Distribuerade system. Föreläsning 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distribuerade system. Föreläsning 7"

Transkript

1 Distribuerade system Föreläsning 7

2 Distribuerade system Vad kan man göra med ett antal datorer sammankopplade med ett nät? Programmeringsmodeller för distribuerade system? Hur fungerar NFS, AFS och andra distribuerade filsystem?! Distribuerade system - grunderna Programmeringsmodeller Distribuerade filsystem! Kap: , system 2

3 Distribuerat system Ett system som består av ett antal datorer sammankopplade med nätverk har inte fysiskt delat minne samverkar i lösandet av ett problem (fungerar som en enhet) system 3

4 Distribuerade system Terminologi Varför? Designmål Nätverk

5 Distribuerade system - lite terminologi Site fysisk plats med en eller flera datorer Host dator på en site Server dator som har en resurs/tillhandahåller en tjänst som en annan dator vill använda Klient datorn som utnyttjar en tjänst hos en server (en dator kan vara både klient och server) system 5

6 Distribuerade system varför? - några viktiga skäl Resursdelning Ex: printrar, disk, beräkningsresurser, databaser... Uppsnabbning Genom att fördela/flytta beräkningar (kan ses som specialfall av resursdelning) Tillförlitlighet Om en enhet går ned kan kanske en annan ta över Kommunikation Pris-prestanda Inkrementell uppdatering system 6

7 Distribuerade system - designmål Transparens - genomskinlighet att systemet är distribuerat syns inte för användaren ex: Namntransparens namnet beror inte på var objektet finns Platstransparens (location transparency) man behöver inte veta var resurser finns Flyttransparens användaren märker inte om resurser flyttar Replikationstransparens - användaren behöver inte fundera på om man arbetar men en lokal kopia Samtidighetstransparens - man behöver inte veta om att någon annan använder resurser samtidigt Parallelitetstransparens - man behöver inte veta om att ens program körs parallelt Feltolerans robusthet Skalbarhet system 7

8 Nätverk Att fundera över Namngivning, namnuppslagning ex: DNS Routingstrategier: statisk, dynamisk Förbindelsestrategi: förbindelseorienterad eller förbindelselös Överföring: pålitlig eller opålitlig Hantering av överlast/kollisioner Robusthet: vad händer om en länk går ned Topologi Kapacitet och QoS parametrar: bandbredd, fördröjning, fördröjningsvariationer Säkerhet Kostnad system 8

9 Overlay networks Ett virtuellt/logiskt nät/topologi som kan implementeras i mjukvara ovanpå ett fysikt nät Ex: multicast distributionsträd system 9

10 Kommunikation i distribuerade system Önskade egenskaper Samma metod vid lokal och icke lokal kommunikation (transparens) Stöd för kommunikationsdestinationer som flyttar Pålitlighet, feltolerens och säkerhet Effektivitet Kommunikation kostar Granularitet viktig helst mycket beräkning i förhållande till kommunikation - flytta mycket data på en gång Replikation - lokala kopior minskar kommunikation - konsistensproblematik system 10

11 Namn och adresser Ett namn är en logisk, tillämpningsorienterad beteckning, ex. shell.it.kth.se En adress är det som nätet behöver för att hitta (t.ex. IP adress) Adresser bör inte vara hårdkodade i program Name servers används för översättning mellan logiska namn och adresser (t.ex. DNS Domain Name System) Ibland kan man fråga efter en viss tjänst (t.ex. AFS) i stället för efter en viss server system 11

12 Programmeringsmodeller Hur hittar man fram till motparten? Sockets Meddelanden RPC Distribuerat delat minne Objektbaserad middle-ware

13 Att hitta motparten - att skicka meddelande till en process Hur hittar man den process man vill sända meddelandet till? IP-adress identifierar ett nätverksinterface En process kan lyssna på en port TCP och UDP headrarna har portnummer system 13

14 Meddelandesändning - via ETH, TCP/IP Sändare Skicka meddelande till IP-adress + portnr Lyssnar på (läser från) TCP portnr Mottagare Nätverkskod: Nätverkskod: ETH interface Bygg TCP/IP paket Ta reda på över vilket nätverksinterface det ska skickas Ta reda på ETH-adress till nästa hop ETH IP TCP portnr payload Skala av ETH och IP headrar och se att de var adressared till den här maskinen Skicka upp meddelandet till port ETH interface system 14

15 Kopiering - kan sänka prestanda rejält För mycket kopiering kan sänka prestanda Ett vanligt fall: 1. Kärnan kopierar från sändarens adressrymd till en buffert i OS-kärnan 2. Kärnan kopierar till ett minne på nätverkskortet 3. Nätverket kopierar till mottagarens nätverkskort 4. Mottagarens kärna kopierar till buffert i kärnan 5. Mottagarens OS-kärna kopierar till mottagarens adressrymd system 15

16 Sockets - abstrakt nätverkskontakt En abstrakt datatyp för kommunikation Sändare och mottagare skapar var sin socket Anger protokoll: vanligast TCP eller UDP Mottagaren lyssnar på sin socket genom systemanropet listen Sändaren kopplar upp sin socket till mottagarens genom ett connect systemanrop Resultatet blir något som kan liknas vid en pipe mellan de två processerna system 16

17 Meddelandesändning Primitiverna är vanligtvis send(destination, message) receive(buffer) Destinationer kan vara processidentifierare (maskin.pid) problem vid omstart med ny pid mailboxar (maskin.mb) oberoende av pid ger bättre transparens, många kan läsa portar (maskin.port) oberoende av pid, endast en process äger porten system 17

18 Blockerande eller icke-blockerande Skall meddelandesändningsprimitiverna vara blockerande eller icke-blockerande? Hur länge skall man blockera Ex: send till dess meddelandet skickats eller till dess mottagaren tagit emot meddelandet? Till stor del beror det på hur man vill hantera buffertar Icke-blockerande send man får inte skriva över sendbufferten Icke-blockerande receive: kan vara bra om man vill polla om det kommit meddelanden Delvis hänger detta också ihop med synkronisering system 18

19 Pålitlighet Meddelanden kan komma bort på vägen någon router går ner brist på mellanlagringskapacitet vid trafikstockning Pålitlig meddelandesändning kan åstadkommas genom kvittens vid mottagande av meddelande time-out om kvittens ej inkommit efter viss tid vid sändning paritet/checksummor används ofta för att skydda data från fel system 19

20 Klient-server kommunikation Klienter skickar meddelanden med begäran Servrar utför begäran och skickar svar Klienter är normalt blockerade mellan begäran och svar (dvs. i hög grad synkron kommunikation) Begäran kan motsvara systemanrop Läsa och skriva filer Starta processer Klienter vet inte nödvändigtvis var servrar finns Platstransparens system 20

21 Vad händer om - man tappar bort begäran/svar eller vid en krasch Klientens begäran försvinner på vägen eller svaret kommer inte tillbaka inom rimlig tid Timeout: Skicka om begäran Problem: Klienten kan få två svar Servern kan få två begäran Vad händer om servern kraschar efter att ha fått begäran? Begäran utförs delvis Begäran utförs inte Vad händer om klienten kraschar efter att ha sänt begäran? Ta hand om, städa bort, föräldralösa begäran/svar Ex: inkarnationsnummer för klienten system 21

22 Semantik och tillståndslösa servrar Semantik på begäran Vill normalt ha exactly once Kan få: at least once at most once Tillståndslös server Om servern inte har något tillstånd så Mindre problem med omstart av server Mindre problem om klienten tvingas till omsändningar Sidoeffektsfria begäran (idempotenta) Vilken semantik är bäst i det fallet? system 22

23 Remote Procedure Call - fjärrproceduranrop (~ ) Programmeringsteknik för klient-serverkommunikation Tag fasta på analogin mellan Proceduranrop och Att skicka ett request till en server som utför det och skickar tillbaka ett svar system 23

24 Steg i ett remote procedure call 1. Klienten gör ett proceduranrop till en stubprocedur 2. Klientens stubprocedur skickar en begäran till servern och väntar sedan på ett svar 3. På serversidan finns också en stubprocedur som anropas när en begäran anländer 4. Serversidans stubprocedur anropar koden i servern som behandlar begäran 5. När begäran är behandlad skickas svaret tillbaka till klientsidan 6. Klientens stubprocedur returnerar till klienten system 24

25 RPC Sändare Klient: Anropa stubprocedur Utför begäran: returnera svaret till stubben Mottagare stub stub Stub-procedur: Mottagarsidan: Packa parametrar Anropa servern Skicka upp meddelandet till port och anropa stubprocedur i servern ETH interface ETH IP TCP portnr payload ETH interface system 25

26 Stubprocedurer Automatgenereras från gränssnittsbeskrivning som programmeraren skriver Gränssnittsbeskrivningen definierar Datatyper för parametrar Speciella datatyper för arrayer/vektorer av bestämd storlek Procedur/funktions parametrar och returvärden (jfr. Funktionsprototyper i C) system 26

27 Parameteröverföring i RPC Olika fysiska adressrymder Alla parametrar värdeöverförs Hur hanterar man Länkade strukturer Dynamiskt allokerade strukturer Vektorer i t.ex. C Hur hantera olika datarepresentation Teckenrepresentation: ASCII, UTF-8 Heltal: little endian, big endian (eller 8, 16, 32, 64 bitar) Flyttal: IEEE, Cray system 27

28 Marshalling - att packa parametrar RPC-systemet måste packa parametrarna på ett format som bägge sidor förstår Sk. kanonisk representation Sköts normalt helt transparent system 28

29 Distribuerat delat minne

30 Distribuerat delat minne - ett sätt att åstadkomma det Man kan använda virtuellminnessystemet för att emulera delat minne Skrivbara sidor finns i högst ett minne Om en CPU vill läsa/skriva en adress som tillhör en sida i en annan CPUs minne blir det pagefault Vid pagefault där sidan finns i annat minne hämtas den Konsistensproblematik vid uppdateringar (skrivningar) Men: sidor som endast läses kan finnas i flera minnen system 30

31 Var implementeras distribuerat delat minne? Dator 1 Dator 2 Dator 1 Dator 2 Dator 1 Dator 2 Applikation Applikation Applikation Applikation Applikation Applikation Run-time system Operativsystem Delat minne Run-time system Operativsystem Run-time system Operativsystem Delat minne Run-time system Operativsystem Run-time system Operativsystem Delat minne Run-time system Operativsystem Hårdvara Hårdvara Hårdvara Hårdvara Hårdvara Hårdvara system 31

32 Falsk delning -false sharing Uppstår när två CPUer vill skriva till två olika variabler som råkar ligga på samma sida/ samma cache linje Vanligare vid större sidor/cache linjer Egentligen borde det inte hända ty CPUerna delade inga data Händer till viss del i alla cachar i multiprocessorer system 32

33 Progambaserat delat minne... ännu ett nytt ämne

34 CORBA Idén är att anropa metoder hos objekt som (kanske) lagras på andra maskiner Fungerar även om arkitekturer osv. är olika Påminner om Sun RPC Man skriver en gränssnittsfil ungefär som i RPC Stubbar genereras Varje maskin har en Object Request Broker Objekten är stationära Problem om alla vill använda samma objekt system 34

35 Distribuerade operativsystem - på vilken nivå stöds distribuering Nätverksoperativsystem Distribuerat operativsystem

36 Nätverksoperativsystem Stödjer att användaren utnyttjar nätverk på ett icke transparent sätt Användaren måste vara medveten om att det finns andra resurser i nätet t.ex. andra datorer Typiskt stöds: - remote inloggning: ex. telnet - filöverföring: ex. ftp Ofta relativt enkelt att implementera/lägga till sådan funktionalitet till existerande OS Många OS i den här kategorin: de flesta UNIX-varianter, Windows system 38

37 Distribuerat operativsystem Tillåter användaren att använda resurser på andra datorer på samma sätt som lokala resurser, dvs. transparent Data migrering vid access av data på andra datorer, t.ex. filer, överförs det helt eller delvis till den lokala datorn Beräkningsmigrering en beräkning kan utföras på en annan dator Processmigrering en process kan helt eller delvis flyttas/utföras på en ann dator Lastbalansering Uppsnabbning Tillgång till speciell hård- eller mjukvara Dataaccess Fortfarande mest ett forskningsområde... system 39

38 Distribuerade filsystem Namngivning Cachning Tillstånd hos servern NFS och AFS

39 Distribuerade filsystem Mycket vanliga nuförtiden NFS från Sun AFS från CMU och... Filerna lagras på en annan dator (filservern) än den där programmen som använder filerna körs (klienten) Många klienter kan dela på samma filserver Olika delar av filsystemet (volymer) kan lagras på olika servrar system 41

40 Namngivning Fysisk adress Montering Logisk adress system 42

41 Namnrymden i ett DFS Fysisk: maskinnamn.filnamn en nameserver omvandlar maskinnamn till nätadress dålig plats- och flyttransparens då alla processer måste känna till maskinnamn Ex. URL i www: system 43

42 Namnrymden i ett DFS Montering: monteringsprotokollet använder ofta fysiska namn delvis transparent (klientprocesser behöver ej veta maskinnamn) filsystemet kan se olika ut från olika klienter används t.ex. i NFS från Sun system 44

43 Namnrymden i ett DFS Logisk: namnrymden ser ut som i ett centraliserat system en distribuerad databas håller reda på var delträd (volymer) finns volymers plats ändras sällan god transparens men komplicerad implementation används t.ex. av AFS system 45

44 Prestandahöjare Cachning Replikering

45 Filcachning i DFS Användning av filer på filserver kan vara långsam pga. fördröjningar i nät överbelastad server med många klienter Klienter kan cacha (delar av) filer för snabbare åtkomst i huvudminnet (buffercachen) på lokal disk (t.ex. i AFS) system 47

46 Filcachning i DFS, konsistensproblem Lokala kopior Skriver Läser Fil på server system 48

47 Fildelningssemantik Problemet Semantiker Sekvensiell Session Immutable

48 Fildelningssemantik vid cachning Cachning hos klienterna ställer till problem filen kan ha ändrats hos servern olika cachar kan innehålla olika data När skall en klient tala om för servern att klienten har ändrat i sin cache? om ingen annan klient är intresserad behöver man ej göra det efter varje ändring När skall en klient få ny version av fil från servern? system 50

49 Sekvensiell semantik - UNIX-semantik Sekventiell konsistens innebär att det (logiskt sett) bara finns en kopia av varje fil exakt samma som vid centraliserat system kallas även Unix-semantik eller remote-access svårt att implementera effektivt system 51

50 Sessionssemantik Sessionssemantik innebär att varje klient som har filen öppen logiskt sett har en lokal kopia ändringar görs till den lokala kopian vid close() skrivs kopian tillbaka till servern kallas även upload/download lätt att implementera AFS har ungefär sessionsemantik, men inte riktigt system 52

51 Immutable Icke-muterbara filer innebär att filer inte ändras, utan varje ny version ersätter den gammla ( write-once ) varje verson har ett nummer ganska likt sessionssemantik Version 1 Klient 1 Klient 2 Version 2 Version 3 lient 1 ändrar och skriver tillbaka? Klient 2 ändrar och skriver tillbak system 53

52 Cachekonsistensmekanismer Write-through Varje skrivning skrivs direkt till server Delayed write Ger inte i sig sekvensiell semantik Mycket nättrafik Ändringar skrivs periodvis t.ex. efter 30sek Minskad nättrafik Semantik? Används av AFS Write-on-close Sessionssemantik Centraliserad kontroll En felpunkt Dålig skalbarhet Enkel semantik system 54

53 Att upprätthålla Unix-semantik - ex. på centraliserad kontroll Kan åstadkommas med cachekonsistens-protokoll Klienterna har tokens som ger rätt att använda lokal kopia flera klienter kan ha lästokens till samma fil om en klient har skrivtoken till en fil får inga andra klienter ha några tokens till den filen om man ej har token får man ej göra lokala operationer även om man har filen i cachen servern håller reda på alla tokens den delat ut system 55

54 Att upprätthålla Unix-semantik - ex. på centraliserad kontroll Om en klient vill läsa en fil måste servern återkalla eventuellt utdelat skrivtoken klient med skrivtoken ger ifrån sig detta tillsammans med alla nya data som den skrivit med hjälp av skrivtokenet servern uppdaterar filen med dessa nya data och skickar ändringarna eller hela filen till klienten som ville läsa Om en klient vill skriva till en fil måste servern återkalla alla andra tokens system 56

55 Filreplikering Filreplikering innebär att filer (eller volymer) lagras på mer än en filserver Förbättrar prestanda och feltolerans lasten kan fördelas på flera servrar man kan använda en (geografiskt) närliggande server om en server är nere kan man komma åt sina filer från en annan om en server brinner upp finns filer kvar på andra servers (kontinuerlig backup) system 57

56 Filreplikering Det är lätt att replikera volymer som ej får skrivas (finns i AFS) Bra för saker som sällan ändras, t.ex. koden till systemprogram Man får dock inte kontinuerlig backup Svårt (men bra ur prestanda/säkerhetssynpunkt) att replikera skrivbara volymer Knepigt att upprätthålla konsistens Visst vore det bra om ens hemkatalog alltid var tillgänglig :-) system 58

57 Filreplikering och skrivning Lösning 1: Se till att alla servrar har samma data Skriv alltid till alla servrar (som lagrar den volymen) Läs från vilken server som helst Enkelt men skrivningar blir långsamma och det blir problem om någon server är nere Skrivningar blir inte möjliga då, ty alla servrar svarar inte system 59

58 Filreplikering och skrivning Lösning 2: Skriv till några servrar, läs från några servrar Välj två tal S och L och läs alltid från minst L servrar och välj senaste version (lagra versionsnummer för alla filer) skriv till minst S servrar med nytt versionsnummer S och L måste uppfylla S+L > antal servrar S+S > antal servrar system 60

59 Tillstånd hos servern eller ej? Om servern kommer ihåg saker mellan uppdrag (requests) kallas den stateful annars stateless Tillstånd som kan kommas ihåg: Vilka klienter som har vilka filer öppna Vilka klienter som cachar filer (tokens) Protokollet mellan server och klient blir olika Om servern är stateless måste klienter skicka all info, t.ex. läs/skrivposition system 61

60 Tillstånd hos servern eller ej? Problem med tillstånd om servern går ner Info, t.ex. filoffset, försvinner för klienter med öppna filer Konsistensinformation (vilka klienter som har lokala kopior av delar av filer) försvinner Problem med tillstånd om klienten går ner Tillståndsinformation ligger kvar på server och kan ej tas bort (minnesläckor) Filer kan bli evigt öppna system 62

61 Tillstånd hos servern eller ej? Många problem kan lösas med leases, som är information med bäst-före datum Fungerar bra för tokens eftersom en klient alltid kan fråga igen om dess token gått ut Servern kan kasta info om tokens efter en viss tid vilket sparar minne Bäst-före datum väljs så att om servern kraschar och startar om så hinner alla tokens den delat ut bli för gamla Fungerar mindre bra för filoffset och dylikt system 63

62 Med eller utan tillstånd Fördelar för tillståndslös filserver Fördel för filserver med tillstånd Feltolerans Open/close behövs ej Mindre minnesbehov för servern Inga begränsningar på antal öppna filer Inga problem om klienten kraschar Kortare meddelanden från klienten Kan ge bättre prestanda Readahead möjligt Lättare att koordinera idempotenta operationer Enklare att låsa filer system 64

63 NFS arkitektur kärna systemanrop kärna virtuellt filsystem (v-noder) lokalt filsystem ex. UFS NFS- klient buffert cache disk nätinterface drivrutin drivrutin virtuellt filsystem (v-noder) NFS- server lokalt filsystem ex. UFS buffert cache nätinterface disk drivrutin drivrutin system 65

64 NFS - detaljer (i princip) Tillståndslös server Montering i filsystemet Överför data i 8KB block Read-ahead på serversidan Konsistens problematiken Timer på block i lokala block cachen hos klienten 3 sek för data 30 sek för directory information När en fil öppnas som finns i block cachen frågas alltid servern om den har en nyare kopia Modifierade block skrivs till servern när filen stängs och Var 30:e sekund skrivs alla modifierade block till servern system 66

65 Ett litet problem Vad gör man om en server som håller ett monterat filsystem går ned I tidernas begynnelse man väntade till dess man fått svar! Nu: Time-out på operationer Auto-montering (filsystemen monteras vid behov) system 67

66 Andrew File System - AFS Vice (AFS-server) kärna systemanrop systemanrop kärna virtuellt filsystem (v-noder) lokalt filsystem ex. UFS Venus (AFS- Klient) virtuellt filsystem lokalt filsystem ex. UFS buffert cache buffert cache disk nätinterface drivrutin drivrutin nätinterface disk drivrutin drivrutin system 68

67 AFS - detaljer Filer cachas lokalt i /cache Modifieringar skrivs normalt bara tillbaka till servern när filen stängs sessionssemantik Venus kan tala om för Vice att den vill veta om någon annan accessar filen Om så meddelar Vice när någon accessar filen och Venus invaliderar den lokala kopian och skriver tillbaka ändringarna till Vice Tillåter mer hanterliga skyddsmekanismer än UFS Användardefinierade grupper och utökade ACL:er Underlättar för systemadministratören att flytta, kopiera volymer av filer och directoryn Skalar bättre än NFS system 69

68 Mer om distribuerade system Master program: Software Engineering of Distributed Systems (SEDS) Kurser: ID2201, ID2203, ID2210, ID2220 system 69

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Några definitioner på middleware Klistret som gör det möjligt för en klient att få betjäning av en server / i klient/server

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

IP-baserade program. Telnet

IP-baserade program. Telnet Det här kapitlet behandlar några klassiska TCP/IP-baserade program. Främsta fokus är HTTP men även lite enklare applikationer som telnet och FTP behandlas. Kapitlet är tänkt att kunna läsas fristående

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00 !#"$ %&(')+*#,&-(*#%$-#./) %$'45%&67%&89 TENTAMEN FÖR KURS DAV C, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid av 6 Torsdag --5 kl 4. 9. Ansvarig lärare: Johan Garcia, Annika Wennström, Katarina Asplund Betygsgränser:

Läs mer

Denial of Services attacker. en översikt

Denial of Services attacker. en översikt Denial of Services attacker en översikt Tobias Rogell Säkra datorsysten, HT-04 Vad är en DOS attack En Denail of Service attack går ut på att en attackerare vill hindra en webbserver, router eller någon

Läs mer

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Datavetenskap Nätverksprogrammering 2004 LÖSNINGAR Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13 DEL 1 - Frågor av teoretisk, principiell eller utredande

Läs mer

3. Remote Procedure Call (RPC)

3. Remote Procedure Call (RPC) 5.18 3. Remote Procedure Call (RPC) Allmän kommunikationsparadigm: request / reply En klientprocess sänder en förfrågan till en serverprocess som svarar med ett svarsmeddelande klient förfrågan server

Läs mer

Beskrivning av PiiGAB QuickPost

Beskrivning av PiiGAB QuickPost Beskrivning av PiiGAB QuickPost www.piigab.com PiiGAB Processinformation i Göteborg AB Anders Carlssons gata 1 S-417 55 Göteborg Sweden Tel: +46(0)31 559977 Fax: +46(0)31 227071 email: info@piigab.se Innehållsförteckning

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne.

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne. Fö 8: Operativsystem II Minneshantering och Virtuelltminne. Virtuella I/O enheter och Filsystemet. Flerprocessorsystem. Minneshantering Uniprogrammering: Minnet delas mellan operativsystem och användarprogrammet.

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap OMTENTAMEN I DATAKOMMUNIKATION, VT2008 Tisdag 08-06-10 kl. 08.15 13.15 Ansvarig lärare: Katarina Asplund Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem

Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem Tentamen i ID2206, ID2200 samt IS1350 Operativsystem Tisdagen 2014-03-18 kl 09:00-13:00 Examinator: ID2206, ID2200 Robert Rönngren, IS1350 Jim Dowling Hjälpmedel: Inga Tentamensfrågorna behöver inte återlämnas

Läs mer

TCP och UDP-nivån. Portnummer

TCP och UDP-nivån. Portnummer I det här kapitlet går vi igenom hur UDP och TCP använder portnummer. TCP:s trevägs handskakning förklaras. Headers för TCP och UDP gås igenom. Flödeshanteringen i TCP inklusive sliding windows förklaras

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig Men hur fungerar tekniken bakom den välpolerade ytan?

Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig Men hur fungerar tekniken bakom den välpolerade ytan? WINDOWSdig Tekniken bakom Direct Access Så kopplar pl du upp g med Direct Access Direct Access Bakom kulisserna på Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig resurser sig.

Läs mer

Omtentamen i Datakommunikation för E2

Omtentamen i Datakommunikation för E2 Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson Omtentamen i Datakommunikation för E2 0 januari 2000. Tillåtna hjälpmedel utöver bifogat

Läs mer

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson.RUWIDWWDGHO VQLQJVI UVODJWLOORPWHQWDPHQL'DWRUNRPPXQLNDWLRQI U' MDQXDULNO 7LOOnWQDKMlOSPHGHOXW

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Vilka är vi. Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA

Vilka är vi. Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA IPv6-introduktion 1 Vilka är vi Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA 2 Övergripande om IPv6 3 IPv4 och IPv6 - skillnader Adresslängd 32 resp 128 bitar Autokonfigurering DHCP och ev Zeroconf

Läs mer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5.1 INTERNET - internet Ett internet (litet i!) är en samling av nätverk som kan kommunicera med varandra, alltså ett nätverk av nätverk. Det internet som är mest

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Peer to Peer. Agenda. Period 2 - Forskarnätet. Period 1 De tidiga åren. Problemen med dagens nät. Period 3 Det globala informationsnätet

Peer to Peer. Agenda. Period 2 - Forskarnätet. Period 1 De tidiga åren. Problemen med dagens nät. Period 3 Det globala informationsnätet Agenda Datakom 2 DAV03 Stefan Alfredsson Peer to Peer Material är starkt inspirerat från föreläsningsanteckningar av Prof Dr-Ing H. De Meer, Universität Passau och Dr K. Wehrle, Universität Tübingen Översikt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Processbeskrivning för servermigrering Olov Nygård 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Processbeskrivning för servermigrering

Läs mer

Internetprotokollen. Maria Kihl

Internetprotokollen. Maria Kihl Internetprotokollen Maria Kihl Läsanvisningar Kihl & Andersson: 7.1-7.6, 10.1-3 Stallings: 14.1-4, 15.1-3 Forouzan 5th: 9.2.2, 18.1, 18.2.1, 18.4.1-3, 18.5.1, 19.1.1-2, 22.1.1, 22.2, 23, 24.1-3 2 Repetition

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Brandväggs-lösningar

Brandväggs-lösningar Brandväggs-lösningar Minimera komplexiteten Nätverkstjänster Finns kända och okända Förenkla Ta bort alla onödiga tjänster Ta bort onödig trafik Ta bort onödiga hostar Spärra trafik Spärra hellre för mycket

Läs mer

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Domain Name System (DNS) DHCP Tillämpningar 2002-11-06 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Transportskiktet Transportprotokoll otillförlitlig överföring: User Datagram

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomi och Informatik v PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik Eskilstuna, 2002-12-12 EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk.

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Data på disk Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Lösningen ger förutsättningar för bättre prestanda

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Brandväggsarkitekturer

Brandväggsarkitekturer Brandväggsarkitekturer Mikael Ericsson 750902 Johan Hedlund 750831 Uppsala Universitet Datakommunikation II 1 Inledning Datasäkerhet blir allt viktigare. Speciellt när företag ansluter sina nätverk till

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering Fö 2: Minnen Introduktion, Klassificiering Primärminne Sekundärminne Minneshiearki Cache-minne Introduktion Primärminnet används för att lagra program och data som är aktuella att använda. Sekundärminnet

Läs mer

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2 DT113G - Nätverksteknik 2, 7,5 hp Nätverksteknik 2 Lennart Franked email:lennart.franked@miun.se Tel:060-148683 Informationsteknologi och medier / Informations- och Kommunikationssystem (ITM/IKS) Mittuniversitetet

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 17 december 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet Säkerhetsanalys The Dribble Corporation Produkt: Dribbles En elektronisk pryl Vill börja sälja över nätet Behöver utveckla nätverksinfrastuktur 19/10-04 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 1 The

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Detta är våra förslag till lösningar av tentauppgifterna. Andra lösningar och svar kan också ha gett poäng på uppgiften beroende på hur lösningarna

Läs mer

Säkerhet ur ett testperspektiv

Säkerhet ur ett testperspektiv Säkerhet ur ett testperspektiv (Erfarenheter efter 4 år med säkerhetstest på Microsoft) Copyright Prolore AB. All rights reserved. Viktor Laszlo - Prolore Jobbat med teknisk testning i 15 år Var med och

Läs mer

Konfigurering och driftsättning

Konfigurering och driftsättning 1 (40) Ladok Nouveau Ändringshistorik Av Kommentar Granskare/Godk ännare 2010-03-15 sbm Utkast 2010-04-27 sbm Uppdaterat inför majleveransen 2010-06-10 2010-09-02 sbm sbm Visual C++ Runtime kräver Windows

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Åtgärdsplan. CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm

Åtgärdsplan. CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm Åtgärdsplan CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Funktionen CRL... 3 1.3 Funktionen OCSP... 3 1.4 Rekommendationer... 3 1.5 Förkortningar

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F7: Rep66on

Grundläggande nätverksteknik. F7: Rep66on Grundläggande nätverksteknik F7: Rep66on Kapitel 1 LIVING IN A NETWORK- CENTRIC WORLD Enheter (devices) End device ( host ) Dator, skrivare, IP- telefoner, Kameror osv... End user Någon som använder en

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering...

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... Fastställda av rektor 20.11.2013 ANVISNINGAR FÖR FILTRERING AV E-POST Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... 1 2 Förmedling av e-post

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished)

DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished) School of humanities and informatics Datakommunikation Introduktion, 7,5 HP DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished) 1 Introduktion... 1 2 Topologi... 2 3 Del 1

Läs mer

Dator- & nätverksteknik - Övningar

Dator- & nätverksteknik - Övningar Dator- & nätverksteknik - Övningar NAMN: Persondatorn 1. Hur många bitar är en byte? 2. Vad är skillnaden mellan lagringskapacitet och överföringshastighet och vilka beteckningar används? 3. Vad gör ett

Läs mer

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Föreläsning 8 Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Lennart Franked Information och Kommunikationssystem (IKS) Mittuniversitetet 2014-12-02 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik A - Introduktion

Läs mer

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Idag Streaming media Erik Runeland erikr@kth.se Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Vad är det? En mekanism för att överföra tidsrelaterat

Läs mer

F1 Nätverk och meddelandesändning

F1 Nätverk och meddelandesändning F1 Nätverk och meddelandesändning med UDP EDA095 Nätverksprogrammering Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Nätverksprogrammering Tekniker för att skriva program som kommunicerar med varandra

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Internethistoria - Situation

Internethistoria - Situation En revolutionerande produkt: Personlig Säkerhetsdator Årets IT-produkt i USA och under Cebitmässan 2008-06-26 1 Internethistoria - Situation Idag har i stort sett alla tillgång till en egen Internetförbindelse

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP @cisco.com SEC-210 5428_05_2002_c1 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Not : Olika former av IP telefoni Företagets IP telefoni, IP PBX IP telefoni som

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13 ZFS Linuxadministration I 1DV417 Överblick Lagringspooler Transaktionsbaserat objektsystem Dataintegritet Enkel administration Problem med nuvarande filsystem Inget skydd mot silent data corruption Jobbigt

Läs mer