StyleView. Power System Referensvägledning. för V växelström/50 Hz SV SV SV SV SV SV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StyleView. Power System Referensvägledning. för 220-240 V växelström/50 Hz SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018 SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019"

Transkript

1 StyleView Power System Referensvägledning för V växelström/50 Hz USA Europa +31 (0) SV SV SV SV SV SV SV SV SV Referensvägledningen innehåller information om installation och drift av Ergotrons StyleView Power System (SPS). Du bör läsa vägledningen för att bli bekant med StyleView Power Systems funktioner likväl som viktiga underhålls- och säkerhetskrav. Spara den här vägledningen för framtida referens och för viktig information om hur Power Systems batteri laddas samt garanti. Granskning av varningssymboler... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Specifikationer... 5 Driftsättningsanvisningar... 6 Pågående batteriladdningar... 9 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt).. 10 Byta batteri Förvara vagn Felsökning Garantiinformation Framsida Vertikalt monterad RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) Framsida RUI-anslutningar 3 AC Output Sockets Baksida Integrerad sladdvinda 55 amperétimmarsbatteri 1 av 18

2 Granskning av risksymboler Innebörden av symboler som förekommer i den här vägledningen på vagnen eller på Power System Dessa symboler varnar dig för ett säkerhetsförhållande som erfordrar din uppmärksamhet. Du skalla vara i stånd att känna igen och förstå betydelsen av följande säkerhetsrisker om du stöter på dem på vagnen eller i dokumentationen till vagnen (exempelvis referensvägledningen). Färg Symbol Signalord Risknivå Röd Orange FARA VARNING! Anger en överhängande farlig situation som kan resultera i dödsfall eller alvarliga skador om den inte undviks. Anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller alvarliga skador om den inte undviks. Gul FÖRSIKTIGHET Ingen FÖRSIKTIGHET Anger en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i lindriga eller mindre allvarliga skador om den inte undviks. Indikerar, använd utan säkerhetsvarningssymbolen, en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i skada på egendom om den inte undviks. Röd, Orange eller gul Elektriskt Indikerar en överhängande riskfylld situation för elektrisk stöt som, om den inte undviks, kan resultera i personskada, brand och/eller dödsfall. Identifieringsvägledning av riskfyllda material Se nedan för allmän identifieringsinformation. OBS! Materialsäkerhetsdatablad för batterier tillgängliga på begäran. Färg Typ Nummer Nivå Beskrivning Blå Hälsa 4 Extrem Mycket giftigt - kan vara dödligt vid kortvarig exponering. Speciell skyddsutrustning erfordras. 3 Allvarlig Giftigt - undvik inandning eller hudkontakt 2 Måttlig Måttligt giftigt - kan vara skadligt att inandas eller absorbera. 1 Lätt Lätt giftigt - kan förorsaka lätt irritation. 0 Minimal Alla kemikalier är i någon grad giftiga. 4 Extrem Extremt lättantändlig gas eller vätska. Flampunkt under 23 C. 3 Allvarlig Lättantändligt - flampunkt 23 till 38 C. Röd Gul Vit Lättantändligt Reagensförmåga Skyddande Utrustning 2 Måttlig Brännbart - Kräver moderat uppvärmning för att antändas. Flampunkt 38 till 93 C. 1 Lätt Något lättantändligt - kräver starkt uppvärmning för att antändas. 0 Minimal Brinner inte under normala omständigheter. 4 Extrem Explosivt vid rumstemperatur. 3 Allvarlig Kan explodera vid stöt, uppvärmt om inneslutet eller blandat med vatten. 2 Måttlig Instabilt, kan reagera med vatten 1 Lätt Kan reagera om uppvärmt eller blandat med vatten. 0 Minimal Normalt stabilt, reagerar inte med vatten. N/A Varierar Varierar 2 av 18

3 Säkerhetsföreskrifter Power System- Följ dessa varningsföreskrifter. OBS! Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan annullera produktgarantin, se garantiinformation på sidan 18. Power System är utformat för att endast strömsätta vagnsmonterad utrustning. Anslut inte utrustning som inte är monterad på vagnen i strömsystemets strömuttag. Anslut inte vagnsmonterad utrustning direkt till en strömkälla som inte är monterad på vagnen. Garanti för fulladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. Indragbar sladd, Power System och vagn är enbart för användning INOMHUS. ANVÄND INTE UTOMHUS. Inspektera indragbar sladd innan varje användning. ANVÄND INTE SLADDEN OM DEN ÄR SKADAD. Anslut INTE mer än specificerat antal watt i indragbar sladd. Dra INTE indragbar sladd genom dörröppningar, över väggar eller golv. Sätt in indragbar sladd helt i strömuttag. Koppla inte ur genom att dra i sladden. Ta INTE bort, böj eller modifiera någon metallspets eller stift på indragbar slang. Använd INTE överdriven kraft för att göra anslutningar. Håll indragbar sladd borta från vatten. ANSLUT INTE SLADDEN I STRÖMUTTAGET OM DET ÄR VÅTT. ANVÄND INTE STRÖMSYSTEMET OM DET ÄR FUKTIGT. Håll barn borta från indragbar sladd. Sätt i indragbar sladd direkt i lämpligt vägguttag. DET HÄR ÄR EN POLARISERAD SLADD, ENDAST FÖR SJUKHUSGRADERAT BRUK. OBS! Jordningens pålitlighet kan endast uppnås när utrustningen är ansluten till ett motsvararande uttag märkt "ENDAST SJUKHUS" eller "SJUKHUSGRADERAT". Anslut INTE den indragbara sladden till en förlängningssladd. LÅT INTE SLADDEN ÖVERHETTAS. Skjut INTE, dra eller placera föremål på indragbar sladd. Stå INTE eller trampa på indragbar sladd. DAGGFÖRSIKTIGHET! Kondens kan bildas på vagnens insida när den plötsligt flyttas från en kall plats till en varm eller fuktig miljö. Vid alla sådana tillfällen ska enheten inte användas på ungefär 2 timmar, för att tillåta komplett eliminering av eventuell kondens. VARNING! Kortslut inte batteriets poler. Allvarlig personskada kan bli följden och permanet skada på batteriet. Flytta eller lyft batteriet genom att ta upp det med höljet. PROPOSITION 65: VARNING: Batteriplatser, terminaler och relaterade tillbehör innehåller bly och blykomponenter, kemikalier som är kända i Kalifornien för att förorsaka cancer och reproduktionsskada. Tvätta händerna efter hantering. Innan underhåll stängs all monterad utrustning av, vagnens strömsladd kopplas bort från vägguttaget, enheten stängs av på RUI samt RUI-kablar kopplas bort från jack placerade på stömuttagsboxens sida. BLY:BATTERI MÅSTE ÅTERANVÄNDAS. Inte lämpligt för användning i en riskfylld miljö. Vagn betraktas inte som verkligt säker. Under batteribyte kan gnistbildning uppstå. Var försiktig och låt inte verktyg kontakta batteripolerna med metallchassin. Byt inte batterier i en syrerik eller riskfylld miljö. All utrustning ansluten till det här strömsystemet måste ha en annan bortkopplingsenhet som exempelvis en fristående på/av-omkopplare eller aparatingång. Det krävs i situationer där onboard-utrustningen måste kopplas bort från strömsystemet på annat sätt än med strömuttagsboxens anslutning. 3 av 18

4 Säkerhetsföreskrifter FARA! ELEKTRISKA SLADDAR KAN VARA FARLIGA Felaktig användning kan resultera i BRAND eller DÖDSFALL genom ELEKTRISK STÖT. Läs och följ anvisningarna i produkthandboken. TA INTE BORT DEN HÄR ETIKETTEN! Inspektera sladden noggrant före varje användning. ANVÄND DEN INTE OM DEN ÄR SKADAD. Anslut inte mer än SPECIFICERAt ANTAL WATT till Power System. Dra inte sladden via dörröppningar, hål i innertak, väggar eller golv. SÄTT HELT IN kontakten i uttaget. Ta inte bort, böj eller ändra någon metallspets eller stift på slangen. Använd inte överdriven kraft för att göra anslutningar. Håll borta från vatten. ANVÄND INTE OM DEN ÄR VÅT. Håll barn borta från sladden. Anslut inte sladden till en förlängningssladd. UNDVIK ÖVERHETTNING. Rulla ut sladden och täck den inte med något material. Skjut inte, dra eller placera föremål på sladden. Gå inte på sladden. TA TAG I KONTAKTEN för att TA BORT FRÅN uttaget. Koppla inte ur genom att dra i sladden. Säkerhetsgränser för att dra ur sladden Var försiktig! Dra ut den elektriska kontakten från sladdvindan vid en vinkel på upp till 60, horisontellt eller vertikalt. Om du drar ut den elektriska kontakten vid en vinkel överstigande 60 kan det leda till skada på sladden och medföra personskada. Horisonell Innehåller elektriska komponenter. Kontakta kundtjänst för information om bortskaffning: USA: Europa: +31 (0) Ovanifrån Vertikal Sidovy Produkten placerades på marknaden efter den 13 augusti, av 18

5 Specifikationer StyleView Power System (SPS) för växelström låter din energitillförsel färdas med vagnen. Power System är integrerat i vagnens bas och levereras som standard med ett batteri, äkta sinusvågkonverterare, ATS, RUI, laddare, isoleringstransformator, strömuttagsbox med 3 uttag och indragbar sladdvinda. Äkta TSW (True Sine Wave Inverter - äkta sinusvåginverterare): utformad för att säkerställa tillfredsställande drift av strömfaktorkorrigerade enheter som platta bildskärmar. ATS (Automatic Transfer Switch - automatisk överrföringsomkopplare): låter ansluten datorutrustning växla till "hushålls"-ström när systemet laddas. RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) Placerat nära arbetsytan och låter strömsystemet uttag slås på/av, övervakning av kvarstående batteriladdning och ger ljudlarm vi låg batteriladdningsnivå. Försluten blysyra, absorberande glasmatta, ventilreglerad och av hybridgastyp, 12 V likströmsbatteri levererar säkringsskyddad ström till strömutmatningsbox via 300 W, V växelström, 50 Hz strömmodulen när SPS är bortkopplad från en extern V växelström, 50Hz strömkälla. Maximal ström som dras av det här systemet har testats vara mindre än 2,7 A från en extern växelströmkälla. En sladdvinda används för att ansluta SPS till en extern V växelström, 50 Hz strömkälla. Rekommenderad vagnförvaringstemperatur är 15 C. Vid den här temperaturen är 55 amperétimmars batteriets driftlängdsrelaterade kapacitetsförlust minimerad. Den lägsta förvaringstemperaturen är -20 C och den högsta 50 C. Systemläckström har testats vara mindre än maximalt tillåtna värden som det erfordras av IEC , EN Ett (1) års garanti på alla strömlevererande komponenter av Ergotron. Batteriet har en 90 dagars prestandagaranti och sex (6) månaders garanti mot tillverkningsfel. Garanti för fulladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade batterier lämmnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. Obs: I EU gäller två (2) års garanti för alla strömförsörjningskomponenter av Ergotron; batteriet innehar en 90 dagars prestandagaranti och två (2) års garanti för tillverkningsdefekter. Strömsystemtestat och certifierat för IEC , EN som en medicinsk elektrisk enhet i klass I, internt strömförsörjd. UTBYTESBATTERI Anvisningar beträffande installation av utbytesbatterier för Power System börjar på sidan 13 i den här vägledningen. BORTSKAFFANDE AV TOMT BATTERI Batterier skall återanvändas. Kontakta Ergotron om du har frågor beträffande lämplig bortskaffning av batterier. VARNING! Endast Ergotronspecificerade batterier får användas i StyleView Power System. Ring kundtjänst för information. Innehåller elektriska komponenter. Kontakta kundtjänst för information om bortskaffning: USA Europa: +31 (0) Produkten placerades på marknaden efter den 13 augusti, VARNING! Risk för elektrisk stöt Koppla bort ström innan ingång. Endast auktoriserad personal får serva den här utrustningen. Läs och se till att du förstår användarvägledningen innan drift av enheten eller byte av batteri. 5 av 18

6 Driftsättningsanvisningar 1 KABELDRAGNING Obs! Efter anslutning av alla komponenter till vagnen enligt anvisningarna i referensvägledningen till StyleView dras kablar enligt följande. 1 2x A B C 8-32 x 1/4" 1x 1x a Ta bort höljet under RUI, höljet till kabelkanalen och det främre höljet till basen. Dra både gråa och svarta RUI-kablar ner genom kabelkanalen till jacken placerade på strömuttagsboxens sida. Matcha grå kabel mot grått jack och svart kabel mot svart jack. OBS! Lämna minst 508 mm kabel från öppningen på tangentbordsfackets baksida i kabelkanalen, för att låta stigaren lyftas och sänkas. FÖRSIKTIGHET! Dra endast kablarna på kabelkanalsidan (höger) av vagnen. Förvara inte strömstycke inom höljen. Att dra kablar på vänstra sidan eller förvara strömstycke i höljen kan störa lyftoperation, vilket resulterar i skada på både vagn och monterad utrustning. Europa 6 av 18 Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien

7 Driftsättningsanvisningar b Dra kablar genom kanal till CPU och uttagsbox. Europa Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien c Sätt på uttagsboxens hölje. 2x 8-32 x 1/4" Europa 2x 8-32 x 1/4" Australien, Nya Zeeland 2x 8-32 x 1/4" Irland, Singapore, Storbritannien 7 av 18

8 Driftsättningsanvisningar d Sätt tillbaka höljen på kabelkanalen och strömuttagsbox. e Linda om kablar: en längd ska användas för kablarna som kommer ut från kanalens övre del, den andra längden för de som löper ut. e f Använd medföljande kabelögla för att hålla omlindade kablar på plats längs med stödet till tangentbordets stödfack. g Stäng kabelkanal längs omlindade kablar. h Rör stigaren upp och ner för att säkra att det finns tillräckligt med slack i kablar för obegränsad användning. f g OBS! Lämna minst 508 mm kabel från öppningen på tangentbordsfackets baksida i kabelkanalen, för att låta stigaren lyftas och sänkas. 8 av 18

9 Driftsättningsanvisningar 2 INITIAL BATTERILADDNING Innan du använder Power System första gången måste du säkerställa att batteriet är fulladdat (100 %). Irland, Singapore, Storbritannien Så här laddar du batteriet: a Säkerställ att RUI-kablar är anslutna. (se "Kabeldragning" på sidan 6 för anvisningar.) Europa, Australien, Nya Zeeland b Slå på strömsystemet genom att hålla ner RUI Standby-knappen under 1-3 sekunder. Strömlampan, batteriladdningsindikatorlamporna och larmaktiverande lampa tänds. Mer information om RUI-funktioner finns på sidan PÅGÅENDE c Sätt in strömsladden i passande vägguttag. d Kontrollera att -lampan blinkar för att indikera att batteri laddas. Fortsätt att ladda tills lampan slutar blinka och förblir tänd. FÖRSIKTIGHET! Den medföljande sladden är märkt för sjukhusanvändning. Anslutning av kabeln till ett uttag som inte är sjukhusgraderat (indikerat med en grön punkt) garanterar inte jordad Baksida BATTERILADDNINGAR anslutning. Ladda batteri så ofta som möjligt! Sätt in strömsladden med kraftsystemet påslaget i ett lämpligt strömuttag. Att sätta in strömsladden under kortare perioder påverkar INTE batteriets möjlighet att ta en full laddning och förlänger batteriets liv. OBS! Batterier kanske inte uppnår optimala prestanda förrän efter den 5:e urladdningen/laddningscykeln. Garanti för fulladdade* batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade** batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. För att unvika att tappa ström till utrustningen rekommenderar Ergotron att du laddar batteriet så ofta som möjligt och, om systemet inte ska användas under 3 månader eller mer, tar bort batteriet. Se sidan 16 för information om att förvara vagnen. *Fulladdat: Batteriladdningen är 100 % och alla RUI-indikatorlamporna är tända. **Helt urladdat: Batteriladdningen är 0 % och alla RUI-indikatorlamporna är släckta. 9 av 18

10 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) RUI-panelen är placerad på stigaren på vagnens framsida (ovanför arbetsytan). Den innehåller både visuella och hörbara tecken för att du ska kunna optimera användningen av Power System. Diagrammet nedan förklarar funktionen för varje RUI-element. Om du har frågor beträffande det eller någon annan aspekt av StyleView Power System kontaktar du Ergotrons kundtjänst i USA: eller i Europa: +31 (0) Tomt batteri Standbylampa Standbyknapp Sätt in för att ladda batteri Fulladdat batteri Larmaktiveringslampa Larmavstängnings-/testknapp Blinkar under laddning Ingångsättning: Batterikälla: Med sladdvindan bortkopplad från en strömkälla (vägguttag) och RUI-lamporna släckta kan du genom att trycka på standbyknappen på RUI:n låta systemet starta med batteriström. Om du trycker på standbyknappen på RUI tills den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen tänds slås växleriktarkretsen på och låter ström riktas till strömuttagsboxen. När växelriktaren är aktiverad piper RUI en gång för att indikera att knappen trycktes ner. De båda gula lamporna tänds temporärt och släcks sedan. Den lilla gröna lampan ovanför larmavstängningsknappen tänds och RUI piper en gång. Mellan två till fem batteriladdningsindikatorlampor lyser grönt, efter varandra, för att visa batteriets laddning. Extern strömkälla (vägguttag): Med sladdvindan bortkopplad från en strömkälla (vägguttag) och RUI-lamporna släckta kan anslutning av sladdvindan till en extern strömkälla låta systemet laddas med extern ström. De båda gula lamporna tänds temporärt och släcks sedan. Den lilla gröna lampan ovanför larmavstängningsknappen tänds och RUI piper en gång. Mellan två till fem batteriladdningsindikatorlampor lyser grönt, efter varandra, för att visa batteriets laddning. Bateriladdningsindikatorlampan med etiketten "100" blinkar också för att indikera att batteriet laddas. Nu laddar laddaren batteriet och ström är fortfarande inte tillgänglig i strömuttagsboxen. Tryck på standby-knappen på RUI tills den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen tänds och låter ström komma till strömuttagsboxen. När växelriktaren är aktiverad piper RUI en gång för att indikera att knappen trycktes ner. 10 av 18

11 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) Var gång standby- eller larmavstängningsknappen trycks ner på RUI:n piper den en gång. Om du trycker ner standbyknappen på RUI:n en gång till kopplas strömmen bort från strömuttagsboxen och RUI:n piper en gång till. Tryck på standbyknappen på RUI:n en gång till för att låta ström riktas till strömuttagsboxen. Den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen tänds på nytt. Nu kan en laddning placeras i systemet. En persondator kan exempelvis anslutas till strömuttagsboxen och sedan startas genom att trycka på datorns strömknapp. Persondatorn strömsätts direkt från den externa strömkällan tills sladdvindan kopplas bort från den externa strömkällan. Om du kopplar bort sladdvindan från den externa strömkällan kommer ATS (Automatic Transfer Switch - automatiskt överföringsomkopplare) att göra en sömlös överföring från den externa strömkällan till batteriströmmen onboard. Om du kopplar bort sladdvindan från den externa strömkällan stängs inte persondatorn av om batteriet är riktigt anslutet till systemet och tillräckligt laddat. Urladdningscykel När sladdvindan är bortkopplad från den externa strömkällan slutar fulladdat. -lampan att blinka för att indikera att batteriet är Batteriladdningsindikatorlamporna tänds för att visa användaren hur mycket laddning som finns kvar i batteriet. Följande beskriver hur batteriindikatorlamporna fungerar när batteriet urladdas från 100 % återstånde laddning till 0 %. = batteriladdning är större än 90 %. = batterladdning är större än 70 % men mindre än 90 %. = batterladdning är större än 50% men mindre än 70%. = batterladdning är större än 30% men mindre än 50%. RUI:n piper när larmavstängningsknappen trycks in. 11 av 18

12 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) = batteriladdning är mindre än 30%. blinkar för att indikera att batteriet behöver laddas. RUI:n piper på nytt en minut efter att larmavstängningsknappen tryckts in. Det här fortsätter tills batteriet känns av som laddande eller tills växelriktaren stängs av på grund av låg batterispänning. = batteriladdningen är 0 % och systemet håller på att stängas av. När strömsystemet stängs av skickar vagnen inte ström till strömuttagsboxen innan vagnen är ansluten till en extern strömkälla och strömknappen på RUI:n har tryckts in. Laddningscykel Batteriets laddningscykel börjar omedelbart sedan vagnen har anslutits till strömkällan. Följande beskriver hur batteriladdningsindikato rlamporna fungerar när batteriet laddas från 0 % återstånde laddning till 100 %. = batteriladdningen är större än 0 % men mindre än 30 %. blinkar för att indikera att betteriet laddas. = batteriladdningen är större än 30% men mindre än 50%. blinkar för att indikera att batteriet laddas. = batteriladdningen är större än 50% men mindre än 70%. blinkar för att indikera att batteriet laddas. = batteriladdningen är större än 70 % men mindre än 100 %. blinkar för att indikera att batteriet laddas och slutar blinka när batteriet anses som fulladdat. ANTECKNINGAR Följande är en lista med viktiga artiklar att notera vid användning av strömsystemet. Strömsystemet stängs av om RUI-kablarna kopplas bort. RUI:n kan anslutas på nytt men ström till strömuttagboxen kommer inte att aktiveras innan standbyknappen på RUI:n har tryckts ner. Om du kopplar bort sladdvindan från extern ström låter det systemet skicka batteriström till strömuttagsboxen endast sedan RUIstandbyknappen har tryckts in och den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen har tänts, för att indikera att ström till strömuttagsboxen har aktiverats. 12 av 18

13 Byta batteri VARNING! Endast Ergotron-specificerade batterier får användas i StyleView Power System. Ring kundtjänst för information. 1 1x A Byt inte batterier när vagnen är placerad i en syrerik eller riskfylld miljö. Gnistbildning kan uppstå. 10mm 1 a Stäng av all monterad utrustning. b Koppla Power System från strömkällan. Baksida c Stäng av Power System genom att hålla ner standbyknappen på RUI:n under 1-3 sekunder. Strömlampan släcks. d Ta bort det främre höljet och koppla bort RUI-kablarna från jacken placerade på strömuttagsboxens sida. Europa, Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien 13 av 18

14 Byta batteri 2 Ta bort batterihölje. 1/8" VARNING! Risk för elektrisk stöt Koppla bort ström innan ingång. Endast auktoriserad personal får serva den här utrustningen. Läs och se till att du förstår användarvägledningen innan drift av enheten eller byte av batteri. Koppla bort sladdvindan för bättre åtkomst. 3 Ta bort skyddande läderskydd, uttagsbultar och kablar. Ta bort svart (negativ) ledning innan du tar bort röd (positiv) ledning. Var försiktig så att inte verktyg kommer i kontakt med batteripoler och metallchassi. b c a (+) RÖD (-) SVART 10mm d e (-) SVART f (+) RÖD 10mm 14 av 18

15 Byta batteri 4 a b Ta bort gammalt batteri från vagn. Ta bort gammalt batteri från fack. LEDNING BATTERI MÅSTE ÅTERANVÄNDAS 5a b Placera nytt batteri i fack. 6 Installera nytt batteri i vagn. Anslut kablarna på nytt med uttagsbultar och byt ut skyddande läderskydd. Kontrollera rätt polaritet vid anslutning av kablar. Underlåtenhet kan resulterar i att säkringen går på batteriselen. Ta bort röd (positiv) ledning innan du tar bort svart (negativ) ledning. Var försiktig så att inte verktyg kommer i kontakt med batteripoler och metallchassi. b a (-) SVART (-) SVART (+) RÖD (+) RÖD (-) SVART (+) RÖD 10mm 10mm 7 Byt ut batterihöljet, anslut sladdvindan bak om den intre är ansluten och dra åt skruvar. Följ anvisningarna för initial batteriladdning på sidan 9 för att ladda nytt batteri. a b 1/8" 15 av 18

16 Förvara vagn 1 Om Power System inte ska användas under 3 månader eller mer tar du bort batteriet. Om Power System inte ska användas på mindre än tre månader följer du dessa anvisningar för lagring av vagnen. b Sätt in strömsladden i lämpligt vägguttag för att ladda batteriet. a Stäng av all monterad utrustning. Baksida c Säkerställ att batteriet är fulladdat (batteriladdningen ska vara på 100 % och alla RUIindikatorlampor ska vara tända). OBS! Strömsystemet ska vara fulladdat innan lagring. d Slå på strömsystemet genom att hålla ner standbyknappen på RUI under 1-3 sekunder. Strömlampan släcks. e Lämna strömsladden ansluten i lämpligt vägguttag, om möjligt. Om vägguttaget inte är tillgängligt för vagnslagring tar du bort det främre höljet, kopplar bort RUI-kablar från jacken på sidan av strömuttagsboxen och sätter tillbaka höljet. Om vagnen inte är ansluten till ett vägguttag vid förvaring laddar du om batteriet en gång i månaden (batteriladdningsanvisningarna på sidan 9). Garanti för fulladdade batterier lämmnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. Baksida Europa, Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien 16 av 18

17 Felsökning Använd den här tabellen som hjälp för att åtgärda vanliga problem associerade med drift av Power System. Kontakta Ergotron om din situation inte överensstämmer med någon av de som beskrivs nedan. Symptom Lösning 1) Lamporna på RUI (Remote User Interface) tänds inte. 2) Varngens stömutttagsbox strömsätter inte min utrustning. a) Tryck på och håll ner standbyknappen placerad på RUI:s vänstra sida. Kontrollera att den lilla lampan ovanför tänds tillsammans med en eller flera av batteriladdningsindikatorlamporna. Om flera lampor på RUI inte lyser fortsätter du till nästa steg. b) Kontrollera att de svarta och den gråa kommunikationskablarna inte är skadade och sitter riktigt genom att lätt rycka i dom vid basen till RUI. Upprepa steg a). c) Dra av frontpanelen och kontrollera att de svarta och gåra kommunikationskablarna inte är skadade och att de sitter ordentligt (genom att lätt rycka i dom) i de korrekta jacken placerade på sidan av vagnströmuttagsboxen. Sätt tillbaka höljet och upprepa steg a). d) Kontakta kundtjänst USA: eller i Europa: +31 (0) a) Kontrollera att RUI lyser och att utrustningens strömsladdar är riktigt anslutna till vagnens stömuttagsbox. Om RUI inte lyser försöker du att felsöka problem nr 1 innan du fortsätter till steg b). b) Koppla bort all utrustning från vagnens strömuttag. Använd en strömuttagstestare för att kontrollera att uttagen korrekt kan leverera ström. Behåll strömuttagstestaren i ett av uttagen under felsökning. c) Med sladdvindans kabel ansluter du vagnen till ett externt strömsatt strömuttag. d) Försök att slå på RUI:n. Tryck på och håll ner standbyknappen placerad på RUI:s vänstra sida. Kontrollera att den lilla gröna lampan ovanför tänds och att strömuttagstestaren verifierar att strömuttagen korrekt kan leverera ström. Om strömuttagstestaren inte verifierar att strömuttagen korrekt kan leverera ström fortsätter du till nästa steg. e) Kontrollera att vagnens strömuttagsbox är riktigt ansluten till strömmodulen. Försök sedan med steg d). f ) Koppla bort sladdvindan från det externt strömsatta strömuttaget och ta bort sladdvindan för att verifiera att sladdvindan är riktigt ansluten till strömmodulens plugg. Anslut sladdvindan och försök med steg d). g) Kontakta kundtjänst USA: eller i Europa: +31 (0) ) för ytterligare felsökningsanvisningar. 3) Problemet kan inte lösas med den här vägledningen. a) Kontakta kundtjänst USA: eller i Europa: +31 (0) VARNING! Risk för elektrisk stöt Koppla bort ström innan ingång. Endast auktoriserad personal får serva den här utrustningen. Läs och se till att du förstår användarvägledningen innan drift av enheten eller byte av batteri. VARNING! I den händelse att reparation av StyleViewvagnen erfordras kontaktar du kundtjänst hos Ergotron omedelbart. Vagnreparation kan endast utföras av Ergotron, Inc. eller av en representant auktoriserad av Ergotron. USA Europa +31 (0) av 18

18 Ergotron -garanti 18 av 18

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer