Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!"

Transkript

1 Blå Skåne Medlemstidning för Moderaterna i Skåne nummer 4 år 2004 Ransonerad sjukvård De vårdköer som effektivt kortades då moderaterna ledde Region Skåne blir bara längre och längre. Även kostnaderna skenar och har sen valförlusten 2002 ökat med över 2 miljarder. Regionrådet Pia Kinhult ifrågasätter vänsterkoalitionens vårdpolitik på sidan 4. Foto: Holger Staffansson Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen! Senast 31 oktober vill vi ha Dina förslag på kandidater. Hur du nominerar kan du läsa på sidan 12 och 13. Halvtid för Reepalu Efter tio år med socialdemokratiskt styre i Malmö finns inget att fira. Problemen hopar sig i skolan, omsorgen och även i budgeten. Om två år kommer möjligheten och då ska sossarna förpassas till oppositionsbänken skriver Thorbjörn Lindhqvist på sista sidan. Lindblad i EU-nämnden Riksdagsledamoten Lars Lindblad tar över uppdraget som moderat gruppledare i riksdagens EUnämnd. Regeringen samråder med nämnden inför varje ministerrådsmöte och nämndens verksamhet spänner över hela EU:s område. Läs Blå Skånes intervju med Lars Lindblad på sidan 5.

2 Foto: Peter Knutson/Moderaterna

3 Förbundsordförande Framtidens skola Samhället förändras allt snabbare och det kräver förändring av bland annat skolan. 25 % av eleverna saknar fullständiga betyg när de lämnar skolan efter årskurs nio. Hur ska de kunna få en utbildning och ett arbete? Det är ett vanvettigt slöseri med unga människor och med Sveriges resurser! Den socialdemokratiska politiken är inriktad på fel saker. Fokus ligger på skolans organisation, vem som ska få äga och driva skolor. Skollagen och skolpolitiken är kvantitativa i sin styrning i stället för kvalitativa. Det regleras när läsår ska börja, hur mycket undervisning som får ges och hur länge skolplikten varar. Kraven är många på hur skolan ska arbeta, men det är få krav på vilka resultat som ska nås. Det viktiga i skolpolitiken är inte vem som äger och driver skolan, utan vad eleverna lär sig. Sverige behöver en ny skolpolitik som tar fasta på det goda i dagens skola, men som samtidigt ger skolan nya verktyg att använda för att komma till rätta med problemen. Lärandet och skolgången måste bli betydligt mer individualiserat än i dag. Varje skolforms uppdrag och problem måste lösas inom ramen för den skolformen och skolorna ska sluta lämna elever ifrån sig, som inte har uppnått målen. Ingen tror längre, att samtliga elever ska klara alla mål. Debatten handlar i stället om hur nära målen i svenska, matte och engelska eleverna kommer. Kunskapsinhämtning är ett hårt arbete som kräver mycket av eleven. Varje talang ska tas tillvara, men enbart talang räcker inte. All undervisning är inte rolig utan det krävs ansträngning, tankemöda och repetition av eleverna. Samtliga skolor i landet ska ha stor pedagogisk frihet och möjlighet att arbeta utan nationell timplan. För elever, som behöver extra tid och extra undervisning, skall det erbjudas hjälp tidigt, så att deras kunskaper och ibland deras mognad hinner ikapp. I år lämnade 11 % av eleverna grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiets nationella program och den gruppen blir, tyvärr, större för varje år. Men för att elever ska kunna nå målen, krävs det att de följer undervisningen. Lärare och skolpersonal måste få befogenhet att tillrättavisa elever som skolkar och stör. Skolan kan och bör ställa krav på föräldrarna. Det får inte bara vara lärarnas uppgift att stå för uppfostran, inte ens i klassrummet. Skolk ska alltid rapporteras direkt till föräldrarna. Alla ska kunna känna trivsel i skolan, därför måste den präglas av respekt, ordning och arbetsro. Våldsbrott ska alltid polisanmälas. Mobbning ska behandlas utförligt i lärarutbildning och fortbildning. Det är rektor och skolpersonalens uppgift att skapa en positiv kultur på skolan och i det arbetet är beröm och uppmuntran självklara inslag. Alla skolor ska tillåtas vara fria skolor. Det betyder att de kommunala skolorna ska få samma frihet som fristående skolor, politikerstyrningen måste försvinna och full valfrihet för elevernas skolval ska införas. Det förutsätter att information om skolornas verksamhet, resultat, kvalitet och utveckling är offentlig och tillgänglig för alla föräldrar. Presentation av kommunens samtliga skolor, kommunala och fristående, ska göras varje år, som t.ex. Lomma redan nu gör. Slutligen är det viktigt att alla skolor granskas och kontrolleras vart tredje år. Vi moderater vill inrätta ett nationellt kvalitetsinstitut som ska ha till uppgift att löpande utvärdera skolan. Det är undervisningskvalitet och resultat som ska granskas. Samma regler ska gälla för friskolor och kommunala skolor. De skolor som inte uppfyller kvalitetskraven, blir av med sina tillstånd och bidrag. Nu är det Utbildningsinspektionen som granskar skolan, men den har även till uppgift att utveckla det systematiska kvalitetstänkandet. Denna sammanblandning av granskande och stödjande roller är olycklig och försvinner om vårt förslag blir verklighet. Margareta Pålsson Förbundsordförande Moderaterna i Skåne Blå Skåne nummer Skånekonferens Preliminärt program och anmälningsuppgifter inför höstens stora konferens. Sidan 6 Hur går det med skolor på entreprenad? I våras beslöt riksdagen ge kommuner rätt att driva skolor på entreprenad, men än har regeringen inte följt riksdagens beslut. Sidan 7 Revolution i Kristianstad Kristianstadkretsen upplever nu effekterna av det sammanslagna skåneförbundet när expeditionen slog igen och flyttade till Malmö. Sidan 8 MUF Skåne på frammarch Moderata Ungdomsförbundet i Skåne fyller 70 år och ökar sitt medlemsantal för tredje året i rad. Sidan 10 Vårdköerna i den skånska sjukvården växer På fyra år har vårdköerna i Region Skåne ökat med sammanlagt 6000 dagar och de fortsätter att växa. Sidan 10 Blått Perstorp på nätet Moderaterna i Perstorp berättar om arbetet bakom en av skånes mest aktiva moderata föreningssidor. Sidan 11 Nomineringsdags Nu är det dags att föreslå kandidater till Svenska kyrkan, riksdagen och regionen. Sidorna 9 samt 12 och 13 Nytt förbundskansli Möt personalen på det nya Skåneförbundets kansli i Malmö. Sidan 14 ANSVARIG UTGIVARE Blå Skåne ges ut av Moderaterna i Skåne. Ansvarig utgivare är Margareta Pålsson MEDVERKANDE Lars Ahlkvist, Christian Berling, Lars Johansson, Mikael Larsson samt Carl-Johan Sonesson. ANNONSFÖRSÄLJNING Celeritas AB c/o Rolf Edmark, ADRESS Moderaterna i Skåne Södra Långgatan Malmö TELEFONNUMMER Tel: Fax: TRYCK: Wallin och Dalholm boktryckeri AB, Lund Adress och telefonnummer till alla våra kanslier i Skåne finns på sdan 15. E-POST HEMSIDA 3

4 Skåningar får betala när (s) ransonerar vården Vi kan konstatera att 84 olika vårdköer har ökat i Region Skåne sedan vänstermajoriteten tog över 2003! Ökningen har skett på tjugo månader och under samma tid har kostnaderna ökat med närmare 2,4 miljarder. Sedan vi under den borgerliga perioden mycket framgångsrikt minskade vårdköerna från årslånga väntetider till endast ett antal dagar har inte bara patienterna kommit i kläm, utan vården kostar ofattbara 2,4 miljarder mer än under vår tid. Jag minns ännu socialdemokraternas indignation över att vi bara klarade vårdkö- och personalkrisen från 1998 och inte klarade hem ekonomin. Vad ska vi då säga nu när ekonomin är i en ännu större kris, vårdköerna växer varje månad och personalen snart har fått nog? Underskottet närmar sig 900 miljoner. Svaret är att vi har olika syn på uppdraget, moderater och den styrande socialdemokratin. För oss är det viktigaste inom sjukvården att ge patienterna den vård som de behöver, när de behöver den. För oss är vårdköer ett tecken på misslyckande. Socialdemokraterna ser det endast som ett sätt att spara på anslagen. De vill gärna mäta innehållet i kön och undrar om verkligen alla dessa människor behöver den vård de efterfrågar? Genast börjar talet om så kallade prioriterade grupper. Socialdemokraterna vill ransonera vården och peka ut vilka som ska få och vilka som ska bli utan. Tar vi genomsnittet för alla sjukhus i Skåne blir väntetiden hela 1170 dagar Låt oss ta gråstarrsoperation som exempel. Vänder du dig till Lunds lasarett så får du vänta i minst två år innan det är dags för operation. Tar vi genomsnittet för alla sjukhus i Skåne blir väntetiden hela 1170 dagar, drygt tre år. Vissa anser säkert att detta inte är något direkt akut sjukdomstillstånd och att det inte gör något om du får vänta lite längre. Det är också teoretiskt möjligt att många kan klara en tid i kö. Men är det verkligen en human och ansvarig sjukvård där vissa människor lämnas i en vårdkö och hela tillgängligheten till vården blir som ett bingolotto? Och vad är det som säger att det inte händer andra saker på grund av dålig syn under väntetiden. Att det till och med kan bli mycket svårare att hantera och plågsammare för patienten endast på grund av att de inte fick adekvat vård just när de behövde. Jag frågar mig också varför inte avtalet mellan skattebetalarna och landstinget inte skall gälla lika för bägge parter. Du måste betala skatt och vi inom Region Skåne måste leverera vård när du behöver. Det är egentligen inga konstigheter och fungerar väl inom andra delar av vårt samhälle. För socialdemokrater och deras vänsterkoalition finns det prioriterade och oprioriterade patienter Den ransoneringspolitik som nu förs skapar mer hinder och problem än lösningar både för patienter som kommer i kläm och personalen som får ett omöjligt uppdrag. För socialdemokrater och deras vänsterkoalition finns det prioriterade och oprioriterade patienter som de från sitt tjänsterum i Kristianstad kan skilja åt och bestämma vem som har rätt till vård. Vi moderater ser att vård inte är någon exakt vetenskap och att bakom varje siffra i statistiken finns en människa som är sjuk och behöver hjälp. Det måste väl ändå vara det viktigaste med vårt uppdrag att se till att alla får den vård de har rätt till när de behöver den. Pia Kinhult (m) Regionråd Skåne Ledamot av Moderaternas partistyrelse Foto: Peter Knutson/Moderaterna Frihet Ansvar Skapande Frihet för den enskilde, för människors gemenskaper och för vår nation, är grunden för den politik som skall förnya och utveckla det svenska samhället. Friheten har ett värde i sig. Friheten förverkligas enbart när den är förenad med ansvar. Det är större frihet och personligt ansvarstagande som kan sätta mänskligt skapande i centrum för samhällsutvecklingen och göra Sverige till ett ledande välfärds- och företagarland. Denna annons är publicerad av Moderata Samlingspartiet i samarbete med enskilda företagare och företrädare för svensk industri. 4

5 Lars Lindblad tar över i EU-nämnden Moderaterna i riksdagens EU-nämnd ändrar besättning. Ny gruppledare i detta speciella utskott blir Lars Lindblad, ledamot från Lund. Lars ersätter Moderaternas veteran i EU-frågor, Göran Lennmarker, som blivit ordförande i riksdagens konstitutionsutskott. Övriga ordinarie ledamöter är Beatrice Ask och Lennart Hedquist. EU-nämnden är riksdagens sjuttonde utskott som inrättades efter Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen i syfte att bevaka regeringens arbete i Bryssel.Här följer en intervju med Lars Lindblad. Blå Skåne: Grattis till utnämningen! Lars Lindblad: Tack! Blå Skåne: Varför har just du fått rollen som gruppledare i EU-nämnden? Lars Lindblad: Förhoppningsvis för min erfarenhet och mitt engagemang i europafrågor. BS: Vilken typ av erfarenhet har du av dessa frågor? LL: Jag arbetade flera år med internationella och EU-relaterade frågor i MUF:s förbundsstyrelse och därefter ett och ett halvt års arbete i Europaparlamentet som politisk sekreterare till Per Stenmarck. Sedan har jag i riksdagen arbetat som ledamot i EU-nämnden sedan valet BS: Vad är det bästa med att bli gruppledare i EU-nämnden? LL: Att få lov att arbeta med EUfrågorna mera direkt än man får göra i riksdagens andra utskott. Och eftersom jag tycker frågorna är roliga så passar det som hand i handske. BS: Vad är det sämsta? LL: Ännu fler fredagar inlåst i sammanträdesrum i Stockholm. När kollegorna åker hem till sina valkretsar på torsdagskvällen har vi ännu en mötesdag. Det påverkar givetvis närvaron hemma negativt. BS: Du kandiderade till Europaparlamentet i våras. Varför? LL: Jag ville hitta en plattform att få driva EU-politik under valet. BS: Men du kom inte in. Är du besviken över det? LL: Nej, det kan jag inte påstå. Jag trivs bra i riksdagen och tycker jag får mycket utrymme att göra det jag vill där. Fast det är alltid kul att bedriva valrörelse som kandidat. Jag var också mycket nöjd med att få en bekräftelse från 2096 personer som valde att aktivt personkryssa mig trots att jag inte bedrev en hätsk personkampanj. Kul bieffekt. BS: Men du kom inte in. LL: Nej, men det var jag inte ensam om. Nu får jag arbeta med EU-frågor i riksdagen. Det är den bästa av två världar... BS: Hur fungerar jobbet i EUnämnden? LL: Nästan varje fredag kommer ministrarna för att rapportera hur de tänkt agera i ministerrådet i Bryssel den kommande veckan. Är det miljöministerråd så är det miljöministern som kommer. Är det utrikesråd kommer utrikesministern, o s v. Vi från moderaterna arbetar som en skuggregering i nämnden. Vi har delat upp ansvaret mellan oss beroende på vilka sakutskott vi kommer ifrån. Jag, som exempel, har hittills ansvarat för miljörådet och jordbruks-/fiskerådet. BS: Hur kommer arbetet att förändras med dig vid rodret? LL: Jag hoppas att vi kan bli lite offensivare i att använda EUnämnden som plattform för regeringskritik. Att lyfta ut våra frågor från mötesrummet ut till media. Dessutom hoppas jag kunna bidra, tillsammans med andra EU-aktiva i partiet, att förtydliga vår EU-politik och tydligare visa vad som vi är för och mot i EU-samarbetet. BS: Lycka till! LL: Tack så mycket. Detta gör EU-nämnden Regeringen kan inte delta i ett ministerrådsmöte utan att först ha rådgjort med EUnämnden. Resultatet av samrådet är alltså ett slags mandat som regeringen har ett ansvar att följa. EU-nämnden är alltså riksdagens organ för samråd med regeringen. Att man valt benämningen nämnd beror på att man velat markera att nämnden - till skillnad från utskotten - inte skall behandla förslag till riksdagsbeslut utan att det är ett samrådsorgan. Nämnden har 17 ledamöter, det vill säga samma antal som ett utskott. I nämnden ingår ledamöter från samtliga partier i riksdagen. EU-nämndens verksamhet spänner över alla unionens samarbetsområden. På ett sammanträde kan så olika frågor som utrikespolitik, jordbruks-politik, polissamarbete, kommunikationer och forskningsfrågor behandlas. Lars Lindblad Aktuell: Ny gruppledare i EU-nämnden Ålder: 33 år Bor: Lund Gör just nu: Riksdagsledamot sedan 1998 Bakgrund: Arbetsledare i byggbranschen. Politisk sekreterare till vår skånske före detta Europaparlamentariker Per Stenmarck i Bryssel, kommunpolitiker i Lund och vice ordförande i Moderata Ungdomsförbundet. I praktiken är det inte bara ministerrådsfrågor som behandlas i nämnden. Statsministern samråder med nämnden inför Europeiska rådets möten, dvs. de möten som hålls minst en gång varje halvår mellan EUländernas stats- eller regeringschefer, och kommissionens ordförande. Också andra EUrelaterade frågor behandlas i nämnden. 5

6 Fredag 12 november Välkommen till Skånekonferensen Margareta Pålsson, förbundsordförande Detta vet vi om väljarna Gunilla Sjöberg, analyschef Partiordföranden har ordet Fredrik Reinfeldt Budgetalternativet (m) Anders Borg, chef riksdagskansliet Kaffe Den moderata politiken Mikael Odenberg, gruppledare riksdagen Moderaterna och skolan Sten Tolgfors, skolpolitisk talesman Väljarkommunikation Per Schlingman, kommunikationschef Slut för dagen Drink Middag med gås Underhållning och dans Anmälan och boende Anmälan sker via fax eller brev enligt nedan. Observera att du måste få klartecken från din förening eller annan som betalar konferensavgiften. Om rummen tar slut kan inkvartering ske på annat hotell. Turordning efter anmälans ankomstdatum. Namn: Förening: Telefon: Epost: Anmälan till prisalternativ nr: Konferensen betalas av: Preliminärt program Skånekonferens Lördag 13 november Frukostbuffén framdukad Moderaterna och sjukvården Cristina Husmark Pehrsson, Socialpolitisk talesman Presentation av det nya förbundet förbundsstyrelse, verksamhetsmål, Skånekansli Kaffe Man kan inte bli större om man inte blir fler! Catharina Elmsäter Svärd, ordförande för Moderatkvinnorna, riksdagsledamot Förändringsarbetet Per Olof Thulin, projektledare projekt Avslutning Lunch Extra seminarium, för särskilt intresserade: Hur ska sjukvårdsfinansieringen fungera? SYDSAM-seminarium med Cristina Husmark Pehrsson Kaffe Fortsättning Seminariet slutar Anmälan, boende och priser Priser: 1. Hela konferensen, enkelrum kr 2. Hela konferensen, del i dubbel kr 3. Hela konferensen, ej rum kr 4. Fredag, ej middag 400 kr 5. Middag, inkl 1/2 fl vin 550 kr 6. Endast lördag fm, inkl lunch 400 kr 7. Lördag hela dagen 450 kr 8. Endast lördag em, inkl lunch 350 kr OBS! Anmälan senast 31 oktober Anmälan skickas till Moderaterna Skåne, Södra Långgatan 25, Malmö. Avanmälan efter 31 oktober debiteras 50%. Inbjudan till Skånekonferens november Hässleholm Ramada Statt Underskrift: Utebliven närvaro eller avanmälan efter den 10 november debiteras 100%.

7 Skånsk bredd i riksdagsutskotten Hur går det Det har hänt en hel del i den moderata riksdagsgruppen på senare tid. Två ledamöter har blivit invalda i Europaparlamentet under vårens val. Några har lämnat sina uppdrag och y t- terligare lämnar inom kort. På sk ånerik sdagsbänken har det skett flera förändringar. Bo Lundgren går nu vidare och lämnar riksdagen den 1 oktober. Bosse blir generaldirektör för Riksgäldskontoret. Han har suttit i riksdagen sedan Mest känd är han som vår förre partiledare och som skatteminister under den borgerliga regeringstiden Vi passar på att tacka Bosse för hans stora insatser och önskar honom lycka till i hans kommande viktiga uppdrag. Efter Bosse kommer Maud Ekendahl in igen efter att ha varit ur riksdagen sedan valet Efter Carl-Axel Johansson som nyligen lämnat riksdagen kommer Ewa Thalén-Finné, även hon en återvändare sedan Alla personförändringar som skett i riksdagsgruppen gör att flera ledamöter bytt plats i utskotten. Skåningarna har lyckats sprida ut sig ganska så hyfsat och finns nu i 13 av totalt 16 utskott plus en i riksdagens 17:e utskott, specialutskottet, EU-nämnden. Här hittar du din skåning UTSKOTT Social Utbildning Miljö- och jordbruk Näring Bostad Finans Skatte Lag Försvar Socialförsäkring Kultur Trafik Arbetsmarknad LEDAMÖTER Cristina Husmark Pehrsson, gruppledare Maud Ekendahl, suppleant Margareta Pålsson, ledamot Tobias Billström, ledamot Lars Lindblad, ledamot Anne-Marie Pålsson, ledamot Peter Danielsson, suppleant Peter Danielsson, ledamot Ewa Thalén Finné, ledamot Anne-Marie Pålsson, suppleant Maud Ekendahl, suppleant Ewa Thalén Finné, suppleant Carl- Axel Roslund, suppleant Anne-Marie Pålsson, suppleant Tobias Billström, suppleant Margareta Pålsson, suppleant Carl- Axel Roslund, suppleant Tobias Billström, suppleant I Konstitutions-, Justitie och Utrikesutskottet finns inga skåningar. EU-nämnden Lars Lindblad, gruppledare med skolor på entreprenad? Sedan motionen bifölls i riksdagen har personal vid flera skolor, bland annat i Helsingborg, uttryckt intresse för att driva sin skola på entreprenad. Där för tycker jag att det är angeläget att regeringen snarast hörsammar riksdagens vilja. Det säger riksdagsledamoten Peter Danielsson i en fråga till utbildningsminister Thomas Östros om vad ministern gör för att säkerställa att riksdagens mening snarast verkställs. Detta med anledning av att riksdagen den 22 april biföll en motion av den moderate riksdagsledamoten Peter Danielsson som handlade om att göra det möjligt för kommuner att driva såväl grund- som gymnasieskolor på entreprenad. Kommunen kvarstår som huvudman och skriver förfrågningsunderlag, upphandlar och följer upp verksamheten. Jag drev frågan redan när jag satt i Skol- och fritidsnämnden i Helsingborg Då ansökte vi om dispens hos regeringen för att få lägga ut en hel kommunal 1-9-grundskola på entreprenad. Regeringen sa nej. Nu har jag fått en majoritet i riksdagen med mig, så nu kan inte regeringen längre säga nej. Nu gäller det bara att se till att regeringen inte förhalar frågan. Frågan är för viktig för att hamna i regeringens byrålåda. Skolor på entreprenad skulle öka kvalitetskonkurrensen och möjliggöra för personal att ta över och utveckla kommunala skolor. Det skulle stimulera pedagogisk utveckling och leda till större mångfald. Foto: Holger Staffansson 7

8 Från Kristianstads horisont Tagna beslut börjar nu allt mer bli realiteter. Det pågår i Kristianstad en smärre revolution. Den nya skånestrukturen med ett förbund och därav följande nedläggning av förbundsexpeditionen i Kristianstad medför givetvis stora förändringar. Trägen vinner... Följer i år upp några av tidigare års hjärtemotioner som till exempel äganderättsfrågor, avdragsrätt för sponsring av socialt arbet, att skatten skall avges på löneavin och skånskt jordbruk och livsmedelsproduktion. Dessutom hoppas jag på en dialog med valkretsen hemma om frågor som är aktuella att lyfta fram. Det har för oss stått klart att utan den samlande funktion som kansliet här har haft, måste vi inom kretsen förse oss med en egen lokal. MUF har sedan ett par år tillgång till en lokal och vi har nu kunnat samordna kretsens och MUF:s intressen. Vi har i dagarna kontrakterat en lokal som ligger på samma plan och i direkt anslutning (genom att ta upp en dörr i en vägg) till MUFlokalen. Vi kan på så sätt vara skilda åt, men också lätt öppna upp för gemensamma aktiviteter. Inflyttning sker i mitten på september, Östra Storgatan 44 är adressen, samma telefonnummer som nu 044/ kommer att gälla. För oss gäller nu att försöka skapa en bra moderat miljö så alla föreningar i kretsen känner sig hemma och kan använda rummen för träffar, utbildningar och för att mingla med likasinnade. Givetvis skall alla moderater känna sig välkomna hit. Framför allt vore det bra om lokalen kan samnyttjas för utbildningsändamål och träffar mellan moderatföreningar i vårt nordöstra hörn. Vi kommer att ha en mingelfest den 23/10 för att försöka skapa gemenskaps-känsla från början. En samlingspunkt dör och en ny föds. Vi från kretsen vill gärna passa på att tacka Lars, Inger och Thomas för trevliga minnen av ett gott samarbete. Kretsen i Kristianstad har det senaste året strukturerats om så att flera föreningar slagits samman för att bilda mera slagkraftiga enheter.det skapar en större vi-känsla med fler personer närvarande vid träffar och möten. Kretsen fortsätter med föreningsgemensamma aktiviteter, närmast i form av en kombinerad politik kulturresa till Danmark den 3/10. Arrangör är nybildade föreningen Kristianstad Norra. Buss till Köpenhamn med besök på Carlsberg, i Grundtvigs kyrka och på Lousiana för att beskåda utställningen Blommor i konsten står på programmet. Med i bussen kommer förbundsordföranden Margareta Pålsson för att diskutera moderat politik på vägen till Danmark och också Kristianstads moderata gruppledare Göran Montan för att diskutera kommunalpolitik på vägen hem. Inbjudan går till alla moderater i kretsen. Vi hoppas på stort intresse. Inte minst för att ostört kunna diskutera angelägna och aktuella frågor. Efter högt föredöme har i kommunen också startats en samarbetsgrupp mellan partierna i oppositionen. Tyvärr hos oss utan Kd eftersom den lokala gruppledaren Michael Anefur tagit sitt parti med sig till (s)-sidan. Samarbetsgruppen är ännu i sin linda. Vi får se vad som kan komma ut av den och eventuella andra gemensamma aktiviteter. Det gemensamma målet, som vi inte tänker släppa ur siktet, är maktskifte Givetvis med moderaterna i ledande position och med stärkt ställning. Göran B:son Asklöf Ordf. Kristianstad kommunkrets Till mitt ansvar som socialpolitisk talesman hör också att ytterst ansvarara för den politik vi presenterar i våra motioner på det sociala området som hälso- och sjukvården, läkemedel, tandvård, psykiatri, äldre- och barnpolitik samt vilken politik vi har för att värna de funktionshindrade. Vad jag gör under motionsperioden? Jobbar halvt ihjäl mig men känner stor lust och glädje! Vad jag gjort under året? Besök och kolla under ledamöter sagt och gjort eller besök Dyrt med rödgrön röra - Göran Persson brukar säga att den som sätts i skuld är inte fri. Nu bidrar han till att öka vår gemensamma skuldbörda med över 100 miljarder på två år. Det säger den moderata riksdagsledamoten Peter Danielsson med anledning av den budgetproposition regeringen i september lämnat till riksdagen. - Det blir dyrt när vänstermajoriteten försöker bräcka varandra i nya utgiftssatsningar. Därför måste staten låna 64 miljarder kronor i år och 38 miljarder nästa år. Det är inte bra för Sverige. Vad hände med ambitionen om en budget i balans? Förhandlades den bort? - Det är intressant att Göran Persson gärna talar om hur goda ekonomiska tider vi har, men ändå inte kan få utgifterna och inkomsterna i statsbudgeten att gå ihop. - Det är skrämmande att regeringen har missat ännu ett tillfälle att lägga förslag för att öka tillväxten. För att klara ordentliga satsningar på de offentliga kärnverksamheterna krävs förslag för att skapa bättre tillväxt. Skatterna måste sänkas och bidragssystemen stramas åt, så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att gå på bidrag. PRODUKTER från SKOG och LANTBRUK Uthyrning av fritidshus AB WIDTSKÖFLE Tel: VITTSKÖVLE Vi försäljer SKOGSPRODUKTER GRUS KARSHOLMS GODS AKTIEBOLAG KRISTIANSTAD Tel:

9 Bra företagsklimat där moderaterna styr Bra kommunikationer och goda förutsättningar för tillväxt är något som förenar det politiska arbetet i många skånska kommuner. Medborgarnas, företagens och de duktiga medarbetarnas rörlighet är allt tydligare. En förklaring till att Skåne befolkningsmässigt ökar är att människor från andra regioner söker sig hit. Tempot och utvecklingskraften lockar. Här kan drömmar kanske förverkligas. Samtidigt finns stora skillnader i Skåne. Statliga myndigheter som Banverket och Vägverket har skjutit nödvändiga investeringar på framtiden. Framgångarna kan ändå ta sig olika uttryck. Några av de kommuner där medborgarna betalar lägst sammanlagd skatt i landet finns här nere, bland andra Örkelljunga, Ängelholm, Vellinge, Lomma och Höganäs. Ifråga om lokalt företagsklimat går det tydligt att iaktta att borgerligt styre under m-ledning lönar sig. Enligt Svenskt Näringsliv är Vellinge näst bäst av landets 290 kommuner. Ängelholm befinner sig på åttonde plats och ett antal skånska kommuner har gjort en påtaglig uppryckning jämfört med tidigare år. För att ytterligare skaffa kunskap och föra dialog har de moderata ledamöterna i regionala utvecklingsnämnden redan vikt av någon dag för företagsbesök i olika delar av Skåne. Detta arbete kommer att fortsätta under de närmaste åren. Det är en konkret handling för att visa att moderaterna intresserar sig för själva skapandet och det som utgör välståndets grund. För en tid sedan genomfördes i Ängelholm ett kvalificerat seminarium kring kommunikationsfrågor. Med särskilt fokus på Nordvästskåne. Arrangör var Idéforum, en intressesammanslutning med företrädare både för det lokala näringslivet och kommunerna. Utöver några politiker sitter i styrelsen bland andra IKEAs koncernchef Anders Dahlvig, flygplatschefen Rose- Marie Östberg, samt det nedlagda sjukhusbolaget i Helsingborgs förre VD Stefan Sallerfors. Från regeringens sida medverkade statsekreterare Jonas Bjelfvenstam, s. Han kritiserades ganska skarpt av Caroline Ullman Hammer, chef för Banverket i Sydsverige, samt Susanna Lindh, regionchef för Vägverket. Båda menade att de pengar man beslutat anslå till dessa viktiga investeringar inte kommer att räcka. Flera projekt får vänta på att genomföras. Några tankar på att Västkustbanan med sitt dubbelspår skall vara helt klar finns inte förrän långt efter Henrik Andersson från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren underströk vikten av att bra kommunikationer bör ses i ett tillväxtperspektiv. Att förbättra exempelvis vägstandarden på E22 har betydelse för både företag och kommuner i Skåne. Svaren från Jonas Bjelfvenstam blev dessvärre mest hummande och undanglidande. Flera av debattörerna betonade vikten av regionalt samarbete. För Skåne är det inte bara fråga om den viktiga Öresundsintegrationen utan även att samverka med grannarna i norr, Halland och Småland, samt i öster, Blekinge. I nordväst finns ett bra läge mellan två växande större orter med högre utbildning och företagande i form av Helsingborg och Halmstad. Öresundsbrons fördelar är odiskutabla. Av den anledningen är det en tempoförlust att det talas med så förhållandevis små bokstäver om behovet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. På så sätt skulle verkligen förutsättningar skapas för en fördjupning av relationerna mellan Skåne och Själland. En förbindelse bör heller inte inskränkas till enbart spårbunden trafik utan även klara av bilar och lastfordon. Göran Tunhammar, tidigare VD på SAF och numera ordförande i Luftfartsverket, efterlyste behovet av visioner för att driva utvecklingen framåt: För mina föräldrars generation kunde utvecklingen sammanfattas i PV, TV och WC. Nu gäller det att gå vidare! Hans Wallmark Nominering till Lunds stift och kyrkomötet I Kyrkovalet 2005 genomförs stiftsfullmäktigevalet och kyrkomötesvalet som direktval. Moderaterna ställer upp med egen partibeteckning till dessa val. Som medlem/sympatisör har Du rätt att nominera även till dessa val. Senast den 31 oktober vill vi ha Dina kandidatförslag. Den Du föreslår ska vara (eller bli) moderat medlem samt givetvis medlem av svenska kyrkan. Kandidaterna kommer att vara föremål för ett provval, där alla moderata förtroendevalda i kyrkofullmäktige och direktvalda kyrkoråd (drygt 1000 personer) har rösträtt. Provvalet genomförs vid årsskiftet 2004/2005. Valsedlarna fastställs sedan på en nomineringsstämma i mars För de lokala valen till kyrkofullmäktige mm faller ansvaret helt på föreningar/kretsar. Beslut om på vilket sätt partiet ska ställa upp (egen lista eller samlingslista) alternativt inte ställa upp behöver fattas i höst. Skicka dina kandidatförslag till förbundskansliet i Malmö eller via e-post till adressen se. 9

10 MUF Skåne stärker musklerna MUF Skåne fyller snart 70 år! 1934 bildades dåvarande Ungsvenskarna, Högerns ungdomsrörelse och året därpå gick vårt eget distrikt med i rörelsen. Sedan dess har tals medlemmar strömmat genom de skånska distrikten. Traditionen ger vid handen att MUF visar vägen och våra äldre kollegor följer efter. Redan för fem år sedan gjorde MUF Malmöhus och Norra och Östra Skåne MUF gemensam sak och bildade MUF Skåne! Såväl 70-årsjubileet som 5-årsjubileet kommer att firas vid distriktsstämman, som äger rum den februari i Malmö, med fokus på gamla erövringar och nya landvinningar. Det här händer i MUF Skåne just nu: Politiska aktivitet MUF Skåne driver kampanjen The American Dream. Budskapet är att det behövs en motsvarande svensk dröm, där den lilla människan ges utrymme att skapa en bättre framtid. Välstånd skapas genom arbete, inte politiska beslut. Människan är stark, inte svag! Under hösten kommer vi att arbeta med ungdomsarbetslöshet och avskaffandet av ungdomspolitik. Ungdomar utgör inte en grupp som behöver egna politiska låtsasforum utanför de beslutande församlingarna. I många fall tycks det vara ett sätt för politiker att döva dåligt samvete för att man misslyckas, eller inte vill, engagera yngre personer i partipolitiken. Dessutom är det ett exempel på socialistisk kollektivisering, givetvis med den tillhörande stämpeln svag. Se individen istället! Ökande medlemsantal MUF Skåne har under de senaste tre åren ökat sitt medlemsantal. Det är glädjande i tider då politiskt intresse sägs falna. I dagsläget finns ca.1300 skånemuffare, en siffra som kommer att justeras upp ordentligt under resten av året. Vi upplever att pendeln, om än långsamt, börjar svänga tillbaka från vänster till höger. Det händer dock inte av sig själv, utan istället är det hårt, men roligt, arbete som ungdomsförbundet har framför sig. Nya föreningar Året har så här långt varit produktivt. Fokus från distriktets sida har varit att stötta och stärka föreningsstrukturen. Vi har 25 föreningar, med medlemstal mellan 7 och dryga 400 personer. Glädjande är att flera nya föreningar startats upp i år: Ystad MUF, Österlen MUF (med verksamhetsområde i Simrishamn och Tomelilla), Båstad MUF, Hässleholm MUF Det har även startats 3 nya skolföreningar i Helsingborg; MSU Tycho Brahe, MSU Magnus Stenbock och MSU ProCivitas! Det borgar för en bra höst och en bra grund inför valrörelsen 2006! Text och fotot: Sebastian Carlsson Karin Gjörtler Vårdköerna växer kraftigt i regionen De senaste två åren har vårdköerna i Region Skåne ökat drastiskt. Sedan vänstermajoritetens maktövertagande har köerna för 118 behandlingar ökat med sammanlagt fler än 6000 dagar. Värst är situationen på universitetssjukhuset i Lund och på MAS i Malmö. Moderaterna har med jämna mellanrum samlat in och studerat vårdköernas utveckling i Skåne. Vid föregående mätning kunde vi jämföra uppgifter för 128 köer till behandlingar. Vi jämförde då köuppgifter för tidpunkten årsskiftet 2002/03 (då vi lämnade över makten) med tidpunkten mars Vid en sammanslagning av antalet dagar som köerna har ökat/minskat visar det sig nämligen att dessa 118 köer totalt har ökat i längd med hela dagar. Vi gjorde en sammanslagning av de 128 köernas utveckling och fann att köerna totalt hade ökat i längd med dagar motsvarande mer än 10 års längre köer. Det har nu gått nästan ett halvt år sedan förra köuppföljningen. Vi har gjort en ny analys i augusti utifrån Landstingsförbundets uppgifter på sin hemsida. 118 köer för tidpunkten årsskiftet 2002/03 (då socialdemokraterna tog över Region Skåne) och augusti 2004 kan jämföras denna gång. Det visar sig att situationen är ytterligare sämre nu, än vad den var i mars månad i år. Vid en sammanslagning av antalet dagar som köerna har ökat/minskat visar det sig nämligen att dessa 118 köer totalt har ökat i längd med hela dagar. Av de 118 köerna som kunnat jämföras visar det sig vidare att det är hela 84 köer som har ökat i längd, 23 köer som blivit kortare och 11 är oförändrat korta eller långa. Av de fem längsta köerna i Region Skåne lägger Universitetssjukhuset i Lund beslag på de tre första platserna och Universitetssjukhuset MAS intar plats fyra (4) och fem (5). För att få en operation av sin gråstarr får en patient som söker sig till sjukhuset i Lund vänta i 630 dagar alltså nästan 2 år med sämre livskvalitet. Vänder Du Dig till Universitetssjukhuset MAS i Malmö, får du vänta 602 dagar Har du behov av hörapparat? Vänder Du Dig till Universitetssjukhuset MAS i Malmö, får du vänta 602 dagar innan du får en sådan utprovad. Detta ska ses i ljuset av att behov av hörapparat och behov av gråstarrsoperation ofta berör äldre människor som hela sitt liv betalat in skatt för att kunna få vård den dag de så väl behöver den. Att många av dessa människor ska behöva vänta i nästan två år är inte försvarbart. MUF Skånes distriktsorförande Karin Gjörtler demonstrerar mot fastighetsskatten i Helsingborg. Trolle Ljungby AB Jakt och Vilt Skogsprodukter Året runt-bostäder Fritidshus Tel: FJÄLKINGE 10

11 Aktiva Perstorpsmoderater på webben Perstorp är Skånes minsta kommun. Men den som besöker får intrycket av moderata aktiviteter i en långt större kommun. Hemsidan är en av de aktivaste moderata hemsidorna i Skåne, vilket också är en spegling av de moderata verksamheterna i övrigt. Kristian Petersson tillsammans med Lars Holmström och Patrik Ströbeck administrerar hemsidan. Vilka riktar ni hemsidan till? - Alla som är intresserade av samhällsfrågor speciellt då Perstorpsbor. Men framför allt är det en oerhört billig marknadsföring och man når många, vi har t.o.m. fått frågor från en student från Sollefteå. Vårt mål är att svara på alla mail inom 24h. Oftast blir det inom ett par timmar, säger Kristian Petersson. Vi är den enda partiet i Perstorp som uppdaterar kontinuerligt, många har inte uppdaterat sedan valet och då kan man fråga sig om man ska ha en hemsida. Det kan uppfattas negativt av kommuninvånarna om man inte aktivt jobbar med att visa upp vad och hur man vill bedriva politiken på sin ort. Vi märker att massmedia har koll på vår hemsida och vi underlättar för dom genom att lägga upp worddokument från tex. en motion. Filen hittar de under texten, detta göra att de enkelt kan kopieras. Underlättar man för pressen, ja då ökar också möjligheten för bra publicitet. Har ni gjort hemsidan själva? Nej, Perstorp-moderat är uppbyggt på en databas och vi använder oss av ett programmeringsspråk som heter PHP. (Moderat.se använder sig av samma uppbyggnad men av Microsofts programmeringsspråk ASP.) Så detta har vi tagit hjälp till att bygga upp vår hemsida. Det vi gjorde var att sätta upp olika kriterier om hur hemsidan skulle fungera och vilka krav vi hade på den. Ett av de viktigaste kraven vi hade på perstorp-moderat var att vem som helst som har behörigheten ska klara av att administrera sidan. Det kan vi själva bestämma genom ett klick. Vi ville komma ifrån att det är bara en person som har kunskaperna. Vår omgivning idag är så pass osäker med jobb mm. att man inte kan ta för givet att en person alltid ska jobba med hemsidan. Kan man skriva i Word och förstår sig på en filhanterare typ utforskare, ja då klarar man också av att administrera den hemsida som vi har. All text som visas, fylls i ett enkelt formulär och när man trycker ok, då läggs texten mm. upp automatiskt på hemsidan och är tillgängligt för de som man har bestämt, t ex styrelsen, medlemmar eller allmänheten. Man kan datumbestämma allt man lägger in, så att hemsidan rensar sig själv, då slipper man ha gamla och ointressant information kvar på hemsidan. - Hur många aktiva är ni i Perstorp, hur många har ni som besöker hemsidan? I dagsläget är vi ca personer som kommer till våra m- gruppsmöten, vilka är öppna för alla medlemmar. Allt för att medlemmarna ska känna att de kan vara med och påverka och samtidigt bli informerad om vår politik i olika avseenden. Idag har vi mellan besök per månad på vår hemsida, och vi är ca 7000 kommuninvånare i Perstorp, men vi jobbar aktivt för att fler ska besöka oss! Vår hemsida uppdateras 4-7 gånger per vecka. Vilket råd vill Du ge till andra kommuner som vill göra websidor? - Att ha en bra hemsida är viktigt, idag kräver medborgarna snabb information och fakta. Att sprida information och låta människor känna sig delaktiga, är bland det svåraste och då måste man ha en fungerande hemsida och framför allt att den är aktiv. Man måste vara fler som jobbar med sidan och ha tydliga mål om vad man vill uppnå. En bra hemsida sparar dessutom mycket pengar för föreningen! Vi gör en del utskick via vår hemsida och på sikt inom 10 år tror vi att det mesta kommer gå via e-postfunktionen vi har på vår hemsida. Kostnader som porto, kuvert, kopiering och papper tar en allt för stor del av föreningensekonomi och dessutom all tid man lägger ner på detta, gör att det kommer inte att bli hållbart i framtiden när tekniken gör att det inte kostar något, menar Kristian. Bygg en egen hemsida Moderaterna i Perstorp erbjuder ett paketpris för sin lösning: Hemsidan, engångskostnad, inklusive webbhotell för ett år samt domännamn: för två år för totalt 6.600:- exklusive moms. Då påminner den om perstorp-moderat.nu Är någon intresserad av mer information kontakta Kristian eller Lars: telefon hem eller telefon hem , De ställer upp och kommer gärna till föreningens styrelsemöte och diskuterar. De har lagt upp en allmän demosida som ni hittar via deras hemsida. Behörighet att prova att lägga upp och ta bort får ni av Kristian eller Lars. Mer information hittar ni på De föreningar som är intresserade av skaffa sig en egen webbsida kan också utnyttja tjänsten föreningswebb som är ett system som tagits fram av riksorganisationen. Föreningen får en adress på formen och allting administreras via formulärfält i ett webbgränssnitt. Exempel på föreningar som använder föreningswebb är Landskrona och Malmö. För mer information se landskrona eller För mer information föreningswebbsystemet kontakta förbundskansliet i Malmö. 11

12 Dags att föreslå kandidater till valet 2006 Nu har alla moderata medlemmar och sympatisörer möjlighet att föreslå kandidater till riksdags- och regionvalet Att rekrytera kandidater till olika förtroendeuppdrag är en av våra viktigaste uppgifter den närmaste tiden. Vem vill Du ska företräda Dig efter nästa val? Hur Du nominerar ser Du i annonsen intill. För riksdagsarbetet har rekryteringskommittéer utsetts för de olika valkretsarna. I kommittéerna ingår en representant för den moderata organisationen i varje kommun och för Moderata Ungdomsförbundet. Till våren utses nomineringskommittéer som genomför slutskedet av processen inför nomineringsstämmorna. Rekryteringskommittéer Malmö valkrets (Malmö kommun). Kretsstyrelsen utgör rekryteringskommitté med Pia Sander som ordförande. Norra och Östra valkretsen (Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge). Ordförande i rekryteringskommittén är Iréne Alm, Perstorp. Södra valretsen (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad) Ordförande i rekryteringskommittén är Thomas Håkansson, Lomma. Västra valkretsen (Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona, Svalöv). Ordförande i rekryteringskommittén är Barbro Boström, Landskrona. Det är rekryteringskommittéerna som nu behöver förslag på lämpliga kandidater. Kommittéerna kan också själv föreslå kandidater. Men uppgiften är bredare än så. Kommittéerna ska också följa dagens riksdagsledamöter och intervjua dem som kandiderar för omval. Också övriga kandidater kan kommittéerna intervjua. Kandidat måste vara medlem För att få ställa upp på en moderat valsedel måste man vara (bli) medlem. Alla kandidater lämnar också en särskild kandidatförsäkran, där man bl a förbinder sig att delta i utbildning för uppdraget och i kampanjverksamheten. Provval kommer att anordnas bland medlemmarna. Allmänheten kommer också att ges möjlighet att medverka i nomineringsprocessen. Själva provvalet äger rum veckorna Sista dag som provvalsröster mottas är den 27 september. Valsedelskonvent Som vanligt fastställs valsedlarna på en nomineringsstämma. Nytt denna gång är att samtliga valsedlar för de fyra riksdagsvalkretsarna och de sex regionvalkretsarna fastställs på samma dag och samma plats. Preliminärt är dagen satt till den 29 oktober 2005 Ett valsedelskonvent som säkert kommer att märkas! På konventet kommer riksdagskandidaterna att få möjlighet att presentera sig. Representanter för alla moderata föreningar i Skåne får sedan de tagit del av provvalsresultat, allmänhetens medverkan, kandidaternas presentationer och egna frågor fatta det slutgiltiga beslutet om valsedlarna. Processen för regionvalet följer samma principer. Som medlem/ sympatisör har Du nu möjlighet att hjälpa till för att moderaterna ska få så bra företrädare som möjligt efter valet 2006 med de viktiga uppgifter som står framför oss. Ta den chansen! Lars Ahlkvist Vi säljer Skogs- och lantbruksprodukter KADEDRIFT AB Rydsgård Tel Uthyrning av: HÄSTGÅRDAR ÅRET RUNT-BOSTÄDER FRITIDSHUS GEDSHOLM AB Tel: EKEBY MODERATA SENIORER I SKÅNE inbjudes till Höstmöte den 1 november på Kockum Fritid i Malmö. Seniorrådet i Norra och östra och i Södra och västra har slagits samman till Seniorrådet för hela Skåne. På dagordningen står Välkomnande: Käthe Berggren, ordf MS i Malmö, Ingvar Holm, ordf i Seniorrådet, Görel Bohlin, ordf MSS Val av Seniorråd Thorbjörn Lindhqvist, kommunalråd i Malmö Eva Dalman, redogör för BO1 Sebastian Cederschiöld Den nya konstitutionen i EU Martin Hagbyhn VD Kockum AB Carl-Axel Roslund, riksdagsman Samling och vi avslutar ca Denna tradition att träffas höst och vår kommer att föras vidare. Förra gången träffades vi ju i Landskrona och då var det många som hörsammat inbjudan. Kaffe och lunch till ett pris av ca 180 kr. Anmälan senast den 20 oktober till eller e-post Inbjudan kommer att skickas ut till senioransvariga. 12

13 Vem ska representera Dig? Föreslå kandidater till riksdagen och regionfullmäktige! Nu börjar nomineringsarbetet inför valen till riksdagen och regionfullmäktige år Nu har du möjlighet att lämna förslag på kandidater. Fyll i nedanstående "valsedlar" och skicka in dem till förbundskansliet i Malmö där tas emot av nomineringskommittéerna för respektive valkrets. De personer du föreslår blir därefter kontaktade och senare hålls provval bland medlemmarna. Valsedlarna fastställs slutligen på nomineringsstämmor. Senast 31 oktober vill vi ha Dina förslag. KANDIDATER TILL RIKSDAGEN Moderata Samlingspartiet KANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE Moderata Samlingspartiet Nomineringar skickas senast 31 oktober till Moderaterna i Skåne, Södra Långgatan 25, MALMÖ. Nomineringar kan också lämnas via e-post till Glöm då ej att ange vilket uppdrag nomineringen gäller. 13

14 Nytt förbundskansli för Moderaterna i Skåne Förbundskansliet för det nya förbundet Moderaterna i Skåne är placerat i Malmö och delar lokaler med Malmökretsen. De gamla förbundskanslierna i Kristianstad respektive Lund har nu stängt och flyttat sin verksamhet till det nya förbundskansliet i Malmö. Det nya förbundet nås på adressen Moderaterna i Skåne, Södra Långgatan 25, Malmö och telefon Mikael Larsson chefsombudsman Lars Ahlkvist partiombudsman Lars Johansson partiombudsman (a) (mob) (a) (mob) (a) (mob) Övergripande ansvar för moderaterna i Skåne, kampanjplanering, valrörelse 2006, utveckla kampanjstrategi och väljarkommunikation, lokaler, säkerhet, kansli, personal, förbundsstyrelsen, utbildningsplanering, projektplanering, regiongruppskontakter, ansvar för Malmökretsen. Politiska ärenden, information, redaktionsansvarig Blå Skåne, planera besöksaktiviteter, europaaktiviteter, företagaraktiviteter, kyrkopolitiska kommittén, kyrkovalet, massmediastrategi och mediebevakning, politiskt strategiarbete, Skåneforum, jämställdhetsprojektet. Förbundets ekonomi, budgetarbete, stadgar och regelverk, nomineringar och rekrytering, rekryteringskommittéer, provval, valstatistik, riksdags- och regionnomineringsstämma, kontakter med valmyndighet, valsedlar. Anne-Marie Melin kanslist medlemsansvarig Martin Fors IT/Webbansvarig Christian Rosvall organisationssekreterare vikarie för Linda (a) (mob) (a) (mob) (a) (mob) Ansvarig för medlemsregister och register över förtroendevalda, list- och etikettbeställningar, posthantering och utskick, telefonväxel, anmälningar, jordbrukarråd, seniorråd och moderatkvinnorna, lokalbokningar och kursadministration. Hemsidor, nytt webbsystem, intranät, layout Blå Skåne och Forum Malmö, dataadministration och support, IT-utveckling, bildarkiv, produktion av trycksaker, BBS-moderat, datorer och nätverk. Malmökretsens verksamhet, kampanjmaterial, medlemsstatistik, medlemsvärvning, återvärvning, kretsstyrelse Malmö, medlemsaktiviteter, kampanjaktiviteter i Malmö, kandidatskolor, inkommande mail. Monica Ajdin administratör ekonomiansvarig (a) (mob) Ekonomihandläggning, fakturering, betalningar, Malmökretsens ekonomi, inköpsansvarig, protokoll Malmö, personaladministration och löner, arkiv, allmän administration, P-O Liedbergs fond. Sebastian Carlsson MUF-ombudsman (a) (mob) Moderata Ungdomsförbundet i Skåne och Moderata Ungdomsförbundet i Malmö. Kampanjverksamhet, skolkampanj, medlemsansvar MUF/MSU, utbildning och administration MUF/MSU. Daniel Christensson vaktmästare (a) (mob) Projektanställd tom november Linda Kärrholt organisationssekreterare föräldraledig (a) (mob) Se Christian Rosvalls uppgifter. 14

15 VÅRA KANSLIER FÖRBUNDSKANSLI Södra Långgatan Malmö Telefon Fax KRETSKANSLIER Helsingborg Drottninggatan 62, 5 tr Box HELSINGBORG Telefon Fax Kristianstad Östra storgatan Kristianstad Telefon Lund Bredgatan 10 Box LUND Telefon MUF SKÅNE Södra Långgatan Malmö Telefon Fax INTERNET Förbundskalendarium Oktober 11 Förbundsstyrelsen sammanträder 12 Skånekansliet stängt för personalutbildning årsfirande, Stockholm 18 Regionfullmäktigegrupp Europaparlamentet sammanträder Extra kongress Kommun- och Landstingsförbundet 31 Kandidatenomineringar insända till förbundet (riksdag och region) 31 Sista dag för nominering av stifts- och kyrkomöteskandidater November 2 Presidentval USA 8-9 Regionfullmäktige Skånekonferens Hässleholm 15 Regionfullmäktigegrupp Europaparlamentet sammanträder 26 Skåneforum 26 Partistyrelsen sammanträder December 6 Förbundsstyrelsen sammanträder 7 Regionfullmäktige Europaparlamentet sammanträder 15 Öppet hus med glögg på kansliet i Malmö Med reservation för ändringar. Kontakta något av våra kanslier för mer information om aktiviteterna. VI HYR UT Hästgårdar Fritidshus och villor på landet Lagerlokaler Björnstorps och Svenstorps Godsförvaltning ÄT MER KYCKLING Tel: GENARP Fax:

16 Posttidning Avsändare: Moderaterna i Skåne Södra Långgatan MALMÖ Halvtid för Reepalu för sista gången? Den som fyller tio år brukar tycka att det finns något att uppmärksamma och fira. En milstolpe har passerats oavsett om det handlar om ett barn, ett äktenskap, en förening eller ett företag. Ett tioårigt regeringsinnehav skulle kunna läggas till listan av festorsaker, men då krävs det förstås att det finns något att fira. I höst har Ilmar Reepalu och hans socialdemokrater styrt Malmö i tio år. Min gissning är dock att festen och jubiléet blir inställt, i den mån det överhuvudtaget var planerat. Så där värst mycket att skåla och hurra för finns det inte. Ur ett oppositionsperspektiv svindlar nästan tanken på att det är tio år sedan sist hade Sverige en moderat statsminister och åtskilliga landsting och kommuner, inklusive Malmö, leddes av moderater. Så något firande av ett decennium i opposition blir det inte heller. Däremot finns det skäl att lyfte blicken framåt och konstatera att vi nu kommit halvvägs i mandatperioden och att det faktiskt bara är två år kvar till nästa maktskiftesmöjlighet. Det har blivit halvtid för Ilmar Reepalu och frågan är om det inte är för sista gången. Socialdemokratin i Malmö är trött och tandlös. Av den tidigare handlingskraften och de poltitiska visionerna finns inte mycket kvar. Borta är den goda ekonomin, borta är förmågan att åstadkomma resultat, borta är den egna majoriteten. Till detta bör kanske tilläggas att borta är också Ilmar Reepalu. Denne har förvisso inte lämnat malmöpolitiken, men är oftast borta från stan. Efter snart tjugo år som kommunalråd och tio år som kommunstyrelsens ordförande verkar andra uppgifter och miljöer mer lockande. Och det är klart, på område efter område kan man konstatera att det finns förklaringar till det minskade intresset för den politiska hemmaplanen. Efter ett antal år med god ekonomi och stora överskott brottas Malmö nu med ett rejält underskott. För 2004 lutar det åt ett minus på runt 300 Mkr, vilket i praktiken innebär att den budget vi tog i juni för 2005 redan är underbalanserad. Och någon åtgärdsplan för hur vi skall få balans i ekonomin vägrar (s) ta fram. Lägg därtill en illa fungerande stadsdelsorganisation som inte förmår att ge malmöborna den service de betalt för. Och precis som med en ekonomisk åtgärdsplan vägrar (s) styvnackat att överhuvudtaget delta i en förutsättningslös diskussion om översyn och alternativ. Malmöskolornas problem är kända och när det gäller kunskapsnivån tvingas vi konstatera att även det förra läsåret var ett förlorat år. Därtill kan läggas de ökande problemen med våld, skadegörelse och bristen på god arbetsmiljö. För allt fler blir skolan ett skäl att flytta från Malmö. Snart gäller samma sak förskolan. Socialdemokraternas oförmåga att leva upp till lagens krav om max fyra månaders väntetid har blivit påtagligt problem för många familjer. Bland våra äldre finns många som tiger och lider. Långa köer till vårdboende, en strikt tillämpning av något man kallar kvarboendeprincipen och ständigt nya ansikten i hemtjänsten bidrar definitivt inte till att skapa den trygghet de äldre både behöver och förtjänar. Listan med problem kan göras längre. Bostadsbristen och situationen för de hemlösa, det ökande våldet och otryggheten på gator och torg, motsättningar mellan olika etniska grupper, höjda p-avgifter, ökade VA-taxor, havererad kulturpolitik etc. För min del är slutsatsen given. Behovet av moderat politik har aldrig varit större. De socialdemokratiska lösningarna är prövade och fungerar inte, (s)-politiken har helt enkelt gått in i väggen. Om två år i september har vi möjlighet att åter förpassa sossarna till oppositionsbänken. Lita på att vi kommer att ta den! Thorbjörn Lindhqvist Kommunstyrelsens vice ordförande

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Tack så mycket för den här inbjudan!

Tack så mycket för den här inbjudan! FINANSROTELN SID 1 (17) 2011-02-08 pm DET TALADE ORDET GÄLLER 110219 ANFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET STORSTOCKHOLM Tack så mycket för den här inbjudan! Det är fantastiskt att se så många mufare här.

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för tandvårdsstyrning Anneli Gurenius Handläggare 044-309 35 16, 0768-870 235 anneli.gurenius@skane.se Datum 2014-02-17 1 (6) Till kontaktpersoner för

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket,

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

DN Debatt. Helt orealistiskt att hinna omställningen till årsskiftet

DN Debatt. Helt orealistiskt att hinna omställningen till årsskiftet DN Debatt. Helt orealistiskt att hinna omställningen till årsskiftet Regeringen sviker. Regeringens förslag om sänkta ersättningar till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga är tänkt

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

centerpartiets partiledarkandidater

centerpartiets partiledarkandidater centerpartiets partiledarkandidater Foto: Fredrik Persson/Scanpix anna-karin hatt Jag vill bli din partiledare, därför att jag tror på Centerpartiet som ett angeläget allmänborgerligt parti som är drivande

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer