ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

2 VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt år för att sätta sig in i allt det nya men det har varit väldigt spännande och gett mig många nya tmaningar. N har jag lagt grnden för att knna styra pp bolaget på rätt sätt i den tillväxtfas, som vi n befinner oss i. Vad ser d som NFOs styrka? Vi har en världsnik teknik och därmed en världsnik prodkt på ett område, som ligger helt rätt i tiden - energieffektivisering. Men det krävs mskler för att slå sig fram på en tff marknad med stora spelare. N har vi en stabil ekonomi vilket gör oss starka och ger oss goda förtsättningar för att ta pp kampen på marknaden. Vad gör d för att öka försäljningen? Vi förstärker vår egen försäljningsorganisation för att knna arbeta mer strktrerat och systematiskt och ska n även se över vårt återförsäljarnät. Det är viktigt att vi har rätt partners men vi måste också ha resrser för att både driva och stötta dem på rätt sätt för att nå framgång. På exportområdet siktar vi först och främst på Eropa. Där är behovet av energieffektivisering stort samtidigt som man genom EU har samma regler när det gäller EMC. Vad är din nyckel till ökad lönsamhet? Vi ska styra våra återförsäljare så att de jobbar med rätt typ av projekt där NFOs fördelar kommer mest till nytta. Vi ska också intensifiera arbetet med att försöka hitta OEM-knder där våra prodkter säljs tillsammans med kndens i likhet med DeLaval. Det är en lång startsträcka för att lyckas med den typen av affärer men väl vid målet ger det en långsiktighet och bra lönsamhet. Vad händer på tvecklingssidan? Vi förstärker vår tvecklingsavdelning så att NFO-tekniken kan fortsätta att ligga i teknikens framkant. Med mer resrser kan vi desstom göra kndanpassningar i snabbare takt än vad som hittills varit möjligt, vilket är en viktig väg till framgång. Vad vill d åstadkomma med NFO? Jag vill bygga ett företag som förtom att erbjda marknaden en världsnik prodkt också kommer ge en god lönsamhet. Det ska vi ppnå genom en välfngerande prodkt tveckling, som även ger möjlighet till en bra tillväxt nder många år fram över. Hr ser d på bolagets framtid? Med tanke på vad som hänt de senaste åren och de planer som ligger framför oss ser jag mycket ljst på framtiden. N har vi en stabilitet som gör att vi kan jobba strategiskt och med längre framförhållning än vad som tidigare varit fallet. Det ger oss större möjlighet att lyckas på världsmarknaden. Vad tror d om bolagets tillväxtmöjligheter? Enligt min bedömning har bolaget stora förtsättningar för att knna fortsätta att växa med god lönsamhet. Vi har n tagit de första stegen från att vara ett förhoppningsbolag till att vara ett starkt och lönsamt företag. Det känns positivt och inspirerande för alla på företaget. 2 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2012

3 EXPANSIV UTVECKLING Kraftig ökning av försäljning De senaste åren har varit mycket framgångsrika för NFO Drives och försäljningen visar en stadig ppgång. Även resltatet har tvecklats åt rätt håll och de två sista kvartalen visade bolaget ett plsresltat vilket är första gången i bolagets historia. Även helåret var nära att nå ett positivt resltat men på grnd av svårigheter hos nderleverantörerna knde inte alla order levereras före årsskiftet varför faktreringen inte nådde fll volym som planerat. Trenden visar dock att bolaget är på rätt väg. Bolaget har idag en stabil ekonomi och därmed en stark förhandlingsposition mot både knder och leverantörer. Det har även möjliggjort en intensifierad prodkttveckling för att bolaget skall knna fortsätta att erbjda marknaden nya prodkter för energieffektivisering vilket är en förtsättning för att bolaget ska knna fortsätta att växa. En del av NFOs prodkttveckling görs för att tillgodose DeLavals behov av fler versioner för motorstyrning. Ordervolymen för den första omriktaren till DeLaval på 2,2 kw har n nått en relativt stabil nivå. Under hösten började DeLaval den internationella lanseringen av nästa projekt, som omfattar omriktare på pp till 5,5 kw. Försäljningen av dessa har änn inte nått fll volym. DeLaval ser ett ökande behov av NFOs prodkter för energieffektivisering både i samband med nyförsäljning och för ppgradering av befintligt sortiment. För NFOs standardprodkter erhölls en rad intressanta beställningar nder året bland annat från ICA fastigheter, som valde NFO-omriktare till sitt stora centrala kyl- och fryslager i Långeberga. Tack vare NFO -omriktarnas nika egenskaper knde man välja en enklare lösning än om man valt konventionell teknik. Disksisoner pågår med flera företag som har liknande behov av att styra lftflöden och spara energi i stora lager. Från Tyskland erhölls flera intressanta beställningar bland annat från LKE Lasershowtechnik, som beställde ett större antal omriktare för styrning av dränkbara pmpar i en anläggning i Kina. Det tyska företaget CeramDry, som tillverkar torkkammare för prodktion av tegel och keramik, beställde omriktare till första delen av ett större energisparprojekt hos ett företag, som prodcerar tegelpannor. Många nöjda knder och en stadigt ökad försäljning gör att bolaget n gått från att vara ett tvecklingsbolag till ett lönsamt teknikföretag med ljsa framtidstsikter. UTVECKLING NFO Drives OMSÄTTNING OMSÄTTNING MSEK MSEK NFO Drives RESULTAT RESULTAT EXPORTFÖRSÄLJNING EXPORT Sverige Export Sverige Export Sverige Export Export Sverige Trning Torsos ägare HSB Malmö är en av många nöjda knder som använder NFO Sins för energieffektivventilationsstyrning. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

4 DeLaval - ETT LÅNGSIKTIGT SAMARBETE Mångmiljonprojektet till DeLaval NFO Drives har ett långsiktigt samarbete med DeLaval, som gäller årliga leveranser av frekvensomriktare. Genom att förse sina motorstyrda prodkter med NFO-omriktare kan DeLavals knder spara pp till 70 % energi. Störningsfritt! Omriktarna används för att styra vakmpmpar till mjölkningsmaskiner och mjölkningsrobotar men används också i andra applikationer som till exempel för att driva robotiserade mjölkningskarseller. Fnktion och tförande har anpassats i enlighet med DeLavals miljökrav och prodkterna säljs nder benämningen DeLaval NFO Drive. De finns idag i ett flertal varianter från 2,2 kw pp till 5,5 kw. Unika fördelar Samtidigt som DeLavals knder sparar energi får de nytta av NFO-teknikens nika fördelar: Störningsfritt - inga elektromagnetiska störningar på den tekniska trstningen på gården och desstom fngerar den atomatiska identifieringen av korna på ett säkert sätt. Enkel installation inga skärmade kablar behövs och inga begränsningar för avstånd mellan motor och omriktare. Hög elsäkerhet - inga jordströmmar alstras och därmed kan jordfelsbrytare för både person- och brandskydd användas i stallarna. Det gör också att korna mår bättre och därmed mjölkar bättre. Säker drift - inga lagerströmmar genereras varför motorernas drifttid blir längre. Tyst miljö och både djr och människor i stallarna mår bättre. Under året lanserades prodkterna av DeLaval på olika mässor t ex EroTier i Hannover, som anses vara världens största mässa för lantbrksprodkter. Serieleveranser pågår Serieprodktionen av de första omriktarna i storlek 2,2 kw startade nder våren 2011 och nder hösten 2012 började de större omriktarna i storlek 3 kw, 4 kw och 5,5 kw att prodceras i serietförande. DeLaval har fått bra respons från marknaden när det gäller NFO-omriktarna och de positiva erfarenheterna gör att man besltat att använda NFOs störningsfria teknik så långt det är möjligt. Det gäller både vid nyförsäljning av kompletta prodktkit och vid ppgradering av befintliga prodkter för att göra dessa mer energieffektiva. Flera tvecklingsprojekt pågår och potentialen för ytterligare affärer med DeLaval bedöms därmed som stor. BILD: DeLaval Int AB Det positiva samarbetet med DeLaval fortsätter och nya projekt diskteras fr v Johan Johansson, VD, Ulla-Britt Wiking, pojektledare, Kenneth Svensson, tvecklingschef på NFO Drives och Carl Sjöqvist, Assortment Manager Vacm & Cleaning och Birgitta Högström, Sorcing Manager, Gobal Sorcing Team på DeLaval International. 4 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2012

5 NFO Sins - ETT STRATEGISKT MILJÖVAL BILD: DeLaval Int AB DeLaval är en av världens största tillverkare av trstning för mjölkprodktion och i sortimentet finns allt från enkla mjölkningsmaskiner till avancerade mjölkningsrobotar. BILD: Göran Uhlin Under 2012 installerades åtta mjölkningsrobotar DeLaval VMS för atomatisk mjölkning av ca 700 kor i en nybyggd ladgård på Stora Hanåsa. Tack vare omriktarna DeLaval NFO Drive blir mjölkningen både tystare och mer energieffektiv. DeLaval International är ett svenskt indstriföre tag, som tillverkar och säljer trstning för mjölkprodktion allt från enkla mjölkningsmaskiner till avancerade mjölkningsrobotar. Bolaget är marknadsledande och säljer sina prodkter med stor framgång över hela världen. DeLaval har en tydligt ttalad miljö policy för att erbjda sina knder moderna och energieffektiva prodkter, som bidrar till en hållbar mjölkprodktion. Med NFO Drives frekvensom riktare kan bonden spara pp till 70 % energi, samtidigt som han får en störningsfri och säker trstning. NFOs prodkter passar därför väl in i DeLavals prodktstrategi. DeLaval ingår i TetraLaval-grppen. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

6 PATENTERAD TEKNIK Unik switchteknik ger ren sinsspänning NFO Drives använder moderna IGBTtransistorer i alla frekvensomriktare. Det nika med NFO-tekniken är att man kan switcha spänningen i dessa transistorer så att ren sinsspänning ppstår. Och därmed störningsfrihet. Tack vare den patenterade switchtekniken slipper man alla elektromagnetiska störningar, både lft- och ledningsbren. Man slipper också alla jordströmmar och därmed alla problem med s k vagabonderande strömmar som annars okontrollerat kan vandra rnt i elnätet och orsaka störningar i teknisk trstning. Det gör att jordfelsbrytare för både brand- och personskydd kan användas. Den nika switchtekniken medför också att det inte blir någon strömgenomföring i motorlagren och därmed kan kostsamma lager haverier i motorn ndvikas. Med NFO-tekniken kan motorns varvtal styras med hög precision och fllt moment erhålls redan från start. Det gör det möjligt att driva motorn på låga varvtal även nder längre tidsperioder, vilket reslterar i ett mer effektivt energisparande. Utspänning från omriktare NFO Sins Utspänning från konven - tionella om riktare Börvärdesspänning till motor I oscilloskopet syns skillnaden tydligt mellan tspänning från konventionella PWM-omriktare och NFO-omriktarens rena sinsspänning. NFO Drives Sins Switch + - E I Motor I E Patenterad metod för switchning av transistorer. Metoden ger en tspänning i ren sins och därmed en störningsfri styrning av motorer. Tekniken används i frekvensomriktare NFO Sins, som tillverkas av det svenska företaget NFO Drives AB. Copyright 2013 NFO Drives AB NFO Drives använder en patenterad metod för switchning av transistorer. Resltatet blir en sinsformad tspänning, som ger en störningsfri motorstyrning och varken filter eller skärmade kablar behöver användas. BILD: Göran Uhlin I bolagets eget EMC-lab testar tvecklingschef Kenneth Svensson att prodkterna inte ger några elektromagnetiska störningar. Sltliga EMC-tester görs av ett ackrediterat EMC-lab. 6 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2012

7 Unika fördelar Störningsfri motorstyrning Elmotorer står idag för rnt hälften av all el användning i vårt samhälle. Behovet av lösningar för att spara energi är stort. Att effektivisera driften av elmotorer är ett av de bästa sätten att sänka energiförbrkningen. Med vår frekvensomriktare NFO Sins kan man varvtalsreglera elmotorer så att pp till 70 % energi kan sparas. En investering betalar sig snabbt genom lägre energikostnader - ofta på ett år. NFO Sins är baserad på en patenterad teknik som gör att den styr motorn störningsfritt. Det ger en mängd fördelar jämfört med konventionella omriktare. Installationen går snabbt och enkelt då NFO-omriktaren ger en ren elmiljö från början tan elektromagnetiska störningar som påverkar datanätverk, radio/tv, övervakningstrstning m m. Inga skärmade kablar behövs och det finns inga begränsningar för avståndet mellan motor och omriktare. Med NFO-omriktaren slipper man irri- SPARAR pp till 70 % ENERGI STÖRNINGSFRITT terade switchljd från motorn och får därmed en tyst miljö. Inga lagerströmmar alstras som kan ge pphov till lagerhaverier och därmed får en driftsäker anläggning. Elsäkerheten är viktig och kravet på jordfelsbrytare ökar. NFO-omriktaren alstrar inga jordströmmar och därför kan jordfelsbrytare för både person- och brandskydd användas. NFO Sins används idag för maskinstyrning och fastighetsatomation och ger nika möjligheter till en smart energieffektivisering av både nya och befintliga anläggningar. Att spara energi med NFO Sins är ENKELT Inga skärmade kablar Inga krångliga installationskrav Inga begränsningar i avstånd mellan motor och omriktare TYST Inga irriterande switchljd Inga EMC-störningar SÄKERT Inga lagerströmmar Inga jordströmmar BILD: Göran Uhlin NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

8 ÅRET I SAMMANDRAG Faktreringen nder fjärde kvartalet ppgick till 9,0 MSEK (5,8 MSEK) en ökning med 3,2 MSEK (55 %). Resltat efter skatt för fjärde kvartalet ppgår till 0,3 MSEK (0,1 MSEK) en ökning med 0,2 MSEK. Faktreringen nder året ppgick till 24,2 MSEK (12,9 MSEK), vilket är en ökning med 11,3 MSEK (88 %). Resltatet efter skatt för året ppgår till -0,7 MSEK (-4,2 MSEK) vilket är en förbättring med 3,5 MSEK (83 %) jämfört med föregående år. Resltatet per aktie för året ppgår till 0,00 SEK (-0,03 SEK) / 196 milj aktier (138 milj aktier). En ny knd erhölls från den tyska maskintillverkaren Ceram- Dry. Företaget tillverkar och säljer torkkammare för prodktion av tegel och keramik. Affären tgör första delen i ett större energisparprojekt hos tegelpannetillverkaren Erls. En större order erhölls från ICA Fastigheter avseende frekvensomriktare NFO Sins till ICAs centrala kyllager tanför Helsingborg. Mångmiljonprojektet till DeLaval tökades inom ramen för det långsiktiga samarbetsavtalet. Projektet, som omfattar frekvensomriktare i effektstorlek 5,5 kw, tökades till att omfatta fler enheter i samma prodktfamilj i effektstorlek 4 kw och 3 kw. Ytterligare en större order erhölls från det tyska eventföretaget LKE Lasershow Technik GmbH. Ordern avsåg frekvensomriktare NFO Sins till en installation i Kina nder våren. Johan Johansson tillträdde som ny VD den 1 april Ett långsiktigt avtal slöts med Flextronics om tillverkning av frekvensomriktare. Utöver tidigare 2,2 kw omriktare, påbörjades även leveranser av serie-tillverkade enheter till DeLaval i effektstorlek 5,5 kw, 4 kw och 3 kw nder hösten. DeLaval International marknadsförde nder hösten DeLaval NFO Drive på flera internationella fackmässor. Bolaget genomförde nder året dels en riktad nyemission dels en emission med företräde för befintliga aktieägare. Totalt tillfördes bolaget 18,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid bolagsstämman i april omvaldes styrelsen bestående av Svante Carlsson (ordf.), Lennart Persson, Ulf Hgmark och Jan R. Nilsson. Lars Elmberg tsågs till sppleant. Genom att styra fläktaggregaten med NFO Sins fick man en bättre arbetsmiljö samtidigt som man knde spara energi i ICAs stora fryslager tanför Helsingborg. Kostnaden för installationen blev låg då omriktarna knde placeras i elcentralen på långt avstånd från aggregaten och det oskärmade kablaget till fläktaggregaten knde användas. 8 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2012

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resltat Faktreringen för hela året ppgick till 24,2 MSEK (12,9 MSEK), vilket är en ökning med +11,3 MSEK (+88 %) jämfört med föregående år. Resltatet efter skatt för året ppgår till -0,7 MSEK (-4,2 MSEK), vilket är en förbättring med +3,5 MSEK (+83 %) jämfört med föregående år. Resltatet per aktie för året ppgår till 0,00 SEK ( -0,03 SEK) för 196 milj aktier (138,2 milj). Årets händelser NFO Drives har nder 2012 presterat en mycket stor försäljningsökning och årets båda sista kvartal visar ett positivt resltat vilket är första gången i bolagets historia. Bolagets resltat för 2012 har också förbättrats väsentligt även om det inte riktigt når ett positivt helår. Den hvdsakliga anledningen till detta är att en av NFOs nderleverantörer inte knde genomföra en större orderbekräftad leverans innan årsskiftet. Det innebar att NFO inte knde faktrera fll volym nder Förseningen berodde på en temporär prodktionsstörning som inte beräknas återkomma. Leveransen och faktreringen skedde nder inledningen av I och med den företrädesemission som genomfördes nder det fjärde kvartalet har bolaget en finansiellt stark position. Det innebär en stark förhandlingsposition både mot knder och mot leverantörer. De goda finanserna möjliggör också att man kan genomföra en omfattande prodkttveckling som borgar för att NFO Drives även i fortsättningen kommer att knna erbjda en prodkt i teknologins framkant och erövra nya marknader. Samarbetet med DeLaval fortsätter i positiv anda och det är tydligt att NFO Drives prodkter har ett stort värde för en miljövänlig mjölkprodktion. En del av NFOs prodkttveckling sker också för att tillmötesgå DeLavals behov av ytterligare versioner av frekvensomriktare. DeLavals inköp av frekvensomriktare i effektstorlek 2,2 kw har n etablerat sig på prognosticerad nivå efter en något långsammare marknadsintrodktion än förväntat. Ledningen för NFO Drives har ppfattningen att motsvarande fördröjning av för - säljningsstart kommer att ske även för de större omriktarna. Det kommer att påverka prognosticerad omsättningstillväxt på kort sikt men därefter förväntas försäljningen nå pp till de nivåer som tidigare kommnicerats. Enligt OECD kommer mjölkprodktionen globalt att öka de närmaste åren. Det är NFO:s bedömning att atomatiseringsgraden samtidigt ökar. Avsltningsvis kan man notera att bolaget n lyckats etablera sig som en viktig teknikleverantör för krävande knder. De tmaningar som n väntar handlar om hr bolaget skall knna öka marknadsandelar och lönsamhet i ett relativt välkapitaliserat bolag. Styrelse och ledning har därför stora förväntningar på en fortsatt stark tillväxt för NFO Drives nder lång tid. Dispositioner beträffande vinst eller förlst Styrelsen och verkställande direktören föreslår till förfogande stående medel (kr): Balanserat resltat Nyemission Nedsättning av aktiekapital Nyemission Årets resltat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Smma Någon tdelning föreslås ej. Under året erhölls ytterligare order från det tyska eventföretaget LKE Lasershow- Technik GmbH, som bland annat gällde frekvensomriktare NFO Sins till en installation i Kina. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

10 5-ÅRSÖVERSIKT Belopp i kr Nettoomsättning kr Rörelseresltat kr Resltat eft. finansiella poster kr Brttomarginal % 2,11 neg neg neg neg Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg Nettomarginal % neg neg neg neg neg Jsterat eget kapital Räntabilitet sysselsatt kapital % neg neg neg neg neg Räntabilitet eget kapital % neg neg neg neg neg Soliditet % 70,33 54,13 71,55 74,14 83,61 Skldsättningsgrad, ggr 20,7 0, Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg Medeltal anställda Invest. i immateriella anläggn.tillg. kr Invest. i materiella anläggn.tillg. kr Invest. i finansiella anläggn.tillg. kr Vinst per aktie kr 0 neg neg neg neg Eget kapital per aktie 0,12 0,05 0,08 0,21 0,27 DEFINITIONER Brttomarginal Resltat före avskrivningar i procent av omsättningen Rörelsemarginal Rörelseresltat efter avskrivningar i procent av omsättningen Nettomarginal Resltat före skatt i procent av omsättningen Jsterat eget kapital Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för ppskjten skatt (26,3%). Sysselsatt kapital Eget kapital ökat med räntebärande sklder Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital Resltat före skatt ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomsltningen Skldsättningsgrad Räntebärande sklder i förhållande till eget kapital Andel riskbärande kapital Eget kapital och latent skatt i procent av balansomsltningen Räntetäckningsgrad Resltat före skatt ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader Vinst per aktie Nettoresltat i förhållande till antalet aktier vid årets tgång Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal aktier Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Nettoresltat i procent av genomsnittligt eget kapital 10 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2012

11 RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not Nettoomsättning Förändringar av lager av prodkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresltat Resltat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resltatposter Räntekostnader och liknande resltatposter Resltat efter finansiella poster Resltat före skatt Årets resltat NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

12 BALANSRÄKNING Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade tvecklingskostnader Patent Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Smma anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varlager mm Komponenter och förnödenheter Färdiga varor Kortfristiga fordringar Kndfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förtbetalda kostnader och pplpna intäkter Kassa och bank Smma omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2012

13 Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bndet eget kapital Aktiekapital ( aktier kvotvärde 0,05 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlst Årets resltat Smma eget kapital Långfristiga sklder Övriga sklder till kreditinstitt Kortfristig skld till kreditinstitt Checkräkningskredit Sklder till kreditinstitt Leverantörssklder Factoringskld Övriga sklder Upplpna kostnader och förtbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna sklder Belånade kndfordringar Övriga ställda panter etc Smma Ansvarsförbindelser Pantsatta bankmedel Inga NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

14 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kr Den löpande verksamheten Resltat efter finansiella poster Jsteringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varlager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelsesklder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lånesklder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slt Tilläggspplysningar till kassaflödesanalys Jstering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar Operativt kassaflöde Rörelseresltat Jsteringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring i rörelsekapital Investeringar Operativt kassaflöde NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2012

15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER VÄRDERINGSPRINCIPER Redovisningsprinciper och boksltskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har pprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och sklder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Kostnader för forskning och tveckling Med tgifter för tveckling avses tgifter där forskningsresltat eller annan knskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade prodkter eller processer. I balansräkningen är tvecklingskostnaderna pptagna till anskaffningsvärde mins ackmlerade avskrivningar och nedskrivningar. Övriga immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde mins ackmlerade avskrivningar och nedskrivningar. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (faktrabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är ppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och tövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de tgifter som ppkommit eller som förväntas ppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta, royalty och tdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med den aktella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få tdelning bedöms som säker. Varlager Varlagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är pptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först t- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har inte hänsyn tagits till kapacitetstnyttjande. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på rsprngliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Avskrivning av tvecklingsprojekt påbörjas när tvecklingsarbetet är klart och prodktion/försäljning påbörjas. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för nder året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Immateriella anläggningstillgångar: -Balanserade tgifter 20 -Patent o liknande rättigheter 20 Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 NOTER NOT 1 Övriga rörelseintäkter Försäkringsersättning Smma NOT 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 8 7 Kvinnor 2 2 Totalt 10 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Samtliga anställda Smma Sociala kostnader (varav pensionskostnader) NOT 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Smma NOT 4 Balanserade tgifter för tvecklingsarbeten Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Årets aktiveringar Ackmlerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slt NOT 5 Patent Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackmlerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slt NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

16 NOT 6 Inventarier, verktyg och installationer Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackmlerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slt NOT 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackmlerade nedskrivningar: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slt NOT 10 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget Årets Eget kapital fond kapital resltat kapital Årets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång Nyemission 1 (riktad) Nyemission 2 (företrädes) Kostnader för emission Nedsättning av aktiekapitalet Disp. enligt beslt årsstämma Balanseras i ny räkning Årets resltat Belopp vid årets tgång Ackmlerade villkorade aktieägartillskott som ingår i balanserat resltat tgör kr. Bolaget innehar 212 vinstandelsbevis NFO tfärdade av Ragnar Jönsson. Vinstandelarna skrivs av nder den tid nder vilken bolaget äger rätt till licensintäkterna från andelarna gjordes nedskrivning till nominellt värde. NOT 8 Övriga fordringar NOT 11 Övriga sklder till kreditinstitt Förfallotidpnkt, inom ett år från balansdagen, Förfallotidpnkt, 1-5 år från balansdagen Förskott till leverantör Momsfordran Övriga fordringar NOT 12 Checkräkningskredit Redovisat värde vid årets slt NOT 9 Förtbetalda kostnader och pplpna intäkter Beviljad kreditlimit Otnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Förtbetalda hyror Förskottsbetald leasing Upplpen royaltyintäkt vinstandelsbevis Upplpen royaltyintäkt Invertek Drives Ltd Övriga poster NOT 13 Ställda säkerheter till kreditinstitt Företagsinteckningar NFO Vinstandelsbevis enligt bokfört värde NOT 14 Upplpna kostnader och förtbetalda intäkter Löne- och semesterlöneskld Sociala avgifter Upplpen royaltyskld Övriga poster NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2012

17 Svängsta den 11 mars 2013 Styrelsen i NFO Drives AB Svante Carlsson Styrelseordförande Lennart Persson Ulf Hgmark Jan Nilsson Johan Johansson Verkställande Direktör REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits den 18 mars Jan Persson Aktoriserad revisor REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i NFO Drives AB/pbl/ Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har tfört en revision av årsredovisningen för NFO Drives AB för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokment på sidorna Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att pprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att pprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att ttala mig om årsredovisningen på grndval av min revision. Jag har tfört revisionen enligt International Standards on Aditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och tför revisionen för att ppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska tföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hr bolaget pprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att tforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett ttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en tvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens ppskattningar i redovisningen, liksom en tvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grnd för mina ttalanden. Uttalanden Enligt min ppfattning har årsredovisningen pprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av NFO Drives ABs finansiella ställning per den och av dess finansiella resltat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resltaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även tfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlst samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för NFO Drives AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlst, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet ttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlst och om förvaltningen på grndval av min revision. Jag har tfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som nderlag för mitt ttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlst har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som nderlag för mitt ttalande om ansvarsfrihet har jag töver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslt, åtgärder och förhållanden i bolaget för att knna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grnd för mina ttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen Karlshamn den 18 mars 2013 Jan Persson Aktoriserad revisor NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

18 BOLAGSFAKTA Bolaget är inregistrerat Antal aktier: 196 milj aktier med kvotvärde kr 0,05. Antal aktieägare: C:a varav c:a 60% förvaltarregistrerade. De tio största aktieägarna innehar vardera mellan 1 8 %. Bemyndiganden: Enligt beslt från årsstämma Utnyttjat (feb 2012) (1) Emissioner tan företräde Styrelsen bemyndigas att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslt om ökning av bolagets aktiekapital med högst kronor genom nyemission till marknadsmässiga villkor av sammanlagt högst nya aktier tan företrädesrätt för nvarande aktieägare att deltaga i emissionen. Emissionen kan riktas till en eller flera instittionella och/eller indstriella placerare. Ej tnyttjat (2) Emissioner med företräde Styrelsen bemyndigas att längst intill tiden för nästa årsstämma fatta beslt om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst nya aktier med företrädesrätt för nvarande aktieägare i förhållande till antalet ägda aktier. Enligt beslt från årsstämma Utnyttjat (okt 2012) (1) Emissioner med företräde Styrelsen bemyndigas att längst intill tiden för nästa årsstämma fatta beslt om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för nvarande aktieägare i förhållande till antalet ägda aktier. UR BOLAGSORDNINGEN Säte: Svängsta, Karlshamns kommn. Boksltsdag: 31 december. Alla aktier har samma röstvärde. Ingen rösträttsbegränsning vid bolagsstämma. INFORMATION Bolaget avger kvartalsrapporter, boksltskommnikéer och årsredovisningar. BÖRSFAKTA Börskod: NFO Bolagets aktier handlas nder NGM Nordic MTF Årslägsta/årshögsta nder 2012: kr 0,29/ kr 0,72 ÄGARSTRUKTUR Större kända aktieägare per december 2012: Antal Andel(%) av röster aktier och aktiekapital Försäkringsab. Avanza Pension ,26 % Åke Svensson, Lnd ,10 % Lars Olbert, Stockholm ,65 % Nordnet Pens.förs., Bromma ,08 % JP Morgan Bank, Storbritannien ,88 % Handelsbanken Eqities A.S. Norge ,84 % Valor Life Ins., Liechtenstein ,29 % Mikael Ljng, Farsta ,13 % Malin Månsson, Skepplanda ,13 % Per-Åke Blom, Kil ,08 % Smma 10 största ,44 % Övriga ,56 % Ingen rösträttsbegränsning vid bolagsstämma. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING År Transaktion Antal aktier Aktiekapital Antal aktier 1996 Bildande Split 10: Nyemission Nyemission Split 2: Nyemission Nyemission Nyemission (riktad) Nyemission Nyemission Nedsättning Nyemission Nyemission (riktad) Nyemission Nyemission (riktad) *) Nyemission (riktad) Nyemission (riktad) Nyemission (riktad) **) Nyemission (riktad) *) Nyemission (riktad) Nyemission (riktad) **) Nyemission (riktad) Nyemission Nyemission (riktad) Nedsättning av aktiekapital Nyemission *) Riktad till konvertibelinnehavare **) Riktad till innehavare av teckningsoptioner (personaloptioner) 18 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2012

19 STYRELSE, LEDNING och REVISORER Styrelseledamöter: Svante Carlsson Styrelsens ordförande, invald 2009, f. 1956, professor i datalogi, tidigare vice rektor Blekinge Tekniska Högskola. Grndare av bl.a. nätverksföretaget Effnet AB. Övriga styrelseppdrag: Hyrbilsföretaget MABI Rent AB, Centrecort & Partners AB, Inga Mynt AB m.fl. Aktieinnehav: (via bolag) Optioner: 0 Lennart Persson Ledamot, f 1948, invald 2009, Civilingenjör Elektronik Försvarsindstri elektronik 35 år, bl a Projektledare stora internationella projekt, Affärstvecklare samt Tekn Direktör dotterbolag i Astralien. Övriga styrelseppdrag: Scandinavian Enviro Systems AB, Däcktrsten AB, BBI Basic Board Indstries AB (v ordf). Aktieinnehav: (m. familj) Optioner: 0 Ulf Hgmark Ledamot, f 1946, invald 2010, civilekonom Bl.a. försäljningschef Aryma AB, bitr dir Grafiska Indstriförbndet, regionansvarig Svenska Arbetsgivareföreningen, vd Almi Blekinge, revisionsledare ISO-system (nvarande befattning). Tidigare styrelseppdrag i bl. a. IUC Olofström, Aktiespararna, BAGA Water Technology AB (ordf). Aktieinnehav: (m. familj) Optioner: 0 Jan R Nilsson Ledamot, invald 2010, f 1956, Civilingenjör Mekanik Bl a Systemingenjör SAAB Flyg, Marknadschef Secritas Teknik AB, Sverige Chef Merrild AB, Försäljningsdirektör BodaNova Höganäs Keramik AB, VD Korroterm AB, VD Secritas- Direct Norge resp. Benelx resp Danmark (nvarande befattning). Övriga styrelseppdrag: Secritas-Direct NL (ledamot). Har bl a tidigare varit styrelsens ordförande i Scalea AB. Aktieinnehav: (m familj) Optioner: 0 Lars Elmberg Sppleant, f. 1949, invald 1996, Civilingenjör Elektroteknik VD Elektronikcentrm i Svängsta AB. Övriga styrelseppdrag: Cyrba AB (ordf.), EC Konslt AB (ordf.)och Sydsvenska Handelskammaren Aktieinnehav: (m. familj) Optioner: 0 Ledande befattningshavare: Johan Johansson VD, civ.ing mekanik, 1958, anställd Aktieinnehav: (m familj) Optioner: 0 Ulla-Britt Wiking Kommnikationsansvarig, gymn.ek., f. 1951, anställd Aktieinnehav: (m familj) Optioner: 0 Kenneth Svensson Utvecklingschef, civ.ing., f. 1964, anställd år 2001 (tidigare tv.konslt sedan 1996). Revisor: Jan Persson Aktoriserad revisor, f. 1963, Revisionsbyrån Andersson & Co i Karlshamn AB. Aktieinnehav: 0 (m. familj) Optioner: 0 Aktieinnehav: Optioner: 0 Lars Pröjtz Inköps- och prodktionschef, ing., f. 1952, anställd år Aktieinnehav: 0 Optioner: 0 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

20 NFO Drives AB Besöksadress: Öjavadsvägen 2, Halda Utvecklingscenter, Svängsta Postadress: Box 35, Svängsta Tel: Fax: E-post: Copyright NFO Drives AB Prodktion: NFO Drives AB,. Printed in Sweden

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer