Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)"

Transkript

1 Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)

2 Innehållsförteckning Mål med Barnverksamhet... 2 Mål med Ungdomsverksamheten... 2 Seniorverksamhet... 3 Krav att använda Glasögon... 3 Idrotts och hälsocertifiering... 3 Drogpolicy... 3 Demokrati och delaktighet... 4 Nolltolerans samt respekt för andra personer och egendom... 4 Jämställdhet och mångfald... 4 Utbildningspolicy och Utbildningsplan... 5 Föreningspolicy Varla IBK har som övergripande mål att bedriva en bred ungdomsverksamhet med hög kvalité, god klubbkänsla och god kamratskap, vilket uppnås genom integration lagen emellan och att de äldre spelarna verkar aktivt i de yngre lagen. Varla IBKs värdegrund är att: Respektera dig själv. Respektera andra Respektera egendom. Ledare och spelare i Varla IBK ställer upp på följande: Vi följer innebandyns regler Vi respekterar domarens uppfattning Vi uppmuntrar till juste spel Vi ser domare och motståndare som innebandykompisar Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och respekterar motståndaren Vi hälsar på medspelare, motståndare, ledare och domare före och tackar alltid varandra efter spelad match Klubben vill fostra innebandspelare för såväl motions som elitnivå. Målet är att klubben ska ta emot alla innebandyintresserade barn och ungdomar och bereda plats i ett lag, om grupperna blir för stora är föreningens mål att tillse mer träningstid eller fler ledare. Föreningens verksamhet är uppdelad i tre delar; Barnverksamhet för spelare t.om 11 år Ungdomsverksamhet för spelare mellan 12 till 17 år. Seniorverksamhet Varla IBK arbetar för att erhålla och bibehålla Idrotts och hälsocertifiering i enlighet med kungsbacka kommuns riktlinjer. För att uppfylla kriterierna för Idrotts och hälsocertifiering skall det bl.a finnas Drogpolicy, Jämställdhet och mångfaldspolicy, Nolltoleranspolicy samt Utbildningsplan, (för ytterligare information om Idrotts och hälsocertifiering se kungsbacka kommun hemsida under sektion fritid). Som en del i Varla IBK s certifieringsarbete ska varje lag med spelare äldre än 12 år gå igenom den gemensamt antagna föreningspolicyn en gång på höst och en gång på våren, särskild vikt läggs på Drogpolicy samt nolltolerans. Mål med Barnverksamhet Alla som betalat sin medlemsavgift erbjuds att träna regelbundet samt delta i matcher. Ingen toppning eller särbehandling av spelare får förekomma. Träningarna skall präglas av lek och glädje. Barnen skall utvecklas idrottsligt och socialt. Stor vikt ska läggas på fair-play. Allvaret ska tonas ner vid matcher. Självkänsla får inte vara beroende av att vinna eller förlora. Trivsel, samhörighetoch glädje är vikiga inslag i barnverksamheten. För att odla innebandyintresset bör varje lag se något av våra egna Seniorlag på hemmaplan (Dam och Herr) per säsong. Viktigt att engagera föräldrarna i verksamheten t.ex genom föräldraträffar och engagemang vid matcher. Mål med Ungdomsverksamheten Målet med ungdomsverksamheten är att vidareutbilda spelare med ökad svårighetsgrad i övningar och krav på spelförståelse för att förbereda inför seniorspel i Varla IBK.

3 Från 14 års ålder är toppning tillåten men i möjligaste mån ska alla få spela, gäller även DM. Träningsnärvaro krävs för att få spela match och all frånvaro skall rapporteras i god tid till sin tränare. Lagen uppmuntras att delta i större evenemang, turneringar och cuper. Föreningen stöttar spelare att medverka i Distrikts- och landslag. Ungdomarna skall fortsätta att utvecklas Personligt och Socialt genom att se Elitinnebandy men även uppmuntras att verka som ungdomsledare och domare inom föreningen. Alla ungdomar skall ha ha genomgått utbildningen föreningslära. Seniorverksamhet Mål med seniorspel är att erbjuda alla på både herr och damsidan att fortsätta spela innebandy för Varla IBK. Seniorlagen skall sträva uppåt i seriesystemen och spela så högt som är förenligt med Varla IBKs resurser. Seniorspelarna förväntas att under Varla Open att ställa upp som lagledare för respektive lag och att coacha de yngre spelarna. Krav att använda Glasögon Varla IBK har krav på alla spelare under 12 år att bära godkända glasögon för innebandybruk under träning och match. Ledare & Tränare har rätt att neka spel om spelare ej använder glasögon. Vi rekommenderar att de äldre spelarna använder glasögon. Idrotts och hälsocertifiering Varla IBK ambition är att vara certifierad enlig Kungsbacka kommuns Idrotts och hälsocertifiering. Certifieringen är en kvalitetsmärkning och vad man som ledare, aktiv och förälder kan kräva och förvänta sig av Varla IBK. Certifieringsarbetet är årligt återkommande och fokuserar på fem prioriterade områden. Nedan följer Varla IBK s formuleringar på dessa fem områden: Drogpolicy Varla IBKs verksamhet bygger på ideell verksamhet med fokus på gemenskap, kamratskap och social fostran. Alla i klubben har ett ansvar att arbeta drogförebyggande för att höja debutåldern för alkohol samt förbygga bruk av tobak och missbruk av narkotika och doping. Enligt svensk lag är det åldersgräns 18 år för att köpa tobaksvaror och alkohol (folköl) samt dricka alkohol på restaurang. Varla IBK tillåter inte att våra ungdomar använder tobak eller alkohol under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. All bruk och hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. All form av dopning är förbjuden enl idrottens regler (se RF s lista med dopingklassade medel), dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (anabola steorider) förbjudna enligt svensk lag. Varla IBK tillåter inte att våra medlemmar använder narkotika, otillåtna läkemedel, sniffar eller använder dopningsmedel, till dopningsmedel räknas även av riksidrottsförbundet icke tillåtna kosttillskott Som barn och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och vara en förebild för sina ungdomar. Överträdelse av Varla IBKs drogpolicy ger följande konsekvenser: Enskilt samtal med ledare Samtal mellan förälder/spelare/ledare Rapport till styrelsen Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (vid dopning) Utförs Styrelsen Uteslutning ur föreningen Beslut utdelas av styrelsen

4 Demokrati och delaktighet Målsättning för att öka demokrati och delaktighet inom Varla IBK Varla IBK skall sträva efter att öka demokrati och delaktighet genom att ledare, seniorspelare eller andra personer verksamma i föreningen genomgår handledarutbildningen Föreningslära. Handledarutbildningen hålls årligen återkommande genom ett samarrangemang med SISU Idrottsutbildarna och Kungsbacka Kommun. Handledarna ska årligen genomföra kursen Föreningslära med ungdomar 14 år samt äldre ungdomar som inte genomgått kursen. Utöver detta skall spelarnas föräldrar och närstående uppmuntras till ökat deltagande genom att aktivt arbeta med "Laget bakom laget" och tillsammans med klubben utveckla detta vidare. Nolltolerans samt respekt för andra personer och egendom Varla IBKs verksamhet bygger på ideell verksamhet med fokus på gemenskap, kamratskap och social fostran. Varla IBK har Nolltolerans för Psykiskt våld. Exempelvis; kränkningar, mobbning, gester, svordomar och grovt språk (könsord, etc) Varla IBK har Nolltolerans för Fysiskt våld. Exempelvis: slag (med händer, klubba, övriga tillhyggen ), sparkar, Knäa, skallningar, Nolltolerans gäller för spelare, ledare och föräldrar till Varla IBK spelare Respekt för andra personer innebär t.ex Alltid ge 100% på träning och match Koncentration och fokus på genomgångar för teori, träning och under match samt följa de tillsägningar som ges. Lämna gärna synpunkter MEN gör det efter aktuellt tillfälle Träningspauser är till för vila, dricka vatten och förberedelse för nästa övning Kontrollera alltid att du har rätt utrustning t ex matchkläder, vattenflaska Att komma i god tid till samlingar inför träning och match Planera i god tid skolarbete, resor till och från träning/match Rapportera frånvaro i god tid. Det ger ledaren bättre förutsättningar att planera inför träning och match Respekt för Egendom innebär t.ex Att inte förstöra egna/andras egendom eller smutsa ner. Att aktivt ta reda på de regler och föreskrifter som finns på respektive plats och följa dessa. Alla kan göra fel - Om en olycka på egendom uppstått ska det rapporteras till ledare som kan se till att det åtgärdas. Ansvaret för att reglerna följs är spelarna, ledarnas och föräldrarnas. Överträdelse av Varla IBKs Nolltolerans för Psykisk och fysikt våld samt respekt för andra personer och egendom ger följande konsekvenser: Enskilt samtal med ledare Samtal mellan förälder/spelare/ledare Rapport till styrelsen Uteslutning ur föreningen Beslut utdelas av styrelsen Jämställdhet och mångfald Jämställdhets policy Flickor, pojkar, kvinnor och män inom Varla IBK skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter dela inflytande och ansvar ges lika möjligheter att utöva idrott. värderas lika i sin idrottsutövning och prioriteras på ett likvärdigt sätt Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i Varla IBK:s idrottsverksamhet. Alla aktiva inom Varla IBK skall ha tillgång till tränare och ledare med grundläggande kunskap och kompetens om jämställdhet. Varla IBK skall sträva efter att ha en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen skall i sitt arbete sträva efter att nå könsjämnvikt i styrelsen.

5 Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka. Alla skall ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare och förtroendevalda. Mångfalds policy Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet med mångfald handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter. Verksamheten inom Varla IBK skall präglas av öppenhet där alla blir likvärdigt bemötta oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionshinder eller sexuell läggning. Varla IBK är en idrottsförening som tar vara på den styrka och kompetens som finns i mångfalden där alla människor är lika mycket värda där alla människor förstår och tar tillvara såväl sina skyldigheter som sina rättigheter. Alla bär ett gemensamt ansvar för att klubben utvecklas i sin verksamhet och följer samhällsutvecklingen i stort. som är fri från främlingsfientlighet, rasism och diskriminering Varla IBK verksamheter ska kännetecknas av vår gemensamma värdegrund spegla mångfalden i det omgivande samhället ta tillvara den kompetens och drivkraft som finns inom och kring våra lag. Trångsynthet eller förutfattade meningar får inte hindra individen att nyttja sin fulla potential. aktivt arbeta för ökad integration genom att ta tillvara den mångfald som finns inom och kring våra lag och därmed skapa ökad delaktighet. motverka alla former av diskriminering, trakasserier och mobbning. Utbildningspolicy och Utbildningsplan Varla IBK s utbildningspolicy och utbildningsplan syftar till höjd utbildningsnivå för ledare och domare m.fl inom föreningen. Utbildningspolicy Vi i Varla IBK värdesätter mycket våra ledare och deras utbildning. Vi vill att alla nya ledare skall gå en första kurs redan på hösten sitt första tränarår. Vi vill att alla våra ledare skall gå en utbildning minst vartannat år. Utbildningsplan för barn- och ungdomsledare I enlighet med Hallands Innebandyförbund (HIBF) regelverk skall vid samtliga junior-, ungdomsmatcher och sammandrag administrerade av HIBF Ledare 1 på matchprotokollet inneha ett gällande ledarkort. Ledarkort erhålls efter fullbordad kurs (Bul eller Block) administrerad av HIBF eller genom deltagande på HIBF:s ledarkortskvällar. Ledarkortskvällarna är ett samarrangemang med SISU Idrottsutbildarna. Varla IBK:s målsättning är att alla nya ledare skall gå en första kurs redan på hösten sitt första tränarår, och gärna att någon eller några ur föräldragruppen följer med, så att det byggs bra ledargrupper kring våra lag. Varla IBK:s riktlinjer är att ledare skall ha följande utbildningsnivå med avseende på idrottsledar utbildning Ledare för barnverksamhet - BUL-kurser 1,2 & 3 Ledare för ungdomsverksamhet - BLOCK 1 & 2 Ledare för juniorlag - BLOCK 3 & 4 Som ledare för seniorlag är det en långsiktig målsättning att de skall ha minst BLOCK 3, gärna elittränarutbildning (ETU) Barn- och ungdomsledare skall genomgå handledarutbildningen Föreningslära vid behov. Barn- och ungdomsledare skall genomgå utbildningen plattformen (SISU) vid ett tillfälle. Utbildningen genomförs årligen och för att uppfylla certifieringsmålen ska minst 25% av föreningens formellt utsedda ledare för barn upp till 12 år årligen genomgå denna utbildning. Varla IBK uppmanar ungdomar verksamma i klubben att delta i Föreningsdomar utbildning FDU-1. Utbildningsbehovet inom klubben skall inventeras under perioden Januari-februari månad för utbildningar kommande säsong. Ansvarig är utbildningsansvarig och samtliga ledare. Utbildningsplanen presenteras för styrelsen och fastställs av densamma.

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Svenska Handbollförbundets policy beträffande

Svenska Handbollförbundets policy beträffande Svenska Handbollförbundets policy beträffande Barnhandboll Ungdomshandboll Trafik Alkohol/Droger Rent spel (etik) 2006 05 01 2009 12 01 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Svenska Handbollförbundets policy för

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer