StyleView. Power System Referensvägledning. för V växelström/50 Hz SV SV SV SV SV SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StyleView. Power System Referensvägledning. för 220-240 V växelström/50 Hz SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018 SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019"

Transkript

1 StyleView Power System Referensvägledning för V växelström/50 Hz USA Europa +31 (0) SV SV SV SV SV SV SV SV SV Referensvägledningen innehåller information om installation och drift av Ergotrons StyleView Power System (SPS). Du bör läsa vägledningen för att bli bekant med StyleView Power Systems funktioner likväl som viktiga underhålls- och säkerhetskrav. Spara den här vägledningen för framtida referens och för viktig information om hur Power Systems batteri laddas samt garanti. Granskning av varningssymboler... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Specifikationer... 5 Driftsättningsanvisningar... 6 Pågående batteriladdningar... 9 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt).. 10 Byta batteri Förvara vagn Felsökning Garantiinformation Framsida Vertikalt monterad RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) Framsida RUI-anslutningar 3 AC Output Sockets Baksida Integrerad sladdvinda 55 amperétimmarsbatteri 1 av 18

2 Granskning av risksymboler Innebörden av symboler som förekommer i den här vägledningen på vagnen eller på Power System Dessa symboler varnar dig för ett säkerhetsförhållande som erfordrar din uppmärksamhet. Du skalla vara i stånd att känna igen och förstå betydelsen av följande säkerhetsrisker om du stöter på dem på vagnen eller i dokumentationen till vagnen (exempelvis referensvägledningen). Färg Symbol Signalord Risknivå Röd Orange FARA VARNING! Anger en överhängande farlig situation som kan resultera i dödsfall eller alvarliga skador om den inte undviks. Anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller alvarliga skador om den inte undviks. Gul FÖRSIKTIGHET Ingen FÖRSIKTIGHET Anger en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i lindriga eller mindre allvarliga skador om den inte undviks. Indikerar, använd utan säkerhetsvarningssymbolen, en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i skada på egendom om den inte undviks. Röd, Orange eller gul Elektriskt Indikerar en överhängande riskfylld situation för elektrisk stöt som, om den inte undviks, kan resultera i personskada, brand och/eller dödsfall. Identifieringsvägledning av riskfyllda material Se nedan för allmän identifieringsinformation. OBS! Materialsäkerhetsdatablad för batterier tillgängliga på begäran. Färg Typ Nummer Nivå Beskrivning Blå Hälsa 4 Extrem Mycket giftigt - kan vara dödligt vid kortvarig exponering. Speciell skyddsutrustning erfordras. 3 Allvarlig Giftigt - undvik inandning eller hudkontakt 2 Måttlig Måttligt giftigt - kan vara skadligt att inandas eller absorbera. 1 Lätt Lätt giftigt - kan förorsaka lätt irritation. 0 Minimal Alla kemikalier är i någon grad giftiga. 4 Extrem Extremt lättantändlig gas eller vätska. Flampunkt under 23 C. 3 Allvarlig Lättantändligt - flampunkt 23 till 38 C. Röd Gul Vit Lättantändligt Reagensförmåga Skyddande Utrustning 2 Måttlig Brännbart - Kräver moderat uppvärmning för att antändas. Flampunkt 38 till 93 C. 1 Lätt Något lättantändligt - kräver starkt uppvärmning för att antändas. 0 Minimal Brinner inte under normala omständigheter. 4 Extrem Explosivt vid rumstemperatur. 3 Allvarlig Kan explodera vid stöt, uppvärmt om inneslutet eller blandat med vatten. 2 Måttlig Instabilt, kan reagera med vatten 1 Lätt Kan reagera om uppvärmt eller blandat med vatten. 0 Minimal Normalt stabilt, reagerar inte med vatten. N/A Varierar Varierar 2 av 18

3 Säkerhetsföreskrifter Power System- Följ dessa varningsföreskrifter. OBS! Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan annullera produktgarantin, se garantiinformation på sidan 18. Power System är utformat för att endast strömsätta vagnsmonterad utrustning. Anslut inte utrustning som inte är monterad på vagnen i strömsystemets strömuttag. Anslut inte vagnsmonterad utrustning direkt till en strömkälla som inte är monterad på vagnen. Garanti för fulladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. Indragbar sladd, Power System och vagn är enbart för användning INOMHUS. ANVÄND INTE UTOMHUS. Inspektera indragbar sladd innan varje användning. ANVÄND INTE SLADDEN OM DEN ÄR SKADAD. Anslut INTE mer än specificerat antal watt i indragbar sladd. Dra INTE indragbar sladd genom dörröppningar, över väggar eller golv. Sätt in indragbar sladd helt i strömuttag. Koppla inte ur genom att dra i sladden. Ta INTE bort, böj eller modifiera någon metallspets eller stift på indragbar slang. Använd INTE överdriven kraft för att göra anslutningar. Håll indragbar sladd borta från vatten. ANSLUT INTE SLADDEN I STRÖMUTTAGET OM DET ÄR VÅTT. ANVÄND INTE STRÖMSYSTEMET OM DET ÄR FUKTIGT. Håll barn borta från indragbar sladd. Sätt i indragbar sladd direkt i lämpligt vägguttag. DET HÄR ÄR EN POLARISERAD SLADD, ENDAST FÖR SJUKHUSGRADERAT BRUK. OBS! Jordningens pålitlighet kan endast uppnås när utrustningen är ansluten till ett motsvararande uttag märkt "ENDAST SJUKHUS" eller "SJUKHUSGRADERAT". Anslut INTE den indragbara sladden till en förlängningssladd. LÅT INTE SLADDEN ÖVERHETTAS. Skjut INTE, dra eller placera föremål på indragbar sladd. Stå INTE eller trampa på indragbar sladd. DAGGFÖRSIKTIGHET! Kondens kan bildas på vagnens insida när den plötsligt flyttas från en kall plats till en varm eller fuktig miljö. Vid alla sådana tillfällen ska enheten inte användas på ungefär 2 timmar, för att tillåta komplett eliminering av eventuell kondens. VARNING! Kortslut inte batteriets poler. Allvarlig personskada kan bli följden och permanet skada på batteriet. Flytta eller lyft batteriet genom att ta upp det med höljet. PROPOSITION 65: VARNING: Batteriplatser, terminaler och relaterade tillbehör innehåller bly och blykomponenter, kemikalier som är kända i Kalifornien för att förorsaka cancer och reproduktionsskada. Tvätta händerna efter hantering. Innan underhåll stängs all monterad utrustning av, vagnens strömsladd kopplas bort från vägguttaget, enheten stängs av på RUI samt RUI-kablar kopplas bort från jack placerade på stömuttagsboxens sida. BLY:BATTERI MÅSTE ÅTERANVÄNDAS. Inte lämpligt för användning i en riskfylld miljö. Vagn betraktas inte som verkligt säker. Under batteribyte kan gnistbildning uppstå. Var försiktig och låt inte verktyg kontakta batteripolerna med metallchassin. Byt inte batterier i en syrerik eller riskfylld miljö. All utrustning ansluten till det här strömsystemet måste ha en annan bortkopplingsenhet som exempelvis en fristående på/av-omkopplare eller aparatingång. Det krävs i situationer där onboard-utrustningen måste kopplas bort från strömsystemet på annat sätt än med strömuttagsboxens anslutning. 3 av 18

4 Säkerhetsföreskrifter FARA! ELEKTRISKA SLADDAR KAN VARA FARLIGA Felaktig användning kan resultera i BRAND eller DÖDSFALL genom ELEKTRISK STÖT. Läs och följ anvisningarna i produkthandboken. TA INTE BORT DEN HÄR ETIKETTEN! Inspektera sladden noggrant före varje användning. ANVÄND DEN INTE OM DEN ÄR SKADAD. Anslut inte mer än SPECIFICERAt ANTAL WATT till Power System. Dra inte sladden via dörröppningar, hål i innertak, väggar eller golv. SÄTT HELT IN kontakten i uttaget. Ta inte bort, böj eller ändra någon metallspets eller stift på slangen. Använd inte överdriven kraft för att göra anslutningar. Håll borta från vatten. ANVÄND INTE OM DEN ÄR VÅT. Håll barn borta från sladden. Anslut inte sladden till en förlängningssladd. UNDVIK ÖVERHETTNING. Rulla ut sladden och täck den inte med något material. Skjut inte, dra eller placera föremål på sladden. Gå inte på sladden. TA TAG I KONTAKTEN för att TA BORT FRÅN uttaget. Koppla inte ur genom att dra i sladden. Säkerhetsgränser för att dra ur sladden Var försiktig! Dra ut den elektriska kontakten från sladdvindan vid en vinkel på upp till 60, horisontellt eller vertikalt. Om du drar ut den elektriska kontakten vid en vinkel överstigande 60 kan det leda till skada på sladden och medföra personskada. Horisonell Innehåller elektriska komponenter. Kontakta kundtjänst för information om bortskaffning: USA: Europa: +31 (0) Ovanifrån Vertikal Sidovy Produkten placerades på marknaden efter den 13 augusti, av 18

5 Specifikationer StyleView Power System (SPS) för växelström låter din energitillförsel färdas med vagnen. Power System är integrerat i vagnens bas och levereras som standard med ett batteri, äkta sinusvågkonverterare, ATS, RUI, laddare, isoleringstransformator, strömuttagsbox med 3 uttag och indragbar sladdvinda. Äkta TSW (True Sine Wave Inverter - äkta sinusvåginverterare): utformad för att säkerställa tillfredsställande drift av strömfaktorkorrigerade enheter som platta bildskärmar. ATS (Automatic Transfer Switch - automatisk överrföringsomkopplare): låter ansluten datorutrustning växla till "hushålls"-ström när systemet laddas. RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) Placerat nära arbetsytan och låter strömsystemet uttag slås på/av, övervakning av kvarstående batteriladdning och ger ljudlarm vi låg batteriladdningsnivå. Försluten blysyra, absorberande glasmatta, ventilreglerad och av hybridgastyp, 12 V likströmsbatteri levererar säkringsskyddad ström till strömutmatningsbox via 300 W, V växelström, 50 Hz strömmodulen när SPS är bortkopplad från en extern V växelström, 50Hz strömkälla. Maximal ström som dras av det här systemet har testats vara mindre än 2,7 A från en extern växelströmkälla. En sladdvinda används för att ansluta SPS till en extern V växelström, 50 Hz strömkälla. Rekommenderad vagnförvaringstemperatur är 15 C. Vid den här temperaturen är 55 amperétimmars batteriets driftlängdsrelaterade kapacitetsförlust minimerad. Den lägsta förvaringstemperaturen är -20 C och den högsta 50 C. Systemläckström har testats vara mindre än maximalt tillåtna värden som det erfordras av IEC , EN Ett (1) års garanti på alla strömlevererande komponenter av Ergotron. Batteriet har en 90 dagars prestandagaranti och sex (6) månaders garanti mot tillverkningsfel. Garanti för fulladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade batterier lämmnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. Obs: I EU gäller två (2) års garanti för alla strömförsörjningskomponenter av Ergotron; batteriet innehar en 90 dagars prestandagaranti och två (2) års garanti för tillverkningsdefekter. Strömsystemtestat och certifierat för IEC , EN som en medicinsk elektrisk enhet i klass I, internt strömförsörjd. UTBYTESBATTERI Anvisningar beträffande installation av utbytesbatterier för Power System börjar på sidan 13 i den här vägledningen. BORTSKAFFANDE AV TOMT BATTERI Batterier skall återanvändas. Kontakta Ergotron om du har frågor beträffande lämplig bortskaffning av batterier. VARNING! Endast Ergotronspecificerade batterier får användas i StyleView Power System. Ring kundtjänst för information. Innehåller elektriska komponenter. Kontakta kundtjänst för information om bortskaffning: USA Europa: +31 (0) Produkten placerades på marknaden efter den 13 augusti, VARNING! Risk för elektrisk stöt Koppla bort ström innan ingång. Endast auktoriserad personal får serva den här utrustningen. Läs och se till att du förstår användarvägledningen innan drift av enheten eller byte av batteri. 5 av 18

6 Driftsättningsanvisningar 1 KABELDRAGNING Obs! Efter anslutning av alla komponenter till vagnen enligt anvisningarna i referensvägledningen till StyleView dras kablar enligt följande. 1 2x A B C 8-32 x 1/4" 1x 1x a Ta bort höljet under RUI, höljet till kabelkanalen och det främre höljet till basen. Dra både gråa och svarta RUI-kablar ner genom kabelkanalen till jacken placerade på strömuttagsboxens sida. Matcha grå kabel mot grått jack och svart kabel mot svart jack. OBS! Lämna minst 508 mm kabel från öppningen på tangentbordsfackets baksida i kabelkanalen, för att låta stigaren lyftas och sänkas. FÖRSIKTIGHET! Dra endast kablarna på kabelkanalsidan (höger) av vagnen. Förvara inte strömstycke inom höljen. Att dra kablar på vänstra sidan eller förvara strömstycke i höljen kan störa lyftoperation, vilket resulterar i skada på både vagn och monterad utrustning. Europa 6 av 18 Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien

7 Driftsättningsanvisningar b Dra kablar genom kanal till CPU och uttagsbox. Europa Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien c Sätt på uttagsboxens hölje. 2x 8-32 x 1/4" Europa 2x 8-32 x 1/4" Australien, Nya Zeeland 2x 8-32 x 1/4" Irland, Singapore, Storbritannien 7 av 18

8 Driftsättningsanvisningar d Sätt tillbaka höljen på kabelkanalen och strömuttagsbox. e Linda om kablar: en längd ska användas för kablarna som kommer ut från kanalens övre del, den andra längden för de som löper ut. e f Använd medföljande kabelögla för att hålla omlindade kablar på plats längs med stödet till tangentbordets stödfack. g Stäng kabelkanal längs omlindade kablar. h Rör stigaren upp och ner för att säkra att det finns tillräckligt med slack i kablar för obegränsad användning. f g OBS! Lämna minst 508 mm kabel från öppningen på tangentbordsfackets baksida i kabelkanalen, för att låta stigaren lyftas och sänkas. 8 av 18

9 Driftsättningsanvisningar 2 INITIAL BATTERILADDNING Innan du använder Power System första gången måste du säkerställa att batteriet är fulladdat (100 %). Irland, Singapore, Storbritannien Så här laddar du batteriet: a Säkerställ att RUI-kablar är anslutna. (se "Kabeldragning" på sidan 6 för anvisningar.) Europa, Australien, Nya Zeeland b Slå på strömsystemet genom att hålla ner RUI Standby-knappen under 1-3 sekunder. Strömlampan, batteriladdningsindikatorlamporna och larmaktiverande lampa tänds. Mer information om RUI-funktioner finns på sidan PÅGÅENDE c Sätt in strömsladden i passande vägguttag. d Kontrollera att -lampan blinkar för att indikera att batteri laddas. Fortsätt att ladda tills lampan slutar blinka och förblir tänd. FÖRSIKTIGHET! Den medföljande sladden är märkt för sjukhusanvändning. Anslutning av kabeln till ett uttag som inte är sjukhusgraderat (indikerat med en grön punkt) garanterar inte jordad Baksida BATTERILADDNINGAR anslutning. Ladda batteri så ofta som möjligt! Sätt in strömsladden med kraftsystemet påslaget i ett lämpligt strömuttag. Att sätta in strömsladden under kortare perioder påverkar INTE batteriets möjlighet att ta en full laddning och förlänger batteriets liv. OBS! Batterier kanske inte uppnår optimala prestanda förrän efter den 5:e urladdningen/laddningscykeln. Garanti för fulladdade* batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade** batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. För att unvika att tappa ström till utrustningen rekommenderar Ergotron att du laddar batteriet så ofta som möjligt och, om systemet inte ska användas under 3 månader eller mer, tar bort batteriet. Se sidan 16 för information om att förvara vagnen. *Fulladdat: Batteriladdningen är 100 % och alla RUI-indikatorlamporna är tända. **Helt urladdat: Batteriladdningen är 0 % och alla RUI-indikatorlamporna är släckta. 9 av 18

10 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) RUI-panelen är placerad på stigaren på vagnens framsida (ovanför arbetsytan). Den innehåller både visuella och hörbara tecken för att du ska kunna optimera användningen av Power System. Diagrammet nedan förklarar funktionen för varje RUI-element. Om du har frågor beträffande det eller någon annan aspekt av StyleView Power System kontaktar du Ergotrons kundtjänst i USA: eller i Europa: +31 (0) Tomt batteri Standbylampa Standbyknapp Sätt in för att ladda batteri Fulladdat batteri Larmaktiveringslampa Larmavstängnings-/testknapp Blinkar under laddning Ingångsättning: Batterikälla: Med sladdvindan bortkopplad från en strömkälla (vägguttag) och RUI-lamporna släckta kan du genom att trycka på standbyknappen på RUI:n låta systemet starta med batteriström. Om du trycker på standbyknappen på RUI tills den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen tänds slås växleriktarkretsen på och låter ström riktas till strömuttagsboxen. När växelriktaren är aktiverad piper RUI en gång för att indikera att knappen trycktes ner. De båda gula lamporna tänds temporärt och släcks sedan. Den lilla gröna lampan ovanför larmavstängningsknappen tänds och RUI piper en gång. Mellan två till fem batteriladdningsindikatorlampor lyser grönt, efter varandra, för att visa batteriets laddning. Extern strömkälla (vägguttag): Med sladdvindan bortkopplad från en strömkälla (vägguttag) och RUI-lamporna släckta kan anslutning av sladdvindan till en extern strömkälla låta systemet laddas med extern ström. De båda gula lamporna tänds temporärt och släcks sedan. Den lilla gröna lampan ovanför larmavstängningsknappen tänds och RUI piper en gång. Mellan två till fem batteriladdningsindikatorlampor lyser grönt, efter varandra, för att visa batteriets laddning. Bateriladdningsindikatorlampan med etiketten "100" blinkar också för att indikera att batteriet laddas. Nu laddar laddaren batteriet och ström är fortfarande inte tillgänglig i strömuttagsboxen. Tryck på standby-knappen på RUI tills den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen tänds och låter ström komma till strömuttagsboxen. När växelriktaren är aktiverad piper RUI en gång för att indikera att knappen trycktes ner. 10 av 18

11 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) Var gång standby- eller larmavstängningsknappen trycks ner på RUI:n piper den en gång. Om du trycker ner standbyknappen på RUI:n en gång till kopplas strömmen bort från strömuttagsboxen och RUI:n piper en gång till. Tryck på standbyknappen på RUI:n en gång till för att låta ström riktas till strömuttagsboxen. Den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen tänds på nytt. Nu kan en laddning placeras i systemet. En persondator kan exempelvis anslutas till strömuttagsboxen och sedan startas genom att trycka på datorns strömknapp. Persondatorn strömsätts direkt från den externa strömkällan tills sladdvindan kopplas bort från den externa strömkällan. Om du kopplar bort sladdvindan från den externa strömkällan kommer ATS (Automatic Transfer Switch - automatiskt överföringsomkopplare) att göra en sömlös överföring från den externa strömkällan till batteriströmmen onboard. Om du kopplar bort sladdvindan från den externa strömkällan stängs inte persondatorn av om batteriet är riktigt anslutet till systemet och tillräckligt laddat. Urladdningscykel När sladdvindan är bortkopplad från den externa strömkällan slutar fulladdat. -lampan att blinka för att indikera att batteriet är Batteriladdningsindikatorlamporna tänds för att visa användaren hur mycket laddning som finns kvar i batteriet. Följande beskriver hur batteriindikatorlamporna fungerar när batteriet urladdas från 100 % återstånde laddning till 0 %. = batteriladdning är större än 90 %. = batterladdning är större än 70 % men mindre än 90 %. = batterladdning är större än 50% men mindre än 70%. = batterladdning är större än 30% men mindre än 50%. RUI:n piper när larmavstängningsknappen trycks in. 11 av 18

12 RUI (Remote User Interface - fjärranvändargränssnitt) = batteriladdning är mindre än 30%. blinkar för att indikera att batteriet behöver laddas. RUI:n piper på nytt en minut efter att larmavstängningsknappen tryckts in. Det här fortsätter tills batteriet känns av som laddande eller tills växelriktaren stängs av på grund av låg batterispänning. = batteriladdningen är 0 % och systemet håller på att stängas av. När strömsystemet stängs av skickar vagnen inte ström till strömuttagsboxen innan vagnen är ansluten till en extern strömkälla och strömknappen på RUI:n har tryckts in. Laddningscykel Batteriets laddningscykel börjar omedelbart sedan vagnen har anslutits till strömkällan. Följande beskriver hur batteriladdningsindikato rlamporna fungerar när batteriet laddas från 0 % återstånde laddning till 100 %. = batteriladdningen är större än 0 % men mindre än 30 %. blinkar för att indikera att betteriet laddas. = batteriladdningen är större än 30% men mindre än 50%. blinkar för att indikera att batteriet laddas. = batteriladdningen är större än 50% men mindre än 70%. blinkar för att indikera att batteriet laddas. = batteriladdningen är större än 70 % men mindre än 100 %. blinkar för att indikera att batteriet laddas och slutar blinka när batteriet anses som fulladdat. ANTECKNINGAR Följande är en lista med viktiga artiklar att notera vid användning av strömsystemet. Strömsystemet stängs av om RUI-kablarna kopplas bort. RUI:n kan anslutas på nytt men ström till strömuttagboxen kommer inte att aktiveras innan standbyknappen på RUI:n har tryckts ner. Om du kopplar bort sladdvindan från extern ström låter det systemet skicka batteriström till strömuttagsboxen endast sedan RUIstandbyknappen har tryckts in och den lilla gröna lampan ovanför standbyknappen har tänts, för att indikera att ström till strömuttagsboxen har aktiverats. 12 av 18

13 Byta batteri VARNING! Endast Ergotron-specificerade batterier får användas i StyleView Power System. Ring kundtjänst för information. 1 1x A Byt inte batterier när vagnen är placerad i en syrerik eller riskfylld miljö. Gnistbildning kan uppstå. 10mm 1 a Stäng av all monterad utrustning. b Koppla Power System från strömkällan. Baksida c Stäng av Power System genom att hålla ner standbyknappen på RUI:n under 1-3 sekunder. Strömlampan släcks. d Ta bort det främre höljet och koppla bort RUI-kablarna från jacken placerade på strömuttagsboxens sida. Europa, Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien 13 av 18

14 Byta batteri 2 Ta bort batterihölje. 1/8" VARNING! Risk för elektrisk stöt Koppla bort ström innan ingång. Endast auktoriserad personal får serva den här utrustningen. Läs och se till att du förstår användarvägledningen innan drift av enheten eller byte av batteri. Koppla bort sladdvindan för bättre åtkomst. 3 Ta bort skyddande läderskydd, uttagsbultar och kablar. Ta bort svart (negativ) ledning innan du tar bort röd (positiv) ledning. Var försiktig så att inte verktyg kommer i kontakt med batteripoler och metallchassi. b c a (+) RÖD (-) SVART 10mm d e (-) SVART f (+) RÖD 10mm 14 av 18

15 Byta batteri 4 a b Ta bort gammalt batteri från vagn. Ta bort gammalt batteri från fack. LEDNING BATTERI MÅSTE ÅTERANVÄNDAS 5a b Placera nytt batteri i fack. 6 Installera nytt batteri i vagn. Anslut kablarna på nytt med uttagsbultar och byt ut skyddande läderskydd. Kontrollera rätt polaritet vid anslutning av kablar. Underlåtenhet kan resulterar i att säkringen går på batteriselen. Ta bort röd (positiv) ledning innan du tar bort svart (negativ) ledning. Var försiktig så att inte verktyg kommer i kontakt med batteripoler och metallchassi. b a (-) SVART (-) SVART (+) RÖD (+) RÖD (-) SVART (+) RÖD 10mm 10mm 7 Byt ut batterihöljet, anslut sladdvindan bak om den intre är ansluten och dra åt skruvar. Följ anvisningarna för initial batteriladdning på sidan 9 för att ladda nytt batteri. a b 1/8" 15 av 18

16 Förvara vagn 1 Om Power System inte ska användas under 3 månader eller mer tar du bort batteriet. Om Power System inte ska användas på mindre än tre månader följer du dessa anvisningar för lagring av vagnen. b Sätt in strömsladden i lämpligt vägguttag för att ladda batteriet. a Stäng av all monterad utrustning. Baksida c Säkerställ att batteriet är fulladdat (batteriladdningen ska vara på 100 % och alla RUIindikatorlampor ska vara tända). OBS! Strömsystemet ska vara fulladdat innan lagring. d Slå på strömsystemet genom att hålla ner standbyknappen på RUI under 1-3 sekunder. Strömlampan släcks. e Lämna strömsladden ansluten i lämpligt vägguttag, om möjligt. Om vägguttaget inte är tillgängligt för vagnslagring tar du bort det främre höljet, kopplar bort RUI-kablar från jacken på sidan av strömuttagsboxen och sätter tillbaka höljet. Om vagnen inte är ansluten till ett vägguttag vid förvaring laddar du om batteriet en gång i månaden (batteriladdningsanvisningarna på sidan 9). Garanti för fulladdade batterier lämmnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) månader efter varandra annullerar garantin. Garanti för helt urladdade batterier lämnade i oanvänt tillstånd under mer än (3) dagar efter varandra annullerar garantin. Baksida Europa, Australien, Nya Zeeland Irland, Singapore, Storbritannien 16 av 18

17 Felsökning Använd den här tabellen som hjälp för att åtgärda vanliga problem associerade med drift av Power System. Kontakta Ergotron om din situation inte överensstämmer med någon av de som beskrivs nedan. Symptom Lösning 1) Lamporna på RUI (Remote User Interface) tänds inte. 2) Varngens stömutttagsbox strömsätter inte min utrustning. a) Tryck på och håll ner standbyknappen placerad på RUI:s vänstra sida. Kontrollera att den lilla lampan ovanför tänds tillsammans med en eller flera av batteriladdningsindikatorlamporna. Om flera lampor på RUI inte lyser fortsätter du till nästa steg. b) Kontrollera att de svarta och den gråa kommunikationskablarna inte är skadade och sitter riktigt genom att lätt rycka i dom vid basen till RUI. Upprepa steg a). c) Dra av frontpanelen och kontrollera att de svarta och gåra kommunikationskablarna inte är skadade och att de sitter ordentligt (genom att lätt rycka i dom) i de korrekta jacken placerade på sidan av vagnströmuttagsboxen. Sätt tillbaka höljet och upprepa steg a). d) Kontakta kundtjänst USA: eller i Europa: +31 (0) a) Kontrollera att RUI lyser och att utrustningens strömsladdar är riktigt anslutna till vagnens stömuttagsbox. Om RUI inte lyser försöker du att felsöka problem nr 1 innan du fortsätter till steg b). b) Koppla bort all utrustning från vagnens strömuttag. Använd en strömuttagstestare för att kontrollera att uttagen korrekt kan leverera ström. Behåll strömuttagstestaren i ett av uttagen under felsökning. c) Med sladdvindans kabel ansluter du vagnen till ett externt strömsatt strömuttag. d) Försök att slå på RUI:n. Tryck på och håll ner standbyknappen placerad på RUI:s vänstra sida. Kontrollera att den lilla gröna lampan ovanför tänds och att strömuttagstestaren verifierar att strömuttagen korrekt kan leverera ström. Om strömuttagstestaren inte verifierar att strömuttagen korrekt kan leverera ström fortsätter du till nästa steg. e) Kontrollera att vagnens strömuttagsbox är riktigt ansluten till strömmodulen. Försök sedan med steg d). f ) Koppla bort sladdvindan från det externt strömsatta strömuttaget och ta bort sladdvindan för att verifiera att sladdvindan är riktigt ansluten till strömmodulens plugg. Anslut sladdvindan och försök med steg d). g) Kontakta kundtjänst USA: eller i Europa: +31 (0) ) för ytterligare felsökningsanvisningar. 3) Problemet kan inte lösas med den här vägledningen. a) Kontakta kundtjänst USA: eller i Europa: +31 (0) VARNING! Risk för elektrisk stöt Koppla bort ström innan ingång. Endast auktoriserad personal får serva den här utrustningen. Läs och se till att du förstår användarvägledningen innan drift av enheten eller byte av batteri. VARNING! I den händelse att reparation av StyleViewvagnen erfordras kontaktar du kundtjänst hos Ergotron omedelbart. Vagnreparation kan endast utföras av Ergotron, Inc. eller av en representant auktoriserad av Ergotron. USA Europa +31 (0) av 18

18 Ergotron -garanti 18 av 18

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

StyleView LiFe Power Upgrade System 330Wh LiFe battery

StyleView LiFe Power Upgrade System 330Wh LiFe battery Installation Manual StyleView LiFe Power Upgrade System 330Wh LiFe battery Uppgraderingssystemet StyleView LiFe Power är ämnat att tillhandahålla växelström för att stödja datorutrustning som försörjs

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SCI6 Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SVENSKA Modell: SCI6 Batteriladdare/underhållare ÄGARHANDBOK Läs handboken innan du använder produkten. Utsätt inte enheten för regn och snö. Skydda ögonen. Rök

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE -nu kan alla ladda batteriet 4A, 6A, 8A, 10A SmartCharge SmartCharge enkel - säker - användarvänlig SmartCharge är en intelligent laddare som gör batteriladdningen enkel

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

Cleanmate BRUKSANVISNING. Robotdammsugare. Cleanmate S 300

Cleanmate BRUKSANVISNING. Robotdammsugare. Cleanmate S 300 Cleanmate Robotdammsugare Cleanmate S 300 BRUKSANVISNING Innehåll Säkerhetsföreskrifter 1 Säkershetsföreskrifter 1 Batteri- och laddningsinstruktioner 1 Produktegenskaper 2 Huvudenhet och tillbehör 2 Installation

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

JUMPSTARTER MED LED-LJUS

JUMPSTARTER MED LED-LJUS JUMPSTARTER MED LED-LJUS LADDA OMEDELBART EFTER KÖP I MINST 36 TIMMAR OCH EN GÅNG VARTREDJE MÅNAD Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

StyleView SV43/44 Primary Drawer

StyleView SV43/44 Primary Drawer User Guide StyleView SV43/44 Primary Drawer or < 2 lbs (1 kg) Total viktkapacitet per låda.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Dokument-ID: Synology_QIG_DS410j_

Dokument-ID: Synology_QIG_DS410j_ Dokument-ID: Synology_QIG_DS410j_20090901 SÄ KERHETSFÖ RESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snabb installationsguide

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snabb installationsguide Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 ELEKTRISK TESTER 12/24V När du ansluter din Cargo till fordonets batteri så kommer du att ha en mängd olika testmöjligheter framför dig! Med ett tryck på strömbrytaren

Läs mer

PowerCore mAh bärbar laddare med PowerPort+ 1 laddare

PowerCore mAh bärbar laddare med PowerPort+ 1 laddare Användarguide PowerCore+ 26800mAh bärbar laddare med PowerPort+ 1 laddare med Quick Charge Medföljer Anker PowerCore+ 26800mAh bärbar laddare med Quick Charge 2.0 Anker PowerPort+ 1 laddare med Quick Charge

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Handbok. Booster Pac 2500 & 3500

Handbok. Booster Pac 2500 & 3500 Handbok Booster Pac 2500 & 3500 Booster Pac 2500 / 3500 Gratulerar! Du har nu köpt en välutvecklad produkt av hög kvalitet med modern teknik och design. Den ger dig den använbarhet som du förväntar dig

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Oxalsyraförångare Användarmanual

Oxalsyraförångare Användarmanual Oxalsyraförångare Användarmanual 1 VIKTIGT FÖLJ ANVISNINGARNA I DENNA MANUAL. Tillverkaren och dess återförsäljare tar inget ansvar för felaktig användning av produkten. -) Oxalsyrakristallerna och gaserna

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer