre konsumtion. En fundering är om detta kan bidraga till att de flesta reagerar starkt när man diskuterar alkoholkonsumtionen bland befolkningen. Många vuxna känner sig helt klart träffade och går i försvarsställning för att hantera sitt eget dåliga samvete. Ett scenario kan vara att de yngre vuxna idag kommer att bibehålla sitt ställningsstagande när de blir äldre och därtill kommer att bidraga till en lägre alkoholkonsumtion. Vissa forskare anser att det kan finnas en poäng i detta. Den stora boven i dagens alkoholkonsumtionsnivå i Sverige är till stora delar den vuxna befolkningen (45+). Hur många insatser m m gör vi idag mot den målgruppen för att få till en lägre alkoholkonsumtion? Det är viktigt att komma ihåg att det idag är våra ungdomar som till en högre andel är nyktra och de äldre vuxna till mindre andel är nyktra! En viktig insikt att ta med sig in i det fortsatta arbetet Håkan Eriksson Länsnykterhetskonsulent Västra Götaland IOGT-NTO Älvsborg Distriktsexpeditionen Verksamhetsansvarig Anneli Simu-Gunnarsson IOGT-NTO Ola Österlund Vill du ha kontakt med oss? Junis Annette Manucheri UNF Älvsborg Andreas Ljungman Mobil: E-post: Facebook: Andreas Ljungman Fältkonsulent NSF Elin Martinsson Alkoholpolitiska kommittén Anders Stålhandske Utgivare: IOGT-NTO, distrikt Älvsborg Ansvarig utgivare: Alva Strandberg Redaktion: Per-Ola Christensson, Alva Strandberg, Klaes Hägnestig, Jacqueline Broere, Håkan Eriksson, Anneli Simu- Gunnarsson adj. Manusadress: IOGT-NTO/Fläkten, Kasernvägen 6, Borås. Tel , fax E-post: Sättning/layout/tryck: CC-Tryck produktion, Lerum Utgivningsplan: Utgivning Manusstopp Nr 1, v 6 Nr 2, v 17 Nr 3, v 33 Nr 4, v januari 2 april 1 augusti 6 november Omslagsbild: Nykterhetsgården Lönnen, Borås Redaktionen tar gärna emot material och bilder. Resultat av Insamlingen till Världens barn 2012 Distriktets sammanlagda resultat av Insamlingen till Världens barn 2012 blev drygt kr. En förening vars resultat sticker ut är Kamraten i Lerum som samlade i hop inte mindre än kr. En medlem som på ett avgörande sätt bidrog till det utomordentliga resultatet är Magnus Axelsson. Vi lyfter på hatten för ett engagemang utöver det vanliga! Fläktenredaktionen RÄTTELSE I kalendariet på sista sidan i Fläkten nr 4/2012. Står att platsen för Socialt Forum den april är Arvika. Det ska vara ARBOGA och inget annat.

3 Med utsikt från kinesisk muren Ett drygt år har nu gått sedan jag packade väskan och åkte till Kina för arbete. Det första halvåret arbetade jag i Shanghai på ett nytt bilföretag, som heter Qoros Auto. Med kinesiska och israeliska ägare är målet att i framtiden lansera bilar byggda i Kina även för den internationella marknaden. Shanghai, en pulserande stad med hus på höjden lämnade jag under sommaren för ett nytt uppdrag på BAIC Motor i Beijing. BAIC är företaget, som för några år sedan köpte de äldre modellerna från Saab i Trollhättan. I ny fabrik och nytt tekniskt kontor pågår nu arbetet med att ta fram ett stort antal modeller allt från jeepar till personbilar med lite Saabgener. Om jag i Shanghai arbetade med människor från jordens alla hörn är jag nu ensam västerlänning. Det är inte bara på jobbet som jag arbetar med kineser utan även i området där jag bor finns inte en västerlänning så lång ögat når. Detta gör att mina språkkunskaper i kinesiska tar steg framåt varje dag, redan kan jag ord efter ett drygt år. Att kineserna tittar snett på mig och har svart hår det stämmer, men det är med stor vänlighet alla stirrar på den grånade långnäsan. Det är många unga och välutbildade människor som arbetar här, trots min ringa ålder kan jag vara farfar till de flesta. Dagen då man har erfarenhet här då blir det jobbigt för västerländsk industri. Hur går det då med maten kanske någon frågar sig, jo jag håller fortfarande matchvikten så något får jag nog i mig med mina tappra försök med pinnarna. Det som annars känns lite jobbigt när man är van vid svensk frisk luft är luftkvalitén, många bär munskydd för att stoppa de största partiklarna, men jag vet det finns till storlek mindre saker, som inte är så bra Den senaste helgen gick myndigheterna ut med informationen att allmänheten bör hålla sig inomhus. Här överskrids vissa gränsvärden upp mot 680 ppm där vi har larm i Stockholm när man uppmäter 6. Hemma vet vi att vi har en liten frizon runt oss i trafiken eller i matkön, här gäller inte detta, det gäller att knö. Det är verkligen trångt i trafiken så man får se upp, men det stoppar inte mig när jag tänker fixa ett körkort senare i år. Alkohol och trafik hör inte ihop det vet vi och med bra information så arbetar man med detta även här, vad säger ni om bilden ovan, en bild säger mer än tusen ord. Direkt från Mittens Rike Anders Malm Skid- och pulkaåkning i Ulricehamn Den 17 februari åker IOGT-NTO och UNF till Ulricehamn för att åka slalom, snowboard eller bara hänga i pulkabacken! Vill du följa med? Hör av dig till distriktsexpeditionen!

4 IOGT-NTO-distriktet - Förslag till arbetsplan 2013 Föreningsutveckling och värvning Ordförandeträffar, tre i norr och tre i söder, för bra kontakt med lokalföreningarna som gör egna arbetsplaner och stimuleras till värvningsaktiviteter. För värvningen gäller målet 150 nya medlemmar och minst 35 medlemsvärvare under året. Våra medlemmar förses med värvarmaterial på distriktsårsmöten, ordförandeträffar, kretsträffar m m. Värvarkläder kompletteras och utökas. Träffar med syfte att introducera nyvärvade anordnas på två ställen i distriktet. Svaga föreningar på orter med tillräckligt befolkningsunderlag stöttas med hjälp till nyrekrytering och utveckling. Försök görs att starta en förening för Unga Vuxna. Idédag för föreningar där man inspirerar varandra samt knytkonferenser genomförs. ROP-samarbetet (R=Skaraborg O= Göteborg P=Älvsborg) Projektet Hälsa på folkhögskola fortsätter med försök att sprida det vidare. De två andra distrikten inbjuds till alla kurser/utbildningar i distriktet En gemensam ROP-kurs i Skövde - alkoholpolitik - minst 10 deltagare/distrikt. Rörelsegemensamma aktiviteter Vid så många tillfällen som möjligt inbjuds UNF, Junis och NSF till våra aktiviteter. Vi samarbetar också med NBV eller Wendelsberg vid kurser, familjedagar och andra aktiviteter. IOGT-NTO är välkänt IOGT-NTO-märken samt klisterdekaler till distriktets föreningar ska användas flitigt. Reseersättning för de föreningar eller medlemmar som hanterar kontaktinformationen på bibliotek och anslagstavlor och håller den aktuell. Distriktet gör minst två inlägg per vecka på Facebook. Distriktets lokalföreningar annonserar sina arrangemang och håller lokalpressen informerade om vad som händer i föreningen. Distriktet uppmuntrar lokalföreningarna och ger hjälp till annonskostnaden. IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör Distriktet står för kurskostnad samt resor åt medlemmar som deltar i IOGT-NTO-förbundets kurser. Utskick till politikerna i våra kommuner. Vi granskar regelbundet kommunernas alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogram och verkar för att bli remissinstans i alkoholpolitiska frågor. Vi uppmanar våra föreningar att bedriva alkoholpolitiskt arbete i sina respektive kommuner och undersöka att i kommunala sammanhang, där det serveras alkohol, också finns tillgång till ett varierat utbud av alkoholfria drycker och att all representation under arbetstid är alkoholfri. Drogkamper ordnas i samarbete med Länsnykterhetsförbundet. Kamratstöd Verksamheten fortsätter att utvecklas. Kamratstöd ska finnas på minst två platser i distriktet. Distriktet ska stödja föreningar som vill starta sociala företag. IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion Distriktet premierar föreningar som arbetar med frågor kring alkoholpolitik. Material om alkoholfrågor och det alkoholpolitiska arbetet ska förmedlas vid ordförandeträffarna, i Månadsbladet och med hjälp av hemsidan och e-post. Utåtriktad verksamhet Distriktets föreningar uppmuntras att arrangera och genomföra aktiviteter, t ex i samband med Vit Jul och FNV. Distriktet arrangerar eller är medarrangörer i möten där man diskuterar alkohol och narkotikafrågor med speciellt inbjudna nyckelpersoner. IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler Våra Gårdar-distriktet förses med aktuella uppgifter och bilder som sedan publiceras på deras hemsida. Våra Gårdar bistår också med hjälp vid fuktproblem, energifrågor m m. Vi fortsätter att sträva efter en god ekonomi Distriktet uppmanar föreningarna att sälja Miljonlotter. Distriktets ekonomiska kommitté bevakar möjligheter att skapa inkomstkällor till distriktet. Offentliga medel söks av såväl distriktet som lokalföreningarna. 4

5 Förslag till 2013års arbetsplan för IOGT-NTO:s Juniorförbund i Älvsborgs distrikt. Vår vision: Alla barn ska växa upp i en värld där deras rättigheter tas till vara och där de har en trygg uppväxt fri från alkohol och andra droger. Ledare: Utbildning: Alla ledare ska ha gått Junis grundutbildning och Junis ledaretik. Våra ledare ska uppmuntras att delta i förbundets kursverksamhet för att kompetensutvecklas och därigenom bli världens bästa ledare. Vi har en plan: Under året ska alla nya Junisledare gå en grundutbildning. Gamla ledare ska erbjudas likvärdig utbildning. På samtliga ledarvårdsträffar kommer det inslag av detta. Motivation: Vi ska varje år ordna roliga aktiviteter för distriktets Junisledare. Vi vill att de ska fortsätta sitt ledarskap i Junis i många år. Vi har en plan: Ledarvårdsaktiviteter minimum en per termin. Alla ledare deltar avgiftsfritt på medlemsarrangemang Nätverksbygge: Vi ska uppmuntra och skapa möjlighet för våra ledare att skapa nätverk mellan föreningarna och övriga inom IOGT-NTO-rörelsen. Vi har en plan: Distriktsstyrelsen ska via våra ledarträffar uppmuntra till att nätverk skapas bland ledarna. Ledarvärvning: Vår strävan är att ledarfrågan inte ska vara en hindrande faktor för ett ökat antal Junisföreningar. Under året ska vi utveckla ledarteamen och nettoöka antalet ledare. Vi har en plan: Genom ledarvårdsträffar ska vi öka värdet i att vara ledare. Medlemmar: Arrangemang: Vi ordnar arrangemang för och tillsammans med Junisföreningarna. Dessa arrangemang syftar till att Junisarna ska få möjlighet att träffa varandra och ha roligt tillsammans. Vi är lyhörda för tips på arrangemang som Junisarna själva har intresse för. Alla våra arrangemang kan användas i medlemsvärvningssyfte. Vi har en plan: Genom dessa arrangemang ska även föreningslösa Junisar känna sig välkomna och som en del i distriktets verksamhet. Löftesavläggning: Vi verkar för att alla medlemmar, senast det år de fyller 12 år, ska ha avlagt medlemslöftet. Distriktet kommer att anordna minst ett tillfälle, där löftesavläggning genomförs, under året, samt uppmuntra föreningarna att själv genomföra egna ceremonier. Vi har en plan: Vågar vi ha som mål att 80% av våra Junisar ska avlägga medlemslöftet? Medvetenhet: Vårt mål är att alla Junisar ska ha kännedom om våra fyra profiler, drogfrihet, mänsklig miljö, demokrati och internationell solidaritet och veta vad de innebär. Vi har en plan: På alla våra arrangemang ska vi ta upp minst en av våra profiler. Medlemsökning: Under året ska vi nettoöka vårt medlemsantal samt verka för att pensionerade Junisar vill fortsätta som framtidens Junisledare. Vi har en plan: För att kunna öka medlemsantalet måste vi ha bra och stabila ledare. Detta kan vi uppnå genom bra ledarvård och utbildning. Föreningar: Verksamhet: Vårt mål är att föreningarna ska bedriva en mångsidig verksamhet, av utbildade ledare, med inslag av alla de fyra profilerna. Vår strävan är att ha aktiva Junisföreningar på alla ställen där det finns IOGT-NTO föreningar med lokaler. Vi har en plan: Under 2013 är vår plan att i minst två nya/nygamla lokaler skapa verksamhet. 5 Detta kan vara Fredagsmys första fredagen i månaden, Familjepyssel m m Utåtriktat

6 inslag av alla de fyra profilerna. Vår strävan är att ha aktiva Junisföreningar på alla ställen där det finns IOGT-NTO föreningar med lokaler. Vi har en plan: Under 2013 är vår plan att i minst två nya/nygamla lokaler skapa verksamhet. Detta kan vara Fredagsmys första fredagen i månaden, Familjepyssel m m Utåtriktat Föräldrar: Vårt mål är att ge föräldrar kunskap om vad Junis är och vad vi står för. Vi vill även ge dem möjlighet till medlemskap i IOGT-NTO-rörelsen och därigenom hitta nya Junisledare. Detta gör vi bland annat genom att uppmana föreningarna att varje termin ha föräldraträffar. Vi har en plan: Vid dessa föräldraträffar deltar medlemmar från IOGT-NTO, som presenterar vuxenverksamheten. Allmänheten: Vårt mål är att öka allmänhetens kunskap om vad Junis är och vad vi står för. Detta gör vi bland annat genom att sprida webbadresserna och samt vår Facebook-sida. Samarbete: Vi vill utöka samarbetet med våra rörelsesläkt inom Älvsborg. Vi har en plan: Att 2013 utöka samarbetet mellan Junis, IOGT-NTO, UNF och NSF i Älvsborgs distrikt. Speciellt gällande ledarvård och -utbildningar samt lägerverksamhet. Förslag till arbetsplan UNF Älvsborg 2013 Värvning och tillväxt: Värva minst 100 medlemmar. Skicka vykort till medlemmar som inte längre är aktiva och säga vi saknar er. Öka betalningsfrekvensen till 65%. Värva minst 25 medlemmar från Junis i Älvsborg. Satsa pengar, energi och konsulenttid på föreningsverksamhet. Medverka på minst två arrangemang med av andra organisationer. Ha minst fyra självgående föreningar. Utöka samarbetet med andra distrikt i regionen. Utbildning: Hålla temakurser och utbildningar för åldern Hålla sig uppdaterade angående utbildningsmaterial från förbundet. Skicka minst en medlem på varje Höjdaren -kurs. Hålla minst två UNF:aren - kurser. Hålla minst en ideologisk grundkurs. Medverka på minst en FSS (förbundsstyrelsesamling). Drogpolitik: Genomföra minst tre ölköpskontroller. Starta upp ett drogpolitiskt utskott. Få 10 insändare publicerade i tidningar i distriktet. Genomför minst två aktioner. Övrigt: Hålla öppna arrangemang för både medlemmar och icke-medlemmar. Öka kunskapen och samarbetet mellan UNF och NBV. Genomföra traditionella arrangemang så som Lusseröj och Sommarröj i samarbete med Göteborgs och Skaraborgs distrikt. Ha särskilt inriktad 20+ verksamhet. 6

7 Luciatåg med barn i Skölvene Bygdegård När IOGT-NTO hade sitt sedvanliga luciafirande i Skölvene Bygdegård kom många för att se och höra luciatåget som i år bestod av barn. Barnen sjöng flera fina julsånger. Lussekatter och pepparkakor avsmakades efter Luciatåget. Efter fikat visade Ing-Britt Svensson bilder från Södermanland som föreningen gjort resa till. Karl visade bilder från resan han och Ing-Britt gjort med Hurtigrutten. Marianne Johansson Högtidsmöte 2013 Traditionsenligt firade Westgöten-Alströmer sin årshögtid med gammaldags ritualmöte. 21 personer hade samlats för att på detta högtidliga sätt vara med om parentation och diplomutdelning. Ordenssalen var möblerad så som ritualboken föreskriver. Ordförande Lars Ove Källström tände ljusen på logetemplarbordet och hälsade med ett kort anförande alla hjärtligt välkommna. Marskalkarna hämtade de tända ljusen och gick sedan för att med hjälp av dem tända ljusen vid de övriga tjänstemännens bord. Till musik från bandspelare sjöngs de gamla sångerna Så samlas vi ånyo här och Vill du våga en dust. Tjänstemännen läste de högtidliga orden ur ritualboken. Anders Stålhandske förrättade parentation över avlidne medlemmen Arne Wester, vilken varit med i logen Westgöten sedan Parentationen inramades av stämningsfull musik (också den från bandspelare). Högtidstalare var Per Ola Christensson från distriktsrådet. Han delade också ut diplom för 25-årigt medlemskap samt blommor till Anna Lundgren. Anna har tidigare varit juniorledare i Westgöten och sitter numera i Juniorförbundets styrelse. Högtidsstunden avslutades med att tjänstemännen återigen läste de tänkvärda orden ur ritualboken. Härefter samlades alla kring kaffeborden där föreningen bjöd på vetebröd, pepparkakor och prinsesstårta. Adrian Smith underhöll med sång och musik. Högtidstalare och musikant blomstertackades av ordföranden. Sammankomsten avslutades med kamratkedjan! Gun Järrebring 25-årsdiplommottagaren Anna Lundgren flankerad av Lars Ove Källström och Per Ola Christensson. 7

8 Midvinterfest på Oscarsgatan, Alingsås, trettondagsafton 2013 För 42:a året i rad hölls Midvinterfest med IOGT-NTO-föreningarna i distriktet. Den här gången ställde Alingsåsföreningen upp med lokal och föreningarna från Floda och Lerum samt Alingsås-föreningens kamratstöd hjälptes åt med arrangemanget. Alva Strandberg och Nisse Axelsson hälsade välkommen. Härefter bjöd Syskonen Djup på sång och musik på sina instrument, förutom fiol och gitarr spelades det på lie, tvättbräda och träräfsa. Ett bejublat framträdande! Härefter bjöds på risgrynsgröt och skinksmörgås, kaffe och liten kaka. Stämningen runt borden var god, det gick inte att ta fel på. Då gröten var uppäten underhöll Pärs orkester med sång och musik. Detta tremannaband (två män plus en kvinna) spelade också upp till svängig dans. Och många danssugna fanns i lokalen. Det var trångt på dansgolvet under hela kvällen. Vid tio-tiden gjordes paus för kaffe och tårta. Då bjöds även underhållning av kvällens 10-gäst, Adrian Smith. Han sjöng engelska hits och ackompanjerade sig själv på keyboard. Det blev också dragning på de blomsterlotterier som sålts under kvällen. Härefter fortsatte dansen ytterligare en dryg timma, varefter en stor kamratkedja bildades. Vi tackade varandra för en lyckad festkväll och sjöng tillsammans Nu går sista visan. Och till sist lästes den gamla ramsan Tack för i dag, i morgon skiner solen! innan kedjan löstes upp med mer eller mindre akrobatiska rörelser! Text Gun Järrebring Foto Ulf Dalevik Osgarsgatans Syskonen Djup i ett bejudlat framförande. 8

9 IOGT-NTO Mellerud Lf 948 Melleruds Hopp ordnade GRÖTFEST den 6 januari. Ordf. Ingvar Asp hälsade 50-talet medlemmar och inbjudna välkomna. För underhållningen svarade Zaida och Bernhard Guldbrandsson, spelade på nyckelharpa och dragspel. Framförde många härliga låter, flera hade Bernhard komponerat. Alltid trevligt med levande och lokalt förankrad musik. Så bjöds till köket, vars bord innehöll bland annat sill, skinka, korv samt gröt. Allt som hör hemma i ett julkalas. Ing-Britt och Ingvar Asp, Inger Norrman bar huvudansvaret för träffen. Flera övriga medlemmar hjälpte till med genomförandet. Applåder och tack från deltagarna för allt gott vi fick oss till livs. Paret Guldbrandsson återkom med fler musikaliska utsvävningar i samband med kaffet. Kjell Sanding utmanade gänget med att berätta några historier, några fler ställde upp med mindre sanna berättelser. Ordf. informerade kort om kommande program. Tackade alla för en trevlig kväll tillsammans. Samling kring grötfatet. Text och foto Evert Magnusson De tre vise männen. 9

10 Res med dina IOGT-NTO-vänner till Solens och vindarnas ö Öland 2-5 Juni när orkidéer och syrener blommar kring Allvaret Här kommer en efterfrågad resa när: Öland är som vackrast och orkidéer och syrener blommar på världsarvet södra Öland. Sevärdheterna ligger tätt, vi besöker Ölands museum den gamla radbyn Himmelsberga, Sveriges högsta fyrtorn Långe Jan, Eketorps fornborg och mycket mera. Orkidéblomningen på Stora Allvaret som vi naturligtvis ägnar tid till, Här växer bl.a. ett trettiotal olika orkidéer. Likaså de vackra små byarna på Öland med alla syrener som nu blommar. Resfakta: Resa med modern långfärdsbuss som utgår från Vänersborg över Trollhättan, Alingsås, Borås och Tranemo. Detta ingår: 3 övernattningar i dubbelrum på ***hotell Skansen i Färjestaden 4 frukostar 3 middagar inkl måltidsdricka 4 luncher inkl måltidsdricka 4 förmiddags- eller eftermiddagskaffe med tillbehör reseledare lokalguider. Priset: kr. Tillägg enkelrum 1200 kr. Reservation för prisförändringar utanför vår kontroll. Begränsat deltagarantal. Vill du ha vårt prospekt över resan eller preliminäranmäla dig, ring Alva Strandberg tel Resealliansen IOGT-NTO Älvsborg Ideell förening I samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet Seiser Alm i Sydtyrolen Seiser Alm i Sydtyrolen Vandrings- och blomsterresa Vandrings- Seiser 5-14 Alm och juli blomsterresa i 2013 Sydtyrolen 5-14 juli 2013 Vandrings- och blomsterresa 5-14 juli 2013 Vi återvänder för sjätte gången Vi Vi återvänder till återvänder för vårt för sjätte sjätte gången gången upptill till vårt vårt uppuppskattade resmål Seiser Alm. skattade En resmål resa Seiser för Alm. livs- En resa för livsnjutare som vill uppleva kombinationen av njutare som vill uppleva kombinationen av motion, skön natur och god motion, mat. skön Några natur och god plat- mat. Några platmotion, ser kvar. skön För natur inf. ring och Svening god mat Några 74 plat- 50. ser kvar. För inf. ring Svening ser RESEALLIANSEN kvar. För inf. ring IOGT-NTO Svening ÄLVSBORG I samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV RESEALLIANSEN IOGT-NTO ÄLVSBORG I samarbete med Nykterhetsrörelsens RESEALLIANSEN Bildningsverksamhet IOGT-NTO NBV ÄLVSBORG iser Alm i Sydtyrolen drings- och blomsterresa 5-14 juli tervänder för sjätte gången till vårt upp- I samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV

11 Dals-Ed. Scouter prisas kronor för arbete mot droger Dals-Eds scoutkår får Länsförsäkringar Älvsborgs stipendium på kronor i Dals-Eds kommun. Detta för sitt arbete mot droger och utanförskap. Det var tårtkalas och glädje hos nykterhetsrörelsens scouter på Gamla Real i Ed i tisdags. Kåren blev utsedd till Länsförsäkringars stipendiat i Dals-Ed. Stipendiet går till grupper och föreningar som arbetar aktivt mot droger och utanförskap och bidrar till ökad livskvalitet. Det här pengarna betyder en hel del, säger scouternas ordförande Stig Gustafsson. Vi ska kanske inte förbruka dem utan använda dem till en del ändamål framöver. Ledare och scouter vid tisdagens lilla kalas var glada över att just de bilivit stipendiater i Dals-Eds kommun. Vi gör ungdomar redo för livet, sammanfattar Mattias Edquist kårens verksamhet. David Älmqvist från Länsförsäkringar Älvsborg delade ut checken till scouterna,som representerades av ordförande Stig Gustafsson samt Ida Jönsson, Emma Blom, Thindra Martinsson, Josefin Strannevik, Ola Andersson, Mattias Edquist och Emilia Andersson. Vi har delat ut fyra stipendier till föreningar och scoutkårer i vårt område hittills, säger David Älmqvist, säljare på Länsförsäkringar Älvsborg. Det är alltid roligt att komma ut och uppmuntra föreningar. Trollhättekretsen har varit ute och rest igen 24 November samlades ett 30-tal glada resenärer från Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet för att besöka Julmarknaden på Tjolöholms slott. I slottet, Manegen och Magasinet visade och sålde ett 100-tal utställare sina produkter: allt från mat, konsthantverk, marsipan och annan julgodis inte att förglömma pepparrot från Fjärås. Efter att ha handlat färdigt avnjutas en halländsk jullunch i Storstugan. Mätta och belåtna gick färden vidare till Rit och målargården i Tvååker. Efter att Lena Pettersson berättat om sig och sitt konstnärskap, fick vi möjlighet att inhandla av hennes fina bordstabletter, brickor, kort, m.m En helt igenom lyckad utflykt. Tack Elly och Berit. 11

12 Vitare jul Den 10 december deltog Junis och IOGT-NTO Borås på julmarkanden på Sjöbo Torg i Borås. Det var en trevlig kväll med snö och kyla vilket gjorde att den alkoholfria glöggen gick åt i ett rykande tempo. Många besökare stannade till och smakade, vilket gav tillfälle till många intressanta och givande samtal. Vi bjöd på God-Jul glöggen från Systembolaget där en viss peng per såld flaska går till Världens barninsamlingen. Hela montern/tältet präglades av ett barnperspektiv som en röd tråd. Vi samlade självklart in namnunderskrifter för VIT JUL-kampanjen vilket resulterade i nära 100 underskrifter. Marknadsföring för Junisverksamheten i området gjordes också. Sist men inte minst kan nämnas att det värvades en medlem under kvällen. Bild & text Håkan Eriksson Lussefirande på Lönnen På traditionsenligt sätt hade Fastighetsföreningen Lönnen bjudit in till Luciafirande på Lönnen. En tradition som pågått under alla år vi varit på Lönnen. Ett 30-tal personer bestående av hyresgäster, styrelseledamöter, ideella arbetskrafter och andra som bidragit till verksamheten på Lönnen under åren deltog. En trevlig samling på morgonkvisten med tänd brasa i öppna spisen, Jan Reinholdsson vid flygeln och goda mackor med tilltugg på bordet. Bild & text Håkan Eriksson 12

13 Systembolagets hemleverans Fläkten har varit i kontakt med Monica Uhlin, medlem i Gustav Wasa samt kretsordförande i Boråskretsen. Monica blev intervjuad av Radio Sjuhärad den 16 januari 2013 angående Systembolagets hemleveranser. Vi har också varit i kontakt med Robert Kaskas, Länsnykterhetsförbundet. Så här säger Monica: Ökad tillgängligheten riskerar att öka konsumtionen och därmed ökar skadorna. De barn som enligt folkhälsoinstitutet lever med föräldrar med riskbruk eller rent missbruk, tycker säkert inte att det är roligt om de öppnar dörren när leveransen sker. Skall de behöva oroa sig varje gång någon ringer på dörren? I Norge har man haft systemet i flera år. Det har varit problem med ålderskontrollerna och möten med berusade personer. Man får ta många svåra samtal själv utan stöd av annan personal. Personer med alkoholproblem slipper visa hur mycket och hur ofta de handlar i varje fall kan känslan vara den om man slipper visa sig på systemet. Det är lättare att lura sig själv att ingen ser om man får hemleverans. När jag blev intervjuad i radion så får jag alltid (har varit intervjuad en gång tidigare i höst) frågan hur allmänheten ser på nykterhetsrörelsen. Det är med stolthet jag kan säga att när vi är ute och värvar får vi många positiva möten. Många fler än man kan tänka sig av de som inte själva är nykterister yttrycker att de tycker att vi gör ett bra jobb eller att det är bra att vi finns. Fläkten har också talat med Robert Kaskas, konsulent på Länsnykterhetsförbundet och samordnare i nätverket De Glömda Barnen i Västra Götaland. Nätverket arbetar med kunskapsspridning om barn som växer upp i missbruksmiljö. Robert, precis som Monica, uttrycker en oro över de barn som lever i hem med missbruksproblematik. Den ökade tillgängligheten ökar i och med att man kan få varorna levererade till dörren. Han funderar också över hur pass bra ålderskontrollen kommer att fungera. Kulturbelöningar 2012 Borås stad Jan Hjalmarsson, (IOGT-NTO 308 Borås och körledare bl a för IOGT- NTO-kören och Trandaredskören), tilldelades 2012 års kulturbelöning för sin framträdande roll i Borås Stads musikliv. Denna belöning tilldelades också Svening Svenningson (IOGT-NTO 308 Borås) för sitt mångåriga forskningsarbete som bl a resulterat i utgivningen av boken Vackert svarvat, skönt målat folkkonst ur skålaknallens fässing under tre sekler. Kulturbelöningen består av en keramisk skulptur och äran! För sin bok och sitt forskningsarbete har Svening dessutom tilldelats ett pris om kr från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala. I motiveringen står det bl a att mångårig forskning om den västgötska gårdfarihandeln med svarvade produkter redovisas. Foto: Magnhild Andreasen Jan Hjalmarsson och Svening Svenningson 13

14 - Minnenas Kväll Minnenas Kväll 2012 Minnenas Kväll 2012 Skölvene IOGT-NTO bjöd in till den traditionsenliga träffen i mellandagarna. Skölvene IOGT-NTO Över 60 bjöd personer in till den hade traditionsenliga samlats för att träffen uppleva i en minnesvärd mellandagarna. kväll. Över 75 år 60 var personer åldersskillnaden hade samlats mellan för den att uppleva äldsta och en yngsta minnesvärd deltagaren. kväll. Det 75 blev år var supé, åldersskillnaden dans, tårta och mellan gemenskap. den äldsta och yngsta deltagaren. Det blev supé, dans, tårta och gemenskap. IOGT-NTO:s HEDERSTECKEN IOGT-NTO:s HEDERSTECKEN DANS till Oskar Källgrens enmansband DANS till Oskar Källgrens enmansband Fyra medlemmar erhöll hederstecken Fyra medlemmar under erhöll kvällen. För hederstecken 60-årigt medlemskap under kvällen. fick Göran För 60-årigt Larsson medlemskap och Sven-Olov fick Jyllingmo Göran Larsson diplom. och Årsmärke Sven-Olov och Jyllingmo diplom diplom. för 25 år Årsmärke i föreningen och diplom till för Henning 25 år i Haraldsson föreningen och till Henning till Laila Gustavsson Haraldsson IOGT-NTO:s och till Laila Veteranplakett Gustavsson IOGT-NTO:s för 40 år av engagemang Veteranplakett i styrelsen. för 40 år av engagemang i styrelsen. Dansen Dansen tog tog på på krafterna krafterna och och då då fanns fanns det det kaffe kaffe och och designad tårta tårta som som gav gav mer mer energi. Det Det blev blev tabberas på på de de fyra fyra tårtorna -- inte inte en en smula blev kvar. Kvällen avslutades, som som vanligt, med med kamratring. 14 Text och foto Ulf Dalevik

15 Utelivshjältar 2012 Utelivshjälte 2012 delades ut av Ungdomens Nykterhetsförbund för att uppmärksamma insatser för ungas uteliv. Utmärkelsen delades ut till flera lokala utelivshjältar och till en nationell utelivshjälte. I Västra Götaland gick utmärkelsen Västra Götalands utelivshjälte 2012 till Glenn Nordling, folkhälsosamordnare i Melleruds kommun. Motiveringen lyder I sitt arbete som folkhälsosamordnare i Mellerud gör Glenn Nordling insatser för Västra Götalands unga. Glenns tro på ungas förmåga och att ge unga verklig makt över deras egen fritid gör honom till en sann utelivshjälte. UNF:s förbundsordförande Linda Engström säger "Alla unga förtjänar ett bra uteliv. För att det ska vara möjligt behövs utelivshjältar som ser till ungas önskningar och behov. Jag vill tacka alla vuxna förebilder som skapar ett bättre uteliv för unga" I Mellerud har man satsat på Stinsen, ett drogfritt ungdomshus där ungdomar kan tillbringa sin fritid. Läs mer om Stinsens verksamhet på Välkommen till Morgonstjärnan Töllsjö Lörd 23 februari kl Då vi firar vårt 100- årsjubileum Underhållning, supé, dans 11-kaffe Allt detta till det facila priset av 150 kr. Välkomna! Anmälan senast den 16 februari till: Ros- Marie tel Elving tel Presentation Jag heter Emma Olofsson och studerar Medie-och kommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet och ska nu praktisera på IOGT-NTO i Älvsborg med placering i Borås under tiden 19/1 18/5 samt under kongressveckan. Jag kommer att jobba närmast Anneli Gunnarsson Simu och kommer främst att hjälpa till med arrangemanget kring kongresserna i sommar. Jag ser mycket fram emot våren och tror att det kommer att bli mycket roligt. ÅRSMÖTE IOGT-NTO föreningen 2977 Solglimten Skölvene Sönd 17 februari kl Skölvene Bygdegård Sedvanliga förhandlingar Servering Underhållning Mittenkretsens Årsmöte Fred 8 mars kl Oscarsgatan 5, Alingsås Sedvanliga årsmötesförhandlingar Underhållning servering Dans 15

16 Medlemstidning B Borås från Porto IOGT-NTO-rörelsen Betalt Kasernvägen BORÅS Vid adressändring fyll inamn och adress på denna remsa. Klipp därefter ur den och skicka den till IOGT-NTO, Kasernvägen 6, BORÅS. Lönnen Borås Välkomna till distriktsårsmöte lördagen den 16 mars på Nykterhetsgården Lönnen, Borås! I år träffas vi för distriktsårsmötena på Lönnen i Borås lördagen den 16 mars. Efter mötena har vi fest med trevliga kvällsaktiviteter passande alla åldrar. Dock börjar det hela redan den 15 mars då UNF anordnar en ombudskurs dit alla naturligtvis är välkomna!... och som vanligt följer vi Älvsborgs motto: Vi ska ha roligt! Välkomna! Har du frågor kring ovanstående så ring till distriktsexpeditionen eller maila Faktaruta Faktaruta Årsmötena Årsmötena är är i år år lördagen lördagen den den mars, mars, ett ett beslut beslut som som tagits tagits av av de de fyra fyra distriktsstyrelserna. distriktsstyrelserna. Årsmötena Årsmötena kommer kommer att att hållas hållas på på Nykterhetsgården Nykterhetsgården Lönnen Lönnen i Borås. Borås. En En ombudskurs ombudskurs med med övernattning övernattning anordnas anordnas av av UNF UNF fredagen fredagen den den mars mars på på Lönnen. Lönnen. Den Den mars mars öppnar öppnar mötesbyrån mötesbyrån kl kl och och det det är är drop-in drop-in fika. fika. Förhandlingarna Förhandlingarna startar startar kl kl Avslutning Avslutning kl kl Därefter Därefter äter äter vi vi och och har har fest! fest! Vill Vill man man bo bo i Borås Borås så så finns finns det det ett ett antal antal hotell hotell att att välja välja på. på. Masslogi Masslogi för för ungdomarna ungdomarna som som deltar deltar i ombudskursen ombudskursen finns finns och och det det är är gratis. gratis. Vi Vi kommer kommer inte inte att att ordna ordna några några bussar bussar utan utan uppmanar uppmanar alla alla att att ordna ordna samåkning. samåkning. Om Om ni ni behöver behöver hjälp hjälp med med detta detta kontakta kontakta expeditionen expeditionen på på tel tel

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Riktlinjer UNF:s bildningssystem

Riktlinjer UNF:s bildningssystem Riktlinjer UNF:s bildningssystem Riktlinjer UNF:aren Att utbilda deltagarna i grunderna inom UNF, vår historia, organisation och det egna ställningstagandet. Alla nya medlemmar i UNF och andra medlemmar

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Kalendarium Datum Tid Aktivitet Läs mer Sept Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10 Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Okt Torsdag 4 18.00 Planeringsträff, Vit Jul Sid 4 Lördag 6 och

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1-2015 Arbetsplan 2015

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1-2015 Arbetsplan 2015 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1-2015 Arbetsplan 2015 Dansa med UNF Ledare Vitjulresan 2014 en succé!! 3-6 APRIL Vi var 93 personer som firande en vit jul i La Norma Frankrike. Vi var

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Arbetsplan IOGT-NTO Östergötland 2015-2016

Arbetsplan IOGT-NTO Östergötland 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Vår vision är ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling

Läs mer

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars:

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars: Mars månad 2014 Månadsblad Hejhej medlem! Nu är vi redan inne på den tredje fina månaden, fantastiskt vad det rullar på med verksamheten i vårt distrikt! Den här och de kommande vårmånaderna kommer bli

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Månadsblad för augusti

Månadsblad för augusti Månadsblad för augusti Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Vilken sommar det blev och fortfarande är med fina dagar och

Läs mer

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R KONGRESSE R 2015 VÄLKOMMEN TILL SKÅNE Vi i Skåne är väldigt glada över att få vara värdar för sommarens kongresser. Vidsträckta fält med pittoreska gårdsbutiker, närhet till sandstrand och hav, skogar

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

5602:an. Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping. Alkoholfri studentfrukost i Trädgårdsföreningen

5602:an. Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping. Alkoholfri studentfrukost i Trädgårdsföreningen 5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping Alkoholfri studentfrukost i Trädgårdsföreningen No 32, Årgång 11 Augusti 2014 - December 2014 Ledare Spä nnände nykträ trender Efter en

Läs mer

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt Vi vill härmed bjuda in dig och dina vänner till årets Post-sm i kubb! Denna gång vid Väsmans strand i Ludvika, med utsikt över vidderna, där Dan Andersson en gång i tiden vandrade! Ta tillfället i akt,

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Närvarande: Carl Berggren ordförande Landskrona, Björn Jönsson ledamot Ekeby, Björn Löwenqvist kassör Landskrona, Viktoria Wallin v ordförande

Läs mer

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping Kalendarium Dag Tid Nov Torsd 11 20.00 Frågetävlingen Pumpen. Sid 3 Biblioteket i Skäggetorp.. Månd 15 18.00 Verksamhetsutveckling. NBV-huset. Sid 10 Lörd 20 10.30 Julmarknad med aktiviteter kring Sid

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Handbok Vit Jul 2012 Alla barn har rätt till en Vit Jul www.vitjul.se

Handbok Vit Jul 2012 Alla barn har rätt till en Vit Jul www.vitjul.se Handbok Vit Jul 2012 Alla barn har rätt till en Vit Jul www.vitjul.se Handbok_VitJul2012.indd 1 2012-07-08 22:02 Varumärket Vit Jul Namnet Vit Jul och logotypen är registrerat och skyddat varumärke. Vit

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Handbok Vit Jul 2013

Handbok Vit Jul 2013 Handbok Vit Jul 2013 Alla barn har rätt till en vit jul vitjul.se VIT JUL 2013 Det här är en handbok för kampanjen Vit Jul. I handboken finner du såväl fakta och argument som tips och idéer för hur du

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs)

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD

IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Glöm inte anmäla dej till distriktsårsmötet! Anmälningsblankett finns i tidningen

Glöm inte anmäla dej till distriktsårsmötet! Anmälningsblankett finns i tidningen Fläkten Älvsborgs En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2010 Glöm inte anmäla dej till distriktsårsmötet! Anmälningsblankett finns i tidningen Nu kan du snart delta i distriktsårsmöte här på

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

KONSTHANT VERK NYA KURSER PÅ WIK 2014/2015

KONSTHANT VERK NYA KURSER PÅ WIK 2014/2015 KONSTHANT VERK NYA KURSER PÅ WIK 2014/2015 SHIBORI FRIT T BRODERI TOVNING SNILJE VÄVNING Anmälan (avbokning) kurs/boende Anmälan via e-post skall vara skolan tillhanda senast fem veckor före kursstart.

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Februari Månadsblad 2014

Februari Månadsblad 2014 IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Februari Månadsblad 2014 Hej, Nu har vi landat i verksamheten. Full fart med aktiviteter i alla föreningar och förberedelser för alla föreningsårsmöten (FÅM) och

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer