Försäkra Er om att moderkortets CPU har en lämplig kylfläkt monterad. De flesta kort bör ha levererats med rätt fläkt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkra Er om att moderkortets CPU har en lämplig kylfläkt monterad. De flesta kort bör ha levererats med rätt fläkt."

Transkript

1 Snabbguide AmigaOne-XE (Debian Linux-PPC) v1.42(swe), Vår 2004 Om Ni har köpt enbart moderkortet Inledande varning Se till att, innan Ni packar upp AmigaOne-moderkortet, arbeta på en plats som är så fri från statisk elektricitet som möjligt. All datorutrustning är mycket känslig för statisk elektricitet och skador åsamkade av elektriska urladdningar är specifikt undantagna från produktgarantin. För att minimera riskerna för statiska urladdningar så bör Ni: Undvik kläder gjorda av syntetiska material Undvik skodon med gummi- eller syntetiska sulor Täck Er arbetsyta (t.ex. ett bord) med aluminiumfolie som jordas mot väggkontakten. Det lättaste sättet att göra detta är genom att lägga det öppnade datorchassit (i vilket AmigaOnemoderkortet skall installeras) på folien. Se till att folien är i kontakt med metallen i chassit. Se till att chassits strömkälla är avstängd. Koppla sedan in strömsladden till vägguttaget. Märk att AmigaOne-moderkortet har den egenheten att det startar upp omedelbart när nätdelens strömbrytare slås på, eller då sådan brytare inte finns, då ström först ansluts från vägguttag. Detta sker även utan att av/på-knappen på chassits framsida tryckts in. Detta sker dock bara när ström från vägguttag (eller motsvarande) först ansluts efter att ha varit bortkopplad, eller om transformatorns strömbrytare slås på med strömsladd ansluten. Efterföljande uppstarter kan Ni alltså använda datorchassits av/på knapp som vanligt. Med anledning av ovanstående rekommenderas det därför bestämt att Ni inte ansluter Er AmigaOne till vägguttaget förrän all datorns kringutrustning är färdiginstallerad och datorn är redo att användas. Tag vidare för vana att alltid dra ur nätsladden ur vägguttaget innan installationsarbeten och andra ingrepp utförs. Förberedelser Försäkra Er om att moderkortets CPU har en lämplig kylfläkt monterad. De flesta kort bör ha levererats med rätt fläkt. Kontrollera att Ni har ljudkort och grafikkort som stöds. För tillfället inkluderar listan av stödda grafikkort ATI Radeon 7000, ATI Rage 128 och Voodoo 3/4/5. Alla dessa kort förväntas stödjas av AmigaOS 4 liksom de redan stöds av Linux-PPC. Vad gäller ljudkort så stöds Creative Labs Vibra 128-ljudkort med EV1938-kretsar och Soundblaster-kort med EMU10k1-kretsar. Drivrutiner för det interna AC97-ljudet finns ännu inte tillgängliga. ATI Radeon 8500 & kort fungerar också, förutsatt att Linux-kärnan upgraderas till version Notera att denna uppgradering ännu inte är en del av den officiella Debiandistributionen och kan skapa andra problem.filerna och instruktionerna som behövs för att utföra dessa upgraderingar kan hittas på Det kan också vara nödvändigt att upgradera XFree86 till v4.3. Vänligen märk att kort från Matrox, NVidia och SiS inte stödjs i nuläget. Kontrollera att Ni har lämpliga minnesmoduler. Minnet bör vara registerat (buffrat) 168-pinnars SDRAM. GGS-Data levererar AmigaOne-kort med sådan typ av minne enligt specifikationer för AmigaOne-kort. AmigaOne-utvecklare har också rapporterat flera olika minnen av olika fabrikat som också fungerar bra. Det finns också en inofficiell guide (AHI-guide) med provad hårdvara, bl.a olika minnen.

2 Försäkra Er om att Ni har ett ATX-chassi som är kapabelt att rymma ett fullt ATX-moderkort och vilket är försett med ett spänningskälla (PSU) på 300W eller mer, Chassit bör ha - eller ha möjlighet till - en andra kylfläkt jämte PSU:ns fläkt. Centralprocessorn 7451 (G4) behöver en arbetstemperatur på eller under 35 C för optimal prestanda och detta kräver förstås att chassits insida hålls svalt. Vissa utvecklare har också rapporterat problem med systemstabilitet, problem som försvunnit när PSU:n bytits ut mot en av högre kvalitet. Moderkortets kontakt för koppling till ATX-strömkällan är märkt J16. AmigaOne-moderkortet har troligtvis levererats med alla inställningsbyglar (``jumpers'') satta korrekt, men det är alltid klokt att dubbelkolla detta innan moderkortet installeras i sitt chassi. Moderkortets fulla dokumentation kan hittas som en PDF-fil på den medföljande AmigaOne Linux Install CD:n. Här är en snabbguide för att konfigurera moderkortet. Konfigurera som följer: JP17 (Justering av CPU:ns spänningsintervall): Satt (kortsluten) J17 (CPU-spänning). Detta är fyra små strömbrytare nära PSU-kopplingen på moderkortet. Inställningen beror på CPU:n och är som följer: 7451/7455 (G4): 1: på, 2: av, 3: på, 4: av 750Fx (G3): 1: av, 2: på, 3: av, 4: av JP11, JP12, JP13 (FSB-hastighet) Alla dessa skall överbrygga pinne (``pin'') 1&2 (pin 1 är närmast den vita rektangeln markerad på moderkortet) Dotterkortet med CPU-modulen behöver också konfigureras som följer: 7451/7455 (G4): J2 (Fyra strömbrytare): 1: av, 2: av, 3: på, 4: av 750Fx (G3): J2 (Fyra strömbrytare): 1: på, 2: av, 3: av, 4: på. Dessutom ska byglar JP1, JP2 och JP3 på CPU-modulen vara satta (kortslutna). Ta också notis om positionen och/eller inställningen för följande kontakter och byglar: JP14, JP15 (kontakt för CPU-fläkt): Pin 1:+3.3V, pin 2: +12V, pin 3: Jord (pin 1 är närmast den sida av moderkortet som har alla I/O-socklar). Svart sladd ska gå till jord, röd sladd till 12V (mittenpinne). J3 (Första DIMM-montering), J4 (Andra DIMM-montering) JP4 (Primärkanal, IDE), JP5 (Sekundärkanal, IDE). Rödstreckad del av kabeln skall monteras åt det håll där pin 1 & 2 sitter (den sidan som är närmast floppy-kontakten, JP6) JP6 (Kontakt för diskettstations-kabel). Rödstreckad del av kabeln skall monteras mot pin 1 (den ända som är längst bort från IDE-kontakten JP4) J5 (AGP port): Ett AGP-grafikkort monteras här. Om ett PCI-grafikkort används som är 3.3V och följer PCI 66 - standarden (sant för alla rekommenderade grafikkort) bör detta monteras i port J11. Om inte, skall det monteras i någon av PCI-portarna J8, J9 eller J10. J8, J9, J10 (PCI-portar). Ljudkortet monteras här. Om ett ljudkort används, kopplas audioutgången från CDROM-enheten till rätt ingång på ljudkortet med en lämplig kabel. Det inbyggda ljudet (förutsatt lämpliga drivrutiner) använder: JP31 (SPDIF ut), JP32 (mono ut), JP33 (aux in) och JP34 (CD audio in). JP1 (Kontakt för av/på-knappen på ATX-chassit) JP29 (Tre pinnars kontakt för chassits ``Power-on'' LED). Ligger nära den gröna LED-lampan monterad på moderkortet. Den svarta kabeln går till pin 3. Notera att denna kontakt är enbart lämpad för röda, gröna och gula LED-lampor. Blå LED:s kräver högre volttal och bör kopplas direkt till en 5V-koppling från PSU:n, via en 100 resistor i en kabel. JP3 (LED för att visa hårddiskaktivitet). Röd kabel skall sitta i riktning mot mitten av moderkortet. JP18 (Kontakt för chassits Reset-knapp) JP16 (Kontakt för chassits inbyggda högtalare) J9A1 (Kontakt för anslutning av den andra USB-enheten (USB3 & USB4). Sett monterad i ett tower-chassi så är detta en 10-pinnars kontakt placerad i nedre bakre hörnet av moderkortet. Pin 1 är markerad med vit fyrkant. Pin 9 & 10 är märkta på kortet (pin 10 saknas och agerar polariserande). Pin 1 (+5V), pin 3 (-D), pin 5 (+D), pin 7 (jord) bildar USB3. Pin 2 (+5V), pin 4 (-D), pin 6 (+D), pin 8 (jord) bildar USB4. Pin 9 är omslutningens jord (``shield ground''). Dubbla USB-hannar och -honor av standardiserad PC-typ är lämpliga att använda. Dessa finns att tillgå från de flesta AmigaOne- återförsäljare. J7 (Kontakt för infraröd sensor). Sitter nära floppydrive-kontakten JP6.

3 JP2 (bygel nära änden av monteringarna för SDRAM), JP19 (bygel nära diskettstationskontakten) och JP20 (bygel mellan CPU-modulen och kontakterna för det inbyggda ljudet) skall båda vara satta till att kortsluta pinnar 2 & 3. Kontrollera att CPU-modulen är korrekt monterad: Placera moderkortet platt på aluminiumfolien med de färgade I/O-portarna vända mot Er. Rör först aluminiumfolien för att jorda Er själv. Tryck sedan båda tummarna mot kanten av CPU-modulen som är närmast Er, rakt över den vita Megarraykontakten som syns under CPU-modulen. Ingen stor kraft behövs. Om CPU-modulen är rättmonterad skall den slutta något nedåt i riktning mot portarna avsedda för montering av SDRAM. Montera AmigaOne-moderkortet i tower-chassi Välj ett lämpligt bakstycke för I/O-portarna bland dem som följde med ATX-chassit, och sätt det på plats. Sätt in moderkortsdistanser i lämpliga hål i chassits bakre monteringsplatta. Hålen är ofta markerade som ``A'' på plattan. Fäst moderkortet i chassits monteringsplatta med hjälp av skruvar genom moderkortets fästhål. Använd de skruvar (Ø3mm) som följde med chassit. Montera CDROM, hårddisk och diskettstation. Om Ni använder en enda kabel för att ansluta CDROM och hårddisk till den primära IDE-kanalen, se då till att montera dessa så att kabeln når båda enheterna. Sätt CDROM-enheten till Slave. Installera Grafik- och ljudkort. Montera minnesmoduler. Anslut strömkablar från PSU:n till hårddisk, floppydrive, CDROM och moderkort. Anslut chassits LED:s, knappar och eventuella sensorer till moderkortets kontakter JP1, 3, 16, 18 och JP29. Notera att om Ni önskar använda hårddiskens eller CDROM:ens UDMA-lägen behöver Ni särskilda ATA100/133 - kablar. Alternativt kan standardkablar användas så länge, för att bytas ut senare. Om kablar av typ ATA100/133 inköpes så bör det vara sådana där hål nummer 10 på den blå kontakten är pluggat. UDMA-kablar har färgkodade kontakter och läses som följande: Blå: Till moderkortet. Svart: Till master om bara en enhet är kopplad till kabeln, valfri annars. Grå: Till valfri (master/slave) enhet, men bara om det är två enheter kopplade till kabeln. Förbered för uppstart Dubbelkolla alla kopplingar. Sätt sedan tillbaka sidorna och toppen av chassit. Anslut en SVGA-monitor, ett tangentbord (PS/2, AT-stil) och en PS/2-mus med två eller fler knappar. Försäkra Er om att PSU:n är kompatibel med vägguttagets spänning. Koppla in strömkabeln. Fortsätt sedan enligt nedan. Om Ni har ett färdigt system, utan Linux Denna sektion syftar till att snabbt kunna få igång en funktionell, men grundläggande, installation av Debian-Linux. Senare kan Ni finjustera Er installation genom att installera extra mjukvara, drivrutiner och annat från CD eller från internet. Konsultera relevant dokumentation för detta, såsom den som levereras på den medföljande CD:n med Debian-installationen. Inställningarna nedan förutsätter att Er monitor klarar av att visa en upplösning på Om så inte är fallet, ersätt i exemplen nedan med istället.

4 Uppstart, konfigurera UBoot Slå på monitorn och AmigaOne. Ni bör se Uboot initialisera hårdvaran. Hårddisken kommer att vara registrerad som enhet (``device'') 0 och CDROM:en som enhet 1 om denna är satt som primary slave, eller enhet 2, om satt som secondary master. Genom resten av denna Linux-PPC-installation kommer vi att anta att hårddisken är enhet 0 och CDROM:en är enhet 2. UBoot rapporterar att den inte hittar en SCSI-controller att starta upp från (``boota'' från). Den interna nätverkskontrollkretsen detekteras som 3Com 3c920c#0. AT-tangentbordet initialiseras. En räknare räknar ner under fem sekunder. Detta tillåter att man kan, när ett operativsystem är installerat, avbryta autobootprocessen för att göra ändringar av systemparametrar och dylikt. Eftersom det för närvarande inte finns något operativsystem att starta, så kommer systemet att, efter att nedräkningen är slut, istället fortsätta till UBoot:s statusskärm och kommandoprompt ( ] ). (OBS: Vissa moderkort kan ha blivit förinställda att köra systemdiagnostik. Om så är fallet när Er dator först startar, tryck x upprepade gånger för att skippa testen och ta Er tillbaka till kommandoprompten.) Statusskärmen visar versionsnummer och datum/tid för UBoot. Den visar också vilken CPU-modul och klockfrekvens som detekterats (för AmigaOne-XE är detta 750FX v2.2 eller 745x 800 MHz), mängden installerat minne, FSB-hastighet samt vilka IDE-enheter som detekterats och till vilka enheter de tilldelats. Om FSB-hastigheten är 100MHz och CPU-hastigheten visar 600MHz är troligen bygel JP13 felsatt. Stäng av strömmen och kortslut pinnar 2 & 3. Om inte CPU-hastigheten är sex gånger större än FSB-hastigheten tyder det på att kontakterna J1 och/eller JP1 på CPU-modulen är felinställda. Stäng då av datorn och korrigera inställningen. Följande UBoot-parametrar skrivs in för att möjliggöra installation av Linux. Notera att dessa sätter AmigaOne-moderkortet till en grundkonfiguration som är lämplig för installation. Uppstartsinställningarna kan finjusteras senare, efter installationen. Skriv in följande rader, varje kommando följt av vagnretur (framöver visad som < >): date reset date MMDDhhmmYY.ss (t.ex sätter tid och datum till en sekund i midnatt den 31:a mars 2003.) setenv ide_maxbus 2 (Om Ni inte har några enheter kopplade till den sekundära IDE-kontakten kan Ni prova med setenv ide_maxbus 1 istället.) setenv autostart yes setenv bootdelay 5 setenv bootdevice 0:1 setenv bootcmd diskboot Skriv in något av de följande alternativen, följt av vagnretur, beroende på vilket grafikkort Ni har (notera att den sista parametern skrivs ``L2SR'', fast med små boktäver). ATI Radeon 7000: setenv bootargs root=/dev/hda2 l2cr=0x Voodoo 3,4 eller 5: setenv bootargs root=/dev/hda2 l2cr=0x ATI Rage 128: setenv bootargs root=/dev/hda2 l2cr=0x Alla andra ATI Radeon: setenv bootargs root=/dev/hda2 l2cr=0x Avsluta med saveenv

5 Installera Debian Linux Sätt in CD:n AmigaOne Linux Install i CDROM-enheten. Förutsatt att CDROM-enheten är enhet 2 (secondary master) så skriver Ni: ide reset diskboot :0 (Om CDROM:en är enhet 1 (primary slave) skriver Ni istället diskboot :0.) Några skärmlängder rullar förbi medan installationsprogrammet laddas. Normalt fortsätter installationen direkt till Debians språkvalsskärm. Om systemet istället återvänder till UBoot-prompten ( ] ), kontrollera att autostartvariabeln är rätt satt. Alternativt kan Ni också försöka med kommandot bootm följt av vagnretur. Välj språk genom att välja med piltangenterna och sedan trycka vagnretur. I återstoden av denna Snabbguide kommer vi att anta att Engelska 1 är det valda språket, men ger också genomgående de svenska menyöversättningarna som referens. Välj språkvariant. < >. Läs skärmen med information om distributionen. < > Välj Next: Configure your keyboard (Ställ in tangentbordet), < >. Välj tangentbordsalternativ genom att använda piltangenterna (t.ex qwerty/swe) < > Förutsatt att Ni påbörjar en ny installation, välj Partition a Hard Disk (Partitionera en Hårddisk). < > Välj /dev/hda < > för att partitionera den hårddisk som är satt som ``primary master''. Instruktionerna nedan förutsätter att Ni använder en disk som är åtminstone 4.2GB stor. Partitioneringsprogrammet cfdisk kommer att starta. Om Er hårddisk ännu inte är uppdelad i partitioner så kommer bara noteringen Free Space (Tomt utrymme) att synas i listan. Om detta är en redan använd hårddisk vilken Ni önskar att helt formatera och repartitionera, så ska Ni markera varje existerande rad i listan. För varje rad i använder ni sedan tabuleringstangenten och vagnretur för att välja kommandot Delete (Radera) i underkanten av skärmen. Upprepa för varje rad i listan tills bara noteringen ``Free space'' finns kvar. Använd tabuleringstangenten (``tabulera'') för att välja menyvalet New (Ny),< > Markera Primary, < > Skriv över storleken på partitionen (given i MB) med värdet 20, < > Markera Beginning (Början av utrymmet), < >. Den nya partitionen skapas. Använd tabuleringstangenten för att markera Type i botten på skärmen, < > Skriv in 41, < > för att välja partitionstypen ``PPC PReP Boot''. Använd nu ner-piltangenten för att markera Free space och tabulera för att välja New i botten av skärmen, < > Välj Primary, < > Skriv över storleken på partitionen (given i MB) med värdet 3000< > (detta kommer att bli Er huvudsakliga Linux-partition. Den kan göras större om Ni har en hårddisk med större kapacitet. Alternativt kan ytterligare partitioner läggas till senare.) Välj Beginning, < >. Den nya partitionen skapas som hda2 och dess typ blir automatiskt ``Linux'' (Type 83). Använd ner-piltangenten för att markera Free Space och tabulera för att välja New i botten av skärmen, < > Välj Primary, < > Skriv över storleken på partitionen (given i MB) med värdet 1000< >. Partitionen skapas som hda3 och är av typ ``Linux''. Med hjälp av tabuleringstangenten, gå till Type i botten på skärmen, < > Skriv in 82, < >, för att välja partitionstypen ``Linux Swap''.

6 Fler partitioner kan skapas, ända tills hårddisken är full. Ni kan välja att lägga till dessa redan nu, eller göra detta senare. Alla ytterligare paritioner skall skapas som Logical (logiska) partitioner. Välj Write (Skriv) i botten av skärmen, < > och skriv yes, < >, för att bekräfta kommandot. Partitionsstabellen skrivs och cfdisk-menyn återkommer. Välj Quit (Avsluta), < >, för att fortsätta. Debians installationsprogram kommer fram igen. Välj Initialise and Activate a Swap Partition (Initiera och Aktivera en Swap-partition), < >. Ni tillfrågas om Ni önskar söka efter skadade/dåliga avdelningar på hårddisken (``Bad blocks''). Om Ni har en nyare hårddisk så är detta antagligen inte nödvändigt, så välj No, < >. Bekräfta att Ni önskar förbereda (Initialisera) dev/hda3 som Swap-partition genom att trycka < >. Välj Next: Initialise a Linux Partition (Initiera en Linux-partition), < > Välj Ext3: Next generation of Ext2, a journalling filesystem, < > Skippa kontrollen av hårddisken om den inte råkar vara gammal eller Ni misstänker skada. Bekräfta att Ni önskar initialisera /dev/hda2 som Ext3. Partitionen initialiseras. Bekräfta att Ni önskar montera (eng: ``mount'') /dev/hda2 som innehållande systemets rot (``your root filesystem''). Välj Next: Initialise Kernel and Driver modules (Initiera moduler för Linux-kärnan och för olika drivrutiner), < >. Välj att installera från CDROM. Ni ombedes nu att placera Debians första installations-cd i CDROM-läsaren. Byt inte CD:n ännu. Bara fortsätt genom att trycka < >. Tryck < > för att välja den redan ifyllda platsen att hitta arkiven på. Välj Next: Configure Device Driver Modules (Ställ in modulerna för systemets drivruter), < >. Tryck vagnretur igen när skärmen som rör drivrutiner kommer fram. Ytterligare drivrutiner kan läggas till senare genom att skriva modkonf vid en terminalprompt. Denna snabbstart kommer dock bara att lägga till ljudkorts-drivrutiner i detta steg. Om Ni har ljudkortet Creative Vibra 128 med EV1938-kretsar: Välj /kernel/drivers/sound, < >. Välj es1371 Ensoniq AudioPCI 97 (es1371) PCI based soundcard, < >, och sedan Yes, < > för att bekräfta. Tabulera till OK och sedan < > för att bekräfta att inga parametrar (command line parameters) behöver läggas till. Sedan < > för att fortsätta. Välj Exit - Finished. Return to previous menu, < >. Om Ni har ljudkortet Soundblaster Live! (eller annat kort som använder EMU10K1- kretsarna): Välj /kernel/sound/pci/emu10k1, < >. Välj snd-emu10k1, < >, och sedan Yes, < > för att bekräfta. Tabulera fram till OK, < > för att bekräfta att inga parametrar behöver läggas till. Sedan < > för att fortsätta. Välj Exit - Finished. Return to previous menu, < >. Välj /kernel/sound/acore/oss, < >. Välj snd-pcm-oss, < >, och sedan Yes, < > för att bekräfta. Tabulera fram till OK, < > för att bekräfta att inga parametrar behöver läggas till. Sedan < > för att fortsätta. Välj Exit - Finished. Return to previous menu, < >. Välj återigen Exit - Finished. Return to previous menu för att lämna drivrutinsmenyn och fortsätta med installationen.

7 Välj Next: Configure the Network (Konfigurera nätverket), < >. Om Ni redan har ett fungerande nätverk och förstår hur det konfigureras, så kan Ni, snarare än att använda standardvärdena givna nedan, här skriva in mer relevanta värden på det som efterfrågas. Ett annat alternativ är att för tillfället använda standardvärdena givna nedan, och fininställa nätverksparametrarna senare. Välj ett namn för Er dator, t.ex. amigaone, tabulera sedan till OK, < >. Välj No, < > på frågan om Ni önskar automatiskt konfigurera nätverket 2 Acceptera för tillfället standardadressen Acceptera nätverksfiltret (Netmask) Radera raden med IP-adressen för Nätverksportalen (Gateway) och lämna detta fält tomt. Använd tabuleringstangenten till OK, < >. Lämna fältet för domännamn tomt. Tabulera till OK, < >. Lämna fältet för DNS-serveradress tomt. Tabulera till OK, < >. Välj Next: Install the Base system (Installera grundsystemet), < >. Välj cdrom som installationsmedium, < >. Ta nu ut CD:n AmigaOne Debian Install ur CDROM-läsaren och sätt in den första skivan i DebianPPC-distributionen, < >. Acceptera den plats för att hämta arkiv på skivan som redan är given. < >. Installatiosnsprogrammet bygger nu upp en databas över de paket som kan bli installerade från skivan och installerar dem sedan. Installationsprogrammet återvänder till huvudmenyn. Välj Next: Make the system bootable (gör så att systemet kan starta upp från noll), < >. Bekräfta sedan att detta system skall installeras på partitionen /dev/hda1. Välj det alternativa menyalternativet Alternate: Reboot the system, < > och bekräfta sedan för att starta om systemet. Ni kan lämna DebianPPC Disk 1 kvar i läsaren under tiden. Om systemet misslyckas med omstartsprocessen, använd istället datorchassits reset-knapp. Er AmigaOne bör nu starta upp från hårddisk och kommer snart att nå systemets konfigurationsskärm. Observera att om Ni valt en upplösning på 800x600 så kan skärmbakgrunden te sig förvriden - detta har ingen praktisk betydelse och kan fixas till senare. Notera att Ni kan upprepa grundkonfigureringen senare genom att logga in som root-användare och köra /usr/sbin/base-config. Tryck nu < > för att fortsätta. Ställ in Er tidszon genom att svara No. På de efterföljande skärmarna kan Ni sedan välja Er geografiska plats och närmaste stad. Aktivera lösenord med MD5-protokoll (MD5-passwords) och skymda lösenord (shadow passwords). Skriv in ett lösenord och bekräfta det på efterföljande skärm. AmigaOne-system som kommer förinstallerade från Eyetech har root-lösenordet satt till amigaone. Skapa inget användarlösenord just nu - det kan göras senare genom att, medan Ni är inloggad som root, skriva adduser användarnamn, < > (vissa förintallerade Eyetech-system har från början ett konto med användarnamnet och lösenordet user1 skapat). Ta bort paketen för PCMCIA. Gör ingen PPP-konfiguration för tillfället. Installationsprogrammet söker nu igenom Debians första installations-cd efter paket att installera. Sedan frågar systemet efter ytterligare CD-skivor att inkludera i installationen. Svara No just nu och lägg heller inte till några ytterligare apt-datakällor (apt-sources). Svara också No på frågan om att till källorna lägga till säkerhetsuppdateringar (``security updates from secuity.debian.org'').

8 Kör nu programmet tasksel och använd nerpil - och mellanslagstangenten för att välja komponenterna X Window system Desktop Environment Tabulera och välj Finish, < > för att bekräfta Era val. Kör inte programmet dselect. Skärmen listar nu alla paket som skall installeras och frågar om att kunna fortsätta. Skriv Y, < >. Tryck vagnretur igen för att fortsätta använda Debians första installations-cd. En varning visas, rörande ett möjligt länkfel i Linuxkärnan (``kernel link failure''). Tryck bara vagnretur för att fortsätta. Skippa att lägga till en ``mime''-hanterare till less. Hoppa förbi lokaliseringsvalet genom att tabulera till OK, < >. Acceptera de förinställda värdena för Lokalkonfigurationen (Locale configuration), SSHinställningen, Privilegiejusteringen och SUID. Svara No, på frågan om att köra en sshd-server. Besvara frågan om postscriptskrivare på ett sätt som passar Er utrustning. Välj en lämplig pappersstorlek för skrivaren. Välj fönsterhanteraren kdm att använda som standard. Flera informationsskärmar följer efter detta val. Använd vagnretur för att komma förbi dem. Välj att att aktivera stödet för FreeType2 i Mozilla och låt ``sound daemons dsp wrapper'' vara satt till auto. Nu följer flera skärmar med information om hur man konfigurerar kdm. Svara Yes på frågan om att låta debconf hantera X-serverns stödvara (the X server wrapper). Svara Yes även på frågan om XFree86 4.X. Välj nu grafikkorts-drivrutiner för den berörda X-servern. Välj ati för för ATI rage 128 eller Radeon Välj tdfx för Voodoo 3/4/5-kort och fbdev för alla andra grafikkort (dock inte Matrix- NVidia- eller SiS-kort, vilka inte stöds). Ni ombeds nu specifiera vilken kortplats grafikkortet befinner sig i. Om grafikkortet är av typen AGP skall adressen vara 1:0:0. Om kortet är av en annan typ så acceptera bara det värde som redan står. Välj att använda ``framebuffer device interface''. Acceptera att använda xfree86 som regeluppsättning för tangentbordet inom X-Windows. Läs efterföljande skärm och sätt tangentbordstypen till pc105 (internationell tangentuppsättning). Om Ni har ett Amerikanskt tangentbord (USA), är uppsättningen pc104. Välj landsinställningen för tangentbordet. Förkortningen är se för Sverige (t.ex. har Storbrittannien gb). Välj att acceptera de tomma raderna på de två efterföljande skärmarna. Välj Er mus som /dev/psaux. På följande skärm kan Ni nu välja vilken typ av mus Ni har. Anpassa nu inställningarna för att passa Er monitor. Om Ni exakt känner uppdateringsfrekvenserna kan Ni välja avancerad konfiguration. Välj i annat fall simple - inställningarna kan finjusteras senare. Välj isåfall monitorns storlek och, på nästa skärm, de upplösningar Ni vet fungerar med skärmen. Välj med mellanslagstangenten. Ni kan senare ändra era monitorinställningar genom att som root-användare köra kommandot dpkgreconfigure xserver-xfree86. Nästa steg är att välja färgdjupet som ska användas. De flesta moderna grafikkort stödjer mediala skärmupplösningar upp till 24-bitar och högre upplösningar upp till 16 bitar. Om Ni är osäker, välj 16 bitar. Nu kommer alla berörda paket att installeras. Vid ett tillfälle kommer Ni tillfrågas om vilket uppslagsverk ispell skall använda. Ni kan också komma att få meddelanden som säger att Debian inte har konfigurerats korrekt. Välj att inte göra om i dessa fall; dessa saker kan justeras senare om det skulle bli nödvändigt. Ni tillfrågas om konfigurationen av exim. Om Ni har all information tillgänglig, välj det som passar bland alternativen 1-4. Välj i annat fall 5 och konfigurera exim senare (som rootanvändare) med /user/sbin/eximconfig. Ni återvänder nu till kommandoprompten. Logga in som root (och ge lösenord) och skriv halt för att stoppa systemet. Stäng av datorn när systemet ger meddelandet om nerstängning. Sätt på datorn igen. Systemet bör nu starta upp direkt i X-Windows. Ni får nu en grafisk inloggningsskärm (Ni kan växla skärmupplösningar med knappkombinationen <ctrl>+<alt> tillsammans med knapparna <+> eller <->). Logga in som root (lösenord) och KDE startar. Ni kan nu finjustera KDE som Ni önskar med hjälp av hjälpsystemet.

9 För att stänga ner Linux kan ni öppna ett terminalfönster (med ikonen som föreställer ett fönster och en snäcka) och i detta skriva halt, < KDE:s startmeny användas. UAE, Amiga-emulatorn för Linux >. Alternativt kan menyalternativet Logout ``användarnamn'' i UAE följer med på AmigaOne-CD:n. Med följer också en full installation av Workbench 3.1 och en licensierad Kickstart ROM-fil. Installation Om Ni befinner i X-Windows-miljön, ta Er till en textbaserad prompt genom knappkombinationen <ctrl>+<alt> och <F1>. Logga in som root (lösenord) och skriv sedan: apt-get install libsdl 1.2debian-oss < > Sätt in Debians installations-cd när den efterfrågas, < >. Sätt in ``AmigaOne install CD'' i läsaren när kommandprompten återkommer. Kom ihåg att Linux gör skillnad mellan stora och små bokstäver. Det är viktigt att Ni matar in alla kommandon exakt som de här står. Skriv in följande, avslutande varje rad med vagnretur: mount /cdrom dpkg -i /cdrom/uae/uae deb cd / tar -zxvf /cdrom/uae/amiga_hd.tar.gz chmod 777 -R /root/uae/work chmod 777 -R /root/uae/workbench Tryck <ctrl>+<alt> och <F7> för att återvända till KDE. Att använda UAE Logga in i X-windows som root (lösenord) och öppna ett terminalfönster. Skriv uae. Alternativt kan menyalternativet /Utilities/emulators/uae väljas från KDE:s startmeny. När UAE:s konfigurationsfönster öppnas, tryck Reset. Ni ska nu se Workbench3.1 försedd med diverse extraprogram som Eyetech lagt till. Mjukvaran som följde med Magic Pack kan hittas i Work: partitionen. Vänligen notera att UAE för tillfället knappast kan anses vara ett perfekt program. Många Amigaprogram kan komma att krascha emulatorn och kanske även Linux. För att kunna använda CDROM-spelaren inifrån UAE så måste denna först ``monteras'' (``mountas'') i Linux. Detta göres genom att skriva mount /cdrom < >, i ett terminalfönster under Linux. För att byta CD-skiva måste Ni använda kommandot umount /cdrom (notera stavningen av umount). Byt sedan skiva och montera den på nytt. Om Ni kör ett program från CD kommer Ni antagligen att få ett meddelande om att ABCDISK: inte är monterad. För att komma runt detta öppnar Ni ett Amiga-shellfönster och skriver Assign ABCDISK: CD0: < >. Tryck sedan på retry i det ursprungliga meddelandefönstret. I ursprungsläget försöker både Linux och UAE använda signalerna från musen. Dessa kan därmed komma ur fas med varandra. Tryck knappkombinationen <F12>+<g> för att låta UAE använda mussignalerna och samma kombination igen för att återgå till Linux. Ni kan också montera en riktig Amigahårddisk i Er AmigaOne för användning med UAE. Förutsatt att det är den första partitionen på disken som skall monteras, så är arbetsgången som följer: Montera hårdvaran på den sekundära IDE-kanalen. Sätt den till ``master'' med hjälp av inställningsbyglarna. Starta Linux och logga in. Skriv, med vagnretur efter varje rad: cd /

10 mkdir /AmigaHD mount -t affs /dev/hdc1 /AmigaHD Använd nu fliken för hårddiskar i UAE:s konfiguration för att koppla Workbench-volymer till platser på den nyinstallerade hårddisken. När Ni skapat ett användarkonto för vardagsanvändning, t.ex. genom att, som root-användare skrivaadduser Jag < >, kan Ni nu se till att användare Jag också kan använda UAE. Skriv cp.uaerc /home/jag < > för att kopiera UAE:s konfigurationsfiler till hemkatalogen för användaren Jag. Problem och deras lösningar Trots att AmigaOne är en ny design så har den genomgått omfattande tester - dock med en, av nödvändighet, begränsad mängd tredjepartstillbehör. Så om Ni stöter problem med att utföra några av instruktionerna som givits så kanske det följande vara till hjälp. Använd bara hårdvara som Ni vet fungerar med AmigaOne - antingen den rekommenderad av tillverkaren eller sådan som andra har goda erfarenheter av att få att fungera. Stäng alltid av datorn vid huvudströmbrytaren under minst 30 sekunder efter nedstängning. Detta beror på att ATX-strömkällor fortsätter att förse moderkortet med viss spänning även då de stängts av. Stäng ALLTID av huvudströmbrytaren innan Ni byter någon komponent eller kort. Om systemet under uppstarten går förbi sammanfattningsskärmen och ger fyra på varandra följande Uboot-prompter ( ]) och texten UBoot beror det på att UBoot inte har känt igen tangentbordet utan styrt om kontrollen till serieporten COM1. Vissa billiga PC-tangentbord följer inte PS/2-specifikationerna. Försök med ett annat tangentbord. Om Ni inte får bild vid uppstart, trots att Ni använder rekommenderat minne och grafikkort, kan Ni försöka att montera om grafikkortet. Kortstansningarna i vissa datorchassin är inte korrekt upplinjerade och kan förhindra att AGP-kortet sitter som det ska. Ni kan försöka att temporärt ta bort metallmonteringsbygeln på kortet för att försäkra Er om att det sitter riktigt. Försök sedan igen. Om detta fungerar, sätt tillbaka monteringsbygeln och böj till den så att kortet kan monteras korrekt. Om Ni får meddelanden om läsfel (eller skadade filer) när Ni installerar Linux kan Ni försöka att använda en långsammare CDROM-läsare (snabbare läsare ger generellt fler fel). Ni kan dessutom pröva med att temporärt flytta bygeln JP13 från pinnar 1-2 till pinnar 2-3. Detta sänker hastigheten på CPU och databuss. När Linux väl är installerat kan man sedan återställa JP13 till pinnar 1-2. Notera också att om Ni har en bredbandsuppkoppling så kan Debian Linux installeras direkt från Internet. Detta kan på många sätt anses vara lättare än att installera från CD. Se Debian-manualen på installations-cd:n för detaljer. Om Ni har installerat ett ljudkort och lämpliga högtalare till kortets gröna utgång, men ändå inte får något ljud (och inte heller fått något meddelande från skärmhanteraren om att ljudkortet inte hittades) så måste volymen på ljudkortet ökas. Detta görs genom att installera ett mixerprogram. Om Ni köpt den fulla Debian-installationen på sju skivor så innehåller skiva två programmet aumix. Detta program kan också hämtas från nerladdningssidan på eller från ett av Debians arkiv. Logga in som root. Öppna ett terminalfönster och skriv apt-setup för att lägga till den relevanta datakällan (CDROM, hårddisk eller Internet) till dataindexet. Skriv nu (när prompten återkommit) apt-get install aumix < > för att installera. Använd sedan aumix < > för att starta programmet. Sätt huvudvolymen till hälften och de andra värdena till maximum med hjälp av piltangenterna. Tryck sedan <s> för att spara och <q> för att avsluta. Med påkopplade högtalere så bör ett pip höras om man trycker Baksteg vid en kommandoprompt.

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2010 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012 DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK Läromedel för GY2011 Jan-Eric Thelin 2012 ISBN: 978-91-7379-184-7 Thelin Läromedel www.skolportalen.se FÖRORD Detta är Arbetsboken i Dator

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson UBUNTu Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson förord Tanken när jag började skriva denna bok var att skapa ett läromedel till kursen operativsystem Linux som skulle fokusera på distributionen

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för

Läs mer

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 7 2 Det lätta sättet att koppla upp 8 2.1 Några saker som du ska ha färdiga innan du börjar.................. 8 3 KPPPs guide 9 3.1 Att

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64. The Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/)

Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64. The Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/) Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64 The Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/) 11 november 2010 Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda KDE Partition Manager 6 2.1 Huvudfönstret........................................ 6 2.2 Handledning: Ändra en partitions storlek........................

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Mageia Kontrollcentral

Mageia Kontrollcentral Mageia Kontrollcentral Verktyg för att konfigurera Mageia Texter och skärmdumpar i denna manual finns under CC BYSA 3.0 licensen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Denna manual är produserad

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer