Fält S2. Anläggningsnummer Dokumentet tillställs: Datum 1000 Kund Försäkringsbolaget Larmcentralen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fält S2. Anläggningsnummer Dokumentet tillställs: Datum 1000 Kund Försäkringsbolaget Larmcentralen 2014-08-06"

Transkript

1 A = Anläggningar Art = Artiklar K = Kunder L = Leverantör S = Systemparametrar Certifierad Fält S1 av SBSC i larmklass 3 Medlem i SäkerhetsBranschen Anläggarintyg för inbrottslarmanläggning SSF 1058:utgåva 3 Intyget framtaget av Swelarm i samarbete med SSF och RPS Allmän sida Fält A1 Anläggningsnummer Dokumentet tillställs: Datum 1000 Kund Försäkringsbolaget Larmcentralen Nyinstallation Ändring Anläggning klar Datum: Kunduppgifter Anläggningsinnehavare Ululate Sverige AB Faktureringsadress Anläggningsuppgifter Fält (om A2andra än kunduppgifter) Anläggningsnamn Ululate AB Anläggningsadress box123 Kulvägen 3 Fält K3 Fält K4 Fält A4 Postnummer och ort Postnummer och ort STOCKHOLM UPPSALA Telefon Telefon Fält K Fax Fält K checklistorbeställare Fredrik Fredriksson Telefon Beställare Fax Kontaktman Göran Jörgensson Telefon Kontaktman Fält A E-post Beställare Fält A13 E-post Kontaktman Org.nr. Fält A6 Anläggningsskötare Kundkategori Stat och kommun Anläggningstyp Typ av objekt (Kontor, bostad etc.) Flerbostadshus Inbrottsvarnare Inbrottslarm A B SSF SSF 130:7, Larmklass: 1 Brandindikering Bråklarm Bärbart Överfallslarm Överfallslarm Fält A25 Annat: Larmöverföring Fält A27 Fält A24 Fält A16 Lokalt larm Anslutet larm Ej övervakad överföring Övervakad överföring* Larmcentral(er): Securitas / Falck SSF136 Bevakningsföretag: Falck SSF1063 *SSF 114:2 Larmklass 1 Larmklass 2 Larmklass 3 och 4 Fält L1 Fält L2 Överföringsvägar En väg En väg Två vägar En väg Två vägar Väg 1 Väg 2 Väg 1 Väg 2 Fält A43 Fält A44 Felrapporteringstid T2 (25 tim) T4 (180 sek) T3 (300 min) T2 (25 tim) T6 (20 sek) T4 (180 sek) T3 (300 min) Omfattning Skalskydd Försåtsskydd Volymskydd Delskydd Till- & frånkopplingskontroll Punktskydd Utomhusdetektering Dimgenerator installerad på objektet Enl. SSF 1042 Inre larmdon Antal: 1 Yttre larmdon Antal: 3 Fält A37 Intyg av överensstämmelse Ansvarig anläggarfirmas undertecknande betyder att anläggningen utförts enligt de regelverk och villkor som gäller för denna Underskrift av firmans behörige ingenjör eller av denne utsedd person Namnförtydligande Fält S2 Fält K1 Fält K2 Fält A20 Fält A9 Fält K7 Fält A18 Fält S2 Fält A3 Fält A7 Fält A8 Fält A34 Fält A51 Gäller resterande fält på Larmöverföring Fält A22 resterande fält på Omfattning Fält A5 Fält A12 Fält A10 Fält A17 Bifogade bilagor Uppgifter till Försäkringsbolaget. Bilaga 1 Göran Jörgensson Fält S3 Uppgifter till Larmcentralen. Bilaga 2 Behörig ingenjör Ja. Certifikat nr Fält S4 Sektionsförteckning. Bilaga 3 Antal: Nej Utrustningslista. Bilaga 4 Fält A14 Fält A19 Fält A39 Ersätter tidigare intyg Uppgifter till Polismyndigheten (Vapenförvaring). Bilaga 5 Fält A15 Företag och adress Telefon Internet SBSC-certifikat Fax Org.nr. Polistillstånd E-post Momsregnr. SäkerhetsBranschen nr.

2 A = Anläggningar Art = Artiklar K = Kunder L = Leverantör S = Systemparametrar Anläggarintyg Bilaga 1 Uppgifter till Försäkringsbolaget Fält A1 Fält A2 Anläggningsnummer Anläggningsnamn Utfärdat av Fält S3 Datum 1000 Ululate AB Göran Jörgensson Omfattning Anläggningen uppfyller SSF SSF 130:7 i sin helhet Anläggningen uppfyller SSF SSF 130:7 med avvikelser (avvikelser redovisas under noteringar) Anläggnings materiel intygad * (se Utrustningslista) Fält A34 Fält A23 Byggnader som omfattas Utomhus runt huvudbyggnaden Invändigt i huvudbyggnaden Helt Delvis Förrådshus, trädgårdshus samt garagebyggnad Avvikelser/upplysningar Pos. Notering Fält A34 Kommer från fliken regelavvikelser *Materiel intygad enligt SSF1014. Intygat av ett certifieringsorgan. Fält A36 Övriga upplysningar Larmöverföring till LC provad. Projektör av anläggningen Fält A33 Karl Gustafsson Ansvarig tekniker Fält A32 Henrik Persson Anläggningskontroll Fält A38 Underhållsavtal finns. Nr: 5555 Dokumentation Fält A49 Fält A35 Kontroll har endast utförts på ändrings- och utökningsarbeten varvid inga störande inverkningar på befintlig anläggning konstaterats. Underleverantör för tele EIO Underleverantör för el Canon Fält A46 Fält A45 Fält A50 Anläggningskontroll, intervall: Var annat år Kundens namnteckning Dokumentation enligt SSF överlämnad till kund Företag och adress Telefon Internet SBSC-certifikat Fax Org.nr. Polistillstånd E-post Momsregnr. SäkerhetsBranschen nr.

3 A = Anläggningar Art = Artiklar K = Kunder L = Leverantör S = Systemparametrar Anläggarintyg Bilaga 2 Uppgifter till Larmcentralen Fält A1 Fält A2 Anläggningsnummer Anläggningsnamn Utfärdat av Fält S3 Datum 1000 Ululate AB Göran Jörgensson Överföring Centralapparat Fält Art1 Antal larmpunkter Telefon vid Överfallslarm Fält A26 Fält A42 Centralapparat RB Fält A30 Fält A21 Överföring 1 Protokoll SIA Sändartyp GSM Sändar/ID-kod Primär larmcentral Mottagarnummer Sekundär larmcentral Mottagarnummer Fält A27 Fält A28 Securitas Fält A31 Fält A29 Sekt. Karaktär Avseende Sekt. Karaktär Avseende Sekt. Karaktär Avseende Sekt. Karaktär Avseende Fält A30 Fält A21 Överföring 2 Protokoll Multicom Sändartyp GSM Sändar/ID-kod Primär larmcentral Mottagarnummer Sekundär larmcentral Mottagarnummer Fält A27 Fält A28 Fält A29 Falck Sekt. Karaktär Avseende Sekt. Karaktär Avseende Sekt. Karaktär Avseende Sekt. Karaktär Avseende Fält A31 Planerat Driftsättningsdatum Provdrift t.o.m. Utryckning under provdrift Väktarkod Nyckelnummer Gångvägsbeskrivning Ingång från baksidan Fält A40 Det röda huset norr om huvudbyggnaden Kräver extranyckel Övrigt Ja Nej 4646 Fält A Anläggningsbeskrivning Garagebyggnaden Förrådshuset Trädgårdshuset Fält A41 Fält A48 Sektionsförteckning skickad till Larmcentralen OR-ritning skickad till Larmcentralen Anläggning flyttad från annan adress: Anläggning flyttad från annan L.C.: Anläggning övertagen från annan installatör: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Kontaktpersoner vid åtgärd Namn Telefon arbete Telefon mobil Telefon hem Per Andersson Kommer från fliken Kontakter på anläggningen Företag och adress Telefon Internet SBSC-certifikat Fax Org.nr. Polistillstånd E-post Momsregnr. SäkerhetsBranschen nr.

4 A = Anläggningar Art = Artiklar K = Kunder L = Leverantör S = Systemparametrar Anläggarintyg Bilaga 3 Sektionsförteckning Fält A1 Fält A2 Anläggningsnummer Anläggningsnamn Utfärdat av Datum 1000 Ululate AB Göran Jörgensson Fält S Sek Antal Typ Placering Nr. Område Ny/Ändrad Sektion ett Kommer från fliken Sektioner Sektion två Företag och adress Telefon Internet SBSC-certifikat Fax Org.nr. Polistillstånd E-post Momsregnr. SäkerhetsBranschen nr.

5 A = Anläggningar Art = Artiklar K = Kunder L = Leverantör S = Systemparametrar Anläggarintyg Bilaga 4 Utrustningslista Fält A1 Anläggningsnummer Anläggningsnamn Fält A2 Utfärdat av Datum 1000 Ululate AB Göran Jörgensson Fält S UNR. Sektion Placering Antal Benämning Typnr. Fabrikat/Tillverkare SBSC* X11 1 Centralapparat RB CAP-445 X11 Kommer från fliken Utrustning 1 Centralapparat RB CAP-445 *Intygad produkt enligt SSF Företag och adress Telefon Internet SBSC-certifikat Fax Org.nr. Polistillstånd E-post Momsregnr. SäkerhetsBranschen nr.

6 A = Anläggningar Art = Artiklar K = Kunder L = Leverantör S = Systemparametrar Anläggarintyg Bilaga 5 Uppgifter till Polismyndigheten (Vapenförvaring) Fält A1 Fält Får A2 endast användas av Anläggarfirma certifierad enligt SSF1015 lägst Larmklass 3 Anläggningsnummer Anläggningsnamn Utfärdat av Datum 1000 Ululate AB Göran Jörgensson Fält S Anläggningen uppfyller Larmklass 3 enligt SSF SSF 130:7, samt Rikspolisstyrelsen tilläggskrav*. Omfattning Anläggningen uppfyller SSF SSF 130:7 i sin helhet Anläggningen uppfyller SSF SSF 130:7 med avvikelser (avvikelser redovisas under noteringar) Anläggningens materiel certifierad** (se Utrustningslista) Fält A23 Fält A34Byggnader som omfattas Utomhus runt huvudbyggnaden Fält A34 Invändigt i huvudbyggnaden Helt Delvis Förrådshus, trädgårdshus samt garagebyggnad Avvikelser Pos. Notering * Avser RPSFS 2005:4 FAP ** Materiel certifierad enligt gällande norm i SSF 130. Certifikatet ska vara utfärdat av ett av Försäkringsförbundet erkänt certifieringsorgan. Fält A49 Övriga upplysningar Övervakad överföring enligt Larmklass 3 Avbrottslarm inom 10 min Avser RPSFS 2005:4 FAP Anläggningskontroll Underhållsavtal Fält A38 finns. Nr: 5555 Larmöverföring till LC provad. Projektör av anläggningen Karl Gustafsson Ansvarig tekniker Henrik Persson Fält A35 Kontroll har endast utförts på ändrings- och utökningsarbeten varvid inga störande inverkningar på befintlig anläggning konstaterats Underleverantör för tele EIO Underleverantör för el Canon Fält A46 Fält A45 Fält A36 Anläggningskontroll, intervall: Var annat år Fält A50 Dokumentation / Utbildning Dokumentation överlämnad Utbildning utförd. Datum Signatur Ritning över objektet Enligt separat bilaga Företag och adress Telefon Internet SBSC-certifikat Fax Org.nr. Polistillstånd E-post Momsregnr. SäkerhetsBranschen nr.

7 A1 14, A35 A32 33

8 A38 A50

9 A15 22, A24 31, A34, A43 49, A51 A23, A37, A39

10 A42 A40 41

11 A36 K1 7

12 S1 4 L1 2

13 Art1

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget.

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget. 1 Ändringsanmälan stiftelseregistret Datum Anmälan sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Blanketten används till alla typer av stiftelser. (Anvisningar finns till blanketten.)

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia.

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia. Hur gör jag när jag ska flytta in? Du fyller i bifogad anmälan och skickar den till oss senast 15 dagar före inflyttningsdag. Här anmäler du vilka tjänster du vill beställa från oss: tillgång till elnät,

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2014-810-ABK Tillhandahållande

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor Hantering av leverantörsfakturor (CUS, CSV, CAS, CUH & CGR) - 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor - 2. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig - 3. Rutin när vi har

Läs mer

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor Hantering av leverantörsfakturor (CUS, CSV, CAS, CUH & CGR) - 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor - 2. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig - 3. Rutin när vi har

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti 1 (10) Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti Denna kravspecifikation gäller vid besiktning för att erhålla Statlig Utställningsgaranti. Kraven gäller såväl utställningslokal

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 Galleri Org nr Etableringsår Adress Postnr Ort/Land Kontaktperson Telefon Mobil Kontaktperson e-postadress Hemsida Fakturaadress om annan än

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer