Distribuerade system. Föreläsning 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distribuerade system. Föreläsning 7"

Transkript

1 Distribuerade system Föreläsning 7

2 Distribuerade system Vad kan man göra med ett antal datorer sammankopplade med ett nät? Programmeringsmodeller för distribuerade system? Hur fungerar NFS, AFS och andra distribuerade filsystem?! Distribuerade system - grunderna Programmeringsmodeller Distribuerade filsystem! Kap: , system 2

3 Distribuerat system Ett system som består av ett antal datorer sammankopplade med nätverk har inte fysiskt delat minne samverkar i lösandet av ett problem (fungerar som en enhet) system 3

4 Distribuerade system Terminologi Varför? Designmål Nätverk

5 Distribuerade system - lite terminologi Site fysisk plats med en eller flera datorer Host dator på en site Server dator som har en resurs/tillhandahåller en tjänst som en annan dator vill använda Klient datorn som utnyttjar en tjänst hos en server (en dator kan vara både klient och server) system 5

6 Distribuerade system varför? - några viktiga skäl Resursdelning Ex: printrar, disk, beräkningsresurser, databaser... Uppsnabbning Genom att fördela/flytta beräkningar (kan ses som specialfall av resursdelning) Tillförlitlighet Om en enhet går ned kan kanske en annan ta över Kommunikation Pris-prestanda Inkrementell uppdatering system 6

7 Distribuerade system - designmål Transparens - genomskinlighet att systemet är distribuerat syns inte för användaren ex: Namntransparens namnet beror inte på var objektet finns Platstransparens (location transparency) man behöver inte veta var resurser finns Flyttransparens användaren märker inte om resurser flyttar Replikationstransparens - användaren behöver inte fundera på om man arbetar men en lokal kopia Samtidighetstransparens - man behöver inte veta om att någon annan använder resurser samtidigt Parallelitetstransparens - man behöver inte veta om att ens program körs parallelt Feltolerans robusthet Skalbarhet system 7

8 Nätverk Att fundera över Namngivning, namnuppslagning ex: DNS Routingstrategier: statisk, dynamisk Förbindelsestrategi: förbindelseorienterad eller förbindelselös Överföring: pålitlig eller opålitlig Hantering av överlast/kollisioner Robusthet: vad händer om en länk går ned Topologi Kapacitet och QoS parametrar: bandbredd, fördröjning, fördröjningsvariationer Säkerhet Kostnad system 8

9 Overlay networks Ett virtuellt/logiskt nät/topologi som kan implementeras i mjukvara ovanpå ett fysikt nät Ex: multicast distributionsträd system 9

10 Kommunikation i distribuerade system Önskade egenskaper Samma metod vid lokal och icke lokal kommunikation (transparens) Stöd för kommunikationsdestinationer som flyttar Pålitlighet, feltolerens och säkerhet Effektivitet Kommunikation kostar Granularitet viktig helst mycket beräkning i förhållande till kommunikation - flytta mycket data på en gång Replikation - lokala kopior minskar kommunikation - konsistensproblematik system 10

11 Namn och adresser Ett namn är en logisk, tillämpningsorienterad beteckning, ex. shell.it.kth.se En adress är det som nätet behöver för att hitta (t.ex. IP adress) Adresser bör inte vara hårdkodade i program Name servers används för översättning mellan logiska namn och adresser (t.ex. DNS Domain Name System) Ibland kan man fråga efter en viss tjänst (t.ex. AFS) i stället för efter en viss server system 11

12 Programmeringsmodeller Hur hittar man fram till motparten? Sockets Meddelanden RPC Distribuerat delat minne Objektbaserad middle-ware

13 Att hitta motparten - att skicka meddelande till en process Hur hittar man den process man vill sända meddelandet till? IP-adress identifierar ett nätverksinterface En process kan lyssna på en port TCP och UDP headrarna har portnummer system 13

14 Meddelandesändning - via ETH, TCP/IP Sändare Skicka meddelande till IP-adress + portnr Lyssnar på (läser från) TCP portnr Mottagare Nätverkskod: Nätverkskod: ETH interface Bygg TCP/IP paket Ta reda på över vilket nätverksinterface det ska skickas Ta reda på ETH-adress till nästa hop ETH IP TCP portnr payload Skala av ETH och IP headrar och se att de var adressared till den här maskinen Skicka upp meddelandet till port ETH interface system 14

15 Kopiering - kan sänka prestanda rejält För mycket kopiering kan sänka prestanda Ett vanligt fall: 1. Kärnan kopierar från sändarens adressrymd till en buffert i OS-kärnan 2. Kärnan kopierar till ett minne på nätverkskortet 3. Nätverket kopierar till mottagarens nätverkskort 4. Mottagarens kärna kopierar till buffert i kärnan 5. Mottagarens OS-kärna kopierar till mottagarens adressrymd system 15

16 Sockets - abstrakt nätverkskontakt En abstrakt datatyp för kommunikation Sändare och mottagare skapar var sin socket Anger protokoll: vanligast TCP eller UDP Mottagaren lyssnar på sin socket genom systemanropet listen Sändaren kopplar upp sin socket till mottagarens genom ett connect systemanrop Resultatet blir något som kan liknas vid en pipe mellan de två processerna system 16

17 Meddelandesändning Primitiverna är vanligtvis send(destination, message) receive(buffer) Destinationer kan vara processidentifierare (maskin.pid) problem vid omstart med ny pid mailboxar (maskin.mb) oberoende av pid ger bättre transparens, många kan läsa portar (maskin.port) oberoende av pid, endast en process äger porten system 17

18 Blockerande eller icke-blockerande Skall meddelandesändningsprimitiverna vara blockerande eller icke-blockerande? Hur länge skall man blockera Ex: send till dess meddelandet skickats eller till dess mottagaren tagit emot meddelandet? Till stor del beror det på hur man vill hantera buffertar Icke-blockerande send man får inte skriva över sendbufferten Icke-blockerande receive: kan vara bra om man vill polla om det kommit meddelanden Delvis hänger detta också ihop med synkronisering system 18

19 Pålitlighet Meddelanden kan komma bort på vägen någon router går ner brist på mellanlagringskapacitet vid trafikstockning Pålitlig meddelandesändning kan åstadkommas genom kvittens vid mottagande av meddelande time-out om kvittens ej inkommit efter viss tid vid sändning paritet/checksummor används ofta för att skydda data från fel system 19

20 Klient-server kommunikation Klienter skickar meddelanden med begäran Servrar utför begäran och skickar svar Klienter är normalt blockerade mellan begäran och svar (dvs. i hög grad synkron kommunikation) Begäran kan motsvara systemanrop Läsa och skriva filer Starta processer Klienter vet inte nödvändigtvis var servrar finns Platstransparens system 20

21 Vad händer om - man tappar bort begäran/svar eller vid en krasch Klientens begäran försvinner på vägen eller svaret kommer inte tillbaka inom rimlig tid Timeout: Skicka om begäran Problem: Klienten kan få två svar Servern kan få två begäran Vad händer om servern kraschar efter att ha fått begäran? Begäran utförs delvis Begäran utförs inte Vad händer om klienten kraschar efter att ha sänt begäran? Ta hand om, städa bort, föräldralösa begäran/svar Ex: inkarnationsnummer för klienten system 21

22 Semantik och tillståndslösa servrar Semantik på begäran Vill normalt ha exactly once Kan få: at least once at most once Tillståndslös server Om servern inte har något tillstånd så Mindre problem med omstart av server Mindre problem om klienten tvingas till omsändningar Sidoeffektsfria begäran (idempotenta) Vilken semantik är bäst i det fallet? system 22

23 Remote Procedure Call - fjärrproceduranrop (~ ) Programmeringsteknik för klient-serverkommunikation Tag fasta på analogin mellan Proceduranrop och Att skicka ett request till en server som utför det och skickar tillbaka ett svar system 23

24 Steg i ett remote procedure call 1. Klienten gör ett proceduranrop till en stubprocedur 2. Klientens stubprocedur skickar en begäran till servern och väntar sedan på ett svar 3. På serversidan finns också en stubprocedur som anropas när en begäran anländer 4. Serversidans stubprocedur anropar koden i servern som behandlar begäran 5. När begäran är behandlad skickas svaret tillbaka till klientsidan 6. Klientens stubprocedur returnerar till klienten system 24

25 RPC Sändare Klient: Anropa stubprocedur Utför begäran: returnera svaret till stubben Mottagare stub stub Stub-procedur: Mottagarsidan: Packa parametrar Anropa servern Skicka upp meddelandet till port och anropa stubprocedur i servern ETH interface ETH IP TCP portnr payload ETH interface system 25

26 Stubprocedurer Automatgenereras från gränssnittsbeskrivning som programmeraren skriver Gränssnittsbeskrivningen definierar Datatyper för parametrar Speciella datatyper för arrayer/vektorer av bestämd storlek Procedur/funktions parametrar och returvärden (jfr. Funktionsprototyper i C) system 26

27 Parameteröverföring i RPC Olika fysiska adressrymder Alla parametrar värdeöverförs Hur hanterar man Länkade strukturer Dynamiskt allokerade strukturer Vektorer i t.ex. C Hur hantera olika datarepresentation Teckenrepresentation: ASCII, UTF-8 Heltal: little endian, big endian (eller 8, 16, 32, 64 bitar) Flyttal: IEEE, Cray system 27

28 Marshalling - att packa parametrar RPC-systemet måste packa parametrarna på ett format som bägge sidor förstår Sk. kanonisk representation Sköts normalt helt transparent system 28

29 Distribuerat delat minne

30 Distribuerat delat minne - ett sätt att åstadkomma det Man kan använda virtuellminnessystemet för att emulera delat minne Skrivbara sidor finns i högst ett minne Om en CPU vill läsa/skriva en adress som tillhör en sida i en annan CPUs minne blir det pagefault Vid pagefault där sidan finns i annat minne hämtas den Konsistensproblematik vid uppdateringar (skrivningar) Men: sidor som endast läses kan finnas i flera minnen system 30

31 Var implementeras distribuerat delat minne? Dator 1 Dator 2 Dator 1 Dator 2 Dator 1 Dator 2 Applikation Applikation Applikation Applikation Applikation Applikation Run-time system Operativsystem Delat minne Run-time system Operativsystem Run-time system Operativsystem Delat minne Run-time system Operativsystem Run-time system Operativsystem Delat minne Run-time system Operativsystem Hårdvara Hårdvara Hårdvara Hårdvara Hårdvara Hårdvara system 31

32 Falsk delning -false sharing Uppstår när två CPUer vill skriva till två olika variabler som råkar ligga på samma sida/ samma cache linje Vanligare vid större sidor/cache linjer Egentligen borde det inte hända ty CPUerna delade inga data Händer till viss del i alla cachar i multiprocessorer system 32

33 Progambaserat delat minne... ännu ett nytt ämne

34 CORBA Idén är att anropa metoder hos objekt som (kanske) lagras på andra maskiner Fungerar även om arkitekturer osv. är olika Påminner om Sun RPC Man skriver en gränssnittsfil ungefär som i RPC Stubbar genereras Varje maskin har en Object Request Broker Objekten är stationära Problem om alla vill använda samma objekt system 34

35 Distribuerade operativsystem - på vilken nivå stöds distribuering Nätverksoperativsystem Distribuerat operativsystem

36 Nätverksoperativsystem Stödjer att användaren utnyttjar nätverk på ett icke transparent sätt Användaren måste vara medveten om att det finns andra resurser i nätet t.ex. andra datorer Typiskt stöds: - remote inloggning: ex. telnet - filöverföring: ex. ftp Ofta relativt enkelt att implementera/lägga till sådan funktionalitet till existerande OS Många OS i den här kategorin: de flesta UNIX-varianter, Windows system 38

37 Distribuerat operativsystem Tillåter användaren att använda resurser på andra datorer på samma sätt som lokala resurser, dvs. transparent Data migrering vid access av data på andra datorer, t.ex. filer, överförs det helt eller delvis till den lokala datorn Beräkningsmigrering en beräkning kan utföras på en annan dator Processmigrering en process kan helt eller delvis flyttas/utföras på en ann dator Lastbalansering Uppsnabbning Tillgång till speciell hård- eller mjukvara Dataaccess Fortfarande mest ett forskningsområde... system 39

38 Distribuerade filsystem Namngivning Cachning Tillstånd hos servern NFS och AFS

39 Distribuerade filsystem Mycket vanliga nuförtiden NFS från Sun AFS från CMU och... Filerna lagras på en annan dator (filservern) än den där programmen som använder filerna körs (klienten) Många klienter kan dela på samma filserver Olika delar av filsystemet (volymer) kan lagras på olika servrar system 41

40 Namngivning Fysisk adress Montering Logisk adress system 42

41 Namnrymden i ett DFS Fysisk: maskinnamn.filnamn en nameserver omvandlar maskinnamn till nätadress dålig plats- och flyttransparens då alla processer måste känna till maskinnamn Ex. URL i www: system 43

42 Namnrymden i ett DFS Montering: monteringsprotokollet använder ofta fysiska namn delvis transparent (klientprocesser behöver ej veta maskinnamn) filsystemet kan se olika ut från olika klienter används t.ex. i NFS från Sun system 44

43 Namnrymden i ett DFS Logisk: namnrymden ser ut som i ett centraliserat system en distribuerad databas håller reda på var delträd (volymer) finns volymers plats ändras sällan god transparens men komplicerad implementation används t.ex. av AFS system 45

44 Prestandahöjare Cachning Replikering

45 Filcachning i DFS Användning av filer på filserver kan vara långsam pga. fördröjningar i nät överbelastad server med många klienter Klienter kan cacha (delar av) filer för snabbare åtkomst i huvudminnet (buffercachen) på lokal disk (t.ex. i AFS) system 47

46 Filcachning i DFS, konsistensproblem Lokala kopior Skriver Läser Fil på server system 48

47 Fildelningssemantik Problemet Semantiker Sekvensiell Session Immutable

48 Fildelningssemantik vid cachning Cachning hos klienterna ställer till problem filen kan ha ändrats hos servern olika cachar kan innehålla olika data När skall en klient tala om för servern att klienten har ändrat i sin cache? om ingen annan klient är intresserad behöver man ej göra det efter varje ändring När skall en klient få ny version av fil från servern? system 50

49 Sekvensiell semantik - UNIX-semantik Sekventiell konsistens innebär att det (logiskt sett) bara finns en kopia av varje fil exakt samma som vid centraliserat system kallas även Unix-semantik eller remote-access svårt att implementera effektivt system 51

50 Sessionssemantik Sessionssemantik innebär att varje klient som har filen öppen logiskt sett har en lokal kopia ändringar görs till den lokala kopian vid close() skrivs kopian tillbaka till servern kallas även upload/download lätt att implementera AFS har ungefär sessionsemantik, men inte riktigt system 52

51 Immutable Icke-muterbara filer innebär att filer inte ändras, utan varje ny version ersätter den gammla ( write-once ) varje verson har ett nummer ganska likt sessionssemantik Version 1 Klient 1 Klient 2 Version 2 Version 3 lient 1 ändrar och skriver tillbaka? Klient 2 ändrar och skriver tillbak system 53

52 Cachekonsistensmekanismer Write-through Varje skrivning skrivs direkt till server Delayed write Ger inte i sig sekvensiell semantik Mycket nättrafik Ändringar skrivs periodvis t.ex. efter 30sek Minskad nättrafik Semantik? Används av AFS Write-on-close Sessionssemantik Centraliserad kontroll En felpunkt Dålig skalbarhet Enkel semantik system 54

53 Att upprätthålla Unix-semantik - ex. på centraliserad kontroll Kan åstadkommas med cachekonsistens-protokoll Klienterna har tokens som ger rätt att använda lokal kopia flera klienter kan ha lästokens till samma fil om en klient har skrivtoken till en fil får inga andra klienter ha några tokens till den filen om man ej har token får man ej göra lokala operationer även om man har filen i cachen servern håller reda på alla tokens den delat ut system 55

54 Att upprätthålla Unix-semantik - ex. på centraliserad kontroll Om en klient vill läsa en fil måste servern återkalla eventuellt utdelat skrivtoken klient med skrivtoken ger ifrån sig detta tillsammans med alla nya data som den skrivit med hjälp av skrivtokenet servern uppdaterar filen med dessa nya data och skickar ändringarna eller hela filen till klienten som ville läsa Om en klient vill skriva till en fil måste servern återkalla alla andra tokens system 56

55 Filreplikering Filreplikering innebär att filer (eller volymer) lagras på mer än en filserver Förbättrar prestanda och feltolerans lasten kan fördelas på flera servrar man kan använda en (geografiskt) närliggande server om en server är nere kan man komma åt sina filer från en annan om en server brinner upp finns filer kvar på andra servers (kontinuerlig backup) system 57

56 Filreplikering Det är lätt att replikera volymer som ej får skrivas (finns i AFS) Bra för saker som sällan ändras, t.ex. koden till systemprogram Man får dock inte kontinuerlig backup Svårt (men bra ur prestanda/säkerhetssynpunkt) att replikera skrivbara volymer Knepigt att upprätthålla konsistens Visst vore det bra om ens hemkatalog alltid var tillgänglig :-) system 58

57 Filreplikering och skrivning Lösning 1: Se till att alla servrar har samma data Skriv alltid till alla servrar (som lagrar den volymen) Läs från vilken server som helst Enkelt men skrivningar blir långsamma och det blir problem om någon server är nere Skrivningar blir inte möjliga då, ty alla servrar svarar inte system 59

58 Filreplikering och skrivning Lösning 2: Skriv till några servrar, läs från några servrar Välj två tal S och L och läs alltid från minst L servrar och välj senaste version (lagra versionsnummer för alla filer) skriv till minst S servrar med nytt versionsnummer S och L måste uppfylla S+L > antal servrar S+S > antal servrar system 60

59 Tillstånd hos servern eller ej? Om servern kommer ihåg saker mellan uppdrag (requests) kallas den stateful annars stateless Tillstånd som kan kommas ihåg: Vilka klienter som har vilka filer öppna Vilka klienter som cachar filer (tokens) Protokollet mellan server och klient blir olika Om servern är stateless måste klienter skicka all info, t.ex. läs/skrivposition system 61

60 Tillstånd hos servern eller ej? Problem med tillstånd om servern går ner Info, t.ex. filoffset, försvinner för klienter med öppna filer Konsistensinformation (vilka klienter som har lokala kopior av delar av filer) försvinner Problem med tillstånd om klienten går ner Tillståndsinformation ligger kvar på server och kan ej tas bort (minnesläckor) Filer kan bli evigt öppna system 62

61 Tillstånd hos servern eller ej? Många problem kan lösas med leases, som är information med bäst-före datum Fungerar bra för tokens eftersom en klient alltid kan fråga igen om dess token gått ut Servern kan kasta info om tokens efter en viss tid vilket sparar minne Bäst-före datum väljs så att om servern kraschar och startar om så hinner alla tokens den delat ut bli för gamla Fungerar mindre bra för filoffset och dylikt system 63

62 Med eller utan tillstånd Fördelar för tillståndslös filserver Fördel för filserver med tillstånd Feltolerans Open/close behövs ej Mindre minnesbehov för servern Inga begränsningar på antal öppna filer Inga problem om klienten kraschar Kortare meddelanden från klienten Kan ge bättre prestanda Readahead möjligt Lättare att koordinera idempotenta operationer Enklare att låsa filer system 64

63 NFS arkitektur kärna systemanrop kärna virtuellt filsystem (v-noder) lokalt filsystem ex. UFS NFS- klient buffert cache disk nätinterface drivrutin drivrutin virtuellt filsystem (v-noder) NFS- server lokalt filsystem ex. UFS buffert cache nätinterface disk drivrutin drivrutin system 65

64 NFS - detaljer (i princip) Tillståndslös server Montering i filsystemet Överför data i 8KB block Read-ahead på serversidan Konsistens problematiken Timer på block i lokala block cachen hos klienten 3 sek för data 30 sek för directory information När en fil öppnas som finns i block cachen frågas alltid servern om den har en nyare kopia Modifierade block skrivs till servern när filen stängs och Var 30:e sekund skrivs alla modifierade block till servern system 66

65 Ett litet problem Vad gör man om en server som håller ett monterat filsystem går ned I tidernas begynnelse man väntade till dess man fått svar! Nu: Time-out på operationer Auto-montering (filsystemen monteras vid behov) system 67

66 Andrew File System - AFS Vice (AFS-server) kärna systemanrop systemanrop kärna virtuellt filsystem (v-noder) lokalt filsystem ex. UFS Venus (AFS- Klient) virtuellt filsystem lokalt filsystem ex. UFS buffert cache buffert cache disk nätinterface drivrutin drivrutin nätinterface disk drivrutin drivrutin system 68

67 AFS - detaljer Filer cachas lokalt i /cache Modifieringar skrivs normalt bara tillbaka till servern när filen stängs sessionssemantik Venus kan tala om för Vice att den vill veta om någon annan accessar filen Om så meddelar Vice när någon accessar filen och Venus invaliderar den lokala kopian och skriver tillbaka ändringarna till Vice Tillåter mer hanterliga skyddsmekanismer än UFS Användardefinierade grupper och utökade ACL:er Underlättar för systemadministratören att flytta, kopiera volymer av filer och directoryn Skalar bättre än NFS system 69

68 Mer om distribuerade system Master program: Software Engineering of Distributed Systems (SEDS) Kurser: ID2201, ID2203, ID2210, ID2220 system 69

Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24

Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24 Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24 FÖRSÄTTSBLAD Inlämnas ifyllt tillsammans med tentan. Skriv namn på samtliga blad. Ange nedan vilka uppgifter du besvarat. Uppgift Besvarad

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Några definitioner på middleware Klistret som gör det möjligt för en klient att få betjäning av en server / i klient/server

Läs mer

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP Exempel på klientsidan WWW Javascript-interpretator XML-interpretator HTML-interpretator Java-interpretator CSS-interpretator Använder TCP Kan återanvända uppkoppling Inga tillstånd hos servern OS API

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Datorsystem. Tentamen

Datorsystem. Tentamen Datorsystem Tentamen 2012-03-17 Instruktioner Samtliga svar skall vara motiverade och läsbara. Eventuella tabeller, illustrationer och beräkningar som används för att nå svaret ska också finnas med i lösningen.

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014

Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014 Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014 Tillåtna hjälpmedel: räknedosa Varje uppgift ger 10 poäng. För godkänt krävs 30 poäng. Uppgift 1 Antag att man ska skicka en fil av storleken 10 kbit från

Läs mer

TDTS04 Datornät och distribuerade system, 15 mars 2010 Svar sammanställda av Juha Takkinen, IDA,

TDTS04 Datornät och distribuerade system, 15 mars 2010 Svar sammanställda av Juha Takkinen, IDA, TDTS04 Datornät och distribuerade system, 15 mars 2010 Svar sammanställda av Juha Takkinen, IDA, juhta@ida.liu.se. Fråga 1. a) i) Location transparency ii) Relocation transparency i - ii - iii - iv - v

Läs mer

Testtentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system vt 2009

Testtentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system vt 2009 LiTH, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (6) IDA, Institutionen för datavetenskap Juha Takkinen 009-03- Testtentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system vt 009 Lokal Valfri. Tillåtna

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål:

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål: Föreläsning 5 Mål: Förstå begreppet vägval Känna till vägvalsstrategier förstå växlingen i Internet Förstå grundfunktionaliteten i TCP och UDP Först skillnaderna mellan TCP och UDP Förstå grundfunktionaliteten

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Applikationer

5 Internet, TCP/IP och Applikationer 5 Internet, TCP/IP och Applikationer Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Laboration i Datakommunikation - Introduktion till Sockets och TCP/IP

Laboration i Datakommunikation - Introduktion till Sockets och TCP/IP Laboration i Datakommunikation - Introduktion till Sockets och TCP/IP Magnus Jonsson Högskolan i Halmstad 1. Syftet med laborationen Syftet med denna laboration är dels att få lite praktisk syn på bl.a.

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Säkerhet och Sårbarhet Laboration 1 Brandväggar

LABORATIONSRAPPORT Säkerhet och Sårbarhet Laboration 1 Brandväggar LABORATIONSRAPPORT Säkerhet och Sårbarhet Laboration 1 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Robin Cedermark Erik Gylemo Jimmy Johansson Oskar Löwendahl Jakob Åberg DD12 Martin Andersson Hans Ericsson

Läs mer

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll INNEHÅLL Konfigurering av SQL Server Egenskaper Kommunikationsprotokoll 1 KONFIGURERING AV SQL SERVER SQL Server är nästan självkonfigurerande. Minne, anslutningar och buffrar hanteras dynamiskt. Man kan

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Datakom II (MNP) ht 1998 Bengt Ahlgren 1. Vad är speciellt med implementering av kommunikationsprotokoll?

Datakom II (MNP) ht 1998 Bengt Ahlgren 1. Vad är speciellt med implementering av kommunikationsprotokoll? 1 Vad är speciellt med implementering av kommunikationsprotokoll? 2 Översikt Inledning Hårdvaru-vy och mjukvaru-vy Mjukvaruarkitektur Rules of thumb Minnesbandbredd TCP-implementering ILP Integrated Layer

Läs mer

Skriftlig tentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system 2008-08-21 kl. 8 12

Skriftlig tentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system 2008-08-21 kl. 8 12 LiTH, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (6) IDA, Institutionen för datavetenskap Juha Takkinen 2008-08-9 Skriftlig tentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system 2008-08-2 kl. 8

Läs mer

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn Varför? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM Hur? Vettig organisation Vettiga namn Stora/små bokstäver 8-bitars tecken (teckenkodning) File extensions Längd Struktur på filerna Byte efter byte,

Läs mer

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Grundläggande operativsystem 1DV415 1 1 Lärare Marcus Wilhelmsson Universitetsadjunkt i datavetenskap Linux, UNIX (Solaris, OpenSolaris, Mac OS X),

Läs mer

IP-baserade program. Telnet

IP-baserade program. Telnet Det här kapitlet behandlar några klassiska TCP/IP-baserade program. Främsta fokus är HTTP men även lite enklare applikationer som telnet och FTP behandlas. Kapitlet är tänkt att kunna läsas fristående

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap OMTENTAMEN I DATAKOMMUNIKATION, VT2008 Tisdag 08-06-10 kl. 08.15 13.15 Ansvarig lärare: Katarina Asplund Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00 !#"$ %&(')+*#,&-(*#%$-#./) %$'45%&67%&89 TENTAMEN FÖR KURS DAV C, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid av 6 Torsdag --5 kl 4. 9. Ansvarig lärare: Johan Garcia, Annika Wennström, Katarina Asplund Betygsgränser:

Läs mer

Att Säkra Internet Backbone

Att Säkra Internet Backbone Att Säkra Internet Backbone Håkan Nohre @cisco.com SEC-210 5428_05_2002_c1 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Vad kan attackeras Attackera routrar/switchars förmåga att vidarebefordra data

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Läsanvisningarna för denna föreläsning ska kombineras med nästa föreläsning.

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Enterprise Java Beans Assignment 1

Enterprise Java Beans Assignment 1 Enterprise Java Beans Assignment 1 Distribuerade System HT 02 Fredrik Lundgren Andreas Nyberg fredrikbjurefors@hotmail.com goca8363@student.uu.se frlu4469@student.uu.se andreas.nyberg@hushmail.com Innehållsförteckning

Läs mer

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne.

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne. Fö 8: Operativsystem II Minneshantering och Virtuelltminne. Virtuella I/O enheter och Filsystemet. Flerprocessorsystem. Minneshantering Uniprogrammering: Minnet delas mellan operativsystem och användarprogrammet.

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Omtentamen i Datakommunikation för E2

Omtentamen i Datakommunikation för E2 Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson Omtentamen i Datakommunikation för E2 0 januari 2000. Tillåtna hjälpmedel utöver bifogat

Läs mer

Denial of Services attacker. en översikt

Denial of Services attacker. en översikt Denial of Services attacker en översikt Tobias Rogell Säkra datorsysten, HT-04 Vad är en DOS attack En Denail of Service attack går ut på att en attackerare vill hindra en webbserver, router eller någon

Läs mer

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Laboration Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Författare: Niclas Håkansson Handledare: Niclas Håkansson Termin: VT13 Kurskod: 1DV425 Innehåll Instruktioner 3 Laborationens delar 3 Förberedelse

Läs mer

Förra föreläsningen: Olika nivåer av meddelanden. Från oblockad sändning till. RPC: Parameterpassning, registrering, felhantering, säkerhet, kompilering ONC RPC: XDR, portmapper Brandväggar, dynamisk brandväggskonfigurering,

Läs mer

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Se Se också Intro en en streamad videoinspelning som som finns finns på på nätet nätet Innehåll Kort om grundläggande nätverkskoncept

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Planering och RA/DHCPv6 i detalj

Planering och RA/DHCPv6 i detalj Planering och A/DHCPv6 i detalj Page 2 Adressplanering Adresstilldelning Exempel och tips Sammanfattning Page 3 Page 4 Kort svar: jättemånga! Varje företag får minst en /48 per Internet-anslutning: 2 128-48

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

Question 2. a) reliable delivery. 5 June

Question 2. a) reliable delivery. 5 June TDTS04/TDTS43 Datornät och distribuerade system, 4 juni 2008 Skissade svar till tentan som gavs 2008-06-04, sammanställda av Juha Takkinen, IDA, juhta@ida.liu.se. ( Skissade innebär att du förutom svaren

Läs mer

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching Internet Internet hur kom det till? A worldwide collection of interconnected networks. Ingen central dator/nät Ingen organisaion styr Internet, men ett antal organisationer samordnar aktiviteten fi ICANN

Läs mer

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet 5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Ver. 19734. Guide. Nätverk

Ver. 19734. Guide. Nätverk Ver. 19734 Guide Nätverk Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 2. Protokoll 1 2.1 FTP 1 2.2 DNS 1 2.3 HTTP 2 2.4 HTTPS 2 2.5 TFTP 2 2.6 SNTP/NTP 2 2.7 SIP 2 2.8 RTP 2 2.9 RTCP 2 3. Nät 3 4. Brandvägg

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha?

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha? Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 mars 2005 1. Korrekthet 2. Robusthet 3. Utökbarhet 4. Återanvändbarhet 5. Kompatibilitet

Läs mer

Skriftlig tentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system kl. 8 12

Skriftlig tentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system kl. 8 12 LiTH, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 1(8) IDA, Institutionen för datavetenskap Juha Takkinen 2009-03-16 Skriftlig tentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system 2009-03-14 kl.

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman Operativsystem Lektion 1 1 Lärare jem@cs.umu.se, B449 Lektioner etc Set Norman set@cs.umu.se, NAdv105 Labbar, labhandledning 2 Schema Notera att det finns ändringar i schemat!! Under perioden 1-8 mars

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar 5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson.RUWIDWWDGHO VQLQJVI UVODJWLOORPWHQWDPHQL'DWRUNRPPXQLNDWLRQI U' MDQXDULNO 7LOOnWQDKMlOSPHGHOXW

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 18 februari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål

Läs mer

Design och trender. Föreläsning 12

Design och trender. Föreläsning 12 Design och trender Föreläsning 12 Design och trender Varför är det svårt att skriva OS? Vad ska man tänka på när man implementerar OS? Vart är utvecklingen på väg? Fortsättningskurser för den som vill

Läs mer

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar.

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare

Läs mer

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Datavetenskap Nätverksprogrammering 2004 LÖSNINGAR Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13 DEL 1 - Frågor av teoretisk, principiell eller utredande

Läs mer

Transportnivån. Kommunikation mellan processer. Kommunikation mellan processer. Sockets och TCP. UDP (User Datagram Protocol) Checksumman

Transportnivån. Kommunikation mellan processer. Kommunikation mellan processer. Sockets och TCP. UDP (User Datagram Protocol) Checksumman Transportnivån Kommunikation mellan processer :HEVHUYHU 6RFNHW 0LQSURFHVV 6RFNHW /RJLVNNRPPXQLNDWLRQPHOODQDSSOLNDWLRQV SURFHVVHU1lWYHUNVQLYnQLQQHElUORJLVN NRPPXQLNDWLRQPHOODQQRGHU (QVRFNHWSRUW JUlQVVQLWWPHOODQWUDQVSRUWQLYnQRFK

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Filöverföring i Windowsmiljö

Filöverföring i Windowsmiljö Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Filöverföring i Windowsmiljö Erik Ljungqvist, Viktor Hjertman 10 januari 2014 Sammanfattning I detta projekt undersöks skillnaden i

Läs mer

3. Remote Procedure Call (RPC)

3. Remote Procedure Call (RPC) 5.18 3. Remote Procedure Call (RPC) Allmän kommunikationsparadigm: request / reply En klientprocess sänder en förfrågan till en serverprocess som svarar med ett svarsmeddelande klient förfrågan server

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 October 13, 2014 Fråga 1. Beskriv de två komponenterna i PCM. Fråga 2. Förklara hur länklagret kan skilja på olika inkommande paket från det fysiska lagret.

Läs mer

Datakommunikation vad är det?

Datakommunikation vad är det? Datakommunikation vad är det? Så fort en sändare överför data till en mottagare har vi datakommunikation Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem: Sändare och mottagare måste kunna tolka varandra

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Protokollstruktur i en repeterare Sändare Repeterare Mottagare nätadapter överföring nätadapter nätadapter

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Jonas Gustavsson. Leverans av 10PB Isilon

Jonas Gustavsson. Leverans av 10PB Isilon Jonas Gustavsson Leverans av 10PB Isilon Erfarenheter av 10PB leverans av Isilon Första systemet installerat 2011 10 Datacenter 10PB användbar diskyta 72 Noder Vad är då våran erfarenhet? «Det är ju bara

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade)

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade) Datorsystem 2 CPU Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur CPU Visning av Akka (för de som är intresserade) En dators arkitektur På en lägre nivå kan vi ha lite olika

Läs mer

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Slideset 7 Agenda Exempel på operativsystem

Läs mer

IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Nätprotokoll

IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Nätprotokoll 1 IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare och länkar på

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 17 december 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

Uppdatera Easy Planning till SQL

Uppdatera Easy Planning till SQL Easy Planning SQL heter vår senaste version av planeringsprogram. Vi rekommenderar alla kunder att uppdatera till den senaste versionen 8.25. Alla användare som har en äldre version av EP (7.58 eller äldre)

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Stora datanät Från användare till användare. Jens A Andersson

Stora datanät Från användare till användare. Jens A Andersson Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Kapacitetuppdelning Länkens kapacitet kan delas upp på tre sätt: 1. Rumsmultiplex 2. Frekvensmultiplex

Läs mer

Förebyggande Råd från Sveriges IT-incidentcentrum

Förebyggande Råd från Sveriges IT-incidentcentrum Sitic Sveriges IT-incidentcentrum FR04-04 Praktisk nätverksdesign Förebyggande Råd från Sveriges IT-incidentcentrum Om Förebyggande Råd från Sitic Bakgrund I uppdraget för Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic)

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

DA 2012: F13. Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn

DA 2012: F13. Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn DA 2012: F13 Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn Trafik i ett litet lokalt nätverk EF:D5:D2:1B:B9:28 B2:1B:34:F3:F3:7A Alice 19:26:88:F4:10:14 79:D1:95:77:59:0C Alice vill skicka data till Bob CD:C8:7C:46:E2:BC

Läs mer

Beskrivning av PiiGAB QuickPost

Beskrivning av PiiGAB QuickPost Beskrivning av PiiGAB QuickPost www.piigab.com PiiGAB Processinformation i Göteborg AB Anders Carlssons gata 1 S-417 55 Göteborg Sweden Tel: +46(0)31 559977 Fax: +46(0)31 227071 email: info@piigab.se Innehållsförteckning

Läs mer

Vilka är vi. Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA

Vilka är vi. Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA IPv6-introduktion 1 Vilka är vi Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA 2 Övergripande om IPv6 3 IPv4 och IPv6 - skillnader Adresslängd 32 resp 128 bitar Autokonfigurering DHCP och ev Zeroconf

Läs mer