StyleView. Power System Referensvägledning. för V växelström/50 Hz SV SV SV SV SV SV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StyleView. Power System Referensvägledning. för 220-240 V växelström/50 Hz SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018 SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019"

Transkript

1 StyleView Power System Referensvägledning för V växelström/50 Hz USA Europa +31 (0) SV SV SV SV SV SV SV SV SV Referensvägledningen innehåller information om installation och drift av Ergotrons StyleView Power System (SPS). Du bör läsa vägledningen för att bli bekant med StyleView Power Systems funktioner likväl som viktiga underhålls- och säkerhetskrav. Spara den här vägledningen för framtida referens och för viktig information om hur Power Systems batteri laddas samt garanti. Granskning av varningssymboler... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Specifikationer... 5 Driftsättningsanvisningar... 6 Pågående batteriladdningar... 9 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt).. 10 Byta batteri Förvara vagn Felsökning Garantiinformation Framsida Vertikalt monterad RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) Framsida RUI-anslutningar 3 AC Output Sockets Baksida Integrerad sladdvinda 55 amperétimmarsbatteri 1 av 18

2 Granskning av risksymboler Innebörden av symboler som förekommer i den här vägledningen på vagnen eller på Power System Dessa symboler varnar dig för ett säkerhetsförhållande som erfordrar din uppmärksamhet. Du skalla vara i stånd att känna igen och förstå betydelsen av följande säkerhetsrisker om du stöter på dem på vagnen eller i dokumentationen till vagnen (exempelvis referensvägledningen). Färg Symbol Signalord Risknivå Röd Orange FARA VARNING! Anger en överhängande farlig situation som kan resultera i dödsfall eller alvarliga skador om den inte undviks. Anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller alvarliga skador om den inte undviks. Gul FÖRSIKTIGHET Ingen FÖRSIKTIGHET Anger en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i lindriga eller mindre allvarliga skador om den inte undviks. Indikerar, använd utan säkerhetsvarningssymbolen, en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i skada på egendom om den inte undviks. Röd, Orange eller gul Elektriskt Indikerar en överhängande riskfylld situation för elektrisk stöt som, om den inte undviks, kan resultera i personskada, brand och/eller dödsfall. Identifieringsvägledning av riskfyllda material Se nedan för allmän identifieringsinformation. OBS! Materialsäkerhetsdatablad för batterier tillgängliga på begäran. Färg Typ Nummer Nivå Beskrivning Blå Hälsa 4 Extrem Mycket giftigt - kan vara dödligt vid kortvarig exponering. Speciell skyddsutrustning erfordras. 3 Allvarlig Giftigt - undvik inandning eller hudkontakt 2 Måttlig Måttligt giftigt - kan vara skadligt att inandas eller absorbera. 1 Lätt Lätt giftigt - kan förorsaka lätt irritation. 0 Minimal Alla kemikalier är i någon grad giftiga. 4 Extrem Extremt lättantändlig gas eller vätska. Flampunkt under 23 C. 3 Allvarlig Lättantändligt - flampunkt 23 till 38 C. Röd Gul Vit Lättantändligt Reagensförmåga Skyddande Utrustning 2 Måttlig Brännbart - Kräver moderat uppvärmning för att antändas. Flampunkt 38 till 93 C. 1 Lätt Något lättantändligt - kräver starkt uppvärmning för att antändas. 0 Minimal Brinner inte under normala omständigheter. 4 Extrem Explosivt vid rumstemperatur. 3 Allvarlig Kan explodera vid stöt, uppvärmt om inneslutet eller blandat med vatten. 2 Måttlig Instabilt, kan reagera med vatten 1 Lätt Kan reagera om uppvärmt eller blandat med vatten. 0 Minimal Normalt stabilt, reagerar inte med vatten. N/A Varierar Varierar 2 av 18

3 Säkerhetsföreskrifter Power System- Följ dessa varningsföreskrifter. OBS! Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan annullera produktgarantin, se garantiinformation på sidan 18. Power System är utformat för att endast strömsätta vagnsmonterad utrustning. Anslut inte utrustning som inte är monterad på vagnen i strömsystemets strömuttag. Anslut inte vagnsmonterad utrustning direkt till en strömkälla som inte är monterad på vagnen. Garanti för fulladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. Indragbar sladd, Power System och vagn är enbart för användning INOMHUS. ANVÄND INTE UTOMHUS. Inspektera indragbar sladd innan varje användning. ANVÄND INTE SLADDEN OM DEN ÄR SKADAD. Anslut INTE mer än specificerat antal watt i indragbar sladd. Dra INTE indragbar sladd genom dörröppningar, över väggar eller golv. Sätt in indragbar sladd helt i strömuttag. Koppla inte ur genom att dra i sladden. Ta INTE bort, böj eller modifiera någon metallspets eller stift på indragbar slang. Använd INTE överdriven kraft för att göra anslutningar. Håll indragbar sladd borta från vatten. ANSLUT INTE SLADDEN I STRÖMUTTAGET OM DET ÄR VÅTT. ANVÄND INTE STRÖMSYSTEMET OM DET ÄR FUKTIGT. Håll barn borta från indragbar sladd. Sätt i indragbar sladd direkt i lämpligt vägguttag. DET HÄR ÄR EN POLARISERAD SLADD, ENDAST FÖR SJUKHUSGRADERAT BRUK. OBS! Jordningens pålitlighet kan endast uppnås när utrustningen är ansluten till ett motsvararande uttag märkt "ENDAST SJUKHUS" eller "SJUKHUSGRADERAT". Anslut INTE den indragbara sladden till en förlängningssladd. LÅT INTE SLADDEN ÖVERHETTAS. Skjut INTE, dra eller placera föremål på indragbar sladd. Stå INTE eller trampa på indragbar sladd. DAGGFÖRSIKTIGHET! Kondens kan bildas på vagnens insida när den plötsligt flyttas från en kall plats till en varm eller fuktig miljö. Vid alla sådana tillfällen ska enheten inte användas på ungefär 2 timmar, för att tillåta komplett eliminering av eventuell kondens. VARNING! Kortslut inte batteriets poler. Allvarlig personskada kan bli följden och permanet skada på batteriet. Flytta eller lyft batteriet genom att ta upp det med höljet. PROPOSITION 65: VARNING: Batteriplatser, terminaler och relaterade tillbehör innehåller bly och blykomponenter, kemikalier som är kända i Kalifornien för att förorsaka cancer och reproduktionsskada. Tvätta händerna efter hantering. Innan underhåll stängs all monterad utrustning av, vagnens strömsladd kopplas bort från vägguttaget, enheten stängs av på RUI samt RUI-kablar kopplas bort från jack placerade på stömuttagsboxens sida. BLY:BATTERI MÅSTE ÅTERANVÄNDAS. Inte lämpligt för användning i en riskfylld miljö. Vagn betraktas inte som verkligt säker. Under batteribyte kan gnistbildning uppstå. Var försiktig och låt inte verktyg kontakta batteripolerna med metallchassin. Byt inte batterier i en syrerik eller riskfylld miljö. All utrustning ansluten till det här strömsystemet måste ha en annan bortkopplingsenhet som exempelvis en fristående på/av-omkopplare eller aparatingång. Det krävs i situationer där onboard-utrustningen måste kopplas bort från strömsystemet på annat sätt än med strömuttagsboxens anslutning. 3 av 18

4 Säkerhetsföreskrifter FARA! ELEKTRISKA SLADDAR KAN VARA FARLIGA Felaktig användning kan resultera i BRAND eller DÖDSFALL genom ELEKTRISK STÖT. Läs och följ anvisningarna i produkthandboken. TA INTE BORT DEN HÄR ETIKETTEN! Inspektera sladden noggrant före varje användning. ANVÄND DEN INTE OM DEN ÄR SKADAD. Anslut inte mer än SPECIFICERAt ANTAL WATT till Power System. Dra inte sladden via dörröppningar, hål i innertak, väggar eller golv. SÄTT HELT IN kontakten i uttaget. Ta inte bort, böj eller ändra någon metallspets eller stift på slangen. Använd inte överdriven kraft för att göra anslutningar. Håll borta från vatten. ANVÄND INTE OM DEN ÄR VÅT. Håll barn borta från sladden. Anslut inte sladden till en förlängningssladd. UNDVIK ÖVERHETTNING. Rulla ut sladden och täck den inte med något material. Skjut inte, dra eller placera föremål på sladden. Gå inte på sladden. TA TAG I KONTAKTEN för att TA BORT FRÅN uttaget. Koppla inte ur genom att dra i sladden. Säkerhetsgränser för att dra ur sladden Var försiktig! Dra ut den elektriska kontakten från sladdvindan vid en vinkel på upp till 60, horisontellt eller vertikalt. Om du drar ut den elektriska kontakten vid en vinkel överstigande 60 kan det leda till skada på sladden och medföra personskada. Horisonell Innehåller elektriska komponenter. Kontakta kundtjänst för information om bortskaffning: USA: Europa: +31 (0) Ovanifrån Vertikal Sidovy Produkten placerades på marknaden efter den 13 augusti, av 18

5 Specifikationer StyleView Power System (SPS) för växelström låter din energitillförsel färdas med vagnen. Power System är integrerat i vagnens bas och levereras som standard med ett batteri, äkta sinusvågkonverterare, ATS, RUI, laddare, isoleringstransformator, strömuttagsbox med 3 uttag och indragbar sladdvinda. Äkta TSW (True Sine Wave Inverter - äkta sinusvåginverterare): utformad för att säkerställa tillfredsställande drift av strömfaktorkorrigerade enheter som platta bildskärmar. ATS (Automatic Transfer Switch - automatisk överrföringsomkopplare): låter ansluten datorutrustning växla till "hushålls"-ström när systemet laddas. RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) Placerat nära arbetsytan och låter strömsystemet uttag slås på/av, övervakning av kvarstående batteriladdning och ger ljudlarm vi låg batteriladdningsnivå. Försluten blysyra, absorberande glasmatta, ventilreglerad och av hybridgastyp, 12 V likströmsbatteri levererar säkringsskyddad ström till strömutmatningsbox via 300 W, V växelström, 50 Hz strömmodulen när SPS är bortkopplad från en extern V växelström, 50Hz strömkälla. Maximal ström som dras av det här systemet har testats vara mindre än 2,7 A från en extern växelströmkälla. En sladdvinda används för att ansluta SPS till en extern V växelström, 50 Hz strömkälla. Rekommenderad vagnförvaringstemperatur är 15 C. Vid den här temperaturen är 55 amperétimmars batteriets driftlängdsrelaterade kapacitetsförlust minimerad. Den lägsta förvaringstemperaturen är -20 C och den högsta 50 C. Systemläckström har testats vara mindre än maximalt tillåtna värden som det erfordras av IEC , EN Ett (1) års garanti på alla strömlevererande komponenter av Ergotron. Batteriet har en 90 dagars prestandagaranti och sex (6) månaders garanti mot tillverkningsfel. Garanti för fulladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade batterier lämmnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. Obs: I EU gäller två (2) års garanti för alla strömförsörjningskomponenter av Ergotron; batteriet innehar en 90 dagars prestandagaranti och två (2) års garanti för tillverkningsdefekter. Strömsystemtestat och certifierat för IEC , EN som en medicinsk elektrisk enhet i klass I, internt strömförsörjd. UTBYTESBATTERI Anvisningar beträffande installation av utbytesbatterier för Power System börjar på sidan 13 i den här vägledningen. BORTSKAFFANDE AV TOMT BATTERI Batterier skall återanvändas. Kontakta Ergotron om du har frågor beträffande lämplig bortskaffning av batterier. VARNING! Endast Ergotronspecificerade batterier får användas i StyleView Power System. Ring kundtjänst för information. Innehåller elektriska komponenter. Kontakta kundtjänst för information om bortskaffning: USA Europa: +31 (0) Produkten placerades på marknaden efter den 13 augusti, VARNING! Risk för elektrisk stöt Koppla bort ström innan ingång. Endast auktoriserad personal får serva den här utrustningen. Läs och se till att du förstår användarvägledningen innan drift av enheten eller byte av batteri. 5 av 18

6 Driftsättningsanvisningar 1 KABELDRAGNING Obs! Efter anslutning av alla komponenter till vagnen enligt anvisningarna i referensvägledningen till StyleView dras kablar enligt följande. 1 2x A B C 8-32 x 1/4" 1x 1x a Ta bort höljet under RUI, höljet till kabelkanalen och det främre höljet till basen. Dra både gråa och svarta RUI-kablar ner genom kabelkanalen till jacken placerade på strömuttagsboxens sida. Matcha grå kabel mot grått jack och svart kabel mot svart jack. OBS! Lämna minst 508 mm kabel från öppningen på tangentbordsfackets baksida i kabelkanalen, för att låta stigaren lyftas och sänkas. FÖRSIKTIGHET! Dra endast kablarna på kabelkanalsidan (höger) av vagnen. Förvara inte strömstycke inom höljen. Att dra kablar på vänstra sidan eller förvara strömstycke i höljen kan störa lyftoperation, vilket resulterar i skada på både vagn och monterad utrustning. Europa 6 av 18 Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien

7 Driftsättningsanvisningar b Dra kablar genom kanal till CPU och uttagsbox. Europa Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien c Sätt på uttagsboxens hölje. 2x 8-32 x 1/4" Europa 2x 8-32 x 1/4" Australien, Nya Zeeland 2x 8-32 x 1/4" Irland, Singapore, Storbritannien 7 av 18

8 Driftsättningsanvisningar d Sätt tillbaka höljen på kabelkanalen och strömuttagsbox. e Linda om kablar: en längd ska användas för kablarna som kommer ut från kanalens övre del, den andra längden för de som löper ut. e f Använd medföljande kabelögla för att hålla omlindade kablar på plats längs med stödet till tangentbordets stödfack. g Stäng kabelkanal längs omlindade kablar. h Rör stigaren upp och ner för att säkra att det finns tillräckligt med slack i kablar för obegränsad användning. f g OBS! Lämna minst 508 mm kabel från öppningen på tangentbordsfackets baksida i kabelkanalen, för att låta stigaren lyftas och sänkas. 8 av 18

9 Driftsättningsanvisningar 2 INITIAL BATTERILADDNING Innan du använder Power System första gången måste du säkerställa att batteriet är fulladdat (100 %). Irland, Singapore, Storbritannien Så här laddar du batteriet: a Säkerställ att RUI-kablar är anslutna. (se "Kabeldragning" på sidan 6 för anvisningar.) Europa, Australien, Nya Zeeland b Slå på strömsystemet genom att hålla ner RUI Standby-knappen under 1-3 sekunder. Strömlampan, batteriladdningsindikatorlamporna och larmaktiverande lampa tänds. Mer information om RUI-funktioner finns på sidan PÅGÅENDE c Sätt in strömsladden i passande vägguttag. d Kontrollera att -lampan blinkar för att indikera att batteri laddas. Fortsätt att ladda tills lampan slutar blinka och förblir tänd. FÖRSIKTIGHET! Den medföljande sladden är märkt för sjukhusanvändning. Anslutning av kabeln till ett uttag som inte är sjukhusgraderat (indikerat med en grön punkt) garanterar inte jordad Baksida BATTERILADDNINGAR anslutning. Ladda batteri så ofta som möjligt! Sätt in strömsladden med kraftsystemet påslaget i ett lämpligt strömuttag. Att sätta in strömsladden under kortare perioder påverkar INTE batteriets möjlighet att ta en full laddning och förlänger batteriets liv. OBS! Batterier kanske inte uppnår optimala prestanda förrän efter den 5:e urladdningen/laddningscykeln. Garanti för fulladdade* batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade** batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. För att unvika att tappa ström till utrustningen rekommenderar Ergotron att du laddar batteriet så ofta som möjligt och, om systemet inte ska användas under 3 månader eller mer, tar bort batteriet. Se sidan 16 för information om att förvara vagnen. *Fulladdat: Batteriladdningen är 100 % och alla RUI-indikatorlamporna är tända. **Helt urladdat: Batteriladdningen är 0 % och alla RUI-indikatorlamporna är släckta. 9 av 18

10 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) RUI-panelen är placerad på stigaren på vagnens framsida (ovanför arbetsytan). Den innehåller både visuella och hörbara tecken för att du ska kunna optimera användningen av Power System. Diagrammet nedan förklarar funktionen för varje RUI-element. Om du har frågor beträffande det eller någon annan aspekt av StyleView Power System kontaktar du Ergotrons kundtjänst i USA: eller i Europa: +31 (0) Tomt batteri Standbylampa Standbyknapp Sätt in för att ladda batteri Fulladdat batteri Larmaktiveringslampa Larmavstängnings-/testknapp Blinkar under laddning Ingångsättning: Batterikälla: Med sladdvindan bortkopplad från en strömkälla (vägguttag) och RUI-lamporna släckta kan du genom att trycka på standbyknappen på RUI:n låta systemet starta med batteriström. Om du trycker på standbyknappen på RUI tills den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen tänds slås växleriktarkretsen på och låter ström riktas till strömuttagsboxen. När växelriktaren är aktiverad piper RUI en gång för att indikera att knappen trycktes ner. De båda gula lamporna tänds temporärt och släcks sedan. Den lilla gröna lampan ovanför larmavstängningsknappen tänds och RUI piper en gång. Mellan två till fem batteriladdningsindikatorlampor lyser grönt, efter varandra, för att visa batteriets laddning. Extern strömkälla (vägguttag): Med sladdvindan bortkopplad från en strömkälla (vägguttag) och RUI-lamporna släckta kan anslutning av sladdvindan till en extern strömkälla låta systemet laddas med extern ström. De båda gula lamporna tänds temporärt och släcks sedan. Den lilla gröna lampan ovanför larmavstängningsknappen tänds och RUI piper en gång. Mellan två till fem batteriladdningsindikatorlampor lyser grönt, efter varandra, för att visa batteriets laddning. Bateriladdningsindikatorlampan med etiketten "100" blinkar också för att indikera att batteriet laddas. Nu laddar laddaren batteriet och ström är fortfarande inte tillgänglig i strömuttagsboxen. Tryck på standby-knappen på RUI tills den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen tänds och låter ström komma till strömuttagsboxen. När växelriktaren är aktiverad piper RUI en gång för att indikera att knappen trycktes ner. 10 av 18

11 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) Var gång standby- eller larmavstängningsknappen trycks ner på RUI:n piper den en gång. Om du trycker ner standbyknappen på RUI:n en gång till kopplas strömmen bort från strömuttagsboxen och RUI:n piper en gång till. Tryck på standbyknappen på RUI:n en gång till för att låta ström riktas till strömuttagsboxen. Den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen tänds på nytt. Nu kan en laddning placeras i systemet. En persondator kan exempelvis anslutas till strömuttagsboxen och sedan startas genom att trycka på datorns strömknapp. Persondatorn strömsätts direkt från den externa strömkällan tills sladdvindan kopplas bort från den externa strömkällan. Om du kopplar bort sladdvindan från den externa strömkällan kommer ATS (Automatic Transfer Switch - automatiskt överföringsomkopplare) att göra en sömlös överföring från den externa strömkällan till batteriströmmen onboard. Om du kopplar bort sladdvindan från den externa strömkällan stängs inte persondatorn av om batteriet är riktigt anslutet till systemet och tillräckligt laddat. Urladdningscykel När sladdvindan är bortkopplad från den externa strömkällan slutar fulladdat. -lampan att blinka för att indikera att batteriet är Batteriladdningsindikatorlamporna tänds för att visa användaren hur mycket laddning som finns kvar i batteriet. Följande beskriver hur batteriindikatorlamporna fungerar när batteriet urladdas från 100 % återstånde laddning till 0 %. = batteriladdning är större än 90 %. = batterladdning är större än 70 % men mindre än 90 %. = batterladdning är större än 50% men mindre än 70%. = batterladdning är större än 30% men mindre än 50%. RUI:n piper när larmavstängningsknappen trycks in. 11 av 18

12 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) = batteriladdning är mindre än 30%. blinkar för att indikera att batteriet behöver laddas. RUI:n piper på nytt en minut efter att larmavstängningsknappen tryckts in. Det här fortsätter tills batteriet känns av som laddande eller tills växelriktaren stängs av på grund av låg batterispänning. = batteriladdningen är 0 % och systemet håller på att stängas av. När strömsystemet stängs av skickar vagnen inte ström till strömuttagsboxen innan vagnen är ansluten till en extern strömkälla och strömknappen på RUI:n har tryckts in. Laddningscykel Batteriets laddningscykel börjar omedelbart sedan vagnen har anslutits till strömkällan. Följande beskriver hur batteriladdningsindikato rlamporna fungerar när batteriet laddas från 0 % återstånde laddning till 100 %. = batteriladdningen är större än 0 % men mindre än 30 %. blinkar för att indikera att betteriet laddas. = batteriladdningen är större än 30% men mindre än 50%. blinkar för att indikera att batteriet laddas. = batteriladdningen är större än 50% men mindre än 70%. blinkar för att indikera att batteriet laddas. = batteriladdningen är större än 70 % men mindre än 100 %. blinkar för att indikera att batteriet laddas och slutar blinka när batteriet anses som fulladdat. ANTECKNINGAR Följande är en lista med viktiga artiklar att notera vid användning av strömsystemet. Strömsystemet stängs av om RUI-kablarna kopplas bort. RUI:n kan anslutas på nytt men ström till strömuttagboxen kommer inte att aktiveras innan standbyknappen på RUI:n har tryckts ner. Om du kopplar bort sladdvindan från extern ström låter det systemet skicka batteriström till strömuttagsboxen endast sedan RUIstandbyknappen har tryckts in och den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen har tänts, för att indikera att ström till strömuttagsboxen har aktiverats. 12 av 18

13 Byta batteri VARNING! Endast Ergotron-specificerade batterier får användas i StyleView Power System. Ring kundtjänst för information. 1 1x A Byt inte batterier när vagnen är placerad i en syrerik eller riskfylld miljö. Gnistbildning kan uppstå. 10mm 1 a Stäng av all monterad utrustning. b Koppla Power System från strömkällan. Baksida c Stäng av Power System genom att hålla ner standbyknappen på RUI:n under 1-3 sekunder. Strömlampan släcks. d Ta bort det främre höljet och koppla bort RUI-kablarna från jacken placerade på strömuttagsboxens sida. Europa, Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien 13 av 18

14 Byta batteri 2 Ta bort batterihölje. 1/8" VARNING! Risk för elektrisk stöt Koppla bort ström innan ingång. Endast auktoriserad personal får serva den här utrustningen. Läs och se till att du förstår användarvägledningen innan drift av enheten eller byte av batteri. Koppla bort sladdvindan för bättre åtkomst. 3 Ta bort skyddande läderskydd, uttagsbultar och kablar. Ta bort svart (negativ) ledning innan du tar bort röd (positiv) ledning. Var försiktig så att inte verktyg kommer i kontakt med batteripoler och metallchassi. b c a (+) RÖD (-) SVART 10mm d e (-) SVART f (+) RÖD 10mm 14 av 18

15 Byta batteri 4 a b Ta bort gammalt batteri från vagn. Ta bort gammalt batteri från fack. LEDNING BATTERI MÅSTE ÅTERANVÄNDAS 5a b Placera nytt batteri i fack. 6 Installera nytt batteri i vagn. Anslut kablarna på nytt med uttagsbultar och byt ut skyddande läderskydd. Kontrollera rätt polaritet vid anslutning av kablar. Underlåtenhet kan resulterar i att säkringen går på batteriselen. Ta bort röd (positiv) ledning innan du tar bort svart (negativ) ledning. Var försiktig så att inte verktyg kommer i kontakt med batteripoler och metallchassi. b a (-) SVART (-) SVART (+) RÖD (+) RÖD (-) SVART (+) RÖD 10mm 10mm 7 Byt ut batterihöljet, anslut sladdvindan bak om den intre är ansluten och dra åt skruvar. Följ anvisningarna för initial batteriladdning på sidan 9 för att ladda nytt batteri. a b 1/8" 15 av 18

16 Förvara vagn 1 Om Power System inte ska användas under 3 månader eller mer tar du bort batteriet. Om Power System inte ska användas på mindre än tre månader följer du dessa anvisningar för lagring av vagnen. b Sätt in strömsladden i lämpligt vägguttag för att ladda batteriet. a Stäng av all monterad utrustning. Baksida c Säkerställ att batteriet är fulladdat (batteriladdningen ska vara på 100 % och alla RUIindikatorlampor ska vara tända). OBS! Strömsystemet ska vara fulladdat innan lagring. d Slå på strömsystemet genom att hålla ner standbyknappen på RUI under 1-3 sekunder. Strömlampan släcks. e Lämna strömsladden ansluten i lämpligt vägguttag, om möjligt. Om vägguttaget inte är tillgängligt för vagnslagring tar du bort det främre höljet, kopplar bort RUI-kablar från jacken på sidan av strömuttagsboxen och sätter tillbaka höljet. Om vagnen inte är ansluten till ett vägguttag vid förvaring laddar du om batteriet en gång i månaden (batteriladdningsanvisningarna på sidan 9). Garanti för fulladdade batterier lämmnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. Baksida Europa, Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien 16 av 18

17 Felsökning Använd den här tabellen som hjälp för att åtgärda vanliga problem associerade med drift av Power System. Kontakta Ergotron om din situation inte överensstämmer med någon av de som beskrivs nedan. Symptom Lösning 1) Lamporna på RUI (Remote User Interface) tänds inte. 2) Varngens stömutttagsbox strömsätter inte min utrustning. a) Tryck på och håll ner standbyknappen placerad på RUI:s vänstra sida. Kontrollera att den lilla lampan ovanför tänds tillsammans med en eller flera av batteriladdningsindikatorlamporna. Om flera lampor på RUI inte lyser fortsätter du till nästa steg. b) Kontrollera att de svarta och den gråa kommunikationskablarna inte är skadade och sitter riktigt genom att lätt rycka i dom vid basen till RUI. Upprepa steg a). c) Dra av frontpanelen och kontrollera att de svarta och gåra kommunikationskablarna inte är skadade och att de sitter ordentligt (genom att lätt rycka i dom) i de korrekta jacken placerade på sidan av vagnströmuttagsboxen. Sätt tillbaka höljet och upprepa steg a). d) Kontakta kundtjänst USA: eller i Europa: +31 (0) a) Kontrollera att RUI lyser och att utrustningens strömsladdar är riktigt anslutna till vagnens stömuttagsbox. Om RUI inte lyser försöker du att felsöka problem nr 1 innan du fortsätter till steg b). b) Koppla bort all utrustning från vagnens strömuttag. Använd en strömuttagstestare för att kontrollera att uttagen korrekt kan leverera ström. Behåll strömuttagstestaren i ett av uttagen under felsökning. c) Med sladdvindans kabel ansluter du vagnen till ett externt strömsatt strömuttag. d) Försök att slå på RUI:n. Tryck på och håll ner standbyknappen placerad på RUI:s vänstra sida. Kontrollera att den lilla gröna lampan ovanför tänds och att strömuttagstestaren verifierar att strömuttagen korrekt kan leverera ström. Om strömuttagstestaren inte verifierar att strömuttagen korrekt kan leverera ström fortsätter du till nästa steg. e) Kontrollera att vagnens strömuttagsbox är riktigt ansluten till strömmodulen. Försök sedan med steg d). f ) Koppla bort sladdvindan från det externt strömsatta strömuttaget och ta bort sladdvindan för att verifiera att sladdvindan är riktigt ansluten till strömmodulens plugg. Anslut sladdvindan och försök med steg d). g) Kontakta kundtjänst USA: eller i Europa: +31 (0) ) för ytterligare felsökningsanvisningar. 3) Problemet kan inte lösas med den här vägledningen. a) Kontakta kundtjänst USA: eller i Europa: +31 (0) VARNING! Risk för elektrisk stöt Koppla bort ström innan ingång. Endast auktoriserad personal får serva den här utrustningen. Läs och se till att du förstår användarvägledningen innan drift av enheten eller byte av batteri. VARNING! I den händelse att reparation av StyleViewvagnen erfordras kontaktar du kundtjänst hos Ergotron omedelbart. Vagnreparation kan endast utföras av Ergotron, Inc. eller av en representant auktoriserad av Ergotron. USA Europa +31 (0) av 18

18 Ergotron -garanti 18 av 18

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

BiPAP Harmony. Användarhandbok

BiPAP Harmony. Användarhandbok BiPAP Harmony Det här BiPAP-systemet omfattas av ett eller flera av följande patent: Amerikanska patent 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 och 6,539,940. Australiska

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

Moov V Serierna. Hårdvarumanual

Moov V Serierna. Hårdvarumanual Moov V Serierna Hårdvarumanual Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM NOGA INNAN PRODUKTEN INSTALLERAS I ETT FORDON Detta är säkerhetssymbolen. Den används för att varna dig för faror för potentiella personskador.

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 SV Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 7019171 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Överlåt all service på kunnig servicepersonal. Denna produkt är avsedd från 6 år och

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer